SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

Sebelum seseorang pegawai (selain daripada Pengawal Pusat) bertukar, beliau adalah dikehendaki melengkapkan Akuan Penyerahan Nota Serah Tugas pada para (i) di bawah ini dan menyerahkannya kepada Ketua Jabatan atau Penyelianya. Ketua Jabatan atau Penyelianya pula hendaklah mengesahkan penerimaan nota tersebut dengan melengkapkan para (ii). Apabila pegawai baru (pengganti) melaporkan diri, Ketua Jabatan atau Penyelia tersebut hendaklah menyerahkan Nota Se rah Tugas itu kepada pegawai yang baru sampai dan kedua -dua mereka menandatangani surat pengesahan pada para (iii).

Bagi pertukaran yang melibatkan Pengawal Pusat, pegawai yang akan bertukar hendaklah melengkapkan para (i) di bawah ini dan pegawai yang menggantikannya melengkapkan para (ii) sebagai pengganti pegawai yang mengambilalih tugas. Ruang -ruang mengenai Keua Jabatan/Penyelia tidak perlu diisi. (I) Adalah saya NORSHAM BIN ABIDIN yang memegang jawatan GURU
MATEMATIK

dan bertugas di MAKTAB RENDAH SAINS MARA

TRANSKRIAN dari tarikh 15 APRIL 2002 hingga 14 MAC 2007

bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan MARA Bil 1/90 bertarikh 2 Januari 1990. Diserahkan oleh: Tandatangan: .......... .................................... Nama: NORSHAM BIN ABIDIN Tarikh: 14 MAC 2007

(ii)

Adalah saya ................................................................. ............................ yang memegang jawatan ..................................... ................................... mengesahkan bahawa saya telah menerima Nota Serah Tugas daripada EN NORSHAM BIN ABIDIN pada tarikh ............... ..................

... Nama: ........ ....... yang mengambil alih tugas jawatan ............................ b) Nota Serah Tugas itu tidak lengkap/tidak memuaskan oleh kerana perkara-perkara seperti yang saya nyatakan di dalam lampiran berkembar...... .......................... Tarikh: ................................ Diterima oleh: Tandatangan: ............. ........................................... dan bertugas di ................. Nama: ..................................................... Tandatangan: ........................................... (Pegawai Yang Mengambil Tugas) (iv) Jadual Tugas Sebenar Rujuk Fail Meja ..............................Saya telah menyemak Nota Serah Tugas Tersebut dan saya dapati: a) Semua kenyataan dan butir-butir yang terkandung di dalamnya adalah betul dan mencukupi serta memuaskan................. mulai tarikh ........................ Tarikh: ..... (Ketua Jabatan/Penyelia) (iii) Adalah saya ... ........................................................................... Saya juga mengaku menerima perkara-perkara seperti yang disenaraikan di dlaam Nota Serah Tugas itu.......................... ...................................... mengaku telah menerima satu salinan Nota Serah Tugas Jawatan Tersebut................................................... ..................

Algebraic Expressions III. Algebraic Formulae. y Rujuk Folio Pengajaran Pengajaran Ting 3C & 3D y Topik Algebraic Formulae belum ditamatkan. Gradient and Area Under a Graph. Scale Drawing. Rujuk Cik Putri Nadia Zulkifli Tindakan Guru Pengganti y Buat Kuiz WHOLE NUMBERS. . y Rujuk Pn Marni binti Musa Tindakan Guru Pengganti y Rujuk Folio Pengajaran y Buat Kuiz untuk bab Indices. Graph Of Functions II. variations. Pengajaran Ting 5B & 5E y Topik Gradient and Area Under a Graph telah ditamatkan y Sambung pengajaran dengan topik seterusnya iaitu Probability II y Rujuk Pn Suzlin binti Mat Ramli Tindakan Guru Pengganti y Rujuk Folio Pengajaran y Buat Kuiz untuk bab Bearing.KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Kedudukan Sekarang y Tindakan Susulan Yang Diperlukan y Rujukan Fail/Pegawai Jabatan Yang Berkaitan y Catatan Pengajaran Ting 1B Topik yang telah diajar: WHOLE NUMBERS Sambung pengajaran topik seterusnya. y Tamatkan sub topik: Finding the value of a variable.

Duit yuran guna duit EMR pada Zaidah seorang RM 5. . y Sediakan kertas kerja untuk Kem Matematik SPM dan PMR 2007 di Dusun Minda Resort Kuala Nerang. y Rujuk Pn Marni binti Musa Pendaftaran Pengakap y Belum didaftarkan y Daftar guna borang pendaftaran yang disediakan.y Rekodkan pencapaian pelajar tingkatan 5 untuk semua kelas. y Rujuk fail markah pada komputer jabatan (Desktop) User: Mat Pass: matematik y Sediakan set-set soalan SPM untuk PGG (bab ting 4). y Rujuk Cikgu Shahrizal Pengganti Pemimpin Pengakap y Hantar pendaftaran pada Pesuruhjaya Pengakap y Hubungi Cikgu Anuar Sek Keb Sg Duri 0124689242 y Mohon pelajar bayar yuran kegiatan sebanyak RM 5 dan masukkan dalam akaun Pengakap untuk kegunaan latihan.

y Buat mesyuarat dan minta setiap unit buat laporan perjumpaan.y Pemilihan Jambori y Sediakan 30 pelajar lelaki untuk aktiviti Jambori di Terendak. y Kumpulkan kesemua maklumat pendaftaran semua unit yang meliputi pelajar ting 1. y Cik Julianaasnizah y Rancangkan Kempori Perdana untuk pelajar ting 3 dan 5 tahun 2008. . Nazri 0125811014 Nota: Untuk tugas-tugas yang melibatkan Bahagian Pinjaman. y Rujuk Ketua Pasukan Nazrul bin Yahya 5B Kawad kaki Kawad tongkat Pioneering Masakan Rimba Orientering Taraf perkhemahan Pertolongan cemas y Wisma PENGAKAP Kelana Seri Angkasa Dr. Nazri 0125811014 y Perjumpaan/latihan mingguan y y Buat pemantauan Minta Setiausaha pasukan buat laporan kedatangan y Rujuk Ketua Pasukan Nazrul bin Yahya 5B dan Setiusaha Pasukan. Sila Rujuk Pekeliling Pinjaman Bil 9/88 bertarikh 5 November 1998 dan kemukakan nota penyerahan tambahan(sebagai lampiran) berpandukan kepada arahan yang berkenaan. y Folio Pengakap Penasihat Badan Beruniform Pengganti Penyelaras Badan Beruniform Penyelaras Badan Beruniform y Pendaftaran Unit Beruniform telah dibuat. y y Cik Julianaasnizah Wisma PENGAKAP Kelana Seri Angkasa Dr. 2 dan 4 y y Laporan perjumpaan Badan Beruniform.

Fail - *Jika berkenaan (vii) Kedudukan Kewangan/Akuan dan Lain -Lain (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja.(vi) Senarai Harta Benda/Peralatan Pejabat (Harta benda/peralatan yang dibekalkan khusus untuk jawatan yang disandang oleh pegawai yang akan bertukar itu sahaja). Bil 1 2 3 4 5 Harta Benda/Peralatan Alatan tulis Rak buku Meja tulis Kerusi Loker No Siri/Tagging* 3 1 1 1 Bilangan Rujukan No. Pegawai pegawai yang berkenaan hendaklah menyenaraikan dokumen -dokumen yang diserahkan di bawah ini) TIADA (viii) Hal-Hal Lain TIADA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful