P. 1
Assignment Akaun2

Assignment Akaun2

|Views: 616|Likes:
Published by k920721

More info:

Published by: k920721 on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN

MUHAMAD SYAKIR SHUKOR A06

PERSOALAN PERAKAUANAN PENGURUSAN

1

dengan limpah dan kurnia Allah.diharapkan dapat menjawab segala persoalan mengenai perakaunan pengurusan 3 4 5 6 6 ISI KANDUNGAN 7 9 9 10 11 11 2 .AA025 E AKAUNAN ENGURUSAN Bil 1 Persoalan Syarat kelayakan akauntan pengurusan 2 Maksud belanjawan beserta contoh 3 Kepentingan kawalan dalam syarikat 4 Belanjawan tunai penentu prestasi syarikat 5 Penentuan kos produk dan perkhidmatan penting 6 Contoh ciri-ciri maklumat perakaunan pengurusan 7 Gambarajah kawalan dan penilaian prestasi 8 9 Ciri fleksibel dalam perniagaan Perakaunan pengurusan tidak terikat dengan akta 10 Belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira -kira 11 12 Varians dalam perniagaan Kelebihan belanjawan fleksibel   ¡   m/s 3 A lhamdullah.persoalan mengenai perakaunan pengurusan.Dengan ini.

2.Warganegara dan berusia tidak kurang dari 18 tahun 1.Contoh belanjawan operasi ialah belan jawan jualan.belanjawan ialah ³sebuah penyata yang kuantitatif dan kewangan yang disediakan serta diluluskan sebelum sesuatu tempoh tertentu tentang satu polisi yang akan diikuti sepanjang tempoh tersebut.Manakala belanjawan fleksibel ialah satu siri belanjawan yang disediakan untuk beberapa tahap aktiviti tertentu 3 ¢ ¢ .belanjawan overhed kilang.2.Sebagai satu langkah untuk menghadapi persaingan yang hebat pada masa depan.belanjawan belian bahan mentah.belanjawan kos barang dijual dan belanjawan penyata pendapatan.Contoh belanjawan kewangan i alah belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira-kira.Apakah syarat kelayakan akauntan pengurusan? 1. 2.Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan serta contohnya? 2.3. 2.mengawal dan menilai sumber yang ada.Ia terbahagi kepada dua iaitu belanjawan operasi dan belanjawan kewangan.belanjawan inventori akhir barang siap.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 1.1.1.1.3.syarikat perlu merancang.belanjawan pengeluaran.2.Menurut Institusi Akauntan -akauntan Kos Dan Pengurusan di England dan Wales.mengorganisasi.3.belanjawan buruh langsung.bertujuan untuk mencapai sesuatu objektif. 2.1.Mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan setaraf dengannya (gred W41:P1T9)atau ahli penuh badan -badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf kerajaan(gred W41:P1T9) atau kedua -duanya(gred W41:P1T9) 2.4. 2.Segala aktiviti yang dirancang untuk mencapai objektif syarikat boleh dicapai jika syarikat bijak menguruskan satu penyata iaittu satu penyata yang dinamakan belanjawan.Belanjawan induk merupakan satu belanjawan yang mengandungi belanjawan-belanjawan yang meliputi keseluruhan aktiviti operasi syarikat.Belanjawan dapat dibahagikan kepada 2 iaitu belanjawan induk dan belanjawan fleksibel.

AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 3.4.Semasa penetapan piawaian.pihak pengurusan akan menyediakan satu piawaian yang menepati kebolehan syarikat iaitu melalui proses perancangan.3.Pada peringkat kawalan awala n.kawalan semasa dan kawalan akhir an.Apakah kepentingan kawalan dalam sesebuah organisasi? 3. 3. 3.2.Secara keseluruhannya.Berikut adalah carta proses kawalan dalam sesebuah organisasi roses penetapan piawaian roses penilaian prestasi roses tindakan pembetulan ataupun operasi diteruskan 3.pihak pengurusan akan memastikan segala sumber-sumber pengeluaran mencukupi dan berkualiti tinggi.Terdapat beberapa alat -alat kawalan digunakan dan salah satu daripadanya adalah belanjawan.Sebelum sesebuah projek atau aktiviti operasi dijalankan.kawalan penting bagi memastikan piawaian yang ditetapkan oleh tercapai dan memastikan tiada sebarang penyelewengan atau pembaziran berlaku bermula dari awal hingga akhir proses pengeluaran.Pada tahap 4 ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ roses kawalan .kelemahan.1.halangan dan peluang yang syarikat ada.Proses kawalan terbahagi kepada tiga bah agian iaitu kawalan awalan.pihak pengurusan akan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan.

AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN ini. Kawalan penting pada peringkat ini untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran berlaku.Prestasi syarikat dapat dinilai dengan melihat kepada kecekapan firma dalam menjangka sebarang penerimaan dan merancang sebarang perbelanjaan.segala kos-kos perbelanjawan akan direkod menggunakan b elanjawan induk .6.proses pengeluaran dijalankan.pihak pengurusan perlu menyediakan belanjawan modal untuk memilih dan membiayai pelaburan aset tersebut. 4.Adakah syarikat mempunyai kedudukan yang kukuh atau syarikat perlu membuat sebarang bentuk pinjaman.prestasi syarikat dapat dinilai dari segi kedudukan kewangan semasa syarikat.Selain itu.Setelah menganalisis semua sumber yang ada.2. 4. 3.1.Belanjawan tunai disediakan oleh seorang akauntan untuk menunjukkan jumlah wang yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti perniagaan pada tempoh yang akan datang supaya syarikat tidak menghadapi masal ah kekurangan wang.Jika prestasi dicapai terlalu rendah atau terlalu tinggi.proses penilaian prestasi iaitu perbandingan antara prestasi akhir dengan piawian yang ditetapkan diadakan. ¥ ¥ 5 . 3.Pada peringka t ini.Tujuannya untuk memastikan produk yang dikeluarkan mempunyai kualiti tinggi dan sumber-sumber yang ada digunakan dengan cekap.Selain itu.Bagaimanakah untuk mengetahui prestasi syarikat melalui belanjawan tunai? 4.Mereka juga dapat mengetahui kadar dividen yang akan diterima.pemegang saham dapat mengetahui aliran wang masuk dan keluar serta masanya. Jika sumber modal iaitu mesin.Selain itu.jika berlakunya sebarang kesilapan ber laku.tindakan pembetulan diadakan bagi memastikan tahap pengeluaran adalah paling optimum.Melalui belanjawan tunai juga.segala perbelanjaan akan direkod pada setiap tahap pengeluaran mengunakan belanjawan fleksibel.3.kilang dan lain -lain tidak mencukupi. 4.5.pihak pengurusan harus memastikan sumber -sumber kewangan yang ada mencukupi untuk keseluruhan proses pengeluaran.Setelah proses pengeluaran selesai.pihak pengurusan haruslah segera melakukan tindakan pembetulan.

boleh difahami.Kos produk perlu ditentukan bagi mengetahui jualan dan harga minimim yang perlu diletakkan bagi mendapat sekurang -kurangnya pulangan kos pengeluaran 6.Ciri maklumat pengurusan terbahagi kepada 5 iaitu relevan.1.Mengapakah syarikat perlu menentukan kos produk atau perkhidmatan? 5. Contohnya.2.akauntan haruslah merekodkan pembeliaan mesin fotokopi sebagai pembelian mesin fotokopi bukannya mesin rizo 3 Tepat pada masa Segala butiran yang direkodkan haruslah tepat pada masanya ¦ ¦ 6 .Berikut adalah jadual berserta contohnya Bil 1 Ciri-ciri Relevan Contoh Segala butiran yang digunakan mestilah melibatkan keputusan yang berbeza dan berkaitan dengan masa depan.jika syarikat memilih untuk mengeluarkan 500 buah kereta sehari.setiap butiran penerimaan dan pembayaran mestilah melibatkan pengeluaran 500 buah kereta bukannya melibat perbelanja an umum syarikat 2 Boleh difahami Penggunaan istilah yang mudah Contohnya.Apakah contoh bagi setiap ciri-ciri maklumat pengurusan? 6.boleh dibandingkan dan boleh dipercayai 6.pihak pengurusan akan mengadakan analisis kos volum untung untuk mengkaji hubung kait antara kos .untung dan jualan bagi tujuan pembutan keputusan 5.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 5.2.1.kos bahan dan kos proses.tepat pada masa. setelah selesai mengira kos kerja.

1.halangan dan peluang yang syarikat ada.pihak pengurusan akan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan. Contohnya.pembeliaan bahan mentah mestilah mempunyai dokumendokumen sumber bagi menyokong transaksi tersebut 7 .AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 4 Boleh dibandingkan 5 Boleh dipercayai 7.Bagaimanakah cara pihak pengurusan membuat kawalan dan penilaian prestasi?beserta rajah. § § Contohnya transaksi yang berlaku pada 12 julai haruslah direkod sebagai maklumat perakaunan pada 12 julai .kelemahan.transaksi pembelian bahan mentah haruslah direkod secara spesifik dan boleh dibezakan Segala transaksi yang berlaku mestilah mempunyai dokumen-dokumen sumber Contohnya.pihak pengurusan akan menyediakan satu piawaian yang menepati kebolehan syarikat iaitu melalui proses perancangan.Sebelum sesebuah projek atau aktiviti operasi dijalankan.Semasa penetapan piawaian.masa dan fungsi. Segala transaksi mestilah boleh dibezakan melalui lokasi. 7.

Selain itu.2.segala kos-kos perbelanjawan akan direkod menggunakan belanjawan ind uk .pihak pengurusan perlu menyediakan belanjawan modal untuk memilih dan membiayai pelaburan aset tersebut.Pada peringkat kawalan awalan. 7.Kawalan penting pada peringkat ini 8 © © © © ¨ ¨ roses kawalan .kawalan semasa dan kawalan akhiran.pihak pengurusan harus memastikan sumber -sumber kewangan yang ada mencukupi untuk keseluruhan proses pengeluaran.AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN 7.Proses kawalan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu kawalan awalan.5.Terdapat beberapa alat -alat kawalan digunakan dan sa lah satu daripadanya adalah belanjawan.proses pengeluaran dijalankan.Pada tahap ini.Pada peringkat ini.4.Berikut adalah carta proses kawalan dalam sesebuah organisasi roses penetapan piawaian S roses penilaian prestasi roses tindakan pembetulan ataupun operasi diteruskan 7.Jika sumber modal iaitu mesin.pihak pengurusan akan memastikan segala sumber-sumber pengeluaran mencukupi dan berkualiti tinggi.Secara keseluruhannya.kawalan penting bagi memastikan piawaian yang ditetapkan oleh tercapai dan memastikan tiada sebarang penyelewengan atau pembaziran berlaku bermula dari awal hingga akhir proses pengeluaran.Setelah menganalisis semua sumber yang ada.3. 7.segala perbelanjaan akan direkod pada setiap tahap pengeluaran mengunakan belanjawan fleksibel.kilang dan lain -lain tidak mencukupi.

2.Ia hanya diperlukan oleh pihak pengurusan sahaja bagi mengurus syarikat. 8. 9.Skop bidang tugas akauntan pengurusan hanya melibatkan penyediaan maklumat kewangan / kos kepada pengguna dalaman bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan .AA025 ERAKAUNAN ENGURUSAN untuk memastikan tidak berlakunya penyelewengan dan pembaziran berlaku.Segala butiran dan maklumat yang terlibat tidak perlu melibatkan pihak luar organisasi. 9.Segala butiran dan maklumat perakaunan pengurusan tidak perlu didedahkan kepada pihak luar organisasi.2.1. 7.Selain itu.maklumat tersebut ramalan.1.proses proses penilaian prestasi iaitu perbandingan antara prestasi akhir dengan piawian yang ditetapkan diadakan.jika berlakunya sebarang kesilapan berlaku.Selain itu.Segala urusniaga dan aktiv iti operasi syarikat berbentuk ramalan.Jika prestasi dicapai terlalu rendah atau terlalu tinggi.Fleksibel bermaksud maklumat yang digunakan tidak semestinya tepat tetapi ia mudah disesuaikan mengikut keperluan keputusan yang dibuat.Setelah proses pengeluaran selesai. 8.Apabila sesebuah maklumat berbentuk fleksibel.Apakah yang dimaksudkan dengan perakaunan pengurusan tidak terikat dengan akta? 9.Maka segala transaksi yang terlibat hanyalah melibatkan urusan operasi harian syarikat. maklumat perakaunan 9   .ia akan membolehkan syarikat merancang kewangan m asa depan samaada untuk membuat keputusan pembiayaan atau keputusan pelaburan.dimana segala maklumat adalah tidak tepat tetapi hanyalah berbentuk ramalan.6.Oleh itu.Dimana syarikat hanyalah menganggarkan penerimaan dan pembayaran pada masa hadapan.tindakan pembetulan diadakan bagi memastikan tahap pengeluaran adalah paling optimum.Tujuannya untuk memastikan produk yang dikeluarkan mempunyai kualiti tinggi dan sumber-sumber yang ada digunakan dengan cekap.pihak pengurusan haruslah segera melakukan tindakan pembetulan.Ia penting bagi memastikan syarikat dapat ditakbir dan diurus dengan baik.Bagaimanakah ciri fleksibel boleh berperanan dalam perakaunan pengurusan? 8.

. .Belanjawan kunci kira-kira disediakan menggunakan kunci kira -kira tahun semasa dan tahun selepasnya.Ia berbanding perakauan kewangan ang perlu didedahkan kepada umum untuk mengkaji kedudukan kewangan semasa sesebuah syarikat dan ia terikat dengan akta kenyataan laporan kewangan ekoran maklumat yang diterima umum haruslah seragam dan mempunyai piawaian antarabangsa. .Belanjawan ini mempunyai pembiayaan. .Apakah kepentingan dan bagaimanakah menwujudkan belanjawan tunai dan belanjawan kunci kira-kira. ormat belanjawan ini sama dengan format kunci kira -kira.Apakah yang dimaksudkan dengan sisihan atau arian dari aspek perniagaan? 10 . .Berikut adalah format belanjawan tunai: . syeksen iaitu penerimaan. .piawaian mahupun takbir urus ang tertentu. .pembayaran dan . .Belanjawan tunai diwujudkan bertujuan untuk menentukan samaada lebihan atau kurangan yang berlaku dalam urusan operasi syarikat.AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN pengurusan ti ak terikat pada ana -mana akta. . . ikenali juga sebagai belanjawan kunci kira kira proforma.

.Pihak pengurusan juga dapat membuat perbandingan antara belanjawan sebenar dengan belanjawan yang dibuat pada awal operasi.AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN . . . .Apakah kelebihan menyediakan belanjawan fleksibel? . .Selain itu.Belanjawan fleksibel ialah satu siri belanjawan yang disediakan untuk beberapa tahap aktiviti tertentu.Analisis arians terbahgi kepada buruh langsung dan arians overhed.contoh format iaitu arians bahan langsung.ia menunjukkan varian yang disebabkan oleh kawalan kos yang baik atau sebaliknya. arians 11 .pihak pengurusan dapat mengetahui hasil dan belanja sebenar yang terlibat pada setiap tahap aktiviti.tindakan penilaian prestasi syarikat dapat dibuat.ia membantu pihak pengurusan untuk meminimumkan kos dan membaiki belanjawan semasa.Varians digunakan untuk melakukan analisis arians. engan menganalisis arians. .. . .Kos piawian adalah kos yang dijangkakan mankala kos sebenar ialah kos sebenar yang dibelanjakan bagi setiap unit barang siap.Varians ialah perbezaan antara k os piawaian dan kos sebenar. . .Kos piawai menjadi satu kayu ukur atau alat untuk mengawal perbelanjaan operasi. . engan menggunakan belanjawan fleksibel. leh itu.

.Universiti Malaya. ederal Publication.PEN U USAN PE NIA AAN ILI SA U AN .AA025 PERAKAUNAN PENGURUSAN Bib iogr fi . PE AKAUNAN PEN U USAN. .PE AKAUNAN K S AN PEN U USAN.Low oon Yean. . homson.Sabri Haji Hussin. . alaysian ommercial ertificate(MCC).MODUL AA Kuala Nerang.Unit Perakaunan Kolej Mara 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->