MENGGAMBAR P BIDANG MENGAMBAR BIDANG MENGGAMBAR

. satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. . melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan .menekankan .lukisan, .meliputi menggunakan aspek ruang, kolaj, kesan struktur, montaj, seni pelbagai imbangan dan cetakan, serta media komposisi dalam resis, alat dan sesuatu hasil dan teknik. karya. mozek.

catan,

gosokan, pelbagai

percikan bahan dan

penerokaan

mengenali

kegunaannya.

.membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan..

.dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. R .representasi visual sesuatu objek Definisi atau imej yang dihasilkan di atas Menggambar permukaan rata.

.mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. . gambaran yang mental digunakan yang untuk jelas dan pemberitahuan dengan lebih imej jelas dalam bentuk mental seseorang objek grafik. dimensi

.Ilustrasi . .

menerangkan yang

tentang

sesuatu

Gambaran Representasi

huruf visual

diterangkan dihasilkan dalam

bentuk dua

yang

. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek

warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. RAplikasi garisan. melorek ton pen dan menggosok dan juga dinamakan dakwat. atau hasil kerja kolaj. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. lukisan. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti Rkarya seni catan.LUKISAN Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit.proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. . RProses melakukan arang. Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke .Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus . pensel warna. seni yang montaj dihasilkan di atas dan sesuatu cetakan. permukaan rata. pastel. saiz. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata CATAN . bentuk. garisan. mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak . rupa.

. .Teknik . . Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas.bermakna potong.perancis bermaksud gam. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain . latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. . Satu ciptaan gambar yang permukaan berwarna . Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna. keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. disebut berbagai kolaj.Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai lain elemen. . kanvas dan dinding. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.atas . . Berbagai Satu mencantum jenis potongan bahan daripada dilekat imej yang dan gambar disatu menjadi permukaan dan satu khas daripada ditindih komposisi. komposisi berlainan . gunting. . Satu teknik menggambar di mana foto. gam.satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun . media. tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan . latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. koyak. .Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistic daripada imej atau gambar yang berlainan.Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ´superimpose´ di antara satu sama . Kolaj .

Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. cetakan yang disusun supaya bercantum. Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen Kolaj dan mozek A-Kolaj Kolaj bermaksud menyusun dan melekatkan bahan-bahan seperti kertas. majalah. Teknik ini menggunakan kertas sama ada digunting atau dipotongkan kertas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki. imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan . Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran. Perkataan kolaj adalah berasal dari bahasa Perancis iaitu coller yang bermaksud gam. Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. .Dalam kerja-kerja seni montaj. kepingan besi.komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni . perca kain dan bahan-bahan kutipan dan digunakan dengan menggunakan gam untuk menghasilkan sebuah gubahan. kecuaian.MONTAJ . bertindih. peperangan. keratan akhbar. . . . Kertas yang dikoyak atau dipotong dicantumkan untuk menimbulkan satu gubahan yang menarik. . beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi . Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain . kemudian digamkan di atas permukaan kertas atau di papan. . Teknik-teknik kolaj 1 Teknik koyak dan potong kertas. Bahan yang biasa digunakan ialah carikan kertas berwarna. alam sekitar .Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. perca kain dan kepingan-kepingan nipis yang lain. hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. kecintaan. diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. tali.

B-Mozek Mozek adalah hasil susunan rupa yang sama dalam bentuk ulangan tertentu. Mozek dilakukan dengan menggunakan pelbagai alatan dan bahan. gam. Lakarkan gambar rama-rama yang besar pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel 2. Ulangi melekat kertas warna hingga terbentuk seekor rama-rama yang cantik Mozek bebas Mozek bebas . bezanya teknik ini mengambil gambar-gambar yang mempunyai kaitan antara satu sama lain untuk dipotong dan digamkan menjadi sebuah gubahan kolaj.2 Teknik kolaj fabrik. Perca kain yang berbagai corak sungguh cantik apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj. Garisan grid digunakan pada peringkat awal untuk menghasilkan corak berulang . Mulakan proses melekat pada bahagian kepak rama-rama. Contoh untuk menghasilan mozek bermotifkan rama-rama adalah seperti berikut: 1. Garisan grid amat penting untuk menghasilkan corak yang menarik. huruf atau angka dan bentuk geometri. Antara bahan dan alatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan mozek ialah kertas lukisan. pensel dan gunting.Mozek boleh menggunakan teknik potong dan tampal. Susun bagaimana lantai jubin disusun 4. Sediakan kepingan-kepingan kecil kertas warna ataupun kad warna 3. polistrin dan sebagainya apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. Teknik ini menggunakan bahan-bahan lembut dan keras untuk digamkan menjadi satu gubahan.zink. Bahan-bahan seperti papan. bezanya ialah menggunakan perca kain atau benang. kertas warna / kad warna. 3 Teknik kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. Teknik ini sama seperti teknik koyak dan potong kertas. Motif corak boleh dipilih berdasarkan imej-imej seperti benda alam. kemas dan indah. 4 Teknik kolaj Fotomontaj Teknik ini sama juga seperti teknik koyak dan potong kertas.

Mozek bergambar Kolaj Bahan Semula jadi Kolaj campuran (Kertas dan Bahan Semulajadi) .

Kolaj Daripada Kertas .