P. 1
Biografi Imam

Biografi Imam

|Views: 208|Likes:
Published by fariz_reyhan

More info:

Published by: fariz_reyhan on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

Biografi imam 1.

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, AnNasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.

Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Mesir dan negara-negara lainnya. ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat.Imam Muslim Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi(bahasa Arab: ). Ia pergi ke Hijaz. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. Syam. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya. Di Khurasan. yang diterimanya dari Bukhari. di Bukhara beliau disambut secara meriah. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar.. atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini. Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir.Seperti halnya di Naisabur. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. beliau sering datang kepadanya untuk berguru. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini. di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. dan kepada ulama ahli hadits yang lain. yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Nampaknya . Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. yaitu mulai tahun 218 H. Tiba di Khartand. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain. sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Kedua kitab hadits shahih ini. di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Tak lama kemudian. 2. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini. ia bergabung kepada Bukhari. atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan. kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri. padahal iapun sebagai gurunya. Irak. Namun ternyata fitnah kembali melanda.

000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.Imam Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. 888 / 16 Syawal 275 H. dan di sana beliau menemui kematian Imam Muslim. dan tempat-tempat lain.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. dalam usia 55 tahun. sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Suriah. Harron. Mesir. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh. Irak. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H. seperti khurasan." Nama dan kelahirannya . umur 70±71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits. dia sudah berada di Baghdad. menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Imam Muslim wafat pada Minggu sore. kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu 'Isa At Turmudzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya. Al Hakim mengatakan "Saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi At Turmudzi sebagai berikut. Roi dan Naisabur. 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dan dikebumikan di kampung Nasr Abad. Marv. Ia juga tergolonga salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy`ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits. beliau bepergian ke Arab Saudi. Untuk mengumpulkan hadits. Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Baghlan. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz.Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan. salah satu daerah di luar Naisabur. Nishapur. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Bapak beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid. pada hari Senin. yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. 4. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami¶ (Jami¶ At-Tirmizi).dan beliau menerimanya.Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud (817 / 202 H ± meninggal di Basrah. 3.akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits. Khurasan. Setelah beliau masuk kota Baghdad.pada hemat Muslim. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal. yang mengumpulkan sekitar 50.

Perkembangan dan lawatannya Kakek Abu µIsa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz. Syam. Setahun menjelang kemangkatannya. Al-Daruqutni mengatakan. mencatat. Qutaibah bin Sa`id. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz. Ishaq bin Ibrahim. 5. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. beliau di .Imam Nasa¶i Imam Nasa`i dengan nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany. Ishaq bin Rawahih dan ulama-ulama lainnya selain itu dari kalangan tokoh ulama ahli hadits yang berada di Khurasanb. Ishaq bin Rahawaih. Irak. Hijaz. berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang. Ia termasuk diantara ulama yang ahli di bidang ini dan karena ketinggian sanad hadtsnya. Semenjak kecilnya Abu µIsa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Beliau menerima Hadits dari Sa'id. Ali bin Kasyram. beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun. Ia dilahirkan pada tahun 215 Hijriah demikian menurut Adz Dzahabi dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Shafar 303 Hijriah di Palestina lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. dan Jazirah Arab. Mesir. ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. Di kota inilah cucunya bernama Abu µIsa dilahirkan. terkenal dengan nama An Nasa`i karena dinisbahkan dengan kota Nasa'i salah satu kota di Khurasan. Ia tidak pernah menyianyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. salah seorang ahli hadits kenamaan.Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak asSulami at-Tirmizi. Ia pernah menetap di Mesir Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena sejarah antara lain. Ia lebih kuat hafalannya menurut para ulama ahli hadits dari Imam Muslim dan kitab Sunan An Nasa`i lebih sedikit hadits dhaifnya (lemah) setelah Hadits Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Irak. Wafat Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut. Khurasan dan lain-lain. Imam Abu Dawud (penyusun Sunan Abi Dawud). serta Imam Abu Isa al-Tirmidzi (penyusun alJami`/Sunan al-Tirmidzi). dan pengarang berbagai kitab yang masyhur. al-Harits bin Miskin. lahir di kota Tirmiz.

Hijaz. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadits dari beliau. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria). Ia mengatakan. Sementara ulama yang lain. Imam al-Nasa`i meninggal pada tahun 303 H/915M dan dikebumikan di Bait al-Maqdis. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa.Imam Ahmad Bin Hanbal Ahmad bin Hanbal (781 . saleh. Abu Ja`far al-Thahawi (murid al-Nasa`i) dan Abu Bakar al-Naqatah. Inna lillah wa Inna Ilai Rajiun. 164 . Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. dan zuhud. Imam Syafi'i mengatakan tetang diri Imam Ahmad sebagai berikut : . Belaiu menghafal sampai sejuta hadits. Imam al-Nasa`i meninggal di Ramlah. Awal mula Menuntut Ilmu Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur¶an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Irak.855 M. menolak pendapat tersebut. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-`Uqbi al-Mishri. Menurut penyusun (Ibnu Hajar) ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok Al Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya Al Athraf. Menurut pandangan terakhir ini. Oleh karena itu para ulama memasukkan kitab Al Muwaththa karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang lima (Al Khamsah). Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa. Ia menuntut ilmu hadits dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadits dari madzhab Maliki dan Al Laits. delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah belau hafal di luar kepala.Makkah dan dikebumikan diantara Shafa dan Marwah.241 AH) (Arab ) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam.Imam Ibnu Marjah Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini . Palestina. Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasullullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. 6. suatu daerah di Palestina. seperti Imam al-Dzahabi. kemudian Abdul Ghani dal kitabnya Asmaur Rijal 7. utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini sebelumnya tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah (lihat di bagian hadits) karena dalam kitabnya ini terdapat hadits yang dlaif bahkan hadits munkar.

tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji. al-Imam. bahkan beliau lebih unggul dari seniornya´. beliau dalam fiqih sampai derajat Laits. tetapi hanya ahli hadits saja. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. Ia menyusun kitab Al Muwaththa'. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. selama waktu itu. Yahya Al Qaththan dan Ibnul Madini. ³Saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan. Ini adalah puncaknya kebodohan. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata :"aku dilahirkan pada 93 H". Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad Darimi sebagai . lebih shaleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal" Abdur Rozzaq Bin Hammam yang juga salah seorang guru beliau pernah berkata. dan yang meriwayatkan Al Muwaththa¶ lebih dari seribu orang. Bahkan Imam Adz-Dzahabi berkata. "Saya tidak pernah melihat orang se-faqih dan se-wara' Ahmad Bin Hanbal" Ahli hadits sekaligus juga Ahli Fiqih Ibnu µAqil berkata. Sejumlah µUlama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh. yaitu Al Kutub as Sittah ditambah Al Muwaththa¶. sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). Dalam zuhud dan wara¶ beliau menyamai Fudhail dan Ibrahim bin Adham. ³Demi Allah. dalam hafalan beliau setara dengan Syu¶bah. ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Kitab tersebut menghimpun 100.Imam Maliki M lik ibn Anas bin Malik bin ' mr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr. imam alDzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H."Setelah saya keluar dari Baghdad. dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun). Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail binAmr bin al-Haris Dzi Ashbah. bagaimana mungkin dia mengetahui kadar orang lain!! 8. (Bahasa Arab: ). serta pendiri Mazhab Maliki. Tetapi orang bodoh tidak mengetahui kadar dirinya. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). ³Ahmad bukan ahli fiqih. karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.000 hadits. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H. tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Malik dan Asy-Syafi¶i serta Abu Yusuf. sedangkan. Imama malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh.

Az Zuhri. Imam Syafi¶i. Al Muwatta. Ibnu Juraij dan Syu¶bah bin Hajjaj. 613 hadits mauquf. Abdullah bin Yusuf. Al Auza¶i. dan lain-lain. Nafi¶ al Muqbiri. Yahya bin Yahya al Andalusi. karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits mursal . Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ tidak semuanya Musnad.com) . 300 dari golongan Tabi¶in dan 600 dari tabi¶in tabi¶in. Sa¶id al Maqburi dan Humaid ath Thawil. muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari. Al Qoththon. az Zuhry. disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa¶id. Ibn Hazm berkata.´ Al Muwaththa¶ adalah kitab tentang fiqh dan hadits. Ibnul Munkadir. Ketika melukiskan kitab besar ini. munqathi¶ dan mu¶dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa¶ Malik. Abi az Ziyad. mu¶dlal dan munqathi. Ibnu Wahb. Di antara guru beliau adalah Nafi¶ bin Abi Nu¶aim. Abdullah bin Dinar. Ibnu Mahdi. Al Laits bin Sa¶ad. Al Qo¶nabi. Ibnu Mahdi. Ibnu Wahb. Nafi¶.. Az Aubairi. Syarik bin Abdullah.(sumber:www. Ada yang sebaya seperti al Auza¶i.wikipedia. ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu¶main al Mujmir. Zaib bin Aslam. dan lain-lain. Yahya bin Bakir. 222 hadits mursal. Sufyan bin Uyainah. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini. Sa¶id bin Manshur. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi¶i. Sebagian µUlama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad. Amir bin Abdullah bin Az Zubair. Abu Hudzafah as Sahmi. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak. Sufyan Ats Tsaury. Ibnu Qosim. Na¶imul Majmar. al Qaththan dan Abi Ishaq. Qutaibah Abu Mush¶ab. Sufyan bin Uyainah. tetapi hadits hadits tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru). ada yang Mursal.ganti Al Muwaththa¶. aku belum mnegetahui bandingannya. Ats Tsauri. 285 perkataan tabi¶in. hanya dikatakan telah sampai kepadaku´ dan ³ dari orang kepercayaan´.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->