Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang.

Pada alaf baru ini, ibu bapa memberi peranan yang penting kepadamasyarakat dan
negara. Media cetak mahupun media elektronik seringmenyiarkan isu ini. Dalam kalangan
ibu bapa dalam masyarakat ini selaludiberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan.
Menurut PerdanaMenteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad
Batawimemberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat pentingsekali.
Oleh itu, terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untukmembentuk masyarakat
penyayang.
Sehubungan dengan hal itu, ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayangkepada
anak-anak. Namun begitu, terdapat kalangan ibu bapa yangmengabaikan anak-anak mereka.
Hal ini kerana, ibu bapa tersebut lebihmementingkan kemewahan hidaup dan kekayaan. Oleh
itu, ibu bapaseharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka padaalaf
globalisasi ini. Di sini saya memberi contoh ibu bapa boleh membawaanak-anak mereka
semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan danmengurangan tekanan anak-anak dalam
aspek pembelajaran serta ibu bapa.Jadi, impian ibu bapa atau negara untuk membentuk
masyarakat penyayangakan tercapai jua.

Sejajar dengan itu, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepadaanak-anak
semenjak kecil lagi. Bak kata pepatah ³melentur buluh biarlah darirebungnya´. Sebaliknya,
ibu bapa mengagung-agungkan kemodenansehingga mengabaikan anak-anak dalam didikan
agama. Hal ini kerana,mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus
kemajuanteknologi satelit masa kini. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya menerapkan
didikanagama kepada anak-anak mereka. Misalnya, menggalakkan anak-anakmengikut kelas
kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulaia. Di samping itu, mereka
seharusnya memberikan pengajaran yang baikkepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu
masih dalam buaian lagi.Jelaslah, hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna
akanmenjadi kenyataan pada suatu hari nanti.
Malahan, ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahankepada
anak mereka. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting.Begitu juga dengan
hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarangmasalah sudah pasti akan memberi
keselesaan kepada anak untuk menjadimanusia yang penyayang. Ringkasnya, sikap ibubapa
yang sebegini mampumelahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini.
Seiring dengan itu, ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yangbaik
kepada anak-anak. Namun demikian, terdapat kalangan ibu bapa yangberperangai buruk.
Contohnya, menjadi penangih dadah, pencuri, penjengah,perogol dan sebagainya. Hal ini
jelas, mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. Bak kata pepatah
³ bagai acuan begitulah kuihnya´.Hal ini demikian, ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang
baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Umpamanya, mengamalkan tabiat rajin membaca
bukudi hadapan anak-anak. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasimuda akan
mengikut tabiat yang positif ini. Ringkasnya, peranan ibu bapaamatlah besar dalam
melahirkan masyarakat yang berguna pada alafglobalisasi ini.
Tuntasnya, semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihakkerajaan
dan pihak swasta. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yangterpenting untuk
memupuk masyarakat penyayng. Justeru, peribahasa ³bagaiaur dengan tebing´ hendaklah
diamalkan oleh semua warganegara Malaysiaterutamanya generasi muda sejak belakangan
ini



Kepentingan permainan tradisional
Pada era pascamodenisasi ini, rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal
yang pesat. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita,
terutamanya golongan muda. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya
hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak, wau, gasing dan
sebagainya. Walhasil, generasi muda tidak pernah disedarkan tentang kepentingan permainan
tradisional kepada bangsa dan Negara.
Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya
bangsa Malaysia. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang
melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan
permainan elektronik atau permainan siber. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni
budaya yang amat unik dan terunggul. Sebagai contohnya, wau bulan telah dihias dengan kertas
warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. Jika permainan tradisional kita telah
lenyap di bumi kita, apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah
peribahasa, ³sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.´
Tambahan pula, permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri
pelancongan. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah
yang lazat di negara kita, para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-
warni. Lantarannya, permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke
Malaysia. Tak kenal maka tak cinta. Setelah diperkenalkan kepada pelancong, lazimnya mereka akan
berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. Rentetan daripada itu,
hotel- hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan
tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancongan asing kita. Hal ini bukan sahaja dapat
memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kepada bangsa lain,
seperti peribahasa, ³serampang dua mata.´
Lebih-lebih lagi, permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang
bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. Dengan adanya permainan tradisional itu,
pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. Tamsilnya,
terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. Peminat
itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersama-sama memperlihatkan lelayang yang beraneka
corak . Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. Tidak hairanlah akan
tercetusnya suasana yang muhibah harmoni dalam masyarakat. Mereka dapat melegakan tekanan dan
menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Senario ini jauh lebih baik daripada individu
yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain.
Natijahnya, permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. Oleh itu generasi
mudah bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi,
seperti peribahasa, ³Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.´ Walaupun zaman beredar, tetapi
segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik
yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi.
Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita
Dasawarsa ini, negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga negara kita
mengalami pembangunan yang pesat sekali. Sehubungan dengan itu, permainan tradisional turut
dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. Hal ini berkait rapat
dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yangpopular dalam kalangan remaja
dan belia kita. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran
zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. Sebelum nasi menjadi bubur, kita perlu
mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula.
Seperti peribahasa, ³di mana batang terguling, di situ cendawan tumbuh.´
Sesungguhnya, Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh
untuk mengembang permainan ini di negara kita. Kempen ini perlu dijalankan oleh
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media
massa, terutamanya media cetak dan media elektronik, iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Pihak
berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan
tradisional di negara kita, seperti wau, gasing, congkak dan lain-lain. Selain memperkenalkan sejarah
dan cara bermain, pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan
tradisional kepada masyarakat dan negara. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen
tersebut, seperti peraduan karang-mengarang, pameran, dan peraduan poster dan sebagainya. Bak
kata peribahasa, ³ tak kenal maka tak cinta.´ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh dan
berminat terhadap permainan tradisional kita.
Selain itu, pihak kerajaan perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di
sekolah. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau
persatuan permainan tradisional. Berpaksikan kelab permainan tradisional, pelajar boleh diajar tentang
cara membuat alat permainan, cara bermain dan lain-lain lagi. Setelah disuntik ilmu itu, pelajar akan
berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal
mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. Pelibatan pelajar secara langsung
dalam permainan tradisional pasti dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada
membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. Bak kata peribahasa, ³di mana
ada kemahuan, di situ ada jalan´. Atas komitmen pihak sekolah, putera-puteri yang sedang berjuang
dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan
tekanan sebagai kegiatan riadah.
Sementelahan pula, pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan
tradisional dalam masyarakat kita. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah, manusia memang suka
bertanding dan berlaga. Lantarannya, pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara, Jabatan
Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton, TM Net dan
Maxis menganjurkan pertandingan permainan tradisional dari peringkat sekolah, daerah, kebangsaan
hingga antarabangsa. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di
Pasir Gudang , Johor. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan
tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan
dan permainan tradisional kepada pelancong asing, selaras dengan peribahasa, ³menyelam sambil
minum air´.
Secara intihanya, permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak
lekang dek panas. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga,
khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. Ingatlah peribahasa, ³Sesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tidak berguna.´


Karangan Ramalam SPM 5 - Industri Desa

Pada alaf baharu ini, sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana
ekonomi negara. Namun, kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu
meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Sebenarnya, industri ini berpotensi tinggi
untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara.
Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk
desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang
mereka.

Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang
berperanan penting di Malaysia. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai
pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-
mata untuk menyara keluarga mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan
ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Kehidupan mereka di kawasan
pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang . Jika industri
desa ini dimajukan, maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan
penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula, di situ ada semut . Selain itu,
indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek
hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita.

Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan nya.
Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang
terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi
sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Industri ini harus diberikan nafas
baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini
mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Masyarakat
kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan
dalam pembangunan negara. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan
dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini.

Di samping itu, konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan
konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam
belukar melapaskan pucuk masing-masing. Mereka mengaut keuntungan yang banyak
dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di
bandar. Oleh itu, industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan
tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Sebaik-baiknya, industri ini harus diuruskan oleh
anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat
kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Oleh hal
yang demikian, pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda
masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh
pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan
negara-negara lain.

Dalam usaha memajukan industri desa, para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan
serta kemahiran dari negara-negara jiran, seperti Indonesia dan Thailand yang banyak
menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat
dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan
profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara
kita. Selain itu,kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan
menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan
industri ini di negara kita sendiri. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai
perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif
dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. JIka usaha memajukan
industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedur-prosedur yang disediakan, maka
suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa.

Bukan itu sahaja, pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk
memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada
pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak
akan berbunyi. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan
produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Mesin yang lebih canggih harus
dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang
dihasilkan lebih berkualiti. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat
sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing.
Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan
kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Dengan ini, hasil -hasil industri desa dapat
dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan.

Konklusinya, industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar
bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Oleh itu, pihak yang
terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan
bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. Para
pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa
supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu
mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Malaysia Boleh!


Sumbangan Wanita Dalam Pembangunan Negara

Masyarakat tidak seharusnya mendiskriminasikan insan bernama wanita atas dasar
kejantinaannya, sebaliknya perlu menghormati hak mereka dengan melindungi dan memberi
pengiktirafan sebagai individu yang mempunyai status sosial, ekonomi dan politik yang sama.
Ini kerana wanita hari ini mempunyai kebolehan untuk memberi sumbangan dalam
pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
Pada masa dahulu, ramai menganggap wanita mempunyai peranan yang terhad dalam
masyarakat. Golongan ini dikatakan hanya berfungsi sebagai ibu dan isteri dan melibatkan
diri dalam beberapa bidang pekerjaan tertentu seperti guru, kerani, atau jururawat. Ini
disebabkan pada masa tersebut, wanita hanya berpeluang mendapat pendidikan asas tentang
selok-belok urusan rumah tangga seperti memasak dan menjahit di samping mempelajari
kemahiran sokongan seperti mengajar, menaip dan kejururawatan. Pada masa yang sama,
jawatan dalam pekerjaan luar rumah yang melibatkan penggubalan dasar dan membuat
keputusan sama ada dalam sektor awam atau swasta dipegang oleh kaum lelaki. Bermakna,
wanita tidak diberi hak yang sama dengan lelaki dalam pendidikan serta peluang pekerjaan
khususnya memegang jawatan tinggi sama ada dalam sektor awam atau swasta.
Pada masa kini, pandangan terhadap peranan wanita dalam masyarakat telah berubah. Setiap
individu tanpa mengira jantina mempunyai hak yang sama. Dari segi undang-undang, wanita
mendapat peluang dan status yang sama dengan lelaki dalam hal seperti hak pendidikan,
kebajikan serta peluang pekerjaan dalam semua bidang di sektor awam dan swasta, termasuk
politik. Kerajaan telah mengiktiraf hak-hak wanita dengan penggubalan Dasar Wanita Negara
pada tahun 1989.
Masyarakat kita menghormati hak wanita kerana wanita adalah seorang ibu dan isteri dan
merupakan tonggak dalam keluarga yang sejahtera. Mereka bertanggungjawab memelihara
dan mengasuh anak-anak dan menguruskan rumahtangga. Wanita juga banyak
menyumbangkan tenaga memberikan penjagaan kepada warga tua, iaitu ibu bapa atau
saudara mara yang telah uzur. Walaupun sumbangan wanita dalam kekeluargaan ini dianggap
sebagai amalan tradisional dan biasa dalam masyarakat kita, namun pengiktirafan perlu
diberikan kepada mereka.
Selain memikul tanggungjawab kekeluargaan, wanita turut melibatkan diri dalam aktiviti
ekonomi di luar rumah. Ada yang bekerja sepenuh masa dalam pelbagai bidang pekerjaan
seperti pengarah, pengurus syarikat, pegawai pentadbir, operator pengeluaran, peguam, guru,
doktor, jurutera, jurujual atau ahli politik. Tidak ketinggalan juga ada sebahagian daripada
wanita yang sanggup mengambil upah membuat kerja di rumah seperti menjahit atau
membuat kraf tangan atau berniaga secara kecil-kecilan di gerai dan warung-warung demi
untuk melengkapkan dana dan keselesaan hidup berumahtangga.
Sebahagian besar wanita hari ini telah berjaya dalam kerjayanya di luar rumah tanpa
mengorbankan kesejahteraan keluarga. Namun begitu, dalam masyarakat kita , golongan ini
masih menghadapi masalah sosial apabila haknya tidak dihormati oleh lelaki serta
keluarganya sendiri.
WABAK PENYAKIT
Dunia sekarang dilanda dengan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Bincangkan cara-cara
untuk menghalangnya daripada terus merebak dalam kalangan masyrakat di negara kita ini.

Baru-baru ini, sarwajagat telah digemparkan dengan krisis penyakit berjangkit yang boleh
membawa maut. Malah, penyakit berjangkit boleh merebak melalui sistem pernafasan seperti
air liur, bersin dan lain-lain.Sebagai contoh, antara penyakit berjangkit yang ditakuti ialah
H1N1, SARS,JE dan sebagainya.Justeru, pelbagai alternatif perlu diambil bagi mencegah
penyakit berjangkit ini daripada terus merebak dalam kalangan rakyat di negara ini.

Antara langkah bagi menangani penyakit berjangkit ini daripada bertambah kronik adalah
dengan memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Hal ini berlaku demikian kerana
sesetengah wabak penyakit dapat berjangkit secara tidak langsung iaitu melalui sentuhan,
memegang atau menggunakan sebarang peralatan yang pernah digunakan oleh individu yang
telah dijangkiti penyakit tersebut. Dengan ini, kita akan terhindar daripada dijangkiti oleh
penyakit berbahaya tersebut.Sebagai contoh, kita perlulah menggunakan sabun semasa
membasuh tangan kita sebelum makan.Oleh yang demikian, langkah ini perlu diamalkan oleh
semua orang bagi menghindari serta melindungi diri mereka daripada dijangkiti sebarang
penyakit berjangkit.

Selain itu, kita juga perlu mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-tempat awam
sekiranya tiada urusan penting. Hal ini berlaku demikian kerana sesetengah penyakit
berjangkit seperti H1N1(Selesema Babi) boleh merebak melalui pernafasan. Sehubungan
dengan itu, risiko untuk seseorang itu dijangkiti wabak berjangkit adalah minimum. Sebagai
contoh, tempat-tempat yang perlu dielakkan ialah pusat membeli belah, taman-taman
permainan dan sebagainya. Justeru, menjauhi tempat-tempat awam merupakan pilihan yang
tepat bagi mengelakkan penyakit berjangkit daripada mengancam nyawa kita.

Seterusnya, kerajaan juga boleh menangani musibah ini dengan menyekat kemasukan para
wisatawan yang disyaki dijangkiti penyakit berjangkit. Hal ini kerana para wisatawan dari
negara luar yang datang ke negara ini boleh menjadi faktor utama yang menyebarkan virus
penyakit berjangkit ini. Justeru, penyebaran penyakit ini akan dapat serba sedikit dikurangkan.
Tamsilnya, pihak berkuasa yang menjaga pintu masuk lapangan terbang kita hendaklah
mengetatkan lagi pemeriksaan kesihatan ke atas para wisatawan ini. Intihanya, kerjasama
daripada mereka dapat membantu mengurangkan penyakit ini daripada terus menular ke
negara kita.

Konklusinya, dapatlah dirumuskan bahawa pelbagai langkah perlu diambil oleh semua
lapisan masyarakat bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ini. Selain itu,kita
hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat akan melahirkan
tubuh yang sihat yang mampu melawan penyakit berjangkit.Sesungguhnya, mencegah itu
lebih baik daripada merawat dan janganlah kita menyesal apabila kita telah disahkan
menghidapi penyakit berjangkit disebabkan kecuaian kita kerana µSesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tiada gunanya¶.

Karya sastera mampu mencorakkan minda pembaca.
Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut

Karya sastera merujuk hasilpenulisan yang meninggikan budaya sesuatumasyarakatitu.Karya yang
berunsur sastera juga dikatakan mempunyai unsurpengajaran positifdan mampu memberi satu
kesedaran kepada setiappembacanya. Sajak, novel, pantun, gurindam, cerpen dan seloka antara
contohkarya sastera.Sememangnya karya sebegini berupaya untuk mematangkanpemikiran
seseorang itu terutama golongan remaja.
Karya sastera sering mengupas kemelutsosialyang sudah berlaku,sedangberlaku,dan mungkin bakal
berlaku dalam sesebuah masyarakat.Keadaan inimenyebabkan pembaca mengetahui sesuatu kemelutitu
dengan lebih baik danfaham impak yang timbul.Pembaca tidak lagi melihatkemeluthanya daripadasatu
aspek sahaja tetapi memahami dan mengakui pelbagai faktor menjuruskea rah kemeluttersebut. Jelaslah,
karya sastera memberi satu informasi yangberguna kepada pembaca dalam melihatkehidupannya.
Lantaran itu,karya sastera mampu memberi kesedaran kepada pembaca.Kesedaran ini timbul
setelah membaca karya-karya yang benar-benar mengusikjiwa mereka.NovelBukitKepong mampu
menyebabkan pembaca tertanya-tanya sebab mereka tidak menyertai pasukan polis atau pembaca
mula melihatanggota polis dengan satu pandangan baru yang positif.Jadi,tanpa karyasastera
mungkin masyarakattidak mengalami apa-apa perubahan minda.
Penggunaan bahasa dalam karya sastera memang mengagumkan.Pemilihankatanya begitu indah dan
menyentuh naluri kita.Keindahan bahasa itumelambangkan keyakinan masyarakatnya terhadap bahasa
sendiri.Kemahiranberbahasa ini sudah pasti memberi impak yang positifkepada pembaca
jua.Sesungguhnya,karya sastera menyebabkan pembaca memiliki pengetahuanbahasa yang luas dan
berguna dalam kehidupannya serta kerjaya mereka.
Penulis yang menulis karya sastera sering menggunakan pengalamannya sendiri
ketika menghasilkan karya mereka.Pengalaman itu mampu dikongsi bersama oleh pembaca.
Pengalaman yang baik, sedih, gembira, dan unik ini seolah-olahberlaku antara penulis dan
pembaca.Keadaan ini memberi satu bentukhubungan peribadiantara penulis dan pembaca yang
memudahkan sesuatukarya itu difahami oleh pembaca. Situasi ini menghidupakan masyarakat
untukmenjadi satu entity yang berperasaan kemanusiaan sejagat.Masyarakatyangtiada pilih kasih dan
mementingkan diri.
Namun,tidak dinafikan karya sastera mempunyai kelemahannya.Karya sasterasering dikatakan
membosankan,tidak menepati cita rasa remaja,terlalupanjang, sukar difahami, tidak melambangkan
realiti kehidupan dan banyak lagialas an yang diberikan.Keadaan inimenyebabkan karya sastera
dipinggirkanoleh masyarakatterutama remaja yang lebih suka sesuatu yang pantas danmudah
difahami.Hari demi hari jumlah pembaca karya sastera semakinmenghilang.
Kesimpulannya,karya sastera memang penting dalam kehidupan masyarakatmoden.Cuma karya
sastera harus berubah paradigma mereka.Karya sasteraharus mencari jalan untuk menembusi minda
remaja.Kejayaan karya sasteramemahami keperluan remaja bakal memastikan karya murni ini terus
hidupsubur dalam sanubari masyarakat kita. Sanggupkah kita melihat karya sasterahilang dipersada
dunia ini?

Huraikan kepentingan memupuk nilai murni ini

Usaha kerajaan untuk menerapkan nilai -nilai murni di dalam hati nuranirakyatnya
telah mula menampakkan hasil. Usaha melalui iklan, kempen, dandasar kerajaan
telah memberi satu nafas baru kepada masyarakat untukmenjadi satu masyarakat
bertamadun yang mampu menjadikan negara kitalebih baik untuk didiami. Jadi,
memang nilai-nilai murni memiliki kepentingandalam pembentukan masyarakat.
Generasi muda yang dipupuk dengan nilai murni mampu mematuhi semuaperaturan
atau norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Naluri generasimuda yang suka
memberontak dapat dikawal melalui nilai -nilai murni yangmementingkan disiplin
dalam usaha mematuhi peraturan yang telahditetapkan. Jadi, memang satu perkara
baik kalau nilai murni mampumenjadikan generasi muda sebagai satu golongan
yang mematuhi peraturannegara.
Lantaran sikap generasi muda yang mematuhi peraturan dapat di jelmakanmelalui
sikap mereka yang tidak terbabit dalam sebarang aktiviti berunsurjenayah atau tidak
bermoral. Kita tidak lagi mendengar remaja terbabit dalamperas ugut, terbabit dalam
dadah, atau menjadi mat rempit. Remaja akanmenjadi satu golongan yang di hormati
oleh semua lapisan masyarakat tanpamengira kaum. Bukankah ini satu kejayaan
nilai-nilai murni yang diterapkanoleh kerajaan?
Malah, hubungan antara kaum dapat dieratkan kerana dalam pemupukannilai murni
memang ditekankan perasaan saling hormat antar a kaum. Semuakaum akan
menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh kaum lain tanpamenimbulkan
sebarang isu sensitif kepada kaum lain. Keadaan ini menjaminkeadaan negara
dalam suasana yang harmoni dan sesuai untukpertumbuhan ekonomi. Orang
memberi, kita berasa, orang berbudi, kitaberbahasa.
Tambahan pula, imej negara akan terus dijulang oleh masyarakatantarabangsa.
Rakyat negara ini akan dilihat sebagai masyarakat yang unikkerana moden tetapi
mengekalkan budaya yang baik. Masyarakat juga masihmempunyai disipl in dan
berpeibadi mulia. Semua ini akan memberi satutanggapan positif kepada negara kita.
Rakyat kita akan dihormati di mana-mana tempat mereka berada.
Kesimpulannya, usaha menerapkan nilai -nilai murni seperti hormat orang
tua,menjaga kesopanan di khalayak ramai, mengunjungi rumah jiran,
danberinteraksi antara kaum mampu melahirkan satu bangsa Malaysia yangmoden
tetapi penuh budaya tersendiri. Usaha ini harus diteruskan keranagenerasi muda
sering berubah dan keadaan turut berubah tetapi nilai murniakan teru s kekal seperti
tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan.


Contoh Karangan : Peranan Warga Tua
Dl Muluyslu, orung tuu mempunyul gelurun tertentu sepertl wurgu emus utuu golongun veterun. Tukrlfun էwurgu
emusը uduluh mereku yung beruslu 60 tuhun ke utus. Pudu uslu lnl, orung selulu berunggupun buhuwu mereku
sepututnyu berehut suhu|u dun tlduk perlu menyumbung ke uruh pembungunun dlrl dun musyurukut
sekellllng. Inl merupukun sutu tunggupun yung suluh. Wuluupun tuu, mereku sepututnyu berglut uktlf dulum
pelbugul uktlvltl ugur duput menubur buktl ke uruh pembungunun neguru dun bungsu.
Pudu 6 Oktober setlup tuhun, sumbutun Hurl Wurgu Tuu perlngkut kebungsuun dludukun. Sumbutun lnl
merupukun sutu penglktlrufun kepudu golongun tersebut ugur mereku tlduk lugl dlllhut sebugul sutu golongun
yung membuwu bebun. Tunggupun sebeglnl hurusluh dlklkls, muluhun golongun mudu hurusluh menghurgul
|usu mereku selumu lnl. Semuu ugumu mewu|lbkun ugur golongun mudu menghormutl dun menghurgul segulu
|usu bulk golongun tuu. Kltu perlu sentlusu berlngut buhuwu kltu |ugu ukun men|udl tuu dun pudu ketlku ltu, kltu
|ugu muhu ugur orung luln menghormutl dun menyuyungl dlrl kltu. Apukuh sumbungun yung boleh dlberlkun
oleh wurgu emus lnl? Sebenurnyu bunyuk perkuru boleh dllukukun oleh mereku ke uruh pembungunun bungsu,
ugumu dun neguru. Golongun lnl boleh terus mellbutkun dlrl dulum uktlvltl -uktlvltl kemusyurukutun dengun
menyumbung ldeu yung bernus berdusurkun pengulumun yung teluh dllulul. Yung utumu luluh semungut untuk
hldup dun memberlkun sumbungun yung bergunu kepudu munuslu dl sekellllng kltu.
Bugl generusl mudu, mereku muslh berguntung hurup kepudu golongun tuu dulum memberlkun nuslhut dun
tun|uk u|ur dulum menghurungl llku-llku kehldupun yung penuh mencubur lnl. Tunpu tun|uk u|ur dun nuslhut
durl mereku, generusl mudu ukun muduh goyuh dun dlperulutkun oleh unuslr luur yung mempunyul nlut yung
|uhut. Jlku lnl berluku, kehurmonlun sebuuh neguru boleh tergugut. Oleh ltu, golongun tuu hendukluh terus
memblmblng golongun mudu berdusurkun pengulumun mereku ugur hulu tu|u hldup golongun mudu lnl ter|umln
dun leblh bermuknu.
Dl sumplng ltu, wurgu tuu |ugu sebenurnyu boleh menyumbung sedlklt tenugu dengun melukukun ker|u-ker|u
yung bersesuulun dengun kemumpuun mereku. Contohnyu, seorung bekus guru boleh mengu|ur kelus
tumbuhun kepudu pelu|ur-pelu|ur dl kuwusun ke|lrunnunnyu utuupun seorung profesor boleh menulls urtlkel-
urtlkel llmluh yung bersesuulun dengun bldungnyu ugur tullsun belluu ltu duput dl|udlkun buhun ru|ukun oleh
musyurukut umum. Bukun ltu suhu|u, bekus-bekus guru ugumu boleh |ugu mengu|ur bucuun ul-Ourun kepudu
unuk-unuk dl sekltur rumuhnyu. Bugl yung mempunyul kemuhlrun, mlsulnyu muhlr bertukung, melukls utuu
men|uhlt, boleh menggunukun kemuhlrun ltu untuk menduputkun sedlklt pulungun. Beberupu contoh yung
dlsebutkun dl utus hunyuluh beberupu surunun yung boleh dl|udlkun punduun bugl wurgu emus untuk terus
memberlkun sumbungun kepudu neguru, bungsu dun ugumu.
Sesungguhnyu, wurgu tuu leblh bl|uksunu dulum menentukun upu yung lngln mereku sumbungkun kepudu
musyurukut sekellllng dulum menelusurl hurl tuu mereku. Wuluupun sumbungun yung dlberlkun ltu kellhutunnyu
kecll, golongun lnl tlduk perluluh berusu renduh dlrl utuu merusukun usuhunyu slu-slu kerunu semuu yung besur
dun hebut ltu bermulu durl yung kecll kerunu sedlklt-sedlklt lumu-lumu men|udl buklt.Hul lnl kerunu sumbungun
yung dlberlkun ltu ukun mempunyul lmpuk yung besur pudu kemudlun hurl. Wuluupun begltu, mungkln udu
sesetenguh wurgu tuu yung berpenduput buhuwu musu tuu lnl uduluh musu untuk mereku berehut seteluh seklun
lumu beker|u utuu membesurkun unuk-unuk. Numun begltu penduput sebeglnl tlduk teput kerunu slkup
tersebut ukun hunyu menslu-slukun kebolehun dun llmu yung mereku udu sedungkun llmu dl dudu mereku ltu
umut bergunu dun dlperlukun dulum membuntu membungunkun neguru.
Luglpun, rumul yung berpenduput buhuwu |lku golongun wurgu emus lnl hunyu muhu berehut, mereku ukun leblh
muduh էsukltը. Untuk men|umln sumbungun yung leblh berkesun, keslhutun wurgu tuu lnl perluluh dlberlkun
perhutlun. Dl sumplng ltu, pen|uguun mukunun dun pengumbllun mukunun tumbuhun |ugu uduluh umut
dlgulukkun. Mereku hurus prlhutln dengun upu yung dlmukun kerunu sesuutu yung dlmukun ltu ukun men|udl
duruh duglng dun seterusnyu mempenguruhl tlngkuh luku dun pemlklrun seseorung. Dulum musu yung sumu,
golongun wurgu emus lnl perluluh sentlusu berslkup terbuku, senung dldekutl dun bersedlu bertukur-tukur ldeu
dengun golongun mudu ugur percumbuhun llmu unturu mereku dun golongun mudu duput ber|ulun dengun
luncur dun berkesun.
Keslmpulunnyu, proses penuuun merupukun sutu perkuru semulu|udl. Tlduk udu seslupu
pun yung duput lurl durlpudu proses lnl. Wuluupun menlngkut uslu, sebenurnyu kltu
muslh mumpu memberlkun sumbungun-sumbungun yung tertentu kepudu bungsu,
ugumu dun neguru. Murlluh kltu bersedlu mulul sekurung untuk menghudupl uslu emus
dengun penuh gemllung.

Jelaskan kesan-kesan baik dan buruk yang timbul daripada kehadiran
pendatang asing ini.

Tenaga kerja asing memang telah menjadi satu isu yang hangatdiperkatakan kini. Ada
masyarakat yang menganggap pekerja asing inipenting dan ada yang menganggap mereka
sebagai pengacau yang harusdibuang jauh. Keadaan ini diburukkan dengan isu ini turut
dimainkan olehmedia massa yang memang menagguk di air keruh. Jadi, adakah pekerjaasing
hanya membawa kesan buruk atau memang ada hikmah disebalikkehadiran pekerja luar
negara ini?
Sememangnya kehadiran pekerja asing ini sama ada sah atau secaraharam mampu memenuhi
keperluan sumber tenaga buruh negara yangmemuncak. Dalam proses mencapai sebuah
negara maju, Malaysiamengalami perkembangan ekonomi yang tinggi sehingga
menyebabkanpasaran buruhnya memerlukan pekerja yang ramai. Dalam masa yang
samapenduduk tempatan tidak meminati sektor pekerjaan tertentu yang kritikalseperti
perladangan dan pekerja asing datang memenuhinya.
Malah, kehadiran pekerja asing itu turut menjadikan pekerja tempatansatu saingan yang
menarik. Persaingan ini menyebabkan pekerja tempatanberasa mereka harus meningkatkan
kemampuan diri mereka sebaik mungkinagar tidak diganti oleh pekerja asing ini. Pekerja
tempatan akan bekerja lebihbaik, meningkatkan kemahiran mereka, mencari ilmu yang lebih
sesuai dantidak menimbulkan masalah seperti mogok. Keadaan persaingan seperti
inimenyebabkan ekonomi negera diminati oleh pelabur asing.
Imej negara turut meningkatkan kerana sudah pasti masyarakatantarabangsa menyedari
bahawa kebanjiran pekerja asing ini keranaekonomi negara yang mantap dan berkembang.
Negara dilihat sebagaisanggup berkongsi kekayaan dengan negara jirannya. Negara akan
dilihatsebagai contoh negara yang maju dalam ekonominya. Negara akan
dianggapmempunyai pemimpin dan rakyat yang bersatu dalam mencapai cita-cita
negara. Bukankah ini satu pandangan yang kita harapkan daripada negara
luar?
Cuma, kehadiran pekerja asing terutama secara haram ini telahmenyebabkan kadar jenayah di
negara ini semakin meningkat. Ada pekerjaasing yang datang ke sini tidak mempunyai
pekerjaan untuk tempoh tertentudan jenayah menjadi tempat untuk mereka memperoleh
sedikit wang bagimembiayai kehidupan diri dan keluarga. Jadi, smeakin ramai pekerja
asingsemakin tinggilah kebarangkalian untuk meningkatnya jenayah di negara kita.Sudah
pasti kejadian jenayah ini akan menyukarkan kehidupan rakyat biasa.
Selain itu, pekerja asing yang bekerja di sini setiap bulan menghantarwang balik ke negara
asal mereka. Keadaan ini menyebabkan wang itu tidakdigunakan untuk membangunkan
semula ekonomi negara. Sebaliknya, wangnegara digunakan untuk menjana ekonomi negara
asal pekerja asing itu.Wang negara digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga pekerja
asingitu. Keadaan ini tidak sihat terutama untuk jangka masa panjang atau ketikanegara
dalam kegawatan ekonomi.
Kesimpulannya, pekerja asing ini boleh memusnahkan danmenyelamatkan negara. Mungkin
jawapannya bukan kepada jumlah pekerjaasing tetapi cara mengawal kedatangan mereka,
cara menentukan sektorpekerjaan untuk mereka dan mungkin tempoh bekerja untuk mereka
dinegara ini. Ringkasnya, masalah ini akan terus menghantui kita buat sekianlama.


KEBAIKAN MEMBACA
Bangsa membaca bangsa berilmu sering menjadi cogan kata sesuatu majlisilmu tetapi rakyat
negara ini masih terbelakang dalam aspek pembacaan. Ki t adikatakanhanyamembacasat
ubukusahajasetahun.Terangkan langkah-langkah untuk meningkatkan minat membaca dan
kesan-kesan positif yang timbul daripada pembacaan ini.
Masyarakatkita memang tidak suka membaca kerana menganggap aktivitiinisebagai
membosankan. Kajian menunjukkan bahawa rakyatnegara ini hanyamembaca sebuah buku
setahun berbanding negara-negara lain yang bolehmencecah 8 buku setahun.Keadaan ini
sudah pasti amatmemalukan kita semuakerana ketika kita mahu dianggap sebuah negara
maju,kadar pembacaan kitaterlalu rendah.Agaknya elok kita menilai keutamaan kita dalam
menjalanikehidupan seharian.
Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani kemelutini ialah kerajaanmenurunkan
harga buku terutama buku ilmiah.Penurunan harga inimembolehkan lebih ramai membeli dan
dapatmembaca.Harga buku yangrendah turutmenyebabkan seseorang dapatmembuatrujukan
lebih banyakbuku terhadap sesuatu perkara.Ketika ini,harga buku yang terlalu
mahalmenyebabkan masyarakatmenganggap membeli buku sebagai satu kerjamembazir dan
berbau golongan atasan.
Tambahan itu,kerajaan harus memberikan banyak insentifkepada penerbitatau syarikatbuku
untuk menghasilkan lebih banyak buku. Insentifdalambentuk pengecualian cukai,keuntungan
dan pemberian permitpenerbitan harusdiberikan tanpa sebarang gangguan
birokrasi.Pemberian ini akan menyebabkanlebih banyak penerbitbaru muncul kerana mereka
yakin perniagaan merekaakan mengautkeuntungan.
Selain itu,pembukaan lebih banyak pembukaan perpustakaan akan memberigalakan kepada
masyarakatuntuk membaca.Kewujudan perpustakaanmenyebabkan seseorang senang untuk
mendapatkan ruang untuk membaca.Tiada lagi alasan untuk tidak membaca kerana ketiadaan
perpustakaanterutama di kawasan pedalaman.Perpustakaan bergerak juga harus
ditambahdengan drastik kerana perpustakaan ini mampu menjalankan peranannyadengan
berkesan terutama di kawasan yang padatpenduduk dan terlalu jauh.
Kesan positifyang timbulialah seseorang yang banyak membaca itu akanmengetahui banyak
perkara baru.Ilmu yang mereka peroleh dapatdigunakandalam kehidupan seharian
mereka.Kemahiran berfikir seseorang turutmeningkatdengan baik.Mereka juga mampu
melihatdan membandingkansesuatu perkara itu dengan lebih mendalam dan objektif.Keadaan
inimemudahkan mereka untuk membuatkeputusan yang betuldalam tindakanmereka.
Manakala pembacaan untuk pelajar memudahkan mereka untuk menjawab
dengan baik dalam peperiksaan.Pembacaan yang mendalam menyebabkanpelajar itu
memahami sesuatu perkara dengan lebih meluas.Idea dankebolehan untuk memahami sesuatu
soalan berkaitrapatdengan kadarpembacaan seseorang pelajar tersebut. Kejayaan sudah pasti
akan merekaperoleh dalam peperiksaan yang diduduki oleh mereka.
Kesimpulannya,pembacaan seharusnya menjadi sebahagian daripada kehidupankita yang
tidak harus dibiarkan begitu sahaja.Membaca juga perlu dijadikanaktiviti sihat bersama-sama
keluarga. Ibubapa harus memberi teladan yangjelas dalam aspek ini kerana biasanya anak-
anak akan mengikutjejak langkahorang tua mereka.Mungkin selepas inikita semua akan
membaca?

Kepentingan Perpaduan

'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan
kehidupan masyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun
semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan
sesuatu perkara. Berti tik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah
masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana
tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita
teguh, bercerai kita roboh'.

Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah
negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau
berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil
perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut
kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan
kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan
dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah w ujud kini adalah warisan daripada
warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang
dek panas.

Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat
kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri a la 'enau dalam belukar,
melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan
permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada
negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasa r
Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih
dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang
melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia
wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas
bumi Malaysia ini.

Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat
membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat
Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi
budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan
harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan
berkembang dengan kemasukan palanc ong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat
berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar
negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum
yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri
sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain.

Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang
dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu
memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam
kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan
kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh
sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat
warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

peribahasa ³bagaiaur dengan tebing´ hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysiaterutamanya generasi muda sejak belakangan ini Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini. Umpamanya. terdapat kalangan ibu bapa yangberperangai buruk. Ringkasnya. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia.´ . terutamanya golongan muda. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat.perogol dan sebagainya. gasing dan sebagainya. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yangbaik kepada anak-anak. Justeru. Walhasil. pencuri.Hal ini demikian. Tuntasnya. wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. sesal kemudian tidak berguna. ibu bapa memainkan peranan yangterpenting untuk memupuk masyarakat penyayng. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. Sebagai contohnya. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. Dalam hal ini. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihakkerajaan dan pihak swasta. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. ³sesal dahulu pendapatan. Hal ini jelas. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. mengamalkan tabiat rajin membaca bukudi hadapan anak-anak. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasimuda akan mengikut tabiat yang positif ini. Bak kata pepatah ³ bagai acuan begitulah kuihnya´. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber. wau. menjadi penangih dadah. generasi muda tidak pernah disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan Negara. peranan ibu bapaamatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alafglobalisasi ini.Seiring dengan itu. Contohnya. Namun demikian. penjengah.

permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. Tak kenal maka tak cinta. congkak dan lain-lain.´ Sesungguhnya. Oleh itu generasi mudah bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. Rentetan daripada itu. tak lekang dek panas. Natijahnya. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan ini di negara kita. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kepada bangs lain. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. seperti wau. Lantarannya. ³Tak lapuk dek hujan. Sebelum nasi menjadi bubur. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa.´ Lebih-lebih lagi. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. seperti peribahasa. Tamsilnya.Tambahan pula. Sehubungan dengan itu. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. Seperti peribahasa. permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. terutamanya media cetak dan media elektronik. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersama-sama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak . Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita.´ Walaupun zaman beredar. Dengan adanya permainan tradisional itu. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna warni. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga negara kita mengalami pembangunan yang pesat sekali. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan . Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah harmoni dalam masyarakat. hotel.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancongan asing kita. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. gasing. di situ cendawan tumbuh. Mereka dapat melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. ³di mana batang terguling. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. ³serampang dua mata. Setelah diperkenalkan kepada pelancong. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. a seperti peribahasa.

pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. pihak kerajaan perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. pihak sekolah harus digalakkan supa menubuhkan kelab atau ya persatuan permainan tradisional. Pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional pasti dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah.tradisional kepada masyarakat dan negara. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. Ingatlah peribahasa. selaras dengan peribahasa. daerah. pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. cara bermain dan lain-lain lagi. Sehubungan dengan itu. Bak kata peribahasa. ³Sesal dahulu pendapatan. putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah.´ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh dan berminat terhadap permainan tradisional kita. Johor. kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. TM Net dan Maxis menganjurkan pertandingan permainan tradisional dari peringkat sekolah. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. Lantarannya. sesal kemudian tidak berguna.Industri Desa Pada alaf baharu ini. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. ³di mana ada kemahuan.´ Karangan Ramalam SPM 5 . dan peraduan poster dan sebagainya. kebangsaan hingga antarabangsa. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . seperti peraduan karang-mengarang. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk . Secara intihanya. ³menyelam sambil minum air´. sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. pameran. Namun. Sementelahan pula. Atas komitmen pihak sekolah. Bak kata peribahasa. manusia memang suka bertanding dan berlaga. ³ tak kenal maka tak cinta. Setelah disuntik ilmu itu. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. di situ ada jalan´. Berpaksikan kelab permainan tradisional. Sebenarnya. Selain itu.

kita harus pandai mengambil yang jernih dan buan g yang keruh dengan . Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Sebaik-baiknya. Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. di situ ada semut . pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah. Oleh itu. para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran. seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha -pengusaha di bandar. Di samping itu. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Selain itu. Dalam usaha memajukan industri desa. kais petang makan petang .desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Jika industri desa ini dimajukan. konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam belukar melapaskan pucuk masing -masing. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. Oleh hal yang demikian. berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam sematamata untuk menyara keluarga mereka. di situ ada jalan nya. Selain itu. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi.

Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. masyarakat dan negara. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Ini kerana wanita hari ini mempunyai kebolehan untuk memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga. Bukan itu sahaja. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. sebaliknya perlu menghormati hak mereka dengan melindungi dan memberi pengiktirafan sebagai individu yang mempunyai status sosial. Oleh itu. Konklusinya. ramai menganggap wanita mempunyai peranan yang terhad dalam masyarakat. ekonomi dan politik yang sama. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedur-prosedur yang disediakan. Dengan ini. pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Golongan ini dikatakan hanya berfungsi sebagai ibu dan isteri dan melibatkan . pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. maka suatu hari nanti industri desa akan mend ahului segala industri yang bertaraf antarabangsa.menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. Malaysia Boleh! Sumbangan Wanita Dalam Pembangunan Negara Masyarakat tidak seharusnya mendiskriminasikan insan bernama wanita atas dasar kejantinaannya. Pada masa dahulu. hasil -hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan.

jurujual atau ahli politik. Tidak ketinggalan juga ada sebahagian daripada wanita yang sanggup mengambil upah membuat kerja di rumah seperti menjahit atau membuat kraf tangan atau berniaga secara kecil-kecilan di gerai dan warung-warung demi untuk melengkapkan dana dan keselesaan hidup berumahtangga. Mereka bertanggungjawab memelihara dan mengasuh anak-anak dan menguruskan rumahtangga. kebajikan serta peluang pekerjaan dalam semua bidang di sektor awam dan swasta. wanita tidak diberi hak yang sama dengan lelaki dalam pendidikan serta peluang pekerjaan khususnya memegang jawatan tinggi sama ada dalam sektor awam atau swasta. Selain memikul tanggungjawab kekeluargaan. dalam masyarakat kita . Kerajaan telah mengiktiraf hak-hak wanita dengan penggubalan Dasar Wanita Negara pada tahun 1989. Sebahagian besar wanita hari ini telah berjaya dalam kerjayanya di luar rumah tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga. namun pengiktirafan perlu diberikan kepada mereka. wanita mendapat peluang dan status yang sama dengan lelaki dalam hal seperti hak pendidikan. Ada yang bekerja sepenuh masa dalam pelbagai bidang pekerjaan seperti pengarah. Pada masa yang sama. Masyarakat kita menghormati hak wanita kerana wanita adalah seorang ibu dan isteri dan merupakan tonggak dalam keluarga yang sejahtera. pegawai pentadbir. termasuk politik. Bermakna. wanita turut melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi di luar rumah. iaitu ibu bapa atau saudara mara yang telah uzur. wanita hanya berpeluang mendapat pendidikan asas tentang selok-belok urusan rumah tangga seperti memasak dan menjahit di samping mempelajari kemahiran sokongan seperti mengajar. Walaupun sumbangan wanita dalam kekeluargaan ini dianggap sebagai amalan tradisional dan biasa dalam masyarakat kita. Namun begitu. pengurus syarikat. guru. Ini disebabkan pada masa tersebut. . Pada masa kini. atau jururawat. kerani. jurutera. Wanita juga banyak menyumbangkan tenaga memberikan penjagaan kepada warga tua. operator pengeluaran. doktor. peguam. golongan ini masih menghadapi masalah sosial apabila haknya tidak dihormati oleh lelaki serta keluarganya sendiri. Setiap individu tanpa mengira jantina mempunyai hak yang sama. pandangan terhadap peranan wanita dalam masy arakat telah berubah. menaip dan kejururawatan.diri dalam beberapa bidang pekerjaan tertentu seperti guru. jawatan dalam pekerjaan luar rumah yang melibatkan penggubalan dasar dan membuat keputusan sama ada dalam sektor awam atau swasta dipegang oleh kaum lelaki. Dari segi undang-undang.

Justeru. antara penyakit berjangkit yang ditakuti ialah H1N1. Sebagai contoh.WABAK PENYAKIT Dunia sekarang dilanda dengan pelbagai jenis penyakit berjangkit. taman-taman permainan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu. Malah. bersin dan lain-lain. memegang atau menggunakan sebarang peralatan yang pernah digunakan oleh individu yang telah dijangkiti penyakit tersebut. kita akan terhindar daripada dijangkiti oleh penyakit berbahaya tersebut. sarwajagat telah digemparkan dengan krisis penyakit berjangkit y ang boleh membawa maut. Hal ini berlaku demikian kerana sesetengah penyakit berjangkit seperti H1N1(Selesema Babi) boleh merebak melalui pernafasan.Sebagai contoh. SARS. langkah ini perlu diamalkan oleh semua orang bagi menghindari serta melindungi diri mereka daripada dijangkiti sebarang penyakit berjangkit.JE dan sebagainya. penyebaran penyakit ini akan dapat serba sedikit dikurangkan.Oleh yang demikian. kerajaan juga boleh menangani musibah ini dengan menyekat kemasukan para wisatawan yang disyaki dijangkiti penyakit berjangkit. Antara langkah bagi menangani penyakit berjangkit ini daripada bertambah kronik adalah dengan memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. menjauhi tempat-tempat awam merupakan pilihan yang tepat bagi mengelakkan penyakit berjangkit daripada mengancam nyawa kita. Justeru. Baru-baru ini.Sebagai contoh. risiko untuk seseorang itu dijangkiti wabak berjangkit adalah minimum. Tamsilnya. Seterusnya. Selain itu. Hal ini berlaku demikian kerana sesetengah wabak penyakit dapat berjangkit secara tidak langsung iaitu melalui sentuhan. kita perlulah menggunakan sabun semasa membasuh tangan kita sebelum makan. penyakit berjangkit boleh merebak melalui sistem pernafasan seperti air liur. Justeru. pelbagai alternatif perlu diambil bagi mencegah penyakit berjangkit ini daripada terus merebak dalam kalangan rakyat di negara ini. Bincangkan cara-cara untuk menghalangnya daripada terus merebak dalam kalangan masyrakat di negara kita ini. kita juga perlu mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-tempat awam sekiranya tiada urusan penting. pihak berkuasa yang menjaga pintu masuk lapangan terbang kita hendaklah . tempat-tempat yang perlu dielakkan ialah pusat membeli belah. Hal ini kerana para wisatawan dari negara luar yang datang ke negara ini boleh menjadi faktor utama yang menyebarkan virus penyakit berjangkit ini. Dengan ini.

Kesedaran ini timbul setelah membaca karya-karya yang benar-benar mengusikjiwa mereka.NovelBukitKepong mampu menyebabkan pembaca tertanya-tanya sebab mereka tidak menyertai pasukan polis atau pembaca mula melihatanggota polis dengan satu pandangan baru yang positif. Selain itu.Sesungguhnya. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut Karya sastera merujuk hasilpenulisan yang meninggikan budaya sesuatumasyarakatitu.Sesungguhnya.tanpa karyasastera mungkin masyarakattidak mengalami apa-apa perubahan minda.sedangberlaku. sesal kemudian tiada gunanya¶. kerjasama daripada mereka dapat membantu mengurangkan penyakit ini daripada terus menular ke negara kita.mengetatkan lagi pemeriksaan kesihatan ke atas para wisatawan ini.karya sastera menyebabkan pembaca memiliki pengetahuan bahasa yang luas dan berguna dalam kehidupannya serta kerjaya mereka. Karya sastera mampu mencorakkan minda pembaca.Karya yang berunsur sastera juga dikatakan mempunyai unsurpengajaran positifdan mampu memberi satu kesedaran kepada setiappembacanya. novel. Karya sastera sering mengupas kemelutsosialyang sudah berlaku.Pembaca tidak lagi melihatkemeluthanya daripadasatu aspek sahaja tetapi memahami dan mengakui pelbagai faktor menjuruskea rah kemeluttersebut.karya sastera mampu memberi kesedaran kepada pembaca.Keadaan inimenyebabkan pembaca mengetahui sesuatu kemelutitu dengan lebih baik danfaham impak yang timbul. Gaya hidup yang sihat akan melahirkan tubuh yang sihat yang mampu melawan penyakit berjangkit.dan mungkin bakal berlaku dalam sesebuah masyarakat. cerpen dan seloka antara contohkarya sastera. gurindam. pantun.Keindahan bahasa itumelambangkan keyakinan masyarakatnya terhadap bahasa sendiri.kita hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Konklusinya. Jelaslah. karya sastera memberi satu informasi yangberguna kepada pembaca dalam melihatkehidupannya. Intihanya.Pemilihankatanya begitu indah dan menyentuh naluri kita.Jadi.Kemahiranberbahasa ini sudah pasti memberi impak yang positifkepada pembaca jua. Penggunaan bahasa dalam karya sastera memang mengagumkan. dapatlah dirumuskan bahawa pelbagai langkah perlu diambil oleh semua lapisan masyarakat bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ini. Sajak.Sememangnya karya sebegini berupaya untuk mematangkanpemikiran seseorang itu terutama golongan remaja. Lantaran itu. mencegah itu lebih baik daripada merawat dan janganlah kita menyesal apabila kita telah disahkan menghidapi penyakit berjangkit disebabkan kecuaian kita kerana µSesal dahulu pendapatan. Penulis yang menulis karya sastera sering menggunakan pengalamannya sendiri .

Situasi ini menghidupakan masyarakat untukmenjadi satu entity yang berperasaan kemanusiaan sejagat. Namun. Usaha melalui iklan. Jadi. sedih. dan unik ini seolah-olahberlaku antara penulis dan pembaca. tidak melambangkan realiti kehidupan dan banyak lagialas an yang diberikan. Jadi.terlalupanjang. Sanggupkah kita melihat karya sastera hilang dipersada dunia ini? Huraikan kepentingan memupuk nilai murni ini Usaha kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai murni di dalam hati nuranirakyatnya telah mula menampakkan hasil. Bukankah ini satu kejayaan nilai-nilai murni yang diterapkanoleh kerajaan? .Keadaan ini memberi satu bentukhubungan peribadiantara penulis dan pembaca yang memudahkan sesuatukarya itu difahami oleh pembaca.tidak dinafikan karya sastera mempunyai kelemahannya.ketika menghasilkan karya mereka. kempen.Kejayaan karya sasteramemahami keperluan remaja bakal memastikan karya murni ini ter us hidupsubur dalam sanubari masyarakat kita.Keadaan inimenyebabkan karya sastera dipinggirkanoleh masyarakatterutama remaja yang lebih suka sesuatu yang pantas danmudah difahami. terbabit dalam dadah. Lantaran sikap generasi muda yang mematuhi peraturan dapat di jelmakanmelalui sikap mereka yang tidak terbabit dalam sebarang aktiviti berunsurjenayah atau tidak bermoral.Hari demi hari jumlah pembaca karya sastera semakinmenghilang. Kesimpulannya. Naluri generasimuda yang suka memberontak dapat dikawal melalui nilai -nilai murni yangmementingkan disiplin dalam usaha mematuhi peraturan yang telahditetapkan. Generasi muda yang dipupuk dengan nilai murni mampu mematuhi semuaperaturan atau norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Remaja akanmenjadi satu golongan yang di hormati oleh semua lapisan masyarakat tanpamengira kaum. Kita tidak lagi mendengar remaja terbabit dalamperas ugut.Pengalaman itu mampu dikongsi bersama oleh pembaca. atau menjadi mat rempit.Cuma karya sastera harus berubah paradigma mereka. gembira.Karya sasteraharus mencari jalan untuk menembusi minda remaja.tidak menepati cita rasa remaja.karya sastera memang penting dalam kehidupan masyarakatmoden. memang satu perkara baik kalau nilai murni mampumenjadikan generasi muda sebagai satu golongan yang mematuhi peraturannegara. memang nilai-nilai murni memiliki kepentingandalam pembentukan masyarakat.Karya sasterasering dikatakan membosankan.Masyarakatyangtiada pilih kasih dan mementingkan diri. Pengalaman yang baik. dandasar kerajaan telah memberi satu nafas baru kepada masyarakat untukmenjadi satu masyarakat bertamadun yang mampu menjadikan negara kitalebih baik untuk didiami. sukar difahami.

imej negara akan terus dijulang oleh masyarakatantarabangsa. Semua ini akan memberi satutanggapan positif kepada negara kita. tua. orang berbudi. kesopanan khalayak mengunjungi danberinteraksi antara kaum mampu melahirkan satu bangsa Malaysia yangmoden tetapi penuh budaya tersendiri. Semuakaum akan menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh kaum lain tanpamenimbulkan sebarang isu sensitif kepada kaum lain. Contoh Karangan : Peranan Warga Tua 'L0DOD\VLDRUDQJWXDPHPSXQ\DLJHODUDQWHUWHQWXVHSHUWLZDUJDHPDVDWDXJRORQJDQYHWHUDQ7DNULIDQ ZDUJD HPDV DGDODKPHUHND\DQJEHUXVLDWDKXQNHDWDV3DGDXVLDLQLRUDQJVHODOXEHUDQJJDSDQEDKDZDPHUHND VHSDWXWQ\DEHUHKDWVDKDMDGDQWLGDNSHUOXPHQ\XPEDQJNHDUDKSHPEDQJXQDQGLULGDQPDV\DUDNDW VHNHOLOLQJ. hubungan antara kaum dapat dieratkan kerana dalam pemupukannilai murni memang ditekankan perasaan saling hormat antar a kaum. Rakyat negara ini akan dilihat sebagai masyarakat yang unikkerana moden tetapi mengekalkan budaya yang baik. Masyarakat juga masihmempunyai disipl in dan berpeibadi mulia. Tambahan pula. tak lapuk dek hujan.menjaga usaha menerapkan di nilai -nilai ramai. Usaha ini harus diteruskan keranagenerasi muda sering berubah dan keadaan turut berubah tetapi nilai murniakan teru s kekal seperti tak lekang dek panas.LWDSHUOXVHQWLDVDEHULQJDWEDKDZDNLWDMXJDDNDQPHQMDGLWXDGDQSDGDNHWLNDLWXNLWD MXJDPDKXDJDURUDQJODLQPHQJKRUPDWLGDQPHQ\D\DQJLGLULNLWD$SDNDKVXPEDQJDQ\DQJEROHKGLEHULNDQ ROHKZDUJDHPDVLQL"6HEHQDUQ\DEDQ\DNSHUNDUDEROHKGLODNXNDQROHKPHUHNDNHDUDKSHPEDQJXQDQEDQJVD DJDPDGDQQHJDUD*RORQJDQLQLEROHKWHUXVPHOLEDWNDQGLULGDODPDNWLYLWLDNWLYLWLNHPDV\DUDNDWDQGHQJDQ PHQ\XPEDQJLGHD\DQJEHUQDVEHUGDVDUNDQSHQJDODPDQ\DQJWHODKGLODOXL<DQJXWDPDLDODKVHPDQJDWXQWXN KLGXSGDQPHPEHULNDQVXPEDQJDQ\DQJEHUJXQDNHSDGDPDQXVLDGLVHNHOLOLQJNLWD %DJLJHQHUDVLPXGDPHUHNDPDVLKEHUJDQWXQJKDUDSNHSDGDJRORQJDQWXDGDODPPHPEHULNDQQDVLKDWGDQ WXQMXNDMDUGDODPPHQJKDUXQJLOLNXOLNXNHKLGXSDQ\DQJSHQXKPHQFDEDULQL7DQSDWXQMXNDMDUGDQQDVLKDW . kitaberbahasa. Keadaan ini menjaminkeadaan negara dalam suasana yang harmoni dan sesuai untukpertumbuhan ekonomi.Malah. murni seperti hormat rumah orang jiran. Orang memberi. Rakyat kita akan dihormati di mana -mana tempat mereka berada. kita berasa. Kesimpulannya.QLPHUXSDNDQVDWXWDQJJDSDQ\DQJVDODK:DODXSXQWXDPHUHNDVHSDWXWQ\DEHUJLDWDNWLIGDODP SHOEDJDLDNWLYLWLDJDUGDSDWPHQDEXUEDNWLNHDUDKSHPEDQJXQDQQHJDUDGDQEDQJVD 3DGD2NWREHUVHWLDSWDKXQVDPEXWDQ+DUL:DUJD7XDSHULQJNDWNHEDQJVDDQGLDGDNDQ6DPEXWDQLQL PHUXSDNDQVDWXSHQJLNWLUDIDQNHSDGDJRORQJDQWHUVHEXWDJDUPHUHNDWLGDNODJLGLOLKDWVHEDJDLVDWXJRORQJDQ \DQJPHPEDZDEHEDQ7DQJJDSDQVHEHJLQLKDUXVODKGLNLNLVPDODKDQJRORQJDQPXGDKDUXVODKPHQJKDUJDL MDVDPHUHNDVHODPDLQL6HPXDDJDPDPHZDMLENDQDJDUJRORQJDQPXGDPHQJKRUPDWLGDQPHQJKDUJDLVHJDOD MDVDEDLNJRORQJDQWXD.

.GDULPHUHNDJHQHUDVLPXGDDNDQPXGDKJR\DKGDQGLSHUDODWNDQROHKDQDVLUOXDU\DQJPHPSXQ\DLQLDW\DQJ MDKDW-LNDLQLEHUODNXNHKDUPRQLDQVHEXDKQHJDUDEROHKWHUJXJDW2OHKLWXJRORQJDQWXDKHQGDNODKWHUXV PHPELPELQJJRORQJDQPXGDEHUGDVDUNDQSHQJDODPDQPHUHNDDJDUKDODWXMXKLGXSJRORQJDQPXGDLQLWHUMDPLQ GDQOHELKEHUPDNQD 'LVDPSLQJLWXZDUJDWXDMXJDVHEHQDUQ\DEROHKPHQ\XPEDQJVHGLNLWWHQDJDGHQJDQPHODNXNDQNHUMDNHUMD \DQJEHUVHVXDLDQGHQJDQNHPDPSXDQPHUHND&RQWRKQ\DVHRUDQJEHNDVJXUXEROHKPHQJDMDUNHODV WDPEDKDQNHSDGDSHODMDUSHODMDUGLNDZDVDQNHMLUDQQDQQ\DDWDXSXQVHRUDQJSURIHVRUEROHKPHQXOLVDUWLNHO DUWLNHOLOPLDK\DQJEHUVHVXDLDQGHQJDQELGDQJQ\DDJDUWXOLVDQEHOLDXLWXGDSDWGLMDGLNDQEDKDQUXMXNDQROHK PDV\DUDNDWXPXP%XNDQLWXVDKDMDEHNDVEHNDVJXUXDJDPDEROHKMXJDPHQJDMDUEDFDDQDO4XUDQNHSDGD DQDNDQDNGLVHNLWDUUXPDKQ\D%DJL\DQJPHPSXQ\DLNHPDKLUDQPLVDOQ\DPDKLUEHUWXNDQJPHOXNLVDWDX PHQMDKLWEROHKPHQJJXQDNDQNHPDKLUDQLWXXQWXNPHQGDSDWNDQVHGLNLWSXODQJDQ%HEHUDSDFRQWRK\DQJ GLVHEXWNDQGLDWDVKDQ\DODKEHEHUDSDVDUDQDQ\DQJEROHKGLMDGLNDQSDQGXDQEDJLZDUJDHPDVXQWXNWHUXV PHPEHULNDQVXPEDQJDQNHSDGDQHJDUDEDQJVDGDQDJDPD 6HVXQJJXKQ\DZDUJDWXDOHELKELMDNVDQDGDODPPHQHQWXNDQDSD\DQJLQJLQPHUHNDVXPEDQJNDQNHSDGD PDV\DUDNDWVHNHOLOLQJGDODPPHQHOXVXULKDULWXDPHUHND:DODXSXQVXPEDQJDQ\DQJGLEHULNDQLWXNHOLKDWDQQ\D NHFLOJRORQJDQLQLWLGDNSHUOXODKEHUDVDUHQGDKGLULDWDXPHUDVDNDQXVDKDQ\DVLDVLDNHUDQDVHPXD\DQJEHVDU GDQKHEDWLWXEHUPXODGDUL\DQJNHFLONHUDQDVHGLNLWVHGLNLWODPDODPDPHQMDGLEXNLW+DOLQLNHUDQDVXPEDQJDQ \DQJGLEHULNDQLWXDNDQPHPSXQ\DLLPSDN\DQJEHVDUSDGDNHPXGLDQKDUL:DODXSXQEHJLWXPXQJNLQDGD VHVHWHQJDKZDUJDWXD\DQJEHUSHQGDSDWEDKDZDPDVDWXDLQLDGDODKPDVDXQWXNPHUHNDEHUHKDWVHWHODKVHNLDQ ODPDEHNHUMDDWDXPHPEHVDUNDQDQDNDQDN1DPXQEHJLWXSHQGDSDWVHEHJLQLWLGDNWHSDWNHUDQDVLNDS WHUVHEXWDNDQKDQ\DPHQVLDVLDNDQNHEROHKDQGDQLOPX\DQJPHUHNDDGDVHGDQJNDQLOPXGLGDGDPHUHNDLWX DPDWEHUJXQDGDQGLSHUOXNDQGDODPPHPEDQWXPHPEDQJXQNDQQHJDUD /DJLSXQUDPDL\DQJEHUSHQGDSDWEDKDZDMLNDJRORQJDQZDUJDHPDVLQLKDQ\DPDKXEHUHKDWPHUHNDDNDQOHELK PXGDK VDNLW 8QWXNPHQMDPLQVXPEDQJDQ\DQJOHELKEHUNHVDQNHVLKDWDQZDUJDWXDLQLSHUOXODKGLEHULNDQ SHUKDWLDQ'LVDPSLQJLWXSHQMDJDDQPDNDQDQGDQSHQJDPELODQPDNDQDQWDPEDKDQMXJDDGDODKDPDW GLJDODNNDQ0HUHNDKDUXVSULKDWLQGHQJDQDSD\DQJGLPDNDQNHUDQDVHVXDWX\DQJGLPDNDQLWXDNDQPHQMDGL GDUDKGDJLQJGDQVHWHUXVQ\DPHPSHQJDUXKLWLQJNDKODNXGDQSHPLNLUDQVHVHRUDQJ'DODPPDVD\DQJVDPD JRORQJDQZDUJDHPDVLQLSHUOXODKVHQWLDVDEHUVLNDSWHUEXNDVHQDQJGLGHNDWLGDQEHUVHGLDEHUWXNDUWXNDULGHD GHQJDQJRORQJDQPXGDDJDUSHUFDPEDKDQLOPXDQWDUDPHUHNDGDQJRORQJDQPXGDGDSDWEHUMDODQGHQJDQ ODQFDUGDQEHUNHVDQ .HVLPSXODQQ\DSURVHVSHQXDDQPHUXSDNDQVDWXSHUNDUDVHPXODMDGL 7LGDNDGDVHVLDSD SXQ \DQJ GDSDW ODUL GDULSDGD SURVHV LQL :DODXSXQ PHQLQJNDW XVLD VHEHQDUQ\D NLWD PDVLK PDPSX PHPEHULNDQ VXPEDQJDQVXPEDQJDQ \DQJ WHUWHQWX NHSDGD EDQJVD DJDPD GDQ QHJDUD0DULODK NLWD EHUVHGLD PXODL VHNDUDQJ XQWXN PHQJKDGDSL XVLD HPDV GHQJDQSHQXKJHPLODQJ Jelaskan kesan-kesan baik dan buruk yang timbul daripada kehadiran pendatang asing ini.

Keadaan ini diburukkan dengan isu ini turut dimainkan olehmedia massa yang memang menagguk di air keruh. Keadaan persaingan seperti inimenyebabkan ekonomi negera diminati oleh pelabur asing. Jadi. kehadiran pekerja asing itu turut menjadikan pekerja tempatansatu saingan yang menarik. Persaingan ini menyebabkan pekerja tempatanberasa mereka harus meningkatkan kemampuan diri mereka sebaik mungkinagar tidak diganti oleh pekerja asing ini. Bukankah ini satu pandangan yang kita harapkan daripada negara luar? Cuma. mencari ilmu yang lebih sesuai dantidak menimbulkan masalah seperti mogok. Keadaan ini menyebabkan wang itu tidakdigunakan untuk membangunkan semula ekonomi negara. Malaysiamengalami perkembangan ekonomi yang tinggi sehingga menyebabkanpasaran buruhnya memerlukan pekerja yang ramai.Tenaga kerja asing memang telah menjadi satu isu yang hangatdiperkatakan kini. pekerja asing ini boleh memusnahkan danmenyelamatkan negara. . Jadi.Wang negara digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga pekerja asingitu. Ada masyarakat yang menganggap pekerja asing inipenting dan ada yang menganggap mereka sebagai pengacau yang harusdibuang jauh. Sebaliknya. kehadiran pekerja asing terutama secara haram ini telahmenyebabkan kadar jenayah di negara ini semakin meningkat. Kesimpulannya. Ada pekerjaasing yang datang ke sini tidak mempunyai pekerjaan untuk tempoh tertentudan jenayah menjadi tempat untuk mereka memperoleh sedikit wang bagimembiayai kehidupan diri dan keluarga. wangnegara digunakan untuk menjana ekonomi negara asal pekerja asing itu. Mungkin jawapannya bukan kepada jumlah pekerjaasing tetapi cara mengawal kedatangan mereka. Negara dilihat sebagaisanggup berkongsi kekayaan dengan negara jirannya. smeakin ramai pekerja asingsemakin tinggilah kebarangkalian untuk meningkatnya jenayah di negara kita.Sudah pasti kejadian jenayah ini akan menyukarkan kehidupan rakyat biasa. Dalam proses mencapai sebuah negara maju. adakah pekerjaasing hanya membawa kesan buruk atau memang ada hikmah disebalikkehadiran pekerja luar negara ini? Sememangnya kehadiran pekerja asing ini sama ada sah atau secaraharam mampu memenuhi keperluan sumber tenaga buruh negara yangmemuncak. Dalam masa yang samapenduduk tempatan tidak meminati sektor pekerjaan tertentu yang kritikalseperti perladangan dan pekerja asing datang memenuhinya. Selain itu. meningkatkan kemahiran mereka. Negara akan dianggapmempunyai pemimpin dan rakyat yang bersatu dalam mencapai cita-cita negara. Pekerja tempatan akan bekerja lebihbaik. Keadaan ini tidak sihat terutama untuk jangka masa panjang atau ketikanegara dalam kegawatan ekonomi. Imej negara turut meningkatkan kerana sudah pasti masyarakatantarabangsa menyedari bahawa kebanjiran pekerja asing ini keranaekonomi negara yang mantap dan berkembang. pekerja asing yang bekerja di sini setiap bulan menghantarwang balik ke negara asal mereka. Negara akan dilihatsebagai contoh negara yang maju dalam ekonominya. Malah.

kerajaan harus memberikan banyak insentifkepada penerbitatau syarikatbuku untuk menghasilkan lebih banyak buku.Ketika ini.pembukaan lebih banyak pembukaan perpustakaan akan memberigalakan kepada masyarakatuntuk membaca.cara menentukan sektorpekerjaan untuk mereka dan mungkin tempoh bekerja untuk mereka dinegara ini. Selain itu.Tiada lagi alasan untuk tidak membaca kerana ketiadaan perpustakaanterutama di kawasan pedalaman. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani kemelutini ialah kerajaanmenurunkan harga buku terutama buku ilmiah.Perpustakaan bergerak juga harus ditambahdengan drastik kerana perpustakaan ini mampu menjalankan peranannyadengan berkesan terutama di kawasan yang padatpenduduk dan terlalu jauh. Tambahan itu. KEBAIKAN MEMBACA Bangsa membaca bangsa berilmu sering menjadi cogan kata sesuatu majlisilmu tetapi rakyat negara ini masih terbelakang dalam aspek pembacaan.Ilmu yang mereka peroleh dapatdigunakandalam kehidupan seharian mereka. masalah ini akan terus menghantui kita buat sekianlama.Harga buku yangrendah turutmenyebabkan seseorang dapatmembuatrujukan lebih banyakbuku terhadap sesuatu perkara.Mereka juga mampu melihatdan membandingkansesuatu perkara itu dengan lebih mendalam dan objektif. Masyarakatkita memang tidak suka membaca kerana menganggap aktivitiinisebagai membosankan. Insentifdalambentuk pengecualian cukai.Agaknya elok kita menilai keutamaan kita dalam menjalanikehidupan seharian.Kemahiran berfikir seseorang turutmeningkatdengan baik. Kajian menunjukkan bahawa rakyatnegara ini hanyamembaca sebuah buku setahun berbanding negara-negara lain yang bolehmencecah 8 buku setahun.Terangkan langkah-langkah untuk meningkatkan minat membaca dan kesan-kesan positif yang timbul daripada pembacaan ini.keuntungan dan pemberian permitpenerbitan harusdiberikan tanpa sebarang gangguan birokrasi. Kesan positifyang timbulialah seseorang yang banyak membaca itu akanmengetahui banyak perkara baru.Pemberian ini akan menyebabkanlebih banyak penerbitbaru muncul kerana mereka yakin perniagaan merekaakan mengautkeuntungan. Ringkasnya.Penurunan harga inimembolehkan lebih ramai membeli dan dapatmembaca.Keadaan ini sudah pasti amatmemalukan kita semuakerana ketika kita mahu dianggap sebuah negara maju. .Keadaan inimemudahkan mereka untuk membuatkeputusan yang betuldalam tindakanmereka.harga buku yang terlalu mahalmenyebabkan masyarakatmenganggap membeli buku sebagai satu kerjamembazir dan berbau golongan atasan.Kewujudan perpustakaanmenyebabkan seseorang senang untuk mendapatkan ruang untuk membaca.kadar pembacaan kitaterlalu rendah. Ki t adikatakanhanyamembacasat ubukusahajasetahun.

pembacaan seharusnya menjadi sebahagian daripada kehidupankita yang tidak harus dibiarkan begitu sahaja. masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Kejayaan sudah pasti akan merekaperoleh dalam peperiksaan yang diduduki oleh mereka. Hasilnya. masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas .Pembacaan yang mendalam menyebabkanpelajar itu memahami sesuatu perkara dengan lebih meluas. tak lekang dek panas.Idea dankebolehan untuk memahami sesuatu soalan berkaitrapatdengan kadarpembacaan seseorang pelajar tersebut. perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri a la 'enau dalam belukar. tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh.Manakala pembacaan untuk pelajar memudahkan mereka untuk menjawab dengan baik dalam peperiksaan. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan. Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar. bercerai kita roboh'. Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Berti tik tolak daripada sikap saling menolong ini. Kesimpulannya.Mungkin selepas inikita semua akan membaca? Kepentingan Perpaduan 'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Ibubapa harus memberi teladan yangjelas dalam aspek ini kerana biasanya anakanak akan mengikutjejak langkahorang tua mereka. pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Implikasinya. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. melepaskan pucuk masing-masing'. Dasa r Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Selain itu. Perpaduan yang telah w ujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan. Akibatnya.Membaca juga perlu dijadikanaktiviti sihat bersama-sama keluarga.

Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dala m memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palanc ong asing. pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar. duduk sama rendah dengan negara lain. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara.bumi Malaysia ini. Konklusinya. . Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Rentetan itu. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi. Selaras dengan itu. Di samping itu.