MENGGAMBAR P BIDANG MENGAMBAR BIDANG MENGGAMBAR

. satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. . melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan .menekankan .lukisan, .meliputi menggunakan aspek ruang, kolaj, kesan struktur, montaj, seni pelbagai imbangan dan cetakan, serta media komposisi dalam resis, alat dan sesuatu hasil dan teknik. karya. mozek.

catan,

gosokan, pelbagai

percikan bahan dan

penerokaan

mengenali

kegunaannya.

.membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan..

.dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. R .representasi visual sesuatu objek Definisi atau imej yang dihasilkan di atas Menggambar permukaan rata.

.mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. . gambaran yang mental digunakan yang untuk jelas dan pemberitahuan dengan lebih imej jelas dalam bentuk mental seseorang objek grafik. dimensi

.Ilustrasi . .

menerangkan yang

tentang

sesuatu

Gambaran Representasi

huruf visual

diterangkan dihasilkan dalam

bentuk dua

yang

. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek

proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. atau hasil kerja kolaj.LUKISAN Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. bentuk. mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak . melorek ton pen dan menggosok dan juga dinamakan dakwat. RProses melakukan arang. rupa. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. permukaan rata. pensel warna. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata CATAN .Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus . saiz. seni yang montaj dihasilkan di atas dan sesuatu cetakan. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti Rkarya seni catan. lukisan. pastel. RAplikasi garisan. Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke . . garisan.

Kolaj . kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. media. gunting. disebut berbagai kolaj.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ´superimpose´ di antara satu sama . komposisi berlainan . Berbagai Satu mencantum jenis potongan bahan daripada dilekat imej yang dan gambar disatu menjadi permukaan dan satu khas daripada ditindih komposisi. Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. gam. .satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun . .Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistic daripada imej atau gambar yang berlainan.atas . Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas.Teknik . koyak.perancis bermaksud gam. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. . Satu teknik menggambar di mana foto.Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai lain elemen. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain . tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan . Satu ciptaan gambar yang permukaan berwarna . kanvas dan dinding. latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. . Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.bermakna potong. . latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. . . .

Kertas yang dikoyak atau dipotong dicantumkan untuk menimbulkan satu gubahan yang menarik. kecintaan. kecuaian. tali.MONTAJ . majalah. Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni . Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain . . diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. bertindih. peperangan. . Teknik ini menggunakan kertas sama ada digunting atau dipotongkan kertas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki. kemudian digamkan di atas permukaan kertas atau di papan. .komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. cetakan yang disusun supaya bercantum. perca kain dan bahan-bahan kutipan dan digunakan dengan menggunakan gam untuk menghasilkan sebuah gubahan. imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan .Dalam kerja-kerja seni montaj. keratan akhbar. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi . Perkataan kolaj adalah berasal dari bahasa Perancis iaitu coller yang bermaksud gam. kepingan besi. Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran.Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. . . perca kain dan kepingan-kepingan nipis yang lain. Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. . Bahan yang biasa digunakan ialah carikan kertas berwarna. alam sekitar . Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen Kolaj dan mozek A-Kolaj Kolaj bermaksud menyusun dan melekatkan bahan-bahan seperti kertas. Teknik-teknik kolaj 1 Teknik koyak dan potong kertas.

3 Teknik kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. Perca kain yang berbagai corak sungguh cantik apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj. bezanya teknik ini mengambil gambar-gambar yang mempunyai kaitan antara satu sama lain untuk dipotong dan digamkan menjadi sebuah gubahan kolaj. pensel dan gunting. Ulangi melekat kertas warna hingga terbentuk seekor rama-rama yang cantik Mozek bebas Mozek bebas . kemas dan indah. Mozek dilakukan dengan menggunakan pelbagai alatan dan bahan. gam. B-Mozek Mozek adalah hasil susunan rupa yang sama dalam bentuk ulangan tertentu. 4 Teknik kolaj Fotomontaj Teknik ini sama juga seperti teknik koyak dan potong kertas. Bahan-bahan seperti papan. kertas warna / kad warna. Antara bahan dan alatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan mozek ialah kertas lukisan. Lakarkan gambar rama-rama yang besar pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel 2. Garisan grid digunakan pada peringkat awal untuk menghasilkan corak berulang . Contoh untuk menghasilan mozek bermotifkan rama-rama adalah seperti berikut: 1. polistrin dan sebagainya apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. Garisan grid amat penting untuk menghasilkan corak yang menarik. bezanya ialah menggunakan perca kain atau benang. Susun bagaimana lantai jubin disusun 4. Teknik ini sama seperti teknik koyak dan potong kertas. Mulakan proses melekat pada bahagian kepak rama-rama. Teknik ini menggunakan bahan-bahan lembut dan keras untuk digamkan menjadi satu gubahan.Mozek boleh menggunakan teknik potong dan tampal. huruf atau angka dan bentuk geometri. Sediakan kepingan-kepingan kecil kertas warna ataupun kad warna 3.2 Teknik kolaj fabrik.zink. Motif corak boleh dipilih berdasarkan imej-imej seperti benda alam.

Mozek bergambar Kolaj Bahan Semula jadi Kolaj campuran (Kertas dan Bahan Semulajadi) .

Kolaj Daripada Kertas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful