P. 1
NOTA PADAT MENGGAMBAR

NOTA PADAT MENGGAMBAR

|Views: 1,089|Likes:
Published by izzat6266

More info:

Published by: izzat6266 on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran

seseorang murid. melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya. lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, gosokan, resis, percikan dan mozek. meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya. membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan.. dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Definisi Menggambar representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang

Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek Pengenalan dan Penerokaan Alat, Media dan Teknik penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. Berikut alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar: Berbagai jenis pensil Warna pastel, warna air, warna poster, warna pensil Kapur berwarna Oil paste Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche, akrilik, cat minyak Stensil Kolaj Capan, cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting, pisau lipat, gam Berbagai jenis berus lukisan Palet/pembancuh warna

memadan. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer Jika dilihat secara keseluruhannya. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan perasaan gembira Menggunakan dan meneroka beberapa teknik dan proses menghasilkan karya seni visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan karya Meneroka dengan menggunakan perisian komputer dalam proses penghasilan karya Mempelbagaikan alat. Di antaranya ialah Menghayati benda yang dilihat. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. media dan bahan yang sesuai untuk aktiviti menggambar Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi Meningkatkan pengetahuan Asas Senireka serta mengaplikasikannya dalam penghasilan (b) Aras Aplikasi dan Analisa Setelah mengetahui dan memahami apa yang dipelajari murid akan beralih ke tahap atau aras aplikasi dan analisa seperti berikut: Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan. pemahaman. pengalaman. Apakah yang anda faham tentang definisi menggambar 2.TUJUAN MENGGAMBAR Berikut ialah hasiI pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap murid dalam kegiatan menggambar: Asas menggambar Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer Menggambar berdasarkan tema. Apakah alatan. benda. 1. bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni visual (c) Aras Sintesis dan Penilaian Aras sintesis dan penilaian ialah aras peringkat akhir yang perlu dicapai oleh murid apabila mereka melalui proses aras pengetahuan. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai Memilih. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual . aplikasi dan analisa. Berikan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam proses menggambar 3. setiap hasil pembelajaran tersebut boleh dibahagikan mengikut aras-aras yang tertentu seperti berikut: pengetahuan kefahaman aplikasi analisa sintesis penilaian (a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan.

Apa yang kamu lihat? (penerangan) 2. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. kekemasan. Di tahun kedua pula murid sudah berada di peringkat menggambar. terdapat empat cara bagaimana guru dan murid-muridnya berbincang mengenai hasil kerja seni: 1. kebersihan serta mengutamakan keselamatan Meningkatkan minat. Di peringkat ini murid-murid dapat mengetahui dan mengenal pasti alat.nipis. bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif Menghargai sumbangan pelukis tempatan dalam kegiatan menggambar Menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur -unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual Membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. catan. pendek. capan. Murid sudah boleh menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Seterusnya murid dapat menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. Semasa murid berada di tahun tiga. Bagaimana objek/imej itu disatukan? ( analisis) 3. Di antara cadangan aktiviti murid-murid di peringkat ini ialah seperti lukisan. memotong. lukisan. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk menghasilkan portfolio (analisis) Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Senireka dalam penghasil karya Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan matapelajaran lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif Menggabungkan pelbagai alat. bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil kerja. Bagaimana kamu fikir tentang perkara itu? (Penilaian) Proses penerangan. cetek. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan. resis dan cetakan. Apakah yang ingin disampaikan oleh seseorang artis itu? (Interpritasi) 4. kolaj. lurus. bengkok. gosokan. mencantum. Akhirnya murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Di peringkat penilaian ini murid boleh menyatakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri sama ada di dalam bilik darjah atau di rumah. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama. putus-putus. berkeyakinan diri. Teknik-teknik yang boleh dipelajari oleh mereka dalam proses menggambar di tahun satu ialah seperti menekap. analisis. Murid menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. bahan. Pemerhatian tertumpu dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. interpretasi dan penilaian yang dilakukan sewaktunpengajaran dan pembelajaran diterangkan secara terperinci dari tahun satu hingga ke tahun enam seperti berikut: Pada tahun pertama di sekolah rendah peringkat permulaan murid -murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. daya kreativiti dan imaginasi dalam kegiatan seni visual Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat. Seterusnya di peringkat analisis murid . Dengan cara begini murid-murid akan dapat menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan di persekitaran dan seterusnya dapat melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. KEPENTINGAN MENGGAMBAR Menurut Gaitskell dan Huewitz. gosokan dan kolaj.Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan Mengenal dan menggunakan elemen Asas Senireka dalam penghasilan karya secara kreatif. menampal. tapak kaki manusia. menyusun gambar dan gosokan. stensilan. apa yang diharapkan murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. minyak dan bahan kering. (1970). panjang. gurisan.

gurisan. Di sini murid dapat menghayati nilai-nilai estetik yang ada dalam sesuatu hasil kerja. cetakan. bahan (media) dan teknik untuk memberi kesan yang lebih kreatif dan kemas. gurisan. mozek. Pada permulaannya murid dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. rupa. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Pada tahun terakhir iaitu di tahun enam. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan seterusnya dapat membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. dan teknik yang sesuai serta dapat mengaplikasikan Asas Senireka dalam hasil kerja mereka. lukisan. kolaj. Di antara teknik-teknik yang boleh dicadangkan ialah seperti stensilan. catan. murid dapat menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. capan. mozek. proses menggambar adalah berdasarkan tema. Di peringkat ini murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan alat. Ditahap ini murid dijangka boleh membuat dokumentasi mudah dalam portfolio supaya dapat meluahkan perasaan dengan lebih jelas dan terperinci. murid dapat mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar serta dapat mengaplikasikan elemen Asas Senireka dalam kegiatan menggambar dengan bantuan komputer. bahan dan teknik dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. Selain dari itu mereka juga dapat menghasilkan gambar berdasarkan tema imaginasi mereka dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. dan penegasan dalam aktiviti menggambar. imbangan. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah seperti kolaj. catan. Di aras dua murid dapat menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. ruang. Aktiviti menggambar di tahun ke lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Di antara cadangan aktiviti yang sesuai dijalankan ialah seperti lukisan. Cadangan aktiviti yang boleh dikemukakan ialah seperti kolaj. capan. Dapat mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman menghasilkan portfolio. catan. Di samping itu murid sudah boleh mengenal pelukis tempatan dan hasil karya mereka. bahan. gurisan. jalinan. resis. kolaj. murid dapat menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. murid sudah boleh menggambar dan menampakkan perspektif dan kadar banding serta mempelbagaikan alat. tekapan dan cetakan. resis. meniru. Selain dari itu mereka juga dapat membuat perbandingan dan berbincang tentang hasil kerja murid sendiri dan mengaitkan dengan karya pelukis tempatan yangdipamerkan. Dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan dan akhir sekali dapat mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. lukisan. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. Murid juga dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. montaj. Di peringkat interpretasi dan penilaian. lukisan. cetakan sutera saring dan dapat menggunakan perisian komputer . Secara tidak langsung murid dapat mengenali dengan lebih dekat lagi pelukis-pelukis dan hasil karya mereka. Akhirnya murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. montaj. Peringkat penerangan dan analisia adalah satu peringkat di mana murid dapat mengenali unsur senireka seperti warna. Di tahun empat. bahan. memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi Di aras kedua. Memilih. imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer. garisan. pengalaman. cetakan. Di peringkat interpretasi dan penilaian. perisian komputer seperti photoshop. adalah diharapkan murid dapat menggunakan Asas Senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid.boleh memilih dan menggunakan alat. Di peringkat ini murid dapat mengaplikasi elemen asas senireka (terdiri daripada unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan) yang sesuai dalam aktiviti menggambar mereka. capan. Pentingnya bidang menggambar di sini ialah supaya murid dapat membuat pemerhatian dan mengenalpasti wujudnya elemen Asas Senireka dalam alam ciptaan Tuhan. resis. bentuk. catan. stensilan. Microsoft word dan paintbrush. Murid juga dapat mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Di peringkat akhir. mozek.

kreativiti dan ekspresi diri murid kegiatan membuat gambar ialah seperti lukisan. Penjelasan mengenai alat. montaj. teknik dan kegiatan Lawatan ke muzium dan galeri menghayati hasil kerja orang lain Pertunjukan slaid dan berinteraksi dengannya dari aspek asas senireka Perbualan secara berimaginasi menjadikan murid berfikir seketika dan menghasilkan satu kerja seni spontan. bahan. kolaj. Kadangkala setiap soalan yang dikemukakan tidak memerlukan jawapan spontan dan betul dari murid-murid tetapi boleh membuatkan seseorang murid berfikir secara kritis dan kreatif tentang apakah cara alternatif yang boleh dihasilkan oleh mereka pada pembelajaran akan datang. semasa dan selepas proses menggambar Pameran memerhati dan membezakan alatan. luahan perasaan. Secara tidak langsung murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh mereka ke dalam bentuk visual. Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bemula dari tahun satu sehingga ke tahun enam. penilaian dan penghargaan dilakukan: Demonstrasi pembelajaran oleh murid dan rakan mereka di kelas melalui aktiviti menggambar Perbincangan di antara guru dan murid mengenai pengetahuan dan konsep asas senireka dalam menggambar Berkongsi idea dengan rakan dan guru yang menunjukkan kreati iti dari v apa yang dilukis atau dihasilkan. guru. bahan. sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Berikut ialah contoh-contoh bagaimana proses berkomunikasi. maka murid sudah boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka. memberi kesedaran terhadap Asas Senireka dalam hasil kerja Aspek apresiasi seni perlu diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid. Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. media. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. ibu bapa. menekankan perkembangan imaginasi. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. catan. Penggunaan strategi penyelesaian masalah yang kompleks dalam proses menggambar Soal jawab berkaitan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan sebelum. masa untuk berkomunikasi amatlah berharga. percikan dan mozek. rakan-rakan.sendiri. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tak langsung atau secara langsung. mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman untuk penghasilan folio. Murid dapat menyatakan pendapat dan membuat perbandingan secara kritis dengan menggunakan bahasa seni visual. adik beradik dan ahli keluarga yang lain. teknik. media. resis. Dalam suasana pembelajaran di dalam kelas. satu representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensi mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan ke atas permukaan rata satu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi di antara guru dengan murid. gosokan. cetakan. RUMUSAN menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid. memperlihatkan sejauh mana kemampuan murid terhadap aspek melukis dan membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. media dan teknik yang digunakan dalam bidang menggambar menghasilkan hasil kerja seni bermutu dan menarik perhatian ramai. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. Di akhirnya murid dapat menghargai sumbangan pelukis tempatan. Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. Dari aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri. Alatan. mempunyai hasil pembelajaran yang berbeza mengikut tahap umur murid .

pen dan dakwat. R karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata. analisis. saiz. rupa. analisa. montaj dan cetakan. mahal tetapi baik untuk digunakan. Kertas Ledger Bond kertas lukisan yang mempunyai beraneka jenis permukaan iaitu licin.Aras pengetahuan murid dalam aktiviti seni boleh dikategorikan mengikut aras pengetahuan. R Proses melakukan garisan. pastel. (b) Alat. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Bod bristol merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen. intepritasi dan penilaian. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata. pensel warna. bentuk. aplikasi. Perbincangan mengenai hasil kerja seni dilihat melalui empat cara iaitu peringkat penerangan. Topik2 Lukisan PENGENALAN AKTIVITI LUKISAN (a) Definisi Lukisan R hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. R lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan. melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan. pen. kolaj. Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. dapat meluahkan perasaan dan menilai sesuatu hasil seni dari aspek estetik. R Aplikasi garisan. satu cara bagaimana seseorang boleh berkomunikasi dengan orang lain. Kertas cat air terdapat dalam pelbagai gred kelicinan. kefahaman. Kertasnya tebal dan bermutu tinggi. sintesis dan penilaian. Media dan Bahan senarai bahan-bahan yang sering digunakan bagi menghasilkan sesebuah lukisan: Pensil H Adalah sejenis pensel jenis Keras Pensil B (2B 8B) Adalah sejenis pensel lembut Pensil warna Terdiri daripada berbagai jenis warna Arang Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan Pen dan dakwat Mempunyai kesan garisa yang lebih halus dan jelas Soft Pastel Didapati dalam pelbagai warna dan mempunyai kesan lembut Krayon Juga lembut dan mempunyai kesan lilin Pen marker Menghasilkan kesan garisan yang tebal Marker pelukisan (rendering marker) Kapur Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal Jenis-jenis Kertas Lukisan Kertas lukisan biasa mempunyai permukaan yang sesuai untuk pensel. arangdan krayon lembut. sederhana kasar dan kasar. arang. .

semakin lembut dan gelap kesan pensil lorekan yang dihasilkan. lembut dikategorikan dalam jenis B. Mudah digunakan. (iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan (iv) Kesan cahaya pada imej (v) Pembentukan bayang-bayang (vi) Teknik (garisan selari. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel Lain-lain kertas seperti Âbrown paperÊ. Manakala pensil jenis B pula sesuai digunakan untuk membuat lorekan atau menghasilkan ton. media dan bahan yang hendak digunakan (viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri atau Kefahaman (i) Terdapat 3 jenis cara mengekspresi sesuatu karya seni iaitu secara natural. Melukis kawasan yang luas dalam masa yang singkat. kertas arkitek. Hasil perlu disembur dengan ÂfixertiveÊ (pemati). kertas komputer. Menghasilkan garisan yang tajam dan tepat. kegelapan yang tinggi. cepat dan spontan. (ii) Ekspresi diri . kertas suratkhabar. HB. dihasilkan mengikut gred tertentu. biru dan sebagainya. Kelebihan arang dalam menghasilkan lukisan ialah kelembutan yang tinggi. Pensil jenis H adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan lakaran ringkas kerana garisan yang dihasilkan adalah tajam. ton lorekan dengan cepat dan menarik. tekstur permukaan yang dilukis. (c) Teknik Teknik pelukisan biasanya bergantung pada jenis alat atau media yang digunakan. Kesan arang dapat menunjukkan jalinan dan ton dengan baik. Pensil yang jenis keras ialah dari jenis H. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah seperti kelabu. digunakan oleh pelukis abad ke 17 dan ke 18 pada dinding gua. Kesemua alat/media boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai teknik seperti berikut: APLIKASI ALAT. Garisan yang dihasilkan dengan media pensil dipengaruhi 3 faktor iaitu: gred tekanan pensil kelajuan pensil (ii) Arang Pensel arang dihasilkan dari batang kayu terbakar. Keistimewaan arang berupaya untuk menunjukkan kesan tekstur permukaan yang dilukis. teknik conteng. MEDIA DAN TEKNIK NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 5 / 33 (a) perlu mengambil kira tema atau subjek yang ingin dilukis oleh muridmuridnya. kertas taip. Dihalusi dengan menyapu air diatasnya. kreatif dan artistik. 2B). Tema atau subjek yang ingin dilukis terbahagi kepada tiga iaitu: (i) Lukisan figura imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan (ii) Lukisan alam benda objek kaku atau tidak bernyawa (iii) Lukisan lanskap pemandangan di luar studio atau di dalam studio (b) Penerokaan Alat. teknik titik. Roti segar bertindak sebagai pemadam. merah jambu. Semakin besar nilai B (B 6B). Ia merupakan media melukis yang tertua sekali didunia. Perlu diingatkan semakin besar nilai H (H. teknik campuran dll) (vii) Jenis alat.Kertas Ingres kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. Murid-murid biasanya mempunyai reaksi yang spontan terhadap alam persekitaran dan apa yang berlaku dalam situasi harian mereka. Di antara contoh-contohnya ialah seperti berikut: (i) Pensil dibuat dari campuran tanah liat dan arang. media dan bahan yang digunakan untuk kegiatan membuat lukisan. Media dan Teknik jenis alat. kertas fotokopi. semakin keras kesan pensil iaitu garisan yang dilakar adalah tajam dan kurang gelap.

Unsur seni garisan adalah amat penting dan berguna untuk menghasilkan lukisan pelbagai teknik. Dengan cara ini wujud kepakaran dalam kemahiran dan pendekatan yang digunakan. ton yang tertentu. media dan bahan yang mereka gunakan. Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek alatan. Langkah 3: Mengolah objek dengan lebih terperinci. (viii) Menjadi asas pembelajaran terhadap perkara lain yang selalunya lebih besar atau kompleks. bentuk dan jalinan. 2. Berbagai-bagai teknik boleh dihasilkan dalam sesebuah lukisan Mengenal pasti tema dan subjek sebelum mula melukis adalah amat penting supaya pengajaran dan pembelajaran lebih teratur. (vi) Dapat menyatakan persepsi mereka terhadap sesuatu yang dihasilkan melalui lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. bahan dan teknik akan menghasilkan lukisan yang terbaik. media. 3 titik lenyap) Pencahayaan (arah sumber cahaya dikenalpasti sebelum menghasilkan ton untuk membentuk objek 3D (iv) Kesan Lutsinar (v) Potret (vi) Teknik melukis arang ada beberapa cara: lorekan (dihasilkan ton secara berlork seperti pensel) basah (air disapu diatas permukaan arang untuk menghasilkan kegelapan yang halus) gosokan (kesan digosok dengan hujung jari) memadam (dengan pemadam atau roti kering) Berikut ialah langkahlangkah menghasilkan lukisan tidak berwarna: Langkah 1: Membuat lakaran asas tentang rupa dan bentuk objek di atas kertas lukisan dengan menggunakan media kering mengikut pilihan pelukis. melahirkan naluri tentang apa penonton lihat dalam kerja seni mereka. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. menggunakan berbagai media kering. Pemilihan menggunakan alatan. Teknik gabung jalin pelbagai aspek perlu diambil kira Lukisan boleh dihasilkan sama ada dengan cara berwarna atau tidak berwarna.secara natural bermaksud murid menggunakan kepekaan personal dan hubungan visual semasa mereka melukis (iii) Ekspresi diri secara kreatif pula bermaksud murid lebih memfokus kepada penyelesaian masalah secara kreatif. RUMUSAN didefinisikan sebagai lanjutan dari aktiviti membuat lakaran demi lakaran dengan menggunakan berbagai jenis media kering. Kemahiran mengaplikasikan berbagai alat. (i) Dihasilkan melalui dua cara: lukisan tanpa warna lukisan berwarna (ii) Dihasilkan dengan menggunakan garisan-garisan atau ton atau kedua-dua sekali. Media dan Teknik. (iv) Ekspresi diri secara artistik pula membuat murid peka terhadapkonteks sejarah dan budaya dan belajar membuat penilaian estetik. Murid mula membuat refleksi terhadap ekspresi diri dan kerja seni orang lain. (iii) Empat unsur penting yang menentukan mutu hasil karya lukisan: komposisi objek (menepati asas seni reka) ruang (susunan ruang yang sesuai dengan tema) perspektif (1. Murid dapat mengaplikasi kemahiran dan teknik melukis dalam kerja seni mereka. berkomunikasi idea dengan orang lain atau keseronokan sahaja. Disamping itu dapat mengaplikasi unsurunsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dengan lebih jelas dalam kerja seni. dilakukan di atas permukaan yang rata. (ix) Dihasilkan untuk meluahkan perasaan. Aktiviti pemahaman dan penghargaan amat penting dijalankan setelah selesai mengadakan aktiviti lukisan. (v) Hasil lukisan dapat sedikit sebanyak menyerlahkan pemikiran dan pandangan seseorang. . Kerja seni menjadi lebih ke arah secara individ dan imaginasi. (vii) Merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual. Langkah 4: Menghasilkan objek dengan menggunakan pensel dan membuat jalinan pada objek dengan lebih jelas. media dan bahan -perlu disesuaikan dengan jenis kertas sebelum menghasilkan sesebuah lukisan. mempunyai kesan garisan. Langkah 2: Membuat struktur objek dengan lebih jelas dengan mengaplikasikan rupa.

Media dan Bahan perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan.2 Topik 3 Kegiatan Membuat Catan PENGENALAN AKTIVITI CATAN (a) Definisi Catan proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Berikut ialah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan: Bahan Bahantara Penguat Sifat-sifat 1. Berbagai jenis warna seperti warna air. Warna Air Air Gam arab bersifat lutsinar. Berbagai jenis berus 3. warna tempera 4. Cat AkrilikAir/Minyak Plastik cecair warna putih bersifat lutsinar dan legap cepat kering kesan seperti cat air dan cat minyak kalis air dan minyak dihasilkan di permukaan kanvas 4. Surat khabar. akrilik. Warna Poster Air Pengilat larut air bersifat legap dan tebal cepat kering boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kertas 2. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas.Untuk menghasilkan sesebuah lukisan perlu dimulakan dengan langkahlangkah yang tertentu iaitu dari aras mudah ke aras sukar. AKTIVITI 2. cat mural. Kertas lukisan. Cat Minyak Turpentine Minyak linsid bersifat legap dan tebal lambat kering hanya sesuai untuk permukaan kanvas 5. mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan Satu ciptaan gambar yang berwarna latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. kertas cat air. Palet atau bekas membancuh warna 5. Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna 2. Cat Tempera Air Kuning telur bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air sesuai di permukaan kanvas dan kertas 6. kanvas dan dinding. kain kanvas. Fresko Kapurplaster Air atau air kapur . cat air. kain atau kanvas. warna poster. cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. permukaan dinding 7. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. cat tempera. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. (b) Alat. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan: 1. warna minyak. cat minyak. Botol untuk mengisi air 6. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Bahanbahan pewarna seperti cat poster. lembut bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis sesuai di permukaan kertas 3.. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. Cat Gouache Air Gam arab bersifat lutsinar dan legap cepat kering sesuai di permukaan kertas 7.

Pastikan warna tersebut kering dahulu. kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru. Sebelum memulakan proses catan. kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang. (iii) Warna Minyak Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster.bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur pl ster yang a masih lembap. Untuk mendapatkan ton warna. potret. Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna. Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan Jika terdapat kesilapan semasa mewarna. Di peringkat sekolah rendah. warna-warna gelap perlu dicampurkan Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut. Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan. Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas. Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain Untuk mendapatkan ton yang gelap pula. kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Ia berbentuk lutsinar. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid: Warna air adalah sejenis media basah. realistik dan spontan. . Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan. berus yang paling sesuai ialah jenis lembut. kadbod atau kepingan kayu yang keras. Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan. (ii) Warna Poster Warna poster berlainan dengan warna air. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup. alam semulajadi. alam benda dan potret. alam semulajadi. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut. oleh itu berhati-hati semasa mewarna. Warna poster biasanya lambat kering. Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras Untuk mendapat ton yang cerah. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan. (i) Warna Air Semasa mewarna dengan menggunakan warna air. campurkan warna atau pekatkan warna tersebut. Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural (c) Teknik-teknik Mewarna faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. poster dan logo. Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna. Jika tersilap warna. perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah Untuk mendapatkan ton warna gelap. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas.

Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan 4. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan. berus yang bersih dan lembap. pasir dan daun pokok. berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan.Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. Kering atas basah -. berus varnish. Antaranya adalah: (a) Kering bertindih -. Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu. Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik.Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok. Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental. Hasilnya tebal dan kering berlegap (d) Span -. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat. Teknik ini dinamakan glazing Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan TEKNIK CAT AIR Terdapat 4 jenis teknik cat air.Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik. Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna Span. tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus (e) Semburan berus-Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput. Berus yang celup warna. kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap. pantai. Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian.Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik (b) Renjisan -. dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halushalus yang banyak hanya dengan satu sapuan Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan dry brush Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut. Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Di antaranya ialah: 1. .Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. 3.Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. 2. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Was -. Basah atas basah -. Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik. Basah atas kering -. Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak. Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkangarisan. (c) Tindihan -. Biasanya berus atau span digunakan. Hasilnya kesan lutsinar.Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering.Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu.

indah.Fantasi Apa yang saya bayangkan -Pengalaman Sendiri Aktiviti Figura Manusia -. warna sekunder dan warna . Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. bersemangat. Warnawarna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk.APLIKASI ALAT.hijau -. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana.biru -.Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna.hijau Warna harmoni -. mural dan corak pada kain.terhasil dari campuran warna asas dengan warna sekunder Contoh: kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga= merah kejinggaan Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu: Gubahan warna sewarna atau monokrom -. Ton warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap.terhasil daripada dua campuran warna asas. jingga dan kuning. gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu. KombinASI warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut: Contoh: biru -.ungu warna panas ialah merah. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman.biru Ungu -.merah -. lembut dan sebagainya. pekat.ungu Merah -. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. dikaitkan dengan objek / imej seperti api. biru dan hijau. cahaya dan matahari. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan. Untuk mendapatkan kesan perspektif warna.kuning Kuning -jingga -.ungu -. Warna-warna ini tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. MEDIA DAN TEKNIK (a) Menentukan Tema/Subjek Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri -. tumbuh-tumbuhan dan air. peperangan. warna-warna sejuk ialah seperti warna. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: Warna asas -. Biasanya warna-warna cair. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut: Contoh: merah -. ungu.terdiri daripada tiga warna utama. poster. warna yang cerah. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna warna asas/utama. Sebagai contoh warna merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna. nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Warna penggenap -. tenteram.Imej dan idea (b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan.Ia dihasilkan dengan mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang.Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna. Sebagai contoh. dikaitkan dengan alam semulajadi.jingga Kuning -. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan. kelembutan dan nyaman. kedamaian.hijau Biru -.Lanskap -. Contoh: merah Biru kuning Warna sekunder -. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kroma warna. kecemasan dan kemalangan. dapat menimbulkan suasana riang. Campuran warna tersebut menjadik an catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. selesa. Contoh: kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu Warna tertier -.merah Jingga -.

rupa. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju. imbangan.bahan. corak anyaman. bagi tujuan keagamaan.. Di antaranya ialah: Art is creative self-expressio n . Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. merah dan putih. warna merah lambang keberanian. kebakaran. PERSEMBAHAN HASIL KARYA (a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna.Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya. Pengertian warna dalam simbol. hitam dan kelabu.Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra. kain. Pengertian warna dalam situasi tertentu -. simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. media. di tepi tasik dan suasana di dalam hutan. warna. bayang dan kepelbagaian warna. (c) Apresiasi Seni Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat. Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan. warna asas dan warna sekunder. campuran warna dan asas senireka dalam catan ini: Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura.Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru. khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura. peperangan dan kecemasan. ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut.tertier. lambang dan corak -. dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya. cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar. jalinan. kuning. Media dan Teknik Pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut. kesatuan. objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. bersih dan suci bagi masyarakat Melayu.Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. dan Works of art express and communicate universal value Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara . warna penggenap.Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. Contoh warnawarnanatural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih. label. untuk menarik perhatian. untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. khemah. Pengertian warna dari segi psikologi -. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan. kontra. kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsursimbol. penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira. lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun. warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan. Tidak lupa juga aspek prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman. harmoni. Pengertian warna dalam aspek asas seni reka -. teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. bentuk. warna putih menunjukkan bersih dan suci. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni: Pengertian warna dalam budaya setempat -.

tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan perancis bermaksud gam. bahan. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara: Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis Cara pelukis menginterpretasi gambar Alat. satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal Warna air bersifat lutsinar dan lembut Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan Warna asas terdiri daripada tiga warna Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam. media yang digunakan Teknik-teknik yang digunakan Penilaian RUMUSAN CATAN satu proses gambaran pemikiran secara nyata.nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek Kroma warna . Satu teknik menggambar di mana foto. Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut kolaj. aspek asas senireka. Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. Warna penggenap . hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D. koyak. segi psikologi. situasi tertentu dan simbol. sekunder atau tertier. satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi.bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas.warna yang bertentangan dalam roda warna Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna Ton warna . Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas. Definisi Kolaj 4 bermakna potong. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. . Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati.campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza Warna natural atau pastel . gam. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata. gunting. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak.

8. Pisau kraf Memotong bahan nipis seperti kertas dan fabrik. kikis. Berbagai jenis kertas juga boleh dicadangkan seperti kertas kolaj. french curve Melukis dan memotong kepingan kertas yang bengkok 6. warna poster. dawai untuk melekatkan bahan ke atas kolaj. Pensel atau pen Membuat lakaran 14. atau memotong bulatan apabila pisau blade digunakan bersamanya bahan-bahan sampingan yang boleh digunakan untuk menghasilkan kolaj seperti berbagai jenis papan pengalas. Warna yang paling baik digunakan dalam menghasilkan kolaj ialah warna akrilik dan warna air kerana berganding baik dengan berbagai jenis gam. Terlalu banyak lapisan akan mengaburkan gambar di bawahnya 3. kertas lukisan. Kompas Untuk melukis bulatan. Berus Digunakan untuk aplikasi warna dan pelekat pada kolaj. Kawasan yang tebal memerlukan berjam-jam untuk kering 5. kertas binaan. Boleh digunakan untuk 3D. Gunting Memotong bentuk bulat. bahan ringan. Gam kilat Cair Lut sinar Pelekat untuk kertas. Digunakan untuk menutup bahan berasid sebelum mengecat atau menghasilkan kolaj. kertas pastel.. warna air. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah tahan dan boleh kekal Warna-warna basah seperti cat. Warna minyak adalah tidak digalakkan untuk menghasilkan kolaj kerana bahan susah melekat pada permukaan. kain. kertas hiasan. Plastik pembungkus makanan Menutup kerja kolaj di kedudukan sebenar. illustration board. Berikut pula peralatan yang boleh dicadangkan untuk digunakan dalam menghasilkan kolaj: Alat Kegunaan 1. wood and hard board. logam. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. Gam tidak kilat Cair Lut sinar pada lapisan pertama. Penggelek Menekankan kepingan bahan-bahan di atas tempatnya 10. Bekas air Membersihkan berus daripada kekotoran warna dan gam 9. Berikut ialah . Kertas tekap Membuat lakaran 13. surat khabar. kain 3. Media yang terdedah akan kelihatan kusam. (b) Alat dan Media menjadikan objek-objek di sekeliling mereka berharga untuk dijadikan bahan-bahan dalam hasil kerja kolaj mereka. Tukar mata pisau selalu untuk mendapatkan mata yang tajam dan pemotongan yang bersih dan licin. 4. ikatan. Span Menekan warna untuk mendapatkan kesan jalinan 12. Palet Untuk kegunaan warna air atau akrilik 7. Gam gel Krim Lut sinar Pelekat untuk kertas. dipotong.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara superimpose di antara satu sama lain NOTA PADAT MENGGAMBAR Sarbinipani2009 Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. foam board. kertas eksotik. Lapisan seterusnya lut cahaya Pelekat untuk kertas. 5. warna apabila kering. (c) Teknik Penggunaan bahantara yang bersesuaian dengan tema atau tajuk catan juga perlu diambil kira apabila menjalani proses kolaj. Berikut ialah contoh berbagai jenis pelekat atau gam yang dicadangkan untuk digunakan ke atas kerja-kerja menghasilkan kolaj: Media Jenis Ketelusan Kegunaan 1. kertas warna air. kain. Pelekat akrilik adalah yang terbaik untuk digunakan pada kerja-kerja kolaj. Mereka bebas menggunakan apa sahaja peralatan. kain. Boleh digunakan sebagai varnis pada akhir proses kolaj 2. Pembaris Membuat potongan yang panjang. Kadangkala kerja-kerja menghasilkan kolaj ini tidak menggunakan pelekat tetapi menggunakan skru. menggunakan sudut empat segi untuk memeriksa bentuk empat segi yang diperlukan 4. Gesso Krim Legap Serupa dengan cat akrilik putih. teknik . Melindungi kolaj dari tangan yang kotor dan lebihan gam 11. water colour Board . Boleh digunakan sebagai varnish pada akhir proses kolaj. bahan ringan. mat board. Gam model Pekat Legap Pelekat untuk batu. Hujung mata pisau boleh digunakan untuk mengangkat cebisan kertas. akrilik. kertas majalah. dan tempera juga digunakan untuk bahagian latarbelakang kolaj. media. kulit kayu pokok. Plastik tiga segi Sudut rata dalam setiap potongan. 2. Tujuannya ialah untuk mendapatkan mood bagi sesuatu hasil kerja kolaj.

. Gam cebisan kertas atau fabrik mengikut gaya tersendiri untuk mendapatkan satu hasil kerja kolaj yang baik Apabila sudah kering sapukan pula gam di atas lapisan pertama untuk menampal kertas bagi menimbulkan kesan objek. kontra pada kolaj anda. harmoni.contoh teknik yang paling mudah bagaimana seseorang itu boleh menghasilkan sebuah kolaj: tema atau tajuk yang hendak dihasilkan supaya mesejnya sampai Sediakan dan racik/koyak/gunting bahan-bahan seperti kertas atau fabrik yang diperlukan untuk kolaj tersebut. Dapatkan kertas pelbagai warna untuk menimbulkan kesan jalinan. Buat lakaran pada kertas lukisan untuk menyenangkan kerja-kerja menampal Sapukan gam pada permukaan kertas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->