6.

5 – PERJANJIAN MALAYSIA 1963
– ditandatangani di London pada 9 Julai 1963

Peristiwa penting ke arah merealisasikan penubuhan Malaysia sepanjang ogos 1963 :• • • • Ratu Elizabeth II memperkenankan Akta Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen British Kelulusan Perjanjian Malaysia oleh Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, Majlis Undangan Sarawak dan Sabah Yang di-Pertuan Agong memperkenankan Akta Malaysia Negara Malaysia ditubuhkan secara rasmi merangkumi PTM, Singapura, Sarawak dan Sabah

6.5.1 – INTI PATI PERJANJIAN MALAYSIA 1963
• • • • • • • semua urusan hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan agama Islam ialah agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak – agama lain bebas diamalkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Persekutuan bahasa Inggeris terus diguna sebagai bahasa rasmi Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia Sabah dan Sarawak diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam Sarawak peroleh 24 kerusi, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan parlimen rakyat bumiputera di Sabah dan Sarawak dapat taraf yang sama dengan orang Melayu di PTM

GLOSARI :Akta Malaysia – Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri- negeri berkenaan yang seterusnya dinamai Malaysia Hari Malaysia – Hari pengisytiharan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963

NURUL NADHIRAH