1) Jelaskan jenis-jenis penyenggaraan berikut

:
a) Penyenggaraan berkala ( periodic maintenance )

 Penyenggaraan jenis ini melibatkan penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala dan berjadual.  Ia lebih mengutamakan pemeriksaan, pengawalan kerosakan, dan kecacatan sepanjang tempoh penggunaan bangunan tersebut.

b) Penyenggaraan semasa ( current maintenance )  Penyenggaraan jenis ini dijalankan dari semasa ke semasa oleh tuan

punya bangunan atau penghuninya untuk mengelakkan kemerosotan fabrik bangunan.  Ia amat penting untuk memastikan keadaan bangunan adalah baik dan tiada masalah dari segi penggunaannya.  Kerja-kerja penyenggaraan yang terlibat adalah :  Membaiki tandas  Membersih longkang  Membaiki bumbung  Membaiki tangki simpanan

. Mengecat siling dan dinding  Sistem bekalan elektrik perlulah diperiksa lebih kerap lagi dari segi pencahayaan dan pendawaian.

pengguna atau tuan punya bangunan boleh menelefon pihak yang berkenaan.   Pekerja akan bertindak serta merta untuk membaiki kerosakan yang ada. Antara contoh kerja-kerja penyenggeraan kecemasan ialah:  Kegagalan system bekalan elektrik berfungsi .c) Penyenggaraan kecemasan ( emergency maintenance )   Penyenggaraan kecemasan beroperasi 24 jam sehari. Apabila berlaku sebarang kerosakan yang memerlukan penyenggeraan kecemasan.

kulkas). ventilasi. . AC. dan paip. Kebocoran pada paip utama d) Penyenggaraan mekanikal ( Mechanical maintenance )  Penyenggaraan mekanikal meliputi pengendalian lingkungan (iaitu. Sistem kemudahannya menyediakan alat pendingin hawa. alat pemanas dan menyejukkan bangunan. pemanas.

dan tukang melepa untuk melakukan kerja mengecat pada dalaman dan luaran bangunan.  Penyenggaraan jenis ini melibatkan kerja-kerja pembaikan atau pemulihan kembali kepada fungsi-fungsinya atau keadaan asal setelah sesuatu item itu mengalami kerosakan.  Alat pendingin hawa juga di selenggara oleh Mekanikal. pintu dan tingkap) dan sebagainya f) Penyenggaraan pemulihan / baik pulih ( corrective maintenance )  Penyenggaraan pemulihan atau baik pulih adalah kerja yang dilakukan untuk memperbaharui dalam pemasangan dan pengubahsuaian pada keadaan yang boleh diterima. melepa. pertukangan (contohnya. perbaikan peranti keras. e) Penyenggaraan struktur ( structural maintenance )  Jabatan Penyenggeraan struktur ( Structural Maintenance Department ) menyediakan tukang kayu.  Tindakan segera akan diambil bagi mengelakkan kerosakan menjadi lebih serius. kaca. pengecat. . memperbaiki kunci. Penyenggaraan mekanikal bertanggungjawab ke atas pengedaran dan penyelanggaraan semua kemudahan kecuali elektrik dalam bangunan.

sama ada telah dilaksanakan dengan sempurna atau tidak mengikut kontrak. system pemasangan paip air. .  Pemeriksaan perlu dijalankan oleh pihak kontraktor dari segi kerja dan mutu kerja . dan system saliran air sisa dan najis.g) Penyenggaraan Dalam Masa Tanggungan Kecacatan ( Maintenance During The Defect Liability Period )  Penyenggaraan ini dilaksanakan oleh pihak kontraktor dalam masa enam bulan iaitu jangka masa yang telah dipersetujui selepas sesebuah bangunan siap dibina.  Spesifikasi serta lukisan bangunan seperti di dalam kontrak adlah di perlukan sebagai rujukan semasa pemeriksaan dibuat.  Ini termasuklah kecacatan atau kerosakan yang ada dan juga ujian-ujian yang perlu dilaksanakn ke atas system pendawaian elektrik.  Sijil penamatan kerja akan diberi selepas semua kecacatan dan kerosakan telah diperbaiki.

 Antara kerja-kerja yang terlibat adalah:  Menyapu lantai setiap hari  Membersih tingkap pada setiap bulan  Membersih serombong setiap enam bulan  Mengecat bangunan pada setiap empat tahun.h) Penyenggaraan Luar jangkaan ( Breakdown / Force maintenance )  Merupakan penyenggaraan kecemasan yang dilakukan oleh operator atau krew penyenggaraan terhadap kemudahan yang gagal berfungsi.  Pembaikan atau penggantian dilakukan apabila sesuatau kemudahan gagal kembali ke keadaan asalnya. i) Penyenggaraan pencegahan ( preventive maintenance ) i. . Kerja servis  Kerja servis adalah kerja-kerja pembersihan yang dijalankan mengikut jadual masa yang tetap dengan kekerapan yang berbeza.

kerosakan semasa pengangkutan dan pengendalian dan pemasangan. ketidak sesuaian komponen-komponen bangunan. . iii. Kerja Pembaikan  Kerja pembaikan merupakan kerja yang dilakukan pada peringkat awal selepas pembinaan kerana terdapat beberapa kekurangkan dari segi rekabentuk. Kerja Penggantian  Kerja penggantian adalah perlu kerana penggunaan sesuatu bahan akan menyebabkan bahan itu rosak dan merosot pada kadar yang berbeza.  Kekerapan penggantian boleh dikurangkan dengan menggunakan bahan-bahan dan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan berkos lebih besar.ii.  Penggunaan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan bersesuaian dalam kerja pembaikan ini akan menjimatkan kos penyenggaraan pada masa akan datang.  Antara kaedah yang digunakan untuk mengkaji kerosakan pada bangunan adalah dengan menyiasat bahan-bahan binaan yang terdedah ditapak bina dan penggunaan yang terlalu kerap.

j) Penyenggaraan terancang ( Planned Maintenance )  Penyenggaraan terancang terbahagi kepada 3 iaitu:  Penyenggaraan semasa yang sedang digunakan  Penyenggaraan bagi kemudahan yang tidak digunakan  Penyenggaraan dilaksanakan apabila berlaku kerosakan.  Penyenggaraan terancang pembetulan ( corrective )  Ia merupakan pemulihan kepada keadaan yang diperlukan dan penyenggaraan ini perlu diutamakan. . pengawalan dan pengrekodan.  Kedua-dua komponen ini perlu dibentuk dengan teliti terutama dari segi perancangan. peralatan disediakan sebelum maklumat pemeriksaan diberi  Sistem penyenggaraan mengandungi 2 komponen iaitu :  Penyenggaraan perancang pencegahan ( preventive )  Komponen ini bermaksud butir-butir yang dikesan lebih awal dari segi kerosakan atau kemerosotan dari keadaan yang boleh diterima.

penyenggaraan loji dan servis dijalankan setiap lima tahun. Terdapat beberapa contoh program penyenggaraan iaitu:  Kerja penyenggaraan merangkumi fabric bangunan. pembersihan. perhiasan/ kemasan bangunan. • Cadangan-cadangan asas yang diperlukan dalam manual penyenggaraan adalah seperti berikut: .  Bangunan dan tapak di bahagikan kepada zon-zon untuk tujuan penyenggaraan 2) Terangkan manual penyenggaraan • Maklumat-maklumat dan manual ini perlulah ringkas dan jelas supaya penyenggaraan dan pengurusan bangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

• Manual penyenggaraan memerlukan spesifikasi-spesifikasi berikut:  Maklumat-maklumat mengenai kontrak. jadual penyenggaraan untuk peralatan jentera/ kejuruteraan dalam bangunan dan senarai kontraktor-kontraktor kecil dan pembekal. perhiasan dalaman dan luaran serta maklumat penyenggaraan dari semasa ke semasa.  Kerja-kerja penjagaan bangunan termasuk kemasan.  Rekod pemeriksaan dan penyenggaraan dari segi masa dan kekerapan untuk semua komponen termasuk servis-servisnya perlulah disertakan dengan senarai pemeriksaan. servis keluasan dan isipadu ruang bengunan serta semua spesifikasi yang dapat membantu dalam penjagaan bangunan. maklumat penyenggaraan. masa pemeriksaan. dan kerja-kerja operasi. undang-undang serta sejarah ringkas bangunan tersebut. Maklumat ini haruslah berada dalam bentuk jadual. Rekod keadaan fizikal mengenai bangunan dan tapak termasuk bahan-bahan . servis dan spesifikasi bahagian-bahagian .  Maklumat dan arahan-arahan mengenai penyenggaraan yang diberikan kepada penghuni.  Pengendalian jentera dan loji yang mempunyai operasi .

terpenting di dalam loji tersebut. . penggantian. komponen dan proses-proses pembinaan. Loji ini termasuklah jenis mekanikal.  Spesifikasi mengenai penyenggaraan dan membaik pulih bahan . penanggalan dan mendirisiap perlu dicatatkan. elektrikal dan loji pembekal bahan api. Sambungan-sambungan . pemasangan. Bahagianbahagian tersembunyi perlu diterangkan. Senarai pembekal dan kontraktor perlu disertakan. baik pulih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful