MENGGAMBAR P BIDANG MENGAMBAR BIDANG MENGGAMBAR

. satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid. . melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan .menekankan .lukisan, .meliputi menggunakan aspek ruang, kolaj, kesan struktur, montaj, seni pelbagai imbangan dan cetakan, serta media komposisi dalam resis, alat dan sesuatu hasil dan teknik. karya. mozek.

catan,

gosokan, pelbagai

percikan bahan dan

penerokaan

mengenali

kegunaannya.

.membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan..

.dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. R .representasi visual sesuatu objek Definisi atau imej yang dihasilkan di atas Menggambar permukaan rata.

.mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. . gambaran yang mental digunakan yang untuk jelas dan pemberitahuan dengan lebih imej jelas dalam bentuk mental seseorang objek grafik. dimensi

.Ilustrasi . .

menerangkan yang

tentang

sesuatu

Gambaran Representasi

huruf visual

diterangkan dihasilkan dalam

bentuk dua

yang

. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek

seni yang montaj dihasilkan di atas dan sesuatu cetakan. warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan. Rlanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti Rkarya seni catan. saiz. garisan.LUKISAN Rhasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke . bentuk. pensel warna. mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak . RProses melakukan arang. RPenggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel. R bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata CATAN . melorek ton pen dan menggosok dan juga dinamakan dakwat.Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus . . atau hasil kerja kolaj. lukisan. permukaan rata. RAplikasi garisan.proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. rupa. pastel.

. Satu ciptaan gambar yang permukaan berwarna . .atas . kanvas dan dinding.Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistic daripada imej atau gambar yang berlainan.Teknik . Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain .bermakna potong. . Satu teknik menggambar di mana foto. latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas.satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun .perancis bermaksud gam. kain atau bahan lain di atas permukaan 2D. . komposisi berlainan . Berbagai Satu mencantum jenis potongan bahan daripada dilekat imej yang dan gambar disatu menjadi permukaan dan satu khas daripada ditindih komposisi. .Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ´superimpose´ di antara satu sama . disebut berbagai kolaj. Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna.Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai lain elemen. gunting. latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. . . . Kolaj . tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan . keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan. koyak. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. media. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas. Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu. gam.

tali. Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain . diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. kecintaan. Teknik-teknik kolaj 1 Teknik koyak dan potong kertas. Aktiviti superimpose daripada berbagai elemen Kolaj dan mozek A-Kolaj Kolaj bermaksud menyusun dan melekatkan bahan-bahan seperti kertas. . . kepingan besi. imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan . perca kain dan bahan-bahan kutipan dan digunakan dengan menggunakan gam untuk menghasilkan sebuah gubahan. kecuaian. peperangan.komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj. perca kain dan kepingan-kepingan nipis yang lain. alam sekitar . Perkataan kolaj adalah berasal dari bahasa Perancis iaitu coller yang bermaksud gam. Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran.Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fofografi daripada sumber-sumber yang berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto. . kemudian digamkan di atas permukaan kertas atau di papan. Teknik ini menggunakan kertas sama ada digunting atau dipotongkan kertas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki. keratan akhbar. . . hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti dalam gambar foto. bertindih.MONTAJ . . Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari manamana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu komposisi ilustrasi .Dalam kerja-kerja seni montaj. majalah. Kertas yang dikoyak atau dipotong dicantumkan untuk menimbulkan satu gubahan yang menarik. Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni . Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di antara satu sama lain. cetakan yang disusun supaya bercantum. Bahan yang biasa digunakan ialah carikan kertas berwarna.

Susun bagaimana lantai jubin disusun 4.Mozek boleh menggunakan teknik potong dan tampal. Motif corak boleh dipilih berdasarkan imej-imej seperti benda alam. 3 Teknik kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. pensel dan gunting. B-Mozek Mozek adalah hasil susunan rupa yang sama dalam bentuk ulangan tertentu. polistrin dan sebagainya apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. Garisan grid digunakan pada peringkat awal untuk menghasilkan corak berulang . huruf atau angka dan bentuk geometri. Mulakan proses melekat pada bahagian kepak rama-rama. Lakarkan gambar rama-rama yang besar pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel 2. kemas dan indah. Mozek dilakukan dengan menggunakan pelbagai alatan dan bahan. Bahan-bahan seperti papan. Sediakan kepingan-kepingan kecil kertas warna ataupun kad warna 3. Teknik ini sama seperti teknik koyak dan potong kertas. kertas warna / kad warna. bezanya teknik ini mengambil gambar-gambar yang mempunyai kaitan antara satu sama lain untuk dipotong dan digamkan menjadi sebuah gubahan kolaj. gam. Contoh untuk menghasilan mozek bermotifkan rama-rama adalah seperti berikut: 1. bezanya ialah menggunakan perca kain atau benang. Perca kain yang berbagai corak sungguh cantik apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj. 4 Teknik kolaj Fotomontaj Teknik ini sama juga seperti teknik koyak dan potong kertas. Antara bahan dan alatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan mozek ialah kertas lukisan. Teknik ini menggunakan bahan-bahan lembut dan keras untuk digamkan menjadi satu gubahan. Ulangi melekat kertas warna hingga terbentuk seekor rama-rama yang cantik Mozek bebas Mozek bebas . Garisan grid amat penting untuk menghasilkan corak yang menarik.zink.2 Teknik kolaj fabrik.

Mozek bergambar Kolaj Bahan Semula jadi Kolaj campuran (Kertas dan Bahan Semulajadi) .

Kolaj Daripada Kertas .