Ulu al-Azmi (Arab dalam menyebarkan agama.

) adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang

memiliki kedudukan tinggi/ istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa,

Hanya lima rasul yang mendapatkan julukan ini, dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini adalah gelar tertinggi/istimewa ditingkat para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Ahqaaf ayat 35 dan Asy-Syuraa ayat 13.

1. Rasul Ulul Azmi
Para Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah:
y y y y y

Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad

2. Kriteria Ulu al-Azmi yang di miliki oleh Nabi Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk mendapatkan gelar ini, diantara lain adalah:
y y y

Memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah Senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka

3. Kisah Ulu al-Azmi 3. 1. Nabi Nuh Nuh adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Kualifikasi Nuh sebagai ulul azmi di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nuh tanpa menyerah terus menerus mendakwahi keluarga, kerabat dan masyarakat umum, untuk kembali kejalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya jumlah umat yang
1

Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT supaya kaumnya itu ditimpa musibah. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang masing-masing sepasang untuk tiap jenis. Nabi Ibrahim Sejak masih bayi Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Akhirnya 2 . Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. kecuali Nuh dan pengikutnya yang beriman. terus mengolok-olok perbuatan Nabi Nuh AS dan kaumnya ini. ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. Segeralah Nabi Nuh AS dan pengikutnya membuat perahu di atas bukit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan¶an termasuk penentangnya. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Nuh AS dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai. Atas kehendak Allah umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur. 2. Sudah hampir seratus tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah. setelah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih. ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. 3. Ini supaya kelak jenis hewan tsb bisa berkembang biak kembali dan tidak ikut punah.mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Perahu Nabi Nuh Melihat kaumnya yang keras kepala. termasuk seorang anaknya yang bernama Kana'an. Nabi Nuh mengajak seluruh pengikutnya naik ke atas kapal. Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada disana. yang disebabkan oleh perintah Raja Namrudz untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa. Kaumnya yang keras kepala. yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya.

Kesempatan itu diperolehnya ketika penduduk Babylonia merayakan suatu hari besar dengan tinggal di luar kota selama berhari-hari. meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. perintah lebih berat diterima Ibrahim. Namun. yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Nabi Musa Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun. dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang.Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Selain itu. 3. Ibrahim merencanakan untuk membuktikan kepada kaumnya tentang kesalahan mereka menyembah berhala. Hal ini pun beliau laksanakan. perintah itu dilaksanakan. bahkan ia diancam hendak dibunuh. selain itu ujian Ibrahim yang lain adalah membangun Ka'bah. Ibrahim menghancurkan berhala kaum Babylonia Orang pertama yang mendapat dakwah Nabi Ibrahim AS adalah Azar. Ibrahim pun diusir dari rumah. membersihkan ka'bah dari kemusyrikan. di leher patung itu dikalungkan sebuah kapak. Harun yang ditugasi mengganti peran Musa. Allah memerintahkan Ibrahim untuk ³membuang´ istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Makkah. Azar sangat marah mendengar pernyataan bahwa anaknya tidak mempercayai berhala yang disembahnya. Ibrahim lalu memasuki tempat peribadatan kaumnya dan merusak semua berhala yang ada. 3 . Tetapi. bahkan mengajak untuk memasuki kepercayaan baru menyembah Allah SWT. Karena kesabaran dan kepatuhannya. menghadapi Raja Namrudz yang zalim. ayahnya sendiri. 3. Oleh Ibrahim. pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. kecuali sebuah patung yang besar. Ketika Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai.

tetapi juga dari Abu Lahab. 5. penolakan. 4 . Aku memasuki waktu pagi dan aku tidak mendapati sesuatu pun di rumahku begitu juga aku memasuki waktu sore dan aku tidak menemukan sesuatu pun di rumahku. pamannya sendiri. Apakah kalian mengetahui di mana rumahku?´ Mereka menjawab: ³Di mana rumahmu wahai Ruhullah?´ Isa menjawab: ³Rumahku adalah tempat ibadah. Setelah dewasa ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil. teman-temanku adalah orang-orang yang fakir. orangorang yang sakit. Isa berkata. bungaku adalah tanaman-tanaman bumi. pengkhianatan seorang muridnya. pelitaku adalah bulan di waktu malam dan shalat ku di waktu musim dingin di saat matahari terletak di Timur. syiarku adalah takut kepada Tuhan Yang Maha Mulia. ³Salam kepada kalian wahai Bani Israil. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Penentangan bukan saja dari orang lain. pakaianku terbuat dari wol. Aku adalah seseorang yang jiwanya bersih dan tidak tercemar. Pada usia 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. wewangianku adalah air. ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. menghadapi fitnah.3. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israil. Muhammad juga harus ikut menderita tatkala Bani Hasyim diboikot (diasingkan) di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya. Aku adalah seseorang yang meletakkan dunia di tempatnya sesuai dengan izin Allah. 4. Nabi Muhammad Sejak kecil sampai dewasa. Muhammad selalu mengalami masa-masa sulit. dan orang-orang yang miskin. Terutama. Ia keluar dalam keadaan tidak beralas kaki sambil menangis serta wajahnya tampak pucat karena kelaparan dan bibirnya tampak kering karena kehausan. makananku adalah rasa lapar. Nabi Isa Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. ³Isa menemui kaumnya dengan memakai pakaian dari wol. tanpa bermaksud membanggakan diri. Maka siapakah yang lebih kaya daripada aku?´[1][2] 3.

a.w. pernikahan. terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera. Lain lagi bukti atas kenabian (Nabi Muhammad s. dalam menyebarkan agama Islam. Sedangkan Iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli.) adalah sesuatu yang dapat diindera.) yang berupa mukjizat beliau.a. Dengan mengindera Al Quran dapat diketahui bahawa Muhammad itu Rasulullah. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu dan telah menghabiskan hartanya dan istrinya. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa.) dalilnya aqli. Penutup Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Iman terhadap para Rasul. 5 . Iman terhadap Rasul (Nabi Muhammad s. mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut.w. Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. iaitu Al-Quran.tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi.a.w. dan hubungan sosial lainya kepada Bani Hasyim. Bagi orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya. Di antara 25 rasul. Khadijah. kerana pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul (Nabi Muhammad s. Jadi dalilnya adalah aqli. Kerana itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli.Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli. kerana dalil (bukti) kenabian para Nabi ±iaitu Mukjizat-Mukjizat mereka.