DOA PERPISAHAN PEGAWAI DAN KAKITANGAN

________________________________________________
ِ ‫ن الّر‬
ْ ‫سم ِ اللهِ الّر‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫حي ْم‬
ِ ‫حمـ‬

ْ َ ‫عَلى أ‬
‫ء‬
ِ ‫ف ا ْل َن ْب َِيا‬
َ ‫م‬
ِ َ ‫عال‬
ِ ‫مدُ لل‬
ِ ‫شَر‬
َ ‫ب ْال‬
ّ ‫ه َر‬
َ ْ ‫ا َل‬
ُ َ ‫سل‬
ّ ‫وال‬
َ ْ ‫مي‬
ْ ‫ح‬
ّ ‫وال‬
َ ُ‫صل َة‬
َ ‫ن‬
َ
‫ن‬
َ ‫و‬
ِ ‫م‬
َ ‫عَلى‬
ِ ِ ‫حب‬
ِ ِ ‫ءال‬
ْ ‫هأ‬
ْ ‫ص‬
َ ْ ‫عي‬
َ ْ ‫سل ِي‬
َ ‫مْر‬
َ ‫ج‬
ُ ْ ‫وال‬
َ ‫و‬
َ ‫ه‬
َ ‫ن‬
َ .

‫م‬
ِ ‫ن َيا َر‬
ْ ‫م َيا َر‬
ُ ّ ‫َالل‬
ُ ‫حمـ‬
ُ ْ ‫حي‬
ّ ‫ه‬
Sempena majlis perpisahan persaraan dan pertukaran pegawai dan kakitangan
yang diraikan pada saat ini kami menadah tangan memohon kehadrat-Mu
ya Allah agar mereka diberkati, dikurniakan rahmat dan nikmat yang
berpanjangan , sihat walafiat yang berkekalan.

َ ‫م َيا‬
‫هاُر‬
ّ ‫ق‬
ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
Kami berdoa ke hadrat-Mu ya Allah agar mereka dikurniakan kekuatan fizikal dan
mental untuk meneruskan kerja mereka dalam suasana berbeza serta dapat
menjalankan tugas-tugas mereka dengan jayanya.

‫ب‬
ُ ْ ‫جي‬
ُ ّ ‫َالل‬
ُ ‫م َيا‬
ّ ‫ه‬
ِ ‫م‬
Jadikanlah kami yang masih dalam perkhidmatan ini agar dapat meneruskan
tugas-tugas dengan cemerlang dan berkualiti demi memajukan masyarakat dan
negara serta dipelihara dalam pemuliharaan dan keredhaan-Mu.

َ ‫فّر‬
َ َ ‫وت‬
ْ ‫ع‬
َ ‫ه‬
‫ه‬
َ ‫عَنا‬
ِ ‫د‬
ِ ‫ع‬
ِ ‫قَنا‬
ْ َ‫ن ب‬
ُ ‫مْر‬
ً ‫م‬
َ ‫ذا‬
َ ‫م‬
َ ‫ل‬
َ ‫ج‬
ْ ‫ما‬
ُ ّ ‫َالل‬
ْ ‫م‬
ً ‫و‬
َ ‫عا‬
ْ ‫ج‬
ْ ‫ج‬
ّ ‫ه‬
َ ‫ما‬
ْ ‫ح‬
َ ‫ول‬
ً ‫فّر‬
َ َ‫ت‬
َ ‫عَنا‬
ْ ‫ع‬
ِ ‫ش‬
ِ ‫ل‬
َ ‫م‬
َ ‫ج‬
ْ َ ‫ول َ ت‬
ْ ‫م‬
َ َ ‫ول‬
ً ‫و‬
َ ‫قا‬
ُ ‫ع‬
َ ‫قّيا‬
َ ‫في َْنا‬
َ ‫ما‬
ْ ‫ص‬
‫ما‬
ْ ‫م‬
ً ‫و‬
ً ‫و‬
َ َ ‫ول‬
َ .
ْ ‫حُر‬
َ ‫دا‬
ْ ‫مطُْر‬
Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang
dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang
diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini, dan
mereka yang bersama kami, kebinasaan, dan menyingkirkan kami dari
memperolehi rahmat.

{‫ة‬
ً َ ‫سن‬
ً َ ‫سن‬
ِ ‫فى ْال‬
ِ ‫و‬
ِ ‫ءات َِنا‬
َ ‫َرب َّنا‬
ِ ‫خَر‬
َ ‫ة‬
َ ‫فى الدّن َْيا‬
َ ‫ح‬
َ َََ ‫ح‬
َ ‫ة‬
َ ‫ع‬
‫ر َيا‬
َ ‫قَنا‬
َ ّ ‫جن‬
ِ ْ‫وأد‬
ِ ‫و‬
َ ‫م‬
َ ْ ‫خل َْنا ال‬
َ ‫ذا‬
َ ‫ة‬
َ {‫ر‬
َ
ِ ‫ع ا ْل َب َْرا‬
ِ ‫ب الّنا‬
َ
ّ
َ
ْ
َ ‫زي ُْز َيا‬
ّ ‫غ‬
‫على‬
‫ع‬
َ ‫صلى الله‬
َ
ِ ‫عال‬
َ ‫ب ال‬
ّ ‫فاُر َيا َر‬
َ ْ ‫مي‬
َ ‫و‬
َ .‫ن‬
ِ
َ ‫ءال ِه وصحب‬
َ ‫و‬
ِ ‫م‬
ِ ِ ْ َ َ ِ َ ‫عَلى‬
ٍ ‫م‬
ِ ّ ‫سي‬
ُ‫مد‬
َ ْ ‫وال‬
ْ ‫هأ‬
َ ‫م‬
َ
َ ْ ‫عي‬
ْ ‫ح‬
َ ‫ج‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫دَنا‬
َ ‫ن‬
َ ‫د‬
‫ن‬
ِ َ ‫عال‬
ِ ‫ِلل‬.
َ ْ ‫ب ال‬
ّ ‫ه َر‬
َ ْ ‫مي‬