INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KDPM KDC KEMAS/PERPADUAN AMBILAN JUN 2009

KERJA KURSUS UNIT BERUNIFORM(PBSM) PALANG MERAH KURSUS DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA(KDPM)KDC PRA SEKOLAH

PENSYARAH : EN.ISMAIL BIN BAHARUDIN NAMA : BAIZURA BINTI BOHRI NO KAD PENGENALAN :871122-35-5082 TARIKH HANTAR :29.11. 2010

1

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: ______________________ : Baizura Binti Bohri : 27 Ogos 2010

2

Senarai kandungan Halaman pengakuan Penghargaan Topik 1)Sejarah penubuhan palang merah 2)Prinsip Asas Palang Merah 3)Struktur Dan Organisasi Plang Merah Bibiliografi Muka surat 2 4 5-19 20-23 24-41 42 3 .

Alhamdulilah tugasan ini dapat saya siapkan dengan sebaik mungkin berdasarkan sumber rujukan dari pelbagai pihak dan media. Terima kasih. Di harap hasil tugasan saya ini dapat di kongsi bersama-sama rakan seperjuangan yang lain. Terima kasih juga di ucapkan kepada rakan seperjuangan saya di dalam kelas iaitu kumpulan KDPM-KDC KEMAS/PERPADUAN JUN 2009 yang telah bersama-sama memberi cetusan idea dan pandangan berkenaan dengan tugasan ini. Baizura binti Bohri 871122-35-5082 4 .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada pensyarah pembimbing iaitu En Ismail bin Baharudin di atas tunjuk ajar dan penerangan yang telah di berikan sepanjang proses interaksi pada sesi September 2010 yang lalu.

Ramai askar mati kerana tiada bantuan Palang merah diperkenalkan di Malaysia oleh 5 .SEJARAH PENUBUHAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH 1. Idea Palang Merah tercetus dalam hati dan pemikiran seorang anak muda berbangsa Swiss bernama ³Henry Dunant´ semasa beliau berada di medan pertempuran di Solferino utara Italy pada bulan Jun1859 2.

Jean Henry Dunant Pengenalan Jean Henry Dunant 6 .

KRONOLOGI KEHIDUPAN 1849 bekerja sebagai perantis dalam bank di Geneva diberi jawatan sementara sbg ³Colonies Suisses de setif´ 1855 menubuhkan Perikatan Sedunia ³Young Mens Christian Association´(YMCA) 1858 berhenti kerja utk memulakan perniagaan ³The Mons-Djemile Company Ltd´ di Algeria June 1859 berada di medan perang Solferino. Memberi bimbingan dan kaunseling untuk banduan. 1862 penerbitan buku ³kenangan di Solferino´ yg merupakan kemuncak kegemilanganya.CIRI PERIBADI Berdisplin Patuh pada agama Berahklak tinggi Aktif dalam aktiviti amal dan agama. 7 .

9 Feb 1863 ³Geneva Society of Public Utility´ bersetuju untuk mempraktikan ideanya. Hartanya diserahkan untuk membayar hutang. 1867 tahun malang. Sep/Okt 1863 Mengembara di Eropah Tengah 26/29 Okt 1863 Pertubuhan Palang Merah 1864 Konvensyen Geneva pertama diasaskan. 1871 berada di Paris semasa kepongan Selama 20 tahun bergantung hidup atas belas kasihan sahabat & keluarga. Pada usia 39 Dunant meninggalkan Geneva selama-lamanya.Perniagaan merosot. 1892 Dimasukkan ke dalam hospital di mana beliau menulis bukunya. 8 . Switzerland.saranan buku persatuan-persatuan ada sukarelawan yg terlatih untuk menolong tentera yang cedera dlm peperangan. Dis 1901 Menerima Penganugerahan Hadiah Keamanan Nobel pertama 30 Okt 1910 Meninggal dunia pada usia 82 tahun. Di Heiden(Switzerland). Italy &England utk terima penghormatan atas penubuhan Palang Merah 1887 beliau kelihatan di Bandar kecil Heiden.German.Kadang-kadang muncul di Perancis.

Kronologi Penubuhan April 1948 ± Cawangan pertama ditubuhkan di Sabah . ‡ Terdapat dua divisyen: Pantai Timur (Sandakan) Pantai Barat (Jesselton ± Kota Kinabalu) 9 . Laporan tahunan Persatuan Palang Merah British bagi 1945 mencatatkan: ‡ Borneo Utara kawasan yang teruk dilanda kemusnahan.Sejarah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Palang Merah telah wujud di Persekutuan Tanah Melayu di bawah penjajahan British ³ a branch of the British Red Cross´. Akibat perang dunia kedua ± beberapa kawasan di dalam negara kita musnah dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.

kejururawatan dan pertolongan cemas serta mengendalikan perkhidmatan ambulans 1950 ± Unit Palang Merah pertama di Semenanjung Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang. 1962 . ‡ Aktiviti: Pemberian darah. 1963 ± Persatuan mendapat pengiktirafan Persatuan Palang Merah Antarabangsa & ahli badan antarabangsa itu.Federation of Malaya Red Cross Society diluluskan dan dikuatkuasakan pada 16 April 1962 . Johor dan Pahang. 10 . 1951 ± Cawangan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dengan bantuan Miss Jordan dan Miss Johnson serta dua orang pegawai medan Palang Merah British. Oktober 1957 ± Lady Limerick (Naib Pengerusi Palang Merah British) menghadiri satu upacara penyerahan panji-panji kepada Persatuan Palang Merah Persekutuan Tanah Melayu yang baru. April/Mei 1948 ± Cawangan di Sarawak pula ditubuhkan. Hujung 1951 ± Palang Merah British pula ditubuhkan di Melaka.

Sarawak dan Singapura diserapkan di bawah nama Persatuan Palang Merah Malaysia. 11 . 1965 ± Persatuan Palang Merah Tanah Melayu Cawangan Sabah. 1975 ± Pertukaran nama diluluskan iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia.

Kemanusiaan (Humanity) Memberikan pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang tercedera di medan peperangan mencegah dan meredakan kesengsaraan melindungi nyawa dan kesihatan memupuk kesefahaman . perkauman. kerjasama. agama dan ideologi 12 .Terdapat 7 prinsip Asas Palang Merah iaitu : 1. Pada asasnya meringankan kesengsaraan individu dalam kes kecemasan. Kesaksamaan ( Impartility) Palang Merah tidak membezakan kaum. 3. hormatmenghormati dan kedamaian sesama manusia 2. Keberkecualian ( Neutrality) Palang Merah tidak menyebelahi pihak-pihak yang bermusuhan Tidak menyertai pertikaian yang bercorak politik. agama. darjat atau pun fahaman politik dalam kegiatannya.

4. Pertubuhan ini terbuka kepada semua pihak Aktivitinya meliputi seluruh negara 7.Kesejagatan (Universality) Pertubuhan Palang Merah dan Persatuan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia. Khidmat Sukarela ( Voluntary Service) Palang Merah atau Persatuan Bulan Sabit Merah merupakan badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari keuntungan 6.Ketunggalan ( Unity) Hanya satu Pertubuhan Palang Merah dan Persatuan Bulan Sabit Merah di sesebuah negara. Kebebasan( Independence) Palang Merah atau Persatuan Bulan Sabit Merah bertindak mengikut prinsip pergerakannya walaupun pertubuhan ini merupakan badan sokongan kepada pihak berkuasa awam. 5. Mempunyai tanggung jawab bersama 13 .

- Saling bantu membantu di antara satu dengan lain antara negara. 14 .

Struktur dan Organisasi Pergerakan Palang Merah JK Antarabangsa Palang Merah JAPM / ICRC Asalnya dinamai µJawatankuasa Antarabangsa untuk Perawatan Orang-orang Cedera Semasa Perang¶ yang ditubuhkan pada 17 Februari 1863. -lima ahli pengasasnya-mula-mula lebih popular dengan nama Jawatankuasa Berlima Jawatankuasa Berlima General Guillaume-Henry Dufour-sebagai pengerusi Jean Henry Dunant-sebagai Setiausaha Gustave Moynier Louis Appia Thodore Maunoir 15 .

Pejabat-pejabat di beberapa rantau dunia. Ditubuhkan di bawah Persatuan Kebajikan Masyarakat Geneva Tujuan asalnya untuk mengkaji idea-idea Jean Henry Dunant. Terdiri daripada warga Switzerland. Ibu pejabatnya di Geneva.ICRC mula digunakan dan kekal hingga sekarang Dianggotai dua puluh lima ahli jawatankuasa. Berfungsi dengan baik sekali Mendapat sambutan yang hebat dari negara-negara bersidang Beransur-ansur menjadi suatu badan yang tersendiri 1876-nama Jawatankuasa Palang Merah. dengan kakitangan dan delegasinya terdiri daripada pelbagai bangsa. 16 .

C adangan Dunant kedua ‡ Konvensyen antarabangsa telah menjadi kenyataan dalam bentuk Konvensyen ‡ ICRC bertanggungjawab menyebarkan maklumat tentang Konvensyen Geneva dan memantau perlaksanaannya.Cadangan Dunant pertama ‡ Pembentukan satu persatuan sukarelawan telah lama menjadi kenyataan ‡ Bertanggungjawab memeriksa dan menentukan persatuan yang akan ditubuhkan pada masa akan datang mampu beroperasi dan akan mematuhi 7 Prinsip Asas Pergerakan. ‡ Jika ICRC memberikan pengiktirafan. ‡ Pemantauan pelaksanaan Konvensyen -ICRC memainkan peranan dalam peperangan atau konflik bersenjata 17 . barulah persatuan baru itu menjadi ahli penuh Pergerakan.

Tugas-tugas lain Diberi satu agensi di bawahnya yang dinamai Agensi Pengesanan Pusat (Central Tracing Agency) Fungsi Mengumpul maklumat korban dan tawanan perang. sematamata atas dasar kemanusiaan. o ICRC ialah sebuah badan yang bebas dan tidak diarahkan oleh kerajaan Switzerland. Menjadi orang tengah dalam pertikaian bersenjata.Ia mempunyai sumber kewangan sendiri. situasi tebusan dan sebagainya. dan memberitahu keluarga yang terkorban atau ditawan. Bertanggungjawab tentang perkembangan peraturanperaturan yang sedia ada dalam Konvensyen Geneva Menyediakan draf untuk dibincangkan oleh Persidangan Diplomatik sama ada akan dipersetujui atau tidak. membuat keputusan sendiri dan bertindak atas inisiatif sendiri. 18 .

Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah Badan induk dan penaung setiap persatuan kebangsaan Persatuan Palang Merah atau Persatuan Bulan Sabit Merah di seluruh negara. Bermula-tahun 1919(Tamat Perang Dunia Pertama) Melahirkan banyak sukarelawan yang bertugas dalam Persatuan Palang Merah negara masingmasing. Memberikan khidmat kemanusiaan di medan perang dan juga di kem-kem tahanan perang dan mereka mendapat pelbagai pengalaman. Idea penubuhan Mengumpulkan sukarelawan-sukarelawan ini di bawah satu badan induk agar ilmu dan pengalaman tersebut dapat dikongsi bersama Cadangan penubuhan Henry Pomeroi Davison(Presiden Jawatankuasa Palang Merah Amerika Syarikat) 19 .

Amerika Syarikat. Itali dan Jepun.Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) sahaja 2003 . Negara pengasas Liga .bilangan negara yang menganggotai Persekutuan 178 buah 20 . Ibu pejabatnya -Paris. kemudian berpindah ke Geneva juga. Perancis. Dalam Perang Dunia Kedua-Liga inilah yang banyak terlibat dalam aktiviti kemanusiaan.Satu persidangan perubatan di Paris (1919) utk mengemukakan cadangannya Hasil cadangan Lahir Liga Persatuan-persatuan Palang Merah. Britain. Sekarang nama rasminya . 1991 pula perkataan µLiga¶ digugurkan dan digantikan dengan µPersekutuan¶. 1983-nama rasminya ditambah menjadi Liga Persatuan-persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Membantu dalam bencana besar. 21 . sama ada semula jadi atau buatan manusia.IFRC dan ICRC telah mengadakan beberapa perbincangan sejak tahun 1989 dan membuat beberapa persetujuan Perbezaan ICRC dan IFRC ICRC Peranan-peperangan atau konflik bersenjata IFRC Peranan pada waktu aman menekankan pada kesihatan dan kebajikan terutama di negara-negara ketiga Menjalankan program kesihatan.bantuan kemanusiaan ialah mendapat bekalan makanan dan mengagihkan kepada mangsa kebuluran. pendidikan dan bantuan kemanusia di seluruh dunia Contoh .Elak pertindihan fungsi .

gempa bumi. Bekerjasama dengan persatuan kebangsaan Memberikan bantuan dalam bencana serangan wabak penyakit. letupan kilang dan sebagainya. banjir kemalangan kapal terbang. ribut taufan. y Aktiviti-aktiviti khas Melatih petugas pertolongan cemas Program derma darah Memberi pertolongan kepada orang sakit dan kurang upaya y 178 persatuan kebangsaan 22 . Persatuan Kebangsaan Lambang Sebagai badan yang membantu kerajaan dalam halhal kemanusiaan. y Membantu perkhidmatan perubatan tentera.

Bulan Sabit Merah di Malaysia Giat berjasa untuk negara Tidak kira kaum dan agama Waktu Aman atau Bahaya Di mana jua adanya sengsara Di sana ada kita Di darat dan laut kita bersedia Walau diancam bahaya Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia Membantu semua yang menderita Badan Sukarela Berkhidmat Dengan tabah dan bersemangat 23 .

Bulan Sabit Merah dan Negaraku.redcrescent.BIBLIOGRAFI 1988. http://www.org. Bhd. Petaling Jaya.org. Fajar Bakti Sdn.my/pahang 24 .redcrescent.my http://www. Selangor.

09. 2010 T/TANGAN En.09.2010 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Menerima soalan tugasan CATATAN Tugasan perlu dihantar pada interaksi 29.LAMPIRAN A BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR KUMPULAN : : 1) BAIZURA BINTI BOHRI KDPM-KDC (PRASEKOLAH) KEMAS/PERPADUAN JUN 09 MATA PELAJARAN : UNIT BERUNIFORM(PBSM) PENSYARAH PEMBIMBING : EN.10.ISMAIL BIN BAHARUDIN TARIKH 08. -memperincikan huraian Baizura ( Baizura ( ) ) 25.2010 Mencari maklumat dari buku dan internet serta menyediakan draf 25 .11. Ismail ( ) 10.2010 Memahami kehendak soalan tugasan -merancang tugas -membuat jadual kerja -menyusun maklumat -menganalisis maklumat berdasarkan kehendak soalan -menghubungkan maklumat yang relevan.

2010 Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah -diterima dan direkodkan En.11.10.Ismail ( ) 26 .TARIKH 27.2010 PERKARA YANG DIBINCANGKAN Mengemaskini tugasan CATATAN -edit maklumat kertas kerja T/TANGAN Baizura ( ) 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful