Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang.

Pada alaf baru ini, ibu bapa memberi peranan yang penting kepadamasyarakat dan
negara. Media cetak mahupun media elektronik seringmenyiarkan isu ini. Dalam kalangan
ibu bapa dalam masyarakat ini selaludiberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan.
Menurut PerdanaMenteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad
Batawimemberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat pentingsekali.
Oleh itu, terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untukmembentuk masyarakat
penyayang.
Sehubungan dengan hal itu, ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayangkepada
anak-anak. Namun begitu, terdapat kalangan ibu bapa yangmengabaikan anak-anak mereka.
Hal ini kerana, ibu bapa tersebut lebihmementingkan kemewahan hidaup dan kekayaan. Oleh
itu, ibu bapaseharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka padaalaf
globalisasi ini. Di sini saya memberi contoh ibu bapa boleh membawaanak-anak mereka
semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan danmengurangan tekanan anak-anak dalam
aspek pembelajaran serta ibu bapa.Jadi, impian ibu bapa atau negara untuk membentuk
masyarakat penyayangakan tercapai jua.

Sejajar dengan itu, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepadaanak-anak
semenjak kecil lagi. Bak kata pepatah ³melentur buluh biarlah darirebungnya´. Sebaliknya,
ibu bapa mengagung-agungkan kemodenansehingga mengabaikan anak-anak dalam didikan
agama. Hal ini kerana,mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus
kemajuanteknologi satelit masa kini. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya menerapkan
didikanagama kepada anak-anak mereka. Misalnya, menggalakkan anak-anakmengikut kelas
kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulaia. Di samping itu, mereka
seharusnya memberikan pengajaran yang baikkepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu
masih dalam buaian lagi.Jelaslah, hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna
akanmenjadi kenyataan pada suatu hari nanti.
Malahan, ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahankepada
anak mereka. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting.Begitu juga dengan
hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarangmasalah sudah pasti akan memberi
keselesaan kepada anak untuk menjadimanusia yang penyayang. Ringkasnya, sikap ibubapa
yang sebegini mampumelahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini.
Seiring dengan itu, ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yangbaik
kepada anak-anak. Namun demikian, terdapat kalangan ibu bapa yangberperangai buruk.
Contohnya, menjadi penangih dadah, pencuri, penjengah,perogol dan sebagainya. Hal ini
jelas, mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. Bak kata pepatah
³ bagai acuan begitulah kuihnya´.Hal ini demikian, ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang
baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Umpamanya, mengamalkan tabiat rajin membaca
bukudi hadapan anak-anak. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasimuda akan
mengikut tabiat yang positif ini. Ringkasnya, peranan ibu bapaamatlah besar dalam
melahirkan masyarakat yang berguna pada alafglobalisasi ini.
Tuntasnya, semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihakkerajaan
dan pihak swasta. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yangterpenting untuk
memupuk masyarakat penyayng. Justeru, peribahasa ³bagaiaur dengan tebing´ hendaklah
diamalkan oleh semua warganegara Malaysiaterutamanya generasi muda sejak belakangan
iniKepentingan permainan tradisional
Pada era pascamodenisasi ini, rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal
yang pesat. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita,
terutamanya golongan muda. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya
hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak, wau, gasing dan
sebagainya. Walhasil, generasi muda tidak pernah disedarkan tentang kepentingan permainan
tradisional kepada bangsa dan Negara.
Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya
bangsa Malaysia. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang
melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan
permainan elektronik atau permainan siber. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni
budaya yang amat unik dan terunggul. Sebagai contohnya, wau bulan telah dihias dengan kertas
warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. Jika permainan tradisional kita telah
lenyap di bumi kita, apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah
peribahasa, ³sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.´
Tambahan pula, permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri
pelancongan. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah
yang lazat di negara kita, para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna-
warni. Lantarannya, permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke
Malaysia. Tak kenal maka tak cinta. Setelah diperkenalkan kepada pelancong, lazimnya mereka akan
berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional. Rentetan daripada itu,
hotel- hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan
tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancongan asing kita. Hal ini bukan sahaja dapat
memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kepada bangsa lain,
seperti peribahasa, ³serampang dua mata.´
Lebih-lebih lagi, permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang
bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi. Dengan adanya permainan tradisional itu,
pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. Tamsilnya,
terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. Peminat
itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersama-sama memperlihatkan lelayang yang beraneka
corak . Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. Tidak hairanlah akan
tercetusnya suasana yang muhibah harmoni dalam masyarakat. Mereka dapat melegakan tekanan dan
menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. Senario ini jauh lebih baik daripada individu
yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain.
Natijahnya, permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. Oleh itu generasi
mudah bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi,
seperti peribahasa, ³Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.´ Walaupun zaman beredar, tetapi
segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik
yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi.
Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita
Dasawarsa ini, negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga negara kita
mengalami pembangunan yang pesat sekali. Sehubungan dengan itu, permainan tradisional turut
dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. Hal ini berkait rapat
dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yangpopular dalam kalangan remaja
dan belia kita. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran
zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. Sebelum nasi menjadi bubur, kita perlu
mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula.
Seperti peribahasa, ³di mana batang terguling, di situ cendawan tumbuh.´
Sesungguhnya, Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh
untuk mengembang permainan ini di negara kita. Kempen ini perlu dijalankan oleh
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media
massa, terutamanya media cetak dan media elektronik, iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Pihak
berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan
tradisional di negara kita, seperti wau, gasing, congkak dan lain-lain. Selain memperkenalkan sejarah
dan cara bermain, pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan
tradisional kepada masyarakat dan negara. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen
tersebut, seperti peraduan karang-mengarang, pameran, dan peraduan poster dan sebagainya. Bak
kata peribahasa, ³ tak kenal maka tak cinta.´ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh dan
berminat terhadap permainan tradisional kita.
Selain itu, pihak kerajaan perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di
sekolah. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah harus digalakkan supaya menubuhkan kelab atau
persatuan permainan tradisional. Berpaksikan kelab permainan tradisional, pelajar boleh diajar tentang
cara membuat alat permainan, cara bermain dan lain-lain lagi. Setelah disuntik ilmu itu, pelajar akan
berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal
mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. Pelibatan pelajar secara langsung
dalam permainan tradisional pasti dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada
membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. Bak kata peribahasa, ³di mana
ada kemahuan, di situ ada jalan´. Atas komitmen pihak sekolah, putera-puteri yang sedang berjuang
dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan
tekanan sebagai kegiatan riadah.
Sementelahan pula, pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan
tradisional dalam masyarakat kita. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah, manusia memang suka
bertanding dan berlaga. Lantarannya, pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara, Jabatan
Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton, TM Net dan
Maxis menganjurkan pertandingan permainan tradisional dari peringkat sekolah, daerah, kebangsaan
hingga antarabangsa. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di
Pasir Gudang , Johor. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan
tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan
dan permainan tradisional kepada pelancong asing, selaras dengan peribahasa, ³menyelam sambil
minum air´.
Secara intihanya, permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak
lekang dek panas. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga,
khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. Ingatlah peribahasa, ³Sesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tidak berguna.´


Karangan Ramalam SPM 5 - Industri Desa

Pada alaf baharu ini, sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana
ekonomi negara. Namun, kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu
meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. Sebenarnya, industri ini berpotensi tinggi
untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara.
Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk
desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang
mereka.

Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang
berperanan penting di Malaysia. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai
pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam semata-
mata untuk menyara keluarga mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan
ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Kehidupan mereka di kawasan
pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang . Jika industri
desa ini dimajukan, maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan
penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula, di situ ada semut . Selain itu,
indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek
hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita.

Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan nya.
Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang
terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. Pihak kerajaan harus sentiasa memberi
sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Industri ini harus diberikan nafas
baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini
mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Masyarakat
kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan
dalam pembangunan negara. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan
dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini.

Di samping itu, konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan
konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam
belukar melapaskan pucuk masing-masing. Mereka mengaut keuntungan yang banyak
dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha di
bandar. Oleh itu, industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan
tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Sebaik-baiknya, industri ini harus diuruskan oleh
anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat
kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Oleh hal
yang demikian, pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda
masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh
pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan
negara-negara lain.

Dalam usaha memajukan industri desa, para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan
serta kemahiran dari negara-negara jiran, seperti Indonesia dan Thailand yang banyak
menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat
dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan
profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara
kita. Selain itu,kita harus pandai mengambil yang jernih dan buang yang keruh dengan
menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan
industri ini di negara kita sendiri. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai
perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif
dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. JIka usaha memajukan
industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedur-prosedur yang disediakan, maka
suatu hari nanti industri desa akan mendahului segala industri yang bertaraf antarabangsa.

Bukan itu sahaja, pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk
memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada
pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak
akan berbunyi. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan
produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Mesin yang lebih canggih harus
dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang
dihasilkan lebih berkualiti. Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat
sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing.
Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan
kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Dengan ini, hasil -hasil industri desa dapat
dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan.

Konklusinya, industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar
bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Oleh itu, pihak yang
terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan
bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. Para
pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa
supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu
mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Malaysia Boleh!


Sumbangan Wanita Dalam Pembangunan Negara

Masyarakat tidak seharusnya mendiskriminasikan insan bernama wanita atas dasar
kejantinaannya, sebaliknya perlu menghormati hak mereka dengan melindungi dan memberi
pengiktirafan sebagai individu yang mempunyai status sosial, ekonomi dan politik yang sama.
Ini kerana wanita hari ini mempunyai kebolehan untuk memberi sumbangan dalam
pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
Pada masa dahulu, ramai menganggap wanita mempunyai peranan yang terhad dalam
masyarakat. Golongan ini dikatakan hanya berfungsi sebagai ibu dan isteri dan melibatkan
diri dalam beberapa bidang pekerjaan tertentu seperti guru, kerani, atau jururawat. Ini
disebabkan pada masa tersebut, wanita hanya berpeluang mendapat pendidikan asas tentang
selok-belok urusan rumah tangga seperti memasak dan menjahit di samping mempelajari
kemahiran sokongan seperti mengajar, menaip dan kejururawatan. Pada masa yang sama,
jawatan dalam pekerjaan luar rumah yang melibatkan penggubalan dasar dan membuat
keputusan sama ada dalam sektor awam atau swasta dipegang oleh kaum lelaki. Bermakna,
wanita tidak diberi hak yang sama dengan lelaki dalam pendidikan serta peluang pekerjaan
khususnya memegang jawatan tinggi sama ada dalam sektor awam atau swasta.
Pada masa kini, pandangan terhadap peranan wanita dalam masyarakat telah berubah. Setiap
individu tanpa mengira jantina mempunyai hak yang sama. Dari segi undang-undang, wanita
mendapat peluang dan status yang sama dengan lelaki dalam hal seperti hak pendidikan,
kebajikan serta peluang pekerjaan dalam semua bidang di sektor awam dan swasta, termasuk
politik. Kerajaan telah mengiktiraf hak-hak wanita dengan penggubalan Dasar Wanita Negara
pada tahun 1989.
Masyarakat kita menghormati hak wanita kerana wanita adalah seorang ibu dan isteri dan
merupakan tonggak dalam keluarga yang sejahtera. Mereka bertanggungjawab memelihara
dan mengasuh anak-anak dan menguruskan rumahtangga. Wanita juga banyak
menyumbangkan tenaga memberikan penjagaan kepada warga tua, iaitu ibu bapa atau
saudara mara yang telah uzur. Walaupun sumbangan wanita dalam kekeluargaan ini dianggap
sebagai amalan tradisional dan biasa dalam masyarakat kita, namun pengiktirafan perlu
diberikan kepada mereka.
Selain memikul tanggungjawab kekeluargaan, wanita turut melibatkan diri dalam aktiviti
ekonomi di luar rumah. Ada yang bekerja sepenuh masa dalam pelbagai bidang pekerjaan
seperti pengarah, pengurus syarikat, pegawai pentadbir, operator pengeluaran, peguam, guru,
doktor, jurutera, jurujual atau ahli politik. Tidak ketinggalan juga ada sebahagian daripada
wanita yang sanggup mengambil upah membuat kerja di rumah seperti menjahit atau
membuat kraf tangan atau berniaga secara kecil-kecilan di gerai dan warung-warung demi
untuk melengkapkan dana dan keselesaan hidup berumahtangga.
Sebahagian besar wanita hari ini telah berjaya dalam kerjayanya di luar rumah tanpa
mengorbankan kesejahteraan keluarga. Namun begitu, dalam masyarakat kita , golongan ini
masih menghadapi masalah sosial apabila haknya tidak dihormati oleh lelaki serta
keluarganya sendiri.
WABAK PENYAKIT
Dunia sekarang dilanda dengan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Bincangkan cara-cara
untuk menghalangnya daripada terus merebak dalam kalangan masyrakat di negara kita ini.

Baru-baru ini, sarwajagat telah digemparkan dengan krisis penyakit berjangkit yang boleh
membawa maut. Malah, penyakit berjangkit boleh merebak melalui sistem pernafasan seperti
air liur, bersin dan lain-lain.Sebagai contoh, antara penyakit berjangkit yang ditakuti ialah
H1N1, SARS,JE dan sebagainya.Justeru, pelbagai alternatif perlu diambil bagi mencegah
penyakit berjangkit ini daripada terus merebak dalam kalangan rakyat di negara ini.

Antara langkah bagi menangani penyakit berjangkit ini daripada bertambah kronik adalah
dengan memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Hal ini berlaku demikian kerana
sesetengah wabak penyakit dapat berjangkit secara tidak langsung iaitu melalui sentuhan,
memegang atau menggunakan sebarang peralatan yang pernah digunakan oleh individu yang
telah dijangkiti penyakit tersebut. Dengan ini, kita akan terhindar daripada dijangkiti oleh
penyakit berbahaya tersebut.Sebagai contoh, kita perlulah menggunakan sabun semasa
membasuh tangan kita sebelum makan.Oleh yang demikian, langkah ini perlu diamalkan oleh
semua orang bagi menghindari serta melindungi diri mereka daripada dijangkiti sebarang
penyakit berjangkit.

Selain itu, kita juga perlu mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-tempat awam
sekiranya tiada urusan penting. Hal ini berlaku demikian kerana sesetengah penyakit
berjangkit seperti H1N1(Selesema Babi) boleh merebak melalui pernafasan. Sehubungan
dengan itu, risiko untuk seseorang itu dijangkiti wabak berjangkit adalah minimum. Sebagai
contoh, tempat-tempat yang perlu dielakkan ialah pusat membeli belah, taman-taman
permainan dan sebagainya. Justeru, menjauhi tempat-tempat awam merupakan pilihan yang
tepat bagi mengelakkan penyakit berjangkit daripada mengancam nyawa kita.

Seterusnya, kerajaan juga boleh menangani musibah ini dengan menyekat kemasukan para
wisatawan yang disyaki dijangkiti penyakit berjangkit. Hal ini kerana para wisatawan dari
negara luar yang datang ke negara ini boleh menjadi faktor utama yang menyebarkan virus
penyakit berjangkit ini. Justeru, penyebaran penyakit ini akan dapat serba sedikit dikurangkan.
Tamsilnya, pihak berkuasa yang menjaga pintu masuk lapangan terbang kita hendaklah
mengetatkan lagi pemeriksaan kesihatan ke atas para wisatawan ini. Intihanya, kerjasama
daripada mereka dapat membantu mengurangkan penyakit ini daripada terus menular ke
negara kita.

Konklusinya, dapatlah dirumuskan bahawa pelbagai langkah perlu diambil oleh semua
lapisan masyarakat bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ini. Selain itu,kita
hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat akan melahirkan
tubuh yang sihat yang mampu melawan penyakit berjangkit.Sesungguhnya, mencegah itu
lebih baik daripada merawat dan janganlah kita menyesal apabila kita telah disahkan
menghidapi penyakit berjangkit disebabkan kecuaian kita kerana µSesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tiada gunanya¶.

Karya sastera mampu mencorakkan minda pembaca.
Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut

Karya sastera merujuk hasilpenulisan yang meninggikan budaya sesuatumasyarakatitu.Karya yang
berunsur sastera juga dikatakan mempunyai unsurpengajaran positifdan mampu memberi satu
kesedaran kepada setiappembacanya. Sajak, novel, pantun, gurindam, cerpen dan seloka antara
contohkarya sastera.Sememangnya karya sebegini berupaya untuk mematangkanpemikiran
seseorang itu terutama golongan remaja.
Karya sastera sering mengupas kemelutsosialyang sudah berlaku,sedangberlaku,dan mungkin bakal
berlaku dalam sesebuah masyarakat.Keadaan inimenyebabkan pembaca mengetahui sesuatu kemelutitu
dengan lebih baik danfaham impak yang timbul.Pembaca tidak lagi melihatkemeluthanya daripadasatu
aspek sahaja tetapi memahami dan mengakui pelbagai faktor menjuruskea rah kemeluttersebut. Jelaslah,
karya sastera memberi satu informasi yangberguna kepada pembaca dalam melihatkehidupannya.
Lantaran itu,karya sastera mampu memberi kesedaran kepada pembaca.Kesedaran ini timbul
setelah membaca karya-karya yang benar-benar mengusikjiwa mereka.NovelBukitKepong mampu
menyebabkan pembaca tertanya-tanya sebab mereka tidak menyertai pasukan polis atau pembaca
mula melihatanggota polis dengan satu pandangan baru yang positif.Jadi,tanpa karyasastera
mungkin masyarakattidak mengalami apa-apa perubahan minda.
Penggunaan bahasa dalam karya sastera memang mengagumkan.Pemilihankatanya begitu indah dan
menyentuh naluri kita.Keindahan bahasa itumelambangkan keyakinan masyarakatnya terhadap bahasa
sendiri.Kemahiranberbahasa ini sudah pasti memberi impak yang positifkepada pembaca
jua.Sesungguhnya,karya sastera menyebabkan pembaca memiliki pengetahuanbahasa yang luas dan
berguna dalam kehidupannya serta kerjaya mereka.
Penulis yang menulis karya sastera sering menggunakan pengalamannya sendiri
ketika menghasilkan karya mereka.Pengalaman itu mampu dikongsi bersama oleh pembaca.
Pengalaman yang baik, sedih, gembira, dan unik ini seolah-olahberlaku antara penulis dan
pembaca.Keadaan ini memberi satu bentukhubungan peribadiantara penulis dan pembaca yang
memudahkan sesuatukarya itu difahami oleh pembaca. Situasi ini menghidupakan masyarakat
untukmenjadi satu entity yang berperasaan kemanusiaan sejagat.Masyarakatyangtiada pilih kasih dan
mementingkan diri.
Namun,tidak dinafikan karya sastera mempunyai kelemahannya.Karya sasterasering dikatakan
membosankan,tidak menepati cita rasa remaja,terlalupanjang, sukar difahami, tidak melambangkan
realiti kehidupan dan banyak lagialas an yang diberikan.Keadaan inimenyebabkan karya sastera
dipinggirkanoleh masyarakatterutama remaja yang lebih suka sesuatu yang pantas danmudah
difahami.Hari demi hari jumlah pembaca karya sastera semakinmenghilang.
Kesimpulannya,karya sastera memang penting dalam kehidupan masyarakatmoden.Cuma karya
sastera harus berubah paradigma mereka.Karya sasteraharus mencari jalan untuk menembusi minda
remaja.Kejayaan karya sasteramemahami keperluan remaja bakal memastikan karya murni ini terus
hidupsubur dalam sanubari masyarakat kita. Sanggupkah kita melihat karya sasterahilang dipersada
dunia ini?

Huraikan kepentingan memupuk nilai murni ini

Usaha kerajaan untuk menerapkan nilai -nilai murni di dalam hati nuranirakyatnya
telah mula menampakkan hasil. Usaha melalui iklan, kempen, dandasar kerajaan
telah memberi satu nafas baru kepada masyarakat untukmenjadi satu masyarakat
bertamadun yang mampu menjadikan negara kitalebih baik untuk didiami. Jadi,
memang nilai-nilai murni memiliki kepentingandalam pembentukan masyarakat.
Generasi muda yang dipupuk dengan nilai murni mampu mematuhi semuaperaturan
atau norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Naluri generasimuda yang suka
memberontak dapat dikawal melalui nilai -nilai murni yangmementingkan disiplin
dalam usaha mematuhi peraturan yang telahditetapkan. Jadi, memang satu perkara
baik kalau nilai murni mampumenjadikan generasi muda sebagai satu golongan
yang mematuhi peraturannegara.
Lantaran sikap generasi muda yang mematuhi peraturan dapat di jelmakanmelalui
sikap mereka yang tidak terbabit dalam sebarang aktiviti berunsurjenayah atau tidak
bermoral. Kita tidak lagi mendengar remaja terbabit dalamperas ugut, terbabit dalam
dadah, atau menjadi mat rempit. Remaja akanmenjadi satu golongan yang di hormati
oleh semua lapisan masyarakat tanpamengira kaum. Bukankah ini satu kejayaan
nilai-nilai murni yang diterapkanoleh kerajaan?
Malah, hubungan antara kaum dapat dieratkan kerana dalam pemupukannilai murni
memang ditekankan perasaan saling hormat antar a kaum. Semuakaum akan
menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh kaum lain tanpamenimbulkan
sebarang isu sensitif kepada kaum lain. Keadaan ini menjaminkeadaan negara
dalam suasana yang harmoni dan sesuai untukpertumbuhan ekonomi. Orang
memberi, kita berasa, orang berbudi, kitaberbahasa.
Tambahan pula, imej negara akan terus dijulang oleh masyarakatantarabangsa.
Rakyat negara ini akan dilihat sebagai masyarakat yang unikkerana moden tetapi
mengekalkan budaya yang baik. Masyarakat juga masihmempunyai disipl in dan
berpeibadi mulia. Semua ini akan memberi satutanggapan positif kepada negara kita.
Rakyat kita akan dihormati di mana-mana tempat mereka berada.
Kesimpulannya, usaha menerapkan nilai -nilai murni seperti hormat orang
tua,menjaga kesopanan di khalayak ramai, mengunjungi rumah jiran,
danberinteraksi antara kaum mampu melahirkan satu bangsa Malaysia yangmoden
tetapi penuh budaya tersendiri. Usaha ini harus diteruskan keranagenerasi muda
sering berubah dan keadaan turut berubah tetapi nilai murniakan teru s kekal seperti
tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan.


Contoh Karangan : Peranan Warga Tua
Dl Muluyslu, orung tuu mempunyul gelurun tertentu sepertl wurgu emus utuu golongun veterun. Tukrlfun էwurgu
emusը uduluh mereku yung beruslu 60 tuhun ke utus. Pudu uslu lnl, orung selulu berunggupun buhuwu mereku
sepututnyu berehut suhu|u dun tlduk perlu menyumbung ke uruh pembungunun dlrl dun musyurukut
sekellllng. Inl merupukun sutu tunggupun yung suluh. Wuluupun tuu, mereku sepututnyu berglut uktlf dulum
pelbugul uktlvltl ugur duput menubur buktl ke uruh pembungunun neguru dun bungsu.
Pudu 6 Oktober setlup tuhun, sumbutun Hurl Wurgu Tuu perlngkut kebungsuun dludukun. Sumbutun lnl
merupukun sutu penglktlrufun kepudu golongun tersebut ugur mereku tlduk lugl dlllhut sebugul sutu golongun
yung membuwu bebun. Tunggupun sebeglnl hurusluh dlklkls, muluhun golongun mudu hurusluh menghurgul
|usu mereku selumu lnl. Semuu ugumu mewu|lbkun ugur golongun mudu menghormutl dun menghurgul segulu
|usu bulk golongun tuu. Kltu perlu sentlusu berlngut buhuwu kltu |ugu ukun men|udl tuu dun pudu ketlku ltu, kltu
|ugu muhu ugur orung luln menghormutl dun menyuyungl dlrl kltu. Apukuh sumbungun yung boleh dlberlkun
oleh wurgu emus lnl? Sebenurnyu bunyuk perkuru boleh dllukukun oleh mereku ke uruh pembungunun bungsu,
ugumu dun neguru. Golongun lnl boleh terus mellbutkun dlrl dulum uktlvltl -uktlvltl kemusyurukutun dengun
menyumbung ldeu yung bernus berdusurkun pengulumun yung teluh dllulul. Yung utumu luluh semungut untuk
hldup dun memberlkun sumbungun yung bergunu kepudu munuslu dl sekellllng kltu.
Bugl generusl mudu, mereku muslh berguntung hurup kepudu golongun tuu dulum memberlkun nuslhut dun
tun|uk u|ur dulum menghurungl llku-llku kehldupun yung penuh mencubur lnl. Tunpu tun|uk u|ur dun nuslhut
durl mereku, generusl mudu ukun muduh goyuh dun dlperulutkun oleh unuslr luur yung mempunyul nlut yung
|uhut. Jlku lnl berluku, kehurmonlun sebuuh neguru boleh tergugut. Oleh ltu, golongun tuu hendukluh terus
memblmblng golongun mudu berdusurkun pengulumun mereku ugur hulu tu|u hldup golongun mudu lnl ter|umln
dun leblh bermuknu.
Dl sumplng ltu, wurgu tuu |ugu sebenurnyu boleh menyumbung sedlklt tenugu dengun melukukun ker|u-ker|u
yung bersesuulun dengun kemumpuun mereku. Contohnyu, seorung bekus guru boleh mengu|ur kelus
tumbuhun kepudu pelu|ur-pelu|ur dl kuwusun ke|lrunnunnyu utuupun seorung profesor boleh menulls urtlkel-
urtlkel llmluh yung bersesuulun dengun bldungnyu ugur tullsun belluu ltu duput dl|udlkun buhun ru|ukun oleh
musyurukut umum. Bukun ltu suhu|u, bekus-bekus guru ugumu boleh |ugu mengu|ur bucuun ul-Ourun kepudu
unuk-unuk dl sekltur rumuhnyu. Bugl yung mempunyul kemuhlrun, mlsulnyu muhlr bertukung, melukls utuu
men|uhlt, boleh menggunukun kemuhlrun ltu untuk menduputkun sedlklt pulungun. Beberupu contoh yung
dlsebutkun dl utus hunyuluh beberupu surunun yung boleh dl|udlkun punduun bugl wurgu emus untuk terus
memberlkun sumbungun kepudu neguru, bungsu dun ugumu.
Sesungguhnyu, wurgu tuu leblh bl|uksunu dulum menentukun upu yung lngln mereku sumbungkun kepudu
musyurukut sekellllng dulum menelusurl hurl tuu mereku. Wuluupun sumbungun yung dlberlkun ltu kellhutunnyu
kecll, golongun lnl tlduk perluluh berusu renduh dlrl utuu merusukun usuhunyu slu-slu kerunu semuu yung besur
dun hebut ltu bermulu durl yung kecll kerunu sedlklt-sedlklt lumu-lumu men|udl buklt.Hul lnl kerunu sumbungun
yung dlberlkun ltu ukun mempunyul lmpuk yung besur pudu kemudlun hurl. Wuluupun begltu, mungkln udu
sesetenguh wurgu tuu yung berpenduput buhuwu musu tuu lnl uduluh musu untuk mereku berehut seteluh seklun
lumu beker|u utuu membesurkun unuk-unuk. Numun begltu penduput sebeglnl tlduk teput kerunu slkup
tersebut ukun hunyu menslu-slukun kebolehun dun llmu yung mereku udu sedungkun llmu dl dudu mereku ltu
umut bergunu dun dlperlukun dulum membuntu membungunkun neguru.
Luglpun, rumul yung berpenduput buhuwu |lku golongun wurgu emus lnl hunyu muhu berehut, mereku ukun leblh
muduh էsukltը. Untuk men|umln sumbungun yung leblh berkesun, keslhutun wurgu tuu lnl perluluh dlberlkun
perhutlun. Dl sumplng ltu, pen|uguun mukunun dun pengumbllun mukunun tumbuhun |ugu uduluh umut
dlgulukkun. Mereku hurus prlhutln dengun upu yung dlmukun kerunu sesuutu yung dlmukun ltu ukun men|udl
duruh duglng dun seterusnyu mempenguruhl tlngkuh luku dun pemlklrun seseorung. Dulum musu yung sumu,
golongun wurgu emus lnl perluluh sentlusu berslkup terbuku, senung dldekutl dun bersedlu bertukur-tukur ldeu
dengun golongun mudu ugur percumbuhun llmu unturu mereku dun golongun mudu duput ber|ulun dengun
luncur dun berkesun.
Keslmpulunnyu, proses penuuun merupukun sutu perkuru semulu|udl. Tlduk udu seslupu
pun yung duput lurl durlpudu proses lnl. Wuluupun menlngkut uslu, sebenurnyu kltu
muslh mumpu memberlkun sumbungun-sumbungun yung tertentu kepudu bungsu,
ugumu dun neguru. Murlluh kltu bersedlu mulul sekurung untuk menghudupl uslu emus
dengun penuh gemllung.

Jelaskan kesan-kesan baik dan buruk yang timbul daripada kehadiran
pendatang asing ini.

Tenaga kerja asing memang telah menjadi satu isu yang hangatdiperkatakan kini. Ada
masyarakat yang menganggap pekerja asing inipenting dan ada yang menganggap mereka
sebagai pengacau yang harusdibuang jauh. Keadaan ini diburukkan dengan isu ini turut
dimainkan olehmedia massa yang memang menagguk di air keruh. Jadi, adakah pekerjaasing
hanya membawa kesan buruk atau memang ada hikmah disebalikkehadiran pekerja luar
negara ini?
Sememangnya kehadiran pekerja asing ini sama ada sah atau secaraharam mampu memenuhi
keperluan sumber tenaga buruh negara yangmemuncak. Dalam proses mencapai sebuah
negara maju, Malaysiamengalami perkembangan ekonomi yang tinggi sehingga
menyebabkanpasaran buruhnya memerlukan pekerja yang ramai. Dalam masa yang
samapenduduk tempatan tidak meminati sektor pekerjaan tertentu yang kritikalseperti
perladangan dan pekerja asing datang memenuhinya.
Malah, kehadiran pekerja asing itu turut menjadikan pekerja tempatansatu saingan yang
menarik. Persaingan ini menyebabkan pekerja tempatanberasa mereka harus meningkatkan
kemampuan diri mereka sebaik mungkinagar tidak diganti oleh pekerja asing ini. Pekerja
tempatan akan bekerja lebihbaik, meningkatkan kemahiran mereka, mencari ilmu yang lebih
sesuai dantidak menimbulkan masalah seperti mogok. Keadaan persaingan seperti
inimenyebabkan ekonomi negera diminati oleh pelabur asing.
Imej negara turut meningkatkan kerana sudah pasti masyarakatantarabangsa menyedari
bahawa kebanjiran pekerja asing ini keranaekonomi negara yang mantap dan berkembang.
Negara dilihat sebagaisanggup berkongsi kekayaan dengan negara jirannya. Negara akan
dilihatsebagai contoh negara yang maju dalam ekonominya. Negara akan
dianggapmempunyai pemimpin dan rakyat yang bersatu dalam mencapai cita-cita
negara. Bukankah ini satu pandangan yang kita harapkan daripada negara
luar?
Cuma, kehadiran pekerja asing terutama secara haram ini telahmenyebabkan kadar jenayah di
negara ini semakin meningkat. Ada pekerjaasing yang datang ke sini tidak mempunyai
pekerjaan untuk tempoh tertentudan jenayah menjadi tempat untuk mereka memperoleh
sedikit wang bagimembiayai kehidupan diri dan keluarga. Jadi, smeakin ramai pekerja
asingsemakin tinggilah kebarangkalian untuk meningkatnya jenayah di negara kita.Sudah
pasti kejadian jenayah ini akan menyukarkan kehidupan rakyat biasa.
Selain itu, pekerja asing yang bekerja di sini setiap bulan menghantarwang balik ke negara
asal mereka. Keadaan ini menyebabkan wang itu tidakdigunakan untuk membangunkan
semula ekonomi negara. Sebaliknya, wangnegara digunakan untuk menjana ekonomi negara
asal pekerja asing itu.Wang negara digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga pekerja
asingitu. Keadaan ini tidak sihat terutama untuk jangka masa panjang atau ketikanegara
dalam kegawatan ekonomi.
Kesimpulannya, pekerja asing ini boleh memusnahkan danmenyelamatkan negara. Mungkin
jawapannya bukan kepada jumlah pekerjaasing tetapi cara mengawal kedatangan mereka,
cara menentukan sektorpekerjaan untuk mereka dan mungkin tempoh bekerja untuk mereka
dinegara ini. Ringkasnya, masalah ini akan terus menghantui kita buat sekianlama.


KEBAIKAN MEMBACA
Bangsa membaca bangsa berilmu sering menjadi cogan kata sesuatu majlisilmu tetapi rakyat
negara ini masih terbelakang dalam aspek pembacaan. Ki t adikatakanhanyamembacasat
ubukusahajasetahun.Terangkan langkah-langkah untuk meningkatkan minat membaca dan
kesan-kesan positif yang timbul daripada pembacaan ini.
Masyarakatkita memang tidak suka membaca kerana menganggap aktivitiinisebagai
membosankan. Kajian menunjukkan bahawa rakyatnegara ini hanyamembaca sebuah buku
setahun berbanding negara-negara lain yang bolehmencecah 8 buku setahun.Keadaan ini
sudah pasti amatmemalukan kita semuakerana ketika kita mahu dianggap sebuah negara
maju,kadar pembacaan kitaterlalu rendah.Agaknya elok kita menilai keutamaan kita dalam
menjalanikehidupan seharian.
Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani kemelutini ialah kerajaanmenurunkan
harga buku terutama buku ilmiah.Penurunan harga inimembolehkan lebih ramai membeli dan
dapatmembaca.Harga buku yangrendah turutmenyebabkan seseorang dapatmembuatrujukan
lebih banyakbuku terhadap sesuatu perkara.Ketika ini,harga buku yang terlalu
mahalmenyebabkan masyarakatmenganggap membeli buku sebagai satu kerjamembazir dan
berbau golongan atasan.
Tambahan itu,kerajaan harus memberikan banyak insentifkepada penerbitatau syarikatbuku
untuk menghasilkan lebih banyak buku. Insentifdalambentuk pengecualian cukai,keuntungan
dan pemberian permitpenerbitan harusdiberikan tanpa sebarang gangguan
birokrasi.Pemberian ini akan menyebabkanlebih banyak penerbitbaru muncul kerana mereka
yakin perniagaan merekaakan mengautkeuntungan.
Selain itu,pembukaan lebih banyak pembukaan perpustakaan akan memberigalakan kepada
masyarakatuntuk membaca.Kewujudan perpustakaanmenyebabkan seseorang senang untuk
mendapatkan ruang untuk membaca.Tiada lagi alasan untuk tidak membaca kerana ketiadaan
perpustakaanterutama di kawasan pedalaman.Perpustakaan bergerak juga harus
ditambahdengan drastik kerana perpustakaan ini mampu menjalankan peranannyadengan
berkesan terutama di kawasan yang padatpenduduk dan terlalu jauh.
Kesan positifyang timbulialah seseorang yang banyak membaca itu akanmengetahui banyak
perkara baru.Ilmu yang mereka peroleh dapatdigunakandalam kehidupan seharian
mereka.Kemahiran berfikir seseorang turutmeningkatdengan baik.Mereka juga mampu
melihatdan membandingkansesuatu perkara itu dengan lebih mendalam dan objektif.Keadaan
inimemudahkan mereka untuk membuatkeputusan yang betuldalam tindakanmereka.
Manakala pembacaan untuk pelajar memudahkan mereka untuk menjawab
dengan baik dalam peperiksaan.Pembacaan yang mendalam menyebabkanpelajar itu
memahami sesuatu perkara dengan lebih meluas.Idea dankebolehan untuk memahami sesuatu
soalan berkaitrapatdengan kadarpembacaan seseorang pelajar tersebut. Kejayaan sudah pasti
akan merekaperoleh dalam peperiksaan yang diduduki oleh mereka.
Kesimpulannya,pembacaan seharusnya menjadi sebahagian daripada kehidupankita yang
tidak harus dibiarkan begitu sahaja.Membaca juga perlu dijadikanaktiviti sihat bersama-sama
keluarga. Ibubapa harus memberi teladan yangjelas dalam aspek ini kerana biasanya anak-
anak akan mengikutjejak langkahorang tua mereka.Mungkin selepas inikita semua akan
membaca?

Kepentingan Perpaduan

'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan
kehidupan masyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun
semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan
sesuatu perkara. Berti tik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah
masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana
tanpa perpaduan, tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita
teguh, bercerai kita roboh'.

Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah
negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau
berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil
perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut
kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan
kepada Tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan
dan kongkongan penjajah. Perpaduan yang telah w ujud kini adalah warisan daripada
warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang
dek panas.

Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat
kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri a la 'enau dalam belukar,
melepaskan pucuk masing-masing'. Semangat assabiah ini akan menimbulkan
permusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada
negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasa r
Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih
dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang
melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia
wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas
bumi Malaysia ini.

Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat
membangunkan ekonomi negara. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat
Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi
budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan
harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan
berkembang dengan kemasukan palanc ong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat
berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar
negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum
yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri
sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain.

Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang
dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu
memainkan peranan dalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam
kemerdekaan. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan
kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh
sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat
warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar.

wau bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digunting dengan cantik nian. Hal ini demikian kerana permainan tradisional adalah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Walhasil.perogol dan sebagainya. menjadi penangih dadah. ibu bapa memainkan peranan yangterpenting untuk memupuk masyarakat penyayng. Permainan tradisional tidak boleh disamakan dengan permainan elektronik atau permainan siber.Hal ini demikian. Bak kata pepatah ³ bagai acuan begitulah kuihnya´. peribahasa ³bagaiaur dengan tebing´ hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysiaterutamanya generasi muda sejak belakangan ini Kepentingan permainan tradisional Pada era pascamodenisasi ini.Seiring dengan itu. Sebagai contohnya. wau.´ . ³sesal dahulu pendapatan. penjengah. sesal kemudian tidak berguna. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasimuda akan mengikut tabiat yang positif ini. Hal ini jelas. pencuri. gasing dan sebagainya. Tuntasnya. terdapat kalangan ibu bapa yangberperangai buruk. Dalam hal ini. Umpamanya. Jika permainan tradisional kita telah lenyap di bumi kita. Ironinya pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita. Salah satu kemaslahatan permainan tradisional ialah permainan ini merupakan kebanggaan aset budaya bangsa Malaysia. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihakkerajaan dan pihak swasta. mengamalkan tabiat rajin membaca bukudi hadapan anak-anak. Namun demikian. terutamanya golongan muda. generasi muda tidak pernah disedarkan tentang kepentingan permainan tradisional kepada bangsa dan Negara. apakah kebudayaan yang dapat memperlihatkan maruah bangsa kita? Ingatlah peribahasa. Ringkasnya. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional kita yang terdiri daripada congkak. peranan ibu bapaamatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alafglobalisasi ini. Justeru. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yangbaik kepada anak-anak. Contohnya. Alat permainan tradisional juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul. rakyat kita telah menikmati pelbagai kemajuan dan pembangunan fizikal yang pesat.

Oleh itu generasi mudah bertanggungjawab untuk melestarikan khazanah ini daripada generasi kepada generasi. Kempen ini perlu dijalankan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara secara besar-besaran dengan kerjasama pihak media massa. kita perlu mencari pendekatan yang efisien untuk membangkit permainan tradisional di negara kita semula. congkak dan lain-lain. Peminat itu tidak mengira bangsa dan budaya tetapi bersama-sama memperlihatkan lelayang yang beraneka corak .´ Sesungguhnya. Hal ini berkait rapat dengan perkembangan permainan komputer dan permainan siber yang popular dalam kalangan remaja dan belia kita. ³di mana batang terguling. hotel. Natijahnya. permainan tradisional berupaya memukau hati pelancong yang melawat ke Malaysia. ³Tak lapuk dek hujan. Pihak berkenaan perlu menyiarkan dokumentari dan rencana untuk memperkenalkan permainan tradisional di negara kita.´ Lebih-lebih lagi. Selain memperkenalkan sejarah dan cara bermain. di situ cendawan tumbuh. seperti wau. Mereka dapat melegakan tekanan dan menghabiskan masa bersama dengan keluarga sendiri. negara kita sedang menempuh arus globalisasi dan modenisasi sehingga negara kita mengalami pembangunan yang pesat sekali.Tambahan pula. Sebelum nasi menjadi bubur. Hal ini bukan sahaja dapat memangkinkan industri pelancongan tetapi juga memperkenalkan kebudayaan kepada bangs lain. Sehubungan dengan itu.´ Walaupun zaman beredar. Dengan adanya permainan tradisional itu. tak lekang dek panas. Seperti peribahasa. pihak media perlu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan permainan . Tak kenal maka tak cinta. Mereka juga berkongsi idea dan pendapat tentang lelayang mereka. permainan tradisional turut dipandang enteng dan dikesisikan oleh masyarakat kita daripada arus perdana. Cara-cara untuk Mengembangkan Permainan Tradisional di Negara Kita Dasawarsa ini. Tamsilnya. tetapi segala warisan yang baik dan sejati perlu diperkukuh supaya bangsa kita tidak digelar sebagai etnik yang tidak berakar umbi dan sentiasa terhanyut oleh arus globalisasi. Tidak hairanlah akan tercetusnya suasana yang muhibah harmoni dalam masyarakat. Kempen Cintai Permainan Tradisional merupakan salah satu alternatif yang ampuh untuk mengembang permainan ini di negara kita. Lantarannya. terdapat kawasan lapang yang sering dibanjiri oleh orang ramai untuk bermain layang-layang. permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang tidak ternilai. Setelah diperkenalkan kepada pelancong. gasing. terutamanya media cetak dan media elektronik. Rentetan daripada itu. permainan tradisional dapat mengukuhkan hubungan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan sentiasa sibuk mengejar kekayaan duniawi.hotel lima bintang dan pusat peranginan yang terkemuka di negara kita patut menyediakan tapak dan alat permainan tradisional kepada pelancongan asing kita. Adakah kita sanggup membiarkan khazanah kebudayaan kita ditelan dalam pengedaran zaman dan lenyap dalam bumi kita? Tepuk dada tanya selera. seperti peribahasa. para pelancong pasti ingin menghayati corak budaya kita yang berwarna warni. iaitu surat khabar dan pihak televisyen. Selain menyaksikan pemandangan alam semula jadi yang indah dan menikmati juadah yang lazat di negara kita. ³serampang dua mata. permainan tradisional juga merupakan satu daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. a seperti peribahasa. Senario ini jauh lebih baik daripada individu yang asyik bermain permainan komputer di kamar sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. pelbagai kaum dalam masyarakat kita dapat bermain bersama secara beramai-ramai. lazimnya mereka akan berminat dan turut bermain dengan seronoknya terhadap permainan tradisional.

Setelah disuntik ilmu itu. cara bermain dan lain-lain lagi.´ Karangan Ramalam SPM 5 . putera-puteri yang sedang berjuang dalam medan ilmu pengetahuan dapat bergiat aktif dalam permainan tradisional untuk melegakan tekanan sebagai kegiatan riadah. Lantarannya.´ Lantarannya golongan muda pasti terpengaruh dan berminat terhadap permainan tradisional kita. industri ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dalam ekonomi negara. daerah. Berpaksikan kelab permainan tradisional. di situ ada jalan´. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yang dibuat oleh penduduk . pelajar boleh diajar tentang cara membuat alat permainan. selaras dengan peribahasa. Pelibatan pelajar secara langsung dalam permainan tradisional pasti dapat memajukan permainan tersebut di tanah air kita daripada membiarkan seni budaya kita terus lenyap dan pupus begitu sahaja. Secara intihanya. Hal ini berjaya mempromosikan pelancongan dan permainan tradisional kepada pelancong asing. pelajar akan berminat untuk melibati permainan tradisional tersebut. ³menyelam sambil minum air´. manusia memang suka bertanding dan berlaga. kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan. sesal kemudian tidak berguna. Namun. pihak sekolah harus digalakkan supa menubuhkan kelab atau ya persatuan permainan tradisional. Johor. Bak kata peribahasa. permainan tradisional harus dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. pihak kerajaan perlu menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan kokurikulum di sekolah. sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya untuk menjana ekonomi negara. Pelbagai aktiviti harus dianjurkan sempena kempen tersebut. Sebenarnya. Selain itu. ³di mana ada kemahuan. kebangsaan hingga antarabangsa. Sehubungan dengan itu. pertandingan merupakan inisiatif yang dominan untuk membangkit permainan tradisional dalam masyarakat kita. dan peraduan poster dan sebagainya. Ingatlah peribahasa. khazanah budaya kita pasti akan lenyap di bumi kita. Generasi muda merupakan tunjang yang bakal mewarisi pucuk kepimpinan dan mewarnai masyarakat kita kelak. TM Net dan Maxis menganjurkan pertandingan permainan tradisional dari peringkat sekolah. pameran. pihak Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Negara. Salah satu contoh yang terbaik ialah Festival Layang-layang Antarabangsa di Pasir Gudang . Atas komitmen pihak sekolah. Bak kata peribahasa. Jabatan Pelancongan Malaysia dan agensi kerajaan boleh bergabung dengan korporat seperti Proton.tradisional kepada masyarakat dan negara. Hal ini demikian kerana sebagai fitrah. Pertandingan layang-layang itu berjaya menarik peminat-peminat permainan tersebut dari seluruh dunia untuk mengambil bahagian. ³ tak kenal maka tak cinta. Jika semua pihak bersikap acuh tak acuh dan hanya melepaskan batuk di tangga. seperti peraduan karang-mengarang. Sementelahan pula.Industri Desa Pada alaf baharu ini. ³Sesal dahulu pendapatan.

Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak kerajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya. di situ ada jalan nya. maka peluang pekerjaan akan bertambah dan seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan kerana di mana ada gula. pihak kerajaan berperanan penting dalam usaha menggalakkan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah.kita harus pandai mengambil yang jernih dan buan g yang keruh dengan . Negara kita haruslah bertukar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasihat daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti industri luar bandar di negara kita. Selain itu. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah diibaratkan enau di dalam belukar melapaskan pucuk masing -masing. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendapatan negara kita. Di samping itu. industri desa haruslah bekerjasama dengan badan kerajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia.desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. di situ ada semut . Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu industri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Oleh hal yang demikian. Oleh itu. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan kais pagi makan pagi. Selain itu. Mereka mengaut keuntungan yang banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengusaha -pengusaha di bandar. industri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpeluang berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang malam sematamata untuk menyara keluarga mereka. berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang tak lekang dek panas. seperti Indonesia dan Thailand yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Dalam usaha memajukan industri desa. para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. kais petang makan petang . Pihak kerajaan harus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Sebaik-baiknya. tak lapuk dek hujan juga dapat membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Industri ini dijangka akan mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Jika industri desa ini dimajukan.

sebaliknya perlu menghormati hak mereka dengan melindungi dan memberi pengiktirafan sebagai individu yang mempunyai status sosial. maka suatu hari nanti industri desa akan mend ahului segala industri yang bertaraf antarabangsa. Mesin yang lebih canggih harus dibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan yang dihasilkan lebih berkualiti. industri desa sememangnya dapat memberi nafas baharu kepada masyarakat luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Malaysia Boleh! Sumbangan Wanita Dalam Pembangunan Negara Masyarakat tidak seharusnya mendiskriminasikan insan bernama wanita atas dasar kejantinaannya. Dengan ini. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan produk tradisional secara komersial kepada dunia luar. pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. ramai menganggap wanita mempunyai peranan yang terhad dalam masyarakat. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Bukan itu sahaja. pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberikan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. ekonomi dan politik yang sama. Golongan ini dikatakan hanya berfungsi sebagai ibu dan isteri dan melibatkan . Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik mengikuti prosedur-prosedur yang disediakan. Para pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan keadaan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimum dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. masyarakat dan negara. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. hasil -hasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan. Pada masa dahulu.menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa sebagai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Konklusinya. Oleh itu. Industri desa hendaklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengagumkan para pembeli. Ini kerana wanita hari ini mempunyai kebolehan untuk memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.

Walaupun sumbangan wanita dalam kekeluargaan ini dianggap sebagai amalan tradisional dan biasa dalam masyarakat kita. Pada masa kini. kebajikan serta peluang pekerjaan dalam semua bidang di sektor awam dan swasta. Mereka bertanggungjawab memelihara dan mengasuh anak-anak dan menguruskan rumahtangga. iaitu ibu bapa atau saudara mara yang telah uzur. peguam. Wanita juga banyak menyumbangkan tenaga memberikan penjagaan kepada warga tua. Ada yang bekerja sepenuh masa dalam pelbagai bidang pekerjaan seperti pengarah. Masyarakat kita menghormati hak wanita kerana wanita adalah seorang ibu dan isteri dan merupakan tonggak dalam keluarga yang sejahtera. Setiap individu tanpa mengira jantina mempunyai hak yang sama. Sebahagian besar wanita hari ini telah berjaya dalam kerjayanya di luar rumah tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga. Kerajaan telah mengiktiraf hak-hak wanita dengan penggubalan Dasar Wanita Negara pada tahun 1989. doktor. dalam masyarakat kita . menaip dan kejururawatan. Tidak ketinggalan juga ada sebahagian daripada wanita yang sanggup mengambil upah membuat kerja di rumah seperti menjahit atau membuat kraf tangan atau berniaga secara kecil-kecilan di gerai dan warung-warung demi untuk melengkapkan dana dan keselesaan hidup berumahtangga. wanita hanya berpeluang mendapat pendidikan asas tentang selok-belok urusan rumah tangga seperti memasak dan menjahit di samping mempelajari kemahiran sokongan seperti mengajar. wanita mendapat peluang dan status yang sama dengan lelaki dalam hal seperti hak pendidikan. Bermakna. namun pengiktirafan perlu diberikan kepada mereka. golongan ini masih menghadapi masalah sosial apabila haknya tidak dihormati oleh lelaki serta keluarganya sendiri. Namun begitu. jurujual atau ahli politik. Dari segi undang-undang. wanita turut melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi di luar rumah. atau jururawat. wanita tidak diberi hak yang sama dengan lelaki dalam pendidikan serta peluang pekerjaan khususnya memegang jawatan tinggi sama ada dalam sektor awam atau swasta.diri dalam beberapa bidang pekerjaan tertentu seperti guru. Pada masa yang sama. pengurus syarikat. jurutera. Selain memikul tanggungjawab kekeluargaan. pandangan terhadap peranan wanita dalam masy arakat telah berubah. termasuk politik. . pegawai pentadbir. operator pengeluaran. guru. Ini disebabkan pada masa tersebut. jawatan dalam pekerjaan luar rumah yang melibatkan penggubalan dasar dan membuat keputusan sama ada dalam sektor awam atau swasta dipegang oleh kaum lelaki. kerani.

Bincangkan cara-cara untuk menghalangnya daripada terus merebak dalam kalangan masyrakat di negara kita ini. Malah. kita akan terhindar daripada dijangkiti oleh penyakit berbahaya tersebut.Justeru.Sebagai contoh.WABAK PENYAKIT Dunia sekarang dilanda dengan pelbagai jenis penyakit berjangkit. tempat-tempat yang perlu dielakkan ialah pusat membeli belah. menjauhi tempat-tempat awam merupakan pilihan yang tepat bagi mengelakkan penyakit berjangkit daripada mengancam nyawa kita. sarwajagat telah digemparkan dengan krisis penyakit berjangkit y ang boleh membawa maut. Justeru. taman-taman permainan dan sebagainya. SARS. Seterusnya. pihak berkuasa yang menjaga pintu masuk lapangan terbang kita hendaklah . Hal ini berlaku demikian kerana sesetengah wabak penyakit dapat berjangkit secara tidak langsung iaitu melalui sentuhan. Sebagai contoh. Sehubungan dengan itu. Baru-baru ini.Sebagai contoh. kita perlulah menggunakan sabun semasa membasuh tangan kita sebelum makan. penyebaran penyakit ini akan dapat serba sedikit dikurangkan. Hal ini berlaku demikian kerana sesetengah penyakit berjangkit seperti H1N1(Selesema Babi) boleh merebak melalui pernafasan. risiko untuk seseorang itu dijangkiti wabak berjangkit adalah minimum.Oleh yang demikian.JE dan sebagainya. Selain itu. bersin dan lain-lain. kerajaan juga boleh menangani musibah ini dengan menyekat kemasukan para wisatawan yang disyaki dijangkiti penyakit berjangkit. langkah ini perlu diamalkan oleh semua orang bagi menghindari serta melindungi diri mereka daripada dijangkiti sebarang penyakit berjangkit. antara penyakit berjangkit yang ditakuti ialah H1N1. penyakit berjangkit boleh merebak melalui sistem pernafasan seperti air liur. kita juga perlu mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat-tempat awam sekiranya tiada urusan penting. Dengan ini. Tamsilnya. memegang atau menggunakan sebarang peralatan yang pernah digunakan oleh individu yang telah dijangkiti penyakit tersebut. Justeru. Hal ini kerana para wisatawan dari negara luar yang datang ke negara ini boleh menjadi faktor utama yang menyebarkan virus penyakit berjangkit ini. pelbagai alternatif perlu diambil bagi mencegah penyakit berjangkit ini daripada terus merebak dalam kalangan rakyat di negara ini. Antara langkah bagi menangani penyakit berjangkit ini daripada bertambah kronik adalah dengan memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga.

Sesungguhnya. mencegah itu lebih baik daripada merawat dan janganlah kita menyesal apabila kita telah disahkan menghidapi penyakit berjangkit disebabkan kecuaian kita kerana µSesal dahulu pendapatan. Penulis yang menulis karya sastera sering menggunakan pengalamannya sendiri . Karya sastera mampu mencorakkan minda pembaca. karya sastera memberi satu informasi yangberguna kepada pembaca dalam melihatkehidupannya.dan mungkin bakal berlaku dalam sesebuah masyarakat.Keadaan inimenyebabkan pembaca mengetahui sesuatu kemelutitu dengan lebih baik danfaham impak yang timbul.Sesungguhnya. Karya sastera sering mengupas kemelutsosialyang sudah berlaku. Sajak.Pemilihankatanya begitu indah dan menyentuh naluri kita. gurindam.karya sastera menyebabkan pembaca memiliki pengetahuan bahasa yang luas dan berguna dalam kehidupannya serta kerjaya mereka. kerjasama daripada mereka dapat membantu mengurangkan penyakit ini daripada terus menular ke negara kita.Kemahiranberbahasa ini sudah pasti memberi impak yang positifkepada pembaca jua.karya sastera mampu memberi kesedaran kepada pembaca.NovelBukitKepong mampu menyebabkan pembaca tertanya-tanya sebab mereka tidak menyertai pasukan polis atau pembaca mula melihatanggota polis dengan satu pandangan baru yang positif.Kesedaran ini timbul setelah membaca karya-karya yang benar-benar mengusikjiwa mereka. Selain itu. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut Karya sastera merujuk hasilpenulisan yang meninggikan budaya sesuatumasyarakatitu. novel.Karya yang berunsur sastera juga dikatakan mempunyai unsurpengajaran positifdan mampu memberi satu kesedaran kepada setiappembacanya.Sememangnya karya sebegini berupaya untuk mematangkanpemikiran seseorang itu terutama golongan remaja.tanpa karyasastera mungkin masyarakattidak mengalami apa-apa perubahan minda. pantun. Gaya hidup yang sihat akan melahirkan tubuh yang sihat yang mampu melawan penyakit berjangkit.Keindahan bahasa itumelambangkan keyakinan masyarakatnya terhadap bahasa sendiri. Jelaslah. cerpen dan seloka antara contohkarya sastera.sedangberlaku.Pembaca tidak lagi melihatkemeluthanya daripadasatu aspek sahaja tetapi memahami dan mengakui pelbagai faktor menjuruskea rah kemeluttersebut. Penggunaan bahasa dalam karya sastera memang mengagumkan.mengetatkan lagi pemeriksaan kesihatan ke atas para wisatawan ini. Konklusinya. dapatlah dirumuskan bahawa pelbagai langkah perlu diambil oleh semua lapisan masyarakat bagi mencegah penularan penyakit berjangkit ini.kita hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Lantaran itu. sesal kemudian tiada gunanya¶. Intihanya.Jadi.

Karya sasteraharus mencari jalan untuk menembusi minda remaja. Kesimpulannya. Jadi. Bukankah ini satu kejayaan nilai-nilai murni yang diterapkanoleh kerajaan? .Keadaan ini memberi satu bentukhubungan peribadiantara penulis dan pembaca yang memudahkan sesuatukarya itu difahami oleh pembaca.tidak menepati cita rasa remaja. Remaja akanmenjadi satu golongan yang di hormati oleh semua lapisan masyarakat tanpamengira kaum. Naluri generasimuda yang suka memberontak dapat dikawal melalui nilai -nilai murni yangmementingkan disiplin dalam usaha mematuhi peraturan yang telahditetapkan. gembira. kempen.Keadaan inimenyebabkan karya sastera dipinggirkanoleh masyarakatterutama remaja yang lebih suka sesuatu yang pantas danmudah difahami. Generasi muda yang dipupuk dengan nilai murni mampu mematuhi semuaperaturan atau norma yang ditetapkan oleh masyarakat. memang satu perkara baik kalau nilai murni mampumenjadikan generasi muda sebagai satu golongan yang mematuhi peraturannegara. sukar difahami. Lantaran sikap generasi muda yang mematuhi peraturan dapat di jelmakanmelalui sikap mereka yang tidak terbabit dalam sebarang aktiviti berunsurjenayah atau tidak bermoral. sedih. memang nilai-nilai murni memiliki kepentingandalam pembentukan masyarakat. Situasi ini menghidupakan masyarakat untukmenjadi satu entity yang berperasaan kemanusiaan sejagat. Namun. Jadi. Usaha melalui iklan.terlalupanjang. tidak melambangkan realiti kehidupan dan banyak lagialas an yang diberikan.tidak dinafikan karya sastera mempunyai kelemahannya.Hari demi hari jumlah pembaca karya sastera semakinmenghilang.Karya sasterasering dikatakan membosankan. atau menjadi mat rempit.Pengalaman itu mampu dikongsi bersama oleh pembaca. dan unik ini seolah-olahberlaku antara penulis dan pembaca.karya sastera memang penting dalam kehidupan masyarakatmoden.ketika menghasilkan karya mereka. Sanggupkah kita melihat karya sastera hilang dipersada dunia ini? Huraikan kepentingan memupuk nilai murni ini Usaha kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai murni di dalam hati nuranirakyatnya telah mula menampakkan hasil. Pengalaman yang baik.Cuma karya sastera harus berubah paradigma mereka. Kita tidak lagi mendengar remaja terbabit dalamperas ugut. dandasar kerajaan telah memberi satu nafas baru kepada masyarakat untukmenjadi satu masyarakat bertamadun yang mampu menjadikan negara kitalebih baik untuk didiami. terbabit dalam dadah.Masyarakatyangtiada pilih kasih dan mementingkan diri.Kejayaan karya sasteramemahami keperluan remaja bakal memastikan karya murni ini ter us hidupsubur dalam sanubari masyarakat kita.

Contoh Karangan : Peranan Warga Tua 'L0DOD\VLDRUDQJWXDPHPSXQ\DLJHODUDQWHUWHQWXVHSHUWLZDUJDHPDVDWDXJRORQJDQYHWHUDQ7DNULIDQ ZDUJD HPDV DGDODKPHUHND\DQJEHUXVLDWDKXQNHDWDV3DGDXVLDLQLRUDQJVHODOXEHUDQJJDSDQEDKDZDPHUHND VHSDWXWQ\DEHUHKDWVDKDMDGDQWLGDNSHUOXPHQ\XPEDQJNHDUDKSHPEDQJXQDQGLULGDQPDV\DUDNDW VHNHOLOLQJ. Rakyat kita akan dihormati di mana -mana tempat mereka berada. kesopanan khalayak mengunjungi danberinteraksi antara kaum mampu melahirkan satu bangsa Malaysia yangmoden tetapi penuh budaya tersendiri. Rakyat negara ini akan dilihat sebagai masyarakat yang unikkerana moden tetapi mengekalkan budaya yang baik. hubungan antara kaum dapat dieratkan kerana dalam pemupukannilai murni memang ditekankan perasaan saling hormat antar a kaum.QLPHUXSDNDQVDWXWDQJJDSDQ\DQJVDODK:DODXSXQWXDPHUHNDVHSDWXWQ\DEHUJLDWDNWLIGDODP SHOEDJDLDNWLYLWLDJDUGDSDWPHQDEXUEDNWLNHDUDKSHPEDQJXQDQQHJDUDGDQEDQJVD 3DGD2NWREHUVHWLDSWDKXQVDPEXWDQ+DUL:DUJD7XDSHULQJNDWNHEDQJVDDQGLDGDNDQ6DPEXWDQLQL PHUXSDNDQVDWXSHQJLNWLUDIDQNHSDGDJRORQJDQWHUVHEXWDJDUPHUHNDWLGDNODJLGLOLKDWVHEDJDLVDWXJRORQJDQ \DQJPHPEDZDEHEDQ7DQJJDSDQVHEHJLQLKDUXVODKGLNLNLVPDODKDQJRORQJDQPXGDKDUXVODKPHQJKDUJDL MDVDPHUHNDVHODPDLQL6HPXDDJDPDPHZDMLENDQDJDUJRORQJDQPXGDPHQJKRUPDWLGDQPHQJKDUJDLVHJDOD MDVDEDLNJRORQJDQWXD. tak lapuk dek hujan.menjaga usaha menerapkan di nilai -nilai ramai. murni seperti hormat rumah orang jiran. Orang memberi.Malah. Semuakaum akan menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh kaum lain tanpamenimbulkan sebarang isu sensitif kepada kaum lain.LWDSHUOXVHQWLDVDEHULQJDWEDKDZDNLWDMXJDDNDQPHQMDGLWXDGDQSDGDNHWLNDLWXNLWD MXJDPDKXDJDURUDQJODLQPHQJKRUPDWLGDQPHQ\D\DQJLGLULNLWD$SDNDKVXPEDQJDQ\DQJEROHKGLEHULNDQ ROHKZDUJDHPDVLQL"6HEHQDUQ\DEDQ\DNSHUNDUDEROHKGLODNXNDQROHKPHUHNDNHDUDKSHPEDQJXQDQEDQJVD DJDPDGDQQHJDUD*RORQJDQLQLEROHKWHUXVPHOLEDWNDQGLULGDODPDNWLYLWLDNWLYLWLNHPDV\DUDNDWDQGHQJDQ PHQ\XPEDQJLGHD\DQJEHUQDVEHUGDVDUNDQSHQJDODPDQ\DQJWHODKGLODOXL<DQJXWDPDLDODKVHPDQJDWXQWXN KLGXSGDQPHPEHULNDQVXPEDQJDQ\DQJEHUJXQDNHSDGDPDQXVLDGLVHNHOLOLQJNLWD %DJLJHQHUDVLPXGDPHUHNDPDVLKEHUJDQWXQJKDUDSNHSDGDJRORQJDQWXDGDODPPHPEHULNDQQDVLKDWGDQ WXQMXNDMDUGDODPPHQJKDUXQJLOLNXOLNXNHKLGXSDQ\DQJSHQXKPHQFDEDULQL7DQSDWXQMXNDMDUGDQQDVLKDW . kitaberbahasa. Masyarakat juga masihmempunyai disipl in dan berpeibadi mulia. imej negara akan terus dijulang oleh masyarakatantarabangsa. Tambahan pula. orang berbudi. kita berasa. Usaha ini harus diteruskan keranagenerasi muda sering berubah dan keadaan turut berubah tetapi nilai murniakan teru s kekal seperti tak lekang dek panas. Keadaan ini menjaminkeadaan negara dalam suasana yang harmoni dan sesuai untukpertumbuhan ekonomi. Semua ini akan memberi satutanggapan positif kepada negara kita. tua. Kesimpulannya.

HVLPSXODQQ\DSURVHVSHQXDDQPHUXSDNDQVDWXSHUNDUDVHPXODMDGL 7LGDNDGDVHVLDSD SXQ \DQJ GDSDW ODUL GDULSDGD SURVHV LQL :DODXSXQ PHQLQJNDW XVLD VHEHQDUQ\D NLWD PDVLK PDPSX PHPEHULNDQ VXPEDQJDQVXPEDQJDQ \DQJ WHUWHQWX NHSDGD EDQJVD DJDPD GDQ QHJDUD0DULODK NLWD EHUVHGLD PXODL VHNDUDQJ XQWXN PHQJKDGDSL XVLD HPDV GHQJDQSHQXKJHPLODQJ Jelaskan kesan-kesan baik dan buruk yang timbul daripada kehadiran pendatang asing ini. .GDULPHUHNDJHQHUDVLPXGDDNDQPXGDKJR\DKGDQGLSHUDODWNDQROHKDQDVLUOXDU\DQJPHPSXQ\DLQLDW\DQJ MDKDW-LNDLQLEHUODNXNHKDUPRQLDQVHEXDKQHJDUDEROHKWHUJXJDW2OHKLWXJRORQJDQWXDKHQGDNODKWHUXV PHPELPELQJJRORQJDQPXGDEHUGDVDUNDQSHQJDODPDQPHUHNDDJDUKDODWXMXKLGXSJRORQJDQPXGDLQLWHUMDPLQ GDQOHELKEHUPDNQD 'LVDPSLQJLWXZDUJDWXDMXJDVHEHQDUQ\DEROHKPHQ\XPEDQJVHGLNLWWHQDJDGHQJDQPHODNXNDQNHUMDNHUMD \DQJEHUVHVXDLDQGHQJDQNHPDPSXDQPHUHND&RQWRKQ\DVHRUDQJEHNDVJXUXEROHKPHQJDMDUNHODV WDPEDKDQNHSDGDSHODMDUSHODMDUGLNDZDVDQNHMLUDQQDQQ\DDWDXSXQVHRUDQJSURIHVRUEROHKPHQXOLVDUWLNHO DUWLNHOLOPLDK\DQJEHUVHVXDLDQGHQJDQELGDQJQ\DDJDUWXOLVDQEHOLDXLWXGDSDWGLMDGLNDQEDKDQUXMXNDQROHK PDV\DUDNDWXPXP%XNDQLWXVDKDMDEHNDVEHNDVJXUXDJDPDEROHKMXJDPHQJDMDUEDFDDQDO4XUDQNHSDGD DQDNDQDNGLVHNLWDUUXPDKQ\D%DJL\DQJPHPSXQ\DLNHPDKLUDQPLVDOQ\DPDKLUEHUWXNDQJPHOXNLVDWDX PHQMDKLWEROHKPHQJJXQDNDQNHPDKLUDQLWXXQWXNPHQGDSDWNDQVHGLNLWSXODQJDQ%HEHUDSDFRQWRK\DQJ GLVHEXWNDQGLDWDVKDQ\DODKEHEHUDSDVDUDQDQ\DQJEROHKGLMDGLNDQSDQGXDQEDJLZDUJDHPDVXQWXNWHUXV PHPEHULNDQVXPEDQJDQNHSDGDQHJDUDEDQJVDGDQDJDPD 6HVXQJJXKQ\DZDUJDWXDOHELKELMDNVDQDGDODPPHQHQWXNDQDSD\DQJLQJLQPHUHNDVXPEDQJNDQNHSDGD PDV\DUDNDWVHNHOLOLQJGDODPPHQHOXVXULKDULWXDPHUHND:DODXSXQVXPEDQJDQ\DQJGLEHULNDQLWXNHOLKDWDQQ\D NHFLOJRORQJDQLQLWLGDNSHUOXODKEHUDVDUHQGDKGLULDWDXPHUDVDNDQXVDKDQ\DVLDVLDNHUDQDVHPXD\DQJEHVDU GDQKHEDWLWXEHUPXODGDUL\DQJNHFLONHUDQDVHGLNLWVHGLNLWODPDODPDPHQMDGLEXNLW+DOLQLNHUDQDVXPEDQJDQ \DQJGLEHULNDQLWXDNDQPHPSXQ\DLLPSDN\DQJEHVDUSDGDNHPXGLDQKDUL:DODXSXQEHJLWXPXQJNLQDGD VHVHWHQJDKZDUJDWXD\DQJEHUSHQGDSDWEDKDZDPDVDWXDLQLDGDODKPDVDXQWXNPHUHNDEHUHKDWVHWHODKVHNLDQ ODPDEHNHUMDDWDXPHPEHVDUNDQDQDNDQDN1DPXQEHJLWXSHQGDSDWVHEHJLQLWLGDNWHSDWNHUDQDVLNDS WHUVHEXWDNDQKDQ\DPHQVLDVLDNDQNHEROHKDQGDQLOPX\DQJPHUHNDDGDVHGDQJNDQLOPXGLGDGDPHUHNDLWX DPDWEHUJXQDGDQGLSHUOXNDQGDODPPHPEDQWXPHPEDQJXQNDQQHJDUD /DJLSXQUDPDL\DQJEHUSHQGDSDWEDKDZDMLNDJRORQJDQZDUJDHPDVLQLKDQ\DPDKXEHUHKDWPHUHNDDNDQOHELK PXGDK VDNLW 8QWXNPHQMDPLQVXPEDQJDQ\DQJOHELKEHUNHVDQNHVLKDWDQZDUJDWXDLQLSHUOXODKGLEHULNDQ SHUKDWLDQ'LVDPSLQJLWXSHQMDJDDQPDNDQDQGDQSHQJDPELODQPDNDQDQWDPEDKDQMXJDDGDODKDPDW GLJDODNNDQ0HUHNDKDUXVSULKDWLQGHQJDQDSD\DQJGLPDNDQNHUDQDVHVXDWX\DQJGLPDNDQLWXDNDQPHQMDGL GDUDKGDJLQJGDQVHWHUXVQ\DPHPSHQJDUXKLWLQJNDKODNXGDQSHPLNLUDQVHVHRUDQJ'DODPPDVD\DQJVDPD JRORQJDQZDUJDHPDVLQLSHUOXODKVHQWLDVDEHUVLNDSWHUEXNDVHQDQJGLGHNDWLGDQEHUVHGLDEHUWXNDUWXNDULGHD GHQJDQJRORQJDQPXGDDJDUSHUFDPEDKDQLOPXDQWDUDPHUHNDGDQJRORQJDQPXGDGDSDWEHUMDODQGHQJDQ ODQFDUGDQEHUNHVDQ .

Keadaan ini menyebabkan wang itu tidakdigunakan untuk membangunkan semula ekonomi negara. Sebaliknya. Keadaan persaingan seperti inimenyebabkan ekonomi negera diminati oleh pelabur asing. Keadaan ini tidak sihat terutama untuk jangka masa panjang atau ketikanegara dalam kegawatan ekonomi. pekerja asing yang bekerja di sini setiap bulan menghantarwang balik ke negara asal mereka. Malaysiamengalami perkembangan ekonomi yang tinggi sehingga menyebabkanpasaran buruhnya memerlukan pekerja yang ramai. Dalam masa yang samapenduduk tempatan tidak meminati sektor pekerjaan tertentu yang kritikalseperti perladangan dan pekerja asing datang memenuhinya. Selain itu. Ada pekerjaasing yang datang ke sini tidak mempunyai pekerjaan untuk tempoh tertentudan jenayah menjadi tempat untuk mereka memperoleh sedikit wang bagimembiayai kehidupan diri dan keluarga.Wang negara digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga pekerja asingitu. Jadi. Negara dilihat sebagaisanggup berkongsi kekayaan dengan negara jirannya. Jadi. Pekerja tempatan akan bekerja lebihbaik. Malah.Tenaga kerja asing memang telah menjadi satu isu yang hangatdiperkatakan kini. Negara akan dianggapmempunyai pemimpin dan rakyat yang bersatu dalam mencapai cita-cita negara. Imej negara turut meningkatkan kerana sudah pasti masyarakatantarabangsa menyedari bahawa kebanjiran pekerja asing ini keranaekonomi negara yang mantap dan berkembang. . smeakin ramai pekerja asingsemakin tinggilah kebarangkalian untuk meningkatnya jenayah di negara kita. Mungkin jawapannya bukan kepada jumlah pekerjaasing tetapi cara mengawal kedatangan mereka. kehadiran pekerja asing itu turut menjadikan pekerja tempatansatu saingan yang menarik. pekerja asing ini boleh memusnahkan danmenyelamatkan negara. Persaingan ini menyebabkan pekerja tempatanberasa mereka harus meningkatkan kemampuan diri mereka sebaik mungkinagar tidak diganti oleh pekerja asing ini. Bukankah ini satu pandangan yang kita harapkan daripada negara luar? Cuma. wangnegara digunakan untuk menjana ekonomi negara asal pekerja asing itu. Negara akan dilihatsebagai contoh negara yang maju dalam ekonominya. adakah pekerjaasing hanya membawa kesan buruk atau memang ada hikmah disebalikkehadiran pekerja luar negara ini? Sememangnya kehadiran pekerja asing ini sama ada sah atau secaraharam mampu memenuhi keperluan sumber tenaga buruh negara yangmemuncak. Dalam proses mencapai sebuah negara maju. Keadaan ini diburukkan dengan isu ini turut dimainkan olehmedia massa yang memang menagguk di air keruh. mencari ilmu yang lebih sesuai dantidak menimbulkan masalah seperti mogok. meningkatkan kemahiran mereka. kehadiran pekerja asing terutama secara haram ini telahmenyebabkan kadar jenayah di negara ini semakin meningkat. Kesimpulannya. Ada masyarakat yang menganggap pekerja asing inipenting dan ada yang menganggap mereka sebagai pengacau yang harusdibuang jauh.Sudah pasti kejadian jenayah ini akan menyukarkan kehidupan rakyat biasa.

Kemahiran berfikir seseorang turutmeningkatdengan baik.Ketika ini.Agaknya elok kita menilai keutamaan kita dalam menjalanikehidupan seharian.Keadaan inimemudahkan mereka untuk membuatkeputusan yang betuldalam tindakanmereka. Ki t adikatakanhanyamembacasat ubukusahajasetahun.Mereka juga mampu melihatdan membandingkansesuatu perkara itu dengan lebih mendalam dan objektif. Selain itu.Kewujudan perpustakaanmenyebabkan seseorang senang untuk mendapatkan ruang untuk membaca. .Penurunan harga inimembolehkan lebih ramai membeli dan dapatmembaca. masalah ini akan terus menghantui kita buat sekianlama.Harga buku yangrendah turutmenyebabkan seseorang dapatmembuatrujukan lebih banyakbuku terhadap sesuatu perkara.keuntungan dan pemberian permitpenerbitan harusdiberikan tanpa sebarang gangguan birokrasi. Kajian menunjukkan bahawa rakyatnegara ini hanyamembaca sebuah buku setahun berbanding negara-negara lain yang bolehmencecah 8 buku setahun.kerajaan harus memberikan banyak insentifkepada penerbitatau syarikatbuku untuk menghasilkan lebih banyak buku.Ilmu yang mereka peroleh dapatdigunakandalam kehidupan seharian mereka.cara menentukan sektorpekerjaan untuk mereka dan mungkin tempoh bekerja untuk mereka dinegara ini. Tambahan itu.kadar pembacaan kitaterlalu rendah. Ringkasnya.Perpustakaan bergerak juga harus ditambahdengan drastik kerana perpustakaan ini mampu menjalankan peranannyadengan berkesan terutama di kawasan yang padatpenduduk dan terlalu jauh. Kesan positifyang timbulialah seseorang yang banyak membaca itu akanmengetahui banyak perkara baru.pembukaan lebih banyak pembukaan perpustakaan akan memberigalakan kepada masyarakatuntuk membaca.Keadaan ini sudah pasti amatmemalukan kita semuakerana ketika kita mahu dianggap sebuah negara maju.Tiada lagi alasan untuk tidak membaca kerana ketiadaan perpustakaanterutama di kawasan pedalaman.harga buku yang terlalu mahalmenyebabkan masyarakatmenganggap membeli buku sebagai satu kerjamembazir dan berbau golongan atasan. KEBAIKAN MEMBACA Bangsa membaca bangsa berilmu sering menjadi cogan kata sesuatu majlisilmu tetapi rakyat negara ini masih terbelakang dalam aspek pembacaan. Insentifdalambentuk pengecualian cukai. Masyarakatkita memang tidak suka membaca kerana menganggap aktivitiinisebagai membosankan.Pemberian ini akan menyebabkanlebih banyak penerbitbaru muncul kerana mereka yakin perniagaan merekaakan mengautkeuntungan.Terangkan langkah-langkah untuk meningkatkan minat membaca dan kesan-kesan positif yang timbul daripada pembacaan ini. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani kemelutini ialah kerajaanmenurunkan harga buku terutama buku ilmiah.

pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit.pembacaan seharusnya menjadi sebahagian daripada kehidupankita yang tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Kejayaan sudah pasti akan merekaperoleh dalam peperiksaan yang diduduki oleh mereka. Hasilnya. Sebagai iktibar. melepaskan pucuk masing-masing'. Akibatnya. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. Kesimpulannya. bercerai kita roboh'. Ibubapa harus memberi teladan yangjelas dalam aspek ini kerana biasanya anakanak akan mengikutjejak langkahorang tua mereka. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan. perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri a la 'enau dalam belukar. tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kita teguh.Pembacaan yang mendalam menyebabkanpelajar itu memahami sesuatu perkara dengan lebih meluas. Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan.Idea dankebolehan untuk memahami sesuatu soalan berkaitrapatdengan kadarpembacaan seseorang pelajar tersebut.Mungkin selepas inikita semua akan membaca? Kepentingan Perpaduan 'Bagai aur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia. tak lekang dek panas. Dasa r Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. Berti tik tolak daripada sikap saling menolong ini. Implikasinya.Membaca juga perlu dijadikanaktiviti sihat bersama-sama keluarga.Manakala pembacaan untuk pelajar memudahkan mereka untuk menjawab dengan baik dalam peperiksaan. akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Perpaduan yang telah w ujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan. Selain itu. masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas .

duduk sama rendah dengan negara lain. . Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar. Di samping itu. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Selaras dengan itu. kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Semoga 52 tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palanc ong asing. Rentetan itu. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung.bumi Malaysia ini. perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranan dala m memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Konklusinya. pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful