JEJAKA SOLEH

AHLI- AHLI SOLEH
• • • • AHMAD FARIS BIN MOHD FAUZI(K) AHMAD KAMAL BIN YUSOFF AIZAT FAIZ BIN ABDULLAH MEGAT AZHAR BIN MEGAT AHMAD ZAHER • ABDUL MUNIR BIN ABD RAHMAN • LUQMAN HAKIM BIN NORBASHAH

PENGENALAN
KONSEP AKIDAH

ASAS AKIDAH

SYAHADAH

RUKUN IMAN

AKIDAH ISLAM
• Akidah yang menyemaikan keyakinan tentang kewujudan Allah S.W.T • Menjadi teras kepada akidah yang salih • Akidah yang bersumberkan kepada wahyu assamawi (datang -Nya dari Allah S.W.T) menylamtkan manusia dari kesesatan kepad petunjuk yang sebenar(ISLAM) • Firman Allah S.W.T: • Kamu ( wahai umat muhammad )adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang dari perkara ynag (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah

Syeikh abdul aziz al-bazz mentakrifkan
• Akidah yang salih perkataan danb perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Islam yang sesuai dengan dalil syarak berdasarkan Al-Quran danSunnah dan menjadi pegangan hidup muslim

Akidah yang salah
• Pegangan yang batal yang mana cabang dan rantingnya berpunca dari perbuatan dan perkataan yang salah. Olh itu Allah menolak seagal amalan yang dilakukan. • Firman Allah Maksudnya : Dan sesungguhnya telah diwajibkan kepada mu ( Wahai Muhammad ) Dan kepada nabi – nabi yang terdahulu daripadamu : Demi sesungguhnya jika engkau ( Dan pengikut – pengikutmu ) mempersekutukan ( seseuatu yang lain daripada Allah ) tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi daripada orang yang rugi. (Surah Al Imran:110)

• Islam amat menitikberatkan akidah yang benar dan akidah yang lain daripada Islam adalah palsu dan batil. • Allah berfirman : Maksudnya : Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalanjalan ( yang lain dari Islam ) kerana jalan-jalan ( yang lain itu ) menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. (Surah Al-An’am:153)

Syahadah
• Makna Syahadah
• Aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. • Dinamakan dua kalimah syahadat keran mengandungi dua bahagian syahadat. • Syahadah pertama ialah, ‘La ilaha illallah’ yg bererti tiada tuhan melainkan Allah. • Syahadah kedua pula ialah, ‘Muhammadan Rasulullah’ yg bererti Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah • Disebut juga Kalimah Tauhid

• Hukum Melafazkan Syahadat • Setiap orang yang melafazkan syahadah dengan kesukaan dan kerelaan hatinya untuk menganut Islam menurut hukum Islam adalah dianggap seorang Islam atau muslim yang mempunyai hak dan kewajipan menurut syariat Islam, dan wajib dikenakan ke atasnya segala undang-undang dan peraturan-peraturan Islam. • Sementara syahadah dengan lidah tetapi tidak diyakini dgn hatinya disebut syahadat yg dusta (syahadat al-zur) • Seorng islam itu hndklah terlbh dahulu membersihkan hatinya drpd sgla bntuk kepercayaan, keyakinan dan fahaman terhadap benda lain yg lbih berkuasa di dunia ini dan menyakini sesungguh-sungguh akan kewujudan dan kekuasaan Allah Yang Maha Esa

syahadah
• Syarat-syarat dua kalimah syahadat • Syarat-syaratnya ialah • wajib mengetahui lafaz dua kalimah syahadat itu, wajib mengetahui maknanya dan kandungannya. • Wajib mengikrar dgn lidahnya serta hendaklah mengucapkan (membaca) dua kalimah syahadah dengan selengkapnya. • Wajib menyakini maksudnya dan tidak mempunyai keraguan atau merasa sangsi kebenaran isi dua kalimah syahadat itu.

syahadah
• Hendaklah yakin serta mengamalkan tuntutan dan kehendak-kehendak dua kalimah syahadat itu dan menolak segala apa jua yg bertentangan dgn maksud yg terkandung di dalam dua kalimah syahadat itu.

RUKUN IMAN
• Iman bererti:
• • • • Percaya benarnya sesuatu yang tertentu serta sanggup mematuhi segala apa yang dikehendaki oleh kepercayaan itu. Segala jenis amalan taat hasil dari kepercayaan dan kesangupan itu. Perkara-perkara yang diimankan itu, dan iman dengan erti inilah yang dikehendaki di dalam hadis tersebut. Percaya secara mutlak kepada Allah ialah membenarkan dan mengakui adanya Allah, mempercayai sifat-sifat Allah, mempercayai dan membenarkan kekuasaan Allah dan peraturan-peraturan Nya.Kepercayaan yang mutlak itu hendaklah mengandungi tiga unsur penting iaitu: Ikrar (dibaca) dengan lidah Ditasdiq (dibenarkan) dengan hati Dipraktikan dengan anggota

• • •

Huraian mengenai rukun iman

• • • • •

Beriman kepada Allah
Keimanan kepada Allah merupakan asas pokok di dalam dasar keimanan seseorng. Sesuatu yang wajib ke atas manusia iaitu makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya yakin. Al-Quran Karim sebenar sumber ajaran dan hukum Islam yang penting memberikan keterangan yang jelas mengenai keimanan kepada Allah. Firman Allah S.W.T : Katakan wahai Muhammad bahawa Allah itu satu. Allahlah tempat sekalian makhluk bergantung. Tidak dia beranak dan diperanakkan dan tidak ada sesiapapun yang setara seumpama dengan-Nya.

RUKUN IMAN

• • • • • •
– – – –

Beriman kepada malaikat
Malaikat ialah makhluk halus yang dicipta oleh Allah. Mereka ialah makhluk di alam ghaib. Mereka tidak dapat dilihat,didengar,diraba,dicium dan dirasa. Mereka hidup dalam suatu alam yang berbeza dgn kehidupan alam semesta yang kita saksikan ini. Mereka tidak tidur dan tidak mempunyai nafsu syahwat. Antara lain sifat-sifat istimewa malaikat ialah:
mereka dapat menyerupai makhluk lain yang bertubuh menurut kehendaknya setelah mendapat keizinan dari Allah. Mereka dapat melalui perjalanan yang jauh dalam jangka waktu yang singkat. Mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang amat berat yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk lain. Mereka amat patuh kepada suruhan perintah Allah. Tidak sesekali engkar dan menderhakan kepada Allah.

RUKUN IMAN

• • • • • • •

beriman kepada rasul
wajib yakin dan percaya bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan nabi kepada manusia kedunia ini bagi menunjukkan jalan ke arah kebenaran dan kebahagiaan didunia dan di akhirat. Para rasul yang terdiri dri kalangan manusia bermula dengan Nabi Allah Adam a.s dan berakhir dengan Nabi Muhammad s.a.w sebagai penutup bagi Nabi dan Rasul terakhir. Rasul diutuskan kepada seluruh manusia Nabi hanya untuk kaumnya sahaja. Rasul masing-masing mempunyai mukjizat tersendiri yang dikurniakan oleh Allah bagi menguatkan pengakuan sebagai rasul dan nabi. Rasul ulul azmi bererti yang mempunyai keteguhan semangat kekuatan mental, kecekalan, kukuh pendiriannya dalam menghadapi apa jua cabaran dan dugaaan. Mereka ialah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh a.s

RUKUN IMAN
• • beriman kepada kitab-kitab Allah bererti kita wajib beriktikad dan berkeyakinan dengan sebenar-benarnya bahawa sesungguhnya Allah Taala itu mempunyai beberapa kitab suci yang merupakan firman Allah yang hakiki.

RUKUN IMAN
• Kitab Taurat : diturunkan kepada Nabi Allah Musa a.s, mengandungi hukumhukum syariat serta iktikad yang betul, benar dan diredhai Allah. Wahyu Allah yg disampaikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Kandungan taurat juga menceritakan kedatangan Nabi Muhammad s.aw. sebagai rasul terakhir

RUKUN IMAN
• Kitab Injil : Diturunkan kepada Nabi Allah Isa a.s, mengandungi wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia kembali menyembah Allah. Juga diterang tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w sebagai utusan Allah yang terakhir dan penyudah segala rasul dan nabi. Ada empat kitab injil pada masa sekarang iaitu Injil matius, Injil Markus, Injil Lucas dan Injil Johannes.Keempat-empat kitab tersebut dikarang oleh empat orang pendeta Kristian dan isinya saling bertentangan antara satu sama lain.

Rukun Iman
• Kitab zabur • Diturunkan kepada nabi Daud a.s.

RUKUN IMAN
• Kitab suci Al-Quran : kitab suci yang terakhir diturunkan kepada umat manusia. Al-Quran penutup segala kitab. Diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w di Mekah dan Madinah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan mengandungi 6236 ayat. Isi kandungannya sesuai untuk semua bangsa tanpa mengira warna kulit dan bahasa serta sesuai dalam semua keadaan dan tempat untuk semua zaman. Al-Quran bersifat universal. Al-Quran dapat dibuktikan keasliannya, tidak dicampur aduk dengan bahasa percakapan manusia.

Qada’ dan Qadar
• Ialah mempercayai bahawa segala sesuatu yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku menurut penentuan dan ketetapan Allah S.W.T. • Muslim hendaklah beriman kepada pengabdian pengetahuan Allah S.W.T. sebagaimana kekuasaan-Nya untuk membuat sesuatu perancangan dan melaksanakan segala perangcangan-Nya • Firman Allah :– Maksudnya: “Dan tidaklah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah”
(Surah Al-Takwir; 29)

Qada’ dan Qadar
• Dengan itu percaya kepada Qada’ dan Qadar bermakna mempercayai bahawa penentuan Allah S.W.T. adalah adil dan bersesuaian denagn kehendak-Nya kepada manusia hak berusaha dan berikhtiar. • Peraturan-peraturan berikut bersesuaian dengan-Nya menjadikan manusia makhluk bertanggungjawab yang dapat dipersoalkan amalan mereka di dunia dapat dibalas di akhirat.

RUKUN IMAN
• • Beriman kepada hari akhirat maksudnya ialah kita wajib beriktikad dan yakin akan wujudnya Hari Akhirat atau hari Kiamat

RUJUKAN
• Ahmad Bin Mohd Salleh,Selangor D.E., Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd(2004),Pendidikan Islam Asas Dinamika Guru,Jilid 1 Edisi kedua(semester 1 dan 3)