P. 1
NOTA PADAT MENGGAMBAR

NOTA PADAT MENGGAMBAR

|Views: 1,089|Likes:
Published by izzat6266

More info:

Published by: izzat6266 on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran

seseorang murid. melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Definisi Menggambar representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang

Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek Pengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Berbagai jenis pensil Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Kapur berwarna Oil paste Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche, akrilik, cat minyak Stensil Kolaj Capan, cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting, pisau lipat, gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna

1. aplikasi dan analisa. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2. Di antaranya ialah Menghayati benda yang dilihat. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Memilih. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut aras-aras yang tertentu seperti berikut: pengetahuan kefahaman aplikasi analisa sintesis penilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan. bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan. pengalaman.TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasiI pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Asas menggambar Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema. media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan (b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Mempelbagaikan alat. memadan. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya. pemahaman. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual . Apakah alatan. benda.

Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan. Seterusnya di peringkat analisis murid . Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. putus-putus. capan. apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. kebersihan serta mengutamakan keselamatan Meningkatkan minat. bengkok. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. resis dan cetakan. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. kekemasan. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan. menampal. analisis. stensilan. lurus. pendek. kolaj. tapak kaki manusia. cetek. bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur -unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. minyak dan bahan kering. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. (1970). mencantum. gosokan dan kolaj. daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat. catan. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. gurisan. Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. bahan. panjang.Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. memotong. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap. Di tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz. terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang mengenai hasil kerja seni: 1. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. gosokan. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir.nipis. interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: Pada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid -murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. Semasa murid berada di tahun tiga. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Menggabungkan pelbagai alat. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. menyusun gambar dan gosokan. lukisan. berkeyakinan diri.

bahan. gurisan. lukisan. catan. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj. Memilih. garisan. proses menggambar adalah berdasarkan tema. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yangdipamerkan. murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat. resis. jalinan. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan ialah seperti lukisan. perisian komputer seperti photoshop. lukisan. murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua. bentuk. Aktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. resis. ruang. Di peringkat interpretasi dan penilaian. tekapan dan cetakan. capan. capan. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali unsur senireka seperti warna. Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan alat.boleh memilih dan menggunakan alat. catan. stensilan. Selain dari itu mereka juga dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio. mozek. Pada tahun terakhir iaitu di tahun enam. murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. catan. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan. gurisan. kolaj. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj. mozek. catan. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Microsoft word dan paintbrush. cetakan. Di samping itu murid sudah boleh mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. mozek. gurisan. murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. montaj. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Di tahun empat. Di peringkat akhir. bahan. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer . Di peringkat interpretasi dan penilaian. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. cetakan. bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. montaj. adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid. lukisan. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. rupa. resis. capan. meniru. pengalaman. kolaj. dan penegasan dalam aktiviti menggambar. imbangan. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. dan teknik yang sesuai serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil kerja mereka.

masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum. ibu bapa. memberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. luahan perasaan. penilaian dan penghargaan dilakukan: Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreati iti dari v apa yang dilukis atau dihasilkan. RUMUSAN menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. media. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. Alatan. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. adik beradik dan ahli keluarga yang lain. memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. bahan. montaj. cetakan. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. rakan-rakan. satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. percikan dan mozek. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi. menekankan perkembangan imaginasi. resis. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid . Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. guru. teknik.sendiri. Di akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri. mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. catan. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam. semasa dan selepas proses menggambar Pameran memerhati dan membezakan alatan. sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung. teknik dan kegiatan Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. Penjelasan mengenai alat. gosokan. media. kreativiti dan ekspresi diri murid kegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. bahan. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. kolaj. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar.

mahal tetapi baik untuk digunakan. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. arangdan krayon lembut. kefahaman. saiz. analisis. sederhana kasar dan kasar. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. bentuk. sintesis dan penilaian. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. R karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata.Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. pastel. pensel warna. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. aplikasi. R Proses melakukan garisan. pen dan dakwat. analisa. Topik2 Lukisan PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan R hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Kertas cat air terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. . R lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. arang. rupa. Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin. intepritasi dan penilaian. satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. (b) Alat. kolaj. Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. Media dan Bahan senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. Bod bristol merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. R Aplikasi garisan. pen. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. montaj dan cetakan.

Media dan Teknik jenis alat. kegelapan yang tinggi. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil dibuat dari campuran tanah liat dan arang. (ii) Ekspresi diri . Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. Semakin besar nilai B (B 6B). lembut dikategorikan dalam jenis B. ton lorekan dengan cepat dan menarik. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. Pensil yang jenis keras ialah dari jenis H. dihasilkan mengikut gred tertentu. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. kertas suratkhabar. 2B). teknik conteng.Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. teknik titik. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. kertas fotokopi. merah jambu. kreatif dan artistik. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. kertas taip. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. MEDIA DAN TEKNIK NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 5 / 33 (a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh muridmuridnya. Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. kertas komputer. kertas arkitek. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. cepat dan spontan. tekstur permukaan yang dilukis. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap. Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. HB. Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. biru dan sebagainya. Roti segar bertindak sebagai pemadam. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: gred tekanan pensil kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Mudah digunakan.

Pemilihan menggunakan alatan. Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. 2. Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat.secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. Media dan Teknik. mempunyai kesan garisan. media dan bahan yang mereka gunakan. Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. dilakukan di atas permukaan yang rata. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa. (i) Dihasilkan melalui dua cara: lukisan tanpa warna lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. media. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: komposisi objek (menepati asas seni reka) ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) perspektif (1. Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. . berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. menggunakan berbagai media kering. bentuk dan jalinan. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. 3 titik lenyap) Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: lorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkahlangkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. RUMUSAN didefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. ton yang tertentu. Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna. Disamping itu dapat mengaplikasi unsurunsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni.

Media dan Bahan perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. Palet atau bekas membancuh warna 5. lembut bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis sesuai di permukaan kertas 3. Cat Gouache Air Gam arab bersifat lutsinar dan legap cepat kering sesuai di permukaan kertas 7. kertas cat air. Warna Poster Air Pengilat larut air bersifat legap dan tebal cepat kering boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kertas 2. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. kanvas dan dinding. kain kanvas. (b) Alat. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. Botol untuk mengisi air 6. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. warna tempera 4. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. cat mural. Cat Tempera Air Kuning telur bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. Kertas lukisan. AKTIVITI 2. akrilik. warna poster. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. warna minyak.Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. permukaan dinding 7. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih bersifat lutsinar dan legap cepat kering kesan seperti cat air dan cat minyak kalis air dan minyak dihasilkan di permukaan kanvas 4. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. kain atau kanvas. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur . Berbagai jenis warna seperti warna air. cat minyak. mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Satu ciptaan gambar yang berwarna latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. cat tempera. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. cat air.. Surat khabar. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan.2 Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid bersifat legap dan tebal lambat kering hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. Berbagai jenis berus 3.

Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. Warna poster biasanya lambat kering. oleh itu berhati-hati semasa mewarna. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. alam benda dan potret. Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. (iii) Warna Minyak Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster. (ii) Warna Poster Warna poster berlainan dengan warna air. Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. alam semulajadi. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan.bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur pl ster yang a masih lembap. Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Untuk mendapat ton yang cerah. Di peringkat sekolah rendah. . Jika tersilap warna. (i) Warna Air Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. warna-warna gelap perlu dicampurkan Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Pastikan warna tersebut kering dahulu. campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Untuk mendapatkan ton warna gelap. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. poster dan logo. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. potret. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. realistik dan spontan. Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. Ia berbentuk lutsinar. Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. Sebelum memulakan proses catan. Untuk mendapatkan ton warna. alam semulajadi. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Warna air adalah sejenis media basah. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. kadbod atau kepingan kayu yang keras.

Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus-Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. Biasanya berus atau span digunakan.Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. 3. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span -. Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian. Was -. Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Di antaranya ialah: 1. Basah atas kering -. Basah atas basah -. Teknik ini dinamakan glazing Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air.Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan 4. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan dry brush Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. Kering atas basah -. Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. 2. Hasilnya kesan lutsinar. berus yang bersih dan lembap.Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan.Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu.Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan -. Berus yang celup warna. Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering. Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. berus varnish. pantai. Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Span. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. . (c) Tindihan -.Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih -.Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. pasir dan daun pokok. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan.

merah -. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman.Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama.hijau Biru -. bersemangat. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. cahaya dan matahari.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna.ungu -. Contoh: kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu Warna tertier -. warna sekunder dan warna . KombinASI warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut: Contoh: biru -. Ton warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Warna asas -. warna yang cerah. indah. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. kecemasan dan kemalangan. jingga dan kuning.hijau -. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna. tumbuh-tumbuhan dan air. selesa. peperangan. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar.Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -. Biasanya warna-warna cair.terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga= merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: Gubahan warna sewarna atau monokrom -. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. dikaitkan dengan alam semulajadi. kelembutan dan nyaman. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan. mural dan corak pada kain. pekat. mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. lembut dan sebagainya.terhasil daripada dua campuran warna asas.Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna. Warna penggenap -. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah -. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. Warna-warna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. tenteram. Contoh: merah Biru kuning Warna sekunder -. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -. biru dan hijau. dapat menimbulkan suasana riang. Campuran warna tersebut menjadik an catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. warna-warna sejuk ialah seperti warna. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan.Lanskap -.APLIKASI ALAT.biru -.hijau Warna harmoni -. kedamaian.merah Jingga -.kuning Kuning -jingga -. Sebagai contoh. poster. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh.jingga Kuning -. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.ungu warna panas ialah merah.ungu Merah -.biru Ungu -. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna.terdiri daripada tiga warna utama. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap.Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. dikaitkan dengan objek / imej seperti api. ungu. Warnawarna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk.

warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. kebakaran. peperangan dan kecemasan. kuning. label. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: Pengertian warna dalam budaya setempat -. (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. kontra. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -. dan Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara . penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira. khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura. Pengertian warna dari segi psikologi -. objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. imbangan.. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. Pengertian warna dalam simbol. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. warna penggenap. Di antaranya ialah: Art is creative self-expressio n . Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut.tertier. untuk menarik perhatian. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan.Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. Pengertian warna dalam situasi tertentu -.bahan. ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih.Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan.Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. kesatuan. campuran warna dan asas senireka dalam catan ini: Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura. bayang dan kepelbagaian warna. lambang dan corak -. hitam dan kelabu.Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan. media. Tidak lupa juga aspek prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. kain. harmoni. bagi tujuan keagamaan. dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. corak anyaman. warna. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita.Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. khemah. rupa. Media dan Teknik Pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna. warna merah lambang keberanian. warna putih menunjukkan bersih dan suci. bentuk. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. warna asas dan warna sekunder. merah dan putih. jalinan.

sekunder atau tertier. gunting.warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas.campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Warna natural atau pastel . tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan perancis bermaksud gam. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. media yang digunakan Teknik-teknik yang digunakan Penilaian RUMUSAN CATAN satu proses gambaran pemikiran secara nyata.bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata. segi psikologi. Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. bahan. Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. aspek asas senireka. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Cara pelukis menginterpretasi gambar Alat. Warna penggenap . Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati. Satu teknik menggambar di mana foto. satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Warna air bersifat lutsinar dan lembut Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Warna asas terdiri daripada tiga warna Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. .warna yang bertentangan dalam roda warna Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ton warna . koyak. gam. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. Definisi Kolaj 4 bermakna potong.nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Kroma warna . Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media. situasi tertentu dan simbol.

Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. 5. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. Berbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. kertas binaan. illustration board. bahan ringan. Pembaris Membuat potongan yang panjang. ikatan. surat khabar. dipotong. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj. kertas warna air. Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. warna air. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. kikis. Pensel atau pen Membuat lakaran 14. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. kain 3. media. foam board. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. 8. akrilik. Boleh digunakan untuk 3D. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. kain.. warna apabila kering. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. atau memotong bulatan apabila pisau blade digunakan bersamanya bahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. 2. wood and hard board. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: Alat Kegunaan 1. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. bahan ringan. kertas pastel. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. Kertas tekap Membuat lakaran 13. french curve Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. teknik . kertas majalah. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. warna poster. kain. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. kulit kayu pokok. Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. Kompas Untuk melukis bulatan.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Berikut ialah . Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. kain. kertas lukisan. 4. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal Warna-warna basah seperti cat. (c) Teknik Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. kertas eksotik. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. (b) Alat dan Media menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. water colour Board . kertas hiasan. Gunting Memotong bentuk bulat. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. logam. mat board.

harmoni. Dapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Buat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal Sapukan gam pada permukaan kertas. Gam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik Apabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. kontra pada kolaj anda. .contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: tema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai Sediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->