11 February 2009 Konsep Demokrasi Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.

Umumnya terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu sistem Raja Berperlembagaan dan Sistem Republik. Malaysia telah memilih dan mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambing taat setia rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya. Mereka berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Sistem ini berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sisitem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa

kerajaan akan terus melindungi kepentingan majoriti rakyat berbilang kaum di negara ini daripada ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya lagi, kumpulan majoriti mesti dipertahankan daripada kumpulan minoriti yang cuba hendak menggugat keamanan kerana ia adalah prinsip asas demokrasi. Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut:
y

y y y y y y

y

Perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan, sama ada secara tulisan, secara norma atau gabungan kedua-duanya. Lazimnya Perlembagaan akan memasuki doktrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam, yang dikelolakan secara bebas dan adil Rakyat diberi hak mengundi Kebebasan bersuara (berceramah, berhimpun dan sebagainya) Kebebasan akhbar dan akses kepada media lain Kebebasan persatuan Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undangundang. Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya Aturan Undang-Undang Rule of Law Rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik.

pandangan dan kritikan sama ada melalui media-media elektronik mahu pun media-media cetak selagi ianya tidak bertentangan dengan perlembagaan dan undang-undang di negara ini. Ianya boleh diumpamakan suatu µkontrek sosial¶ bagi menjamin kerukunan. Undang-undang memang diperlukan dalam masyarakat yang bertamadun di mana tanpa tertegaknya undang-undang negara akan menuju anarkisme. Justeru. kawalan dan sempadan yang tertentu. Di Malaysia. Inilah hakikat yang harus diterima dan difahami bahawa tiada satu pun di dunia ini yang bersifat mutlak (absolute). keharmonian dan solidarity serta keselamatan dan kedaulatan negara daripada diganggu-gugat. . Sebagai sebuah negara demokrasi maka sudah semestinya kebebasan bersuara menjadi ciri utama yang menunjangi proses demokrasi itu sendiri. Undang-undang jugalah yang akan menghukum seseorang yang merampas dan mengancam hak-hak individu dan kesejahteranan masyarakat. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di negara ini. walaupun hak kebebasn bersuara dan kebebasan hak asasi yang lain dijamin oleh perlembagaan namun kebebasan bersuara di Malaysia berada di bawah lingkungan kawalan dan sekatan beberapa undang-undang termasuk statutes. Kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagan wajar digunakan sebaik mungkin mengikut lunas-lunas dan had-had yang telah ditentukan. Demikianlah halnya dengan kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagaan negara kita di mana ianya mempunyai had-had. hak mengenai µKebebasan Hak Asasi¶ (Fundamental Liberties) dengan jelasnya terkandung dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan. pandangan malah mengkritik dasar-dasar kerajaan selagi mana ianya tidak melanggar undang-undang juga merupakan fakta betapa kebebasan bersuara diizinkan di negara kita. Aktiviti berkempen semasa proses piliharaya di mana rakyat Malaysia bebas bersuara dalam memberi pendapat. Rakyat Malaysia juga tidak pernah disekat daripada mengeluarkan pendapat.Malaysia terkenal sebagai salah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi secara meluas. Malah kebebasan bersuara ini sering menjadi isu dan perbahasan berbagai pihak di negara ini.

maka negara boleh menuju ke arah kehancuran (anarkisme). Menyalah gunakan kebebasan bersuara atau mana-mana hak asasi sehingga menimbulkan kegelisahan dan ketengangan dalam masyarakat boleh membawa kepada kehancuran negara-bangsa adalah ditegah sama sekali.Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia . fitnah dan hasutan. ekonomi dan elakkan perkara-perkara yang berunsur subversif. Jadi apabila kita bercakap tentang hak maka tanggungjawab itu sendiri adalah hak yang perlu dilaksanakan. Ruang kebebasan bersuara yang diberikan bukalah ³lesen´ untuk memperkatakan sesuatu tanpa tanggunjawab di sisi undang-undang. Ingatlah µkerana pulut santan binasa kerana mulut badan binasa¶. misalnya menulis dan menerbitkan buku-buku. bahasa. Rakyat patut menjadikan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai ikhtibar dan pengajaran buat selama-lamanya. . menghasut dan menfitnah yang boleh mencetuskan kekacauan dalam masyarakat dan negara. Dalam memelihara kedamaian dan keamanan serta kedaulatan negara maka rakyat berbagai kaum dan amalan agama di negara ini mestilah lebih berhati-hati dalam membincangkan isu . kebebasan bersuara sama ada melalui pengucapan/percakapan dan melahirkan buah fikiran melalui media cetak atau elektronik haruslah mengelakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif atau perkaraperkara yang boleh menimbulkan salah faham dan ketegangan dalam negara. penulisan dan apa-apa bentuk kaedah komunikasi mestilah berhati-hati dan bertanggungjawab. Soal Keselamatan negara tidak boleh dipandang remeh semata-mata kerana µkebebasan bersuara¶ hingga mengizinkan golongan yang bersifat cauvinis dan pelampau mengambil kesempatan meniupkan api perkauman. Perasaan cauvinis mesti di elak dan ditentang. Semangat mengekalkan perpaduan antara kaum harus disemai dan diperkukuhkan lagi. budaya. Kepentingan negara harus diutamakan agar perpaduan. Elakan µbermain api¶ dengan isu-isu sensitif seperti yang telah digariskan oleh Perlembagaan dan Undang-undang yang terdapat di negara kita. kesejahteraan dan keharmonian yang sudah lama wujud tidak diroboh dan dihancurkan. Disebabkan kebebasan bersuara yang tiada kawalan.isu yang boleh memarakkan api perkauman seperti soal-soal agama. Negara sentiasa melihat dan memastikan hak asasi dilaksanakan dengan berpegang kepada konsep µhak berserta tanggungjawab¶ (rights with responsibility). majalah-majalah atau apa-apa kaedah penerbitan yang berunsur lucah. Kebebasan menyuarakan pendapat sama ada melalui pengucapan. pendidikan. Kebebasan bersuara juga mempunyai tanggungjawab akhlak dan moral di mana ianya mestilah tidak merosakkan akhlak/moral rakyat.

Segala keputusan haruslah berlunaskan undang-undang dan ia di buat melalui konsep permusyawaratan. kebebasan diberikan kepada rakyat tetapi kebebasan itu adalah di dalam lingkungan undang-undang. Dalam pengertian ini. Selain itu dalam sistem demokrasi berperlembagaan. Malaysia telah mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi sejak kemerdekaan sehingga hari ini. Konsep demokrasi yang diamalkan di Malaysia adalah sama dengan apa yang diamalkan oleh negara lain yang mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi. .³Demokrasi Berperlembagaan´ atau pemerintahan oleh orang ramai mengikut lunas perlembagaan pada hakikatnya merupakan kerajaan yang diwujudkan atas pilihan rakyat terbanyak melalui proses pilihanraya. Ini bermakna sumber kuasa dalam sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat.dimungkinkan karena penghentian di tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat sehingga dapat menimbulkan krisi kabinet dan pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-programnya. Kelebihan : Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. iaitu suatu pemerintahan yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemimpin negara atau tampuk pemerintahan. Kekurangan : Kedudukan badan eksekutif tidak stabil. demokrasi berperlembagaan boleh di katakan sebagai satu sistem perwakilan yang berjalan mengikut rangka kerja undang-undang yang menjadi panduan dalam proses pembuatan keputusan dengan membaiki dan menerima keinginan orang ramai.

Seperti yang telah diketahui sistem demokrasi adalah sangat mementingkan kedaulatan rakyat. Konflik ini akhirnya mencetuskan revolusi dan antara revolusi yang terkemuka ialah Revolusi Perancis yang mana rakyat bangkit menentang pemerintah. Ini adalah kerana sesebuah negara yang mengamalkan sistem yang memberi kebebasan kepada rakyatnya dalam serba-serbi walaupun pada hakikatnya kebebasan itu masih boleh dipertikaikan. Ini menunjukkan bahawa demokrasi mementingkan kedaulatan rakyat. Idea demokrasi ini dipelopori oleh para pemikir Greek yang ingin mencari penyelesaian bagi urusan kehidupan seharian mereka. namun konotasi demokrasi modon lazimnya merujuk kepada semua penduduk di sesebuah negara. Namun apabila kita merujuk kepada istilah sebenar. Dalam sistem ini kuasa mutlak membuat undang-undang dalam . Walaupun sistem demokrasi pada zaman Greek adalah terhad kepada kaum lelaki sahaja. Demokrasi itu berasal daripada perkataan Greek iaitu demos dan cratos yang bermaksud kuasa rakyat. Demokrasi bererti manusialah yang menggubal undangundang atau manusialah yang menjadi legislator. Apabila dibincangkan mengenai demokrasi satu perkara yang terlintas di hati kita adalah kebebasan. Contohnya seperti jika mendapat sokongan daripada rakyat undang-undang yang baik dimansuhkan manakala undang-undang yang tidak baik di wujudkan ataupun di gubal semula. Ia kemudiannya dibangkitkan semula oleh para pemikir Eropah ketika berlakunya konflik antara rakyar dan pemerintah. Ini adalah kerana kuasa mutlak untuk membuat undang-undang dalam menentukan nilai-nilai dan norma amalan terletak di tangan rakyat ataupun dengan ertikata lain supaya lebih mudah difahami adalah rakyat berhak menentukan segala-galanya. demokrasi adalah bermakna pemerintahan rakyat.

Undang-undang yang baik boleh dimansuhkan dan undang-undang yang tidak baik boleh diwujudkan jika ada sokongan daripada rakyat. Kelebihan sistem kerajaan ini dapat dilihat melalui konsepnya yang menekankan ³kerajaan rakyat. seseorang pemimpin itu mempunyai bidang kuasa yang luas termasuklah dalam perkara-perkara yang diharamkan dari segi syariat asalkan sesuatu perkara itu dipersetujui oleh majoriti rakyat. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas berhak mengundi dan bertanding dalam pilihan raya. Sesuatu perkara yang diharamkan oleh syariat boleh menjadi halal dengan kuasa seseorang pemimpin itu asalkan difikirkan perlu dan mendapat sokongan majoriti rakyat. bidang kuasa yang digunakan adalah berpandukan akal fikiran manusia ataupun mengikut logikal akal manusia semata-mata dan bukan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah.Dengan kata lain. badan perundangan terdiri daripada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Sistem Kerajaan Demokratik Berbeza dengan kerajaan Monarki.menentukan nilai-nilai dan norma-norma amalan terletak di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi pula. Dengan erti kata lain rakyat berhak menetukan segalanya. Demokrasi liberal merujuk kepada rakyat yang mempunyai lebih banyak kuasa menyuarakan pendapat dan tentangan mereka . Selain ciri kerajaan Demokrasi. Antara ciri-ciri kerajaan Demokratik ialah rakyat menikmati kebebasan persamaan dan hak-hak asasi. dalam kerajaan Demokratik rakyat mempunyai suara mutlak dalam menentukan pemerintahan melalui pilihan raya umum. oleh rakyat dan untuk rakyat´. kemenangan pilihan raya berdasarkan jumlah undi terbanyak dan parti politik atau individu yang memperoleh undi majoriti akan memerintah negara tersebut. sistem pilihan raya dijalankan dari semasa ke semasa.

Terdapat negara-negara yang mengamalkan Demokrasi yang berbeza iaitu Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Perpresiden. rakyat memlih presiden yang akan menjadi ketua eksekutif negara. Dalam sistem Demokrasi berparlimen.terhadap dasar-dasar dan tindakan-tindakan kerajaan. akan wujud golongan pembangkang yang akan sentiasa mengkritik pihak kerajaan. kerajaan akan lebih peka dan teliti dalam melaksanakan apa-apa dasar manakala keburukan akan wujud sekiranya pihak pembangkang dan pihak kerajaan bertelagah sehingga gagal mencapai satu haluan yang dipersetujui. Kanada. . Dalam sistem ini. Kebaikannya. Bagi sistem Demokrasi berpresiden pula. Amerika Syarikat. Britain dan Indonesia. Contoh negara yang mengamalkan sistem kerajaan Demokratik ialah Malaysia. parti politik yang mendapat kerusi majority di Dewan Rakyat akan mengetuai pentadbiran negara. Singapura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful