PANDUAN MENJAWAB SOALAN KERTAS 1

1.  Pastikan kamu dapat kertas jawapan dengan kod mata pelajaran yang betul 011 Bahasa Melayu Kertas 1.   2.  Semak angka giliran, nombor sijil beranak atau kad pengenalan pada kertas jawapan.     3.Gunakan pensel 2B sahaja untuk menghitamkan jawapan.  

T EKNIK-T EKNIK MENJ AW SOALAN KERT 1 AB AS 1. J awab soalan tatabahasa dahulu iaitu soalan 1 hingga soalan 30. 2. Pastikan jawapan yang dihitamkan sepadan dengan nombor soalan..

3. Setiap soalan hanya boleh menghitamkan satu ruang jawapan sahaja.

4.  Padamkan jawapan dengan

bersih sebelum menghitamkan jawapan yang baru jika ingin mengubah jawapan. 5.    Murid-murid dinasihati menghitamkan jawapan sebaik sahaja menjawab setiap soalan. Jawapan pada kertas soalan tidak akan diberi markah. 6.    Tinggalkan soalan yang susah dahulu supaya tidak membuang masa. Bulatkan nombor soalan yang

7. Murid boleh menjawab soalan yang

ditinggalkan ini setelah selesai menjawab soalan-soalan lain.   8.  Setelah selesai menjawab soalan tatabahasa, barulah menjawab soalan petikan pemahaman.

9.  Jawab soalan tatabahasa ini dalam masa 30 minit sahaja.

ASPEK TATABAHASA YANG DIUJI
1. KATA NAMA 2. KATA KERJA 3. KATA ADJEKTIF KATA ) 4. KATA TUGAS 5. KATA TUNGGAL 6. KATA TERBITAN ( PEMBENTUKAN KATA ) ( GOLONGAN

8. 9.

KATA GANDA JENIS-JENIS AYAT ( AYAT

TANYA,PENYATA,PERINTAH,SERU AN , SAMA MAKSUD) 10. BENTUK-BENTUK AYAT ( AYAT TUNGGAL , MAJMUK) 11. SINONIM , ANTONIM , POLISIM 12. PENJODOH BILANGAN &

BENTUK SOALAN TATABAHASA YANG BERGAMBAR.
  - GAMBAR SEBAGAI PENENTU JAWAPAN - GAMBAR DAN KATA KUNCI SEBAGAI PENENTU JAWAPAN - GAMBAR SEBAGAI PENGGANGU JAWAPAN

GAMBAR SEBAGAI PENENT J AWAPAN U

- Gambar memberikan 100% penerangan atau kunci kepada jawapan. - Perhatikan gambar dengan teliti untuk mengecam jawapan tepat. anpa melihat gambar, murid-murid tidak - T akan tahu jawapan yang tepat.

Ayuni bercita-cita menjadi___________Malaysia yang pertama. A B C D seniwati peragawati sukarelawan angkasawan

GAMBAR DAN KATA KUNCI SEBAGAI PENENTU JAWAPAN Gambar memberikan 50% penerangan atau kunci kepada jawapan. Tanpa gambar, murid-murid masih boleh mencari kunci jawapan dalam soalan. Namun, gambar membantu murid mencari jawapan dengan lebih tepat .

Kasim dan Salmah sedang makan durian _____________ ayahnya membersihkan durian yang baru dikutipnya. A B C D sementara supaya setelah ketika

GAMBAR SEBAGAI PENGGANGU JAWAPAN
JAWAPAN ADA PADA KUNCI DALAM SOALAN DAN GAMBAR MEMERANGKAP CALON

Terdapat dua batang pokok kelapa yang ditanam di _____________ rumah. A B C belakang penjuru tepi

Teknik Menjawab Soalan Tatabahasa Bergambar
  •

Baca arahan tentang soalan Baca soalan dua kali

• Cari kata kunci dan bulatkan kata kunci dalam soalan • Perhatikan gambar dengan teliti dan pastikan sama ada

Gambar sebagai penentu jawapan   ATAU   -         Gambar dan kata kunci soalan sebagai penentu jawapan   ATAU   -         Gambar sebagai penggangu jawapan.

Baca kesemua pilihan jawapan A B ATAU B C

A C D

  • potong satu atau dua pilihan jawapan yang bukan kehendak soalan   • Kenal pasti jawapan tepat dan jawapan hampir tepat   • Tandakan jawapan pada kertas soalan   • Tandakan jawapan pada kertas jawapan.   • Jika soalan sukar dijawab, jawab soalan yang mudah dahulu

Terdapat dua batang pokok kelapa yang ditanam di _____________ rumah. A B C belakang penjuru tepi

PENGGUNAAN KATA YANG TEPAT
Empuk Lemau Lembik Lembut Bengkok Bongkok Condong Serong Senget

SINONIM Danau = tasik Dangau = pondok Sumur = telaga Terbitan = keluaran Memamah= mengunyah Menduga=mengagak Membasmi=menghapuskan Cadangan=usul Mengemukakan=mengajukan

PENJODOH BILANGAN Sekeping sijil penyertaan Tongkol jagung Genggam jagung Buah pasu Setangkai bunga Secekak padi Hiris bawang Timbun pasir

SIMPULAN BAHASA
TULANG BELAKANG- ORANG YANG MENJADI HARAPAN TITIK PELUH – HASIL USAHA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH SERKAP JARANG – MENUDUH ORANG TANPA USUL PERIKSA BINTANG TERANG – NASIB YANG BAIK ANGKAT BAKUL – PERBUATAN MEMUJI DIRI SENDIRI

ANTONIM SEBAK X GIRANG JAHIL X ARIF MENGGULUNG X MENGHAMPAR MENYEDIAKAN X MENGHABISKAN GARANG X LEMBUT AKRAB X RENGGANG LABUH X SINGKAT SERING X JARANG

KATA MAJMUK Rumah pangsa Rumah teres Rumah tangga Rumah api Rumah batu Rumah haram Rumah kedai Rumah sewa baju hujan baju kemeja baju renang baju tidur baju kurung baju Melayu baju sejuk baju kebaya

KATA GANDA
ADU DOMBA BOLAK-BALIK GUNDAH-GULANA INCANG-INCUT

BONGKAR-BANGKIR JERIH PERIH COMPANG-CAMPING KUSUT-MASAI CULANG-CALING DERAM-DERUM DESAS-DESUS GEGAK-GEMPITA LIANG-LIUK REMUK-REDAM SERBAH-SERBIH SUSUR-GALUR

TEKNIK MENJAWAB SOALAN TATABAHASA  
Baca arahan tentang soalan   • Baca soalan dua kali   Cari kata kunci dan bulatkan kata kunci dalam soalan   Baca kesemua pilihan jawapan A A ATAU B C C D

• • B

  potong satu atau dua pilihan jawapan

Kenal pasti jawapan tepat dan jawapan hampir tepat   • Tandakan jawapan pada kertas soalan   • Tandakan jawapan pada kertas jawapan.   • Jika soalan sukar dijawab, jawab soalan yang mudah dahulu

Pilih ayat-ayat yang betul dan tandakan ( √ ).   1. Mary menampal sendiri gambarnya. ( ) Mary menampal gambarnya sendiri. ( )   2. Saya pergi ke rumah Ahmad esok. ( ) Saya telah pergi ke rumah Ahmad esok.( )   3. Pelancong itu membeli goreng pisang dari gerai di tepi jalan. ( ) Pelancong itu membeli pisang goreng dari gerai di tepi jalan. ( )   4. Pendapat Ah Long sebagai nelayan adalah kecil. ( ) Pendapatan Ah Long sebagai nelayan adalah kecil. ( )   5. Kami bercadang hendak melihat ke negara England. ( ) Kami bercadang hendak melancong ke negara England. ( )  

7. Dia membalut nasi lemak dengan daun pisang. ( Dia membungkus nasi lemak dengan daun pisang. (   8.   9.   10. ) Ali )   11.   12.   13.  14. ) Buku itu dibaca oleh saya. Buku itu saya baca. ( ( ) ) ) )

)

Jambatan itu dibuat oleh mereka. ( Jambatan itu mereka buat. (

Ali memberitahu dia akan berpindah ke Sarawak.

memberitahu bahawa dia akan berpindah ke Saraw ( ( ) )

Inilah jam tangan yang amat termahal. Inilah jam tangan yang termahal.

Aminah memandikan kucingnya di pagi hari Ahad. ( Aminah memandikan kucingnya pada pagi hari Ahad. (

Pak Wahid menyimpan koleksi lagu-lagu P. Ramlee. Pak Wahid menyimpan koleksi lagu P. Ramlee. Rumah Selvi terletak antara sekolah dengan pasar mi

Pilih ayat-ayat yang betul dan tandakan ( √ ).   1. Mary menampal sendiri gambarnya. ( ) Mary menampal gambarnya sendiri. ( / )   2. Saya pergi ke rumah Ahmad esok. ( / ) Saya telah pergi ke rumah Ahmad esok.( )   3. Pelancong itu membeli goreng pisang dari gerai di tepi jalan. ( ) Pelancong itu membeli pisang goreng dari gerai di tepi jalan. (/ )   4. Pendapat Ah Long sebagai nelayan adalah kecil. ( ) Pendapatan Ah Long sebagai nelayan adalah kecil. ( / )   5. Kami bercadang hendak melihat ke negara England. ( ) Kami bercadang hendak melancong ke negara England. ( / )  

7. Dia membalut nasi lemak dengan daun pisang. ( Dia membungkus nasi lemak dengan daun pisang. (   8.   9.   10. ) Ali Buku itu dibaca oleh saya. Buku itu saya baca. ( ( / ) ) ) )

/

Jambatan itu dibuat oleh mereka. ( / Jambatan itu mereka buat. (

Ali memberitahu dia akan berpindah ke Sarawak.

memberitahu bahawa dia akan berpindah ke Saraw

/ )   11. Inilah jam tangan yang amat termahal. ( ) Inilah jam tangan yang termahal. ( / )   12. Aminah memandikan kucingnya di pagi hari Ahad. ( Aminah memandikan kucingnya pada pagi hari Ahad. (   13. Pak Wahid menyimpan koleksi lagu-lagu P. Ramlee. Pak Wahid menyimpan koleksi lagu P. Ramlee.   14. Rumah Selvi terletak antara sekolah dengan pasar mi

KESALAHAN TATABAHASA
1. Apakah nama kucing itu? 2. Siapa sahaja boleh datang ke seminar itu. 3. Projek itu disiapkan oleh saya. 4. Puan Munah menghadiahkan Amin sebuah buku. 5. Puan Munah menghadiahi sebuah buku kepada Amin. 6. Kasut itulah yang termahal sekali di sini. 7. Ah! Itu alasanmu semat-mata. 8. Taklimat itu adalah bukan untuk semua. 9. Salimah sayangkan anak bongsunya.

KESALAHAN TATABAHASA
10. Sejak dari kecil lagi kita telah didik dengan ilmu agama. 11. Ali terlibat di dalam kemalangan jalan raya. 12. Para-para pengundi dikehendaki menyemak nama terlebih dahulu. 13. Suhaida mempunyai sebuah impian yang besar. 14. Setengah ibu bapa lebih suka jika anak mereka tinggal di asrama. 15. Rumah saya terletak antara masjid dengan balai raya.

1. 

PILIHAN JAWAPAN BERHURUF  ROMAN 1. Bagi soalan tatabahasa yang mempunyai banyak pilihan jawapan yang betul atau soalan huruf roman, teliti setiap ayat dan garisi kesilapan perkataan dalam ayat. 2.      Kemudian, potong ayat yang salah dan potong jawapan yang mengandungi pilihan ayat yang salah itu.

POLISIM /KATA BANYAK MAKNA Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris  dengan betul.
        I Air di tasik itu kelihatan tenang.

II    Bot yang dinaiki oleh Ramli kelihatan tenang. III   Ramli tenang menunggu umpannya di makan                      ikan. IV   Memancing boleh menyebabkan fikiran kita               tenang.

 A  I , II dan IV sahaja B   II, III dan IV sahaja

C   I , III dan IV sahaja

POLISIM /KATA BANYAK MAKNA Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris  dengan betul.
               I    Air di tasik itu kelihatan tenang. II    Bot yang dinaiki oleh Ramli kelihatan tenang. III   Ramli tenang menunggu umpannya di makan                               ikan. IV   Memancing boleh menyebabkan fikiran kita                        tenang.  A  I , II dan IV sahaja                B   II, III dan IV sahaja C   I , III dan IV sahaja

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN • Kenal pasti format petikan secara umum   •  Baca kesemua soalan sahaja terlebih                    dahulu untuk  mendapat gambaran awal             tentang petikan dan jawapan yang perlu            dicari   • Garisi kata kunci yang terdapat pada             setiap soalan   • Pastikan anda fahami fungsi perkataan            KECUALI, TIDAK  BENAR dan BENAR

Baca petikan – 1 kali

Baca soalan dan semua pilihan jawapan

ari jawapan dalam petikan dan gariskan ayat ang membuktikan pilihan jawapan anda an tuliskan nombor soalan dalam petikan

agi soalan maksud perkataan, gantikan kesem

lihan jawapan ke dalam ayat yang mengandu

Bengkel Teknik Menjawab
Bahasa Melayu Kertas Satu 011

BENTUK SOALAN Terbahagi kepada 3 bahagian : A: 10 markah/15 minit B : 30 markah/40 minit

BAHAGIAN A
1.Bahan grafik dan bukan grafik. 2.Gambar tunggal bersiri atau berpusat. 3. Graf,peta, jadual atau pelan. 4. Bina 5 ayat ( tersirat dan

LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB SOALAN 1. Satu nombor hanya sepotong ayat. 2. Ayat yang dibina menceritakan apa yang terdapat dalam gambar dengan jelas( ayat majmuk yang lengkap). 3. Berikan nama pada watak dalam ayat . 4. Senaraikan kata kerja( aktiviti ) kata sifat (situasi) kedua-duanya (umum). 5. Buat jadual (kotak jawapan)

6. Gunakan kata hubung yang sesuai seperti dan, sambil,untuk ,yang dan sebagainya. 7. Ayat terpesong ialah ayat yang menceritakan apa yang tidak terdapat dalam gambar. 8. Ayat yang terbaik ialah ayat yang menceritakan apa yang terdapat dalam gambar serta penerangan jelas iaitu ayat yang ada penerang dan keterangan. 9. Semak dari segi ejaan, tanda baca ,imbuhan,kosa kata dan struktur ayat.

Contoh Jawapan Bahagian A
Senarai kata kerja yang terdapat dalam gambar: 1. Mencabut rumput 2. Menabur makanan ikan 3. Memberi ikan makan 4. Berbual-bual / melihat burung 5. Membersihkan taman sains

A CEMERLAN G
CADANGAN MARKAH: 910
1. 2. 3.   4. Ayat gramatis Menepati grafik Kosa kata luas Tanda baca, ejaan dan imbuhan tepat tanpa kesalahan 1. 2. 3. 4.

B BAIK
8-7

C MEMUASK AN
6-4

D MINIMUM
1-3

Ayat jelas Menepati grafik Kosa kata sederhana Sedikit kesalahan tanda baca, ejaan dan imbuhan

1.Ayat

mudah 2. sesuai dengan grafik 3. Kosa kata terhad 4. banyak kesalahan tanda baca, ejaan dan imbuhan

1. 2.     3.
       

4.

Ayat terpesong Tidak sesuai dengan grafik Kosa kata tidak sesuai Tidak menguasai tanda baca dan ejaan serta imbuhan

Bahagian B Jenis soalan: 1. Karangan berformat dan tidak berformat. 2. Diberi 3 soalan dan boleh memilih salah satu daripadanya.

Cara-cara menjawab: 1. Pastikan tajuk berformat atau
tidak berformat. 2. Fahami kehendak soalan 3. Garisi kata kunci dalam soalan. 4. Pilih yang kamu tahu.

6. Buat peta minda: a. Pendahuluan b. 5 isi dengan huraian dan contoh. c. Penutup 7. Gunakan penanda wacana: -walaupun,selain daripada itu, namun demikian, tambahan pula dan lain-lain lagi.

8. Masukkan simpulan

bahasa, peribahasa atau kiasan. 9. Gunakan bahasa yang sesuai dengan jenis karangan. 10. Semak karangan yang dibuat.

BAHAGIAN B
1. Baru-baru ini,Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah mengadakan lawatan.Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menceritakan pengalaman kamu sewaktu mengikuti lawatan tersebut.

Format : Surat Kiriman Tidak Rasmi
Pendahuluan : Kata penghadap surat Isi: 1. Tujuan menulis surat 2. Tarikh,penganjur,jumlah peserta,tujuan lawatan,bayaran 3. Tempat yang dilawati 4. Kesan/faedah Penutup : Harapan

BAHAGIAN B
2. Kamu dan rakan kamu telah berbualbual tentang persediaan menghadapai peperiksaan UPSR yang bakal kamu hadapi pada bulan September nanti.Tulis perbualan tersebut selengkapnya.

 

A
CEMERLANG CADANGAN MARKAH: 24- 30
1. 2. 3. 4. 5. Penyampaia n menarik Pengolahan idea cemerlang Ayat gramatis Kosa kata yang luas Tepat penggunaan tanda baca, ejaan dan imbuhan.Tia da sebarang kesalahan.
1.

B
BAIK 16-23

C
MEMUASKA N 08 - 15

D
MINIMUM 00- 07

2. 3. 4. 5.

Penyampaian jelas Pengolahan idea baik Ayat menarik Kosa kata sederhana Terdapat beberapa kesalahan tanda baca, ejaan dan imbuhan

1. 1.

2. 3. 4. 5.

Penyampaian ringkas dan mudah Pengolahan idea dasar sahaja Ayat dasar Kosa kata terhad banyak kesalahan tanda baca, ejaan dan imbuhan

2. 3. 4. 5.

Penyampaia n terpesong Pengolahan tiada kaitan Ayat tidak difahami Kosa kata tidak sesuai Tidak menguasai kemahiran tanda baca, ejaan dan imbuhan

FORMAT : DIALOG
Pendahuluan : Kata Sapaan Isi : Persiapan sebelum peperiksaan -baca buku tambahan -Perbincangan kumpulan - jadual waktu belajar - kelas tambahan -Bertanya guru,rakan,keluarga - kem motivasi - berdoa dan bersembahyang hajat Penutup : harapan

BAHAGIAN C Jenis-jenis rangsangan: a. bahan sastera- pantun, sajak atau cerita b. bahan bukan sasterarencana, berita, dialog. c. karangan berformat

Jenis-jenis soalan: 1. Amalan-amalan baik - perbuatan yang baik dilakukan. 2. Nilai-nilai murni. - 16 nilai murni. 3. Pengajaran. - perkara baik dalam cerita yang patut dicontohi. - perkara yang tidak baik dalam cerita harus diteladani.

Nilai-nilai murni: 1. baik hati 2. Berdikari 3. Hemah tinggi 4. Hormat 5. Kasih sayang 6. Keadilan 7. Kebebasan di sisi undangundang. 8. Berani

9.

Kebersihan fizikal dan

mental 10. Jujur 11. Rajin 12. Kerjasama 13. Sederhana 14. Kesyukuran 15. Rasional 16. Semangat bermasyarakat

1. Baca arahan soalan. 2. Garisi kata kunci dalam soalan. 3. Baca karangan rangsangan. 4. Baca ayat demi ayat. 5. Garisi kata kunci dalam karangan rangsangan. 6. Senaraikan seberapa banyak amalan baik/nilai murni /pengajaran/

7. Buat kotak jawapan(rangka) atau jadual. 8. Bina ulasan dalam satu perenggan. 9. Gunakan penanda wacana. 10. Mesti menggunakan kata ganti diri kita. 11. Jangan menggunakan nama watak itu semula. 12. Semak ayat yang telah dibina.

Contoh Soalan Amalan Baik :
Jason bangun pada pukul 6.00 pagi. Selesai mandi, Jason mengemaskan bilik tidurnya. Selepas itu, Jason akan ke meja makan untuk bersarapan bersama-sama ayah dan kakaknya. Sebelum ke sekolah, dia mencium tangan ibu dan ayahnya. Jason juga membawa bekal yang disediakan oleh ibunya. Jason dan kakaknya berjalan kaki ke sekolah. Jason memandang ke kanan dan ke kiri jalan sebelum melintas. Sekiranya dia sampai awal di sekolah,dia membaca buku di kantin.

Contoh Jawapan:

Contoh Soalan Pengajaran:
Semasa kakak pergi bekerja,adik telah masuk ke bilik kakak dan bermain-main di situ. Sedang asyik bermain,tiba-tiba adik ternampak sebuah cenderamata kepunyaan kakak yang diperbuat daripada kaca. Cenderamata itu ialah pemberian kawan kakak yang baru pulang dari luar negeri. Saya telah melarang adik supaya tidak bermain-main dengan cenderamata itu tetapi adik tidak mengendahkannya. Tibatiba cenderamata itu terlepas dari tangan adik dan terhempas di lantai lalu pecah berderai.Emak memarahi adik. Sebelah petang, kakak pulang dari tempat kerja. Kakak sungguh sedih apabila mengetahui cenderamata kesayangannya telah pecah. Adik meminta maaf dan berjanji tidak akan mengusik barangbarang kepunyaan kakak lagi.

Contoh Jawapan

Contoh Soalan Nilai Murni

Contoh Jawapan

PINTU KECEMERLANGAN SENTIASA TERBUKA ASALKAN SAYA SANGGUP BERUSAHA DAN BEKERJA KUAT SEPANJANG MASA
JANGAN BERI DALIH TAPI KATA

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.