11 February 2009 Konsep Demokrasi Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat.

Umumnya terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu sistem Raja Berperlembagaan dan Sistem Republik. Malaysia telah memilih dan mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambing taat setia rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya. Mereka berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Sistem ini berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sisitem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa

kerajaan akan terus melindungi kepentingan majoriti rakyat berbilang kaum di negara ini daripada ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya lagi, kumpulan majoriti mesti dipertahankan daripada kumpulan minoriti yang cuba hendak menggugat keamanan kerana ia adalah prinsip asas demokrasi. Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut:
y

y y y y y y

y

Perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan, sama ada secara tulisan, secara norma atau gabungan kedua-duanya. Lazimnya Perlembagaan akan memasuki doktrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam, yang dikelolakan secara bebas dan adil Rakyat diberi hak mengundi Kebebasan bersuara (berceramah, berhimpun dan sebagainya) Kebebasan akhbar dan akses kepada media lain Kebebasan persatuan Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undangundang. Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya Aturan Undang-Undang Rule of Law Rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik.

Malaysia terkenal sebagai salah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi secara meluas. pandangan dan kritikan sama ada melalui media-media elektronik mahu pun media-media cetak selagi ianya tidak bertentangan dengan perlembagaan dan undang-undang di negara ini. Malah kebebasan bersuara ini sering menjadi isu dan perbahasan berbagai pihak di negara ini. Justeru. pandangan malah mengkritik dasar-dasar kerajaan selagi mana ianya tidak melanggar undang-undang juga merupakan fakta betapa kebebasan bersuara diizinkan di negara kita. Aktiviti berkempen semasa proses piliharaya di mana rakyat Malaysia bebas bersuara dalam memberi pendapat. walaupun hak kebebasn bersuara dan kebebasan hak asasi yang lain dijamin oleh perlembagaan namun kebebasan bersuara di Malaysia berada di bawah lingkungan kawalan dan sekatan beberapa undang-undang termasuk statutes. Inilah hakikat yang harus diterima dan difahami bahawa tiada satu pun di dunia ini yang bersifat mutlak (absolute). kawalan dan sempadan yang tertentu. keharmonian dan solidarity serta keselamatan dan kedaulatan negara daripada diganggu-gugat. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di negara ini. Ianya boleh diumpamakan suatu µkontrek sosial¶ bagi menjamin kerukunan. Sebagai sebuah negara demokrasi maka sudah semestinya kebebasan bersuara menjadi ciri utama yang menunjangi proses demokrasi itu sendiri. hak mengenai µKebebasan Hak Asasi¶ (Fundamental Liberties) dengan jelasnya terkandung dalam Bahagian II Perlembagaan Persekutuan. Di Malaysia. Kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagan wajar digunakan sebaik mungkin mengikut lunas-lunas dan had-had yang telah ditentukan. Rakyat Malaysia juga tidak pernah disekat daripada mengeluarkan pendapat. Demikianlah halnya dengan kebebasan bersuara yang diberikan oleh Perlembagaan negara kita di mana ianya mempunyai had-had. Undang-undang memang diperlukan dalam masyarakat yang bertamadun di mana tanpa tertegaknya undang-undang negara akan menuju anarkisme. . Undang-undang jugalah yang akan menghukum seseorang yang merampas dan mengancam hak-hak individu dan kesejahteranan masyarakat.

. menghasut dan menfitnah yang boleh mencetuskan kekacauan dalam masyarakat dan negara. Negara sentiasa melihat dan memastikan hak asasi dilaksanakan dengan berpegang kepada konsep µhak berserta tanggungjawab¶ (rights with responsibility). Soal Keselamatan negara tidak boleh dipandang remeh semata-mata kerana µkebebasan bersuara¶ hingga mengizinkan golongan yang bersifat cauvinis dan pelampau mengambil kesempatan meniupkan api perkauman. budaya. bahasa. fitnah dan hasutan. Kepentingan negara harus diutamakan agar perpaduan. Menyalah gunakan kebebasan bersuara atau mana-mana hak asasi sehingga menimbulkan kegelisahan dan ketengangan dalam masyarakat boleh membawa kepada kehancuran negara-bangsa adalah ditegah sama sekali. Rakyat patut menjadikan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai ikhtibar dan pengajaran buat selama-lamanya. Ingatlah µkerana pulut santan binasa kerana mulut badan binasa¶. misalnya menulis dan menerbitkan buku-buku. Disebabkan kebebasan bersuara yang tiada kawalan. Kebebasan bersuara juga mempunyai tanggungjawab akhlak dan moral di mana ianya mestilah tidak merosakkan akhlak/moral rakyat. Ruang kebebasan bersuara yang diberikan bukalah ³lesen´ untuk memperkatakan sesuatu tanpa tanggunjawab di sisi undang-undang. Dalam memelihara kedamaian dan keamanan serta kedaulatan negara maka rakyat berbagai kaum dan amalan agama di negara ini mestilah lebih berhati-hati dalam membincangkan isu . Elakan µbermain api¶ dengan isu-isu sensitif seperti yang telah digariskan oleh Perlembagaan dan Undang-undang yang terdapat di negara kita. Semangat mengekalkan perpaduan antara kaum harus disemai dan diperkukuhkan lagi. ekonomi dan elakkan perkara-perkara yang berunsur subversif.isu yang boleh memarakkan api perkauman seperti soal-soal agama. kebebasan bersuara sama ada melalui pengucapan/percakapan dan melahirkan buah fikiran melalui media cetak atau elektronik haruslah mengelakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif atau perkaraperkara yang boleh menimbulkan salah faham dan ketegangan dalam negara. majalah-majalah atau apa-apa kaedah penerbitan yang berunsur lucah. kesejahteraan dan keharmonian yang sudah lama wujud tidak diroboh dan dihancurkan. penulisan dan apa-apa bentuk kaedah komunikasi mestilah berhati-hati dan bertanggungjawab. pendidikan. Perasaan cauvinis mesti di elak dan ditentang.Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia . Jadi apabila kita bercakap tentang hak maka tanggungjawab itu sendiri adalah hak yang perlu dilaksanakan. Kebebasan menyuarakan pendapat sama ada melalui pengucapan. maka negara boleh menuju ke arah kehancuran (anarkisme).

Segala keputusan haruslah berlunaskan undang-undang dan ia di buat melalui konsep permusyawaratan. Kelebihan : Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. Dalam pengertian ini.dimungkinkan karena penghentian di tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat sehingga dapat menimbulkan krisi kabinet dan pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-programnya. Konsep demokrasi yang diamalkan di Malaysia adalah sama dengan apa yang diamalkan oleh negara lain yang mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi. Kekurangan : Kedudukan badan eksekutif tidak stabil. Selain itu dalam sistem demokrasi berperlembagaan. Malaysia telah mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi sejak kemerdekaan sehingga hari ini. Ini bermakna sumber kuasa dalam sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat. demokrasi berperlembagaan boleh di katakan sebagai satu sistem perwakilan yang berjalan mengikut rangka kerja undang-undang yang menjadi panduan dalam proses pembuatan keputusan dengan membaiki dan menerima keinginan orang ramai.³Demokrasi Berperlembagaan´ atau pemerintahan oleh orang ramai mengikut lunas perlembagaan pada hakikatnya merupakan kerajaan yang diwujudkan atas pilihan rakyat terbanyak melalui proses pilihanraya. iaitu suatu pemerintahan yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemimpin negara atau tampuk pemerintahan. . kebebasan diberikan kepada rakyat tetapi kebebasan itu adalah di dalam lingkungan undang-undang.

Dalam sistem ini kuasa mutlak membuat undang-undang dalam . Contohnya seperti jika mendapat sokongan daripada rakyat undang-undang yang baik dimansuhkan manakala undang-undang yang tidak baik di wujudkan ataupun di gubal semula. Ini adalah kerana kuasa mutlak untuk membuat undang-undang dalam menentukan nilai-nilai dan norma amalan terletak di tangan rakyat ataupun dengan ertikata lain supaya lebih mudah difahami adalah rakyat berhak menentukan segala-galanya. demokrasi adalah bermakna pemerintahan rakyat. Konflik ini akhirnya mencetuskan revolusi dan antara revolusi yang terkemuka ialah Revolusi Perancis yang mana rakyat bangkit menentang pemerintah.Seperti yang telah diketahui sistem demokrasi adalah sangat mementingkan kedaulatan rakyat. Idea demokrasi ini dipelopori oleh para pemikir Greek yang ingin mencari penyelesaian bagi urusan kehidupan seharian mereka. Walaupun sistem demokrasi pada zaman Greek adalah terhad kepada kaum lelaki sahaja. Ini adalah kerana sesebuah negara yang mengamalkan sistem yang memberi kebebasan kepada rakyatnya dalam serba-serbi walaupun pada hakikatnya kebebasan itu masih boleh dipertikaikan. namun konotasi demokrasi modon lazimnya merujuk kepada semua penduduk di sesebuah negara. Apabila dibincangkan mengenai demokrasi satu perkara yang terlintas di hati kita adalah kebebasan. Demokrasi bererti manusialah yang menggubal undangundang atau manusialah yang menjadi legislator. Ini menunjukkan bahawa demokrasi mementingkan kedaulatan rakyat. Ia kemudiannya dibangkitkan semula oleh para pemikir Eropah ketika berlakunya konflik antara rakyar dan pemerintah. Demokrasi itu berasal daripada perkataan Greek iaitu demos dan cratos yang bermaksud kuasa rakyat. Namun apabila kita merujuk kepada istilah sebenar.

Dengan erti kata lain rakyat berhak menetukan segalanya. Sistem Kerajaan Demokratik Berbeza dengan kerajaan Monarki. Selain ciri kerajaan Demokrasi. Undang-undang yang baik boleh dimansuhkan dan undang-undang yang tidak baik boleh diwujudkan jika ada sokongan daripada rakyat. Sesuatu perkara yang diharamkan oleh syariat boleh menjadi halal dengan kuasa seseorang pemimpin itu asalkan difikirkan perlu dan mendapat sokongan majoriti rakyat. Antara ciri-ciri kerajaan Demokratik ialah rakyat menikmati kebebasan persamaan dan hak-hak asasi. Demokrasi liberal merujuk kepada rakyat yang mempunyai lebih banyak kuasa menyuarakan pendapat dan tentangan mereka . Dalam sistem demokrasi pula. bidang kuasa yang digunakan adalah berpandukan akal fikiran manusia ataupun mengikut logikal akal manusia semata-mata dan bukan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. badan perundangan terdiri daripada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.Dengan kata lain.menentukan nilai-nilai dan norma-norma amalan terletak di tangan rakyat. oleh rakyat dan untuk rakyat´. Kelebihan sistem kerajaan ini dapat dilihat melalui konsepnya yang menekankan ³kerajaan rakyat. seseorang pemimpin itu mempunyai bidang kuasa yang luas termasuklah dalam perkara-perkara yang diharamkan dari segi syariat asalkan sesuatu perkara itu dipersetujui oleh majoriti rakyat. dalam kerajaan Demokratik rakyat mempunyai suara mutlak dalam menentukan pemerintahan melalui pilihan raya umum. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas berhak mengundi dan bertanding dalam pilihan raya. kemenangan pilihan raya berdasarkan jumlah undi terbanyak dan parti politik atau individu yang memperoleh undi majoriti akan memerintah negara tersebut. sistem pilihan raya dijalankan dari semasa ke semasa.

Britain dan Indonesia. Dalam sistem Demokrasi berparlimen. kerajaan akan lebih peka dan teliti dalam melaksanakan apa-apa dasar manakala keburukan akan wujud sekiranya pihak pembangkang dan pihak kerajaan bertelagah sehingga gagal mencapai satu haluan yang dipersetujui. Amerika Syarikat. Dalam sistem ini. Kebaikannya. akan wujud golongan pembangkang yang akan sentiasa mengkritik pihak kerajaan. Bagi sistem Demokrasi berpresiden pula. parti politik yang mendapat kerusi majority di Dewan Rakyat akan mengetuai pentadbiran negara. .terhadap dasar-dasar dan tindakan-tindakan kerajaan. rakyat memlih presiden yang akan menjadi ketua eksekutif negara. Contoh negara yang mengamalkan sistem kerajaan Demokratik ialah Malaysia. Kanada. Singapura. Terdapat negara-negara yang mengamalkan Demokrasi yang berbeza iaitu Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Perpresiden.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful