Ulu al-Azmi (Arab dalam menyebarkan agama.

) adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang

memiliki kedudukan tinggi/ istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa,

Hanya lima rasul yang mendapatkan julukan ini, dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini adalah gelar tertinggi/istimewa ditingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Ahqaaf ayat 35 dan Asy-Syuraa ayat 13.

1. Rasul Ulul Azmi
Para Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah:
y y y y y

Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad

2. Kriteria Ulu al-Azmi yang di miliki oleh Nabi Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini, diantara lain adalah:
y y y

Memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah Senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka

3. Kisah Ulu al-Azmi 3. 1. Nabi Nuh Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Kualifikasi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nuh tanpa menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum, untuk kembali kejalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya jumlah umat yang
1

mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Akhirnya 2 . Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. 3. Sudah hampir seratus tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada disana. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang masing-masing sepasang untuk tiap jenis. ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Segeralah Nabi Nuh AS dan pengikutnya membuat perahu di atas bukit. 2. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. terus mengolok-olok perbuatan Nabi Nuh AS dan kaumnya ini. yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Perahu Nabi Nuh Melihat kaumnya yang keras kepala. Nabi Ibrahim Sejak masih bayi Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua. termasuk seorang anaknya yang bernama Kana'an. Atas kehendak Allah umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur. Setelah dewasa. yang disebabkan oleh perintah Raja Namrudz untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Nuh AS dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu. Kaumnya yang keras kepala. Ini supaya kelak jenis hewan tsb bisa berkembang biak kembali dan tidak ikut punah. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan¶an termasuk penentangnya. Nabi Nuh mengajak seluruh pengikutnya naik ke atas kapal. kecuali Nuh dan pengikutnya yang beriman. Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT supaya kaumnya itu ditimpa musibah. Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri.

Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Oleh Ibrahim. Ibrahim merencanakan untuk membuktikan kepada kaumnya tentang kesalahan mereka menyembah berhala. ayahnya sendiri. Tetapi. menghadapi Raja Namrudz yang zalim. Nabi Musa Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun. Selain itu. Azar sangat marah mendengar pernyataan bahwa anaknya tidak mempercayai berhala yang disembahnya. selain itu ujian Ibrahim yang lain adalah membangun Ka'bah. Allah memerintahkan Ibrahim untuk ³membuang´ istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Makkah. perintah itu dilaksanakan. dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa. 3. Namun. meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. Kesempatan itu diperolehnya ketika penduduk Babylonia merayakan suatu hari besar dengan tinggal di luar kota selama berhari-hari. Ibrahim menghancurkan berhala kaum Babylonia Orang pertama yang mendapat dakwah Nabi Ibrahim AS adalah Azar. 3 . Karena kesabaran dan kepatuhannya. Ibrahim lalu memasuki tempat peribadatan kaumnya dan merusak semua berhala yang ada. yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. di leher patung itu dikalungkan sebuah kapak. perintah lebih berat diterima Ibrahim. Hal ini pun beliau laksanakan. bahkan ia diancam hendak dibunuh. bahkan mengajak untuk memasuki kepercayaan baru menyembah Allah SWT. tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. membersihkan ka'bah dari kemusyrikan. Ibrahim pun diusir dari rumah. 3. kecuali sebuah patung yang besar. Ketika Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir.

orangorang yang sakit. 4. pamannya sendiri. Penentangan bukan saja dari orang lain. pengkhianatan seorang muridnya. tanpa bermaksud membanggakan diri. ³Salam kepada kalian wahai Bani Israil. Maka siapakah yang lebih kaya daripada aku?´[1][2] 3. penolakan. teman-temanku adalah orang-orang yang fakir. ³Isa menemui kaumnya dengan memakai pakaian dari wol. wewangianku adalah air.3. Muhammad juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim diboikot (diasingkan) di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya. bungaku adalah tanaman-tanaman bumi. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. makananku adalah rasa lapar. Setelah dewasa ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil. Nabi Muhammad Sejak kecil sampai dewasa. Isa berkata. Aku memasuki waktu pagi dan aku tidak mendapati sesuatu pun di rumahku begitu juga aku memasuki waktu sore dan aku tidak menemukan sesuatu pun di rumahku. Apakah kalian mengetahui di mana rumahku?´ Mereka menjawab: ³Di mana rumahmu wahai Ruhullah?´ Isa menjawab: ³Rumahku adalah tempat ibadah. Pada usia 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. syiarku adalah takut kepada Tuhan Yang Maha Mulia. menghadapi fitnah. Ia keluar dalam keadaan tidak beralas kaki sambil menangis serta wajahnya tampak pucat karena kelaparan dan bibirnya tampak kering karena kehausan. 5. hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil. Aku adalah seseorang yang jiwanya bersih dan tidak tercemar. Nabi Isa Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. Terutama. dan orang-orang yang miskin. tetapi juga dari Abu Lahab. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. 4 . ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. Muhammad selalu mengalami masa-masa sulit. pakaianku terbuat dari wol. Aku adalah seseorang yang meletakkan dunia di tempatnya sesuai dengan izin Allah. pelitaku adalah bulan di waktu malam dan shalat ku di waktu musim dingin di saat matahari terletak di Timur.

5 . Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s. pernikahan.tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka.w. dalam menyebarkan agama Islam. kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi ±iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka. dan hubungan sosial lainya kepada Bani Hasyim.Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli.a. Kerana itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli.a. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi. mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut.w. Jadi dalilnya adalah aqli. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa.) dalilnya aqli. Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s. kerana pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s.w. iaitu Al-Quran. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera. Di antara 25 rasul. terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya. Penutup Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Iman terhadap para Rasul. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun. Khadijah. Dengan mengindera Al Quran dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu dan telah menghabiskan hartanya dan istrinya.) adalah sesuatu yang dapat diindera.) yang berupa mukjizat beliau. Sedangkan Iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful