INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS

5S MANUAL

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

1

Pengenalan Amalan 5S Amalan 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran berkualiti secara sistematik dan praktikal. Melalui amalan ini tempat kerja menjadi lebih teratur dan selesa sepanjang masa. Oleh itu kerja akan menjadi lebih produktif, cekap, selamat dan menjimatkan kos. Justeru, "5S Adalah Asas Kepada Peningkatan Produktiviti dan Kualiti” dan seterusnya menjadikan tempat bekerja lebih efisien dan produktif ke arah kecemerlangan organisasi.

Apakah

Amalan

5S?

Secara keseluruhannya, implementasi 5S di tempat kerja akan mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang sistematik, lebih teratur dan kemas. Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem kita lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Sebagai contoh, melalui aplikasi teknik seperti S3 iaitu SAPU, akan menjadikan lantai dan tempat kerja sesebuah organisasi bersih, malah penyelenggaraan juga dititikberatkan. Ini akan memastikan mesin, alatan menjadi bersih dan yang paling penting boleh berfungsi serta tahan lama. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada seorang pun akan tertinggal. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.

Penambahbaikkan berterusan di dalam perlaksanaan 5S
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mengetahui tentang penambahbaikkan yang bersesuaian dilaksanakan di tempat kerja. Ianya juga bertujuan supaya pekerja lebih memahami bahawa penambahbaikkan tersebut tidak terhad untuk seseorang individu atau untuk sesetengah perkara. Ianya mungkin melibatkan proses yang amat mudah atau memerlukan analisa sesuatu perkara sebelum penambahbaikkan boleh dibuat. Amalan ini merupakan satu aktiviti ke arah penambahbaikkan di tempat kerja. Apa jua penambahbaikkan yang baik boleh dilakukan tidak kira menambahbaik di lantai, peralatan, persekitaran tempat kerja, di stor, pejabat dan beberapa kawasan yang dikenalpasti. Ianya mungkin dari yang sekecil-kecil benda atau perkara kepada penambahbaikkan yang melibatkan kajian data, aspek kejuruteraan dan analisa yang mendalam.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

2

Pendekatan penambahbaikkan di dalam Amalan 5S
Setakat ini, kita masih lagi diperingkat falsafah dalam memahami pendekatan yang digunakan di dalam Amalan 5S. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk penambahbaik di tempat kerja adalah dengan menggunakan pendekatan secara KAIZEN dan pendekatan Inovasi.
(Mempelajari kedua-dua kaedah ini akan dapat memberikan penjelasan kaedah mana yang sesuai diguna pakai bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan membuat penambahbaikkan di kalangan pekerja)

Perbezaan Konsep KAIZEN & Inovasi
Setelah kita mempelajari konsep Kaizen & Inovasi, mari kita lihat perbezaan bagi kedua-dua pendekatan penambahbaikkan ini. Perlu diingatkan bahawa pendekatan kedua-duanya adalah sebagai panduan yang boleh diikuti. Ianya terpulang kepada organisasi untuk menggunakan cara yang bersesuaian dengan budaya kualiti masing-masing. Secara ringkas, berikut adalah beberapa perbezaan yang dapat dilihat : Fokus: Kesan Berdasarkan Fokus kesan amalan 5S, Kaizen dilihat mempunyai fokus yang lebih jangka panjang. Ini kerana pendekatan kaizen itu sendiri adalah secara perlahan dan memakan masa. Manakala aspek Inovasi pula kesannya adalah lebih pendek. Inovasi biasanya memerlukan masa yang singkat sahaja untuk dilakukan penambahbaikkan. Fokus: Jangka masa Dari segi jangka masanya, pendekatan Kaizen ini adalah secara berterusan. Ianya lebih memerlukan idea dan usaha dari semua orang untuk melaksanakan aktiviti ini. Secara tidak langsung, akan berlaku peningkatan yang berterusan. Manakala pendekatan Inovasi lebih menjurus pada tahap yang mungkin akan berhenti pada bila-bila masa. Jangka masanya berperingkat dengan mengambil kira beberapa faktor dari segi masa dan modal. Fokus: Perubahan Setiap aktiviti Kaizen memerlukan pemantauan bagi memastikan ianya kekal dan boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Walaupun perubahannya agak perlahan, namun ianya akan dapat mempastikan sesuatu penambahbaikkan itu boleh digunakan oleh beberapa generasi di dalam sesebuah organisasi. Perubahan bagi Inovasi adalah cepat. Apabila modal itu cukup, ianya mudah dilakukan. Namun pendekatan ini memerlukan pemantauan dan tidak hanya bergantung kepada fungsi yang sedia ada.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

3

Fokus: Pendekatan Bagi fokus terhadap pendekatan dan penglibatan, Kaizen lebih bergantung kepada usaha kumpulan dan setiap ahlinya. Ini kerana masing-masing mempunyai cara yang mungkin dikenalpasti antara cara terbaik bagi mengatasi sesuatu perkara. Namun bagi Inovasi, ianya terhad kepada individu dan seseorang itu perlu lebih berusaha mengenengahkan ideanya untuk di terima pakai. FOKUS Jangkamasa PERUBAHAN PENDEKATAN KESAN KAIZEN Jangkamasa panjang BERTERUSAN MENINGKAT PERLAHAN & KEKAL USAHA KUMPULAN INOVASI Jangkamasa pendek & BERPERINGKAT CEPAT DAN MUDAH LUPUT IDEAS DAN USAHA INDIVIDU

Kesimpulannya… Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa pada bahagian ini, banyak ditekankan kefahaman mengenai aspek penambahbaikkan yang boleh dilakukan oleh organisasi. Antara aktiviti seperti 5S, Kaizen dan Inovasi merupakan kaedah yang banyak diguna pakai oleh organisasi bagi menambahbaik tempat kerja dan menguruskan tempat kerja agar lebih efisien. Ianya sedikit sebanyak akan membantu kita untuk terus

melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan budaya yang berkualiti di tempat kerja.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

4

Aplikasi dan Teknik 5S
Objektif
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan 5S. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimanakah mengadaptasikan kelima-lima S tersebut untuk merencanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi.

Pada peringkat ini kita akan meneruskan subjek dengan melihat teknik dan aplikasi di dalam 5S. Setiap teknik-teknik 5S terdapat juga beberapa panduan yang digunapakai bagi menjaga kebersihan tempat kerja, melakukan aktiviti pelupusan, menyusun barang-barang serta rekod-rekod, membentuk pasukan kerja yang baik. Pada peringkat S yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kesemua teknik itu dapat dijayakan menjadi budaya yang cemerlang.

KITARAN AMALAN 5S

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

5

SEIRI . Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya. Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Setelah kita memperolehi keadaan yang kemas dan teratur. Apabila kita membuat SISIH barang yang tidak diperlukan akan dapat dikenal pasti. dan ianya akan menyebabkan ruang penyimpanan akan lebih luas. masa pencarian juga akan lebih pantas kerana tiada lagi keadaan yang tidak teratur kelihatan. Selain itu.SISIH 1. Untuk makluman. Seiton (SUSUN). Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada ada seorang pun akan tertinggal. intipatinya akan menjadikan sistem lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan.alat. 2. maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Ianya terpulang kepada organisasi itu untuk menggunakan sebanyak mana S yang dikehendaki dengan menambah teknik-teknik yang sesuai seperti SAFETY. terdapat organisasi yang menggunakan teknik 5S dan ada yang menggunakan 6S. bahan yang rosak lebih awal jika berlaku demikian. Selain itu. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 6 . perlu dibuang oleh pekerja yang bertanggungjawab dan di tempat yang disediakan. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang mudah dilakukan. Seiketsu (SERAGAM) & Shitsuke (SENTIASA AMAL). Aktiviti Sisih ini akan mengenalpasti dan membuang barang yang tidak diperlukan. Seiso (SAPU). Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat. Barang-barang seperti sampah dan alatan yang tidak diperlukan. Kita juga mudah mengesan tempat. Selain menggunakan cara kerja yang bersesuaian ianya akan menghasilkan impak yang lebih praktikal. 7S dan sebagainya. Secara tidak langsung kawalan stok dan produk yang cekap diperolehi. 3. Teknik 5S ini merupakan teknik yang asas yang menjurus kepada perlaksanaan aktiviti harian di tempat kerja. 5S itu sendiri bermakna Seiri (SISIH).Teknik 5S Teknik 5S diguna pakai bagi mewujudkan tempat kerja yang sistematik. Bagaimana melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja? Dipaparkan di bawah adalah 3 cara melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja. pekerja lebih berasa seronok dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas hariannya. sebagai contoh seperti di bawah. teratur dan kemas.

1 Item yang tiada nilai dan senang buang Buang dengan segera 2 Item ada nilai dan boleh dijual Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi 3 Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi Cari cara merendahkan kos dan selamat KAEDAH SISIH DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 7 .

Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). rekod yang tidak diperlukan. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. rekod yang tidak diperlukan.TAG BARANGAN UNTUK SISIH Bahan tidak diperlukan dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual Bahan tiada nilai tapi kos tinggi untuk dihapuskan Buang dengan segera Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. produk yang "reject" dan sebagainya. Item seperti ini termasuk kertas. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 8 . produk yang "reject" dan sebagainya. pekerja boleh membuang barang dengan segera. pekerja boleh membuang barang dengan segera. Item seperti ini termasuk kertas. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja).

SEITON .SUSUN 1. sistem nombor.) 3. kita harus memastikan bahawa terdapat sistem yang akan mengesan pekerja yang mengambil barang tersebut. Ini juga akan mengelakkan pembaziran dari segi masa mengambil sesuatu barang.jilid dan pelbagai sistem akan dapat mewujudkan proses kerja yang lebih pantas. untuk cara yang ketiga adalah disarankan penyimpanannya memerlukan pengenalan yang jelas jika mahu disimpan di stor. 2. Ianya perlu diperolehi dalam masa 30 saat sahaja. Seiton memerlukan penyusunan fail dan barang-barang mengikut sistem yang bersesuaian. Itu juga memungkinkan bagi sesetengah organisasi bagi menyediakan Mini Stor bagi penyimpanan barang supaya dapat menjimatkan masa Sesetengah barang yang masih mempunyai tarikh luput atau tarikh matang penyimpanan seperti fail perlu disimpan bagi tempoh tertentu. Dalam aktiviti ini. Ujian akan dibuat untuk melihat masa yang diperuntukkan untuk mengambil sesuatu rekod yang diperlukan. Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. ujian mengambil fail akan dibuat berdasarkan sistem sedia ada yang digunapakai oleh organisasi itu dan bukannya sistem orang lain mahupun di bahagian lain. Sistem juga membolehkan pekerja tersebut mengambil dan menyimpan barang di tempat yang asal. 4. organisasi akan menggunakan Senarai Utama (Master List) yang sedia ada dan akan merujuk kepada rekod. Bagi penyusunan barang yang kadang kala digunakan. kebiasaannya untuk mengambil fail. apa yang lebih utama adalah apabila mengambil sesuatu barang atau rekod. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 9 . Apakah Ujian 30 saat? Ujian ini bermaksud. dan fail akan diambil. mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya. Sebagai contoh. Penyusunan meliputi barang-barang yang diperlukan samada secara kerap atau sebaliknya Seterusnya adalah bagi barang-barang yang selalu digunakan. Kita boleh mengesan fail dan barang yang tiada dalam simpanan. adalah disarankan penyusunan tersebut dilakukan berdekatan dengan pekerja. sebulan sekali. Untuk menguji sistem penyimpanan yang efektif kita akan menguji dengan satu kaedah yang dipanggil "Ujian 30 saat". Terdapat 3 panduan yang boleh diterangkan untuk menjalankan aktiviti SUSUN. ianya boleh ditempatkan agak jauh sedikit. Seseorang pekerja perlu melihat kekerapan penggunaan barang tersebut dalam urusan kerja hariannya. Kemungkinan kekerapan barang tersebut digunakan seminggu sekali. Oleh itu. Penyusunan yang mengikut kod.

LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 KAEDAH SUSUN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 10 .

SERAGAM 1.SAPU 1. Secara ringkasnya bolehlah disimpulkan bahawa untuk mewujudkan keseragaman dalam amalan 5S sesebuah organisasi. Sebagai pekerja. Konsep ini biasanya ditandakan dengan gambar. SEIKETSU . Membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk dan kekotoran di lantai. pekerja akan mudah menjanakan idea yang kreatif dan akan lebih ceria. gambar perorangan atau unit yang dipertanggungjawabkan itu. Kita boleh menyarankan bahawa sebelum atau setelah melaksanakan tugas. Di dalam amalan 5S. organisasi boleh menetapkan 5-10 minit untuk melakukan Amalan 5S. konsep ‘ownership’ dan "Person-in-charge" (PIC) seringkali digunakan untuk aktiviti SAPU. setiap hari. mesin dan peralatan. Sikap prihatin yang tinggi akan dapat diwujudkan dan dalam suasana yang demikian. Ianya bermaksud sentiasa memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa dengan mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso secara berterusan dan berkesan. Aspek kebersihan antara perkara yang seringkali dipandang mudah dan terlalu bergantung kepada pekerja kontrak. Apakah konsep ownership atau PIC? Ianya merupakan konsep yang digunakan yang mana setiap pekerja mempunyai tanggungjawab secara giliran untuk menjaga tempat atau barang milik organisasi. 2. Ianya baik untuk mewujudkan satu amalan yang mementingkan kebersihan dalam melaksanakan tugas harian. biasanya pelbagai kaedah dilakukan seperti mengadakan panduan dan peraturan untuk dipatuhi. peralatan di tempat kerja dan kawasan persekitaran juga perlu dilihat. Pemantauan oleh pekerja sendiri akan menjadikan kos kerosakan peralatan lebih rendah dan tiada proses kerja yang berulang. sekali seminggu. label. Ini akan memberikan impak dari segi kebersihan dan rasa keempunyaan terhadap barang milik organisasi. 3. Bagaimana melaksanakan aktiviti SAPU? Selain daripada tempat. Aktiviti ini boleh dilakukan samada setiap jam.SEISO . setiap individu bertanggungjawab menjaga kebersihan di dalam premis mereka bekerja. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 11 . sekali sebulan atau mengikut piawaian peraturan untuk dipatuhi.

Melalui cara ini. Ianya lebih ringkas dengan penggunaan simbol-simbol yang tertentu dan arahan-arahan yang ringkas. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 12 . Sebagai contoh. 3. ada sesetengah organisasi telah menetapkan keseragaman dari segi sistem fail. Carta Alir ini juga berguna untuk pekerja yang baru serta bagi memudahkan pelanggan memahami proses yang perlu mereka lalui. Gambar Gambar atau contoh fizikal (dilihat) juga boleh digunakan. amalan penyimpanan yang standard serta jumlah barang yang perlu ada untuk diletakkan di atas meja bagi memastikan kekemasannya. Aktiviti SERAGAM ini boleh dibuat dengan adanya ”Standard Operating Procedure" (SOP) dan Arahan Kerja. Ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur masa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan sesuatu tugas. Ini juga akan membantu dari segi kecekapan proses kerana jika terdapat pekerja yang mungkin tidak biasa dengan tugas yang dilakukan. Sistem visual juga perlu jelas dan terang sebagai salah satu cara berkomunikasi antara organisasi dengan pelanggannya. CartaAlir Carta Alir adalah satu kaedah bagi menunjukkan bermulanya proses atau perkhidmatan sesuatu perkara. Bagaimana melaksanakan SERAGAM? Panduan dan peraturan perlu bagi menjamin kualiti dan piawai yang telah ditentukan.2. Peraturan dan garis panduan ini akan membolehkan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. mereka mudah mencari rujukan tanpa menunggu masa yang lama. Melalui simbol seperti gambar yang bersesuaian boleh memudahkan pencarian sesuatu tempat tersebut. kefahaman terhadap tugas akan meningkat dan kesilapan akan berkurangan kerana ianya dijelaskan satu persatu.

BIL PENYERAGAMAN CARA / CONTOH 1. Carta Organisasi kumpulan 5. Gambar-gambar aktiviti Kaizen SEBELUM dan SELEPAS ( Contoh : dikepilkan 9. *FAIL KETUA KUMPULAN Semua ketua-ketua kumpulan mesti menyimpan dokumen-dokumen berikut:- 1. Anda boleh membuat penambaikkan kepada kriteria. Minit Mesyuarat kumpulan – mingguan / bulanan dan tindakkan susulan. 6. 5S Matlamat 4. Pelan tindakkan aktiviti 7. 5S Polisi 2. Keputusan Audit & Audit Schedule 10.kriteria berikut jika perlu dalam mempertingkatkan taraf keseragaman dari masa ke semasa.KE ARAH KESERAGAMAN AMALAN 5S Nota:Berikut adalah satu senarai contoh/panduan bagi mencapai keseragaman Amalan 5S. Pelan Lantai / Zone 8. 5S Objektif 3. Memorandum / Maklumat Terkini dari 5S Ko-ordinator DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 13 .

dan seterusnya). SISTEM SUSUNAN FAIL DI RAK 1. Adakan SEPERATOR didalam Fail 5. * Adakan Seperator bagi setiap subjek / reference. 2.A. (Berikan data-data kualitatif atau kuantitif) 2.11. Tag pengguna 8. ARAS 1 bermula dari tingkat bawah/ aras (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh koordinator 4. 3. “FONT” yang digunakan pada Rak hendak lah jelas kelihatan dari jauh.B.C. Susunan fail hendaklah dari KIRI ke KANAN (1.….3. Kriteria Audit * Adakan Indeks.2. * Clear Folder bagi aktiviti kumpulan serta masalah sebelum dan faedah selepas aktiviti 5S dijalankan.…. Indeks di dalam Fail 6. Master Indeks & Colour Coding di tepi Rak 7. Peraturan pengguna dalam kumpulan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 14 .

EXTENSION PLUG dan WAYAR di atas Lantai. Susun “Tagging” hendakah dari KIRI ke KANAN (1. WIRING MANAGEMENT 1. Susun mengikut Colour Coding atau Teknik Susun yang sesuai 10. Adakan SIGNAGE kenalan untuk semua rak 10. Penanda FIFO / FEFO / EXPIRY DATE / STOK LOW / NIL IN STOK / REMINDER PLS REFILL (lengkap dengan tarikh jika perlu) 7. Dilarang meletak CABLE.9. Adakan label susunan bagi setiap Bin Kad 8.3. SUSUNAN BARANG-BARANG DI ATAS RAK 1. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 15 .2. Ownership 3. INDEKS barangan di setiap tepi Rak 4. Adakan PELAN LOKASI & MASTER INDEKS DI PINTU SEBELUM MASUK 4. Tagging ARAS 1 bermula dari tingkat bawah / atas (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko-ordinator) 3.……dan seterusnya) 2. TARIKH LUPUT bagi ubat-ubatan 6. 9. Bin / Stok card hendaklah letak ditempat yang disediakan dan rekod-rekodnya hendaklah dikemaskini. Adakan penanda MINIMA dan MAKSIMA (jika berkaitan) 5.

5.2. 2. SUIS LAMPU / KIPAS / KEPALA PLUG 1. Adakan Nombor Peralatan jika bilangan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 16 . PERALATAN 1. Adalan Pemilik (Ownership) 2. Wayar di ikat dengan Cable tie / dibalut 3. Adakan Jadual Pembersihan (Cleaning Roster) 4. Cara stacking hendaklah ada ciri-ciri Keselamatan 7. Pastikan tiada barangbarang melindungi Alat Pemadam Api. Kepala plug di tanda dengan colour coding sticker dan juga pada barangan elektrik yang berkenaan. Adakan Had ketinggian bagi barang yang disusun mengikut “Stacking” 4. Adakan tanda AMARAN / AWAS ditempat kawasan berisiko. Adakan jadual penyelagaraan (Jika berkaitan) 3. TARIKH DUE DATE for NEXT SERVICE hendaklah dipamerkan pada Alat tersebut. 6. KESELAMATAN 1. Signage “PEMADAM API” hendaklah jelas kelihatan dari jauh. 3. Semua suis / barangan elektrik hendaklah menggunakan sistem Colour Coding sticker.

Setiap zone hendaklah meletak gambar – gambar pemilik zone. Cara-cara menggunakan atau pameran (SOP/WI/User Gude) jika perlu. Pelan Lantai / Peta Bilik hendaklah dipamerkan seelok-eloknya di pintu masuk. 9. Gambar. *SUDUT 5S INFORMASI YANG HENDAK DIPAMERKAN 1. Polisi 5S. Syarat-syarat pengguna hendaklah di pamerkan (jika berkenan) 4. Objektif 5S.gambar ahli dan carta organisasi 4. Gambar aktiviti 5S SEBELUM dan SELEPAS dengan maklumat ringkas seperti Masalah (Sebelum) dan kebaikan (Selepas) serta nama & tarikh 6. GANTT chart – aktiviti kumpulan 5. 5. dan matlamat yang ditandatangani serta bertarikh 2. 3. SETIAP ZONE 1. 8. Semua suis lampu / kipas menggunakan label colour coding 2. Audit Schedule dan keputusan Audit (Bar Chart) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 17 . Peta zon / Pelan Lantai serta Ownership 3.peralatan yang sama lebih dari satu unit di dalam kawasan zon yang sama.

PERALATAN KEBERSIHAN 1. Bulletin 8. Adakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat-alat peralatan seperti penyapu. Perlu menyediakan “Parking Lot” bagi mesin-mesin / perkakas seperti Fork Lift. Roster pembersihan • Adakan column dan tajuk bagi setiap perkara. Lining kuning hanya dibenarkan pada barangan “movable” atau Lot WIP KAWASAN STOR 1. Adakan petak tempat kasut dipintu masuk ke kawasan larangan berkasut. Adakan TARIKH LUPUT bagi setiap surat pekeliling. PAPAN KENYATAAN 1. LINING (Line kuning) Parking Lot Barangan KAWASAN PEJABAT 1. Sediakan pelapik atau tempat khas.7. Lifter. 13. mop dan berus. 2. Tangga dll. 11. Maklumat Terkini dari 5S Co-ordinator 9. PETAK LETAK KASUT 1. Alat-alat tersebut DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 18 . 12. Semua surat pekeliling TIDAK dibenarkan ditampal atas dinding. 10.

Tempat Bertanya 5. Arah Tunjuk – seperti.hendaklah digantung. Tempat Letak Kereta Pelawat / Kakitangan SERAGAM Adakan SOP Pamerkan Tarikh pemeriksaan dan tarikh Lupus DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Adakan senarai borang Labelkan nombor untuk setiap borang 19 . Pelan Lantai 6. 14. Peraturan dan Tempat Larangan 3. Tandas. Had Laju 2. Surau. Waktu / Pegawai Bertugas 4. SIGNAGE untuk pelawat / kawasan / menunggu / dan persekitaran bangunan bermula dari pintu masuk pondok keselamatan 1. Papan kenyataan / Information Board 7.

Buatkan penanda maksimum dan minimum Buatkan ayat peringatan Labelkan setiap suis mengikut kod warna yang ditetapkan Pamerkan simbol kebersihan Buatkan parking untuk peralatan Skop dan penyapu hendaklah digantung Buatkan parking untuk alat tulis Buatkan tag nama untuk setiap DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap alat warnakan label setiap white board marker labelkan laci ‘ALATULIS’ 20 .

alatan tulis Tag nombor untuk file berpandukan warna mengikut kekerapan penggunaannya Kotak perlu dilabelkan Notis larangan untuk semua tempat seperti makmal komputer.bilik cetak.bilik kuliah dan lain-lain lagi Lekatkan nama pemilik untuk semua bilik kuliah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap cop 21 . pusat sumber.

Buatkan senarai cop SUIS LAMPU KANAN SUIS KIPAS SUIS LAMPU TENGAH SUIS PENYAMAN UDARA SUIS LAMPU KIRI SUIS BLOWER KOD WARNA UNTUK SUIS LAMPU KOD WARNA UNTUK SUIS PELBAGAI Lekatkan tag pemilik dan SOP Nomborkan setiap PC untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan Buatkan master indek untuk semua rak Labelkan aras (aras 1 bermula dari bawah) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 22 .

Lekatkan tag nombor untuk buku dan nota-nota Buatkan senarai buku dan ditampalkan di tepi kabinet untuk memudahkan masa pencarian DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 23 .

PIHAK PENTADBIRAN SEDANG DALAM USAHA MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TERSEBUT. SEBARANG KESULITAN AMAT DIKESALI. MESIN PHOTOSTAT/KOMPUTER/PRINTER INI MENGALAMI KEROSAKAN.NOTIS-NOTIS MAKLUMAN WARNA LATAR BIRU KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG DIHORMATI. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 24 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 25 .

 Pilih Jumlah Kertas Yang Hendak Di Photostat  Tekan ‘Start’  Dokumen Telah Siap Di Photostat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 26 .PANDUAN PENGGUNAAN MESIN PHOTOSTAT  Langkah Memulakan Mesin Photostat:-  Masukkan Dokumen Yang Hendak Di Photostat.

NO NAMA TAG NO SAMBUNGAN TALIAN TAG AKTIVITI AMALI DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 27 . EXT.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 28 .

AZALI EN. HALID KONTRAKTOR FAILING SUSUN FAIL PEMBERSIHAN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 29 . AZALI KONTRAKTOR EN.JADUAL PEMBERSIHAN TUGASAN HARI ISNIN & SELASA RABU & KHAMIS JUMAAT EN. HALID CIK AINA SYAZWANI KONTRAKTOR CIK AINA SYAZWANI EN.

CARTA PEMILIK ZON SUB ZON E ENIGMA DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 30 .

Amalan berdisplin dan melatih pekerja akan membawa ke arah penukaran budaya kerja yang lebih sistematik.SENTIASA AMAL Apabila budaya kerja itu lebih efisien. Cara 2 Mengadakan Audit Dalaman di dalam organisasi. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti di tempat kerja. kos pengeluaran akan lebih rendah. Organisasi perlu merancang matlamat sebenar untuk melaksanakan amalan ini seperti merancang untuk mendapatkan Sijil 5S. 2. dan matlamat organisasi akan dapat dicapai. Cara 4 Menganjurkan lawatan ke organisasi contoh untuk melihat sendiri kejayaan organisasi lain dalam melaksanakan 5S. Cara 3 Menganjurkan pertandingan dalaman seperti pejabat dan persekitaran tempat kerja terbaik. pekerja contoh dan sebagainya merupakan satu cara untuk mendapatkan komitmen dan mengekalkan tanggungjawab mengamalkan 5S.SHITSUKE . 1. Setelah keempat-empat langkah dilakukan. Ianya dapat memantau piawai 5S yang sedia ada dan membuat penambahbaikan.Bagaimana Sentiasa Amal? Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan Shitsuke . Ini akan menyuntik ide dan semangat untuk meneruskan aktiviti ini.Sentiasa Amal ini antaranya adalah. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 31 . Audit ini adalah salah satu elemen penting dalam menjayakan Amalan 5S. Melalui audit ini organisasi dapat mengukur tahap amalan 5S. Cara 1 Mematuhi panduan dan piawai yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan. kita mestilah mempunyai satu kaedah supaya pekerja dalam organisasi dapat berdisiplin dan terus sentiasa mengamalkannya dengan berkesan. Ini dapat dijadikan sebagai satu platform ke arah budaya kerja yang cemerlang.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 32 . Walaupun sedikit dan kecil. Seiton membolehkan penyusunan barang dan rekod organisasi dibuat dengan lebih kemas. dan Seiso akan menghasilkan tempat kerja yang bersih. ianya amatlah bernilai sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan dan menghargai usaha mereka. KESIMPULAN Kesimpulan yang boleh didapati dari langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti.Cara 5 Merancang bentuk penghargaan dan galakan dalam sebarang aktiviti yang boleh menarik minat pekerja. Melalui Seiri kita akan dapat menyisihkan barang yang tidak perlu. namun bagi sesetengah pekerja. Kemudian Seiketsu membolehkan panduan dibentuk untuk digunakan oleh semua orang dan Shitsuke akan membantu mendisiplinkan diri dan seterusnya menjadikan satu amalan yang cemerlang.

pallet dan lain-lain yang diletakkan pada tempat yang bersudut.Tanggalkan garisan zon yang tidak diperlukan.Buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk sudut garisan zon (rujuk rajah 1) b RAJAH 1 c.Buatkan garisan putih untuk zon lokasi mesin dan jentera yang tidak diubah kedudukannya di atas lantai b.Sun carrier. pallets.SEIRI 1-Buatkan garisan zon dengan jelas untuk pembahagian kawasan kerja dan lorong laluan 2. beri ruang kepada peralatan yang menjulur semasa melukis garisan zon f.jentera dan lain-lain hendaklah dirancang kedudukannya sebelum membuat garisan di atas lantai. Buatkan garisan putih diantara kawasan kerja dan lorong laluan (rujuk rajak 3) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 33 . Kenalpasti garisan zon dan penempatan peralatannya bagi tujuan keselamatan e.Buatkan garisan zon keselamatan di atas lantai untuk laluan kecemasan atau berlaku Kebakaran dan lakarkan tempat kedudukan alat pencegah kebakaran pada laluan ini 3. Bagaimana untuk melaksanakannya 1. kedudukan peralatan seperti mesin.MANUAL PENYERAGAMAN LANTAI Objektif Pastikan lantai dicuci bersih dan dikeringkan sebelum membuat garisan.Jangan meletakkan apa-apa peralatan diatas lantai tanpa menggunakan pelapik seperti base board.a. 2. carts dan sebagainya 2. tidak perlu buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk ruangan petak peralatan seperti cabinet. (rujuk rajah 2) cabinet. base board RAJAH 2 d. base board. SEITON 1.

Buatkan laluan zon keselamatan untuk mengingatkan kita pintu keselamatan. gunakan Black & yellow stripe tape and Line tape untuk garisan laluan zon keselamatan. b. buatkan garisan kuning relang hitam untuk petak peralatan pemadam api e. lekatkan tag pada petak untuk peralatan yang mudah alih DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 34 . letakkan label "dilarang meletak benda diatas garisan ini" diatas tape GARISAN UNTUK ALAT PEMADAM API KUNING RELANG HITAM Line tape Paint 50 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Paint 50~100 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Line tape Paint Cart Trash can Sun carrier 4.3-a. tape atau cat kuning digunakan untuk kawasan ‘no parking zone’. d. c.

take actions such as increasing cleaning frequency etc. re-draw the whole length * Repair within 3 days for taping and 1 week for painting. tahunan) dan buatkan pembaikan. 2.Bagaimana untuk membuat garisan. SEIKETSU 1. (No need indication) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 35 . Note 3) No missing the area of cleaning chack sheet where it is used commonly among departments. * No damage or peeling of tape or pouch. Note 1) When the floor is so dirty. SEISO 1) Pembersihan berasaskan kepada criteria 5S 2) Pindahkan peralatan untuk pembersihan lantai Sweep & Clean 4. positioning line. * When the color is not even in more than one-third of the length for repair. Kenalpasti criteria pembaikan untuk partition line. (2) Positioning line/Indication * Indication is to be understandable for anyone. Note 2): Repair indication/seal immediately. security space line (1) Partition line. Periksa semua tempat oleh kumpulan 5S secara berkala (bulanan. Security space line * Minimum length to be repaired is 300 mm. Basic style Damage prevention Wall -1 Wall -2 RAJAH 3 3. Note 4) Do not step up on the board (pallet) with shoes on.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan DINDING (WALL) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 36 .Line tape painting Mesti diperbaiki 5.

SEIRI Susun semua keperluan yang diperlukan seperti (calendar. bulletin. papan tanda dan peralatan lain perlu pemasangan di dinding supaya setiap orang mengetahui berita semasa dan memahami perlaksanaan amalan 5s Bagaimana untuk melaksanakannya 1.OBJEKTIF Menyediakan informasi /arahan dengan menggunakan papan bulletin. jam dinding.SEITON Letakkan item yang melibatkan perkakasan keselamatan seperti alat pencegah kebakaran Suis dan perkakasan elektrik hendaklah dilabelkan dan jelas dilihat. memograf) buang benda yang tidak diperlukan. Pada papan kenyataan lekatkan petunjuk ’PAPAN KENYATAAN’ DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 37 . Buatkan tarikh tamat untuk bulletin dan memograf 2.

pintu. cermin dan peralatan lain berpandukan kepada kreteria oleh kumpulan 5s 4.PAMERKAN BULETIN MENGIKUT TAJUK Papan 5s POWER DISTRIBUTION BOX 3.SEISO BULETIN BOARD Bersihkan rak penyimpanan (kasut. Asingkan peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan sebelum pembersihan dan jaga keselamatan. Lapor kerosakan kepada unit selenggara. tahunan) Beritahu ketua zon/ ketua sub zon sekiranya terdapat kerosakan pada peralatan tersebut untuk diperbaiki. buku. Bersihkan tingkap. pakaian. tools dan sebagainya) dari atas ke bawah. 5. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 38 .SEIKETSU Buatkan peraturan pemeriksaan untuk kumpulan audit bagi memelihara keseragaman (bulanan.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.

SEIRI Kategorikan item yang akan disusun didalam cabinet seperti tempat simpanan surat. no simpanan pada bahagian atas kiri cabinet.SEITON 1. tempat simpan surat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 39 . simpanan fail.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 2.Buatkan kod warna untuk mengurangkan masa pencarian LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) KOD WARNA 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) 3 3. laci dan rak mengikut kekerapan penggunaannya. laci dan rak.simpanan nota.KABINET OBJEKTIF Susun peralatan di dalam cabinet supaya apabila anda mengambilnya keluar dari cabinet dapat diambil dengan segera tanpa membuang masa pencarian.item yang tidak perlu mesti dikeluarkan dari kabinet 2. Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Lekatkan label individu bertugas untuk simpanan.

Jika cabinet tiada penyelak/pengunci pintu.Buatkan tag pengguna untuk mengesan individu yang penggunakan cabinet tersebut kunci dan anak kunci di simpan di tempat simpan kunci DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 40 . label (Using label writer) Attach label at visible position (Notch type) Attach label by divided category (Using label writer) 4.Cabinet hendaklah dipasang kukuh supaya tidak tumbang 5. 8.Apabila amalan menyimpan di amalkan setiap hari kunci cabinet hendaklah disimpan di tempat kunci.Contoh label pada kabinet Storage No.Sekiranya cabinet digunakan oleh individu yang dipertanggungjawab sahaja kunci harus disimpan ditempat kunci yang berasingan 9. kunci perlu disediakan untuk mengelakkan daun pintu/laci terjulur keluar. 7.Rak/cabinet yang menggunakan roda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah 6.

SEISO Bersihkan cabinet mengikut senarai periksa pembersihan 5s Lapkan habuk pada bahagian yang sering berhabuk 4. sekiranya rosak perbaiki 5.10.SEIKETSU Periksa cabinet oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.Buatkan senarai kawalan untuk mengesan penggunaan dan kehilangan 3.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 41 .labelkan rak kunci dan anak kunci mengikut warna yang sesuai 11.

Guna saiz yang betul untuk meletak dan mengangkat barang terutama size dan berat.0 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 2. Kapasiti muatan Open top dolly = 50kg Max Container carrier = 100 kg Max Hand trucks and dollies = maximum load specified by manufacturers 2.Tinggi muatan 1.3 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 3.Kenalpasti pengangkut barang yang boleh digunakan -Tidak rosak dan berfungsi dengan baik -Baik setelah diperbaiki -Setelah dibaiki masih tidak selamat digunakan -Tidak perlu dibaiki kos tinggi 2.7-1.PENGANGKUT BARANG (CARTS) Objektif Menggunakan alat pengangkut barang dengan mudah Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Barang yang diletakkan di atas container carrier ketinggian 0.Guna pengangkut barang beroda untuk kegunaan luar bengkel 4.Untuk langkah keselamatan pengangkut barang yang beroda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 42 .SEIRI 1.SEITON Takrifkan lokasi penyimpanan dan tandakan label ketinggian barang yang akan diletak 1.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 43 .SEISO 1.Apabila memasuki kawasan seperti Makmal.Cuci pengangkut barang mengikut kriteria amalan 5s 2.SEIKETSU 1.Periksa dan baiki segala kerosakan pengangkat barang untuk memastikan keselamatan dan kualiti 5. 3.Periksa Pengangkat barang oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) 2.Bilik Pengajar pastikan roda pengangkut barang bersih Letakkan penggalas kaki 4.Defined storage location Cart for outside D100 Mark the "on" side of the brake with red.

Letakkan stiker (nama dan nombor pada jigs dan tools yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.SEITON 1. LABEL UNTUK JIGS DAN TOOLS BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.Ketua zon bertanggungjawab ke atas proses perlupusan jigs/tools 2. 2.JIGS AND TOOLS Objektif Mempastikan jigs dan tools bersih dan berada pada tahap selamat digunakan dan mempastikan kualiti peralatan tersebut terjamin Tools –item yang dibeli berpandukan kepada katelog jigs – item berpandukan kepada pengilang Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Sekiranya jigs dan tools bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.Jigs dan tools dikategorikan mengikut kod warna yang ditetapkan mengikut kekerapan penggunaannya.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 3.SEIRI 1. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 44 .

2- 3.sekiranya jigs dan tools disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja 1.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-guna pembahagi untuk mengasingkan jigs dan tools Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama jigsdan tools 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 45 .3.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.

2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 46 . fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. 5.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih jigs dan tools sebelum disimpan ditempat yang disediakan Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada jigs dan tools serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.3.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.

Sekiranya gauge dan instrument bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.buatkan lot parking untuk penempatan gauge dan instruments Kenalpasti lokasi simpan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 47 .SEIRI Gauge dan instrument yang kerap digunakan hendaklah sentiasa di uji ketepatan bacaannya dan bentuk fizikalnya hendaklah selalu baik. 2.Letakkan stiker (nama dan nombor pada GAUGE dan INSTRUMENT yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.SEITON 1. Kaedah susunan hendahlah mengikut kekerapan penggunaannya LABEL UNTUK GAUGE DAN INSTRUMENT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.GAUGE AND INSTRUMENT OBJEKTIF Mempastikan ketepatan dan fungsi pengukat (gauge) dan perkakasan (instrument) Bagaimana untuk melaksanakannya 1.

Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama gauge dan instruments 3.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking. Tidak dibenarkan menggunakan gauge dan instruments yang telah tamat tarikh penggunaan dan harus di laras (calibration) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 48 .Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan gauge/instruments 1-guna pembahagi untuk mengasingkan gauge dan instriments 2.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu. 2- 3.3.sekiranya gauge dan instruments disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja -1.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih gauge dan instruments sebelum disimpan ditempat yang disediakan 2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada gauge dan instrument serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 49 .tarikh tamat tempoh penggunaan gauge perlu di laras 5.

kualiti dan keselamatan letak peralatan yang perlu sahaja di atas meja dan dibawah meja. Meja pejabat Office desk Meja pejabat tidak memerlukan senarai peralatan Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 50 . Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEIRI Meja bengkel (Worktable) Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja.MEJA KERJA OBJEKTIF Untuk amalan bagi peningkatan produktiviti. Jangan meletak segala di atas meja dan dibawah meja.

Perbaiki lot parking dan garisan sekiranya rosak.perkemas sekiranya ada perubahan Digalakkan menggunakan pengalas meja Meja hendaklah disusun rapi Jika ada wayer dipasang disetiap meja hendaklah dijalin dan balut supaya nampak kemas Straight line DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 51 .SEIKETSU Periksa Meja kerja oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.SEISO Bersihkan segala kekotoran terutama habuk dibawah dan diatas meja *pastikan tiada habuk dan sawang dibawah permukaan meja Guna bahan pencuci untuk menanggalkan kekotoran degil 4.SEITON Item yang diperlukan mengikut kekerapan yang dikehendaki diletakkan di atas dan di bawah meja Labelkan peralatan yang disusun Buatkan garisan kuning untuk lot parking alat tulis didalam laci Garisan putih untuk parking lot diatas meja Material White tape/yellow tape Width : mm 10 mm Apabila anda meninggalkan meja kerja letakkan signboard untuk menunjukkan pergerakan anda 3.2. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.5. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 52 .

letakkan signboard dan lain-lain perkara yang dianggap penting. tempat letak kenderaan dan lain-lain lagi.SEITON Perkara yang penting perlu ditunjukkan di premis adalah petunjuk arah. selesa dan suasana ceria Bagaimana untuk melaksanakannya 1. plan lokasi. manakala untuk peralatan pemadam kebakaran garisan warna kuning Parking Lot walk way Motorcycle Parking Lot Bicycle Parking Lot DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 53 . Garisan parking untuk kenderaan hendaklah dicat dengan warna putih.PREMIS Objektif Mewujudkan persekitaran baik. Buatkan bump jalan untuk kawal kenderaan keluar masuk Lukiskan garisan zon keselamatan.SEIRI Susun apa yang perlu dan tidak perlu sisih perkara yang tidak diperlukan 2.

perbaiki papan tanda rosak kerosakan yang dikesan harus dibaiki dalam masa 1 minggu DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 54 .Forklift truck parking lot Fire hydrant Tempat pembuangan sisa tempat simpan bahan buangan kimia Tempat perlupusan alatan 3.SEIKETSU 5 MINUTE 5S TALK harus diamalkan berterusan supaya tabiat menjaga kebersihan dapat dilaksanankan menyeluruh Gotong royong perdana harus diadakan 6 bulan sekali Cat semula garisan yang rosak.SEISO Jabatan harus bertanggungjawab dan menguruskan bagaimana untuk mengawal persekitaran supaya sentiasa dikekalkan bersih Kita harus memastikan persekitaran belakang bengkel sentiasa bersih 4.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.5. Rujukan 5s manual SMS Corporation editor Tomekichi Yamada Nota rujukan Shipbuilding and quality management JICA Yokohama 2004 fukuoka shipyards yukasuka shipyard DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 55 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful