contoh makalah jumat

Materi Khutbah Jumat: JANGANLAH MENYAKITI DAN MENCACI MAKI SESAMA MUSLIM

Materi Khutbah I Assalamu·alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. KHATIB DUDUK SEJENAK (dikumandangkan Adzan) KEMUDIAN BERDIRI MENYAMPAIKAN KHUTBAH I Alhamdulillahirabbil·alamiin, wabihii nasta·innu ala umuriddunya waddin. Asyhadu anla· ilaha ilallahu wahdahula syarikalahu wa·asyhadu anna muhamaddan abduhu warasulluh. Allahuma shalii a·la muhammad wa ala ali muhammad. Qolallahu ta·alaa fil qur·anil kariim : Yaa ayuhaladzinaa ammanu taqullaha haqotuqotihii wa laa tamutunaa ilaa wa antum muslimuun. Para jamaah yang Insya Allah selalu dilindungi oleh Allah SWT Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT, karena Dia telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat itu ialah umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang luang sehingga kita semua b isa hadir di sini untuk mendirikan shalat Jumat berjamaah. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepda Nabi Besar junjungan alam, Nabi kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Para jamaah sidang shalat Ju mat yang senantisa diRahmati Allah, Marilah kita bertaqwa kepada Allah dengan taqwa yang sebenar -benarnya, seperti yang disampaikan dalam Al Qur·an : Yaa ayuhaladzinaa ammanu taqullaha haqotuqotihii wa laa tamutunaa ilaa wa antum muslimuun. ´Hai orang -orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar -benar taqwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman.µ Arti taqwa itu sendiri adalah melaksanakan semua perintah Allah dengan tulus ikhlas dan menjauhi segala larangan dengan penuh tawad hu. Wujud taqwa salah satunya adalah memiliki pemahaman bahwa sesama muslim adalah saudara Oleh karena itu menyakiti dan mencaci maki orang muslim adalah dosa besar. Sifat ini

tindakan. tanpa kesalahan yang mereka perbuat. maka kita tidak boleh menceritakan pada orang lain. Mudah mudahan dapat bermanfaat dan terutama bagi khatib dan juga para jamaah sekalian. Para hadirin rahimakumullah. Itulah orang munafik. Apabila kita melihat seorang muslim melakukan dosa atau kesalahan. berarti membuka aib seseorang. Tetapi umat muslim seringkali menjadi terpecah -belah. maka yang lainnya ikut merasakan sakit. yaitu kesaksian dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Salah satu bagian tubuh dicubit. bahwa menggunjing aib dan kesalahan sesama muslim itu dilarang. Karena itu. Barakallahu lii walakum. Persaudaraan muslim sudah diikat dengan dua kalimat syahadat. Semua muslim menyatakan demikian. Muslim adalah saudara ibar at satu tubuh. Al Ahzab ayat 58 ´ Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman. Orang munafik tidak pernah menghiraukan bahwa sesama muslim tidak boleh menyakiti. . Sebagai muslim hendaknya sadar betul. yang disimpan dalam hati terasa busuk. maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan d osa yang nyata.tercela sekali dan merupakan ciri -ciri orang munafik. Fasik adalah perilaku yang bertolak belakang antara lahiriah dan hatinya. kemudian kita mencacinya. Meskipun orang itu benar -benar berbuat dosa. Seperti yang ditulis dalam Al-Qur`an QS.µ Demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada khutbah Jumat ini. semua itu akibat ulah dari orang -orang munafik. sebab yang ditampakkan terasa indah. baik melalui cacian. maka sikap kita itu bukanlah mencermink an pribadi muslim. baik laki-laki maupun perempuan. Menceritakan kejelekan orang lain. sebenarnya muslim itu satu saudara. padahal nyatanya buruk. artinya terdapat kesamaan dan keseragaman pandangan hidup maupun akidah. menyebar isu bohong dan sebagainya.