P. 1
Assignment Akaun2

Assignment Akaun2

|Views: 616|Likes:
Published by k920721

More info:

Published by: k920721 on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN

MUHAMAD SYAKIR SHUKOR A06

PERSOALAN PERAKAUANAN PENGURUSAN

1

diharapkan dapat menjawab segala persoalan mengenai perakaunan pengurusan 3 4 5 6 6 ISI KANDUNGAN 7 9 9 10 11 11 2 .persoalan mengenai perakaunan pengurusan.Dengan ini.AA025 E AKAUNAN ENGURUSAN Bil 1 Persoalan Syarat kelayakan akauntan pengurusan 2 Maksud belanjawan beserta contoh 3 Kepentingan kawalan dalam syarikat 4 Belanjawan tunai penentu prestasi syarikat 5 Penentuan kos produk dan perkhidmatan penting 6 Contoh ciri-ciri maklumat perakaunan pengurusan 7 Gambarajah kawalan dan penilaian prestasi 8 9 Ciri fleksibel dalam perniagaan Perakaunan pengurusan tidak terikat dengan akta 10 Belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira -kira 11 12 Varians dalam perniagaan Kelebihan belanjawan fleksibel   ¡   m/s 3 A lhamdullah.dengan limpah dan kurnia Allah.

AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 1.Menurut Institusi Akauntan -akauntan Kos Dan Pengurusan di England dan Wales.belanjawan ialah ³sebuah penyata yang kuantitatif dan kewangan yang disediakan serta diluluskan sebelum sesuatu tempoh tertentu tentang satu polisi yang akan diikuti sepanjang tempoh tersebut. 2. 2.2.belanjawan buruh langsung.mengawal dan menilai sumber yang ada.Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan serta contohnya? 2.1.1.2.bertujuan untuk mencapai sesuatu objektif.Apakah syarat kelayakan akauntan pengurusan? 1. 2.Mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya (gred W41:P1T9)atau ahli penuh badan -badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf kerajaan(gred W41:P1T9) atau kedua -duanya(gred W41:P1T9) 2. 2.syarikat perlu merancang.belanjawan belian bahan mentah.4.1.Belanjawan induk merupakan satu belanjawan yang mengandungi belanjawan-belanjawan yang meliputi keseluruhan aktiviti operasi syarikat.3.Sebagai satu langkah untuk menghadapi persaingan yang hebat pada masa depan.Contoh belanjawan kewangan i alah belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira-kira.3. 2.Warganegara dan berusia tidak kurang dari 18 tahun 1.belanjawan kos barang dijual dan belanjawan penyata pendapatan.belanjawan overhed kilang.Manakala belanjawan fleksibel ialah satu siri belanjawan yang disediakan untuk beberapa tahap aktiviti tertentu 3 ¢ ¢ .3.belanjawan inventori akhir barang siap.mengorganisasi.Ia terbahagi kepada dua iaitu belanjawan operasi dan belanjawan kewangan.Contoh belanjawan operasi ialah belan jawan jualan.Segala aktiviti yang dirancang untuk mencapai objektif syarikat boleh dicapai jika syarikat bijak menguruskan satu penyata iaittu satu penyata yang dinamakan belanjawan.Belanjawan dapat dibahagikan kepada 2 iaitu belanjawan induk dan belanjawan fleksibel.belanjawan pengeluaran.1.

kawalan semasa dan kawalan akhir an.Pada peringkat kawalan awala n.Secara keseluruhannya.1.Semasa penetapan piawaian.kelemahan.pihak pengurusan akan menyediakan satu piawaian yang menepati kebolehan syarikat iaitu melalui proses perancangan.kawalan penting bagi memastikan piawaian yang ditetapkan oleh tercapai dan memastikan tiada sebarang penyelewengan atau pembaziran berlaku bermula dari awal hingga akhir proses pengeluaran.Sebelum sesebuah projek atau aktiviti operasi dijalankan.pihak pengurusan akan memastikan segala sumber-sumber pengeluaran mencukupi dan berkualiti tinggi.4. 3.Terdapat beberapa alat -alat kawalan digunakan dan salah satu daripadanya adalah belanjawan.halangan dan peluang yang syarikat ada.pihak pengurusan akan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 3.Apakah kepentingan kawalan dalam sesebuah organisasi? 3.3.2.Pada tahap 4 ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ roses kawalan .Berikut adalah carta proses kawalan dalam sesebuah organisasi roses penetapan piawaian roses penilaian prestasi roses tindakan pembetulan ataupun operasi diteruskan 3.Proses kawalan terbahagi kepada tiga bah agian iaitu kawalan awalan. 3.

2.6.Mereka juga dapat mengetahui kadar dividen yang akan diterima. 4.pihak pengurusan perlu menyediakan belanjawan modal untuk memilih dan membiayai pelaburan aset tersebut.Bagaimanakah untuk mengetahui prestasi syarikat melalui belanjawan tunai? 4.Selain itu. Kawalan penting pada peringkat ini untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran berlaku.Jika prestasi dicapai terlalu rendah atau terlalu tinggi.prestasi syarikat dapat dinilai dari segi kedudukan kewangan semasa syarikat.pihak pengurusan haruslah segera melakukan tindakan pembetulan.proses penilaian prestasi iaitu perbandingan antara prestasi akhir dengan piawian yang ditetapkan diadakan.Setelah menganalisis semua sumber yang ada.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN ini. 3.Belanjawan tunai disediakan oleh seorang akauntan untuk menunjukkan jumlah wang yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti perniagaan pada tempoh yang akan datang supaya syarikat tidak menghadapi masal ah kekurangan wang.pihak pengurusan harus memastikan sumber -sumber kewangan yang ada mencukupi untuk keseluruhan proses pengeluaran.Selain itu. ¥ ¥ 5 .3.kilang dan lain -lain tidak mencukupi.Prestasi syarikat dapat dinilai dengan melihat kepada kecekapan firma dalam menjangka sebarang penerimaan dan merancang sebarang perbelanjaan.1.proses pengeluaran dijalankan. 3.Tujuannya untuk memastikan produk yang dikeluarkan mempunyai kualiti tinggi dan sumber-sumber yang ada digunakan dengan cekap.Adakah syarikat mempunyai kedudukan yang kukuh atau syarikat perlu membuat sebarang bentuk pinjaman. 4.tindakan pembetulan diadakan bagi memastikan tahap pengeluaran adalah paling optimum.jika berlakunya sebarang kesilapan ber laku.Melalui belanjawan tunai juga.Selain itu.Setelah proses pengeluaran selesai. Jika sumber modal iaitu mesin.segala perbelanjaan akan direkod pada setiap tahap pengeluaran mengunakan belanjawan fleksibel. 4.Pada peringka t ini.pemegang saham dapat mengetahui aliran wang masuk dan keluar serta masanya.5.segala kos-kos perbelanjawan akan direkod menggunakan b elanjawan induk .

Kos produk perlu ditentukan bagi mengetahui jualan dan harga minimim yang perlu diletakkan bagi mendapat sekurang -kurangnya pulangan kos pengeluaran 6.boleh difahami.setiap butiran penerimaan dan pembayaran mestilah melibatkan pengeluaran 500 buah kereta bukannya melibat perbelanja an umum syarikat 2 Boleh difahami Penggunaan istilah yang mudah Contohnya.kos bahan dan kos proses.jika syarikat memilih untuk mengeluarkan 500 buah kereta sehari.Ciri maklumat pengurusan terbahagi kepada 5 iaitu relevan.Apakah contoh bagi setiap ciri-ciri maklumat pengurusan? 6.akauntan haruslah merekodkan pembeliaan mesin fotokopi sebagai pembelian mesin fotokopi bukannya mesin rizo 3 Tepat pada masa Segala butiran yang direkodkan haruslah tepat pada masanya ¦ ¦ 6 .tepat pada masa.Berikut adalah jadual berserta contohnya Bil 1 Ciri-ciri Relevan Contoh Segala butiran yang digunakan mestilah melibatkan keputusan yang berbeza dan berkaitan dengan masa depan.boleh dibandingkan dan boleh dipercayai 6.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 5.2.1.untung dan jualan bagi tujuan pembutan keputusan 5.1. setelah selesai mengira kos kerja. Contohnya.2.pihak pengurusan akan mengadakan analisis kos volum untung untuk mengkaji hubung kait antara kos .Mengapakah syarikat perlu menentukan kos produk atau perkhidmatan? 5.

Bagaimanakah cara pihak pengurusan membuat kawalan dan penilaian prestasi?beserta rajah.Semasa penetapan piawaian. Segala transaksi mestilah boleh dibezakan melalui lokasi.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 4 Boleh dibandingkan 5 Boleh dipercayai 7. Contohnya.pembeliaan bahan mentah mestilah mempunyai dokumendokumen sumber bagi menyokong transaksi tersebut 7 .Sebelum sesebuah projek atau aktiviti operasi dijalankan.pihak pengurusan akan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan.transaksi pembelian bahan mentah haruslah direkod secara spesifik dan boleh dibezakan Segala transaksi yang berlaku mestilah mempunyai dokumen-dokumen sumber Contohnya. § § Contohnya transaksi yang berlaku pada 12 julai haruslah direkod sebagai maklumat perakaunan pada 12 julai .halangan dan peluang yang syarikat ada.pihak pengurusan akan menyediakan satu piawaian yang menepati kebolehan syarikat iaitu melalui proses perancangan.kelemahan.masa dan fungsi. 7.1.

Jika sumber modal iaitu mesin.Pada peringkat kawalan awalan. 7.proses pengeluaran dijalankan.pihak pengurusan perlu menyediakan belanjawan modal untuk memilih dan membiayai pelaburan aset tersebut.Pada peringkat ini.Setelah menganalisis semua sumber yang ada.Selain itu.Proses kawalan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu kawalan awalan.2.4. 7.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 7.Berikut adalah carta proses kawalan dalam sesebuah organisasi roses penetapan piawaian S roses penilaian prestasi roses tindakan pembetulan ataupun operasi diteruskan 7.pihak pengurusan akan memastikan segala sumber-sumber pengeluaran mencukupi dan berkualiti tinggi.Terdapat beberapa alat -alat kawalan digunakan dan sa lah satu daripadanya adalah belanjawan.Kawalan penting pada peringkat ini 8 © © © © ¨ ¨ roses kawalan .5.kilang dan lain -lain tidak mencukupi.Secara keseluruhannya.kawalan penting bagi memastikan piawaian yang ditetapkan oleh tercapai dan memastikan tiada sebarang penyelewengan atau pembaziran berlaku bermula dari awal hingga akhir proses pengeluaran.Pada tahap ini.segala kos-kos perbelanjawan akan direkod menggunakan belanjawan ind uk .3.kawalan semasa dan kawalan akhiran.pihak pengurusan harus memastikan sumber -sumber kewangan yang ada mencukupi untuk keseluruhan proses pengeluaran.segala perbelanjaan akan direkod pada setiap tahap pengeluaran mengunakan belanjawan fleksibel.

2.Fleksibel bermaksud maklumat yang digunakan tidak semestinya tepat tetapi ia mudah disesuaikan mengikut keperluan keputusan yang dibuat.pihak pengurusan haruslah segera melakukan tindakan pembetulan. maklumat perakaunan 9   .dimana segala maklumat adalah tidak tepat tetapi hanyalah berbentuk ramalan.Segala butiran dan maklumat perakaunan pengurusan tidak perlu didedahkan kepada pihak luar organisasi.1. 9.jika berlakunya sebarang kesilapan berlaku.1.Oleh itu. 7.maklumat tersebut ramalan.Ia penting bagi memastikan syarikat dapat ditakbir dan diurus dengan baik.Segala urusniaga dan aktiv iti operasi syarikat berbentuk ramalan.Maka segala transaksi yang terlibat hanyalah melibatkan urusan operasi harian syarikat. 9.Segala butiran dan maklumat yang terlibat tidak perlu melibatkan pihak luar organisasi.Apakah yang dimaksudkan dengan perakaunan pengurusan tidak terikat dengan akta? 9.Ia hanya diperlukan oleh pihak pengurusan sahaja bagi mengurus syarikat.Dimana syarikat hanyalah menganggarkan penerimaan dan pembayaran pada masa hadapan.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran berlaku.Skop bidang tugas akauntan pengurusan hanya melibatkan penyediaan maklumat kewangan / kos kepada pengguna dalaman bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan .Jika prestasi dicapai terlalu rendah atau terlalu tinggi.2. 8.ia akan membolehkan syarikat merancang kewangan m asa depan samaada untuk membuat keputusan pembiayaan atau keputusan pelaburan.6.Setelah proses pengeluaran selesai.Bagaimanakah ciri fleksibel boleh berperanan dalam perakaunan pengurusan? 8. 8.Selain itu.proses proses penilaian prestasi iaitu perbandingan antara prestasi akhir dengan piawian yang ditetapkan diadakan.Apabila sesebuah maklumat berbentuk fleksibel.Tujuannya untuk memastikan produk yang dikeluarkan mempunyai kualiti tinggi dan sumber-sumber yang ada digunakan dengan cekap.tindakan pembetulan diadakan bagi memastikan tahap pengeluaran adalah paling optimum.Selain itu.

. ormat belanjawan ini sama dengan format kunci kira -kira. . ikenali juga sebagai belanjawan kunci kira kira proforma. . .Belanjawan tunai diwujudkan bertujuan untuk menentukan samaada lebihan atau kurangan yang berlaku dalam urusan operasi syarikat. .Ia berbanding perakauan kewangan ang perlu didedahkan kepada umum untuk mengkaji kedudukan kewangan semasa sesebuah syarikat dan ia terikat dengan akta kenyataan laporan kewangan ekoran maklumat yang diterima umum haruslah seragam dan mempunyai piawaian antarabangsa.Belanjawan kunci kira-kira disediakan menggunakan kunci kira -kira tahun semasa dan tahun selepasnya. . . .Apakah yang dimaksudkan dengan sisihan atau arian dari aspek perniagaan? 10 .Belanjawan ini mempunyai pembiayaan.AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN pengurusan ti ak terikat pada ana -mana akta. syeksen iaitu penerimaan.Berikut adalah format belanjawan tunai: .Apakah kepentingan dan bagaimanakah menwujudkan belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira-kira. .piawaian mahupun takbir urus ang tertentu.pembayaran dan . .

engan menganalisis arians.ia membantu pihak pengurusan untuk meminimumkan kos dan membaiki belanjawan semasa. .Pihak pengurusan juga dapat membuat perbandingan antara belanjawan sebenar dengan belanjawan yang dibuat pada awal operasi. .pihak pengurusan dapat mengetahui hasil dan belanja sebenar yang terlibat pada setiap tahap aktiviti. .ia menunjukkan varian yang disebabkan oleh kawalan kos yang baik atau sebaliknya. leh itu. . . . .tindakan penilaian prestasi syarikat dapat dibuat.. arians 11 .Varians digunakan untuk melakukan analisis arians.Belanjawan fleksibel ialah satu siri belanjawan yang disediakan untuk beberapa tahap aktiviti tertentu.AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN .Kos piawai menjadi satu kayu ukur atau alat untuk mengawal perbelanjaan operasi. .Analisis arians terbahgi kepada buruh langsung dan arians overhed. . . engan menggunakan belanjawan fleksibel.contoh format iaitu arians bahan langsung.Varians ialah perbezaan antara k os piawaian dan kos sebenar.Selain itu. .Apakah kelebihan menyediakan belanjawan fleksibel? .Kos piawian adalah kos yang dijangkakan mankala kos sebenar ialah kos sebenar yang dibelanjakan bagi setiap unit barang siap.

PE AKAUNAN K S AN PEN U USAN.Universiti Malaya.MODUL AA Kuala Nerang. alaysian ommercial ertificate(MCC). . . . .PEN U USAN PE NIA AAN ILI SA U AN . homson.Sabri Haji Hussin.AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN Bib iogr fi .Unit Perakaunan Kolej Mara 12 . ederal Publication. PE AKAUNAN PEN U USAN.Low oon Yean.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->