Sholat Jama' dan Qashar Sholat Qashar dan jama' merupakan dispensasi (keringanan) yang diberikan Allah SWT

. Nabi Muhamad SAW Bersabda " Dari Ibnu Umar RA berkata; Rosulallah SAW telah bersabda; sesungguhnya Allah SWT senang jika keringanan-keringanNYa dikerjakan sebagaimana tidak senangnya Allah jika kemaksiatan-kemaksitanNya dikerjakan"(HR.Imam Ahmad) Sholat Qashar Bagi musaffir (orang yg bebergian) hukumnya boleh mengqoshar sholat empat rakaat,maksudnya sholat empat rakaat diringkas atau dilakukan hanya dua rakaat, seperti shalat Dzuhur,Ashar dan Isya' dilakukan dua rakaat Syarat-Syarat boleh mengqashar ada sembilan 1. Jauh perjalananya mencapai dua marhalah atau lebih. dua marhalah bila diukur dgn meter ada 4 pendapat; a. 89.999,9952 m (90 km) b. 94.500 m (94,5 km) c. 119.999,88 m/kurang 12 cm (120 km) d. 80.000 m (80 km)

Re: Shalat Jama' & Qashar
2. Mengerti hukum bolehnya mengqashar sholat 3. Menuju ketempat yg maklum 4. Perjalanan mufassir tidak maksiat 5. Niat qashar bersamaan dengan takbirotul ihram 6. Menghindari hal-hal yg merusak pada niat qashar,jadi apabila ada orang yg raguapakah ia niat qashar atau tidak.maka wajib menyempurnakan shalatnya empat rakaat 7. Tidak bermakmum kepada orang yg shalatnya itmam (sempurna) 8. Melaksanakan shalat yg di qashar harus masih tetap dalam perjalanan 9. sudah keluar dari batas tempat muqim

Re: Shalat Jama' & Qashar
Sholat Jama' Shalat jama' maksudnya ialah mengumpulkan dua shalat fardhu dikerjakan dalam satu waktu shalat. sholat yg boleh dijama' adalah sholat Dzuhur dengan Ashar,magrib dgn Isya'. Macam-Macam Sholat Jama' 1. Jama' Taqdim ialah melakukan sholat Dzuhur dan Ashar pada waktu Dzuhur atau melakukan Sholat magrib dan Isya' pada waktu magrib 2. Jama' ta'khir ialah melakukan sholat msholat Dzuhur dan Ashar pada waktu sholat Ashar atau melakukan Sholat magrib dan Isya' pada waktu Isya'

Tuhfah at Thullab. soalnya saya masih awam tentang shalat ini. lafal niat(arab)nya bagaimana? (niat shalat maghrib & isya') Re: Shalat Jama' & Qashar . Misallkan saya mau shalat jama' qashar zuhur sama ashar pada waktu ashar. Sayid Bakri bin Muhamad Syata . abi Yahya Zakaria al-anshori . Sayid Bakri bin Muhamad Syata . Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-syafi'i al-Azhuri . Saya mau nanya lagi. Ketika mengerjakan sholat yg kedua masih tetap dalam perjalanan Joy28 Re: Shalat Jama' & Qashar Syarat-Syarat Jama' Ta'khir 1.Hasiyayah as-Syarqowi.Fathul Mu'in. Ketika mengerjakan sholat yg kedua masih dalam perjalanan Disarikan dari Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i .I'anah At Thalibin. Niat Jama' pada sholat yg pertama. Muwalat (berurutan) maksudnya antara dua shalat pisahnya tidak lama menurut u'ruf 4.Fathul Mu'in.Syarat-Syarat Jama' Taqdim ada empat 1.I'anah At Thalibin. Tartib (maksudnya melakukan sholat yg pertama daripada yg kedua seperti mendahulukan shalat dzuhur daripada Ashar 2. Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-syafi'i al-Azhuri . abi Yahya Zakaria al-anshori .Zainuddin bin Abdullah Aziz al-Malibari Re: Shalat Jama' & Qashar Joy28 menulis:Syarat-Syarat Jama' Ta'khir 1. lafal niat(arab)nya bagaimana?(niat shalat zuhur & ashar) Dan misal saya shalat jama' qashar maghrib sama isya' pada waktu maghrib.Tuhfah at Thullab.Hasiyayah as-Syarqowi. waktu niatnya adalah bersamaan dgn takbiratul ihram 3. Ketika mengerjakan sholat yg kedua masih dalam perjalanan Disarikan dari Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i .Zainuddin bin Abdullah Aziz al-Malibari Terima kasih banyak kang Joy. Niat jama' takhir dilakukan dalam waktu sholat yang pertama 2. Niat jama' takhir dilakukan dalam waktu sholat yang pertama 2. Kalau untuk pelafalan niat(arab)nya gimana.

Niat Shalat magrib dan isya dengan jama' taqdim ."Ushalli Fardhu Dzhuhri arba'arokaatin majmu'an bil Ashrim Jama' taqdim lillahi ta'ala"(saya niat sholat fardhu dzuhur empat rakaat dijama' bersama ashar dengan jama' taqdim karena Allah.Ushaali fardhul ashri arba'aroka'atin lillahi ta'ala 4."Ushalli fardhu dzuhri arba'aroka'atin majmu'an bil ashri jama' ta'khir lillahi ta'ala". ."ushalli fardhu isya'i arba'arokaatin lillahi ta'ala Re: Shalat Jama' & Qashar .Saya niat shalat fardhu ashar empat rakaat dijama' bersama ashar dengan jama' ta'hir karena Allah ta'ala" .1.saya niat shalat fardhu magrib tiga raka'at dijama' bersama isya dengan jama' ta'khir karena Allah ta'ala" . ."ushalli fardhu isya'i arba'aroka'atin lillahin ta'ala" 3."Ushali fardhu ashri arba'aroka'atin lillahi ta'ala" 2. Niat Shalat magrib dan isya dengan jama' taqdim . ."ushalli fardhu isya'i arba'arokaatin lillahi ta'ala Re: Shalat Jama' & Qashar Joy28 menulis:1. Niat Sholat Dzuhur dan Ashar dengan Jama' taqdim . Niat Sholat Dzuhur dan Ashar dengan Jama' taqdim .Ushaali fardhul ashri arba'aroka'atin lillahi ta'ala 4."Ushalli Fardhu Dzhuhri arba'arokaatin majmu'an bil Ashrim Jama' taqdim lillahi ta'ala"(saya niat sholat fardhu dzuhur empat rakaat dijama' bersama ashar dengan jama' taqdim karena Allah."Ushalli fardhu dzuhri arba'aroka'atin majmu'an bil ashri jama' ta'khir lillahi ta'ala"."Ushalli fardhul magribi tsalasa roka'atin majmu'an bil isya jama' ta'khir karena Allah ta'ala".Saya niat shalat fardhu ashar empat rakaat dijama' bersama ashar dengan jama' ta'hir karena Allah ta'ala" ."Ushali fardhu ashri arba'aroka'atin lillahi ta'ala" 2. . Niat Shalat Magrib dan Isya dengan jama' ta'khir . Niat Shalat Dzuhur dan Ashar dengan jama' ta'khir ."Ushalli fardhul magribi tsalasa roka'atin majmu'an bil isya jama' ta'khir karena Allah ta'ala".saya niat shalat fardhu magrib tiga raka'at dijama' bersama isya dengan jama' ta'khir karena Allah ta'ala" . Niat Shalat Magrib dan Isya dengan jama' ta'khir ."ushalli fardhu isya'i arba'aroka'atin lillahin ta'ala" 3." Ushalli fardhul Isya'i tsalasa roka'atin majmu'an bil isya jama'taqdim lillahita'ala" saya niat shalat fardhu magrib tiga rakaat dijama' bersama isya dengan jama' taqdim karena Allah ta'ala." Ushalli fardhul Isya'i tsalasa roka'atin majmu'an bil isya jama'taqdim lillahita'ala" saya niat shalat fardhu magrib tiga rakaat dijama' bersama isya dengan jama' taqdim karena Allah ta'ala. Niat Shalat Dzuhur dan Ashar dengan jama' ta'khir .

naik mobil. Niat itu tempatnya dihati bukan dilisan.” (HR. 'Tangan' Allah bersama jama’ah. Siapapun yg bersafar apakah berjalan kaki. pesawat maka berhak padanya hukum hukum safar seperti mengqoshor sholat atau berbuka pada saat puasa. Wallohu 'alam. jadi jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu singkat. jadi qoshor/jama' akan berlaku. Bahkan mengqoshor sholat bagi musafir adalah sunnah muakad. Wallohu 'alam. kalau jalan darat jelas memerlukan waktu 10 jam. tiba di Solo belum waktu ashar. ia menyempal ke Neraka. Niat itu tempatnya dihati bukan dilisan... Niat memang di hati. Niat itu tempatnya dihati bukan dilisan. Kalau ada yang bertanya : itu kan jaman dulu. Siapapun yg bersafar apakah berjalan kaki. misal kita berangkat setelah dhuhur. kalau jaman sekarang bepergian khan pakai pesawat. . berkuda. “Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan. Imam Tirmidzi). kereta api. kereta api.. Bahkan mengqoshor sholat bagi musafir adalah sunnah muakad. Re: Shalat Jama' & Qashar Assalamu'alaikum Nurulhasan menulis:Aniyatu mahalluhal qolbi dunal lisan. kereta api. Tapi kalau kita naik pesawat kan cuma butuh waktu 1-2 Jam.Biar lebih MANTAB. naik mobil. Siapapun yg bersafar apakah berjalan kaki. Re: Shalat Jama' & Qashar Nurulhasan menulis:Aniyatu mahalluhal qolbi dunal lisan.Asslamu'alaikum. berkuda. naik mobil. pesawat maka berhak padanya hukum hukum safar seperti mengqoshor sholat atau berbuka pada saat puasa. apa hal seperti ini kita juga masih dapat fasilitas jama' & qashar? Re: Shalat Jama' & Qashar Aniyatu mahalluhal qolbi dunal lisan. Barang siapa menyempal. pesawat maka berhak padanya hukum hukum safar seperti mengqoshor sholat atau berbuka pada saat puasa. tapi niat di lisan untuk menuntun hati.. berkuda. Wallohu 'alam. Bahkan mengqoshor sholat bagi musafir adalah sunnah muakad. Kalau kita pergi dari Jakarta ke Solo.

2. Jika akan sholat di kereta. jika kita sholat di dalam kendaraan. jadi qoshor/jama' akan berlaku. bukan waktu tempuhnya Re: Shalat Jama' & Qashar nyambung nanya Pak. pertanyaanya Pak : solusi terbaik gimana ya Pak? saya pernah denger tentang sholat di dalam kendaraan. Siapapun yg bersafar apakah berjalan kaki. karena kalo pake lengan panjang gerah polllll) tantos Re: Shalat Jama' & Qashar . pesawat maka berhak padanya hukum hukum safar seperti mengqoshor sholat atau berbuka pada saat puasa. Bagaimana hukumnya jika kita tidak mengambil keringanan itu (kita sholat seperti biasanya)? Tetep dibolehkan : Karena yang dihitung adalah jaraknya. Niat itu tempatnya dihati bukan dilisan. kalau jalan darat jelas memerlukan waktu 10 jam. Bahkan mengqoshor sholat bagi musafir adalah sunnah muakad. sehingga tidak ada kesempatan untuk sholat di musholla stasiun. berkuda.Bagaimana hukumnya jika kita tidak mengambil keringanan itu (kita sholat seperti biasanya)? abumuhana Re: Shalat Jama' & Qashar abumuhana menulis:Assalamu'alaikum Nurulhasan menulis:Aniyatu mahalluhal qolbi dunal lisan. naik mobil. Tapi kalau kita naik pesawat kan cuma butuh waktu 1-2 Jam. kereta api. Wallohu 'alam. (bersentuhan kulit karena pake lengan pendek. bagaimana dengan najis" yg ada di lantai kereta (karena sandal/sepatu mungkin membawa najis atau bahkan di sandal/sepatu kita)? Atau misalnya samping kita ini cewek. hehe. kalau jember-jogja naik kereta ekonomi (umpek"an polllll) itukan subuh dari jember sampai jogja udah magrib. harus tayamum. setiap pergerakan tangan kita akan bersentuhan kulit. tiba di Solo belum waktu ashar. Kereta berhenti di stasiun" hanya sebentar. sehingga. permasalahannya adalah : 1. misal kita berangkat setelah dhuhur. (jika ambil wudhu. nanti tempat duduknya diambil orang shg malah ndak bisa sholat). Kalau kita pergi dari Jakarta ke Solo.

permasalahannya adalah : 1. Jika akan sholat di kereta.. contoh.insya ALLAh tidak apa2. setiap pergerakan tangan kita akan bersentuhan kulit. barokalloohu fiikum Ingat !QS Al Isra' 36 :"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 2 rakaat. 2... mengenai kotoran yg ada di sekitar anda..maka cukup tayammum.ada pendapat yg mengatakan bersentuhan dg wanita tidaklah membatalkan wudhu'. 2 rakaat.. bagaimana dengan najis" yg ada di lantai kereta (karena sandal/sepatu mungkin membawa najis atau bahkan di sandal/sepatu kita)? Atau misalnya samping kita ini cewek. pertanyaanya Pak : solusi terbaik gimana ya Pak? saya pernah denger tentang sholat di dalam kendaraan..seperti hadits Rasulullah yg mencium istrinya ketika selesai wudhu' dan beliau langsung shalat tanpa berwudhu' lagi. 2009 2:00 pm aljolobu menulis:Boleh ke kalau kita jama' solat dan dalam masa yang sama kita qashar kan.." Re: Shalat Jama' & Qashar oleh Syuhada pada Rabu Okt 21. jika kita sholat di dalam kendaraan. 3. harus tayamum... kita jama' solat zuhur dangan asar dan rengkaskan 2 rakaat....dengan mengusap kepala dan telapak tangan. (jika ambil wudhu. sehingga tidak ada kesempatan untuk sholat di musholla stasiun. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya..Boleh ke kalau kita jama' solat dan dalam masa yang sama kita qashar kan. sehingga. Re: Shalat Jama' & Qashar tantos menulis:nyambung nanya Pak. hehe. nanti tempat duduknya diambil orang shg malah ndak bisa sholat). Sesungguhnya pendengaran. jika terpaksa bersentuhan dg wanita.. .. kita jama' solat zuhur dangan asar dan rengkaskan 2 rakaat. (bersentuhan kulit karena pake lengan pendek. karena kalo pake lengan panjang gerah polllll) 1. Kereta berhenti di stasiun" hanya sebentar.. 2. contoh. kalau jember-jogja naik kereta ekonomi (umpek"an polllll) itukan subuh dari jember sampai jogja udah magrib.karena kotor itu bukan berarti najis. jika memang tidak sempat berwudhu'. penglihatan dan hati.

Benarkah memang ada... mohon penjelasan Tidak apa.. 'Tangan' Allah bersama jama’ah. 2 rakaat.(menjama' dan qashar shalat tidak dalam keadaan bepergian). Benarkah memang ada.. Barang siapa menyempal. barokalloohu fiikum Ingat !QS Al Isra' 36 :"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Re: Shalat Jama' & Qashar oleh Assaidi pada Rabu Okt 21.(menjama' dan qashar shalat tidak dalam keadaan bepergian). ia menyempal ke Neraka. contoh. Re: Shalat Jama' & Qashar Syuhada menulis: aljolobu menulis:Boleh ke kalau kita jama' solat dan dalam masa yang sama kita qashar kan.. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya...sholat jama' qoshor itu memang dibolehkan untuk meringankan orang yg sedang safar.? “Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas kesesatan. penglihatan dan hati..sholat jama' qoshor itu memang dibolehkan untuk meringankan orang yg sedang safar..” (HR. Sesungguhnya pendengaran.? Assaidi Re: Shalat Jama' & Qashar Assaidi menulis:Saya pernah dengar Nabi pernah menjalankan jama' khadlor. .mohon penjelasan Tidak apa. 2009 10:13 pm Saya pernah dengar Nabi pernah menjalankan jama' khadlor. kita jama' solat zuhur dangan asar dan rengkaskan 2 rakaat... Imam Tirmidzi)..

All rights reserved. Powered by phpBB © 2007. karena sekalian banyak hadis yang saya temui adalah sama ada nabi menjamak atau mengqasarkan solat nya. Developed by Ayi Fahmi (Blog or Ayi Fahmi dot Net). tidak ada pernah di ceritakan nabi menjama' qasarkan solat nya. . betul ke begitu? aljolobu © 2008. NU Online.barokalloohu fiikum apakah ada hadis-hadis nabi yang memaparkan bahawa nabi pernah solat jama' dan qasar kan nya sekali.