ISI KANDUGAN

BIL 1 2 3 PENGENALAN CARTA ORGANISASI KKP KELEMAHAN MANUSIA YANG SERING MENGAKIBATKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA KES-KES KEMALANGAN YANG BERLAKU DI TAPAK BINA LAMPIRAN KESIMPULAN PERKARA MUKA SURAT

4 5 6

PENGENALAN
Aspek keselamatan dan kesihatan tidak boleh dikompromi. Di mana, bila, mengapa, siapa dan apa cara sekalipun, ia wajar disedari, difahami dan diamalkan setiap waktu supaya bahaya tidak menimpa kita, rakan sekerja atau mereka yang berada di sekitarnya. Menyedari hakikat itu, Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) yang ditubuhkan pada 1995 mengikut kehendak Seksyen 8 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), memainkan peranan penting ke arah itu dengan sokongan padu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) serta Institut Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH). MNKKP ditubuhkan bagi menjadikan semua tempat kerja di Malaysia selamat, di samping meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta menjadikan amalan kerja selamat dan sihat sebagai sebahagian daripada budaya rakyat negara ini yang berlandaskan kepada proses tiga pihak iaitu pekerja-majikan-kerajaan. MNKKP mempunyai kuasa melakukan semua perkara yang wajar, munasabah atau bersangkutan dengan pencapaian tujuan Akta 514. Ia boleh menjalankan penyiasatan dalam isu keselamatan dan kesihatan yang luas serta boleh menubuhkan jawatankuasa untuk membantunya dalam menjalankan fungsinya. Pembentukan budaya kerja selamat dan sihat adalah matlamat utama MNKKP bagi mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat. Aktiviti MNKKP yang berterusan dan berkesan ialah mengadakan Kempen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kempen KKP). Selama lebih 10 tahun MNKKP ditubuhkan, banyak program kempen ke arah mewujudkan budaya itu sudah dianjurkan dan mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai, pekerja dan majikan. Konsep Kempen KKP yang dianjurkan terbahagi kepada dua iaitu peringkat MNKKP - secara besar-besaran meliputi sebulan promosi budaya selamat dan sihat. Biasanya kempen ini meliputi dialog bersama pihak industri berhubung isu semasa KKP.

Selain itu, larian KKP (OSH Run) dengan penyertaannya terbuka kepada semua golongan masyarakat dan berkonsepkan lari dan jawab soalan berkaitan KKP. MNKKP juga menganjurkan seminar dua hari yang dihadiri penceramah tempatan dan luar negara yang berpengalaman bagi membentang dan membahas isu semasa berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam konteks negara ini. Di samping itu, pameran juga diadakan serentak dengan seminar yang mempamerkan sistem dan peralatan keselamatan serta kesihatan terkini daripada pembekal tempatan dan luar negara. Kemuncaknya adalah penyampaian Anugerah Cemerlang KKP kepada calon industri yang berjaya mencapai tahap cemerlang KKP di tempat kerja masing-masing. MNKKP juga mengadakan kempen mini, kempen selamat dan sihat yang dianjurkan sepanjang tahun, contohnya sempena perayaan Deepavali dan Aidilfitri, Kempen Tempat Kerja Bebas Dadah anjuran bersama dengan Pemadam Kebangsaan. Untuk peringkat industri pula, MNKKP melalui JKKP menggalakkan program atau aktiviti promosi budaya kerja selamat dan sihat di pelbagai industri semasa kempen berkenaan dijalankan. Tumpuan utama MNKKP apabila menganjurkan kempen ialah untuk: Mempromosi dan meningkatkan kesedaran semua peringkat masyarakat, terutama golongan bekerja supaya mementingkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan; - Sebagai platform untuk menunjukkan keprihatinan dan komitmen kerajaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan tempat kerja terjamin; - Memperkenalkan peraturan dan perundangan baru atau bentuk penguatkuasaan terkini yang akan dikuatkuasakan oleh JKKP; dan - Mengenengahkan sistem atau peralatan KKP terkini daripada luar negara, melalui penceramah atau pembekal antarabangsa semasa seminar dan pameran.

PENGENALAN
ASPEK keselamatan dan kesihatan kepada semua pihak, terutama golongan pekerja tidaklah harus dipandang ringan. Biarpun perhatian kepada kualiti dan kecepatan masa projek yang dijalankan amat penting dan kritikal, aspek keselamatan dan kesihatan pekerja juga harus diberi perhatian sewajarnya.Jika kita kaji sejarah pembangunan di mana-mana negara sekalipun, kegiatan pembinaan adalah pemangkin pembangunan ekonomi dan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, bagi memastikan kegiatan ini dapat berkembang dengan pesat dan maju, kita amat memerlukan bukan saja tenaga kerja profesional dan berkemahiran tinggi, malah kontraktor dan pekerja yang diberi pendedahan secukupnya dalam aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.Seperti yang kita maklum, sesuatu kemalangan atau penyakit di tempat kerja akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan ke atas pekerja yang malang itu. Selain itu, mereka juga memerlukan rawatan untuk pemulihan dan ini akan menjejaskan kehidupan pekerja itu serta ahli keluarganya. Majikan turut tergugat perancangannya disebabkan kemalangan ini kerana ia adalah suatu kerugian kepada pihak kontraktor berikutan pembiayaan kos baik pulih, pemberhentian kerja dan juga kos perubatan. Kemampuan syarikat pembinaan di negara maju mengurangkan jumlah kemalangan dan penyakit pekerjaan hasil daripada penyelidikan, pembangunan dan pengalaman itu menyebabkan mereka berada di depan dari segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Contohnya di Jepun, pembinaan Jambatan Gantung terpanjang di dunia yang menghubungkan Tanah Besar Jepun dan Pulau Shikoku telah merekodkan tiada kes kematian dan dapat disiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan. Ia bukan saja menjadi kebanggaan negara dan rakyatnya dari segi reka bentuk dan kecanggihan teknologi, tetapi juga dari segi pencapaian keselamatan dan kesihatan pekerjaannya.Berdasarkan perangkaan kemalangan di sektor pembinaan, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) menganggarkan pada 2003 saja sebanyak 60,000 kes kemalangan maut dicatatkan.

Menurut laporan Perkeso pada 2003, di Malaysia jumlah kemalangan maut yang dicatatkan adalah 95 kes daripada 4,654 kes yang dilaporkan, berbanding 88 kes maut daripada 5,015 kes kemalangan pada 2002. Walaupun jumlah kemalangan berkurangan, kes maut menunjukkan pertambahan. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kemalangan yang dilaporkan adalah berkurangan sebanyak 13 peratus daripada 73,858 kes pada 2003, berbanding 81,810 kes pada 2002. Majikan mestilah meletakkan komitmen dan kefahaman bahawa isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah sebahagian daripada tanggungjawab korporat syarikat dan tidak boleh dipandang remeh. Kejayaan ini tidak boleh dicapai tanpa persefahaman dan kerjasama antara majikan dan pekerja. Perlu diberi perhatian juga bahawa keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak mendiskriminasikan antara jantina, rupa paras dan warganegara. Pekerja tempatan dan pekerja asing mestilah mendapat hak sama dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kemalangan tidak mengenal siapakah sama ada ia projek besar, sederhana atau kecil. Kita yang mengenali bahaya di tempat kerja dan mampu mengambil tindakan untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan itu. Beberapa kemalangan yang baru-baru ini berlaku seperti seorang pekerja asing maut tertimbus runtuhan tanah di Seremban, kabel pelantar putus menyebabkan seorang pekerja maut dan tiga pekerja cedera di Kuala Lumpur, lantai bangunan dalam pembinaan runtuh di Shah Alam yang mengakibatkan kematian tiga pekerja asing, dengan jelas membuktikan bahawa tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu dipertingkatkan di tempat kerja, terutama yang berisiko tinggi seperti di kawasan pembinaan. Pekerja perlu dilindungi daripada terdedah kepada bahaya dan risiko yang kadangkala tidak dapat diduga. Satu daripada cara untuk mencapai matlamat itu ialah majikan seharusnya melaksanakan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi mengelakkan kejadian kemalangan atau penyakit pekerjaan daripada berlaku di tempat kerja. Kejadian kemalangan atau penyakit pekerjaan mencerminkan serba sedikit ada ketidaksempurnaan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan ia perlu diperbaiki.

Pihak Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) telah berusaha mempromosikan standard sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja iaitu MS 1722: OSH-MS pada akhir 2003, iaitu standard pengurusan berdasarkan ILO.Kita sepatutnya mengambil berat mengenai kadar kemalangan yang agak tinggi dalam industri pembinaan. Dalam hubungan ini, tidak ketinggalan juga peranan NIOSH, yang mempunyai visi menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang keselamatan dan pekerjaan dan bertujuan untuk menjadi rakan pilihan bagi mempertingkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. NIOSH mengambil peluang untuk mempromosi program keselamatan dan kesihatan Pekerjaan kepada industri pembinaan. Objektifnya adalah untuk memberi kesedaran mengenai bahaya yang boleh dihadapi oleh majikan dan pekerja dalam industri pembinaan supaya langkah proaktif untuk menanganinya dan mengelak kemalangan di tapak pembinaan.

SIFAT KELEMAHAN MANUSIA YANG SERING MENGAKIBATKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA
a) Sikap mementingkan diri sendiri Seseorang akan merasakan impak sesuatu kemalangan dan peka serta mengambil berat terhadapnya jika kemalanghan yang berlaku mempunyai kepentingan kepada dirinya sendiri. Ini termasuklah kemalangan yang melibatkan diri sendiri, keluarga, kenalan dan harta benda. Selain itu mereka turut tidak mengambil berat jika kemalangan yang berlaku melibatkan orang yang tidak dikenali mereka. b) Salah dan betul Tanggungjawab untuk menanggung kesalahan berlakunya kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan terletak di atas majikan dan orang yang bekerja sendiri. c) Fokus yang salah Jika berlaku sesuatu kemalangan di tapak pembinaan, persoalannya bukan untuk mencari sebab musabab berlakunya kemalangan dan mencegah kemalangan serupa daripada berlaku berulang kali tetapi fokusnya adalah lebih kepada siapa yang menyebabkan kemalangan itu berlaku dan apakah yang menyebabkan kemalangan tersebut berlaku. Pihak majikan juga turut harus berusaha untuk mengubah sikap dan budaya sesetengah pekerja dan bukan hanya setakat mematuhi peraturan di tempat kerja sahaja. d) Orang ramai mengatasi individu Pihak berkuasa selalunya hanya mengambil berat terhadap kemalangan yang mengakibatkan bilangan mangsa yang banyak dan mengabaikan bagi kemalangan yang melibatkan sebilangan individu sahaja. Hal ini boleh mengundang kepada kecelakaan yang lebih tragis dan hal ini sepatutnya diambil perhatian oleh pihak berkuasa dan bukan bergantung kepada bilangan mangsanya barulah pihak berkuasa mengambil langkah-langkah keselamatan dan sebagainya.

e) Meremehkan insiden nyaris Seringkali dianggap tidak penting kerana ia tidak akan mengundang kepada masalah yang serius dan mungkin tidak mengakibatkan kematian.

f) Tidak memahami apa sebenarnya keselamatan Bagi sebilangan majikan dan pekerja, keselamatan adalah sesuatu yang mutlak dan risiko sifar tidak wujud. Ini bermakna setiap pekerjaan mempunyai risikonya dan kita haruslah behati-hati dan utamakan keselamatan diri sendiri.

BAGAIMANA AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 MELIBATKAN ANDA SEBAGAI • MAJIKAN • PEKERJA • PEREKABENTUK/ PERUMUS/ PEMBUAT/ PEMBEKAL/ PENGIMPORT APAKAH KEWAJIPAN ANDA SEBAGAI MAJIKAN?

Akta menghendaki anda, • Untuk menyedia dan menyenggara loji dan system kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan • Untuk menyusun langkah-langkah bagi mempastikan keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan • Untuk menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan bagi mempastikan keselamatan dan kesihatan pekerja semasa bekerja • Untuk menyenggara tempat kerja supaya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan, termasuk cara masuk kedalamnya dan keluar darinya • Untuk menyedia dan menyenggara persekitaran kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihata, dengan kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan pekerja. Penalti kerana gagal mematuhinya ialah: DENDA RM 50,000 atau DUA TAHUN PENJARA atau KEDUA-DUANYA SEKALI

APAKAH KEWAJIPAN ANDA SEBAGAI PEKERJA?

Akta menghendaki anda, • Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa bekerja bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain • Untuk bekerjasama dengan majikan atau orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan di bawah Akta atau Peraturan-peraturannya • Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan diri yang disediakan • Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan yang dikehendaki oleh Akta atau Peraturanperaturannya Penalti kerana gagal mematuhinya ialah: DENDA RM 1,000 atau TIGA BULAN PENJARA atau KEDUA-DUANYA SEKALI

APAKAH KEWAJIPAN ANDA SEBAGAI PEREKABENTUK/ PERUMUS/ PEMBUAT/ PEMBEKAL/ PENGIMPORT Akta menghendaki anda, • Untuk memastikan loji atau bahan adalah selamat dan tanpa risiko kepada keesihatan apabila digunakan dengan sepatutnya • Untuk menjalankan atau mengaturkan supaya dijalankan ujian atau pemeriksaan yang perlu ke atas loji atau bahan • Untuk menyediakan maklumat mengenai kegunaan loji atau bahan tersebut supaya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan apabila digunakan • Perekabentuk atau pengilang loji, dan pengilang atau pembekal bahan untuk kegunaan semasa bekerja hendaklah menjalankan atau mengaturkan penyelidikan yang perlu untuk menghapus atau mengurangkan apa-apa risiko terhadap keselamatan atau kesihatan yang mungkin ditimbulkan oleh loji atau bahan itu • Pembina atau pemasang loji hendaklah mempastikan loji dibina dan dipasang supaya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan apabila digunakan oleh pekerja Penalti kerana gagal mematuhinya ialah: DENDA RM 20,000 atau DUA TAHUN PENJARA atau KEDUA-DUANYA SEKALI Peruntukan-peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah berasaskan kepada pendekatan PENGATURAN KENDIRI, iaitu tanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan terletak pada mereka yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko tersebut. Konsep pengaturan kendiri ini menggalakkan perundingan, kerjasama serta penglibatan pekerja-pekerja dan majikan dalam usaha-usaha untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

KES-KES KEMALANGAN YANG BERLAKU DI TAPAK BINA
Tajuk : Tertimpa batang cerucuk (Concrete pile). Tempat : Pahang Tarikh : 22/05/2000

Ringkasan kemalangan : Seorang pekerja sedang berdiri di tepi susunan batang-batang cerucuk yang setiap satu batang berukuran 300mm x 300 mm x 12 meter dan berat 2800 kg. Kerja-kerja yang dijalankan pada masa itu ialah mengangkat dan memindahkan batang-batang cerucuk tersebut ke tempat lain dengan menggunakan kerin bergerak. Semasa kemalangan susunan batangbatang cerucuk ialah sebanyak 6 lapisan iaitu baki yang tinggal setelah 4 lapisan dipindahkan. Selepas kerin mengangkat dan memindahkah cerucuk ke kawasan pemindahan baru, tiba-tiba cerucuk di lapisan atas telah jatuh dan menimpa mangsa. Si mangsa meninggal di tempat kejadian akibat cedera parah di bahagian badan. Faktor Penyebab : Sebab Langsung 1. Tertimpa objek berat-batang cerucuk Sebab Asas 1. Majikan tidak menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja-kerja mengangkat dan memindahkan cerucuk. 2. Penggunaan batang kayu pengalas yang reput dan menjejaskan kestabilan susunan cerucuk. 3. Tiada pengawasan dari pihak pengurusan semasa kerja-kerja pemindahan cerucuk dijalankan. 4. Tiada latihan dan penerangan tentang keselamatan di tempat kerja. Hasil Pemerhati : Klasifikasi Kemalangan : Ditimpa objek.

Tajuk : Terjatuh melalui bahagian platform yang reput. Tempat : Johor Tarikh : 02/01/2000 Ringkasan kemalangan : Seorang pekerja sedang berada di atas platform yang reput di atas Shell Bunker di dalam sebuah kilang sawit. Semasa sedang melakukan kerjakerja penyelenggaraan, beliau telah terjatuh ke lantai menerusi bahagian platform yang telah reput setinggi 40 kaki. Mangsa telah dikejarkan ke hospital dan disahkan mengalami keretakan tulang punggung dan kecederaan ibu jari tangan kiri. Walau bagaimanapun mangsa telah meninggal dunia empat hari selepas itu. Faktor Penyebab : Sebab Langsung 1. Terjatuh melalui bahagian lantai platform yang reput. Sebab Asas 1. Platform kerja yang reput dan tidak selamat 2. Kegagalan pihak pengurusan mengenal pasti dan memperbaiki kawasan yang reput. Hasil Pemerhati : Klasifikasi Kemalangan : Jatuh dari tempat yang tinggi

Tajuk : Terjatuh bersama pelantar beban yang runtuh. Tempat : Kuala Lumpur Tarikh : 13/05/2000 Ringkasan kemalangan : Dua orang pekerja am sedang bekerja mengangkut beg-beg simen di atas sebuah pelantar beban yang berukuran 3.5 x 2 meter , tingkat 7 sebuah bangunan yang masih di dalam pembinaan. Secara tiba-tiba pelantar beban tersebut telah menggelungsur sebelum jatuh ke tingkat bawah bangunan. Salah seorang daripada pekerja tersebut sempat melarikan diri menyelamatkan diri ke dalam bangunan sementara rakannya telah jatuh bersama-sama dengan pelantar beban tersebut. Faktor Penyebab : Sebab Langsung 1. Terjatuh bersama-sama pelantar beban yang runtuh. Sebab Asas 1. Rekabentuk penyokong atau tupang yang tidak selamat. 2. Asas lantai yang tidak kukuh. Hasil Pemerhati : Klasifikasi Kemalangan : Terjatuh dari tempat tinggi.

Tajuk

: Terjatuh dari menara talian elektrik.

Tempat : Sabah Tarikh : 04/01/2001 Ringkasan kemalangan : Satu kemalangan maut telah berlaku di salah sebuah tapak projek pemasangan kabel elektrik voltan tinggi di Sabah. Kemalangan dipercayai berlaku apabila bahagian sambungan di antara kabel voltan tinggi dan ceramic insulator patah menyebabkan pelantar kerja dan kabel melantun dan seterusnya menyebabkan mangsa tersebut tercampak dan jatuh ke bawah. Kedua-dua mangsa adalah pekerja kepada sub-kontraktor kepada majikan utama. Faktor Penyebab : Sebab langsung: 1. Gagal menggunakan PPE dengan betul 2. Penggunaan peralatan (working platform) yang tidak berkesan. Sebab asas: 1. Kurang pengawasan majikan untuk kerja-kerja berisiko tinggi. 2. Tidak mempunyai prosedur kerja selamat bersesuaian dengan kerja yang dilakukan. 3. Tiada penilaian untuk penyediaan operasi yang sesuai. Kekurangan latihan keselamatan untuk kerja-kerja di tempat tinggi. Hasil Pemerhati : Klasifikasi Kemalangan : Terjatuh dari tempat tinggi.

Tajuk

: Terkena renjatan elektrik.

Tempat : Negeri Sembilan Tarikh : 19/02/2001 Ringkasan kemalangan : Satu kejadian kemalangan telah berlaku disalah sebuah stesyen pencawang elektrik 11kv di dalam daerah di Negeri sembilan. Stesen ini menempatkan 3 buah suis iaitu satu suis bekalan masuk dan 2 bekalan keluar yang kesemuanya berkapasiti 11kv. 2 suis bekalan luar itu akan disalurkan ke pencawang yang mempunyai transformer untuk diturunkan kapasiti menjadi 240v sebelum disalurkan kepada kediaman pengguna. Pada hari kemalangan, si mati dan empat orang pekerjanya telah menyiapkan dinding batu sekeliling pencawang. Si mati telah memanjat pagar berkunci untuk masuk ke dalam pencawang menutup suis bekalan masuk dan kemudiannya membuat penyambungan haram menggunakan kabel penyambung yang mempunyai kekuatan hanya 1 kv. Hujung kabel penyambung dipasang three pin socket dan hujung yang satu lagi mempunyai dua penyepit dipasang ke bus bar. Setelah itu si mati menghidupkan semula bekalan masuk kemudian membawa keluar socket dari bilik pencawang dan menguji bekalan dengan menggunakan test pen. Percikan api terjadi dan menyebabkan si mati terpelanting tidak jauh dari socket itu. Melihat itu pekerja-pekerjanya memberikan bantuan kecemasan sebelum dibawa ke pusat kesihatan untuk mendapatkan bantuan tetapi disahkan telah meninggal dunia. Faktor Penyebab : Sebab langsung: - Terkena renjatan elektrik Sebab asas: - Membuat sambungan elektrik secara haram - Tiada sistem kerja selamat. Kesalahan pekerja Hasil Pemerhati : Majikan utama perlu menyediakan satu sistem kerja selamat untuk diikuti oleh semua kontraktor. Majikan utama perlu memantau supaya semua kontraktor yang menjalankan kerja di bawah mereka mengikut prosedur kerja selamat yang ditetapkan. Klasifikasi Kemalangan : Terkena kejutan elektrik.

Tajuk : Pekerja maut digilis tayar trailer. Tempat : Ladang, Johor Tarikh : 03/12/2003 Ringkasan kemalangan : Seorang pekerja ladang telah meninggal dunia setelah digilis oleh tayar trailer yang dinaikinya. Ketika kejadian, mangsa bersama lima (5) pekerja lain menaiki trailer tersebut. Mangsa dipercayai duduk di atas pagar trailer di sebelah kiri manakala pekerja-pekerja lain duduk di dalam trailer. Semasa menaiki bukit tiba-tiba pemandu traktor terdengar jeritan pekerjapekerja tersebut dan dia terus memberhentikan traktor. Dia terus keluar pergi ke belakang trailer dan mendapati mangsa luka parah di kepala. Mangsa didapati digilis tayar trailer sebelah kiri. Mangsa disahkan meninggal dunia di hospital. Faktor Penyebab : Penyeliaan yang kurang berkesan dan tiada peringatan keselamatan semasa menaiki dan berada di dalam trailer. Pemandu traktor tidak menerima latihan dan maklumat. Hasil Pemerhati : Majikan gagal menyediakan prosedur kerja selamat berkaitan dengan membawa pekerja menggunakan trailer. Selain daripada itu, ketika latihan dan penyeliaan perlu diadakan. Klasifikasi Kemalangan : Tersepit antara objek.

Dua maut perancah tapak binaan The Pavillion runtuh
Oleh S. ANAND KUMAR dan KHAIRUL AZRAN HUSSIN

KUALA LUMPUR 10 Jan. – Dua buruh binaan maut manakala 10 lagi cedera apabila perancah yang mereka naiki terjatuh dari ketinggian kira- kira 15 meter di tapak pembinaan kompleks The Pavillion Kuala Lumpur, di Jalan Bukit Bintang di sini, hari ini.

KEADAAN di tapak pembinaan The Pavillion, yang mana perancah di Dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi itu, dua pekerja bangunan itu runtuh dan mengakibatkan dua binaan mati di tempat kejadian akibat kecederaan pekerja binaan terbunuh parah di kepala setelah dipercayai dihempap batu di Jalan Bukit Bintang, granit. Kuala Lumpur, semalam. Mangsa yang terbunuh ialah rakyat tempatan dikenali sebagai Liew Wan Chew, 50, dan warga Myanmar dikenalpasti sebagai Hram UK, 25. Semua mangsa yang cedera berketurunan Punjabi dan berasal dari India. Mereka kini sedang menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur (HKL). Penolong Pengurus Keselamatan dan Kesihatan Pembinaan Putra Perdana Sdn. Bhd. (PPCSB), syarikat kontraktor utama projek itu, Mejar (B), Abu Bakar Abdul Rahman berkata, pihaknya mendengar bunyi gegaran yang kuat di kawasan pembinaan berdekatan Zon A berdekatan pintu lima The Pavillion ketika kejadian. ‘‘Apabila kami pergi melihat ke tempat kejadian, didapati perancah yang digunakan oleh pekerja memasang batu granit di tingkat tiga bangunan telah roboh dan menghempap perancah di bawahnya iaitu di tingkat dua.

Cedera ‘‘Pada waktu itu kira-kira tujuh orang pekerja berada di atas perancah manakala lima orang lagi sedang bekerja di bawahnya.

‘‘Kami mendapati beberapa pekerja yang cedera terbaring kemungkinan akibat jatuh bersama perancah yang roboh,’’ katanya kepada pemberita ketika membentangkan laporan kemalangan di sini, hari ini. Difahamkan, berat satu batu granit ialah 50 kilogram (kg) dan semasa kejadian terdapat 10 batu granit bersama tujuh pekerja tersebut. Menurut Abu Bakar, pihaknya membuat pertolongan cemas dengan mengeluarkan mereka yang cedera. Tambahnya, pegawai keselamatan dan beberapa orang pegawai PPCSB telah membuat panggilan ke HKL untuk meminta bantuan kecemasan. ‘‘Beberapa ambulans tiba kira-kira 10 minit kemudian. Kami juga telah menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, Balai Bomba dan Pejabat, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) berhubung perkara itu.’’ katanya. Menurut beliau, semua pekerja yang terlibat adalah dari syarikat Usaha Tiga Sdn. Bhd., iaitu subkontraktor kepada PPCSB. Pekerja-pekerja itu sedang menjalankan kerja-kerja memasang batu granit pada dinding kompleks di atas perancah. ‘‘Pihak kami mempunyai pasukan keselamatan dan kesihatan yang mencukupi dan berpengalaman untuk membuat pemantauan keselamatan. ‘‘Namun apa yang berlaku hari ini adalah tidak dapat dielakan dan amat dikesali,’’ katanya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Zulkarnain Abd. Rahman berkata, perancah yang membawa kesemua buruh binaan bersama muatan batu granit itu dipercayai melebihi muatan sebelum ia terjatuh menghempap bahagian bawahnya. ‘‘Ekoran kejadian ini kerja pembinaan akan dihentikan buat sementara waktu bagi siasatan lanjut dijalankan,’’ ujarnya ketika ditemui ditempat kejadian. Menurut beliau, mayat dibawa ke HKL untuk bedah siasat sebelum dituntut oleh keluarga masing-masing.

2 maut, 2 cedera tangki gas meletup

BUTTERWORTH 28 Feb. - Dua pekerja kimpalan terbunuh, dua lagi cedera termasuk seorang parah apabila tangki berisi bahan kimia metanol di sebuah kilang pengeluar bahan mentah kosmetik, Fatty Chemical (M) Sdn. Bhd., di sini meletup pagi ini. Semasa kejadian kira-kira pukul 11.40 pagi itu, keempat-empat mangsa sedang melakukan kerjakerja membaiki paip tangki di kilang tersebut yang terletak di Kawasan Perindustrian Perai.

Zaily Md. Din... cedera.

Dua mangsa yang terbunuh ialah Yip Hock Teong, 41, dari Jalan New Ferry dan Ko Chin Nam, 39, dari Taman Limau Manis, Bukit Tengah. Sementara mangsa yang cedera ialah M. Gunasegaran, 45, dari Taiping, Perak yang luka parah apabila 80 peratus badannya melecur dan Zaily Md. Din, 24, dari Johor. Mereka yang cedera kini dirawat di Hospital Seberang Jaya, di sini. Difahamkan, kesemua mangsa merupakan pekerja sebuah syarikat kontraktor luar iaitu Sankyu (Malaysia) Sdn. Bhd., sebuah anak syarikat dari Jepun yang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan di kilang tersebut. Pengarah Urusan syarikat itu, Mikio Takagi dalam satu kenyataan akhbar berkata, tidak ramai pekerja berada di kilang itu ketika kejadian kerana ia ditutup selama sebulan mulai 18 Februari lepas hingga 19 Mac ini untuk kerja-kerja penyelenggaraan tahunan. Katanya, ketika kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan, tangki berisi 30 meter padu metanol yang terletak di bahagian belakang loji itu iaitu kira-kira 200 meter dari pintu masuk utama meletup menyebabkan api menjulang tinggi. ``Api berjaya dipadamkan oleh skuad kecemasan loji kira-kira 20 minit selepas letupan.

``Kami telah melaporkan kemalangan ini kepada pihak berkuasa berkenaan dan situasi adalah terkawal,'' ujarnya sambil menambah bahawa punca kejadian masih disiasat. Sementara itu, Ketua Menteri, Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon pada sidang akhbar selepas melawat kilang itu melahirkan perasaan sedih dengan kejadian itu dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Menurutnya, beliau prihatin dengan kemalangan yang berlaku itu kerana kilang tersebut merupakan pengeluar bahan asid lemak kelapa sawit dan gliserin yang terbesar di dunia iaitu sebanyak 200,000 metrik tan setahun. Ia merupakan bahan mentah yang digunakan untuk membuat barangan kosmetik dan penjagaan diri seperti sabun mandi, bahan pencuci dan losen serta plastik. ``Kilang ini sentiasa mengamalkan standard keselamatan yang tinggi dan pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan kerjasama pihak bomba dan polis sedang menyiasat punca kejadian,'' ujarnya. Menurutnya, kilang tersebut yang telah beroperasi selama 15 tahun merupakan usaha sama antara Kao Jepun yang memiliki 70 peratus ekuiti manakala 30 peratus lagi dipegang oleh Kumpulan IOI Malaysia. Dalam pada itu, jurucakap bomba berkata, sebanyak tiga jentera dengan 30 anggota termasuk sepasukan Unit Hazmat diketuai Penguasa Bomba Abdul Manaf Che Isa dikejarkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan.

AKTA 514
Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) mengkehendaki majikan memberitahu pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat sebarang kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang terjadi di tempat kerja. Akta 514 juga menyatakan bahawa setiap pengamal perubatan atau pegawai perubatan yang merawat, atau dipanggil untuk melawat pesakit yang di percayai mengidap penyakit pekerjaan atau keracunan pekerjaan untuk melaporkan perkara tersebut kepada Ketua Pengarah. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan) 2004 [NADOPOD] mengadakan peruntukan dan maklumat lanjut keatas kaedah memberitahu, prosedur dan proses yang perlu diikuti oleh majikan dan pengamal perubatan bagi memenuhi kehendak seksyen 32 Akta 514. Tujuan utama melapor insiden-insiden yang dinyatakan dibawah seksyen 32 Akta 514 adalah bagi pihak berkuasa (JKKP) menentukan punca sebenar insiden supaya tindakan pencegahan dapat diambil agar kejadian yang sama tidak berulang di masa akan datang. Pada masa yang sama, data-data yang dikumpul akan menjadi pengkalan data yang penting bagi JKKP untuk menjalankan analisis dan menyediakan pelan strategik bagi mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang. Merekod kemalangan dan keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan adalah perlu untuk memastikan perlaksanaan dan pematuhan Akta. Rekod-rekod juga akan dapat membantu majikan dan pekerja dalam mengenalpasti faktorfaktor yang menyebabkan kemalangan, kecederaan, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan di tempat kerja. Tambahan pula rekod-rekod ini akan membantu pegawai keselamatan dan kesihatan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menjalankan pemeriksaan di tempat kerja mereka.

KESIMPULAN

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994(akta 514) merupakan sebuah pertubuhan yang bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dikalangan pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkahlangkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan.Bagi memenuhi objektif dan tujuan keselamatan dan kesihatan 1994(akta 514) ini,seseorang individu dan pihak berkuasa perlu memainkan peranan penting bagi mengurangkan risiko kemalangan seterusnya dapat mencegahnya.

Melihat kepada kelemahan di dalam sifat seseorang individu,kita dapat simpulkan bahawa untuk mencegah dan mengurangkan kemalangan perlu ada anjakan paradigma di dalam sifat individu itu.Daripada sifat negatif dan reaktif berubah kepada sifat positif dan proaktif,seterusnya akan lahirlah budaya kerja selamat yang bukan digerak oleh pihak tertentu tetapi lebih berpegang kepada prinsip tanggungjawab sendiri.