Kedudukan Wanita Menurut perspektif Islam Dan Barat

by Obey Allah and His Messenger on pada 14hb Julai 2010 pukul 7.26 pagi Islam muncul ketika sebahagian besar manusia menolak keinsanan wanita, ketika sebahagian manusia masih ragu-ragu terhadapnya dan ketika sebahagian manusia masih menganggap wanita hanyalah sebagai makhluk yang dijadikan semata-mata untuk berkhidmat untuk lelaki. Apabila Islam dibawa oleh Nabi Muhammad saw maka baginda berjuang untuk meletakkan wanita pada tempat yang wajar, untuk menghapuskan segala bentuk kezaliman manusia sebelum Islam terhadap kaum wanita yang lemah. Masalah kedudukan wanita dalam perundangan Islam adalah masalah yang kerap disalahertikan oleh sesetengah golongan dengan cuba menimbulkan satu dua persoalan yang agak kontroversi,lalu dikatakan Islam tidak memberi tempat yang sewajarnya kepada kaum wanita dalam perundangannya. Sedangkan masalah wanita dalam perundangan Islam tidak sekali-kali boleh dilihat dari satu sudut sahaja atau dari satu dua masalah yang ditimbulkan. Masalah mestilah dilihat dari segenap aspek dan liku-liku serta dinilai dari keseluruhan perundangan itu sendiri di samping membandingkannya dengan beberapa perundangan yang lain, barulah dapat diketahui di mana letaknya taraf wanita dalam perundangan Islam. Untuk meninjau dan menilai kedudukan wanita dalam perundangan Islam, agak sukar untuk mengukur apakah yang diberi dan dibela oleh Islam untuk kaum wanita, tanpa meneliti taraf dan kedudukan wanita (pada umumnya) dalam perundangan-perundangan lain serta dalam perundangan-perundangan yang wujud sebelum kedatangan Islam dan perundanganperundangan yang diciptakan selepas kedatangan Islam. Dengan mengetahui sepintas lalu kedudukan wanita dalam perundangan-perundangan tersebutmaka jelaslah apa yang diberikan oleh Islam untuk wanita. Apakah undang-undang yang ada dalam Islam merupakan penghinaan kepada wanita ataupun penghormatan dan kemuliaan yang tidak ada tolok bandingnya dalam perundangan-perundangan lain di dunia.

Wanita Dalam Perundangan Greek Dalam sejarah tamadun manusia, tamadun Grek dianggap sebagai tahap tamadun yang boleh dibanggakan pada zaman itu. Namun begitu wanita ketika itu menurut Profesor Dr Mustafa alSaba'i dalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Mar atu baina al-Fiqh wa al-Qanun' menyebutkan bahawa wanita dikurung di dalam rumah, tidak diberi peluang langsung untuk belajar dan dihina serta dianggap khadam yang najis. Wanita juga boleh dijual beli seperti barang=barang dagangan. Tidak mempunyai hak untuk membantah malah tidak ada apa-apa hak dalam hidup selain dari makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Pada kemuncak tamadun Greek pula wanita dijadikan alat untuk memuaskan nafsu lelaki, model-model perempuan bogel dipopularkan dan merebaklah keruntuhan moral yang berakhir dengan keruntuhan tamadun tersebut.

Wanita Dalam Perundangan Rumawi Wanita dalam perundangan Rom lebih menyedihkan. Pada masa muda remaja, wanita dikongkong di bawah kekuasaan penjaganya, sama ada bapa atau datuknyaatau sebagainya yang diistilahkan sebagai 'Peter Families'. Kekuasaan seseorang penjaga tidak dihadkan, malahan boleh menghalau wanita itu keluar rumah, atau menjualnya tanpa pembelaan undang-undang untuk mereka. Lebih dari itu, hak hidup bagi seseorang wanita boleh ditentukan oleh penjaganya. Demikian menurut Profesor Dr Ali Abdul Wahid Wafi dalam kitabnya 'Al-Mar atu fi al-Islam' iaitu selepas berkahwin wanita berubah ilik daripada bapanya kepada suaminya dan terputuslah hubungan dengan keluarga asalnya. Suami pula berhak mengisikan tempat yang dikosongkan oleh bapanya dalam tindak tanduknya terhadap wanita itu. Keadaan yang menyedihkan kaum wanita ketika itu telah cuba diselamatkan pada zaman Justinian dengan suatu undang-undang yang dikenal dengan nama 'Justinian Law' tetapi tidak berubah keadaan kecuali dalam beberapa hal sahaja. Sebelum 'Justinian Law' dilaksanakan, terdapat undang-undang yang dikenal sebagai 'Undang-undang Dua Belas'. Dalam undangundang tersebut disentuh tentang kelayakan mendapat hak sivil. Kelayakan tersebut hendaklah dengan tiga syarat iaitu cukup umur, siuman akal dan lelaki. Jelaslah di sini bahawa wanita pada kedua-dua zaman tersebut berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam kitab 'Safr al-Khuruf' iaitu kitab agama Yahudi menjelaskan : seseorang bapa yang susah hidupnya boleh menjual anak perempuannya bersama dengan kumpulan hamba bagi mengatasi kemiskinan. Dalam kitab suci agama Yahudi yang dikenali dengan nama 'Thalmud' pula ada dicatat : Tidak boleh seorang perempuan Yahudi mengadu kepada sesiapa jika didapati bahawa suaminya telah melakukan hubungan seks dengan perempuan lain walaupun di dalam rumah mereka sendiri. Dimuka surat yang sama dalam kitab tersebut terdapat kenyataan : Lelaki Yahudi boleh melakukan apa sahaja kepada isterinya, ia boleh menikmatinya sepertimana dia menikmati seketul daging yang dibeli di pasar sama ada dengan merendam, membakar atau apa sahaja yang digemarinya, atau melemparkannya sahaja. Profesor Dr. Mustafa al-Saba'i dalam kitabnya yang tersebut tadi ada menyebut : Anak-anak perempuan Yahudi tidak boleh mendapat sebarang pusaka daripada harta yang boleh dipindahkan seperti wang ringgit dan emas perak jika ada di kalangan keluarganya itu seorang lelaki, meskipun emas perak yang ditinggalkan itu berpikul-pikul. Jika harta benda yang ditinggalkan itu harta benda tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya, maka perpempuanpermuan itu tidak boleh menerima pusaka. Cuma boleh menerima belanja hidup dari si lelaki yang menguasai pusaka itu. Dalam kitab Taurat terdapat kenyataan : Wanita-wanita adalah lebih bahaya atau lebih bala daripada lelaki. Sejahat-jahat lelaki dan sekurang-kurangnya seorang yang baik dari satu ribu orang, sedangkan bagi perempuan tidak akan wujud perkara seperti itu.

Wanita Dalam Perundangan Barat yang lain Dalam undang-undang Inggeris sehingga tahun 1805, seorang suami diharuskan menjual

semuanya larut dalam nama suaminya. Mereka mendapat hak dan status yang sewajarnya sesuai dengan fitrah penciptaannya. namun begitu tidaklah bererti membolehkan isteri tersebut menghibbah hartanya atau memindah milik atau menggadaikannya. seorang Inggeris dalam tahun 1931 telah menjual isterinya dengan harga 500 paun. Tidak boleh menjual beli dan membuat kontrak tanpa keizinan penjaganya. Mereka dihargai dan dihormati sebagai seorang manusia. Wanita tidak lagi diletakkan di tempat kedua hanya sebagai pengikut kaum lelaki sahaja. ternyata betapa rendahnya kedudukan wanita dalam berbagai-bagai masyarakat di dunia. Apabila pembeli tersebut enggan menjelaskan baki harga perempuan tersebut. Dalam undangundang sivil Perancis (Code Napoleon) ada tercatat : Perempuan yang telah berkahwin meskpun perkahwinannya diasaskan di atas sesuatu persetujuan pengasingan hak milik harta suami isteri. Apabila berlaku Revolusi Perancis. Kedatangan Islam telah mengubah fenomena ini.. memperbetulkan yang salah dan . Profesor Dr... maka secara tidak langsung atau automatik namanya dan keluarganya hilang. Wanita Menurut Pandangan Islam Dari gambaran sekilas pandang seperti yang digambarkan di atas. atau membelikan sebarang harta baru tanpa disertai dengan suaminya di dalam kontrak atau persetujuan suami tersebut secara bertulis. Dalam undang-undang sivil Perancis ketika itu ada dinyatakan bahawa wanita tidak layak mendapat hak sivil sepenuhnya. Malah hingga sekarang masih tidak terbela sepenuhnya. Undang-undang tersebut telah menetapkan harga minima bagi seorang wanita ialah 6 pence. maka Allah swt telah mengutus RasulNya Muhammad saw untuk memperbaiki kepincangan dan menempatkan wanita ke taraf yang sewajarnya.. tetapi sebenarnya undang-undang itu telah dimansuhkan pada tahun 1805.. Dengan kehilangan itu akan hilang namanya sendiri. Peguam lelaki tersebut dalam pembelaannya telah menyebut bahawa perbuatan lelaki itu tidak salah kerana ternyata wujud undang-undang Inggeris yang mengharuskannya pada suatu masa yang lalu. Dalam majalah 'Hadrat al'Islam' (Tamadun Islam) keluaran 1916 ada memuatkan kisah seorang Itali yang menjual isterinyakepada seorang lelaki dengan bayaran secara beransur. pengisytiharan mengharamkan penindasan sesama manusia dibuat.. Pendakwa telah berhujah dengan mengatakan : Walaupun benar undang-undang yang disebut oleh peguam bela tersebut. Oleh kerana keadaan itu sengajadibuat-buat oleh manusia dan merupakan penganiayaan manusia terhadap manusia cuma berlainan jenis. Akhirnya lelaki tersebut telah didenda dan dipenjara selama 10 tahun. ditukar dengan nama baru yang dikenal sebagai Mrs . Ali Abdul Wahid Wafi dalam kitabnya berkata : 'Keadaan wanita di Perancis amat menyedihkan hingga ke zaman akhir-akhir ini. apabila seseorang perempuan telah berkahwin. Satu hal yang lebih ketara. Peristiwa ini telah dibawa ke mahkamah. Tetapi tidak termasuk penindasan terhadap wanita. Nabi Muhammad saw datang dengan ajaran yang benar dari Allah swt. dan nama keluarganya.isterinya. mereka disisihkan daripada undang-undang sebagai tidak layak mendapat sepenuhnya hak sivil'. Pernah berlaku pada suatu masa selepas undang-undang itu digantikan.(nama suaminya). maka berlakulah pergaduhan yang menyebabkan pembeli itu terbunuh.

Islam meletakkan wanita khususnya ibu-ibu ke suatu tempat yang lebih mulia daripada kaum bapa." . kesaksamaan hukuman dan peluang memasuki syurga sama seperti lelaki. Antara kelebihan Islam ialah menghormati wanita dan mengiktiraf keinsanan serta keupayaannya untuk memikul tuntutan agama (tanggungjawa). Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Muslim bahawa seorang lelaki telah mengadap Rasulullah saw lalu bertanya : "Siapakah ya Rasulullah yang paling berhak saya dampingi?" Jawab Rasulullah : "Ibumu". setaraf dari aspek tuntutan agama serta tanggungjawab dan setaraf dari aspek pembalasan dan tempat kembali (setelah kematian) dan sebagainya. "Ibumu. Dari aspek hak-hak pemilikan harta. Kelebihan-kelebihan Khusus Dalam beberapa hal. "Kemudian siapa lagi?" Baru diberi jawapan oleh Rasulullah saw." "Siapa lagi?" tanyanya. Islam telah menghapuskan tradisi umat-umat terdahulu ( sama ada Arab atau bukan Arab) yang telah melarang wanita dari memiliki harta atau mengecilkan skop mereka. Dari aspek ilmu." jawab Rasulullah." Oleh sebab itu Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud : "Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. setaraf dari aspek ciri-ciri umum keinsanan. Mereka adalah setaraf dari aspek asal usul kejadian. Islam juga memberikan kepada wanita hak untuk menuntut ilmu sepertimana lelaki. "Bapamu. Bertanya lagi lelaki itu : "Kemudian siapa lagi?" Jawabnya : "Ibumu. kaum wanita pada umumnya adalah sama tarafnya dengan kaum lelaki. realitinya Islam telah menjadikan menuntut ilmu sebagai perkara fardhu ke atas mereka sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud : 'Menuntut ilmu adalah fardhu ke atas setiap muslim'. Malah ada ketikanya undang-undang Islam memperlihatkan kaum wanita khususnya ibu-ibu lebih mulia daripada kaum lelaki jika lebih taqwanya. Maksud 'setiap muslim' dalam hadith tersebut ialah sama ada lelaki atau perempuan seperti mana yang telah diijma' atau disepakati para ulama. Islam telah menetapkan bagi wanita hak pemilikan dengan pelbagai bentuk dan jenisnya serta hak pengurusan dalam pelbagai cara yang disyariatkan. Persamaan Taraf Dari segi persamaan taraf.mengangkatkan apa-apa yang sepetutnya diangkat. masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. Islam menganggap wanita sebagai insan yang mlia dan mempunyai hak-hak keinsanan yang setaraf dengan lelaki kerana wanita dan lelaki adalah cabang kepada pohonan yang satu dan saudara yang dilahirkan oleh bapa yang satu iaitu Adam as dan juga dari ibu yang satu iaitu Hawa. meletakkan wanita dalam perundangan Islam kena pada tempat dan keadaannya. Al-Quran dan al-Hadith telah menentukan kedudukan yang sewajarnya bagi wanita dan menjamin hak-haknya supaya tidak disalahertikan oleh kaum lain.

ia berhak atas dirinya sendiri dan tidak ada siapa yang boleh memaksanya berkahwin. Islam telah memberikan hak-hak sivil kepada perempuan sesuai dengan sifat semulajadinya. Seolah-olah diri wanita itu hanya wujud dan teguh bila tidak bersuami. mengadakan sebarang kontrak. Kaum wanita diberi kedudukan tersendiri dalam menentukan nasibnya.Hak-hak Sivil Islam juga telah memberikan hak sivil kepada kaum wanita sesuai dengan tabiat semulajadi mereka sebagai wanita dan telah meletakkan hak-hak tersebut di tempat yang betul. Apabila telah bersuami telah larutlah nama dan hilanglah keturunannya. tidak sekali-kali akan bertukar coraknya khususnya namanya seperti yang berlaku dalam masyarakat Eropah yang ditiru oleh perempuan-perempuan Islam hari ini dengan menghilangkan namanya sendiri digantikan dengan menjadi Mrs (so and so). wanita yang baligh sama ada masih perawan atau telah janda tidak boleh dikahwinkan melainkan dengan kemahuannya. Dalam mazhab Syafie. Perlu juga disebut bahawa wanita-wanita dalam perundangan Islam apabila dkahwinkan. Wanita-wanita Islam tetap dengan nama asalnya tanpa perlu digantikan dengan nama suami yang hanya mendatang dalam hidupnya. Tidakkah dengan hilangnya nama dan keturunan sebenarnya telah merendahkan darjat yang seharusnya dipelihara? Dan apabila bertukar suami. Mereka berhak ke atas diri mereka sendiri. Wanita yang telah genap umurnya (baligh) boleh bertindak sendiri dalam urusan jual beli. Selain soal perkahwinan dan taraf wanita dalam perkahwinan tersebut. berkongsi dalam urusanurusan hidup. Perkahwinan adalah menurut kemahuannya. Tidakkah jelas bagi wanita Islam kini contoh yang telah ditunjukkan oleh wanita yang terdahulu khususnya isteri-isteri Rasulullah saw seperti Khadijah. Dalam Islam seseorang itu hendaklah dipanggil mengikut nama bapanya. Tindakan sesetengah pejuang Women's Lib di Barat dan lain-lain masih menjadi tandatanya apabila mereka dengan rela menghilangkan nama sendiri yang ditukar kepada nama suami dengan menambahkan Mrs di hujungnya sedangkan mereka tidak mahu dianggap rendah dan dibeza-bezakan dalam hidupnya. Itulah realiti taraf wanita dalam Islam bergantung kepada keperibadiannya. menghadiahkan atau mendermakan hartanya menurut sesuka hatinya tanpa boleh diganggu gugat oleh keluarganya asalkan tindakannya itu tidak berlawanan dengan hukum syarak. perempuan yang cukup umur jika dikahwinkan oleh walinya dengan seorang yang tidak setara (kufu') dengannya maka perempuan itu berhak membubarkan perkahwinan itu melalui kadhi. Manakala seseorang perempuan yang telah janda sama ada kecil atau besar. bertukar milik dan sebagainya. Hafsah dan sebagainya telah berkahwin dengan seorang yang paling mulia dan paling tinggi darjat taqwanya tetapi mereka tidak mengubah nama mereka. memiliki harta dan membelanjakannya. . Tidaklah kepada keperibadian suaminya seperti yang terdapat sekarang. Malahan ia sendiri boleh berkahwin dengan sesiapa sahaja yang dia suka. Tidak boleh dihina atau diperlakukan seperti barang jualan. Aisyah. bertukarlah pla nama. Perempuan yang telah sampai umur baligh berhak atas dirinya sendiri dalam segala hal sivil. memberi. Dalam mazhab Hanafi.

kepimpinan keluarga. Islam tidak membeakan lelaki dan wanita." Tetapi perbezaan ini disebabkan tuntuntan tugas yang bersesuaian dengan fitrah atau karaktor lelaki dan wanita. suami dan sebagainya. Antara soalan yang dikemukakan iaitu : Jika Islam mengiktiraf kemanusiaan wanita menyamai dengan kemanusiaan lelaki. Perbezaan ini bukanlah kerana kekurangan yang ada pada wanita sebaliknya adalah kerana fitrah dan karaktor wanita yang kebiasaannya lebih sibuk dengan tugas-tugas wanita seperti urusan rumah tangga. Sebenarnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa antara mereka. Ini kerana pada wanita ada penghalang yang tidak ada pada lelaki. Namun begitu ada sesetengah pendapat ahli fiqh membolehkan wanita menjadi saksi sekiranya jenayah yang berlaku di tempat-tempat yang kebiasaannya tidak terdapat lelaki umpamanyadalam tandas wanita dan sebagainya yang disediakan khas untuk wanita. b) Hak Pewarisan Wanita dan Hak Pewarisan Lelaki . pewarisan. kerana kebanyakan wanita sebenarnya mudah panik dan tersentuh perasaan. contohnya lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu sedangkan wanita tidak boleh. Selalunya seseorang wanita apabila melihat jenayah. Hakikatnya perbezaan antara lelaki dan wanita di dalam hukum-hukum ini bukan kerana kaum lelaki lebih dimuliakan oleh Allah atau lebih hampir kepadaNya berbanding kaum wanita. seperti firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi allah ialah yang paling bertaqwa di kalangan kamu. pemikirannya tentang asek muamalat adalah lemah berbanding lelaki. Tetapi di sini timbul beberapa persoalan sebahagian masyarakat termasuk umat Islam sendiri. Namun begitu kesaksiannya boleh diterima sekiranya melibatkan perkara yang telah disebutkan tadi tetapi hakim tetap juga memerlukan bukti atau bayyinah untuk mensabitkan kesalahan tersebut. Ia akan menghadapi kesukaran untuk memberi keterangan dengan detail dan jelas kerana kepanikannya. dia akan memejamkan matanya dan melarikan diri dalam keadaan menjerit. Pendirian yang diakui oleh kebanyakan ahli fiqh yan tidak mengiktiraf wanitasebagai saksi dalam kes-kes kesalahan hudud dan qisas. anak-anak. Sekiranyadibolehkan wanita kahwin lebih. a) Penyaksian Wanita dan Penyaksian Lelaki Al-Quran menjadikan penyaksian seorang lelaki menyamai penyaksian dua orang wanita malah majoriti ulama telah menetapkan bahawa penyaksian wanita tidak diterima dalam kes melibatkan kesalahan hudud dan qisas. Iaitu janin akan terbentuk dalam tubuh wanita dan dia yang akan mengandung. Justeru itu. mengapakah Islam melebihkan lelaki ke atas wanita dalam beberapa keadaan dan situasi? Umpamanya dalam syahadah (penyaksian). maka bercampurlah benih dan tidak diketahui kepada siapakah hendak dinisbahkan anak.Tegasnya. kepimpinan negara dan beberapa hukum atau perkara yang lain? Hikmah Islam membezakan antara lelaki dan wanita dalam sebahagian kecil Undang-undang Islam (hukum) Dalam syariat Islam ada beberapa hak yang berbeza di antara kedua-duanya. sama ada lelaki mahupun wanita.

Imam Abu Hanifah mengharuskan atau membenarkan wanita mengadili kes-kes yang diharuskan bagi wanita untuk mengadili semua kes-kes yang diharuskan bagi wanita kecuali yang melibatkan kes-kes jenayah. Oleh itu. d) Jawatan-jawatan Kehakiman dan Pemerintahan Dalam jawatan kehakiman." Apa yang jelas dalam masalah ini iaitu perbezaan yang berlaku antara wanita dan lelaki dari segi bebanan dan tanggungan kewangan yang telah ditetapkan ke atas mereka berdua. Sekiranya wanita mempunyai hak pewarisan yang sama seperti lelaki maka akan terdapat banyak keadaan di mana kaum wanita mempunyai bahagian yang lebih daripada lelaki.Perbezaan yang berlaku antara lelaki dan wanita dalam masalah pewarisan sepertimana yang telah disebutkan oleh al-Quran yang bermaksud : "Allah perintahkan kepada kamu mengenai (pembahagian harta untuk) anak-anak kamu. Kedua : Usaha . sedangkan wanita apabila menjadi isteri. Malah hendaklah dilakukan dengan membuat pemilihan terhadap wanita yang mempunyai keistimewaan pada tahap umur tertentu untuk mengadili kes-kes tertentu dalam suasana-suasana tertentu. maka ia akan dipertanggungjawabkan.Dengan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah swt sseperti berpandangan jauh tentang akibat sesuatu perkara dengan lebih rasional berbanding wanita kerana kaum wanita telah dilengkapi dengan sistem emosi yang sangat halus sesuai dengan sifat keibuannya. . ia akan berfikir seribu kali sebelum ia membuat sesuatu keputusan untuk menamatkannya. oleh kerana Allah telah melebihkan Orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Sudah menjadi tanggungjawab bagi lelaki apabila berkahwin maka ia terpaksa memberikan nafkah terhadap isteri serta anak-anaknya. firman Allah yang bermaksud : "Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. c) Kepimpinan Keluarga Berkenaan dengan kepimpinan keluarga. Jika sesebuah keluarga itu runtuh. kerana lelaki memikul tugas yang berat. maka ia berhak mendapat pusaka yang lebih. dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Oleh itu. Allah swt telah menjadikan kepimpinan kepada lelaki dengan nas-nas al-Quran di atas berdasarkan dua perkara : Pertama : Anugerah . wanita tidak wajib melakukan perkara tersebut malah isteri berhak pula mendapat nafkah dari si suami. keluarga. iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.Lelaki membelanjakan banyak harta untuk membina keluarga. Keharusan di sini bukanlah bererti wajib sebaliknya ia dibenarkan dalam lingkungan yang boleh memberi kemaslahatan kepada wanita." Tujuan kelebihan kaum lelaki di sini ialah dari segi bakat semulajadi dan kebolehan danlam pengurusan dan kepimpinan sebab lelaki diwajibkan mencari nafkah dan dialah yang menghadapi pergolakan dalam masyarakat dan di luar rumah sedangkan kebanyakan prempuan bertugas di rumah untuk mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga. masyarakat dan agama Islam itu sendiri.

. ia tidak dikira sebagai suatu kesalahan jika terdapat kemaslahatan. malah ada yang menganggap perempuan adalah makhluk yang suka membuat angkara sehingga lelaki terpaksa menanggung beban padahal yang sebenarnya tidak begitu. Dalam beragama dan beribadah. Islam tidak membezakan antara wanita dan lelaki. Dalam bidang nilai kemanusiaan. Menteri atau sebagainya.. Hak-hak Wanita Dalam Islam Secara ringkasnya dapat dinyatakan bahawa Islam memberikan hak terhadap wanita antaranya : 1. bertaqwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu daripada satu jiwa. dan akan Kami berikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. 6. Wanita adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama seperti lelaki di sisi Allah swt dan pada pandangan manusia kerana lelaki dan wanita dijadikan dari satu jiwa yang sama. Islam membanteras pandangan atau anggapan sial terhadap anak-anak perempuan dan perbuatan menguburkan mereka hidup-hidu yang ada pada bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa lain sebagaimana firman allah swt yang bermaksud : "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya : kerana dosa apakah ia dibunuh?" 5. Islam memberikan hak mendapat nafkah kepada wanita sama ada sebelum kahwin (daripada . ibu." 4. maka kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Firman Allah swt yang bermaksud : "Wahai manusia. Firman Allah swt yang bermaksud : "Barangsiapa yang beramal sama ada dari lelaki dan perempuan sedang dia seorang yang beriman.Manakala larangan wanita untuk menyandang jawatan 'Khilafah' atau ketua negara atau jawatan yang seumpamanya ialah kerana tenaga wanita kebiasaannya tidak mampu memikul tugas-tugas yang amat berat itu. Islam menolak sikap agama Yahudi dan Nasrani yang hanya menyalahkan wanita (Hawa) dan menganggapnya sebagai sebab Adam dan Hawa diusir dari syurga. Wanita bebas membelanjakan hartanya dan sebagainya. Akan tetapi untuk menyandang jawatan sebagai penagrah. Dalam bidang hak milik. Kita mengatakan 'kebiasaannya' kerana boleh jadi terdapat wanita yang lebih mampu daripada lelaki seperti Ratu Saba (Balqis) yang telah diceritakan dalam al-Quran. wanita sama seperti lelaki iaitu sekiranya melakukan amal soleh maka akan dimasukkan ke syurga dan begitulah juga sebaliknya sekiranya ingkar dan durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Islam memberikan kepada wanita hak-hak mempusakai harta warisan sama ada sebagai anak." 2. Islam menganggap kedua-duanya iaitu Adam dan Hawa sama-sama melakukan kesalahan seperti firman Allah swt yang bermaksud : "Maka keduanya (yakni Adam dan Hawa) telah digoda oleh syaitan sehingga tergelincir dari syurga dan dikeluarkan dari keadaan (nikmat) yang mereka telah berada di dalamnya." 3. saudara atau isteri sebagaimana yang terkandung dalam surah an-Nisa'. Namun bilangannya terlalu kecil untuk mendapatkan wanita yang hebat seperti itu. pengetua. ketua institusi. anggota Parlimen.

Seseorang itu tidak berhak mengharamkan sesuatu tanpa nas syarak yang sahih dan jelas maknanya. diceraikan atau tidak pernah berkahwin dan ia tidak mempunyai sumber kewangan serta tidak mempunyai keluarga. Berdasarkan prinsip ini dapat kita katakan bahawa : wanita berkerjaya adalah harus. sedangkan mampu melakukan sesuatu kerja yang boleh menampung keperluannya. Sebenarnya tugas wanita yang utama dan teragung yang mana tidak dapat ditandingi serta dicabar oleh sesiapa ialah mendidik generasi yang mana Allah telah menyediakan mereka kesesuaian fizikal dan psikologi untuk melaksanakannya. Tiada seorang lelaki pun yang mampu menggantikan wanita dalam tugas yang berat ini yang boleh mencorakkan masa depan ummah dan merupakan harta yang paling bernilai. bekerja menjadi satu keperluan apabila pendapatan suami tidak mencukupi untuk menampung kepreluan keluarga." 8. Begitu juga hasrat untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi juga mendorong isteri untuk bekerja.' Wanita kini memberi sumbangan secara langsung kepada pendapatan keluarga. 'Asal perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan biasa (bukan ibadat) adalah harus." 9. Islam memberikan hak perseorangan iaitu Islammemerintahkan supaya menghormati wanita sama ada sebagai ibu kepada anak-anaknya atau sebagai isteri kepada suaminya sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud : "Dan Kami telah berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Umpamanya jika ia janda. Islam memberikan hak kepada wanita untuk menerima atau menolak lamaranlelaki untuk menjadi suaminya berdasarkan sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidak boleh dikahwinkan seorang janda sehingga dimintakan pandangannya dan seorang dara sehingga diminta keizinannya. 7. Wanita dan Kerjaya Bilakah wanita diharuskan bekerja? Adakah pernyataan ini bermaksud wanita haram atau dilarang bekerja dari sudut syarak dalam apa jua situasi pun? Apa yang perlu dijelaskan di sini ialah sejauh manakah dan dalam bidang apakah syariat Islam membenarkan wanita bekerja. Kadangkala keluarganya pula memerlukan ia bekerja mendapatkan pendidikan anak-anak atau saudara maranya yang masih kecil mahupun untuk membantu bapanya yang sudah tua atau . Sebagaimana yang kita maklumi dalam kaedah fiqh ada mengatakan. Bagi kebanyakan wanita. Ini tidak bermakna wanita diharamkan oleh syarak bekerja di luar rumah.bapa) atau selepas berkahwin (daripada suami) atau daripada anak-anaknya sebagai ibu. bahkan kadang-kadang dituntut apabila terdapat keperluan yang mendorongnya. Terutama ibunya yang mengandungkannya dengan kepayahan dan melahirkannya juga dengan kepayahan. Islam memberikan hak kepada wanita untuk menuntut talak daripada lelaki dengan sebabsebab munasabah yang diterma oleh syarak seperti berpisah kerana kemudaratan yang ditanggung oleh isteri atau masalah hubungan kelamin dan sebagainya dengan menggunakan pelbagai kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak.

Apabila gejala tidak sihat ini menular ke dalam masyarakat. Dan adalah lebih baik jika wanita bekerja dengan wanita seumpamanya bukan bersama lelaki. Menghindari pergaulan yang membawa kepada perkara maksiat seperti berkhalwat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Sejarah telah membuktikan bahawa kejatuhan Empayar Rom adalah kerana seks dan kehancuran moral. maka tindakan itu tidak bijak dan tidak bertanggungjawab. jururawat. Menerima lelaki dibolehkan dalam keadaan tertentu yang termasuk dalam perkara darurat tetapi perlu dihadkan batasannya serta tidak dijadikan sebagai satu kaedah yang kekal. 4. 2. Kerjaya tersebut mestilah dibenarkan oleh syarak dengan ertikata lain kerjaya tersebut tidak haram atau mendorong ke arah melakukan yang haram. Indonesia. Sebagai contoh. seperti yang kita lihat dewasa ini yang mana kebanyakan perempuan tidak mahu mengandung atau beranak kerana merasa anak akan menyusahkan atau menghalangnya untuk bekerja. Tidak mencuaikan tugas dan tanggungjawab terhadap suaminya atau tugas ibu terhadap anaknya. Kadangkala masyarakat itu sendiri memerlukan agar wanita itu bekerja umpamanya sebagai doktor. ratu sukan. Tidak menimbulkan keengganan mempunyai anak. Tradisi moden ini juga secara tidak langsung memberi pengaruh yang kuat supaya wanita-wanita Islam itu lebih berani dan lebih tidak malu untuk memasuki sebarang pertandingan yang merangkumi ratu cantik. Mendapat keizinan daripada suami atau bapa (jika belum berkahwin). ratu fesyen. jika pengurus pejabat memilih seseorang wanita cantik kerana kecantikannya sedangkan berpuluh-puluh wanita yang kurang cantik tetapi lebih cekap dan lebih berpengalaman dengan tujuan untuk menjamu selera mata ketika di pejabat. Menjaga diri dan menutup aurat. Di kalangan negara-negara Eropah. Pakistan dan negara-negara Arab. 3. Perkara-perkara yang disebutkan tadi sudah menjadi lumrah dalam tradisi moden.sebagainya. Masalah Semasa Mengenai Hak dan Kewajipan Wanita Pada abad ke21 ini telah menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan negara-negara dan masyarakat Islam yang sedang membangun dan maju seperti Malaysia. . 6. Russia dan China. Inilah gejalagejala yang mesti disingkirkan dan dibendung untuk mengawal ketenteraman masyarakat dan penting untuk mencari keredhaan Allah swt. Amerika. Jepun. bintang itu dan bintang ini dan sebagainya yang berunsur tidak sihat. tunggulah saat kehancurannya. 5. menari. guru dan seumpamanya yang berkaitan dengan wanita. Kalau seorang pengurus syarikat memilih wanita jelita bertujuan untuk menarik pelanggan ke kedainya maka dorongan tersebut turut tidak baik sebab ada tujuan seks dan cara melariskan perdagangan menurut cara yang salah. Islam tidak melarang kaum wanita keluar untuk bekerja asalkan memenuhi syarat-syarat berikut : 1.

Perjuangan orang barat dan sesetengah golongan di negara kita untuk membuat revolusi mental dan membebaskan kaum wanita yang pada dasarnya mendorong kepada gejala tidak sihat dan merendahkan taraf wanita sendiri. pihak kapitalis mengambil peluang menggunakan tenaga wanita di kilang-kilang perusahaan dan perindustrian. Negara-negara Komunis pula telah mencanangkan slogan iaitu menyamakan lelaki dan perempuan dalam segala bidang. . di gedung akhbar. hiburan dan sebagainya.. Wanita Islam hendaklah menyedari bahawa hak mereka telah dijamin oleh Islam sejak 14 abad yang lalu tetapi Islam mengutamakan sesetengah pekerjaan yang mempunyai matlamat yang sangat besar dan tinggi iaitu mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan Allah swt agar mendapat keredhaan dan kesejahteraan dan matlamat inilah yang paling besar. sains dan teknologi yang menjadikan ratusan negara di dunia sekarang memerlukan wanita untuk memenuhi kerjaya. pejabat Konsul. Wanita barat dan wanita timur menuntut hak demokrasi dan hak persamaan dengan lelaki dan yang terpenting sekali ialah persamaan gaji untuk makan dan hidup. wanita dijadikan alat komersial. lebih murni daripada harta benda atau kebendaan yang dicari. Di samping itu hendaklah diinsafi bahawa barat mengutamakn perempuan dalam bidang-bidang pekerjaan yang tertentu terutama di gedung-gedung perdagangan. patutkah negara dan masyarakat Islam meniru atau mencontohi langkah-langkah negara barat dan sebagainya yang telah memberi hak begitu luas kepada wanita dalam segala kegiatan? Apakah kebebasan wanita di Eropah dan sebagainya itu benar-benar dan dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan dan keamanan di dunia atau sebaliknya? Dan adakah hak-hak wanita yang diberi oleh Islam belum cukup untuk membangun kemajuan yang tulen? Inilah pertanyaan yang belum diberi jawapan dengan tegas sebab tujuan kita ialah mencari kebenaran dan mencari prinsip-prinsip yang sihat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Tetapi perkara yang hendak dibincangkan di sini ialah. di kedutaan. kedai solek dan pakaian. kedudukan dan kegiatan kaum lelaki. Duni sekarang sangat berbeza dengan dunia 100 tahun yang lalu kerana wujudnya kemajuan perhubungan kenderaan. kerana tenaga mereka lebih murah daripada tenaga lelaki sedangkan kaum lelaki meminta gaji yang lebih. radio dan televisyen.. di syarikat iklan. bank dan sebagainya mempunyai tujuan udang di sebalik batu iaitu hendak melariskan perniagaan dengan menggunakan tenaga wanita yang murah. wanita berkahwin dengan wanita.persoalan ini tidaklah begitu hangat kerana mereka telah menyamakan atau hampir menyamakan dengan hak-hak. Setelah kaum wanita di Barat dan negara-negara yang sealiran dengannya keluar bekerjamencari sara hidup. Mereka membiarkan pelacuran berleluasa. Barat yang kononnya melaungkan memperjuangkan hak wanita sebenarnya merekalah yang merendahkan martabat wanita. Hakikat ini sama dengan sikap sesetengah akhbar atau majalah yang memuatkan gambar-gambar perempuan yang jelita atau gambar yang bercorak seks bertujuan melariskan akhbar dan majalahnya. Inilah taktik licik dan murah yang harus disedari oleh wanita-wanita Islam di dunia hari ini.

setiap muslim harus menghiasi diri dengan seindah-indah pekerti baik lahir mahupun batin untuk mengecapi nikmat cantik ideal seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Sejarah telah membuktikan hal tersebut iaitu tatkala syaitan gagal menggoda Adam as. Manusia cantik ideal ialah manusia yang secara fizikal kelihatan demikian indah dipandang mata dan bersih darah daging dan tulang belulangnya dari benda-benda yang haram. bukan pada raut wajahnya." Demikian hadith Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. . maka baiklah negara itu. darah daging dan tulang belulangnya bersih dari benda-benda haram sedangkan batinnya pula bersih dari kekotoran jiwa. Manakala kecantikan yang ideal ialah kecantikan yang sempurna lahir dan batin. Bentuk fizik yang menawan seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf as atau nabi Muhammad saw atau para isteri mereka seperti Zulaikha. merompak atau menggelapkan wang amanah dan sebagainya kebanyakannya gara-gara memenuhi tuntutan seorang wanita. Kecantikan versi ini namanya adalah kecantikan palsu. secara langsung diperalatkan Hawa untuk merayu suaminya agar memakan 'Khuldi' buah terlarang. bila dia (wanita) baik.Dari itu Islam mengarahkan kaum wanita dan meletakkan wanita sesuai dengan kudratnya untuk melahirkan sifat mulia yang mempunyai identiti tersendiri yang dalam erti kata iaitu memiliki ciri-ciri Wanita Solehah. Dalam hal inilah Islam meletakkan ukuran kecantikan wanita. Batin wanita cantik adalah apabila tersembunyi di sebalik fizikalnya. Sehubungan dengan itu." Wanita adalah kunci yang digunakan oleh Syaitan untuk memperalatkan manusia terutamanya lelaki. ia memiliki kecantikan yang asli atau ideal iaitu secara fizikal. Sabda Rasulullah yang bermaksud : "Wanita itu tiang negara. Dewasa ini anak cucu AdamHawa berlumba-lumba menjadi pengikut syaitan. taat dan tunduk terhadap semua ketentuan Allah dan RasulNya dan bersih dari segala unsur yang bertentangan dengan hukum Allah. Aisyah dan lain-lain.Pembentukan Wanita Solehah "Dunia adalah tempatnya kenikmatan dan seindah-indah kenikmatan (kesenangan) adalah wanita solehah. maka rosak pulalah negara itu. kecantikan yang hanya membawa bencana terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Maka terjadilah pelanggaran terhadap larangan Allah. jiwa yang pasrah. sementara jiwanya sentiasa disirami wahyu sehingga nafasnya adalah zikrullah. Islam mengukur kecantikan itu dari semua unsur iaitu unsur batiniah dan lahiriah. Dalam hal ini kita perlu mengetahui bagaimanakah ukuran kecantikan menurut Allah dan Rasul. Siapakah Wanita Solehah Itu? Wanita solehah adalah wanita yang cantik lahir dan batin. tetapi bila dia rosak. pandangannya adalah pandangan wahyu dan jalan hidupnya bagaikan al-Quran yang sedang berjalan. bukan menurut penilaian kaum wanita seperti dalam pertandingan ratu cantik yang pada hakikatnya adalah pertandingan wanita buruk dan menjijikkan. sering berlaku kejadian membunuh.

Firman Allah swt dalam surah an-Nisa' ayat 3 yang bermaksud : "Kerana wanita yang solehah adalah wanita yang taat beribadah kepada Allah dan taat kepada suaminya sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. Melebihkan cinta terhadap Allah dan Rasul lebih dari cintakan keduniaan." Berdasarkan isyarat al-Quran dan Hadith serta pendapat ulama Islam menetapkan bahawa pakaian muslimah harus memenuhi syarat-syarat berikut : Pakaian itu harus menutup aurat Pakaian itu tidak terlalu nipis sehingga nampak terbayang bahagian tubuh dari luar Pakaian tidak ketat dan sempit tetapi longgar Warna pakaian yang suram atau gelap seperti warna hitam. Menutup aurat dan tidak berhias untuk mempamerkan kecantikan melainkan dalam kesederhanaan.. saudara-saudara. isteri-isteri. kelabu atau coklat .Ciri-ciri Wanita Solehah Istilah solehah adalah sebaik-baik jolokan terhadap wanita. kaum kerabatmu." Berpandukan firman Allah tadi." 2. harta kekayaan yang kamu usahakan. sopan. taat kepada Allah adalah ciri wanita secara umum manakala taat kepada suami merupakan ciri khas bagi wanita yang telah bersuami.. anak-anak. gelaran wanita solehah hanya diberikan kepada wanita yang mempunyai ciri-ciri wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka. Firman Allah swt yang bermaksud : "Katakanlah jika bapa-bapa kamu. adalah lebih dari kamu cintakan Allah dan RasulNya dan berjihad di jalanNya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. a) Taat kepada Allah dan Rasul Sebenarnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul bermaksud juga taat pada segala perintah Allah dan RasulNya. hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Salah satu identiti ataupun ciri wanita solehah adalah berpakaian taqwa. Menutup aurat adalah wajib berdasarkan perintah Allah yang bermaksud : "Katakanlah kepada wanita yang beriman. Tentang taat kepada Allah juga iaitu mengakuiNya sebagai pencipta dan mengakui sumber dari segala hukum yang diturunkan (al-Quran).. perniagaan yang kamu khuatir kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. tidak sukakan glamour dan jauh dari sifat suka menunjuk. Tidak sebarang wanita berhak untuk menyandang sebutan tersebut. penampilannya sederhana. Namun begitu. Antara ciri taat kepada Allah dan Rasul dapat dihuraikan seperti berikut : 1..

Tidak berduaduaan dengan lelaki asing (bukan mahram). Selalu membantu lelaki dalam perkara kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Keredhaan Allah terletak pada keredhaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. nilai ketaatannya kiukur oleh Allah swt mengikut seberapa banyak dia dapat menjalankan kewajipannya terhadap suami. Menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh keikhlasan. Dan mestilah keluar dengan mahramnya kerana untuk mengelakkan fitnah. Menjalankan kewajipan dan tanggungjawab terhadap suami. Seseorang wanita tidak boleh keluar mempunyai keperluan yang dibenarkan oleh syarak seperti menuntut ilmu. 4. menziarahi kaum kerabat. kebajikan dan taqwa.Tidak memakai haruman yang semerbak Pakaian tidak menyerupai lelaki Pakaian tidak menyerupai model pakaian kafir Pakaian bukan untuk bermegah atau menunjuk-nunjuk 3. Bagi wanita yang telah bersuami. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa iaitu menunjukkan sikap sopan santun dan akhlak yang mulia kepada keduanya. Di dalam al-Quran ada menyatakan bahawa orang yang bertaqwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu sempit mahupun di waktu lapang. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidak seseorang itu dinamakan mukmin yang perutnya kenyang sedang tetangganya dalam kelaparan. tidak menyinggung perasaannya. Tidak berkeliaran atau berjalan bersendirian dan tidak pula bersama lelaki yang bukan mahramnya. dan begitulah seharusnya wanita yang solehah selalu menafkahkan harta dengan sedekah walaupun di waktu sempit. tidak menentangnya sekalipun terhadap perbezaan fahaman." b) Taat kepada Suami 1. Maksud tersebut iaitu perempuanperempuan jahiliyyah Arab keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh serta berjalan bergaya berlenggang-lenggok." Jadi seorang . Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Janganlah sesekali seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita (di suatu tempat) melainkan wanita itu harus ditemani oleh mahramnya. Tidak berhias dan bertingkah laku seperti wanita jahiliyyah. 6. maka itulah yang mendapat balasan baik sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Jika seseorang isteri menjaga kemaluannya dari yang haram serta taat kepada suaminya maka dipersilakan masuk ke syurga dari pintu mana saja yang kamu suka." Dan dalam riwayat lain "Tiap-tiap isteri yang mati diredhai oleh suaminya maka ia akan masuk syurga." 7. 5. kawan dan sanak saudara (silaturrahim). Sentiasa berbelanja atau memanfaatkan rezeki ke arah yang baik sama ada dalam keadaan sempit mahupun dalam keadaan lapang." 9. 8. Bersikap dan berbuat baik dengan tetangga. Maksud tersebut iaitu berperanan dan membantu dalam perkara 'amar ma'ruf dan nahi mungkar'. bermegah-megah dan berpakaian yang menjolok pandangan lelaki.

tetap berada dalam kemurkaan Allah sehingga kembali ke rumahnya atau dimaafkan oleh suaminya. Sabda Rasulullah saw yang bremaksud : "Demi Allah yang jiwaku di tanganNya. jika kau tinggalkan ia menjaga hartamu dan menjaga dirinya." 6. maka dosa mereka berguguran di celah-celah jari tangan mereka." Isteri yang solehah tidak akan mengganggu suaminya yang mengakibatkan kesusahan. 2. Tidak menerima tetamu yang dibenci suaminya ke dalam rumah apa lagi bermesraan dengan lelaki lain. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sebaik-baik wanita ialah jika kamu pandang. Semua suami pada umumnya sukakan kecantikan. Tidak mengeraskan suara melebihi suara suaminya. terserah padamu. dengan bahasa yang lemah lembut dan sopan santun. tiada seorang suami yang mengajak isterinya tidur bersama di tempat tidur. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tiap isteri yang minta cerai dengan suaminya (tanpa alasan yang dibenarkan) maka haram atasnya bau syurga. jika kau perintah. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidak dihalalkan bagi seseorang isteri yang beriman kepada Allah untuk mengizinkan seseorang masuk ke ru mah suaminya padahal suaminya benci dan tidak dihalalkan dia keluar padahal suaminya tidak senang. Isteri yang solehah juga adalah isteri yang dapat mempersembahkan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi terhadap suaminya.wanita yang telah berkahwin maka yang paling berhak terhadap dirinya ialah suaminya melebihi bapa dan ibu serta keluarga yang lain. Menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya bila suami tiada di rumah." 8. kebersihan. Sentiasa menyenangkan suami dan kasih sayang terhadap anak-anak. Tidak membantah perintah suami dalam perkara kebenaran dan tidak menolak bila suami mengajaknya tidur." 4. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sukakah aku ceritakan bakal isterimu di syurga? Jawab sahabat : "Baiklah ya Rasulullah. tiba-tiba ditolak oleh isterinya. Sentiasa memelihara diri. kelembutan dan kesetiaan. maka Allah memandang mereka dengan pandangan kasih mesra. dan bila ia marah. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tiap isteri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sesungguhnya apabila seorang suami memandang isterinya dan isteri membalas pandangan dengan penuh kasih sayang dan cinta. ia menyenangkan kamu." 7. ia mentaatimu. jika suami membelai tangan isterinya. maka malaikat yang di langit akan murka kepada si isteri hingga dimaafkan oleh isterinya. Tidak keluar ruah tanpa izin suaminya. saya tidak akan dapat tidur hingga engkau rela padaku. lalu ia berkata : inilah tanganku. diganggu atau dimarahi suaminya. Tidak meremahkan pemberian suami dan menutup rapat rahsia keluarga serta tidak mencaicari alasan untuk bercerai." 9. tetapi dia berusaha menghilangkan kesusahan suami dan berusaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. ." 5. 3. Maka sabda Nabi saw : "Iaitu setiap isteri yang kasih sayang dan banyak anak. Wanita yang solehah apabila berbicara dengan suaminya ia akan menunjukkan sifat kasih sayang. kebersihan fizikal dan kecantikannya serta kebersihan rumahtangga.

Malah al-Quran sendiri menamakan salah satu dari surah-surahnya dalam Al-Quran dengan nama Surah An-Nisa' dengan maksudnya wanita. Tidak ada agama di dunia ini yang memberi perhatian dan mengambil berat terhadap wanita melainkan agama Islam. . Sidang Jumaat Yang dirahmati Allah Minbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan mengenai kedudukan wanita dalam Islam. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri". Sejarah merekodkan bahawa kemunculan Islam telah menghapuskan sama sekali amalan menghina dan membunuh wanita sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat jahiliah.UTAMA Khutbah Jumaat KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Khutbah Jumaat . Hadith nabi juga menyebutkan mengenai ganjaran pahala bagi sesiapa yang diuji dalam memelihara anak perempuan bahawa orang itu akan bersama dengan nabi di akhirat kelak. Firman Allah SWT. Kesemuanya ini membuktikan pandangan Islam yang tinggi terhadap kaum wanita. dalam Surah An-Nisa' ayat 34: Maksudnya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.29 MEI 2009 Sidang Jumaat Yang dirahmati Allah Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan marilah kita tanamkan dalam diri kita perasaan taqwa kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Begitu juga dalam kitab-kitab hadith terdapat satu bab yang membincangkan mengenai nasihat supaya berbuat baik terhadap wanita sebagaimana yang terdapat dalam kitab Riyadus al-Salihin oleh Imam alNawawi. Peraturan dan tuntutan yang digariskan oleh Islam ialah bertujuan untuk memelihara martabat dan keselamatan wanita.

Walaupun isteri Firaun memiliki segala kemewahan di dunia. Wanita mempunyai hak dan dan harus dilayan sesuai dengan fitrah dan kejadian mereka. Di antaranya adalah seperti berikut: Pertama: Wanita Islam hendaklah memelihara pandangan mereka. Maksudnya: "Dan Allah membuat isteri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata:ya tuhanku bangunlah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim".w. Atas nama kebebasan mereka berusaha meracuni pemikiran wanita Islam dengan pelbagai tipudaya dan godaan supaya mereka jauh dari landasan Islam yang sebenar.Beberapa peraturan dan tuntutan yang berkaitan dengan wanita Islam adalah sematamata untuk menjaga maruah dan kemuliaan mereka. Ini ditegaskan oleh Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 31: Maksudnya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman "hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali . kemuliaan dan keselamatan diri mereka. Layanan istimewa ini bukan sahaja terhadap wanita Islam tetapi juga terhadap wanita bukan Islam Al-Quran sendiri mengambarkan wanita contoh dalam al-Quran ketika mengisahkan mengenai isteri Firaun iaitu dalam Surah At-Tahrim ayat 11.t. kewajipan dan tanggungjawab suami terhadap mereka sehinggalah hak mereka dalam mewarisi harta pusaka. remajanya sehinggalah memasuki alam rumahtangga.Sidang Jumaat yang dihormati sekelian Menyedari peranan wanita dalam pembinaan dan pembangunan umat Islam itu sangat penting. Sedangkan Islam meletakkan wanita dikedudukan yang tinggi dan mulia berbanding agama-agama yang lain di dunia. memelihara kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka melainkan yang diharuskan sahaja. Selain itu terdapat beberapa peraturan dan tuntutan kepada wanita Islam untuk dipatuhi demi memelihara maruah. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Islam adalah sebuah agama yang memberi perhatian terhadap wanita sejak kecilnya. musuh-musuh Islam sejak dahulu lagi berusaha untuk merosakkan wanita dengan pelbagai cara dan strategi. memiliki segala kemasyuran apatah lagi beliau merupakan isteri kepada raja terkuat dan digeruni pada waktu itu namun hatinya tetap beriman dan bergantung kepada Allah s.

Islam juga melarang wanita berhias secara keterlaluan seperti amalan wanita zaman jahiliah. Justeru. Dari sudut hubungan kekeluargaan dan rumahtangga Islam meletakkan beberapa . bapa ataupun suami hendaklah memastikan perkara seperti ini difahami dan dipatuhi oleh ahli keluarga kita yang perempuan. Keempat: Larangan bermusafir seorang wanita melainkan dengan mahram. Ketiga: Islam meletakkan peraturan dan tuntutan tertentu bagi menjaga hubungan antara lelaki dan wanita.w bersabda yang bermaksud: Mana-mana wanita yang memakai minyak wangi kemudian lalu di hadapan satu kumpulan untuk menarik perhatian mereka maka dia boleh mendorong kepada kepada perlakuan zina. Antara peraturan yang ditetapkan oleh Islam bagi menjaga hubungan ini ialah larangan berdua-duaan antara seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahram atau suami isteri sehingga boleh mengundang fitnah atau membawa kepada perzinaan. Namun Islam sama sekali tidak meghalang wanita untuk bekerja mencari rezeki. memberi sumbangan tenaga dalam aktiviti kemasyarakatan. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasaei. Rasulullah s. Sidang Jumaat Yang Mulia.a.a. Kedua: Tempat yang paling baik bagi wanita ialah di rumah sebagaimana firman Allah dalam Surah Ahzab ayat 33: Maksudnya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu". 1. Rasulullah s.Tuntutan ini juga bukan untuk mengongkong atau menyusahkan kehidupan wanita tetapi dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara mereka daripada sebarang ganguan daripada pihak yang ingin mengambil kesempatan ke atas mereka dan menjauhkan mereka daripada terjerumus ke lembah kesesatan dan kemaksiatan.yang biasa nampak daripadanya". menjadi pemimpin dan seumpamanya selagi menjaga batasan dan sempadan yang ditetapkan oleh Islam.w bersabda dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Bermaksud: "Tidak boleh seorang lelaki dengan seorang wanita bersunyian atau berdua-duaan melainkan dengan mahram".

kemarau panjang. iii . sehingga kami dapt meneruskan usaha kearah memperkukuhkan negara umat islam khususnya negeri Selangor. dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.Melarang mendera kaum wanita. murahkanlah rezeki kami. sejahtera dan berkebajikan.tanggungjawab yang terletak di bahu para suami demi menjaga kemuliaan wanita antaranya: i . supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya.Justeru kami pohon kehadratmu. tetapkanlah iman kami. suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia. Ya Allah. ii . engkaulah tuhan yang maha berkuasa. Justeru kita dituntut menjaga. kayakanlah kami dengan ilmu bermanfaat. negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. Sedarilah bahawa wanita merupakan ujian yang paling besar bagi kaum lelaki. kembalikanlah generasi muda kami kejalan yang engkau redai. memelihara dan menjauhkan mereka daripada sebarang perkara yang boleh merosakkan mereka. Oleh itu marilah kita berusaha membetulkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan al-Sunnah. . Bermaksud: "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya. wabak penyakit. Ketinggian dan kemuliaan wanita yang digariskan oleh Islam terletak di tangan kita semua.Melayani wanita dengan cara terbaik. persengketaan. isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir".Dengan berbuat baik terhadap wanita. bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki). kemiskinan dan lain-lain supaya dengan demikian. kami bersyukur khadratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat. sebagai negeri yang maju. lindungilah kami daripada ujianmu yang berat.

Hal-hal yang demikian itu terjadi pada saat kaum Muslimin dalam keadaan tidak sadar. bahwa ummat Islam tidak mungkin mati selamanya. seperti halnya kaum Kahfi. Kemudian berkat perjuangan ahli-ahli fiqih dan dakwah. setelah sekian lama kaum Muslimin berada dalam keadaan tidak sadar dan lelap dalam tidurnya yang berkepanjangan. Hal ini sudah biasa bagi ummat Islam dan sesuai dengan sifatnya. Dalam setiap masa selalu timbul di tengah-tengah ummat Islam. Sementara umum yang . orang-orang yang membela kebenaran. tanpa bangkit kembali. hukum-hukum baru. yaitu Islam. dan Allah swt. keluarlah suara-suara untuk mengajak bagi ditegakkannya kebenaran dan dipraktekkannya agama Islam secara utuh serta pembaruan. agama yang hidup mengharuskan ummatnya hidup. Selatan dan Utara.Artikel Dr. Sebagian orang mengira di saat permulaan hanya suara saja yang timbul. Lalu diganti secara paksa peraturan-peraturan baru. baik dalam masalah politik maupun sosial. Karenanya. sampai datangnya hari Kiamat. dalam setiap masa selalu mengangkat seseorang. untuk membawa keharuman agama bagi ummatnya. disebabkan oleh perasaan dan semangat. walau bahaya menentangnya. bahwa kita hidup dalam era kebangkitan Islam. Yusuf Qardhawi Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota PERANAN WANITA DAN KEBANGKITAN UMMAT ISLAM MASA KINI Dr. maka terjadilah pembaruan untuk membangun pusat dakwah Islamiah dan perorangan di mana-mana. Yusuf Al-Qardhawi PERTANYAAN Apakah benar ada masa kebangkitan bagi ummat Islam? Jika ada. maka terjadilah kebangkitan ummat Islam. dan bagi berpendidikan tinggi pada khususnya? JAWAB Tidak dapat diragukan lagi. Kemudian menjajah dan menguasainya. Sebenarnya. kebangkitan ini meliputi semua aspek. dimana musuh-musuh mereka mengintervensi dari Barat. sebagaimana dapat dirasakan seperti sekarang ini. Maka dari itu. sehingga dengan mudah menjatuhkan mereka dari agamanya. bagaimana peranan wanita dalam Islam secara dan pandangan terhadap wanita karier. Dengan takdir Allah. Timur.

dari mana dan hendak ke mana mereka pergi? . buruk. Sehingga para simpatisan giat mencari dalil untuk menguatkan kedudukan dan peradaban orang asing. diantaranya ialah: Pada masa itu banyak pikiran-pikiran yang condong menganggap harus ikut peradaban Barat di segala bidang. Di mana-mana. MASALAH YANG TIDAK DAPAT DIJAWAB Peradaban masyarakat Barat tidak dapat menjawab pertanyaan berikut ini: Untuk apakah manusia ini hidup. Begitu juga di waktu bangkit kembali. penuh dengan bermacam-macam buku yang dibaca para generasi muda Islam. muamalah (jual-beli) yang baik. dan kebangkitan berdasarkan pikiran yang sehat. setelah lama hidup jauh dari kemurnian dan kebenarannya. tetapi mereka mengabaikan tujuan luhur dari kehidupan ini. tetapi mereka gagal dalam membina ketenangan jiwanya. dan itu hanya bisa diarahkan oleh Islam. di waktu hidup dan ketika mati. dicela dan dianggap tidak sempurna. Sekarang ini lain halnya. Kcbangkitan ini termasuk kebangkitan berpikir. Kita telah melihat buku-buku yang telah ditulis oleh ahli-ahli pikir dan penulis-penulis terkenal. Mereka hanya memperhatikan sarana bagi sesuatu. pikiran-pikiran yang semula dipengaruhi oleh paham-paham yang bukan bersumber pada Islam. mulai dari yang berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi. mereka mempelajarinya secara mendalam. poligami dan sebagainya. sesudah lahir. pahit dan manis. yang dulunya di bawah naungan gerakan Nasionalisme dan Sosialisme. walaupun mereka dalam masa kemajuan telah mencapai bulan dan dengan mudah manusia dapat menikmati hidup yang mewah. karena belum paham terhadap Islam. tetapi menyangkut segi akidah. Sadar akan akibat dan keadilannya di segala bidang. Maka. dan Tiada jalan bagi kemajuan. akhlak yang luhur. semua masalah dihadapi dengan bahasa ilmiah dan pikiran yang sehat. Bahkan Islam itu adalah amanat dan risalah yang dapat mengatur kehidupan manusia sebelum lahirnya manusia. riba. dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. setiap waktu bertambah kuat semangat yang menyala. perasaan yang hidup dalam kesadaran pada agama tersebut. serta lain-lainnya. misalnya dalam masalah talak.kenyataan menjadi sebaliknya. Sungguh telah berubah semua perasaan dan simpatik. ketika masih berupa janin. terutama di perpustakaan. Adapun masa kemunduran dan bekunya pikiran adalah disebabkan oleh banyak hal. kecuali mengambil peradaban Barat secara keseluruhan. dari aliran yang bertentangaan dengan agama. Mereka paham bahwa Islam itu bukan ibadat saja. sekarang ini mereka sadar akan kebenaran dan kemurnian dari ajaran Islam. bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan mereka. baik.

PERANAN WANITA Jika kita membaca Al-Qur'an.: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. bersamaan dengan ibu Hawa. baik laki-laki maupun wanita. bahkan tampak lebih besar perhatian semangatnya di kalangan para pelajar dan ilmuwannya.s. mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut menjadi anak. yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. yang isinya seruan untuk taat kepada Allah dan menyembah kepada-Nya. yang diberi air minum oleh Nabi Musa as. yang berfungsi sebagai istri dan kawan hidup beliau. '(Ia) biji mata bagiku dan bagimu. karena beliau memiliki amanat (dapat dipercaya) dan fisiknya kuat.: "Dan berkatalah istri Fir'aun. Al-Qashash: 9). . sosial dan lainnya. Ratu ini setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman as. Janganlah kamu membunuhnya." (Q. Kita mengetahui kisah istri Fir'aun. sedangkan mereka tidak mzenyadari." (Q. Kita simak lagi kisah ratu Balqis di negeri Yaman. Mereka giat mempelajari masalah-masalah Islam dan mempraktekkannya di masjid dan tempat-tempat ibadat lainnya yang selalu dipenuhi oleh segenap lapisan ummat Islam. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah swt. baik masalah politik. Kita simak kisah dimana ada dua wanita di kota Madyan.Peradaban Barat tidak dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Islamlah yang dapat menjawab dan memecahkan semua permasalahan. Maka Islamlah satu-satunya agama alternatif yang dapat mengungkapkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan yang menuju ke arah kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. supaya memberi pekerjaan kepada Nabi Musa as. maka dapat kita ketahui bahwa penciptaan Nabi Adam as. keduanya putri Asy-Syekh Al-Kabir. yang dapat mencegah Fir'aun dalam niatnya untuk membunuh Nabi Musa as. Al-Qashash: 26).s. ambillah dia sebagai orang yang bekerja (kepada kita). yang terkenal adil dan memiliki jiwa demokrasi. 'Wahai Bapakku. karena sesungguhnya orang yang terbaik. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt. PERANAN KAUM INTELEKTUAL Perhatian akan masalah-masalah Islam tidak saja terbatas kepada orang-orang berusia lanjut. Kemudian kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayahnya. lalu dia meminta pendapat kepada kaumnya dan bermusyawarah untuk mengambil sebuah putusan bersama.

yaitu Aminah ibu beliau. Kemudian dia berkata. dari Ummahaatul Mukmtniin (ibu dari kaum Mukmin). ibu Nabi Isa as.a. Siti Aisyah. Nabi saw. dari Habasyah. AKTIVITAS WANITA MASA KINI Sebenarnya. Maryam Al-Batul. Adapun peranan wanita pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw. wanita pertama yang beriman dan membantunya. maka mereka akan merusak dua hal. dan lain-lainnya. 'Hai para pembesar. Halima As-Sa'diyah. Ummu Aiman r. An-Naml: 34).' Mereka menjawab. dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. "Bahwa dia adalah ibuku setelah Kemudian kita kenal Siti Khadijah binti Khuwailid r. Oleh karena itu. yang diselaraskan dengan Islam. terutama yang berhubungan dengan dirinya sendiri. dalam segi akidah. dan istri-istri para sahabat Rasulullah saw.: "Berkata dia (Balqis). yang menyusuinya. di dalam Al-Qur'an telah disebutkan nama-nama wanita selain wanita-wanita yang tersebut di atas.s. dan yang menjadi hadina (pengasuh) bagi beliau.Firman Allah swt. telah ibuku sendiri. aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). yang ada hubungannya dengan kisahnya masing-masing." (Q. PERANAN WANITA PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. dan keputusan berada di tanganmu. Kesimpulan dari pendapat ratu tersebut ialah bahwa penguasa-penguasa di dunia ini jika mereka hendak menguasai suatu negeri. dan menjadikan penduduknya yang terhormat jadi hina." (Q. An-Naml: 32-3). . 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang luar hiasa (dalam peperangan).: sebagaimana yang telah difirmankan "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya. Ummu Salamah. Misalnya.a. berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). akhlak dan masalah yang tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Islam. Allah swt. istri-istri Nabi. yaitu merusak negara dan moral penduduknya. maka pertimbangkanlah yang akan kamu perintahkan'." bersabda. usaha (kiprah) kaum wanita cukup luas meliputi berbagai bidang. yang kita kenal ialah yang memelihara Nabi saw.s.

Maka.Wanita Muslimat mempunyai kewajiban untuk memperkuat hubungannya dengan Allah dan menyucikan pikiran serta wataknya dari sisa-sisa pengaruh pikiran Barat. pakaian mini. Tidak boleh terpengaruh oleh sikap dan perilaku wanita non-Muslim atau berpaham Barat. disamping tetap menghormati kedua orangtua. Nabi saw. mencari rezeki . yaitu membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama. tiada keraguan lagi yang menyelimuti benak dan pikirannya. aku pun baik.' Tetapi teguhkan hatimu dengan keputusan bahwa jika orang-orang melakukan kebaikan. misalnya memanjangkan kuku yang menyerupai binatang buas. kebatilan Harus diketahui dan disadari hal-hal yang melatarbelakanginya. mengapa dia harus menerima separuh dari bagian yang diterima oleh kaum laki-laki dalam masalah hak waris? Mengapa saksi seorang wanita itu dianggap separuh dari laki-laki? Juga harus memahami hakikatnya. sehingga iman dan Islamnya bersih. dia harus mengajak kedua orangtuanya kembali ke jalan yang baik. Harus mengetahui cara menangkis serangan-serangan dan syubuhat terhadap Islam. Karena mereka bebas dari pikiran dan peraturan-peraturan sebagaimana yang ada pada agama Islam. kecuali yang khusus bagi salah satu dari keduanya. dan jika orang-orang melakukan kejahatan. Mereka tidak terikat pada perkara halal dan haram. laki-laki dan wanita. tipis (transparan). dan sebagainya. Banyak diantara kaum wanita yang meniru mereka secara buta. yang telah menjadi tujuan agama. Cara yang demikian itu adalah meniru orang yang buta akan hal-hal terlarang. Jika dia sebagai anak." PERANAN WANITA DALAM KELUARGANYA Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan. 'Aku ikut saja seperti orang-orang itu. atau setengah telanjang. semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua pihak. maka dengan cara yang sopan dan bijaksana. baik dan buruk. Dia harus menjalankan secara keseluruhan mengenai akhlak dan perilakunya. maka aku akan mengerjakannya. Jika mereka baik. kewajiban bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya. maka aku tidak akan mengerjakan. Wajib bagi setiap wanita (para istri). sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. aku pun jadi jahat. telah bersabda: "Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian dan berkata. kemudian kedua orangtuanya atau salah satunya menyimpang dari batas yang telah ditentukan oleh agama. jika mereka jahat.

menjauhi paham-paham yang bersifat merusak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur. Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sama sekali. Yusuf Al-Qardhawi Cetakan Kedua. agar mereka keluar dari agama Islam. yang ditimbulkan oleh sebagian kaum Muslimin terhadap wanita yang kurang bijaksana dan insaf. yang diterimanya melalui buku. dan sebagainya. Ikan Mungging XIII/1 . serta menolong orang-orang yang menderita. dengan Wajib pula bagi setiap ibu. dan melihat mereka dalam keadaan disiksa.yang halal. sehingga dia mati syahid bersama suaminya.a. film. yaitu menganjurkan untuk membersihkan akidah dan tauhidnya dari pengaruh di luar Islam. Kewajiban bagi setiap wanita terhadap kawan-kawannya yang seagama. berkata kepada mereka. ialah suara Khadijah binti Khuwailid r. Harus diakui. menerima dan mensyukuri yang dimilikinya penuh kesabaran. dan sebagainya. yakni dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya. menerima dan memberi (menghormati) kepada tamu. Tetapi mereka tetap bertahan dan sabar. dia bersama suaminya disiksa. Dikutip dari Majalah "Al-Ummah. Ketika Rasulullah saw." Orang pertama yang berperan sebagai syuhada ialah Ummu Amr binti Yasir Ibnu Amar yang bernama Samiah. --------------------------------------------------Fatawa Qardhawi: Permasalahan. melintasi mereka. "Sabarlah wahai Al-Yasir. Dengan adanya tindakan-tindakan di luar Islam. bahwa hak-hak wanita di sebagian masyarakat Islam belum diberikan secara penuh. majalah. Harus diketahui pula. maka hal inilah yang menyebabkan terpengaruhnya mereka pada peradaban Barat dan paham-pahamnya. 1996 Penerbit Risalah Gusti Jln. Yusuf Al-Qardhawi. 40-5. menghubungi keluarga dan mengangkat beban berat. Dimuatnya artikel ini menurut hemat kami amat layak. mengajar anak-anaknya taat kepada Allah. bahwa suara pertama dari kaum wanita dalam menguatkan dakwah dan risalah Muhammad saw. Sesungguhnya engkau bersilaturrahmi." Keterangan: Artikel ini merupakan artikel lepas yang ditulis oleh Dr. (Penerjemah). Pemecahan dan Hikmah Dr. Pebruari 1986." no. lalu Rasulullah saw. sesungguhnya kita nanti akan bertemu di surga. 66. serta taat kepada kedua orangtuanya. memberi kepada orang yang tidak punya.: "Demi Allah. hlm. kepada Rasulullah saw.

/Fax.Telp. (031) 339440 Surabaya 60177 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful