TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

215

DEFINISI ASAS ³An intelligence is the ability to solve problems.Howard Gardner ³Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah. or to create products.´ 216 . atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu atau lebih latar budaya.´ . that are valued within one or more cultural settings.

Verbal .linguistik Naturalis Logik ± matematik Intrapersonal KECERDASAN PELBAGAI Muzik Interpersonal Kinestatik Visual ± ruang 217 .

Logik ± matematik Memiliki pemikiran abstrak. rekod maklumat dalam graf dan lukis peta 218 . diksi dan wacana. projek bacaan / penulisan. makna. puisi 2. permainan strategi. permainan bahasa. analitis.KECERDASAN PELBAGAI 1. ketepatan pengiraan. saintifik dan penaakulan. Verbal ± linguistik Peka kepada bahasa. logik.

Kinestatik Pergerakan fizikal untuk berkomunikasi / mahir dengan objek dan objektif.3. 4. main peranan / lakonan. Muzik Peka kepada irama . menulis semula lirik. nada. kuasa emosi dan organisasi kompleks bukan verbal. membuat model 219 . menggunakan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. pergerakan.

 melukis dan mereka cipta. 220 .5. 6. projek berkumpulan. konsep dan imej mental (pemikiran 3D). Visual ± ruang Berupaya membayangkan idea . progaram rakan sebaya dan sumbang saran. berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Interpersonal Kebolehan memahami perasaan.

Naturalis Peka kepada alam sekitar. lawatan dan reka bentuk landskap. flora dan fauna aktiviti luar kelas untuk pengajaran & pembelajaran.7. kemahuan dan matlamat diri secara kendiri. refleksi diri dan projek kendiri / jurnal 8. belajar kendiri. 221 . eksperimen sains.Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan.

BAGAIMANA MELAKSANAKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT 1: PADANAN Kesedaran bahawa perlunya memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid PERINGKAT 3: PENINGKATAN PERINGKAT 2: PERCUBAAN Kaitan TKP dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid Perancangan dan percubaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP 222 .

Perancangan 2. Persekitaran 3. Penilaian 223 . Proses 4.Peringkat 2 : PERCUBAAN 1.

PERANCANGAN Bagaimana TKP boleh diaplikasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran seharian? Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran Contoh«« INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri? KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti µhands-on¶? 224 .

PERSEKITARAN Guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah ADAKAN STESEN KECERDASAN ‡ Setiap stesen mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis ‡ Sudut diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk mengatasi kekangan ruang 225 .

murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal LAWATAN LUAR Membawa murid keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masing-masing 226 .PERHIASAN BILIK DARJAH ‡ Hias bilik darjah dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan ‡ Contohnya.

PROSES Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. mata pelajaran dan topik yang diajar 1. JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik 227 . Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid. SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung 2. bilik darjah.

KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan 228 . JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran 5.PROSES 4. PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran 3.

PENILAIAN * Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP * Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya 229 .

Projek dan produk Laporan. penyampaian dan demonstrasi Rakaman video. folio. kaset dan penggambaran Penyelesaian masalah dan eksperimen Pemerhatian di stesen-stesen kecerdasan Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari jawapan 230 . portfolio dan pameran JENIS PENILAIAN Persembahan.

Oleh itu. 231 . guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.

232 .