´

Faktor pembentukan malaysia

Lambat laut Tanah Melayu harus bersefahaman dengan Britain dan rakyat -rakyat Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak. Adalah terlalu awal untuk saya menyebut untuk cara persefahaman itu dapat dicapai, namun kita perlu mencapai objektif ini dan memikirkan satu rancangan supaya wilayah -wilayah ini dapat dibawa kepada satu kerjasama politik dan ekonomi yang rapatµ Kenyataan ini merupakan titik permulaan bagi pembentukan Per sekutuan Malaysia 1963. Hasrat ini telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Berdasarkan ucapan tersebut, menunjukkan ajakan itu bersifat halus dan tidak bersifat memaksa . Selain mendapat reaksi yang baik, cadangan penubuhan Malaysia juga turut mendapat reaksi yang kurang baik daripada sesetengah pihak yang mengandaikan bahawa penubuhan Malaysia adalah satu penjajahan bentuk baru iaitu neokolinialisme. Seorang penulis mengatakan bahawa inisiatif untuk rancangan tahun 1961 itu datang darip ada kerajaan British. Hal ini menunjukkan penubuhan Malaysia bersangkut paut dengan kepentingan British. Apakah faktor yang menyebabkan perlunya penubuhan Malaysia dan kontrovesi yang berlaku akan dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam penulisan ini. POLITIK Penubuhan Persekutuan Malaysia ini dilihat sebagai batu loncatan kepada Negara negara tertentu seperti Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekiranya ditinjau, Singapura berstatus koloni British. Sementara, Sabah dan Sarawak adalah di bawah naungan atau tanah Jajahan British. Dalam

µ Sekiranya keadaan ini berlaku akan berlakunya perpecahan di antara Tanah Melayu di utara dan Singapura di Selatan. Hal ini kerana. kemungkinan penglebaran pengaruh komunis akan berlaku di Tanah Melayu daripada Singapura. Ahli -ahli politik Singapura yang condong ke kiri sudah tentu mengalu-alukan perwakilan diplomatik daripada negara-negara blok komunis dan akhirnya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rusia dan Cuba. penyelesaian yang cukup kemas dapat dilakukan terhadap tanggungjawab British di kawasan itu. Buktinya akhbar The Times. Singapore People Alliance melaporkan bahawa cara terbaik untuk merdeka ialah melalui penyertaan dalam Malaysia. Pada tahun 1963. 11 Februari 1988 menyebut ´ a tidy solution of British responsibility«µ iaitu melaui penubuhan Malaysia. kerajaan British telah merancang untuk meminda perlembagaan Singapura dan seterusnya mengadakan pilihan raya. Keadaan ini adalah amat merbahaya sekiranya pilihan raya tersebut dimenangi oleh parti berhaluan kiri Singapura. faktor ancaman pengaruh komunis di Singapura menjadi faktor utama yang mendorong pergabungan antara kedua -dua negeri. hubungan Tanah Melayu dengan Singapura . Faktor penubuhan Malaysia adalah membanteras pengaruh komunis di Tanah Melayu dan Singapura. Sokongan dari British juga jelas menunjukkan persetujuan mereka terhadap penubuhan Malaysia dan secara tidak langsung mudah bagi Singapura. Menurut Nordin Sopiee.akhbar the People. Kebimbangan ini dapat dilihat dalam penulisan Simanjuntak yang menyatakan bahawa ´Singapura kemudiannya akan menjadi tapak yang kukuh bagi puak berhaluan kiri di mana kegiatan-kegiatan subversif yang berterusan dengan mudah dapat dilancarkan Tanah Melayu dan Wilayah -wilayah Borneo. Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka .

Akibatnya wujud dua golongan dalam parti tersebut iaitu golongan kanan dan golongan kiri berfahaman komunis (watak yang berlawanan dengan kerajaan dianggap golongan sayap kiri atau watak antagonis). Pengabungan de ngan Tanah Melayu merupakan ¶kunci· kepada Lee Kuan Yew dan partinya iaitu People Action Party (PAP) untuk menjamin kedudukan beliau dan partinya.7% pada tahun 1961. Lee Kuan Yew bekerjasama denga n golongan berhaluan kiri dalam partinya tetapi akhirnya pertelingkahan berlaku dan ini membawa kepada kekalahan PAP dalam 2 pilihan raya kecil pada tahun 1961. Oleh itu. komunis telah merampas pucuk pimpinan PAP yang telah menguasai Singapura dibawah pimpinan L ee Kuan Yew. Sekiranya Singapura jatuh ke tangan kuasa komunis bermakna kuasa beliau dan partinya akan hilang.akan terjejas baik dari segi politik ataupun ekonomi. Penyertaan Sarawak dalam Perseketuan Tanah Melayu adalah disebabkan oleh . Kekalahan ini menimbulkan kegusaran di kalangan pemimpin -pemimpin PAP yang berhaluan kanan.7% pada tahun 1959 kepada 36. per golakkan yang terjadi dalam parti inilah menggesa Lee Kuan Yew untuk bergabung dengan Tanah Melayu. leb ih-lebih lagi apabila di dapati peratus undi yang diperolehi oleh parti itu merosot daripada 60. Hal ini dapat disokong melalui kajian Simanjuntak yang menyatakan: ´Perkembangan sedemikian bukan sahaja mencetuskan persengketaan ideologi tetapi juga memutuskan suatu perjuangan bersenjata yang membinasakan antara selatan dan utara Malaya yang menyerupai corak Korea Utara dan Korea Selatan ataupun Vietnam Selatan dengan Vietnam Utaraµ. Tanah Melayu sememangnya anti -komunis dan mempunyai pengalaman dalam menangani ancaman komunis semasa zaman darurat 1948 -1960. Tambahan pula. Sejak tahun 1959. Pada mulanya. Keadaan ini sama dengan situasi Korea Utara dan Korea Selatan.

Oleh itu. Indonesia dijangka akan beralih pula kepada negeri -negeri di Borneo. Kini sudah sampai masanya. ancaman dari Indonesia dan Filipina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sabah dan Sarawak mahu menganggotai Persekutuan Malaysia. asal pemindahan wilayah Borneo Utara dari Kesultanan Sulu 1978 ( sekarang sebahagian daripada Filipina) adalah dalam bentuk pajak dan bukan jualan. Di harap melaui penubuhan Malaysia. Walaubagaimanapun. Azahari. M. Keadaan semakin merumitkan apabila Indonesia memberi sokongan padu terhadap pemberontakan Brunei yang dicetuskan oleh A. Jadi dapat disimpulkan di sini . Setelah menakluk Irian Barat. Menurut British. dokumen-dokumen dahulu menyatakan Sultan Sulu menyerahkan Sabah buat selama-lamanya kepada British. Filipina tidak mempunyai hak terhadap Sabah. mereka mahu mengambil kembali Sabah. ekoran perluasan kuasa oleh Indonesia terhadap Irian Barat. Filipina mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina berdasarkan sejarah Kesultanan Sulu. Selain itu. Manakala negeri Sabah pula diancam oleh Filipina.ancaman komunis yang berleluasa di Sarawak. Ini nyata dibuktikan dengan adanya pembayaran tahunan secara tetap oleh Compony kepada Sultan Sulu. Oleh itu penyertaan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia menjadi titik tolak kepada pemimpin Sarawak mengubah pendirian mereka untuk menyertai Persek utuan Malaysia. Pengaruh komunis turut berkembang dan mengancam keadaan politik di Sarawak. Beliau berharap dapat membawa Indonesia dan Filipina menyertai konsep Melayu Raya yang berpuasat di Brunei. kestabilan politik yang diperolehi dapat menentang ancaman komunis. tuntutan ini ditolak oleh British. Menurut Filipina. Filipina tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan terus mengancam Sabah. Penduduk Sabah dan Sarawak berasa bimbang. Namun.

Sementara masyarakat setempat terus dalam kemunduran dan tidak berpendidik an. kebarangkalian mendapat layanan yang baik kepada bumiputera Sabah dan Sarawak adalah lebih besar kerana Malaysia. dari segi keselamatannya kedudukan Singapura mungkin akan terancam kerana Singapura berada pada kedudukan strategik dari segi pertahanan. Selain itu. British dilihat lebih memberi layanan istimewa kepada orang luar. Orang luar lebih mendapat tempat dalam sektor pentadbiran dan pendidikan. penyertaan Singapura dalam persekutuan Malaysia turut memberi faedah kepada British. Hal ini kerana.bahawa penyertaan Sabah dalam Persekutuan Malaysia sedikit sebanyak dapat melindungi negeri daripada ancaman Filipina. Sabah dan Sarawak adalah dalam rumpun yang sama. Sekiranya Singapura merdeka secara bersendirian kemungkinan diancam oleh kuasa besar adalah tinggi umpamanya ancaman kuasa komunis. . perubahan itu sebenarnya bukanlah untuk masyarakat setempat tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi British. Disamping itu juga. Hal ini kerana. British akan terus mengawal keselamatan Singapura dan kepentingan ekonomi British menerusi perjanjian dengan Persekutuan Tanah Melayu yang akan diperluaskan meliputi Singapura. Singapura tidak mempunyai ekonomi yang cukup. Dengan galakkan daripada pihak British ini memudahkan l agi kelancaran penubuhan Persekutuan Malaysia. masyarakat peribuminya dalam kemunduran walaupun British sedia ada telah membuat pelbagai perubahan. Walau bagaimanapun. Semasa pemerintahan British. Ramai orang berpendapat Singapura tidak boleh berdiri sendiri. adalah perlu untuk memasukkan kedua -dua negeri tersebut dalam persekutuan Malaysia. Jesteru itu. Kemunduran Sabah dan Sarawak juga mejadi salah satu penyebab penyer taan mereka dalam Malaysia.

Hal ini kerana. Tanah . British tidak b imbang kerana selama mereka berada di negeri-negeri tersebut. Hubungan baik dengan British menyebabkan British memberi kepercayaan kepada Tuanku untuk menubuhkan Malaysia. Salah satu faktor penubuhan M alaysia adalah menghapuskan ancaman Komunis. Sekiranya negeri -negeri jajahannya jatuh ke tangan blok komunis maka. Oleh itu. pemerintah -pemerintahnya adalah pro-barat dan dari segi sejarah mereka pernah berada di bawah naungan British. hal ini sangat memalukan Britain sebagai sebuah kuasa yang besar. EKONOMI Perkembangan ekonomi tidak seimbang dalam wilayah -wilayah Borneo. Sekiranya kita tinjau lagi. mereka berjaya mengubah masyarakat tempatan mengikut acuan mereka. British melihat blok komunis sebagai satu ancaman kepadanya. Kepentingan ini dapat dilihat dari segi ekonomi dan politik.Kedapatan juga pihak yang menyatakan bahawa penubuhan Malaysia adalah berdasarkan kepentingan British secara langsung. betapa halusnya tindakan British untuk mengekalkan pengaruhnya terhadap negeri -negari jajahannya walaupun sudah mendapat kemerdekaan. Selain itu. Oleh itu. Menurut Soekarno Tuanku boleh dianggap boneka British. penubuhan Malaysia adalah satu penyelesaiannya. Tambahan lagi Britain merupakan blok barat yang bertentangan dengan blok komunis. Misalnya Tuanku Abdul Rahman pernah mendapat pendidikan di barat dan gaya hidupnya juga seperti barat. Demikianlah. mengapa ahli-ahli dalam Persekutuan Malaysia terdiri daripada negeri-negeri jajahan British. sekiranya berlaku sesuatu Malaysia akan menyokong kuat Britain berdasarkan hubungan yang pernah terjalin.

Dengan kekayaan yang dimiliki ini maka sumber -sumber tersebut boleh dikembangkan untuk keuntungan negeri dan juga kerajaan pusat. Faktor keseimbangan kaum dan perpaduan ini sebenarnya telah menjadi . Ekonomi Sabah dan Sarawak masih mundur sedangkan perkembangan ekonomi Tanah Melayu. pemerhati politik telah mengesan tentangan rasmi terhadap Mlaysia. Berdasarkan negeri -negeri anggotanya. Tentangan itu dilakukan oleh pihak pelampau yang bimbang akan sikap Kuala Lumpur yang anti-komunis. Sabah dan Sarawak dengan hasil hutannya sementara Tanah Melayu dengan hasil galian dan pertaniannya. Kenyatan ini diperkukuhkan lagi dengan kata -kata Simanjuntak bahawa: ´ Sekiranya terjadi perbalahan perkauman yang tegang . Menurut dikatakan 80% penduduknya bukan Melayu. Brunei dengan hasil minyaknya. Hal ini dilihat sebagai satu ancaman ketika penubuhan Malaysia nanti. Tambahan lagi. peribumu Sabah dan Sarawak akan memihak kepada orang Melayu. masing-masing mempunyai potensi sendiri. Misalnya Singapura dengan perdagangan antarabangsa. penduduk peribumi Borneo berkemungkinan memilih untuk bersekutu dengan orang Melayu yang lebih rapat dari segi keturunan berbanding dengan orang Cinaµ. Oleh itu sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga. perusahaan dan pel ancongan. SOSIAL Apa yang dikatakan keseimbangan kaum itu adalah Tanah Melayu ingin mengimbangkan etnik Melayu dengan bumiputera Sabah dan Sarawak agar wujud kestabilan. Pembentukan Malaysia dapat memberikan faedah ekonomi bersama bagi negeri negeri anggota Malaysia.Melayu dan Singapura. Singapura dan Brunei sangat me muaskan. Di Singapura didapati majoriti penduduknya ialah Cina.

Indonesia dan Filipina dikatakan mempunyai warisan dan budaya yang sama dengan Tanah Melayu. tetapi kalau dilihat ia juga turut mem beri faedah kepada yang terlibat. Kepentingan ini merangkumi faktor politik. M. Sekiranya benar-benar ingin mewujudkan sebuah Negara yang kuat mengapa tidak kita bergabung dengan Indonesia dan Filipina. sosial dan ekonomi. .kontrovesi. KESIMPULAN Terdapat pelbagai faktor yang menjadi asas kepada penubuhan persekutuan Malaysia. Halangan -halangan yang timbul ini telah memberi motivasi dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Malaysia dengan usaha yang berterusan. Konsep yang sama telah dilaung -laungkan oleh Ahmad Boestaman d an A. Zahari. Tindakan menubuhkan gagasan Malaysia ini juga menjadi isu kontrovesi dan mendapat tentangan yang kuat dari dalam dan luar negeri dan salah satunya Konfrontasi Indonesia 1964. Mengapa kita perlu bergabung dengan negeri -negeri jajahan British sahaja? Adakah ini dikatakan neoklonialisme yang dilancarkan oleh British. ia dikatakan untuk kepentingan sesetengah pihak. Penubuhan Malaysia ini dilihat sebagai lubuk untuk merealisasikan kepentingan orang-orang tertentu. Akhirnya pada September 1963. Persekutuan Malaysia telah direalisasikan. Walaupun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful