INSTITUT KEMAHIRAN MARA BESERI PERLIS

5S MANUAL

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

1

Pengenalan Amalan 5S Amalan 5S adalah satu konsep mewujudkan persekitaran berkualiti secara sistematik dan praktikal. Melalui amalan ini tempat kerja menjadi lebih teratur dan selesa sepanjang masa. Oleh itu kerja akan menjadi lebih produktif, cekap, selamat dan menjimatkan kos. Justeru, "5S Adalah Asas Kepada Peningkatan Produktiviti dan Kualiti” dan seterusnya menjadikan tempat bekerja lebih efisien dan produktif ke arah kecemerlangan organisasi.

Apakah

Amalan

5S?

Secara keseluruhannya, implementasi 5S di tempat kerja akan mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang sistematik, lebih teratur dan kemas. Selain itu, intipatinya akan menjadikan sistem kita lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. Sebagai contoh, melalui aplikasi teknik seperti S3 iaitu SAPU, akan menjadikan lantai dan tempat kerja sesebuah organisasi bersih, malah penyelenggaraan juga dititikberatkan. Ini akan memastikan mesin, alatan menjadi bersih dan yang paling penting boleh berfungsi serta tahan lama. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat, maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada seorang pun akan tertinggal. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya.

Penambahbaikkan berterusan di dalam perlaksanaan 5S
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mengetahui tentang penambahbaikkan yang bersesuaian dilaksanakan di tempat kerja. Ianya juga bertujuan supaya pekerja lebih memahami bahawa penambahbaikkan tersebut tidak terhad untuk seseorang individu atau untuk sesetengah perkara. Ianya mungkin melibatkan proses yang amat mudah atau memerlukan analisa sesuatu perkara sebelum penambahbaikkan boleh dibuat. Amalan ini merupakan satu aktiviti ke arah penambahbaikkan di tempat kerja. Apa jua penambahbaikkan yang baik boleh dilakukan tidak kira menambahbaik di lantai, peralatan, persekitaran tempat kerja, di stor, pejabat dan beberapa kawasan yang dikenalpasti. Ianya mungkin dari yang sekecil-kecil benda atau perkara kepada penambahbaikkan yang melibatkan kajian data, aspek kejuruteraan dan analisa yang mendalam.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

2

Pendekatan penambahbaikkan di dalam Amalan 5S
Setakat ini, kita masih lagi diperingkat falsafah dalam memahami pendekatan yang digunakan di dalam Amalan 5S. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk penambahbaik di tempat kerja adalah dengan menggunakan pendekatan secara KAIZEN dan pendekatan Inovasi.
(Mempelajari kedua-dua kaedah ini akan dapat memberikan penjelasan kaedah mana yang sesuai diguna pakai bagi mendapatkan kerjasama dan sokongan membuat penambahbaikkan di kalangan pekerja)

Perbezaan Konsep KAIZEN & Inovasi
Setelah kita mempelajari konsep Kaizen & Inovasi, mari kita lihat perbezaan bagi kedua-dua pendekatan penambahbaikkan ini. Perlu diingatkan bahawa pendekatan kedua-duanya adalah sebagai panduan yang boleh diikuti. Ianya terpulang kepada organisasi untuk menggunakan cara yang bersesuaian dengan budaya kualiti masing-masing. Secara ringkas, berikut adalah beberapa perbezaan yang dapat dilihat : Fokus: Kesan Berdasarkan Fokus kesan amalan 5S, Kaizen dilihat mempunyai fokus yang lebih jangka panjang. Ini kerana pendekatan kaizen itu sendiri adalah secara perlahan dan memakan masa. Manakala aspek Inovasi pula kesannya adalah lebih pendek. Inovasi biasanya memerlukan masa yang singkat sahaja untuk dilakukan penambahbaikkan. Fokus: Jangka masa Dari segi jangka masanya, pendekatan Kaizen ini adalah secara berterusan. Ianya lebih memerlukan idea dan usaha dari semua orang untuk melaksanakan aktiviti ini. Secara tidak langsung, akan berlaku peningkatan yang berterusan. Manakala pendekatan Inovasi lebih menjurus pada tahap yang mungkin akan berhenti pada bila-bila masa. Jangka masanya berperingkat dengan mengambil kira beberapa faktor dari segi masa dan modal. Fokus: Perubahan Setiap aktiviti Kaizen memerlukan pemantauan bagi memastikan ianya kekal dan boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Walaupun perubahannya agak perlahan, namun ianya akan dapat mempastikan sesuatu penambahbaikkan itu boleh digunakan oleh beberapa generasi di dalam sesebuah organisasi. Perubahan bagi Inovasi adalah cepat. Apabila modal itu cukup, ianya mudah dilakukan. Namun pendekatan ini memerlukan pemantauan dan tidak hanya bergantung kepada fungsi yang sedia ada.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

3

Fokus: Pendekatan Bagi fokus terhadap pendekatan dan penglibatan, Kaizen lebih bergantung kepada usaha kumpulan dan setiap ahlinya. Ini kerana masing-masing mempunyai cara yang mungkin dikenalpasti antara cara terbaik bagi mengatasi sesuatu perkara. Namun bagi Inovasi, ianya terhad kepada individu dan seseorang itu perlu lebih berusaha mengenengahkan ideanya untuk di terima pakai. FOKUS Jangkamasa PERUBAHAN PENDEKATAN KESAN KAIZEN Jangkamasa panjang BERTERUSAN MENINGKAT PERLAHAN & KEKAL USAHA KUMPULAN INOVASI Jangkamasa pendek & BERPERINGKAT CEPAT DAN MUDAH LUPUT IDEAS DAN USAHA INDIVIDU

Kesimpulannya… Secara kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa pada bahagian ini, banyak ditekankan kefahaman mengenai aspek penambahbaikkan yang boleh dilakukan oleh organisasi. Antara aktiviti seperti 5S, Kaizen dan Inovasi merupakan kaedah yang banyak diguna pakai oleh organisasi bagi menambahbaik tempat kerja dan menguruskan tempat kerja agar lebih efisien. Ianya sedikit sebanyak akan membantu kita untuk terus

melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan budaya yang berkualiti di tempat kerja.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

4

Aplikasi dan Teknik 5S
Objektif
Objektif bahagian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan 5S. Kemudian, kita akan mengetahui bagaimanakah mengadaptasikan kelima-lima S tersebut untuk merencanakan aktiviti-aktiviti di dalam organisasi.

Pada peringkat ini kita akan meneruskan subjek dengan melihat teknik dan aplikasi di dalam 5S. Setiap teknik-teknik 5S terdapat juga beberapa panduan yang digunapakai bagi menjaga kebersihan tempat kerja, melakukan aktiviti pelupusan, menyusun barang-barang serta rekod-rekod, membentuk pasukan kerja yang baik. Pada peringkat S yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kesemua teknik itu dapat dijayakan menjadi budaya yang cemerlang.

KITARAN AMALAN 5S

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs

5

maka setiap individu akan mempunyai rasa tanggungjawab dan sayang pada organisasi. Teknik 5S ini merupakan teknik yang asas yang menjurus kepada perlaksanaan aktiviti harian di tempat kerja.alat. Seiketsu (SERAGAM) & Shitsuke (SENTIASA AMAL). 3. Apabila perlaksanaan ini dapat dibuat. Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Setelah kita memperolehi keadaan yang kemas dan teratur. 7S dan sebagainya. Aktiviti Sisih ini akan mengenalpasti dan membuang barang yang tidak diperlukan. intipatinya akan menjadikan sistem lebih efisien dan memudahkan tugas rutin yang dilaksanakan. dan ianya akan menyebabkan ruang penyimpanan akan lebih luas.SISIH 1. teratur dan kemas. SEIRI . Bagaimana melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja? Dipaparkan di bawah adalah 3 cara melaksanakan aktiviti SISIH di tempat kerja. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 6 . Seiton (SUSUN). bahan yang rosak lebih awal jika berlaku demikian. terdapat organisasi yang menggunakan teknik 5S dan ada yang menggunakan 6S. Apabila kita membuat SISIH barang yang tidak diperlukan akan dapat dikenal pasti. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang mudah dilakukan. Setiap individu berperanan untuk melaksanakan 5S tanpa ada ada seorang pun akan tertinggal. 2. Seiso (SAPU). perlu dibuang oleh pekerja yang bertanggungjawab dan di tempat yang disediakan. Amalan ini memerlukan sokongan dari semua orang bagi menjayakannya. Selain itu. masa pencarian juga akan lebih pantas kerana tiada lagi keadaan yang tidak teratur kelihatan. Ianya terpulang kepada organisasi itu untuk menggunakan sebanyak mana S yang dikehendaki dengan menambah teknik-teknik yang sesuai seperti SAFETY. Barang-barang seperti sampah dan alatan yang tidak diperlukan. Kita juga mudah mengesan tempat. 5S itu sendiri bermakna Seiri (SISIH).Teknik 5S Teknik 5S diguna pakai bagi mewujudkan tempat kerja yang sistematik. Secara tidak langsung kawalan stok dan produk yang cekap diperolehi. pekerja lebih berasa seronok dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas hariannya. sebagai contoh seperti di bawah. Selain menggunakan cara kerja yang bersesuaian ianya akan menghasilkan impak yang lebih praktikal. Untuk makluman. Selain itu.

1 Item yang tiada nilai dan senang buang Buang dengan segera 2 Item ada nilai dan boleh dijual Cari pembeli yang menawarkan harga tinggi 3 Item tiada nilai tapi kos pelupusan tinggi Cari cara merendahkan kos dan selamat KAEDAH SISIH DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 7 .

Item seperti ini termasuk kertas. pekerja boleh membuang barang dengan segera. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja). Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. rekod yang tidak diperlukan. pekerja boleh membuang barang dengan segera. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi.TAG BARANGAN UNTUK SISIH Bahan tidak diperlukan dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual Bahan tiada nilai tapi kos tinggi untuk dihapuskan Buang dengan segera Bagi item yang tiada nilai dan senang dibuang. produk yang "reject" dan sebagainya. rekod yang tidak diperlukan. produk yang "reject" dan sebagainya. Ianya terutama untuk barang yang tidak perlu menunggu sebarang kelulusan atau pengesahan dari organisasi. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 8 . Item seperti ini termasuk kertas. Ini juga termasuk barang milik individu (di tempat kerja).

Untuk menguji sistem penyimpanan yang efektif kita akan menguji dengan satu kaedah yang dipanggil "Ujian 30 saat". adalah disarankan penyusunan tersebut dilakukan berdekatan dengan pekerja. mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya. Bagi penyusunan barang yang kadang kala digunakan. sistem nombor. 4. dan fail akan diambil. Ujian akan dibuat untuk melihat masa yang diperuntukkan untuk mengambil sesuatu rekod yang diperlukan. Penyusunan meliputi barang-barang yang diperlukan samada secara kerap atau sebaliknya Seterusnya adalah bagi barang-barang yang selalu digunakan. Dalam aktiviti ini.SEITON . Apakah Ujian 30 saat? Ujian ini bermaksud. Terdapat 3 panduan yang boleh diterangkan untuk menjalankan aktiviti SUSUN. Penyusunan yang mengikut kod. 2. kebiasaannya untuk mengambil fail.jilid dan pelbagai sistem akan dapat mewujudkan proses kerja yang lebih pantas. apa yang lebih utama adalah apabila mengambil sesuatu barang atau rekod.SUSUN 1. ianya boleh ditempatkan agak jauh sedikit. Sebagai contoh. ujian mengambil fail akan dibuat berdasarkan sistem sedia ada yang digunapakai oleh organisasi itu dan bukannya sistem orang lain mahupun di bahagian lain. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 9 . Seseorang pekerja perlu melihat kekerapan penggunaan barang tersebut dalam urusan kerja hariannya. Sistem juga membolehkan pekerja tersebut mengambil dan menyimpan barang di tempat yang asal. Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. untuk cara yang ketiga adalah disarankan penyimpanannya memerlukan pengenalan yang jelas jika mahu disimpan di stor.) 3. organisasi akan menggunakan Senarai Utama (Master List) yang sedia ada dan akan merujuk kepada rekod. sebulan sekali. Oleh itu. Seiton memerlukan penyusunan fail dan barang-barang mengikut sistem yang bersesuaian. Ianya perlu diperolehi dalam masa 30 saat sahaja. Itu juga memungkinkan bagi sesetengah organisasi bagi menyediakan Mini Stor bagi penyimpanan barang supaya dapat menjimatkan masa Sesetengah barang yang masih mempunyai tarikh luput atau tarikh matang penyimpanan seperti fail perlu disimpan bagi tempoh tertentu. kita harus memastikan bahawa terdapat sistem yang akan mengesan pekerja yang mengambil barang tersebut. Kemungkinan kekerapan barang tersebut digunakan seminggu sekali. Kita boleh mengesan fail dan barang yang tiada dalam simpanan. Ini juga akan mengelakkan pembaziran dari segi masa mengambil sesuatu barang.

LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 KAEDAH SUSUN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 10 .

Pemantauan oleh pekerja sendiri akan menjadikan kos kerosakan peralatan lebih rendah dan tiada proses kerja yang berulang. Secara ringkasnya bolehlah disimpulkan bahawa untuk mewujudkan keseragaman dalam amalan 5S sesebuah organisasi. Aspek kebersihan antara perkara yang seringkali dipandang mudah dan terlalu bergantung kepada pekerja kontrak. sekali seminggu. gambar perorangan atau unit yang dipertanggungjawabkan itu. Membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk dan kekotoran di lantai.SEISO . Konsep ini biasanya ditandakan dengan gambar. Sikap prihatin yang tinggi akan dapat diwujudkan dan dalam suasana yang demikian. Ianya bermaksud sentiasa memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa dengan mengamalkan Seiri-Seiton-Seiso secara berterusan dan berkesan. pekerja akan mudah menjanakan idea yang kreatif dan akan lebih ceria.SAPU 1. Aktiviti ini boleh dilakukan samada setiap jam. Sebagai pekerja. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 11 . konsep ‘ownership’ dan "Person-in-charge" (PIC) seringkali digunakan untuk aktiviti SAPU. SEIKETSU . Apakah konsep ownership atau PIC? Ianya merupakan konsep yang digunakan yang mana setiap pekerja mempunyai tanggungjawab secara giliran untuk menjaga tempat atau barang milik organisasi. Bagaimana melaksanakan aktiviti SAPU? Selain daripada tempat.SERAGAM 1. label. Kita boleh menyarankan bahawa sebelum atau setelah melaksanakan tugas. setiap individu bertanggungjawab menjaga kebersihan di dalam premis mereka bekerja. Di dalam amalan 5S. 3. organisasi boleh menetapkan 5-10 minit untuk melakukan Amalan 5S. peralatan di tempat kerja dan kawasan persekitaran juga perlu dilihat. 2. biasanya pelbagai kaedah dilakukan seperti mengadakan panduan dan peraturan untuk dipatuhi. sekali sebulan atau mengikut piawaian peraturan untuk dipatuhi. mesin dan peralatan. Ini akan memberikan impak dari segi kebersihan dan rasa keempunyaan terhadap barang milik organisasi. setiap hari. Ianya baik untuk mewujudkan satu amalan yang mementingkan kebersihan dalam melaksanakan tugas harian.

3. Gambar Gambar atau contoh fizikal (dilihat) juga boleh digunakan. Melalui cara ini. Ianya lebih ringkas dengan penggunaan simbol-simbol yang tertentu dan arahan-arahan yang ringkas. Bagaimana melaksanakan SERAGAM? Panduan dan peraturan perlu bagi menjamin kualiti dan piawai yang telah ditentukan.2. Melalui simbol seperti gambar yang bersesuaian boleh memudahkan pencarian sesuatu tempat tersebut. CartaAlir Carta Alir adalah satu kaedah bagi menunjukkan bermulanya proses atau perkhidmatan sesuatu perkara. Ini merupakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengukur masa yang diperuntukkan bagi menyelesaikan sesuatu tugas. kefahaman terhadap tugas akan meningkat dan kesilapan akan berkurangan kerana ianya dijelaskan satu persatu. ada sesetengah organisasi telah menetapkan keseragaman dari segi sistem fail. mereka mudah mencari rujukan tanpa menunggu masa yang lama. Sebagai contoh. Carta Alir ini juga berguna untuk pekerja yang baru serta bagi memudahkan pelanggan memahami proses yang perlu mereka lalui. Peraturan dan garis panduan ini akan membolehkan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Sistem visual juga perlu jelas dan terang sebagai salah satu cara berkomunikasi antara organisasi dengan pelanggannya. Ini juga akan membantu dari segi kecekapan proses kerana jika terdapat pekerja yang mungkin tidak biasa dengan tugas yang dilakukan. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 12 . Aktiviti SERAGAM ini boleh dibuat dengan adanya ”Standard Operating Procedure" (SOP) dan Arahan Kerja. amalan penyimpanan yang standard serta jumlah barang yang perlu ada untuk diletakkan di atas meja bagi memastikan kekemasannya.

Gambar-gambar aktiviti Kaizen SEBELUM dan SELEPAS ( Contoh : dikepilkan 9. *FAIL KETUA KUMPULAN Semua ketua-ketua kumpulan mesti menyimpan dokumen-dokumen berikut:- 1. Minit Mesyuarat kumpulan – mingguan / bulanan dan tindakkan susulan. Pelan tindakkan aktiviti 7. Anda boleh membuat penambaikkan kepada kriteria.KE ARAH KESERAGAMAN AMALAN 5S Nota:Berikut adalah satu senarai contoh/panduan bagi mencapai keseragaman Amalan 5S. BIL PENYERAGAMAN CARA / CONTOH 1.kriteria berikut jika perlu dalam mempertingkatkan taraf keseragaman dari masa ke semasa. Carta Organisasi kumpulan 5. 5S Polisi 2. 5S Objektif 3. Pelan Lantai / Zone 8. 5S Matlamat 4. 6. Keputusan Audit & Audit Schedule 10. Memorandum / Maklumat Terkini dari 5S Ko-ordinator DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 13 .

(Berikan data-data kualitatif atau kuantitif) 2. 3.2. Kriteria Audit * Adakan Indeks.3. * Clear Folder bagi aktiviti kumpulan serta masalah sebelum dan faedah selepas aktiviti 5S dijalankan. * Adakan Seperator bagi setiap subjek / reference. Peraturan pengguna dalam kumpulan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 14 . Susunan fail hendaklah dari KIRI ke KANAN (1.B. “FONT” yang digunakan pada Rak hendak lah jelas kelihatan dari jauh.11. SISTEM SUSUNAN FAIL DI RAK 1. ARAS 1 bermula dari tingkat bawah/ aras (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh koordinator 4. 2. Indeks di dalam Fail 6.….C. Tag pengguna 8. Master Indeks & Colour Coding di tepi Rak 7.….dan seterusnya). Adakan SEPERATOR didalam Fail 5.A.

SUSUNAN BARANG-BARANG DI ATAS RAK 1. Ownership 3. WIRING MANAGEMENT 1. Tagging ARAS 1 bermula dari tingkat bawah / atas (ikut kesesuaian yang ditetapkan oleh ko-ordinator) 3.3.9. Penanda FIFO / FEFO / EXPIRY DATE / STOK LOW / NIL IN STOK / REMINDER PLS REFILL (lengkap dengan tarikh jika perlu) 7.2. Adakan SIGNAGE kenalan untuk semua rak 10. 9. Adakan label susunan bagi setiap Bin Kad 8. Susun “Tagging” hendakah dari KIRI ke KANAN (1. Susun mengikut Colour Coding atau Teknik Susun yang sesuai 10. Adakan PELAN LOKASI & MASTER INDEKS DI PINTU SEBELUM MASUK 4.EXTENSION PLUG dan WAYAR di atas Lantai. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 15 .……dan seterusnya) 2. Dilarang meletak CABLE. TARIKH LUPUT bagi ubat-ubatan 6. Adakan penanda MINIMA dan MAKSIMA (jika berkaitan) 5. INDEKS barangan di setiap tepi Rak 4. Bin / Stok card hendaklah letak ditempat yang disediakan dan rekod-rekodnya hendaklah dikemaskini.

3. Signage “PEMADAM API” hendaklah jelas kelihatan dari jauh. Adakan tanda AMARAN / AWAS ditempat kawasan berisiko.2. Adakan Jadual Pembersihan (Cleaning Roster) 4. Adakan jadual penyelagaraan (Jika berkaitan) 3. Wayar di ikat dengan Cable tie / dibalut 3. Adakan Had ketinggian bagi barang yang disusun mengikut “Stacking” 4. Adalan Pemilik (Ownership) 2. 2. Pastikan tiada barangbarang melindungi Alat Pemadam Api. Adakan Nombor Peralatan jika bilangan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 16 . 6. SUIS LAMPU / KIPAS / KEPALA PLUG 1. TARIKH DUE DATE for NEXT SERVICE hendaklah dipamerkan pada Alat tersebut. Cara stacking hendaklah ada ciri-ciri Keselamatan 7. Semua suis / barangan elektrik hendaklah menggunakan sistem Colour Coding sticker. 5. Kepala plug di tanda dengan colour coding sticker dan juga pada barangan elektrik yang berkenaan. KESELAMATAN 1. PERALATAN 1.

*SUDUT 5S INFORMASI YANG HENDAK DIPAMERKAN 1. Polisi 5S. SETIAP ZONE 1. Gambar aktiviti 5S SEBELUM dan SELEPAS dengan maklumat ringkas seperti Masalah (Sebelum) dan kebaikan (Selepas) serta nama & tarikh 6. 3. Objektif 5S. 5. Setiap zone hendaklah meletak gambar – gambar pemilik zone. Peta zon / Pelan Lantai serta Ownership 3. Cara-cara menggunakan atau pameran (SOP/WI/User Gude) jika perlu. 9. dan matlamat yang ditandatangani serta bertarikh 2. Syarat-syarat pengguna hendaklah di pamerkan (jika berkenan) 4.gambar ahli dan carta organisasi 4. Gambar. GANTT chart – aktiviti kumpulan 5. Semua suis lampu / kipas menggunakan label colour coding 2.peralatan yang sama lebih dari satu unit di dalam kawasan zon yang sama. 8. Pelan Lantai / Peta Bilik hendaklah dipamerkan seelok-eloknya di pintu masuk. Audit Schedule dan keputusan Audit (Bar Chart) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 17 .

Perlu menyediakan “Parking Lot” bagi mesin-mesin / perkakas seperti Fork Lift. Tangga dll. Lifter. Roster pembersihan • Adakan column dan tajuk bagi setiap perkara.7. PAPAN KENYATAAN 1. 12. LINING (Line kuning) Parking Lot Barangan KAWASAN PEJABAT 1. Bulletin 8. 10. PERALATAN KEBERSIHAN 1. Maklumat Terkini dari 5S Co-ordinator 9. Semua surat pekeliling TIDAK dibenarkan ditampal atas dinding. mop dan berus. Adakan TARIKH LUPUT bagi setiap surat pekeliling. Adakan petak tempat kasut dipintu masuk ke kawasan larangan berkasut. Adakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat-alat peralatan seperti penyapu. Alat-alat tersebut DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 18 . Lining kuning hanya dibenarkan pada barangan “movable” atau Lot WIP KAWASAN STOR 1. 11. 2. Sediakan pelapik atau tempat khas. 13. PETAK LETAK KASUT 1.

14. Tandas. Pelan Lantai 6. Waktu / Pegawai Bertugas 4.hendaklah digantung. Tempat Letak Kereta Pelawat / Kakitangan SERAGAM Adakan SOP Pamerkan Tarikh pemeriksaan dan tarikh Lupus DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Adakan senarai borang Labelkan nombor untuk setiap borang 19 . SIGNAGE untuk pelawat / kawasan / menunggu / dan persekitaran bangunan bermula dari pintu masuk pondok keselamatan 1. Tempat Bertanya 5. Papan kenyataan / Information Board 7. Surau. Arah Tunjuk – seperti. Peraturan dan Tempat Larangan 3. Had Laju 2.

Buatkan penanda maksimum dan minimum Buatkan ayat peringatan Labelkan setiap suis mengikut kod warna yang ditetapkan Pamerkan simbol kebersihan Buatkan parking untuk peralatan Skop dan penyapu hendaklah digantung Buatkan parking untuk alat tulis Buatkan tag nama untuk setiap DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap alat warnakan label setiap white board marker labelkan laci ‘ALATULIS’ 20 .

bilik cetak.bilik kuliah dan lain-lain lagi Lekatkan nama pemilik untuk semua bilik kuliah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs Labelkan setiap cop 21 . pusat sumber.alatan tulis Tag nombor untuk file berpandukan warna mengikut kekerapan penggunaannya Kotak perlu dilabelkan Notis larangan untuk semua tempat seperti makmal komputer.

Buatkan senarai cop SUIS LAMPU KANAN SUIS KIPAS SUIS LAMPU TENGAH SUIS PENYAMAN UDARA SUIS LAMPU KIRI SUIS BLOWER KOD WARNA UNTUK SUIS LAMPU KOD WARNA UNTUK SUIS PELBAGAI Lekatkan tag pemilik dan SOP Nomborkan setiap PC untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan Buatkan master indek untuk semua rak Labelkan aras (aras 1 bermula dari bawah) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 22 .

Lekatkan tag nombor untuk buku dan nota-nota Buatkan senarai buku dan ditampalkan di tepi kabinet untuk memudahkan masa pencarian DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 23 .

MESIN PHOTOSTAT/KOMPUTER/PRINTER INI MENGALAMI KEROSAKAN. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 24 . PIHAK PENTADBIRAN SEDANG DALAM USAHA MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TERSEBUT.NOTIS-NOTIS MAKLUMAN WARNA LATAR BIRU KEPADA SEMUA PENGGUNA YANG DIHORMATI. SEBARANG KESULITAN AMAT DIKESALI.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 25 .

 Pilih Jumlah Kertas Yang Hendak Di Photostat  Tekan ‘Start’  Dokumen Telah Siap Di Photostat.PANDUAN PENGGUNAAN MESIN PHOTOSTAT  Langkah Memulakan Mesin Photostat:-  Masukkan Dokumen Yang Hendak Di Photostat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 26 .

NO NAMA TAG NO SAMBUNGAN TALIAN TAG AKTIVITI AMALI DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 27 . EXT.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 28 .

AZALI KONTRAKTOR EN. HALID CIK AINA SYAZWANI KONTRAKTOR CIK AINA SYAZWANI EN. HALID KONTRAKTOR FAILING SUSUN FAIL PEMBERSIHAN DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 29 . AZALI EN.JADUAL PEMBERSIHAN TUGASAN HARI ISNIN & SELASA RABU & KHAMIS JUMAAT EN.

CARTA PEMILIK ZON SUB ZON E ENIGMA DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 30 .

Amalan berdisplin dan melatih pekerja akan membawa ke arah penukaran budaya kerja yang lebih sistematik. 2. Cara 1 Mematuhi panduan dan piawai yang telah ditentukan supaya budaya kerja cemerlang itu dapat dibangunkan. 1. pekerja contoh dan sebagainya merupakan satu cara untuk mendapatkan komitmen dan mengekalkan tanggungjawab mengamalkan 5S. kos pengeluaran akan lebih rendah. Ini akan menyuntik ide dan semangat untuk meneruskan aktiviti ini. Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan budaya kualiti di tempat kerja. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 31 . Organisasi perlu merancang matlamat sebenar untuk melaksanakan amalan ini seperti merancang untuk mendapatkan Sijil 5S. Ini dapat dijadikan sebagai satu platform ke arah budaya kerja yang cemerlang. Ianya dapat memantau piawai 5S yang sedia ada dan membuat penambahbaikan. Melalui audit ini organisasi dapat mengukur tahap amalan 5S. Setelah keempat-empat langkah dilakukan. dan matlamat organisasi akan dapat dicapai. Cara 2 Mengadakan Audit Dalaman di dalam organisasi.SENTIASA AMAL Apabila budaya kerja itu lebih efisien. Cara 3 Menganjurkan pertandingan dalaman seperti pejabat dan persekitaran tempat kerja terbaik.SHITSUKE . Cara 4 Menganjurkan lawatan ke organisasi contoh untuk melihat sendiri kejayaan organisasi lain dalam melaksanakan 5S. Audit ini adalah salah satu elemen penting dalam menjayakan Amalan 5S.Sentiasa Amal ini antaranya adalah.Bagaimana Sentiasa Amal? Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan Shitsuke . kita mestilah mempunyai satu kaedah supaya pekerja dalam organisasi dapat berdisiplin dan terus sentiasa mengamalkannya dengan berkesan.

Kemudian Seiketsu membolehkan panduan dibentuk untuk digunakan oleh semua orang dan Shitsuke akan membantu mendisiplinkan diri dan seterusnya menjadikan satu amalan yang cemerlang. Seiton membolehkan penyusunan barang dan rekod organisasi dibuat dengan lebih kemas. KESIMPULAN Kesimpulan yang boleh didapati dari langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti. dan Seiso akan menghasilkan tempat kerja yang bersih.Cara 5 Merancang bentuk penghargaan dan galakan dalam sebarang aktiviti yang boleh menarik minat pekerja. namun bagi sesetengah pekerja. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 32 . Walaupun sedikit dan kecil. ianya amatlah bernilai sebagai salah satu motivasi dalam melaksanakan dan menghargai usaha mereka. Melalui Seiri kita akan dapat menyisihkan barang yang tidak perlu.

SEITON 1. tidak perlu buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk ruangan petak peralatan seperti cabinet. Buatkan garisan putih diantara kawasan kerja dan lorong laluan (rujuk rajak 3) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 33 . base board RAJAH 2 d. pallet dan lain-lain yang diletakkan pada tempat yang bersudut.Buatkan garisan dua kali ganda lebar untuk sudut garisan zon (rujuk rajah 1) b RAJAH 1 c.jentera dan lain-lain hendaklah dirancang kedudukannya sebelum membuat garisan di atas lantai. beri ruang kepada peralatan yang menjulur semasa melukis garisan zon f.Sun carrier.Buatkan garisan zon keselamatan di atas lantai untuk laluan kecemasan atau berlaku Kebakaran dan lakarkan tempat kedudukan alat pencegah kebakaran pada laluan ini 3. 2. carts dan sebagainya 2.Tanggalkan garisan zon yang tidak diperlukan. pallets.SEIRI 1-Buatkan garisan zon dengan jelas untuk pembahagian kawasan kerja dan lorong laluan 2. base board.a.MANUAL PENYERAGAMAN LANTAI Objektif Pastikan lantai dicuci bersih dan dikeringkan sebelum membuat garisan. Kenalpasti garisan zon dan penempatan peralatannya bagi tujuan keselamatan e. Bagaimana untuk melaksanakannya 1. (rujuk rajah 2) cabinet.Buatkan garisan putih untuk zon lokasi mesin dan jentera yang tidak diubah kedudukannya di atas lantai b.Jangan meletakkan apa-apa peralatan diatas lantai tanpa menggunakan pelapik seperti base board. kedudukan peralatan seperti mesin.

letakkan label "dilarang meletak benda diatas garisan ini" diatas tape GARISAN UNTUK ALAT PEMADAM API KUNING RELANG HITAM Line tape Paint 50 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Paint 50~100 mm 50~100 mm Black & yellow stripe tape Line tape Paint Cart Trash can Sun carrier 4. buatkan garisan kuning relang hitam untuk petak peralatan pemadam api e. Buatkan laluan zon keselamatan untuk mengingatkan kita pintu keselamatan. tape atau cat kuning digunakan untuk kawasan ‘no parking zone’. gunakan Black & yellow stripe tape and Line tape untuk garisan laluan zon keselamatan.3-a. d. lekatkan tag pada petak untuk peralatan yang mudah alih DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 34 . c. b.

security space line (1) Partition line. (2) Positioning line/Indication * Indication is to be understandable for anyone. Note 3) No missing the area of cleaning chack sheet where it is used commonly among departments. Note 2): Repair indication/seal immediately. Note 4) Do not step up on the board (pallet) with shoes on. SEIKETSU 1. tahunan) dan buatkan pembaikan. re-draw the whole length * Repair within 3 days for taping and 1 week for painting.Bagaimana untuk membuat garisan. SEISO 1) Pembersihan berasaskan kepada criteria 5S 2) Pindahkan peralatan untuk pembersihan lantai Sweep & Clean 4. (No need indication) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 35 . positioning line. Note 1) When the floor is so dirty. take actions such as increasing cleaning frequency etc. * When the color is not even in more than one-third of the length for repair. Kenalpasti criteria pembaikan untuk partition line. Security space line * Minimum length to be repaired is 300 mm. 2. Periksa semua tempat oleh kumpulan 5S secara berkala (bulanan. Basic style Damage prevention Wall -1 Wall -2 RAJAH 3 3. * No damage or peeling of tape or pouch.

Line tape painting Mesti diperbaiki 5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan DINDING (WALL) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 36 .

OBJEKTIF Menyediakan informasi /arahan dengan menggunakan papan bulletin. jam dinding. memograf) buang benda yang tidak diperlukan. papan tanda dan peralatan lain perlu pemasangan di dinding supaya setiap orang mengetahui berita semasa dan memahami perlaksanaan amalan 5s Bagaimana untuk melaksanakannya 1. Buatkan tarikh tamat untuk bulletin dan memograf 2. bulletin.SEIRI Susun semua keperluan yang diperlukan seperti (calendar. Pada papan kenyataan lekatkan petunjuk ’PAPAN KENYATAAN’ DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 37 .SEITON Letakkan item yang melibatkan perkakasan keselamatan seperti alat pencegah kebakaran Suis dan perkakasan elektrik hendaklah dilabelkan dan jelas dilihat.

SEIKETSU Buatkan peraturan pemeriksaan untuk kumpulan audit bagi memelihara keseragaman (bulanan. Lapor kerosakan kepada unit selenggara.PAMERKAN BULETIN MENGIKUT TAJUK Papan 5s POWER DISTRIBUTION BOX 3.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. pakaian. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 38 . pintu. cermin dan peralatan lain berpandukan kepada kreteria oleh kumpulan 5s 4. tahunan) Beritahu ketua zon/ ketua sub zon sekiranya terdapat kerosakan pada peralatan tersebut untuk diperbaiki. tools dan sebagainya) dari atas ke bawah. 5. Bersihkan tingkap.SEISO BULETIN BOARD Bersihkan rak penyimpanan (kasut. Asingkan peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan sebelum pembersihan dan jaga keselamatan. buku.

item yang tidak perlu mesti dikeluarkan dari kabinet 2. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 39 . no simpanan pada bahagian atas kiri cabinet.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 2.Buatkan kod warna untuk mengurangkan masa pencarian LABEL UNTUK FAIL/BAHAN/ALAT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) KOD WARNA 2 ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) 3 3. laci dan rak mengikut kekerapan penggunaannya. simpanan fail. Bagaimana untuk melaksanakannya 1.SEIRI Kategorikan item yang akan disusun didalam cabinet seperti tempat simpanan surat. laci dan rak. tempat simpan surat.SEITON 1.simpanan nota.Lekatkan label individu bertugas untuk simpanan.KABINET OBJEKTIF Susun peralatan di dalam cabinet supaya apabila anda mengambilnya keluar dari cabinet dapat diambil dengan segera tanpa membuang masa pencarian.

Jika cabinet tiada penyelak/pengunci pintu.Rak/cabinet yang menggunakan roda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah 6.Contoh label pada kabinet Storage No.Buatkan tag pengguna untuk mengesan individu yang penggunakan cabinet tersebut kunci dan anak kunci di simpan di tempat simpan kunci DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 40 .Cabinet hendaklah dipasang kukuh supaya tidak tumbang 5. kunci perlu disediakan untuk mengelakkan daun pintu/laci terjulur keluar.Sekiranya cabinet digunakan oleh individu yang dipertanggungjawab sahaja kunci harus disimpan ditempat kunci yang berasingan 9. label (Using label writer) Attach label at visible position (Notch type) Attach label by divided category (Using label writer) 4.Apabila amalan menyimpan di amalkan setiap hari kunci cabinet hendaklah disimpan di tempat kunci. 7. 8.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 41 .SEIKETSU Periksa cabinet oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.SEISO Bersihkan cabinet mengikut senarai periksa pembersihan 5s Lapkan habuk pada bahagian yang sering berhabuk 4. sekiranya rosak perbaiki 5.10.labelkan rak kunci dan anak kunci mengikut warna yang sesuai 11.Buatkan senarai kawalan untuk mengesan penggunaan dan kehilangan 3.

SEIRI 1.SEITON Takrifkan lokasi penyimpanan dan tandakan label ketinggian barang yang akan diletak 1. Kapasiti muatan Open top dolly = 50kg Max Container carrier = 100 kg Max Hand trucks and dollies = maximum load specified by manufacturers 2.3 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 3.Untuk langkah keselamatan pengangkut barang yang beroda hendaklah ditanda ‘ON’ dan caster brake dicat merah DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 42 .Barang yang diletakkan di atas container carrier ketinggian 0.0 meter dari paras lantai sebagai penanda aras untuk susunan 2.7-1.Kenalpasti pengangkut barang yang boleh digunakan -Tidak rosak dan berfungsi dengan baik -Baik setelah diperbaiki -Setelah dibaiki masih tidak selamat digunakan -Tidak perlu dibaiki kos tinggi 2.Guna saiz yang betul untuk meletak dan mengangkat barang terutama size dan berat.Guna pengangkut barang beroda untuk kegunaan luar bengkel 4.PENGANGKUT BARANG (CARTS) Objektif Menggunakan alat pengangkut barang dengan mudah Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Tinggi muatan 1.

Cuci pengangkut barang mengikut kriteria amalan 5s 2.Bilik Pengajar pastikan roda pengangkut barang bersih Letakkan penggalas kaki 4.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 43 . 3.Periksa dan baiki segala kerosakan pengangkat barang untuk memastikan keselamatan dan kualiti 5.Periksa Pengangkat barang oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) 2.Apabila memasuki kawasan seperti Makmal.SEISO 1.Defined storage location Cart for outside D100 Mark the "on" side of the brake with red.SEIKETSU 1.

SEIRI 1. LABEL UNTUK JIGS DAN TOOLS BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2. 2.SEITON 1. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 44 .Sekiranya jigs dan tools bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.Ketua zon bertanggungjawab ke atas proses perlupusan jigs/tools 2.JIGS AND TOOLS Objektif Mempastikan jigs dan tools bersih dan berada pada tahap selamat digunakan dan mempastikan kualiti peralatan tersebut terjamin Tools –item yang dibeli berpandukan kepada katelog jigs – item berpandukan kepada pengilang Bagaimana untuk melaksanakannya 1.Jigs dan tools dikategorikan mengikut kod warna yang ditetapkan mengikut kekerapan penggunaannya.Buatkan senarai kawalan mengikut kategori 3.Letakkan stiker (nama dan nombor pada jigs dan tools yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.

Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-guna pembahagi untuk mengasingkan jigs dan tools Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama jigsdan tools 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 45 .Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.3.sekiranya jigs dan tools disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja 1. 2- 3.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.

fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu. 5.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih jigs dan tools sebelum disimpan ditempat yang disediakan Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada jigs dan tools serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.3.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. 2- DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 46 .SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.

GAUGE AND INSTRUMENT OBJEKTIF Mempastikan ketepatan dan fungsi pengukat (gauge) dan perkakasan (instrument) Bagaimana untuk melaksanakannya 1.buatkan lot parking untuk penempatan gauge dan instruments Kenalpasti lokasi simpan DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 47 .Sekiranya gauge dan instrument bersaiz kecil lekatkan stiker pada tempat simpannya.Letakkan stiker (nama dan nombor pada GAUGE dan INSTRUMENT yang sedia ada ) tempatkan ditempat yang sesuai.SEIRI Gauge dan instrument yang kerap digunakan hendaklah sentiasa di uji ketepatan bacaannya dan bentuk fizikalnya hendaklah selalu baik. 2. Kaedah susunan hendahlah mengikut kekerapan penggunaannya LABEL UNTUK GAUGE DAN INSTRUMENT BIL 1 PENGGUNAAN MENGIKUT KATEGORI ITEM KEGUNAAN HARIAN (I JAM – 1/1 MINGGU MAK) ITEM JARANG DIGUNAKAN (1/1 MINGGI – 1/6 BULAN) ITEM HAMPIR TIDAK DIGUNAKAN (6 BULAN KEATAS) KOD WARNA 2 3 2.SEITON 1.

SEIKETSU Periksa Jigs dan Tools oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.SEISO 1-Pastikan benar-benar bersih gauge dan instruments sebelum disimpan ditempat yang disediakan 2-Tanggalkan habuk dan kotoran lain pada gauge dan instrument serta lakukan pemeriksaan sebelum disimpan 4.Labelkan laci dan pembahagi mengikut nama gauge dan instruments 3.Sekiranya cabinet digunakan untuk penempatan dan kawalan gauge/instruments 1-guna pembahagi untuk mengasingkan gauge dan instriments 2. 2- 3.3.sekiranya gauge dan instruments disimpan dan diletakkan di bawah kawalan setiap meja kerja -1. Tidak dibenarkan menggunakan gauge dan instruments yang telah tamat tarikh penggunaan dan harus di laras (calibration) DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 48 . fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.Gunakan tape putih lebar 10mm untuk buat lot parking bagi meletak alat tersebut dan buatkan tag nama bagi setiap peralatan tersebut dan ditampal pada lot parking 2.sekiranya rak panel digunakan untuk penempatan dan kawalan jigs/ tools 1-Gantung Labelkan nama tampal dihadapan 3-Buatkan lot parking.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat.tarikh tamat tempoh penggunaan gauge perlu di laras 5. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 49 .

Meja pejabat Office desk Meja pejabat tidak memerlukan senarai peralatan Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 50 . kualiti dan keselamatan letak peralatan yang perlu sahaja di atas meja dan dibawah meja.MEJA KERJA OBJEKTIF Untuk amalan bagi peningkatan produktiviti. Jangan meletak segala di atas meja dan dibawah meja.SEIRI Meja bengkel (Worktable) Letakkan peralatan perlu sahaja dan selalu guna sahaja di atas meja. Bagaimana untuk melaksanakannya 1.

perkemas sekiranya ada perubahan Digalakkan menggunakan pengalas meja Meja hendaklah disusun rapi Jika ada wayer dipasang disetiap meja hendaklah dijalin dan balut supaya nampak kemas Straight line DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 51 . Perbaiki lot parking dan garisan sekiranya rosak.SEITON Item yang diperlukan mengikut kekerapan yang dikehendaki diletakkan di atas dan di bawah meja Labelkan peralatan yang disusun Buatkan garisan kuning untuk lot parking alat tulis didalam laci Garisan putih untuk parking lot diatas meja Material White tape/yellow tape Width : mm 10 mm Apabila anda meninggalkan meja kerja letakkan signboard untuk menunjukkan pergerakan anda 3.SEISO Bersihkan segala kekotoran terutama habuk dibawah dan diatas meja *pastikan tiada habuk dan sawang dibawah permukaan meja Guna bahan pencuci untuk menanggalkan kekotoran degil 4. fungsi baik hendaklah dikekalkan selalu.2.SEIKETSU Periksa Meja kerja oleh kumpulan 5s (harian/bulanan) Periksa tiada kotoran.

5.SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 52 .

Buatkan bump jalan untuk kawal kenderaan keluar masuk Lukiskan garisan zon keselamatan. manakala untuk peralatan pemadam kebakaran garisan warna kuning Parking Lot walk way Motorcycle Parking Lot Bicycle Parking Lot DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 53 .PREMIS Objektif Mewujudkan persekitaran baik. selesa dan suasana ceria Bagaimana untuk melaksanakannya 1. letakkan signboard dan lain-lain perkara yang dianggap penting. plan lokasi.SEITON Perkara yang penting perlu ditunjukkan di premis adalah petunjuk arah. Garisan parking untuk kenderaan hendaklah dicat dengan warna putih.SEIRI Susun apa yang perlu dan tidak perlu sisih perkara yang tidak diperlukan 2. tempat letak kenderaan dan lain-lain lagi.

SEISO Jabatan harus bertanggungjawab dan menguruskan bagaimana untuk mengawal persekitaran supaya sentiasa dikekalkan bersih Kita harus memastikan persekitaran belakang bengkel sentiasa bersih 4. perbaiki papan tanda rosak kerosakan yang dikesan harus dibaiki dalam masa 1 minggu DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 54 .Forklift truck parking lot Fire hydrant Tempat pembuangan sisa tempat simpan bahan buangan kimia Tempat perlupusan alatan 3.SEIKETSU 5 MINUTE 5S TALK harus diamalkan berterusan supaya tabiat menjaga kebersihan dapat dilaksanankan menyeluruh Gotong royong perdana harus diadakan 6 bulan sekali Cat semula garisan yang rosak.

SHITSUKE Ahli jawatankuasa 5s harus memantau dan memberi tunjuk ajar supaya SISIH/SUSUN/SAPU dapat dilaksana dan diamalkan dan menjadi tabiat. Rujukan 5s manual SMS Corporation editor Tomekichi Yamada Nota rujukan Shipbuilding and quality management JICA Yokohama 2004 fukuoka shipyards yukasuka shipyard DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 55 .5.

DISEDIAKAN OLEH AJK PERLAKSANAAN 5S IKMPs 56 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful