P. 1
Biografi Imam

Biografi Imam

|Views: 205|Likes:
Published by fariz_reyhan

More info:

Published by: fariz_reyhan on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

Biografi imam 1.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, AnNasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.

Imam Muslim Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi(bahasa Arab: ). Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya. Tiba di Khartand. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan. Irak. Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. yang diterimanya dari Bukhari. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini. Mesir dan negara-negara lainnya.Seperti halnya di Naisabur. dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H. yaitu mulai tahun 218 H. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya. di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir. ia bergabung kepada Bukhari. di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. 2. Kedua kitab hadits shahih ini. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain. Nampaknya .. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. padahal iapun sebagai gurunya. tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Di Khurasan. kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli. Syam. Tak lama kemudian. ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini. Namun ternyata fitnah kembali melanda. Ia pergi ke Hijaz. dan kepada ulama ahli hadits yang lain. sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. beliau sering datang kepadanya untuk berguru. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. sebuah desa kecil sebelum Samarkand. di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. di Bukhara beliau disambut secara meriah. ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih.

800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami¶ (Jami¶ At-Tirmizi). Suriah. yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. Setelah beliau masuk kota Baghdad. yang mengumpulkan sekitar 50. dalam usia 55 tahun. dan di sana beliau menemui kematian Imam Muslim. Nishapur. Imam Muslim wafat pada Minggu sore. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Roi dan Naisabur. 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. Ia juga tergolonga salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu." Nama dan kelahirannya .akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits.Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud (817 / 202 H ± meninggal di Basrah. Khurasan. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun.Imam Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits.pada hemat Muslim. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal.dan beliau menerimanya. dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy`ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz. dia sudah berada di Baghdad. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid. 3. pada hari Senin. Marv. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H. Al Hakim mengatakan "Saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi At Turmudzi sebagai berikut. 888 / 16 Syawal 275 H. beliau bepergian ke Arab Saudi. menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. 4. Irak. Harron. umur 70±71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4. kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu 'Isa At Turmudzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya. seperti khurasan.Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan. sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". Mesir. dan tempat-tempat lain. beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh. dan dikebumikan di kampung Nasr Abad. dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. salah satu daerah di luar Naisabur. Untuk mengumpulkan hadits. Baghlan.

beliau di . ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Ia tidak pernah menyianyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Irak. Syam. terkenal dengan nama An Nasa`i karena dinisbahkan dengan kota Nasa'i salah satu kota di Khurasan.Imam Nasa¶i Imam Nasa`i dengan nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany. Perkembangan dan lawatannya Kakek Abu µIsa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz. Hijaz. Khurasan dan lain-lain. Beliau menerima Hadits dari Sa'id. al-Harits bin Miskin. Ishaq bin Rahawaih. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. dan Jazirah Arab. lahir di kota Tirmiz. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. serta Imam Abu Isa al-Tirmidzi (penyusun alJami`/Sunan al-Tirmidzi). Ia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah demikian menurut Adz Dzahabi dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Shafar 303 Hijriah di Palestina lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Irak. Imam Abu Dawud (penyusun Sunan Abi Dawud). Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz. beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Qutaibah bin Sa`id. Setahun menjelang kemangkatannya. Ia termasuk diantara ulama yang ahli di bidang ini dan karena ketinggian sanad hadtsnya. Ishaq bin Rawahih dan ulama-ulama lainnya selain itu dari kalangan tokoh ulama ahli hadits yang berada di Khurasanb. 5. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. Semenjak kecilnya Abu µIsa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits.Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak asSulami at-Tirmizi. Al-Daruqutni mengatakan. Mesir. Ishaq bin Ibrahim. Wafat Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar. Ia lebih kuat hafalannya menurut para ulama ahli hadits dari Imam Muslim dan kitab Sunan An Nasa`i lebih sedikit hadits dhaifnya (lemah) setelah Hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang. salah seorang ahli hadits kenamaan. mencatat. Ali bin Kasyram. dan pengarang berbagai kitab yang masyhur. Ia pernah menetap di Mesir Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena sejarah antara lain. Di kota inilah cucunya bernama Abu µIsa dilahirkan.

seperti Imam al-Dzahabi. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan. 6. Awal mula Menuntut Ilmu Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur¶an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad.Imam Ahmad Bin Hanbal Ahmad bin Hanbal (781 . Irak. Imam al-Nasa`i meninggal di Ramlah. Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa. Abu Ja`far al-Thahawi (murid al-Nasa`i) dan Abu Bakar al-Naqatah. Oleh karena itu para ulama memasukkan kitab Al Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al Khamsah). Imam al-Nasa`i meninggal pada tahun 303 H/915M dan dikebumikan di Bait al-Maqdis.Makkah dan dikebumikan diantara Shafa dan Marwah. Menurut pandangan terakhir ini. Imam Syafi'i mengatakan tetang diri Imam Ahmad sebagai berikut : . beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria).855 M. Hijaz. Inna lillah wa Inna Ilai Rajiun. Belaiu menghafal sampai sejuta hadits. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasullullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Sementara ulama yang lain. menolak pendapat tersebut. Menurut penyusun (Ibnu Hajar) ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf. saleh. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini sebelumnya tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah (lihat di bagian hadits) karena dalam kitabnya ini terdapat hadits yang dlaif bahkan hadits munkar. delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. suatu daerah di Palestina. Ia mengatakan.241 AH) (Arab ) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Palestina. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.Imam Ibnu Marjah Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini . Ia menuntut ilmu hadits dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadits dari madzhab Maliki dan Al Laits. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah belau hafal di luar kepala. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadits dari beliau. kemudian Abdul Ghani dal kitabnya Asmaur Rijal 7. dan zuhud. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-`Uqbi al-Mishri. 164 . Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa.

bahkan beliau lebih unggul dari seniornya´. Dalam zuhud dan wara¶ beliau menyamai Fudhail dan Ibrahim bin Adham. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai . dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh."Setelah saya keluar dari Baghdad. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :"aku dilahirkan pada 93 H". sedangkan. Sejumlah µUlama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh.000 hadits. dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Yahya Al Qaththan dan Ibnul Madini. karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. bagaimana mungkin dia mengetahui kadar orang lain!! 8. lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). ³Ahmad bukan ahli fiqih. dan yang meriwayatkan Al Muwaththa¶ lebih dari seribu orang. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal" Abdur Rozzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru beliau pernah berkata. "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad Bin Hanbal" Ahli hadits sekaligus juga Ahli Fiqih Ibnu µAqil berkata. dalam hafalan beliau setara dengan Syu¶bah. Bahkan Imam Adz-Dzahabi berkata. imam alDzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Ia menyusun kitab Al Muwaththa'. yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa¶.Imam Maliki M lik ibn Anas bin Malik bin ' mr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr. tetapi hanya ahli hadits saja. ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun). (Bahasa Arab: ). ³Demi Allah. tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji. Malik dan Asy-Syafi¶i serta Abu Yusuf. karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kitab tersebut menghimpun 100. beliau dalam fiqih sampai derajat Laits. sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. selama waktu itu. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H. ³Saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan. Tetapi orang bodoh tidak mengetahui kadar dirinya. serta pendiri Mazhab Maliki. Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail binAmr bin al-Haris Dzi Ashbah. al-Imam. Ini adalah puncaknya kebodohan.

Qutaibah Abu Mush¶ab. al Qaththan dan Abi Ishaq. Syarik bin Abdullah. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa¶id. Sufyan bin Uyainah. Al Muwatta. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak. 300 dari golongan Tabi¶in dan 600 dari tabi¶in tabi¶in. Al Qo¶nabi. Al Laits bin Sa¶ad. Ibnu Qosim. Zaib bin Aslam. muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari. Nafi¶. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru). Abdullah bin Yusuf. Ada yang sebaya seperti al Auza¶i. az Zuhry. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini. Amir bin Abdullah bin Az Zubair.(sumber:www. dan lain-lain. Ibnu Mahdi.ganti Al Muwaththa¶. 613 hadits mauquf. disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi¶i. Sebagian µUlama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad.´ Al Muwaththa¶ adalah kitab tentang fiqh dan hadits. Imam Syafi¶i. Yahya bin Yahya al Andalusi. Sufyan Ats Tsaury. Ibn Hazm berkata. 222 hadits mursal. Di antara guru beliau adalah Nafi¶ bin Abi Nu¶aim. Ibnu Wahb. Sa¶id al Maqburi dan Humaid ath Thawil. Sufyan bin Uyainah. Abu Hudzafah as Sahmi. Abi az Ziyad. Az Zuhri. Ibnu Juraij dan Syu¶bah bin Hajjaj. Ibnu Mahdi. munqathi¶ dan mu¶dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ Malik. Nafi¶ al Muqbiri.wikipedia. Yahya bin Bakir. Al Qoththon. Ibnu Wahb. tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Ketika melukiskan kitab besar ini. Ibnul Munkadir. ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu¶main al Mujmir. ada yang Mursal. Ats Tsauri. Na¶imul Majmar. aku belum mnegetahui bandingannya. karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal . 285 perkataan tabi¶in. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ tidak semuanya Musnad. Al Auza¶i. Sa¶id bin Manshur. hanya dikatakan telah sampai kepadaku´ dan ³ dari orang kepercayaan´. Abdullah bin Dinar. mu¶dlal dan munqathi. Az Aubairi.com) . dan lain-lain..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->