Latihan Psikotes/TPA : Dibawah ini link psikotes online! isi dan lihat jawabannya secara langsung.

¤ Analogi Verbal ¤ Antonim (Lawan Kata) ¤ Antonim Sinonim - new ¤ Deret Angka/Huruf ¤ Hitung Cepat-1 - new ¤ Hitung Cepat-2 - new ¤ Informasi Singkat-1 - new ¤ Informasi Singkat-2 - new ¤ Kalimat Tak Teratur - new ¤ Kemampuan Teknikal - new ¤ Ketelitian-1 - new ¤ Ketelitian-2 - new ¤ Kuantitatif (Mat, Num)-1 - new ¤ Kuantitatif (Mat, Num)-2 - new ¤ Penalaran Analitis - new ¤ Penalaran Logis-1 - new ¤ Penalaran Logis-2 - new ¤ Sinonim (Persamaan Kata) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a, b, c, atau d 1. Mobil - Bensin = Pelari - .... a. Makanan b. Sepatu c. Kaos d. Lintasan 2. Dingin - Selimut = Hujan - .... a. Air b. Payung c. Dingin d. Basah 3. Semir - Sepatu = Sikat - .... a. Kuku b. Rambut c. Televisi d. Gigi 4. Kepala - Pusing = Perut - .... a. Batuk b. Pilek c. Mules d. Gemuk 5. Bugil - Pakaian = Gundul - .... a. Botak b. Kepala c. Cukur d. Rambut 6. Kayu - Pohon = Emas - .... a. Tambang b. Perhiasan c. Mahal d. Logam 7. Saya - Kami = Dia - .... a. Kamu b. Mereka c. Anda d. Kita 8. Kumis - Kucing = Belalai - .... a. Ular b. Harimau c. Gajah d. Hidung 9. Reguler - Senin = Karyawan - .... a. Selasa b. Rabu c. Minggu d. Jumat 10. Busur - Panah = Senapan - .... a. Peluru b. Senjata c. Berbahaya d. Tembakan 11. Ayah - Anak = Pohon - .... a. Daun b. Tunas c. Ranting d. Akar 12. Es - Dingin = Gula - .... a. Bubuk b. Kristal c. Tebu d. Manis 13. Pintar - Belajar = Bodoh - .... a. Cerdas b. Rajin c. Dosen d. Malas 14. Terbang - Burung = Jalan - .... a. Jauh b. Singa c. Lebah d. Kupu-kupu 15. Mobil - Roda = Rumah - .... a. Pondasi b. Tanah c. Jendela d. Atap 16. Bulan - Bumi = Yupiter - ... a. Venus b. Orbit c. Matahari d. Bulan 17. Februari - April = Mei - .... a. Juli b. Agustus c. September d. Oktober 18. Ekspor - Pergi = Impor - .... a. Luar b. Dagang c. Masuk d. Asing 19. Mobil - Bensin = Perahu - .... a. Laut b. Angin c. Ombak d. Kayu 20. Mikroskop - Mikroba = Teleskop - .... a. Bakteri b. Bioskop c. Teropong d. Bintang 21. Baju - Kancing = Pintu - .... a. Kayu b. Besi c. Kayu d. Kunci

22. Jam - Menit = Menit - ... a. Waktu b. Jam c. Detik d. Hari 23. Obat - Apotik = Pakaian - .... a. Butik b. Binatu c. Baju d. Celana 24. Sendok - Makan = Silet - .... a. Tajam b. Potong c. Bahaya d. Hitam 25. Data - Disket = Uang - .... a. Kaya b. Bank c. Duit d. Logam 26. Siang - Matahari = Malam - .... a. Bintang b. Gelap c. Bulan d. Awan 27. Haus - Minuman = Terang - .... a. Gelap b. Putih c. Benderang d. Lampu 28. Mahkota - Raja = Helm - .... a. Plastik b. Peragawan c. Ratu d. Pilot 29. Rokok - Asbak = Air - .... a. Selokan b. Ember c. Selang d. Keran 30. Air - Haus = Nasi - .... a. Goreng b. Lapar c. Beras d. Rames 31. Komputer - Listrik = Mobil - .... a. Roda b. Mesin c. Bensin d. Onderdil 32. Sepatu - Kaki = Topi - .... a. Tangan b. Kaki c. Bulat d. Kepala 33. Telepon - Pulsa = Pertunjukan - .... a. Uang b. Bioskop c. Harga d. Karcis 34. Anting - Telinga = Gelang - .... a. Leher b. Emas c. Tangan d. Jari 35. Beo - Suara = Sapi - .... a. Bulu b. Daging c. Suara d. Warna 36. Lebah - Madu = Cendrawasih - .... a. Bulu b. Burung c. Daging d. Suara 37. Bersih - Kotor = Tinggi - .... a. Rendah b. Jangkung c. Jauh d. Dekat 38. Nasi - Beras = Tape - .... a. Nanas b. Ubi c. Pisang d. Gandum 39. Tambang - Emas = Laut - .... a. Badai b. Kapal c. Nelayan d. Karang 40. Anjing - Binatang = Apel - .... a. Vitamin b. Merah c. Buah d. Segar 41. Perusahaan - Karyawan = Sekolah - ... a. Pengawas b. Pelajar c. Ujian d. Kelas 42. Televisi - Gambar = Radio - .... a. Listrik b.Penyiar c. Suara d. Merdu 43. Telepon - Komunikasi = Sepeda - .... a. Roda b. Lomba c. Cepat d. Transportasi 44. Kertas - Pena = Dinding - .... a. Kuas b. Dempul c. Amplas d. Cat 45. Film - Oscar = Bulutangkis = .... a. Olahraga b. Cina c. Piala d. Sudirman 46. Lapar - Makan = Gatal - .... a. Bentol b. Semut c. Garuk d. Luka 47. Datang - Pergi = Akhir - .... a. Awal b. Kemudian c. Setelah d. Zaman 48. Sutra - Ulat = Madu - .... a. Manis b. Lebah c. Hutan d. Bunga 49. Darat - Mobil = Udara - .... a. Angin b. Terbang c. Perahu d. Pesawat Terbang 50. Pisang - Buah = Sapi - .... a. Banteng b. Gemuk c. Binatang d. Kulit Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a, b, c, atau d 1. ABOLISI >< .... a. Keringanan b. Pemberatan c. Pengurangan d. Pemotongan 2. ABSEN >< .... a. Sakit b. Masuk c. Ijin d. Hadir 3. AKTUAL >< .... a. Kadaluwarsa b. Nyata c. Lama d. Baru 4. AKURAT >< .... a. Teratur b. Sembarangan c. Ceroboh d. Meleset 5. ANTAGONIS >< .... a. Setingkat b. Selaras c. Seimbang d. Searah 6. ANTIPATI >< .... a. Apatis b. Peduli c. Simpati d. Acuh

7. ASLI >< .... a. Tiruan b. Orisinil c. Autentik d. Murni 8. CHAOS >< .... a. Labil b. Hancur c. Normal d. Kacau 9. DIALOG >< .... a. Monolog b. Prolog c. Epilog d. Interaktif 10. GAGAL >< .... a. Batal b. Bahaya c. Berhasil d. Berguna 11. GASAL >< .... a. Ganjil b. Semester c. Tunggal d. Genap 12. GERSANG >< .... a. Subur b. Kering c. Tandus d. Kemarau 13. GRATIS >< .... a. Bayar b. Hutang c. Tunai d. Lunas 14. HETEROGEN >< .... a. Harmonis b. Selaras c. Multi d. Homogen 15. INSIDENTAL >< .... a. Rutin b. Khusus c. Tertentu d. Istimewa 16. INTRODUKSI >< .... a. Pendahuluan b. Pengantar c. Preambul d. Penutup 17. JUMBO >< .... a. Besar b. Super c. Bangkok d. Kecil 18. KOHESI >< .... a. Agresi b. Adhesi c. Swadesi d. Asimilasi 19. KOLEKTIF >< .... a. Selektif b. Bersama-sama c. Individual d. Terpisah 20. KONDUKTOR >< .... a. Penerima b. Penyalur c. Penghambat d. Pemutus 21. KONKRET >< .... a. Abstrak b. Asli c. Asing d. Nyata 22. KONSTAN >< .... a. Bertentangan b. Berubah-ubah c. Stabil d. Berbeda-beda 23. KONTINU >< .... a. Terus-menerus b. Terbagi c. Terputus d. Terangkat 24. KONTRADIKSI >< .... a. Ambiguitas b. Ambivalen c. Sinkron d. Konvergensi 25. KUANTITAS >< .... a. Jumlah b. Kapasitas c. Kualitas d. Abstrak 26. MAKAR >< .... a. Pengacau b. Pro c. Teroris d. Kontra 27. MAYOR >< .... a. Kopral b. Tenor c. Minor d. Pionir 28. MENTAL >< .... a. Psikis b. Kepribadian c. Fisik d. Watak 29. MENYAMBUNG >< .... a. Menghubungkan b. Merajut c. Menyulam d. Memutus 30. MITRA >< .... a. Saingan b. Sekutu c. Teman d. Kongsi 31. NEKAT >< .... a. Takut b. Berani c. Sabar d. Jagoan 32. NETRAL >< .... a. Bergabung b. Berpihak c. Bertentangan d. Bermusuhan 33. NISBI >< .... a. Mutlak b. Maya c. Stabil d. Abstrak 34. NORMAL >< .... a. Stabil b. Anomali c. Sinkron d. Abrasi 35. ORTODOKS >< .... a. Kuno b. Aliran c. Modern d. Asli 36. PAKAR >< .... a. Ahli b. Pelopor c. Awam d. Pionir 37. PASCA >< .... a. Setelah b. Pra c. Melewati d. Akhir 38. PARADOKSAL >< .... a. Berseberangan b. Berlawanan c. Bertentangan d. Sejalan 39. PELUANG >< .... a. Kesempatan b. Ancaman c. Kemungkinan d. Lowongan 40. PERCAYA DIRI >< .... a. Pesimis b. Optimis c. Rendah Diri d. Rendah Hati 41. PLURAL >< .... a. Banyak b. Sedikit c. Ganda d. Tunggal 42. POLIGAMI >< .... a. Monorel b. Monogram c. Monologi d. Monogami

introduksi --. analogi --.modern 10. a. Stabil b. elastis --. canda --. a.. Stabil c.calon 17. vertikal --. praktek --..semboyan 72.. Hutang c. stadium --. Umum c.menciut 56.menetap 66. Kontan 50. Beruntung 46. TERATUR >< .dukungan 27. insting --.inflasi 63. SIGNIFIKAN >< . Tepat d.penyesuaian 13. absolut --. kenaikan --. imitasi --.menghapus 57.pergi 21.penutup 67. Kacau b..mutlak 73. Sistensis c. Benar b.juara 70.debet 76. Terencana 48.. menderita --.bangkrut 6.berpisah 55.beli 14.. a. nomaden --.kaku 7.. SAHIH >< . perintis --. bertemu --. Pasif 44. a. manual --. Berguna b.bahagia 64.. gagal --. a. awalan --. Cacat c.ceroboh 25. kelola --.. a. Kacau 47.. Skripsi 49.kesepakatan 18. hambatan --. perlindungan --.teori 5. a. kandidat --. kampiun --. pemugaran --. hikayat --.kontra 11.. gasal --.43.urus 53.simpati 16. a.kurus 61.tingkat 54.. teliti --.rentan 3.selingan 77.maya 19. Hancur c.turun 23.sukses 26. realitas --.mundur 52. sel --... kebal --. YUNIOR >< .. kredit --.horisontal 51.. tangkal --. maksimal --. Bayar d. lengser --.asli 8. meluas --. pro --.naluri 69.pewaris 68. Senior Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf A atau S 1..kelakar 2. STABIL >< .khayalan 62. intermezo --.malas 71. ilusi --.diskon 65.proteksi 24. gemuk --.lembaga 9. profesional --.cegah 58. maju --.ganjil 75... primitif --. Antitesis d. Hipotesis b. bonus --. Rusak d. TESIS >< . mencatat --. jual --..akhiran 60. Stagnan c.minimal 15. mukadimah --. slogan --. datang --.amatir . adaptasi --.. Muda b.bui 12.renovasi 59..otomatis 22.. Terarah d. Darior d.pembukaan 4. Berarti d. pailit --. Adik c. Lunas b. Canggih 45. konvensi --. PROGRESIF >< .sejarah 74. institusi --. TUNAI >< . antipati --.persamaan 20. Aktif d. rajin --. Labil b..

realita --. 25. . . berat --. nisbi --. K.bumi 94.maya 31.bugil 44.. 24. ..bergantung 89. 8.. 4. 4.. (a) 9. G... 12. legenda --. ilegal --.. O. (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 . kompromi --.tuntut 40. C.. poligami --..8 (12) 15. 12. 3. .lembah 32. random --. . tinggi --. tender --. C. c. 6.. .madu 43. hukuman --.acak 90.gejolak 33.9 (d) 5. . gaji --. virtual --. interpretasi --.berani 48.baku 85.corak 30. 8. pra --. (a) 36 (b) 46 (c) 48 (d) 64 (9) 18. . G. kulit --. berpakaian --. .. fluktuasi --. 2. . . (a) 80 (b) 81 (c) 79 (d) 78 (10) 9.. 5.monogami Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. kuantitas --. disanjung --. 32..pancingan 42. racun --. 9.nisbi 79.. mikro --. b. 48.tambahan 91. 6. 5. . anti --. (a) 6...pasca 34. (a) 64 (b) 81 (c) 49 (d) 100 (8) 1. motif --.subur 93. H.opini 98. bukit --. (a) S (b) T (c) O (d) U (5) B. 32. D. gugat --. asumsi --.denda 100..rangsangan 84.28. destruktif --.0 (d) 3. pasif --. provokasi --. E.6 (b) 6. 16. 9. (a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (2) A. 9. 14.makro 29. fenomena --. gersang --.lawan 38.tafsir 46.9 (b) 6. 15. 16. .konstruktif 86..aktif 96...dihina 78. bulat --. impuls --.besar 80.sah 39. 7.ringan 81. 9. 5.. (a) U (b) V (c) T (d) R (7) 4.. atau d (1) 1.dongeng 95. akbar --. relatif --. (a) I (b) J (c) K (d) L (3) 3. J. ..honor 99.bundar 50.rendah 35.jumlah 47. (a) S (b) R (c) Q (d) P (6) A.alat 41.kejadian 92.penawaran 49. standar --.0 (11) 2.9 (c) 9. kuat --.. M. 36.lemah 87. ...pertentangan 45. (a) 15 (b) 16 (c) 17 (d) 19 (4) A.agunan 88. F.isi 83. instrumen --.. fakta --.. suplemen --. N. 20.anggapan 97. antagonis --. 9. jaminan --.8 (c) 5.menentang 82.absolut 36. 5. . 3. langit --.kenyataan 37. 3. takut --. 7. mandiri --.

H. .K (21) 60.M (d) P.T.20 (c) 14... .K (d) M. 6.. 15.Q.G.. 4.52 (d) 25. segera berhenti.Hitung Cepat A Latihan psikotes Hitung Cepat A merupakan bagian dari tes kemampuan kuantitatif khusus numerik. .8. 13.16. 18.E (b) M. . 10. (a) 17.2 (c) 5...B......H. 6. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". 2. . Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti ..1 (40) 0. . 42.15 (18) 8. (a) 3.C.26.. 70.1.4 (d) 1.G.. . (a) 3.88 (29) D. . E. (a) 28 (b) 30 (c) 32 (d) 34 (16) 3. .. .S.. (a) 8.19 (b) 19. 6.J.... 14. 2.. 8. 24.15 (b) 8..2. . 10. 8..S. (a) N..11 (38) 43.3 (d) 4. . . .4.U. 15. L. 9..102 (d) 74. .D. . 18... (a) T.4.H. dan menyeluruh dari berbagai arah/sudut/segi/sisi. 9.52 (c) 24. ..15 (d) 10.8. . .17 (c) 8.. 20. 17.2 (c) 4.34 (26) 1..3 (b) 2. J. ...33 (d) 18. . 16. 14.R (36) 1..P.. . 17. 10. . .9.46 (d) 10. . . 12.25 (c) 22.26 (d) 23. 26. 5. 4.G.. (a) 8. 9. .. . 52.14 (c) 40.C. 9. 41.53 (c) 47. 62. 23.9 (d) 10.S (d) R.. 18..4.25.34 (17) 12. 7.H.. 5. 14. (a) 29.E (15) 4.16. 5.M. . .P. 26.7 (c) 4. 6.M.. 12.6. . Kemudian isilah kotak di belakang soal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan anda. 16.. 5. ...S (b) E. .15 (d) 39. .. 18.7 (b) 11.10 (27) 3. 32 (b) 21... 7. (a) K.. . 4.. 4. 12. 11. ...34 (d) 36.12 (c) 8.. 8.. 12. 7.14 (39) 14.. (a) 46.. 15.S (c) V. 11..I.. 25. (a) 24.. 3. 50.(13) 8. . 4. 34.. .4. 12.R. 2.D. 14.. 36.52 (b) 46. D.R (b) P.20 (23) 100.26 (25) 6.. 27.. (a) 30 (b) 31 (c) 32 (d) 33 (14) A. 9... 10..5.L (35) C. . 14.33 (c) 31. .9..... (a) 4.7 (b) 5.. E. E...9 (b) 6.P (c) S.L.30 (c) 17..16 (d) 6. . 23. Bila waktunya sudah 10 menit..G. ....20 (b) 16. E..V (b) Q. (a) 66...D. . 30..U (30) 2.2...H.. I. 7. 40. 6.G.24 (d) 19. 9.22 (c) 20. 4. 13.32 (b) 12.10 (d) 8. 9..K. (a) 6.. 4.. . 40. 9.98 (c) 74.. . (a) 20.D. 23.G..L..T (34) D..23 (19) 6...H. 20. 11. 9. .22 (37) 6.21 (d) 15. 8.. 19. 12.H. 12.W.P.E. (a) 4. G. I.M. 5. 9. (a) 13. 24. . . . . .X (d) S. . (a) 31.. 8. 18.. . 20. .L (b) N.F.. (a) 81. 7..N (b) K..60 (20) C. 8.. 5.R..34 Latihan Psikotes .5.F.9.1 (32) 4.22 (22) 16.14 (b) 3.R.32 (c) 81.K (c) M.27. . (a) F..4.. (a) M. 6. 10.2 (b) 5.M. . 12. . 24. 6.22 (c) 30.20 (c) 10.55 (33) B. 3...8 (31) 8. F. (a) P. (a) 40. (a) 8. . . Tes ini ditujukan untuk mengukur kemampuan menghitung sekaligus kecermatan dan ketelitian seseorang.8 (c) 7. 6. .. .. .N.34 (b) 30. ... 4. 14.. 7.. dalam memandang permasalahan secara terpadu (terintegrasi).E.. 6. Petunjuk Soal : Hitunglah sesuai soal yang diberikan. 8. 28.54 (d) 47. 8. . 4.35 (d) 30. 12.. 50.... F. 7.K.E. 10.. Waktu yang diberikan hanya 10 menit.C... H. 13.32 (b) 36.D.. . 13.15 (c) 4.N (c) L. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. 27.25 (b) 22. . 6.. . 6.9 (b) 7.B.M.9. E.82 (b) 66.46 (c) 20.25. P.. 39.32 (d) 20.. 17.8.N. 13... 4...J.4.E (d) K..14 (d) 4..48 (24) 5.R. 35.48 (b) 10. 7. ... 3.E (c) L. N. 42.K.. 25. O...E. 10.. 4. 10..8 (28) 6. J. . ..8 (d) 5... 9. .H. . K. 40.S (c) F.. 14...3... (a) 12. 6. 7..15 (b) 40. .C.. (a) 23.48 (b) 25.. sistematis.F...T (d) E. .4. 34. .Q.Q. 9.

16 x 5 : 10 . 1 .7 16. (5 + 74 + 4 . 8 x 0. 9 x 1 .30 = = = = = = Latihan Psikotes .40 25. 85 + 43 .2 38. 10 x 12 . 160 : 16 + 20 . 8 x 7 + 14 + 5 = = = = = = = = = = = = = = 40.62 50.42 22.1 x 1 .serta jawaban yang SALAH dan BENAR. dalam memandang permasalahan secara terpadu (terintegrasi). 100 x 10 : 100 .6 37. 16 x 2 : 8 . sistematis.3 5. 5 x 10 + 30 .3 28. (10 + 41 + 9) : 60 13.875 31. 6 x 7 + 92 . 40 + 19 .2) : 9 23.15 . 10 x 2 x 3 3. (15 x 5 + 5 + 2) : 82 18. 82 x 2 : 41 . (new) --. (60 + 25 + 40 + 10) : 5 = 20. 1000 : 500 + 98 .90 = = = = = = = = = = = = = = = = = = 26.5 43.82 .75 36. 4 x 5 : 1 .67 + 82 49. 3 x 3 : 3 + 21 6.4 8.4 39.125 x 8 + 3 11. 2 x 3 : 3 + 2 + 8 . 36 + 72 . 7 x 14 : 49 + 9 14. 40 x 90 : 45 . 25 + 61 . 3 x 2 x 2 x 0 .87 15. 17 + 86 .1 42. dan menyeluruh dari berbagai arah/sudut/segi/sisi.48 10.3 .4 45.8 24. 80 : 40 + 60 .40 .Hitung Cepat B Latihan psikotes Hitung Cepat B merupakan bagian dari tes kemampuan kuantitatif khusus numerik. 99 x 9 : 99 . 10 + 8 x 0. 6 x 60 : 5 + 5 35.8 47.7 21.9 7.18 = = = = = = = = = = 19.28 30.2 12. 6 x 7 : 6 + 17 + 20 34. . 3 x 4 : 3 + 84 + 9 17. 8 x 9 : 9 + 8 + 4 . 490 : 49 + 65 .39 29. (20 + 70 + 80 + 40) : 42 = 41. Tes ini ditujukan untuk mengukur kemampuan menghitung sekaligus kecermatan dan ketelitian seseorang. (8 x 2 + 2 + 10) : 4 32.2 33. 4 x 9 + 29 .375 . 7 x 8 : 7 + 7 + 3 . 79 + 16 . 45 x 45 : 45 . 54 x 4 : 9 . 18 x 12 : 2 + 7 .4 48. 0.1 4. 8 + 1 + 5 2.Selamat Berlatih --BukanAw al Lihat Hasilnya (Kunci Jaw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan hasil perhitungan anda 1.17 44. (3 x 7 + 7 + 4) : 4 27.15 46. 8 x 9 + 14 . (12 + 28 + 4 + 4) : 4 9.

8 22.10) : 10 = 30. (4 x 8 + 8 + 5) : 15 49. 455 x 45 : 455 . (3 x 20 + 20 .9 = = = = = = = = = = = = = 26.5 5. 4 x 14 : 4 + 29 . 3 + 46 + 49 13. 3 x 3 x 3 x 3 27.87) : 3 8.375 17. (6 + 7 + 5 .4 46. 5 x 6 : 10 + 6 + 19 16.31 43.875 . 10 x 10 : 100 . 99 : 11 + 80 .4 . 8 x 60 : 20 + 75 . segera berhenti. 11 x 9 : 99 . dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya.89 = = = = = = = = 38. 5 x 4 x 2 .2 = = = 29. 5 x 5 : 5 + 43 = = = = = = = = = = = Informasi Singkat A .42 32. 9 x 2 x 7 .16 48.Selamat Berlatih --BukanAw al Lihat Hasilnya (Kunci Jaw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan hasil perhitungan anda 1. 125 : 5 + 25 .Petunjuk Soal : Hitunglah sesuai soal yang diberikan. 7 : 6 x 48 + 8 = = = = = = = = = = = = 14.4) : 14 19. 16 x 0.1 28.5) : 25 7. 42 : 6 + 92 .10 41. 45 + 75 . (2 + 27 + 34) : 9 34. 9 x 9 : 9 + 10 31. 14 : 2 . 7 x 8 : 4 . 2 x 2 x 2 3. 6 x 7 : 3 . 2 x 25 : 50 + 10 10. 3 x 2 + 60 + 9 37.0. 460 : 20 + 60 .45 21. 4 x 25 : 5 + 30 . 5 x 2 x 5 x 2 4. 9 + 12 + 16 2. (2 x 18 + 18 . 3 + 16 x 0. (10 x 9 + 96 . Kemudian isilah kotak di belakang soal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan anda.9 50.65 . 2 x 34 x 1 47. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)".Kemampuan Verbal . 39 + 8 . (48 + 16 + 72) : 8 40. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. 10 .20 20. (new) --. 4 x 6 x 3 42.49 9.5 24.14 + 38 11. 5 x 6 : 6 + 5 . 64 : 4 + 14 .83 33. (5 + 35 + 45 + 15) : 10 = 15. (7 + 17 + 6 . 75 : 15 + 25 .9) : 9 44. Waktu yang diberikan hanya 10 menit.11 35.3 36.40 25. 28 + 11 + 46 + 12 18.19 . Bila waktunya sudah 10 menit. 6 x 6 : 6 + 54 12. (25 + 30 + 15 + 5) : 15 = 39. 3 + 49 .125 x 24 6.0 23. 55 : 5 + 19 .4 45. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti .

dengan huruf pertama G) 7. serta jawaban yang SALAH d an BENAR. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. dengan huruf pertama A) ¤   . (Jawabannya 8 huruf. Jumlah pemain dalam regu bola Voli (Jawabannya 4 huruf. jalan.Latihan psikotes informasi singkat. dengan huruf pertama C) 10. Tanah Luas yang ditumbuhi pohon-pohon. dengan huruf pertama H) 6. dengan huruf pertama S) 5. Ilmu tentang makhluk hidup (Jawabannya 7 huruf. dengan huruf pertama R) 12. dengan huruf pertama A) 8. Aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu (Jawabannya 4 huruf. segera berhenti. (Jawabannya 5 huruf. Sebutan kepada wanita atau perempuan atau gadis. Isilah kotak di depan nomor soal. dengan huruf pertama B) 9. Cabang ilmu matematika yang menerangkan sifat-sifat garis. (Jawabannya 6 huruf. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". taman. dengan huruf pertama E) 3. Waktu yang diberikan hanya 10 menit. bidang. dengan huruf pertama G) 11. Sesuatu yang mempunyai nilai tukar (Jawabannya 4 huruf. Bila waktunya sudah 10 menit. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. --Selamat Berlatih --£ ¢ ¡ BukanAw al i at asilnya ( unci aw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan sebuah KATA yang dimaksud 1. Petunjuk Soal : Berdasarkan informasi singkat yang diberikan pada masing-masing soal. Binatang pemakan kayu (Jawabannya 5 huruf. Kebun yang ditanami dengan bunga-bunga. sekaligus mengukur wawasannya. (Jawabannya 5 huruf. dan ruang. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (Jawabannya 5 huruf. dsb. dengan sebuah KATA yang dimaksud soal tersebut . dsb. dengan huruf pertama T) 2. biasanya tidak dipelihara orang. Sebutan tersebut banyak dipakai dalam bahasa kaum muda. untuk mengukur kemampuan verbal terhadap informasiinformasi singkat yang diberikan. (Jawabannya 5 huruf. Tempat menyimpan mobil (Jawabannya 6 huruf. sudut. Pintu gerbang atau pintu besar untuk masuk pekarangan rumah. (new). dengan huruf pertama G) 4.

(Jawabannya 8 huruf. dan tangkas. (Jawabannya 12 huruf. dengan huruf pertama F) 16. Cula dua yang tumbuh di kepala (pada kambing. Berbeda dengan yang lain atau lain dari yang lain (Jawabannya 4 huruf. dengan huruf pertama T) 23.13. dengan huruf pertama A. Kemerosotan nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. dengan huruf pertama I) 24. umumnya dalam bentuk dewan pemerintahan militer. (Jawabannya 7 huruf. (Jawabannya 5 huruf. Patung dari batu (Jawabannya 4 huruf. (Jawabannya 9 huruf. dengan huruf pertama T) 17. Gubahan sastra yang berbentuk puisi (Jawabannya 5 huruf. (Jawabannya 5 huruf. dengan huruf pertama A) 15. Tempat penggemblengan diri supaya kuat. Sisa-sisa tulang belulang binatang atau tumbuhan atau manusia pada zaman purba yang telah membatu. (Jawabannya 7 huruf. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban. huruf ketiga N. Air terjun terkenal di dunia (Jawabannya 7 huruf. dengan huruf pertama G) 22. Dewan Pemerintahan. Gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi di dasar laut. huruf ketiga D) 21. Tindakan merusak milik pemerintah/perusahaan/organisasi. dengan huruf pertama U) 27. dengan huruf pertama J) 20. dengan huruf pertama C) 19. dengan huruf pertama S) 28. dengan huruf pertama B. huruf keenam A) 25. dsb) (Jawabannya 6 huruf. dengan huruf pertama C. Tanggungan. Kunjungan kehormatan (Jawabannya 7 huruf. terlatih. dengan huruf pertama N) 18. dekat kota Malang (Jawabannya 6 huruf. dengan huruf pertama S) 26. Tanda khas yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Gunung di Jawa Timur. (Jawabannya 7 huruf. (Jawabannya 4 huruf. dengan huruf pertama S) . kerbau. huruf kelima K) 14. jaminan terhadap sesuatu. serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

dengan huruf pertama P) 39. dengan sebuah KATA yang dimaksud soal tersebut . Petunjuk Soal : Berdasarkan informasi singkat yang diberikan pada masing-masing soal. Ilmu mengenai asas-asas produksi. (new). Lembaga tinggi yang berhak mengangkat dan memberhentikan kabinet (Jawabannya 8 huruf. (Jawabannya 5 huruf. dengan huruf pertama E) 38.Informasi Singkat B . dengan huruf pertama V) 32. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. dengan huruf pertama K) 31. Hak konstitusional untuk mencegah. menolak. dengan huruf pertama S) Latihan Psikotes . dengan huruf pertama E) 35. Ukuran volume atau isi. dengan huruf pertama G) 33. serta jawaban yang SALAH dan BENAR . Alat bernapas pada tumbuhan (Jawabannya 4 huruf. (Jawabannya 4 huruf. Isilah kotak di depan nomor soal. huruf keempat I) 34. segera berhenti. untuk mengukur kemampuan verbal terhadap informasiinformasi singkat yang diberikan. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. dengan huruf pertama D) 36. --Selamat Berlatih --¨ § ¦¥ BukanAw al i at asilnya ( unci aw aban) © . dengan huruf pertama B) 30. (Jawabannya 7 huruf. sekaligus mengukur wawasannya. Ilmu tentang komposisi. Kepala daerah Tingkat II (Jawabannya 6 huruf. struktur. distribusi. Memberi barang atau uang kepada orang miskin (Jawabannya 7 huruf. Bila waktunya sudah 10 menit. dsb) (Jawabannya 7 huruf. dengan huruf pertama A. Persamaan antara dua hal yang berlainan (Jawabannya 7 huruf.Kemampuan Verbal Latihan psikotes informasi singkat.29. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan (Jawabannya 12 huruf. dan sejarah bumi. atau membatalkan keputusan. Lubang besar di kaki gunung (Jawabannya 3 huruf. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". Waktu yang diberikan hanya 10 menit. dengan huruf pertama A) 37. dengan huruf pertama G) 40. dan pemakaian barangbarang serta kekayaan (keuangan. Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya (Jawabannya 7 huruf.

dengan huruf pertama S) 3. dengan huruf pertama B) 8. perlombaan. dengan huruf pertama G) 2. Mahakarya pagelaran seni budaya nusantara yang telah diakui sebagai World Heritage oleh UNESCO (Jawabannya 6 huruf. dengan huruf pertama G) . dsb. huruf ketiga N) 6. dengan huruf pertama M. Kapur batu. huruf keempat D) 13. Ombak besar yang bergulung-gulung (Jawabannya 9 huruf. adat. dengan huruf pertama M) 11. serta memiliki pemerintahan sendiri (Jawabannya 6 huruf. dsb. dengan huruf pertama T) 10. bahasa. dengan huruf pertama K) 7. Nama stadion di Jakarta dahulu (Jawabannya 5 huruf. Keyakinan bawah sadar seseorang (Jawabannya 7 huruf. dekat Jakarta (Jawabannya 5 huruf. huruf kelima N) 15. Kota hujan.Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan sebuah KATA yang dimaksud 1. dengan huruf pertama F) 9. dengan huruf pertama B) 4. periuk. dengan huruf pertama I. Logam berwarna kemerah-merahan sebagai bahan baku. Nama lain dari sais (Jawabannya 5 huruf. huruf ketiga Y) 5. dengan huruf pertama J) 14. (Jawabannya 4 huruf. agar tidak berubah posisinya. Pakaian jadi (Jawabannya 6 huruf. Gugus bintang yang bercahaya sangat terang (Jawabannya 5 huruf. dengan huruf pertama G) 12. dengan huruf pertama O. (Jawabannya 4 huruf. umumnya dalam suatu pertandingan. dan sejarahnya. Orang/panitia yang menilai dan memutuskan kalah atau menang. biasanya dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah. Dunia hewan (Jawabannya 5 huruf. Pembantu Presiden yang mengepalai sebuah departemen (Jawabannya 7 huruf. seperti kawat. Bunga Khas Jepang (Jawabannya 6 huruf. dengan huruf pertama W. Kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan. (Jawabannya 7 huruf.

Gerakan pemakaian produksi dalam negeri di India (Jawabannya 7 huruf. Susut karena tergosok (Jawabannya 3 huruf. dengan huruf pertama V) 32. dengan huruf pertama E) 22. Penanggung jawab atau pemegang atau pengurus keuangan suatu perkumpulan. barang. Salah satu perlengkapan untuk bermain tenis (Jawabannya 3 huruf. Penyerahan atau pelimpahan wewenang (Jawabannya 8 huruf. Peralatan yang dapat menimbulkan atau menghasilkan getaran (Jawabannya 8 huruf. Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Pengampunan umum dari suatu hukuman oleh Presiden (Jawabannya 5 huruf. dengan huruf pertama S. dengan huruf pertama N) 25. dengan huruf pertama T) 29. Hewan pemakan ayam (Jawabannya 6 huruf. Pertunjukan drama tanpa dialog (Jawabannya 8 huruf. huruf keempat K) 18. Hasil tambang yang terutama dari Martapura (Jawabannya 5 huruf. dengan huruf pertama I) 21. (Jawabannya 9 huruf. dengan huruf pertama P) 23. Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci (Jawabannya 9 huruf. dengan huruf pertama B) 20. (Jawabannya 10 huruf. dengan huruf pertama M) 27. dengan huruf pertama D) 28. Jalan kecil yang agak ditinggikan pada tanah yang berpaya . dsb. huruf ketiga A) 19.16. Senjata binatang kerbau (Jawabannya 6 huruf. Penyesuaian terhadap lingkungan/pekerjaan/pelajaran (Jawabannya 8 huruf. dengan huruf pertama G) 17. huruf ketujuh R) 26. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya (Jawabannya 8 huruf. dengan huruf pertama E. (Jawabannya 9 huruf. khususnya sumber alam yang terdapat di tempat tersebut. Pengiriman surat. dengan huruf pertama A) 24. dengan huruf pertama A) 30. dengan huruf pertama A) 31. dengan huruf pertama D.

Dan itu berarti kalimat tersebut bernilai benar (B). Bila anda kesulitan menjawab. kalimat tersebut bernilai salah (S). Petunjuk Soal : Pada masing-masing soal diberikan kalimat (peribahasa) yang susunannya tidak teratur. dengan huruf pertama K) 34. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. huruf terakhir G) 33. Kemudian lihatlah apakah kalimat tersebut mempunyai arti yang benar atau salah. lanjutan. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. Tugas anda memperbaiki kalimat itu sehingga teratur (membentuk peribahasa). Perluasan wilayah/daerah (Jawabannya 8 huruf.       BukanAw al i a  a ilnya un i aw aban . diberikan pembahasan/referensi peribahasa tersebut.Peribahasa/Kalimat Tak Teratur Kemampuan Verbal Latihan psikotes peribahasa/kalimat tak teratur ini. dengan huruf pertama A) 37. Waktu yang diberikan hanya 10 menit. di bawah sendiri. untuk mengukur kemampuan verbal. dengan huruf pertama E) 36. (new). untuk memudahkan anda dalam menjawabnya. segera berhenti. Bila waktunya sudah 10 menit. huruf terakhir S) 39. Tumbuhan yang buahnya di buat minuman (Jawabannya 6 huruf. dsb. dengan huruf pertama S. dengan huruf pertama K. Kemudian isilah kotak di depan nomor soal dengan huruf B yang berarti kalimat tersebut Benar. Perpindahan penduduk dari suatu daerah yang berpenduduk padat ke daerah lain yang berpenduduk jarang. dengan huruf pertama T) 40. Contoh 2 : rotan pun akar berguna Kalimat tersebut dapat disusun menjadi : akar rotan pun berguna. atau huruf S yang artinya Salah. huruf keempat T) 38. dengan huruf pertama E. (Jawabannya 11 huruf. Zat yang mengandung alkohol dan mudah menguap (Jawabannya 8 huruf. Perbuatan untuk memperkokoh atau memperkuat persatuan. (Jawabannya 8 huruf. Barang anyaman berbentuk kerucut untuk menanak nasi (Jawabannya 7 huruf.Selamat Berlatih --Contoh 1 : habis dibuang sepah manis Kalimat tersebut dapat disusun menjadi : habis manis sepah dibuang. dengan huruf pertama P. Perpanjangan waktu. (Jawabannya 12 huruf. perhubungan.(Jawabannya 8 huruf. huruf ketiga K) Latihan Psikotes . sekaligus ketelitian dan mengukur wawasannya. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. --. perluasan. Seharusnya kalimat yang benar adalah : tiada akar rotan pun berguna Oleh karena itu. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". dengan huruf pertama S) 35. Tanda pernyataan ikut menanam modal dalam perusahaaan (Jawabannya 5 huruf.

karena alah biasa saja 7. baju mengukur sendiri di badan 30. mahal murah di timbangan di mulut 32. belum ditimang beranak sudah 13. makan rambut hati berulam 23. halilintar kurang kebanyakan hujan 22. hancur budi baik terkenang badan juga dikandung tanah 8. diam bahasa dalam seribu 18. bagai di luar madu di dalam gula bagai 17. jangan dicari musuh di ladang jangan selisih 33. ambil air keruh air buang jernih 16. pintu besar daripada pasak 15. harga rupa tidak ada 4. dulang air di menepuk 27. telinga masuk telinga kanan keluar kiri 25. menjemur bukit bangkai ke bawah 31. di dada memikul menjunjung di bahu 26. sudah menjadi nasi bubur 34. berakit-rakit ketepian dan ke hulu 14. kafilah menggonggong anjing berlalu 3. mujur tak malang tak dapat diraih dapat ditolak 24. dalam telor menerka di ayam 28. dalam air tak beriak bunyi 5.Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf B atau S 1. mati awan di atas ayam 11. garam dalam belanga asam di gunung bertemu 20. rambut hati masing hitam . bagai bulu menghitung kambing 12. air tak padam kunjung nan 9. mati meninggalkan bunga gajah 19. muka menghapus di arang 29. pantat hitam belanga bagai 21. menghanyutkan tenang air 2. ayam kita yang sakit bertelur pantat 10. busuk berbangkai tak bau 6.

sedia hujan sebelum payung 37. belum beranak sudah ditimang artinya : Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya 13. bau busuk tak berbangkai artinya : Fitnah (celaan) yang tidak benar 6. biasanya banyak pengetahuannya 2. ayam bertelur. biasanya ilmunya kurang 5. air beriak tanda tak dalam artinya : Orang yang sombong (banyak omong tak berguna). kehilangan seperti induknya anak kambing 39.35. bagai menghitung bulu kambing artinya : Pekerjaan yang sangat sulit atau sia-sia 12. anjing menggonggong kafilah berlalu artinya : Jalan terus. seperti kolam dalam air 38. 15. kemudian baru bersenang-senang 14. api nan tak kunjung padam artinya : Bersemangat terus menerus 9. musang seperti melihat ayam Referensi/Pembahasan Di bawah ini diberikan peribahasa yang benar serta arti dari peribahasa tersebut. ada rupa ada harga artinya : Harga sesuatu barang itu menurut mutunya 4. seperti berebut tulang anjing 40. air tenang menghanyutkan artinya : Orang yang rendah hati (cenderung pendiam). besar pasak daripada tiang artinya : Pengeluarannya (belanjanya) lebih besar dibandingkanpemasukannya (pendapatannya). Silakan dihafal/dipelajari. buang air keruh ambil air jernih artinya : Memulai kehidupan baru 16. alah bisa karena biasa artinya : Segala kesulitan tidak akan terasa setelah terbiasa 7. di luar bagai madu. di dalam bagai empedu artinya : Kelihatannya baik. hancur badan dikandung tanah. sama berat jatuh sama ringan dijinjing 36. 1. tetapi sebenarnya jahat . pantat kita yang sakit artinya : Orang yang menderita karena orang lain memperoleh kesenangan/kebahagiaan 10. berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian artinya : Bersusah payah dahulu. tidak mengindahkan rintangan 3. budi baik terkenang juga artinya : Budi baik itu tidak akan dilupakan orang 8. ayam mati di atas padi artinya : Menderita kekurangan di tempat yang makmur 11.

diam dalam seribu bahasa artinya : Diam sama sekali 18. seperti anak ayam kehilangan induknya artinya : Terpecah belah karena kehilangan tumpuan harapan (atau pemimpinnya) . Dulang = talam dari kayu 27. hati masing-masing artinya : Setiap orang berlainan pendapat 35. asam di gunung. rambut sama hitam. makan hati berulam jantung artinya : Menderita karena perbuatan orang yang sangat dekat dengannya 23. masuk telinga kanan. garam di laut. sedia payung sebelum hujan artinya : Siap sedia sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik 37. menjemur bangkai ke atas bukit artinya : Memperlihatkan aib (cela) diri sendiri 31. gajah mati meninggalkan gading artinya : Orang baik meninggalkan nama baik 19. menepuk air di dulang artinya : Menceritakan keburukan diri (keluarga). demikian pula nasib baik tak dapat dicari-cari 24. menerka ayam di dalam telor artinya : Memastikan sesuatu yang mustahil ditentukan 28. mahal di timbangan artinya : Banyak berjanji tetapi tidak menepatinya 32. nasi sudah menjadi bubur artinya : Sudah terlanjur 34. murah di mulut. menghapus arang di muka artinya : Menghapus malu 29. bertemu dalam belanga artinya : Laki-laki dan perempuan kalau jodoh bertemu juga akhirnya 20. seperti air dalam kolam artinya : Orang yang tenang tingkah lakunya 38. malang tak dapat ditolak. selisih jangan dicari artinya : Perselisihan jangan dicari-cari 33. mujur tak dapat diraih artinya : Nasib buruk tak dapat dihindari.17. kebanyakan halilintar kurang hujan artinya : Banyak cakap kurang hasilnya 22. memikul di bahu menjunjung di kepala artinya : Mengerjakan sesuatu sesuai aturan 26. musuh jangan di ladang. mengukur baju di badan sendiri artinya : Mengukur baik/buruk sesuai perasaan sendiri 30. hitam bagai pantat belanga artinya : Keburukan tabiat seseorang 21. keluar telinga kiri artinya : Tidak dapat menerima ajaran/omongan yang diberikan 25. ringan sama dijinjing berat sama dipikul artinya : Bersama-sama dalam susah dan duka (bergotong royong mengerjakan sesuatu) 36.

5 km. segera berhenti. 11.30 b. atau d 1. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". dan antara perhentian B sampai dengan finish adalah 1. Jarak Bogor-Jakarta 60 km.Kemampuan Teknikal Latihan psikotes kemampuan teknikal.00 c. 600 km/jam D. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. --. seperti anjing berebut tulang artinya : Orang tamak yang memperebutkan harta 40. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. 12 km/jam 4. b. 120 km " a ilnya un i aw aban . diisi dengan huruf a. 10. yaitu 60 menit.40 2. Wiwik berangkat dari kota P pukul 6:15 dan sesampainya di kota M pukul 9:45. (new). antara perhentian A sampai dengan perhentian B adalah 7. ditujukan untuk mengukur dan mengevaluasikemampuan kuantitatif dan logika analisis dalam bidang teknik secara umum. b.39. Jika Adri berangkat dari Bogor pukul 10. kotak di depan nomor soal.Selamat Berlatih --) ( ' &% $# ! BukanAw al i a Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. 720 km/jam 3. Berapakah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Jatmiko bila ia kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam ? A. Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban yang paling tepat berdasarkan beberapa informasi yang diberikan. 10. c. 8 km/jam C. 440 km/jam B. 520 km/jam C. Berapa kilo meterkah total jarak tempuh pada perlombaan lari tersebut? a. pukul berapa Adri akan tiba di Jakarta? a. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. 5 km/jam B. berapa km jarak kota P dan M ? A. 12 km d.5 km. Jatmiko berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km/jam selama 5 jam dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. 10 km b. 13 km 5. c.30 d. 11 km c. Kecepatan mobil Adri 90 km per jam. Sebuah pesawat terbang menempuh jarak 3 km dalam waktu 15 detik. Bila waktunya sudah 60 menit. Berapa kecepatan pesawat terbang tersebut ? A. 10 km/jam D. 11. atau d sebagai pilihan jawaban anda. Jika Wiwik mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam dan beristirahat selama satu jam untuk makan dan minum. seperti ayam melihat musang artinya : Ketakutan dan kehilangan akal Latihan Psikotes . Jarak tempuh antara start sampai perhentian A adalah 2 km. Waktu yang diberikan cukup lama. Suatu perlombaan lari diadakan dengan dua kali perhentian. Kemudian.

15 D. 3. Di dalam suatu penelitian didapat kesimpulan bahwa perbandingan hewan yangbersifat PQ dengan populasi hewan yang tidak bersifat PQ adalah 5 : 3 dan bahwa 3/8 dari hewan tersebut yang bersifat PQ adalah jantan. 5 liter b. 8 liter 9. 4. 2/2 B. sebuah mobil berjalan dengan kecepatan30 km per jam. Yandi berjalan ke arah Utara dengan menempuh jarak 2/5 km dalam tempo 5 menit. Dengan 4 liter bensin sebuah mobil dapat menempuh jarak 32 km.5 km B. 84 kali 12. 6/8 C. Jika cuaca berkabut. Berapa km per jam kecepatan rata-rata Benny itu ? A.3 km C. berapa liter bensin yang diperlukan? a. 6 liter c.5 jam d. 6 D. Jika roda berputar 9 kali maka roda kedua berputar 24 kali. 17 11. 15/64 10. 150 km D. 5 7. 5 jam c. 4. 135 km C. 92 kali b. 82 kali c. Jika jarak yang akan ditempuh 56 km. 4 jam 8.5 jam b. Berapa perbandingan populasi hewan PQ jantan terhadap populasi hewan seluruhnya ? A. 155 km 6. Jika cuaca baik kecepatan rata-rata mobil tersebut 60 km per jam. 74 kali d. 11 B. 10 B. Benny berjalan kaki dengan kecepatan 5 km per jam. Jika roda pertama berputar 2 kali maka roda kedua berputar 5 kali. 8 C. berapa kecepatan rata-rata perjalanan Yandi dalam 1 jam ke depan ? A. setelah 20 km dia berlari sehingga mencapai 60 km dalam waktu 6 jam. 4.B. 13 C. Jika roda yang pertam berputar 27 a kali. 5 km . 8/14 D. 7 liter d. Berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 6 kali ? A. berapa kali putaran roda kedua? a. Berapa lama ia menempuh jalan yang panjangnya 210 km jika 2/7 (dua per tujuh) dari perjalanan itu bercuaca buruk berkabut? a.

D. 100 km/jam c. 69 cc 15.Larutan C dimasukkan setiap 1 menit sekali sebanyak 0. Jika garis tengah sebuah roda A dan C = 10 cm dan roda B dan D = 5 cm. 1 B. Berapa km per liter kecepatannya harus ditambah supaya mobil tersebut hanya menghabiskan 121 jarak tempuh yang sama ? A. Jika sebuah mobil dijalankan sejauh 300 km. 7 18. 60 km/jam 17. 204 D. 186 19.00 dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata rata 40 km/jam.5 cc . Drew naik mobil berangkat pukul 07. 3.5 c. 3 d. Berapa meter persegi luas jalan itu ? A. 61 cc c. Dalam suatu percobaan beberapa jenis larutan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: . 3 C. Sebuah kebun bunga berbentuk persegipanjang dengan panjang 16 m dan lebar 12 m. 2 b. 1 kali B. 2 kali C. 90 km/jam d. 6 kali 14. Dalam suatu balap mobil.30 hingga pukul 12. Berapa banyak larutan yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi pada saat larutan tersebut dimasukkan secara bersama-sama untuk yang keempat kalinya? a.Larutan A dimasukkan setiap 2 menit sekali sebanyak 5 cc . 110 km/jam b. 46 cc d. seorang pembalap mampu menempuh jarak 10 km dalam waktu 6 menit.5 cc Pada awal percobaan ketiga larutan tersebut dimasukkan secara bersama -sama. Jika Silvi telah mengerjakan soal sejak pukul 08.3 16. 2. maka mobil itu akan menghabiskan bensin 15 liter tiap kilometernya. 4 kali D. Apabila roda A berputar dengan sempurna. 93 B. Maka Drew dan Hasan akan bertemu pada pukul .00 sebanyak 20 soal maka rata-rata soal yang dikerjakan Silvi setiap setengah jam adalah : a.Larutan B dimasukkan setiap 3 menit sekali sebanyak 2. 168 C. 5 D. Jika jarak kota A dan B = 350 km. 4. roda D akan berputar sebanyak ? A. 23 cc b. Berapakah kecepatan rata-rata mobil itu ? a. Sekeliling kebun bunga dibangun jalan yang lebarnya 3 m. Hasan naik motor berangkat pukul 07.00 dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam.8 km 13.

biaya parkir untuk mobil Rp. 3 meter c. 340. luas rata-rata untuk mobil sedan 4 m2 dan bis 20 m2. 6 jam d. air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius jika tekanan udara normal. Jika tekanan udara kurang dari normal. Kalau Ani berjalan 8 meter ke muka dan mundur lagi 4 meter ke belakang. 11. Selalu mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius c. tekanan udara sering kali lebih rendah daripada tekanan normal. 10 meter . Rp.35 20.5 km dari sekolahnya.000 23. 8 meter c. 7 meter a..50 b. berapakah jarak Ani dari tempat semula ? a. Sementara itu kereta api lainnya berangkat dari kota Purwokerto menuju kota Jogja selama 5 jam. Di daerah ini akan : a. 10. Berapa panjang tanah yang diperlukan untuk menanam 50 pohon jagung jika lebar tanah tersebut adalah 6 meter ? a. 300. 40 24. 2000 satu kali parkir. maka air mendidih pada suhu yang lebih rendah dari 100 derajat Celcius.24 jam c. Rp. Berapa km/jam kecepatan kereta api itu berangkat dari kota Purwokerto ? A. A. 09. 260.000 B. 10. 4 jam b. Tidak pernah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius 22. 20 B. 5 meter 21. 440. 35 D. Rp. 9 meter d. Di daerah-daerah yang letaknya lebih tinggi dari permukaan laut. Sering mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius d. Di permukaan laut. Satu bidang tanah mempunyai keliling 96 meter. Rp. Rumah Mita berjarak 1. berapa jamkah yang ditempuh Mita untuk berjalan pergi-pulang sekolah selama satu minggu (satu minggu dihitung 6 hari sekolah)? a. Jika dalam satu jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang.a. bisa ditanami jagung sebanyak 100 pohon. 1000 satu kali parkir dan untuk bis Rp.30 c.000 D. 4 meter d. Kapasitas maksimum hanya 20 kendaraan. Sebuah kerta api berangkat dari kota Jogja ke kota Purwokerto dengan kecepatan 50 km/jam selama 4 jam.50 d. 2 meter b.5 Km tiap jamnya.. Selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius b. Jika Mita berjalan rata-rata 4. 1/3 jam 25.000 C. maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah. 25 C. Luas area parkir 176 m2.

Asep adalah seorang pedagang yang memiliki 6 warung dan setiap warung membutuhkan 5 liter minyak. 880 juta rupiah D. sehingga isinya kini menjadi 1/2 nya. Barat Daya D. 15 jam b. Sebuah kapal terbang berangkat dari kota A menuju ke kota B pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. 800 juta rupiah C. 6 pagi C. 18 C. 18 jam c. maka biaya proyek per hari menjadi 2x + (1000/x . 500 juta rupiah B. Satu botol minyak dijual dengan harga Rp. Pada pukul berapakah kapal terbang tersebut di kota B? A. 60 B. 5 m. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air 1/3 nya. Selatan C. Seekor burung merpati terbang 5 km ke arah Barat dan kemudian ke Utara. Biaya proyek minimum adalah : A. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 12 aki ? a. 2 pagi B. 25 B. 5. 20 jam d. Hilmy. 21 jam 31. 900 juta rupiah 28. Tenggara B. 4 pagi D. Sebuah bengkel pengisian aki membutuhkan waktu 5 jam untuk mengisi 3 buah aki. 6 meter persegi c. 3 pagi 27. Sebuah proyek akan diselesaiakan dalam x hari. Dan kembali ke tempat semula dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. 7 meter persegi d. Waktu di kota A adalah 3 jam lebih cepat daripada kota B. satu botol berisi 4 liter minyak goreng. Berapa kapasitas wadah tersebut ? A. 5 meter persegi b. Faris.000 dan satu liter minyak dijual Rp. maka luas tanah maksimal adalah : a. Zidan masing-masing membawa tongkat 3 m. 54 C. Berapakah jumlah minimum yang harus dikeluarkan oleh Asep untuk membeli minyak goreng agar mencukupi kebutuhannya? . 20 D. Jika ujung-ujung tongkat dipertemukan di atas tanah.000. 12. 4 m . 22 32. 48 29. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km ke suatu tempat dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Ke arah manakah burung tersebut harus terbang supaya sampai di tempat semula ? A. 50 D.40 hari) juta rupiah. 8 meter persegi 30. Barat Laut 33. Berapa km/jam rata-rata kecepatan seluruhnya mobil tersebut ? A. lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 3 liter.26.

Jakarta menuju Jayapura. Seekor burung terbang dengan kecepatan rata-rata 25 km/jam. Luas kolam itu adalah 100 meter persegi. 85 km 37. 4 meter c. 12 40. 5 meter d.000 b. 8 menit c. Berapa banyaknya kubus yang dapat dibuat ? A. berapakah kecepatan yang harus ditempuhnya supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya ? A. Pesawat lepas landas dari bandara Jakarta pada pukul 20. Seekor kancil dapat berlari dengan kecepatan 80 km per jam.000 34. Sepotong balok kayu berukuran 90 cm X 30 cm X 12 cm dipotong menjadi kubus dengan terbesar yang dapat di buat. 7 jam d. berapa jamkah lama seluruh perjalanan Dias Naruto? a. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh burung selama 3 jam ? A. Di Indonesia. Berapakah lamanya waktu yang diperlukan Rina untuk menempuh satu lingkaran ? A. 7 menit d. 96. Berapa menit yang diperlukan kancil untuk menempuh jarak 8 km ? a. 80 km C. 9 jam b.00 waktu ul setempat. 50 km/jam 36. 42 km/jam B. Seorang karyawan mengendarai sepedamotornya sejauh 40 km ke tempat kerjanya tiap pagi dalam waktu 55 menit. x/4 . 102.a. 6 B. 8 C.000 d. 10 jam c. Berapakah dalamnya kolam itu ? a. 9 menit b. Jika selama penerbangan pesawat singgah bandara Surabaya dan Makasar masing masing 30 menit. Dias Naruto berwisata dari Jepang ke Indonesia. Rp. 6 meter 35. Rina menempuh 4/5 lingkaran dalam waktu x menit. Rp. 45 km/jam C. Rp.000 c. Rp. ia berangkat dengan pesawat terbang dari Cengkareng . 94.00 waktu setempat dan mendarat di bandara Jayapura pada puk 06. 10 D. Pada suatu pagi dia terlambat 7 menit dari biasanya. 6 menit 39. 75 km B. 82 km D. 84. 3 meter b. Sebuah kolam renang mempunyai isi 300 meter kubik air. 12 jam 38. 54 km/jam D.

lalu 1 km ke Timur. Berapa ember yang digunakan untuk memindahkan air tersebut ? a. Seseorang berjalan kaki dari titik x menuju arah Timur 1 km kemudian 2 km ke Utara. 16 m B. 121 meter persegi c. dan terakhir 1 km ke Utara hingga sampailah ia di titik y. 6.6 liter d. 24 m 44. Ternyata ketika memindahkan air menggunakan ember masing-masing berkurang 3 liter. Pada pukul berapakah pesawat terbang tersebut tiba di kota Abu Dhabi ? A. Berapa panjang bagian yang terpendek ? A.000 setiap jam. 5/4 x 41. 9. Sepotong kayu panjangnya 40 meter dipotong menjadi 2 bagian dimana yang satu panjangnya 2/3 dari lainnya. Ia harus memotongnya 2 m pada salah satu sisinya agar secara tepat menutup sisi sebuah tembok. 10 ember d. 8 jam 20 menit 47. Jika mobil berkecepatan 60 km per jam. 4 x/5 D. Berapakah waktu yang diperlukan si pengamen untuk mendapatkan uang sebanyak Rp 50. 143 meter persegi d. 11 ember 43. Sebuah pesawat tebang berangkat dari Jakarta menuju kota Abu Dhabi 4 jam kemudian. 6 pagi 45. Setelah dihitunghitung ternyata sisa air tinggal 870 liter. 22 m D. 2 pagi B. Berapa kilometer jarak antara titik x dengan titik y ? . 3 pagi C. 8 jam d. Berapakah bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? a. Naufal membeli selembar tripleks yang berbentuk bujur sangkar dengan luas 169 meter persegi. 4 pagi D. 9 ember c. Waktu di Jakarta lebih dulu 3 jam daripada di kota Abu Dhabi. 18 m C. 145 meter persegi 42. lalu 1 km ke Timur lagi.4 liter c. Sebuah mobil Honda keluaran terbaru menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bahan bakar ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam.B. 7 jam 40 menit c.000 ? a. 5 x/4 C. Berapa luas dinding? a. 8 liter b. Seorang pedagang air memindahkan 900 liter air dari 1 bak ke dalam drum. terus 1 km ke Utara. 113 meter persegi b. 7 jam b. 8 ember b. Seorang pengamen dapat mengumpulkan uang rata-rata Rp 6. 10 liter 46. maka jarak yang ditempuh hanya 80%-nya.

AXXER --.locasalen 6. Dan isilah dengan huruf T bila TIDAK SAMA.A. Waktu yang diberikan hanya 8 menit.000 gram b.111001 7. 2272 --. 5 C. dengan volume 162 m kubik.T.000 gram c.000 gram d. 175. Gilland Ganesha --. 1234 --.2272 46. 110011 --. x > y b. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)".Jatmiko Hariono 48.VIFTTWH 44.ATSHPS 43.P.lowomgan 2. TSHPS --. 900 cm 50. 600 cm b.MTHSST 9. OTIS --. Hitunglah berapa cm sisi tingginya? a.AXXRE 47. Seorang pengangkut batu dapat mengangkut 500 kg batu dalam 5 hari. Dantono Adri Noor --.7383774 5. lowongan --. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. 800 cm d. 700 cm c.SWAMP 8. x dan y tak dapat ditentukan 49. 180. Diketahui suatu bangunan berbentuk balok.OTIS 50.Ketelitian (1) Latihan psikotes "Ketelitian" ini ditujukan untuk menguji tingkat ketelitian seseorang. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. 98758 --. maka a. TSHPS --. MLTHTS --.Selamat Berlatih --3 2 10 BukanAw al i at asilnya ( unci aw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf S atau T 1. Berapa gram kah yang dia angkut pada hari ke-5 ? a. hari kedua 75 kg. 6 48. 10 B. (new) --. Jika x = berat total p kotak yang masing-masing kotak beratnya q kg dan y = berat total q kotak yang masing-masing kotak beratnya p kg. Kemudian. Probolinggo --.Benny Indrakusuma 4 . dan hari keempat 30 kg. 165. x < y c. 185. x = y d. Bila waktunya sudah 8 menit. Benny Indrakusumah --. PT. Petunjuk Soal : Bandingkan susunan huruf/angka/kata pada masing -masing soal yang diberikan. SWAMP --. Sisi panjangnya adalah 6 m sisi pendeknya 3 m. VIFTTWH --.000 gram Latihan Psikotes . hari ketiga 120 kg.1234 4. kotak di depan nomor soal. Gilland Ganesha 42. 7353774 --.DESA 49. Jatmiko Haryono --. DASA --. diisi dengan huruf S bila susunan huruf/angka/kata yang di depan SAMA dengan yang dibelakangnya. segera berhenti.Dantono Adri Norr 45. Hari pertama mengangkut 90 kg. 7 D. locasalen --.Probolinggo 10.98758 41. Kerjakan dengan cepat dan teliti.TSHPS 3.

Flamboyan --. SMPRN --.7054 31. 456654 --. MLTHSTS --.Kewargaannegara 72.INTLE 12. Indahnya sedekah --. Bulan November --. diisi dengan huruf S bila susunan huruf/angka/kata yang di depan SAMA dengan yang dibelakangnya. Kewarganegaraan --. 4295454 --. 65444 --. 26789 --. C. --.Silvi Aria Yayuk 34. mindset --.Enginering 54. psikotest --. 345566 --. LAMRON --. dan anda akan mengetahui .V. segera berhenti.mindset 77.Muhamad Paidi 62.Toko Flamboyan 74.C77DB6FGH58KL 68. Silvi Aria Yayuk --.Ketelitian (2) Latihan psikotes "Ketelitian" ini ditujukan untuk menguji tingkat ketelitian seseorang.THTSTQ 13. Kemudian. 65889 --. Yandi Suharto --.421001099718338 76. SPURSV --.Tini Kasmanto 24.Mita Sutjiwati 29.PIKNIK 39.744.+-.12345 71.1414 60. Rina Vita Mudrika --. 1068 --.345566 61.Bulan Nopember 67.421.Rina vita Mudrika 75.97054 16.655566 20.DRWST 63. GIRX --. SERI --. 97054 --. 1441 --. 23456 --.34567 40. 65479 --. 665566 --. C77DB6FGH58KL --.butuh table tsb.*-071. BBila waktunya sudah 8 menit.65478 25.psikotes 79. URNAF --. Mita Sutjiowati --.Sri Haryono 23. 69877 --. butuh tabel tsb.NCTN 55.MCRWS 69.65444 51. 321456 --. 421.SARI 35.SPURSV 65. THTSTQ --. Flamboyan 18. Tini Kaswanto --. Toko Flamboyan --.11. Hendro Tjahyono --.1068 57.Indahnya sedekah 58.CV. kotak di depan nomor soal. INTLX --.pikiran bamah Latihan Psikotes . PICNIK --.744.69787 15. NCTN --. Muhammad Paidi --.6038 73.QSTNFH 38. Engineering --. pikiran bawah --.456654 53.71068 19. 8991 --.+-. Petunjuk Soal : Bandingkan susunan huruf/angka/kata pada masing -masing soal yang diberikan.MLTHTST 36. QSTNFH --. Yana Wirdayati --.GRIX 33.LARMOR 66.*-071. DRWST --.321456 27.1212121212121 80. HYUTY --. 7054 --. 45555 --. 6038 --. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)".Yandi Suharto 14.HYUTH 22. 421001099178338 --.26789 59.SMPNR 30.Hendro Tjahjono 64.manajemen 78.Yana Wirdayati 37.65889 32.45545 28.URNAF 70. 123321 --. 1212121212121 --.8991 21. Waktu yang diberikan hanya 8 menit. Sri Haryono --. --.321123 26. managemen --.4295454 17. 12345 --. 56. 52. Dan isilah dengan huruf T bila TIDAK SAMA. 71068 --. Kerjakan dengan cepat dan teliti. MCRSW --.

buras karir 54.2553 63. MCRSFT --.SKERT 73.*01 --.46555 43.321223 13.000 --.Rp.GESIZT 29.Indonesian 22. GROSS --. BITAL --.000.cangkok. (new) --. 100110 --. Sri Handayani --. bkjskhsaksaj --.TFWDE 15. 656566 --.FIFFIFT 58.4582 9 . 1771 --.FIVEFT 32. 6565 --.PQRSTSPANBSAJ 46. Indonesia --. 46555 --.GROSS 31. UTASU --. 358899 --.com & co.Selamat Berlatih --8 7 65 BukanAw al i at asilnya ( unci aw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf S atau T 1.UTASU 72. Supiani --.1998 68.FRAWXR 5.speda motor 41. Three Person --.MLTHSTS 61. 121212 --. Rp 1.kokokokok 8. 2597 --.000.Sri Handayani 25.Priambodo 64. PQRSTSPNABSAJ --.100100 62. OKIES --.Lokasinya diatas 55. OTTTY --.656566 4.358899 53.000 3. HPPHPH --. BGRET --.TMSNW 10.nilai/hasilnya. aquarius --.363636 27.id --.id 48. TMSNW --.71007 7. Priyambodo --.Indriatmi Suwamati 57. Nana Suntana --.OTTYY 49. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. sepeda motor --. 321123 --.6869696 17.Tree Person 14.UNRLE 16. 656654 --.656654 33. 71070 --. cangkok.8168118 66.MCRSFT 21.IBTAL 59. UNLRE --. I love you --. MLTHTST --.Yayuk. bursa karir --. 6869696 --.*01 67. Catur Lukito --. Suhandoyo --.MGTAR 71. ATTIT --. Ayu 28.gkarir dan giklan 42.1717 52. ISER --.bkjskhsaksaj 18.com & co. TFWDE --. SKART --.pekerjan 51.BRETG 30. 1998 --. Ayu --.HPHPHP 24. ggkarir dan ggiklan --. 4852 --.I live you 19.supiani 26. Lokasinya diatas --. 8168118 --. Indriatmi Sumawati --. Singo Group --.700212088 12. FIFFIFT --.ATTTI 69. 700212088 --. 636363 --.IESR 9. FRAWTX --. GESIZT --. 2553 --. Yayuk.Asep Feri Setiawan 44.HARTX 60. Asep Feri Setiawan --.920!*74410!*.Catur Lukito 70. 987456 --.aquaries 11. pekerjaan --. MGRAR --. 1. 920!*74410!*.Suhandoyo 20.Nana Suntana 50. HARTX --.OKIES 45.121212 6. kokokokok --. 6 Februari --.5656 65.987456 56.Singo Grup 23.6 Pebruari 2. FEVIFT --.2975 47.

O. Arie Nugraha --. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. Berapakah umur Rina ? a. kecermatan. 6547 --. Rizki berusia 2 tahun lebih muda dari Hillmy. 55 orang b. Indonesiaku --. 5 berbanding 9 d. 322223 --. 58 orang D . Wiwiek Rachmiwiyati --. Bila waktunya sudah 60 menit. Sedekah --.Ari Nugraha 40. Kemudian. atau d sebagai pilihan jawaban anda. dan menyeluruh dari berbagai arah/sudut/segi/sisi. Berapakah jumlah 47 orang dan 9 orang ? a.1972 39.. 7789 JKT --. 6 berbanding 15 5. Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban paling tepat berdasarkan beberapa informasi singkat yang diberikan. hemat & mudah --. Naufal berusia 7 tahun lebih tua dari Rizki. 7 tahun b. 6 tahun 4.. a. 30 tahun c.1968118 80. 57 orang d. 1972 --. 56 orang c.AYPQS 75. Rina menanyakan berapa umurnya dengan pernyataan: "Umur saya sekarang tiga kali umur keponakan saya. BOX. 20 tahun b.P. 77899 JKT 78.hemat & mudah Latihan Psikotes . dan lima tahun yang lalu umur saya lima kali dari umur keponakan saya".6547 38. dan menarik kesimpulan serta mengukur tingkat kecerdasan.Kemampuan Kuantitatif B (1) Latihan psikotes Kemampuan Kuantitatif B (Numerik. 1 berbanding 6 b.Selamat Berlatih --C B A@ BukanAw al i at asilnya ( unci aw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. 1968118 --.Sodakoh 36. b. dalam memandang permasalahan secara terpadu (terintegrasi). segera berhenti. c. 1/3 berbanding 5/6 sama dengan . 69965545485040 --. 5 berbanding 18 c. Aritmatika.69965545485040 77. Waktu yang diberikan 60 menit.Rudi Heriyanto 35. sistematis. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)".Wiwiek Rahmiwiyati 76. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. sekaligus ketelitian seseorang. 40 tahun 2. b. dan Analisis) ditujukan untuk mengukur kemampuan mencerna. kotak di depan nomor soal. 5 tahun d.34. menganalisis.Indonesiaku 79. BOX.O.. atau d 1. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya.4441441 37.322323 74. (new) --. 4441441 --. Rudi Hariyanto --. c. P. diisi dengan huruf a. 3 tahun c. AYPQS --. Berapa tahun selisih usia Naufal dengan Hilmy ? a. 35 tahun d.

17. Dias suka mengoleksi mobil-mobilan. 16. 18. Rp. berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 sapi tambahan? a. Rp 55 milyar 10.500. Jika Jatmiko memberikan Rp 5 milyar kepada Arie. Rp 14 milyar b. Seluruh uang Dias digunakan untuk membeli mobil-mobilan.000. 16. Rp 570 juta 8. c. Rp 55 milyar b. Rp 540 juta d. Sisanya adalah Rp 25 milyar. . Berapakah sisa uang untuk investasi tersebut ? a. 50. Rp 45 milyar c. Indragung membeli 50 ekor sapi senilai Rp. Rp 406 juta d. Berapa jumlah uang mereka ? a. Handoyo mendapatkan 3 kali lebih banyak dari Tejo. Rp 412 juta 7. Rp 365 juta b.000.000 c. maka Arie akan mempunyai uang Rp 4 milyar lebih sedikit daripada uang terakhir Jatmiko.800. Benny. Supiani menyiapkan uang Rp 200 milyar untuk investasi baru. b.000. 5. agar dalam waktu 1 tahun uangnya menjadi Rp 448 juta. Rp 62 milyar d. Berapakah jumlah uangnya semula ? a.6. Rp 400 juta c.000 b. Uang saku Dias sehari adalah Rp. Handoyo. 16. Dias sudah mengoleksi 10 mobilmobilan dalam 2 bulan.000 per ekor. Berapakah yang harus ditabung Farlodrian ke bank. Rp 42 milyar d. Rp 55.300.000 11.000 d. Rp.per buah. Rp 50 milyar d. Maka berapa yang diperoleh Handoyo ? a.800.400. Rp 51 milyar 9. Rp 62. Jika Indragung menghendaki harga rata -rata sapinya Rp.. Dias membeli mobil-mobilan bekas yang harganya murah. Benny mendapat dua kali lebih banyak Tejo. 16.400. dan Tejo membagi uang. Rp 270 juta b.000 per ekor dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi seharga Rp. Mobil-mobilan koleksi Dias sebagian merupakan pemberian orang lain. Rp 340 juta c. Rata-rata harga mobil-mobilan yang ia miliki adalah Rp. Pernyataan di bawah ini yang dapat menjelaskan hal di atas adalah : a.8 milyar c. Rp 27 milyar c. Rp. 16. Jika untuk investasi tersebut Supiani membeli tiga buah villa dengan harga Rp 10 milyar per villa dan membangun 5 hotel dengan biaya Rp 25 milyar per hotel. Jika bunga bank 12 % per tahun ? a. Jumlah uang yang dibagikan seluruhnya Rp 900 juta. Arie mempunyai uang sebanyak setengah dari uang Jatmiko. Rp.000 per ekor.. Adri Noor menginvestasikan seperlima dari uangnya untuk membeli perkebunan dan dua perlima dari uangnya untuk membeli properti..5 milyar 3. Rp 40 milyar b.

Rp. 14 orang d. Rp. banyaknya peserta pria dibanding peserta wanita adalah 5 : 2. 46% 15..000.b. 42 peserta d. 18 diantaranya hitam. 10 ekor d. 68% c. x > y b. 56 orang c.017 + 5. 10.d.c. 100.000.. yang hitam semuanya berjumlah 35 ekor maka banyaknya ayam betina yang tidak hitam adalah . Berapakah harga sebungkus mie instant ? . 48% d. Bambang menjual sebuah barang dengan harga Rp. Berapakah harga beli barang tersebut? a. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam.000.d. 12. 9 adalah 150 persen dari ? a. maka a. 28 peserta b. Uang saku Dias digunakan sebagian untuk membeli mobil-mobilan. 78% b. 3 b. x dan y tak dapat ditentukan 17.. Seandainya diantara peserta pria pergi 5 orang maka perbandingannya menjadi 2 : 1. 278925 dan y = 12. 35 peserta c. 12 ekor 19.. 58 orang 16. 15 13. Berapa banyaknya peserta pertemuan tersebut ? a. 6 c. panitia mengundang 50 wanita dan 70 pria. 20. 14. 6 ekor b. Rp. 28 orang b. Empat (4) orang menggali selokan dan selesai dalam waktu 7 hari. Dewi dan Tini berbelanja pada pasar tradisional.000. 49 peserta 18.178 + 6. 120. 64. dan memperoleh laba 25% dari harga beli.untuk 4 bungkus mie instant dan 3 kaleng susukental manis. Dalam sebuah pertemuan.900.000. Jika x = 0. a. Dalam suatu pertemuan. 80. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan dalam waktu 1/2 hari? a.700. Dewi harus membayar Rp. 8 ekor c. Tini harus membayar Rp. 27 ekor ayam jantan. Rp. Berapa persen tamu yang hadir ? a. x < y c. x = y d.14. Ternyata dari undangan tersebut yang hadir hanya 40 % wanita dan 50 % pria dari jumlah keseluruhan undangan. 12 d. untuk 3 bungkus mie instant dan 5 kaleng susu kental manis.

30 unit 21. Rp. Rp. p + 30 c.maka yang suka berenang dan main tenis adalah . 10p 23. Dalam waktu sebulan Feri menerima komisi Rp 900. Tentukan rata-rata nilai baru siswa tersebut ? a.-.000 dan mendapat keuntungan Rp 300. 3 siswa b. 800 c. p + 10 b. 950 b.. 8.000. Peserta di wawancara dalam 3 gelombang. 4. Rp. 5 ekor c.150 c. 875 b. Berapa unit barang A yang telah dijual oleh Feri jika perbandinagn barang A dan B yang terjual adalah 1/3? a.000 per unit dan barang B sebesar Rp 400. Sedangkan Rizki membeli 3 eksemplar buku dan empat batang ballpoint dengan harga Rp.500. Rp. 11 siswa 24. 700 20.000 setelah ia menjual beberapa barang A seharga Rp 300. a.000 per unit. 5 pewawancara c.500. Rp. 15 ekor d. Jika di dalam kelas ada 30 siswa sedangkan yang suka berenang ada 27 siswa dan yang suka main tenis ada 22 siswa. Di dalam suatu kelas terdapat 30 siswa dan nilai rata-rata tes matematika adalah p. 1. 4 pewawancara d. jika setiap pewawancara paling banyak mewancarai 4 pelamar? a. 15 unit c.000. 8 siswa c. Berapa anak sapi yang dibeli atau dijualnya? a. Hilmy membeli dua eksemplar buku dan sebatang ballpoint dengan harga Rp. Hanya 80% pelamar pria dan 30% pelamar perempuan yang datang untuk wawancara. GigaFarm kemudian menjual dengan harga Rp 7. Rp. Berapakah harga satu batang ballpoint ? a.000.. 4 ekor b. GigaFarm membeli beberapa anak sapi dengan harga Rp 6.000. 750 d. 10 unit b. Singo Group Co memanggil 44 pelamar pria dan 58 pelamar perempuan. pak guru matematika mereka menaikkan nilai setiap siswa sebesar 10. 6 pewawancara 22. 19 siswa d.000. 12 unit d. . Setiap siswa dalam satu kelas suka berenang atau main tenis.a. p + 300 d. Berapa pewawancara dibutuhkan. Feri akan menerima komisi sebesar 6% dari penjualan barang senilai Rp 3. Rp.000 d. 1.000 untuk tiap anak sapi. 13 pewawancara b. 8 ekor .. Rp. 975 25.

Rp 287. Berapa rupiah x? a.00 c.500 c. Jika x rupiah dibagi merata pada n orang. maka berapakah sisanya jika 5n dibagi 7 ? a.000. 2.500 per jam untuk tiap orang. Rp. 21 orang b.26. 2 hari b.000 orang. 24 orang c. 0 b.000. 4 30. maka setiap orang sekarang memperoleh Rp. 18 cara b. 3 cara 29. 14 tahun c. 50. Berapa tahunkah usia anak tersebut sekarang ? a.5 hari 31. 300.550 b. 12 cara d. Kota D mempunyai penduduk 1.000. maka setiap akan memperoleh bagian Rp. Enam tahun yang lalu ibu tersebut berusia 24 tahun lebih tua dari anaknya. Berapa orang buruh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari ? a. 8 tahun b. dan seorang bendahara dapat dibentuk? a. 250. 26 orang d. 12 tahun 28. 60 hari c.000.00 b. 10 orang masing-masing berpenghasilan Rp 12. Untuk membentuk pengurus suatu organisasi. dan 2 orang calon bendahara. 20 orang dalam sebuah toko berpenghasilan Rp 7. 10 tahun d.00 27.500 d. 1 c. 60.250. Rp. ada 2 calon ketua.000 orang yang setiap tahun .000. Rp 298. Empat tahun yang akan datang seorang ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. Jika n dibagi 7 maka sisanya adalah 3. 5 hari d. Jika seorang lainnya bergabung pada kelompok di atas dan x rupiah dibagi merata. 3. RP 297.500 per jam. seorang penulis.500.00. Rp 297. 3 d.500 33.000. 3 calon sekretaris.00. Kota C mempunyai penduduk sebanyak 400. Enam buruh dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 4 hari. 29 orang 32. Rp. 2. Berapakah jumlah uang yang harus diberikan kepada mereka semua dalam 7 jam setipa hari? a.000. Dalam berapa hari pekerjaaan tersebut akan selesai jika pekerjanya ditambah 30 orang? a. Lima orang mengerjakan penggalian tanah dan dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari. 6 cara c. Rp. serta tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada dua ataukedudukan yang berbeda.000 orang yang setiap tahun penduduknya bertambah 20.00 d. Dalam berapa caSarahh susunan pengurus yang terdiri dari seorang ketua.

Biaya per siswa adalah Rp 450. 9 minggu c.jika dengan Rp 4.000. dan Z mengumpulkan uang berturut-turut Rp. Berapakah banyaknya siswa dalam kelas tersebut? a. 15 butir telur d. Rp. X.000. Murid-murid suatu kelas akan berpiknik dengan bus.000 b. 16 tahun 34. dan Rp. Rp. 50 40. x > y b. 20 siswa 35. Jumlah siswa wanita 2 kali lebih banyak dari siswa pria. x < y c. 65 d. 140.000 c. 17 butir telur 37. Berapa jumlah p. Dalam berapa minggukah Toko Flamboyan akan mempunyai pekerja sebanyak 600 orang? a. Toko Flamboyan mempunyai 460 pekerja dan masih mempunyai kemungkinan untuk menerima 25 tenaga baru lagi tiap minggu.00 dan jumlah uang yang terkumpul adalah Rp 13.000. Nilai Budiman termasuk urutan ke 16 dari atas dan juga urutan ke 16 dari bawah dalam kelasnya. 70.penduduknya berkurang 30. 5 siswa b. 32 orang 39. Berapa tahun lagikah kedua kota ini menjadi sama ? a. 15 siswa d. 5 minggu 38. Jika 20% dari x adalah 2a dan 45% dari x adalah 1/2 b. 14 butir telur c. Berapa butir telur yang dapat dibeli dengan Rp 20. x = y d. 220.-.-. Pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan. x = 3p + 5.000. maka berapa persen a + b dari x ? a.000 . 50. 15 tahun d.untuk modal usaha mereka. Berapakah jumlah siswa pria yang ikut berpiknik? a.500. Jika usahanya mendapat untung sebanyak R 150. maka a. 100 c. 26 orang d.000. Y. 80 b. 7 minggu d. dan y = 2p + 4. 17 tahun b. Rp. 80. 8 minggu b. 14 tahun c. Namun. Jika p sembarang bilangan positif. 16 orang b.. 10 siswa c.-. keuntungan yang diterima Z ? a. 180.000 orang. Rp.0o. 12 butir telur b. Tiga laki-laki..000 akan mendapatkan 3 butir telur ? a. tiap minggu 5 orang pekerja keluar. 31 orang c. x dan y tak dapat ditentukan 36.

900 ekor b. 3 minggu 4. Kemudian. 21 kelereng b. Sepuluh tahun yang lalu. c. sekaligus ketelitian seseorang. serta jawaban yang SALAH dan BENAR.- G a ilnya un i aw aban . diisi dengan huruf a. dan menarik kesimpulan serta mengukur tingkat kecerdasan. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding yang panjangnya 13 m dan tingginya 4 m. Bila waktunya sudah 60 menit. 3 tahun b. berapa jumlah kelereng Reza sekarang? a. atau d 1. 62. kecermatan. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. Rp 204. segera berhenti. atau d sebagai pilihan jawaban anda. dan menyeluruh dari berbagai arah/sudut/segi/sisi. usia Azari adalah sepertiga dari usia sekarang. Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban paling tepat berdasarkan beberapa informasi singkat yang diberikan. 8. Rp 223. dan Analisis) ditujukan untuk mengukur kemampuan mencerna. 8 tahun 3. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. b.Kemampuan Kuantitatif B (2) Latihan psikotes Kemampuan Kuantitatif B (Numerik. Waktu yang diberikan 60 menit. Rp.000 Latihan Psikotes . 4 tahun c. Lima belas tahun yang akan datang. 9.d. Aritmatika.100 ekor c. 5 tahun d. Rudi mampu mendapatkan 8. c.500 ? a. Pabrik CV. Dalam sekali tangkapan. menganalisis. Berapa ekorkah hasil keseluruhan tangkapa Rudi n tersebut ? a. 8.c. 9. bila per meter persegi diperlukan biaya Rp 4. Jika awalnya Reza mempunyai kelereng 12 buah. 15 kelereng 2. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". 10% dari hasil tangkapannya adalah ikan yang kurang baik. Laris menyediakan batu bara untuk memanaskan 6 buah ketel dalam 4 minggu. Reza bermain kelereng dan menang 3 buah. (new) --. sistematis.000 ekor 5. Rp 216.100 ekor ikan yang baik.000.b. 24 minggu b. b. 9 kelereng d. Berapa tahunka usia h Hasan 5 tahun yang akan datang ? a. dalam memandang permasalahan secara terpadu (terintegrasi). kotak di depan nomor soal. perbandingan antara usia Hasan dan usia Azari adalah 3 : 5. Kemudian Reza main lagi dan kalah 6 buah.000. 12 minggu d.Selamat Berlatih --T S R QP IH FE BukanAw al i a Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. Berapa lamakah pabrik itu harus menyediakan batu bara agar dapat dipakai untukmemanaskan 18 buah ketel? a.000. 14 minggu c. 3 kelereng c.800 ekor d.

21 meja . 121 orang d. Jika A dapat dibagi oleh 30 dan 35. Jumlah meja 3 kali dari jumlah lemari. 55 orang d. Berapa literkah rata-rata yang dipakai oleh tiap keluarga dalam waktu 1 minggu? a. 22 anak senang membaca. 28 anak senang bermain musik.00. 16 meja b. Berapakah jumlah meja yang akan di buat? a. 21 d. a. Bagian pertama dilakukan oleh 1/3 dari jumlah orang tersebut.000.00 d. Pelaksanaan tugas tertentu dibagi dalam tiga bagian dan dilakukan oleh 228 orang. 98 c. Pipa air di suatu tempat mempunyai 523 cabang saluran untuk keperluan parapelanggan sehari-hari.910 liter air. 108 8. 160 liter c. 112 orang c. Dari sekelompok anak.000. 8 b. 114 orang b. 30 anak b. 60 anak 10. Berapa orang kuli yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 30 menit ? a. 17 liter b. Gilland Ganesha merencanakan membuat lemari dan meja.d. 50 anak d.000. 64 orang b. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah a.000. 11 c. Empat orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 8 jam. 70 orang 9. Berapa orangkah yamg melakukan bagian ketiga? a. 116 orang 7. 54 d. PT. 9 b. Rp 1.00 b.. Rp 900.00 13. Bagian kedua dilakukan oleh 1/6 dari jumlah orang tersebut. Harga 18 baju Rp 540. Dalam satu minggu pemakaian mencapai 88.6. maka t ? a. Harga 2. Jumlah kedua barang itu 24 buah.00 c. 65 12. 70 liter 11. maka A juga dapat dibagi oleh : a. Jika 6 x 6 x t = 18 x 18.000. Rp 234..000. 170 liter d. Rp 800. Rp 750. 65 orang c.000. 40 anak c. 20 anak senang membaca dan juga senang bermain musik..5 lusin baju tersebut adalah .

000 c. Jika r/3 sebuah bilangan genap. Saat itu 11 orang membawa mobil balap. Rp 12.000 minggu lalu. dan r/6 sebuah bilangan ganjil. 315. Rp 12. maka manakah yang dapat merupakan nilai r ? a.400 c. maka q . Dua perenam sisanya digunakan untuk biaya antar jemput. 20 meja 14. Sekelompok anak yang sedang bermain mobil-mobilan berjumlah 18 anak. -6 d. 526 kata d. Jika x rupiah dibagi sama rata pada n orang dan setiap orang memperoleh bagian yang s ama besar Rp.500. 6 b.400. 14 anak 19...000 b. Kemudian datang seseorang ikut bergabung pada kelompok di atas dan jika x rupiah dibagikan merata. a. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp 14. 1 c. 532 kata c. 63.600 b.3 = q + 3. 300. Rp 13. Berapa kata yang dapat diselesaikan oleh Paidi dalam waktu 6 menit ? a.000 20. Rp 15. Sepersepuluhnya langsung digunakan untuk membeli sabun cuci. 60 b.600 17.400 d. 1 anak b. 18 meja d.200.000 b. 8 orang membawa mobil sedan. 6 anak c. Seperempat sisanya digunakan untuk membeli kopi dan gula. Jumlah anak yang membawa kedua jenis mobil tersebut adalah a.c. Rp 11. Paidi dapat membaca 1. dan 5 orang tidak membawa mainan sama sekali.500 d. Sisa uang Sarah sekarang adalah . Rp 12. maka setiap orang kini mendapat bagian sebesar Rp. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil Rp 11. 400. -1 18.00. 350. Sarah menerima uang Rp 50. Sepertiganya sisanya digunakan untuk membayar jasa pencucian.500 c. 12 . 516 kata 16.000 15. Berapa rupiahkah x ? a.000 d.000. Jika p . 12 anak d. 52. 612 kata b. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah a.548 kata dalam waktu 18 menit. Rp 10.-.p = ? a. 18 c. Rp 7.

d. 24 21. Seorang pedagang membeli beberapa bungkus rokok seharga Rp 60.000. Kemudian ia menjual lagi seluruh rokok tsb seharga Rp 56.750, sehingga rugi per bungkusnya Rp 50. Berapa bungkus yang dibeli oleh pedagang itu ? a. 65 bungkus b. 70 bungkus c. 75 bungkus d. 80 bungkus 22. Sebuah perusahaan kembang gula (permen) mendapat order dari langganannya sebanyak 100 ball kembang gula. Setiap ball berisi 10 pak, dan setiap pak berisi 20 bungkus. Harga 1 ball kembang gula Rp 18.000,-. Untuk pembelian 100 ball mendapat diskon 5 %. Jika langganan tersebut menjual dengan harga Rp. 100,- per bungkus, berapa keuntungan yang akan diperoleh? a. Rp 190.000 b. Rp 200.000 c. Rp 210.000 d. Rp 220.000 23. Sebuah toko mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Jumlah pekerja tahun lalu 29 orang, yang berhenti 3 orang, dan yang masuk 2 kali dari jumlah yang berhenti. Sesudah itu jumlah pegawai tidak berubah sampai sekarang. Berapakah jumlah pekerjanya sekarang? a. 37 orang b. 96 orang c. 86 orang d. 76 orang 24. Pak Sumawad menyiapkan uang sebesar Rp. 750.000,- untuk biaya penggalian selokan yang berukuran 2 meter, panjang 5 meter dan dalamnya 4 meter. Biaya penggalian adalah sebesar Rp. 27.500,- per meter kubik. Maka kondisi uang Pak Sumawad adalah ? a. Sisa Rp 350.000,b. Sisa 125.000,c. Kurang Rp. 50.000,d. Kurang Rp. 350.000,25. Jika 5t - 0,5 t = 9, maka berapakah nilai t ? a. 0 b. 2 c. 4 d. 6 26. Toko Laris membeli dari Distributor CV. Flamboyan 1 kotak kue yang berisi 30 dus dengan harga Rp. 9.500,- per dus. Setiap pembelian 1 kotak mendapat ekstra gratis 1 dus. Toko Laris menjual kepada langganannya Rp. 10.000,- per dus (tanpa memberi ekstra). Berapa keuntungan yang diperoleh Toko Laris untuk setiap kotaknya? a. Rp 24.000 b. Rp 24.500 c. Rp 25.000 d. Rp 25.500 27. Sebuah TV dijual dengan diskon 50%. Berapa persen harus ditambah untuk dijual kembali agar harganya menjadi harga sebelum didiskon pada penjualan pertama? a. 25% b. 100%

c. 50 % d. 200% 28. Sebanyak 2/3 dari peserta penataran yang sedang berlangsung terdiri dari pria. Sebanyak 1/4 peserta penataran adalah wanita belum berkeluarga. Bila ada 3 orang wanita yang sudah berkeluarga, maka berapa banyaknya peserta penataran tersebut ? a. 28 peserta b. 30 peserta c. 32 peserta d. 36 peserta 29. Niko berhutang pada Basri sebanyak Rp 100. Chika berhutang pada Niko sebanyak Rp 115. Jika Basri mendapat Rp 100 dari Chika, dan Chika memberi sebanyak Rp 15 kepada Niko, maka : a. Chika masih berhutang pada Niko b. Niko masih berhutang pada Basri c. Basri masih berhutang pada Chika d. Jawaban a, b, dan c ketiga-tiganya salah 30. Jika x = 1/16 dan y = 16% maka .... a. x < y b. x > y c. x = y d. x dan y tidak dapat ditentukan 31. Johan adalah seorang petugas penjulan. Ia mendapatkan gaji minimummingguan Rp. Rp. 210.000,- dan ditambah komisi 10% dari jumlah penjualan di atas Rp. 3.000.000,- yang dicapai selama seminggu. Jika Johan mengharapkan untuk memperoleh penghasilan Rp. 370.000, untuk satu minggu, berapakah jumlah minimum penjualan yang harus dicapai selama seminggu? a. Rp. 1.600.000 b. Rp. 3.700.000 c. Rp. 4.600.000 d. Rp. 6.700.000 32. Sebuah buku disewakan dengan harga Rp. 1.000 untuk 3 hari pertama dan untuk hari selanjutnya Rp. 600 per harinya. Jika penyewa buku tersebut membayar Rp 11.800 untuk . sebuah buku, berapa harikah buku tersebut disewanya ? a. 24 hari b. 21 hari c. 20 hari d. 18 hari 33. Toni umurnya tiga kali umur Sarah. Manakah hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya? a. Sekarang umur Sarah sama dengan sepertiga jumlah umur Toni. b. Dua tahun yang lalu perbedaan umur mereka adalah sama dengan perbedaan umur mereka sekarang. c. Bila umur Sarah 12 tahun lagi adalah 5/10 jumlah umur mereka berdua, maka umur Toni sekarang adalah 20. d. 7 tahun lagi umur Toni akan dua kali lipat umur Sarah. 34. Naufal mendapat nilai 78, 86, 80, dan 91 untuk empat mata kuliah. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata kuliah yang kelima agar diperoleh rata-rata 85 ? a. 70 b. 75 c. 74

d. 72 35. Toko Flamboyan telah menjual 50 bungkus yang terdiri atas bungkus permen dan roti. Harga satu bungkus permen Rp. 100 dan satu bungkus roti Rp. 250,00. Jika uang yang diterima Rp. 9.950,00, maka jumlah roti yang terjual adalah : a. 25 bungkus b. 32 bungkus c. 33 bungkus d. 34 bungkus 36. Sebuah mobil mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%. Berapakah penurunan total harga mobil tersebut ? a. 86% b. 64% c. 52% d. 30% 37. Umur Rika lebih tua dari Azhari. Sedangkan umur Rahma juga lebih tua dari Azhari, jadi : a. 5 tahun yang lalu umur Azhari lebih besar dari umur Rika. b. Umur Rika ditambah dengan umur Azhari lebih besar dari Umur Rahma. c. Umur Rika ditambah umur Rahma dibagi dua lebih kecil dari umur Azhari. d. Umur Rika dan Rahma sebaya. 38. Untuk menggali selokan diperlukan 6 orang selama 3 hari untuk galian sepanjang 2 km. Diperlukan berapa orang jika galian ingin diselesaikan 1/2 hari? a. 18 orang b. 36 orang c. 9 orang d. 72 orang 39. Semua tempat duduk sebuah bis telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Pada halte berikutnya ada 12 orang yang turun dan ada pula 6 orang yang naik. Berapa tempat duduk yang kosong bila semua penumpang telah duduk ? a. 1 tempat duduk b. 2 tempat duduk c. 4 tempat duduk d. 5 tempat duduk 40. Dalam satu hari ada lima shift pergantian suster di rumah sakit untuk membantu dokter. Setiap shift jumlah susternya sama. Yang manakah di bawah ini yang tidak dapat merupakan jumlah suster yang bekerja pada hari itu ? a. 30 suster b. 52 suster c. 40 suster d. 45 suster

Latihan Psikotes - Kemampuan Penalaran Analitik
Latihan psikotes kemampuan Penalaran Analitik ditujukan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis, dan menarik kesimpulan logis dan metodis terhadap informasi yang diberikan. Dalam dunia kerja sangat diperlukan kemampuan tersebut. Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban paling tepat berdasarkan beberapa informasi singkat yang diberikan. Kemudian, kotak di depan nomor soal, diisi dengan huruf a, b, c, atau d sebagai pilihan jawaban anda. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. Waktu yang

Q. segera berhenti. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. dan Lisa d. entrepreneur dipandang sebagai seorang individu yang memiliki dan menjalankan usaha kecil. dan Dino c. Entrepreneur adalah investor. a. Saudara ipar . Ke utara b. Entrepreneur tidak memiliki dan menjalankan usaha kecil. Saudara sepupu b. manakah kesimpulan terbaik dari paragraf di atas? a. Susi. atau d 1. Pardi. d. Jika saya menghadap utara. Sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Dino. S. Lisa menyukai olahraga bola Volley dan tidak menyukai atletik.. Perdi menyukai semua olahraga kecuali volley. E adalahanak dari pasangan D dengan B. Jepang. serta jawaban yang SALAH dan BENAR. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". Dari pernyataan berikut. Gina.. Lazimnya. b. S hanya berbicara dalam bahsa Inggris. Gino. (new). Jepang. maka ada produk baru yang ia ciptakan dan ada cara baru yang ia ciptakan untuk menjalankan usahanya. P dan R b. Q dan R c. a. sekedar memiliki dan menjalankan usaha kecil atau usaha besar sekalipun tidak menjadikan seseorang sebagai entrepreneur.diberikan cukup lama. Satusatunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penterjemah dalam berkomunikasi adalah. Di sini ada perempatan jalan yang saling tegak lurus. dan Cina. T adalah lima orang diplomat. 4. dan Cina. b. Gino. Susi. Salah satu jalan itu menuju ke kota Semarang. Jawaban a. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. dan Lisa b. P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Ke Timur c. Jalan mananakah yang menuju Semarang ? a. Q dan S 5. Mereka yang menyukai olahraga volley adalah. R. dan Lisa 3. Jalan yang tepat di hadapan saya menuju ke Laut Jawa. maka jalan yang ke kiri dan belakang saya adalah jalan yang menuju ke tempat lain. Ke Barat d. Jika seseorang adalah entrepreneur sejati. c.. c. Saudara misan c. Q hanya berbicara dalam bahasa Perancis. P. Dino. Hubungan antara A dengan E disebut: a. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Perancis dan Jerman. Dino menyukai olahraga bola basket dan volley.Selamat Berlatih --X W VU BukanAw al i at Ha ilnya (Kun i Jaw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. A adalah seorang anak dari pasangan suami isteri B dengan C. R dan T d. Seorang pemilik perusahan besar bisa merupakan seorang entrepreneur b. dan c salah 2. Namun . yaitu 60 menit.. Bila waktunya sudah 60 menit. --. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Seorang yang membangun sebuah perusahaan dapat dianggap seorang entrepreneur.

Tono. Daging lokal lebih mahal dari daging impor c. Disebabkan menghisap rokok dan hanya untuk kepuasaan yang sedang -sedang saja. Irene d. Oleh karena itu . b. 7. Tini d. Karena Daryanti tidak makan pagi. Gloria b.. harga daging lokal mahal dari harga beras. Karena itu : a. Kesimpulan apakah yang tepat dari cerita di atas? a.. c. ia menyadari akan terlambat masuk sekolah. c. Daryanti bangun kesiangan. Nikotin adalah suatu penyebab gangguan ringan. Dari kata-kata yang dicetak miring di bawah ini. Di sebuah pasar.. Tono. Merokok adalah merusak kesehatan c. ia dijenguk kawan-kawannya yang ingin tahu mengapa Daryanti bangun sedemikian terlambat. Jika demikian dapat disimpulkan . Daryanti tidak melihat lubang karena bangun kesiangan. ia mengalami patah kaki. ia lari sekenceng mungkin dan tidak melihat ada lubang. harga beras lebih mahal dari harga sayur-mayur. Gloria dan Albert hobi membaca. Albert dan Irene mendengarkan musik.. Beras lebih mahal dari daging impor 8. dan daging impor adalah yang paling mahal. Malaiha merasa terbelenggu akibat keputusan yang tidak jelas itu. Apabila dipilih dari tiga orang yang memiliki prestasi terbaik yang dipilih adalah. Ia dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di rumah sakit. Gloria dan Albert 11. dan Shinta b. Dono. Daging impor lebih mahal dari daging lokal d.d. Pernyataan a dan b kedua-duanya salah d. salah 6. Siapa yang sedang membaca sambil mendengarkan musik? a. a. Tedjo. d. Daryanti mengalami patah kaki karena terlambat tidur pada malam . tetapi lebih tinggi dari Tini. Kecantikan Dian Gitaya sangat mempesona forum. c. dan Shinta c. lalu kakinya patah. Prestasi belajar Sinta lebih rendah dari Tedjo. Prestasi belajar Tedjo lebih tinggi dari Tini dan lebih rendah dari Tono. Ketajaman analisis intelijen Detasemen 88 Antiteror sungguh mengagumkan. Kawan-kawan Daryanti menjenguknya di rumah sakit karena ingin tahu mengapa Daryanti terlambat ke sekolah. dan Tono 10. Tedjo. tidak seorang pun yang pernah rusak kesehatannya. Pernyataan a dan b kedua-duanya benar 9. a. manakah yang tidak bermakna abstrak? a.. Sedikit sekali orang yang biasa merokok berhasil untuk merokok secara berlebihan-lebihan. Sayur-mayur lebih mahal dari daging lokal b. sedangkan prestasi belajar Dono lebih tinggi dari Tini dan Sinta. Orang yang tidak berusaha sesungguhnya telah kalah sebelum berjuang. Omong kosong untuk berpendapat bahwa merokok itu merusak kesehatan b. Tedjo. b. Dono. Albert c. Shinta. Maka. d. a. b.

Kota H harus dikunjungi sesudah Kota-Kota J dan K. terbaik berdasarkan piala Citra yang diperolehnya? a. Agustina tidak kaya d. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah dari daerah-daerah itu. I.H.sebelumnya. Seorang wiraniaga harus memasarkan barang dagangan di lima kota H. K. Hasil survey menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu . Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping. Jadwal kunjungan kelima kota tadi sedemikian rupa sehingga . K. tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempattempat lain.Kota L harus dikunjungi sesudah kunjungan ke kota J dan sebelumnya ke kota K Urutan kota yang harus dikunjungi wiraniaga tersebut adalah . Manakah film. 12. J. Jadi: a. a. Ketika Ayah pulang dari kios penjahit. Kalimat manakah yang tidak berhubungan langsung dengan kalimat di atas? a. J dan L c. Lapangan Badak. Rinduku terpaut di Awan b. antara lain sutradara dan peran utama pria terbaik. Agustina adalah orang yang membeli mobil.H. L.. K. L masing-masing sekali. 17. d. L.. .. Orang ini adalah Agustina b. Saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki.c bukan jawaban yang benar 16. I. L.. Pada diri Gus Dur mengalir darah K. b. Sementara film Pencuri yang Baik Hati memperoleh 4 buah piala Citra. J. Wahid Hasyim. H dan I d. J. Yang ada perusahaan rotiadalah Jalan Sumbing. Taman Muda. I dan H b. kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. H dan I 15. Orang ini bukan Agustina c. Kampung Iping b. Orang ini tidak kaya. Hanya orang kaya bisa membeli mobil. demikian pula Jalan Sumbing. Wahid Hasyim adalah ayah Gus Dur.H Wahid Hasyim. Film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. a. Di jalanjalan sama sekali tidak ada lumpur. Pencuri Yang Baik Hati c. Gus Dur adalah keturunan K. Taman Muda 14. lapangan Badak. Lapangan Badak d. K. Jalan manakah Ayah pulang ke rumah ? a. Film Rinduku terpaut di Awan tidak ditonton sebanyak orang dibanding film terdahulu. tetapi mendapat piala Citra dua lebih banyak dari film Pencuri Yang Baik Hati merupakan film dokumenter terbaik. K. Jalan Sumbing c. Bundaku Tersayang d. dan Taman Muda. J. Wahid Hasyim.H. Hatiku-Hatiku 13. K. c. Gus Dur adalah pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. b. sepatunya berlumpur dan topinya banyak kena tepung. Gus Dur adalah putra kandung K. dan Jalan Sumbing. dan. H. dan Kampung Iping. Kampung Iping didiami oleh penjahit.

Wiranata Kusumah bukan pengemudi yang berbahaya karena tahun lalu baru mengalami empat kali pelanggaran lalu lintas. Lagu pop lebih disukai daripada keroncong.. Pop. kecuali : a. ia sedikitnya melakukan pelanggaran lalu lintas. Helen menyukai hanya laki-laki tampan.III 20.IV . rock/dangdut. a. V .klasik. pop. Jika Pasaribu baru mengalami pelanggaran lalu lintas sebanyak tiga kali. klasik. Tom adalah bukan laki-laki tampan b. c. Di taman bunga tidak terdapat tikus c. Pop.IV . c. Lebah lebih banyak terdapat di Jalan Diponegoro daripada di Jalan Sudirman b. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pernyataan di atas. Barisan kelas yang menghadap Utara diatur sedemikian rupa sehingga Barat ke Timur berturut-turut adalah kelas termuda sampai kelas tertua. Tahun lalu. sedang sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah Utara.. b. Jika sudah tujuh kali melakukan pelanggaran lalu lintas.. III . keroncong. Jadi: a. Kelas yang tertua akan berbaris mengahadap matahari tebit. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas III maka urutan yang menghadap Utara dari Timur ke Barat adalah. klasik. maka berkendara dengan Pasaribu lebih aman dibandingkan dengan Nasution.V . Lagu Rock dan dangdut sama-sama disukai namun lagu keroncong lebih disukai daripada lagu rock dan dangdut. Tikus -tikus menghabiskan madu yang telah dikumpulkan lebah. lagu rock lebih lebih disenangi daripada lagu klasik. Jawaban a. Madu yang berasal dari bunga adalah makanan utama dari lebah. d. Helen menyukai David. klasik. Setelah meneliti puluhan perusahaan asuransi.II . Premi yang . b. 22.V . Di jalan Sudirman tidak ada tanaman bunga d. rock/ dangdut. d. Setiap upacara bendera di sekolah dasar.II b.V . Anda dapat dikategorikan sebagai pengemudi yang berbahaya. pengaturan baris dilakukan sebagai berikut: kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap barat. Siapa yang menyukai David menyukai Tom. Helen tidak menyukai David 21. namun sulit mengatakan bahwa Nasution adalah pengendara yang aman. Pop. b.I d. VI . Jadi dapat disimpulkan : a. klasik 18. rock/dangdut. Harahap adalah seorang pengemudi truk yang membahayakan. Di jalan Sudirman ada lebih banyak tikus dari pada di Jalan Diponegoro. Urutan jenis lagulagu yang paling digemari sampai yang paling tidak digemari adalah. rock/dangdut.IV . Tom adalah laki-laki tampan c. Tom dan David menyukai Helen d. Ibu Dina ingin memberi polis asuransi jiwa dengan premi termurah. Keroncong.II c..IV . keroncong. III . Meski tidak satu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Nasution. terpilihlah lima asuransi yang kredibilitasnya cukup meyakinkan. dan c ketiga-tiganya salah 19. Harga polis Asuransi Bahagia cukup murah tetapi premi yang harus dibayar per bulannya lebih mahal dari Asuransi Asal Selamet. meski tetap lebih murah dibanding Asuransi Seger Waras. keroncong. a.

Cucu d. a. dan c ketiga-tiganya salah 24. tetapi biasanya tidak segar. Asuransi Asal Selamet c. A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Bandeng dan kakap merah d. Pada iklim panas tumbuh pohon-pohon getah dan karet. Produk Makasar lebih mahal daripada produk Medan. Siapakah yang mencuri dompet si Ani ? a. Produk Medan lebih murah daripada produk Makasar. dan berjenggot. Suatu keluarga mempunyai empat anak yang bergelar sarjana. Arsenal c. tidak besar. B memperoleh kesarjanaan sebelum D dan bersamaan dengan A. Liverpool b. C memperoleh gelar sarjana sebelum D d. Kesebelasan Arsenal kalah atas kesebelasan Manchester United dengan skor 1 -2. dan bercukur halus. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. tetapi masih kalah murah dengan Asuransi Timbang Apes. Jawaban a. . orang yang berada di dalam ruangan pada waktu pencurian itu hanyalah : Sibobo yang pendek. b. Orang yang mencuri dompet si Ani tidak hitam. D memperoleh gelar sajana sebelum C. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. tetapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Urutan yang benar dalam memperoleh kesarjanaan adalah . Udang walaupun kecil-kecil. kecil. b. Polis Asuransi mana yang memenuhi kriteria Ibu Dina? a. Asuransi Seger Waras 23. Si cucu yang berambut pirang. hitam. Bobo b. A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D. Si Dodo yang hitam. Jadi . tinggi. Selain si Ani. Produk Medan dan produk Makasar sama mahalnya. Kesebelasan Liverpool menang atas kesebelasan Aston Vukka dengan skor 3-0. . Dodo c.. c. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah. dan tidak bercukur halus. a. 25. Ikan kakap merah dan udang c.harus dibayar untuk Asuransi Ayem Tentrem tiap bulannya lebih murah dibanding Asuransi Asal Selamet. Manchester United d. Produk Makasar lebih murah daripada produk Bontang. Udang dan bandeng 28. b. Kesebelasan Manchester United menang atas kesebelasan Liverpool dengan skor 2-0.. 27. serta tidak bercukur halus. Ikan tuna dan bandeng b. a.. d. Asuransi Ayem Tentrem d. Asuransi Timbang Apes b. Kesebelasan mana yang menjuarai pertandingan ini? a. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Produk Medan dan Produk Makasar lebih murah daripada produk Bontang.. Semak dan rumput hanya tumbuh di tempat yang dingin.. Rumput dan karet membutuhkan banyak kelembapan. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna. Semak-semak dan pohon getah hanya tumbuh di daerah yang cukup . Aston Villa 26. Produk Bontang lebih mahal daripada produk Medan. c.

I. Nahkoda A sangat mencintai anaknya dan ia sendiri lebih rela mati daripada sengaja membunuh anaknya. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Di dekat sungai Amazone sangat panas dan lembap. Sebagian penyanyi berwajah cantik. B tidak boleh setim dengan G atau C.. Seseorang telah menemukan mayat nahkoda A dan anaknya yakni B. a. B. D. A harus berada dalam satu tim dengan D. Rumput d.C. Kematian si B disebabkan : a. maka akan mungkinkah baginya untuk menembak ke segala jurusan dalam ruangan itu. G . Kota A dan B b. sedangkan F harus dipisahkan dengan A untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah. Kedua mayat itu ditemukan di tengah ruangan yang dipergunakan untuk latihan membidik. Dalam ruangan tersebut hanya tampak dua pasang jejak kaki. G. Tiga tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari tiga orang. H . bahkan bisa membakar. meskipun untuk membela diri. Isabella artis cantik dan Diana seorang penyanyi. Tetapi. A. Jarak antara kota A dan B adalah dua kali jarak antara kota C dan D.D.C. a dan b bukan di antaranya d. a. Kota B dan E c. sebagian orang menduga bahwa si B diam-diam memusuhi ayahnya dan berharap akan mewarisi kekayaan bila ayahnya meninggal dunia.B. H . dan c salah 29.. F .C. Pembunuhan yang disengaja b. Pohon-pohon getah dan semak b. F d. Diana berwajah cantik c.B. Kota B dan D 32. I. Lantainya tertutup dengan pasir lembap sehingga setiap jejak tampak nyata dan jelas. C tidak boleh dipisahkan dengan I. F b. F 30. I. Kota A dan E d. H . A. A. Senapan bila di tembakkan dari jarak dekat seperti misalnya bila seseorang menembak dirinya sendiri akan meninggalkan bekas -bekas hitam pada kulit atau pakaian. E. Mungkin keduanya mati pada saat itu juga. Kota E terletak di tengah-tengah antara kota C dan D. Dua kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh adalah.. I . Isabella penyanyi cantik b. Bagian-bagian yang ditembus peluru pada pakaian kedua mayat itu menunjukkan bekas-bekas hitam dan kainnya agak hangus. Kecelakaan ..kering.B. Jawaban a. Di bawah mayat nahkoda A ditemukan sebuah senapan. yaitu setengah jarak kota A ke kota E. F c. N . Ayah tertembak di dada dan si anak di punggungnya. E. E. A. pada B tidak terdapat senapan.C. Tetapi lantai ruangan itu tak memungkinkan tampaknya bekas jejak kaki. Apabila ada orang ketiga di luar ruangan itu. Tumbuh-tumbuhan manakah yang tumbuh di dekat Sungai Amazone ? a. Tembakan yang dilepaskan dari jarak jauh tidak akan meninggalkan bekas demikian. b. E. G . Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A sama dengan jarak kota C ke kota sama dengan jarak kota D ke kota B. Pohon karet c. D. a. a dan b 31. D.

Campak b. Sakit apakah si Amin ? a. E c. Steven b. Jawaban a. maka boleh jadi ia sakit batuk kering. ada kemungkinan orang itu menderita cacar air. T lebih muda dari N. Gondok 37. Siapa yang paling muda? a. N lebih tua dari T maka yang termuda adalah .c. Mita. Shinta mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Mita.. Si Amin sedang sakit. Karena itu : Tidak pernah dapat dibenarkan untuk membunuh seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan walaupun dirinya sendiri yang menyetujui tindakan ini. Joni 35. Reni d. T 34. Anton d. Tiap pembunuhan adalah salah jika ditinjau secara moral. Pernyataan tersebut salah c. Mita. Jim b.. Mita c. campak. Richard. Nilai Yani lebih tinggi daripada Mita. Batuk kering d. dan c ketiga-tiganya salah 38. Bila seseorang kulitnya berbintik merah. Pipit. Yeni. Pada . Shinta. Kudis c. X lebih tua dari N. Pipit. Lima orang mahasiswa telah selesai menempuh ujian akhir semester. Yeni. E lebih muda dari A. Peter d. N b. Pipit. a. Reni 36. Yang terbaik tumbuh pada iklim dingin adalah wortel. Shinta. Steven. tetapi lebih tinggi dibanding Pipit. Pernyataan tersebut benar b. Jika seseorang membunuh orang lain berarti pembunuhan. X d. atau kudis. Shinta. Mita. Pernyataan tersebut belum tentu benar d. Richard c. Joni dan Richard memakai arloji. Susan adiknya Jim. Shinta. Susan c. a. Membela diri 33. dan Anton menyukai bola basket. Reni mendapat nilai tertinggi. atau gondok. Bunuh diri d. Pipit. campak. Reni. Yeni. dan kubis. b. tidak dapat disimpulkan 39. Siapakah yang jatuh arlojinya ketika bermain basket? a. Yeni. lagi pula timbul bintik-bintik merah di dahi dan tangannya. Bagaimanakah urutan kelima mahasiswa ini bila di urutkan mulai dari nilai yang paling rendah? a. Nilai yang diperoleh Mita lebih tinggi daripada Pipit. Sudah beberapa hari si Amin selalu bersin dan batuk-batuk.X lebih muda dari E. kentang. Bila terbukti bahwa ia batuk dan salesma. Peter kakaknya Susan dan lebih muda dari Jim. Reni b.

Jadi : a. Burung unta belum tentu dapat terbang d. dan c ketiga-tiganya salah 40. --. Dalam hal ini. c. Kebanyakan burung dapat terbang. Pada iklim subtropis terdapat gandum. Bangsa X terutama hidup dari roti dan minyak sebagai pengganti mentega. dan kebun anggur. diisi de ngan huruf a. b.iklim sedang banyak sekali padang rumput dan disana tumbuh ketela serta jagung. kotak di depan nomor soal. Mereka minum anggur dan makan buah anggur. Orang yang giginya baik pasti hanya memakan daging c. Pada iklim dingin b. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". Jawaban a. c. khususnya menghendaki adanya aktifitas yang mengutamakan kecakapan dalam berpikir logis dan metodis. Orang hanya memakan daging belum tentu giginya baik d. atau d sebagai pilihan jawaban anda. b. b. Sekarang orang telah menemukan bahwa semua orang eskimo mempunyai gigi yang baik. Pada iklim subtropis c. Pada iklim tropis d. Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban paling tepat berdasarkan beberapa informasi singkat yang diberikan. d. dan c ketiga-tiganya salah 2. buah zaitun. Jadi : a. Jadi dapat disimpulkan : a. Jawaban a. Burung unta memang tidak dapat terbang c.b.Selamat Berlatih --a ` Y BukanAw al Li at Ha ilnya (Kun i Jaw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. Mahasiswa ISTN yang lulus tepat pada waktunya pasti Mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K). serta jawaban yang SALAH dan BENAR. Bila waktunya sudah 50 menit. b. (new). Dalam dunia kerja sangat diperlukan kemampuan tersebut. Orang-orang eskimo termasuk sebagian kecil dari orang-orang yang makan daging. dan c ketiga-tiganya salah Latihan Psikotes . Burung unta dapat terbang b. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. yaitu mencari kebenaran sesuai dengan fakta serta silogisme. Pada iklim tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Sebagian Mahasiswa ISTN adalah Mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K). segera berhenti. atau d 1. Semua Mahasiswa ISTN lulus tepat pada waktunya. Burung unta adalah juga seekor burung. yaitu 50 menit. Jawaban a. Semua Mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K) ISTN lulus tepat pada waktunya.Kemampuan Penalaran Logis (1) Latihan psikotes kemampuan Penalaran Logis ditujukan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan berpikir logis. Sebagian Mahasiswa ISTN lulus tidak tepat pada waktunya c. Orang tidak memakan daging giginya buruk b. Pada iklim manakah mareka hidup ? a. sesuai dengan informasi yang ada/diberikan. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. Kemudian. Waktu yang diberikan cukup lama. Sebagian Mahasiswa ISTN adalah Mahasiswa Program Perkuliahan . b.

Tati lancar berbicara dalam bahasa Inggris. c. Di Jakarta telah banyak dibangun gedung bertingkat. Berikut adalah kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas: a. b. Tidak ada hotel yang bertingkat di Jakarta c. jadi . a.5 d. Semua donor harus berbadan sehat. Sebagian donor darah memiliki golongan darah O. Pak Sarlito menginap di hotel yang bertingkat b.. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3. Mungkin Tati bisu. Hanya jika berbakat dan bekerja keras. . 6. a. c. maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Mungkin Tati tidak pernah tinggal diluar negeri. Jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras. 4. 8. Pak Sarlito sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Jadi : a. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki golongan darah O dan menjadi donor darah. Murid yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi donor darah berbadan sehat. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Semua donor darah yang memiliki golongan darah O harus berbadan sehat. Kesimpulan pernyataan di atas adalah : a. Sebagian ketua rukun tetangga pernah menjadi pengurus koperasi. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. b. Jadi : a. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3.. Tidak mungkin Tati pandai dalam matematik. Tidak mungkin Tati pernah tinggal di luar negeri. Pak Sarlito baru datang ke Jakarta dan tinggal di sebuah hotel. d.. maka ia tidak berbakat. d. Hotel-hotel dan pasarpasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Di Jakarta banyak hotel-hotel yang bertingkat d. b. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. c. 3.5. jadi.. b. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional. d. c. seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. maka ia bukan pekerja keras. maka ia tidak akan sukses sebagai atlet profesional. Ketua rukun tetangga itu selalu berjiwa sosial.Karyawan (P2K). 7.5. Mungkin Pak Sarlito menginap di hotel yang tidak bertingkat 5. Semua donor harus memiliki golongan darah O dan berbadan sehat.

13. Tidak semua orang yakin akan ada kematian. 9. Bila P = C maka tidak P tidak sama dengan B d. sebagiannya lagi tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Abai pasti bukan suku bangsa z d. Hanya 4 orang siswa yang menyenangi fisika tetapi tidak mata pelajaran lain. Abai pasti bukan suku bangsa x. Bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar. c. maka. Sedikit sekali orang suku z yang berambut keriting. Sebagian S tidak lewat P c. b. Jumlah siswa yang menyenangi matematika sama dengan IPS 10.. Sebagian S tak punya H d. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial.b. dan sebagian lainnya sangat yakin bahwa tidak akan ada kehidupan setelah kematian. c.. Semua S tidak lewat P b. d. Bila S lewat P harus tambah H. a. Si Abai dilahirkan di daerah z. jadi. dan berbadan kurus. Sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol. a. a.. Semua suku bangsa x berkulit cokelat. Sebagian kendaraan tak punya uang... . 12. b. Jadi : a. Abai pasti bukan suku bangsa y. Abai keturunan suku bangsa x dan y.. Sebagian kendaraan tak punya uang. Jika jumlah siswa yang menyenangi biologi 7 orang maka dapat disimpulkan. Bila P = A. Jika A = B maka A tidak sama dengan C. Jumlah siswa yang menyenangi matematika paling banyak b. Semua kendaraan tidak lewat jalan tol. c. 15 orang menyenangi IPS dan 5 orang diantaranya juga menyenangi IPA. Semua orang meyakini adanya kematian. berambut keriting dan berkulit kuning. b. memiliki minat terhadap mata pelajaran berikut: tak ada siswa yang menyenangi matematika juga menyenangi pelajaran lain. maka. Sebagian orang yakin akan ada kematian. d... Semua orang yang pernah menjadi ketua rukun tetangga itu pengurus koperasi. tidak semua orang meyakini. Bila P = C maka P tidak sama dengan A c. Mengenai kehidupan setelah kematian. Semua S tidak lewat P dan tak lewat H 14. Bila P = C maka P = A = B 11. Jadi. Di suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa. Semua suku bangsa y berkulit hitam dan berambut keriting. berambut keriting. Jumlah siswa yang menyenangi IPA paling banyak d. Sebagian ketua rukun tetangga seluruhnya berjiwa sosial. Jumlah siswa yang menyenangi IPS paling banyak c. d.. Apabila sebagian orang yakin adanya kehidupan setelah kematian.. Sebagian S tak punya H. a. Bila P = C maka P= B b. c. Semua kendaraan lewat jalan tol. a.

Akhmad itu malas. 18. Sebagian U adalah C. Semua U adalah C 19. Sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu c. dan c ketiga-tiganya salah 21. Semua U bukan B. Sebagian besar murid pandai berenang saja c. Sebagian mahasiswa berjas. b. Teman-teman Badrun semuanya rajin. Jawaban a. Hanya logam yang memuai merupakan benda padat. Tidak ada dua gaun rancangan desainer X yang memiliki model yang sama. c. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. Sebagian gaun rancangan desainer X. b. Benda yang bukan logam tidak memuai. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Akhmad menjadi buruh di sebuah pabrik. d. Semua U bukan B dan C c. Beberapa benda padat dapat memuai. Semua logam adalah benda padat. d. Benda padat dapat memuai. Jadi : a. Gaun yang modenya tidak sama berasal dari desainer X saja. d. Dalam sebuah kelas. d. Jadi : a. sebagian besar juga pandai mendayung. Badrun mungkin teman sekerja Akhmad. Sebagian U bukan C adalah B d. sebagian besar murid pandai berenang. b. Beberapa benda yang memuai adalah logam. Jadi : a. Badrun adalah teman Akhmad. Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas d. a. c. Sebagian U adalah C bukan B b. Sebagian mahasiswa bersepatu tapi tak berjas . Gaun A dan B tidak memiliki mode yang sama. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Gaun A dan B adalah rancangan desainer X.15. Jadi : . b. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi : a. 17. Jadi : a. 20. Sebagian besar murid tidak pandai berenang dan tidak pandai mendayung b. 16. Jadi : a. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. b. c. Sebagian mahasiswa bersepatu b. Semua desainer merancang gaun dengan mode seperti gaun A dan B. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. Akhmad adalah pekerja. Badrun itu malas. Semua mahasiswa yang berdasi. Sebagian tertentu dari murid-murid itu pandai berenang dan pandai mendayung d. c.

M. b. Semua ban elastis dan terbuat dari karet. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar c. Semua ban terbuat dari karet. Semua kertas gambar harganya murah. Semua karet bersifat elastis. Jadi : . d. a. Mungkin semua teman sekelas Christina tidak lulus. b. Semua B. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah. Setiap kota mempunyai ciri rawan kejahatan. Kertas yang murah sangat berguna 26. Christina bersekolah di SMA Negeri VII.22. c. Semua penjahat adalah residivis.. Semua P bukan B bukan M d. Mungkin semua teman sekelas Christina tidak lulus. d. Sebagian kertas harganya murah. Semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian P adalah B. Semua seniman adalah pegawai negeri 23. Tema-teman sekelasnya berjumlah 29 orang. Pusat hiburan menyebabkan adanya keramaian yang menarik para penjahat. 24. Sebagian dosen adalah seniman. Tidak mungkin semua teman Christina dikenal oleh Junus. bukan B 28. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak dapat disimpulkan dari pernyataan di atas? a. Sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet. 27. Jadi : a. Penjahat tertarik adanya keramaian. Tidak mungkin ada teman Christina yang lulus. Sebagian Y adalah R. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Semua ban elastis berwarna hitam. d. b. Sebagian Y yang bukan R adalah P 25. dan T adalah P. Jadi : a. Semua P adalah B bukan T c. b. Semua T adalah T bukan M b. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. c.. Sebagian P bukan T. Semua Y adalah P. c. Junus tahu benar bahwa ada teman Christina yang tidak lulus ujian penghabisan.. Semua pusat hiburan menarik penjahat. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Sebgian penjahat adalah residivis. Semua Y yang bukan R adalah P c. Semua Y yang bukan P adalah R b. Jadi : Sebagian karet berwarna hitam. a. Semua ban berwarna hitam. Semua R yang bukan Y adalah P d. bukan M. B bukan T. Jadi : a. Sebagian seniman adalah dosen d. 29. Junus adalah tetangga Christina. d. Sebagian seniman adalah pegawai negeri b. Sebagian pegawai negeri adalah dosen c. Sebagian P bukan M adalah T. Jadi : a.

oval. Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar. Ada pembalap yang lulus uji ketahahan fisik. 31. c. c. Beberapa ikan hidup di air tawar. atau berombak. Berkat merk "Ribut".. d. maka.. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. Dalam persidangan. Pembalap harus lulus uji ketahanan fisik. Anggota tim Olimpiade yang memakai sepatu merk "Ribut" meraih medali emas. Pengadilan adalah satu-satunya tempat pemutus perkara. d. Semua ikan hidup di air. atau bulat. a.. Jadi : a. lurus. . 34. atau gemuk. tetapi sakit flu d. b. Sebagian besar dari mereka berambut keriting dan sebagian kecil bertubuh kurus.a. c. Energi yang diperlukan untuk catur hanya sedikit. Seorang tersangka tidak mungkin dapat lolos dari hukuman pengadilan.. 33. b. Sebagian besar pembalap sedang menderita sakit flu. Peraih medali emas dari Indonesia memakai sepatu merk "Ribut". Tidak ada pembalap yang sakit flu yang dapat lulus uji ketahanan fisik. Untuk kasus pembunuhan haruslah dihukum penjara. c.. Jadi : a. Semua orang yang memakai sepatu merk "Ribut" meraih medali emas. Orang dapat mempunyai wajah berbentuk hampir persegi. Suatu vonis yang dijatuhkan di pengadilan harus sesuai dengan perkaranya. penjara. atlet Indonesia meraih medali emas. b. sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian gawat darurat. a. a.. Hanya sebagian saja pembalap yang lulus uji ketahanan fisik. Catur adalah olahraga berpikir.. . Penjahat dapat berambut berombak. b. c. Semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin 30.. Sebagian anggota tim berhasil meraih medali emas. dan berwajah bulat c. c. kurus kering. b. Semua penjahat berambut keriting b. Semua penjahat berwajah hampir persegi d. seorang tersangka dapat divonis bebas. d. Catur tidak membutuhkan energi. d. d. Pembalap yang lulus uji ketahanan fisik adalah pembalap yang sakit flu. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. Semua anggota tim olimpiade dan Indonesia memiliki sepatu merk "Ribut". b. Jadi.. 32. bertubuh tegap. Rambut orang dapat keriting. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki bagian gawat darurat. Kita membutuhkan energi setiap kali berolahraga. denda. Olahraga berpikir tidak membutuhkan energi. ataupun lainnya. Seorang ahli kriminologi menyelidiki para penjahat disebuah penjara dan ternyata semua penjahat tersebut berwajah persegi. Demikian juga orang dapat memiliki badan yang tegap. Sedikit sekali penjahat yang bertubuh tegap 35. a. Tidak ada ikan yang hidup di air laut. Catur membutuhkan energi.

Suparman adalah murid yang pandai c. Guno membenci Connie dan Yanti. Murid yang pandai dan rajin biasanya tidak pernah tinggal kelas.B rajin dalam belajar. dan c ketiga-tiganya salah 39. maka pelajaran fisika juga dimasukkan ke dalam kurikulum.. Connie adalah adik dari suaminya Yanti. para tetangga kami pasti ikut menonton di rumah kami. b. PSSI sedang tidak bertanding. Yanti tidak menyayangi Husein d.. Suparman adalah murid yang rajin dan pandai d. Mencuri itu perbuatan yang jahat. Jika pelajaran fisika dimasukkan ke dalam kurikulum. Tidak semua murid yang rajin tergolong pandai. Jawaban a. Acara di TVRI malam ini bukan pertandingan PSSI. Jika pelajaran fisika tidak dimasukkan ke dalam kurikulum belum tentu pelajaran biologi tidak dimasukkan kurikulum. Suparta belum tentu seorang penjahat d. Semua lukisan yang bernilai seni yang tinggi berpedoman pada hukum-hukum perspektif. Pelajaran biologi dimasukkan ke dalam kurikulum jika pelajaran fisika dimasukkan. Suparman tidak pernah tinggal kelas sejak SD hingga di SMA sekarang ini. Jadi. Jika pelajaran biologi dimasukkan dalam kurikulum maka kimia juga . Setiap kali ada pertandingan PSSI di layar TVRI. Setiap pencuri wajib dipenjara. Suparta pernah mencuri sepeda enam tahun yang lalu. Jadi. Dalam semester kedua. Suparman adalah murid yang rajin b. Kebanyakan lukisan Tiongkok dan Jepang mempunyai nilai seni yang tinggi d. maka pelajaran kimia dimasukkan ke dalam kurikulum.. Lukisan Jepang dan Tiongkok tidak ada yang bernilai seni yang tinggi b. c. Suparman adalah murid yang duduk di kelas III. Jika pelajaran kimia dimasukkan kedalam kurikulum. Pertandingan PSSI tahun ini tidak diliput oleh TVRI. d. pelajaran kimia akan dimasukkan ke dalam kurikulum jika pelajaran fisika dimasukkan ke dalam kurikulum. c. Mungkin Suparman bukan murid yang rajin 37. 38.B. a. Lieke adalah kakak Guno. b. Malam ini mereka ada di rumah masing-masing. Lukisan Tiongkok dan Jepang belum tentu tidak bernilai seni yang tinggi c. Jadi : a. Penjara itu mengubah orang jahat jadi baik 41. b.36. Mungkin Guno menyayangi yanti 40. Suparta wajib dimasukkan penjara c. Hampir semua murid kelas III. Jadi : a. Suparta adalah penjahat b. Televisi di rumah kami sedang rusak. d.. Yanti telah bersuami. Kebanyakan lukisan Tiongkok dan Jepang tidak memperhatikan hukum ini. Husen adalah anak Yanti. Tidak semua murid yang bodoh tergolong malas. Jadi tidak dapat disimpulkan : a. Connie menyayangi semua anak Yanti. Tidak mungkin Connie membenci Husein c. Tidak mungkin Guno menyayangi Husein b. a. Jadi : a.

. b. a. c. c. b. c. Masyarakat di padang pasir tidak membutuhkan air b. Sebagian pelajar memakai lengan panjang. Jadi : a.. Sebagian taksi tidak berwarna merah dan tidak dilengkapi radio panggil. c. a. jadi : a. Semua X adalah Q. Nurlela tidak pandai bergoyang. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh tidak lagi digolongkan dalam barang-barang pecah belah. jadi : a. Meskipun tanpa air. b. Semua X yang bukan B adalah A c. Sebagian X bukan Q adalah P d. Sebagian taksi berwarna merah. 48.. b. masyarakat di padang pasir dapat hidup d. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh. Sebagian X adalah Q bukan P. Semua A yang bukan X adalah B 44. Penyanyi yang bernama Nurlela tidak dapat menggoyangkan badannya di panggung. Bila semua pelajar bercelana panjang. Sebagian X adalah Q. Cangkir merk Strong buatan Inggris tidak dapat pecah kalau jatuh. Semua X bukan P dan Q.. Air bukanlah kebutuhan pokok masyarakat di padang pasir c. Semua penyanyi dangdut panddai bergoyang. d. Nurlela adalah penyanyi sentosa. Masyarakat di padang pasir hanya sedikit memiliki persediaan air. Perenang memiliki jiwa sportif. 43.Tidak semua manusia berjiwa lemah. Sebagian pelajar memakai celana pendek dan berlengan panjang. Nurlela bukan penyanyi di panggung. Sebagian taksi berwarna merah dan tidak dilengkapi radio panggil. 45. Sebagian pelajar bercelana pendek tapi tidak memakai celana panjang. Pamanku berjiwa besar.dimasukkan. Semua taksi berwarna merah dan dilengkapi dengan radio panggil. Semua taksi dilengkapi dengan radio panggil. Sebagian pelajar memakai bercelana panjang dan berlengan panjang. Seorang berjiwa besar sudah tentu bukanlah seorang pecundang. . Semua X yang bukan A adalah B b. 49. Apabila sebagian manusia tidak berjiwa besar. Semua B yang bukan X adalah A d. Bila semua X adalah A. 42. Jadi : a. c. Air adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Masyarakat di padang pasir harus berhemat menggunakan air 47. b. jadi : a. 46. Sebagian taksi tidak berwarna merah dan dilengkapi radio panggil. Jadi : a. d. Nurlela adalah penyanyi amatir. d. Jadi : . b. Cangkir buatan Inggris termasuk barang pecah belah. Cangkir buatan Inggris tidak dapat pecah. maka. Semua X bukan P. Sebagian X adalah B. d. Sebagian pelajar bercelana pendek.

Jadi : a. Jadi : a. Semua yang bermental interpreneur dan hidupnya makmur adalah wiraswastawan. Sebagian penulis adalah guru. b. yaitu 40 menit. d. Semua wiraswasta hidup makmur. b . serta jawaban yang SALAH dan BENAR. 4. d. Semua musim terasa dingin dalam tiga bula. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. 50. b. Semua orang yang bermental interpreneur hidup dengan makmur. Jadi : a. Waktu yang diberikan cukup lama. Dalam dunia kerja sangat diperlukan kemampuan tersebut. Semua wiraswasta yang hidupnya makmur bermental interpreneur d. Sebagian orang yang bermental interpreneur melakukan usaha wiraswasta. Tidak semua musim berlangsung tiga bulan. Cangkir Strong buatan Inggris tidak mungkin pecah. b. (new). Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban paling tepat berdasarkan beberapa informasi singkat yang diberikan. Dalam hal ini. c. Sebagian guru adalah penulis. diisi dengan huruf a. 3. d. segera berhenti. Manakah yang tak cocok dengan pernyataan di atas? a. Kaktus bukan tananam padang pasir. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)".c. Kemudian. c. Semua wiraswasta bermental interpreneur b. c. Latihan Psikotes . Kaktus bukan tanaman sayur. Sebagian musim tidak berlangsung selama tiga bulan. Sebagian penulis adalah pegawai negeri b. dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. Sebagian wisatawan tidak mengunjungi Kota Cibinong (Bogor). atau d 1. Semua guru adalah pegawai negeri. d. Semua wisatawan selalu mengunjungi Kota Cibinong (Bogor). Semua penulis adalah pegawai negeri. atau d sebagai pilihan jawaban anda.Selamat Berlatih --d c BukanAw al Liha Hasilnya Kunci Jaw aban Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. 2. sesuai dengan informasi yang ada/diberikan. Kota Cibinong (Bogor) memiliki banyak kesenian daerah. khususnya menghendaki adanya aktifitas yang mengutamakan kecakapan dalam berpikir logis dan metodis. Jadi : a. Sebagian musim terasa dingin. Semua musim berlangsung selama tiga bulan. Sebagian pegawai negeri adalah guru. Semua wisatawan selalu mengunjungi kota yang memiliki kesenian daerah. Semua yang mengunjungi Kota Cibinong (Bogor) adalah wisatawan. Cangkir merk Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah. yaitu mencari kebenaran sesuai dengan fakta serta silogisme. Hanya beberapa wisatawan mengunjungi Kota Cibinong (Bogor) b. c. c.Kemampuan Penalaran Logis (2) Latihan psikotes kemampuan Penalaran Logis ditujukan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan berpikir logis. --. Tidak ada tananaman sayur yang bisa tumbuh di padang pasir. Semua musim yang terasa dingin berlangsung selama tiga bulan. kotak di depan nomor soal. c. Bila waktunya sudah 40 menit.

Sebagian A adalah N. Sebagian buah yang manis berulat c. Tidak ada kaktus yang tumbuh di padang pasir.. Beberapa sungai yang memiliki aliran deras tidak menuju ke laut b. Semua aliran sungai menuju ke laut. 12. Semua buah yang manis berulat. d. Semua buah yang telah masak berulat d. Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ulangan. Jadi : a. Jadi: a. Jadi : a. b. Semua mahasiswa belajar b. Sebagian ikan laut yang ibu beli di pasar kemarin berasal dari toko Bintang. Sebagian buah yang telah masak rasanya manis. N bukan U. Sebagian buah yang berulat rasanya manis 9. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Semua kaktus hanya tumbuh di padang pasir. 8.b. Semua siswa mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. Sebagian sungai memiliki aliran deras. b. Sebagian binatang pemakan daging d. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapat nilai baik. d. Semua A bukan N bukan B. d. bukan B. Semua N. Semua ikan yang pernah dijual di toko Bintang hanya ikan laut. Semua siswa mempersiapkan diri. Semua A adalah U bukan B. Sebagian buah yang telah masak berulat b. Sebagian A bukan U. Jadi : a. Semua orang akan tidak bahagia. Semua Harimau adalah pemakan daging. 5. c. Sebagian A bukan B adalah U. c. Jika tidak benar dikatakan "bahwa semua orang tentu berbahagia". 10. B. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian d. . Semua ikan yang ibu beli di pasar kemarin adalah ikan laut. d. a. Kaktus bisa tumbuh di padang pasir. Semua ikan yang dijual di toko bintang kemarin adalah ikan laut. Tidak mungkin toko Bintang menjual ikan tawar minggu yang lalu. bukan N. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Jadi : a. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian c. Semua A adalah N bukan U. 11. c bukan jawaban yang benar 7. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian 6. Sebagian binatang adalah Harimau. b. jadi : a. Kemarin Ibu hanya membeli ikan laut dari toko Bintang. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri tapi mendapat nilai baik. d. dan U adalah A. c. Semua aliran sungai yang deras akan menuju ke laut. Semua pemakan daging adalah Harimau b. Mungkin kemarin Ibu mau membeli ikan tawar dari toko Bintang. b. Jadi : a. Sebagian Harimau adalah pemakan daging c. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. c.. Sebagian sungai yang memiliki aliran deras menuju ke laut. c. maka. Sebagian aliran sungai yang tidak menuju ke laut beraliran deras. a.

Dari pilihan-pilihan berikut. Sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. b. Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Lampu neon 20 watt lebih mahal dari lampu bolam 20 watt. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Tidak semua orang mengerti bahagia. . Tidak ada orang di luar kampung yang menjahitkan pakaian pada Pak Dimin b. c. Dikampungnya Pak Dimin hanya terjangkit penyakit menular 18. b. Tak ada hadiah yang tidak mahal. c. Bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. c. Bola lampu 20 watt buatan luar negeri lebih mahal dari lampu bolam 20 watt buatan dalam negeri. Bougenvilku kelak akan mati. Kak Dirman Toba memiliki bunga bougenvil merah. Anak yang pandai bernyanyi belum tentu dapat bermain suling. Hari kamis yang lalu Sukarjo membeli radio di toko Aneka. Pak Dimin mendapat bibit penyakit menular di kampungnya d. Beberapa hari yang lalu ia terkena influenza sejak minggu yang lalu hingga sekarang. bermain gitar. c. Lampu neon 20 watt lebih terang dari lampu bolam 20 watt. Jadi : a. d. Jadi : a. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Semua makhluk hidup akan mati. Sukarjo adalah langganan toko Aneka c. Semua anak pandai bernyanyi. 15. bougenvilku pernah tumbuh. a. Sebagian anak pandai bernyanyi. Anak yang pandai meniup suling tentu pandai bernyanyi. manakah yang tidak berhubungan dengan dua pernyataan tersebut? a. a. Semua bayi minum ASI. Bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. Jadi. Lampu neon 20 watt buatan luar negeri lebih mahal dari lampu neon 20 watt buatan dalam negeri. 14. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Sebagian anak pandai memainkan gitar. Jadi : .b.. d. Kebanyakan petani membeli radio transistor. Pada masa lalu. Pak Dimin terserang penyakit influenza c. Banyak orang dari kampung itu menjahitkan pakaian padanya. Kebanyakan radio yang dijual di toko Aneka adalah radio transistor. Lampu neon buatan dalam negeri lebih murah dari lampu bolam buatan luar negeri. Toko Aneka Adalah langganan para petani. Jadi : a. c. Sukarjo pernah membeli batu baterai di toko Aneka d. Lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. 16. Dasi pemberian Maya mahal. Aku memiliki bunga bougenvil. Sebagian orang akan berbahagia. Anak yang pandai bermain gitar tentu pandai bernyanyi. Sebagian anak yang bermain gitar juga meniup suling. Andi selalu diberi hadiah barang-barang mahal. 13. 19. Sukarjo membeli radio transistor di toko Aneka b. Jadi : a. b. d. d. b. Tak semua orang tidak mengerti bahagia. Bunga merupakan bagian makhluk hidp.. Sukarjo adalah anak seorang petani. b. dan meniup suling. Tak ada yang benar 17. c. d. Sudah lebih dari satu bulan Pak Dimin tidak keluar dari kampungnya. Dasi adalah barang mahal.

Burung dan Ular c. Otak sapi lebih mahal dari otak kambing c. Semua wisatawaan asing berpaspor Belanda. Tini bukan mahasiswa d. Maskapai yang dipilih olek Pak Ali dalam dua penerbangan tersebut. c. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan dua kali penerbangan. Jika ayam goreng disajikan maka buah-buahan juga disajikan. Aneka bukan tamatan SMA. Otak ayam lebih mahal dari daging ayam b. b. c. Semua wisatawan asing memiliki paspor. Jika ayam goreng tidak disajikan maka nasi goreng juga disajikan d. Anak wanita yang masih kecil selau diberikan mainan boneka oleh ibunya. a. Harga daging ayam lebih mahal daripada daging sapi. Semua kendaraan menggunakan bensin 25. Jika nasi goreng tidak disajikan maka buah-buahan tidak disajikan. Tidak ada kesimpulan yang benar 24. 22. Tini tidak dibutuhkan di PT. tetapi tidak melebihi tarif maskapai Ular. Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Jadi : a. jika di sajikan nasi goreng maka ayam goreng juga disajikan. Aneka c. Wati punya banyak boneka di rumahnya. Jadi : a. Aneka. Semua sepeda motor menggunakan bensin b. d. kakak dan adiknya Wati adalah laki-laki semua. otak kambing lebih mahal dari daging kerbau d. 20.. Tini tamatan SMA dan melamar bekerja di PT. Aneka b. Sebagian wisatawan asing tidak berpaspor Belanda. kakak Wati tidak sering dibelikan boneka oleh ibunya. Tenaga yang dibutuhkan di PT. Yang berpaspor Belanda pasti wisatawan. Semua mobil menggunakan bensin c. Tamatan SMA belum tentu mahasiswa. Daging ayam lebih mahal dari otak kambing 26. Semua kendaraan menggunakan BBM. Wisatawan asing yang memiliki paspor adalah wisatawan Belanda.. Dalam suatu perjamuan makan. Semua boneka wati adalah pemberian ibunya d. c.. a. b.d. Rusa dan Burung 21. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai Rusa. Kakak dan adik Wati tidak suka boneka. Tini dibutuhkan di PT. Jadi : a. Ular dan Rusa b. Rusa dan Ular d. Lampu neon 20 lbih mahal dari lampu bolam 1000 watt. b. 23. Jadi : a. a. Tarif maskapai Ular dari kota B ke kota C kurang dari tarif maskapai burung tetapi sama dengan tarif maskapai Rusa. Sebagian wisatawan asing berpaspor Belanda. dari kota A ke kota B dilanjutkan dari kota B Ke kota C. Jika buah-buahan tidak disajikan maka nasi goreng tidak disajikan.. Otak kambing lebih mahal dari daging sapi. Tidak ada kesimpulan yang benar . Jika ayam goreng disajikan maka buah-buahan juga disajikan. Sebagian mobil menggunakan bensin d. Jadi. Harga daging sapi lebih mahal daripada daging kerbau.

Sunaryati lancar berbicara bahasa Jerman. Tamatan SMA dari semua jurusan boleh mengikuti ujian masuk Fakultas Kedokteran UI. Sebagian besar yang lulus ujian masuk Fakultas Kedokteran UI berasal dari jurusan IPA. Semua sepeda memiliki lampu. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. c. Semua siswa yang lulus dengan baik tidak suka bermain. b. d. Pak Yanto c. dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Semua sarjana jurusan Indonesia lancar berbicara bahasa Indonesia. Sunaryati mungkin tidak lancar berbicara bahasa Perancis. b. Tidak mungkin Sumarto diterima di Fakultas Kedokteran UI. Jadi. Lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. dan telah bekerja selama 5 tahun. Semua polisi pasti polisi lalu lintas. b. c. 33. Tidak ada hubungan antara kelulusan dengan frekuensi bermain. d. Siswa yang tidak suka bermain. Dewi adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Sementara guru adalah Kepala Sekolah. d. Semua Kepala Sekolah adalah sarjana. Dia diterima di UI. Semua sepeda memiliki lampu merah. ia sudah bekerja selama 7 tahun. 29. Ana adalah siswa yang tidak suka bermain. Sementara Kepala Sekolah adalah guru. Sumarto adalah tamatan SMA jurusan IPS. penjualannya melebihi target. Sebagian polisi adalah polisi lalu lintas. b. Jadi : a.. Jadi : a. ia baru bekerja 3 tahun. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Jadi : a. 28. c. d. d. Pak Yanto bekerja dibagian produksi selama 6 tahun. Sementara sarjana adalah Kepala Sekolah c. ia adalah karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Tidak semua sarjana sastra Prancis lancar berbicara bahasa Prancis. . Polisi lalu lintas pasti berbadan tegap b. berprestasi. Endang sangat rajin masuk kerja. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Jadi : a. Dewi d. Mungkin Sumarto tidak diterima di salah satu fakultas di UI. a. Semua polisi berbadan tegap. Sunaryati adalah sarjana jurusan Jerman. Dia diterima di UI. akan lulus dengan nilai baik. Tidak semua sarjana sastra menguasai bahasa Prancis. 32. Pak Harun b. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada siapa ? a. Ada polisi yang tidak berbadan tegap c. 31. Tahun lalu ia berhasil menangkap seorang pencuri sepeda motor milik karyawan. Jadi : a. Mungkin Sumarto diterima di Fakultas Kedokteran UI. Sebagian lampu berwarna merah. Sementara guru adalah sarjana. Yeni 30. Sebagian polisi lalu lintas berbadan tegap. b.. sering izin karena merasa kurang sehat. Sumarto lulus ujian masuk Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UI. Sunaryati tidak mungkin lancar berbicara bahasa Jerman. Semua guru adalah sarjana. seorang karyawan harus rajin bekerja. Ana lulus dengan nilai baik. c. Hanya Ana yang lulus dengan nilai baik. Sementara Yeni bekerja dibagian pemasaran.27.

Ilham seorang ilmuwan yang tidak suka memiliki wawasan luas. d. Jadi : a. 34. Tidak ada kesimpulan yang benar d. c. Sarwono pandai dalam matematika 39. Mahasiswa tidak miskin.d. a. Orang yang sportif belum tentu olahragawan. Semua insinyur sipil pandai matematika. Jadi : a. Semua siswa SMA X pandai. b. Kera dapat memanjat pohon.. d. Semua pejabat tidak miskin. c. Seorang juara belum tentu sportif dalam bertanding. Sarwono tidak pandai dalam matematika b. d. Semua dosen adalah sarjana. Sunaryati mungkin lancar berbicara bahasa Jerman. 35. Bank Andalas mempunyai pegawai yang sportif d. Pejabat dan mahasiswa tidak miskin dan tidak dapat di bohongi.. Semua binatang adalah makhluk hidup. Maka . Sarwono adalah sarjana sastra c. a. Latihan Psikotes . sekaligus . Ilham seorang ilmuwan yang tidak suka membaca. Abdullah Hasan bukan olahragawan yang baik 40. Jadi : a.Kemampuan Verbal Sinonim (Persamaan/Padanan Makna/Kata) Latihan psikotes kemampuan verbal .. Semua makhluk hidup akan mati. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi : a. Kera tidak mungkin akan mati. c. Kera dalah binatang yang berekor. Kera akan mati. b. Membaca tidak menambah wawasan seorang ilmuwan. Sementara ahli bahasa adalah dosen d. b. Semua ahli bahasa adalah sarjana 37. Semua mahasiswa tidak dapat dibohongi. Jadi. Semua ilmuwan tidak suka membaca. Jadi : a. Semua ilmuwan selalu memiliki wawasan yang luas. Sementara ahli bahasa adalah sarjana b. Abdullah Hasan bersifat sportif dalam bekerja c. Abdullah Hasan mungkin bukan olahragawan yang baik b. Sebagian besar siswa SMA X berasal dari keluarga kaya. Olahragawan yang baik bersifat sportif dalam bertanding.. Abdullah Hasan adalah juara tinju kelas ringan. Kera tidak dapat memanjat pohon. Abdullah Hasan adalah pegawai Bank Andalas. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMA X. Walaupun tidak suka membaca Ilham memiliki wawasan yang luas. b. Sarwono bukan insinyur sipil. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat.. Sementara dosen adalah adalah ahli bahasa. 36. Pejabat tidak dapat dibohongi. 38. c. d. Sementara sarjana adalah dosen c. Semua asiswa yang pandai adalah siswa SMA X.sinonim (persamaan/padanan makna/kata) ditujukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama/mirip. Sebagian besar siswa SMA X kaya dan pandai. Sebagian siswa SMA X kaya dan kurang pandai.

a. EKSPLOITASI == ... Positif b. Tinjauan 18. Pembelian 4. Penyembuhan c. Perdamaian . Pertentangan b.... Juragan 23.. a. Keras d.. Bila waktunya sudah 15 menit. Kepartaian 27.. lebih efektif..mengukur wawasannya.. c.. Perencanaan 24. Kemudian. Pendidikan c. Persekongkolan b... Perimbangan c... Petunjuk Soal : Pilihlah satu jawaban yang merupakan sinonim atau persamaan/padanan kata/makna yang paling tepat terhadap soal/kata yang diberikan. JURNALIS == ... Pengakuan d. Perpaduan 6. Pembedaan 10.. Persamaan b. a. Ambang Batas b. Kesepakatan b. a.. Obat b. Pemurnian b. Penjelasan d. Kelembagaan c. EFEKTIF == . segera berhenti.. Ukuran c.. a.. a. Titipan c.. DEFISIT == . DEFLEKSI == .. Bertujuan b. a... dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya. Kesetimbangan 16. Perdebatan 25.. Pengumuman c. Pemisahan d.. a. bahwa seseorang akan lebih cepat. Perkawinan b.. Persaingan c. DONOR == . a. Perpecahan c. KONSOLIDASI == .. a. Berhemat d.. KONTRADIKSI == ... Berhemat b. Simpangan b. a. Penerima c. Terbuka c. Penggabungan d. FORMULA == . Keindahan d. Kedalaman d. Pendaftaran b. ABSOLUT == .. Persamaan d. Pemberian 11.... a.. GENERIK == . EKUILIBRIUM == ... Tersirat b... Politik d. ADAPTASI == . BAROMETER == . DIFERENSIASI == . Wartawan b. b. Perluasan b. dan lebih efisien dalam mengambil keputusan/kebijakan. a. Penggabungan d. Gabungan c. a.. Penggandaan 22.... Salah satunya. Pencarian b... Waktu yang diberikan adalah 15 menit. Penyimpangan c... Jenis c. Rumus d. c. Tepat guna d. Laporan c. Hubungan b.. a. Sama 21. Persyaratan 5. Kelebihan b. IDENTIK == . KOLEKTIF == ... a.. Penelitian d. a.. Darah d. Murah 19.. a... Instruktur c. a. diisi dengan huruf a. AKREDITASI == . Palsu d. Percepatan 15. Pemisahan d.. Selanjutnya silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)". Netral d. Acuan 7. Umum d. kotak di depan nomor soal. Obat b. atau d 1. HETEROGEN == .. a. Berhasil guna 12. Penyesuaian 3.. Pengumuman b.. Larutan 17. Berat d. Berpeluang c. Pemborosan 13. a.. Pendayagunaan b. a.. Keadaan c. Penggabungan c. serta jawaban yang SALAH dan BENAR.. GENERALISASI == .. Beraneka ragam c.. Kesetaraan c. b. a. KLARIFIKASI == . ketika dihadapkan pada permasalahan yang memiiki prinsip serta l tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapinya.... EFISIEN == .. Kekurangan d.. atau d sebagai pilihan jawaban anda.. EKSTENSI == . a. Persaingan d. Aturan d. a. Sejenis b..Selamat Berlatih --g f e BukanAw al Li at Ha ilnya (Kun i Jaw aban) Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan huruf a. Meniru c. IMPLISIT == .. KONSPIRASI == . Abnormal c. Mutlak 2. ANGGARAN == . Kecepatan c. a. AKSELERASI == . Pertemuan 8. Penderma b. Bersama 26. Individual d. (new) --... a. Keuangan b.. Perpaduan c.. Puncak d. Penyamarataan c.. Menyederhanakan c.. Penggolongan b. Budayawan d. Pengurangan 9. Penggandaan d. Percepatan b. Gosip 14. Poligami 20. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti.

. a. Aturan d. a. Mutlak 2. Stabil b. a... TRANSENDENTAL == . Masuk akal d. Terpisah 47. KONTAMINASI == . Mungkin c.... Peringatan b. ABSOLUT == . TRANSGENIK == . kemudian silakan klik "Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)".. KREDIBILITAS == ... Kecepatan c... Bagian d. a.. Teratur 44. Markas 36. Mengandung obat d.. Program 33.. SALAH = kotak merah muda Bila anda ingin memperbaikinya. Senin sampai Jumat b. Gaib b. AKREDITASI == . a...... Dapat dipercaya c. Berhubungan b. Tuan Tanah 42. Persyaratan 5.. Laporan c.Kemampuan Verbal Sinonim (Persamaan/Padanan Makna/Kata) h BukanAw al Li at Hasilnya (Kunci aw aban) Jawaban anda : Benar = 50 Salah = 0 Kosong = 0 Nilai = Jawaban BENAR = kotak kuning muda. Percepatan b. Keadaan c. Pengawet 49.. Positif b. Persamaan b. Mustahil b. Sabtu Minggu c. Perdagangan d. Memperbaiki c. Pramuka c. Ekstrim c. KONSTRUKTIF == . Masa lalu b. a. Melenceng 37. PARADIGMA == . Perhubungan d.. a. Terbaik d.. Salinan d. Anti Penindasan c... a. Kejahatan b. Pasti 39. Berusaha b. Menyatukan b. Peraturan b... Pegawai c.. a. Perpindahan 50. KREASI == ... KONSERVATIF == . Ijazah Latihan Psikotes . Cabang b. Pragmatis 41. a.. Keuangan b.. BAROMETER == . Penggabungan d. Maksimal 40..28... TRANSKRIP == .. Dugaan d. Akademik c. Bimbang d.. a. a.. Bersatu c. a. SINDIKASI == . SINYALEMEN == .. Serentak d. Keras d. MILITAN == . a.. a. Pemikiran c.. Penyesuaian rencana b. REGULER == . Swasta b. Persekutuan c.. a.. Fenomena d. Kenyataan c. ANGGARAN == . Abnormal c. Pengakuan d. silakan diganti jawaban yang masih salah (coba anda cek kembali). Masukan d. Tanda c. Dukungan b. a. Gosip d. Perpaduan 6.... Peristiwa c. Penyesuaian 3. Bergerak c. Hubungan b. KONSIDERASI == ... a. Kehidupan d. Berat d. REALITAS == . Hancur 34. Permusuhan 29. Lingkungan c.. KONTRIBUSI == .. a.. Rencana b. Memisahkan d.. Goyah d.. KWARTIR == . Sumbangan c... Partisipasi 32. Contoh 43.. Terpisah d..... a. Angka d. Kelembagaan c. Ternama b. a.. Acuan A B i 100 ... Keindahan d... Kesepakatan b... a.. Brutal 38. a. AKSELERASI == . a. PARTIKELIR == . Sejalan b. Kualifikasi 35. ADAPTASI == ..... Moderat b. Perintah 48. Penilaian b. a. Sosialis 30. Berhaluan keras b.. Perbaikan b. LABIL == . Ideologi d. Pertimbangan c.. D D C C 1.. NISCAYA == . a.. Terjangkau c.. Juara c. Mandiri d... Tiruan b.. a... Tercemar 31.. SIGNIFIKAN == . Pembelian 4. a.. Penting 45. Ukuran c.. Konspirasi d.. Kerangka berpikir c. SINKRON == . Ciptaan d. OPTIMAL == . a. Persaingan 46. Kolot d. Silang gen c.

. Larutan 17. Berhemat b. Pengumuman c. Penggolongan b. Partisipasi 32. DONOR == . a. KREDIBILITAS == ... a. Penerima c.. Gabungan c. Ciptaan d.. Penggandaan d. Netral d. Perluasan b... HETEROGEN == . Sosialis 30. Stabil b. a. a. Rencana b. a. a. Perdamaian 28. Titipan c. a. a. LABIL == ... Ekstrim c.. Juara c. Percepatan 15. Perkawinan b..... Penyembuhan c.. Penggandaan 22. a. a. Pemisahan d. Dukungan b.. Kekurangan d.. Pragmatis 41. Tercemar 31. Sejenis b. Pemborosan 13. Rumus d. Umum d.. KONTRIBUSI == . a.... Anti Penindasan c. Pengurangan 9. a. Bimbang d.... Darah d. KLARIFIKASI == . Penggabungan c. Ternama b. a. GENERIK == . a. GENERALISASI == . KOLEKTIF == . Simpangan b.. a. Berhemat d. a.. Mungkin c. Penyimpangan c. Berhaluan keras b. Sumbangan c. Brutal 38.. PARADIGMA == .. NISCAYA == . Penderma b. DEFISIT == ... IMPLISIT == . a. a. Terbuka c. DEFLEKSI == .... Persaingan d. KONSOLIDASI == . Obat b. Meniru c. Melenceng 37. JURNALIS == . Markas 36.. MILITAN == . Kenyataan c. Tersirat b.. EKSPLOITASI == ... Perbaikan b.. a. a. a. Perimbangan c.. Pramuka c. a. Puncak d. FORMULA == . Juragan 23.. Pendayagunaan b. Memisahkan d. Goyah d. Kedalaman d. Masa lalu b. Maksimal 40.... a.. a... KONTRADIKSI == . Berusaha b. Fenomena d.. Kualifikasi 35. Kerangka berpikir c. Pasti 39. Memperbaiki c. EKUILIBRIUM == . Swasta b.... Bersama 26. PARTIKELIR == .. KONSTRUKTIF == . Pemberian 11.. Gosip 14. Moderat b. Perdebatan 25. Program 33. Mandiri d. Penjelasan d.. Perpaduan c. Penelitian d. a. Berhasil guna 12. DIFERENSIASI == ... a. a....... Mustahil b.. Kepartaian 27. Masukan d.. Pendidikan c. Terpisah d. Budayawan d. KONSERVATIF == . Palsu d... KONSIDERASI == .. KONSPIRASI == . KWARTIR == . Tinjauan 18.. Perhubungan d. a.. Tepat guna d. Ideologi d... Pembedaan 10. Pertemuan 8. Pengumuman b. Permusuhan 29.. Pemurnian b. Pendaftaran b.. Menyatukan b.. a.. Bagian d. Kesetimbangan 16. Cabang b.. Sama 21. Pertimbangan c. Wartawan b. Perpecahan c. Pencarian b. Persaingan c. Pertentangan b.. Penggabungan d. Lingkungan c. Ambang Batas b... Berpeluang c. IDENTIK == .. a. Beraneka ragam c.. EKSTENSI == . OPTIMAL == ... Kelebihan b.. Pegawai c.. Tuan Tanah 42. a. Jenis c.. Pemisahan d. Terbaik d. REALITAS == .... Pemikiran c. Individual d.. Perencanaan 24. Kehidupan d. a. KREASI == . Persekongkolan b.. Dapat dipercaya c. Menyederhanakan c. Perdagangan d.. Bertujuan b. a...C B 7.. EFISIEN == .. a. Poligami 20. Politik d.. Penyesuaian rencana b. EFEKTIF == .. a. Peraturan b. Hancur 34.. Murah 19. Kolot d. Contoh D A D C A A D C B C B D A A C A D B A B C D B C B B D C A D C B A B . Persamaan d... a... Bergerak c. Penyamarataan c. Instruktur c. Obat b.. Kesetaraan c.. KONTAMINASI == ....

Salinan d.. TRANSGENIK == . Silang gen c. REGULER == .. Konspirasi d. Berhubungan b. Dugaan d... a.. Sejalan b... Gaib b. Gosip d. a. a. Perpindahan 50.. Perintah 48.. SINKRON == .. Tanda c. Bersatu c. Persaingan 46. Persekutuan c.. Mengandung obat d.. Masuk akal d. Serentak d. Terpisah 47.D D 43.. a. Pengawet 49. Teratur 44. Peristiwa c. Kejahatan b. Ijazah B C A B A C . TRANSENDENTAL == . Akademik c.... Angka d. Penilaian b. Terjangkau c. Sabtu Minggu c.. a. SIGNIFIKAN == . a.. SINYALEMEN == ... SINDIKASI == .... a. TRANSKRIP == . Penting 45. Peringatan b. Senin sampai Jumat b. Tiruan b.. a.

RM (The Rothwell Miller) = untuk mengetahui minat seseorang terhadap jenis pekerjaan . berupa titik ditengah kotak : ini menyangkut hal2 yg berhubungan dengan penyesuaian diri yaitu bagaimana seseorang . Konfigurasi yang diperoleh adalah gambaran dari pilihan testee yang bermuatan need atau role. sikap terhadap tekanan.IST (Tes inteligensi) yang terdiri dari 9 subtes didasarkan pada anggapan bahwa strutktur inteligensi tertentu cocok dengan pekerjaan atau profesi tertentu. kestabilan dan ketahanan kerja .PAPI Kostick = untuk menjabarkan kepribadian dalam 20 aspek yang masing-masing mewakili need atau role tertentu. konsistensi.ADKUDAG (Administrasi dan Keuangan) = untuk mengetahui kemampuan administrasi dan keuangan . Isi dari masing2 gambar : gbr 1. keuletan. terdiri dari : . kendali diri) . Anda akan diberi selembar kertas yg berisi 8 kotak yg ada stimulus2 nya.Tes Kepribadian .AA (Army Alpha) = untuk mengetahui daya tangkap / daya konsentrasi orang .TIU (Tes Intelegensi Umum) = untuk mengungkap kemampuan mental umum . ketekunan.KRAEPLIEN = untuk mengungkap ketelitian. imajinasi.CFIT (Culture Fair Intelegence Test) = untuk mengungkap kemampuan mental umum .Jenis Alat Psikotest yang Digunakan untuk Tes Masuk Kerja April 17th.EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) = untuk mengukur kepribadian orang dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya (16 faktor) . kestabilan dan ketahanan kerja . daya penyesuaian. kemudian Anda akan diberikan perintah untuk melengkapi dari gambar yg ada di kotak tersebut.TKD (Tes Kemampuan Dasar) = untuk mengukur kemampuan dasar individu . 2.DAM&BAUM = Draw A Man Tes (Tes Gambar Orang) .Tes Intelektual. untuk mengetahui tanggung jawab. Wartegg Test Pernahkah anda ikut psikotest dan disuruh menggambar atau melengkapi gambar delapan kotak diatas (Wartegg Test) Pada saat Anda menjalankan Wartegg Test. dan dibandingkan dengan need atau role lain dalam keseluruhan sistem kepribadian berdasarkan persepsi testee atas dirinya sendiri. 2009 · 122 Comments 1. *. tinggi rendahnya need atau role tertentu mempunyai arti yang spesifik. intelektual dan aktifitas subjek .kecepatan. kepercayaan diri.Tes Pauli = untuk mengukur sikap kerja dan prestasi kerja (daya tahan.WARTEGG = untuk mengetahui emosi.

Biasanya Anda juga diminta untuk memberikan keterangan pohon apa yang digambar. gbr 6. sedang tinggi sejajar: mengukur hasrat untuk maju/ ambisi gbr 4. kepercayaan diri. dan VI) dan empat lainnya berupa garis lengkung (Gambar I. 4 diantaranya berupa garis lurus (Gambar III. dari cara Anda menggambar akan terlihat apakah Anda seorang yang keras kepala. tidak terorganisir. dari hasil apa yang Anda gambar. biasanya sang psikolog .menempatkan diri dlm lingkungan gbr 2. atas-bawah. internet menyatakan bahwa garis melengkung sebaiknya diisi dengan mahkluk hidup dan garis lurus diisi dengan benda mati. melainkan besar-kecil gambar. * BAUM Test Draw A Man Tes (Tes Gambar Orang) . VIII). IV. BAUM Test termasuk dlm test Grafis. berupa lengkungan : mengenai kehidupan sosial/ hubungan sosial Jika anda pernah bertanya-tanya apa fungsi test melengkapi gambar diatas dan apakah test diatas sebenarnya adalah untuk mencari tahu siapa diantara peserta yang paling pintar menggambar. dan dikertas lainnya diminta menggambar orang. kerapian. Apakah ini benar ? Selain itu menurut informasi yang didapat juga menyatakan. berupa garis horisontal .dll. Mungkin Anda pernah menjalani test dimana Anda diberi kertas kosong dan diminta untuk menggambar pohon. kalau orang ( dia lagi melakukan apa dan jenis kelaminnya apa). letak gambar (kanan-kiri. VII. seperti huruf T tp miring (susah gambarin nya) : mengukur bagaimana cara bertindak. untuk mengetahui tanggung jawab. vertikal : mengukur cara berpikir / analisa.. Semuanya terlihat dari kebersihan. tekanan pensil dan sebagainya. gbr 3. berupa kotak kecil di sebelah kanan : mengukur bagaimana seseorang mengatasi kesulitan gbr 5. berupa ~ tp berada di kotak sebelah kiri : menunjukkan fleksibilitas perasaan. kestabilan dan ketahanan kerja. Test Wartegg mengharuskan peserta untuk melengkapi gambar yang terdiri dari 8 gambar. Tiap2 gambar ada artinya. Ternyata test diatas bukan untuk mengetahui kemampuan menggambar Anda melainkan hal tersebut merupakan salah satu cara dari beberapa cara yang lain yang digunakan oleh psikolog untuk mengetahui kepribadian Anda dari cara Anda menggambar. * Tes KRAEPPELIN dan PAULI tdk ada perbedaan« semua berisikan kertas dan angka yg membedakan hanya cara dan jumlah isinya«. V. berupa 3 garis horisontal dr pendek. sintesa gbr 7. Menurut informasi dari buku.dan KRAEPPELIN memiliki jumlah deret angka yg lbh banyak. II. atau center). tarikan garis (tegas atau tidak atau patah2). kekanakan) gbr 8. Test ini juga mampu untuk mengungkapkan kemampuan IQ anda. Yang dinilai bagus atau tidaknya gambar tersebut. berupa titik2 : menyangkut kehidupan dan perasaan ( apakah sudah stabil.

seperti : Nama Lengkap. dan banyak. juga aturan main yang berbeda-beda. Jenis Kelamin. yaitu dengan mengabaikan kolom2 tertentu dan mengecek kolom2 tertentu juga. berantakan. nasional. Kewarganegaraan. (Menurut saya taksiran). Sedangkan di Indonesia justru sebaliknya. Tips & Trick Membuat/Menulis Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae atau Resume) Format Curriculum Vitae (CV) atau Daftar Riwayat Hidup atau sering disebut Resume. atau Hotmail (silakan klik) atau yang lainnya. Khusus untuk e-mail. Telepon & HP. tes psikolog hanyalah merupakan suatu alat buatan manusia untuk mengetahui kepribadian seseorang secara umum saja. Hal ini karena dipengaruhi oleh budaya. Berikut ini beberapa hal yang hendaknya diperhatikan dalam membuat Curriculum Vitae (CV) atau Daftar Riwayat Hidup.hanya menginstruksikan ³pindah´ pada waktu tertentu dan berbeda2 utk melihat daya tahan otak dan konsistensi. untuk resume standar di Amerika Serikat (USA) tidak perlu mencantumkan hal-hal yang dianggap sangat pribadi seperti foto. Jika tidak memilikinya. Namun demikian. Tempat dan Tanggal Lahir. kebiasaan. Tinggi dan Berat Badan. Hal ini diakui oleh para psikolog sendiri bahwa tidak ada satu pun tes di dunia ini yang benar-benar akurat dapat menilai kemampuan dan kepribadian seseorang. Status Perkawinan. pandangan politik. status perkawinan. di setiap negara berbeda-beda. maupun internasional). dalam membuat CV atau Daftar Riwayat Hidup. sebaiknya anda memilikinya. dsb). 2. Agama. tempat dan tanggal lahir. kursus. Alamat Lengkap. jurusan. serta melampirkan foto. atau Resume untuk perusahan/instansi/lembaga di Indonesia (baik untuk perusahaan/lembaga lokal. Urutannya dimulai dari pendidikan formal terlebih dulu. Identitas (Data Pribadi) Cantumkan identitas anda dengan jelas. Pendidikan Cantumkan pendidikan formal dan pelatihan/kursus yang pernah anda ikuti. 3. Daftar Riwayat Hidup) 1. lengkap dengan tahun masuk dan tahun lulus. internet dan orang-orang psikolog bahwa mereka mempunyai teknik tertentu dalam memeriksa hasil test ini. Urutan Penulisan Curriculum Vitae (Resume. Yahoo. jenjang studi. anda dapat membuat alamat email di Gmail. «. Pada saat Anda menjalankan test ini pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para psikolog itu memeriksa hasil test ? Karena tulisan yang dibuat mungkin kecil. Kesimpulan yang dihasilkannya boleh jadi berbeda dengan kepribadian yang sesungguhnya. Kemampuan . A. dan nama lembaganya. Sebagai contoh. baru kemudian pendidikan non formal (pelatihan. Ternyata dari informasi yang didapat dari buku. justru wajib mencantumkan status perkawinan. serta e-mail (bila ada). tempat dan tanggal lahir.

Gunakan huruf dengan ukuran dan jenis standar (warna hitam). 3. namun diketik. lewati saja nomor 5 ini. lewati saja nomor 7 ini.Uraikan secara singkat kemampuan anda yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Tentu saja kemampuan-kemampuan yang anda tulis/cantumkan tersebut harus benar-benar anda miliki. Jadi bila tidak ada yang relevan. tentunya tidak relevan. jabatannya. 5. Sebaiknya jangan menggunakan form CV yang dijual di toko-toko. Diketik dengan huruf standar surat resmi CV jangan ditulis tangan. Penting : Dalam hal pencantuman nama orang yang akan dijadikan referensi. Serta periode kerja. maka anda tidak perlu mencantumkan referensi kerja tersebut (lewati saja yang nomor 6 ini). Sebaiknya gunakan pas foto berwarna. Gunakan kertas putih polos CV hendaknya polos tidak menggunakan background image (dasar bergambar). prestasi (bila ada). Jika anda melamar untuk posisi pemrogram komputer. Jangan mencantumkan kemampuan yang tidak anda miliki. Pengalaman kerja Cantumkan deskripsi singkat tentang pekerjaan anda pada perusahaan sebelumnya. Urutannya dimulai dari pekerjaan (atau jabatan atau posisi) terakhir. 4. cantumkan referensi. jenis pekerjaan. contohnya font jenis Arial atau Times New Roman. Dokumen pendukung . Dan sebaiknya yang relevan dengan jenis pekerjaan yang anda lamar tersebut. dsb-nya. dan berpakaian resmi (misalkan jas lengkap dengan dasi). Foto. Referensi Kerja (bila ada) Bila memungkinkan. Kertas. maka jelaskan secara singkat bahwa anda memahami akuntansi dan administrasi. Dokumen Pendukung 1. 2. Huruf. yaitu orang yang bisa dihubungi oleh pihak penyeleksi lamaran kerja untuk menanyakan hal-hal penting seputar diri anda (biasanya nama atasan dimana anda bekerja sebelumnya). Pengalaman lain yang menunjang (bila ada) Cantumkan pengalaman lain yang menunjang "promosi anda". yaitu bulan dan tahun mulai menempati dan mengakhiri posisi tersebut. maka pengalaman anda sebagai Ketua RW atau juara bulutangkis. Pengalaman Organisasi (bila ada) Cantumkan pengalaman organisasi yang relevan (sesuai atau berhubungan) dengan jenis pekerjaan yang anda lamar tersebut. Bila tidak ada yang relevan. biasa bekerja menggunakan komputer. 6. Misalkan anda melamar kerja di bidang akuntansi. Foto terbaru Lampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 atau 4x6. sistem perpajakan. 7. 4. lengkap dengan pangkat. B. Seandainya anda ragu-ragu bahwa orang tersebut akan memberikan informasi positif tentang anda. anda harus sangat yakin bahwa orang tersebut benar-benar mengetahui tentang anda serta akan memberikan informasi positif mengenai diri anda. tanggung jawab dan wewenang pekerjaan.

dan tidak menambahkan nama kota lokasinya. Percayalah pada diri anda sendiri bahwa anda mempunyai kelebihan yang orang lain tidak punya. barulah anda "terpaksa" melampirkannya. Namun jika memang riwayat pekerjaan/karir anda sangat banyak. Oleh karena itu sangat penting membuat CV yang mudah dibaca. dan Ejaan Tidaklah dibenarkan jika dalam resume terjadi kesalahan-kesalahan menyangkut tata bahasa. seperti ijazah. Anna T. Sumber : Yayasan KPT. Sebaliknya jika transkrip nilainya bagus. Namun. Contoh sederhana : Di CV pada bagian pendidikan. Flamboyan. Jika anda menulis CV dalam Bahasa Inggris. Namun jangan terlalu banyak bagian yang ditebalkan. dan anda belum yakin. Hilmy AAP. Beberapa Saran Penting Jujur. . Dan anda menganggap bahwa itu penting untuk ditampilkan. CV. tidak masalah. Yuliati. Jangan berasumsi bahwa pembaca pasti tahu Universitas Pancasila itu ada di Jakarta.Lampirkan dokumen atau bukti-bukti tentang hal-hal yang dituliskan dalam CV (resume). jangan sekali-kali menuliskan pada CV anda suatu pengalaman yang anda sendiri tidak mengalaminya. sertifikat atau penghargaan. dan ejaan. maka anda boleh menambahkannya menjadi 3 (tiga) halaman CV sebagai lampiran Surat Lamaran Kerja. Memang seseorang terkadang merasa gengsi dengan pengalaman yang dia miliki. urutannya jelas. karena merasa kalah pengalaman. Jelas) Jangan membuat orang yang membaca CV atau resume anda mengintepretasikan atau mengartikan hal yang berbeda. misalkan Sarjana Akuntansi Universitas Pancasila . Tata Bahasa. Agar dokumen pendukung yang dilampirkan tidak terlalu banyak. dsb. Mudah Dibaca dan Mudah Dicerna CV yang dibuat secara kacau-balau menggambarkan pikiran yang tidak jernih dan ketidakmampuan penulis dalam menuangkan isi hatinya. transkrip nilai. Bacalah kembali tata bahasa di buku atau Kamus Bahasa Indonesia. anda menuliskan Sarjana Akuntansi Universitas Pancasila. dapat ditulis dengan huruf tebal (bold). Oleh karena itu tambahkan nama kota dibelakangnya. tetap upayakan 1 (satu) halaman. maka anda tidak perlu melampirkannya. mudah dicerna. maka cobalah minta dicek kembali atau di-review oleh teman/kerabat yang menguasai Bahasa Inggris tersebut.Jakarta. Jangan Berbohong Ingat. Penting : Bila transkrip nilai anda tidak bagus. seandainya perusahaan penerima kerja meminta/mensyaratkan untuk melampirkan transkrip nilai. Eksplisit (Gamblang. dan logis. juga pendidikan/kursus/pelatihan anda sangat banyak. Karena CV atau resume tersebut merupakan promosi diri anda. sehingga tidak terlihat lagi bagian yang sangat penting tersebut. tanda baca. Jumlah Halaman Pada umumnya CV hanya terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) halaman. Tetapi khusus untuk Surat Lamaran Kerja. dsb (dokumen pendukung tersebut dalam bentuk photocopy). Tanda Baca. Bila perlu bagian-bagian atau kata-kata yang anda anggap sangat penting untuk ditonjolkan. anda justru harus melampirkannya. sebaiknya anda menyeleksi/menyortir dokumen mana yang paling penting dan relevan untuk dilampirkan.

: Kursus Komputer dan Internet di Puskom Gilland Ganesha. 5 Agustus 1979 : Indonesia : Menikah : 165 cm. MS Excel. Jakarta : Florentina Putri : Perempuan : Probolinggo. Kemampuan Internet.2001 » Non Formal 1998 . Jakarta : Kursus Pajak (Brevet A & B) di FAIUP. HP = 0817 9854 203 : putri. Flamboyan Bumi Singo. . Blok ZT No.1997 1997 . Probolinggo : Program Sarjana (S-1) Akuntansi Universitas Pancasila.87903802.1994 1994 . Kemampuan Komputer (MS Word. HP E-mail Pendidikan » Formal 1985 . Probolinggo : SMU Negeri 1.November 2010 Status : Pegawai Tetap Posisi : Staf Akuntansi dan Perpajakan Uraian singkat pekerjaan : y Mengontrol persediaan dan pembelian peralatan kantor. Kemampuan Akuntansi dan Administrasi (Journal Printing & Calculation. Petty Cash Payroll & Calculation.2002 2004 . MS Access. Probolinggo : SMP Negeri 1. 3. MS Power Point. berat badan Kesehatan Agama Alamat lengkap Telepon. Salary Caldulation).com Pengalaman Kerja Bekerja di PT.flo@gmail. 2. Project Data Updating. Cibinong 16913 : 021 . Sistem Perpajakan. tanggal lahir Kewarganegaraan Status perkawinan Tinggi. Teller. 4. Inventory Controls. Ledger. MS Outlook).1999 1999 . Jakarta : Kursus Bahasa Inggris di LBA Gilland Ganesha.Daftar Riwayat Hidup Data Pribadi Nama Jenis kelamin Tempat. Jakarta : SD Gajahmada.2004 Kemampuan 1.3. 53 kg : Sangat Baik : Islam : Perum Bojong Depok Baru 1. Cibinong Periode : Agustus 2001 .1991 1991 .

I will be very appreciated if you could give in opportunity to work in your company. I would like to apply as a Instrumentation and Control System Engineer in your company. 11 Tangerang Dear Sir. Turut membantu pelatihan pegawai baru. I am a Control System Engineer and graduated from Suryadarma University (UNSURYA) on May 2007 with GPA 3. male. Herewith I enclose my curriculum vitae. Menerbitkan dan menerima faktur dari pemasok. November 17. 22 years old. Semoga 12 contoh surat ini dapat membantu anda. My personality as a hard worker and fast learner type of person would bring benefit to your company. kondisi.78.y y y y y y Turut membantu pembuatan laporan keuangan perusahaan Mengatur jadwal pertemuan bisnis. Melakukan surat-menyurat bisnis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris (via internet maupun non internet). Dias Farhan . I hope my qualifications and experience merit your consideration and look forward to your reply. which will give details of my qualification. dan perjalanan bisnis. Imantoro Human Resources Department PT. I would like to have career to expand my experience. dan situasi dari pelamar maupun penerima kerja. Sincerely yours. energetic and healthy. On this good opportunity. Persada Bumida Terpadu Jl. Contoh ke 1. Raya Sukamaju No. pertemuan internal. 2010 Attention To: Mr. Tangerang. My name is Dias Farhan. Cibinong. 17 November 2010 Florentina Putri Contoh-contoh Surat Lamaran Kerja dalam Bahasa Inggris Di bawah ini diberikan 12 contoh Surat Lamaran Kerja dalam Bahasa Inggris. yang mewakili berbagai pendapat. Melakukan perhitungan pajak perusahaan. single.

copy of Final Certificate . Sukarmadi. November 17. November 15. Sincerely yours.Curriculum Vitae Contoh ke 3. . I am interested in the position of Account Executive (AE). 45 Jakarta Pusat Dear Mr. Jakarta. 2010 Attention To: Sukarmadi Resources Manager PT. 2010 Attention To: Human Resources Department Yayasan KPT Jl. Gilang Persada Bumi Jl. I am looking forward to hearing from you in the near future. able to work in individual and in team.copy of ID Card . both written and oral and also operating computer. Bogor.23 Tangerang . 2010. I hope my skills can be one of your company's assest. Cendrawasih No. Having known about a vacancy advertised on Kompas. Raya Bumi Sentoda No.5758243 Jl. having skill in English. Asep Catur Putra Enclosures : . graduated from a reputable university.Phone : 021 . I would gladly welcome an opportunity to have an interview with you at your convenience. I am a 26 year old male. 5 Cibinong Dear Sir/Madam. Thank you for your consideration and attention. Melati No.15712 Contoh ke 2. November 17.photo . I am a hard worker.

I wish to apply for the position of Accounting Staff that was advertised on Tempo. I am interested in applying application for Engineer position according with my background educational as Engineering Physics. I enclose my CV for your inspection and look forward to hearing from you soon. 2007 Attention To: HRD Manager PT. Based on the advertisement. Copy of Bachelor Degree (S-1) Certificate and Academic Transcript. I consider myself that I have qualifications as you want. productive employee. Herewith I enclose my : 1. . November 15. 17 Bekasi Dear Sir/Madam. Raya Sudirman No. making the position even more attractive. and I have an excellent record as a reliable. I have read from your advertisement at Republika that your company is looking for employees to hold some position. Beside that I posses adequate computer skill and have good command in English (oral and written). 3. I have graduated from Engineering Physics Department ISTN on March 2007. I have good motivation for progress and growing. 2010. Your organisation has an enviable record innovation in investor financial cosultant. I have over one year experience as an Accounting with PT. Recent photograph with size of 4x6 I would express my gratitude for your attention and I hope I could follow your recruitment test luckily. April 7th. 4. I am looking for new challenges and the posistion of Accounting Staff sounds the perfect opportunity. 2. I am available for interview at your convenience Sincerely yours. Curriculum Vitae. Rizky Finance and have experience of a wide variety of pattern techniques. Bekasi. With my qualifications. Copy of Job Training Certificate from Unocal Indonesia Company. My computer skills are very good. My specialization in Engineering Physics is Instrumentation and Control specialist. My name is Iswandi Lubis. Pranata Informatindo Jl. I am twenty three years old. eager to learn. and can work with a team (team work) or by myself. and an excellent reputation as an employer. I confident that I will be able to contribute effectively to your company. Pujiwati Martani Contoh ke 4.

With this b background. Iswandi Lubis Contoh ke 5. The function covers vector. which indicates in some detail my training and experience. degree in July 2007. I sincerely hope that my qualifications are of interest to you and that an interview might be arranged at your convenience. I am currently looking for a position related to Database/Graphics Package Design in the research and development department of a major company. To enhance my background. Bumi Sentosa Damai Jl. my research work involves Compilation of Relational Queries into Network DML. and I have experience in and an understanding of the design of databases. windowing. I have taken some courses in computer graphics and database. Haryono Sujatmiko PT. Enclosed is my resume. Sujatmiko. I am a graduate student in Computer Science at Indonesia University. I certainly believe that I am competent to meet challenging tasks and can make a good contribution to your company. shading. Thank you for your consideration. Raya Flamboyan 21 Bojong Depok Baru 2 Cibinong 16914 Phone : 021 .87903802 June 11th. I look forward to hearing from you soon. Before coming to Indonesia University. Sincerely yours. supervised.S. Jl. and I will be awarded an M. and completed a CAD system. 2007 Attention To: Mr. 33 Bogor Dear Mr. and transformations. character and curve generation. At Indonesia University. Putri Puji Lestari Curriculum Vitae . Garuda No. I designed.Sincerely.

Weight Health Religion Address Mobile Phone E-mail Educational Background 1985 . Date of Birth Nationality Marital Status Height. Computer Literate (MS Word.2004 : Florentina Putri : Female : Probolinggo.com : Gajahmada Elementary School. Internet Literate.87903802 : putri. Taxation System.2002 2004 . MS Access. 2. Probolinggo : Accounting Department at the University of Pancasila.3. Filling anda data updating. MS Power Point. Expatriates documentation filling & follow up. Jakarta : Tax Course (Brevet A & B) di FAIUP. Business correspondences. Jakarta : Computer & Internet Course at Puskom Gilland Ganesha. Appointment arrangement. 1979 : Indonesia : Married : 165 cm. Flamboyan Bumi Singo.1991 1991 . Jakarta : English Language Course at LBA Gilland Ganesha.November 2010 Purpose : Permanently working Position : Accounting & Taxation staff Job's Description : y y y y y y y Payroll Staff. Working Experience Working at PT.1994 1994 . Salary Caldulation). Cibinong 16913 : 0817 9854 203 : 021 . Teller. Jakarta Qualifications 1. 53 kg : Perfect : Moslem : Perum Bojong Depok Baru 1. Translation. MS Outlook). 4. Probolinggo : Senior High School No.1997 1997 . August 5. Ledger. Blok ZT No. MS Excel. . 3.1. Project Data Updating.2001 Course & Education 1998 . Probolinggo : Junior High School No.1999 1999 . Cibinong Period : August 2001 .1. Accounting & Administration Skills (Journal Printing & Calculation.flo@gmail. Petty Cash Payroll & Calculation.Personal Details Full Name Sex Place. Inventory Controls. Project's data updating.

Cibinong. and preparing for the presentation materials. Meeting budget arrangement. inventory control.y y y y y y y y Arranged of business trip schedule. Invoice & payment arrangement. Procurement filling. November 17. Preparation of purchase requirement and purchase order. preparing intern finance circular correspondences. Inventory Controller. and administration asistant. 2010 Florentina Putri . Preparing for breakdown statement for the project. Issuing invoice & receipt for vendor and customers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful