DARULNAIM COLLEGE OF TECHNOLOGY

KOLEJ KERJASAMA:

SUBJEK:
ETIKA PROFESIONAL (UDP 2152)

TAJUK:
SOALAN NO : 4

DISEDIAKAN OLEH:
K.A.M.I

DISEDIAKAN UNTUK:
CIK AZLINA BINTI OTHMAN

TARIKH:
Jalan Padang Golf, 16100 Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. Tel: 09 - 774 7200 09 - 774 9200 Fax: 09 - 774 5044 Email: www.ktd.edu.my info@ktd.edu.my

30 SEPTEMBER 2010
Profesional

.

Berketerampilan

.

Beretika

Hubungan ( model ) Agensi «««««««««««««««.ISI KANDUNGAN PERAKUAN«««««««««««««««««««««««««« PENGHARGAAN««««««««««««««««««««««««««« PENDAHULUAN««««««««««««««««««««. Hubungan ( Model ) Paternalistik««««««««««««««« Hubungan ( Model ) Kontrak«««««««««««««««««« Hubungan ( Model ) Persahabatan (Affinity)««««««««««««. PERAKUAN ... Hubungan ( Model ) Fidusiari (Fiduciary)«««««««««««««« KESIMPULAN««««««««««««««««««««««««.....«« LAMPIRAN«««««««««««««««««««««««««««.

ADALAH DENGAN INI DIAKUI BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DINYATAKAN ADALAH BENAR DISEDIAKAN OLEH: _________________ HAIRUL BAKKARENG (DDG/3) (911224-12-5767) _________________ MUHD FAHMI MUHAMMADAM (DDG/3) (910831-12-6441) _________________ ARIEF PELIAQ ANG (DDW/3) (911228-09-5083) PENGHARGAAN .

Segala puji hanya bagi ALLAH kerana masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Begitu juga kepada junjungan besar nabi Muhammad S. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Azlina Binti Othman selaku pensyarah Etika Profesional kerana sudi memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini.W.A. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat sebilik mahupun sekelas kerana sanggup membantu dan menyumbangkan idea yang bernas untuk menyiapkan tugasan ini. . Semoga semua sumbangan yang telah diberikan akan dikira sebagai satu amalan disisi Allah S.W.Bismillahirrahmanirrahim.T. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penasihat akademik kami kerana banyak memberikan sokongan dan kata-kata semangat yang mendorong kami untuk terus bekerja keras dalam mencapai kejayaan.

guru kepada pelajar. Profesional dikehendaki memenuhi beberapa obligasi. dimana ianya melibatkan Hubungan Profesional Dengan Klien. Mungkin terdapat beberapa perbezaan antara satu profesion dengan profesion yang lain berhubung dengan kewajipan-kewajipan spesifik yang perlu ditunaikan kepada klien ataupun tanggungjawab moral kewajipankewajipan tersebut namun adalah lebih munasabah untuk menyatakan bahawa semua profesional mesti memenuhi obligasi terhadap klien-klien mereka. peguam ± klien. .PENDAHULUAN OBLIGASI TERHADAP KLIEN (OTC) OTC menjadi persoalan pokok dalam membincangkan isu dan tanggungjawab profesional ketika memberikan perkhidmatannya. Oleh itu kami telah mengemukakan isu-isu mengenai tanggungjawab professional ketika memberikan perkhidmatannya. Terdapat 5 model hubungan profesional-klien. Doktor untuk berkhidmat kepada pesakit-pesakit mereka. wartawan-pembaca dan penonton.

1) Jurujual tidak bertanya mengapa anda perlukan barang tersebut. Beliau mengambilnya dan menyerahkannya kepada anda. Maknanya. Tegasnya. menjelaskan bayaran dan membawanya pulang. ada beberapa ciri yang jelas. 2) Jurujual sebagai profesional dalam situasi itu tidak menyertai anda sebagai klien dalam menganalisis keperluan anda atau masalah yang anda hadapi 3) Jurujual tidak mencadangkan alternatif lain atau mengemukakan kebaikan dan keburukan beberapa alternatif lain. Profesional di sini hanya melaksanakan sebahagian daripada keputusan anda. Daripada menghadapi risiko pada diri sendiri. anda meminta jurujual untuk mengambilnya.Hubungan ( model ) Agensi Andaikan ada pergi ke suatu pasaraya dan terdapat beberapa barangan yang diletakkan di rak atas yang anda perlukan. tanggungjawab-tanggungjawab disini menurut model agensi ialah:a) Tanggungjawab menganalisis masalah b) Menimbangkan penyelesaian-penyelesaian alternatif c) Memutuskan sesuatu alternatif d) Memahami masalah dan penyelesaiannya . Daripada peristiwa di atas. profesional ini tidak membuat keputusan membeli barangan tersebut. Transaksi inilah contoh hubungan agensi kerana jurujual sekadar menjadi agen kepada anda. sebaliknya andalah sebagai klien yang membuatnya. Anda ke kaunter bayaran. Beliau hanya bertindak atas arahan anda. Anda ingin membeli barangan tersebut.

Terdapat andaian bahawa keputusan profesional adalah betul. Profesional dianggap pakar dan berpengetahuan untuk menentukan apa yang terbaik untuk kliennya. Hujah ini biasa digunakan oleh kalangan profesional guaman dan perubatan.Hubungan ( Model ) Paternalistik Berbeza daripada hubungan agensi dimana klien yang bertanggungjawab. untuk menimbangkan penyelesaian alternatif dan memutuskan alternatif mana yang terbaik. 2. Dia memerlukan GURU. Dalam keadaan tertentu klien tidak berkemampuan memberikan persetujuan atau buat keputusan sewajarnya akibat tekanan psikologi misalnya. Contohnya. membuat keputusan dan melaksanakannya. Oleh kerana klien tidak perlu menimbang alternatif-alternatif yang ada. Klien hanya akan dirujuk bagi sebahagian daripada pelaksanaan dan mungkin juga profesional yang melaksanakan keseluruhan keputusan. dalam hubungan paternalistik. 3. maka klien tidak perlu memiliki pengetahuan dalam bidang itu sama sekali. Kenapa model ini diutarakan? 1. dia tidak tahu dan tidak faham mengapa perlu belajar dan bagaimana menggunting kertas boleh menyumbang kepada pembelajarannya. Profesional itulah yang mempunyai tanggungjawab untuk menganalisis masalah klien. mangsa kemalangan jalan raya yang tidak sedarkan diri akhirnya menyetujui tindakan doktor memotong sebelah kakinya bagi menyelamatkan nyawanya. profesionallah yang bertanggungjawab hampir sepenuhnya. Model ini menafikan kebebasan klien dalam menentukan sebarang pilihan yang melibatkan kehidupannya. . Contoh:Apabila kanak-kanak dihantar ke TADIKA. memikirkan tentang alternatif. Dia tidak tahu menganalisis keperluannya.

tetapi tidak sesuai ketika seorang klien berjumpa dengan doktor kerana sakit jantung serius yang dihidapinya. maka hubungan kontak tidaklah sesuai. Klien ini tidak boleh membuat kontrak untuk memperincikan siapa yang akan melakukan apa kerana dia sendiri tidak tahu hal-hal berkaitan penyakit tersebut. Anda mendapatkan akitek & kontraktor anda dan memikirkan siapa yang akan melakukan kerja apa. Dalam kes membina rumah di atas. ia adalah sesuai. Kontrak ialah satu dokumen undang-undang dan jika dibuat untuk profesional-klien. namun hubungan kontrak hanya sesuai ketika mana klien mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam sesuatu bidang yang berkaitan. Klien boleh mempercayai profesional untuk memenuhi tanggungjawabnya seperti yang terkandung dalam kontrak kerana klien yakin bahawa profesional akan melaksanakan sesuatu yang mengikatnya secara undang-undang dan yakin juga sistem undang-undang akan menyelesaikan apa-apa pelanggaran terhadap kontrak. Kepercayaan ini diasaskan kepada undang-undang. Seterusnya menimbangkan satu alternatif tertentu. Pada zahirnya hubungan kontrak nampak agak ideal. Andaikata tanggungjawab-tanggungjawab ini di bahagikan menurut satu bentuk perjanjian maka hubungan antara professional dan klien menjadi hubungan kontrak. kontrak tersebut boleh dikuatkuasakan atas sistem undang-undang yang ada. Misalnya. .( Sebuah kontrak adalah kesepakatan sukarela antara dua pihak atau di antara tiga atau lebih pihak ) Katakanlah anda merancang untuk membina rumah idaman anda.Hubungan ( Model ) Kontrak 1) Makna Kontrak `A contract is a voluntary agreement between two parties or among three or more parties¶. Anda mungkin memutuskan bahawa ia menjadi tugas anda untuk mengetahui tentang sistem pemanasan bantuan solar dan juga menimbangkan cara-cara alternatif untuk memasukkannya ke dalam reka bentuk anda. Mungkin anda mereka bentuk lakaran kasar rumah sementara akitek akan memikirkan cara dan di mana sistem paip dan elektrik akan diletakkan. Apabila terdapat perbezaan besar pada tahap pengetahuan mengenai masalah yang hendak dihadapi antara profesional dan klien. Kemudian kontraktor anda diarah melaksanakan cadangan anda dan akitek anda termasuk keputusan-keputusannya sendiri dan membina rumah mengikut reka bentuk yang diputuskan. Kontraktor anda mungkin diberi tanggungjawab mereka bentuk dalaman garaj.

2) Dalam persahabatan. Status hubungan anda dengan pegawai bank itu sentiasa berubah iaitu daripada meminta pandangannya tentang hal-hal umum sehinggalah soalan mengenai pelaburan. Hubungan mula terjalin kerana anda berdua berasal dari tempat yang sama. Bagaimanapun. klien mempercayai profesional kerana terdapat sesuatu hubungan atau keyakinan selain daripada hubungan klien-profesional yang biasa.iaitu professional mempunyai tumpuan terhadap klien tetapi tidak begitu halnya kepada klien.Hubungan ( Model ) Persahabatan (Affinity) Katakanlah kita berada di perantauan iaitu di sebuah negara yang begitu asing kepada kita terutama dari segi budaya dan bahasa. . Hubungan seorang doktor dengan pesakitnya sepatutnya dilihat sebagai satu usaha sama memelihara kepentingan di antara 2 kawan. komitmen perasaan menjadi faktor untuk mewujudkan hubungan yang rapat. Dalam hubungan persahabatan. Namun anda bernasib baik kerana anda berjumpa dengan seorang pegawai bank yang berasal dari daerah asal anda dan kini bekerja dalam sebuah bank di negara tersebut. analogi ini tidak tepat apabila di aplikasi dalam hubungan profesional-klien ini kerana:1) Hubungan profesional-klien adalah searah sahaja . Profesional menerima seseorang klien kerana bayaran dan bukannya kerana keprihatinannya kepada individu (klien) berkenaan.

Dalam hubungan fidusiari. . profesional mempunyai tanggungjawab lebih untuk merumus. Kita boleh mewujudkan hubungan fidusiari dengan profesional. merancang. Namun kita mahu bergantung kepada kepakaran profesional tersebut tanpa mengorbankan kebebasan diri kita sendiri. Model ini sesuai diaplikasi kepada semua peringkat klien dan kelihatan jelas apabila semakin kurang kemampuan dan kebolehan seseorang klien membuat keputusan. Contoh:Pesakit menyerahkan kepada doktor untuk menentukan jenis ubat yang patut diambilnya. semakin besarlah tanggungjawab profesional terhadap kliennya. Disebabkan klien tidak dapat menguasai semua maklumat yang dibekalkan. Begitu juga tidak mempunyai hubungan rapat dengan seseorang profesional yang menjadi asas kepercayaan kita kepadanya. Klien bergantung kepada pengetahuan dan kebolehan profesional untuk digunakan bagi kepentingannya. Persetujuan dan penilaian klien diperlukan bagi membolehkannya mengambil bahagian sama dalam membuat keputusan. mestilah wujud suasana perbincangan yang berterusan antara professional dan klien Profesional membuat keputusan berdasarkan kepakaran teknikalnya tetapi tidak dapat membuat pilihan yang membabitkan nilai untuk kliennya. professional membekalkan maklumat dan terpulanglah kepada klien untuk menerimanya ataupun tidak. Klien mesti menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap maklumat yang dibekalkan yang seterusnya dianalisis. Hubungan jenis ini adalah yang paling sesuai bagi kebanyakan keadaan dan situasi. dicari kemungkinan alternatifnya dan dijangka kesannya. Klien pula membuat keputusan samada menerima atau tidak cadangan itu. Dalam proses ini.Hubungan ( Model ) Fidusiari (Fiduciary) Kebanyakan daripada kita tidak dapat mengadakan satu kontrak sebagai asas hubungan dengan seorang professional. Dalam hubungan ini. menunjukkan tentang kebaikan dan keburukan dan akhirnya mengemukakan cadangan. maka professional tersebut mempunyai obligasi untuk bersikap amanah dalam semua tindakannya.

. iaitu mempunyai sifat:1) Jujur Contoh pelanggaran : Seorang akauntan / peguam menggunakan wang kliennya tanpa izin bagi kegunaan peribadi.Dalam melaksana obligasi terhadap klien. Sekiranya maklumat ini didedahkan kepada pihak lain ia melanggar etika. tetapi ia tidak lengkap atau penganalisisannya silap. 2) Berterus-terang Contoh pelanggaran: Profesional tidak berterus terang ( katakanlah seorang peguam ) dan memanipulasi maklumat yang diberikan kepada kliennya dengan tujuan memastikan penilaian yang akan dibuat oleh klien selari dengan kehendaknya. 5) Rahsia Contoh pelanggaran: Dalam usaha membantu seorang klien. 4) Ketekunan Contoh pelanggaran: Satu draf perjanjian dibuat. Satu projek yang tidak direka bentuk dengan sempurna. 3) Kompetensi Contoh Pelanggaran: Kecuaian seorang doktor pakar yang meninggalkan alat bedah dalam tubuh pesakit. profesional mungkin mencungkil sebanyak mungkin maklumat yang bersifat peribadi dan lain-lain dan ini perlu dirahsiakan. seseorang profesional perlulah amanah.

KESIMPULAN .

LAMPIRAN .