Tajuk: Kejuruteraan Kimia Nama: Amir Azri B.Azami No.

Maktab: 10533 Kelas: 407

Penghargaan
Pertama sekali saya ingin mengucapkan Alhamdulillah kerana ALLAH telah member saya kekuatan untuk melaksanakan folio kerjaya ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang banyak membantu saya dalam menyiapkan folio kerjaya ini.Ibu dan bapa saya banyak membantu seperti mengeluarkan modal untuk saya pergi ke tempat-tempat yang berkaitan dengan folio kerjaya saya ini.Mereka jugalah yang membenarkan saya tidur lewat malam kerana mereka inginkan saya menyiapkan folio tersebut dengan lengkap dan kemas. Seterusnya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan saya yang sanggup meluangkan masa bersama saya menyiapkan folio ini walaupun mereka juga sibuk menyiapkan folio mereka tersendiri.Mereka juga telah menemani saya sewaktu saya pergi mencari maklumat. Akhirnya,folio kerjaya saya telah siap hasil daripada usaha-usaha mereka yang sudi membantu saya menyiapkan.Jutaan terima kasih sekali lagi saya ucapkan.

Pendahuluan
Saya telah diwajibkan untuk menyiapkan folio berkenaan kejuruteraan kimia.Saya dapat hasilkan folio ini kurang daripada seminggu.Saya mendapat bahan tentang projek ini melalui laman web dan juga majalah-majalah dan artikel. Saya memilih kerjaya kejuruteraan kimia kerana saya amat meminati subjek yang berkaitan kimia,matematik,dan subjek kira-kira yang lain. Melalui folio ini saya dapat ketahui banyak maklumat tentang kejuruteraan kimia yang bakal saya terajui setelah tamat pengajian nanti.Saya juga dapat mengetahui tentang sejarah kejuruteraan kimia.Tanpa membuat folio ini sudah tentu sukar untuk saya memahami apa sebenarnya kejuruteraan kimia tersebut. Di samping itu,saya juga dapat mengetahui tentang cabaran dan dugaan yang bakal menimpa seseorang jurutera kimia itu yang mana setiap hari mereka berhadapan dengan maut.Akhir sekali,saya dapat tahu tentang kelebihan seorang pekerja kejuruteraan kimia tersebut.

pencelup-pencelup yang dicipta di makmal dan mencipta proses-proses dan alat kelengkapan untuk membuatnya. penghabluran dan lain-lain operasi untuk membuat kimia berat atau kimia halus mengikut spesifikasi. fizik. penurasan.Bidangkerjaya (kejuruteraan kimia) Apakah Kejuruteraan Kimia sebenarnya? Jurutera Kimia menjalankan penyelidikan dan penyeliaan operasi loji-loji kimia dan kelengkapan untuk perlarutan. penurunan. Menyelia dan meyelaras aktiviti-aktiviti pekerja yang menjalankan mesin-mesin pencanai. kecekapan dan tahap pengeluarannya. kekontangan. Menyelia pemasangan alat kelengkapan untuk pengeluaran berasaskan skel yang besar bagi tujuan komersial. Menjalankan kajian mengenai prinsip-prinsip kimia. dan kaji dayagerak haba untuk mencipta proses-proses baru. Memperbaiki rekabentuk alat kelengkapan bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran. kepekatan. . kesejatan. rayon. Mengkaji sifat-sifat kimia yang berbagai atau barang-barang kimia seperti asid. kombinasi. Mengkaji proses-proses yang sedia ada atau alat kelengkapan yang digunakan.

Cara yang lebih rumit dijumpai adalah dengan mengupas dan menggelek oren untuk mendapatkan jus. cara yang lebih murah digunakan (kemungkinannya teknik kupas dan . mekanik dan prosesproses lain. Mekanisma termudah adalah memotong buah oren kepada separuh dan menekan oren menggunakan mesin jus manual. Nama sebenar adalah tidak normal (misnomer) disebabkan kerja jurutera kimia termasuk lebih kepada pengatahuan fizikal berbanding kimia. Sesebuah syarikat kemudiannya akan menggaji jurutera kimia untuk mereka kilang untuk menghasilkan beberapa tan jus oren setiap tahun. ramai jurutera kimia digaji di bawah gelaran 'jurutera proses'. walaupun kaedah jus secara manual adalah mudah. mathematik. Disebabkan gelaran 'jurutera kimia' menyumbang kepada salah faham ini. Kejuruteraan kimia merangkumi reka bentuk dan baik pulih proses kimia untuk pengilangan besar-besaran.penyembur. Jurutera kimia akan menyiasat semua cara yang ada untuk menghasilkan jus oren dan menilai kesemua cara tersebut mengikut daya ekonomi (economical viability). Perbezaan antara kejuruteraan kimia dengan kimia boleh digambarkan dengan melihat contoh proses penghasilan jus oren. ia tidak ekonomi untuk menggaji beberapa ribu orang untuk menghasilkan jus oren secara manual. pencelup. Jadi. Oleh itu. Kejuruteraan kimia merupakan applikasi sains. Pakar kimia menyelidik di dalam makmal menyiasat dan menjumpai pelbagai jalan untuk mengeluarkan jus dari oren. reaktor dan lain-lain alat kelengkapan untuk mempastikan bahanbahan mentah diperlukan dengan cekap melalui proses-proses kimia. dan ekonomi kepada proses menukarkan bahan mentah atau kimia kepada bentuk yang lebih berguna atau berharga.

) Kaedah termudah bagi penghasilan di dalam makmal tidak semestinya cara paling ekonomi untuk sesebuah kilang. reaksi kinetik (reaction kinetics) dan fenomena pengangkutan (transport phenomena). atau bahagian peralatan tertentu. Kerja melakukan tugasan ini pada masa kini dibantu oleh simulator proses.gelek. unit operasi. yang merupakan model aturcara rumit yang mampu menyelesaikan imbangan jisim dan tenaga. Dua hukum fizik yang menjadi asas reka bentuk kejuruteraan kimia adalah pemeliharaan jisim (Conservation of mass) dan pemeliharaan tenaga (Conservation of energy). Pergerakan jisim dan tenaga melalui proses kimia dipertimbangkan menggunakan imbangan jisim dan tenaga yang menggunakan hukum ini pada keseluruhan kilang. Proses yang digunakan oleh jurutera kimia (contoh. dan biasanya mempunyai model dalaman untuk simulasi unit operasi biasa. . jurutera kimia menggunakan prinsip termodinamik (thermodynamics). Dalam melakukan ini. penyulingan atau penambahan klorin) dikenali sebagai operasi unit dan mengandungi reaksi kimia dan/atau proses pemisahan.

matematik dan matematik tambahan.fizik. y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Kejuruteraan biokimia Kejuruteraan bioperubatan (Biomedical Engineering) Bioteknologi (Biotechnology) Seramik Alam sekitar Dinamik cecair (Fluid Dynamics) Pemindahan haba (heat transfer) Sejarah kejuruteraan kimia Pemindahan jisim (Mass transfer) Sains mineral Teknologi nano Reaktor Proses penceraian (separation processes) (lihat juga: Penceraian campuran (Separation of mixture)) o Proses membrane (Membrane Processes) o Proses penyulingan (Distillation Processes) o Proses pengkristalan (Crystallization Processes) termodinamik Teknologi partikel (particle technology) Polymer Kawalan proses (process control) Rekabentuk proses (process design) Pulp dan kertas (Pulp and Paper) Perkara yang perlu dilakukan untuk menceburi bidang tersebut Sebelum menceburi bidang kejuruteraan kimia saya perlulah belajar bersungguh-sungguh dan harus mendapat gred tertinggi dalam subjek yang berkaitan bidang kejuruteraan kimia iaitu kimia.Cabang-cabang bidang Kejuruteraan Kimia Kejuruteraan kimia merupakan bidang yang paling luas pada masa kini yang merangkumi bidang bioteknologi dan nanoteknologi sehingga pemprosesan mineral.Subjek-subjek ini merupakan subjek yang perlu di kuasai oleh saya dan harus diberi penekanan kerana subjek ini membantu saya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia.Subjek .

Subjek yang perlu dapat gred A: -Matematik -Matematik tambahan -Bahasa Melayu -Bahasa Inggeris -Fizik -Kimia(Wajib) -Sejarah -Pendidikan Islam -Subjek-subjek lain seperti (Reka cipta) Keterangan Tugas Menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat serta membangunkan reka bentuk proses dan peralatan kimia secara komersil untuk menapis minyak mentah. Mengeluarkan bahan dan benda seperti bahan terbitan petroleum. ubat atau bahan sintetik. Menentukan kaedah. minuman. bahan dan piawaian kualiti pengeluaran serta memastikannya selaras .Tambahan pula. letupan.untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia di luar negara. produk makanan. cecair atau gas yang lain. Menentukan aspek yang berkaitan dengan pembinaan loji perkilangan kimia.yang perlu saya dapat A untuk membolehkan saya mengambil bidang ini.

dengan spesifikasi. -Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan -Memahami masalah yang timbul dan selesaikannya dengan cara yang mudah.Mempunyai pengetahuan di bidang sains. Mengatur dan memberi nasihat berhubung dengan penyelenggaraan dan pembaikan peralatan yang sedia ada. matematik dan bahasa -Mempunyai kemahiran komputer -Tekun dan bekerja keras . produk serta prosesproses berkaitan. -Sering membuat research tentang kandungan kimia dalam sesuatu peralatan itu. Menyediakan piawaian kawalan dan prosedur kawalan bagi memastikan keselamatan. perlindungan alam sekitar dan kecekapan dalam operasi dan proses pembuatan. Mengkaji dan memberi nasihat berkenaan aspek teknologi bahan. . Menyediakan laporan analisis dan lain-lain tugas yang berkaitan Ciri-ciri personaliti seorang jurutera kimia -Meminati bidang kejuruteraan kimia. -Sentiasa mengambil peluang untuk mendapat projek yang lebih besar. Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakar lain yang berkaitan. -Sanggup menerima tomahan apabila membuat kesilapan yang besar ataupun kecil. Mengesan dan membaiki kerosakan.

fiber sintetik. Jurutera Kimia yang mempunyai pengalaman dan pendedahan dapat naik kapada kedudukan pengurusan dalam kerja penyelidikan. Sektor kerajaan menggaji Jurutera Kimia untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dan menguatkuasakan piawai dan peraturan Syarikat-syarikat kimia menggaji Jurutera Kimia dalam bidang pemasaran atau pengurusan. jualan dan rundingan. farmaseutikal dan logam. pembinaan. namun mereka juga diambil bekerja dalam indutri yang berkaitan dengan pengeluaran makanan. . pengeluaran. Universiti dan kolej pula menawarkan kerjaya pensyarah kepada Jurutera Kimia yang mempunyai kelayakan yang tinggi. plastic.Seorang yang dinamik . tenaga. pulpa dan kertas paling banyak menggaji Jurutera Kimia.Dapat bekerja secara berkumpulan Prospek pada masa hadapan Syarikat yang terbabit dalam industri petroleum. ditempatkan bekerja di samping jurutera berpengalaman. Pelajar lepasan Kejuruteraan Kimia mula bekerj sebagai jurutera rendah. Pengeluaran bahan kimia dan produk kimia juga memerlukan Jurutera Kimia. Ramai jurutera bekerja di bahagian penyelidikan dan pembangunan. rekaan. petrokimia. gas.-Mempunyai keinginan untuk berjaya .

sains komputer. penggantian jurutera yang meninggalkan kerjaya ini. Kejuruteraan Kimia ialah profession yang sentiasa berubah. Jurutera Kimia akan dating hendaklah peka dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Pengembangan ke bidang baru boiteknologi dan bahan-bahan yang lebih maju mungkain meningkatkan pengambilan kerja Jurutera Kimia. Sebagai kesimpulannya peluang kerja untuk Jurutera Kimia sungguhpun terhad buat masa ini. .Oleh kerana pengambilan kerja Jurutera Kimia berkait rapat dengan pembangunan sumber dan sector tenaga. elektronik dan botani.Kerumitan dan penggunaan jenyetra yang semakin bertambah dalam proses kimia akan beransur-ansur meningkatkan keperluan lebih ramai Jurutera Kimia untuk mereka. Ini bermakna profesion ini menjadi semakin luas. namun ia menunjukkan trend untuk bertambah pada masa depan akibat pertambahan penduduk. peluang kerja lebih banyak berubah mengikut keadaan oekonomi berbanding kejuruteraan pengkhususan lain. Peranan tradisional Jurutera Kimia berkembang ke dalam sains biologi. menjaga dan menguruskan kilang-kilang yang prnting itu. peralihan negara kepada perindustrian dan ekonomi yang berkembang pesat. Anggaran Pendapatan: Walaupun kerjaya ini mencabar tetapi mampu memberi kepuasan kepada mereka.

Mereka memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapat tauliah jurutera kimia profesional.00 hingga RM 2500. Untuk mencapai cita-cita ini calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan dari universiti tempatan atau luar negara. Setiap tugasan adalah unik kerana anda a kan berhadapan dengan pelbagai situasi .00 sebulan Kerjaya sebagai seorang Jurutera kimia sangat mencabar kerana sebagai seorang Jurutera kimia anda akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan cabaran yang berlainan setiap hari. gaji permulaan seorang jurutera kimia ialah di antara RM 2000. . tempat dan orang. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli : Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Buat masa ini.Tambahan pula gaji dan imbuhannya lumayan dan mampu menarik minat pelajar untuk menceburi kerjaya ini.

UMP(Universiti Malaysia Pahang) -Diploma Kejuruteraan Kimia.Tempat Pengajian di Dalam Negara dan luar negara Institusi pengajian tinggi dalam negara: -Diploma Kejuruteraan Kimia(Loji proses). . Kanada. American Degree Programme (ADP). kursus ini banyak ditawarkan oleh universiti-universiti di sana seperti di Amerika Syarikat. Ia merupakan program prauniversiti dan ijazah pertama di universiti-universiti di Amerika Syanikat. Program anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA)²untuk pelajar lepasan SPM/SPMV.UiTm(Universiti Teknologi Mara) -UKM(Universiti Kebangsaan Malaysia) -USM(Universiti Sains Malaysia) -Universiti Malaya Program Luar Negara: Di luar negara pula. New Zealand. Jerman. Australia. A-Level. Australia. United Kingdom. United Kingdom. Program-program yang dimaksudkan ialah American Associate Degree (AAD). Jepun dan Korea. New Zealand. Program Australian Matriculation (AUSMAT) dan International Baccalaureate (IB). Korea dan Singapura. Jepun. Kanada. Jerman.

L i i L .

LEPASAN SPM DAN SETARAF Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran: y y y y Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal 1. EH110 Diploma Kejuruteraan Kimia E2440 (3 tahun / 6 Semester ) Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti. SYARAT KHAS PROGRAM 1. GRED SPM sebelum 2010 mulai 2010 A+ 1A A 2A A3B B+ 4B B Matematik Matematik Tambahan Fizik Kimia / Biologi / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Reka Cipta DAN .Syarat Kemasukan Syarat kelayakan bagi diploma: FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program BIL KOD UiTM UPU PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN TERBUKA KEPADA ALIRAN NAMA PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN Untuk Bumiputera Sahaja SYARAT MINIMUM SYARAT AM UNIVERSITI Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan. Nota: Bagi lulusan sijil sahaja. DAN y Lulus Bahasa Inggeris ATAU 3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan keputusan (semester 1 : HPNG 3.50).5C 6C 7D 8E 9G C+ C D E G y Lulus Bahasa Inggeris ATAU 2. .00 atau semester 2 : HPNG 2. Fakulti Kejuruteraan Kimia. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN Lulus Sijil Politeknik / IKM / Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat gred B ke atas dalam mata pelajaran Matematik dan Sains Kejuruteraan dan EMPAT (4) mata pelajaran lain. 40450 Shah Alam (selewatlewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan). UiTM.

Syarat Kelayakan untuk Ijazah Sarjana Muda: FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program Syarat Khas Program BIL Nama Program / Kod UiTM / Kod UPU / Tempoh Pengajian / Syarat Am Universiti Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas 1 Sarjana Muda Kejuruteraan Lepasan Diploma UiTM (Kimia) Kepujian EH220/ EK00 Diploma Kejuruteraan Kimia 8 Semester Sarjana MudaKejuruteraan (Kimia dan Proses) Kepujian EH221/ EK64 8 semester Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian EH223/ EK88 8 semester DAN 2.00) dalam Pengajian Am dan Diploma Kejuruteraan Kimia mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.75 . Lulus Matrikulasi DAN 3.00.50 CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI 2 3 Diploma Sains DAN Syarat Am Universiti y y y y CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK Lulus SPM / setaraf CACAT ANGGOTA YANG dengan baik.00 KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang Lulus SPM / Setaraf KPTM dengan 2. MENYUKARKAN KERJA Kepujian dalam Bahasa AMALI Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. Mendapat sekurangLepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain kurangnya Gred C Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia (NGMP 2.

00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut: y Mathematics / Engineering Mathematics y Physics / Engineering Physics / Biology y Chemistry / Engineering Chemistry DAN 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2. Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia Malaysian University English Test (MUET) Band 1 DAN Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi Dua (2) Gred B.(2.75 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam matapelajaran berikut: y Fizik y Kimia DAN Lulus Bahasa Inggeris CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan STPM/ Setaraf .00.y y mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.

(NGMP 2.75 y y Fizik Kimia Lulus SPM / Setaraf denga n kepujian dalam mata pelajaran berikut: DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Nama Program / Kod UiTM / Kod UPU / Tempoh Pengajian / Syarat Am Universiti BIL Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas 4 Sarjana Muda Kejuruteraan Lepasan Diploma UiTM (Kimia dan Bioproses) Kepujian Diploma Kejuruteraan Kimia EH222/ EK93 8 semester DAN 2. CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI .00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: y y y Mathematics T / Further Mathematics T Physics / Biology Chemistry DAN 2.50 Syarat Am Universiti y Lulus SPM / setaraf dengan baik.67) dalam dua (2) mata dan Gred C (NGMP 2.Gred B.

00) dalam Mendapat kepujian dalam Pengajian Am dan matapelajaran Biologi dalam SPM mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.y y y y y Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di Diploma Sains peringkat SPM/ setaraf.75 Lulus Matrikulasi DAN KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang CALON TIDAK RABUN ATAU KPTM dengan BUTA WARNA DAN TIDAK mendapat sekurangCACAT ANGGOTA YANG kurangnya PNGK 2. Mendapat sekurangDAN kurangnya Gred C (NGMP 2.00 Lulus Bahasa Inggeris DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi . 2.00. MENYUKARKAN KERJA Lulus Diploma dari IPT AMALI Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia Malaysian University Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain English Test (MUET) Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia Band 1 Diploma Kejuruteraan Kimia DAN Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian mata pelajaran Biologi DAN 3.00.

00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut: y 2.67) dalam dua (2) mata dan Gred C (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2.75 Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam matapelajaran berikut: y Fizik y Kimia y Biologi DAN Lulus Bahasa Inggeris CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI Lepasan STPM/ Setaraf Gred B.75 y y Mathematics T / Further Mathematics T Physics / Biology Chemistry DAN y y y Fizik Kimia Biologi .(2.Dua (2) Gred B.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut: y Mathematics / Engineering Mathematics y Physics / Engineering Physics / Biology y Chemistry / Engineering Chemistry DAN 2.(NGMP 2.

Lulus SPM / Setaraf denga n kepujian dalam mata pelajaran berikut: DAN CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI .

seramik. Disektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Jabatan Alam Sekitar serta jabatan -jabatan lain yang berkaitan. Jabatan Kerja Raya. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . -harus dilakukan dengan cermat. Pengurus dan Pengurus Besar. Tempat untuk bekerja: Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kimia. elektronik dan gentian. Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke Jawatan Pengarah.Suasana tempat kerja Persekitaran tempat kerja: -Haruslah sentiasa bersih -tidak mempunyai dokumen-dokumen yang berselerak kerana akan menyebabkan pekerjaan menjadi bercelaru dan sukar untuk siap dengan lengkap -terhindar daripada gangguan kanak-kanak kecil kerana takut bahan kimia terjatuh atas kanak-kanak tersebut. kimia. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian . Terdapat di syarikat minyak. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan. perlombongan.

Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. .Kejuruteraan Kimia dan Pengeluaran. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.

Saya juga akan cuba mempertingkatkan subjek yang penting untuk pengajian kejuruteraan kimia walaupun saya tahu saya amat lemah dalam subjek-subjek yang dikehendaki untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia.kejuruteraan kimia bukanlah satu bidang yang sukar untuk dikecapi kerana bak kata pepatah.Mahu tak mahu haruslah saya belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai impian saya itu.Kejuruteraan kimia sememangnya satu bidang yang menyeronokkan bagi saya kerana kita bekerja dengan mengkaji lantas menolong dunia untuk memudahkan proses mendapatkan bahan kimia.Penutup Pada pandangan saya.di mana ada kemahuan di situ ada jalan.Tanpa usaha tiadalah kejayaan. .

Lampiran Jurutera Kimia .

Tempat Galian Minyak Jurutera Kimia ini sedang melakukan kajian ke atas bahan kimia tersebut .

org/MainWebSite/Homepage3bf36337.mrsmkm.aspx?Map=1B65ED76D4B00E9E7 8817E89DC003264 http://www2.edu.my/index.Bibliografi http://www.my/bpulau/images/stories/pdf/iPROGRAM%20SELEPAS%20SP M%202010.wikipedia.pdf http://ms.esyarat.icheme.php?option=com_content&view=section&id=10&Ite mid=59 http://cms.uitm.edu.org/wiki/Kejuruteraan_kimia .

Tajuk Penghargaan Pengenalan Penerangan Bidang Kerjaya Tempat Pengajian Syarat Kemasukan/Kelayakan Suasana tempat kerja Penutup Muka surat 3 4 5-12 13-14 15-22 23-24 25 .

Bibliografi 26-28 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful