Kolaj dan mozek

A-Kolaj
Kolaj bermaksud menyusun dan melekatkan bahan-bahan seperti kertas, tali, perca kain dan bahan-bahan kutipan dan digunakan dengan menggunakan gam untuk menghasilkan sebuah gubahan. Bahan yang biasa digunakan ialah carikan kertas berwarna, keratan akhbar, kepingan besi, perca kain dan kepingan-kepingan nipis yang lain. Perkataan kolaj adalah berasal dari bahasa Perancis iaitu coller yang bermaksud gam.

Teknik-teknik kolaj
1 Teknik koyak dan potong kertas. Teknik ini menggunakan kertas sama ada digunting atau dipotongkan kertas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki, kemudian digamkan di atas permukaan kertas atau di papan. Kertas yang dikoyak atau dipotong dicantumkan untuk menimbulkan satu gubahan yang menarik. 2 Teknik kolaj fabrik. Teknik ini sama seperti teknik koyak dan potong kertas, bezanya ialah menggunakan perca kain atau benang. Perca kain yang berbagai corak sungguh cantik apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj. 3 Teknik kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. Teknik ini menggunakan bahan-bahan lembut dan keras untuk digamkan menjadi satu gubahan. Bahan-bahan seperti papan,zink, polistrin dan sebagainya apabila digamkan menjadi satu gubahan kolaj asemblaj atau kolaj timbulan. 4 Teknik kolaj Fotomontaj Teknik ini sama juga seperti teknik koyak dan potong kertas, bezanya teknik ini mengambil gambar-gambar yang mempunyai kaitan antara satu sama lain untuk dipotong dan digamkan menjadi sebuah gubahan kolaj.

B-Mozek

Mozek adalah hasil susunan rupa yang sama dalam bentuk ulangan tertentu.Mozek boleh menggunakan teknik potong dan tampal. Motif corak boleh

huruf atau angka dan bentuk geometri. Mozek dilakukan dengan menggunakan pelbagai alatan dan bahan.dipilih berdasarkan imej-imej seperti benda alam. kertas warna / kad warna. gam. Garisan grid digunakan pada peringkat awal untuk menghasilkan corak berulang .Susun bagaimana lantai jubin disusun 4 Ulangi melekat kertas warna hingga terbentuk seekor rama-rama yang cantik 1 Mozek bebas Mozek bergambar Kolaj Bahan Semula jadi . Antara bahan dan alatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan mozek ialah kertas lukisan. kemas dan indah. Garisan grid amat penting untuk menghasilkan corak yang menarik. Contoh untuk menghasilan mozek bermotifkan rama-rama adalah seperti berikut: Lakarkan gambar rama-rama yang besar pada kertas lukisan dengan menggunakan pensel 2 Sediakan kepingan-kepingan kecil kertas warna ataupun kad warna 3 Mulakan proses melekat pada bahagian kepak rama-rama. pensel dan gunting.

Kola j campuran (Kertas dan Bahan Semulajadi) Kolaj Daripada Kertas .

Kolaj ada termasuk di dalam kumpulan seni halus. Secara umumnya. tujuan pendidikan seni visual di sekolah rendah adalah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk melahirkan apa saja pemikiran mereka melaui seni. maka sekara kita lihat pula tujuan dan fungsi kolaj kepada pelajar di sekolah. fizikal. Merujuk kepada Modul OUM HBAE1203 Perkembangan Seni dan Kanak – Kanak (2007). Malah kita juga tahu bahawa tahap perkembangan kanak – kanak adalah berbeza – beza. Setelah kita ketahui antara tujuan pendidikan seni visual di sekolah rendah. Ianya dinilai dan dilihat daripada aspek kognitif. persepsi dan aspek sosial dan emosi. Pembangunan tahap kreativiti kanak – kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensiviti kanak – kanak terhadap sekelilingnya.Penjelasan tujuan dan fungsi objek dan karya seni. penglibatan kanak – kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan ransangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Tujuan penghasilan kolaj kalau kita nilai dari sudut kognitif adalah memberi peluang kepada . Malah kita tahu bahawa kanak – kanak dilahirkan penuh dengan sifat yang dinamik dan ingin berkembang mengikut proses tumbesaran mereka. kraetiviti.

Corak apa dan bahan apa yang perlu digunakan dan teknik yang sesuai dan menarik. Di lihat dari aspek kreativiti pula. Kemahiran menampal dan menjahit juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran psikomotor mereka. Kebebasan menggambarkan kolaj mereka sedikit sebanyak membantu mereka melahirkan idea mereka . Seterusnya kita lihat daru sudut fizikal pula. Kolaj melatih pelajar dari segi psikomotor mereka terutama motor – tangan mereka. Penghasilan mengikut tema yang sesuai banyak membantu mereka meningkatkan kemahiran berfikir mereka. Ini kerana mereka akan menggunting kertas – kertas warna kepada bentuk kecil kecil. kolaj banyak membantu pelajar mencipta dan mencetuskan idea mereka masing – masing.pelajar menjana idea mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful