1) Jelaskan jenis-jenis penyenggaraan berikut

:
a) Penyenggaraan berkala ( periodic maintenance )

 Penyenggaraan jenis ini melibatkan penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala dan berjadual.  Ia lebih mengutamakan pemeriksaan, pengawalan kerosakan, dan kecacatan sepanjang tempoh penggunaan bangunan tersebut.

b) Penyenggaraan semasa ( current maintenance )  Penyenggaraan jenis ini dijalankan dari semasa ke semasa oleh tuan

punya bangunan atau penghuninya untuk mengelakkan kemerosotan fabrik bangunan.  Ia amat penting untuk memastikan keadaan bangunan adalah baik dan tiada masalah dari segi penggunaannya.  Kerja-kerja penyenggaraan yang terlibat adalah :  Membaiki tandas  Membersih longkang  Membaiki bumbung  Membaiki tangki simpanan

 Mengecat siling dan dinding  Sistem bekalan elektrik perlulah diperiksa lebih kerap lagi dari segi pencahayaan dan pendawaian. .

c) Penyenggaraan kecemasan ( emergency maintenance )   Penyenggaraan kecemasan beroperasi 24 jam sehari. Apabila berlaku sebarang kerosakan yang memerlukan penyenggeraan kecemasan. pengguna atau tuan punya bangunan boleh menelefon pihak yang berkenaan. Antara contoh kerja-kerja penyenggeraan kecemasan ialah:  Kegagalan system bekalan elektrik berfungsi .   Pekerja akan bertindak serta merta untuk membaiki kerosakan yang ada.

ventilasi. Sistem kemudahannya menyediakan alat pendingin hawa. pemanas. dan paip. alat pemanas dan menyejukkan bangunan. . Kebocoran pada paip utama d) Penyenggaraan mekanikal ( Mechanical maintenance )  Penyenggaraan mekanikal meliputi pengendalian lingkungan (iaitu. AC. kulkas).

kaca. e) Penyenggaraan struktur ( structural maintenance )  Jabatan Penyenggeraan struktur ( Structural Maintenance Department ) menyediakan tukang kayu. melepa. dan tukang melepa untuk melakukan kerja mengecat pada dalaman dan luaran bangunan. perbaikan peranti keras. Penyenggaraan mekanikal bertanggungjawab ke atas pengedaran dan penyelanggaraan semua kemudahan kecuali elektrik dalam bangunan.  Alat pendingin hawa juga di selenggara oleh Mekanikal. pengecat.  Tindakan segera akan diambil bagi mengelakkan kerosakan menjadi lebih serius. pintu dan tingkap) dan sebagainya f) Penyenggaraan pemulihan / baik pulih ( corrective maintenance )  Penyenggaraan pemulihan atau baik pulih adalah kerja yang dilakukan untuk memperbaharui dalam pemasangan dan pengubahsuaian pada keadaan yang boleh diterima.  Penyenggaraan jenis ini melibatkan kerja-kerja pembaikan atau pemulihan kembali kepada fungsi-fungsinya atau keadaan asal setelah sesuatu item itu mengalami kerosakan. memperbaiki kunci. pertukangan (contohnya. .

sama ada telah dilaksanakan dengan sempurna atau tidak mengikut kontrak.  Pemeriksaan perlu dijalankan oleh pihak kontraktor dari segi kerja dan mutu kerja . dan system saliran air sisa dan najis. .g) Penyenggaraan Dalam Masa Tanggungan Kecacatan ( Maintenance During The Defect Liability Period )  Penyenggaraan ini dilaksanakan oleh pihak kontraktor dalam masa enam bulan iaitu jangka masa yang telah dipersetujui selepas sesebuah bangunan siap dibina.  Ini termasuklah kecacatan atau kerosakan yang ada dan juga ujian-ujian yang perlu dilaksanakn ke atas system pendawaian elektrik.  Spesifikasi serta lukisan bangunan seperti di dalam kontrak adlah di perlukan sebagai rujukan semasa pemeriksaan dibuat. system pemasangan paip air.  Sijil penamatan kerja akan diberi selepas semua kecacatan dan kerosakan telah diperbaiki.

 Pembaikan atau penggantian dilakukan apabila sesuatau kemudahan gagal kembali ke keadaan asalnya. i) Penyenggaraan pencegahan ( preventive maintenance ) i. .h) Penyenggaraan Luar jangkaan ( Breakdown / Force maintenance )  Merupakan penyenggaraan kecemasan yang dilakukan oleh operator atau krew penyenggaraan terhadap kemudahan yang gagal berfungsi.  Antara kerja-kerja yang terlibat adalah:  Menyapu lantai setiap hari  Membersih tingkap pada setiap bulan  Membersih serombong setiap enam bulan  Mengecat bangunan pada setiap empat tahun. Kerja servis  Kerja servis adalah kerja-kerja pembersihan yang dijalankan mengikut jadual masa yang tetap dengan kekerapan yang berbeza.

Kerja Pembaikan  Kerja pembaikan merupakan kerja yang dilakukan pada peringkat awal selepas pembinaan kerana terdapat beberapa kekurangkan dari segi rekabentuk. ketidak sesuaian komponen-komponen bangunan.  Kekerapan penggantian boleh dikurangkan dengan menggunakan bahan-bahan dan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan berkos lebih besar.  Antara kaedah yang digunakan untuk mengkaji kerosakan pada bangunan adalah dengan menyiasat bahan-bahan binaan yang terdedah ditapak bina dan penggunaan yang terlalu kerap. .ii. Kerja Penggantian  Kerja penggantian adalah perlu kerana penggunaan sesuatu bahan akan menyebabkan bahan itu rosak dan merosot pada kadar yang berbeza.  Penggunaan komponen-komponen yang bermutu tinggi dan bersesuaian dalam kerja pembaikan ini akan menjimatkan kos penyenggaraan pada masa akan datang. iii. kerosakan semasa pengangkutan dan pengendalian dan pemasangan.

.  Kedua-dua komponen ini perlu dibentuk dengan teliti terutama dari segi perancangan. pengawalan dan pengrekodan.j) Penyenggaraan terancang ( Planned Maintenance )  Penyenggaraan terancang terbahagi kepada 3 iaitu:  Penyenggaraan semasa yang sedang digunakan  Penyenggaraan bagi kemudahan yang tidak digunakan  Penyenggaraan dilaksanakan apabila berlaku kerosakan.  Penyenggaraan terancang pembetulan ( corrective )  Ia merupakan pemulihan kepada keadaan yang diperlukan dan penyenggaraan ini perlu diutamakan. peralatan disediakan sebelum maklumat pemeriksaan diberi  Sistem penyenggaraan mengandungi 2 komponen iaitu :  Penyenggaraan perancang pencegahan ( preventive )  Komponen ini bermaksud butir-butir yang dikesan lebih awal dari segi kerosakan atau kemerosotan dari keadaan yang boleh diterima.

 Bangunan dan tapak di bahagikan kepada zon-zon untuk tujuan penyenggaraan 2) Terangkan manual penyenggaraan • Maklumat-maklumat dan manual ini perlulah ringkas dan jelas supaya penyenggaraan dan pengurusan bangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. perhiasan/ kemasan bangunan. pembersihan. penyenggaraan loji dan servis dijalankan setiap lima tahun. Terdapat beberapa contoh program penyenggaraan iaitu:  Kerja penyenggaraan merangkumi fabric bangunan. • Cadangan-cadangan asas yang diperlukan dalam manual penyenggaraan adalah seperti berikut: .

 Kerja-kerja penjagaan bangunan termasuk kemasan. servis dan spesifikasi bahagian-bahagian . masa pemeriksaan. dan kerja-kerja operasi.  Rekod pemeriksaan dan penyenggaraan dari segi masa dan kekerapan untuk semua komponen termasuk servis-servisnya perlulah disertakan dengan senarai pemeriksaan. jadual penyenggaraan untuk peralatan jentera/ kejuruteraan dalam bangunan dan senarai kontraktor-kontraktor kecil dan pembekal.  Maklumat dan arahan-arahan mengenai penyenggaraan yang diberikan kepada penghuni. • Manual penyenggaraan memerlukan spesifikasi-spesifikasi berikut:  Maklumat-maklumat mengenai kontrak. Maklumat ini haruslah berada dalam bentuk jadual.  Pengendalian jentera dan loji yang mempunyai operasi . perhiasan dalaman dan luaran serta maklumat penyenggaraan dari semasa ke semasa. undang-undang serta sejarah ringkas bangunan tersebut. servis keluasan dan isipadu ruang bengunan serta semua spesifikasi yang dapat membantu dalam penjagaan bangunan. maklumat penyenggaraan. Rekod keadaan fizikal mengenai bangunan dan tapak termasuk bahan-bahan .

 Spesifikasi mengenai penyenggaraan dan membaik pulih bahan . . penanggalan dan mendirisiap perlu dicatatkan. Bahagianbahagian tersembunyi perlu diterangkan. komponen dan proses-proses pembinaan. pemasangan. Loji ini termasuklah jenis mekanikal.terpenting di dalam loji tersebut. Senarai pembekal dan kontraktor perlu disertakan. penggantian. Sambungan-sambungan . baik pulih. elektrikal dan loji pembekal bahan api.