Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP

)

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~ TAHUN 4
BIDANG / TAJUK
Menggambar Tajuk : Tumbuhan (Membuat gambar secara cetakan dari pelbagai bahan.)

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Memperkenalkan jenis-jenis cetakan. Aras 2 1. Menghasilkan dan memasukkan cetakan dalam gambar (ICT)

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : d. Memperkenalkan tenik cetakan dalam menggambar. e. Menyedari wujudnya pelbagai bahan dipersekitaran yang boleh digunakan sebagai cetakan.

STRATEGI P&P
Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

1

2 3

Menggambar Tajuk : Haiwan (Menghasilkan gambar haiwan dengan teknik stensilan.)

Aras 1 1. Melihat dan berbincang berkenaan hasil cetakan stensilan. Aras 2 1. Melukis dan menebuk gambar binatang (ICT) Aras 3 1. Memilih teknik cetakan mudah seperti : Stensilan Capan Percikan Gosokan Aras 4 1. Mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkenalkan teknik cetakan dalam menggambar. b. Menyedari wujudnya pelbagai bahan dipersekitaran yang boleh digunakan sebagai cetakan.

4

Menggambar 1. Tajuk : Pemandangan (Membuat gambar dengan teknik catan)

Aras 1 Memahami benda-benda di persekitaran. Aras 2 1. Melukis pemandangan yang menampakkan objek yang jauh dan dekat (ICT)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mempertingkatkan kemahiran tentang olahan warna. b. Memahami warna dan konsep perspektif (saiz objek dekat dan jauh)

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

1

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Menggambar Tajuk : Flora dan Fauna (Membuat gambar dengan cetakan jari)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Membuat beberapa cetakan jari pada permukaan kertas. Aras 2 1. Memberi tema tertentu seperti : Ibu dan anak ayam Bunga dan alam fantasi Aras 3 1. Membuat kemasan pada hasil kerja – membingkai.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mempertingkatkan kemahiran kawalan otot dan jari dalam menghasilkan gubahan. b. Menunjukkan daya kreativiti dalam penghasilan gubahan. c. Menimbulkan keseronokan menghasilkan karya.

STRATEGI P&P
Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

5 6

7

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Corak Bebas (Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai teknik.)

Aras 1 1. Menunjukkan contoh-contoh corak bebas. Aras 2 1. Membuat reka corak bebas dengan menggunakan kertas warna. Aras 3 1. Menampal hasil corak pada kertas lukisan (TKP) Aras 4 1. Mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai teknik. b. Membuat corak di atas kertas warna.

8 9

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Flora dan Fauna (Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik stained glass.)

Aras 1 1. Menunjukkan beberapa contoh corak secara stained glass. Aras 2 1. Menekap dan melukis gambar yang disediakan oleh guru. Aras 3 1. Memotong, menebuk dan menampal corak pada stained glass. Aras 4 1. Mempamerkan hasil kerja dan menggunakan hasil kerja untuk hiasan objek seperti terendak lampu, kekisi dan sebagainya.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menyedari teknik stained glass dapat digunakan untuk kerja-kerja hiasan. b. Menekap dan melukis gambar. c. Meningkatkan kemahiran dalam pembahagian ruang, memotong, menebuk, menggunting dan menampal.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

2

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Corak Geometri (Menghasilkan corak dengan menggubah arah acuan tekapan)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Menunjukkan contoh bentukbentuk geometri (BCB). Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea Melakar berbagai bentuk geometri pada kertas tebal untuk dijadikan acuan. Aras 3 1. Memotong lakaran bentuk geometrid an menandakan titik pusat bagi kertas acuan yang dibuat. Aras 4 1. Meletak kertas acuan dan memusing untuk menukarkan arah. Aras 5 1. Mewarnakan corak yang terhasil. 2. Mempamerkan hasil kerja.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan tekapan. b. Menghubungkaitkan corak dengan benda di persekitaran. c. Menggunakan bentuk geometri bagi menghasilkan corak. d. Meningkatkan kawalan psikomotor.

STRATEGI P&P
Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

10 11

12

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Kertas Pembalut Hadiah (Menghasilkan kertas pembalut hadiah secara capan menggunakan sayursayuran.)

Aras 1 1. Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang mempunyai lapisan kelopak. Aras 2 1. Memotong sayuran dengan pelbagai cara seperti : Menegak Melintang Aras 3 1. Membuat corak dalam pelbagai susunan seperti : Selang-seli Berjalur / susunan berjidar Aras 4 1. Mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menyedari terdapat pelbagai jalinan pada keratin rentas sayur-sayuran. b. Menghasilkan kemahiran memotong dan membuat capan. c. Menghasilkan corak dengan pelbagai susunan, seperti : Separuh jatuh Orgee Balikan dsb.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

13 14 15

Membuat Rekaan dan Corak Tajuk : Hidupan Air (Memperkanalkan cara mencipta motif berdasarkan sumber alam..)

Aras 1 1. Memerhati dan mengkaji sumber alam untuk mendapatkan idea, seperti – karangan laut. Aras 2 1. Membuat lakaran (stylization) rupa benda alam yang dipilih.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghasilkan corak melalui olahan motif. b. Menyusun olahan motif pada keratin lukisan dan mewarna dengan pensil warna. c. Memilih olahan motif yang sesuai dan disusun untuk diwarnakan.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran

3

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 1. Menyusun dan mewarna – untuk pemilihan motif yang sesuai. Aras 4 1. Menyusun olahan pada kertas lukisan. 2. Mewarna dan menampal pada kotak atau tin. Aras 5 1. Mempamerkan hasil kerja.

OBJEKTIF
d. Mewarna olahan motif yang telah dipilih. e. Menampal pada kertas atau tin.

STRATEGI P&P
Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

16 17

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Arca (Menghasilkan arca dari bahan kutipan.)

Aras 1 1. Memperlihatkan jenis-jenis binaan 3D seperti pasu, kerusi dan lain-lain. Aras 2 1. Memilih bahan yang sesuai di persekitaran untuk binaan arca. Aras 3 1. Membuat binaan arca dengan pelbagai cara seperti : 1. Cantuman 2. Ikatan 3. Selitan 4. Potongan Aras 4 1. Mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkembangkan daya kreativiti. b. Mempelbagaikan penggunaan jenis bahan dalam ciptaan c. Memupuk sikap bekerjasama. d. Memperkembangkan pemahaman tentang bentuk, ruang dan imbangan.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

18 19

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Mobail (Menghasilkan mobail dengan teknik stained glass.)

Aras 1 1. Berbincang mengenai contoh mobail – menerangkan tentang imbangan, pergerakan dan lainlain (TKP) Aras 2 1. Membentuk dawai atau buluh untuk dijadikan objek (KMD) Aras 3 1. Menampal stained galss pada objek. 2. Mengikat mobail Aras 4 1. Mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkembangkan daya kreativiti dalam binaan. b. Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk, imbangan dan pergerakan dalam ruang. c. Mempertingkatkan kemahiran dalam teknik menghasilkan mobail. d. Bekerjasama dengan penuh keseronokan.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

4

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Terendak Lampu

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Melihat contoh-contoh terendak lampu. 2. Membincangkan mengenai jenisjebus terendak lampu dari segi bahan dan cara buatan. Aras 2 1. Menyediakan alatan yang diperlukan. 2. Memotong beberapa keeping kertas mengikut ukuran yang sama. Aras 3 1. Mencantum dua sudut kertas yang bertentangan. 2. Sambungkan kesemua kertas yang telah dicantum hujungnya. Aras 4 1. Pasangkan tali untuk digantung dan dipamerkan.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membentuk 3D. b. Mempertingkatkan kesedaran hubungan antara bentuk dan imbangan. c. Mempertingkatkan kemahiran mencantum dan menyusun. d. Memberi kesedaran fungsi hasil kerta dalam kegunaan harian.

STRATEGI P&P
Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

20 21

22 23 24

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Mobail (Membuat mobail dari dawai yang dibentuk.)

Aras 1 1. Membuat perbincangan tentang contoh-contoh mobail : Gantungan Pergerakan untuk hiasan Aras 2 1. Memberi gambar-gambar haiwan (ICT) 2. Membentuk dawai menjadi objek. Aras 3 1. Mengikat dan menggantung objek. 2. Mempamerkan hasil kerja.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkembangkan daya kreativiti murid. b. Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk imbangan dan pergerakan.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

25 26

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Bekas Bunga Telur

Aras 1 1. Memperdengarkan lagu-lagu bertemakan persandingan (TKP). Aras 2 1. Perbincangan mengenai contohcontoh bekas bunga telur (ICT) 2. Membuat bekas bunga telur dengan menggunakan pelbagai bentuk : Perca kain Kad ucapan / raya Cawan kertas Aras 3 1. Menghias bekas bunga telur.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkembangkan daya kreativiti membentuk objek 3D. b. Memupuk sikap bekerjasama dengan cermat. c. Dapat menghubungkaitkan kerja membentuk dengan kebudayaan.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2001

5

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Papan Congkak

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Menunjukkan contoh congkak dan memainkannya (TKP). Aras 2 1. Membincangkan cara membina alat mainan congkak. 2. Memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan : Polisterin Mangkuk kertas Biji getah guli Aras 3 1. Membuat model congkak. 2. Menghias alat permainan congkak. 3. Mempamerkan hasil kerja dan mengadakan pertandingan congkak.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membuat binaan model. b. Memperkukuhkan koordinasi mata dan tangan. c. Menggalakkan penggunaan bahan-bahan yang mudah.

STRATEGI P&P
Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

27 28 29

30 31 32

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Topeng Serkup

Aras 1 1. Bercerita tentang watak sedih, gembira, marah dll (TKP) Aras 2 1. Berbincang dan melakarkan watak tertentu. 2. Melakarkan wajah / rupa watak yang dipilih. Aras 3 1. Membuat topeng menggunakan Kad manila Karung kertas Aras 4 1. Menghias topeng. 2. Mempamerkan hasil kerja HSP : m/s 57 - 58

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Meningkatkan kemahiran mereka cipta secara kreatif. b. Membuat hiasan yang sesuai untuk watak. c. Melakonkan watak.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

33

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Model Haiwan (Menghasilkan model haiwan secara lipatan dan guntingan.)

Aras 1 1. Mengumpulkan gambar haiwan. Aras 2 1. Memilih satu gambar haiwan yang sesuai. 2. Melipat kad manila dan melakar bentuk haiwan. Aras 3 1. Menggunting lipatan mengikut lakaran.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Membentuk model haiwan secara seimbang. b. Dapat meningkatkan kemahiran membentuk dan menggunting. c. Menghias model haiwan secara kreatif.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

6

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
2. Membuka lipatan dan menghias. 3. Mempamerkan hasil kerja. HSP : m/s 59 – 60

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

34 35 36

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Set Perabot

Aras 1 1. Menyenaraikan jenis-jenis perabot di rumah. 2. Memberikan contoh-contoh jenis perabot. (ICT) Aras 2 1. Mengumpul bahan yang sesuai untuk membuat perabot : Kotak Batang ais krim Sepit baju Aras 3 1. Membina model dengan cara : Cantuman Selitan Ikat tampal 2. Menghias dan mempamerkan model perabot. HSP : m/s 62 – 63

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui bahan, bentuk dan teknik pelbagai jenis perabot. b. Menghubungkan seni dengan mata pelajaran KH. c. Mengolah bahan untuk menjadikan model.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

37

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Membuat Labu (Membuat labu secara lingkaran dan picitan.)

Aras 1 1. Berbincang mengenai pasu dan labu yang terdapat di persekitaran. Aras 2 1. Melakarkan pelbagai bentuk labu. 2. Menyediakan plastersin. 3. Memproses bentuk labu secara lingkaran dan picitan. 4. Melicinkan labu dengan bahan yang sesuai : Belakang sudu Buluh Aras 3 1. Menghias labu. 2. Mereka pantun 4 kerat bertemakan labu. HSP : m/s 66 – 67

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Membentuk labu dengan cara lingkaran dan picitan. b. Melicin dan menghias labu. c. Menghargai hasil kerja.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

7

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK
Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Seni manik untuk hiasan.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Perbincangan mengenai hiasan diri daripada manik – aksesori. Aras 2 1. Menguji kepantasan mencucuk manik dalam peraduan. (TKP) Aras 3 1. Mengumpul manik mengikut saiz. 2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk mencucuk manik seperti : Tali tangsi Benang kasar 3. Menyusun dan menyucuk manik mengikut saiz, bentuk dan warna. Aras 4 1. Ulangi kegiatan di atas sehingga menjadi beberapa lapisan. 2. Mempamerkan hasil kerja. HSP : m/s 70 – 71

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Pengetahuan dalam menyusun manik. b. Meningkatkan kemahiran psikomotor. c. Menghasilkan gubahan seni manik.

STRATEGI P&P
Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

38 39

40

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Memperkenalkan beberapa jenis kelarai

Aras 1 1. Menunjukkan contoh kelarai : Tikar mengkuang Tudung saji 2. Memperkenalkan jenis kelarai : Anak ikan / mata bilis Tampuk manggis Aras 2 1. Melakar kelarai pada kertas berpetak. 2. Membuat anyaman kelarai berdasarkan model yang dibuat – dengan kertas warna. Aras 3 1. Membingkai hasil kerja. HSP : m/s 72 – 73

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Mengetahui beberapa nama kelarai. b. Menyedari setiap kelarai mempunyai anyaman sendiri. c. Memupuk nilai kemasan.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

41 42

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk : Mengenal seni ukiran timbul yang mudah.

Aras 1 1. Membuat kajian tentang ukiran sabun. Objek sebenar Gambar keris, parang

Pada akhir pembelajaran murid dapat : a. Menghargai seni ukiran tradisional. b. Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam ukiran.

Rujukan : Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Huraian Sukatan Pelajaran

8

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

MINGGU

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 1. Memperkenalkan bahan dan alat yang akan diukir : Sabun Lilin Pisau ukir / pisau lipat 2. Melakar motif tradisional atas kertas. Aras 3 1. Memindahkan motif ke atas kertas. 2. Memindahkan motif ke atas bahan yang dipilih (sabun). 3. Menentukan ruang yang terpaksa diluakkan. Aras 4 1. Membuat kemasan dan mempamerkan hasil kerja.

OBJEKTIF
c. Menghasilkan seni ukiran tradisional dari sabun.

STRATEGI P&P
Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002

9