Ulu al-Azmi (Arab dalam menyebarkan agama.

) adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang

memiliki kedudukan tinggi/ istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa,

Hanya lima rasul yang mendapatkan julukan ini, dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini adalah gelar tertinggi/istimewa ditingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Ahqaaf ayat 35 dan Asy-Syuraa ayat 13.

1. Rasul Ulul Azmi
Para Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah:
y y y y y

Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad

2. Kriteria Ulu al-Azmi yang di miliki oleh Nabi Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini, diantara lain adalah:
y y y

Memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah Senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka

3. Kisah Ulu al-Azmi 3. 1. Nabi Nuh Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Kualifikasi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nuh tanpa menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum, untuk kembali kejalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya jumlah umat yang
1

Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan¶an termasuk penentangnya. 2.mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Kaumnya yang keras kepala. kecuali Nuh dan pengikutnya yang beriman. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada disana. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai. yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT supaya kaumnya itu ditimpa musibah. Perahu Nabi Nuh Melihat kaumnya yang keras kepala. 3. yang disebabkan oleh perintah Raja Namrudz untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. terus mengolok-olok perbuatan Nabi Nuh AS dan kaumnya ini. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang masing-masing sepasang untuk tiap jenis. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih. termasuk seorang anaknya yang bernama Kana'an. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Nabi Ibrahim Sejak masih bayi Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua. Akhirnya 2 . Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Segeralah Nabi Nuh AS dan pengikutnya membuat perahu di atas bukit. Nabi Nuh mengajak seluruh pengikutnya naik ke atas kapal. Setelah dewasa. ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Nuh AS dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu. ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Sudah hampir seratus tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah. Atas kehendak Allah umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Ini supaya kelak jenis hewan tsb bisa berkembang biak kembali dan tidak ikut punah.

kecuali sebuah patung yang besar. yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. ayahnya sendiri. Tetapi. Ketika Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Oleh Ibrahim. Ibrahim merencanakan untuk membuktikan kepada kaumnya tentang kesalahan mereka menyembah berhala. selain itu ujian Ibrahim yang lain adalah membangun Ka'bah. Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa. Azar sangat marah mendengar pernyataan bahwa anaknya tidak mempercayai berhala yang disembahnya. tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. bahkan mengajak untuk memasuki kepercayaan baru menyembah Allah SWT. Namun. Ibrahim menghancurkan berhala kaum Babylonia Orang pertama yang mendapat dakwah Nabi Ibrahim AS adalah Azar. 3 . Hal ini pun beliau laksanakan. Ibrahim pun diusir dari rumah. perintah lebih berat diterima Ibrahim. meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Nabi Musa Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun. menghadapi Raja Namrudz yang zalim. bahkan ia diancam hendak dibunuh. Karena kesabaran dan kepatuhannya. 3. membersihkan ka'bah dari kemusyrikan.Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. 3. Selain itu. Allah memerintahkan Ibrahim untuk ³membuang´ istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Makkah. Kesempatan itu diperolehnya ketika penduduk Babylonia merayakan suatu hari besar dengan tinggal di luar kota selama berhari-hari. pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. perintah itu dilaksanakan. di leher patung itu dikalungkan sebuah kapak. Ibrahim lalu memasuki tempat peribadatan kaumnya dan merusak semua berhala yang ada.

pelitaku adalah bulan di waktu malam dan shalat ku di waktu musim dingin di saat matahari terletak di Timur. dan orang-orang yang miskin. 4. ³Salam kepada kalian wahai Bani Israil. Muhammad selalu mengalami masa-masa sulit. bungaku adalah tanaman-tanaman bumi. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Ia keluar dalam keadaan tidak beralas kaki sambil menangis serta wajahnya tampak pucat karena kelaparan dan bibirnya tampak kering karena kehausan. Nabi Muhammad Sejak kecil sampai dewasa. Aku adalah seseorang yang jiwanya bersih dan tidak tercemar. tanpa bermaksud membanggakan diri. syiarku adalah takut kepada Tuhan Yang Maha Mulia. ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. Terutama. Aku adalah seseorang yang meletakkan dunia di tempatnya sesuai dengan izin Allah. menghadapi fitnah. hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil. pakaianku terbuat dari wol. Aku memasuki waktu pagi dan aku tidak mendapati sesuatu pun di rumahku begitu juga aku memasuki waktu sore dan aku tidak menemukan sesuatu pun di rumahku. 5. penolakan. orangorang yang sakit.3. Apakah kalian mengetahui di mana rumahku?´ Mereka menjawab: ³Di mana rumahmu wahai Ruhullah?´ Isa menjawab: ³Rumahku adalah tempat ibadah. makananku adalah rasa lapar. Muhammad juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim diboikot (diasingkan) di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya. pengkhianatan seorang muridnya. Isa berkata. Maka siapakah yang lebih kaya daripada aku?´[1][2] 3. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. wewangianku adalah air. ³Isa menemui kaumnya dengan memakai pakaian dari wol. teman-temanku adalah orang-orang yang fakir. Penentangan bukan saja dari orang lain. Nabi Isa Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. 4 . Pada usia 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. tetapi juga dari Abu Lahab. pamannya sendiri. Setelah dewasa ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil.

a. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu dan telah menghabiskan hartanya dan istrinya. terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. Jadi dalilnya adalah aqli. Kerana itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli.a. Khadijah.tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka.w. 5 . Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun.Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli. Penutup Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Iman terhadap para Rasul. Di antara 25 rasul. Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s.) dalilnya aqli.) yang berupa mukjizat beliau. kerana pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s. iaitu Al-Quran.w. pernikahan. kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi ±iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka. Dengan mengindera Al Quran dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah.) adalah sesuatu yang dapat diindera. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa.a. mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut. Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi. dan hubungan sosial lainya kepada Bani Hasyim. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera. Sedangkan Iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli.w. dalam menyebarkan agama Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful