Kedudukan Wanita Menurut perspektif Islam Dan Barat

by Obey Allah and His Messenger on pada 14hb Julai 2010 pukul 7.26 pagi Islam muncul ketika sebahagian besar manusia menolak keinsanan wanita, ketika sebahagian manusia masih ragu-ragu terhadapnya dan ketika sebahagian manusia masih menganggap wanita hanyalah sebagai makhluk yang dijadikan semata-mata untuk berkhidmat untuk lelaki. Apabila Islam dibawa oleh Nabi Muhammad saw maka baginda berjuang untuk meletakkan wanita pada tempat yang wajar, untuk menghapuskan segala bentuk kezaliman manusia sebelum Islam terhadap kaum wanita yang lemah. Masalah kedudukan wanita dalam perundangan Islam adalah masalah yang kerap disalahertikan oleh sesetengah golongan dengan cuba menimbulkan satu dua persoalan yang agak kontroversi,lalu dikatakan Islam tidak memberi tempat yang sewajarnya kepada kaum wanita dalam perundangannya. Sedangkan masalah wanita dalam perundangan Islam tidak sekali-kali boleh dilihat dari satu sudut sahaja atau dari satu dua masalah yang ditimbulkan. Masalah mestilah dilihat dari segenap aspek dan liku-liku serta dinilai dari keseluruhan perundangan itu sendiri di samping membandingkannya dengan beberapa perundangan yang lain, barulah dapat diketahui di mana letaknya taraf wanita dalam perundangan Islam. Untuk meninjau dan menilai kedudukan wanita dalam perundangan Islam, agak sukar untuk mengukur apakah yang diberi dan dibela oleh Islam untuk kaum wanita, tanpa meneliti taraf dan kedudukan wanita (pada umumnya) dalam perundangan-perundangan lain serta dalam perundangan-perundangan yang wujud sebelum kedatangan Islam dan perundanganperundangan yang diciptakan selepas kedatangan Islam. Dengan mengetahui sepintas lalu kedudukan wanita dalam perundangan-perundangan tersebutmaka jelaslah apa yang diberikan oleh Islam untuk wanita. Apakah undang-undang yang ada dalam Islam merupakan penghinaan kepada wanita ataupun penghormatan dan kemuliaan yang tidak ada tolok bandingnya dalam perundangan-perundangan lain di dunia.

Wanita Dalam Perundangan Greek Dalam sejarah tamadun manusia, tamadun Grek dianggap sebagai tahap tamadun yang boleh dibanggakan pada zaman itu. Namun begitu wanita ketika itu menurut Profesor Dr Mustafa alSaba'i dalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Mar atu baina al-Fiqh wa al-Qanun' menyebutkan bahawa wanita dikurung di dalam rumah, tidak diberi peluang langsung untuk belajar dan dihina serta dianggap khadam yang najis. Wanita juga boleh dijual beli seperti barang=barang dagangan. Tidak mempunyai hak untuk membantah malah tidak ada apa-apa hak dalam hidup selain dari makan minum, tempat tinggal dan pakaian. Pada kemuncak tamadun Greek pula wanita dijadikan alat untuk memuaskan nafsu lelaki, model-model perempuan bogel dipopularkan dan merebaklah keruntuhan moral yang berakhir dengan keruntuhan tamadun tersebut.

Wanita Dalam Perundangan Rumawi Wanita dalam perundangan Rom lebih menyedihkan. Pada masa muda remaja, wanita dikongkong di bawah kekuasaan penjaganya, sama ada bapa atau datuknyaatau sebagainya yang diistilahkan sebagai 'Peter Families'. Kekuasaan seseorang penjaga tidak dihadkan, malahan boleh menghalau wanita itu keluar rumah, atau menjualnya tanpa pembelaan undang-undang untuk mereka. Lebih dari itu, hak hidup bagi seseorang wanita boleh ditentukan oleh penjaganya. Demikian menurut Profesor Dr Ali Abdul Wahid Wafi dalam kitabnya 'Al-Mar atu fi al-Islam' iaitu selepas berkahwin wanita berubah ilik daripada bapanya kepada suaminya dan terputuslah hubungan dengan keluarga asalnya. Suami pula berhak mengisikan tempat yang dikosongkan oleh bapanya dalam tindak tanduknya terhadap wanita itu. Keadaan yang menyedihkan kaum wanita ketika itu telah cuba diselamatkan pada zaman Justinian dengan suatu undang-undang yang dikenal dengan nama 'Justinian Law' tetapi tidak berubah keadaan kecuali dalam beberapa hal sahaja. Sebelum 'Justinian Law' dilaksanakan, terdapat undang-undang yang dikenal sebagai 'Undang-undang Dua Belas'. Dalam undangundang tersebut disentuh tentang kelayakan mendapat hak sivil. Kelayakan tersebut hendaklah dengan tiga syarat iaitu cukup umur, siuman akal dan lelaki. Jelaslah di sini bahawa wanita pada kedua-dua zaman tersebut berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam kitab 'Safr al-Khuruf' iaitu kitab agama Yahudi menjelaskan : seseorang bapa yang susah hidupnya boleh menjual anak perempuannya bersama dengan kumpulan hamba bagi mengatasi kemiskinan. Dalam kitab suci agama Yahudi yang dikenali dengan nama 'Thalmud' pula ada dicatat : Tidak boleh seorang perempuan Yahudi mengadu kepada sesiapa jika didapati bahawa suaminya telah melakukan hubungan seks dengan perempuan lain walaupun di dalam rumah mereka sendiri. Dimuka surat yang sama dalam kitab tersebut terdapat kenyataan : Lelaki Yahudi boleh melakukan apa sahaja kepada isterinya, ia boleh menikmatinya sepertimana dia menikmati seketul daging yang dibeli di pasar sama ada dengan merendam, membakar atau apa sahaja yang digemarinya, atau melemparkannya sahaja. Profesor Dr. Mustafa al-Saba'i dalam kitabnya yang tersebut tadi ada menyebut : Anak-anak perempuan Yahudi tidak boleh mendapat sebarang pusaka daripada harta yang boleh dipindahkan seperti wang ringgit dan emas perak jika ada di kalangan keluarganya itu seorang lelaki, meskipun emas perak yang ditinggalkan itu berpikul-pikul. Jika harta benda yang ditinggalkan itu harta benda tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya, maka perpempuanpermuan itu tidak boleh menerima pusaka. Cuma boleh menerima belanja hidup dari si lelaki yang menguasai pusaka itu. Dalam kitab Taurat terdapat kenyataan : Wanita-wanita adalah lebih bahaya atau lebih bala daripada lelaki. Sejahat-jahat lelaki dan sekurang-kurangnya seorang yang baik dari satu ribu orang, sedangkan bagi perempuan tidak akan wujud perkara seperti itu.

Wanita Dalam Perundangan Barat yang lain Dalam undang-undang Inggeris sehingga tahun 1805, seorang suami diharuskan menjual

seorang Inggeris dalam tahun 1931 telah menjual isterinya dengan harga 500 paun. pengisytiharan mengharamkan penindasan sesama manusia dibuat. Tetapi tidak termasuk penindasan terhadap wanita. Mereka dihargai dan dihormati sebagai seorang manusia.. Dengan kehilangan itu akan hilang namanya sendiri. atau membelikan sebarang harta baru tanpa disertai dengan suaminya di dalam kontrak atau persetujuan suami tersebut secara bertulis.. Apabila berlaku Revolusi Perancis. Akhirnya lelaki tersebut telah didenda dan dipenjara selama 10 tahun. Peguam lelaki tersebut dalam pembelaannya telah menyebut bahawa perbuatan lelaki itu tidak salah kerana ternyata wujud undang-undang Inggeris yang mengharuskannya pada suatu masa yang lalu. Satu hal yang lebih ketara. Nabi Muhammad saw datang dengan ajaran yang benar dari Allah swt. Peristiwa ini telah dibawa ke mahkamah. apabila seseorang perempuan telah berkahwin. Mereka mendapat hak dan status yang sewajarnya sesuai dengan fitrah penciptaannya. dan nama keluarganya.(nama suaminya). Apabila pembeli tersebut enggan menjelaskan baki harga perempuan tersebut. Wanita tidak lagi diletakkan di tempat kedua hanya sebagai pengikut kaum lelaki sahaja. Dalam undangundang sivil Perancis (Code Napoleon) ada tercatat : Perempuan yang telah berkahwin meskpun perkahwinannya diasaskan di atas sesuatu persetujuan pengasingan hak milik harta suami isteri. mereka disisihkan daripada undang-undang sebagai tidak layak mendapat sepenuhnya hak sivil'. Dalam majalah 'Hadrat al'Islam' (Tamadun Islam) keluaran 1916 ada memuatkan kisah seorang Itali yang menjual isterinyakepada seorang lelaki dengan bayaran secara beransur. memperbetulkan yang salah dan . Dalam undang-undang sivil Perancis ketika itu ada dinyatakan bahawa wanita tidak layak mendapat hak sivil sepenuhnya. maka Allah swt telah mengutus RasulNya Muhammad saw untuk memperbaiki kepincangan dan menempatkan wanita ke taraf yang sewajarnya.. Kedatangan Islam telah mengubah fenomena ini. maka berlakulah pergaduhan yang menyebabkan pembeli itu terbunuh.isterinya. Oleh kerana keadaan itu sengajadibuat-buat oleh manusia dan merupakan penganiayaan manusia terhadap manusia cuma berlainan jenis.. semuanya larut dalam nama suaminya. ternyata betapa rendahnya kedudukan wanita dalam berbagai-bagai masyarakat di dunia. Ali Abdul Wahid Wafi dalam kitabnya berkata : 'Keadaan wanita di Perancis amat menyedihkan hingga ke zaman akhir-akhir ini. Wanita Menurut Pandangan Islam Dari gambaran sekilas pandang seperti yang digambarkan di atas. namun begitu tidaklah bererti membolehkan isteri tersebut menghibbah hartanya atau memindah milik atau menggadaikannya. ditukar dengan nama baru yang dikenal sebagai Mrs . Profesor Dr. maka secara tidak langsung atau automatik namanya dan keluarganya hilang. Undang-undang tersebut telah menetapkan harga minima bagi seorang wanita ialah 6 pence.. Malah hingga sekarang masih tidak terbela sepenuhnya.. Tidak boleh menjual beli dan membuat kontrak tanpa keizinan penjaganya. Pernah berlaku pada suatu masa selepas undang-undang itu digantikan. tetapi sebenarnya undang-undang itu telah dimansuhkan pada tahun 1805. Pendakwa telah berhujah dengan mengatakan : Walaupun benar undang-undang yang disebut oleh peguam bela tersebut.

"Bapamu. setaraf dari aspek tuntutan agama serta tanggungjawab dan setaraf dari aspek pembalasan dan tempat kembali (setelah kematian) dan sebagainya. Persamaan Taraf Dari segi persamaan taraf. Islam telah menghapuskan tradisi umat-umat terdahulu ( sama ada Arab atau bukan Arab) yang telah melarang wanita dari memiliki harta atau mengecilkan skop mereka. Islam telah menetapkan bagi wanita hak pemilikan dengan pelbagai bentuk dan jenisnya serta hak pengurusan dalam pelbagai cara yang disyariatkan. "Ibumu. Maksud 'setiap muslim' dalam hadith tersebut ialah sama ada lelaki atau perempuan seperti mana yang telah diijma' atau disepakati para ulama. kesaksamaan hukuman dan peluang memasuki syurga sama seperti lelaki. Bertanya lagi lelaki itu : "Kemudian siapa lagi?" Jawabnya : "Ibumu. Islam juga memberikan kepada wanita hak untuk menuntut ilmu sepertimana lelaki. Mereka adalah setaraf dari aspek asal usul kejadian. Dari aspek ilmu." "Siapa lagi?" tanyanya. Antara kelebihan Islam ialah menghormati wanita dan mengiktiraf keinsanan serta keupayaannya untuk memikul tuntutan agama (tanggungjawa)." . Islam meletakkan wanita khususnya ibu-ibu ke suatu tempat yang lebih mulia daripada kaum bapa. masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. "Kemudian siapa lagi?" Baru diberi jawapan oleh Rasulullah saw. Malah ada ketikanya undang-undang Islam memperlihatkan kaum wanita khususnya ibu-ibu lebih mulia daripada kaum lelaki jika lebih taqwanya. realitinya Islam telah menjadikan menuntut ilmu sebagai perkara fardhu ke atas mereka sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud : 'Menuntut ilmu adalah fardhu ke atas setiap muslim'. kaum wanita pada umumnya adalah sama tarafnya dengan kaum lelaki. Kelebihan-kelebihan Khusus Dalam beberapa hal. Dari aspek hak-hak pemilikan harta. Al-Quran dan al-Hadith telah menentukan kedudukan yang sewajarnya bagi wanita dan menjamin hak-haknya supaya tidak disalahertikan oleh kaum lain. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Muslim bahawa seorang lelaki telah mengadap Rasulullah saw lalu bertanya : "Siapakah ya Rasulullah yang paling berhak saya dampingi?" Jawab Rasulullah : "Ibumu".mengangkatkan apa-apa yang sepetutnya diangkat. Islam menganggap wanita sebagai insan yang mlia dan mempunyai hak-hak keinsanan yang setaraf dengan lelaki kerana wanita dan lelaki adalah cabang kepada pohonan yang satu dan saudara yang dilahirkan oleh bapa yang satu iaitu Adam as dan juga dari ibu yang satu iaitu Hawa. meletakkan wanita dalam perundangan Islam kena pada tempat dan keadaannya." Oleh sebab itu Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud : "Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. setaraf dari aspek ciri-ciri umum keinsanan." jawab Rasulullah.

Dalam mazhab Syafie. berkongsi dalam urusanurusan hidup. memberi. Tidakkah jelas bagi wanita Islam kini contoh yang telah ditunjukkan oleh wanita yang terdahulu khususnya isteri-isteri Rasulullah saw seperti Khadijah. . menghadiahkan atau mendermakan hartanya menurut sesuka hatinya tanpa boleh diganggu gugat oleh keluarganya asalkan tindakannya itu tidak berlawanan dengan hukum syarak. bertukarlah pla nama. mengadakan sebarang kontrak. Malahan ia sendiri boleh berkahwin dengan sesiapa sahaja yang dia suka. Perkahwinan adalah menurut kemahuannya. Tindakan sesetengah pejuang Women's Lib di Barat dan lain-lain masih menjadi tandatanya apabila mereka dengan rela menghilangkan nama sendiri yang ditukar kepada nama suami dengan menambahkan Mrs di hujungnya sedangkan mereka tidak mahu dianggap rendah dan dibeza-bezakan dalam hidupnya. memiliki harta dan membelanjakannya. Dalam mazhab Hanafi. Manakala seseorang perempuan yang telah janda sama ada kecil atau besar. bertukar milik dan sebagainya. Seolah-olah diri wanita itu hanya wujud dan teguh bila tidak bersuami. Wanita-wanita Islam tetap dengan nama asalnya tanpa perlu digantikan dengan nama suami yang hanya mendatang dalam hidupnya. Tidaklah kepada keperibadian suaminya seperti yang terdapat sekarang. wanita yang baligh sama ada masih perawan atau telah janda tidak boleh dikahwinkan melainkan dengan kemahuannya. Kaum wanita diberi kedudukan tersendiri dalam menentukan nasibnya.Hak-hak Sivil Islam juga telah memberikan hak sivil kepada kaum wanita sesuai dengan tabiat semulajadi mereka sebagai wanita dan telah meletakkan hak-hak tersebut di tempat yang betul. perempuan yang cukup umur jika dikahwinkan oleh walinya dengan seorang yang tidak setara (kufu') dengannya maka perempuan itu berhak membubarkan perkahwinan itu melalui kadhi. Itulah realiti taraf wanita dalam Islam bergantung kepada keperibadiannya. Apabila telah bersuami telah larutlah nama dan hilanglah keturunannya. Aisyah. Hafsah dan sebagainya telah berkahwin dengan seorang yang paling mulia dan paling tinggi darjat taqwanya tetapi mereka tidak mengubah nama mereka. Mereka berhak ke atas diri mereka sendiri. Islam telah memberikan hak-hak sivil kepada perempuan sesuai dengan sifat semulajadinya. Perempuan yang telah sampai umur baligh berhak atas dirinya sendiri dalam segala hal sivil. Tidakkah dengan hilangnya nama dan keturunan sebenarnya telah merendahkan darjat yang seharusnya dipelihara? Dan apabila bertukar suami. tidak sekali-kali akan bertukar coraknya khususnya namanya seperti yang berlaku dalam masyarakat Eropah yang ditiru oleh perempuan-perempuan Islam hari ini dengan menghilangkan namanya sendiri digantikan dengan menjadi Mrs (so and so). Perlu juga disebut bahawa wanita-wanita dalam perundangan Islam apabila dkahwinkan. Wanita yang telah genap umurnya (baligh) boleh bertindak sendiri dalam urusan jual beli. ia berhak atas dirinya sendiri dan tidak ada siapa yang boleh memaksanya berkahwin. Dalam Islam seseorang itu hendaklah dipanggil mengikut nama bapanya. Tidak boleh dihina atau diperlakukan seperti barang jualan. Selain soal perkahwinan dan taraf wanita dalam perkahwinan tersebut.

seperti firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi allah ialah yang paling bertaqwa di kalangan kamu. dia akan memejamkan matanya dan melarikan diri dalam keadaan menjerit." Tetapi perbezaan ini disebabkan tuntuntan tugas yang bersesuaian dengan fitrah atau karaktor lelaki dan wanita. Ini kerana pada wanita ada penghalang yang tidak ada pada lelaki. pewarisan. sama ada lelaki mahupun wanita. a) Penyaksian Wanita dan Penyaksian Lelaki Al-Quran menjadikan penyaksian seorang lelaki menyamai penyaksian dua orang wanita malah majoriti ulama telah menetapkan bahawa penyaksian wanita tidak diterima dalam kes melibatkan kesalahan hudud dan qisas. Hakikatnya perbezaan antara lelaki dan wanita di dalam hukum-hukum ini bukan kerana kaum lelaki lebih dimuliakan oleh Allah atau lebih hampir kepadaNya berbanding kaum wanita. Justeru itu. Tetapi di sini timbul beberapa persoalan sebahagian masyarakat termasuk umat Islam sendiri. kepimpinan negara dan beberapa hukum atau perkara yang lain? Hikmah Islam membezakan antara lelaki dan wanita dalam sebahagian kecil Undang-undang Islam (hukum) Dalam syariat Islam ada beberapa hak yang berbeza di antara kedua-duanya. Islam tidak membeakan lelaki dan wanita. maka bercampurlah benih dan tidak diketahui kepada siapakah hendak dinisbahkan anak. Ia akan menghadapi kesukaran untuk memberi keterangan dengan detail dan jelas kerana kepanikannya. Sebenarnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa antara mereka. anak-anak. kepimpinan keluarga. Pendirian yang diakui oleh kebanyakan ahli fiqh yan tidak mengiktiraf wanitasebagai saksi dalam kes-kes kesalahan hudud dan qisas. pemikirannya tentang asek muamalat adalah lemah berbanding lelaki. kerana kebanyakan wanita sebenarnya mudah panik dan tersentuh perasaan.Tegasnya. Selalunya seseorang wanita apabila melihat jenayah. suami dan sebagainya. Iaitu janin akan terbentuk dalam tubuh wanita dan dia yang akan mengandung. Sekiranyadibolehkan wanita kahwin lebih. mengapakah Islam melebihkan lelaki ke atas wanita dalam beberapa keadaan dan situasi? Umpamanya dalam syahadah (penyaksian). Namun begitu kesaksiannya boleh diterima sekiranya melibatkan perkara yang telah disebutkan tadi tetapi hakim tetap juga memerlukan bukti atau bayyinah untuk mensabitkan kesalahan tersebut. Antara soalan yang dikemukakan iaitu : Jika Islam mengiktiraf kemanusiaan wanita menyamai dengan kemanusiaan lelaki. Namun begitu ada sesetengah pendapat ahli fiqh membolehkan wanita menjadi saksi sekiranya jenayah yang berlaku di tempat-tempat yang kebiasaannya tidak terdapat lelaki umpamanyadalam tandas wanita dan sebagainya yang disediakan khas untuk wanita. Perbezaan ini bukanlah kerana kekurangan yang ada pada wanita sebaliknya adalah kerana fitrah dan karaktor wanita yang kebiasaannya lebih sibuk dengan tugas-tugas wanita seperti urusan rumah tangga. contohnya lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu sedangkan wanita tidak boleh. b) Hak Pewarisan Wanita dan Hak Pewarisan Lelaki .

" Apa yang jelas dalam masalah ini iaitu perbezaan yang berlaku antara wanita dan lelaki dari segi bebanan dan tanggungan kewangan yang telah ditetapkan ke atas mereka berdua. maka ia akan dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi tanggungjawab bagi lelaki apabila berkahwin maka ia terpaksa memberikan nafkah terhadap isteri serta anak-anaknya. . Kedua : Usaha . masyarakat dan agama Islam itu sendiri.Perbezaan yang berlaku antara lelaki dan wanita dalam masalah pewarisan sepertimana yang telah disebutkan oleh al-Quran yang bermaksud : "Allah perintahkan kepada kamu mengenai (pembahagian harta untuk) anak-anak kamu. c) Kepimpinan Keluarga Berkenaan dengan kepimpinan keluarga. Sekiranya wanita mempunyai hak pewarisan yang sama seperti lelaki maka akan terdapat banyak keadaan di mana kaum wanita mempunyai bahagian yang lebih daripada lelaki. iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.Dengan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah swt sseperti berpandangan jauh tentang akibat sesuatu perkara dengan lebih rasional berbanding wanita kerana kaum wanita telah dilengkapi dengan sistem emosi yang sangat halus sesuai dengan sifat keibuannya. firman Allah yang bermaksud : "Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. kerana lelaki memikul tugas yang berat. wanita tidak wajib melakukan perkara tersebut malah isteri berhak pula mendapat nafkah dari si suami. Oleh itu. oleh kerana Allah telah melebihkan Orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. Imam Abu Hanifah mengharuskan atau membenarkan wanita mengadili kes-kes yang diharuskan bagi wanita untuk mengadili semua kes-kes yang diharuskan bagi wanita kecuali yang melibatkan kes-kes jenayah. keluarga. d) Jawatan-jawatan Kehakiman dan Pemerintahan Dalam jawatan kehakiman." Tujuan kelebihan kaum lelaki di sini ialah dari segi bakat semulajadi dan kebolehan danlam pengurusan dan kepimpinan sebab lelaki diwajibkan mencari nafkah dan dialah yang menghadapi pergolakan dalam masyarakat dan di luar rumah sedangkan kebanyakan prempuan bertugas di rumah untuk mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga. Jika sesebuah keluarga itu runtuh. sedangkan wanita apabila menjadi isteri. dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. maka ia berhak mendapat pusaka yang lebih. Oleh itu. Malah hendaklah dilakukan dengan membuat pemilihan terhadap wanita yang mempunyai keistimewaan pada tahap umur tertentu untuk mengadili kes-kes tertentu dalam suasana-suasana tertentu. Allah swt telah menjadikan kepimpinan kepada lelaki dengan nas-nas al-Quran di atas berdasarkan dua perkara : Pertama : Anugerah .Lelaki membelanjakan banyak harta untuk membina keluarga. Keharusan di sini bukanlah bererti wajib sebaliknya ia dibenarkan dalam lingkungan yang boleh memberi kemaslahatan kepada wanita. ia akan berfikir seribu kali sebelum ia membuat sesuatu keputusan untuk menamatkannya.

malah ada yang menganggap perempuan adalah makhluk yang suka membuat angkara sehingga lelaki terpaksa menanggung beban padahal yang sebenarnya tidak begitu. Islam memberikan kepada wanita hak-hak mempusakai harta warisan sama ada sebagai anak. Firman Allah swt yang bermaksud : "Wahai manusia. Kita mengatakan 'kebiasaannya' kerana boleh jadi terdapat wanita yang lebih mampu daripada lelaki seperti Ratu Saba (Balqis) yang telah diceritakan dalam al-Quran. Dalam bidang nilai kemanusiaan. Islam tidak membezakan antara wanita dan lelaki." 4. Wanita adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama seperti lelaki di sisi Allah swt dan pada pandangan manusia kerana lelaki dan wanita dijadikan dari satu jiwa yang sama. Islam membanteras pandangan atau anggapan sial terhadap anak-anak perempuan dan perbuatan menguburkan mereka hidup-hidu yang ada pada bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa lain sebagaimana firman allah swt yang bermaksud : "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya : kerana dosa apakah ia dibunuh?" 5." 3. ia tidak dikira sebagai suatu kesalahan jika terdapat kemaslahatan. Islam menganggap kedua-duanya iaitu Adam dan Hawa sama-sama melakukan kesalahan seperti firman Allah swt yang bermaksud : "Maka keduanya (yakni Adam dan Hawa) telah digoda oleh syaitan sehingga tergelincir dari syurga dan dikeluarkan dari keadaan (nikmat) yang mereka telah berada di dalamnya. Islam menolak sikap agama Yahudi dan Nasrani yang hanya menyalahkan wanita (Hawa) dan menganggapnya sebagai sebab Adam dan Hawa diusir dari syurga. pengetua. Dalam beragama dan beribadah..Manakala larangan wanita untuk menyandang jawatan 'Khilafah' atau ketua negara atau jawatan yang seumpamanya ialah kerana tenaga wanita kebiasaannya tidak mampu memikul tugas-tugas yang amat berat itu. wanita sama seperti lelaki iaitu sekiranya melakukan amal soleh maka akan dimasukkan ke syurga dan begitulah juga sebaliknya sekiranya ingkar dan durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. anggota Parlimen. Islam memberikan hak mendapat nafkah kepada wanita sama ada sebelum kahwin (daripada . Akan tetapi untuk menyandang jawatan sebagai penagrah. Wanita bebas membelanjakan hartanya dan sebagainya. Menteri atau sebagainya. maka kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. ibu. ketua institusi. saudara atau isteri sebagaimana yang terkandung dalam surah an-Nisa'." 2. Namun bilangannya terlalu kecil untuk mendapatkan wanita yang hebat seperti itu. Dalam bidang hak milik. 6. Firman Allah swt yang bermaksud : "Barangsiapa yang beramal sama ada dari lelaki dan perempuan sedang dia seorang yang beriman. dan akan Kami berikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.. Hak-hak Wanita Dalam Islam Secara ringkasnya dapat dinyatakan bahawa Islam memberikan hak terhadap wanita antaranya : 1. bertaqwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu daripada satu jiwa.

Ini tidak bermakna wanita diharamkan oleh syarak bekerja di luar rumah. 7. Seseorang itu tidak berhak mengharamkan sesuatu tanpa nas syarak yang sahih dan jelas maknanya.' Wanita kini memberi sumbangan secara langsung kepada pendapatan keluarga. 'Asal perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan biasa (bukan ibadat) adalah harus. Kadangkala keluarganya pula memerlukan ia bekerja mendapatkan pendidikan anak-anak atau saudara maranya yang masih kecil mahupun untuk membantu bapanya yang sudah tua atau ." 9. bahkan kadang-kadang dituntut apabila terdapat keperluan yang mendorongnya. Umpamanya jika ia janda. bekerja menjadi satu keperluan apabila pendapatan suami tidak mencukupi untuk menampung kepreluan keluarga. Bagi kebanyakan wanita. Sebenarnya tugas wanita yang utama dan teragung yang mana tidak dapat ditandingi serta dicabar oleh sesiapa ialah mendidik generasi yang mana Allah telah menyediakan mereka kesesuaian fizikal dan psikologi untuk melaksanakannya. Islam memberikan hak perseorangan iaitu Islammemerintahkan supaya menghormati wanita sama ada sebagai ibu kepada anak-anaknya atau sebagai isteri kepada suaminya sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud : "Dan Kami telah berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya.bapa) atau selepas berkahwin (daripada suami) atau daripada anak-anaknya sebagai ibu. diceraikan atau tidak pernah berkahwin dan ia tidak mempunyai sumber kewangan serta tidak mempunyai keluarga. sedangkan mampu melakukan sesuatu kerja yang boleh menampung keperluannya. Wanita dan Kerjaya Bilakah wanita diharuskan bekerja? Adakah pernyataan ini bermaksud wanita haram atau dilarang bekerja dari sudut syarak dalam apa jua situasi pun? Apa yang perlu dijelaskan di sini ialah sejauh manakah dan dalam bidang apakah syariat Islam membenarkan wanita bekerja. Berdasarkan prinsip ini dapat kita katakan bahawa : wanita berkerjaya adalah harus. Islam memberikan hak kepada wanita untuk menerima atau menolak lamaranlelaki untuk menjadi suaminya berdasarkan sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidak boleh dikahwinkan seorang janda sehingga dimintakan pandangannya dan seorang dara sehingga diminta keizinannya." 8. Sebagaimana yang kita maklumi dalam kaedah fiqh ada mengatakan. Terutama ibunya yang mengandungkannya dengan kepayahan dan melahirkannya juga dengan kepayahan. Tiada seorang lelaki pun yang mampu menggantikan wanita dalam tugas yang berat ini yang boleh mencorakkan masa depan ummah dan merupakan harta yang paling bernilai. Begitu juga hasrat untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi juga mendorong isteri untuk bekerja. Islam memberikan hak kepada wanita untuk menuntut talak daripada lelaki dengan sebabsebab munasabah yang diterma oleh syarak seperti berpisah kerana kemudaratan yang ditanggung oleh isteri atau masalah hubungan kelamin dan sebagainya dengan menggunakan pelbagai kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak.

Indonesia. 4.sebagainya. Kerjaya tersebut mestilah dibenarkan oleh syarak dengan ertikata lain kerjaya tersebut tidak haram atau mendorong ke arah melakukan yang haram. Russia dan China. ratu sukan. Menghindari pergaulan yang membawa kepada perkara maksiat seperti berkhalwat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Tidak menimbulkan keengganan mempunyai anak. Perkara-perkara yang disebutkan tadi sudah menjadi lumrah dalam tradisi moden. menari. Menerima lelaki dibolehkan dalam keadaan tertentu yang termasuk dalam perkara darurat tetapi perlu dihadkan batasannya serta tidak dijadikan sebagai satu kaedah yang kekal. guru dan seumpamanya yang berkaitan dengan wanita. tunggulah saat kehancurannya. 6. Inilah gejalagejala yang mesti disingkirkan dan dibendung untuk mengawal ketenteraman masyarakat dan penting untuk mencari keredhaan Allah swt. 3. Kalau seorang pengurus syarikat memilih wanita jelita bertujuan untuk menarik pelanggan ke kedainya maka dorongan tersebut turut tidak baik sebab ada tujuan seks dan cara melariskan perdagangan menurut cara yang salah. ratu fesyen. 2. jika pengurus pejabat memilih seseorang wanita cantik kerana kecantikannya sedangkan berpuluh-puluh wanita yang kurang cantik tetapi lebih cekap dan lebih berpengalaman dengan tujuan untuk menjamu selera mata ketika di pejabat. . Sebagai contoh. bintang itu dan bintang ini dan sebagainya yang berunsur tidak sihat. Kadangkala masyarakat itu sendiri memerlukan agar wanita itu bekerja umpamanya sebagai doktor. Tradisi moden ini juga secara tidak langsung memberi pengaruh yang kuat supaya wanita-wanita Islam itu lebih berani dan lebih tidak malu untuk memasuki sebarang pertandingan yang merangkumi ratu cantik. 5. Dan adalah lebih baik jika wanita bekerja dengan wanita seumpamanya bukan bersama lelaki. Islam tidak melarang kaum wanita keluar untuk bekerja asalkan memenuhi syarat-syarat berikut : 1. Amerika. maka tindakan itu tidak bijak dan tidak bertanggungjawab. seperti yang kita lihat dewasa ini yang mana kebanyakan perempuan tidak mahu mengandung atau beranak kerana merasa anak akan menyusahkan atau menghalangnya untuk bekerja. Jepun. Tidak mencuaikan tugas dan tanggungjawab terhadap suaminya atau tugas ibu terhadap anaknya. Sejarah telah membuktikan bahawa kejatuhan Empayar Rom adalah kerana seks dan kehancuran moral. Apabila gejala tidak sihat ini menular ke dalam masyarakat. Pakistan dan negara-negara Arab. jururawat. Menjaga diri dan menutup aurat. Masalah Semasa Mengenai Hak dan Kewajipan Wanita Pada abad ke21 ini telah menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan negara-negara dan masyarakat Islam yang sedang membangun dan maju seperti Malaysia. Di kalangan negara-negara Eropah. Mendapat keizinan daripada suami atau bapa (jika belum berkahwin).

patutkah negara dan masyarakat Islam meniru atau mencontohi langkah-langkah negara barat dan sebagainya yang telah memberi hak begitu luas kepada wanita dalam segala kegiatan? Apakah kebebasan wanita di Eropah dan sebagainya itu benar-benar dan dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan dan keamanan di dunia atau sebaliknya? Dan adakah hak-hak wanita yang diberi oleh Islam belum cukup untuk membangun kemajuan yang tulen? Inilah pertanyaan yang belum diberi jawapan dengan tegas sebab tujuan kita ialah mencari kebenaran dan mencari prinsip-prinsip yang sihat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Perjuangan orang barat dan sesetengah golongan di negara kita untuk membuat revolusi mental dan membebaskan kaum wanita yang pada dasarnya mendorong kepada gejala tidak sihat dan merendahkan taraf wanita sendiri.. radio dan televisyen. sains dan teknologi yang menjadikan ratusan negara di dunia sekarang memerlukan wanita untuk memenuhi kerjaya. Wanita barat dan wanita timur menuntut hak demokrasi dan hak persamaan dengan lelaki dan yang terpenting sekali ialah persamaan gaji untuk makan dan hidup. di kedutaan. kerana tenaga mereka lebih murah daripada tenaga lelaki sedangkan kaum lelaki meminta gaji yang lebih.persoalan ini tidaklah begitu hangat kerana mereka telah menyamakan atau hampir menyamakan dengan hak-hak. kedai solek dan pakaian. wanita berkahwin dengan wanita. Barat yang kononnya melaungkan memperjuangkan hak wanita sebenarnya merekalah yang merendahkan martabat wanita. Tetapi perkara yang hendak dibincangkan di sini ialah. Wanita Islam hendaklah menyedari bahawa hak mereka telah dijamin oleh Islam sejak 14 abad yang lalu tetapi Islam mengutamakan sesetengah pekerjaan yang mempunyai matlamat yang sangat besar dan tinggi iaitu mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan Allah swt agar mendapat keredhaan dan kesejahteraan dan matlamat inilah yang paling besar. Di samping itu hendaklah diinsafi bahawa barat mengutamakn perempuan dalam bidang-bidang pekerjaan yang tertentu terutama di gedung-gedung perdagangan. Mereka membiarkan pelacuran berleluasa. Inilah taktik licik dan murah yang harus disedari oleh wanita-wanita Islam di dunia hari ini. Negara-negara Komunis pula telah mencanangkan slogan iaitu menyamakan lelaki dan perempuan dalam segala bidang. pejabat Konsul. lebih murni daripada harta benda atau kebendaan yang dicari. di syarikat iklan. hiburan dan sebagainya. bank dan sebagainya mempunyai tujuan udang di sebalik batu iaitu hendak melariskan perniagaan dengan menggunakan tenaga wanita yang murah. Setelah kaum wanita di Barat dan negara-negara yang sealiran dengannya keluar bekerjamencari sara hidup. kedudukan dan kegiatan kaum lelaki. pihak kapitalis mengambil peluang menggunakan tenaga wanita di kilang-kilang perusahaan dan perindustrian. Hakikat ini sama dengan sikap sesetengah akhbar atau majalah yang memuatkan gambar-gambar perempuan yang jelita atau gambar yang bercorak seks bertujuan melariskan akhbar dan majalahnya. wanita dijadikan alat komersial. Duni sekarang sangat berbeza dengan dunia 100 tahun yang lalu kerana wujudnya kemajuan perhubungan kenderaan. .. di gedung akhbar.

maka baiklah negara itu. setiap muslim harus menghiasi diri dengan seindah-indah pekerti baik lahir mahupun batin untuk mengecapi nikmat cantik ideal seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. pandangannya adalah pandangan wahyu dan jalan hidupnya bagaikan al-Quran yang sedang berjalan. tetapi bila dia rosak. Dewasa ini anak cucu AdamHawa berlumba-lumba menjadi pengikut syaitan. bukan pada raut wajahnya. sementara jiwanya sentiasa disirami wahyu sehingga nafasnya adalah zikrullah. Sejarah telah membuktikan hal tersebut iaitu tatkala syaitan gagal menggoda Adam as. Batin wanita cantik adalah apabila tersembunyi di sebalik fizikalnya." Wanita adalah kunci yang digunakan oleh Syaitan untuk memperalatkan manusia terutamanya lelaki. Manusia cantik ideal ialah manusia yang secara fizikal kelihatan demikian indah dipandang mata dan bersih darah daging dan tulang belulangnya dari benda-benda yang haram. . merompak atau menggelapkan wang amanah dan sebagainya kebanyakannya gara-gara memenuhi tuntutan seorang wanita. secara langsung diperalatkan Hawa untuk merayu suaminya agar memakan 'Khuldi' buah terlarang. Manakala kecantikan yang ideal ialah kecantikan yang sempurna lahir dan batin.Dari itu Islam mengarahkan kaum wanita dan meletakkan wanita sesuai dengan kudratnya untuk melahirkan sifat mulia yang mempunyai identiti tersendiri yang dalam erti kata iaitu memiliki ciri-ciri Wanita Solehah. Aisyah dan lain-lain. bila dia (wanita) baik. Dalam hal inilah Islam meletakkan ukuran kecantikan wanita. Siapakah Wanita Solehah Itu? Wanita solehah adalah wanita yang cantik lahir dan batin. sering berlaku kejadian membunuh. bukan menurut penilaian kaum wanita seperti dalam pertandingan ratu cantik yang pada hakikatnya adalah pertandingan wanita buruk dan menjijikkan. Maka terjadilah pelanggaran terhadap larangan Allah. Dalam hal ini kita perlu mengetahui bagaimanakah ukuran kecantikan menurut Allah dan Rasul. maka rosak pulalah negara itu. ia memiliki kecantikan yang asli atau ideal iaitu secara fizikal. Sehubungan dengan itu.Pembentukan Wanita Solehah "Dunia adalah tempatnya kenikmatan dan seindah-indah kenikmatan (kesenangan) adalah wanita solehah. Kecantikan versi ini namanya adalah kecantikan palsu. Islam mengukur kecantikan itu dari semua unsur iaitu unsur batiniah dan lahiriah. jiwa yang pasrah." Demikian hadith Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. taat dan tunduk terhadap semua ketentuan Allah dan RasulNya dan bersih dari segala unsur yang bertentangan dengan hukum Allah. darah daging dan tulang belulangnya bersih dari benda-benda haram sedangkan batinnya pula bersih dari kekotoran jiwa. Sabda Rasulullah yang bermaksud : "Wanita itu tiang negara. kecantikan yang hanya membawa bencana terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Bentuk fizik yang menawan seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf as atau nabi Muhammad saw atau para isteri mereka seperti Zulaikha.

adalah lebih dari kamu cintakan Allah dan RasulNya dan berjihad di jalanNya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Melebihkan cinta terhadap Allah dan Rasul lebih dari cintakan keduniaan." Berdasarkan isyarat al-Quran dan Hadith serta pendapat ulama Islam menetapkan bahawa pakaian muslimah harus memenuhi syarat-syarat berikut : Pakaian itu harus menutup aurat Pakaian itu tidak terlalu nipis sehingga nampak terbayang bahagian tubuh dari luar Pakaian tidak ketat dan sempit tetapi longgar Warna pakaian yang suram atau gelap seperti warna hitam. kaum kerabatmu." 2. isteri-isteri. sopan. hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya.. Firman Allah swt yang bermaksud : "Katakanlah jika bapa-bapa kamu. kelabu atau coklat .. taat kepada Allah adalah ciri wanita secara umum manakala taat kepada suami merupakan ciri khas bagi wanita yang telah bersuami. Antara ciri taat kepada Allah dan Rasul dapat dihuraikan seperti berikut : 1. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.Ciri-ciri Wanita Solehah Istilah solehah adalah sebaik-baik jolokan terhadap wanita. Tidak sebarang wanita berhak untuk menyandang sebutan tersebut. penampilannya sederhana. Menutup aurat dan tidak berhias untuk mempamerkan kecantikan melainkan dalam kesederhanaan. saudara-saudara.. Tentang taat kepada Allah juga iaitu mengakuiNya sebagai pencipta dan mengakui sumber dari segala hukum yang diturunkan (al-Quran). Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka." Berpandukan firman Allah tadi. Salah satu identiti ataupun ciri wanita solehah adalah berpakaian taqwa. a) Taat kepada Allah dan Rasul Sebenarnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul bermaksud juga taat pada segala perintah Allah dan RasulNya. perniagaan yang kamu khuatir kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. gelaran wanita solehah hanya diberikan kepada wanita yang mempunyai ciri-ciri wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Namun begitu. tidak sukakan glamour dan jauh dari sifat suka menunjuk. Menutup aurat adalah wajib berdasarkan perintah Allah yang bermaksud : "Katakanlah kepada wanita yang beriman. Firman Allah swt dalam surah an-Nisa' ayat 3 yang bermaksud : "Kerana wanita yang solehah adalah wanita yang taat beribadah kepada Allah dan taat kepada suaminya sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. harta kekayaan yang kamu usahakan. anak-anak..

kawan dan sanak saudara (silaturrahim). Tidak berhias dan bertingkah laku seperti wanita jahiliyyah. Tidak berkeliaran atau berjalan bersendirian dan tidak pula bersama lelaki yang bukan mahramnya. 8. 5. menziarahi kaum kerabat. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Janganlah sesekali seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita (di suatu tempat) melainkan wanita itu harus ditemani oleh mahramnya. 6. Bersikap dan berbuat baik dengan tetangga. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa iaitu menunjukkan sikap sopan santun dan akhlak yang mulia kepada keduanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Keredhaan Allah terletak pada keredhaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidak seseorang itu dinamakan mukmin yang perutnya kenyang sedang tetangganya dalam kelaparan." Dan dalam riwayat lain "Tiap-tiap isteri yang mati diredhai oleh suaminya maka ia akan masuk syurga. Menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh keikhlasan." b) Taat kepada Suami 1. Maksud tersebut iaitu berperanan dan membantu dalam perkara 'amar ma'ruf dan nahi mungkar'. tidak menyinggung perasaannya. Tidak berduaduaan dengan lelaki asing (bukan mahram)." Jadi seorang . Sentiasa berbelanja atau memanfaatkan rezeki ke arah yang baik sama ada dalam keadaan sempit mahupun dalam keadaan lapang. Dan mestilah keluar dengan mahramnya kerana untuk mengelakkan fitnah. Bagi wanita yang telah bersuami. bermegah-megah dan berpakaian yang menjolok pandangan lelaki. Selalu membantu lelaki dalam perkara kebenaran." 7. tidak menentangnya sekalipun terhadap perbezaan fahaman. Menjalankan kewajipan dan tanggungjawab terhadap suami. dan begitulah seharusnya wanita yang solehah selalu menafkahkan harta dengan sedekah walaupun di waktu sempit. maka itulah yang mendapat balasan baik sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Jika seseorang isteri menjaga kemaluannya dari yang haram serta taat kepada suaminya maka dipersilakan masuk ke syurga dari pintu mana saja yang kamu suka. nilai ketaatannya kiukur oleh Allah swt mengikut seberapa banyak dia dapat menjalankan kewajipannya terhadap suami. Maksud tersebut iaitu perempuanperempuan jahiliyyah Arab keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh serta berjalan bergaya berlenggang-lenggok. 4. Seseorang wanita tidak boleh keluar mempunyai keperluan yang dibenarkan oleh syarak seperti menuntut ilmu. kebajikan dan taqwa.Tidak memakai haruman yang semerbak Pakaian tidak menyerupai lelaki Pakaian tidak menyerupai model pakaian kafir Pakaian bukan untuk bermegah atau menunjuk-nunjuk 3." 9. Di dalam al-Quran ada menyatakan bahawa orang yang bertaqwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu sempit mahupun di waktu lapang.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tiap isteri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. jika kau tinggalkan ia menjaga hartamu dan menjaga dirinya. maka Allah memandang mereka dengan pandangan kasih mesra." 4. maka malaikat yang di langit akan murka kepada si isteri hingga dimaafkan oleh isterinya. kebersihan. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sebaik-baik wanita ialah jika kamu pandang. ia mentaatimu. Semua suami pada umumnya sukakan kecantikan. saya tidak akan dapat tidur hingga engkau rela padaku." Isteri yang solehah tidak akan mengganggu suaminya yang mengakibatkan kesusahan. terserah padamu." 9. Sentiasa menyenangkan suami dan kasih sayang terhadap anak-anak. 2. tiba-tiba ditolak oleh isterinya. Tidak mengeraskan suara melebihi suara suaminya. ia menyenangkan kamu.wanita yang telah berkahwin maka yang paling berhak terhadap dirinya ialah suaminya melebihi bapa dan ibu serta keluarga yang lain. Tidak menerima tetamu yang dibenci suaminya ke dalam rumah apa lagi bermesraan dengan lelaki lain. maka dosa mereka berguguran di celah-celah jari tangan mereka. jika suami membelai tangan isterinya. kebersihan fizikal dan kecantikannya serta kebersihan rumahtangga. . Wanita yang solehah apabila berbicara dengan suaminya ia akan menunjukkan sifat kasih sayang. Sabda Rasulullah saw yang bremaksud : "Demi Allah yang jiwaku di tanganNya. Tidak membantah perintah suami dalam perkara kebenaran dan tidak menolak bila suami mengajaknya tidur. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tiap isteri yang minta cerai dengan suaminya (tanpa alasan yang dibenarkan) maka haram atasnya bau syurga. Tidak keluar ruah tanpa izin suaminya." 6. tiada seorang suami yang mengajak isterinya tidur bersama di tempat tidur. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidak dihalalkan bagi seseorang isteri yang beriman kepada Allah untuk mengizinkan seseorang masuk ke ru mah suaminya padahal suaminya benci dan tidak dihalalkan dia keluar padahal suaminya tidak senang. dan bila ia marah. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sesungguhnya apabila seorang suami memandang isterinya dan isteri membalas pandangan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tidak meremahkan pemberian suami dan menutup rapat rahsia keluarga serta tidak mencaicari alasan untuk bercerai. diganggu atau dimarahi suaminya. Isteri yang solehah juga adalah isteri yang dapat mempersembahkan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi terhadap suaminya. tetap berada dalam kemurkaan Allah sehingga kembali ke rumahnya atau dimaafkan oleh suaminya. lalu ia berkata : inilah tanganku. jika kau perintah." 8." 7. Sentiasa memelihara diri." 5. tetapi dia berusaha menghilangkan kesusahan suami dan berusaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. dengan bahasa yang lemah lembut dan sopan santun. 3. Menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya bila suami tiada di rumah. Maka sabda Nabi saw : "Iaitu setiap isteri yang kasih sayang dan banyak anak. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Sukakah aku ceritakan bakal isterimu di syurga? Jawab sahabat : "Baiklah ya Rasulullah. kelembutan dan kesetiaan.

dalam Surah An-Nisa' ayat 34: Maksudnya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Peraturan dan tuntutan yang digariskan oleh Islam ialah bertujuan untuk memelihara martabat dan keselamatan wanita. Tidak ada agama di dunia ini yang memberi perhatian dan mengambil berat terhadap wanita melainkan agama Islam. . Malah al-Quran sendiri menamakan salah satu dari surah-surahnya dalam Al-Quran dengan nama Surah An-Nisa' dengan maksudnya wanita.29 MEI 2009 Sidang Jumaat Yang dirahmati Allah Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan marilah kita tanamkan dalam diri kita perasaan taqwa kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah SWT.UTAMA Khutbah Jumaat KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Khutbah Jumaat . Kesemuanya ini membuktikan pandangan Islam yang tinggi terhadap kaum wanita. Hadith nabi juga menyebutkan mengenai ganjaran pahala bagi sesiapa yang diuji dalam memelihara anak perempuan bahawa orang itu akan bersama dengan nabi di akhirat kelak. Begitu juga dalam kitab-kitab hadith terdapat satu bab yang membincangkan mengenai nasihat supaya berbuat baik terhadap wanita sebagaimana yang terdapat dalam kitab Riyadus al-Salihin oleh Imam alNawawi. Sidang Jumaat Yang dirahmati Allah Minbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan mengenai kedudukan wanita dalam Islam. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri". Sejarah merekodkan bahawa kemunculan Islam telah menghapuskan sama sekali amalan menghina dan membunuh wanita sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat jahiliah.

memelihara kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka melainkan yang diharuskan sahaja. kewajipan dan tanggungjawab suami terhadap mereka sehinggalah hak mereka dalam mewarisi harta pusaka. Wanita mempunyai hak dan dan harus dilayan sesuai dengan fitrah dan kejadian mereka. Layanan istimewa ini bukan sahaja terhadap wanita Islam tetapi juga terhadap wanita bukan Islam Al-Quran sendiri mengambarkan wanita contoh dalam al-Quran ketika mengisahkan mengenai isteri Firaun iaitu dalam Surah At-Tahrim ayat 11. remajanya sehinggalah memasuki alam rumahtangga.Beberapa peraturan dan tuntutan yang berkaitan dengan wanita Islam adalah sematamata untuk menjaga maruah dan kemuliaan mereka. Sedangkan Islam meletakkan wanita dikedudukan yang tinggi dan mulia berbanding agama-agama yang lain di dunia.t. memiliki segala kemasyuran apatah lagi beliau merupakan isteri kepada raja terkuat dan digeruni pada waktu itu namun hatinya tetap beriman dan bergantung kepada Allah s.Sidang Jumaat yang dihormati sekelian Menyedari peranan wanita dalam pembinaan dan pembangunan umat Islam itu sangat penting. Maksudnya: "Dan Allah membuat isteri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata:ya tuhanku bangunlah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim". musuh-musuh Islam sejak dahulu lagi berusaha untuk merosakkan wanita dengan pelbagai cara dan strategi. Walaupun isteri Firaun memiliki segala kemewahan di dunia. Ini ditegaskan oleh Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 31: Maksudnya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman "hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali . Selain itu terdapat beberapa peraturan dan tuntutan kepada wanita Islam untuk dipatuhi demi memelihara maruah. Di antaranya adalah seperti berikut: Pertama: Wanita Islam hendaklah memelihara pandangan mereka. Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Islam adalah sebuah agama yang memberi perhatian terhadap wanita sejak kecilnya.w. Atas nama kebebasan mereka berusaha meracuni pemikiran wanita Islam dengan pelbagai tipudaya dan godaan supaya mereka jauh dari landasan Islam yang sebenar. kemuliaan dan keselamatan diri mereka.

Justeru. Antara peraturan yang ditetapkan oleh Islam bagi menjaga hubungan ini ialah larangan berdua-duaan antara seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahram atau suami isteri sehingga boleh mengundang fitnah atau membawa kepada perzinaan. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasaei. bapa ataupun suami hendaklah memastikan perkara seperti ini difahami dan dipatuhi oleh ahli keluarga kita yang perempuan. Ketiga: Islam meletakkan peraturan dan tuntutan tertentu bagi menjaga hubungan antara lelaki dan wanita. Islam juga melarang wanita berhias secara keterlaluan seperti amalan wanita zaman jahiliah. Sidang Jumaat Yang Mulia. Rasulullah s. Kedua: Tempat yang paling baik bagi wanita ialah di rumah sebagaimana firman Allah dalam Surah Ahzab ayat 33: Maksudnya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu". Keempat: Larangan bermusafir seorang wanita melainkan dengan mahram. Dari sudut hubungan kekeluargaan dan rumahtangga Islam meletakkan beberapa . menjadi pemimpin dan seumpamanya selagi menjaga batasan dan sempadan yang ditetapkan oleh Islam. Namun Islam sama sekali tidak meghalang wanita untuk bekerja mencari rezeki.a. 1.a.yang biasa nampak daripadanya". memberi sumbangan tenaga dalam aktiviti kemasyarakatan. Rasulullah s.Tuntutan ini juga bukan untuk mengongkong atau menyusahkan kehidupan wanita tetapi dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara mereka daripada sebarang ganguan daripada pihak yang ingin mengambil kesempatan ke atas mereka dan menjauhkan mereka daripada terjerumus ke lembah kesesatan dan kemaksiatan.w bersabda yang bermaksud: Mana-mana wanita yang memakai minyak wangi kemudian lalu di hadapan satu kumpulan untuk menarik perhatian mereka maka dia boleh mendorong kepada kepada perlakuan zina.w bersabda dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Bermaksud: "Tidak boleh seorang lelaki dengan seorang wanita bersunyian atau berdua-duaan melainkan dengan mahram".

wabak penyakit. sejahtera dan berkebajikan. sebagai negeri yang maju. Ketinggian dan kemuliaan wanita yang digariskan oleh Islam terletak di tangan kita semua. Oleh itu marilah kita berusaha membetulkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan al-Sunnah. kayakanlah kami dengan ilmu bermanfaat. Sedarilah bahawa wanita merupakan ujian yang paling besar bagi kaum lelaki. sehingga kami dapt meneruskan usaha kearah memperkukuhkan negara umat islam khususnya negeri Selangor. suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia. kembalikanlah generasi muda kami kejalan yang engkau redai. persengketaan. Bermaksud: "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya.Dengan berbuat baik terhadap wanita. negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki). kami bersyukur khadratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat.Justeru kami pohon kehadratmu. supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. ii .Melayani wanita dengan cara terbaik. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir". Justeru kita dituntut menjaga. . dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. engkaulah tuhan yang maha berkuasa. kemarau panjang. tetapkanlah iman kami. Ya Allah. murahkanlah rezeki kami. lindungilah kami daripada ujianmu yang berat.Melarang mendera kaum wanita.tanggungjawab yang terletak di bahu para suami demi menjaga kemuliaan wanita antaranya: i . memelihara dan menjauhkan mereka daripada sebarang perkara yang boleh merosakkan mereka. kemiskinan dan lain-lain supaya dengan demikian. iii .

Kemudian menjajah dan menguasainya. Hal-hal yang demikian itu terjadi pada saat kaum Muslimin dalam keadaan tidak sadar. bahwa kita hidup dalam era kebangkitan Islam. dan Allah swt. Yusuf Qardhawi Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota PERANAN WANITA DAN KEBANGKITAN UMMAT ISLAM MASA KINI Dr. kebangkitan ini meliputi semua aspek. dalam setiap masa selalu mengangkat seseorang. seperti halnya kaum Kahfi. walau bahaya menentangnya. maka terjadilah kebangkitan ummat Islam.Artikel Dr. baik dalam masalah politik maupun sosial. Hal ini sudah biasa bagi ummat Islam dan sesuai dengan sifatnya. agama yang hidup mengharuskan ummatnya hidup. sehingga dengan mudah menjatuhkan mereka dari agamanya. Sebenarnya. bagaimana peranan wanita dalam Islam secara dan pandangan terhadap wanita karier. bahwa ummat Islam tidak mungkin mati selamanya. Sementara umum yang . Timur. maka terjadilah pembaruan untuk membangun pusat dakwah Islamiah dan perorangan di mana-mana. keluarlah suara-suara untuk mengajak bagi ditegakkannya kebenaran dan dipraktekkannya agama Islam secara utuh serta pembaruan. Lalu diganti secara paksa peraturan-peraturan baru. hukum-hukum baru. Selatan dan Utara. Maka dari itu. untuk membawa keharuman agama bagi ummatnya. Karenanya. Yusuf Al-Qardhawi PERTANYAAN Apakah benar ada masa kebangkitan bagi ummat Islam? Jika ada. dimana musuh-musuh mereka mengintervensi dari Barat. sampai datangnya hari Kiamat. yaitu Islam. Sebagian orang mengira di saat permulaan hanya suara saja yang timbul. Dalam setiap masa selalu timbul di tengah-tengah ummat Islam. dan bagi berpendidikan tinggi pada khususnya? JAWAB Tidak dapat diragukan lagi. Kemudian berkat perjuangan ahli-ahli fiqih dan dakwah. Dengan takdir Allah. tanpa bangkit kembali. sebagaimana dapat dirasakan seperti sekarang ini. setelah sekian lama kaum Muslimin berada dalam keadaan tidak sadar dan lelap dalam tidurnya yang berkepanjangan. disebabkan oleh perasaan dan semangat. orang-orang yang membela kebenaran.

walaupun mereka dalam masa kemajuan telah mencapai bulan dan dengan mudah manusia dapat menikmati hidup yang mewah. karena belum paham terhadap Islam. baik. pikiran-pikiran yang semula dipengaruhi oleh paham-paham yang bukan bersumber pada Islam. Mereka paham bahwa Islam itu bukan ibadat saja. penuh dengan bermacam-macam buku yang dibaca para generasi muda Islam. dicela dan dianggap tidak sempurna. tetapi mereka gagal dalam membina ketenangan jiwanya. mulai dari yang berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi. setelah lama hidup jauh dari kemurnian dan kebenarannya. Sekarang ini lain halnya. dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. perasaan yang hidup dalam kesadaran pada agama tersebut. pahit dan manis. di waktu hidup dan ketika mati. Maka. Kita telah melihat buku-buku yang telah ditulis oleh ahli-ahli pikir dan penulis-penulis terkenal. muamalah (jual-beli) yang baik. diantaranya ialah: Pada masa itu banyak pikiran-pikiran yang condong menganggap harus ikut peradaban Barat di segala bidang. Sehingga para simpatisan giat mencari dalil untuk menguatkan kedudukan dan peradaban orang asing. dari aliran yang bertentangaan dengan agama. bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan mereka. tetapi menyangkut segi akidah. Adapun masa kemunduran dan bekunya pikiran adalah disebabkan oleh banyak hal. Mereka hanya memperhatikan sarana bagi sesuatu. dari mana dan hendak ke mana mereka pergi? . sesudah lahir. tetapi mereka mengabaikan tujuan luhur dari kehidupan ini. setiap waktu bertambah kuat semangat yang menyala. akhlak yang luhur. terutama di perpustakaan. buruk. Sadar akan akibat dan keadilannya di segala bidang. Sungguh telah berubah semua perasaan dan simpatik. dan Tiada jalan bagi kemajuan. poligami dan sebagainya. MASALAH YANG TIDAK DAPAT DIJAWAB Peradaban masyarakat Barat tidak dapat menjawab pertanyaan berikut ini: Untuk apakah manusia ini hidup. Begitu juga di waktu bangkit kembali. ketika masih berupa janin. Bahkan Islam itu adalah amanat dan risalah yang dapat mengatur kehidupan manusia sebelum lahirnya manusia. riba. semua masalah dihadapi dengan bahasa ilmiah dan pikiran yang sehat. Kcbangkitan ini termasuk kebangkitan berpikir. dan kebangkitan berdasarkan pikiran yang sehat. serta lain-lainnya. dan itu hanya bisa diarahkan oleh Islam. kecuali mengambil peradaban Barat secara keseluruhan. sekarang ini mereka sadar akan kebenaran dan kemurnian dari ajaran Islam. Di mana-mana.kenyataan menjadi sebaliknya. misalnya dalam masalah talak. yang dulunya di bawah naungan gerakan Nasionalisme dan Sosialisme. mereka mempelajarinya secara mendalam.

yang isinya seruan untuk taat kepada Allah dan menyembah kepada-Nya." (Q.Peradaban Barat tidak dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia.s. yang terkenal adil dan memiliki jiwa demokrasi. ambillah dia sebagai orang yang bekerja (kepada kita). sedangkan mereka tidak mzenyadari. Janganlah kamu membunuhnya. PERANAN KAUM INTELEKTUAL Perhatian akan masalah-masalah Islam tidak saja terbatas kepada orang-orang berusia lanjut. baik masalah politik. bersamaan dengan ibu Hawa. yang dapat mencegah Fir'aun dalam niatnya untuk membunuh Nabi Musa as. PERANAN WANITA Jika kita membaca Al-Qur'an. Maka Islamlah satu-satunya agama alternatif yang dapat mengungkapkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan yang menuju ke arah kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Kita simak kisah dimana ada dua wanita di kota Madyan. baik laki-laki maupun wanita. lalu dia meminta pendapat kepada kaumnya dan bermusyawarah untuk mengambil sebuah putusan bersama. Mereka giat mempelajari masalah-masalah Islam dan mempraktekkannya di masjid dan tempat-tempat ibadat lainnya yang selalu dipenuhi oleh segenap lapisan ummat Islam. Al-Qashash: 26).s. mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut menjadi anak. yang berfungsi sebagai istri dan kawan hidup beliau. 'Wahai Bapakku. . Ratu ini setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman as. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt.: "Dan berkatalah istri Fir'aun. Islamlah yang dapat menjawab dan memecahkan semua permasalahan. yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. yang diberi air minum oleh Nabi Musa as. keduanya putri Asy-Syekh Al-Kabir. Kita simak lagi kisah ratu Balqis di negeri Yaman. karena sesungguhnya orang yang terbaik. Al-Qashash: 9). supaya memberi pekerjaan kepada Nabi Musa as." (Q. Kemudian kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayahnya. sosial dan lainnya. Kita mengetahui kisah istri Fir'aun. karena beliau memiliki amanat (dapat dipercaya) dan fisiknya kuat. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah swt. bahkan tampak lebih besar perhatian semangatnya di kalangan para pelajar dan ilmuwannya. maka dapat kita ketahui bahwa penciptaan Nabi Adam as. '(Ia) biji mata bagiku dan bagimu.: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata.

Misalnya. usaha (kiprah) kaum wanita cukup luas meliputi berbagai bidang.a." (Q. yaitu merusak negara dan moral penduduknya." bersabda. wanita pertama yang beriman dan membantunya.: sebagaimana yang telah difirmankan "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya. An-Naml: 32-3). Ummu Salamah. dan lain-lainnya. dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. yang ada hubungannya dengan kisahnya masing-masing. yaitu Aminah ibu beliau. Siti Aisyah. yang menyusuinya. 'Hai para pembesar. aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). An-Naml: 34).' Mereka menjawab. Halima As-Sa'diyah. Oleh karena itu. ibu Nabi Isa as." (Q. istri-istri Nabi. berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). dan istri-istri para sahabat Rasulullah saw. di dalam Al-Qur'an telah disebutkan nama-nama wanita selain wanita-wanita yang tersebut di atas. Nabi saw. yang kita kenal ialah yang memelihara Nabi saw. Kemudian dia berkata. telah ibuku sendiri.s. yang diselaraskan dengan Islam.a. Kesimpulan dari pendapat ratu tersebut ialah bahwa penguasa-penguasa di dunia ini jika mereka hendak menguasai suatu negeri. dalam segi akidah. . akhlak dan masalah yang tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Islam. Allah swt. dan menjadikan penduduknya yang terhormat jadi hina. Ummu Aiman r. 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang luar hiasa (dalam peperangan). dan keputusan berada di tanganmu. AKTIVITAS WANITA MASA KINI Sebenarnya. maka pertimbangkanlah yang akan kamu perintahkan'. maka mereka akan merusak dua hal. dari Ummahaatul Mukmtniin (ibu dari kaum Mukmin).Firman Allah swt. Adapun peranan wanita pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw. terutama yang berhubungan dengan dirinya sendiri. dan yang menjadi hadina (pengasuh) bagi beliau.s. PERANAN WANITA PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. dari Habasyah.: "Berkata dia (Balqis). Maryam Al-Batul. "Bahwa dia adalah ibuku setelah Kemudian kita kenal Siti Khadijah binti Khuwailid r.

yaitu membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama. yang telah menjadi tujuan agama. kecuali yang khusus bagi salah satu dari keduanya. kewajiban bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya. dan sebagainya. laki-laki dan wanita. mencari rezeki . atau setengah telanjang. pakaian mini. Mereka tidak terikat pada perkara halal dan haram. sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. aku pun baik. maka dengan cara yang sopan dan bijaksana. sehingga iman dan Islamnya bersih. Harus mengetahui cara menangkis serangan-serangan dan syubuhat terhadap Islam. maka aku tidak akan mengerjakan. disamping tetap menghormati kedua orangtua. aku pun jadi jahat." PERANAN WANITA DALAM KELUARGANYA Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan. Maka. Cara yang demikian itu adalah meniru orang yang buta akan hal-hal terlarang. 'Aku ikut saja seperti orang-orang itu. tipis (transparan). mengapa dia harus menerima separuh dari bagian yang diterima oleh kaum laki-laki dalam masalah hak waris? Mengapa saksi seorang wanita itu dianggap separuh dari laki-laki? Juga harus memahami hakikatnya. Jika mereka baik.' Tetapi teguhkan hatimu dengan keputusan bahwa jika orang-orang melakukan kebaikan. misalnya memanjangkan kuku yang menyerupai binatang buas. jika mereka jahat. Tidak boleh terpengaruh oleh sikap dan perilaku wanita non-Muslim atau berpaham Barat.Wanita Muslimat mempunyai kewajiban untuk memperkuat hubungannya dengan Allah dan menyucikan pikiran serta wataknya dari sisa-sisa pengaruh pikiran Barat. maka aku akan mengerjakannya. telah bersabda: "Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian dan berkata. Nabi saw. baik dan buruk. Karena mereka bebas dari pikiran dan peraturan-peraturan sebagaimana yang ada pada agama Islam. semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua pihak. dia harus mengajak kedua orangtuanya kembali ke jalan yang baik. kemudian kedua orangtuanya atau salah satunya menyimpang dari batas yang telah ditentukan oleh agama. kebatilan Harus diketahui dan disadari hal-hal yang melatarbelakanginya. Dia harus menjalankan secara keseluruhan mengenai akhlak dan perilakunya. Banyak diantara kaum wanita yang meniru mereka secara buta. tiada keraguan lagi yang menyelimuti benak dan pikirannya. Wajib bagi setiap wanita (para istri). Jika dia sebagai anak. dan jika orang-orang melakukan kejahatan.

hlm. --------------------------------------------------Fatawa Qardhawi: Permasalahan. agar mereka keluar dari agama Islam. serta menolong orang-orang yang menderita. (Penerjemah). Dimuatnya artikel ini menurut hemat kami amat layak. Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sama sekali. dan sebagainya. yang diterimanya melalui buku. film. yaitu menganjurkan untuk membersihkan akidah dan tauhidnya dari pengaruh di luar Islam. Tetapi mereka tetap bertahan dan sabar.a. Ketika Rasulullah saw. memberi kepada orang yang tidak punya. Dengan adanya tindakan-tindakan di luar Islam. Kewajiban bagi setiap wanita terhadap kawan-kawannya yang seagama. dan sebagainya. menerima dan memberi (menghormati) kepada tamu. kepada Rasulullah saw. dan melihat mereka dalam keadaan disiksa." no. menerima dan mensyukuri yang dimilikinya penuh kesabaran. Pemecahan dan Hikmah Dr. dengan Wajib pula bagi setiap ibu. dia bersama suaminya disiksa. Ikan Mungging XIII/1 . mengajar anak-anaknya taat kepada Allah. sehingga dia mati syahid bersama suaminya. Pebruari 1986. Harus diakui.yang halal. maka hal inilah yang menyebabkan terpengaruhnya mereka pada peradaban Barat dan paham-pahamnya. menjauhi paham-paham yang bersifat merusak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur. bahwa hak-hak wanita di sebagian masyarakat Islam belum diberikan secara penuh." Orang pertama yang berperan sebagai syuhada ialah Ummu Amr binti Yasir Ibnu Amar yang bernama Samiah. Yusuf Al-Qardhawi Cetakan Kedua. serta taat kepada kedua orangtuanya. majalah.: "Demi Allah. Yusuf Al-Qardhawi. yakni dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya. Dikutip dari Majalah "Al-Ummah. sesungguhnya kita nanti akan bertemu di surga. melintasi mereka. bahwa suara pertama dari kaum wanita dalam menguatkan dakwah dan risalah Muhammad saw. lalu Rasulullah saw. 40-5. "Sabarlah wahai Al-Yasir. yang ditimbulkan oleh sebagian kaum Muslimin terhadap wanita yang kurang bijaksana dan insaf. Sesungguhnya engkau bersilaturrahmi. 1996 Penerbit Risalah Gusti Jln. ialah suara Khadijah binti Khuwailid r. 66. berkata kepada mereka. Harus diketahui pula." Keterangan: Artikel ini merupakan artikel lepas yang ditulis oleh Dr. menghubungi keluarga dan mengangkat beban berat.

(031) 339440 Surabaya 60177 ./Fax.Telp.