http://www.scribd.com/search? cat=redesign&q=biology+form+4+chapter+notes&x=28&y=8 http://michaelong82.

webs.com/

Formula Menulis Karangan : Kaedah Ghazali
Pendahuluan I = Isu K = Kesan isu T = Tindakan umum untuk menangani isu H = Hasil tindakan H = Hubung kait dengan soalan Isi T = Ayat Topik (terdiri daripada DUA Frasa F = Frasa 1 F = Frasa 2 P = Penegasan Kesimpulan R = Rumusan keseluruhan C = Cadangan umum A = Amaran peringatan yang bakal berlaku H = Harapan penulis terhadap isu. Semua perkara di atas diaplikasikan dalam karangankarangan contoh sebelum ini. Kelebihan penggunaan formula dalam aktiviti mengarang. 1. Karangan menjadi panjang dan memenuhi arahan soalan. (Biasanya 450 perkataan ke atas) 2. Murid tidak membuang masa memikirkan perkara yang hendak ditulis. 3. Hala tuju karangan jelas dan tidak terkeluar tajuk. 4. Perenggan yang seimbang dan sekata.

perenggan isi yang jelas. dan kesimpulan. Komponen karangan lengkap . Ceraian (viii)λ OBJEKTIF KM TINGKATAN 5 Pelajar dapat menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang tepat serta memperlihatkan pertautan idea dan wacana yang kemas. Ceraian (viii)λ JENIS KARANGAN BUKAN KREATIF Syarahanλ Ceramah/Ucapanλ Perbahasanλ Rencanaλ Laporanλ Wawancara/Dialogλ Perbincanganλ Suratλ Surat Tidak Rasmiλ Beritaλ Penerangan Faktaλ Komentarλ Minit Mesyuaratλ Ulasan/Kritikanλ . ungkapan dan ayat yang betul dan gramatis.λ Peringkat menengah atas. kemahiran menulis jelas dalam Huraian Sukatan Pelajaran.5. istilah.λ OBJEKTIF KM TINGKATAN 4 Pelajar dapat menghasilkan penulisan kreatif dengan menggunakan kata. ASSALAMUALAIKUM MARI MENDEKATI KEMAHIRAN MENULIS BERSAMA-SAMA DENGAN SAYA DATIN MARIAM BINTI MEHAD SM SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH KUANTAN PAHANG KEMAHIRAN MENULIS ( KM ) Kemahiran aras tinggi selepas mendengar. bertutur dan membaca. frasa.ada pendahuluan.

1987 . 1978 WACANA YANG KEMAS JUGA BERMAKSUD “ Satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar dengan koherensi dan kohesi yang tinggi. PERTAUTAN LEKSIKAL 3.Laras yang tepat Variasi bahasaλ Bahasa klasik. PERTAUTAN NAHUAN 2. WACANA YANG KEMAS IAITU “ Satuan bahasa yang lengkap dan bukan hanya susunan kata atau kalimat” -Harimurti Kridalaksana. perenggan isi dan perenggan penutupλ PERTAUTAN IDEA DARI SEGI 1. bahasa perundanganλ 3.Wacana yang kemas Sebuah karangan yang lengkapλ Terdiri daripada perenggan pendahuluan. bahasa istana.JENIS KARANGAN KREATIF Cerpenλ Skrip Dramaλ Sketsaλ Cerita berdasarkan peribahasaλ BAGI PERINGKAT MENENGAH ATAS ( TINGKATAN 4 DAN 5 ) EMPAT PELUASAN PERLU DIBERI PENEKANAN 1.Pertautan idea Perhubungan yang erat ( kohesi )λ Kejelekitanλ Kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang berikutλ ( koheren ) 4. berkesinambungan awal dan akhir serta disampaikan secara lisan atau bertulis” -Taringan.Bahasa yang gramatis Tatabahasa Dewanλ Daftar Ejaan Rumiλ Kamus Dewan terkiniλ 2.

ayat huraian diikuti oleh ayat topik Perenggan Deduktif-Induktifν . pandangan.WACANA YANG KEMAS JUGA BERMAKSUD “ Satu kesatuan perenggan-perenggan. 1996 PENGEMBANGAN ISI DALAM PERENGGAN TIGA PILIHAN PERENGGAN : Perenggan Deduktifν . FOKUS SOALAN Cara atau usaha-usaha anggota keluarga ( ibu. Pertautan membawa kesinambungan yang logik antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. RANGKA KESELURUHAN Pendahuluan Ayat Rangsangan Ayat Fokus Ayat Arah Perenggan Isi Usaha 1 : Menabung Perenggan Isi Usaha 2 : Merancang perbelanjaan Perenggan Isi Usaha 3 : Mencari sumber kewangan baru Perenggan Isi Usaha 4 : Mengelakkan pembaziran Perenggan Isi Usaha 5 : Memantapkan disiplin keluarga Penutup Pendirian. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang patut dilaksanakan secara berterusan oleh anggota keluarga untuk menangani masalah yang melanda negara kini. bapa dan anak-anak ) untuk menangani masalah yang melanda negara kini (kemelut ekonomi).Teks penulisan terbentuk sebagai satu satuan yang jitu” – Khatijah binti Abdul Hamid.ayat topik diikuti oleh ayat huraian Perenggan Induktifν . Setiap ayat bertautan antara satu sama lain. setiap perenggan berfokus kepada satu isi. harapan JENIS-JENIS PENDAHULUAN PENGEMBANGAN ISI .ayat topik -> ayat huraian -> ayat simpul SOALAN CONTOH Usaha menangani kemelut ekonomi menuntut komitmen dan pengorbanan semua pihak terutamanya institusi keluarga.

menabung tiga puluh peratus daripada pendapatan sangatlah digalakkan kerana jumlah ini dianggap berpatutan. ( Bila ?) (AH 5) Pelbagai bentuk tabung telah direka dan ditawarkan oleh bank-bank atau institusi kewangan untuk menarik perhatian kanak-kanak menabung. FORMULA / RUMUS PENGEMBANGAN ISI ATAH (5W 1H 1I) ACAS pb AT ( Ayat Topik ) Isi utama AH ( Ayat Huraian ) apa. (Apa yang harus dilakukan ?) (AH 2) Kita pasti berasa terjamin terutama sekali pada masa kecemasan sekiranya tabungan sudah memadai. ( Mengapa? ) (AH 3) Sementara itu. bila. (AH 1) Aktiviti ini perlulah dihidupsuburkan bagi menghadapi kemelut ekonomi yang melanda negara. ( Siapa ? ) . di mana.Meramal . bagaimana (1H) dan sekiranya (1I) AC ( Ayat Contoh ) Contoh yang berkaitan dengan isi AS ( Ayat Simpul ) Penutup perenggan 1I ( SEKIRANYA ) Merujuk kepada KBKKλ . ( Bagaimana ?) (AH 4) Kita semua tentu sependapat bahawa kepentingan menabung perlu ditekankan kepada setiap anggota keluarga sejak zaman kanak-kanak lagi. cubalah guna formula atau rumus amalan saya.pb merujuk kepada peribahasa CONTOH APLIKASI RUMUS Menabungλ (AT) Menabung merupakan aktiviti tradisi yang kita warisi sejak zaman nenek moyang lagi tetapi caranya sahaja yang berbeza. mengapa ( 5W ).Untuk mengembangkan isi. siapa.Kaitan atau perhubungan .Membanding atau membeza .

minggu atau bulan dengan harganya sekali. ( Sekiranya ) (AC) Bagi ketua keluarga. sudah pasti kita akan saling mengingat semua anggota keluarga agar berjimat cermat dan memikirkan kemampuan keluarga. misalnya utamakanlah barang makanan. ( Di mana ? ) (AS) Jadi. (AH 1) Perkara pertama yang patut dilakukan ialah mewujudkan buku catatan perbelanjaan peribadi untuk merekodkan setiap pengeluaran wang. simpanan semasa atau melabur dalam dana tertentu. sudah tiba masanya untuk setiap anggota keluarga merancang perbelanjaan sewajarnya. berjimat sebelum habis patutlah dijadikan amalan hidup dan pegangan yang berterusan. pepatah nenek moyang kita yang berbunyi beringat sebelum kena. tentulah kemelut ekonomi akan dapat diatasi. ubat-ubatan dan buku-buku pendidikan yang menjadi keperluan asas setiap keluarga. . ( Bagaimana ? ) (AH 4) Sebenarnya . ( Sekiranya ) (AC) Sebagai contoh. tentulah masalah berbelanja melebihi kemampuan dapat dielakkan. kita boleh menyimpan di bank dalam bentuk simpanan tetap.(Sisipan peribahasa) CONTOH APLIKASI RUMUS Merancang perbelanjaanλ (AT) Jika selama ini kita berbelanja mengikut cita rasa dan selera masing-masing.(Bagaimana?) (AH 5) Seandainya amalan menyenarai barangan keperluan yang patut dibeli dilaksanakan setiap kali membeli belah. ( Bila ? ) (AH 3) Selepas menjumlahkan perbelanjaan.(AH 6) Sekiranya setiap anggota keluarga memberikan komitmen yang tinggi terhadap aktiviti menabung. ( Apa yang patut dilakukan ? ) (AH 2) Dalam buku tersebut akan dicatatkan apa-apa sahaja barang yang perlu dibeli pada setiap hari. kenaikan harga barangan utama kini memaksa setiap anggota keluarga merancang dan mengatur perbelanjaan dengan cara yang bijaksana.

.λ Peribahasa.Formula atau rumus hanyalah kreativiti untuk memudahkan pelajar mengingat langkah-langkah pengembangan isi agar huraian menjadi jelas.λ . .λ Bahagian ini juga menjadi ruang pengukuh bicara dan pengunci pendirian pelajar terhadap isu yang telah dibincangkan. PERKARA PENTING YANG PERLU DIBERI PERHATIAN DALAM PENGEMBANGAN ISI KARANGAN CEMERLANG IALAH : ISI CUKUP DAN BERKEMBANG SEKURANG-KURANGNYA 3 ISI SEBAIK-BAIKNYA 5 ISIν GUNAKAN FORMULA YANG DICADANGKANν ATAH (5W + 1H + I ) ACAS pb SUSUN ISI IKUT KEUTAMAANν BERIKAN CONTOH ATAU BUKTIν PERENGGAN SEIMBANGν ADA UNSUR KEMATANGAN ( KBKK )ν SATU ISI -SATU PERENGGANν KESIMPULAN Pengembangan perenggan isi perlu dipelajari secara sistematis. bayangan masa hadapan atau soalan yang mencabar daya fikir pembaca juga boleh diutarakan.(AS) Dengan cara demikian. tentulah jumlah perbelanjaan dapat kita aturkan dan wang selebihnya dapatlah disimpan sebagai tabungan kerana kata peribahasa sedikit-sedikit lamalama jadi bukit.Konsep kohesi dan koheren perlu ditekankan. pelajar-pelajar diingatkan supaya tidak mengulangi isi-isi yang telah dibincangkan. PENUTUP KARANGAN Penutup karangan merupakan rumusan keseluruhan atau kesimpulan terhadap isi-isi yang telah dikemukakan terdahulu.Proses yang tersembunyi perlu dizahirkan. . sedutan kata pujangga atau puisi yang sesuai juga boleh digunakan untuk mengindahkan kesimpulan dan memberi kesan.λ Penanda wacana yang sesuai hendaklah digunakan untuk memberi gambaran bahawa karangan sudah tiba ke penghujung.λ Ramalan. Jadi.

Pastikan perenggan penutup ditulis dalam satu perenggan yang hampir seimbang dengan perenggan terdahulu iaitu antara lima hingga tujuh ayat.λ SEKIAN SELAMAT MENULIS TERIMA KASIH .

Bhg. sepasang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang akan kami lalui nanti. jumlah kes jenayah telah bertambah daripada 40 021 kes pada tahun 1997 kepada 43 210 kes pada tahun 1998 Di samping itu. Contoh : Bas yang berhawa dingin terus berlalu menyusur jalan yang bengkang-bengkok dengan perlahan sekali. Walau bagaimanapun pembangunan tidak boleh dihentikan sama sekali. Apa yang perlu adalah dengan mengurangkan pencemaran tetapi pada masa yang sama meneruskan pembangunan. Menurut kajian polis. . kesalahan yang dilakukan juga semakin serius dari semasa ke semasa. Y. Mahathir Mohamad. pencemaran alam sekitar berpunca daripada kegiatan pembangunan.A. sepanjang perjalanan ke puncak Bukit Fraser . Rasa mual dan mengantuk hilang apabila kami dihiburkan oleh abang-abang yang memandu kami . PENDAHULUAN JENIS SUASANA menggambarkan sesuatu melalui suasana yang sesuai. PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT menyatakan pendapat seseorang tokoh Contoh : Menurut Mantan Perdana Menteri.PENDAHULUAN Jenis-jenis pendahuluan :(i) pendahuluan jenis definisi (ii) pendahuluan jenis pendapat (iii) pendahuluan jenis suasana (iv) pendahuluan jenis persoalan (v) pendahuluan jenis peribahasa PENDAHULUAN JENIS DEFINISI · memberikan takrif · makna · definisi Contoh : Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undangundang atau peraturan. Jenayah bukan sahaja membabitkan orang dewasa malahan golongan remaja juga. Tun Dr.

apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan ? PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA memasukkan satu atau lebih peribahasa Melayu yang sesuai.PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN mengemukakan beberapa ayat tanya yang berkaitan dengan tajuk Contoh: Setiap orang memerlukan kecemerlangan untuk menjamin kejayaan bagi diri mereka. Contoh: Peribahasa Melayu ” ringan sama dijinjing. Apakah yang dikatakan kecemerlangan ? Apakah dengan kecemerlangan boleh membuatkan seseorang itu berjaya ? Apakah dengan berdiam diri sahaja tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh mencapai kecemerlangan ? Soalnya . berat sama dipikul” dan “seperti aur dengan tebing” amat sesuai ke arah mewujudkan masyarakat penyayang yang anggota-anggotanya mengamalkan sifatsifat yang mengambarkan wujudnya hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti. .

Pendahuluan jenis pendapat. • Pembaca akan membuat kesimpulan awal tentang apa-apa yang ditulis setelah membaca pendahuluan. d. perenggan pendahuluan terbahagi kepada : a. • Sesuatu paragraf dihasilkan daripada sejumlah ayat yang berkaitan antara satu sama lain. pandangan serta imaginasi. Terdapat 7 jenis perenggan pendahuluan : Secara umumnya. d.Ciri-ciri pendahuluan karangan • Pendahuluan karangan seboleh-bolehnya menggambarkan tajuk perbincangan dan keseluruhan isi yang hendak dibincangkan dalam perenggan isi karangan. Pendahuluan jenis sejarah. . pendapat. Pendahuluan jenis puisi. Pendahuluan jenis peribahasa. b. e. • Perenggan merupakan satu kumpulan kalimat yang disusun secara logis dan sistematik. Pendahuluan jenis definisi. • Paragraf juga merupakan satu kesatuan pemikiran sama ada untuk menggambarkan pengalaman. anda sekurang-kurangnya mesti berupaya untuk mengetahui dan menulis beberapa jenis perenggan pendahuluan. • Setiap paragraf mengandungi makna. f. Pendahuluan jenis situasi/suasana. Sehubungan dengan itu. Pendahuluan jenis persoalan. pesan. Pengenalan perenggan isi Bahagian isi atau badan karangan terdiri daripada beberapa perenggan atau paragraf. fikiran ataupun satu persoalan pokok dan selaras dengan persoalan pokok yang dibawa oleh keseluruhan karangan berkenaan. c. Setiap paragraf mempunyai fungsi tersendiri tentang tajuk atau tugasan soalan.

a. Perenggan Induktif c. • Mesti menjawab tugasan yang diberikan dalam soalan. dan penemuan atau kajian sains. Kesimpulan (ayat penegas) • Penutup kepada perenggan dan menegaskan Contoh Perenggan 4 Unsur Contoh 1 Skop soalan : Punca kesesakan jalan raya Punca selanjutnya yang menyebabkan berlakunya kesesakan jalan raya ialah disebabkan oleh sikap pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya. perenggan isi terbahagi kepada 3 bentuk. Perenggan Deduktif b. Contoh (ayat contoh) • Bukti penyokong kepada isi utama dalam bentuk data statistik. Ciri-ciri perenggan 4 unsur. Walaubagaimanapun. a. untuk penulisan karangan pelajar tingkatan empat dan lima. penulisan karangan biasanya menggunakan perenggan 4 unsur. c. • Gunakan kosa kata. Kebanyakan mereka terutamanya pemandu kenderaan memandu kenderaan mereka dengan mengikut hati sendiri tanpa . • Menggunakan penanda wacana yang sesuai. ungkapan atau frasa menarik. Perenggan Gabungan/perenggan 4 unsur. b. • Boleh merangkumi aspek persoalan bagaimana dan mengapa. • Gunakan ayat yang mudah. Huraian (ayat huraian) • Pengembangan isi berdasarkan isi utama.Secara umumnya. d. Setiap paragraf hendaklah mengandungi 4 unsur . pendapat orang yang sangat dikenali ramai dan dihormati. Ayat topik/isi utama.

remaja sememangnya memerlukan perhatian maka. sebarang bentuk pertengkaran hendaklah dihindarkan. mengawasi dan menasihati remaja. melanggar lampu isyarat merah. Pada pendapat anda. Pengguna jalan raya seperti ini menganggap jalan raya hak mereka sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sikap pengguna jalan raya yang tidak bertanggungjawab mengundang berlakunya kesesakan di jalan raya. hubungan yang rapat ibarat isi dengan kuku membolehkan institusi keluarga mengenali. Keadaan ini menyebabkan mereka melakukan pelbagai kesalahan jalan raya seperti memotong barisan kenderaan. bagaimanakah kita hendak membendung masalah ini daripada menjadi semakin buruk? Salah satu cara untuk membendung masalah sosial dalam kalangan remaja ialah peranan institusi keluarga. Selain itu.mematuhi undang-undang jalan raya dan menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. Tindakan yang dilakukan oleh mereka ini telah mengundang berlakunya kesesakan di jalan-jalan raya. Mohd Fadhilah Kamsah menyatakan institusi keluarga merupakan entiti penting bagimengatasi masalah sosial dalamkalangan remaja. Pakar motivasi Datuk Dr. sebaliknya ketua keluarga mengambil langkah untuk merancang sesuatu yang membina kepada ahli keluarganya seperti bersembahyang dan makanbersama. dan berhenti di petak kuning. Sehubungan itu. Sejajar dengan itu. Rujukan (sila rujuk perkataan berwarna): Biru : Ayat utama/ayat topik Coklat :Ayat Huraian Merun :Ayat contoh Jingga :Ayat penegas Contoh 2 Soalan karangan : Masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita sudah menjadi semakin serius sejak akhir-akhir ini. memotong di garisan berkembar. institusi keluarga juga hendaklah mewujudkan suasana harmoni di rumah kerana rumah merupakan asas kepada kehidupan berkeluarga. adalah penting bagi institusi keluarga untuk memainkan peranan yang utama agar masalah sosial dalam kalangan remaja dapat . Institusi keluarga merupakan elemen yang rapat dengan remaja.

pelajar juga dapat mengenali dengan lebih mendalam tentang tokoh-tokoh terkemuka yang telah banyakberjasa kepada negara. Anda berminat untuk menyertai pidato tersebut. Dengan ini. Tuliskan pidato tersebut selengkapnya. Bak kata pepatah Melayu. Oleh itu. Hal ini demikian kerana dengan adanya mata pelajaran Sejarah.dibendung. maka tak cinta'. Aspek ini dapat dilihat dalam diri pelajar seperti pelajar akan mempunyai semangat yang lebih kental dan tidak mudah goyah dalam menegakkan sesuatu perkara demi keadilan negara. Selain itu. semangat patriotik dapat diterapkan dalam diri setiap pelajar untuk mempertahankan kebebasan yang telah kita perolehi pada hari ini apabila mengetahui betapa tingginya nilai kemerdekaan sesebuah negara. Tajuk pidato tersebut ialah cara-cara memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar. 'tak kenal. mempelajari mata pelajaran Sejarah amat penting bagi melahirkan pelajar yang berjiwa . Contoh perenggan 4 unsur. Oleh itu. Rujukan (Sila rujuk perkataan berwarna) : Biru : Ayat topik Coklat : Ayat huraian Merun : Ayat contoh Jingga : Ayat penegas Contoh 3 Soalan Karangan : Sambutan bulan kemerdekaan. memang tidak dinafikan bahawa peranan institusi keluarga merupakan satu cara bagi membendung masalah sosial remaja.Sebagai contoh. Antara langkah yang boleh dijalankan untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar adalah dengan mengajar mata pelajaran Sejarah di sekolah. sekolah anda telah menganjurkan pidato kemerdekaan. dengan mempelajari mata pelajaran Sejarah. pelajar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting semasa negara hendak mencapai kemerdekaan dan menyelami pelbagai kesengsaraan yang dialami oleh pejuang-pejuang negara dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. semangat patriotik dapat disebarkan secara menyeluruh dengan lebih mendalam mengenai sejarah negara kita. Hal ini akan membangkitkan semangat untuk mencontohi jasa-jasa yang telah ditaburkan.

• Pelajar diingatkan supaya tidak mengulangi isi yang telah dikemukakan untuk bahagian penutup ini. . • Penutup karangan mesti mempunyai kesimpulan yang lembut tetapi berkesan. kemerdekaan. Rujukan (sila rujuk perkataan berwarna ) : Biru : Ayat topik/ayat utama Coklat : Ayat huraian Merun : Ayat contoh Jingga : Ayat penegas Perenggan penutup . • Penutup merupakan kesimpulan terhadap pendapat yang telah dikemukakan. • Pelajar perlu berhati-hati apabila menulis perenggan penutup kerana sikap dan pandangan pelajar terhadap tajuk dapat dibayangkan. • Sesebuah karangan dianggap tidak lengkap jika tiada penutup atau kesimpulan.patriotik dan mempunyai semangat cinta akan tanah air.