P. 1
KERAJAAN ABBASIYAH

KERAJAAN ABBASIYAH

|Views: 1,578|Likes:
Published by Roslan Yasnain

More info:

Published by: Roslan Yasnain on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam Tajuk : PENYEBARAN ISLAM ZAMAN ABBASIYYAH BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1
• • • • Menjadi khalifah selama 22 tahun Saudara kandung kepada as-Saffah Menjadikan Baghdad sebagi ibukota Memperbaiki system cukai dan saliran

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada A Abu Abbas As-Saffah B Abu Jaafar al-Mansur C Harun al-Rasyid D Al-Makmun 2 • • • Berjaya merubah kepercayaan kebanyakkan masyarakat dari menyembah berhala kepada mentauhidkan Allah Banyak masjid dan pusat dakwah dibuka Sarjana Islam telah berjuang memurnikan kepercayaan umat daripada ideologi sesat

Perkara diatas adalah merujuk kepada kesan penyebaran Islam dari aspek A Ilmu pengetahuan B Kebudayaan C Akidah D Kemasyarakatan 3 Berikut adalah faktor luaran penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah I II III IV A B C D 4 Penggunaan Bahasa Arab secara meluas Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar Galakan khalifah Kedudukan Baghdad yang strategik I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Berikut ialah system pemerintahan Kerajaan Abbasiyah I Al-Wazir II Al-Hijabah III Al-Khalifah IV Al-Munawarah A I dan II B I dan III C II dan IV

5. Khalifah Jaafar al-Makmun telah menjadikan ____________ sebagai ibu kota pemerintahan kerajaannya. (a) (b) (c) Terangkan kesan positif penyebaran Islam dari segi kemasyarakatan.D III dan IV 1. Terangkan secara ringkas latar belakang penubuhan kerajaan ini. Lengkapkan struktur organisasi Kerajaan Abbasiyah dibawah : Khalifah a)___________ b)____________ 2. 3. Bahagian B 1. Sistem pelantikan khalifah zaman kerajaan Abbasiyah ialah secara_________ Pengasas kepada kerajaan Abbasiyah ialah_______________. [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT SKIMA JAWAPAN. _______________ merupakan Khalifah Abbasiyah yang paling warak dan terkenal. 4. [ 4 markah ] Nyatakan sumbangan dan jasa Khalifah Harun al-Rasyid [ 4 markah ] Pemerintahan kerajaan Abbasiyah dikenali sebagai zaman keemasan tamadun Islam. BAHAGIAN A : .

diasaskan Abu Abbas al-Saffah (2x2=4 M) . Baghdad BAHAGIAN B : 1. B C A B Isi tempat kosong : 1.membina banyak prasarana seperti rumah sakit. 3.menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu. Harun al-Rasyid 3. Abu Abbas al-Saffah 5. 2. a : - (b) Al-Dawawin - menghapuskan sistem perhambaan mengajar konsep keadilan memberi peluang bukan Arab khususnya Parsi untuk memegang jawatan utama negara Orang bukan Islam bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing (2x2=4 M) b: Sumbangan dan jasa khalifah Harun: . warisan 4.mewujudkan jawatan al-Qadi al-Qada . (a) Al-Wazir 2. farmasi dan pusat pengajian (2x2=4 M) c: Latarbelakang kerajaan Abbasiyah: .1.menubuhkan Baitulhikmah . 4. kebudayaan dan perdagangan .nama kerajaan diambil daripada nama bapa saudara nabi-Al-Abbas .penubuhannya adalah untuk merealisasikan idea keturunan Bani Hasyim yang dikatakan lebih banyak memerintah .

Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam Tajuk : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN ABASIYYAH BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A. . C dan D. B.

III dan IV 4 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: 1. 3. Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah: . ____________ ialah sebuah perpustakaan awam yang ulung di Kaherah. A B C D Pusat pertemuan para sarjana Pusat latihan para ilmuan Pusat perbendaharaan negara Pusat penyelidikan ilmiah 2 Sumber kewangan kebanyakan pusat pengajian ialah A B C D Hasil pertanian Harta zakat Harta rampasan perang Hasil tanah-tanah wakaf 3 Perpustakaan BaitulHikmah telah dibina pada zaman pemerintahan A Khalifah Al-Makmun B Khalifah Harun ar-Rasyid C Khalifah Abu Abbas as-Saffah D Khalifah Abu Jaafar al-Mansur Institusi pendidikan yang terdapat pada zaman Bani Abbasiyyah I Masjid II Rumah-rumah ulama III Perpustakaan IV Pusat pengajian A I dan II B II dan III C I . 2.1 Berikut ialah kegiatan Baitul Hikmah dalam bidang pendidikan kecuali. Mesir Khalifah __________ menjadikan istana untuk para sarjana Islam menyampaikan ilmu..III dan IV D II .

Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah: Tokoh Tahir b Hayyan Hassan b Khaitham As-syarif al-Idrisi Bidang Ilmu a)________________________ b)________________________ c)________________________ 5. [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT SKIMA JAWAPAN. (a) (b) (c) Nyatakan dua faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Soalan 5 berpandukan rajah berikut: Penemuan formula dalam bidang Matematik a)___________ b)____________ c)_________________ Bahagian B 1.Bidang Ilmu a)___________ b)____________ 4.Jelaskan tiga fungsi institusi tersebut [ 6 markah ] Terangkan bidang-bidang ilmu yang diterokai oleh umat Islam pada zaman Abbasiyyah. . [ 4 markah ] Terdapat pelbagai institusi pendidikan pada zaman Abbasiyyah.

Darul Hikmah 2. 3.kimia. 2.ilmu berteraskan akal – Matematik.tafsir. a : Dua faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyyah: - usaha dan galakan para khalifah aktiviti penterjemahan kestabilan politik dan kewangan kreativiti para ulama hubungan diplomatik dengan negara luar kedudukan Baghdad sebagai pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa (2x2=4 M) b: Tiga fungsi : Masjid : sebagai tempat ibadat dan penyebaran ilmu Perpustakaan : tempat menyimpan khazanah karya ilmu dan tempat rujukan Istana Khalifah : tempat perbincangan para ulama dan menyampaikan ilmu pada masyarakat Pusat pengajian : tempat rakyat mendapat pendidikan formal (3x2=6 M) c: Bidang ilmu: . a) Kimia b) Fizik c) Geografi 5.geografi (2x2=4 M) Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam .ilmu berteraskan wahyu. fekah. tauhid . a) berteraskan wahyu b) berteraskan akal 4.BAHAGIAN A : 1.fizik. a) Algebra b) Geometry c) Logarithm BAHAGIAN B : 1. Al-Muktadidu Billah 3. falak. C D B C Isi tempat kosong : 1.hadis. 4.

Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. C dan D. 1 Pertanian Sektor utama ekonomi kerajaan Abasiyyah Y Perdagangan Apakah nama sektor Y di atas? A Perlombongan B Pelancongan C Perkapalan D Perindustrian 2 Diantara berikut yang manakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan Abasiyyah untuk memajukan sector pertanian. B. I Membina saliran II Membina rumah api untuk panduan kapal III Membuka tanah untuk kawasan pertanian baru IV Membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV Pelabuhan utama ekonomi zaman Abasiyyah ialah I Baghdad II Maghribi III Basrah IV Yaman A I dan II B II dan IV C I dan III D III dan IV 3. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: .Tajuk : PERKEMBANGAN EKONOMI KERAJAAN ABASIYYAH BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A.

D 2.Apakah maksud Baitul Mal? [ 2 markah ] Jelaskan dua peranan Baitul Mal pada zaman tersebut? [ 4 markah ] Sumber kewangan kerajaan Abasiyyah terbahagi kepada enam antaranya alKharaj dan Usyur. Mesir dan Syam 4. [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT SKIMA JAWAPAN.________________________ Bahagian B 1. Jabatan pengairan dan saliran pada zaman Abasiyyah dinamakan ____________ _____________ berfungsi menguruskan pendapatan dan perbelanjaan kerajaan Abasiyyah. Dewan al-Ma’ 2. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan keduanya. (a) Baitul Mal adalah salah satu institusi pengurusan ekonomi kerajaan Abasiyyah. (a) (b) 2. Bahrain dan Lubnan . Diwanul Nafaqah 3. 2. C Isi tempat kosong : 1. BAHAGIAN A : 1. Andalus dan Maghribi 5. Barangan kulit dan senjata 5.1. Khurasan._________________ Perhiasan dan batu permata Mesir. Yaman.________________________ 4. Soalan 3 hingga 5 berdasarkan rajah di bawah: Hasil barangan Negara Pengeluar Pinggan mangkuk 3. A 3.

a : Maksud Baitul Mal: Institusi kewangan terbesar negara/ Bank Negara/Perbendaharaan Negara (1x2=2 M) b: Dua peranannya : .cukai tanah milik orang bukan Islam Usyur.mengurus sumber pendapatan negara .mengawal belanjawan negara (2x2=4 M) 2.kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan. a: Kharaj. (2x2=4 M) Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam Tajuk : ZAMAN KEJATUHAN KERAJAAN ABASIYYAH .BAHAGIAN B : 1.

Jelaskan tiga faktor kejatuhan kerajaan tersebut? [ 6 markah ] Terangkan dua pengajaran yang dapat di ambil disebalik kejatuhan Abasiyyah. [ 4 markah ] SKIMA JAWAPAN.. Soalan 3 hingga 5 berdasarkan rajah di bawah: Penyerangan musuh luar ke atas pemerintahan Abasiyyah Arah serangan Arah Utara Arah Barat Arah Timur Musuh Luar 3..________________________ 5.________________________ Bahagian B 1. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. B. 3.. C dan D. 1 Kerajaan Abasiyyah berjaya ditawan oleh tentera Monggol pada tahun 1258 M di bawah pimpinan. (a) (b) Kerajaan Abasiyyah telah memerintah lebih daripada lima abad.BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A. A Holagu Khan B Genghiz Khan C Kublai Khan D Jabir Khan Manakah diantara berikut adalah fenomena yang melemahkan institusi khalifah kerajaan Abasiyyah? A Pemimpin yang cerdik tetapi lemah mentadbir B Pemimpin yang akur dengan kemahuan rakyat C Pemilihan pemimpin dari berbagai bangsa D Perebutan kuasa 2 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: 1. . Kerajaan Abasiyyah merosot semasa pemerintahan ____________ Kegawatan ekonomi di zaman Abasiyyah disebabkan oleh __________ dan pemberontakan.________________________ 4. 2.

pemerintahan mengabaikan ajaran Islam .BAHAGIAN A : 1.sentiasa hidup bersatu padu .pemerintahan lalai dari tanggungjawab kerana kemewahan hidup .jangan mudah percaya kepada musuh . D Isi tempat kosong : 1. Armania 4.wujud semangat kabilah/ asabiyah (3x2=6 M) b: Dua pengajaran : . AL-Wasik Billah 2. a : Tiga faktor kejatuhan: .elakkan daripada berlaku permusuhan diantara kaum .setiap keputusan hendaklah dibuat secara mesyuarat . A 2. tentera Georgia. rusuhan 3. tentera salib 5. tentera Mongol BAHAGIAN B : 1.setiap pemimpin hendaklah mentadbir dengan ikhlas dan berwibawa (2x2=4 M) .pilih kasih .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->