Ulu al-Azmi (Arab dalam menyebarkan agama.

) adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang

memiliki kedudukan tinggi/ istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa,

Hanya lima rasul yang mendapatkan julukan ini, dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini adalah gelar tertinggi/istimewa ditingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Ahqaaf ayat 35 dan Asy-Syuraa ayat 13.

1. Rasul Ulul Azmi
Para Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah:
y y y y y

Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad

2. Kriteria Ulu al-Azmi yang di miliki oleh Nabi Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini, diantara lain adalah:
y y y

Memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah Senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka

3. Kisah Ulu al-Azmi 3. 1. Nabi Nuh Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Kualifikasi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nuh tanpa menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum, untuk kembali kejalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya jumlah umat yang
1

Atas kehendak Allah umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur. Sudah hampir seratus tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah. Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya.mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Kaumnya yang keras kepala. Perahu Nabi Nuh Melihat kaumnya yang keras kepala. Setelah dewasa. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. 3. Nabi Nuh mengajak seluruh pengikutnya naik ke atas kapal. Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT supaya kaumnya itu ditimpa musibah. kecuali Nuh dan pengikutnya yang beriman. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada disana. yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. terus mengolok-olok perbuatan Nabi Nuh AS dan kaumnya ini. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Ini supaya kelak jenis hewan tsb bisa berkembang biak kembali dan tidak ikut punah. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai. yang disebabkan oleh perintah Raja Namrudz untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Nuh AS dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu. Nabi Ibrahim Sejak masih bayi Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang masing-masing sepasang untuk tiap jenis. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan¶an termasuk penentangnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih. ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. 2. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. Akhirnya 2 . termasuk seorang anaknya yang bernama Kana'an. Segeralah Nabi Nuh AS dan pengikutnya membuat perahu di atas bukit.

Nabi Musa Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun.Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. bahkan ia diancam hendak dibunuh. Oleh Ibrahim. Kesempatan itu diperolehnya ketika penduduk Babylonia merayakan suatu hari besar dengan tinggal di luar kota selama berhari-hari. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa. Ibrahim lalu memasuki tempat peribadatan kaumnya dan merusak semua berhala yang ada. Hal ini pun beliau laksanakan. selain itu ujian Ibrahim yang lain adalah membangun Ka'bah. Selain itu. 3. Ibrahim merencanakan untuk membuktikan kepada kaumnya tentang kesalahan mereka menyembah berhala. Karena kesabaran dan kepatuhannya. perintah lebih berat diterima Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim untuk ³membuang´ istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Makkah. pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Ibrahim pun diusir dari rumah. Namun. membersihkan ka'bah dari kemusyrikan. 3 . meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. Ibrahim menghancurkan berhala kaum Babylonia Orang pertama yang mendapat dakwah Nabi Ibrahim AS adalah Azar. 3. di leher patung itu dikalungkan sebuah kapak. Ketika Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai. ayahnya sendiri. kecuali sebuah patung yang besar. Tetapi. Azar sangat marah mendengar pernyataan bahwa anaknya tidak mempercayai berhala yang disembahnya. menghadapi Raja Namrudz yang zalim. dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. perintah itu dilaksanakan. bahkan mengajak untuk memasuki kepercayaan baru menyembah Allah SWT. tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja.

Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Terutama. Ia keluar dalam keadaan tidak beralas kaki sambil menangis serta wajahnya tampak pucat karena kelaparan dan bibirnya tampak kering karena kehausan. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. pamannya sendiri. Setelah dewasa ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil. tetapi juga dari Abu Lahab.3. pengkhianatan seorang muridnya. Penentangan bukan saja dari orang lain. Aku adalah seseorang yang jiwanya bersih dan tidak tercemar. hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil. 5. 4 . 4. Isa berkata. syiarku adalah takut kepada Tuhan Yang Maha Mulia. tanpa bermaksud membanggakan diri. menghadapi fitnah. dan orang-orang yang miskin. Aku memasuki waktu pagi dan aku tidak mendapati sesuatu pun di rumahku begitu juga aku memasuki waktu sore dan aku tidak menemukan sesuatu pun di rumahku. Maka siapakah yang lebih kaya daripada aku?´[1][2] 3. wewangianku adalah air. Apakah kalian mengetahui di mana rumahku?´ Mereka menjawab: ³Di mana rumahmu wahai Ruhullah?´ Isa menjawab: ³Rumahku adalah tempat ibadah. penolakan. ³Salam kepada kalian wahai Bani Israil. Nabi Isa Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. Nabi Muhammad Sejak kecil sampai dewasa. orangorang yang sakit. pelitaku adalah bulan di waktu malam dan shalat ku di waktu musim dingin di saat matahari terletak di Timur. teman-temanku adalah orang-orang yang fakir. Aku adalah seseorang yang meletakkan dunia di tempatnya sesuai dengan izin Allah. pakaianku terbuat dari wol. ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. Pada usia 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. Muhammad juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim diboikot (diasingkan) di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya. ³Isa menemui kaumnya dengan memakai pakaian dari wol. Muhammad selalu mengalami masa-masa sulit. makananku adalah rasa lapar. bungaku adalah tanaman-tanaman bumi.

Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera.) yang berupa mukjizat beliau. dalam menyebarkan agama Islam.) dalilnya aqli.w.a. Sedangkan Iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya. 5 .w. dan hubungan sosial lainya kepada Bani Hasyim. Penutup Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Iman terhadap para Rasul. Di antara 25 rasul. Dengan mengindera Al Quran dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu dan telah menghabiskan hartanya dan istrinya. terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi.tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka. pernikahan. kerana pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s. Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. iaitu Al-Quran.a. Khadijah.a.) adalah sesuatu yang dapat diindera.Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli. Kerana itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi. Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s. Jadi dalilnya adalah aqli. mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut.w. Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun. kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi ±iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful