INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS

5S MANUAL

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

1

Pengenalan Amalan 5S Amalan 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran berkualiti secara sistematik dan praktikal. Melalui amalan ini tempat kerja menjadi lebih teratur dan selesa sepanjang masa. Oleh itu kerja akan menjadi lebih produktif, cekap, selamat dan menjimatkan kos. Justeru, "5S Adalah Asas Kepada Peningkatan Produktiviti dan Kualiti” dan seterusnya menjadikan tempat bekerja lebih efisien dan produktif ke arah kecemerlangan organisasi.

Apakah

Amalan

5S?

Secara keseluruhannya, implementasi 5S di tempat kerja akan mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang sistematik, lebih teratur dan kemas. Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem kita lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Sebagai contoh, melalui aplikasi teknik seperti S3 iaitu SAPU, akan menjadikan lantai dan tempat kerja sesebuah organisasi bersih, malah penyelenggaraan juga dititikberatkan. Ini akan memastikan mesin, alatan menjadi bersih dan yang paling penting boleh berfungsi serta tahan lama. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada seorang pun akan tertinggal. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.

Penambahbaikkan berterusan di dalam perlaksanaan 5S
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mengetahui tentang penambahbaikkan yang bersesuaian dilaksanakan di tempat kerja. Ianya juga bertujuan supaya pekerja lebih memahami bahawa penambahbaikkan tersebut tidak terhad untuk seseorang individu atau untuk sesetengah perkara. Ianya mungkin melibatkan proses yang amat mudah atau memerlukan analisa sesuatu perkara sebelum penambahbaikkan boleh dibuat. Amalan ini merupakan satu aktiviti ke arah penambahbaikkan di tempat kerja. Apa jua penambahbaikkan yang baik boleh dilakukan tidak kira menambahbaik di lantai, peralatan, persekitaran tempat kerja, di stor, pejabat dan beberapa kawasan yang dikenalpasti. Ianya mungkin dari yang sekecil-kecil benda atau perkara kepada penambahbaikkan yang melibatkan kajian data, aspek kejuruteraan dan analisa yang mendalam.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

2

Pendekatan penambahbaikkan di dalam Amalan 5S
Setakat ini, kita masih lagi diperingkat falsafah dalam memahami pendekatan yang digunakan di dalam Amalan 5S. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk penambahbaik di tempat kerja adalah dengan menggunakan pendekatan secara KAIZEN dan pendekatan Inovasi.
(Mempelajari kedua-dua kaedah ini akan dapat memberikan penjelasan kaedah mana yang sesuai diguna pakai bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan membuat penambahbaikkan di kalangan pekerja)

Perbezaan Konsep KAIZEN & Inovasi
Setelah kita mempelajari konsep Kaizen & Inovasi, mari kita lihat perbezaan bagi kedua-dua pendekatan penambahbaikkan ini. Perlu diingatkan bahawa pendekatan kedua-duanya adalah sebagai panduan yang boleh diikuti. Ianya terpulang kepada organisasi untuk menggunakan cara yang bersesuaian dengan budaya kualiti masing-masing. Secara ringkas, berikut adalah beberapa perbezaan yang dapat dilihat : Fokus: Kesan Berdasarkan Fokus kesan amalan 5S, Kaizen dilihat mempunyai fokus yang lebih jangka panjang. Ini kerana pendekatan kaizen itu sendiri adalah secara perlahan dan memakan masa. Manakala aspek Inovasi pula kesannya adalah lebih pendek. Inovasi biasanya memerlukan masa yang singkat sahaja untuk dilakukan penambahbaikkan. Fokus: Jangka masa Dari segi jangka masanya, pendekatan Kaizen ini adalah secara berterusan. Ianya lebih memerlukan idea dan usaha dari semua orang untuk melaksanakan aktiviti ini. Secara tidak langsung, akan berlaku peningkatan yang berterusan. Manakala pendekatan Inovasi lebih menjurus pada tahap yang mungkin akan berhenti pada bila-bila masa. Jangka masanya berperingkat dengan mengambil kira beberapa faktor dari segi masa dan modal. Fokus: Perubahan Setiap aktiviti Kaizen memerlukan pemantauan bagi memastikan ianya kekal dan boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Walaupun perubahannya agak perlahan, namun ianya akan dapat mempastikan sesuatu penambahbaikkan itu boleh digunakan oleh beberapa generasi di dalam sesebuah organisasi. Perubahan bagi Inovasi adalah cepat. Apabila modal itu cukup, ianya mudah dilakukan. Namun pendekatan ini memerlukan pemantauan dan tidak hanya bergantung kepada fungsi yang sedia ada.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

3

Fokus: Pendekatan Bagi fokus terhadap pendekatan dan penglibatan, Kaizen lebih bergantung kepada usaha kumpulan dan setiap ahlinya. Ini kerana masing-masing mempunyai cara yang mungkin dikenalpasti antara cara terbaik bagi mengatasi sesuatu perkara. Namun bagi Inovasi, ianya terhad kepada individu dan seseorang itu perlu lebih berusaha mengenengahkan ideanya untuk di terima pakai. FOKUS Jangkamasa PERUBAHAN PENDEKATAN KESAN KAIZEN Jangkamasa panjang BERTERUSAN MENINGKAT PERLAHAN & KEKAL USAHA KUMPULAN INOVASI Jangkamasa pendek & BERPERINGKAT CEPAT DAN MUDAH LUPUT IDEAS DAN USAHA INDIVIDU

Kesimpulannya… Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa pada bahagian ini, banyak ditekankan kefahaman mengenai aspek penambahbaikkan yang boleh dilakukan oleh organisasi. Antara aktiviti seperti 5S, Kaizen dan Inovasi merupakan kaedah yang banyak diguna pakai oleh organisasi bagi menambahbaik tempat kerja dan menguruskan tempat kerja agar lebih efisien. Ianya sedikit sebanyak akan membantu kita untuk terus

melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan budaya yang berkualiti di tempat kerja.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

4

Aplikasi dan Teknik 5S
Objektif
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan 5S. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimanakah mengadaptasikan kelima-lima S tersebut untuk merencanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi.

Pada peringkat ini kita akan meneruskan subjek dengan melihat teknik dan aplikasi di dalam 5S. Setiap teknik-teknik 5S terdapat juga beberapa panduan yang digunapakai bagi menjaga kebersihan tempat kerja, melakukan aktiviti pelupusan, menyusun barang-barang serta rekod-rekod, membentuk pasukan kerja yang baik. Pada peringkat S yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kesemua teknik itu dapat dijayakan menjadi budaya yang cemerlang.

KITARAN AMALAN 5S

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

5

Seiso (SAPU). Aktiviti ini merupakan aktiviti yang mudah dilakukan. 7S dan sebagainya. dan ianya akan menyebabkan ruang penyimpanan akan lebih luas. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 6 . Ianya terpulang kepada organisasi itu untuk menggunakan sebanyak mana S yang dikehendaki dengan menambah teknik-teknik yang sesuai seperti SAFETY. Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja.SISIH 1.alat. 3. Barang-barang seperti sampah dan alatan yang tidak diperlukan. Teknik 5S ini merupakan teknik yang asas yang menjurus kepada perlaksanaan aktiviti harian di tempat kerja. 2. Untuk makluman. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya. Seiton (SUSUN). sebagai contoh seperti di bawah. maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. pekerja lebih berasa seronok dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas hariannya. Selain menggunakan cara kerja yang bersesuaian ianya akan menghasilkan impak yang lebih praktikal. Secara tidak langsung kawalan stok dan produk yang cekap diperolehi. Selain itu. Aktiviti Sisih ini akan mengenalpasti dan membuang barang yang tidak diperlukan. perlu dibuang oleh pekerja yang bertanggungjawab dan di tempat yang disediakan. bahan yang rosak lebih awal jika berlaku demikian. Apabila kita membuat SISIH barang yang tidak diperlukan akan dapat dikenal pasti. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada ada seorang pun akan tertinggal. Selain itu. Kita juga mudah mengesan tempat.Teknik 5S Teknik 5S diguna pakai bagi mewujudkan tempat kerja yang sistematik. intipatinya akan menjadikan sistem lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. teratur dan kemas. 5S itu sendiri bermakna Seiri (SISIH). SEIRI . Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat. Seiketsu (SERAGAM) & Shitsuke (SENTIASA AMAL). masa pencarian juga akan lebih pantas kerana tiada lagi keadaan yang tidak teratur kelihatan. terdapat organisasi yang menggunakan teknik 5S dan ada yang menggunakan 6S. Bagaimana melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja? Dipaparkan di bawah adalah 3 cara melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja. Setelah kita memperolehi keadaan yang kemas dan teratur.

1 Item yang tiada nilai dan senang buang Buang dengan segera 2 Item ada nilai dan boleh dijual Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi 3 Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi Cari cara merendahkan kos dan selamat KAEDAH SISIH DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 7 .

rekod yang tidak diperlukan. Item seperti ini termasuk kertas. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). pekerja boleh membuang barang dengan segera. Item seperti ini termasuk kertas. rekod yang tidak diperlukan. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. produk yang "reject" dan sebagainya.TAG BARANGAN UNTUK SISIH Bahan tidak diperlukan dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual Bahan tiada nilai tapi kos tinggi untuk dihapuskan Buang dengan segera Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. pekerja boleh membuang barang dengan segera. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. produk yang "reject" dan sebagainya. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 8 .

4. Oleh itu.SEITON . sistem nombor. Penyusunan meliputi barang-barang yang diperlukan samada secara kerap atau sebaliknya Seterusnya adalah bagi barang-barang yang selalu digunakan. ianya boleh ditempatkan agak jauh sedikit.jilid dan pelbagai sistem akan dapat mewujudkan proses kerja yang lebih pantas. Sistem juga membolehkan pekerja tersebut mengambil dan menyimpan barang di tempat yang asal. sebulan sekali. adalah disarankan penyusunan tersebut dilakukan berdekatan dengan pekerja. Seiton memerlukan penyusunan fail dan barang-barang mengikut sistem yang bersesuaian. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 9 . kebiasaannya untuk mengambil fail. Terdapat 3 panduan yang boleh diterangkan untuk menjalankan aktiviti SUSUN. Itu juga memungkinkan bagi sesetengah organisasi bagi menyediakan Mini Stor bagi penyimpanan barang supaya dapat menjimatkan masa Sesetengah barang yang masih mempunyai tarikh luput atau tarikh matang penyimpanan seperti fail perlu disimpan bagi tempoh tertentu. mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya. untuk cara yang ketiga adalah disarankan penyimpanannya memerlukan pengenalan yang jelas jika mahu disimpan di stor.SUSUN 1. ujian mengambil fail akan dibuat berdasarkan sistem sedia ada yang digunapakai oleh organisasi itu dan bukannya sistem orang lain mahupun di bahagian lain. 2. apa yang lebih utama adalah apabila mengambil sesuatu barang atau rekod. Ujian akan dibuat untuk melihat masa yang diperuntukkan untuk mengambil sesuatu rekod yang diperlukan. Penyusunan yang mengikut kod. kita harus memastikan bahawa terdapat sistem yang akan mengesan pekerja yang mengambil barang tersebut. Bagi penyusunan barang yang kadang kala digunakan. Apakah Ujian 30 saat? Ujian ini bermaksud. Seseorang pekerja perlu melihat kekerapan penggunaan barang tersebut dalam urusan kerja hariannya. dan fail akan diambil. Untuk menguji sistem penyimpanan yang efektif kita akan menguji dengan satu kaedah yang dipanggil "Ujian 30 saat". Dalam aktiviti ini. Kemungkinan kekerapan barang tersebut digunakan seminggu sekali. Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. organisasi akan menggunakan Senarai Utama (Master List) yang sedia ada dan akan merujuk kepada rekod.) 3. Kita boleh mengesan fail dan barang yang tiada dalam simpanan. Sebagai contoh. Ini juga akan mengelakkan pembaziran dari segi masa mengambil sesuatu barang. Ianya perlu diperolehi dalam masa 30 saat sahaja.

LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 KAEDAH SUSUN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 10 .

SERAGAM 1. biasanya pelbagai kaedah dilakukan seperti mengadakan panduan dan peraturan untuk dipatuhi. Di dalam amalan 5S. konsep ‘ownership’ dan "Person-in-charge" (PIC) seringkali digunakan untuk aktiviti SAPU. organisasi boleh menetapkan 5-10 minit untuk melakukan Amalan 5S. Bagaimana melaksanakan aktiviti SAPU? Selain daripada tempat. Kita boleh menyarankan bahawa sebelum atau setelah melaksanakan tugas. pekerja akan mudah menjanakan idea yang kreatif dan akan lebih ceria. Sikap prihatin yang tinggi akan dapat diwujudkan dan dalam suasana yang demikian.SEISO . Apakah konsep ownership atau PIC? Ianya merupakan konsep yang digunakan yang mana setiap pekerja mempunyai tanggungjawab secara giliran untuk menjaga tempat atau barang milik organisasi. Membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk dan kekotoran di lantai. gambar perorangan atau unit yang dipertanggungjawabkan itu. SEIKETSU . 3. Secara ringkasnya bolehlah disimpulkan bahawa untuk mewujudkan keseragaman dalam amalan 5S sesebuah organisasi. Ini akan memberikan impak dari segi kebersihan dan rasa keempunyaan terhadap barang milik organisasi. peralatan di tempat kerja dan kawasan persekitaran juga perlu dilihat. setiap hari. Aktiviti ini boleh dilakukan samada setiap jam. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 11 . 2. mesin dan peralatan. setiap individu bertanggungjawab menjaga kebersihan di dalam premis mereka bekerja. label. Aspek kebersihan antara perkara yang seringkali dipandang mudah dan terlalu bergantung kepada pekerja kontrak.SAPU 1. Pemantauan oleh pekerja sendiri akan menjadikan kos kerosakan peralatan lebih rendah dan tiada proses kerja yang berulang. sekali sebulan atau mengikut piawaian peraturan untuk dipatuhi. Konsep ini biasanya ditandakan dengan gambar. Sebagai pekerja. Ianya bermaksud sentiasa memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa dengan mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso secara berterusan dan berkesan. sekali seminggu. Ianya baik untuk mewujudkan satu amalan yang mementingkan kebersihan dalam melaksanakan tugas harian.

Sebagai contoh. amalan penyimpanan yang standard serta jumlah barang yang perlu ada untuk diletakkan di atas meja bagi memastikan kekemasannya. Melalui cara ini. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 12 . Carta Alir ini juga berguna untuk pekerja yang baru serta bagi memudahkan pelanggan memahami proses yang perlu mereka lalui.2. 3. Ianya lebih ringkas dengan penggunaan simbol-simbol yang tertentu dan arahan-arahan yang ringkas. kefahaman terhadap tugas akan meningkat dan kesilapan akan berkurangan kerana ianya dijelaskan satu persatu. Peraturan dan garis panduan ini akan membolehkan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. mereka mudah mencari rujukan tanpa menunggu masa yang lama. Ini juga akan membantu dari segi kecekapan proses kerana jika terdapat pekerja yang mungkin tidak biasa dengan tugas yang dilakukan. Melalui simbol seperti gambar yang bersesuaian boleh memudahkan pencarian sesuatu tempat tersebut. Sistem visual juga perlu jelas dan terang sebagai salah satu cara berkomunikasi antara organisasi dengan pelanggannya. CartaAlir Carta Alir adalah satu kaedah bagi menunjukkan bermulanya proses atau perkhidmatan sesuatu perkara. Bagaimana melaksanakan SERAGAM? Panduan dan peraturan perlu bagi menjamin kualiti dan piawai yang telah ditentukan. Gambar Gambar atau contoh fizikal (dilihat) juga boleh digunakan. Aktiviti SERAGAM ini boleh dibuat dengan adanya ”Standard Operating Procedure" (SOP) dan Arahan Kerja. Ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur masa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan sesuatu tugas. ada sesetengah organisasi telah menetapkan keseragaman dari segi sistem fail.

*FAIL KETUA KUMPULAN Semua ketua-ketua kumpulan mesti menyimpan dokumen-dokumen berikut:- 1. 5S Objektif 3. Memorandum / Maklumat Terkini dari 5S Ko-ordinator DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 13 . Keputusan Audit & Audit Schedule 10. Anda boleh membuat penambaikkan kepada kriteria. Gambar-gambar aktiviti Kaizen SEBELUM dan SELEPAS ( Contoh : dikepilkan 9. Pelan Lantai / Zone 8. Pelan tindakkan aktiviti 7. 6.KE ARAH KESERAGAMAN AMALAN 5S Nota:Berikut adalah satu senarai contoh/panduan bagi mencapai keseragaman Amalan 5S. BIL PENYERAGAMAN CARA / CONTOH 1.kriteria berikut jika perlu dalam mempertingkatkan taraf keseragaman dari masa ke semasa. 5S Matlamat 4. Minit Mesyuarat kumpulan – mingguan / bulanan dan tindakkan susulan. 5S Polisi 2. Carta Organisasi kumpulan 5.

Tag pengguna 8. Indeks di dalam Fail 6.B.dan seterusnya).….3. “FONT” yang digunakan pada Rak hendak lah jelas kelihatan dari jauh. Peraturan pengguna dalam kumpulan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 14 . * Clear Folder bagi aktiviti kumpulan serta masalah sebelum dan faedah selepas aktiviti 5S dijalankan.C. (Berikan data-data kualitatif atau kuantitif) 2. 2. ARAS 1 bermula dari tingkat bawah/ aras (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh koordinator 4. Susunan fail hendaklah dari KIRI ke KANAN (1. * Adakan Seperator bagi setiap subjek / reference. Kriteria Audit * Adakan Indeks.11. 3. SISTEM SUSUNAN FAIL DI RAK 1. Adakan SEPERATOR didalam Fail 5. Master Indeks & Colour Coding di tepi Rak 7.….2.A.

Adakan penanda MINIMA dan MAKSIMA (jika berkaitan) 5. Adakan SIGNAGE kenalan untuk semua rak 10. Bin / Stok card hendaklah letak ditempat yang disediakan dan rekod-rekodnya hendaklah dikemaskini. Susun mengikut Colour Coding atau Teknik Susun yang sesuai 10. SUSUNAN BARANG-BARANG DI ATAS RAK 1.9. Tagging ARAS 1 bermula dari tingkat bawah / atas (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko-ordinator) 3. Ownership 3. Susun “Tagging” hendakah dari KIRI ke KANAN (1. Adakan PELAN LOKASI & MASTER INDEKS DI PINTU SEBELUM MASUK 4. Adakan label susunan bagi setiap Bin Kad 8.2. 9. Penanda FIFO / FEFO / EXPIRY DATE / STOK LOW / NIL IN STOK / REMINDER PLS REFILL (lengkap dengan tarikh jika perlu) 7. INDEKS barangan di setiap tepi Rak 4. Dilarang meletak CABLE.……dan seterusnya) 2.3. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 15 . WIRING MANAGEMENT 1. TARIKH LUPUT bagi ubat-ubatan 6.EXTENSION PLUG dan WAYAR di atas Lantai.

2. TARIKH DUE DATE for NEXT SERVICE hendaklah dipamerkan pada Alat tersebut. Adakan Had ketinggian bagi barang yang disusun mengikut “Stacking” 4. Adakan Nombor Peralatan jika bilangan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 16 . PERALATAN 1. Adalan Pemilik (Ownership) 2. 3. Signage “PEMADAM API” hendaklah jelas kelihatan dari jauh. Wayar di ikat dengan Cable tie / dibalut 3. Adakan jadual penyelagaraan (Jika berkaitan) 3. Pastikan tiada barangbarang melindungi Alat Pemadam Api.2. 5. SUIS LAMPU / KIPAS / KEPALA PLUG 1. Adakan Jadual Pembersihan (Cleaning Roster) 4. Kepala plug di tanda dengan colour coding sticker dan juga pada barangan elektrik yang berkenaan. 6. KESELAMATAN 1. Adakan tanda AMARAN / AWAS ditempat kawasan berisiko. Semua suis / barangan elektrik hendaklah menggunakan sistem Colour Coding sticker. Cara stacking hendaklah ada ciri-ciri Keselamatan 7.

Semua suis lampu / kipas menggunakan label colour coding 2. Cara-cara menggunakan atau pameran (SOP/WI/User Gude) jika perlu. 9. Gambar aktiviti 5S SEBELUM dan SELEPAS dengan maklumat ringkas seperti Masalah (Sebelum) dan kebaikan (Selepas) serta nama & tarikh 6. Gambar.gambar ahli dan carta organisasi 4. Audit Schedule dan keputusan Audit (Bar Chart) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 17 . 3.peralatan yang sama lebih dari satu unit di dalam kawasan zon yang sama. Peta zon / Pelan Lantai serta Ownership 3. 5. *SUDUT 5S INFORMASI YANG HENDAK DIPAMERKAN 1. Syarat-syarat pengguna hendaklah di pamerkan (jika berkenan) 4. Polisi 5S. Pelan Lantai / Peta Bilik hendaklah dipamerkan seelok-eloknya di pintu masuk. 8. Setiap zone hendaklah meletak gambar – gambar pemilik zone. SETIAP ZONE 1. GANTT chart – aktiviti kumpulan 5. dan matlamat yang ditandatangani serta bertarikh 2. Objektif 5S.

Roster pembersihan • Adakan column dan tajuk bagi setiap perkara. Sediakan pelapik atau tempat khas. mop dan berus. 13. Lifter. 11. Adakan petak tempat kasut dipintu masuk ke kawasan larangan berkasut. PETAK LETAK KASUT 1. PERALATAN KEBERSIHAN 1. Adakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat-alat peralatan seperti penyapu. LINING (Line kuning) Parking Lot Barangan KAWASAN PEJABAT 1. Semua surat pekeliling TIDAK dibenarkan ditampal atas dinding. 12. 10. Bulletin 8. PAPAN KENYATAAN 1. Tangga dll.7. 2. Maklumat Terkini dari 5S Co-ordinator 9. Lining kuning hanya dibenarkan pada barangan “movable” atau Lot WIP KAWASAN STOR 1. Perlu menyediakan “Parking Lot” bagi mesin-mesin / perkakas seperti Fork Lift. Adakan TARIKH LUPUT bagi setiap surat pekeliling. Alat-alat tersebut DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 18 .

Pelan Lantai 6. 14. Tempat Bertanya 5. Tandas. Surau. Had Laju 2. Papan kenyataan / Information Board 7. Waktu / Pegawai Bertugas 4.hendaklah digantung. SIGNAGE untuk pelawat / kawasan / menunggu / dan persekitaran bangunan bermula dari pintu masuk pondok keselamatan 1. Arah Tunjuk – seperti. Tempat Letak Kereta Pelawat / Kakitangan SERAGAM Adakan SOP Pamerkan Tarikh pemeriksaan dan tarikh Lupus DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Adakan senarai borang Labelkan nombor untuk setiap borang 19 . Peraturan dan Tempat Larangan 3.

Buatkan penanda maksimum dan minimum Buatkan ayat peringatan Labelkan setiap suis mengikut kod warna yang ditetapkan Pamerkan simbol kebersihan Buatkan parking untuk peralatan Skop dan penyapu hendaklah digantung Buatkan parking untuk alat tulis Buatkan tag nama untuk setiap DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap alat warnakan label setiap white board marker labelkan laci ‘ALATULIS’ 20 .

bilik kuliah dan lain-lain lagi Lekatkan nama pemilik untuk semua bilik kuliah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap cop 21 .bilik cetak.alatan tulis Tag nombor untuk file berpandukan warna mengikut kekerapan penggunaannya Kotak perlu dilabelkan Notis larangan untuk semua tempat seperti makmal komputer. pusat sumber.

Buatkan senarai cop SUIS LAMPU KANAN SUIS KIPAS SUIS LAMPU TENGAH SUIS PENYAMAN UDARA SUIS LAMPU KIRI SUIS BLOWER KOD WARNA UNTUK SUIS LAMPU KOD WARNA UNTUK SUIS PELBAGAI Lekatkan tag pemilik dan SOP Nomborkan setiap PC untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan Buatkan master indek untuk semua rak Labelkan aras (aras 1 bermula dari bawah) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 22 .

Lekatkan tag nombor untuk buku dan nota-nota Buatkan senarai buku dan ditampalkan di tepi kabinet untuk memudahkan masa pencarian DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 23 .

NOTIS-NOTIS MAKLUMAN WARNA LATAR BIRU KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG DIHORMATI. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 24 . MESIN PHOTOSTAT/KOMPUTER/PRINTER INI MENGALAMI KEROSAKAN. SEBARANG KESULITAN AMAT DIKESALI. PIHAK PENTADBIRAN SEDANG DALAM USAHA MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TERSEBUT.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 25 .

PANDUAN PENGGUNAAN MESIN PHOTOSTAT  Langkah Memulakan Mesin Photostat:-  Masukkan Dokumen Yang Hendak Di Photostat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 26 .  Pilih Jumlah Kertas Yang Hendak Di Photostat  Tekan ‘Start’  Dokumen Telah Siap Di Photostat.

NO NAMA TAG NO SAMBUNGAN TALIAN TAG AKTIVITI AMALI DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 27 . EXT.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 28 .

HALID KONTRAKTOR FAILING SUSUN FAIL PEMBERSIHAN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 29 . AZALI EN. AZALI KONTRAKTOR EN.JADUAL PEMBERSIHAN TUGASAN HARI ISNIN & SELASA RABU & KHAMIS JUMAAT EN. HALID CIK AINA SYAZWANI KONTRAKTOR CIK AINA SYAZWANI EN.

CARTA PEMILIK ZON SUB ZON E ENIGMA DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 30 .

dan matlamat organisasi akan dapat dicapai. kos pengeluaran akan lebih rendah. Melalui audit ini organisasi dapat mengukur tahap amalan 5S. Ianya dapat memantau piawai 5S yang sedia ada dan membuat penambahbaikan. Cara 4 Menganjurkan lawatan ke organisasi contoh untuk melihat sendiri kejayaan organisasi lain dalam melaksanakan 5S. 1. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 31 . kita mestilah mempunyai satu kaedah supaya pekerja dalam organisasi dapat berdisiplin dan terus sentiasa mengamalkannya dengan berkesan. Cara 2 Mengadakan Audit Dalaman di dalam organisasi. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti di tempat kerja.SHITSUKE . Setelah keempat-empat langkah dilakukan. Organisasi perlu merancang matlamat sebenar untuk melaksanakan amalan ini seperti merancang untuk mendapatkan Sijil 5S. Cara 1 Mematuhi panduan dan piawai yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan. Ini dapat dijadikan sebagai satu platform ke arah budaya kerja yang cemerlang.Sentiasa Amal ini antaranya adalah. Cara 3 Menganjurkan pertandingan dalaman seperti pejabat dan persekitaran tempat kerja terbaik.SENTIASA AMAL Apabila budaya kerja itu lebih efisien.Bagaimana Sentiasa Amal? Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan Shitsuke . Amalan berdisplin dan melatih pekerja akan membawa ke arah penukaran budaya kerja yang lebih sistematik. Ini akan menyuntik ide dan semangat untuk meneruskan aktiviti ini. Audit ini adalah salah satu elemen penting dalam menjayakan Amalan 5S. 2. pekerja contoh dan sebagainya merupakan satu cara untuk mendapatkan komitmen dan mengekalkan tanggungjawab mengamalkan 5S.

dan Seiso akan menghasilkan tempat kerja yang bersih. KESIMPULAN Kesimpulan yang boleh didapati dari langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti. namun bagi sesetengah pekerja. Walaupun sedikit dan kecil. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 32 . Seiton membolehkan penyusunan barang dan rekod organisasi dibuat dengan lebih kemas. Kemudian Seiketsu membolehkan panduan dibentuk untuk digunakan oleh semua orang dan Shitsuke akan membantu mendisiplinkan diri dan seterusnya menjadikan satu amalan yang cemerlang. ianya amatlah bernilai sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan dan menghargai usaha mereka. Melalui Seiri kita akan dapat menyisihkan barang yang tidak perlu.Cara 5 Merancang bentuk penghargaan dan galakan dalam sebarang aktiviti yang boleh menarik minat pekerja.

Buatkan garisan zon keselamatan di atas lantai untuk laluan kecemasan atau berlaku Kebakaran dan lakarkan tempat kedudukan alat pencegah kebakaran pada laluan ini 3. (rujuk rajah 2) cabinet.Buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk sudut garisan zon (rujuk rajah 1) b RAJAH 1 c. 2. tidak perlu buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk ruangan petak peralatan seperti cabinet.Jangan meletakkan apa-apa peralatan diatas lantai tanpa menggunakan pelapik seperti base board. pallets.Tanggalkan garisan zon yang tidak diperlukan. Buatkan garisan putih diantara kawasan kerja dan lorong laluan (rujuk rajak 3) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 33 . base board. pallet dan lain-lain yang diletakkan pada tempat yang bersudut. Kenalpasti garisan zon dan penempatan peralatannya bagi tujuan keselamatan e.MANUAL PENYERAGAMAN LANTAI Objektif Pastikan lantai dicuci bersih dan dikeringkan sebelum membuat garisan.jentera dan lain-lain hendaklah dirancang kedudukannya sebelum membuat garisan di atas lantai. kedudukan peralatan seperti mesin. base board RAJAH 2 d. carts dan sebagainya 2. Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Sun carrier. beri ruang kepada peralatan yang menjulur semasa melukis garisan zon f.Buatkan garisan putih untuk zon lokasi mesin dan jentera yang tidak diubah kedudukannya di atas lantai b. SEITON 1.SEIRI 1-Buatkan garisan zon dengan jelas untuk pembahagian kawasan kerja dan lorong laluan 2.a.

Buatkan laluan zon keselamatan untuk mengingatkan kita pintu keselamatan. buatkan garisan kuning relang hitam untuk petak peralatan pemadam api e. letakkan label "dilarang meletak benda diatas garisan ini" diatas tape GARISAN UNTUK ALAT PEMADAM API KUNING RELANG HITAM Line tape Paint 50 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Paint 50~100 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Line tape Paint Cart Trash can Sun carrier 4. c. gunakan Black & yellow stripe tape and Line tape untuk garisan laluan zon keselamatan. d. tape atau cat kuning digunakan untuk kawasan ‘no parking zone’. b. lekatkan tag pada petak untuk peralatan yang mudah alih DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 34 .3-a.

Periksa semua tempat oleh kumpulan 5S secara berkala (bulanan. Kenalpasti criteria pembaikan untuk partition line. security space line (1) Partition line. tahunan) dan buatkan pembaikan. Security space line * Minimum length to be repaired is 300 mm. re-draw the whole length * Repair within 3 days for taping and 1 week for painting. Note 4) Do not step up on the board (pallet) with shoes on. Note 1) When the floor is so dirty. positioning line. take actions such as increasing cleaning frequency etc. 2. (2) Positioning line/Indication * Indication is to be understandable for anyone. * No damage or peeling of tape or pouch.Bagaimana untuk membuat garisan. (No need indication) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 35 . Note 3) No missing the area of cleaning chack sheet where it is used commonly among departments. SEIKETSU 1. SEISO 1) Pembersihan berasaskan kepada criteria 5S 2) Pindahkan peralatan untuk pembersihan lantai Sweep & Clean 4. * When the color is not even in more than one-third of the length for repair. Basic style Damage prevention Wall -1 Wall -2 RAJAH 3 3. Note 2): Repair indication/seal immediately.

Line tape painting Mesti diperbaiki 5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan DINDING (WALL) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 36 .

Buatkan tarikh tamat untuk bulletin dan memograf 2. Pada papan kenyataan lekatkan petunjuk ’PAPAN KENYATAAN’ DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 37 .SEITON Letakkan item yang melibatkan perkakasan keselamatan seperti alat pencegah kebakaran Suis dan perkakasan elektrik hendaklah dilabelkan dan jelas dilihat. memograf) buang benda yang tidak diperlukan.OBJEKTIF Menyediakan informasi /arahan dengan menggunakan papan bulletin. jam dinding. bulletin.SEIRI Susun semua keperluan yang diperlukan seperti (calendar. papan tanda dan peralatan lain perlu pemasangan di dinding supaya setiap orang mengetahui berita semasa dan memahami perlaksanaan amalan 5s Bagaimana untuk melaksanakannya 1.

5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 38 . buku. Asingkan peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan sebelum pembersihan dan jaga keselamatan.SEIKETSU Buatkan peraturan pemeriksaan untuk kumpulan audit bagi memelihara keseragaman (bulanan. tahunan) Beritahu ketua zon/ ketua sub zon sekiranya terdapat kerosakan pada peralatan tersebut untuk diperbaiki. cermin dan peralatan lain berpandukan kepada kreteria oleh kumpulan 5s 4. Bersihkan tingkap. pintu. tools dan sebagainya) dari atas ke bawah.PAMERKAN BULETIN MENGIKUT TAJUK Papan 5s POWER DISTRIBUTION BOX 3. pakaian. Lapor kerosakan kepada unit selenggara.SEISO BULETIN BOARD Bersihkan rak penyimpanan (kasut.

KABINET OBJEKTIF Susun peralatan di dalam cabinet supaya apabila anda mengambilnya keluar dari cabinet dapat diambil dengan segera tanpa membuang masa pencarian.simpanan nota.Buatkan kod warna untuk mengurangkan masa pencarian LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) KOD WARNA 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) 3 3. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 39 .SEITON 1.Lekatkan label individu bertugas untuk simpanan. laci dan rak mengikut kekerapan penggunaannya. Bagaimana untuk melaksanakannya 1. tempat simpan surat. no simpanan pada bahagian atas kiri cabinet. simpanan fail.SEIRI Kategorikan item yang akan disusun didalam cabinet seperti tempat simpanan surat.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 2.item yang tidak perlu mesti dikeluarkan dari kabinet 2. laci dan rak.

8.Contoh label pada kabinet Storage No.Jika cabinet tiada penyelak/pengunci pintu.Buatkan tag pengguna untuk mengesan individu yang penggunakan cabinet tersebut kunci dan anak kunci di simpan di tempat simpan kunci DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 40 .Apabila amalan menyimpan di amalkan setiap hari kunci cabinet hendaklah disimpan di tempat kunci.Cabinet hendaklah dipasang kukuh supaya tidak tumbang 5. kunci perlu disediakan untuk mengelakkan daun pintu/laci terjulur keluar.Rak/cabinet yang menggunakan roda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah 6. label (Using label writer) Attach label at visible position (Notch type) Attach label by divided category (Using label writer) 4.Sekiranya cabinet digunakan oleh individu yang dipertanggungjawab sahaja kunci harus disimpan ditempat kunci yang berasingan 9. 7.

labelkan rak kunci dan anak kunci mengikut warna yang sesuai 11.10.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 41 .Buatkan senarai kawalan untuk mengesan penggunaan dan kehilangan 3.SEISO Bersihkan cabinet mengikut senarai periksa pembersihan 5s Lapkan habuk pada bahagian yang sering berhabuk 4.SEIKETSU Periksa cabinet oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran. sekiranya rosak perbaiki 5.

Guna pengangkut barang beroda untuk kegunaan luar bengkel 4.Untuk langkah keselamatan pengangkut barang yang beroda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 42 .0 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 2.7-1. Kapasiti muatan Open top dolly = 50kg Max Container carrier = 100 kg Max Hand trucks and dollies = maximum load specified by manufacturers 2.Tinggi muatan 1.3 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 3.SEIRI 1.Guna saiz yang betul untuk meletak dan mengangkat barang terutama size dan berat.Barang yang diletakkan di atas container carrier ketinggian 0.PENGANGKUT BARANG (CARTS) Objektif Menggunakan alat pengangkut barang dengan mudah Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Kenalpasti pengangkut barang yang boleh digunakan -Tidak rosak dan berfungsi dengan baik -Baik setelah diperbaiki -Setelah dibaiki masih tidak selamat digunakan -Tidak perlu dibaiki kos tinggi 2.SEITON Takrifkan lokasi penyimpanan dan tandakan label ketinggian barang yang akan diletak 1.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 43 .Periksa dan baiki segala kerosakan pengangkat barang untuk memastikan keselamatan dan kualiti 5. 3.Bilik Pengajar pastikan roda pengangkut barang bersih Letakkan penggalas kaki 4.SEISO 1.Periksa Pengangkat barang oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) 2.SEIKETSU 1.Cuci pengangkut barang mengikut kriteria amalan 5s 2.Defined storage location Cart for outside D100 Mark the "on" side of the brake with red.Apabila memasuki kawasan seperti Makmal.

Ketua zon bertanggungjawab ke atas proses perlupusan jigs/tools 2. LABEL UNTUK JIGS DAN TOOLS BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 44 .Letakkan stiker (nama dan nombor pada jigs dan tools yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.SEITON 1.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 3.SEIRI 1.Jigs dan tools dikategorikan mengikut kod warna yang ditetapkan mengikut kekerapan penggunaannya.JIGS AND TOOLS Objektif Mempastikan jigs dan tools bersih dan berada pada tahap selamat digunakan dan mempastikan kualiti peralatan tersebut terjamin Tools –item yang dibeli berpandukan kepada katelog jigs – item berpandukan kepada pengilang Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Sekiranya jigs dan tools bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya. 2.

2- 3.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.3.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-guna pembahagi untuk mengasingkan jigs dan tools Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama jigsdan tools 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 45 .sekiranya jigs dan tools disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja 1.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih jigs dan tools sebelum disimpan ditempat yang disediakan Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada jigs dan tools serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu. 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 46 .3. 5.

2.GAUGE AND INSTRUMENT OBJEKTIF Mempastikan ketepatan dan fungsi pengukat (gauge) dan perkakasan (instrument) Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEITON 1.Sekiranya gauge dan instrument bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya. Kaedah susunan hendahlah mengikut kekerapan penggunaannya LABEL UNTUK GAUGE DAN INSTRUMENT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.Letakkan stiker (nama dan nombor pada GAUGE dan INSTRUMENT yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.buatkan lot parking untuk penempatan gauge dan instruments Kenalpasti lokasi simpan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 47 .SEIRI Gauge dan instrument yang kerap digunakan hendaklah sentiasa di uji ketepatan bacaannya dan bentuk fizikalnya hendaklah selalu baik.

Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama gauge dan instruments 3.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih gauge dan instruments sebelum disimpan ditempat yang disediakan 2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada gauge dan instrument serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4. Tidak dibenarkan menggunakan gauge dan instruments yang telah tamat tarikh penggunaan dan harus di laras (calibration) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 48 .3. 2- 3. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan gauge/instruments 1-guna pembahagi untuk mengasingkan gauge dan instriments 2.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.sekiranya gauge dan instruments disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja -1.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 49 .tarikh tamat tempoh penggunaan gauge perlu di laras 5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.

kualiti dan keselamatan letak peralatan yang perlu sahaja di atas meja dan dibawah meja. Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEIRI Meja bengkel (Worktable) Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja. Meja pejabat Office desk Meja pejabat tidak memerlukan senarai peralatan Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 50 .MEJA KERJA OBJEKTIF Untuk amalan bagi peningkatan produktiviti. Jangan meletak segala di atas meja dan dibawah meja.

perkemas sekiranya ada perubahan Digalakkan menggunakan pengalas meja Meja hendaklah disusun rapi Jika ada wayer dipasang disetiap meja hendaklah dijalin dan balut supaya nampak kemas Straight line DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 51 . fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.SEISO Bersihkan segala kekotoran terutama habuk dibawah dan diatas meja *pastikan tiada habuk dan sawang dibawah permukaan meja Guna bahan pencuci untuk menanggalkan kekotoran degil 4.SEIKETSU Periksa Meja kerja oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.2. Perbaiki lot parking dan garisan sekiranya rosak.SEITON Item yang diperlukan mengikut kekerapan yang dikehendaki diletakkan di atas dan di bawah meja Labelkan peralatan yang disusun Buatkan garisan kuning untuk lot parking alat tulis didalam laci Garisan putih untuk parking lot diatas meja Material White tape/yellow tape Width : mm 10 mm Apabila anda meninggalkan meja kerja letakkan signboard untuk menunjukkan pergerakan anda 3.

5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 52 .

PREMIS Objektif Mewujudkan persekitaran baik. Garisan parking untuk kenderaan hendaklah dicat dengan warna putih.SEIRI Susun apa yang perlu dan tidak perlu sisih perkara yang tidak diperlukan 2. tempat letak kenderaan dan lain-lain lagi. letakkan signboard dan lain-lain perkara yang dianggap penting. manakala untuk peralatan pemadam kebakaran garisan warna kuning Parking Lot walk way Motorcycle Parking Lot Bicycle Parking Lot DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 53 . plan lokasi. Buatkan bump jalan untuk kawal kenderaan keluar masuk Lukiskan garisan zon keselamatan. selesa dan suasana ceria Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEITON Perkara yang penting perlu ditunjukkan di premis adalah petunjuk arah.

SEISO Jabatan harus bertanggungjawab dan menguruskan bagaimana untuk mengawal persekitaran supaya sentiasa dikekalkan bersih Kita harus memastikan persekitaran belakang bengkel sentiasa bersih 4. perbaiki papan tanda rosak kerosakan yang dikesan harus dibaiki dalam masa 1 minggu DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 54 .SEIKETSU 5 MINUTE 5S TALK harus diamalkan berterusan supaya tabiat menjaga kebersihan dapat dilaksanankan menyeluruh Gotong royong perdana harus diadakan 6 bulan sekali Cat semula garisan yang rosak.Forklift truck parking lot Fire hydrant Tempat pembuangan sisa tempat simpan bahan buangan kimia Tempat perlupusan alatan 3.

5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. Rujukan 5s manual SMS Corporation editor Tomekichi Yamada Nota rujukan Shipbuilding and quality management JICA Yokohama 2004 fukuoka shipyards yukasuka shipyard DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 55 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful