PINTAR CERDAS DAN BERBAKAT PPEK 1102

TOPIK 4: MENGENALPASTI KEMAJUAN DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

KATA KUNCI
Kanak-kanak pintar cerdas menunjukkan : 

kemajuan daripada aspek kemahiran kognitif di mana ia ditunjukkan melalui bagaimana mereka memperoleh, mengingat dan menggunakan pengetahuan tertentu menunjukkan gaya intelek yang pelbagai memperoleh ilmu pengetahuan dengan cepat kerana maju dari segi pertuturan, kemahiran bahasa dan mobiliti awal 

kemahiran sosial yang lebih maju berbanding rakan sebaya mereka Kadang-kala menunjukkan sikap tidak matang secara emosinya.

Pengenalan
‡ Kanak-kanak pintar cerdas menunjukkan kemajuan mereka dalam pelbagai aspek semasa peringkat awal kanak-kanak lagi. ‡ Kemajuan perkembangan kanak-kanak ini kadangkala menyebabkan berlakunya salah faham yang menganggap bahawa semua kanak-kanak pintar cerdas adalah sama (Harrison, 1995; Roedell et al., 1980).

Tanda-tanda kemajuan dalam perkembangan
‡ Terdapat 3 sumber yang mempengaruhi kajian tentang ciri-ciri pintar cerdas: a) Terman¶s Longitudinal Work b) Nominasi guru terhadap kanak-kanak pintar cerdas ‡ Apabila kanak-kanak pintar cerdas ini berada di dalam kelas, guru lebih memberi tumpuan kepada mereka yang tinggi pencapaian akademik dan mengabaikan kanak-kanak lain. c) Pengamal perubatan ‡ Memberi tanggapan salah terhadap sesuatu kekurangan.

Kemahiran kognitif
‡ Antara ciri pintar cerdas ialah mempunyai daya pemikiran dan kemahiran bahasa yang maju(Davis & Rimm, 1998). ‡ Boleh dikesan seawal umur 1 tahun (Damiani, 1997). ‡ Pra sekolah: menunjukkan kemajuan kognitif dalam pelbagai bidang (Morelock & Morrison, 1996).

1) Pengetahuan Asas
‡ Mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam berbanding pelajar biasa (Kitano, 1995). ‡ Cepat memperoleh maklumat dan belajar sesuatu. ‡ Adalah menjadi persoalan bagaimana pengetahuan yang meluas diperoleh oleh kanak-kanak pintar cerdas ini( Jackson & Butterfield, 1986).

2) Kemahiran Memperoleh Maklumat
‡ Proses yang aktif:
Cara Penyelesaian pengalaman lepas

Masalah

Memilih tindakan

‡ Pantas menyimpan maklumat dalam memori membolehkan mereka menguasai kemahiran baru dengan kepantasan yang luar biasa (Moltzen, 1996a). ‡ Kemahiran menyelesaikan masalah kanak-kanak pintar cerdas adalah lebih kreatif, membolehkan mereka melihat sesuatu isu dalam perspektif yang pelbagai. ‡ Contoh: kanak-kanak pintar cerdas cenderung kepada permainan yang melibatkan kemahiran intelek di mana idea dan strategi baru boleh digunakan ( Terman, 1926; Lehman, 1927; Hollingworth, 1931).

‡ Bayi memperoleh maklumat daripada persekitaran mereka dengan membuat pemerhatian dan memainkan peranan aktif dalam mendapatkan rangsangan daripada persekitaran fizikal dan sosial mereka (Damiani 1997; Morelock & Morrison 1996). ‡ Kemahiran memperoleh maklumat adalah penting kerana ia membantu kanak-kanak menggunakan bahasa lebih awal. ‡ Membaca, menulis dan menggunakan nombor lebih awal dengan cara yang lebih maju untuk umur mereka. ‡ Kanak-kanak pintar cerdas juga cenderung menunjukkan minat kepada buku dan juga filem ( Mares, 1991).

3) Penyimpanan maklumat (memori)
Memori berbeza berdasarkan kepada 3 ciri: 1) Jumlah maklumat yang disimpan Umur meningkat, maklumat 2) Bagaimana ia diatur Mengikut kategori atau topik yang membantu memudahkan kanakkanak pintar cerdas ini mengingat kembali segala maklumat yang disimpan 3) Bagaimana maklumat diperoleh Usaha adalah perlu untuk memperoleh maklumat Kebolehan pelajar pintar cerdas memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat membolehkan mereka menyelesaikan masalah yang kompleks (Rabinowitz & Glaser, 1985).

‡ Kanak-kanak pintar cerdas cepat dan mudah mengingati apa yang dipelajari, mempunyai pengetahuan yang mendalam berbanding rakan sebaya mereka. ‡ Ilmu dan pengetahuan yang tinggi membolehkan mereka membantu dan mengajar kanak-kanak lain.

4) Aplikasi maklumat
‡ Kebolehan menerima pengetahuan atau maklumat secara meluas dan mendalam membolehkan mereka memahami sesuatu konsep yang abstrak dan kompleks. ‡ Kreatif dan suka berimaginasi ‡ Suka berjenaka

*Kesedaran tentang proses pemikiran dan apa yang kita ketahui. *Kita boleh mengawal pemikiran walaupun pada masa yang sama kita sedang berfikir.

* Pengetahuan metakognitif terdiri daripada : - Pengetahuan tentang kemampuan - Bagaimana menggunakan strategi - Bila dan mengapa kita menggunakannya.

KEBOLEHAN METAKOGNITIF
*Metakognitif meliputi mengawal dan memantau perancangan serta menilai pemikiran supaya teratur. ( Schraw&Graham 1997 ) *Perkembangan bahasa yang tinggi dan mempunyai hubungan sosial yang baik. -tahap perancangan yang tinggi dan kemahiran menggunakan metakognitif yang lebih awal berbanding pelajar biasa. ( Borkowski&Peck 1986: Daris&Rimm 1998, Moss 1990,1992 )

> Kecekapan metakognitif kanak2 berbakat sering dikaitkan dengan prestasi tugasan dalam bentuk kognitif. Cth: puzzle, blok ( Borkowski, 1983)

>Kajian Bandura ( 1977,1983) Perkembangan kognitif berdasarkan belajar melalui pemerhatian dan penilaian daripada tindakan orang lain.

KEBOLEHAN METAKOGNITIF
>Borkowski dan Peck (1986) Keluarga kanak2 berbakat perlu memberi tugasan asas untuk menilai kecekapan metakognitif dgn menyediakan tugasan yang memerlukan perancangan yg strategik . >Heckhausen ( 1987 ) Perkembangan +ve berdasarkan bagaimana ibubapa membentuk perkembangan yg sesuai dan menggalakkan penyertaan. cth: seni = pensel warna

Kemahiran metakognitif dapat dikenalpasti melalui : Kebolehan untuk menumpukan sesuatu kemahiran. Kebolehan memperolehi maklumat dalam membantu mengenalpasti masalah,merancang strategi dan menentukan kriteria dalam pelaksanaan penilaian. Cth: bermain catur Pembelajaran positif iaitu: pengetahuan baru + pengetahuan lalu = aplikasi +strategi daripada pengalaman lalu. Menggunakan metakognitif untuk mengenalpasti maklumat yg bersesuaian dan jalan penyelesaian yang berkesan. Penggunaan kemahiran pembelajaran ² cekap, menyusun maklumat, konsep, idea dengan terancang dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang sewajarnya. Cth : bermain video game, puzzle

Kesedaran diri 
Melibatkan tentang pengetahuan tentang kekuatan diri. ( Hannah & Shore 1995 ) Cth: Menyanyi,bersyair Kebolehan melakukan tugas dengan kemahiran yang sedia ada. ( Shore & Dover 1987 ) Cth: Melukis, tulis khat Kanak2 berbakat ini menunjukkan pengetahuan yg sedia ada tentang bagaimana mereka berfikir mengenai sesuatu perkara. ( Borkowski & Peck 1986: Carr et al. 1995) - Merancang jalan penyelesaian Kanak2 berbakat ini menggunakan kemahiran imaginasi untuk menyelesaikan tugasan.Sesetengahnya mungkin tidak berkebolehan daripada pelajar biasa tetapi mereka berkebolehan menggunakan strategi dengan lebih berkesan apabila mereka telah di ajar. Cth : menyelesaikan soalan matematik

Pengurusan diri 
Kanak2 berbakat mempunyai kecenderungan untuk lebih berfikir dan kurang dorongan dalam pemikiran mereka. ( Clark 1997 ) Mereka menyelesaikan masalah sendiri menggunakan pendekatan yg lebih terancang. Perbezaan kanak2 berbakat dengan mental umur yg sama mendapati > kanak2 berbakat lebih memahami peraturan dalam tugasan dan belajar daripada kesilapan serta meningkatkan prestasi . ( Kanesvesky 1992 ) Metamemory ( memori yg mendalam) lebih berjaya daripada kanak2 yang IQ nya tinggi. ( Carr & Borkowski ) Apabila kanak2 berbakat dapat meningkatkan nilai pengurusan diri, mereka dapat menyelesaikan masalah dengan mudah dan dapat mengawal apa yang terjadi dengan baik dan melakukannya sebagai keperluan. ( Shore & Dover 1987 )

CARA PEMBELAJARAN

‡ Kanak-kanak pintas cerdas ini sebenarnya bukan saja boleh belajar sesuatu benda dalam kuantiti yg banyak, tapi bagaimana mereka belajar biasanya berbeza daripada anak-anak yang biasa (Sternberg & Grigorenko 1993) ‡ Salah satu kaedah yang berguna di dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang banyak menggunakan penggunaan tangan (Grigorenko & Sternberg 1997; Martinsen 1997) ‡ Kanak-kanak yang serba boleh adalah sangat berkebolehan dalam membina kejayaan tertinggi (Shore & Dover 1987)

MOTIVASI
‡ Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai kemahiran baru (Morelock & Morrison 1996) ‡ Bila diberikan suatu cabaran, kanak-kanak pintar cerdas ini selalunya bersedia dari segi fizikal dan mental dan memberi sepenuh perhatian pada tugas-tugas yang diberikan (Csikszentmihalyi 1991; Renzulli 1986; Sternberg & Lubart 1991) ‡ Kanak-kanak ini akan lebih bermotivasi dalam melaksanakan tugasan yang mereka percaya boleh menyelesaikannya bersesuaian dengan kebolehan dan minat mereka sendiri (Vallerand 1994).

‡ Penerimaan ransangan motivasi dalaman kepada kanakkanak pintar cerdas adalah lagi berkesan daripada pemberian hadiah (Amabile 1990; Clark 1997; Csikszentmihalyi 1991; Sternberg & Lubart 1991, 1992) ‡ Kanak-kanak pintar cerdas ini sebenarnya memberi fokus kepada satu matlamat dalam apa yang mereka lakukan (Kitano 1990)

PENUMPUAN
‡ Kanak-kanak pintar cerdas mempunyai kemahiran penumpuan yang pelbagai, kerana ada pelbagai cara dalam memberi perhatian (Zental 1989) 1) Ghairah dalam memberi penumpuan - dikatakan, kanak-kanak pintar cerdas ini lebih peka daripada kanak-kanak biasa (Morelock & Morisson 1996; Tannenbaum 1992) 2) Memberikan sepenuh perhatian kepada sesuatu aktiviti - kanak-kanak pintar cerdas ini memberi fokus hanya kepada aktiviti yang merangsang pemikirannya.

3) Jarak tumpuan - kanak-kanak pintar cerdas menunjukkan kesungguhan dalam menerima sesuatu pembelajaran 4) Memilih penumpuan - ini adalah melibatkan bagaimana kanak-kanak pintar cerdas memilih aspek-aspek yang penting dan menghindari perkara-perkara yang tidak penting

KAWALAN DIRI
‡ Perkembangan kanak-kanak pintar cerdas di dalam menguruskan diri adalah lebih cepat berbanding kanak-kanak biasa ( Brody&Benbow 1986; Clark 1997; McClelland 1991) ‡ Berkeyakinan terhadap diri sendiri menyokong kanak-kanak pintar cerdas supaya lebih pandai dalam menguruskan diri, berhadapan dengan masalah dan menyelesaikannya dengan berkesan ( Chan 1996)

Di dalam satu kajian, kanak-kanak pintar cerdas berfikiran bahawa kejayaan yang diperolehi adalah kerana tugasan yang diberi adalah mudah, walaupun tugasan itu sukar (Bogie & Buckhalt 1987)

Chan (1996) berkata bahawa kanak-kanak pintar cerdas ini merasakan diri mereka kompeten; di mana mereka tidak menyalahkan kegagalan kerana kekurangan diri tetapi merasakan usaha yang diberi belum mencukupi

BERDIKARI
‡ Ramai kanak-kanak lebih suka untuk membuat sesuatu perkara secara sendiri ( Baska 1989; Clark 1997) ‡ Mereka jugak tidak sabar di dalam mengulangi sesuatu aktiviti yang mana mereka sudah paham ( Clark 1997; Kitano 1990)

Perkembangan bahasa dan komunikasi
‡ Kanak2 pintar cerdas bertutur dengan lebih awal dengan menguasai peraturan bahasa dan penggunaan struktur ayat yang komplexs. (Lewis&Rimm 1991) Cth: bunga merah ± bunga merah yang besar. ‡ Kemahiran intelek + kemahiran bahasa = saling berkait ‡ ( Davis & Rimm 1998 ) menyatakan kemahiran bahasa berkembang disebabkan pemikiran dan ingatan yang tinggi. ‡ Kanak2 pintar cerdas berupaya berkomunikasi dan memahami percakapan orang dewasa. Ini membantu dari segi kefahaman dan penggunaan ayat yg kompleks terus bertambah dgn baik. Cth: percakapan harian. ‡ Pemikiran yg bernas+berasas membantu dalam mencari jawapan yg meluas dan terperinci ( Davis&Rimm 1998 ) Cth :mencongak,bermain blok dalam plbagai bentuk.

‡ Kanak2 pintar cerdas dalam perkembangan bahasa termasuk kebolehan mereka dalam : ‡ # nyanyian dan bercerita dengan spontan ‡ # menggunakan bahasa mengikut kesesuaian umur. ‡ Cth : boleh bercerita yang difahami kanak2 lain. ‡ Boleh memberi deskripsi konkrit untuk merujuk fungsi dan rupa ‡ Cth : ³pisau untuk memotong´, ³kereta kuning´ ‡ Kanak2 pintar cerdas yg mempunyai kelebihan bertutur dgn lebih awal tidak semestinya boleh membaca pada usia yg awal ( Perleth 1993)

Perkembangan motor awal
‡ Peringkat awal perkembangan kanak2 pintar cerdas meliputi keupayaan konsep imbangan, kawalan pergerakan, dan daya ketahanan diri ( tahan lasak ) ( Robinson 1993: Rodell 1980 ) ‡ Mengetahui pelbagai pergerakan dalam berbagai keadaan. ‡ Mengetahui konsep kiri dan kanan ‡ Perkembangan motor halus kanak2 pintar cerdas belum berkembang dengan baik tetapi berupaya berkembang scara berperingkat . ( Tannenbaum 1983 ) ‡ Mempunyai daya tahan yang tinggi (tenaga) tetapi kurang memberi tumpuan kepada tugasan. Faktor ini mendorong kepada pertembungan fahaman ± hyperaktif. ( Baska 1989, Baum, Olenchak & Owen 1998 )