INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS

5S MANUAL

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

1

Pengenalan Amalan 5S Amalan 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran berkualiti secara sistematik dan praktikal. Melalui amalan ini tempat kerja menjadi lebih teratur dan selesa sepanjang masa. Oleh itu kerja akan menjadi lebih produktif, cekap, selamat dan menjimatkan kos. Justeru, "5S Adalah Asas Kepada Peningkatan Produktiviti dan Kualiti” dan seterusnya menjadikan tempat bekerja lebih efisien dan produktif ke arah kecemerlangan organisasi.

Apakah

Amalan

5S?

Secara keseluruhannya, implementasi 5S di tempat kerja akan mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang sistematik, lebih teratur dan kemas. Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem kita lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Sebagai contoh, melalui aplikasi teknik seperti S3 iaitu SAPU, akan menjadikan lantai dan tempat kerja sesebuah organisasi bersih, malah penyelenggaraan juga dititikberatkan. Ini akan memastikan mesin, alatan menjadi bersih dan yang paling penting boleh berfungsi serta tahan lama. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada seorang pun akan tertinggal. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.

Penambahbaikkan berterusan di dalam perlaksanaan 5S
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mengetahui tentang penambahbaikkan yang bersesuaian dilaksanakan di tempat kerja. Ianya juga bertujuan supaya pekerja lebih memahami bahawa penambahbaikkan tersebut tidak terhad untuk seseorang individu atau untuk sesetengah perkara. Ianya mungkin melibatkan proses yang amat mudah atau memerlukan analisa sesuatu perkara sebelum penambahbaikkan boleh dibuat. Amalan ini merupakan satu aktiviti ke arah penambahbaikkan di tempat kerja. Apa jua penambahbaikkan yang baik boleh dilakukan tidak kira menambahbaik di lantai, peralatan, persekitaran tempat kerja, di stor, pejabat dan beberapa kawasan yang dikenalpasti. Ianya mungkin dari yang sekecil-kecil benda atau perkara kepada penambahbaikkan yang melibatkan kajian data, aspek kejuruteraan dan analisa yang mendalam.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

2

Pendekatan penambahbaikkan di dalam Amalan 5S
Setakat ini, kita masih lagi diperingkat falsafah dalam memahami pendekatan yang digunakan di dalam Amalan 5S. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk penambahbaik di tempat kerja adalah dengan menggunakan pendekatan secara KAIZEN dan pendekatan Inovasi.
(Mempelajari kedua-dua kaedah ini akan dapat memberikan penjelasan kaedah mana yang sesuai diguna pakai bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan membuat penambahbaikkan di kalangan pekerja)

Perbezaan Konsep KAIZEN & Inovasi
Setelah kita mempelajari konsep Kaizen & Inovasi, mari kita lihat perbezaan bagi kedua-dua pendekatan penambahbaikkan ini. Perlu diingatkan bahawa pendekatan kedua-duanya adalah sebagai panduan yang boleh diikuti. Ianya terpulang kepada organisasi untuk menggunakan cara yang bersesuaian dengan budaya kualiti masing-masing. Secara ringkas, berikut adalah beberapa perbezaan yang dapat dilihat : Fokus: Kesan Berdasarkan Fokus kesan amalan 5S, Kaizen dilihat mempunyai fokus yang lebih jangka panjang. Ini kerana pendekatan kaizen itu sendiri adalah secara perlahan dan memakan masa. Manakala aspek Inovasi pula kesannya adalah lebih pendek. Inovasi biasanya memerlukan masa yang singkat sahaja untuk dilakukan penambahbaikkan. Fokus: Jangka masa Dari segi jangka masanya, pendekatan Kaizen ini adalah secara berterusan. Ianya lebih memerlukan idea dan usaha dari semua orang untuk melaksanakan aktiviti ini. Secara tidak langsung, akan berlaku peningkatan yang berterusan. Manakala pendekatan Inovasi lebih menjurus pada tahap yang mungkin akan berhenti pada bila-bila masa. Jangka masanya berperingkat dengan mengambil kira beberapa faktor dari segi masa dan modal. Fokus: Perubahan Setiap aktiviti Kaizen memerlukan pemantauan bagi memastikan ianya kekal dan boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Walaupun perubahannya agak perlahan, namun ianya akan dapat mempastikan sesuatu penambahbaikkan itu boleh digunakan oleh beberapa generasi di dalam sesebuah organisasi. Perubahan bagi Inovasi adalah cepat. Apabila modal itu cukup, ianya mudah dilakukan. Namun pendekatan ini memerlukan pemantauan dan tidak hanya bergantung kepada fungsi yang sedia ada.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

3

Fokus: Pendekatan Bagi fokus terhadap pendekatan dan penglibatan, Kaizen lebih bergantung kepada usaha kumpulan dan setiap ahlinya. Ini kerana masing-masing mempunyai cara yang mungkin dikenalpasti antara cara terbaik bagi mengatasi sesuatu perkara. Namun bagi Inovasi, ianya terhad kepada individu dan seseorang itu perlu lebih berusaha mengenengahkan ideanya untuk di terima pakai. FOKUS Jangkamasa PERUBAHAN PENDEKATAN KESAN KAIZEN Jangkamasa panjang BERTERUSAN MENINGKAT PERLAHAN & KEKAL USAHA KUMPULAN INOVASI Jangkamasa pendek & BERPERINGKAT CEPAT DAN MUDAH LUPUT IDEAS DAN USAHA INDIVIDU

Kesimpulannya… Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa pada bahagian ini, banyak ditekankan kefahaman mengenai aspek penambahbaikkan yang boleh dilakukan oleh organisasi. Antara aktiviti seperti 5S, Kaizen dan Inovasi merupakan kaedah yang banyak diguna pakai oleh organisasi bagi menambahbaik tempat kerja dan menguruskan tempat kerja agar lebih efisien. Ianya sedikit sebanyak akan membantu kita untuk terus

melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan budaya yang berkualiti di tempat kerja.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

4

Aplikasi dan Teknik 5S
Objektif
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan 5S. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimanakah mengadaptasikan kelima-lima S tersebut untuk merencanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi.

Pada peringkat ini kita akan meneruskan subjek dengan melihat teknik dan aplikasi di dalam 5S. Setiap teknik-teknik 5S terdapat juga beberapa panduan yang digunapakai bagi menjaga kebersihan tempat kerja, melakukan aktiviti pelupusan, menyusun barang-barang serta rekod-rekod, membentuk pasukan kerja yang baik. Pada peringkat S yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kesemua teknik itu dapat dijayakan menjadi budaya yang cemerlang.

KITARAN AMALAN 5S

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

5

5S itu sendiri bermakna Seiri (SISIH). pekerja lebih berasa seronok dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas hariannya. Secara tidak langsung kawalan stok dan produk yang cekap diperolehi. Seiketsu (SERAGAM) & Shitsuke (SENTIASA AMAL). masa pencarian juga akan lebih pantas kerana tiada lagi keadaan yang tidak teratur kelihatan. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat. Apabila kita membuat SISIH barang yang tidak diperlukan akan dapat dikenal pasti. SEIRI . bahan yang rosak lebih awal jika berlaku demikian. Kita juga mudah mengesan tempat. Ianya terpulang kepada organisasi itu untuk menggunakan sebanyak mana S yang dikehendaki dengan menambah teknik-teknik yang sesuai seperti SAFETY. Seiton (SUSUN). teratur dan kemas. Selain itu.alat. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya. perlu dibuang oleh pekerja yang bertanggungjawab dan di tempat yang disediakan. Setelah kita memperolehi keadaan yang kemas dan teratur. Untuk makluman. 3. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang mudah dilakukan. Selain menggunakan cara kerja yang bersesuaian ianya akan menghasilkan impak yang lebih praktikal. Barang-barang seperti sampah dan alatan yang tidak diperlukan. Seiso (SAPU). Selain itu. Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 6 . Teknik 5S ini merupakan teknik yang asas yang menjurus kepada perlaksanaan aktiviti harian di tempat kerja. 2. sebagai contoh seperti di bawah. maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. 7S dan sebagainya. Aktiviti Sisih ini akan mengenalpasti dan membuang barang yang tidak diperlukan. intipatinya akan menjadikan sistem lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada ada seorang pun akan tertinggal. dan ianya akan menyebabkan ruang penyimpanan akan lebih luas.SISIH 1. terdapat organisasi yang menggunakan teknik 5S dan ada yang menggunakan 6S.Teknik 5S Teknik 5S diguna pakai bagi mewujudkan tempat kerja yang sistematik. Bagaimana melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja? Dipaparkan di bawah adalah 3 cara melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja.

1 Item yang tiada nilai dan senang buang Buang dengan segera 2 Item ada nilai dan boleh dijual Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi 3 Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi Cari cara merendahkan kos dan selamat KAEDAH SISIH DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 7 .

produk yang "reject" dan sebagainya. Item seperti ini termasuk kertas. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. pekerja boleh membuang barang dengan segera. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 8 .TAG BARANGAN UNTUK SISIH Bahan tidak diperlukan dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual Bahan tiada nilai tapi kos tinggi untuk dihapuskan Buang dengan segera Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. Item seperti ini termasuk kertas. produk yang "reject" dan sebagainya. rekod yang tidak diperlukan. rekod yang tidak diperlukan. pekerja boleh membuang barang dengan segera. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi.

kita harus memastikan bahawa terdapat sistem yang akan mengesan pekerja yang mengambil barang tersebut. organisasi akan menggunakan Senarai Utama (Master List) yang sedia ada dan akan merujuk kepada rekod. sistem nombor. Seiton memerlukan penyusunan fail dan barang-barang mengikut sistem yang bersesuaian. ianya boleh ditempatkan agak jauh sedikit. Oleh itu. Sebagai contoh. mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya. kebiasaannya untuk mengambil fail. 4. Penyusunan yang mengikut kod. apa yang lebih utama adalah apabila mengambil sesuatu barang atau rekod. Seseorang pekerja perlu melihat kekerapan penggunaan barang tersebut dalam urusan kerja hariannya. untuk cara yang ketiga adalah disarankan penyimpanannya memerlukan pengenalan yang jelas jika mahu disimpan di stor. sebulan sekali. adalah disarankan penyusunan tersebut dilakukan berdekatan dengan pekerja. 2. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 9 . dan fail akan diambil. Dalam aktiviti ini. Bagi penyusunan barang yang kadang kala digunakan. Sistem juga membolehkan pekerja tersebut mengambil dan menyimpan barang di tempat yang asal. Ini juga akan mengelakkan pembaziran dari segi masa mengambil sesuatu barang. Apakah Ujian 30 saat? Ujian ini bermaksud. Itu juga memungkinkan bagi sesetengah organisasi bagi menyediakan Mini Stor bagi penyimpanan barang supaya dapat menjimatkan masa Sesetengah barang yang masih mempunyai tarikh luput atau tarikh matang penyimpanan seperti fail perlu disimpan bagi tempoh tertentu. Ujian akan dibuat untuk melihat masa yang diperuntukkan untuk mengambil sesuatu rekod yang diperlukan. ujian mengambil fail akan dibuat berdasarkan sistem sedia ada yang digunapakai oleh organisasi itu dan bukannya sistem orang lain mahupun di bahagian lain. Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas.SUSUN 1.SEITON . Kita boleh mengesan fail dan barang yang tiada dalam simpanan. Ianya perlu diperolehi dalam masa 30 saat sahaja. Untuk menguji sistem penyimpanan yang efektif kita akan menguji dengan satu kaedah yang dipanggil "Ujian 30 saat". Penyusunan meliputi barang-barang yang diperlukan samada secara kerap atau sebaliknya Seterusnya adalah bagi barang-barang yang selalu digunakan. Kemungkinan kekerapan barang tersebut digunakan seminggu sekali. Terdapat 3 panduan yang boleh diterangkan untuk menjalankan aktiviti SUSUN.jilid dan pelbagai sistem akan dapat mewujudkan proses kerja yang lebih pantas.) 3.

LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 KAEDAH SUSUN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 10 .

Di dalam amalan 5S.SERAGAM 1. Secara ringkasnya bolehlah disimpulkan bahawa untuk mewujudkan keseragaman dalam amalan 5S sesebuah organisasi. Apakah konsep ownership atau PIC? Ianya merupakan konsep yang digunakan yang mana setiap pekerja mempunyai tanggungjawab secara giliran untuk menjaga tempat atau barang milik organisasi. Sebagai pekerja. Aspek kebersihan antara perkara yang seringkali dipandang mudah dan terlalu bergantung kepada pekerja kontrak. Sikap prihatin yang tinggi akan dapat diwujudkan dan dalam suasana yang demikian. SEIKETSU . Ini akan memberikan impak dari segi kebersihan dan rasa keempunyaan terhadap barang milik organisasi. pekerja akan mudah menjanakan idea yang kreatif dan akan lebih ceria.SEISO . Ianya baik untuk mewujudkan satu amalan yang mementingkan kebersihan dalam melaksanakan tugas harian. organisasi boleh menetapkan 5-10 minit untuk melakukan Amalan 5S. Bagaimana melaksanakan aktiviti SAPU? Selain daripada tempat. 2. konsep ‘ownership’ dan "Person-in-charge" (PIC) seringkali digunakan untuk aktiviti SAPU. label. Ianya bermaksud sentiasa memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa dengan mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso secara berterusan dan berkesan. peralatan di tempat kerja dan kawasan persekitaran juga perlu dilihat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 11 . mesin dan peralatan. Membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk dan kekotoran di lantai. biasanya pelbagai kaedah dilakukan seperti mengadakan panduan dan peraturan untuk dipatuhi.SAPU 1. setiap individu bertanggungjawab menjaga kebersihan di dalam premis mereka bekerja. 3. Kita boleh menyarankan bahawa sebelum atau setelah melaksanakan tugas. gambar perorangan atau unit yang dipertanggungjawabkan itu. setiap hari. sekali sebulan atau mengikut piawaian peraturan untuk dipatuhi. sekali seminggu. Aktiviti ini boleh dilakukan samada setiap jam. Konsep ini biasanya ditandakan dengan gambar. Pemantauan oleh pekerja sendiri akan menjadikan kos kerosakan peralatan lebih rendah dan tiada proses kerja yang berulang.

2. Gambar Gambar atau contoh fizikal (dilihat) juga boleh digunakan. amalan penyimpanan yang standard serta jumlah barang yang perlu ada untuk diletakkan di atas meja bagi memastikan kekemasannya. 3. ada sesetengah organisasi telah menetapkan keseragaman dari segi sistem fail. Ini juga akan membantu dari segi kecekapan proses kerana jika terdapat pekerja yang mungkin tidak biasa dengan tugas yang dilakukan. Melalui simbol seperti gambar yang bersesuaian boleh memudahkan pencarian sesuatu tempat tersebut. Melalui cara ini. Ianya lebih ringkas dengan penggunaan simbol-simbol yang tertentu dan arahan-arahan yang ringkas. kefahaman terhadap tugas akan meningkat dan kesilapan akan berkurangan kerana ianya dijelaskan satu persatu. Peraturan dan garis panduan ini akan membolehkan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 12 . Carta Alir ini juga berguna untuk pekerja yang baru serta bagi memudahkan pelanggan memahami proses yang perlu mereka lalui. Sebagai contoh. mereka mudah mencari rujukan tanpa menunggu masa yang lama. Aktiviti SERAGAM ini boleh dibuat dengan adanya ”Standard Operating Procedure" (SOP) dan Arahan Kerja. Sistem visual juga perlu jelas dan terang sebagai salah satu cara berkomunikasi antara organisasi dengan pelanggannya. CartaAlir Carta Alir adalah satu kaedah bagi menunjukkan bermulanya proses atau perkhidmatan sesuatu perkara. Bagaimana melaksanakan SERAGAM? Panduan dan peraturan perlu bagi menjamin kualiti dan piawai yang telah ditentukan. Ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur masa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan sesuatu tugas.

KE ARAH KESERAGAMAN AMALAN 5S Nota:Berikut adalah satu senarai contoh/panduan bagi mencapai keseragaman Amalan 5S. BIL PENYERAGAMAN CARA / CONTOH 1. Minit Mesyuarat kumpulan – mingguan / bulanan dan tindakkan susulan. Gambar-gambar aktiviti Kaizen SEBELUM dan SELEPAS ( Contoh : dikepilkan 9. 5S Polisi 2. 6. Pelan Lantai / Zone 8. 5S Matlamat 4. Anda boleh membuat penambaikkan kepada kriteria. Carta Organisasi kumpulan 5. 5S Objektif 3. Memorandum / Maklumat Terkini dari 5S Ko-ordinator DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 13 . Pelan tindakkan aktiviti 7. Keputusan Audit & Audit Schedule 10. *FAIL KETUA KUMPULAN Semua ketua-ketua kumpulan mesti menyimpan dokumen-dokumen berikut:- 1.kriteria berikut jika perlu dalam mempertingkatkan taraf keseragaman dari masa ke semasa.

Indeks di dalam Fail 6. (Berikan data-data kualitatif atau kuantitif) 2.dan seterusnya). “FONT” yang digunakan pada Rak hendak lah jelas kelihatan dari jauh. SISTEM SUSUNAN FAIL DI RAK 1. Peraturan pengguna dalam kumpulan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 14 . * Adakan Seperator bagi setiap subjek / reference. ARAS 1 bermula dari tingkat bawah/ aras (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh koordinator 4. 2.2. Adakan SEPERATOR didalam Fail 5.…. Susunan fail hendaklah dari KIRI ke KANAN (1.3.A.…. Tag pengguna 8.C. * Clear Folder bagi aktiviti kumpulan serta masalah sebelum dan faedah selepas aktiviti 5S dijalankan.B. Master Indeks & Colour Coding di tepi Rak 7. 3. Kriteria Audit * Adakan Indeks.11.

SUSUNAN BARANG-BARANG DI ATAS RAK 1. Adakan SIGNAGE kenalan untuk semua rak 10.EXTENSION PLUG dan WAYAR di atas Lantai. Adakan label susunan bagi setiap Bin Kad 8. WIRING MANAGEMENT 1. INDEKS barangan di setiap tepi Rak 4. Adakan PELAN LOKASI & MASTER INDEKS DI PINTU SEBELUM MASUK 4. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 15 . Adakan penanda MINIMA dan MAKSIMA (jika berkaitan) 5. Susun mengikut Colour Coding atau Teknik Susun yang sesuai 10. Susun “Tagging” hendakah dari KIRI ke KANAN (1. Penanda FIFO / FEFO / EXPIRY DATE / STOK LOW / NIL IN STOK / REMINDER PLS REFILL (lengkap dengan tarikh jika perlu) 7.9.2.……dan seterusnya) 2. Ownership 3.3. Tagging ARAS 1 bermula dari tingkat bawah / atas (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko-ordinator) 3. 9. TARIKH LUPUT bagi ubat-ubatan 6. Bin / Stok card hendaklah letak ditempat yang disediakan dan rekod-rekodnya hendaklah dikemaskini. Dilarang meletak CABLE.

2. 2. 3. TARIKH DUE DATE for NEXT SERVICE hendaklah dipamerkan pada Alat tersebut. Adalan Pemilik (Ownership) 2. Adakan Jadual Pembersihan (Cleaning Roster) 4. Kepala plug di tanda dengan colour coding sticker dan juga pada barangan elektrik yang berkenaan. PERALATAN 1. Cara stacking hendaklah ada ciri-ciri Keselamatan 7. 5. KESELAMATAN 1. Signage “PEMADAM API” hendaklah jelas kelihatan dari jauh. Adakan jadual penyelagaraan (Jika berkaitan) 3. SUIS LAMPU / KIPAS / KEPALA PLUG 1. Adakan tanda AMARAN / AWAS ditempat kawasan berisiko. Adakan Had ketinggian bagi barang yang disusun mengikut “Stacking” 4. Wayar di ikat dengan Cable tie / dibalut 3. Semua suis / barangan elektrik hendaklah menggunakan sistem Colour Coding sticker. Pastikan tiada barangbarang melindungi Alat Pemadam Api. 6. Adakan Nombor Peralatan jika bilangan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 16 .

Audit Schedule dan keputusan Audit (Bar Chart) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 17 . Pelan Lantai / Peta Bilik hendaklah dipamerkan seelok-eloknya di pintu masuk. Syarat-syarat pengguna hendaklah di pamerkan (jika berkenan) 4. Cara-cara menggunakan atau pameran (SOP/WI/User Gude) jika perlu.gambar ahli dan carta organisasi 4. Objektif 5S. Setiap zone hendaklah meletak gambar – gambar pemilik zone. 9. Polisi 5S. Peta zon / Pelan Lantai serta Ownership 3. GANTT chart – aktiviti kumpulan 5. 5. SETIAP ZONE 1. Gambar aktiviti 5S SEBELUM dan SELEPAS dengan maklumat ringkas seperti Masalah (Sebelum) dan kebaikan (Selepas) serta nama & tarikh 6. Gambar. dan matlamat yang ditandatangani serta bertarikh 2.peralatan yang sama lebih dari satu unit di dalam kawasan zon yang sama. 8. Semua suis lampu / kipas menggunakan label colour coding 2. 3. *SUDUT 5S INFORMASI YANG HENDAK DIPAMERKAN 1.

PAPAN KENYATAAN 1. 13. Adakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat-alat peralatan seperti penyapu. 11. Bulletin 8. Roster pembersihan • Adakan column dan tajuk bagi setiap perkara. Tangga dll. mop dan berus. Semua surat pekeliling TIDAK dibenarkan ditampal atas dinding.7. 2. 12. 10. PETAK LETAK KASUT 1. Adakan petak tempat kasut dipintu masuk ke kawasan larangan berkasut. Maklumat Terkini dari 5S Co-ordinator 9. Lining kuning hanya dibenarkan pada barangan “movable” atau Lot WIP KAWASAN STOR 1. LINING (Line kuning) Parking Lot Barangan KAWASAN PEJABAT 1. Lifter. Perlu menyediakan “Parking Lot” bagi mesin-mesin / perkakas seperti Fork Lift. PERALATAN KEBERSIHAN 1. Alat-alat tersebut DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 18 . Adakan TARIKH LUPUT bagi setiap surat pekeliling. Sediakan pelapik atau tempat khas.

Pelan Lantai 6. Surau. 14.hendaklah digantung. Papan kenyataan / Information Board 7. Arah Tunjuk – seperti. Had Laju 2. Waktu / Pegawai Bertugas 4. Tempat Letak Kereta Pelawat / Kakitangan SERAGAM Adakan SOP Pamerkan Tarikh pemeriksaan dan tarikh Lupus DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Adakan senarai borang Labelkan nombor untuk setiap borang 19 . SIGNAGE untuk pelawat / kawasan / menunggu / dan persekitaran bangunan bermula dari pintu masuk pondok keselamatan 1. Peraturan dan Tempat Larangan 3. Tempat Bertanya 5. Tandas.

Buatkan penanda maksimum dan minimum Buatkan ayat peringatan Labelkan setiap suis mengikut kod warna yang ditetapkan Pamerkan simbol kebersihan Buatkan parking untuk peralatan Skop dan penyapu hendaklah digantung Buatkan parking untuk alat tulis Buatkan tag nama untuk setiap DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap alat warnakan label setiap white board marker labelkan laci ‘ALATULIS’ 20 .

bilik cetak. pusat sumber.bilik kuliah dan lain-lain lagi Lekatkan nama pemilik untuk semua bilik kuliah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap cop 21 .alatan tulis Tag nombor untuk file berpandukan warna mengikut kekerapan penggunaannya Kotak perlu dilabelkan Notis larangan untuk semua tempat seperti makmal komputer.

Buatkan senarai cop SUIS LAMPU KANAN SUIS KIPAS SUIS LAMPU TENGAH SUIS PENYAMAN UDARA SUIS LAMPU KIRI SUIS BLOWER KOD WARNA UNTUK SUIS LAMPU KOD WARNA UNTUK SUIS PELBAGAI Lekatkan tag pemilik dan SOP Nomborkan setiap PC untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan Buatkan master indek untuk semua rak Labelkan aras (aras 1 bermula dari bawah) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 22 .

Lekatkan tag nombor untuk buku dan nota-nota Buatkan senarai buku dan ditampalkan di tepi kabinet untuk memudahkan masa pencarian DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 23 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 24 . MESIN PHOTOSTAT/KOMPUTER/PRINTER INI MENGALAMI KEROSAKAN.NOTIS-NOTIS MAKLUMAN WARNA LATAR BIRU KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG DIHORMATI. PIHAK PENTADBIRAN SEDANG DALAM USAHA MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TERSEBUT. SEBARANG KESULITAN AMAT DIKESALI.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 25 .

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 26 .  Pilih Jumlah Kertas Yang Hendak Di Photostat  Tekan ‘Start’  Dokumen Telah Siap Di Photostat.PANDUAN PENGGUNAAN MESIN PHOTOSTAT  Langkah Memulakan Mesin Photostat:-  Masukkan Dokumen Yang Hendak Di Photostat.

NO NAMA TAG NO SAMBUNGAN TALIAN TAG AKTIVITI AMALI DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 27 . EXT.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 28 .

AZALI KONTRAKTOR EN. AZALI EN. HALID KONTRAKTOR FAILING SUSUN FAIL PEMBERSIHAN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 29 . HALID CIK AINA SYAZWANI KONTRAKTOR CIK AINA SYAZWANI EN.JADUAL PEMBERSIHAN TUGASAN HARI ISNIN & SELASA RABU & KHAMIS JUMAAT EN.

CARTA PEMILIK ZON SUB ZON E ENIGMA DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 30 .

Setelah keempat-empat langkah dilakukan. Cara 1 Mematuhi panduan dan piawai yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan. Melalui audit ini organisasi dapat mengukur tahap amalan 5S. 1. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 31 . 2.Bagaimana Sentiasa Amal? Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan Shitsuke . dan matlamat organisasi akan dapat dicapai. Organisasi perlu merancang matlamat sebenar untuk melaksanakan amalan ini seperti merancang untuk mendapatkan Sijil 5S. Cara 3 Menganjurkan pertandingan dalaman seperti pejabat dan persekitaran tempat kerja terbaik. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti di tempat kerja.Sentiasa Amal ini antaranya adalah. Cara 2 Mengadakan Audit Dalaman di dalam organisasi. Ianya dapat memantau piawai 5S yang sedia ada dan membuat penambahbaikan. Amalan berdisplin dan melatih pekerja akan membawa ke arah penukaran budaya kerja yang lebih sistematik. kos pengeluaran akan lebih rendah. kita mestilah mempunyai satu kaedah supaya pekerja dalam organisasi dapat berdisiplin dan terus sentiasa mengamalkannya dengan berkesan.SHITSUKE . Cara 4 Menganjurkan lawatan ke organisasi contoh untuk melihat sendiri kejayaan organisasi lain dalam melaksanakan 5S.SENTIASA AMAL Apabila budaya kerja itu lebih efisien. Audit ini adalah salah satu elemen penting dalam menjayakan Amalan 5S. Ini akan menyuntik ide dan semangat untuk meneruskan aktiviti ini. Ini dapat dijadikan sebagai satu platform ke arah budaya kerja yang cemerlang. pekerja contoh dan sebagainya merupakan satu cara untuk mendapatkan komitmen dan mengekalkan tanggungjawab mengamalkan 5S.

dan Seiso akan menghasilkan tempat kerja yang bersih. KESIMPULAN Kesimpulan yang boleh didapati dari langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti. namun bagi sesetengah pekerja. Seiton membolehkan penyusunan barang dan rekod organisasi dibuat dengan lebih kemas. Kemudian Seiketsu membolehkan panduan dibentuk untuk digunakan oleh semua orang dan Shitsuke akan membantu mendisiplinkan diri dan seterusnya menjadikan satu amalan yang cemerlang. ianya amatlah bernilai sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan dan menghargai usaha mereka. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 32 .Cara 5 Merancang bentuk penghargaan dan galakan dalam sebarang aktiviti yang boleh menarik minat pekerja. Melalui Seiri kita akan dapat menyisihkan barang yang tidak perlu. Walaupun sedikit dan kecil.

carts dan sebagainya 2.MANUAL PENYERAGAMAN LANTAI Objektif Pastikan lantai dicuci bersih dan dikeringkan sebelum membuat garisan.Buatkan garisan zon keselamatan di atas lantai untuk laluan kecemasan atau berlaku Kebakaran dan lakarkan tempat kedudukan alat pencegah kebakaran pada laluan ini 3. Kenalpasti garisan zon dan penempatan peralatannya bagi tujuan keselamatan e. pallet dan lain-lain yang diletakkan pada tempat yang bersudut. base board RAJAH 2 d. Bagaimana untuk melaksanakannya 1. beri ruang kepada peralatan yang menjulur semasa melukis garisan zon f. pallets. kedudukan peralatan seperti mesin.SEIRI 1-Buatkan garisan zon dengan jelas untuk pembahagian kawasan kerja dan lorong laluan 2.Jangan meletakkan apa-apa peralatan diatas lantai tanpa menggunakan pelapik seperti base board. tidak perlu buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk ruangan petak peralatan seperti cabinet.Sun carrier. base board. SEITON 1. (rujuk rajah 2) cabinet.jentera dan lain-lain hendaklah dirancang kedudukannya sebelum membuat garisan di atas lantai.Tanggalkan garisan zon yang tidak diperlukan. Buatkan garisan putih diantara kawasan kerja dan lorong laluan (rujuk rajak 3) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 33 .Buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk sudut garisan zon (rujuk rajah 1) b RAJAH 1 c. 2.a.Buatkan garisan putih untuk zon lokasi mesin dan jentera yang tidak diubah kedudukannya di atas lantai b.

c. buatkan garisan kuning relang hitam untuk petak peralatan pemadam api e. gunakan Black & yellow stripe tape and Line tape untuk garisan laluan zon keselamatan. tape atau cat kuning digunakan untuk kawasan ‘no parking zone’. d. b. Buatkan laluan zon keselamatan untuk mengingatkan kita pintu keselamatan.3-a. letakkan label "dilarang meletak benda diatas garisan ini" diatas tape GARISAN UNTUK ALAT PEMADAM API KUNING RELANG HITAM Line tape Paint 50 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Paint 50~100 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Line tape Paint Cart Trash can Sun carrier 4. lekatkan tag pada petak untuk peralatan yang mudah alih DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 34 .

Note 2): Repair indication/seal immediately. Note 1) When the floor is so dirty. Note 4) Do not step up on the board (pallet) with shoes on. * No damage or peeling of tape or pouch. 2. (2) Positioning line/Indication * Indication is to be understandable for anyone. positioning line. take actions such as increasing cleaning frequency etc. SEIKETSU 1. Periksa semua tempat oleh kumpulan 5S secara berkala (bulanan. Kenalpasti criteria pembaikan untuk partition line. re-draw the whole length * Repair within 3 days for taping and 1 week for painting. * When the color is not even in more than one-third of the length for repair. Note 3) No missing the area of cleaning chack sheet where it is used commonly among departments. Security space line * Minimum length to be repaired is 300 mm. (No need indication) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 35 . SEISO 1) Pembersihan berasaskan kepada criteria 5S 2) Pindahkan peralatan untuk pembersihan lantai Sweep & Clean 4.Bagaimana untuk membuat garisan. Basic style Damage prevention Wall -1 Wall -2 RAJAH 3 3. security space line (1) Partition line. tahunan) dan buatkan pembaikan.

Line tape painting Mesti diperbaiki 5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan DINDING (WALL) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 36 .

Buatkan tarikh tamat untuk bulletin dan memograf 2. bulletin. papan tanda dan peralatan lain perlu pemasangan di dinding supaya setiap orang mengetahui berita semasa dan memahami perlaksanaan amalan 5s Bagaimana untuk melaksanakannya 1.OBJEKTIF Menyediakan informasi /arahan dengan menggunakan papan bulletin. memograf) buang benda yang tidak diperlukan. Pada papan kenyataan lekatkan petunjuk ’PAPAN KENYATAAN’ DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 37 .SEITON Letakkan item yang melibatkan perkakasan keselamatan seperti alat pencegah kebakaran Suis dan perkakasan elektrik hendaklah dilabelkan dan jelas dilihat. jam dinding.SEIRI Susun semua keperluan yang diperlukan seperti (calendar.

pakaian.SEISO BULETIN BOARD Bersihkan rak penyimpanan (kasut. cermin dan peralatan lain berpandukan kepada kreteria oleh kumpulan 5s 4.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. buku. 5. Lapor kerosakan kepada unit selenggara. pintu.SEIKETSU Buatkan peraturan pemeriksaan untuk kumpulan audit bagi memelihara keseragaman (bulanan. Asingkan peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan sebelum pembersihan dan jaga keselamatan. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 38 . Bersihkan tingkap. tools dan sebagainya) dari atas ke bawah.PAMERKAN BULETIN MENGIKUT TAJUK Papan 5s POWER DISTRIBUTION BOX 3. tahunan) Beritahu ketua zon/ ketua sub zon sekiranya terdapat kerosakan pada peralatan tersebut untuk diperbaiki.

laci dan rak. laci dan rak mengikut kekerapan penggunaannya.simpanan nota.KABINET OBJEKTIF Susun peralatan di dalam cabinet supaya apabila anda mengambilnya keluar dari cabinet dapat diambil dengan segera tanpa membuang masa pencarian. simpanan fail. tempat simpan surat.SEITON 1.Buatkan kod warna untuk mengurangkan masa pencarian LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) KOD WARNA 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) 3 3. no simpanan pada bahagian atas kiri cabinet.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 2.Lekatkan label individu bertugas untuk simpanan.SEIRI Kategorikan item yang akan disusun didalam cabinet seperti tempat simpanan surat.item yang tidak perlu mesti dikeluarkan dari kabinet 2. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 39 . Bagaimana untuk melaksanakannya 1.

Sekiranya cabinet digunakan oleh individu yang dipertanggungjawab sahaja kunci harus disimpan ditempat kunci yang berasingan 9.Contoh label pada kabinet Storage No.Rak/cabinet yang menggunakan roda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah 6.Buatkan tag pengguna untuk mengesan individu yang penggunakan cabinet tersebut kunci dan anak kunci di simpan di tempat simpan kunci DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 40 .Apabila amalan menyimpan di amalkan setiap hari kunci cabinet hendaklah disimpan di tempat kunci. label (Using label writer) Attach label at visible position (Notch type) Attach label by divided category (Using label writer) 4. 8.Jika cabinet tiada penyelak/pengunci pintu.Cabinet hendaklah dipasang kukuh supaya tidak tumbang 5. 7. kunci perlu disediakan untuk mengelakkan daun pintu/laci terjulur keluar.

labelkan rak kunci dan anak kunci mengikut warna yang sesuai 11.10.SEISO Bersihkan cabinet mengikut senarai periksa pembersihan 5s Lapkan habuk pada bahagian yang sering berhabuk 4.Buatkan senarai kawalan untuk mengesan penggunaan dan kehilangan 3.SEIKETSU Periksa cabinet oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 41 . sekiranya rosak perbaiki 5.

SEITON Takrifkan lokasi penyimpanan dan tandakan label ketinggian barang yang akan diletak 1.3 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 3.7-1.Untuk langkah keselamatan pengangkut barang yang beroda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 42 .Guna pengangkut barang beroda untuk kegunaan luar bengkel 4.0 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 2. Kapasiti muatan Open top dolly = 50kg Max Container carrier = 100 kg Max Hand trucks and dollies = maximum load specified by manufacturers 2.Kenalpasti pengangkut barang yang boleh digunakan -Tidak rosak dan berfungsi dengan baik -Baik setelah diperbaiki -Setelah dibaiki masih tidak selamat digunakan -Tidak perlu dibaiki kos tinggi 2.Barang yang diletakkan di atas container carrier ketinggian 0.SEIRI 1.PENGANGKUT BARANG (CARTS) Objektif Menggunakan alat pengangkut barang dengan mudah Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Tinggi muatan 1.Guna saiz yang betul untuk meletak dan mengangkat barang terutama size dan berat.

Cuci pengangkut barang mengikut kriteria amalan 5s 2.SEIKETSU 1.Defined storage location Cart for outside D100 Mark the "on" side of the brake with red.SEISO 1.Periksa Pengangkat barang oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) 2.Bilik Pengajar pastikan roda pengangkut barang bersih Letakkan penggalas kaki 4.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 43 .Periksa dan baiki segala kerosakan pengangkat barang untuk memastikan keselamatan dan kualiti 5. 3.Apabila memasuki kawasan seperti Makmal.

Jigs dan tools dikategorikan mengikut kod warna yang ditetapkan mengikut kekerapan penggunaannya.Sekiranya jigs dan tools bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.Ketua zon bertanggungjawab ke atas proses perlupusan jigs/tools 2.SEITON 1.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 3.SEIRI 1. LABEL UNTUK JIGS DAN TOOLS BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 44 .JIGS AND TOOLS Objektif Mempastikan jigs dan tools bersih dan berada pada tahap selamat digunakan dan mempastikan kualiti peralatan tersebut terjamin Tools –item yang dibeli berpandukan kepada katelog jigs – item berpandukan kepada pengilang Bagaimana untuk melaksanakannya 1. 2.Letakkan stiker (nama dan nombor pada jigs dan tools yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.

3.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.sekiranya jigs dan tools disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja 1. 2- 3.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-guna pembahagi untuk mengasingkan jigs dan tools Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama jigsdan tools 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 45 .Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.

fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 46 . 5.3.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih jigs dan tools sebelum disimpan ditempat yang disediakan Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada jigs dan tools serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.

SEIRI Gauge dan instrument yang kerap digunakan hendaklah sentiasa di uji ketepatan bacaannya dan bentuk fizikalnya hendaklah selalu baik.buatkan lot parking untuk penempatan gauge dan instruments Kenalpasti lokasi simpan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 47 .SEITON 1.GAUGE AND INSTRUMENT OBJEKTIF Mempastikan ketepatan dan fungsi pengukat (gauge) dan perkakasan (instrument) Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Sekiranya gauge dan instrument bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya. Kaedah susunan hendahlah mengikut kekerapan penggunaannya LABEL UNTUK GAUGE DAN INSTRUMENT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.Letakkan stiker (nama dan nombor pada GAUGE dan INSTRUMENT yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai. 2.

sekiranya gauge dan instruments disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja -1.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih gauge dan instruments sebelum disimpan ditempat yang disediakan 2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada gauge dan instrument serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.3.SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran. Tidak dibenarkan menggunakan gauge dan instruments yang telah tamat tarikh penggunaan dan harus di laras (calibration) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 48 .Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama gauge dan instruments 3. 2- 3.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan gauge/instruments 1-guna pembahagi untuk mengasingkan gauge dan instriments 2.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 49 .tarikh tamat tempoh penggunaan gauge perlu di laras 5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.

Jangan meletak segala di atas meja dan dibawah meja.SEIRI Meja bengkel (Worktable) Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja. Meja pejabat Office desk Meja pejabat tidak memerlukan senarai peralatan Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 50 . Bagaimana untuk melaksanakannya 1.MEJA KERJA OBJEKTIF Untuk amalan bagi peningkatan produktiviti. kualiti dan keselamatan letak peralatan yang perlu sahaja di atas meja dan dibawah meja.

Perbaiki lot parking dan garisan sekiranya rosak.SEITON Item yang diperlukan mengikut kekerapan yang dikehendaki diletakkan di atas dan di bawah meja Labelkan peralatan yang disusun Buatkan garisan kuning untuk lot parking alat tulis didalam laci Garisan putih untuk parking lot diatas meja Material White tape/yellow tape Width : mm 10 mm Apabila anda meninggalkan meja kerja letakkan signboard untuk menunjukkan pergerakan anda 3.2. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.perkemas sekiranya ada perubahan Digalakkan menggunakan pengalas meja Meja hendaklah disusun rapi Jika ada wayer dipasang disetiap meja hendaklah dijalin dan balut supaya nampak kemas Straight line DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 51 .SEIKETSU Periksa Meja kerja oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.SEISO Bersihkan segala kekotoran terutama habuk dibawah dan diatas meja *pastikan tiada habuk dan sawang dibawah permukaan meja Guna bahan pencuci untuk menanggalkan kekotoran degil 4.

5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 52 .

manakala untuk peralatan pemadam kebakaran garisan warna kuning Parking Lot walk way Motorcycle Parking Lot Bicycle Parking Lot DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 53 . plan lokasi. selesa dan suasana ceria Bagaimana untuk melaksanakannya 1. Garisan parking untuk kenderaan hendaklah dicat dengan warna putih. Buatkan bump jalan untuk kawal kenderaan keluar masuk Lukiskan garisan zon keselamatan.PREMIS Objektif Mewujudkan persekitaran baik.SEITON Perkara yang penting perlu ditunjukkan di premis adalah petunjuk arah. letakkan signboard dan lain-lain perkara yang dianggap penting.SEIRI Susun apa yang perlu dan tidak perlu sisih perkara yang tidak diperlukan 2. tempat letak kenderaan dan lain-lain lagi.

Forklift truck parking lot Fire hydrant Tempat pembuangan sisa tempat simpan bahan buangan kimia Tempat perlupusan alatan 3.SEISO Jabatan harus bertanggungjawab dan menguruskan bagaimana untuk mengawal persekitaran supaya sentiasa dikekalkan bersih Kita harus memastikan persekitaran belakang bengkel sentiasa bersih 4. perbaiki papan tanda rosak kerosakan yang dikesan harus dibaiki dalam masa 1 minggu DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 54 .SEIKETSU 5 MINUTE 5S TALK harus diamalkan berterusan supaya tabiat menjaga kebersihan dapat dilaksanankan menyeluruh Gotong royong perdana harus diadakan 6 bulan sekali Cat semula garisan yang rosak.

5. Rujukan 5s manual SMS Corporation editor Tomekichi Yamada Nota rujukan Shipbuilding and quality management JICA Yokohama 2004 fukuoka shipyards yukasuka shipyard DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 55 .SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 56 .