Rancangan Pengajaran Harian.

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar Bidang Tajuk

: Pendidikan Islam : 1 Al-Fatihah : 29 Ogos 2010 : 9.00 pagi-9.30 pagi : 17 Orang : Jawi : Mengenal, Menyebut dan Menulis huruf jawi tunggal

Pengetahuan sedia ada: Murid telah belajar asas-asas huruf hijaiyyah semasa pra sekolah. Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran ini murid dapat: Aras 1: Menyebut huruf Aras 2: Menulis huruf dengan baik. dengan tulisan yang betul. dengan betul

Aras 3: Meyebut dan menulis huruf-huruf Kemahiran Berfikir: Banding beza bentuk huruf. Penerapan nilai: Kerjasama, bertolak ansur, Gabung jalin: Jawi dan Al-Quran Penerapan: Bahasa arab dan jawi

Bahan Bantu Mengajar: kad huruf tunggal, gambar , Kertas lembaran kerja.

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti p&p

Catatan

8

Doa 3 minit

Guru meminta semua murid membaca doa

nilai: pengharapan kepada Allah.

.
Soalan: 1. Guru mempamerkan gambar. 2. Cuba kamu perhatikan apakah yang terdapat didalam gambar tersebut? 1. Guru mempamerkan gambar. 2. Murid melihat gambar tersebut. 3. Guru mengemukakan soalan kepada murid. Set induksi ( 3 minit ) 4. Murid menjawab pertanyaan guru. 5. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. 6. Guru menulis tajuk : Mengenal, menyebut dan membeza bentuk dan bunyi huruf Menyebut huruf 1. Guru mempamerkan kad huruf kepada murid. 2. Guru menyebut Langkah pertama (14 minit) huruf tersebut beberapa kali. 3. Murid diminta mendengar dengan teliti.

gambar

BBM: 1. Kad Huruf 2. Gambar. Nilai: Bersungguhsungguh dan melatih mendengar dengan teliti.

9

4. Guru meminta murid menyebut secara kelas, kumpulan dan individu. 5. Guru memadankan huruf tersebut dengan gambar. 6. Guru menyebut satu persatu huruf berserta dengan gambar. 7. Guru meminta murid menyebutnya beberapa kali secara kelas, kumpulan dan individu. 8. guru meminta murid secara kumpulan memadankan kad huruf dengan gambar.
1. guru menyanyi BBM : Kertas seni kata lagu

Tiga titik itu huruf fa, Dua titik pula huruf qaf, Langkah kedua (5 minit)
( Bentuk sama sahaja Cuma

bersama dengan murid. 2. guru meminta murid menukar huruf pada seni kata kepada huruf dan

beza titiknya, Mari kita sebut huruf fa dan qaf.
(lagu : kalau rasa gembira) Lembaran kerja

1. Guru mengagihkan kertas lembaran kerja kepada setiap orang murid.

BBM: Kertas lembaran kerja. Nilai: Cermat

Langkah Ketiga ( 5 minit )

10

2. Guru meminta murid menyiapkan latihan tersebut dirumah. 3. Guru menasihati murid agar rajin membaca dan menulis huruf-huruf jawi dan berani untuk mencuba. 4. Guru menerangkan kepentingan mengenal huruf hijaiyah dalam mempelajari Al-Quran.

dalam membuat kerja.

11

BBM 1. kad ± kad huruf

12

2. Gambar

13

14

3. Seni kata lagu

Tiga titik itu huruf fa, Dua titik pula huruf qaf, Bentuk sama sahaja Cuma beza titiknya, Mari kita sebut huruf fa dan qaf.

(Lagu: kalau rasa gembira)

15

4. Lembaran Kerja

__________________: _________________: ________________: . .

.

.

16

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

REFLEKSI Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T dapatlah saya menyiapkan kerja kursus yang bertajuk kelas pemulihan JAWI tahun 1 mengikut panduan j-Qaf yang telah diamanahkan kepada saya. Sebelum ini saya tidak begitu mengetahui kaedah-kaedah yang digunapakai dalam pembelajaran dan pengajaran pemulihan JAWI mengikut panduan j-Qaf. Namun dalam proses penyediaan kerja kursus ini saya dapat belajar 17

dan mengetahui adanya banyak kaedah-kaedah yang boleh saya praktikkan dan laksanakan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap kaedah-kaedah tersebut dapatlah saya menyusun strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan pada masa akan datang,insyallah. Saya juga menyedari bahawa betapa pentingnya guru-guru menyusun strategi untuk menarik minat para pelajar untuk belajar. Pentingnya penerapan nilai-nilai murni seperti berkerjasama,bertolak ansur dan lain-lain lagi dalam setiap proses langkah pengajaran. Saya juga belajar betapa pentingnya menganalisis persekitaran murid dalam menetapkan kaedah-kaedah P&P supaya lebih berkesan dan mencapai objektif seperti yang telah dirancang. Saya menyedari betapa kerajaan begitu mengambil berat dalam memertabatkan penulisan JAWI yang semakin dilupakan dalam masyarakat kita pada hari ini. Semoga segala usaha yang telah dibuat mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T. Saya juga ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini.

RUJUKAN 1. Ammar Azizul &Kamarul Hazeri. 2008.Kamus j-Qaf(edisi kedua). Petaling Jaya, Sasbadi SDN.BHD. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2004. Sukatan Pelajaran Pemulihan Jawi. Kuala Lumpur. Malaysia.Kementerian pendidikan, Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral. 3. http://www.scribd.com/doc/21515979/Kaedah-Pengajaran-Jawi-Latest. 4. http://kelaspemulihanjawi.blogspot.com/ 18

5. http://j-qafsks3f.blogspot.com/2008/07/model-kelas-pemulihan-jawi-j-qaf.html 6. http://www.spikel.bpi.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Ite mid=90

19