Perbezaan Talak, Fasakh dan Khulu’ Talak

Kuasa suami Boleh rujuk (Talak 1 & 2) X perlu bayar Isteri berhak dapat mut’ah Talak = 3 x

Fasakh
Suami dan isteri X boleh rujuk (perlu akad baru)

Khuluk
Isteri (dgn bayaran) X boleh rujuk (perlu akad baru) Perlu bayar X dapat mut’ah Kurangkan jumlah talak X dapat nafkah (kecuali tempat tinggal) Tanggungjawab suami batal

X perlu bayar X dapat mut’ah (klu isteri mohon) X kurangkan jumlah talak Isteri berhak dpt X dapat nafkah Nafkah (kecuali tempat tinggal) Tanggungjawab suami Tanggungjawab suami X batal batal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful