RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI TINGKATAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN NIBONG

TEBAL
BIL/ UNIT/ TARIKH TAJUK DAN ISI
Sifat dan fungsi unsurunsur seni GARISAN Olahan garisan untuk menimbulkan: (a) Jalinan (b) Ton (c) Bentuk (d) Pergerakan Dengan menggunakan pelbagai teknik dan media. WARNA (a) Kajian warna pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek: (i) sewarna (ii) harmoni (iii) penggenap (b) Fungsi dan nilai warna.

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR
Pensel, pen dakwat, arang dan krayon.

KBKK

(a) Memahami bahawa olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk. (b) Memahami bahawa pergerakan dapat digambarkan melalui olahan garisan.

(a) Menghasilan jalinan yang mempunyai garisan dengan menampakkan kesan seperti kasar, licin dan lain-lain. (b) Menghasilkan satu lukisan yang menampakkan nilai jalinan, ton, bentuk dan pergerakan. (a) Mengkaji bendabenda di sekeliling dari aspek sewarna, harmoni dan penggenap. (b) Mendapatkan warna dari alam sekitar dengan bancuhan dan olahan warna Contoh : i. Warna sebatang pokok ii. Warna pakaian.

Menghargai keindahan dan keharmonian alam sekitar.

Menyenarai Mengintepretasi Berimaginasi Menghubungkaitkan Memberi pandangan.

(a) Menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi. (b) Mengolah warna iaitu sewarna, harmoni dan penggenap dalam menghasilkan aktiviti seni.

Menyedari tentang keindahan alam dari segi kesatuan estetik dan fungsi.

Warna air, perca kain dan daun.

Menganalisis Mengaitkan Menilai Mengkritik

JALINAN (a) Fungsi jalinan tampak dan jalinan sentuh: (i) Benda alam. (ii) Benda buatan manusia.

(a) Memahami ciri-ciri estetik dan fungsi jalinan

(b) Mengkaji jalinan pada benda alam dan benda buatan manusia. (c) Menghasilkan kolaj dengan menggunakan bahan

Kesungguhan terhadap proses penghasilan.

Bahan kutipan dan gam.

Menyenarai Mengintepretasi

1

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN
kutipan yang mempunyai pelbagai jalinan.

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

RUPA (a) Kajian dan olahan rupa. (b) Kajian perkaitan rupa muka taip dan corak.

(a) Memahami perkaitan rupa dengan muka taip dan corak. (b) Menghasilkan dan memperkembangkan pelbagai rupa.

(a) Menghasilkan rupa secara tindanan, mengurang dan menambah. (b) Mendalami kemahiran mengolah rupa muka taip daripada blok 3 x 5. (a) Mengkaji, memerhati, melukis dan mewarna bentukbentuk asas. (b) Mengkaji tubuh manusia – mengkaji kadar bentuk manusia dan melukisnya dalam beberapa pergerakan.

Merancang kerja dengan teratur.

Majalah Suratkhabar

Merancang Membuat pemerhatian yang tepat. Memberi pandangan

BENTUK (a) Kajian sifat-sifat bentuk. (b) Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi.

(a) Menggambarkan bentuk .melalui kegiatan dua dimensi. (b) Memahami kadar banding manusia.

Peka terhadap keadaan keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam perbuatan.

Warna , pensel dan gam.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Mengaitkan

RUANG Konsep ruang

(a) Memahami konsep ruang dengan lebih jelas. (b) Mengetahui bahawa ruang boleh menggambarkan suasana sekeliling. (a) Memahami harmoni dan pada benda alam dan buatan manusia. (b) Memahami beberapa susunan ulangan dapat menghasilkan corak yang harmoni. (a) Menyedari bagaimana wujudnya penegasan dalam

(a) Menghasilkan gubahan yang menunjukkan konsep ruang berdasarkan contoh gambar yang dikumpulkan. (a) Memerhati susunan yang terdapat pada benda-benda alam seperti daun-daun, dahan dan ranting.

Peka terhadap keindahan alam dan keunikkannya.

Contoh-contoh pemandangan. Warna air berus dan kertas lukisan. Bahan kutipan

Merancang Membuat pemerhatian yang tepat. Memberi pandangan Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Membandingkan Menyenarai Mengintepretasi

Prinsip Rekaan HARMONI Kajian bagaimana susunan, ulangan, irama dan kadar banding telah dapat mewujudkan harmoni dalam organisasi rekaan. PENEGASAN Kajian bagaimana unsur-

Mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan.

(a) Mengamati dan mencari kawasan

Menghargai keindahan

Warna air dan berus.

2

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI
unsur seni, prinsip serta struktur dapat mewujudkan penegasan dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf. IMBANGAN Kajian imbangan simetri dan tidak simetri dari aspek unsurunsur seni.

OBJEKTIF
alam dan benda-benda buatan manusia.

KEMAHIRAN
penegasan. (b) Mengaitkan kontra unsur-unsur seni dengan penegasan. (a) Memerhati dan mengkaji bendabenda alam dan buatan manusia yang simetri atau tidak simetri dari segi bentuknya. (b) Menghasilkan poster dengan teknik kolaj yang menunjukkan konsep imbangan. (a) Mengkaji dan memerhati bendabenda alam seperti susunan daun sejenis tetapi daripada pelbagai saiz, warna dan bentuk. (b) Mendalami peranan kontra dalam menyampaikan maklumat dan mempengaruhi orang yang melihat. (a) Menghasilkan gambar yang mempunyai pergerakan atau irama. (b) Mengkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia seperti ombak laut, alunan air, kibaran bendera dan lain-lain. Menghasilkan kepelbagaian corak

NILAI
alam.

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK
Berimaginasi Menghubungkaitkan

(a) Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek unsurunsur seni. (b) Memahami penggunaan imbangan simetri dan tidak simetri dalam aktiviti seni.

Keadilan dalam kehidupan seharian

Kertas warna gam dan gunting.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Menyelesaikan masalah

KONTRA Peranan kontra dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf.

(a) Memahami kegunaan kontra dalam menghasilkan corak dan poster.

Kebebasan dalam penggunaan kontra dari segi motif dan corak.

Keratan iklan Poster Warna berus dan kertas lukisan.

Menyenarai Mengintepretasi Berimaginasi Menghubungkaitkan.

PERGERAKAN/IRAMA Kajian pergerakan berdasarkan gabungan beberapa unsur-unsur seni. (a) Peranan pergerakan dalam menggambar.

(a) Memahami konsep pergerakan di alam sekeliling (b) Memahami penggunaan konsep pergerakan dan irama dalam menggambar.

Kekemasan.

Pen dan kertas.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Membuat pemerhatian yang tepat.

KEPELBAGAIAN Kajian kepelbagaian dapat

(a) Memahami bahawa kepelbagaian dapat

Menghargai hasil seni

Contoh karya Warna, berus

Menyenarai Mengintepretasi

3

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI
dihasilkan melalui perlanjutan, gayaan dan kontra.

OBJEKTIF
diwujudkan melalui aktiviti gayaan perlanjutan dan kontra. (b) Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling berhubungkait. (a) Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung kait di antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. (a) Memahami bagaimana struktur dalam alam sekitar boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan grid. (b) Memahami wujudnya garisan grid/garisan struktur dalam mencorak. (c) Memahami dan menggunakan garisan grid/ garisan struktur sebagai panduan dalam mencorak. (d) Memahami wujudnya kesatuan dalam struktur tidak formal. (e) Memahami gabungan rupa asas untuk menimbulkan bentuk objek dalam menggambar.

KEMAHIRAN
dengan menggunakan motif benda alam atau buatan manusia dari segi gayaan kontra, warna, rupa, saiz dan susunan. (a) Mengkaji beberapa karya seni dari segi penggunaan unsur seni, tema dan rekaan dalam mewujudkan kesatuan. (a) Mengkaji dan melukis corak struktur di alam sekitar seperti genting, corak fabrik, dawai mata punai dan lain-lain. (b) Mereka satu corak tekstil daripada motif alam secara struktur ulangan dengan menggunakan garisan grid atau garisan struktur sebagai panduan

NILAI
sebagai warisan budaya

BAHAN BANTUAN MENGAJAR
dan kertas lukisan.

KBKK
Berimaginasi Menghubungkaitkan Memberi pandangan. Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik

KESATUAN Kajian kesatuan dan hubungan di antara unsurunsur seni dengan prinsip rekaan dalam satu gubahan.

Menghargai hasil seni sebagai warisan budaya.

Contoh karya Kertas warna gam dan gunting.

Struktur Rekaan GARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR (a) Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak i. struktur formal ii. struktur tidak formal (b) Kegunaan garisan grid / garisan struktur dalam kegiatan menggambar i. menggunakan ruparupa bulat, segi tiga , segi empat sebagai asas dalam menggambar.

Tekun dan sabar dalam menghasilkan corak.

Warna atau kertas warna

Menganalisis Merancang Berimaginasi Memberi pandangan Mengkritik

Seni dan Komunikasi Ciptaan untuk pernyataan hasrat diri dan masyarakat melalui: LUKISAN

(a) Mengetahui bahawa tumbuh-

(a) Mengkaji

Menyedari

Warna pensel,

Menyenarai Mengintepretasi Berimaginasi Memberi pandangan.

4

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI
(a) Penentuan tema dan tajuk (b) Pengwujudan idea (c) Media dan teknik (d) Gubahan

OBJEKTIF
tumbuhan mempunyai ciri-ciri gubahan yang unik. (b) Memahami struktur gubahan dalam lukisan kajian tumbuhtumbuhan. (c) Memahami alat-alat dan teknik melukis. (a) Memahami tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang (b) Memahami tatacara penghasilan catan (c) Memahami cat air dan teknik penggunaannya.

KEMAHIRAN
keseimbangan subjek dalam ruang. (b) Meneliti bentuk, jalinan, cahaya, warna dan bayang. (c) Mendalami media dan teknik lukisan. (a) Memerhati dan mengkaji sudut pandangan yang menarik dengan menggunakan tetingkap. (b) Menghasilkan gubahan berdasarkan pecahan ruang hadapan, tengah dan belakang. (c) Mengaplikasi teknik cat air. (a) Mendalami teknik, media dan gubahan yang dihasilkan oleh pelukis tempatan.

NILAI
tumbuhtumbuhan mempunyai ciriciri yang unik.

BAHAN BANTUAN MENGAJAR
warna air, prn, pastel dan sebagainya. Contoh-contoh karya.

KBKK

CATAN Cat Air (a) Penentuan tema dan tajuk (b) Pengwujudan idea (c) Media dan teknik (d) Gubahan

Kemasyarakatan serta cintakan negara Menghargai sumbangan pelukis tanah air.

Contoh-contoh catan Cat air, berus dan kertas.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik

CETAKAN (a) Penentuan tema dan tajuk (b) Pengwujudan idea (c) Media dan teknik (d) Gubahan ARCA (a) Penentuan tema dan tajuk (b) Pengwujudan idea (c) Media dan teknik (d) Gubahan Rekaan untuk perhubungan dan perdagangan melalui seni grafik LOGO (a) Penentuan tema dan tajuk (b) Pengwujudan idea

(a) Mengenali pelukis-pelukis tanah air dan menghargai sumbangan mereka terhadap karya-karya yang berbentuk cetakan.

Menghargai sumbangan pelukis tanah air.

Lino, blok kayu lapis, strobod, pisau pengukir, kertas dan dakwat cetak

Mengintepretasi Berimaginasi Menghubungkaitkan Memberi pandangan. Menganalisis Merancang Berimaginasi

(a) Memahami tatacara mereka bentuk sesebuah arca. (b) Mengenali pengarca tempatan serta karya-karya mereka.

(a) Mereka bentuk sebuah arca bertema buah-buahan tempatan.

Menghargai warisan seni

Gambar karya pengarca tempatan Sabun, pisau pengukir. Buku tampalan behan bercetak kertas warna Alat geomerti

(a) Memahami proses menggubah logo (b) Mengetahui cara-cara menyesuaikan serta mengawal alat dan bahan (c) Memahami maksud yang terkandung di dalam logo dan keindahan penciptanya. (d) Memahami hasil kerja sendiri

(a) Mengumpul logo yang terdapat pada bahan bercetak seperti akhbar dan majalah. (b) Mengkaji logo yang dikumpul dari aspek idea, fungsi dan jenis logo

Bertanggungjawab.

Mengintepretasi Berimaginasi Menghubungkaitkan Memberi pandangan.

5

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI
(c) Media dan teknik (d) gubahan ILUSTRASI Rekaan ilustrasi untuk buku cerita (a) Penentuan tema dan tajuk (b) Pengwujudan idea (c) Media dan teknik (d) Gubahan (e) Penilaian

OBJEKTIF
dari segi keaslian gubahan, kemasan dan kesesuaian logo dan tema. (a) Memahami prinsip-prinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya. (b) Memahami alat dan bahan serta teknik menghasilkan ilustrasi.

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

(a) Mengkaji ilustrasi yang terdapat dalam buku-buku bercetak di pasaran. (b) Menghasilkan sketsa ilustrasi cerita dengan menentukan lokasi dan peristiwa yang hendak digambarkan.

Kemasyarakatan dan cintakan negara.

Contoh-contoh buku cerita Warna, berus dan kertas lukisan.

Merancang Berimaginasi Mengkritik

Barangan Kraf Reka bentuk kraf tradisional, tempatan dan kebangsaan. BATIK LUKIS (a) Penentuan tema motif bentuk dan fungsi (b) Teknik dan proses (c) Gubahan (d) Penilaian (a) Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf serta fungsinya (b) Memahami reka bentuk batik yang berasaskan alam. (c) Memahami aspek-aspek kemasan dalam membatik (a) Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya (b) Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kelarai yang berasaskan alam. (c) Memahami aspek-aspek kemasan dalam menganyam. (a) Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf ukiran (a) Memperolehi kemahiran memproses batik lukis. (b) Melakukan proses membatik dengan penggunaan canting yang betul (a) Menentukan tema, motif dan fungsi. (b) Mendalami tatacara menganyam (c) Menghasilkan anyaman dengan teknik yang betul. Cermat, teliti, sabar dan bersih Alat dan bahan membatik, Contoh-contoh karya batik. Mengintepretasi Menghubungkaitkan Berimaginasi Memberi pandangan.

ANYAMAN Kelarai (a) Penentuan tema, motif dan fungsi (b) Teknik bahan (c) Penilaian

Cermat, teliti, sabar dan tekun.

Mengkuang atau kertas warna dan pisau

Menganalisis Merancang Mengkritik

UKIRAN Ukiran bunga timbul

(a) Mempertingkatkan kemahiran dalam

Berbangga dan cintakan kraf

Pisau pengukir, kertas pasir,

Menganalisis Merancang

6

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI
(a) Penentuan tema, motif dan fungsi (b) Teknik dan proses (c) Gubahan (d) Penilaian

OBJEKTIF
serta fungsinya (b) Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran yang berasaskan alam. (c) Memahami aspek-aspek kemasan dalam ukiran (a) Memahami kesesuaian bentuk bekas dan fungsinya. (b) Memperolehi kemahiran tangan dalam aktiviti membentuk dan membina di samping mempertajamkan kepekaan deria sentuh. (a) Mengenali dan memahami alat dan bahan yang digunakan untuk membuat folio (b) Memahami langkah-langkah membuat folio bersampul dan folio kulit keras bertulang.

KEMAHIRAN
menghasilkan ukiran tradisional mengikut disiplinnya. (b) Menghasilkan reka corak ukiran.

NILAI
tradisional sebagai satu warisan bangsa. Bertanggungja wab, teliti, kerjasama dan bersih. Menyedari dan peka terhadap sumbangan tembikar terhadap budaya dan penghidupan harian. Tekun, bekerjasama, sabar, teliti dan berdisiplin.

BAHAN BANTUAN MENGAJAR
syelek/kiwi dan kayu jelutong.

KBKK
Berimaginasi Mengkritik Mengaitkan

TEMBIKAR Teknik picit (a) Penentuan tema, motif dan fungsi (b) Teknik dan proses (c) Gubahan (d) Penilaian KRAF BUKU i. Folio mudah ii. Folio kulit keras (a) Penentuan tema dan fungsi (b) Teknik dan proses

(a) Menggunakan alat dan bahan serta teknik dalam berbagai rekaan. (b) Mendalami teknik picit dalam menghasilkan tembikar. (a) Mendalami kemahiran dalam penggunaan alat dan bahan serta teknik penghasilan folio

Contoh-contoh tembikar.

Menyenarai Mengintepretasi Berimaginasi Menghubungkaitkan Memberi pandangan. Menganalisis Merancang Membuat pemerhatian yang tepat Mengkritik

Kad manila, gam, pisau, pembaris dan gunting.

7