´

Faktor pembentukan malaysia

Lambat laut Tanah Melayu harus bersefahaman dengan Britain dan rakyat -rakyat Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak. Adalah terlalu awal untuk saya menyebut untuk cara persefahaman itu dapat dicapai, namun kita perlu mencapai objektif ini dan memikirkan satu rancangan supaya wilayah -wilayah ini dapat dibawa kepada satu kerjasama politik dan ekonomi yang rapatµ Kenyataan ini merupakan titik permulaan bagi pembentukan Per sekutuan Malaysia 1963. Hasrat ini telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Berdasarkan ucapan tersebut, menunjukkan ajakan itu bersifat halus dan tidak bersifat memaksa . Selain mendapat reaksi yang baik, cadangan penubuhan Malaysia juga turut mendapat reaksi yang kurang baik daripada sesetengah pihak yang mengandaikan bahawa penubuhan Malaysia adalah satu penjajahan bentuk baru iaitu neokolinialisme. Seorang penulis mengatakan bahawa inisiatif untuk rancangan tahun 1961 itu datang darip ada kerajaan British. Hal ini menunjukkan penubuhan Malaysia bersangkut paut dengan kepentingan British. Apakah faktor yang menyebabkan perlunya penubuhan Malaysia dan kontrovesi yang berlaku akan dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam penulisan ini. POLITIK Penubuhan Persekutuan Malaysia ini dilihat sebagai batu loncatan kepada Negara negara tertentu seperti Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekiranya ditinjau, Singapura berstatus koloni British. Sementara, Sabah dan Sarawak adalah di bawah naungan atau tanah Jajahan British. Dalam

Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan. 11 Februari 1988 menyebut ´ a tidy solution of British responsibility«µ iaitu melaui penubuhan Malaysia.µ Sekiranya keadaan ini berlaku akan berlakunya perpecahan di antara Tanah Melayu di utara dan Singapura di Selatan. penyelesaian yang cukup kemas dapat dilakukan terhadap tanggungjawab British di kawasan itu. kemungkinan penglebaran pengaruh komunis akan berlaku di Tanah Melayu daripada Singapura. Kebimbangan ini dapat dilihat dalam penulisan Simanjuntak yang menyatakan bahawa ´Singapura kemudiannya akan menjadi tapak yang kukuh bagi puak berhaluan kiri di mana kegiatan-kegiatan subversif yang berterusan dengan mudah dapat dilancarkan Tanah Melayu dan Wilayah -wilayah Borneo. Maka . Singapore People Alliance melaporkan bahawa cara terbaik untuk merdeka ialah melalui penyertaan dalam Malaysia. faktor ancaman pengaruh komunis di Singapura menjadi faktor utama yang mendorong pergabungan antara kedua -dua negeri. Buktinya akhbar The Times. kerajaan British telah merancang untuk meminda perlembagaan Singapura dan seterusnya mengadakan pilihan raya. Ahli -ahli politik Singapura yang condong ke kiri sudah tentu mengalu-alukan perwakilan diplomatik daripada negara-negara blok komunis dan akhirnya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rusia dan Cuba. Pada tahun 1963. Sokongan dari British juga jelas menunjukkan persetujuan mereka terhadap penubuhan Malaysia dan secara tidak langsung mudah bagi Singapura.akhbar the People. Menurut Nordin Sopiee. Faktor penubuhan Malaysia adalah membanteras pengaruh komunis di Tanah Melayu dan Singapura. Hal ini kerana. Keadaan ini adalah amat merbahaya sekiranya pilihan raya tersebut dimenangi oleh parti berhaluan kiri Singapura. hubungan Tanah Melayu dengan Singapura .

Sekiranya Singapura jatuh ke tangan kuasa komunis bermakna kuasa beliau dan partinya akan hilang. Lee Kuan Yew bekerjasama denga n golongan berhaluan kiri dalam partinya tetapi akhirnya pertelingkahan berlaku dan ini membawa kepada kekalahan PAP dalam 2 pilihan raya kecil pada tahun 1961. Sejak tahun 1959.7% pada tahun 1961. Tambahan pula. Kekalahan ini menimbulkan kegusaran di kalangan pemimpin -pemimpin PAP yang berhaluan kanan. Tanah Melayu sememangnya anti -komunis dan mempunyai pengalaman dalam menangani ancaman komunis semasa zaman darurat 1948 -1960. Hal ini dapat disokong melalui kajian Simanjuntak yang menyatakan: ´Perkembangan sedemikian bukan sahaja mencetuskan persengketaan ideologi tetapi juga memutuskan suatu perjuangan bersenjata yang membinasakan antara selatan dan utara Malaya yang menyerupai corak Korea Utara dan Korea Selatan ataupun Vietnam Selatan dengan Vietnam Utaraµ. Penyertaan Sarawak dalam Perseketuan Tanah Melayu adalah disebabkan oleh . Akibatnya wujud dua golongan dalam parti tersebut iaitu golongan kanan dan golongan kiri berfahaman komunis (watak yang berlawanan dengan kerajaan dianggap golongan sayap kiri atau watak antagonis). Oleh itu. komunis telah merampas pucuk pimpinan PAP yang telah menguasai Singapura dibawah pimpinan L ee Kuan Yew. Pengabungan de ngan Tanah Melayu merupakan ¶kunci· kepada Lee Kuan Yew dan partinya iaitu People Action Party (PAP) untuk menjamin kedudukan beliau dan partinya. Keadaan ini sama dengan situasi Korea Utara dan Korea Selatan. leb ih-lebih lagi apabila di dapati peratus undi yang diperolehi oleh parti itu merosot daripada 60. Pada mulanya.akan terjejas baik dari segi politik ataupun ekonomi.7% pada tahun 1959 kepada 36. per golakkan yang terjadi dalam parti inilah menggesa Lee Kuan Yew untuk bergabung dengan Tanah Melayu.

Penduduk Sabah dan Sarawak berasa bimbang. Azahari. tuntutan ini ditolak oleh British. dokumen-dokumen dahulu menyatakan Sultan Sulu menyerahkan Sabah buat selama-lamanya kepada British. Setelah menakluk Irian Barat. Ini nyata dibuktikan dengan adanya pembayaran tahunan secara tetap oleh Compony kepada Sultan Sulu. Oleh itu. Namun. Pengaruh komunis turut berkembang dan mengancam keadaan politik di Sarawak. ekoran perluasan kuasa oleh Indonesia terhadap Irian Barat. Menurut Filipina. Jadi dapat disimpulkan di sini . Manakala negeri Sabah pula diancam oleh Filipina. mereka mahu mengambil kembali Sabah. Selain itu. M. Di harap melaui penubuhan Malaysia. Kini sudah sampai masanya. Filipina tidak mempunyai hak terhadap Sabah.ancaman komunis yang berleluasa di Sarawak. Indonesia dijangka akan beralih pula kepada negeri -negeri di Borneo. Beliau berharap dapat membawa Indonesia dan Filipina menyertai konsep Melayu Raya yang berpuasat di Brunei. ancaman dari Indonesia dan Filipina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sabah dan Sarawak mahu menganggotai Persekutuan Malaysia. Filipina tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan terus mengancam Sabah. Walaubagaimanapun. Menurut British. Filipina mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina berdasarkan sejarah Kesultanan Sulu. asal pemindahan wilayah Borneo Utara dari Kesultanan Sulu 1978 ( sekarang sebahagian daripada Filipina) adalah dalam bentuk pajak dan bukan jualan. kestabilan politik yang diperolehi dapat menentang ancaman komunis. Oleh itu penyertaan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia menjadi titik tolak kepada pemimpin Sarawak mengubah pendirian mereka untuk menyertai Persek utuan Malaysia. Keadaan semakin merumitkan apabila Indonesia memberi sokongan padu terhadap pemberontakan Brunei yang dicetuskan oleh A.

adalah perlu untuk memasukkan kedua -dua negeri tersebut dalam persekutuan Malaysia. Semasa pemerintahan British. penyertaan Singapura dalam persekutuan Malaysia turut memberi faedah kepada British. British dilihat lebih memberi layanan istimewa kepada orang luar. Sabah dan Sarawak adalah dalam rumpun yang sama. dari segi keselamatannya kedudukan Singapura mungkin akan terancam kerana Singapura berada pada kedudukan strategik dari segi pertahanan. Hal ini kerana. Ramai orang berpendapat Singapura tidak boleh berdiri sendiri. Sekiranya Singapura merdeka secara bersendirian kemungkinan diancam oleh kuasa besar adalah tinggi umpamanya ancaman kuasa komunis. Singapura tidak mempunyai ekonomi yang cukup. perubahan itu sebenarnya bukanlah untuk masyarakat setempat tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi British. Selain itu. Dengan galakkan daripada pihak British ini memudahkan l agi kelancaran penubuhan Persekutuan Malaysia. Disamping itu juga.bahawa penyertaan Sabah dalam Persekutuan Malaysia sedikit sebanyak dapat melindungi negeri daripada ancaman Filipina. kebarangkalian mendapat layanan yang baik kepada bumiputera Sabah dan Sarawak adalah lebih besar kerana Malaysia. Orang luar lebih mendapat tempat dalam sektor pentadbiran dan pendidikan. Sementara masyarakat setempat terus dalam kemunduran dan tidak berpendidik an. Kemunduran Sabah dan Sarawak juga mejadi salah satu penyebab penyer taan mereka dalam Malaysia. . Hal ini kerana. British akan terus mengawal keselamatan Singapura dan kepentingan ekonomi British menerusi perjanjian dengan Persekutuan Tanah Melayu yang akan diperluaskan meliputi Singapura. Jesteru itu. masyarakat peribuminya dalam kemunduran walaupun British sedia ada telah membuat pelbagai perubahan. Walau bagaimanapun.

Misalnya Tuanku Abdul Rahman pernah mendapat pendidikan di barat dan gaya hidupnya juga seperti barat. Tanah . Hubungan baik dengan British menyebabkan British memberi kepercayaan kepada Tuanku untuk menubuhkan Malaysia. Kepentingan ini dapat dilihat dari segi ekonomi dan politik. betapa halusnya tindakan British untuk mengekalkan pengaruhnya terhadap negeri -negari jajahannya walaupun sudah mendapat kemerdekaan. pemerintah -pemerintahnya adalah pro-barat dan dari segi sejarah mereka pernah berada di bawah naungan British. Selain itu. Tambahan lagi Britain merupakan blok barat yang bertentangan dengan blok komunis. mereka berjaya mengubah masyarakat tempatan mengikut acuan mereka. Sekiranya kita tinjau lagi. Menurut Soekarno Tuanku boleh dianggap boneka British. Demikianlah. mengapa ahli-ahli dalam Persekutuan Malaysia terdiri daripada negeri-negeri jajahan British. penubuhan Malaysia adalah satu penyelesaiannya. sekiranya berlaku sesuatu Malaysia akan menyokong kuat Britain berdasarkan hubungan yang pernah terjalin. Sekiranya negeri -negeri jajahannya jatuh ke tangan blok komunis maka. Hal ini kerana. hal ini sangat memalukan Britain sebagai sebuah kuasa yang besar. Oleh itu. British melihat blok komunis sebagai satu ancaman kepadanya. EKONOMI Perkembangan ekonomi tidak seimbang dalam wilayah -wilayah Borneo. British tidak b imbang kerana selama mereka berada di negeri-negeri tersebut.Kedapatan juga pihak yang menyatakan bahawa penubuhan Malaysia adalah berdasarkan kepentingan British secara langsung. Salah satu faktor penubuhan M alaysia adalah menghapuskan ancaman Komunis. Oleh itu.

Sabah dan Sarawak dengan hasil hutannya sementara Tanah Melayu dengan hasil galian dan pertaniannya. Singapura dan Brunei sangat me muaskan. Hal ini dilihat sebagai satu ancaman ketika penubuhan Malaysia nanti. pemerhati politik telah mengesan tentangan rasmi terhadap Mlaysia. Brunei dengan hasil minyaknya. Misalnya Singapura dengan perdagangan antarabangsa. Kenyatan ini diperkukuhkan lagi dengan kata -kata Simanjuntak bahawa: ´ Sekiranya terjadi perbalahan perkauman yang tegang . masing-masing mempunyai potensi sendiri. Dengan kekayaan yang dimiliki ini maka sumber -sumber tersebut boleh dikembangkan untuk keuntungan negeri dan juga kerajaan pusat. Pembentukan Malaysia dapat memberikan faedah ekonomi bersama bagi negeri negeri anggota Malaysia.Melayu dan Singapura. peribumu Sabah dan Sarawak akan memihak kepada orang Melayu. Tambahan lagi. Ekonomi Sabah dan Sarawak masih mundur sedangkan perkembangan ekonomi Tanah Melayu. Menurut dikatakan 80% penduduknya bukan Melayu. Di Singapura didapati majoriti penduduknya ialah Cina. Berdasarkan negeri -negeri anggotanya. perusahaan dan pel ancongan. Faktor keseimbangan kaum dan perpaduan ini sebenarnya telah menjadi . Tentangan itu dilakukan oleh pihak pelampau yang bimbang akan sikap Kuala Lumpur yang anti-komunis. Oleh itu sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga. SOSIAL Apa yang dikatakan keseimbangan kaum itu adalah Tanah Melayu ingin mengimbangkan etnik Melayu dengan bumiputera Sabah dan Sarawak agar wujud kestabilan. penduduk peribumi Borneo berkemungkinan memilih untuk bersekutu dengan orang Melayu yang lebih rapat dari segi keturunan berbanding dengan orang Cinaµ.

Konsep yang sama telah dilaung -laungkan oleh Ahmad Boestaman d an A. Akhirnya pada September 1963.kontrovesi. Halangan -halangan yang timbul ini telah memberi motivasi dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Malaysia dengan usaha yang berterusan. . Zahari. Persekutuan Malaysia telah direalisasikan. ia dikatakan untuk kepentingan sesetengah pihak. Walaupun. M. sosial dan ekonomi. tetapi kalau dilihat ia juga turut mem beri faedah kepada yang terlibat. Sekiranya benar-benar ingin mewujudkan sebuah Negara yang kuat mengapa tidak kita bergabung dengan Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina dikatakan mempunyai warisan dan budaya yang sama dengan Tanah Melayu. Tindakan menubuhkan gagasan Malaysia ini juga menjadi isu kontrovesi dan mendapat tentangan yang kuat dari dalam dan luar negeri dan salah satunya Konfrontasi Indonesia 1964. Penubuhan Malaysia ini dilihat sebagai lubuk untuk merealisasikan kepentingan orang-orang tertentu. Kepentingan ini merangkumi faktor politik. KESIMPULAN Terdapat pelbagai faktor yang menjadi asas kepada penubuhan persekutuan Malaysia. Mengapa kita perlu bergabung dengan negeri -negeri jajahan British sahaja? Adakah ini dikatakan neoklonialisme yang dilancarkan oleh British.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful