Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional

Tingkatan Masa Tajuk Genre

: Satu : 80 minit : Pantun Dua Kerat (Nasihat) : Puisi Melayu Tradisional. (Antologi Kasut Kelopak Jantung) 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (v) Menyatakan jenis, ciri dan bentuk puisi.

Fokus Utama:

Fokus Sampingan: 12.1 Menghasilkan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (iii) Memilih diksi yang sesuai untuk membina baris pantun dua kerat. Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat: i. Menyatakan empat ciri atau bentuk pantun dua kerat. ii. Menyatakan maksud bagi Pantun Dua Kerat iii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kata nama am dan kata nama khas daripada petikan tersebut. Kemahiran Bahasa : : Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis

1

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata nama Kosa Kata: Umum: Istilah: Pengisian Kurikulum Ilmu: moral Nilai: kerajinan. - 2 . berterima-kasih. keberanian Kemahiran Bernilai Tambah: belanga. gantang. jentik.

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional Langkah Set Induksi Lakonan Situasi • • Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Formatif KBT / Catatan Lampiran 1 (Skrip Lakonan situasi) Guru memilih dua orang murid untuk melakonkan situasi. • • 3 . Perbualan antara Salman. seorang murid yang melakukan kesalahan disiplin dengan pengawas sekolah yang menangkapnya. Guru meminta murid menyatakan jenis puisi yang digunakan dalam lakonan. Guru mengarahkan murid-murid lain memberi perhatian terhadap lakonan tersebut. Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan pembelajaran hari ini. a.

Guru mengarahkan murid menentukan pembayang dan maksud dalam pantun. Guru meminta semua ahli kumpulan mengambil bahagian. c.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional 1 • • a. Lampiran 2 (pembahagian tugas kumpulan) • Guru meminta wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan dan memberikan arahan. b. a. Guru meminta murid mencari andaian yang tersirat pada baris maksud pantun. b. Guru menyuruh murid merenung semula pendapat atau andaian maksud tadi. Guru mengarahkan murid memberi maksud Pantun Dua Kerat. d. 4 . Guru meminta murid merujuk Pantun Dua Kerat dalam Antologi Kasut Kelopak Jantung. Kemudian nyatakan maksud pantun dengan tepat. Guru meminta murid melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

(lampiran 3) Lembaran kerja 3 • Guru mengulang kaji tentang kata nama kepada murid-murid di dalam kelas. Guru mengarahkan murid secara berpasangan untuk melengkapkan lembaran pertama tercapai kerja tersebut. Guru memurnikan jawapan murid dan menerangkan secara terperinci bentuk pantun dua kerat. • Guru akan mempamerkan hasil kerja kumpulan murid yang terbaik di sudut mata pelajaran di dalam kelas. dan • Guru meminta murid berbincang untuk memberikan jawapan teka-teki itu Peneguhan dalam bentuk pantun dua kerat yang betul bentuknya. Guru memantau perbincangan murid. • Guru membuat kesimpulan dengan menjelaskan sekali lagi tentang objektif P&P pada hari itu iaitu mengenal pasti empat ciri pantun. Secara rawak. membaca pantun dan menghasilkan pantun dua kerat telah tercapai. • Guru mengarahkan murid menyenaraikan kata nama am dan kata nama khas. Lampiran 4 (Kad imbasan) Penilaian • Guru memberikan sekeping kad imbasan kepada setiap kumpulan.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional 2 • • • • • Guru mengedarkan lembaran kerja kosong tentang bentuk-bentuk yang Objektif terdapat dapam pantun dua kerat. LAMPIRAN 1 Lakonan Situasi 5 . guru memilih beberapa orang murid untuk mengisi carta di papan putih berdasarkan lembaran kerja.

”Kembang jarak kembang jagung.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional Salman telah ditangkap oleh pengawas kerana kesalahan mencuru telefon bimbit rakan sekelasnya. awak kata ayam Sudah kena jentik baru nak diam” Pengawas LAMPIRAN 2 Pembahagian Tugas Kumpulan 6 . tidak berfikir sebelum bertindak. Busuk nama menipu mencuri” : Saya kata itik. berani buat berani tanggung”. Salman : Saya sangat menyesal kerana tidak memikirkan akibat perbuatan saya. Pengawas : Itulah awak Salman. ” Periuk belanga kuali.

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional KUMPULAN 1 2 3 4 5 MAKSUD RANGKAP Rangkap 1 dan 2 Rangkap 3 dan 4 Rangkap 5 dan 6 Rangkap 7 dan 8 Rangkap 9 dan 10 LAMPIRAN 3 Lembaran Kerja 7 .

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional BentukBentuk Pantun Luaran Bebas / Terikat _______________________ Dalaman Jumlah perkataan sebaris __________________________ Bilangan baris serangkap ___________________________ Jumlah suku kata sebaris ____________________________ Rima akhir ____________________________ Baris pertama? ____________________________ Baris kedua ? ____________________________ LAMPIRAN 4 Kad Imbasan 8 .

Naik beca di kota Melaka. Pantun beli: _________________________(pembayang) ___________________________(maksud) Contoh pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : Kain perca atas pelenggar Buah apa biji di luar? Pantun beli: __________________________ (pembayang) __________________________ (maksud) Contoh jawapan pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : 3. Pantun beli : ______________________________ (pembayang) ______________________________ (maksud) Contoh jawapan pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : 1. Pantun beli: Makan jambu dicicah cuka (pembayang) 31 Ogos kita merdeka (maksud) Contoh jawapan pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : Kain perca atas pelenggar Buah apa biji di luar? Pantun beli: 9 Ikan keli si ikan tawar (pembayang) Buah janggus biji di luar (maksud) . Banyak buah si pohon turi. Naik beca di kota Melaka. Banyak buah si pohon turi. Bilakah tarikh negara merdeka. Bilakah tarikh negara merdeka. Buah apa kulit berduri.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional Contoh pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : 1. Buah apa kulit berduri. Pantun beli : Pagi-pagi ke rumah Kak Yan (pembayang) Jawapanyan mestilah buah durian (maksud) Contoh pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : 2.

Apa binatang berdarah hitam? Pantun beli: 10 Pergi ke kedai bersama nyonya(pembayang) Pastilah sotong jawapannya (maksud) . Binatang apa keris di kaki? Pantun beli: __________________________ (pembayang) __________________________ (maksud) Contoh jawapan pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : Kalau tuan bujak bestari. Apa binatang berdarah hitam? Pantun beli: __________________________ (pembayang) __________________________ (maksud) Contoh jawapan pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : Beli ikan di geri Pak Tam.Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional Contoh pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : Kalau tuan bujak bestari. Binatang apa keris di kaki? Pantun beli: Makan nasi di warung Pak Jaki (pembayang) Ayam jantan keris di kaki (maksud) Contoh pantun dua kerat (teka-teki) Pantun jual : Beli ikan di geri Pak Tam.

Modul Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 Genre Puisi Tradisional 11 .