´

Faktor pembentukan malaysia

Lambat laut Tanah Melayu harus bersefahaman dengan Britain dan rakyat -rakyat Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak. Adalah terlalu awal untuk saya menyebut untuk cara persefahaman itu dapat dicapai, namun kita perlu mencapai objektif ini dan memikirkan satu rancangan supaya wilayah -wilayah ini dapat dibawa kepada satu kerjasama politik dan ekonomi yang rapatµ Kenyataan ini merupakan titik permulaan bagi pembentukan Per sekutuan Malaysia 1963. Hasrat ini telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Berdasarkan ucapan tersebut, menunjukkan ajakan itu bersifat halus dan tidak bersifat memaksa . Selain mendapat reaksi yang baik, cadangan penubuhan Malaysia juga turut mendapat reaksi yang kurang baik daripada sesetengah pihak yang mengandaikan bahawa penubuhan Malaysia adalah satu penjajahan bentuk baru iaitu neokolinialisme. Seorang penulis mengatakan bahawa inisiatif untuk rancangan tahun 1961 itu datang darip ada kerajaan British. Hal ini menunjukkan penubuhan Malaysia bersangkut paut dengan kepentingan British. Apakah faktor yang menyebabkan perlunya penubuhan Malaysia dan kontrovesi yang berlaku akan dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam penulisan ini. POLITIK Penubuhan Persekutuan Malaysia ini dilihat sebagai batu loncatan kepada Negara negara tertentu seperti Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei untuk mendapatkan kemerdekaan. Sekiranya ditinjau, Singapura berstatus koloni British. Sementara, Sabah dan Sarawak adalah di bawah naungan atau tanah Jajahan British. Dalam

Maka . penyelesaian yang cukup kemas dapat dilakukan terhadap tanggungjawab British di kawasan itu. Pada tahun 1963. faktor ancaman pengaruh komunis di Singapura menjadi faktor utama yang mendorong pergabungan antara kedua -dua negeri. Singapore People Alliance melaporkan bahawa cara terbaik untuk merdeka ialah melalui penyertaan dalam Malaysia. Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan kemerdekaan. Keadaan ini adalah amat merbahaya sekiranya pilihan raya tersebut dimenangi oleh parti berhaluan kiri Singapura. kerajaan British telah merancang untuk meminda perlembagaan Singapura dan seterusnya mengadakan pilihan raya. kemungkinan penglebaran pengaruh komunis akan berlaku di Tanah Melayu daripada Singapura. hubungan Tanah Melayu dengan Singapura . Ahli -ahli politik Singapura yang condong ke kiri sudah tentu mengalu-alukan perwakilan diplomatik daripada negara-negara blok komunis dan akhirnya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rusia dan Cuba. Buktinya akhbar The Times.akhbar the People.µ Sekiranya keadaan ini berlaku akan berlakunya perpecahan di antara Tanah Melayu di utara dan Singapura di Selatan. 11 Februari 1988 menyebut ´ a tidy solution of British responsibility«µ iaitu melaui penubuhan Malaysia. Faktor penubuhan Malaysia adalah membanteras pengaruh komunis di Tanah Melayu dan Singapura. Hal ini kerana. Kebimbangan ini dapat dilihat dalam penulisan Simanjuntak yang menyatakan bahawa ´Singapura kemudiannya akan menjadi tapak yang kukuh bagi puak berhaluan kiri di mana kegiatan-kegiatan subversif yang berterusan dengan mudah dapat dilancarkan Tanah Melayu dan Wilayah -wilayah Borneo. Menurut Nordin Sopiee. Sokongan dari British juga jelas menunjukkan persetujuan mereka terhadap penubuhan Malaysia dan secara tidak langsung mudah bagi Singapura.

akan terjejas baik dari segi politik ataupun ekonomi. Keadaan ini sama dengan situasi Korea Utara dan Korea Selatan. Oleh itu. Sejak tahun 1959. Tambahan pula. Tanah Melayu sememangnya anti -komunis dan mempunyai pengalaman dalam menangani ancaman komunis semasa zaman darurat 1948 -1960. Penyertaan Sarawak dalam Perseketuan Tanah Melayu adalah disebabkan oleh . Hal ini dapat disokong melalui kajian Simanjuntak yang menyatakan: ´Perkembangan sedemikian bukan sahaja mencetuskan persengketaan ideologi tetapi juga memutuskan suatu perjuangan bersenjata yang membinasakan antara selatan dan utara Malaya yang menyerupai corak Korea Utara dan Korea Selatan ataupun Vietnam Selatan dengan Vietnam Utaraµ. Sekiranya Singapura jatuh ke tangan kuasa komunis bermakna kuasa beliau dan partinya akan hilang. Pada mulanya. Akibatnya wujud dua golongan dalam parti tersebut iaitu golongan kanan dan golongan kiri berfahaman komunis (watak yang berlawanan dengan kerajaan dianggap golongan sayap kiri atau watak antagonis). komunis telah merampas pucuk pimpinan PAP yang telah menguasai Singapura dibawah pimpinan L ee Kuan Yew. leb ih-lebih lagi apabila di dapati peratus undi yang diperolehi oleh parti itu merosot daripada 60. Lee Kuan Yew bekerjasama denga n golongan berhaluan kiri dalam partinya tetapi akhirnya pertelingkahan berlaku dan ini membawa kepada kekalahan PAP dalam 2 pilihan raya kecil pada tahun 1961. Kekalahan ini menimbulkan kegusaran di kalangan pemimpin -pemimpin PAP yang berhaluan kanan. per golakkan yang terjadi dalam parti inilah menggesa Lee Kuan Yew untuk bergabung dengan Tanah Melayu.7% pada tahun 1961.7% pada tahun 1959 kepada 36. Pengabungan de ngan Tanah Melayu merupakan ¶kunci· kepada Lee Kuan Yew dan partinya iaitu People Action Party (PAP) untuk menjamin kedudukan beliau dan partinya.

Keadaan semakin merumitkan apabila Indonesia memberi sokongan padu terhadap pemberontakan Brunei yang dicetuskan oleh A. Walaubagaimanapun. dokumen-dokumen dahulu menyatakan Sultan Sulu menyerahkan Sabah buat selama-lamanya kepada British. kestabilan politik yang diperolehi dapat menentang ancaman komunis. Manakala negeri Sabah pula diancam oleh Filipina. Setelah menakluk Irian Barat. ekoran perluasan kuasa oleh Indonesia terhadap Irian Barat. asal pemindahan wilayah Borneo Utara dari Kesultanan Sulu 1978 ( sekarang sebahagian daripada Filipina) adalah dalam bentuk pajak dan bukan jualan. Indonesia dijangka akan beralih pula kepada negeri -negeri di Borneo. Ini nyata dibuktikan dengan adanya pembayaran tahunan secara tetap oleh Compony kepada Sultan Sulu. Kini sudah sampai masanya. mereka mahu mengambil kembali Sabah. Filipina tidak mempunyai hak terhadap Sabah. Jadi dapat disimpulkan di sini . Menurut Filipina.ancaman komunis yang berleluasa di Sarawak. Menurut British. Oleh itu penyertaan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia menjadi titik tolak kepada pemimpin Sarawak mengubah pendirian mereka untuk menyertai Persek utuan Malaysia. ancaman dari Indonesia dan Filipina merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sabah dan Sarawak mahu menganggotai Persekutuan Malaysia. Filipina tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan terus mengancam Sabah. Filipina mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina berdasarkan sejarah Kesultanan Sulu. Beliau berharap dapat membawa Indonesia dan Filipina menyertai konsep Melayu Raya yang berpuasat di Brunei. Penduduk Sabah dan Sarawak berasa bimbang. M. Azahari. tuntutan ini ditolak oleh British. Pengaruh komunis turut berkembang dan mengancam keadaan politik di Sarawak. Namun. Oleh itu. Selain itu. Di harap melaui penubuhan Malaysia.

British dilihat lebih memberi layanan istimewa kepada orang luar. penyertaan Singapura dalam persekutuan Malaysia turut memberi faedah kepada British. Jesteru itu. Orang luar lebih mendapat tempat dalam sektor pentadbiran dan pendidikan. Sekiranya Singapura merdeka secara bersendirian kemungkinan diancam oleh kuasa besar adalah tinggi umpamanya ancaman kuasa komunis. Ramai orang berpendapat Singapura tidak boleh berdiri sendiri. Kemunduran Sabah dan Sarawak juga mejadi salah satu penyebab penyer taan mereka dalam Malaysia. kebarangkalian mendapat layanan yang baik kepada bumiputera Sabah dan Sarawak adalah lebih besar kerana Malaysia.bahawa penyertaan Sabah dalam Persekutuan Malaysia sedikit sebanyak dapat melindungi negeri daripada ancaman Filipina. British akan terus mengawal keselamatan Singapura dan kepentingan ekonomi British menerusi perjanjian dengan Persekutuan Tanah Melayu yang akan diperluaskan meliputi Singapura. Sabah dan Sarawak adalah dalam rumpun yang sama. Selain itu. Sementara masyarakat setempat terus dalam kemunduran dan tidak berpendidik an. Dengan galakkan daripada pihak British ini memudahkan l agi kelancaran penubuhan Persekutuan Malaysia. masyarakat peribuminya dalam kemunduran walaupun British sedia ada telah membuat pelbagai perubahan. Hal ini kerana. adalah perlu untuk memasukkan kedua -dua negeri tersebut dalam persekutuan Malaysia. Singapura tidak mempunyai ekonomi yang cukup. Hal ini kerana. perubahan itu sebenarnya bukanlah untuk masyarakat setempat tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan ekonomi British. Semasa pemerintahan British. Walau bagaimanapun. dari segi keselamatannya kedudukan Singapura mungkin akan terancam kerana Singapura berada pada kedudukan strategik dari segi pertahanan. Disamping itu juga. .

Tanah . EKONOMI Perkembangan ekonomi tidak seimbang dalam wilayah -wilayah Borneo. Salah satu faktor penubuhan M alaysia adalah menghapuskan ancaman Komunis. Sekiranya kita tinjau lagi. mereka berjaya mengubah masyarakat tempatan mengikut acuan mereka. betapa halusnya tindakan British untuk mengekalkan pengaruhnya terhadap negeri -negari jajahannya walaupun sudah mendapat kemerdekaan. Hal ini kerana. Sekiranya negeri -negeri jajahannya jatuh ke tangan blok komunis maka. British tidak b imbang kerana selama mereka berada di negeri-negeri tersebut. Oleh itu. hal ini sangat memalukan Britain sebagai sebuah kuasa yang besar. Menurut Soekarno Tuanku boleh dianggap boneka British.Kedapatan juga pihak yang menyatakan bahawa penubuhan Malaysia adalah berdasarkan kepentingan British secara langsung. Selain itu. Hubungan baik dengan British menyebabkan British memberi kepercayaan kepada Tuanku untuk menubuhkan Malaysia. Oleh itu. mengapa ahli-ahli dalam Persekutuan Malaysia terdiri daripada negeri-negeri jajahan British. pemerintah -pemerintahnya adalah pro-barat dan dari segi sejarah mereka pernah berada di bawah naungan British. British melihat blok komunis sebagai satu ancaman kepadanya. sekiranya berlaku sesuatu Malaysia akan menyokong kuat Britain berdasarkan hubungan yang pernah terjalin. Kepentingan ini dapat dilihat dari segi ekonomi dan politik. Tambahan lagi Britain merupakan blok barat yang bertentangan dengan blok komunis. Misalnya Tuanku Abdul Rahman pernah mendapat pendidikan di barat dan gaya hidupnya juga seperti barat. Demikianlah. penubuhan Malaysia adalah satu penyelesaiannya.

Melayu dan Singapura. Dengan kekayaan yang dimiliki ini maka sumber -sumber tersebut boleh dikembangkan untuk keuntungan negeri dan juga kerajaan pusat. Faktor keseimbangan kaum dan perpaduan ini sebenarnya telah menjadi . Tentangan itu dilakukan oleh pihak pelampau yang bimbang akan sikap Kuala Lumpur yang anti-komunis. perusahaan dan pel ancongan. Menurut dikatakan 80% penduduknya bukan Melayu. Singapura dan Brunei sangat me muaskan. SOSIAL Apa yang dikatakan keseimbangan kaum itu adalah Tanah Melayu ingin mengimbangkan etnik Melayu dengan bumiputera Sabah dan Sarawak agar wujud kestabilan. masing-masing mempunyai potensi sendiri. Berdasarkan negeri -negeri anggotanya. Pembentukan Malaysia dapat memberikan faedah ekonomi bersama bagi negeri negeri anggota Malaysia. Kenyatan ini diperkukuhkan lagi dengan kata -kata Simanjuntak bahawa: ´ Sekiranya terjadi perbalahan perkauman yang tegang . Hal ini dilihat sebagai satu ancaman ketika penubuhan Malaysia nanti. Oleh itu sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diduga. peribumu Sabah dan Sarawak akan memihak kepada orang Melayu. Misalnya Singapura dengan perdagangan antarabangsa. Ekonomi Sabah dan Sarawak masih mundur sedangkan perkembangan ekonomi Tanah Melayu. penduduk peribumi Borneo berkemungkinan memilih untuk bersekutu dengan orang Melayu yang lebih rapat dari segi keturunan berbanding dengan orang Cinaµ. Di Singapura didapati majoriti penduduknya ialah Cina. Tambahan lagi. pemerhati politik telah mengesan tentangan rasmi terhadap Mlaysia. Brunei dengan hasil minyaknya. Sabah dan Sarawak dengan hasil hutannya sementara Tanah Melayu dengan hasil galian dan pertaniannya.

Persekutuan Malaysia telah direalisasikan. KESIMPULAN Terdapat pelbagai faktor yang menjadi asas kepada penubuhan persekutuan Malaysia. Konsep yang sama telah dilaung -laungkan oleh Ahmad Boestaman d an A. ia dikatakan untuk kepentingan sesetengah pihak. Kepentingan ini merangkumi faktor politik. Halangan -halangan yang timbul ini telah memberi motivasi dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Malaysia dengan usaha yang berterusan. sosial dan ekonomi. Akhirnya pada September 1963. . Tindakan menubuhkan gagasan Malaysia ini juga menjadi isu kontrovesi dan mendapat tentangan yang kuat dari dalam dan luar negeri dan salah satunya Konfrontasi Indonesia 1964. Zahari. Walaupun. tetapi kalau dilihat ia juga turut mem beri faedah kepada yang terlibat.kontrovesi. Penubuhan Malaysia ini dilihat sebagai lubuk untuk merealisasikan kepentingan orang-orang tertentu. Sekiranya benar-benar ingin mewujudkan sebuah Negara yang kuat mengapa tidak kita bergabung dengan Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina dikatakan mempunyai warisan dan budaya yang sama dengan Tanah Melayu. M. Mengapa kita perlu bergabung dengan negeri -negeri jajahan British sahaja? Adakah ini dikatakan neoklonialisme yang dilancarkan oleh British.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful