RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2005 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

Bulan /Minggu Bidang / Unit Pembelajaran
1.0 PENGHASILAN SENI VISUAL 1.1ASAS SENI REKA a. Unsur Seni i. GARISAN a. Jenis garisan seperti i. kasar ii. nipis iii. berbulu

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka Aras 1 i. ii. i. Aras 2 i. ii. Memahami garisan dalam konteks seni. Memahami jenis-jenis garisan. . Memahami wujudnya garisan di alam sekeliling. Memahami pelbagai bahan memberi kesan garisan yang berlainan.

1.
2.

Pelajar menghasilkan berbagai-bagai jenis garisan Pelajar menghasilkan kesan spontan dengan menggunakan pelbagai bahan.

1.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

Pelbagai jenis alat tulis seperti pen, pensel, marker, krayon, .tali guni, urat kayu, daun, arang, nila, berus dan lain-lain.

a.

b.

c. a. b. c.

Garisan di alam sekeliling i. benda alam ii. benda buatan manusia Kajian kesan garisan melalui i. pelbagai media ii. pelbagai teknik Garisan dan pergerakan. Garisan dan corak. Garisan untuk menimbulkan bentuk. Garisan dan ruang

1.

Pelajar mencipta pergerakan dengan garisan. Pelajar menghasilkan satu teknik kajian garisan samada cetakan lino, saring sutera, anyaman.

2.

1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.

Kertas warna

Aras 3 i. ii.

Mencipta pergerakan ilusi dengan garisan Memahami susunan garisan dengan menimbulkan bentuk dalam lukisan dan catan Mengenal dan membezakan rupa organik dan geometri. Mengenal rupa positif dan negatif.

1.

2.

Pelajar melukis beberapa bentuk, contohnya KUBUS dan memasukkan garisan dengan gaya susunan dan jarak yang berlainan. Pelajar menghasilkan satu sketsa

KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis Menurut urutan - kritis

Pensel, pensel warna

ii. RUPA d. Jenis rupa (i) geometri (ii) organik e. Rupa positif dan negatif.

Aras 1 i. ii.

1. Hasilkan rupa contoh daun dengan menggunakan kertas hitam dan bewarna. 2. Lukis 2 rupa geometri ( satu positif dan satu negatif) 3. Hasilkan catan mono dengan menggunakan objek kutipan seperti daun atau tulang ikan. 1. 2. Membuat corak ulangan struktur – mengenai rupa positif dan negatif. Capan Saring Sutera – Rupa POSITIF dan

1. 2.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

Rajah-rajah matematik, gambar-gambar bahan organik, logo, huruf dan simbol

a. b.

Rupa dan lambang. Rupa dan corak.

Aras 2 i.

Memahami lambang dihasilkan daripada

1. 2.

Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan

1

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
rupa. 3. 4. 5. 6.

Aktiviti
NEGATIF Hasilkan ‘mobail’ dengan rupa ……….. Teknik warna atau kolaj Capan – Saring sutera Membuat pembalut hadiah, kulit album 1. Gunting huruf pada akhbar dan lekatkan pada kertas lukisan . 2. Membuat huruf BLOK (3 X 5) A – Z, 0 - 9. 3. - Lanjutan latiahan membina huruf 5 X 5 atau 4 X5 4. Hasilkan POSTER 5. Mencipta lambang dari objek yang mudah 1. Hasilkan kerja binaan dari hasil-hasil / bahan buangan. 2. Menghasilkan bentuk dalam catan. 3. Menghasilkan lukisan bergambar yang bertemakan pemandangan ( penegasan pada bentuk)

Startegi P & P
mengelaskkan – kritis

BBM

c.

Rupa dan muka taip.

Aras 3 i.

Memahami teknik penghasilan rupa muka taip.

KBKK - mengumpul dan mengelaskkan – kritis

iii. BENTUK a. Jenis bentuk i. konkrit ii. ilusi b. Garisan dan bentuk. c. Rupa dan bentuk. d. . UJIAN PENCAPAIAN 1 e. f. Membina bentuk. Bentuk manusia

Aras 1 i. Aras 2 i. i.

Memahami bentuk konkrit dan ilusi. Memahami garisan dapat mencipta bentuk konkrit dan ilusi.

1. 2.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

Kertas tumbuk, dan gam.

Aras 3 ii. iii.

Memahami rupa dapat mencipta bentuk. Menggambar hasil lukisan dengan penekanan kepada penghasilan bentuk di dalam ruang. Memahami jenis-jenis jalinan sentuh dan tampak. Mengaitkan aktiviti jalinan dalam mencorak.

1. 2. 3. 4. 1.

Arca dari dawai, lidi, pencolek gigi dll. ( garisan menghasil bentuk) Hasilkan bunga, bakul, burung dari kertas warna. Melukis rakan – ‘shading’ supaya menimbulkan bentuk. lilit dawai pada objek contoh botol dan pergerakannya. Cipta satu kerjakolaj berdasarkan pungutan bahan yang menunjukkan jalinan. Menghasilkan kerja kolaj daripada keratin majalah atau surat khabar berdasarkan tema yang sesuai.

1. 2.

Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis, menurut urutan

Lidi, dawai halus

iv. JALINAN a. Jenis jalinan i. sentuh ii. tampak b. Mengkaji bentuk jalinan.

Aras 1 i. Aras 2 i.

1. 2.

2.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

Gambar buah nenas, daun, sisik ikan, tikar, tayar, anyaman,

c. d.

Mencipta jalinan dengan pelbagai bahan. Mencipta jalinan

Aras 3 1.

Merancang penggunaan bahan berjalinan dalam aktiviti

1.

Membuat capan dengan menggunakan bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang berjalin. e.g. pelepah pisang.

1. 2.

Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis

perca kain, kertas warna, gam, gunting dan sebagainya.

2

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran
dengan pelbagai teknik.

Hasil Pembelajaran
2. kolaj. Menghasilkan satu penghasilan seni dengan menggunakan pelbagai bahan berjalinan 2.

Aktiviti
Lukis beberapa objek contoh cawan, botol, pasu, buah-buahan dan masukkan jalinan.

Startegi P & P

BBM

UJIAN PENCAPAIAN 2 v. RUANG a. Perhubungan ruang dan perspektif. b. Perhubungan ruang dan perspektif.

Aras 1 i.

Memahami pelbagai saiz dapat mewujudkan kesan ruang.

1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang. 1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.

1.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.

Kertas lukisan, cat air dan pensel. Gambar pemandangan. Kertas lukisan, cat air dan pensel. Gambar pemandangan. Kertas lukisan, cat air dan pensel. Gambar pemandangan.

Aras 3 Memahami konsep ruang dalam lukisan perspektif Aras 2 i.

2.

c.

Perhubungan ruang dan warna.

Memahami warna dan ton dapat menimbulkan ruang di dalam hasil karya seni. 1. Hasilkan bulatan-bulatan warna tona warna

3.

d.

Perhubungan ruang dan bentuk.

Aras 2 i. Mewujudkan ciptaan ruang di dalam hasil seni Aras 1 i. ii. Mengenal jenis-jenis warna. Mengetahui warna asas tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain Mengait warna seni tampak dengan warna alam sekeliling. Memilih nilai warna ton. Memahami wujudnya ton di alam sekeliling. Memahami gubahan sewarna

4.

KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik Carta roda warna. Cat air, berus, pembancuh warna

vi. WARNA a. Jenis warna i. Warna asas ii. warna sekunder iii. warna tertier

1. Pelajar mencampurkan 2 warna menjadi warna sekunder. 2. Pelajar mencampurkan warna bersebelahan dalam roda warna untuk menjadi warna tertier. 1. 2. 3. 4. Mencipta pelbagai jenis rupa dan warna untuk mobail. Menghasilkan kerja kolaj dengan jenisjenis warna. Pelajar menghasilkan BUKU SKRAP Pelajar memilih satu warna asas dan mencampurkan dengan warna putih dalam nisbah yang berlainan.

1.

b. c.

Kaitan warna dan suasana dalam alam sekeliling. Nilai warna: i. ton ii. kroma

Aras 2 i. ii. iii. iv.

berus, pembancuh warna

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN d. Gubahan warna Aras 2 i. Sewarna 1. Memahami wujudnya ii. harmoni warna panas dan sejuk iii. penggenap serta kaitannya dengan

1.

Hasil gubahan kerja kolaj dengan menggunakan tisu / selofone paper secara

1.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik

Carta roda warna. Cat air, berus, pembancuh warna.

3

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
alam sekeliling dan kegiatan seni lukis 2.

Aktiviti
bertindih-tindih. Lukis satu reka corak yang mudah dengan satu warna dalam pelbagai ton Hasilkan satu corak berdasarkan warna HARMONI Menghasilkan gubahan warna PENGGENAP dan SEPANDUK atau POSTER Membuat corak bebas Melekatkan warna-warna tertentu pada sekeping kertas warna yang besar sedikit saiznya. Mewarna pemandangan di luar bilik darjah. Melukis dan mewarna daripada keratan akhbar Menghasilkan gubahan seperti poster, mencorak, logo, kad ucapan. 1. 2.

Startegi P & P

BBM

3. 4.
5. 6. 7.

8.
e. f. g. h. Suhu warna i. warna panas ii. warna sejuk Warna bertindak. Warna perspektif. Aras 2 i. 1. 2. 3.

Memahami warna berubah mengikut jarak

Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.

Cat air, berus, pembancuh warna.

1.2 Prinsip Rekaan i. HARMONI a. Kajian harmoni di alam sekeliling dari segi susunan bentuk dan warna serta corak tradisional seperti ukiran, anyaman dan tembikar. b. Aplikasi harmoni dalam aktiviti mencorak dan mereka bentuk.

Aras 1 i.

Aras 2 i.

Memahami wujudnya harmoni dalam alam sekeliling dari segi susunan garisan, warna, rupa bentuk dan jalinan. Mamahami penggunaan harmoni dalam kegiatan aktiviti seni. Mengaplikasi penggunaan harmoni di dalam aktiviti seni.

1. Hasilkan Harmoni dalam mencorak ( kerja kolaj) - potong kertas dan tampal 2. Susun jaluran kertas ( yang dipotong) dan tampal pada kertas.

1. 2. 3.

Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis

Rotan, mengkuang atau kertas warna.

Aras 3 i.

1.2.2 KONTRA a. Kajian penerokaan melalui penggunaan unsurunsur seni. b. Aplikasi kontra dalam aktiviti seni i. corak ii. Poster iii. menggambar

Aras 1 i.

Aras 2 i.

Memahami penggunaan unsurunsur seni serta kombinasinya untuk menimbulkan konrta dalam aktiviti seni. Menghasilkan lukisan yang bertemakan

Tema POSTER – Jauhi Dadah. Gaya POINTILISME. ( Titik-titik )

1. 2. 3.

Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis

Kertas warna , gam dan gunting.

4

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 3 i. ii. kontra Membezakan harmoni dan kontra. Merancang dan menghasilkan lukisan yang berkonsepkan kontra

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

iii. PENEGASAN a. Kajian penegasan. b. Fokus dalam sesuatu susunan seperti yang terdapat dalam i. alam sekeliling ii. lukisan atau corak iii. kerja 3 D a. Aplikasi penegasan dalam aktiviti mencorak dan menggambar. UJIAN PENCAPAIAN 3 iv. IMBANGAN a. Kajian imbangan (i) alam sekeliling – susunan bentuk (ii) Corak dan motif – rupa dan warna b. Aplikasi imbangan dalam aktiviti (i) mencorak (ii) kraf – ukiran anyaman

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memahami maksud penegasan di dalam konteks seni. Memahami wujudnya penegasan pada alam sekeliling. Memahami penggunaan penegasan dalam lukisan, catan dan aktiviti seni.

Membuat corak, Poster atau catan.

1. 2. 3.

Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis

Contoh poster, iklan, pembungkusan dan lain-lain.

Aras 1 i. ii.

Aras 2 i. Aras 3 i.

Memahami makna imbangan Memahami imbangan terdapat pada objek alam semulajadi dan buatan manusia. Memahami imbangan dalam corak dan motif. Mengetahui fungsi imbangan di dalam menggambar dan rekaan grafik. Mengaplikasikan prinsip imbangan di dalam karya seni

Buat susunan corak – imbangan simitri dan tidak simitri.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. 4. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis Menurut urutan - kritis

Gambar-gambar objek alam yang seimbang. Ketas lukisan warna dan berus.

ii.

v. PERGERAKAN DAN IRAMA a. Kajian pergerakan i. alam sekeliling, kesan garisan ii. lukisan atau

Aras 1 i. Aras 2 i.

Memahami pergerakan dalam konteks seni Mengetahui pergerakan

Membuat corak, Poster atau catan.

1.

Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik

Cat air, berus dan kertas lukisan. Contoh-contoh catan dan gambar.

5

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran
catan, garisan, rupa

Hasil Pembelajaran
boleh dihasilkan dalam bentuk seni tampak Memahami penggunaan unsurunsur seni untuk menimbulkan pergerakan. Memahami penggunaan pergerakan dalam hasil kerja seni.

Aktiviti
2. 3. 4.

Startegi P & P
Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK Menurut urutan kritis

BBM

ii.

Aras 3 i.

vi. KEPELBAGAIAN v. KESATUAN

Aras 1 i. Aras 2 i.

Memahami makna kepelbagaian dan kesatuan Mengetahui kepelbagaian dan kesatuan menambahkan nilai di dalam karya seni. Mengaplikasikan kepelbagaian dan kesatuan di dalam kerja seni.

Membuat corak, Poster atau catan.

1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, 2. Konstruktivisme 3. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

Warna air, warna poster, berus dll.

4.

Aras 3 i.

KBKK – membanding dan membeza – kritis. Menjana idea – kritis

2. SENI HALUS a. Lukisan ii. garisan selari iii. garisan zig zag

Memahami proses penghasilan Seni Visual dan berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan : a) idea dan proses i. mesej/kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b) Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. Media iii. Alat Aras 1 i. Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus Aras 2 i. Memahami perspektif dan kadar banding

Membuat lukisan

1. Kecerdasan PelbagaiInterpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik 2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

Dakwat, arang

6

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
dalam membuat lakaran. Membuat kemasan hasil kerja. Melukis dan mengaplikasi teknik pelukisan . (rendering) Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: kadar banding hubungkaitan kedudukan objek perspektif satah imbangan mengaplikasi perisian computer yang sesuai dalam kerja seni halus proses penyediaan portfolio

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

ii. Aras 3 i. ii.

iii. iv. b. Catan i. impasto ii. kecatan (paintery) c. Arca i. assemblaj ii. stabail iii. mobail Sda

Membuat catan cat air tentang sesuatu tajuk mudah. Teknik basah / Kering.

Sda

Catan - warna poster, warna air

Sda

Membentuk arca dari kertas tebal atau bahanbahan buangan.

Sda

Arca - media campuran, bahan kutipan,

d.

Cetakan i. timbulan ii. stensilan iii. monoprint 6. Komunikasi Visual a) Rekabentuk Grafik i) Tipografik ii) Poster iii) Senireka tanda iv)Persembahan v) Dokumentasi

Sda

Membuat cetakan menggunakan bahanbahan – Ubi Kentang / Lino Membuat POSTER bertemakan KEBERSIHAN. Teknik Poster warna tebal dan terang warna penggenap mudah difahami lukisan berbentuk GRAFIK 5. Membuat corak untuk kertas pembungkus – catan atau kolaj.

Sda

Cetakan - lino, kayu, kertas Warna poster

1. Memahami proses merekabentuk iaitu : a) Olahan asas senireka b) Proses c) Alat d) Media e) Teknik

7

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran
1.4 KRAF TRADISIONAL a. Tembikar b. Anyaman

Hasil Pembelajaran
Mengetahui dan menambah kemahiran dalam seni tembikar dan anyaman Aras 1 i. Menyenarai fungsi tembikar dan anyaman ii. Membuat tembikat dan anyaman menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai Aras 2 i. Menyatakan sejarah tembikar dan anyaman tempatan ii. Mengenali beberapa tokoh kraf iii. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu iv. Mereka bentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D Aras 3 i. Merekacipta kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang berkaitan ii. Menghasilka ragam hias yang sesuai iii. Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman iv. Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai, budaya, kemasan, dan pemeliharaan.

Aktiviti
1. Membuat anyaman kertas 2. Membuat tembikar teknik picitan.

Startegi P & P
1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, 2. Konstruktivisme 3. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat 4. KBKK – membanding dan membeza – kritis. Menjana idea – kritis i. ii. iii. iv.

BBM
Contoh-contoh karya anyaman dan tembikar Transparency, OHP. Tanah liat atau plastesin Kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting

2.0 SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia i. Seni Halus ii. Kraf Tradisional a. Tembikar

Memahami dan menghargai warisan budaya Seni halus dan kraf tradisional tanah air dan negara lain.

a) Kajian Maklumat b) Dokumentasi maklumat c) Perbincangan d) Portfolio e) Lawatan

1. 2.

Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

Tayangan LCD tentang seni halus, contohcontoh anyaman dan tembikar.

8

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran
b. Anyaman

Hasil Pembelajaran
Aras 1 i. Menyatakan sejarah seni halus Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. Aras 2 i. Mendokumentasi sejarah seni halus di malaysia dari aspek pengenalan dan tokoh serta sumbangan mereka. ii. Perbincangan tentang kepentingan seni visual dalam bidang kehidupan. Aras 3 i. Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek : • Pengenalan • Tokoh dan sumbangan ii. Membuat perbandingan perkembangan seni visual dalam kehidupan dan budaya masyarakat iii. Menyediakan folio. f) Lakunan

Aktiviti
3. 4.

Startegi P & P
Pembelajaran konstektual – memproses maklumat. KBKK – mengumpul dan mengelaskan – kritis

BBM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Ulangkaji CUTI AKHIR TAHUN

9