´

Faktor pembentukan malaysia

Lambat laut Tanah Melayu harus bersefahaman dengan Britain dan rakyat -rakyat Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak. Adalah terlalu awal untuk saya menyebut untuk cara persefahaman itu dapat dicapai, namun kita perlu mencapai objektif ini dan memikirkan satu rancangan supaya wilayah -wilayah ini dapat dibawa kepada satu kerjasama politik dan ekonomi yang rapatµ Kenyataan ini merupakan titik permulaan bagi pembentukan Per sekutuan Malaysia 1963. Hasrat ini telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Berdasarkan ucapan tersebut, menunjukkan ajakan itu bersifat halus dan tidak bersifat memaksa . Selain mendapat reaksi yang baik, cadangan penubuhan Malaysia juga turut mendapat reaksi yang kurang baik daripada sesetengah pihak yang mengandaikan bahawa penubuhan Malaysia adalah satu penjajahan bentuk baru iaitu neokolinialisme. Seorang penulis mengatakan bahawa inisiatif untuk rancangan tahun 1961 itu datang darip ada kerajaan British. Hal ini menunjukkan penubuhan Malaysia bersangkut paut dengan kepentingan British. Apakah faktor yang menyebabkan perlunya penubuhan Malaysia dan kontrovesi yang berlaku akan dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam penulisan ini. POLITIK Penubuhan Persekutuan Malaysia ini dilihat sebagai batu loncatan kepada Negara negara tertentu seperti Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekiranya ditinjau, Singapura berstatus koloni British. Sementara, Sabah dan Sarawak adalah di bawah naungan atau tanah Jajahan British. Dalam

Buktinya akhbar The Times. kerajaan British telah merancang untuk meminda perlembagaan Singapura dan seterusnya mengadakan pilihan raya. Sokongan dari British juga jelas menunjukkan persetujuan mereka terhadap penubuhan Malaysia dan secara tidak langsung mudah bagi Singapura. penyelesaian yang cukup kemas dapat dilakukan terhadap tanggungjawab British di kawasan itu. hubungan Tanah Melayu dengan Singapura . Menurut Nordin Sopiee. Hal ini kerana. Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka . faktor ancaman pengaruh komunis di Singapura menjadi faktor utama yang mendorong pergabungan antara kedua -dua negeri. Pada tahun 1963. Kebimbangan ini dapat dilihat dalam penulisan Simanjuntak yang menyatakan bahawa ´Singapura kemudiannya akan menjadi tapak yang kukuh bagi puak berhaluan kiri di mana kegiatan-kegiatan subversif yang berterusan dengan mudah dapat dilancarkan Tanah Melayu dan Wilayah -wilayah Borneo. Singapore People Alliance melaporkan bahawa cara terbaik untuk merdeka ialah melalui penyertaan dalam Malaysia.µ Sekiranya keadaan ini berlaku akan berlakunya perpecahan di antara Tanah Melayu di utara dan Singapura di Selatan. Ahli -ahli politik Singapura yang condong ke kiri sudah tentu mengalu-alukan perwakilan diplomatik daripada negara-negara blok komunis dan akhirnya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rusia dan Cuba. Keadaan ini adalah amat merbahaya sekiranya pilihan raya tersebut dimenangi oleh parti berhaluan kiri Singapura. Faktor penubuhan Malaysia adalah membanteras pengaruh komunis di Tanah Melayu dan Singapura.akhbar the People. 11 Februari 1988 menyebut ´ a tidy solution of British responsibility«µ iaitu melaui penubuhan Malaysia. kemungkinan penglebaran pengaruh komunis akan berlaku di Tanah Melayu daripada Singapura.

7% pada tahun 1959 kepada 36. Pada mulanya. Penyertaan Sarawak dalam Perseketuan Tanah Melayu adalah disebabkan oleh .7% pada tahun 1961. Sejak tahun 1959. per golakkan yang terjadi dalam parti inilah menggesa Lee Kuan Yew untuk bergabung dengan Tanah Melayu.akan terjejas baik dari segi politik ataupun ekonomi. Keadaan ini sama dengan situasi Korea Utara dan Korea Selatan. Akibatnya wujud dua golongan dalam parti tersebut iaitu golongan kanan dan golongan kiri berfahaman komunis (watak yang berlawanan dengan kerajaan dianggap golongan sayap kiri atau watak antagonis). Tambahan pula. Lee Kuan Yew bekerjasama denga n golongan berhaluan kiri dalam partinya tetapi akhirnya pertelingkahan berlaku dan ini membawa kepada kekalahan PAP dalam 2 pilihan raya kecil pada tahun 1961. Sekiranya Singapura jatuh ke tangan kuasa komunis bermakna kuasa beliau dan partinya akan hilang. leb ih-lebih lagi apabila di dapati peratus undi yang diperolehi oleh parti itu merosot daripada 60. Oleh itu. Kekalahan ini menimbulkan kegusaran di kalangan pemimpin -pemimpin PAP yang berhaluan kanan. Hal ini dapat disokong melalui kajian Simanjuntak yang menyatakan: ´Perkembangan sedemikian bukan sahaja mencetuskan persengketaan ideologi tetapi juga memutuskan suatu perjuangan bersenjata yang membinasakan antara selatan dan utara Malaya yang menyerupai corak Korea Utara dan Korea Selatan ataupun Vietnam Selatan dengan Vietnam Utaraµ. Tanah Melayu sememangnya anti -komunis dan mempunyai pengalaman dalam menangani ancaman komunis semasa zaman darurat 1948 -1960. komunis telah merampas pucuk pimpinan PAP yang telah menguasai Singapura dibawah pimpinan L ee Kuan Yew. Pengabungan de ngan Tanah Melayu merupakan ¶kunci· kepada Lee Kuan Yew dan partinya iaitu People Action Party (PAP) untuk menjamin kedudukan beliau dan partinya.

Di harap melaui penubuhan Malaysia. Oleh itu penyertaan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia menjadi titik tolak kepada pemimpin Sarawak mengubah pendirian mereka untuk menyertai Persek utuan Malaysia. Pengaruh komunis turut berkembang dan mengancam keadaan politik di Sarawak. Penduduk Sabah dan Sarawak berasa bimbang. tuntutan ini ditolak oleh British. Namun. Menurut British. Selain itu. Ini nyata dibuktikan dengan adanya pembayaran tahunan secara tetap oleh Compony kepada Sultan Sulu. Beliau berharap dapat membawa Indonesia dan Filipina menyertai konsep Melayu Raya yang berpuasat di Brunei. Setelah menakluk Irian Barat. asal pemindahan wilayah Borneo Utara dari Kesultanan Sulu 1978 ( sekarang sebahagian daripada Filipina) adalah dalam bentuk pajak dan bukan jualan. Menurut Filipina. Walaubagaimanapun. Kini sudah sampai masanya. dokumen-dokumen dahulu menyatakan Sultan Sulu menyerahkan Sabah buat selama-lamanya kepada British. Oleh itu. kestabilan politik yang diperolehi dapat menentang ancaman komunis. Jadi dapat disimpulkan di sini . Keadaan semakin merumitkan apabila Indonesia memberi sokongan padu terhadap pemberontakan Brunei yang dicetuskan oleh A. Filipina tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan terus mengancam Sabah. Filipina tidak mempunyai hak terhadap Sabah. Indonesia dijangka akan beralih pula kepada negeri -negeri di Borneo. M. ancaman dari Indonesia dan Filipina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sabah dan Sarawak mahu menganggotai Persekutuan Malaysia. Filipina mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina berdasarkan sejarah Kesultanan Sulu. ekoran perluasan kuasa oleh Indonesia terhadap Irian Barat.ancaman komunis yang berleluasa di Sarawak. Azahari. mereka mahu mengambil kembali Sabah. Manakala negeri Sabah pula diancam oleh Filipina.

Jesteru itu. Disamping itu juga. Sabah dan Sarawak adalah dalam rumpun yang sama. Kemunduran Sabah dan Sarawak juga mejadi salah satu penyebab penyer taan mereka dalam Malaysia. penyertaan Singapura dalam persekutuan Malaysia turut memberi faedah kepada British. Hal ini kerana. British akan terus mengawal keselamatan Singapura dan kepentingan ekonomi British menerusi perjanjian dengan Persekutuan Tanah Melayu yang akan diperluaskan meliputi Singapura.bahawa penyertaan Sabah dalam Persekutuan Malaysia sedikit sebanyak dapat melindungi negeri daripada ancaman Filipina. adalah perlu untuk memasukkan kedua -dua negeri tersebut dalam persekutuan Malaysia. Dengan galakkan daripada pihak British ini memudahkan l agi kelancaran penubuhan Persekutuan Malaysia. perubahan itu sebenarnya bukanlah untuk masyarakat setempat tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi British. kebarangkalian mendapat layanan yang baik kepada bumiputera Sabah dan Sarawak adalah lebih besar kerana Malaysia. Hal ini kerana. Ramai orang berpendapat Singapura tidak boleh berdiri sendiri. Selain itu. . Orang luar lebih mendapat tempat dalam sektor pentadbiran dan pendidikan. Sementara masyarakat setempat terus dalam kemunduran dan tidak berpendidik an. masyarakat peribuminya dalam kemunduran walaupun British sedia ada telah membuat pelbagai perubahan. Sekiranya Singapura merdeka secara bersendirian kemungkinan diancam oleh kuasa besar adalah tinggi umpamanya ancaman kuasa komunis. Semasa pemerintahan British. Walau bagaimanapun. Singapura tidak mempunyai ekonomi yang cukup. dari segi keselamatannya kedudukan Singapura mungkin akan terancam kerana Singapura berada pada kedudukan strategik dari segi pertahanan. British dilihat lebih memberi layanan istimewa kepada orang luar.

Kedapatan juga pihak yang menyatakan bahawa penubuhan Malaysia adalah berdasarkan kepentingan British secara langsung. hal ini sangat memalukan Britain sebagai sebuah kuasa yang besar. Selain itu. Sekiranya kita tinjau lagi. penubuhan Malaysia adalah satu penyelesaiannya. betapa halusnya tindakan British untuk mengekalkan pengaruhnya terhadap negeri -negari jajahannya walaupun sudah mendapat kemerdekaan. Sekiranya negeri -negeri jajahannya jatuh ke tangan blok komunis maka. Salah satu faktor penubuhan M alaysia adalah menghapuskan ancaman Komunis. pemerintah -pemerintahnya adalah pro-barat dan dari segi sejarah mereka pernah berada di bawah naungan British. Demikianlah. Tanah . Menurut Soekarno Tuanku boleh dianggap boneka British. Kepentingan ini dapat dilihat dari segi ekonomi dan politik. Oleh itu. Tambahan lagi Britain merupakan blok barat yang bertentangan dengan blok komunis. Hubungan baik dengan British menyebabkan British memberi kepercayaan kepada Tuanku untuk menubuhkan Malaysia. Hal ini kerana. Misalnya Tuanku Abdul Rahman pernah mendapat pendidikan di barat dan gaya hidupnya juga seperti barat. mengapa ahli-ahli dalam Persekutuan Malaysia terdiri daripada negeri-negeri jajahan British. British tidak b imbang kerana selama mereka berada di negeri-negeri tersebut. mereka berjaya mengubah masyarakat tempatan mengikut acuan mereka. Oleh itu. sekiranya berlaku sesuatu Malaysia akan menyokong kuat Britain berdasarkan hubungan yang pernah terjalin. EKONOMI Perkembangan ekonomi tidak seimbang dalam wilayah -wilayah Borneo. British melihat blok komunis sebagai satu ancaman kepadanya.

pemerhati politik telah mengesan tentangan rasmi terhadap Mlaysia. masing-masing mempunyai potensi sendiri. perusahaan dan pel ancongan.Melayu dan Singapura. Sabah dan Sarawak dengan hasil hutannya sementara Tanah Melayu dengan hasil galian dan pertaniannya. Singapura dan Brunei sangat me muaskan. Ekonomi Sabah dan Sarawak masih mundur sedangkan perkembangan ekonomi Tanah Melayu. Di Singapura didapati majoriti penduduknya ialah Cina. Menurut dikatakan 80% penduduknya bukan Melayu. Berdasarkan negeri -negeri anggotanya. Hal ini dilihat sebagai satu ancaman ketika penubuhan Malaysia nanti. Faktor keseimbangan kaum dan perpaduan ini sebenarnya telah menjadi . Kenyatan ini diperkukuhkan lagi dengan kata -kata Simanjuntak bahawa: ´ Sekiranya terjadi perbalahan perkauman yang tegang . peribumu Sabah dan Sarawak akan memihak kepada orang Melayu. Tentangan itu dilakukan oleh pihak pelampau yang bimbang akan sikap Kuala Lumpur yang anti-komunis. Tambahan lagi. Brunei dengan hasil minyaknya. Dengan kekayaan yang dimiliki ini maka sumber -sumber tersebut boleh dikembangkan untuk keuntungan negeri dan juga kerajaan pusat. SOSIAL Apa yang dikatakan keseimbangan kaum itu adalah Tanah Melayu ingin mengimbangkan etnik Melayu dengan bumiputera Sabah dan Sarawak agar wujud kestabilan. Pembentukan Malaysia dapat memberikan faedah ekonomi bersama bagi negeri negeri anggota Malaysia. Misalnya Singapura dengan perdagangan antarabangsa. Oleh itu sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga. penduduk peribumi Borneo berkemungkinan memilih untuk bersekutu dengan orang Melayu yang lebih rapat dari segi keturunan berbanding dengan orang Cinaµ.

Halangan -halangan yang timbul ini telah memberi motivasi dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Malaysia dengan usaha yang berterusan. Zahari. sosial dan ekonomi. M. tetapi kalau dilihat ia juga turut mem beri faedah kepada yang terlibat. Tindakan menubuhkan gagasan Malaysia ini juga menjadi isu kontrovesi dan mendapat tentangan yang kuat dari dalam dan luar negeri dan salah satunya Konfrontasi Indonesia 1964. Kepentingan ini merangkumi faktor politik. Indonesia dan Filipina dikatakan mempunyai warisan dan budaya yang sama dengan Tanah Melayu. Mengapa kita perlu bergabung dengan negeri -negeri jajahan British sahaja? Adakah ini dikatakan neoklonialisme yang dilancarkan oleh British. Akhirnya pada September 1963. .kontrovesi. KESIMPULAN Terdapat pelbagai faktor yang menjadi asas kepada penubuhan persekutuan Malaysia. Walaupun. Konsep yang sama telah dilaung -laungkan oleh Ahmad Boestaman d an A. Sekiranya benar-benar ingin mewujudkan sebuah Negara yang kuat mengapa tidak kita bergabung dengan Indonesia dan Filipina. Penubuhan Malaysia ini dilihat sebagai lubuk untuk merealisasikan kepentingan orang-orang tertentu. Persekutuan Malaysia telah direalisasikan. ia dikatakan untuk kepentingan sesetengah pihak.