DARULNAIM COLLEGE OF TECHNOLOGY

KOLEJ KERJASAMA:

SUBJEK:
ETIKA PROFESIONAL (UDP 2152)

TAJUK:
SOALAN NO : 4

DISEDIAKAN OLEH:
K.A.M.I

DISEDIAKAN UNTUK:
CIK AZLINA BINTI OTHMAN

TARIKH:
Jalan Padang Golf, 16100 Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. Tel: 09 - 774 7200 09 - 774 9200 Fax: 09 - 774 5044 Email: www.ktd.edu.my info@ktd.edu.my

30 SEPTEMBER 2010
Profesional

.

Berketerampilan

.

Beretika

PERAKUAN ..... Hubungan ( model ) Agensi «««««««««««««««. Hubungan ( Model ) Paternalistik««««««««««««««« Hubungan ( Model ) Kontrak«««««««««««««««««« Hubungan ( Model ) Persahabatan (Affinity)««««««««««««.. Hubungan ( Model ) Fidusiari (Fiduciary)«««««««««««««« KESIMPULAN««««««««««««««««««««««««..«« LAMPIRAN«««««««««««««««««««««««««««.ISI KANDUNGAN PERAKUAN«««««««««««««««««««««««««« PENGHARGAAN««««««««««««««««««««««««««« PENDAHULUAN««««««««««««««««««««.

ADALAH DENGAN INI DIAKUI BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DINYATAKAN ADALAH BENAR DISEDIAKAN OLEH: _________________ HAIRUL BAKKARENG (DDG/3) (911224-12-5767) _________________ MUHD FAHMI MUHAMMADAM (DDG/3) (910831-12-6441) _________________ ARIEF PELIAQ ANG (DDW/3) (911228-09-5083) PENGHARGAAN .

Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Azlina Binti Othman selaku pensyarah Etika Profesional kerana sudi memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. Segala puji hanya bagi ALLAH kerana masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat sebilik mahupun sekelas kerana sanggup membantu dan menyumbangkan idea yang bernas untuk menyiapkan tugasan ini.T. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penasihat akademik kami kerana banyak memberikan sokongan dan kata-kata semangat yang mendorong kami untuk terus bekerja keras dalam mencapai kejayaan.A.Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kepada junjungan besar nabi Muhammad S.W.W. . Semoga semua sumbangan yang telah diberikan akan dikira sebagai satu amalan disisi Allah S.

PENDAHULUAN OBLIGASI TERHADAP KLIEN (OTC) OTC menjadi persoalan pokok dalam membincangkan isu dan tanggungjawab profesional ketika memberikan perkhidmatannya. dimana ianya melibatkan Hubungan Profesional Dengan Klien. Oleh itu kami telah mengemukakan isu-isu mengenai tanggungjawab professional ketika memberikan perkhidmatannya. guru kepada pelajar. Terdapat 5 model hubungan profesional-klien. . Profesional dikehendaki memenuhi beberapa obligasi. Mungkin terdapat beberapa perbezaan antara satu profesion dengan profesion yang lain berhubung dengan kewajipan-kewajipan spesifik yang perlu ditunaikan kepada klien ataupun tanggungjawab moral kewajipankewajipan tersebut namun adalah lebih munasabah untuk menyatakan bahawa semua profesional mesti memenuhi obligasi terhadap klien-klien mereka. peguam ± klien. Doktor untuk berkhidmat kepada pesakit-pesakit mereka. wartawan-pembaca dan penonton.

sebaliknya andalah sebagai klien yang membuatnya. ada beberapa ciri yang jelas. Daripada peristiwa di atas. Beliau mengambilnya dan menyerahkannya kepada anda. Beliau hanya bertindak atas arahan anda. Anda ke kaunter bayaran. Profesional di sini hanya melaksanakan sebahagian daripada keputusan anda. Tegasnya. Transaksi inilah contoh hubungan agensi kerana jurujual sekadar menjadi agen kepada anda.Hubungan ( model ) Agensi Andaikan ada pergi ke suatu pasaraya dan terdapat beberapa barangan yang diletakkan di rak atas yang anda perlukan. Daripada menghadapi risiko pada diri sendiri. anda meminta jurujual untuk mengambilnya. 1) Jurujual tidak bertanya mengapa anda perlukan barang tersebut. profesional ini tidak membuat keputusan membeli barangan tersebut. 2) Jurujual sebagai profesional dalam situasi itu tidak menyertai anda sebagai klien dalam menganalisis keperluan anda atau masalah yang anda hadapi 3) Jurujual tidak mencadangkan alternatif lain atau mengemukakan kebaikan dan keburukan beberapa alternatif lain. Anda ingin membeli barangan tersebut. tanggungjawab-tanggungjawab disini menurut model agensi ialah:a) Tanggungjawab menganalisis masalah b) Menimbangkan penyelesaian-penyelesaian alternatif c) Memutuskan sesuatu alternatif d) Memahami masalah dan penyelesaiannya . Maknanya. menjelaskan bayaran dan membawanya pulang.

dia tidak tahu dan tidak faham mengapa perlu belajar dan bagaimana menggunting kertas boleh menyumbang kepada pembelajarannya. Profesional itulah yang mempunyai tanggungjawab untuk menganalisis masalah klien. 3. profesionallah yang bertanggungjawab hampir sepenuhnya. Hujah ini biasa digunakan oleh kalangan profesional guaman dan perubatan. 2.Hubungan ( Model ) Paternalistik Berbeza daripada hubungan agensi dimana klien yang bertanggungjawab. dalam hubungan paternalistik. memikirkan tentang alternatif. maka klien tidak perlu memiliki pengetahuan dalam bidang itu sama sekali. Oleh kerana klien tidak perlu menimbang alternatif-alternatif yang ada. mangsa kemalangan jalan raya yang tidak sedarkan diri akhirnya menyetujui tindakan doktor memotong sebelah kakinya bagi menyelamatkan nyawanya. Dalam keadaan tertentu klien tidak berkemampuan memberikan persetujuan atau buat keputusan sewajarnya akibat tekanan psikologi misalnya. Kenapa model ini diutarakan? 1. membuat keputusan dan melaksanakannya. Contohnya. . Dia tidak tahu menganalisis keperluannya. Profesional dianggap pakar dan berpengetahuan untuk menentukan apa yang terbaik untuk kliennya. Dia memerlukan GURU. Terdapat andaian bahawa keputusan profesional adalah betul. untuk menimbangkan penyelesaian alternatif dan memutuskan alternatif mana yang terbaik. Model ini menafikan kebebasan klien dalam menentukan sebarang pilihan yang melibatkan kehidupannya. Contoh:Apabila kanak-kanak dihantar ke TADIKA. Klien hanya akan dirujuk bagi sebahagian daripada pelaksanaan dan mungkin juga profesional yang melaksanakan keseluruhan keputusan.

Hubungan ( Model ) Kontrak 1) Makna Kontrak `A contract is a voluntary agreement between two parties or among three or more parties¶. ia adalah sesuai. Dalam kes membina rumah di atas. Klien boleh mempercayai profesional untuk memenuhi tanggungjawabnya seperti yang terkandung dalam kontrak kerana klien yakin bahawa profesional akan melaksanakan sesuatu yang mengikatnya secara undang-undang dan yakin juga sistem undang-undang akan menyelesaikan apa-apa pelanggaran terhadap kontrak. Pada zahirnya hubungan kontrak nampak agak ideal.( Sebuah kontrak adalah kesepakatan sukarela antara dua pihak atau di antara tiga atau lebih pihak ) Katakanlah anda merancang untuk membina rumah idaman anda. Kontraktor anda mungkin diberi tanggungjawab mereka bentuk dalaman garaj. Apabila terdapat perbezaan besar pada tahap pengetahuan mengenai masalah yang hendak dihadapi antara profesional dan klien. Mungkin anda mereka bentuk lakaran kasar rumah sementara akitek akan memikirkan cara dan di mana sistem paip dan elektrik akan diletakkan. . kontrak tersebut boleh dikuatkuasakan atas sistem undang-undang yang ada. Seterusnya menimbangkan satu alternatif tertentu. namun hubungan kontrak hanya sesuai ketika mana klien mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam sesuatu bidang yang berkaitan. Andaikata tanggungjawab-tanggungjawab ini di bahagikan menurut satu bentuk perjanjian maka hubungan antara professional dan klien menjadi hubungan kontrak. maka hubungan kontak tidaklah sesuai. tetapi tidak sesuai ketika seorang klien berjumpa dengan doktor kerana sakit jantung serius yang dihidapinya. Kepercayaan ini diasaskan kepada undang-undang. Anda mungkin memutuskan bahawa ia menjadi tugas anda untuk mengetahui tentang sistem pemanasan bantuan solar dan juga menimbangkan cara-cara alternatif untuk memasukkannya ke dalam reka bentuk anda. Misalnya. Kontrak ialah satu dokumen undang-undang dan jika dibuat untuk profesional-klien. Klien ini tidak boleh membuat kontrak untuk memperincikan siapa yang akan melakukan apa kerana dia sendiri tidak tahu hal-hal berkaitan penyakit tersebut. Kemudian kontraktor anda diarah melaksanakan cadangan anda dan akitek anda termasuk keputusan-keputusannya sendiri dan membina rumah mengikut reka bentuk yang diputuskan. Anda mendapatkan akitek & kontraktor anda dan memikirkan siapa yang akan melakukan kerja apa.

Dalam hubungan persahabatan. Hubungan mula terjalin kerana anda berdua berasal dari tempat yang sama. Namun anda bernasib baik kerana anda berjumpa dengan seorang pegawai bank yang berasal dari daerah asal anda dan kini bekerja dalam sebuah bank di negara tersebut. Bagaimanapun. Status hubungan anda dengan pegawai bank itu sentiasa berubah iaitu daripada meminta pandangannya tentang hal-hal umum sehinggalah soalan mengenai pelaburan. Hubungan seorang doktor dengan pesakitnya sepatutnya dilihat sebagai satu usaha sama memelihara kepentingan di antara 2 kawan. klien mempercayai profesional kerana terdapat sesuatu hubungan atau keyakinan selain daripada hubungan klien-profesional yang biasa. komitmen perasaan menjadi faktor untuk mewujudkan hubungan yang rapat.iaitu professional mempunyai tumpuan terhadap klien tetapi tidak begitu halnya kepada klien. . analogi ini tidak tepat apabila di aplikasi dalam hubungan profesional-klien ini kerana:1) Hubungan profesional-klien adalah searah sahaja .Hubungan ( Model ) Persahabatan (Affinity) Katakanlah kita berada di perantauan iaitu di sebuah negara yang begitu asing kepada kita terutama dari segi budaya dan bahasa. Profesional menerima seseorang klien kerana bayaran dan bukannya kerana keprihatinannya kepada individu (klien) berkenaan. 2) Dalam persahabatan.

Klien bergantung kepada pengetahuan dan kebolehan profesional untuk digunakan bagi kepentingannya. Dalam hubungan fidusiari. Klien mesti menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap maklumat yang dibekalkan yang seterusnya dianalisis. mestilah wujud suasana perbincangan yang berterusan antara professional dan klien Profesional membuat keputusan berdasarkan kepakaran teknikalnya tetapi tidak dapat membuat pilihan yang membabitkan nilai untuk kliennya.Hubungan ( Model ) Fidusiari (Fiduciary) Kebanyakan daripada kita tidak dapat mengadakan satu kontrak sebagai asas hubungan dengan seorang professional. Persetujuan dan penilaian klien diperlukan bagi membolehkannya mengambil bahagian sama dalam membuat keputusan. semakin besarlah tanggungjawab profesional terhadap kliennya. Dalam hubungan ini. Klien pula membuat keputusan samada menerima atau tidak cadangan itu. Contoh:Pesakit menyerahkan kepada doktor untuk menentukan jenis ubat yang patut diambilnya. menunjukkan tentang kebaikan dan keburukan dan akhirnya mengemukakan cadangan. maka professional tersebut mempunyai obligasi untuk bersikap amanah dalam semua tindakannya. Disebabkan klien tidak dapat menguasai semua maklumat yang dibekalkan. . Kita boleh mewujudkan hubungan fidusiari dengan profesional. professional membekalkan maklumat dan terpulanglah kepada klien untuk menerimanya ataupun tidak. merancang. Hubungan jenis ini adalah yang paling sesuai bagi kebanyakan keadaan dan situasi. dicari kemungkinan alternatifnya dan dijangka kesannya. Namun kita mahu bergantung kepada kepakaran profesional tersebut tanpa mengorbankan kebebasan diri kita sendiri. Model ini sesuai diaplikasi kepada semua peringkat klien dan kelihatan jelas apabila semakin kurang kemampuan dan kebolehan seseorang klien membuat keputusan. Dalam proses ini. profesional mempunyai tanggungjawab lebih untuk merumus. Begitu juga tidak mempunyai hubungan rapat dengan seseorang profesional yang menjadi asas kepercayaan kita kepadanya.

Sekiranya maklumat ini didedahkan kepada pihak lain ia melanggar etika. 4) Ketekunan Contoh pelanggaran: Satu draf perjanjian dibuat. tetapi ia tidak lengkap atau penganalisisannya silap. 2) Berterus-terang Contoh pelanggaran: Profesional tidak berterus terang ( katakanlah seorang peguam ) dan memanipulasi maklumat yang diberikan kepada kliennya dengan tujuan memastikan penilaian yang akan dibuat oleh klien selari dengan kehendaknya. 3) Kompetensi Contoh Pelanggaran: Kecuaian seorang doktor pakar yang meninggalkan alat bedah dalam tubuh pesakit. seseorang profesional perlulah amanah. 5) Rahsia Contoh pelanggaran: Dalam usaha membantu seorang klien. profesional mungkin mencungkil sebanyak mungkin maklumat yang bersifat peribadi dan lain-lain dan ini perlu dirahsiakan.Dalam melaksana obligasi terhadap klien. . Satu projek yang tidak direka bentuk dengan sempurna. iaitu mempunyai sifat:1) Jujur Contoh pelanggaran : Seorang akauntan / peguam menggunakan wang kliennya tanpa izin bagi kegunaan peribadi.

KESIMPULAN .

LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful