P. 1
Chapter 1-5 Tesis PhD Yahya Don PHA050004

Chapter 1-5 Tesis PhD Yahya Don PHA050004

|Views: 2,806|Likes:

More info:

Published by: Nurul Izzati Zulkifle on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

1

BAB SATU PENDAHULUAN

Pengenalan Institusi-institusi pendidikan di Malaysia kini memerlukan perubahan yang berterusan bagi mengekalkan dan meningkatkan prestasi serta keberkesanannya. Ianya merupakan wawasan dan agenda penting yang termaktub dalam misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang memberi fokus kepada usaha membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, bertaraf dunia bagi

memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia (Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Pendidikan (BPPDP), 1999). Untuk mengekal dan meningkatkan prestasi serta keberkesanan misi

Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut, menuntut komitmen dan usaha yang berterusan daripada kepemimpinan sekolah dan guru-guru yang menjadi tonggak utama membentuk dan meningkatkan kemenjadian murid dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah di peringkat sekolah. Perubahan dan keberkesanan pelaksanaan sistem pendidikan dalam sesebuah negara sering kali dikaitkan dengan kecemerlangan kepemimpinan dan kualiti guruguru dalam sesebuah sekolah (Kantrowitz & Wingert, 2000). Malah pembangunan dan kemajuan negara pada masa depan bergantung kepada sistem pendidikan, kepemimpinan sekolah, guru-guru dan rupa bentuk pelajar yang akan dihasilkan (Wan Mohd Zahid Wan Nordin, 1993; Abdul Shukur Abdullah,1995, 1996, 1998).

2

Oleh itu, perubahan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan menuntut pemimpin sekolah dan guru lebih bersikap adaptif, bekerja secara efektif, sentiasa meningkatkan kemajuan sekolah, berfokus kepada kebajikan dan kemajuan pelajar dan berkongsi matlamat untuk memajukan sekolah dan meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia. Dalam hal ini, kekukuhan dan

penyuburan perkembangan diri pemimpin yang stabil dari aspek psikologi bagi meningkatkan penglibatan kendiri yang optimum dalam kemahiran berinteraksi dengan guru-guru dan pelajar harus diutamakan (Mariani Md Nor, 2002). Malah Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi menyeru supaya kepemimpinan organisasi awam mementingkan aspek-aspek emosi dalam pengurusan organisasi seperti tidak bersikap emosional, memahami kehendak pelanggan, meneliti setiap aduan yang diterima dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik, cekap, pantas dan ikhlas bagi merealisasikan Misi Nasional yang menjadi teras Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) iaitu ke arah

mempercepatkan kemajuan negara (Kementerian Penerangan Malaysia, 2006). Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kepemimpinan sekolah di Malaysia, berusaha merealisasikan hasrat tersebut. Sekolah berkesan menuntut komitmen, moral dan akhlak di kalangan semua warga pendidik iaitu pengurus-pemimpin, guru-guru, kakitangan sokongan dan pemimpin pelajar (Mariani Md Nor, 2002). Reformasi dalam sistem kepemimpinan sekolah penting untuk mencapai hasrat tersebut tanpa mengetepikan persoalan emosi. Sesungguhnya, kepemimpinan psikologi yang berkesan akan melahirkan sekolah berkesan (Mariani Md Nor, 2002).

3

Menurut Fried (1995), pengajaran dan kepemimpinan di sekolah adalah merupakan proses atau aktiviti yang melibatkan emosi. Bentuk kepemimpinan yang

diaplikasikan oleh pemimpin sekolah akan mendatangkan impak yang bersifat emosi seperti sokongan, moral, intergriti, keselamatan, menggalakan kerjasama, rangsangan intelektual, dorongan pembelajaran, rundingan dan perkongsian dalam membuat keputusan (Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004). Berdasarkan asas tersebut, persoalan emosi dilihat sebagai antara elemen utama proses reformasi kepemimpinan sekolah ke arah merealisasikan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) (2006 – 2010). Antara lain, memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan yang merupakan Teras Strategik PIPP. Malah menurut Hargreaves (1997) sekiranya aspek emosi diketepikan dalam proses perubahan kepemimpinan sekolah, maka emosi dan perasaan akan dinyatakan melalui tingkah laku yang tidak sihat misalnya dengan cara memprotes terhadap usaha-usaha pemimpin dan juga penurunan dalam kualiti serta motivasi bekerja subordinat. Hal-hal yang sedemikian sudah tentu akan memberi kesan negatif kepada usaha KPM dalam merealisasikan PIPP di Malaysia.

1.1

Penyataan Masalah Pemimpin sekolah adalah kumpulan yang penting dan bertanggungjawab

dalam memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan seperti mana yang dinyatakan dalam PIPP. Memperkasakan sekolah dalam konteks meningkatkan jumlah sekolahsekolah berkesan yang diukur berdasarkan skima penarafan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM-Sekolah) yang merangkumi aspek hala tuju

kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan

4

kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah, 2004).

Kejayaan pemimpin sekolah

untuk memacu keberkesanan sesebuah sekolah seringkali dihubungkaitkan dengan kualiti kepemimpinan sekolah (Ishak Sin, 2002; Abbas Awang & Balasandran, 2002; Abd Karim, 1989). Namun begitu, sejauh mana pemimpin sekolah menghayati kualiti kepimpinan untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah masing-masing masih menjadi persoalan (Aminah Ayob, 2004). Pemimpin sekolah yang mempunyai kualiti dalam kepimpinan, berpengaruh, sanggup berkorban untuk kepentingan organisasi, kreatif dalam kepimpinan, berinovasi, dan berkemahiran dalam komunikasi merupakan ciri penting dalam menjana kecemerlangan sekolah. Namun begitu, kajian Mohammed Sani Ibrahim dan Mohd Jasmy Abd. Rahman (2002) mendapati hanya 23.9% pemimpin sekolah yang mengambil berat dan memberi sokongan terhadap pelaksanaan program perintis kecemerlangan Sekolah Bestari. Hal ini menjadi lebih sulit apabila kajian yang telah dilakukan oleh Baharom Mohamad (2002) mendapati hanya 24% guru sekolah rendah yang menunjukkan tahap kepuasan tinggi terhadap kualiti kepimpinan di kalangan guru besar mereka. Mohammad Sani Ibrahim (2002) membayangkan jika pemimpin sekolah bersikap demikian, maka hasrat Kementerian Pelajaran untuk meningkatkan jumlah sekolah yang berkesan di Malaysia tidak akan tercapai. Usaha meningkatkan sekolah-sekolah berkesan dilaksanakan antara lain melalui usaha meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Unit Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) bertujuan untuk menarik minat lebih ramai pelajar Cina dan India ke sekolah kebangsaan yang secara tidak langsung akan dapat memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia. Pendidikan sekolah rendah adalah asas

5

penting menyemai semangat perpaduan rakyat Malaysia. Isu perpaduan

melalui

pendidikan ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, Laporan Mahathir 1976 hinggalah kepada Akta Pendidikan 1996. Isu perpaduan merupakan agenda penting kerajaan, maka untuk mencapai hasrat tersebut, sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia haruslah diperkasakan (Hishammudin Hussein, 2005). Tanggungjawab meningkatkan lebih banyak sekolah-sekolah berkesan dalam usaha memperkasakan sistem sekolah kebangsaan dan menjadikannya institusi asas pemupuk perpaduan kebangsaan terletak kepada kualiti kepemimpinan pemimpin sekolah rendah (IAB, 1997). Jika diteliti berdasarkan keputusan penarafan sekolah berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM-Sekolah) agak tidak memberangsangkan. Sekolah-sekolah kebangsaan di zon utara Malaysia iaitu Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang, bilangan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan menunjukkan jurang perbezaan yang amat ketara. Analisis jumlah sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan mengikut negeri zon utara Malaysia adalah seperti dalam Jadual 1.1 di muka surat enam di sebelah.

6

Jadual 1.1: Analisis Pencapaian Sekolah Berdasarkan Penarafan SKPM-Sekolah NEGERI KEDAH PERAK PERLIS P.PINANG JUMLAH SEKOLAH 281 846 58 105 BILANGAN SB 11 8 7 18 BILANGAN SKB 17 83 16 24

Sumber: JPN Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang, 2006.

Berdasarkan Jadual 1.1 di atas, daripada 281 buah sekolah rendah yang terdapat di negeri Kedah, jumlah sekolah yang diklasifikasikan sebagai berkesan ialah 11 buah dan sekolah kurang berkesan ialah 17 buah. Di negeri Perak, terdapat 846 buah sekolah rendah dan daripada jumlah tersebut, sekolah rendah berkesan hanyalah lapan buah manakala sekolah rendah kurang berkesan pula berjumlah 83 buah. Bagi negeri Perlis terdapat tujuh buah sekolah rendah berkesan dan 16 buah sekolah rendah kurang berkesan daripada sejumlah 58 buah sekolah rendah di negeri tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sekolah rendah di negeri Pulau Pinang, di mana daripada 105 buah sekolah rendah hanya 18 buah sekolah dikatogerikan sebagai berkesan, manakala 24 buah sekolah yang lain adalah sekolah kurang berkesan. Berdasarkan data tersebut, sekolah kebangsaan yang berprestasi tinggi atau sekolah berkesan hanya berjumlah 3.4%, manakala sekolah kurang berkesan ialah 10.8%.

pentadbiran sekolah. Menurut Beatty (2000). membuat komen yang membina dan mengambil tindakan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja guru (Noran Fauziah Yaakub & Sharifah Mohd Noor. Sekiranya. 1994). 2002). Forsyth.4% sahaja sekolah berkesan yang terdapat di zon utara semenanjung Malaysia?. Cheng (1996). program sukan. 1986. kewangan. 1997. kemudahan. Pemimpin sekolah yang dapat bekerja dalam mood yang positif dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan guru-guru dan stafnya seterusnya mewujudkan sekolah yang berkesan. Hal ini bebeza jika dibandingkan dengan pemimpin yang kurang berpengalaman dalam mengurus emosi (George & Bettenhausen. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan lain-lain (Mohamed Sulaiman. 1982. Kajian-kajian yang ditunjukkan oleh Levin dan Lockhed (1993). Dickman. dicabar oleh perubahan tanggungjawab. kurikulum. Memandangkan peranan pemimpin sekolah yang telah menjadi semakin kompleks dan mempunyai skop bidang yang amat luas (Manasse. timbul persoalan kenapakah hanya 3. diri sendiri. mereka hendaklah membuat analisis tentang kekuatan dan kelemahan sekolah dari semua aspek: pelajar. Scheerens dan Bosker (1997) membuktikan bahawa bahawa peranan pemimpin sebagai elemen penting mewujudkan sekolah yang berkesan. lebih senang membantu orang lain. terpaksa berhubung dengan pelbagai sifat manusia yang sukar dipelajari. Mortimore (1998). 1990). 1990). kurang agresif. pemimpin dapat menguasai emosi dan sikap yang positif.7 Dalam hal ini. serta hala tuju pendidikan dalam sesebuah negara (Restine. harapan. Justeru. akan lebih mudah untuk berinteraksi. proses ini akan berlaku apabila pemimpin sekolah sering . Sybouts & Wendel. 2000). guru. kokurikulum.

Peranan pemimpin untuk meningkatkan kecemerlangan dalam empat aspek tersebut menuntut komitmen dan usaha gigih daripada guru-guru yang terlibat secara langsung dengan pelajar-pelajar. 2000). memberi sepenuhnya komitmen terhadap tugas dan kebajikan murid (Mohammed Sulaiman. 2002. Kemampuan ini dikaitkan dengan ketrampilan dalam mengurus emosi diri sendiri. Pollard. Lam & Kirby. 1976. Hal ini melibatkan kemampuan guru untuk berhadapan dan mengawal situasi yang ekstrim di dalam dan di luar bilik darjah semasa berhubungan dengan pelajar (Creemer. empati dan mempunyai keyakinan diri (Goleman. & Evans. hubungan dengan rakan sejawat. McGraw. sanggup bekerja lebih masa. 2002). petunjuk sekolah berkesan dirujuk kepada hala tuju kepimpinan. 1990. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah. Kajian mendapati guru yang diperdulikan mempunyai kepuasan kerja yang tinggi. ganjaran. Banks. 1992.1991. . 2002. kebolehsuaian. Scheerens. sering melihat ke dalam dirinya (muhasabah diri) dan bertindak balas terhadap emosi dirinya secara keseluruhan. Oleh itu. Piper. 1992. dan pertimbangan emosi yang positif terhadap guru-gurunya (Kushman. dinamik dalam melaksanakan tugasan dan belajar membuat pertimbangan terhadap diri dan orang lain. Hal ini terjadi melalui kemampuan dan kebolehan pemimpin sekolah mewujudkan persekitaran di sekolah yang kondusif. 2004). Di Malaysia. bersikap telus. bermotivasi. 2000). pemangkin perubahan. 1992). guru-guru memerlukan sokongan dan motivasi yang tinggi daripada pemimpin sekolah (Mohammed Sulaiman. Sergiovanni. sikap optimis. pengurusan organisasi.8 melakukan perubahan dan meningkatkan kecemerlangan pelajar. berinisiatif. guru-guru dan pelajar. Van Der Sea & Schakel.

Dalam pada itu mood yang negatif mungkin mendorong kepada penyebab deduktif. kreativiti. Bagi Druskat dan Wolff. maka kompetensi emosi dilihat sebagai elemen penting bagi pemimpin untuk mempengaruhi guru dalam meningkatkan kepuasan terhadap kepemimpinan seterusnya dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan sekolah. & Krantz. Dalam hal ini pemimpin merupakan individu yang bertanggungjawab mencetuskan situasi sedemikian dalam sesebuah organisasi (Simon. & Robinson. Forgas. Daubman. Hal ini jelas. bersemangat untuk membantu sekolah dan pelajarnya supaya lebih berjaya. George. 1987). Menurut Yukl (2002). & Nowicki. 1993. & Mayer. Guru yang mempunyai mood yang positif akan lebih yakin. kerana mood yang positif didapati dapat mendorong kepada pelaksanaan tugas dengan lebih fleksibel. Goleman (1999) menyatakan bahawa kompetensi emosi merupakan ‘sine qua non’ . (2001) aspek kompetensi emosi merupakan aspek yang lebih penting dalam kepemimpinan daripada kecerdasan intelektual (IQ). 1992). Morris. berusaha mengelak dari kegagalan dan cenderung membantu rakan-rakan guru yang lain untuk meningkatkan pencapaian sekolah (Forgas. Isen. atribusi. 2000). Mertz. Johnson. penilaian yang bersifat komprehensif dan kritikal (Salovey.9 Emosi atau perasaan. adalah merupakan penyebab bersifat induktif atau deduktif yang mempengaruhi subordinat terhadap sesuatu tindakan yang diambil oleh mereka. 1992a). 1989. 1984. Hsee. Sinclair & Mark. Bower. 1982. memori. 1985. menjana kreativiti dan penyebab induktif (Isen. 1991. aspek emosi merupakan kekuatan perasaan yang memerlukan perhatian dan ianya akan memberi kesan melalui proses kognitif dan tingkah laku antara guru-guru dan pemimpin. Berasaskan kepada petunjuk tersebut.

1998b). kepemimpinan yang berkesan adalah mereka yang sanggup menempuh pelbagai cabaran dan mempunyai pengetahuan yang jelas tentang emosi dirinya dan emosi orang lain serta apa yang sepatutnya dilakukan dalam situasi tertentu bagi mendorong guru-guru untuk memberi komitmen sepenuhnya terhadap pelajar dan sekolah (Goleman. Dalam konteks meningkatkan prestasi dan menjana kecemerlangan pendidikan terutamanya di sekolah-sekolah kebangsaan. 2003. empati. Ini adalah kerana kemampuan pemimpin dalam memahami emosi subordinat merupakan sesuatu yang cukup penting di tempat kerja. 2004). Forgas. Boyatzis dan McKee (2004). menyatakan pemimpin yang mempunyai kekuatan emosi yang baik adalah pemimpin yang boleh memimpin dan berupaya untuk mengambil hati subordinat. 2003). Dalam hal ini. intergriti. kehebatan seseorang pemimpin itu bergantung kepada kebolehannya memahami keadaan emosi subordinat di tempat kerja. tetapi ianya berkaitan dengan kualiti motivasi. Zehner & Holton III. membina kekuatan dalam . Kajian-kajian literatur menunjukkan bahawa kompetensi emosi memberi impak ke atas kepemimpinan seterusnya terhadap peranan subordinat dalam meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi (Hamlin. kemampuan intuitif. pemimpin sekolah bukan hanya dilihat dalam kemantapan mereka dari segi kekukuhan atau gayanya. Menurut Goleman. Justeru. Conte (2005) dan Landy (2005) mencadangkan supaya aspek kompetensi emosi pemimpin diberi perhatian dan keutamaan dalam proses kepemimpinan ke arah mewujudkan organisasi yang lebih berkesan.10 dalam kepemimpinan. Berasaskan pendirian itu. (1995). Berdasarkan teori kepemimpinan primal (primal leadership) Goleman (2005). yang mana kesemua itu merupakan sebahagian daripada kecerdasan emosi (Lunenberg & Ornstein.

bagaimana pemimpin sekolah berjaya atau gagal mempengaruhi emosi dan memotivasikan guru-guru dan pelajar dalam memajukan sesebuah sekolah di Malaysia masih menjadi persoalan penyelidik. sejak tahun 1980an penyelidik di barat telah mula melihat kepada kepentingan aspek emosi sebagai asas kepada keberkesanan dalam sesebuah organisasi (Opengart. 2002. 1992) dan meningkatkan keberkesanan dalam sesebuah organisasi (Salovey. Malah kekurangan kajian-kajian empirikal untuk menyokong pembolehubah yang tidak dapat diperhatikan (non-observabel variable) seperti perasaan dan persoalan emosi menyukarkan perbincangan mengenai peningkatan kualiti dalam kepemimpinan sekolah masa kini (Barent.11 kecerdasan emosi merupakan kekuatan kepemimpinan dalam semua peringkat organisasi (Covey. 1982. didapati penekanan kepada peranan dan pengaruh emosi pemimpin terhadap keberkesanan sesebuah organisasi khususnya dalam kepemimpinan sekolah masih lagi kekurangan. 1982. Berdasarkan kepentingan tersebutlah. Clark & Isen. 2002). 2003. Forgas. Organisasi bersifat komersial memperlihatkan bahawa mood dan emosi telah memainkan peranan yang intensif terhadap kepemimpinan ke arah menjana motivasi dan peningkatan komitmen subordinat terhadap organisasi (Bower. jika diteliti kajian-kajian mengenai kepemimpinan di Malaysia dasawarsa ini. Callahan & McCollum. 2004). Dalam pada itu.. 1981. et al. 1995. 1993). Kebanyakan kajian-kajian mengenai kepemimpinan dan keberkesanan sekolah di Malaysia tertumpu kepada aspek-aspek . 2005). George & Brief. Bower & Cohen. Sehubungan itu. Yukl.

1973). Brown. Shahril Marzuki. Manaf. 2000). Idea kepemimpinan transformasional ini diasaskan oleh Burns (1978) dan ia merupakan proses di mana pemimpin dan subordinat berusaha untuk mencapai tahap . Ishak Sin. Maka berasaskan pendirian itulah. Kepemimpinan tidak berlaku secara terasing. 1997. 1973). tanpa orang yang dipimpin dan tidak ada kepemimpinan tanpa pengikut (Yukl. kepemimpinan pengajaran (Mohd Nor Jaafar. penelitian peringkat awal mengenai keberkesanan organisasi cuba untuk mengaitkan hubungan tingkah laku kepemimpinan dengan kepentingan aspek emosi pemimpin yang dapat diteliti melalui kepemimpinan transformasional (Bass. beroperasi melalui orang lain (Yukl. 1998). tanpa mengira saiznya. Menurut Aminuddin Mohd Yusof (1992) usaha meneliti aspek kepemimpinan pemimpin di Malaysia tidak menjurus kepada potensi yang diperlukan oleh seseorang pemimpin terutamanya berkaitan kualiti tingkah laku kepemimpinan mereka dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan sesebuah organisasi. 2001). Sesungguhnya kepemimpinan dalam mana-mana organisasi.12 seperti gaya kepemimpinan. 1990. 2005) dan konsep serta kaedah kepemimpinan (Ramaiah. 1995). peranan dan model kepemimpinan (Rahimah Ahmad dan Zulkifli Abd. 1997. 1985. teknologi dan statistik serta penakulan abstrak (Brown. Keberkesanan sesebuah sekolah adalah bergantung kepada cara bagaimana guru-gurunya bekerja dan dipengaruhi oleh kepemimpinan dalam sesebuah organisasi. Oleh sebab itu kefahaman pemimpin tentang manusia amatlah perlu kepada prestasinya. Tichy & Devanna. 2001. lebih daripada pengetahuan atau kemahirannya dalam sains. Kanungo.

namun begitu ianya tidak dapat menunjukkan suatu entiti yang terpisah. Yukl. Masalahnya ialah walau pun terdapat beberapa kajian yang signifikan mengenai kepemimpinan dan emosi (Stogdill. . bagaimana kompetensi emosi pemimpin memberi kesan kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan akan diteliti dalam kajian ini. 2002. Saban tahun terdapat pelbagai pendekatan teoritikal dicadangkan dan diuji untuk melihat hubungan pembolehubah yang lebih spesifik dengan sekolah berkesan. Kajian ini menghipotesiskan bahawa kompetensi emosi pemimpin mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan sekolah jika bersesuaian dengan situasi yang didefinisikan berasaskan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 2002). 1992). Maka berdasarkan kepentingan tersebutlah. tetapi kajian-kajian mengenainya secara mendalam dan spesifik masih lagi kekurangan di Malaysia terutamanya dalam kepemimpinan sekolah. Kajian-kajian lepas gagal menunjukkan kemahiran yang dapat berdiri dengan sendirinya untuk melihat pengaruh kepemimpinan dan sekolah berkesan.13 yang tertinggi dalam aspek moral dan motivasi. Secara umumnya proses kepemimpinan ini menekankan kepada aspek emosi dan identifikasi pemimpin yang merupakan asas utama mempengaruhi subordinat dalam sesebuah organisasi (Yukl. Kekurangan kajian empirikal untuk menyokong pembolehubah tersebut menyebabkan perbincangan mengenai kualitinya adalah sukar. Yukl & VanFleet. 1974.

Menurut beliau. meramal dan menjadi panduan kepada sesuatu kajian yang hendak dijalankan (LittleJohn. Goleman (2001) membahagikan kompetensi emosi kepada dua bahagian iaitu kompetensi diri dan kompetensi sosial. manakala bahagian kedua iaitu kompetensi sosial termasuklah kelompok kesedaran sosial dan kelompok pengurusan perhubungan.2 Kerangka Teoritikal Kajian Teori dan model berperanan sebagai alat untuk menerangkan. Goleman (1998b) menyatakan lain-lain atribusi seperti personaliti dan motivasi merupakan sebahagian daripada kecerdasan emosi. kerangka teoritikal utama kajian ini ialah teori prestasi berasaskan kecerdasan emosi. teori kepemimpinan transformasional. kekurangan.2. Empat kelompok tersebut memfokuskan kepada pengetahuan diri iaitu yang membezakan antara kompetensi emosi dengan Intellectual Quotient (Goleman. 1996). Bagi menyokong teori berkenaan. Dalam konteks kajian ini. keperluan dan arah haluan emosi’ termasuklah keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain.1 Teori Prestasi Berasaskan Kecerdasan Emosi Teori ini dibentuk oleh Goleman (2001) berasaskan penulisannya yang bertajuk Working with Emotional Intelligence di dalam bukunya The Emotionally Intelligent Workplace. Kompetensi diri merangkumi kelompok kesedaran diri dan kelompok pengurusan diri. 1. adalah .14 1. Goleman (1998b) mendefinisikan kompetensi emosi sebagai suatu pemahaman yang mendalam mengenai ‘kekuatan. kemampuan seseorang dalam pengurusan konflik sebagai contoh. model-model sampingan berkaitan dengan kecerdasan emosi dan keberkesanan organisasi dikemukakan. dan modelmodel sekolah berkesan. 2001).

Penelitian Goleman (1998b) terhadap pengurusan di syarikat kewangan menunjukkan kesedaran emosi diri mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja perancang kewangan. dan Rhee. Kecekapan menyedari tentang keupayaan dan batasan . Menurut Boyatzis (1982) ketepatan dalam membuat penilaian diri adalah ciri prestasi unggul. Kompetensi emosi oleh Goleman (2001) yang mengandungi lapan belas kompetensi emosi daripada empat kelompok kompetensi emosi berdasarkan pembahagian oleh Boyatzis.Kelompok pertama iaitu kesedaran diri meliputi kesedaran mengenai emosi diri. ketepatan penilaian kendiri dan keyakinan diri. Dengan erti kata yang lain. terutama semasa berhubungan dengan subordinat atau klien dalam sesebuah organisasi. kompetensi emosi adalah suatu kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan. penampilan diri dengan cara yang meyakinkan dan sebagainya. Goleman mendapati kelompok kesedaran diri pegawai perancang kewangan dapat membantu mereka menangani dan memperbaiki situasi-situasi yang genting dan bersifat sensitif. berhadapan dengan karenah pelanggan yang pelbagai dan sebagainya. kesedaran diri memperlihatkan cara seseorang itu mengawal emosinya. (2000). memahami bagaimana emosi atau perasaan akan memberi kesan kepada tindakan. Goleman.15 berdasarkan kepada asas-asas kecerdasan emosi yang dikuasai oleh seseorang pemimpin khususnya berkaitan dengan kesedaran diri dan pengurusan perhubungan. Selain itu. Goleman menegaskan bahawa. Ini adalah kerana interaksi antara pegawai perancang kewangan dan pelanggan bersifat sensitif. boleh dipelajari dan perlu dikuasai. kesedaran diri adalah kunci kepada kesedaran tentang kekuatan dan kelemahan peribadi. Kesedaran emosi diri seperti dapat mengenal pasti keadaan yang boleh membangkitkan emosi.

menurut Amabile (1988) kebolehsuaian merupakan aspek kompetensi emosi yang akan membenarkan seorang pemimpin untuk kekal selesa dengan kebimbangan dan ketidakpastian yang sering mereka hadapi. (1995) kajian mereka terhadap wanita-wanita yang paling berjaya.16 tertentu. Aspek-aspek kompetensi di dalam kelompok ini memperlihatkan pemimpin yang menguasai kompetensi ini dapat mengawal dan mengurus situasi-situasi yang tertekan atau berurusan dengan seseorang yang bermasalah dan bersikap lebih optimisitik dalam kerjayanya (Rahim & Psenicka. sikap optimis. akan cenderung kepada penghakisan idea-idea yang bersifat inovatif atau lambat untuk bertindak balas terhadap satu perubahan dalam organisasi (Amabile. Selain itu. . kebolehsuaian dan pengawalan emosi sendiri. inisiatif. Hal yang sama juga ditunjukan oleh Holahan dan Sears. 1988). Kelompok kedua iaitu pengurusan diri merangkumi orientasi pencapaian. di mana tahap keyakinan diri merupakan peramal yang lebih kukuh terhadap prestasi kerja jika dibandingkan dengan tahap kemahiran atau pendidikan dahulu. dapat memberi maklumat dan maklum balas yang berfaedah seterusnya seseorang itu akan dapat belajar daripada kesalahan-kesalahan mereka. Sebaliknya. ketelusan. 1996). Mereka akan berusaha mencari dan menyumbang idea-idea baru dan lebih kreatif dalam melaksanakan kerja. mendapati keyakinan diri semasa di awal memulakan pekerjaan merupakan penyumbang kepada kejayaan mereka. dan mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Kajian oleh Saks (1995) juga menunjukkan impak positif terhadap kecekapan ialah keyakinan diri. mereka yang tidak selesa dengan risiko dan perubahan.

1995). tidak mengamalkan politik di tempat kerja dan sebagainya (Steele. di mana ianya melibatkan keupayaan untuk mengenal pasti keperluan-keperluan dan kebimbangan-kebimbangan yang seringkali tidak dinyatakan oleh klien atau subordinat (Spencer & Spencer. iaitu keupayaan untuk membaca arus-arus emosi dan realiti politik dalam kumpulan. pembangunan peribadi dan peningkatan produktiviti. 1997). Termasuk juga dalam kelompok ini ialah kesedaran organisasi. Spencer dan Spencer (1993) mendapati sikap yang optimis adalah suatu ramuan penting pencapaian kerana ianya dapat menentukan tindak balas sama ada menguntungkan atau tidak berdasarkan kepada keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu. kajian oleh Crant. Kajian-kajian juga telah membuktikan bahawa sikap yang optimis boleh menyumbang kepada peningkatan pencapaian prestasi organisasi (Schulman.17 Selain itu. dalam usaha untuk mengekalkan perhubungan dengan pelanggan. Ia juga merupakan satu perspektif jangka panjang. (1995) mendapati aspek inisiatif merupakan kunci kepada prestasi yang cemerlang dalam sesebuah organisasi terutamanya yang berkaitan dengan perhubungan pelanggan. 1993). bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan pelanggan. (1995). Kesedaran sosial juga memainkan peranan utama dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan. Ia . Kelompok ketiga iaitu kelompok kesedaran sosial termasuklah kebolehan meletakan diri dalam kedudukan orang lain atau mempunyai sifat empati. dan Rosier. Dalam aspek yang lain. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan seperti menyelia kepuasan pelanggan. McClelland (1961) menunjukkan orientasi pencapaian yang mantap sebagai kecekapan yang memandu kepada kejayaan di dalam perusahaanperusahaannya.

18 merupakan satu kecekapan penting (vital) di belakang tabir bagi membina dan membenarkan individu-individu untuk meningkatkan peranan profesional mereka. Keupayaan mereka untuk membaca situasi-situasi secara objektif. ianya memberi gambaran yang lebih kompleks di mana keberkesanan perhubungan adalah bergantung kepada keupayaan untuk menyesuaikan diri atau mempengaruhi emosi semasa orang yang lain. tanpa menguasai kemahiran asas berkaitan pengurusan diri dan aspek-aspek di dalam kesedaran sosial. kelompok yang keempat ialah pengurusan perhubungan merangkumi membangunkan orang lain (mengenal pasti kekuatan tertentu orang lain.1 dan Rajah 1. Asas kepada kemantapan di dalam kesedaran sosial dan pengurusan diri adalah bergantung kepada aspek-aspek mengenai kesedaran diri seseorang . (2000). yang akan membenarkan mereka untuk bertindak dengan berkesan (Boyatzis. dan Rhee. terutamanya pengurusan diri dan kesedaran sosial. kepimpinan berinspirasi. bahawa kompetensi dalam pengurusan perhubungan adalah berasaskan kepada kelompok kompetensi emosi yang lain. pemangkin perubahan. pengurusan konflik dan kerjasama berkumpulan (Goleman. Jadual 1. Akhir sekali. Goleman. dan dengan andaian-andaian sendiri. 1995).1. 1982). maklum balas yang membina. menyediakan latihan dan tunjuk ajar yang berterusan). Jadual tersebut menjelaskan bahawa seseorang itu tidak boleh menunjukkan kompetensi emosi yang baik dalam pengurusan perhubungan. Di dalam kelompok ini. Perlu ditegaskan. pengaruh. menunjukkan kerangka kompetensi emosi oleh Goleman (2001) yang mengandungi lapan belas kompetensi emosi daripada empat kelompok kompetensi emosi berdasarkan pembahagian oleh Boyatzis.

keyakinan diri Kelompok Pengurusan Diri . D.kerjasama berkumpulan Sumber: Goleman. sikap optimis atau ketelusan dalam diri seseorang pemimpin itu adalah bergantung kepada kompetensi emosi yang berkaitan dengan kesedaran diri seperti kesedaran mengenai emosi diri.orientasi khidmat .pemangkin perubahan .pengurusan konflik .pengaruh .1 di bawah. Jika seseorang itu tidak dapat .inisiatif Kompetensi Sosial Kelompok Kesedaran Sosial .empati . Sebagai contoh.Bass.kepemimpinan berinspirasi .kesedaran organisasi Kelompok PengurusanPerhubungan . (2001).pengawalan emosi sendiri . In C.orientasi pencapaian Pengaturan . An EI-based theory of performance. Cherniss & D.ketepatan penilaian kendiri . Goleman (Eds. ketepatan penilaian kendiri dan keyakinan diri.membangunkan orang lain .kebolehsuaian .1 Kerangka Kompetensi Emosi (EC) Kompetensi Diri Kelompok Kesedaran Diri Pengiktirafan .sikap optimis . Jadual 1.) The emotionally Intelligent Workplace.kesedaran emosi diri . San Francisco: Jossey.ketelusan .19 pemimpin itu. Kerangka pengaruh dan hubungan di dalam kelompok-kelompok kompetensi emosi ini dapat dilihat seperti Rajah 1.

maka hal ini boleh menjejaskan hubungan dalam organisasi (Boyatzis. yang mana asas kepada setiap kompetensi tersebut adalah kompetensi dalam kesedaran diri. dan dalam hal yang lain juga kesedaran diri menyumbang kepada kesedaran sosial bagi kelompok kemahiran sosial. Selain itu. New York: Bantam. 1982).1: Kerangka Pengaruh Dalam Kelompok Kompetensi Emosi Sumber: Goleman. D. Menurut Boyatzis. Goleman dan Rhee (2000) kesedaran diri adalah syarat untuk pengurusan diri yang lebih berkesan. KESEDARAN DIRI KESEDARAN SOSIAL PENGURUSAN DIRI PENGURUSAN PERHUBUNGAN Rajah 1. (1998b). meradang dan ketiadaan empati yang dikelompokan di bawah kesedaran sosial. Working with emotional intelliegence.20 mengawal diri. . pengurusan perhubungan adalah bergantung kepada asas-asas pengurusan diri dan kesedaran sosial.

pemimpin akan memberi ganjaran kepada subordinat berdasarkan kepada tingkah laku tertentu seperti mencapai objektif yang ditetapkan oleh organisasi dan memberi hukuman di atas kegagalan (Burns. 1978). 1978).2. teori kontigensi (Fiedler & Gracia. 1985). 1987). Conger & Kanungo. Kepemimpinan Transaksi menumpukan kepada pertukaran faedah antara pemimpin dan subordinat. 1993. Bass. 1976) dan teori kepemimpinan transformasional (Burns. 1994). & Kelloway. 1998. Kebanyakan teori-teori ini berdasarkan kepada elemen yang hampir sama iaitu memberi fokus kepada aspek-aspek kepemimpinan yang dapat mempengaruhi keberkesanan terhadap organisasi (Conger & Kanungo. Burns (1978) melihat kepemimpinan Transformasi dan Transaksi sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang secara . 1992). 1998). Northouse. visi dan kepemimpinan inspirasi (Bass & Avolio. Bass.2 Teori Kepemimpinan Setiap tahun terdapat pelbagai teori yang membincangkan mengenai pelbagai aspek kepemimpinan dan impaknya terhadap keberkesanan sesebuah organisasi (Bryman. Kepemimpinan transformasional menumpukan kepada aspek karismastik. Slater. Pada asasnya. Burns (1978) merupakan orang yang pertama memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional dengan mengambil kira perbezaan antara kepemimpinan Transformasi dan Transaksi. teori path-goal (House. 1978. Bass & Avolio. Teori kepemimpinan transformasional merupakan teori yang cuba untuk memperbaharui teori kepemimpinan (Barling. 1994. Kepemimpinan Transformasi merujuk kepada proses di mana pemimpin berusaha mempengaruhi subordinat bagi meningkatkan motivasi dan kesetiaan mereka terhadap organisasi (Burns. Di dalam kepemimpinan ini. 1997).21 1. 2000.

Burns. Dalam hal ini. Berdasarkan MLQ. Kepemimpinan Transformasi berusaha mencapai matlamat-matlamat organisasi di samping matlamat yang bersifat peribadi (Burns. 1998). Dalam hal ini. iaitu Transformasi dan juga Transaksi. Menurut Bass (1978). kepercayaan dan motif organisasi (Bass.22 berterusan bertentangan. 1998. 1990). 1985. Kepemimpinan Transformasi merupakan tingkah laku kepemimpinan yang berusaha untuk memotivasikan subordinat dengan cara meningkatkan tahap keprihatinan mereka terhadap kepentingan pencapaian matlamat organisasi. kesedaran dan keinsafan serta sikap optimis di kalangan subordinat). Yammarino dan Bass (1990). berusaha mendapat kepercayaan dan rasa hormat daripada subordinat melalui visi organisasi). kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire (Bass. mencetus motivasi (komunikasi melalui visi dengan merangsang semangat. terdapat empat dimensi kepemimpinan transformasi iaitu. Menurut Bass (1985. 1978). karismatik (role model. 1995. merangsang intelektual (mendorong subordinat untuk melihat sesuatu perkara berdasarkan perspektif yang . Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) dibina berasaskan kepada teori kepemimpinan bagi mengukur tingkah laku kepemimpinan Transformasi. kepemimpinan Transformasi dilihat dapat merangsang dan memotivasikan subordinat dalam usaha untuk memperkukuhkan aspek-aspek nilai. Bass & Avolio. Bass (1985) mencadangkan bahawa seseorang pemimpin boleh menunjukkan kedua-dua tingkah laku kepemimpinan tersebut. 1978). teori kepemimpinan transformasional melihat kepentingan aspek emosi dalam hubungan antara pemimpin dan subordinat dalam usaha untuk meningkatkan pencapaian matlamat organisasi.

Dalam masa yang sama akan menyesuaikannya dengan misi organisasi dalam usahanya untuk memotivasikan subordinat (Bass. House. Breinin. 1990). Bass & Avalio. 1985). menunjukkan tingkah laku bermoral dan beretika bagi meraih keyakinan dan rasa hormat subordinat (Bass.23 baru) dan timbangrasa secara individu (memberi perhatian secara individu kepada semua subordinat) (Bass. Kepemimpinan karismatik merujuk kepada keunggulan pemimpin (idealized influence) (Northouse. & Arthur. 1997) dan menjadi role model melalui tingkah laku berhemah yang ditunjukkan (Bass. Hal yang demikian adalah merupakan kriteria . Kepemimpinan Transformasi juga mempamerkan sikap yang optimis dan bersemangat dalam usaha mereka untuk menanam dan menyemaikan visi organisasi ke dalam diri subordinat. Selain itu. Zacay. Shamir. 1990. Sikap dan kebolehan yang sedemikian menimbulkan rasa hormat dan menjadi sanjungan subordinat (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe. Kepemimpinan karismatik (tingkah laku) akan menumpukan kepada usaha-usaha untuk menonjolkan dirinya melalui tingkah laku yang konsisten dan meyakinkan. Dimensi kedua dalam kepemimpinan Transformasi ialah mencetus motivasi iaitu suatu proses dorongan kepada pelaksanaan tugas-tugas penting oleh subordinat seperti menggalakan kerja-kerja berkumpulan. berkomunikasi dalam suasana yang bertenaga dan meyakinkan adalah juga merupakan usaha untuk memotivasikan subordinat (Bass. 2001. 1998. 1994). kepemimpinan karismatik (attribut) cenderung kepercayaan. meletakkan jangkaan yang tinggi terhadap pencapaian matlamat organisasi. Selain itu. 1995. Northouse. 1985. contohnya menguasai kepakaran dan kemahiran berkomunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan (Shamir. 1997). 1998). & Popper. 1985). 1993).

Dalam pada itu. 1985). Dimensi ketiga kepemimpinan Transformasi ialah pertimbangan individu. 1985). 1985). 1990). bersikap kreatif dan inovatif dalam usaha menyelesaikan masalah dalam organisasi (Bass. 1985. Merangsang intelektual adalah merupakan dimensi ke empat dalam kepemimpinan Transformasi. iaitu melihat subordinat sebagai individu yang mempunyai kebolehan dan kemampuan yang berbeza dan memberi perhatian kepada keperluan pembangunan subordinat (Bass. 1985).24 utama kepemimpinan Transformasi dalam dimensi mencetus motivasi (Bass. sebagai contohnya mereka akan berusaha menjana kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif di kalangan subordinat dengan cara menimbulkan beberapa persoalan untuk diselesaikan . kepemimpinan Transformasi berusaha mendorong subordinat dalam perkongsian visi organisasi (Bass. mereka akan mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan peribadi (Bass. Selain itu. 1985). mendengar dan memantau subordinat sebagai seorang individu bukannya sebagai kumpulan dalam organisasi untuk menilai dan menentukan aspek-aspek pembangunan diri yang perlu diberi perhatian dan pertimbangan (Bass. Kepemimpinan ini lebih bersifat membantu. 1985). Kepemimpinan ini akan berkomunikasi. kepemimpinan Transformasi berusaha mendorong subordinat untuk berfikir secara kritikal. 1990). Dalam dimensi ini. Kepemimpinan jenis ini akan sentiasa menggunakan simbol-simbol dan pengaruh melalui aspek emosi untuk mendorong dan mempengaruhi subordinat. Dalam masa yang sama akan memberi tumpuan kepada usaha mendapat maklum balas bagi menyesuaikan dengan keperluan subordinat dan misi organisasi (Bass. memberi sokongan dan mempunyai pemikiran yang kreatif terhadap subordinatnya (Bass. 1985.

Wofford. Bass & Jung. 1985). & Whittington. mendapati kepemimpinan Transaksi dibahagikan kepada dua komponen iaitu ganjaran luar jangka (pemimpin memberi ganjaran atau mengambil tindakan disiplin terhadap pencapaian subordinat) dan pengurusan secara pengecualaian (menjelaskan apa yang patut dicapai dan dielakkan dan ganjaran yang akan diterima) (Bass & Avalio. Bass. Sebagai tambahan kepada skala kepemimpinan dalam MLQ. 2001. & Whittington. mempunyai hubungan dengan jenis tingkah laku kepemimpinan mereka. kepemimpinan ini juga berusaha membina pemikiran bersifat kreatif imaginatif dan penilaian semula aspek-aspek nilai dan kepercayaan (Bass. 1990). 1985). Ianya bertujuan untuk memotivasikan subordinat dalam usaha meningkatkan tahap dan mutu kerja bagi mencapai matlamat organisasi (Bass. Bass (1998) dan Bass dan Avolio (1994). Menurut Yukl (2002) pemimpin yang mengamalkan pemberian ganjaran hasil daripada tindakan subordinat. 1999. 1997. Di dalam aspek kepimpinan Transaksi. Kepemimpinan yang mengamalkan pengurusan pengecualian akan hanya mengambil tindakan jika subordinat gagal mencapai matlamat yang telah dipersetujui . Goodwin. tingkah laku kepemimpinan Laissez-Faire disertakan bagi merujuk kepada tingkah laku kepemimpinan yang tidak aktif. 1985).25 (Bass. 1998). menyatakan bahawa kepimpinan Transaksi memotivasikan subordinat melalui penghargaan atau tindakan terhadap kejayaan atau kegagalan. Ganjaran luar jangka didapati mempunyai hubungan yang positif dengan kepemimpinan Transformasi di bandingkan dengan kepemimpinan Transaksi (Avalio. Goodwin. Selain itu. Wofford. Analisis faktor ke atas MLQ.

26 (Bass. 1999. 1997). Kepemimpinan Laissez-Faire juga merujuk kepada kepemimpinan pengelakan atau pasif kerana ianya mempunyai korelasi yang tinggi antara faktor tersebut dengan pengurusan pengecualian yang pasif (Avalio et al. Secara keseluruhan kepemimpinan jenis ini tidak berkesan dalam kebanyakan situasi kepemimpinan dalam organisasi (Den Hartog et al. Kepemimpinan yang menerima kaedah kerja tradisional dan membiarkan subordinat melaksanakan kaedah tersebut tanpa mempengaruhi subordinat melaksanakan kaedah baru adalah merupakan pemimpin yang mengamalkan pengurusan pengecualian (Bass. 1988).. 1990. 1997. 1998). Menurut Bass (1998) kepemimpinan Laissez-Faire memperlihatkan kepemimpinan yang tidak aktif dan kurangnya interaksi antara pemimpin dan subordinat. 1988)... 1990).. Hater & Bass. 1990). Bass & Avalio. Pemimpin yang aktif dalam pengurusan pengecualian mengenal pasti masalah dan berusaha untuk menyelesaikannya (Hater & Bass. Kajian menunjukkan pengurusan pengecualian cenderung kepada hubungan yang negatif dengan kepemimpinan Transformasi dan Transaksi (Bass. Selain itu pengurusan pengecualian yang pasif hanya akan bertindak sekiranya terdapat masalah ianya juga sama seperti mana dalam kepemimpinan Laissez-Faire (Avalio et al. Yammarino & Bass. Pengurusan pengecualian boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aktif dan pasif (Hatter & Bass. 1989). 1985). . Den Hartog et al. 1999.

model proses melibatkan kepemimpinan sekolah di sekolah dan model kualiti menyeluruh yang berdasarkan pengurusan manusia. Kebiasaannya petunjuk sekolah berkesan adalah jelas dan disenaraikan secara objektif dalam perancangan sekolah terutamanya yang berkaitan dengan kualiti pembelajaran. kerjasama. Antara petunjuk yang sering digunakan ialah kepemimpinan. model kesahan.3 Model Sekolah Berkesan Terdapat tujuh model sekolah berkesan yang sering digunakan oleh penyelidik-penyelidik sekolah berkesan iaitu model matlamat. Sesebuah sekolah diklasifikasikan sebagai berkesan jika pencapaian setiap aktivitinya mencapai atau melebihi daripada matlamat yang telah ditetapkan. perancangan. kepemimpinan. Model ini berguna apabila ‘outcome’ sesebuah sekolah adalah jelas. sesebuah sekolah itu berkesan sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus. model input. 1980).2. iklim pengajaran dan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam (Cawelti. model proses. proses pengurusan. Untuk kajian ini model yang akan diguna pakai sebagai kriteria menentukan sekolah berkesan ialah model matlamat iaitu pencapaian akademik dalam peperiksaan awam. Model ini mengambil kira aktiviti-aktiviti yang dijalankan sebagai kriteria penting keberkesanan sesebuah sekolah. penyertaan. komunikasi. efisyen dan selamat. 1984). penyesuaian. .27 1. model kualiti pengurusan menyeluruh (TQM). Setiap model tersebut mempunyai kriteria tertentu dalam menentukan sekolah berkesan. membuat keputusan. Berdasarkan model proses. analisis dan perancangan strategik. model ketidak berkesanan dan model pembelajaran organisasi (Cameron. Model matlamat kerap digunakan untuk meneliti dan menilai pencapaian sesebuah sekolah.

pengurusan bilik darjah dan strategi pengajaran (Edmund. teori pencapaian berasaskan kecerdasan emosi (Goleman. 1997). 1980). Asas penilaian keberkesanan sekolah merangkumi kepemimpinan. Pada prinsipnya kajian ini adalah berasaskan kepada. dan model kepemimpinan dan pengurusan emosi menjelaskan mengenai pengaruh kompetensi emosi ke atas kepemimpinan sekolah. pengurusan proses. Teori ini memberi penekanan bahawa empat kelompok dalam kompetensi emosi merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses kepemimpinan ke atas pencapaian organisasi. Model kualiti pengurusan menyeluruh mengklasifikasikan sesebuah sekolah sebagai berkesan jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua ahli dalam fungsi sekolah. 1992. George. mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeza. budaya sekolah. dan jangkaan konstituensi dalaman dan luaran sekolah walau pun dalam persekitaran yang berubah. 1997). 1995). 1997). 1979. adalah berasaskan kepada tiga model iaitu Model Matlamat (Cawelti. memberi kepuasan keperluan.28 interaksi sosial. Seterusnya model sekolah berkesan. keputusan pencapaian pelajar serta impak kepada masyakarat (Fisher. Model Proses dan Model Kualiti Pengurusan Menyeluruh (Schereens & Bosker. Teori kepemimpinan tranformasi. Purkey & Smith. pengurusan manusia. 1994. penerangan dan analisis. kaedah mengajar. model kecerdasan emosi pemimpin dan kepemimpinan transformasional. 1983. kehendak. perancangan. Scheerens & Bosker. . Schreerens & Bosker.

29 1. ganjaran luar jangka) dan kepemimpinan Laissez-Faire. pengurusan diri dan pengurusan perhubungan. kerangka konseptual bagi kajian ini digambarkan dalam Rajah 1. Penelitian ke atas faktor demografi ini adalah perlu bagi mengambil kira semua faktor yang mempengaruhi kompetensi emosi seseorang pemimpin sekolah. mencetus motivasi. Empat kelompok utama kompetensi emosi pemimpin yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional iaitu kelompok kesedaran diri. Berdasarkan kepada ulasan-ulasan karya dan huraian berkaitan dengan aspek- aspek teoritis di atas. Kepemimpinan Transaksi (pengurusan pengecualian (pasif dan aktif). di halaman 36. jantina dan pengalaman dalam pentadbiran sesebuah sekolah. Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan. merangsang intelektual. Faktorfaktor tersebut ialah umur. Hal ini kerana kecerdasan emosi pemimpin dalam sesebuah organisasi memerlukan penelitian dalam aspek-aspek yang popular seperti jantina. Faktor demografi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi tahap kepemimpinan sekolah yang berlaku di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.2. terdapat tiga faktor demografi yang lazimnya diambil kira dalam melihat tahap kompetensi emosi pemimpin.3 Kerangka Konseptual Kajian. umur dan pengalaman . kesedaran sosial. yang menunjukkan pengaruh kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di Malaysia. pertimbangan individu). Kepemimpinan sekolah menumpukan kepada komponen kepemimpinan iaitu kepemimpinan Transformasi (karismatik (atribut dan tingkah laku). Tahap kepemimpinan sekolah dianalisis berdasarkan kepada pengaruh kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

1995. Goleman. Antara persoalan yang diteliti ialah sejauh manakah terdapat hubungan antara kompetensi emosi dan kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Bedasarkan bidangbidang tersebut kepemimpinan sekolah akan bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun di sekolah. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (ditunjukkan dalam Rajah 1. 2000. Sejauh manakah wujud perbezaan dalam kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1998).. jantina. Barling et al. dan Sejauh manakah subskala-subskala utama dalam kompetensi emosi berpengaruh dalam menyumbang kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan (George.2 dalam kawasan yang digelapkan). Usaha kepemimpinan sekolah di Malaysia untuk meningkatkan sekolah- sekolah berkesan ditumpukan kepada bidang-bidang seperti hala tuju kepemimpinan. pengurusan organisasi. Megerian & Sosik. 2000. 1996. Sejauh manakah perbezaan kompetensi emosi pemimpin berdasarkan faktor demografi (umur.30 pentadbiran bagi memastikan ketepatan dalam meneliti elemen-elemen yang kritikal yang diperlukan oleh pemimpin yang berkesan dalam sesebuah organisasi (Goleman. 1998b). Judge & Bono. Tahap kepemimpinan sekolah bagi pemimpin-pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan sudah tentu dibezakan oleh beberapa faktor penting yang berkaitan dengan kompetensi emosi mereka. 2000. Proses perancangan dan pelaksanaan ini menuntut tahap kompetensi emosi dan kepemimpinan di kalangan . pengalaman pentadbiran) di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

31

pemimpin sekolah dalam usaha

menggerakkan tenaga dan sokongan guru-guru,

murid-murid, ibu bapa mahu pun pihak Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Maka perkara-perkara yang dinyatakan inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini.

32

Kerangka Konsep Kajian DiLampirkan

33

1.4

Tujuan Kajian Tujuan utama kajian ini ialah untuk memperjelaskan sejauh manakah

kompetensi emosi pemimpin mempengaruhi kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Sekolah-sekolah berkesan dalam kajian ini ialah sekolah-sekolah rendah yang telah memperolehi pencapaian cemerlang dan gemilang dalam penarafan sekolah yang meliputi empat bidang utama iaitu hala tuju kepemimpinan sekolah, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid. Sekolah rendah yang dikatogerikan sebagai berkesan (cemerlang dan gemilang) adalah sekolahsekolah rendah yang telah memperolehi markah penarafan sekolah 80% dan ke atas. Manakala sekolah kurang berkesan (sekolah lemah) ialah sekolah-sekolah yang memperolehi keputusan penarafan sekolah 49% dan ke bawah dalam empat bidangbidang tersebut. (Jemaah Nazir Sekolah, 2004). Penyelidikan ini juga bertujuan untuk memeriksa sejauh manakah pengaruh dan perbezaan kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Adalah diyakini bahawa aspek kompetensi emosi pemimpin merupakan asas yang bernilai yang dapat mempengaruhi kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Sehubungan itu, penyelidik berpandangan adalah penting penelitian dilakukan terhadap kompetensi emosi pemimpin seperti kesedaran diri, pengurusan diri, kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan;

34

pengaruhnya terhadap ke atas kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Tujuan ini boleh disimpulkan sebagai berikut: 1) Untuk mengenal pasti sama ada wujud hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan transformasional di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 2) Untuk meneliti sama ada wujud perbezaan kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi (umur, jantina dan pengalaman pentadbiran) di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 3) Untuk meneliti sama ada wujud perbezaan aspek-aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan 4) Untuk mengenal pasti subskala-subskala utama kompetensi emosi pemimpin sebagai penyumbang utama kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan 5) Untuk mencadangkan model kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah yang mempengaruhi pencapaian sekolah berkesan. 1.5 Soalan Kajian Kajian berusaha untuk menjawab soalan-soalan berikut: 1) Sejauh manakah terdapat hubungan yang signifikan di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan?

35

2) Sejauh manakah wujud perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi pemimpin (umur, jantina, dan pengalaman pentadbiran) di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? 3) Sejauh manakah wujud perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? 4) Sejauh manakah aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi emosi pemimpin menjadi penyumbang kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? 5) Sejauh manakah model cadangan kajian ini good fit terhadap data?

1.6

Hipotesis Kajian Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas, aspek teoritikal tentang

pembolehubah dan kerangka konseptual kajian, hipotesis-hipotesis alternatif dibentuk dan diuji. Hipotesis kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu melihat hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpin sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hubungan antara pembolehubah demografi (umur, jantina, pengalaman pentadbiran) dengan kompetensi emosi pemimpin. Bahagian kedua menguji perbezaan antara aspek-aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Bahagian ketiga, mengenal pasti sumber utama kompetensi emosi pemimpin dalam meramal kepemimpinan sekolah.

36

1.6.1 Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan Sekolah. Sintesis daripada kajian literatur menunjukkan bahawa kedua-dua

pembolehubah ini adalah saling berkaitan (Allen, 2003; House & Podsakoff, 1994; Bass, 2000; Ingram, 1997; Ashforth & Humprey, 1995; Barling et al., 2000; Goleman, 1998; Magerian & Sosik, 1996; Dulewicz & Higgs, 2000). Andaian kajian ini ialah semakin tinggi tahap kompetensi emosi pemimpin semakin tinggi juga tahap kepemimpinan di kalangan pemimpin sekolah (Goleman, 1998; George, 2000). Berdasarkan andaian-andaian tersebut, hipotesis berikut dibentuk dan dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol iaitu;

Ho1:

Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara

kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

Ho2:

Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara

kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan

Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Laissez-Faire di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

jantina dan pengalaman pentadbiran). Kajian-kajian yang menunjukkan terdapat perbezaan dari aspek umur dengan kompetensi emosi pemimpin (Goleman. Diandaikan bahawa kompetensi emosi pemimpin tidak berbeza dari segi jantina. Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah umur pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Maka hipotesis nol yang dibentuk adalah seperti berikut. 2001). jantina. 2000). dan pengalaman pentadbiran). 1998.2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin dari aspek Pembolehubah Demografi Pemimpin (umur. Fernandez-Aaroz. Cherniss & Goleman. tahap umur dan jangka masa berkhidmat sebagai pemimpin pendidikan. pengalaman pentadbiran dengan kompetensi emosi (Crick.37 1. Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah pengalaman pentadbiran pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan . Bar-On.6. 2001. jantina dengan kompetensi emosi pemimpin (Mayer. Caruso & Salovey. 2002. Hipotesis seterusnya untuk melihat perbezaan dalam kompetensi emosi pemimpin dari aspek pembolehubah demografi (umur. 1999).

Penarafan sekolah berdasarkan empat dimensi utama iaitu hala tuju kepemimpinan.3 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan. mempunyai visi. Stein.6. . Sehubungan itu. diandaikan bahawa tidak wujud perbezaan dari segi kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1. Terdapat hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dengan organisasi yang berkesan (Banchman. Pemimpin organisasi yang mempraktikkan ciri-ciri kepemimpinan yang lebih efektif seperti pengagihan kuasa dan tugas kepada subordinat. pengurusan organisasi.38 Ho6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah jantina pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan 1. Campbell & Sitarenios. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah. Ho7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 2000. 2000).6. Berr. Hipotesis nol yang dibentuk dan diuji adalah seperti berikut. & Waclawski. 2004) telah membezakan antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di Malaysia. Church.4 Perbezaan Kepemimpinan di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan.

George. mobiliti dan bekerja secara efektif dapat membentuk organisasi yang lebih berkesan (Charles & Karr-Kidwell. Hipotesis nol yang dibentuk dan diuji adalah seperti berikut: Ho8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho9: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Paglis & . Ho10: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekola kurang berkesan 1. 1995..6. Chou Lin. 1999. 2000. 1997).39 inisiatif. 2000. Oleh itu diandaikan tidak wujud perbezaan dalam praktis kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1994. Barling et al. Capowski.5 Subskala Utama Kompetensi Emosi Pemimpin Bagi Meramal Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan (Boyatzis & Sala. Lashway. 1996. 2003. Fergerson & Nochelski.

di mana:Y = Pembolehubah bersandar x = Pembolehubah bebas iaitu:x1 = kesedaran emosi diri x2 = ketepatan penilaian kendiri x3 = keyakinan diri x4 = empati x5 = orientasi khidmat x6 = kesedaran organisasi x7 = pengawalan emosi diri x8 = orientasi pencapaian x9 = sikap optimis x10 = ketelusan x11 = kebolehsuaian x12 = inisiatif x13 = membangunkan orang lain . 1998.40 Green. Daubman. persamaan regresi yang dibentuk bagi mengenal pasti subskala-subskala kompetensi emosi berpandukan kepada persamaan di bawah:- Y = a + bx1 + bx2 + bx3 + bx4 + bx5 + bx6 + bx7 + bx8 + bx9 + bx10 + bx11 + bx12 + bx13 + bx14 + bx15 + bx16 + bx 17 + bx18 + bx19 + e. Warech & Smither. Sosik & Dworakivsky. 1987. & Nowicki. 1988). 2002. Sehubungan itu. Isen.

maka hipotesis-hipotesis nol yang dibentuk seperti berikut. Diandaikan subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan bagi pengukuran kompetensi emosi pemimpin berdasarkan soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2). . nilai pembolehubah bersandar dapat dianggarkan berdasarkan nilai pembolehubah bebas.41 x14 = kepemimpinan berinspirasi x15 = pemangkin perubahan x16 = pengurusan konflik x17 = pengaruh x18 = kerjasama – kolaborasi a = intercept (konstan) b = slope (kecerunan) e = ralat piawai Melalui model regresi ini. Ho11: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho12: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subksla kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan.

42 Ho13: Kepemimpinan Laissez-Faire tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho14: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Ho15: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subksla kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan. Ho16: Kepemimpinan Laissez-Faire tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Hipotesis-hipotesis nol ini diuji berdasarkan persamaan regresi yang dibentuk seperti berikut: Kepemimpinan Transformasi = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 .

(1.1) Karismatik (atribusi) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.2) Karismatik (tingkah laku) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.43 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.3) .

5) Pertimbangan Individu = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 . (1.44 Mencetus Motivasi = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.4) Merangsang Intelektual = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.

(1. (1.6) Kepemimpinan Transaksi = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.8) . (1.45 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.7) Ganjaran Luar Jangka = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.

(1.9) Pengurusan Pengecualian (Pasif) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.46 Pengurusan Pengecualian (Aktif) = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 (kepemimpinan berinspirasi) + b15 (pemangkin perubahan)+ b16 (pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e.10) Kepemimpinan Laissez-Faire = a + b1 (kesedaran emosi diri) + b2 (ketepatan penilaian kendiri)+ b3( keyakinan diri) + b4 (empati) + b5 (orientasi khidmat) + b6 (kesedaran organisasi) + b7 (pengawalan emosi diri)+b8 (orientasi pencapaian) + b9 (sikap optimis) + b10 (ketelusan) +b11 (kebolehsuaian) + b12 (inisiatif)+ b13 (membangunkan orang lain) + b14 . (1.

47

(kepemimpinan

berinspirasi)

+

b15

(pemangkin

perubahan)+

b16

(pengurusan konflik) + b17 (pengaruh) + b18 (kerja kumpulan-kolaborasi)+ e. (1.11)

1.7

Signifikan Kajian Secara amnya, kajian yang dijalankan ini dapat memperjelaskan senario

terkini

mengenai

pengaruh

emosi

dalam

mempertingkatkan

aspek-aspek

kepemimpinan sekolah ke arah mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah berkesan di Malaysia. Dapatan ini mungkin menyokong atau tidak hipotesis yang diketengahkan sebelum ini mengenai pengaruh kompetensi emosi pemimpin terhadap proses kepemimpinan di sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di Malaysia. Dapatan ini juga menjelaskan peranan kepimpinan pendidikan dalam memepengaruhi sekolah-sekolah dan memotivasikan guru-guru untuk meningkatkan bilangan berkesan, terutamanya dalam era pascamodernisasi dan

perkembangan pendidikan yang semakin kompleks.

Aspek kecerdasan emosi

merupakan elemen penting yang menyumbang kepada wujudnya hubungan yang efektif antara pemimpin dan guru-guru dalam sesebuah sekolah. Hal ini mencerminkan bahawa perhatian perlu diberi dalam aspek pemusatan hubungan antara pemimpin dan guru merupakan suatu bentuk baru dalam proses demokrasi dan pengagihan tugas di dalam sesebuah sekolah. Sehubungan itu, kajian dapat mencetuskan suatu ethos yang bersesuaian ke arah meningkatkan jumlah sekolahsekolah yang berkesan di seluruh negara. Ini adalah kerana belum ada penyelidikan

48

yang sedemikian rupa di Malaysia bagi melihat bagaimana kecerdasan emosi yang dikenal pasti oleh Goleman (1998) memberi impak terhadap kepemimpinan sekolah di Malaysia. Seterusnya, hasil kajian ini juga boleh dimanfaatkan oleh pemimpin sekolah bagi meninjau, mengkaji serta menilai kelemahan dan kekuatan mereka dalam melaksanakan kepimpinan di sekolah masing-masing. Maklumat dapatan kajian ini dapat menjadi wahana kepada pemimpin-pemimpin sekolah meningkatkan kemahiran pengurusan tanpa mengabaikan aspek-aspek emosi dalam proses komunikasi sama ada secara verbal atau non-verbal dengan guru-guru dan pelajar. Emosi merupakan elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam kepimpinan di sekolah kerana peningkatan atau kemerosotan pelajar di sekolah tidak berlaku secara kebetulan sahaja. Dari sudut peningkatan profesionalisme pemimpin dan guru-guru sekolah penyelidikan ini diharap dapat menambah pengetahuan pemimpin-pemimpin sekolah berhubung dengan kompetensi emosi mereka yang berkaitan dengan kepemimpinan sekolah. Dalam pada itu, kecerdasan emosi boleh dipelajari dan ditingkatkan kemahirannya. Maka, pemahaman mengenai kecerdasan emosi pemimpin dan pengaruhnya ke atas kepemimpinan terhadap keberkesanan sekolah dapat

memperlihatkan jurang semasa yang terdapat dalam kajian-kajian lepas. Pemahaman ini penting untuk memberi maklumat kepada pemimpin-pemimpin sekolah dan institusi pendidikan umumnya dalam usaha meningkatkan keberkesanan sesebuah sekolah pada masa depan di Malaysia.

49

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Institut Aminuddin Baki (AIB), jabatan-jabatan pelajaran negeri serta pejabat pelajaran daerah, dapatan kajian ini akan dapat membantu dan menjadi panduan dalam usaha untuk mengukuhkan kecerdasan emosi pemimpin-pemimpin sekolah di Malaysia. Malah, membantu pihak pengurusan sumber manusia, di KPM untuk menjadikan dapatan ini sebagai asas bagi pemilihan calon-calon guru besar yang lebih berkelayakan serta mempunyai kompetensi emosi dan tidak hanya berpandukan kepada kecemerlangan pengurusan sekolah dan senioriti dalam perkhidmatan semata-mata. Dari sudut percambahan dan penambahbaikan ilmu, kajian ini diharap menjadi asas untuk kajian-kajian mengenai keberkesanan sesebuah sekolah dari aspek psikologi kepimpinan terutamanya di kalangan pensyarah, pelajar-pelajar

pascasarjana dan pegawai-pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia dan IAB. Dengan adanya kajian-kajian yang sedemikian rupa, sekolah-sekolah yang tidak berkesan akan dapat dikenal pasti masalah-masalahnya dan seterusnya dapat diperbetulkan segala permasalahan yang timbul sehingga ke akar umbi.

1.8

Limitasi Kajian Kajian ini mempunyai limitasi tertentu yang mempengaruhi dapatan dan

intepretasi kajian. Pertama, kajian ini melibatkan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang diklasifikasikan berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah (SKPM-Sekolah) oleh Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian

Pelajaran Malaysia. Dimensi yang terlibat dalam penarafan ini terhad kepada hala tuju

50

kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan dimensi kemenjadian murid. Sekolah-sekolah kebangsaan yang dikatogerikan sebagai sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terlibat dalam kajian ini ialah di zon utara Malaysia (negeri Kedah, Perlis, Perak dan Pulau Pinang). Pemilihan zon utara di Malaysia sebagai lokasi kajian dilakukan atas dasar bahawa pemimpin sekolah yang terlibat dalam kajian ini mempunyai latar belakang latihan dan kelulusan profession perguruan yang sama dari segi falsafah dan kurikulum, berada di bawah satu sistem pendidikan yang melaksanakan polisi dan dasar pendidikan yang sama, pelaksanaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang juga sama. Malah sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini juga memperolehi peruntukan dan bantuan kewangan dalam jumlah yang hampir sama bagi seluruh negara. Kedua, kajian ini adalah berdasarkan kepada aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan di kalangan pemimpin sekolah rendah di zon utara Malaysia. Maka, dapatan kajian merupakan satu generalisasi tentang kompetensi emosi pemimpin dan kualiti kepemimpinan pemimpin sekolah di sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di seluruh Malaysia. Ketiga, data-data yang diperolehi dalam kajian ini adalah berdasarkan soal selidik yang telah dibentuk di negara barat dan diaplikasikan dalam organisasi yang berorientasikan keuntungan. Namun begitu, kesesuaian soal selidik ini didasarkan kepada kaedah pertejemahan backtranslation yang dilakukan oleh pakar-pakar bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu yang telah dilantik dan analisis kebolehpercayaan dan kesahan yang telah dilakukan oleh penyelidik. Maklumat yang didapati terbatas

51

kepada kesediaan dan keikhlasan responden untuk menjawab soal selidik dengan tepat dan jujur. Dalam pada itu, pembolehubah kompetensi emosi pemimpin yang dikaji ialah kesedaran diri, pengurusan diri, kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan. Kepemimpinan sekolah dari aspek kepemimpinan Transformasi (komponen karismatik (atribusi dan tingkah laku), mencetus motivasi, merangsang intelektual, dan pertimbangan secara individu); kepemimpinan Transaksi (komponen pengurusan pengecualian (aktif dan pasif) dan ganjaran luar jangka), dan kepemimpinan LaissezFaire. Maka, kajian ini cuba memberi kefahaman yang mendalam terhadap hubungan antara pembolehubah ini terhad kepada definisi operasi dimensi-dimensi yang dikaji sahaja.

1.9.

Definisi Operasi Bahagian ini menghuraikan tentang konsep dan istilah yang menjadi pengukur

penting dalam kajian ini. Konsep dan istilah berkenaan ialah kepimpinan sekolah, kompetensi emosi pemimpin, sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1.9.1 Kepimpinan Sekolah Pemimpin sekolah dalam kajian ini adalah terdiri daripada individu yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah iaitu guru besar, penolong-penolong kanan, ketua bidang dan ketua-ketua panitia mata pelajaran yang telah dilantik dan bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah, 2004). Mereka terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran

52

sekolah, bermatlamat melakukan perubahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran, sistem pemikiran yang memusatkan kepada pelajar dan peningkatan prestasi sekolah (Hessel & Holloway, 2002; Fullan, 2003; Council of Chief State School Officers, 1996; Senge, Kleiner, Roberts, Ross, & Smith, 1994). Berdasarkan kepada Kotter (1990), Begley dan Leonard (1999), Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) (2002), dan Hessel dan Holloway (2002) merumuskan bahawa guru-guru yang dilantik dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah terlibat dalam tiga proses penting iaitu membuat perancangan dan penyediaan belanjawan; mengurus staf dan organisasi; mengawal, menyelesai masalah dan pembuat keputusan. Tanggungjawab ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan, sebagai pengurus dan pentadbir sekolah mereka juga

bertanggungjawab untuk meningkatkan kecemerlangan dan melakukan perubahan dalam organisasi. Selain itu, mereka juga berperanan mengekalkan tiga sub-proses utama dalam kepemimpinan iaitu mengarah, mengurus staf, memotivasi dan mempengaruhi staf (Begley & Leonard, 1999). Menurut Kotter (1990) kepimpinan dan pengurusan sekolah dapat didefinisikan dengan makna yang sama kerana fungsi dan peranan kedua-duanya saling berkaitan, bertindak dalam mengurus dan membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. Dalam masa yang sama pemimpin sekolah juga terlibat dalam pentadbiran, mereka perlu berpengalaman dalam pentadbiran organisasi, perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan staf (Chapman & Boyd, 1986). Di sekolah pemimpin juga berperanan sebagai arkitek sosial, menyelesaikan masalah yang dihadapi golongan remaja, mereka perlu menilai dan membuat perubahan, berkebolehan mempengaruhi

mengurus emosi diri dan mengurus perhubungan dengan orang lain. Menurut Goleman (1998).2 Kompetensi Emosi Pemimpin Kecerdasan emosi pemimpin merujuk kepada kemampuan mengenal pasti dan mengawal emosi diri dan emosi orang lain. memotivasi diri.3: Kepemimpinan Sekolah 1.3 di bawah: Pengurus Pentadbir Pemimpin Rajah 1. komuniti dan bertanggungjawab terhadap sekolah yang berasaskan kepada pengalaman profesionalisme. moral dan tidak hanya berpaksikan kepada kuasa atau autoriti (Murphy. etika.9. Manakala kompetensi emosi adalah merupakan kemampuan yang berasaskan kepada kecerdasan emosi yang ada pada seseorang pemimpin yang dapat diterjemahkan kepada kemampuan untuk bertindak atau berkerja. Konsep kepemimpinan sekolah dalam kajian ini ditunjukkan dalam Rajah 1.53 pelajar. ibu bapa. kompetensi emosi pemimpin merupakan kemahiran yang boleh dan perlu . keluarga. Kompetensi emosi merupakan kemahiran bekerja. Berasaskan kriteria tersebut guru-guru yang dilantik untuk mengurus dan mentadbir sesebuah sekolah termasuklah ketua-ketua panitia mata pelajaran adalah merupakan pemimpin sekolah. 1995).

Goleman. 1998). pengurusan konflik. orientasi khidmat dan kesedaran organisasi. pemangkin perubahan. kepemimpinan berinspirasi. manakala kompetensi sosial ditentukan berdasarkan sifat empati terhadap individu lain dan kemahiran sosial. Manakala kelompok kesedaran sosial ialah empati. 2001). dan keyakinan diri. dan inisiatif. sikap optimis. kesedaran diri. dan pengaruh (Goleman. 2001. orientasi pencapaian. Di dalam kelompok kesedaran diri merangkumi kesedaran emosi diri. ketepatan penilaian kendiri. kebolehsuaian. kesedaran sosial dan pengurusan perhubungan (Goleman. Kompentensi diri boleh diidentifikasikan kepada keprihatinan terhadap kekuatan diri. pengurusan diri. Kelompok pengurusan diri termasuklah pengawalan emosi sendiri. Kompetensi emosi terbahagi kepada dua aspek iaitu kompetensi diri dan kompetensi sosial.54 dipelajari oleh pemimpin organisasi di mana ianya akan dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam kerja-kerja yang dilakukan seterusnya untuk meningkatkan pencapaian organisasi (Goleman. Seterusnya Goleman telah membahagikan kompetensi emosi kepada empat kelompok berdasarkan kemahiran iaitu. & Rhee. . 1999). Akhir sekali regulasi kelompok sosial ialah pengurusan perhubungan yang didasarkan kepada norma-norma seperti kerjasama berkumpulan. aturan kendiri dan motivasi. Boyatzis. ketelusan.

b) Ketepatan Penilaian Kendiri Menurut Goleman (1998). individu yang mempunyai kemahiran dalam ketepatan penilaian kendiri. Kesedaran emosi diri merupakan aspek yang terpenting di dalam kompetensi emosi di mana tanpa kesedaran terhadap emosi sendiri.55 1. terus belajar.1 a) Kelompok Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri Kesedaran emosi diri merupakan kesedaran yang bersifat umum terhadap emosi diri dan bagaimana sesuatu emosi itu memberi kesan terhadap orang yang berada di sekelilingnya (Dulewicz & Higgs. Kesedaran emosi diri merupakan asas kepada pembinaan kecerdasan emosi individu. pemimpin yang lebih .9. lebih mantap dalam pembangunan diri. Watkin (2000) mendefinisikan kesedaran emosi diri sebagai memahami perasaan diri dalam sesuatu masa. bersikap realistik terhadap kemampuan diri dan merupakan asas kepada pembinaan keyakinan diri. 2000). Individu yang mempunyai kecerdasan emosi ini akan tahu kenapa dan mengapa ianya mempunyai sesuatu perasaan atau emosi pada sesuatu masa atau ketika (Goleman. berkebolehan dan bersemangat. belajar daripada pengalaman. 1998). lebih terbuka terhadap sebarang kritikan dan maklum balas. Oleh itu. 1982). bersifat reflektif. Individu ini mampu untuk memperlihat dan menilai keberkesanan terhadap pencapaian dan dalam masa yang sama dapat menilai dan memperbaiki kelemahan diri (Boyatzis. seseorang individu tidak dapat membina emosi dirinya. lebih berhati-hati terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. menggunakannya sebagai panduan untuk membuat keputusan.2.

positif. berfikiran rasional dan jelas serta dapat memberi tumpuan walau pun dalam keadaan yang tertekan (Goleman. Mereka yang mempunyai kompetensi ini akan dapat mengawal perasaan dan tidak bersikap emosional. Individu yang mempunyai keyakinan diri berkemampuan untuk membuat keputusan yang sulit.56 berhati-hati terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. . 1982. 2002).2. c) Keyakinan Diri keyakinan diri sebagai kemampuan Goleman (1998) mendefinisikan mengenali kekuatan diri. Mereka juga mampu untuk menghadapi sebarang tentangan terhadap keputusan yang dibuat. 1998). sanggup belajar daripada pengalaman lepas dan dapat memperlihat dan melakukan proses transformasional dalam kepemimpinannya. tenang. Cavallo & Brienza. berpegang atas keputusan dan kepercayaan sendiri.2 a) Kelompok Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri emosi diri ialah kemampuan untuk mengawal dan Pengawalan membangkitkan emosi diri sendiri dan perasaan berkaitan emosi. Saks. 1. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi lebih cemerlang dan lebih berjaya di dalam kariernya jika dibandingkan dengan pemimpin yang tidak mempunyai keyakinan diri (Boyatzis. 1995.9. Mereka mampu untuk mengawal emosi dirinya sama ada dalam situasi yang positif atau negatif. dengan erti kata yang lain mereka dapat menggunakan emosi untuk mengambil peluang memajukan organisasi.

Goleman (1998) mengenal pasti pemimpin yang mempunyai kompetensi ini akan berorientasi kepada keputusan untuk mencapai suatu piawaian atau kedudukan yang tinggi. Pemimpin yang inginkan kejayaan akan sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian. mereka tidak menghiraukan situasi tersebut. c) Sikap Optimis Sikap optimis bukan sahaja optimis terhadap apa yang dirancang. Goleman (1998) menyatakan sikap optimis merupakan petunjuk kepada pencapaian dan individu yang mempunyai kompetensi ini mempunyai kemampuan untuk memberi fokus terhadap program yang mampu untuk berjaya jika dibandingkan dengan projek . tanpa menghiraukan halangan dan cabaran (Goleman. mengenal pasti maklumat untuk mengurangkan kekaburan dan berusaha mencari jalan untuk belajar bagaimana meningkatkan pencapaian. McColt-Kennedy dan Anderson (2002). tetapi juga melibatkan usaha untuk mengejar matlamat. 1998). Pemimpin ini akan berusaha tanpa mengenal kegagalan dan tidak melihat kepada kepentingan diri (Goleman. Apabila pemimpin yang optimis menerima maklumat yang negatif. 1993). menyediakan matlamat yang mencabar dan berani menghadapi risiko. (1993) menunjukkan individu yang mempunyai ketinggian dalam orientasi pencapaian lebih berjaya. Kajian Spencer dan Spencer. mendapati pemimpin yang mempunyai perasaan optimis dapat mempengaruhi pencapaian organisasi. tetapi berusaha mencari langkahlangkah baru atau memulakan suatu usaha atau tindakan yang lain.57 b) Orientasi Pencapaian Orientasi pencapaian memperlihatkan tenaga dalaman individu yang memandu dan mengekalkan emosi individu bagi mencapai suatu standard yang tinggi.

Sesuatu perubahan tidak akan berlaku tanpa kebolehsuaian. dan beraspirasi terhadap kumpulan yang dipimpin. 1947. Sesuatu perubahan atau proses transformasional yang dilakukan dalam pemimpin dan organisasi memerlukan kebolehsuaian sama ada berdasarkan situasi atau prinsip (Boyatzis & Sala. mempunyai penuh kepercayaan. Kualiti kepemimpinan ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat ketelusan. 2003. d) Ketelusan Pemimpin yang mempunyai matlamat.58 yang tidak akan berjaya. 2003). kemampuan untuk melakukan perubahan akan disertai dengan kemampuan untuk lebih fleksibel dan kebolehsuaian. House & Arthur. 1993). e) Kebolehsuaian Kebolehsuaian membolehkan seseorang pemimpin mampu untuk bertindak dengan lebih fleksibel. 1993) menegaskan bahawa pemimpin perlu berpegang kepada nilainilai yang selaras. . yakin dengan apa yang dilakukan dan akan tetap patuh kepada intergritinya. dapat menerima sebarang perubahan dan melakukan penyesuaian. Shamir. 2003). House & Arthur. Di dalam teori kepemimpinan karismatik (Shamir. Pemimpin yang mempunyai kompetensi ketelusan akan berpegang kepada kebenaran. Oleh itu. George (2000) menyatakan kecerdasan emosi pemimpin boleh mempengaruhi dan mengekalkan sikap optimis terhadap organisasinya. mempunyai kelebihan dan persamaan terhadap kumpulan yang dipimpinnya (Weber. Ketelusan didefinisikan sebagai pengekalan standard keikhlasan dan intergriti (Boyatzis & Sala. Boyatzis & Sala.

Adalah sesuatu yang mustahil. 1990). Pilling & Eroglu. Goleman (2001) yakin bahawa adalah sesuatu yang mustahil empati wujud tanpa kesedaran diri. 1994). 1993. Inisiatif merupakan tenaga dalaman untuk melakukan sesuatu projek atau proses dan ianya lebih menarik dengan ide-idea yang baru. Pemimpin yang mengambil inisiatif akan berusaha mencari peluang dan berusaha mencapai matlamat berdasarkan apa yang diperlukan.2. Empati adalah merupakan suatu keperluan dalam kepemimpinan kerana ianya berkaitan dengan emosi manusia. Dalam usaha untuk melakukan perubahan dan meningkatkan pencapaian organisasi dan melakukan . 1998). mengurangkan red tape atau karenah birokrasi dan mengetepikan peraturan untuk mempastikan kerja-kerja dibereskan (Goleman.9. 1. kecemerlangan dicapai tanpa inisiatif. Empati didapati merupakan aspek penting terhadap pencapaian individu (Spencer & Spencer. Empati adalah merupakan kriteria asas terhadap kecerdasan emosi (Salovey & Mayer.3 a) Kelompok Kesedaran Sosial Empati Dulewics dan Hinggs (2000) mendefinisikan empati sebagai kemampuan mengesan perasaan orang lain dan membina ikatan dengan orang lain. Hampir semua teori yang berkaitan dengan kecerdasan emosi bersetuju bahawa empati adalah merupakan aspek penting terhadap kecerdasan emosi individu.59 f) Inisiatif Seseorang pemimpin yang berorientasikan pencapaian akan mempunyai inisiatif. Berkebolehan menguasai dan mengenali emosi individu semasa berhubungan akan dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian di dalam sesebuah organisasi.

memahami bentuk-bentuk desakan dan tindakan terhadap subordinat. pelanggan atau persaing dan secara tepat menilai realiti di dalam dan di luar organisasi (Goleman.60 proses transformasional dalam kepemimpinan seperti pertimbangan secara individu. Kepemimpinan transformasional yang . Oleh itu. mengenal pasti aspek-aspek penting dalam hubungan sosial. Pengetahuan ini akan dapat digunakan sebagai satu strategi untuk mengubah atau membuat perubahan dalam organisasi. di mana ianya akan dapat mempengaruhi proses transformasional dalam kepemimpinan mereka. pemimpin yang mempunyai orientasi khidmat akan membina norma-norma ini terhadap subordinat. c) Kesedaran Organisasi Kesedaran organisasi adalah berkaitan dengan kemampuan membaca asas kuasa perhubungan. Kompetensi ini memerlukan setiap individu dalam organisasi memahami budaya. seseorang pemimpin itu perlu mempunyai sifat empati. politik dan polisi yang terdapat di sekitar mereka. b) Orientasi Khidmat Goleman (2001) mendefinisikan orientasi khidmat sebagai kemampuan untuk mengenal pasti kemahuan pelanggan dan menyesuaikannya dengan perkhidmatan. Gabriel dan Griffiths (2002) menyatakan orientasi khidmat didasari melalui proses hubungan emosi dan persahabatan lebih daripada kompetensi profesionalisme dan kepakaran. Boyatzis dan Sala (2003) mendefinisikan kesedaran organisasi sebagai mentafsirkan emosi semasa ahli-ahli dalam kumpulan dan kuasa-kuasa dalam perhubungan. Kesedaran organisasi merupakan kompetensi emosi yang kritikal dalam kepemimpinan transformasional. 1998).

b) Kepemimpinan Berinspirasi Sehingga kini tidak ada persetujuan yang bersifat universal berkaitan definisi kepemimpinan. di mana guru-guru lebih bersifat terbuka. . membentuk arah untuk mempengaruhi subordinat bagi mencapai visi dan suara desakan (Conger. inspirasi. menghormati antara satu sama lain. 1. 1998). merangsang intelektual. 1993). dan pertimbangan individu.61 menguasasi kesedaran organisasi akan berkemampuan untuk melonjak perkembangan dan persefahaman antara ahli-ahli dalam organisasi.9. Oleh itu.4 a) Kelompok Pengurusan Perhubungan Membangunkan Orang Lain Di dalam usaha untuk membina persekitaran sekolah. merangsang intelektual. Kebanyakan penyelidik bersetuju bahawa komponen utama kepemimpinan termasuklah aspek definisi visi. saling membantu. Bass dan Avalio (1993) telah mengenalpasti empat komponen tingkah laku sebagai asas kepemimpinan berinspirasi iaitu karisma. dan membimbing orang lain. Membangunkan orang lain adalah merupakan kemampuan untuk pembangunan staf dalam organisasi (Goleman. Kepemimpinan berinspirasi mempunyai hubungan dengan kepemimpinan transformasional dan didefinisikan oleh Boyatzis dan Sala (2003) sebagai menyuntik inspirasi dan panduan kepada individu untuk berubah. kepemimpinan perlu mempunyai kompetensi di dalam membangunkan orang lain. Ini adalah merupakan kemahiran yang penting bagi seseorang pemimpin dalam usaha untuk meningkatkan pencapaian organisasinya (Spencer & Spencer.2. 1999). Kompetensi ini merangkumi penyeliaan (mentoring). maklum balas.

dapat mengenal pasti aspek-aspek atau isu-isu yang membawa kepada konflik. dan mendorong kepada perbincangan secara terbuka terhadap aspek-aspek yang membawa kepada perbalahan atau konflik dalam organisasi seterusnya membawa kepada penyelesaian yang lebih adil. dan mengatasi sebarang masalah untuk membuat perubahan. berkeyakinan. Paglis dan Green (2002) menyatakan pemimpin sebagai agen perubahan memainkan peranan dalam tiga tahap iaitu. c) Pemangkin Perubahan Pemimpin memainkan peranan penting sebagai agen perubahan dalam sesebuah organisasi (Capowski. mempunyai kemahiran dan berani untuk mengendalikan sesuatu isu secara bersungguh-sungguh. pembentukan visi. mendapat komitmen daripada subordinat. Goleman menyatakan. . 1994. individu yang mempunyai kompetensi ini berkemampuan menyelesaikan konflik orang-orang yang bermasalah dan mewujudkan suasana diplomasi. Kompetensi ini didefinisikan oleh Boyatzis dan Sala (2003) sebagai pengurusan perubahan. 2002). berusaha untuk memimpin individu bagi mencapai visi organisasi tanpa paksaan. suntikan inspirasi lebih merupakan pengurusan transaksional. Pengurusan konflik memerlukan individu lebih sensitif terhadap isu-isu yang terselindung.62 sebagai pemimpin berinspirasi berusaha untuk memajukan organisasi lebih ke hadapan. d) Pengurusan Konflik Goleman (1998) mendefinisikan pengurusan konflik sebagai kemahiran di dalam rundingan dan menyelesaikan aspek-aspek yang tidak dipersetujui. Paglis & Green.

Apabila guru-guru bekerja dalam suatu kumpulan bagi meningkatkan kecemerlangan pelajar dan sekolah ia adalah merupakan kerjasama berkumpulan.1 Kepemimpinan Transformasi Komponen kepemimpinan Transformasi merangkumi usaha-usaha oleh pemimpin untuk mempengaruhi dan memenuhi keperluan peringkat tinggi subordinat (penghargaan. Sekiranya pemimpin dapat mengenal pasti dan melakukan proses transformasional melalui kerjasama berkumpulan.63 e) Kerjasama Berkumpulan Kerjasama kumpulan membawa kepada saling hormat-menghormati.9. 1. 1. Pemimpin yang mempunyai kompetensi ini mampu untuk melakukan proses transformasional dalam kepemimpinannya bagi mencapai visi dan misi sekolah. kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. 1998). 1998). Kepemimpinan jenis ini akan berusaha . perkongsian rancangan. maklumat atau idea.9. pengiktirafan dan pencapaian). ianya juga melibatkan tumpuan kepada tugas dan perhubungan. Selain itu. saling membantu dan bekerjasama dengan semua ahli dalam sesebuah organisasi (Goleman. ianya akan dapat meningkatkan kerjasama guru-guru dan masyarakat di persekitaran sekolah.3. sumber dan pengetahuan (Goleman.3 Kepemimpinan Dalam kajian ini kepemimpinan merujuk kepada konsep kepemimpinan yang berasaskan kepada Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) yang dikemukakan oleh Bass dan Avalio (1999) yang dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu kepemimpinan Transformasi.

dan pertimbangan secara individu. mendorong kemampuan terpendam dan memotivasikan subordinat untuk mencapai matlamat lebih daripada yang dijangkakan. yang mana pendekatan tersebut merupakan proses transformasional (Breatty. . Avolio. sedia menanggung risiko. Terkandung dalam kepemimpinan Transformasi ialah dimensi karismatik. menjelaskan arah tuju organisasi yang hendak dicapai. belajar membuat pertimbangan terhadap diri dan orang lain. Kepemimpinan Transformasi mempamerkan tingkah laku karismatik. Terkandung di dalam kepemimpinan Transformasi ialah dimensi-dimensi berikut. mencetus motivasi. 2002). gemar membuat perubahan dan sensistif kepada keperluan subordinat dan yakin dengan kuasa yang ada. Dimensi karismatik yang berasaskan kepada atribusi ialah sifat-sifat kepimpinan antaranya ialah sanggup berkorban demi organisasi. Shamir. a) Karismatik Menurut Bass dan Avolio (1993). menekankan kepada pentingnya mempunyai misi bersama. Dimensi karismatik dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu karismatik (atribusi) dan karismatik (tingkah laku). Pemimpin yang melihat dirinya dan bertindak balas terhadap emosi dirinya secara keseluruhan dan dinamik dalam kerja-kerjanya. Eden.64 untuk memotivasikan subordinat supaya lebih berkeyakinan dan mencapai lebih daripada apa yang dijangka (extra effort) sama ada bersifat implisit atau eksplisit (Dvir. Manakala dimensi karismatik yang berasaskan kepada tingkah laku antaranya berpegang kuat kepada nilai-nilai organisasi. dimensi karismatik ialah gabungan sifat dan tingkah laku unggul kepemimpinan. merangsang intelektual. 2000).

dan jarang memberi layanan serupa serta bersedia menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal peribadi.65 berkongsi idea. dan Yammarino. c) Merangsang Intelektual Bass dan Avolio (1999) menyatakan dimensi merangsang intelektual ialah sifat kepemimpinan yang secara aktif memberi dorongan kepada subordinat supaya melihat sesuatu perkara mengikut perspektif yang baru. Memberi keyakinan supaya subordinat bekerja sebagai satu pasukan dan bukan secara individu untuk mencapai matlamat organisasi. b) Perimbangan Individu Dimensi pertimbangan individu bermaksud memberi perhatian secara individu dengan memahami punca-punca keperluan dan kebolehan yang boleh menimbulkan kepuasan pengikutnya. Waldman. memberi inspirasi. d) Mencetus Motivasi Menurut Avolio. dan mempamerkan tingkah laku inovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani oleh subordinat. Pemimpin ini sangat memahami orang bawahannya. Sering menggunakan perbincangan dua hala untuk menjana pemikiran subordinat dan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Pemimpin ini sentiasa menggunakan bukti-bukti yang konkrit dalam menjana pemikiran subordinat dan tidak bergantung kepada pendapat yang tidak berasas. (1991) dimensi mencetus motivasi ialah usaha pemimpin mencetuskan ilham orang bawahan dengan cara mempertingkatkan keinsafan dan kesedaran pengikut tentang matlamat yang hendak dicapai melalui tindakan simbolik dan pemujukan. Pemimpin ini bertindak sebagai mentor dalam usaha membina keyakinan pengikutnya. Bagi mempertingkatkan kesedaran .

Pemimpin akan menetapakan matlamat dan jangka masa sesuatu rangka kerja yang dirancang untuk dicapai dan akan menjanjikan ganjaran atau insentif terhadap bidang tugas yang telah berjaya dicapai oleh subordinat. Eden. Kepimpinan ini akan berusaha untuk mengenalpasti dan memenuhi keperluan peringkat rendah subordinat iaitu keperluan fisiologi dan keselamatan (Bass. maklum balas dan memberikan ganjaran terhadap kerja-kerja yang telah diselesaikan oleh subordinat (Dvir. menetapkan harapan terhadap hasil. menjadi kepala dalam misi yang berbahaya dan sama-sama merasa kepayahan yang dialami subordinat. Avolio. pemimpin ini memberi perangsang. .2 Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Transaksi yang dikemukakan oleh Bass dan Avalio (1999) merangkumi usaha-usaha oleh pemimpin untuk mempengaruhi melalui penyataan matlamat yang jelas berkenaan visi dan misi organisasi. Kepimpinan Transaksi dapat dibahagikan kepada tiga dimensi iaitu: a) Ganjaran Luar Jangka Ganjaran luar jangkan merangkumi tindakan kepimpinan yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku subordinat. memupuk sikap positif dan menjelaskan matlamat yang hendak dicapai dengan gaya mempersonakan serta dengan penuh kefasihan dan keyakinan. 1.3. 2002).9.66 subordinat. Shamir. Di samping itu kepemimpinan ini juga sanggup menanggung risiko demi menyelamatkan orang bawahannya. Dalam dimensi ini kepemimpinan organisasi bertindak mempastikan rangka kerja yang perlu dicapai oleh subordinat. 1990).

kawalan. 1. Pemimpin yang mengaplikasikan kaedah ini memberi kuasa penuh kepada subordinat untuk membuat sebarang keputusan bagi memajukan sesebuah organisasi. Dengan perkataan yang lain. pemimpin membiarkan proses perjalanan dan aktiviti dalam sesebuah organisasi beroperasi tanpa sebarang sekatan. . Melalui kaedah ini pemimpin akan memantau pencapaian dan menggunakan sesuatu tindakan pendekatan teguran serta nasihat untuk mempastikan objektif disiapkan dan mencapai tahap yang dikehendaki.3 Kepimpinan Laissez-Faire Kepimpinan Laissez-Faire merujuk kepada situasi di mana pemimpin organisasi mengaplikasikan pendekatan kepimpinan yang bersifat neutral seperti dan tidak perduli terhadap subordinat.67 b) Pengurusan Pengecualian (Pasif) Pengurusan pengecualian (Pasif) merujuk kepada tindakan pemimpin organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku subordinat melalui kaedah teguran atau tindakan sebagai tindakbalas ke atas pencapaian kerja yang tidak mencapai tahap atau standard yang telah ditetapkan. bimbingan atau teguran.3. tidak bertindakbalas terhadap masalah pencapaian subordinat.9. c) Pengurusan Pengecualian (Aktif) Pengurusan Pengecualian (aktif) merujuk kepada tindakan pemimpin organisasi yang bertujuan mempengaruhi tingkah laku subordinat secara aktif.

Sekolah berkesan adalah sekolah yang telah memperolehi penarafan berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah (SKPMSekolah) iaitu katogeri cemerlang dan terbilang di mana memperolehi pencapaian penarafan melebihi 80% dan ke atas. kegiatan kokurikulum. 2004). pengurusan murid yang baik.68 1. Elemen 4: Perancangan Elemen 5: Iklim Elemen 6: Pengurusan dan Pembangunan Sumber Elemen 7: Pengurusan Maklumat Dimensi III: Pengurusan Program Pendidikan Elemen 8: Pengurusan Program Kurikulum. dan Hal Ehwal Murid Elemen 9: Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10: Pembangunan Sahsiah Murid .4 Sekolah Berkesan Sekolah yang berkesan ialah sekolah yang dapat memberi kesan dan pengaruh dalam mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar. Elemen 2: Kepemimpinan Dimensi II: Pengurusan Organisasi Elemen 3: Struktur Organisasi.9. Penarafan yang dilakukan berdasarkan empat dimensi utama iaitu : Dimensi I: Hala tuju kepemimpinan Elemen 1: Visi dan Misi. pentadbiran dan pengurusan disiplin yang cekap dan teratur (Eby. Kokurikulum.

2004). 2004). 1.69 Elemen 11: Penilaian Pencapaian Murid Dimensi IV: Kemenjadian Murid Elemen 12: Kemenjadian Murid Dalam Akademik. Gabungan teori dan kerangka teoritikal digunakan untuk menerangkan hubungan antara pembolehubah kajian. Dari segi skop.10 Rumusan Secara keseluruhan bab ini menjelaskan tentang latar belakang kepada permasalahan kajian iaitu kepentingan kompetensi emosi pemimpin dalam sesebuah sekolah.5 Sekolah Kurang Berkesan Sekolah kurang berkesan ialah sekolah yang memperolehi markah pencapaian penarafan SKPM-Sekolah sebanyak 49% dan ke bawah. pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid (Jemaah Nazir Sekolah. Permasalahan kajian dibincangkan berdasarkan kajian-kajian lepas. kerangka konseptual kajian dibentuk bagi menggambarkan hipotesis yang diuji. seterusnya justifikasi kepada kajian ini juga didedahkan. pengurusan organisasi. Penilaian penarafan adalah berdasarkan empat dimensi utama iaitu dimensi hala tuju kepemimpinan. dan kritikal terhadap isu kecerdasan emosi pemimpin serta keberkesanan sekolah. kajian ini terhad di sekolah rendah . 1. Berdasarkan kepada ulasan kajian lepas dan teori yang dikemukakan. Objektif kajian juga diperjelaskan dalam kajian ini. Kokurikulum dan Sahsiah.9. (Jemaah Nazir Sekolah.

70 di zon utara Malaysia yang dikatogerikan sebagai sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. .

Sekolah berkesan adalah sekolah yang sentiasa mengutamakan proses kemanusiaan dalam pendidikan terutamanya dalam memberi pendidikan kepada . Hal yang sama juga ditegaskan oleh Burstein. menggunakan segala sumber yang ada dengan efisyen dan dapat memantapkan hubungan yang baik antara warga sekolah sama ada di dalam atau di luar sekolah. Reynolds. dan kepemimpinan sekolah yang merupakan asas kepada kajian ini. Perbincangan meliputi karya-karya yang berkaitan dengan sekolah berkesan. kecerdasan emosi.1 Konsep Sekolah Berkesan Sesebuah sekolah dikatogerikan sebagai berkesan apabila sekolah tersebut dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar (Edmonds.71 BAB DUA ULASAN RUJUKAN Bab ini membincangkan karya-karya yang berkaitan dengan tujuan dan topik kajian akan diulas dan diperbincangkan. Persoalan umum berkaitan kajian ialah untuk melihat kompetensi emosi pemimpin dan impaknya ke atas kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Bagi Hoy dan Ferguson (1985) sekolah yang berkesan adalah sekolah yang telah berjaya melahirkan ramai pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan awam. 2. 1979. 1994). Linn dan Capeal (1978) yang menunjukkan sekolah berkesan sebagai sekolah yang telah berjaya meningkatkan pencapaian akademik pelajar lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang setaraf dengannya.

konsep sekolah berkesan telah mengalami beberapa perubahan berkaitan klasifikasinya di mana sesebuah sekolah itu berkesan atau tidak adalah bergantung kepada kaedah sesebuah sekolah itu menyumbang kepada pertumbuhan akademik. Hamid. sekolah-sekolah yang dapat diklasifikasikan sebagai berkesan ialah apabila sekolah-sekolah tersebut telah berjaya menunjukkan pencapaian yang tertinggi untuk beberapa tahun. Konsep sekolah berkesan mengikut aliran ini ialah sekolah yang berjaya mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan (Ahmad Tajuddin Abd. 1989). (1979) sekolah dikatakan berkesan atau pun tidak adalah berdasarkan kepada satu piawaian di mana pelajar-pelajarnya dapat menguasai kemahiran minimum tanpa mengambil kira sama ada oleh pelajar itu datang daripada keluarga yang miskin atau kelas menengah. 1998). 1993). sekolah yang kurang menghadapi masalah disiplin. menurut Edmonds. membina akhlak mulia. sekolah yang dapat mengembangkan potensi diri. sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tertinggi. mendapat kepercayaan masyarakat dan guru-gurunya mencapai dan merasai kepuasan bekerja (Hussein Mahmood. Selain itu. 1981. Bagi Ralph dan Fannessey (1983). Ibrahim Mamat. sekolah yang dapat membentuk sahsiah pelajar menjadi pelajar yang berakhlak mulia (Brookover. Dalam hal ini. sekolah berkesan adalah sekolah yang telah berjaya meningkatkan kemahiran asas dan pencapaian akademik pelajar. . 1994). 1998). 2001).72 semua pelajar (Schmucks & Schmucks. Namun begitu. sosial dan emosi pelajar (Reynolds. mempertingkatkan unsur kognitif dan fizikal pelajar (Wang Dinghua.

g. Kajian beliau selama setahun tersebut melibatkan dua buah sebuah sekolah di New York. Kesemua empat buah sekolah tersebut mempunyai pelajar yang telah mencapai keputusan peperiksaan yang sama atau lebih tinggi daripada purata pencapaian negara. McPartland. sebuah sekolah di Los Angeles dan sebuah sekolah di Kansas City. f. meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. tenang dan sesuai untuk pembelajaran. Dapatan kajian Weber (1971). d. Weinfield. iklim sekolah yang kondusif. Jika diteliti.73 2. a. pemerhatiannya di bilik darjah dan penilaian pencapaian pelajar. mempunyai kepemimpinan yang teguh.2 Kajian Sekolah Berkesan Antara kajian terawal mengenai sekolah berkesan adalah kajian yang telah dilakukan oleh Weber (1971) yang mana beliau telah memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah berkesan di kawasan bandar di Amerika Syarikat. tetapi telah memperolehi keputusan dalam peperiksaan yang hampir sama dan lebih tinggi daripada purata pencapaian negara. menunjukkan terdapat empat faktor yang hampir sama di sekolah-sekolah tersebut yang tidak terdapat di sekolah kurang berkesan di kawasan bandar antaranya ialah. c. Campbell. mengaplikasikan aspek-aspek fonetik dalam pembacaan. e. pengajaran . b. dan York. Kajian mereka melibatkan dua katogeri sekolah iaitu sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. hasil daripada temu bual beliau dengan staf. penekanan kepada kemahiran membaca. (1966) yang mana Coleman dan rakan-rakannya mengkaji sekolah di mana pelajarnya terdiri daripada keluarga yang mempunyai taraf sosio ekonomi (SES) yang rendah. kajian Weber ini agak berbeza dengan kajian yang telah dijalankan oleh Coleman. tambahan bahan-bahan pembacaan persendirian.

Selain itu. (1996) kajian mengenai sekolah berkesan pada dekad-dekad yang terkemudian telah mula diteliti dengan metod yang lebih kompleks. (1966). Pada tahun-tahun akhir 1970an. a. persekitaran sekolah yang terpelihara. Jika diteliti. di mana guru-guru yang mengaplikasikan kaedah alternatif menampakkan banyak perbezaan dalam pencapaian. mempunyai kepemimpinan sekolah yang teguh. kajian sekolah berkesan mengambil pendirian bahawa sesebuah sekolah itu boleh meningkatkan pencapaian pelajarnya jika mematuhi beberapa kriteria antaranya ialah. . b. memberi tumpuan kepada asas-asas kemahiran pembelajaran dan e. perluasan penjanaan kejayaan akademik. memberi tumpuan kepada proses-proses peningkatan pencapaian pelajar melalui ujian berkala (Edmonds. dan h. menurut Creamers. keupayaan staf. Seterusnya Weber (1971) merumuskan. meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. b. bahawa faktorfaktor yang berhubungan dengan sekolah adalah merupakan faktor utama terhadap pencapaian pelajar. c. d. Berdasarkan kajian-kajian lepas dalam fasa ke dua ini. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Coleman et al. Austin dan Reynolds (1990) telah mengetengahkan beberapa kriteria tambahan mengenai sekolah berkesan iaitu. a.. c. 1979). Menurut Levine dan Lezotte. pengurusan setempat.74 dan pemerhatian secara individu. (1990) tumpuan kajian-kajian tersebut ialah kepada pembolehubah-pembolehubah yang berkaitan dengan sekolah dan faktor-faktor yang memberi impak secara langsung terhadap pencapaian pelajar. kajian-kajian mengenai sekolah berkesan pada tahun 1970an dan 1980an lebih menumpukan kepada faktor-faktor yang membawa sesebuah sekolah itu menjadi berkesan. penilaian yang berhati-hati dan berterusan terhadap pencapaian pelajar.

d. perancangan yang bersifat kolaboratif dan kesejawatan. asas yang menjadi rujukan terhadap sekolah berkesan ialah kepemimpinan sekolah yang teguh. Beliau juga mendapati penentu sekolah berkesan adalah kepemimpinan yang teguh terutama dalam kepemimpinan pengajaran. Terma kepemimpinan pengajaran telah menjadi asas utama kerana sekolah berkesan adalah berdasarkan kepada pemimpin sekolah yang merupakan sumber dalam kepemimpinan pengajaran (Andrews & Soder. kesedaran komuniti dan g. 1987. f. Menurut Andrew dan Soder. 1979. tumpuan dan misi yang jelas dengan penyesuaian dan penyeimbangan antara tahap pembelajaran yang tinggi dengan asas-asas kemahiran dan. Edmonds. guru menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta pemantauan pencapaian pelajar (Lezotte. e. a. sistem sokongan sekolah yang baik. Edmonds (1979) yang telah menguji dua model kajian iaitu Model Cities Neighborhood dan Equal Education Opportunity Survey terhadap sekolah berkesan di kawasan bandar yang terdiri daripada pelajar yang miskin dan dapatan kajiannya menunjukkan sekolah berkesan adalah sekolah yang dapat meningkatkan penguasaan kemahiran asas pelajar dan seterusnya peningkatan pencapaian akademik. c. e. Brookover.75 d. kepemimpinan pengajaran yang teguh dan pengagihan tugas kepada guru-guru. (1987) dengan merujuk kepada dapatan kajiankajian lepas. sokongan dan penglibatan ibu bapa. 1991). dan mereka telah mengetengahkan generasi ke dua mengenai faktor-faktor yang menentukan sekolah berkesan antaranya ialah. . b. Seterusnya Levine dan Lezotte (1990) telah mengkaji 400 buah sekolah berkesan di Amerika Syarikat. kepatuhan dan disiplin. persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran terhadap semua pelajar.

3 Kepemimpinan dan Sekolah Berkesan Terdapat pelbagai kajian mengenai kepemimpinan dan sekolah berkesan yang telah dilaksanakan sama ada di Malaysia atau luar negeri.76 1979). Dapatan kajian yang hampir sama juga telah ditunjukkan oleh The Office of Education Performance for the State of New York (1974) yang mendapati peranan pemimpin dalam membina hubungan yang positif dengan guru-guru. di mana pemimpin sekolah perlu mempunyai kepakaran dalam kepemimpinan pengajaran. (1993) juga telah menunjukkan dapatan yang hampir sama. kepemimpinan sekolah perlu menyemai visi dan kepemimpinan pengajaran kepada guru-guru untuk mencapai potensi dan matlamat yang telah ditetapkan (Brandt. Heck dan Marcoulides. berkomunikasi secara terbuka dengan waris dan penekanan kepada pembacaan merupakan penyumbang penting kepada sekolah berkesan. kajian mengenai sekolah berkesan mula menumpukan kepada peranan pemimpin sekolah sebagai kepemimpinan pengajaran. memberi penekanan kepada kemahiran-kemahiran asas serta membina iklim sekolah yang kondusif telah menyumbang kepada sekolah berkesan. Antara kajian yang telah dijalankan untuk melihat peranan pemimpin terhadap sekolah berkesan ialah oleh Weber (1971) yang menunjukkan bahawa kepemimpinan yang teguh dengan meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian akademik pelajar. 2. Seterusnya pada tahun-tahun 1980an. 1987). Melalui peranan ini. Kebanyakan penyelidik menunjukkan bahawa sekolah berkesan adalah sekolah yang berada di bawah kepemimpinan yang teguh di samping mempunyai kriteria-kriteria .

visi sekolah yang memberi fokus kepada pencapaian pelajar dan mempastikan visi tersebut dihayati dan difahami oleh semua guru dan juga pelajar. kepemimpinan sekolah yang teguh dalam kepemimpinan pengajaran dan mendapat sokongan daripada guru-guru (Edmonds. 1989). Kajian yang telah dilakukan oleh Phi Delta Kappa pada tahun 1981 terhadap lapan buah sekolah rendah di Indiana. 1979. McCurdy. sentiasa berusaha secara aktif meningkatkan kualiti guru-guru dan melakukan lawatan berkala ke bilik-bilik darjah (Finn. membina semangat bekerjasama dalam membuat keputusan dan tindakan dan mengurus dengan baik persekitaran sekolah.77 berikut iaitu. mengambil berat mengenai tahap keselamatan dan kesihatan. mengambil inisiatif secara aktif mengeksploitasi sumber yang ada. a. kepemimpinan sekolah yang mengambil peranan sebagai role model dan memperuntukkan sebahagian daripada masanya melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran (Peterson. berkebolehan menyelesaikan masalah melalui pendekatan analitikal dan bersedia untuk melibatkan staf dalam penyelesaian masalah (NSSE. 1983). menghebahkan maklumat yang baik mengenai sekolah dan mengurangkan karenah birokrasi. Amerika Syarikat mendapati faktor penentu . d. 1983). 1981. bertoleransi. b. Purkeys & Smith. membantu guruguru melaksanakan projek kecemerlangan pelajar. Kriteria kepemimpinan sekolah yang berkesan termasuklah. c. berorientasikan matlamat. 1990). dapatan kajian mengenai sekolah berkesan juga dengan jelas menunjukkan bahawa kepemimpinan sekolah yang berkesan merupakan kunci utama kepada pencapaian sekolah berkesan (Lipham. Selain itu. 1983). kepemimpinan sekolah yang menggalakkan iklim akademik.

tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran. memahami keperluan emosi guru. membimbing. Mengikut Mortimore et al. hubungan guru-pelajar yang positif. sering memberi pertimbangan secara individu kepada guru-guru. 1992). tema kajian sekolah berkesan dalam tahun 1980an menumpukan kebanyakannya kepada peranan pemimpin sekolah sebagai pemimpin pengajaran. tetapi peranan ini telah mula berubah secara drastik dalam tahun-tahun 1990an. meningkatkan perkembangan staf dan menyediakan kemudahan yang mencukupi bagi mencapai matlamat sekolah. Heck. seseorang pemimpin itu mestilah berkesan dalam kepemimpinan pengajaran. di mana kepemimpinan sekolah dilihat perlu memainkan pelbagai peranan dan tidak hanya memberi tumpuan kepada kepemimpinan pengajaran semata-mata (Andrew. Kajian-kajiannya lebih menumpukan kepada keberkesanan kepemimpinan. pemantauan kemajuan pelajar dan hubungan yang baik dengan ibu bapa.78 sekolah berkesan adalah bergantung kepada kepemimpinan sekolah yang sering memberi perhatian kepada pendidikan pelajar. Kajian juga mendapati di sekolah kurang berkesan. (1988) terdapat sebelas faktor yang telah menjadikan sesebuah sekolah itu berkesan antaranya ialah kepemimpinan yang profesional. kebanyakan pemimpin sekolah tidak memainkan peranan yang utama dalam kepemimpinan pengajaran. terutamanya kemampuan pemimpin untuk menjana visi sekolah dan mempengaruhi pelajar untuk membuat perlunjuran terhadap pencapaian akademik mereka. Basom & Basom. perkongsian visi dan misi. 1991. harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. Walau pun kepemimpinan pengajaran dilihat sebagai fungsi utama kepada sekolah berkesan. menekankan kepada objektif sekolah. Dengan kata lain.. di sekolah berkesan. . Jika diteliti.

Peranan pemimpin sekolah dalam sistem pendidikan awam telah berubah dari masa ke semasa. Dapatan kajian oleh Schutz. (1997) dan Zheng. Setiap dekad. 1988). pada masa yang sama mereka juga perlu bersikap proaktif. 1993. berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Peterson & Deal. kekecewaan dan perasaan marah di kalangan pelajar. 1997) dan iklim sekolah yang positif (Bulach. Thomas. terdapat tema baru mengenai kepemimpinan sekolah ke arah mewujudkan sekolah berkesan dan disesuaikan dengan masa-masa yang tertentu. mengekalkan semangat kerjasama dan kesejawatan sama ada di dalam atau di luar sekolah. (1996) juga menyatakan kepimpinan sekolah yang dapat membuat perancangan yang jelas dan telus terhadap matlamat akademik akan dapat mengurangkan kemurungan atau anxiety. Ini adalah merupakan keperluan ke arah mewujudkan sekolah berkesan. Rencher.79 Pemimpin sekolah yang berkesan merupakan seseorang yang kerap memberi sokongan dan menggalakkan persekitaran yang positif untuk pembelajaran dengan meningkatkan morel guru-guru (Cheng. peranan pemimpin sekolah seperti mana yang dirumuskan oleh Beck dan Murphy. berkemampuan untuk menyuntik semangat. 1991. (1993) ialah walau pun seseorang pemimpin sekolah itu bersifat klasik dan berorientasikan birokrasi. bermotivasi dan sentiasa mendorong guru-guru supaya lebih superior. Penelitian oleh Levine dan Lezotte (1990) ke atas 400 buah sekolah berkesan di Amerika Syarikat juga menunjukkan peranan kepemimpinan sekolah yang . 1992). 1994. Ini adalah kerana pemimpin yang berkesan dapat menyedia dan mengekalkan suasana pembelajaran yang positif dengan meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar (Heck. Dalam tahun 1990an.

1996). mengadakan program-program perkembangan staf. pengalaman pemimpin dan persepsi pemimpin mengenai peranan mereka ke arah memajukan sekolah. Mereka bukan sahaja perlu bertindak sebagai pemimpin. Zulkifli Abd Manaf. pendidik. Dapatan kajian beliau mendapati sumbangan utama keberkesanan sesebuah sekolah adalah bergantung kepada kepemimpinan yang mantap dan berketrampilan. penglibatan ibu bapa dan mewujudkan budaya yang produktif telah menyumbang kepada sekolah berkesan. (1994) bahawa pemimpin sekolah dalam sistem pendidikan kini mestilah mempunyai pelbagai kebolehan dan berani mengambil risiko. usaha untuk memajukan sekolah. pengurus organisasi.80 memahami kehendak emosi guru dan pelajar. kekerapan pemimpin membuat penilaian. Kajian oleh Shahril Marzuki (1997) tentang faktor-faktor utama penentu sekolah rendah yang berkesan di Malaysia. Hal yang sama juga telah ditegaskan oleh Hallinger dan Hausman. peranan persatuan ibu bapa dan peranan pemimpin dalam usaha menyediakan kemudahan fizikal di sekolah. Di Malaysia. Rahimah Hj. tetapi juga sebagai arkitek. harapan pemimpin yang tinggi terhadap penguasaan kemahiran asas. kajian mengenai kepemimpinan dan sekolah berkesan telah dilakukan antaranya oleh Abdul Karim Mohd Nor (1989) yang telah meneliti sekolah menengah berkesan di kawasan luar bandar di Malaysia. (1992) dan Prestine. Ahmad dan Shahril Marzuki (1999) telah menggariskan beberapa faktor penentu keberkesanan sekolah di Malaysia yang . 1991. mendapati bahawa keberkesanan sekolah rendah bergantung kepada peranan pemimpin dalam mewujudkan iklim sekolah yang positif. Terry. agen moral dan seseorang yang dihormati dalam masyarakat (Couch.

berdasarkan konsep kepemimpinan Transformasional oleh Burns (1978). matlamat. kepemimpinan sekolah juga perlu memberi penekanan kepada usaha ke arah mewujudkan iklim yang kondusif dalam pengajaran dan pembelajaran.81 mempunyai hubungan dengan kepemimpinan antaranya ialah peranan pemimpin sekolah untuk memberi penekanan kepada visi dan misi sekolah yang jelas dari segi falsafah. Salah satu kelebihan dalam . pelaksanaan kurikulum yang cemerlang bagi melengkapkan pelajar dalam menghadapi peperiksaan awam dan mewujudkan hubungan yang mesra dengan komuniti dan persatuan ibu bapa untuk membantu pihak sekolah. Pemimpin sekolah juga perlu merancang pelbagai program ke arah merealisasikan visi dan misi sekolah. Penekanan kepada gaya demokratik dan amalan pengagihan tugas kepada semua guru dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan perlu dipraktikan oleh pemimpin sekolah.4 Kepemimpinan Teori kepemimpinan telah dicetuskan oleh Bass (1985). Asas utama kepemimpinan ini ialah perubahan dan pembangunan subordinat yang seterusnya akan membawa kepada peningkatan pencapaian organisasi (Avalio et al. Malah. penjagaan persekitaran dan keceriaan sekolah. objektif. 2. Penjelasan tersebut kepada guru-guru adalah perlu dalam usaha untuk menyemai. dan moto sekolah.1991). Teori ini menerangkan hubungan yang unik antara pemimpin dan pengikut yang menekankan kepada usaha memenuhi keperluan-keperluan individu dan seterusnya peningkatan dalam pencapaian organisasi (Yammarino & Dubinsky. menghayati dan melaksanakannya bagi meningkatkan pencapaian pelajar.. 1994). peralatan sekolah yang sempurna.

2000). dan komitmen mendapati kepemimpinan Transformasi lebih cenderung kepada pengagihan kuasa dan memotivasikan subordinat manakala kepemimpinan Transaksi hanya memberi tumpuan kepada ganjaran. atau jabatan dalam organisasi. Kepemimpinan Transformasi juga memberi penekanan kepada kepemimpinan berinspirasi. Malah kepemimpinan Transformasi lebih cenderung kepada usaha meningkatkan komitmen subordinat dan peningkatan produktiviti dari segi kualiti (Bass & Avalio. Selain daripada memberi tumpuan kepada aspek pengurusan. Shamir.82 pembangunan subordinat berdasarkan penelitian kepemimpinan Transformasi ialah untuk meningkatkan keberkesanan organisasi melalui peningkatan kepuasan dan komitmen subordinat terhadap organisasi (Bass. mempunyai hubungan yang marginal dengan sikap optimis dan keyakinan. Sebaliknya kepemimpinan Transaksi. Malah kepemimpinan Transformasi juga berusaha membangunkan subordinat dan mengajak mereka untuk . Avolio dan Popper. pengagihan kuasa. Kajian oleh Berson. (2001) yang mengukur kekuatan inspirasi dalam penyataan visi terhadap 141 pemimpin organisasi perniagaan menunjukkan kepemimpian Transformasi dapat menghasilkan penyataan visi yang lebih optimis dan mempunyai keyakinan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Masi dan Cooke (2000) yang membuat perbandingan antara kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi dari aspek motivasi. 1990). kepemimpinan Transformasi juga berusaha untuk meningkatkan kualiti komunikasi dan mengekalkan hubungan dengan kumpulan. Kekuatan aspek inspirasi sebagai tema yang dominan di dalam kepemimpinan Transformasi dapat dikesan melalui penyataan visi organisasi.

1990. pengalaman semasa usia muda dan membinanya sebagai asas kepemimpinan masa depan.. Keadaan ini melibatkan kombinasi pengalaman di tempat kerja atau di rumah dan pengalaman hidup semasa serta role model pemimpin. bagi meningkatkan pencapaian kumpulan dan organisasi (Bass. 1991). 1991). 1997). Trait dalam kepemimpinan Transformasi boleh dipelajari dan dibina dari masa ke semasa dan ianya tidak berlaku berdasarkan peluang yang ada tetapi keputusan tertentu berkecenderungan menyumbang kepada pembinaan kepemimpinan Transformasi (Avalio et al.. merumuskan bahawa guru-guru akan lebih bermotivasi jika mereka dipimpin oleh pentadbir sekolah yang mengamalkan kepemimpian Transformasi (Ingram.. Kajian-kajian lepas menunjukan impak kepemimpinan Transformasi dapat dilihat melalui subordinat. McCall (1998) mendapati kepemimpinan Transformasi mempunyai hubungan dengan kemampuan dalam . organisasi komersial atau perkhidmatan semata-mata. tetapi juga memberi kesan kepada institusi pembelajaran yang kini terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah yang berlaku di sekolah dalam abad ke-21 (Bass. 1993). Dalam kepemimpinan Transformasi. 2000). 1985: Yammarino & Bass. Yammarino et al. subordinat akan sanggup untuk melakukan kerja-kerja tambahan (extra effort). Lenin dan Roosevelt. Hal ini selaras dengan pemerhatian Haas’ (1992) terhadap sejarah kepemimpinan politik seperti Gandhi.83 berubah daripada mementingkan keperluan asas dan keselamatan kepada keperluan yang lebih tinggi iaitu kerjasama dan pembangunan diri (Avalio et al. Seterusnya Bass (2000). Kemampuan kepemimpinan Transformasi untuk meningkatkan pencapaian individu dan kumpulan bukan sahaja terhad kepada bidang ketenteraan. di mana kesemua mereka mempunyai personaliti berasaskan latar belakang.

1994). 2. Leithwood. 1994. 1999). 1997. sensitif terhadap keperluan individu. Kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di mana perbezaan tersebut telah mempengaruhi pencapaian pelajar dalam akademik (Silins. 1993). dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi (Stone. mendorong penglibatan yang aktif dan secara berkumpulan. perkongsian dalam membuat keputusan. minda yang terbuka. kerana ianya merupakan jalan yang terbaik dalam usaha untuk melakukan reformasi di sekolah dan penyusunan semula sistem pendidikan (Bass & Avalio.84 memahami secara mendalam emosi dan keperluan diri subordinat dan seterusnya memotivasikannya dalam usaha untuk mempengaruhi dan mendorong mereka bagi mencapai matlamat organisasi. Kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi merupakan jalan terbaik untuk melakukan perubahan terhadap persekitaran sekolah. 1992). 1993. Kebanyakan penyelidik telah mencadangkan keperluan perubahan kepada gaya kepemimpinan Transformasi. Cheng. Ini adalah kerana kepemimpinan ini mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk mengadaptasikan perubahan situasi secara berterusan (Chou Lin.5 Kepemimpinan dan Sekolah Berkesan Komponen kepemimpinan Transformasi dan Transaksi adalah merupakan tingkah laku kepemimpinan yang lebih berkesan ke arah mewujudkan sekolah berkesan dalam sistem pendidikan masa kini (Button. Kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi mempunyai beberapa kriteria seperti lebih fleksibel. . 2003).

Kebanyakan pemimpin pendidikan belajar untuk melakukan perubahan melalui proses pembelajaran secara individu dan bersifat kolaboratif (Haskin. 1995).85 Dalam keadaan yang praktikal. 1994). mendorong kepada pembangunan dan pengkayaan minda guru dan membantu guru-guru untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Secara tidak langsung. Perkongsian dalam membuat keputusan. 1991). inovatif dan efektif. strategi kepemimpinan Transformasi dapat membantu staf untuk membina dan mengekalkan kolaborasi. Praktis mengagihkan tugas dan kuasa kepada guru-guru oleh kepemimpinan Transformasi sebenarnya tidak memberi kesan atau menyebabkan kepemimpinan sekolah kehilangan kuasa. Blasé. budaya sekolah yang positif dan lebih professional. merujuk kepada Leithwood (1993). bermakna mengagihkan kuasa dan tindakan kepemimpinan seperti ini merupakan kecenderungan yang terdapat di dalam kebanyakan organisasi pendidikan kini (Blasé & Blasé. Keputusan kajian menunjukkan ianya lebih positif daripada negatif. . Anderson & Dungan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa peranan pemimpin sekolah yang mengamalkan kepemimpinan Transformasi di dalam pengurusan sekolah bukanlah sesuatu yang bersifat dominan seperti mana di dalam sistem tradisi (Herman. 1995. 1999). malah dalam masa yang sama mereka akan lebih dihormati dan sentiasa mendapat kerjasama daripada guru-guru (Chou Lin. guru-guru akan dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 1996). Oswald. hal yang demikian dapat meningkatkan kepuasan kerja guru dan seterusnya dapat menjadikan sesebuah sekolah itu lebih berkesan (Blasé. Dapatan kajian menunjukkan kepemimpinan sekolah yang melibatkan guru-guru dalam membuat keputusan. Di sekolah.

Tingkah . manakala kepemimpinan sekolah yang melaksanakan pendekatan autokratik mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar yang rendah dalam akademik (Charles & Karr-Kidwell. 1996). motivasi. Justeru itu pemimpin yang berkesan adalah diharapkan untuk mengubah sesuatu keadaan daripada keadaan yang tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih stabil. 1995. Menurut Chou Lin (1999) kepemimpinan yang berpaksikan kepada komponen Transformasi dan Transaksi merupakan aspek yang penting kepada pemimpin pendidikan kini dalam usaha untuk melakukan perubahan dan menyelesaikan krisis di sekolah. Kepemimpinan Transformasi berkemampuan untuk mengesan dan menyediakan jalan keluar kepada pelbagai masalah yang sedang berlaku. 1996). Kepemimpinan yang berkesan akan membina strateginya untuk berurusan dengan situsasi yang berbeza dan dengan penuh kreativiti (Sergiovanni. mobiliti dan menyelesaikan kerja secara efektif seterusnya menjelmakan visi kepada realiti (Chou Lin. 1993). daripada keadaan yang tidak tersusun kepada lebih sistematik dan daripada kekecewaan kepada penuh harapan. 1999). Lashway. Bennis dan Nanus (1985) menyatakan seseorang yang melakukan perkara yang betul adalah pengurus tetapi seseorang yang membetulkan sesuatu perkara adalah pemimpin. Kepemimpinan Transformasi juga merupakan kepemimpinan yang mempunyai visi (Goldring & Rallis. Tanpa visi seseorang pemimpin tidak akan mempunyai panduan yang jelas ke arah mana sesebuah sekolah harus dibawa dan hanya akan mengekalkan status quo tanpa mobiliti. Ini adalah merupakan peranan kepemimpinan Transformasi dalam membentuk visi. 1996. inisiatif.86 mempunyai pelajar yang ramai memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang. Fergerson & Nochelski.

1999). 1983). 2. Sejarah perkembangan penyelidikan mengenai emosi dan kecerdasan emosi (emotional intelligence) dapat dibahagikan kepada tiga disiplin utama iaitu domain sosiologi. empati (Mehrabian & Epstein. b. 1984. Kajian berkaitan dengan kecerdasan dimulakan oleh Thorndike (1920) dengan membahagikannya kepada tiga komponen iaitu kecerdasan sosial. Strategi pengurusan yang dibina melalui kepemimpinan Transformasi merupakan jalan terbaik untuk mewujudkan sekolah yang berkesan. kejelingkitan emosi (Rafaeli & Sutton. kajian peringkat awal meneliti emosi buruh (Hochschild. 2002b). dan mood (Mayer & Bremer.6 Kecerdasan Emosi Pemimpin. Kajian oleh Lashway (1997) mencadangkan beberapa garis panduan yang sesuai untuk dikuti oleh kepemimpinan sekolah antaranya ialah. Pinder. 1998). 1969). peranan perasaan (Goffman. domain psikologi dan domain kepemimpinan (Weinberger. 1993. Definisi lain berkaitan dengan kecerdasan ialah kepasiti . a. Kajian awal berkaitan dengan emosi adalah dalam bidang sosiologi dan psikologi. c. 1987). emosi dan rasionaliti (Fineman. Dalam bidang sosiologi. 1972).87 laku pemimpin sekolah perlu berubah daripada satu situasi kepada situasi yang lain untuk mengoptimumkan tindakan dan ianya merupakan pra syarat kepada tingkah laku kepemimpinan Transformasional. Manakala dari sudut psikologi. menyeimbangkan antara proses dan hasil dan. 1979. kecerdasan konkrit dan kecerdasan abstrak. menyesuaikan strategi dengan situasi. 1985). kajian-kajian adalah mengenai aspek emosi dan motivasi (Plutchik. membina tingkah laku kepemimpinan yang seimbang.

bukannya melalui guru atau ahli-ahli psikologi. memikir secara rasional dan berbincang secara berkesan berdasarkan persekitarannya (Weschler. Kajiankajian Kohlberg menunjukkan terdapat tiga perbezaan dalam tingkah laku moral.88 individu untuk bertindak mengikut keperluan. Abraham Maslow yang meneliti tentang pencapaian tertinggi manusia. Carl Rogers (1969). sebagai contoh meletakkan kepentingan perasaan. kebanyakan kajian-kajian awal lebih menekankan kepada penyelesaian masalah berkaitan ketakutan dan kegagalan. Secara umumnya kepentingan pendidikan ditumpukan kepada penyelesaian yang bersifat tradisional iaitu yang berasaskan kepada kemahiran kognitif-lojik. kesihatan dan kejayaan dalam kehidupan. Beliau mencadangkan tujuh asas kecerdasan termasuklah kebiasaan mendengar (familiar verbal) dan kemampuan Matematik. analisis dan yang berorientasikan maklumat pendidikan. konkrit kepada yang bersifat abstrak. juga merangkumi dua . Sebelum Maslow. Manusia mula didedahkan kepada konsep kebahagian. pertimbangan dan menggalakan seseorang itu untuk belajar melalui pemerhatian. menumpukan kepada masalah kesihatan dan soal kebahagian hidup. 1958). Konsep lain dalam tahun-tahun 1970an ialah berkaitan dengan pendidikan moral. Selain itu Howard Gardner. Frames of Mind. iaitu prakonvensional. konvensional dan pasca konvensional di mana ianya hampir sama seperti mana yang dicadangkan oleh Jean Piaget iaitu perbezaan tahap kognitif atau pertumbuhan intelektual daripada yang bersifat asas. yang dipopularkan oleh Lawrence Kohlberg daripada Universiti Harvard. pakar psikologi dari Universiti Harvard juga menunjukkan mengenai kepentingan kecerdasan emosi (EI) di dalam bukunya. Pada tahun 1950an.

89 personel variasi yang dikenali sebagai dunia dalaman dan penerimaan sosial. Manakala intrapersonel intelligence berkaitan dengan kemampuan untuk memotivasikan diri yang lahir dalam diri seseorang itu. Penelitian Mayer dan Salovey mendapati sesetengah orang lebih berkemampuan mengurus emosi diri dengan baik seperti dapat mengidentifikasikan perasaan diri sendiri. motivasi diri. Dalam teori multiple intelligence ini juga. dalam tahun 1990. Mayer dan Salovey (1993) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kecerdasan sosial iaitu kemampuan untuk mengamati emosi dirinya sendiri dan emosi orang lain. motivasi. Gardner mencadangkan intelligence atau kecerdasan sebagai kepasiti dalam proses penyelesaian masalah (Gardner. mengkatogerikan persoalan hubungan dengan individu (interpersonel) dan hubungan dengan diri sendiri (intrapersonel) kepada kepada lima asas utama iaitu: kesedaran diri. mengklasifikasikannya . pengurusan emosi. Mayer dan Salovey (1997). istilah kecerdasan emosi telah diteliti pula oleh Mayer dan Salovey secara lebih saintifik untuk memperlihat perbezaan kemampuan seseorang itu dalam aspek emosi. dan mengurus emosinya dalam berhubungan dengan orang lain. empati. perasaan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah-masalah atau isu yang berkaitan dengan emosi. dan cara mereka bekerja. Selanjutnya. Interpersonel intelligence ialah kemampuan untuk memahami orang lain dari aspek motif. 1983). kepada dua bahagian iaitu hubungan dirinya dengan individu-individu lain (interpersonal) dan kecerdasan yang berkaitan dengan diri sendiri (intrapersonel intelligence). Gardner membahagikan kecerdasan sosial (social intelligence) di dalam teori multiple intelligence.

Akhir sekali. Bahagian kedua iaitu kemampuan untuk menilai emosi merangkumi kemampuan menilai emosi dan hubungannya dengan lain-lain bentuk pemikiran seperti rasa dan warna (hubungan ini boleh dikaitkan dengan kerja-kerja seni dan pertukangan) dan menggunakan alasan-alasan emosi dalam penyelesaian masalah. Dalam tahun 1997. pengurusan emosi merangkumi pemahaman mengenai implikasi fakta-fakta sosial berkaitan emosi dan peraturan-peraturan dalam emosi diri sendiri dan orang lain. Menurut Mayer dan Salovey (1997).90 dan menggunakan informasi tersebut sebagai panduan untuk memikir sesuatu tindakan yang bersesuaian.1 mengenai . meliputi kemampuan untuk mengenal pasti perlakuan emosi melalui wajah. muzik dan cerita. Bahagian ketiga iaitu kemampuan berhubungan atau memahami emosi termasuklah kemampuan penyelesaian masalah berkaitan emosi seperti mengetahui jenis emosi yang sesuai atau bersamaan atau bertentangan dan hubungan serta jalan penyelesaiannya. Pembahagian Mayer dan Salovey dapat diteliti dalam Jadual 2. kemampuan untuk menilai emosi. bahagian pertama iaitu kemampuan mental dalam mempersepsi emosi. bahagian ke empat ialah. kemampuan untuk berhubungan dengan subordinat dan kemampuan menyuntik emosi sebagai kaedah untuk membantu memahami emosi dirinya dan orang lain. Pengetahuan mengenai emosi akan dapat meningkatkan keberkesanan kepemimpinan dalam berhubungan dan mempengaruhi subordinat untuk meningkatkan perkembangan intelektual dan keberkesanan organisasi (Mayer & Salovey. Mayer dan Salovey melihat kembali definisi mengenai kecerdasan emosi dan mereka membahagikannya kepada empat bahagian iaitu kemampuan mental dalam mempersepsi emosi. 1997).

Pembahagian kecerdasan emosi daripada yang asas kepada peringkat tertinggi ini memperlihatkan keperluan intergrasi dalam proses psikologikal seseorang individu. Contohnya bahagian yang terendah secara relatifnya mempertimbangkan kemampuan untuk penerimaan dan mempamerkan emosi. 1997).1 Refleksi Kecerdasan Emosi Bahagian 1: Persepsi. • Kemampuan untuk membahagikan antara keperluan dan bukan keperluan. Kajian menunjukkan seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dijangka lebih cepat bertindak dan peka terhadap sesuatu keadaan (Mayer dan Salovey. atau keikhlasan dan yang tidak ikhlas melalui ekspresi perasaan. perasaaan dan pemikiran • Kemampuan untuk menilai emosi orang lain. Jadual 2. kerja-kerja seni dan sebagainya contohnya penggunaan bahasa. suara. Penilaian dan Ekspresi Emosi • Kebolehan untuk memastikan emosi melalui perawakan fizikal. Dalam keadaan yang bertentangan. bahagian yang tertinggi lebih kepada pertimbangan terhadap reflektif emosi. Bahagian 2: Kemampuan Menghubungkan Emosi Dengan Pemikiran • Keutamaan pemikiran emosi melalui pemerhatian kepada informasi-informasi . penampilan diri dan tingkah laku • Kemampuan ekspresi emosi yang sesuai dan menunjukkan keperluan yang bersesuaian dengan perasaan.91 pembahagian Refleksi Kecerdasan Emosi.

Bahagian 3: Menganalisis dan Memahami Emosi: Mengaplikasi Pengetahuan Mengenai Emosi • Kemampuan untuk melabel emosi dan menghubungkan dengan perkataan yang berkaitan dengan emosi itu sendiri seperti hubungan antara perbezaan liking dan loving • Kemampuan untuk menginterpretasi makna emosi berkaitan dengan peristiwa seperti kesedihan disebabkan kehilangan sesuatu benda. • Kemampuan untuk memahami perasaan yang kompleks. perasaan berkaitan dengan kasih sayang atau kebencian yang tidak berbelah bagi seperti kombinasi antara perasaan takut dan terkejut • Kemampuan untuk mengubah situasi emosi seperti daripada perasaan marah kepada rasa puas atau marah kepada rasa malu . mendorong pertimbangan daripada pelbagai sudut pandangan. • Perbezaan bentuk emosi mendorong kepada pendekatan penyelesaian masalah yang lebih spesifik seperti kegembiraan dapat meningkatkan penyebab berbentuk induktif dan kreativiti. • Emosi boleh mengubah perspektif individu daripada bersifat optimis kepada pesimis.92 yang penting • Kemampuan untuk menjelaskan dan mengaplikasikan emosi sebagai bantuan untuk menilai dan membuat pertimbangan berkaitan memori perasaan.

• Kemampuan untuk mengurus emosi dirinya dan emosi orang lain melalui pengurusan emosi dan menggalakkan penerimaan diri. 2. Sejak beberapa lama. 1992). Untuk Menggalakan Perkembangan Intelektual • Kemampuan untuk berhadapan dengan perasaan sama ada diterima atau tidak diterima • Kemampuan membuat refleksi untuk berhadapan atau mentafsir pelbagai emosi • Kemampuan reflektif untuk memerhati emosi yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain seperti melihat sejauh mana kejelasan. 2002). Yukl & Van Fleet. 1997. Kajian-kajian kepimpinan secara tipikalnya tertumpu kepada tingkah laku kepemimpinan. mempengaruhi sesuatu isu. definisi kepemimpinan .7 Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosi Dapatan daripada kajian-kajian yang berkaitan dengan kepemimpinan dan keberkesanan organisasi terus berkembang dari tahun ke setahun.93 Bahagian 4: Reflektif Emosi. Perbezaan cara bagaimana kepemimpinan didefinisikan adalah berkaitan dengan bagaimana pemimpin mengaplikasikan pengaruh mereka dan keputusan daripada tindakan tersebut. pengaruh dan kuasa atau faktor-faktor situasi (situasional factors) (House & Aditya. kesamaan. Kebanyakan definisi berkaitan kepemimpinan adalah berdasarkan kepada rumusan proses yang digunakan oleh seseorang pemimpin itu mempengaruhi subordinat dan dalam meningkatkan hubungan dalam kumpulan atau organisasi (Yukl. tanpa menokoh tambah maklumat yang disampaikan.

94 memberi fokas kepada perspektif kognitif dan rasionaliti. ganjaran material dan tindakan terhadap subordinat (House & Podakoff. ideologi dan kuasa penuh pemimpin merupakan aspek penting dalam teori kepemimpinan. Ianya digunakan bagi menjelaskan aspek asas untuk mempengaruhi . Karismatik dan kepemimpinan Transformasi adalah sebahagian daripada pandangan baru berkaitan teori kepemimpinan. nilai. (1994) menyatakan bahawa teori-teori kepemimpinan sebelum ini sudah ketinggalan kerana ianya tidak memberi gambaran dan petunjuk yang jelas mengenai kesan yang boleh diperolehi oleh pemimpin daripada aspek emosi. namun begitu kebelakangan ini konsep kepemimpinan mula memberi tumpuan kepada aspek emosi yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi subordinat untuk meningkatkan keberkesanan dalam sesebuah organisasi (Yukl. Seterusnya. motivasi. Seterusnya. komunikasi bukan lisan (non-verbal). aspirasi dan komitmen terutamanya kepada struktur. 2002). dan kemantapan dalam organisasi sekolah yang semakin kompleks. persekitaran. Didapati perspektif emosi dapat membantu kepemimpinan mempengaruhi guru dan staf dalam institusi atau organisasi untuk mengorbankan kepentingan diri dalam meningkatkan pencapaian pelajar dan kemajuan pendidikan (Allen. House dan Podsakoff. 2003). Pemahaman mengenai Transformasi organisasi dengan menekankan kepada ideologi psikologi dan nilai moral dapat memberikan kekuatan komitmen daripada pengaruh kognitif. 1971) telah digunakan untuk menjelaskan atau memberi gambaran mengenai kualiti luar biasa (exceptional) dalam kepemimpinan. istilah karisma (Weber. budaya. simbolik dalam gaya kepemimpinan iaitu. Menurut House dan Podsakoff. visi dan kemampuan inspirasi. 1994).

kesanggupan mengambil risiko dan mengeluarkan kos yang tinggi untuk mencapai visi dan berkeyakinan dengan arah atau matlamat yang hendak dicapai. c. Pemimpin karismatik mempunyai . keyakinan yang tinggi dengan disertai kekuatan untuk mempengaruhi berdasarkan nilai dan kepercayaannya. Burns (1978) juga telah menjelaskan kepemimpinan Transformasi sebagai proses di mana pemimpin dan subordinat berusaha untuk mencapai tahap yang tertinggi dalam aspek motivasi dan moral. membentuk matlamat kumpulan dengan cara berkongsi nilai. Selanjutnya. b. Namun begitu definisi kepemimpinan karismatik telah diperluaskan pemahamannya melalui konstruk kepemimpinan Transformasi yang dibina oleh Burns (1978). bekencederungan untuk berkomunikasi dan meletakkan sasaran yang tinggi kepada subordinat (Yukl. a. House (1976) menjelaskan kepemimpinan karismatik ialah mereka yang didapati dapat mempengaruhi subordinat secara tidak langsung.95 persepsi subordinat selain daripada kaedah tradisional atau kuasa yang formal. 1976) telah diperluaskan oleh Conger dan Kanungo (1987) dengan memasukan lebih banyak komponen-komponen tingkah laku kepemimpinan. berkencederungan untuk mempamerkan tingkah laku yang dapat dicontohi oleh subordinat. Proses kepemimpinan ini merupakan proses saling berkepentingan dan saling berhubung antara pemimpin dan subordinat. keperluan bertindak di luar batasan konvensional. Teori kepemimpinan karismatik (House. Pemimpin meneruskan usaha mempengaruhi dan memotivasikan dan . Sehubungan itu terdapat beberapa teori berkaitan karisma telah diketengahkan. 2002). Cabaran kepemimpinan karismatik ialah berkaitan status quo dan memerlukan pembinaan visi masa depan yang jelas. idealisma dan aspirasi dan d.

Kepemimpinan Transaksi menggunakan proses persetujuan. Teori kepemimpinan Transformasi dan Transaksi telah diperluaskan konsepnya oleh Bass (1985). tetapi ianya tidak semestinya diperlukan untuk proses Transformasi (Bass. Kepemimpinan Transformasi berusaha memotivasikan dan meningkatkan komitmen subordinat. Kepemimpinan Transformasi bertentangan dengan kepemimpinan Transaksi di mana dalam kepemimpinan Transaksi subordinat dimotivasikan oleh keperluan individu dalam usaha untuk mendapatkan ganjaran dan mencapai matlamat tertentu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. di mana subordinat berusaha untuk memberi perkhidmatan terbaik bagi mendapatkan ganjaran. Kepemimpinan Transformasi cenderung untuk mengagihkan kuasa kepada subordinat dan hal ini boleh dilihat dalam semua organisasi di pelbagai peringkat. Dalam usaha untuk melihat komponen kepemimpinan yang lebih . Kepemimpinan Transformasi disifatkan sebagai pemimpin yang memotivasikan subordinat bagi memantapkan jangkaan masa depan melalui rangsangan intelektual dan mempengaruhi subordinat untuk mencapai kepuasan diri ke peringkat yang lebih tinggi.96 subordinat mengubah kepada tingkah laku yang diperlukan oleh organisasi (Burns. di mana aspek karisma merupakan suatu keperluan kepada kepemimpinan Transformasi. 1985). Kepemimpinan Transformasi berusaha untuk mempengaruhi subordinat dengan cara menunjukkan idea yang bernas dan nilai-nilai moral seperti liberal. 1992). kebebasan. keadilan. dan tidak mempamerkan perlakuan emosi yang negatif seperti menakut-nakutkan. perasaan cemburu atau irihati (Yukl & Van Fleet. Kepemimpinan Transformasi dibezakan dengan kepemimpinan karismatik. 1978). menggertak. kesamarataan.

1985.97 berkesan. Menurut Sergiovanni (1990) lagi. Namun begitu. 1992. 2000). tingkah laku kepemimpinan Transaksi telah mendapat kritikan dalam kajian-kajian lepas kerana ianya menekankan kepada sistem persetujuan pelaksanaan tugas atau pertukaran antara usaha yang diberikan dengan ganjaran (Bass. 1997). kebanyakan kajian awalnya berkaitan dengan kepemimpinan sekolah menumpukan kepada tingkah laku kepemimpinan Transaksi yang memperlihatkan peranan pengetua sebagai pengurus atau penyelia. Burns. & Jung. Bass dan rakan-rakan telah membina Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Avolio. 1999. 1985. 1990). Sergiovani. Dalam pada itu. Bass. Northouse (1997) menyatakan bahawa tingkah laku kepemimpinan Transaksi merupakan tingkah laku kepemimpinan yang tidak berusaha untuk memenuhi keperluan individu atau menumpukan kepada pembangunan personel subordinat. Bass & Avolio. maklum balas dan dorongan yang negatif serta tindakan pembetulan (Northouse. Kepemimpinan Transaksi merupakan petunjuk kepada model penyeliaan yang memperlihatkan pemerhatian dan pengawalan. Bennis & Nanus. Sergiovanni (1990) juga telah menggambarkan mengenai aplikasi tingkah laku kepemimpinan Transaksi di sekolah sebagai suatu proses di mana pengetua melakukan siri perjanjian pertukaran dengan guru-guru dalam usaha untuk meningkatkan agenda yang telah dipersetujui. 1978. Seterusnya. pertukaran ini berasaskan kepada keperluan ekstrinsik yang asas dan ianya tidak akan . menurut Sergiovanni (1990). tetapi kepada pengekalan perjanjian terhadap apa yang boleh disumbangkan oleh subordinat serta ganjaran yang bakal diperolehi hasil dari usaha tersebut. Selain itu. Leithwood.

mereka yang berjaya menjadi pemimpin koperat dalam masa yang singkat adalah terdiri daripada mereka yang telah berjaya menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi dan dapat meningkatkan kemajuan dalam sesebuah organisasi.8 Kecerdasan Emosi Pemimpin Dan Keberkesanan Organisasi Goleman (1995. mencadangkan kecerdasan emosi pemimpin sebagai jangkaan utama ke atas keberkesanan organisasi dalam membina hubungan yang berterusan dengan pengguna. dan pembekal. 2. 2001) memperlihatkan kejayaan dalam hidup mungkin kebanyakannya bergantung kepada kecerdasan emosi (EI) jika dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ). hubungan antara kecerdasan emosi pemimpin dan keberkesanan organisasi merupakan suatu hubungan yang cukup penting. Chastukhina (2002) menunjukkan pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi lebih empati dan bermotivasi serta lebih . Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Feldman (1999) yang mendapati pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi. Hal ini disokong oleh Weisinger (1998) yang menyatakan bahawa kemahiran analisis. Menurut Weisinger (1998) lagi. Menurut Goleman (1998b). kesetiaan terhadap organisasi dan kompetensi bukanlah sesuatu yang berpanjangan sebagai asas kejayaan seseorang itu dalam pekerjaan. Noyes (2002). Penyelidik lain seperti Bennis (1990) menyatakan tingkah laku kepemimpinan Transaksi memperlihatkan tindakan pengurusan yang lebih bersifat tradisional. mengaplikasikannya dan mempunyai kemahiran sosial yang positif dapat mempengaruhi usaha-usaha rakan dan subordinat dalam meningkatkan kemajuan organisasi.98 memberi kesan yang berpanjangan terutamanya ke atas peningkatan profesionalisma guru.

99 memahami kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan serta berkebolehan mengawal emosinya. keputusan ini mungkin . terdapat banyak kajian yang meneliti keberkesanan sesebuah organisasi kesan dari aspek kecerdasan emosi pemimpinnya (Collin. dan juga juga berdasarkan pendapatan. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa kecerdasan emosi pemimpin adalah merupakan penentu kepada keberkesanan organisasi. kecekalan dan sikap optimis dalam usahanya untuk membina kepercayaan dan kerjasama melalui hubungannya dengan subordinatnya. lebih berwaspada dan berkemampuan untuk memberi maklum balas sebagai kemahiran kepemimpinan yang penting. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Dyer (2001) di mana asas organisasi yang berkesan bergantung kepada pemimpin yang menguasasi kemahiran dalam hubungan manusia. Namun begitu. Penyelidik mendapati. memahami hati nuraini. 2001a). Personaliti dan asas kemampuan (ability-based) telah digunakan sebagai asas untuk mengukur kecerdasan emosi. dapatan kajian tidak menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kemampuan (ability) atau personaliti. Menurut Feldman (1999) identiti kemahiran kecerdasan emosi pemimpin termasuklah memahami emosi dirinya dan orang lain yang merupakan asas penting keberkesanan dalam sesebuah organisasi. Seterusnya. dan memahami bila dan kepada siapa sesuatu tindakan atau tugas itu perlu dilaksanakan. George (2000) menyatakan pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi mungkin boleh menyerap kepada organisasinya semangat. Bass (1990) melihat kemahiran berhubungan dengan orang lain seperti empati. Ianya diukur berdasarkan kepada pelbagai kadar maklum balas subordinat. kedudukan subordinat.

Kajian lain yang mempunyai kaitan dengan kepemimpinan Transformasi ialah penelitian mengenai hubungan kemahiran pengurusan konflik dan kecerdasan emosi berdasarkan Thomas-Kilmann Management of Differences Exercises (MODE) dan EQ-I ke atas 98 individu yang terlibat dalam kerja-kerja pengurusan dan golongan profesional di kawasan metropolitan di California (Malek. 2000).100 disebabkan jumlah sampel yang terlalu kecil dan berkemungkinan instrumen kecerdasan emosi tidak dapat menerangkan kebolehan dan kejayaan eksekutif yang telah terlibat dalam kajian ini (Collins. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan alat ukur EQ-i dan Team Effectiveness Questionnaire. Slater dan Kelloway (2000) yang melihat kompetensi kecerdasan emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi. Manakala kecerdasan emosi pemimpin tidak memberi sebarang impak ke atas pengurusan pengecualian sama ada aktif atau pasif serta kepemimpinan laissez-faire. Selain itu. penelitian Sipsma (2000) terhadap hubungan di antara kecerdasan emosi dan keberkesanan kumpulan (kemahiran lain yang berkaitan dengan kepemimpinan Transformasi) ke atas 71 orang pelajar pascasarjana yang mana mereka diperlukan untuk mengurus secara berkumpulan program pengajian mereka. Dalam kajian oleh Barling. mencetus motivasi dan pertimbangan secara individu. 2001b). Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi dan gaya pengurusan konflik secara kolaboratif. Dapatan kajian oleh Sipsma (2000) mendapati wujud hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi pemimpin dengan keberkesanan organisasi . mendapati kecerdasan emosi pemimpin memberi impak terhadap tiga aspek utama dalam kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik.

2000).101 berdasarkan kerja berkumpulan. optimistik. . Di dalam kajian yang lain berkaitan dengan kejayaan di dalam perniagaan. subskala skor EQ-i berkaitan dengan tanggungjawab sosial. Namun begitu apabila dapatan dibandingkan dengan pencapaian yang tertinggi dan terendah bagi kumpulan kerja. Lees dan Barnard (1999) mengesahkan apabila seseorang pengetua mempamerkan kemampuannya dalam kecerdasan emosi tertentu. Kecerdasan emosi pemimpin menyumbangkan 40% nilai varian di dalam keberkesanan kerja berkumpulan dalam organisasi. di mana terdapat hanya dua kajian untuk mengenal pasti kemahiran kecerdasan emosi dalam kepemimpinan sekolah. Boyatzis (1982) telah mengkaji lebih daripada 2000 orang yang terdiri dari penyelia. saling bergantungan. lebih kurang 20 tahun yang lampau. Walau bagaimana pun kajian mengenai kecerdasan emosi di kalangan pemimpin pendidikan agak jarang. dan keprihatian emosi diri mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian hasil kerja. menunjukkan kecerdasan emosi berdasarkan tanggungjawab sosial. pencapaian kendiri. optimistik dan saling bergantungan mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian (Sitarenios. penelitian Sitarenios (2000). 2001). kepuasan kerja guru dan pencapaian pelajar juga akan meningkat. Selain itu. terhadap 622 pekerja di Business Incentive Corporation berdasarkan instrumen EQ-i. pengurus dan eksekutif di dua belas buah organisasi untuk melihat pencapaian tertinggi di kalangan mereka yang telah mencapai kejayaan secara purata. Dapat kajian beliau menunjukkan empat belas daripada enam belas kriteria pencapaian yang tertinggi adalah berdasarkan kebolehan yang tinggi dalam kecerdasan emosi (Goleman.

102

Seterusnya, Derman (1999) telah meneliti hubungan di antara kecerdasan emosi di kalangan 46 ahli pengurusan yang berjaya di dalam perniagaan di Israel yang berasal dari kalangan keluarga yang mempunyai latar belakang perniagaan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan sama ada min EQ dalam kumpulan pengurusan ditentukan oleh faktor kejayaan atau kegagalan yang berkaitan latar belakang keluarga. Dapatan kajiannya menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi mempunyai hubungan yang signifikan dengan min EQ kumpulan pengurusan dan bukannya EQ dari ahli-ahli keluarga yang berlatar belakangkan perniagaan. Dalam pada itu, Jae (1997) telah meneroka kecerdasan emosi dan kemampuan kognitif sebagai jangkaan kepada pencapaian hasil kerja terhadap 100 orang kakitangan industri perbankan. Analisis korelasi menunjukkan hubungan di antara Total EQ dan pencapaian hasil kerja ialah r = .52 di mana ianya telah menyumbangkan 27% daripada nilai varian. Hubungan di antara kemampuan kognitif dan pencapaian hasil kerja adalah lemah di mana r = .07. Dapatan Jae (1997) menunjukkan EQ merupakan pembolehubah yang kuat untuk menjangkakan kejayaan dalam tugas berbanding dengan IQ. Seterusnya, kajian oleh Banchman, Stein, Campbell dan Sitarenios (2000) yang menggunakan instrumen EQ-i bagi meneliti hubungan di antara kecerdasan emosi dengan kejayaan pengumpulan hutang, mendapati pegawai akaun yang lebih berjaya mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi dalam pencapaian kendiri, empati, pengawalan kendiri dan kebolehsuaian berdasarkan situasi jika dibandingkan dengan pegawai akaun yang tidak berjaya.

103

Selain daripada kajian-kajian yang meneliti impak kecerdasan emosi ke atas pencapaian dan produktiviti organisasi, terdapat juga kajian yang melihat kepada impak kecerdasan emosi pemimpin ke atas subordinat. Setakat ini, terdapat kajian empirikal yang dilakukan oleh Berr, Church, dan Waclawski (2000) yang melihat kepada pemimpin yang mempertimbangkan perasaan dan emosi orang lain dalam membuat keputusan dan perubahan dalam organisasi memperolehi pemeringkatan yang tinggi dari subordinat jika dibandingkan dengan pemimpin yang tidak mengambil berat tentang aspek-aspek tersebut. Hal yang sama juga diperlihatkan melalui kelemahan komunikasi dan kurang rasa hormat subordinat terhadap penyelia (Reichers, Wanous, & Austin, 1997).

2.9

Model Kecerdasan Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan George (2000) menyatakan emosi memainkan peranan penting dalam proses

kepemimpinan dan keputusan kajiannya menunjukkan emosi boleh mempengaruhi keberkesanan sesebuah organisasi. Menurut beliau lagi, teori-teori kepemimpinan tradisional lebih menumpukan kepada keperluan untuk merancang dan memikirkan rasionalnya tanpa mengambil kira pengaruh emosi. Kajian-kajian menunjukkan aspek emosi merupakan aspek penting dalam tingkah laku kepemimpinan Transformasional dalam usaha memotivasikan subordinat untuk menerima matlamat dan nilai dalam sesebuah organisasi (Ashforth & Humphrey, 1995; Bass, 1998; Bass & Avalio, 1994; Conger & Kanungo, 1998; Shamir, House, & Arthur, 1993). Menurut Bass (1998), emosi yang ditunjukkan oleh pemimpin dapat membantu mempengaruhi subordinat bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan kumpulan dalam organisasi. Informasi

104

daripada emosi merupakan proses berkesan yang dapat membantu pemimpin untuk berurusan dengan isu-isu yang kompleks dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan organisasi (George, 2000). Kebanyakan penyelidik mempersoalkan kenapa sesetengah individu menerima tingkah laku kepemimpinan Transformasi dan Transaksi serta sesetengah pemimpin lebih berkesan daripada yang lain (Barling et al., 2000; George, 2000; Judge & Bono, 2000). Terdapat ramai penyelidik menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan petunjuk kepada tingkah laku kepemimpinan Transformasi (Barling et al., 2000; George, 2000; Goleman, 1995, 1998). Malah terdapat beberapa dapatan kajian menunjukkan kecerdasan emosi dan kepemimpinan Transformasional mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan organisasi (Ashforth & Humphrey, 1995; Barling et al., 2000; Gates, 1995; Megerian & Sosik, 1996). Menurut Barling et al., (2000) kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang positif dengan kepemimpinan Transformasi (karismatik, mencetus motivasi, dan penghargaan) Menurut Barling et al., (2000) dan Megerian dan Sosik, (1996) kecerdasan emosi mempunyai banyak pengaruh terhadap teori kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi. Kepemimpinan Transaksi lebih bersifat reaktif dan tidak cenderung kepada hubungan yang bersifat personel atau bersifat empati dalam memenuhi keperluan subordinat (Barling et al., 2000). Kajian lepas menunjukkan kecerdasan emosi dan kepemimpinan mempunyai hubungan dengan tingkah laku subordinat yang dapat memberi kesan kepada pencapaian sesebuah organisasi. Mayer dan Salovey (1997) menunjukkan hubungan teoritikal berdasarkan teori

kepemimpinan Transformasi (karismatik, mencetus motivasi, pertimbangan individu

105

dan merangsang intelektual) dengan kemampuan berasaskan kecerdasan emosi (persepsi emosi, merangsang emosi, memahami emosi dan pengurusan emosi) mempunyai hubungan dengan elemen keberkesanan dalam outcome sesebuah organisasi. dan pencapaian cemerlang

2.10

Model Kepemimpinan dan Pengurusan Emosi Pemimpin yang berkemampuan untuk mengurus emosi dirinya mungkin lebih

cenderung untuk mengawal diri dalam menghadapi situasi atau sesuatu masalah dan lebih dihormati serta diyakini oleh subordinat (Barling et al., 2000; Megerian & Sosik, 1996). Malah menurut George (2000), pemimpin yang dapat mengurus emosi mereka dengan berkesan mempunyai kemampuan untuk menunjukkan tingkah laku yang bersesuaian dengan keperluan emosi subordinat dalam usaha untuk mereka meraih pengaruh dan rasa hormat subordinat. Dalam hal ini, kepemimpinan Transformasi sanggup mengorbankan kepentingan diri (self-sacrificial) mereka

dalam usaha untuk memberi faedah dan kepuasan kepada subordinat dalam organisasi (Bass, 1985). Menurut, Megerian dan Sosik (1996) kepemimpinan yang berkemampuan mengurus emosinya mungkin lebih jitu (apt) dan sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk subordinat. Penelitian Sosik dan Dworakivsky (1998) mendapati kepuasan subordinat terhadap tahap kemampuan pengawasan diri atau kemampuan mengurus emosi dalam kepemimpinan mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku

kepemimpinan karismatik. Oleh itu, pemimpin yang boleh mengurus emosi lebih berjaya menyuntik semangat dan motivasi ke atas subordinatnya (George, 2000).

106

Menurut Mayer dan Salovey (1997), pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi biasanya mampu untuk mengurus emosi dirinya dan orang lain serta dapat mengubah daripada mempamerkan emosi yang negatif kepada emosi yang positif. Menurut George dan Bettenhausen (1990) mood dan emosi pemimpin dalam sesebuah organisasi memberi impak terhadap subordinatnya, di mana pemimpin yang mempunyai mood yang positif mempunyai hubungan yang positif dengan kumpulan subordinat yang bertingkah laku prososial dan hubungan yang negatif dengan kumpulan bertentangan. Dalam hal ini, George (1995) mendapati pemimpin yang menunjukkan mood yang positif akan dapat membimbing subordinat ke arah perkhidmatan yang lebih berkualiti, jika dibandingkan dengan pemimpin yang tidak mempunyai pengalaman dalam mood yang positif. Sehubungan itu, menurut

Goleman (1995) dan Megerian dan Sosik (1996), pemimpin yang dapat mengurus emosi dengan baik mempunyai kelebihan mengurus mood yang negatif dalam usaha mereka untuk menunjukkan mood yang positif terhadap subordinat. Dalam masa yang sama dapat menyuntik semangat serta lebih optimis dalam menghadapi situasi yang tertekan. Pemimpin yang mempunyai kompetensi emosi yang baik adalah mereka yang berjaya menunjukkan tingkah laku dan keyakinan diri yang boleh memberi kesan kepada subordinat (House, 1995; Sosik & Dworakivsky, 1998). Oleh itu, pemimpin yang memahami impak emosi dirinya akan berusaha untuk memperbaiki tingkah laku mereka dalam usaha untuk membina keyakinan diri terhadap subordinat (Sosik & Dworakivsky, 1998). Sehubungan itu, kejayaan pemimpin mengurus hubungan antara

107

satu sama lain dilihat dapat membantu usaha-usaha membentuk tingkah laku bersifat kolektif di kalangan subordinat (Megerian & Sosik, 1996). Selain itu, Magerian dan Sosik, (1996) menyatakan pemimpin yang tidak berjaya mengurus emosi dalam situasi yang kompleks mungkin akan menghadapi kesukaran untuk memberi tumpuan kepada keperluan subordinat. Sebaliknya menurut George (2000), pemimpin yang berkemampuan untuk mengerakan emosi dirinya dalam usaha untuk memenuhi keperluan subordinat akan dilihat sebagai efektif. George (2000) memberi contoh, pemimpin yang berkesan adalah mereka yang berkebolehan mengenal pasti pengalaman emosi yang negatif dalam usaha untuk menyokong keperluan subordinat. Dalam hal ini, pemimpin yang berkesan mempunyai kemampuan untuk lebih berjaya berinteraksi dengan emosi subordinat (Bass, 1990) dan berkemahiran dalam mengurus hubungan (Magerian & Sosik,

1996). Selain itu, Warech dan Smither (1998) mendapati kemampuan pemimpin mengawasi atau membina emosinya mempunyai hubungan yang positif dengan keberkesanan dalam pengurusan perhubungan. Pengurusan emosi individu yang baik juga berjaya untuk menyelesaikan konflik dalam sesuatu situasi tertentu (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000b). Menurut Bass (1998) dimensi rangsangan intelektual melibatkan persoalan status quo dan pembinaan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang tertentu. Dalam hal ini, pemimpin yang berkebolehan mengawal emosi diri atau menonjolkan mood yang positif akan lebih gemar untuk berhadapan dengan pemikiran kreatif dan inovatif serta akan berusaha mendorong pemikiran intelektual di kalangan subordinat (Isen, Daubman, & Nowicki, 1987). Oleh itu, pemimpin yang

menyatakan aspek sosial atau emosi merupakan elemen utama dalam hubungan antara pemimpin dan subordinat dalam . 2000). pemimpin yang berkesan dan berpengetahuan dalam pengurusan emosi akan memberi impak kepada moodnya dan mampu menyesuaikan dengan sesuatu situasi atau keadaan (George. Bass (1990). 1999). Ciarrochi. 2. 2000).11 Kompetensi Emosi dan Kepemimpinan Pelbagai kajian telah menunjukkan bahawa kompetensi emosi memainkan peranan penting dalam kepemimpinan dan mempengaruhi tingkah laku pemimpin yang efektif (George. Dalam pada itu.108 berjaya dalam pengurusan emosi diri dan menggalakan pengalaman yang positif akan lebih berjaya dalam penyelesaian masalah dan mempunyai pemikiran yang bersifat inovatif (George. 2000. (2000) mendapati individu yang mempunyai skor yang tinggi terhadap kemampuan kecerdasan emosi cenderung kepada mood yang positif bila mana mereka berada antara mood yang positif dan negatif. 1996). dan Caputi. Chan. 2000). Hal ini akan terhasil daripada mood positif yang ditunjukan oleh pemimpin (Magerian & Sosik. 1991). Sosik & Megerian. Pemimpin yang berkebolehan meningkatkan kecerdasan emosi lebih berkemampuan memperbaiki emosinya dalam usaha untuk membina pemikiran yang kreatif bagi meningkatkan keberkesanan organisasi (George. Pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam mengurus emosi dirinya dan orang lain mungkin akan lebih berkesan merangsang intelektual subordinatnya dalam usaha untuk menimbulkan semangat dan kreativiti. Individu yang berada dalam mood yang positif cenderung kepada kegembiraan. mengingati informasi yang positif dan akan membantu antara satu sama lain (George.

(2000) penyelidik sering kali mempersoalkan kenapa sesetengah individu dalam organisasi dapat menerima kepemimpinan Transformasi dan apakah yang menyebabkan sesetengah pemimpin lebih efektif daripada yang lain?. 2000). 1996).109 kepemimpinan. 1998). Menurut Barling et al. Hal ini dibuktikan melalui kajian yang dilakukan . (2000) dan Judge dan Bono. Goleman. kebanyakan teori-teori kepemimpinan tradisional menghubungkan aspek-aspek seperti perancangan. Menurut Ashforth dan Humprey.. (1995) dan Bass. berfikir secara rasional dan sebagainya dengan keberkesanan kepemimpinan organisasi tanpa mengambil kira pengaruh emosi. Malah keberkesanan kepemimpinan Transformasional dapat diukur melalui proses emosi yang penting dalam hubungan pemimpin-subordinat (Ashforth & Humphrey. (1998) aspek kompetensi emosi relevan dengan pemimpin Transformasi dalam usaha kepemimpinan organisasi menyemai nilai-nilai moral dan etika serta memotivasikan subordinat untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Dalam situasi yang realiti. 1995. pemimpin dalam pelbagai organisasi berhadapan dengan subordinat yang mana sudah tentu akan melibatkan persoalan emosi (George. Menurut George (2000) informasi emosi subordinat dapat memberi panduan kepada kepemimpinan organisasi untuk bertindak dan memberi perhatian terhadap pelbagai informasi atau isu yang kompleks yang memerlukan perhatian segera. 1998). 2000. kepemimpinan dapat mempengaruhi subordinat dengan mewujudkan hubungan yang lebih berkualiti dan seterusnya akan dapat meningkatkan keberkesanan kerja-keja berkumpulan atau kolaboratif dalam organisasi (Bass. Kajian juga telah membuktikan bahawa kecerdasan emosi mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan Transformasi (Barling et al. Namun begitu.. Magerian & Sosik. Melalui kompetensi emosi.

Ini adalah kerana. mempunyai keyakinan diri dan ketepatan dalam penilaian kendiri (Dulewicz & Higgs.11.110 Barling et al. Kepemimpinan Transformasi juga . kepemimpinan yang mempunyai sifat-sifat tersebut lebih dihormati dan disanjung oleh subordinat (Barling et al. 2000). 2. Malah menurut Barling et al. 2000. berwibawa dan mempamerkan tingkah laku yang dapat dicontohi oleh subordinat.1 Kelompok Kesedaran diri a) Karismatik Menurut Bass (1985) karismatik merupakan sifat dan tingkah laku kepemimpinan yang unggul. menurut Watkin (2000) kepemimpinan yang mempunyai kompetensi kesedaran diri. (2000) dan Megerian dan Sosik. mempunyai keyakinan diri dan berwibawa. George. 2000) yang mana.. Kepemimpinan yang mempunyai kompetensi kesedaran diri iaitu kesedaran yang bersifat umum terhadap emosi dirinya dan kesannya terhadap orang yang berada di sekelilingnya. lebih memahami perasaan dirinya. menjadikan aspek emosi sebagai panduan untuk membuat keputusan. (1996) aspek kompetensi emosi dapat membezakan antara kepemimpinan Transformasi dengan kepemimpinan Transaksi yang mana dalam kepemimpinan Transaksi ganjaran kepada subordinat lebih diutamakan untuk meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi.. bersikap realistik terhadap kemampuan diri dan orang lain.. berkeyakinan. mencetus motivasi). (2000) yang menunjukkan bahawa kompetensi emosi mempunyai hubungan yang positif dengan kepemimpinan Transformasi (karismatik.

Menurut Mayer dan Salovey (1997). berpegang atas keputusan dan kepercayaan sendiri. 1997. Mereka juga berkemampuan untuk membuat keputusan yang sulit dan mampu untuk menghadapi sebarang tentangan terhadap keputusan yang dibuat. (1993) menyatakan kepemimpinan Transformasi akan berusaha untuk mempamerkan keyakinan diri melalui komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan untuk mempengaruhi subordinat bagi mencapai matlamat organisasi. Menurut Goleman (1998) kompetensi keyakinan diri merupakan kemampuan pemimpin mengenali kekuatan dirinya... b) Mencetus Motivasi Shamir et al. pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik akan berkecenderungan untuk mengawal emosi dirinya dan akan lebih berhati-hati terhadap emosi subordinat. Kompetensi kesedaran diri ini didapati dapat mempengaruhi subordinat menerima dan menghayati visi organisasi dengan lebih berkesan (George. pemimpin yang mempunyai kompetensi kesedaran emosi diri dan berjaya mengawal emosi dirinya akan dapat meningkatkan keberkesanan dalam kepemimpinannya. 2000). 2000. 1989). 1985). Kajian menunjukkan pemimpin yang mempunyai kompetensi kesedaran diri yang baik akan lebih berkesan mempengaruhi subordinat (Atwater & Yammarino.111 mempamerkan tingkah laku berinovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani oleh subordinat (Shamir et al. 1993). Pemimpin secara tepat dapat menilai emosi dirinya dan emosi . Wasielewski. Bass & Yammarino. Individu pemimpin yang dapat memperlihatkan kompetensi kesedaran diri yang baik akan lebih berkeyakinan dalam usahanya menyemai nilai-nilai organisasi terhadap subordinat dan memberi lebih kefahaman mengenai identiti dan misi organisasi (George. Bagi Roush dan Awater (1992).

lebih berhati-hati terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. belajar daripada pengalaman. pemimpin yang mempunyai kemahiran dalam ketepatan penilaian kendiri. Menurut Mayer et al. lebih terbuka terhadap sebarang kritikan dan maklum balas.. bersifat reflektif.112 subordinat. terus belajar. dapat bertindak pada masa yang sesuai. (2000c). mantap dalam pembangunan diri. c) Pertimbangan Individu Kompetensi kesedaran diri adalah merupakan komponen penting dalam kepemimpinan Transformasi yang berhadapan dengan pertimbangan individu. Kepemimpinan yang menguasai kompetensi ini sensitif tentang keperluan subordinat dan didapati berkesan menentukan aspek-aspek yang diperlukan oleh subordinat untuk pembangunan diri dan seterusnya dapat meningkatkan keberkesanan organisasi (George. Menurut Goleman (1998). Kepemimpinan Transformasi cenderung untuk melibatkan tindakan balas emosi terhadap subordinatnya dalam usaha untuk menyemai dan memberi keyakinan tentang aspek-aspek yang terkandung dalam visi organisasi (Bass. didapati mempunyai hubungan yang positif dengan penerimaan subordinat (George. 2000). Visi organisasi yang dapat dinyatakan dengan penuh perasaan dan tidak berdasarkan penerangan yang bersifat teknikal semata-mata akan lebih berkesan mempengaruhi subordinat (Megerian & Sosik. . berkebolehan dan bersemangat. 1985). kepemimpinan yang dapat mempamerkan emosi dirinya didapati mampu berkomunikasi dengan penuh perasaan. 2000). 1996).

Kajian menunjukkan emosi yang ditunjukkan oleh pemimpin akan memberi impak terhadap subordinat dan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap keberkesanan kepemimpinannya (Lewis. 1985). Sosik & Megerian. Pemimpin yang dapat menilai secara tepat emosi orang lain cenderung lebih berkesan dalam interaksi dengan pekerjanya (Mayer et al. perasaan gementar dan tahap keselesaan menjadi kurang (Lewis. 1996. murung. (1997) pemimpin yang mempunyai kesedaran emosi diri akan lebih berhati-hati terhadap emosinya dan impak emosinya terhadap orang lain. Malah pemimpin yang mempamerkan emosi yang neutral dilihat lebih berkesan berbanding dengan pemimpin yang menunjukkan emosi yang negatif seperti rasa marah atau sedih (Lewis. malah lebih peka terhadap keperluan subordinatnya (Mayer & Gaher. Pemimpin yang mempunyai kompetensi emosi tersebut lebih berjaya mengawal hubungannya dengan orang lain (Sosik & Megerian. 1999). 2000). 1999). sikap bengis dan sebagainya akan memberi kesan yang negatif terhadap emosi subordinat seperti sedih.. 2000). d) Merangsang Intelektual Merangsang intelektual ialah dimensi kepemimpinan Transformasi yang sentiasa memberi dorongan kepada subordinat untuk berfikiran secara kritis dan inovatif. Apabila seseorang ketua eksekutif atau CEO menunjukkan emosi yang negatif seperti kemarahan. Kepemimpinan yang menguasai kompetensi kesedaran diri akan lebih berkeyakinan.113 Menurut Mayer dan Salovey. 2000b). 2000). bersemangat dan mampu mengenali situasi yang dapat mendorong pemikiran imaginatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah (Megerian . melihat sesuatu perkara mengikut perspektif yang baru dalam menyelesaikan masalah (Bass.

berdasarkan sifat-sifat bukan lisan yang ditunjukkan oleh subordinat didapati merupakan aspek yang menentukan keberkesanan kepemimpinan dalam merangsang intelektual subordinat (George. Kesedaran sosial merupakan kompetensi yang kritikal kepada kepemimpinan Transformasi. politik dan polisi yang terdapat di sekitar mereka. Menurut Barling et al. 1982. Menurut George (2000).. Kepemimpinan Transformasi yang menguasai kompetensi kesedaran sosial akan berkemampuan untuk melonjak perkembangan dan persefahaman antara ahliahli dalam organisasi (Goleman 1995).11. Pengetahuan ini akan dapat digunakan sebagai satu strategi untuk mengubah atau membuat perubahan dalam organisasi. Boyatzis dan Sala (2004) mendefinisikan kompetensi kesedaran sosial sebagai mentafsirkan emosi semasa ahli-ahli dalam kumpulan dan kuasa dalam perhubungan. orientasi khidmat dan empati (Boyatzis.2 Kelompok Kesedaran Sosial. Selain itu.114 & Sosik. mengetahui situasi yang sesuai. (2000) dan George. 1996). Goleman 1995). mereka juga akan menggunakan pengalaman emosi yang positif untuk meningkatkan fungsi dan . 2000). a) Karismatik Kelompok kompetensi kesedaran sosial ini merangkumi kesedaran organisasi. 2. (2000) kompetensi kesedaran emosi diri merupakan aspek penting dalam kepemimpinan Transformasi di mana mereka akan lebih berhati-hati terhadap emosi diri dan emosi orang lain dalam usaha untuk mencetus kreativiti dalam penyelesaikan masalah. Kompetensi ini memerlukan setiap pemimpin dalam organisasi memahami budaya.

lebih empati dan seterusnya menggunakan maklumat tersebut untuk membuat keputusan bagi meningkatkan keperluan dan kepuasan subordinat (George. 2000). 1999). Dengan maklumat emosi. 2000. Seterusnya. Sosik & Megerian. 2000.115 pencapaian organisasi. 2000). 1985). 2000). Dalam hal ini. Selain itu. pemimpin akan berjaya untuk mempromosikan visi organisasi kepada subordinat (George. b) Dalam Mencetus Motivasi usaha untuk mempengaruhi dan memotivasikan subordinat. menurut Ashforth dan Humprey. kepemimpinan Transformasi akan menggunakan emosi untuk meningkatkan proses kognitif mengenai sesuatu peristiwa atau isu untuk meningkatkan komitmen terhadap organisasi (George. (1995) pemimpin akan menggunakan kandungan emosi di dalam cerita-cerita atau mitos dalam usahanya untuk berkomunikasi mengenai nilai dan kepercayaan berkaitan organisasi di kalangan subordinat. Megerian & Sosik. membina sikap yang lebih optimis dan bersemangat di kalangan subordinat (Bass. usaha untuk meningkatkan proses kognitif dapat membantu kepemimpinan menerangkan dengan lebih jelas mengenai visi organisasi (George. Melalui kesedaran sosial. c) Pertimbangan Individu dan Merangsang Intelektual Untuk memperlihat dan mempraktiskan pertimbangan secara individu. 1996). dan pada masa yang sama akan mendapat kepercayaan dan dihormati oleh subordinat (karismatik). mereka dapat menilai secara tepat emosi subordinatnya. Pemimpin akan menggunakan aspek kesedaran sosial untuk menentukan penyebab dan tindakan pada masa depan (George. kepemimpinan Transformasi akan bertindak sebagai mentor dan akan memberi .

pemimpin mungkin menggunakan emosinya secara terus untuk menumpukan perhatian terhadap keutamaan masalah yang perlu diselesaikan (George. 2000). Pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang mempunyai kesedaran sosial yang tinggi dalam usahanya untuk memenuhi keperluan dan mempromosikan pengalaman yang positif di kalangan subordinat (George. 1985). Kepemimpinan yang dapat mengawal emosi diri akan lebih berkemampuan menyelaraskan tingkah lakunya bagi memenuhi keperluan emosi subordinat dan mereka lebih disanjungi serta dihormati oleh subordinat (George. 1996). 2000)... lebih dihormati dan disanjung oleh subordinat (Barling et al.11. Pemimpin yang mempunyai kesedaran organisasi dan orientasi khidmat lebih berkemahiran dalam menggunakan emosinya untuk merangsang intelektual di kalangan subordinat. 2. Kepemimpinan yang mempunyai sifat empati dan kesedaran organisasi yang tinggi mampu untuk menggunakan emosinya dalam menjana pemikiran yang kritikal (Mayer et al. Mereka juga akan lebih komited . 2000). Kepemimpinan Transformasi akan mengutamakan kepentingan organisasi mendahului kepentingan diri (Bass. Dalam pada itu.3 a) Kelompok Pengurusan Diri Karismatik Kepemimpinan yang mempunyai kompetensi emosi dalam pengurusan diri akan dapat mengawal dirinya dalam situasi yang tertekan seterusnya menjadi role model. 2000). Megerian & Sosik. Pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam pengawalan emosi diri akan dapat mengorbankan kepentingan diri untuk kecemerlangan organisasi (Megerian & Sosik. 1996).116 sokongan kepada subordinat. 2000.

(1995) dan Sosik dan Dworakivky. bersikap telus. . Megerian & Sosik. Sosik dan Dworakivsky (1998) mendapati kompetensi pengurusan diri mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku karismatik. lebih bersemangat dan optimis dalam situasisituasi yang tertekan (Goleman. kebolehsuaian dan optimis lebih berjaya mencetus motivasi dan menyuntik semangat terhadap subordinatnya (George. Menurut House. (1998) kepemimpinan yang berkesan cenderung mempamerkan sikap optimis. 1997).117 terhadap moral dan nilai (Megerian dan Sosik. berinisiatif dan berkeyakinan. Tahap kompetensi pengurusan diri yang tinggi dapat membantu pemimpin mengawal emosi diri yang negatif dalam usaha untuk memperlihatkan emosi yang positif terhadap subordinatnya dan secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi subordinat. 1996). Kecerdasan emosi individu cenderung kepada pengawalan emosi dirinya dan orang lain melalui pengurangan ekspresi emosi yang negatif dan peningkatan emosi yang positif. 1995. George dan Bettenhausen (1990) mendapati mood yang positif mempunyai kaitan dengan kumpulan prososial dan hubungan yang negatif dengan kumpulan yang menyisihkan diri dari masyarakat. Pemimpin perlu meningkatkan pengawalan emosi diri dalam usaha untuk memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja serta komitmen subordinat (Sosik & Dworakivsky. b) Mencetus Motivasi Pemimpin yang boleh mengawal emosi dirinya. 2000). 1996). Mood atau emosi pemimpin boleh memberi impak terhadap subordinatnya (Mayer & Salovey. Pemimpin yang memahami impak emosi dirinya akan bertindak memperbaiki tingkah lakunya dalam usaha untuk mempamerkan imej yang lebih berkeyakinan diri.

2000b). Untuk meningkatkan motivasi subordinat dan kecemerlangan organisasi. Daubman. Pemimpin yang berkesan berkebolehan untuk berinteraksi dengan jayanya dan mengetahui keperluan subordinat (Bass. d) Merangsang Intelektual Merangsang intelektual melibatkan persoalan status quo dan pembinaan pendekatan yang baru untuk berurusan dengan situasi yang bermasalah (Bass. Pemimpin yang berkemampuan mengawal emosi dirinya lebih berkecenderungan berhadapan dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif dan dapat mendorong pemikiran yang sama di kalangan subordinat (Isen. berorientasikan pencapaian.. . 1990) dan cenderung untuk lebih berinisiatif (Megerian & Sosik. 1996). 2000). sebagai contoh pemimpin yang berkesan sepatutnya berkebolehan untuk menghubungkan dirinya dengan pengalaman emosi yang positif dalam usahanya untuk memenuhi keperluan subordinat. Warech dan Smither (1998) mendapati pemimpin yang mempunyai kemampuan mengenal pasti emosi dirinya mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian. c) Pertimbangan Individu Pemimpin yang tidak berjaya mengawal emosinya dalam situasi yang kompleks akan menghadapi masalah untuk memberi tumpuan kepada keperluan subordinatnya (Megerian & Sosik. 1998). 1996). 1996). & Nowicki. Pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam pengawalan emosi diri berkebolehan memenuhi keperluan subordinat dan dilihat sebagai lebih berkesan (George. Tahap yang tinggi dalam pengawalan emosi diri juga menghasilkan kemampuan untuk menyelesaikan situasi-situasi konflik (Mayer et al. pemimpin organisasi perlu bersikap telus. kebolehsuaian dan menggalakan kerjasama di kalangan subordinat (Megerian & Sosik.118 1988). 1987).

2000). Individu yang berada dalam mood yang positif cenderung menghasilkan kepelbagaian inovasi.119 Oleh itu. 2000. pengaruh dan . 1999). untuk menggalakan emosi yang positif dan menggalakan pemikiran inovatif dalam penyelesaian masalah. Termasuk dalam kelompok kompetensi ini ialah membangunkan orang lain. apabila ianya berada di antara mood yang positif dan negatif. pengurusan konflik.. 2000. Pemimpin yang berkebolahan untuk meningkatkan kecerdasan emosi akan berkemampuan memperbaiki emosinya dalam usaha untuk meningkatkan pemikiran kreatif berkaitan fungsi organisasi (George. seseorang pemimpin akan lebih berjaya jika menguasai kompetensi pengurusan diri yang baik (George. mengingati maklumat yang positif dan bersedia untuk membantu orang lain (George.4 a) Pengurusan Perhubungan Karismatik Kompetensi pengurusan perhubungan merupakan dimensi kompetensi emosi yang penting kepada pemimpin untuk memperlihatkan tingkah laku karismatik dalam usaha meraih kepercayaan dan keyakinan subordinat (Barling et al. Menurut Megerian & Sosik. (1996) kepemimpinan yang mempunyai kompetensi pengurusan diri lebih efektif dalam merangsang intelektual subordinat dan kesannya akan mewujudkan emosi yang lebih positif dalam usaha untuk meningkatkan semangat dan kreativiti subordinat. Sosik & Megerian. pemangkin perubahan. Ciarrochi et al. 2. kepemimpinan berinspirasi.11. 1991).. George. (2000) mendapati individu yang mempunyai skor yang tinggi berasaskan kompetensi pengurusan diri cenderung kepada menghasilkan mood yang positif. 2000).

120 kerjasama berkumpulan (Boyatzis. 1993) menegaskan bahawa pemimpin perlu berpegang kepada nilai-nilai yang selaras. 1994. Suntikan inspirasi lebih merupakan pengurusan Transaksi di mana pemimpin berusaha membantu individu bagi mencapai visi organisasi tanpa paksaan (Boyatzis & Sala. 2000). 1995). 2004) dan dapat bertindak sebagai role model (Barling et al. House & Arthur. Goleman. Kemampuan untuk memainkan peranan di tiga tahap tersebut dinyatakan oleh Boyatzis dan Sala. Paglis & Green.. b) Mencetus Motivasi Di dalam sesebuah organisasi. Seterusnya Paglis dan Green (2002) menyatakan pemimpin sebagai agen perubahan memainkan peranan di dalam tiga tahap iaitu. bermotivasi dan meyediakan suasana kerja yang menarik. Dengan kemampuan untuk mengetuai perubahan. dan mengatasi sebarang masalah untuk membuat perubahan. mendapat komitmen daripada subordinat. mempunyai visi yang jelas. mempunyai penuh kepercayaan. (2004) sebagai pengurusan perubahan. 1992. dan beraspirasi terhadap kumpulan yang dipimpin. Pada masa yang sama subordinat akan memandang pemimpin sebagai seorang yang bermoral dan beretika (George. . peranan pemimpin sebagai pemotivasi dan agen perubahan adalah penting (Capowski. pembentukan visi. Subordinat akan menerima dan menghormati pemimpin yang berinspirasi iaitu sebagai role model atau kepemimpinan melalui teladan. 2000). Di dalam teori kepemimpinan karismatik (Shamir. 2002). yakin dengan apa yang dilakukan dan akan tetap patuh kepada intergritinya. Pemimpin yang mempunyai kompetensi di dalam pengurusan perhubungan akan berpegang kepada kebenaran.

pemangkin perubahan. Kompetensi emosi membolehkan seseorang pemimpin mampu untuk lebih felksibel dan boleh menerima perubahan atau kebolehsuaian apabila mereka berusaha untuk membuat perubahan (Boyatzis & Sala. Kemampuan pemimpin memahami impak tingkah laku emosinya terhadap subordinat dan kemampuannya mengawal situasi-situasi tertentu adalah penting dalam usaha pemimpin untuk mendapat maklum . Menurut Barling et al. berinspirasi.. (2000) dan George (2000). Sesuatu perubahan tidak akan berlaku tanpa kebolehsuaian. berkebolehan mengurus konflik dan dapat menunjukkan kemampuannya membantu dan mendorong mereka untuk membincangkan masalah-masalah yang dihadapi. 2004).121 disertai dengan kemampuan untuk lebih felksibel dan kebolehsuaian. 1994). Bass (1998) menyatakan pemimpin yang tinggi tahap pertimbangan secara individu cenderung kepada mempunyai hubungan yang positif dengan pekerjanya. melalui pengurusan perhubungan yang baik. Kompetensi pengurusan perhubungan menjurus kepada membangunkan orang lain dan kerjasama berkumpulan menunjukkan pemimpin sanggup melakukan Transformasi dan sentiasa berusaha memenuhi keperluan subordinat sebagai individu dalam usaha meningkatkan pencapaian organisasi (Spencer & Spencer. 1998). c) Pertimbangan Individu Dimensi pertimbangan secara individu dalam kepemimpinan Transformasi memperlihatkan tumpuan kepada keperluan subordinat dan pembangunan matlamat organisasi (Bass & Avalio. seseorang pemimpin itu akan mempunyai kemampuan memahami emosi subordinat dan berinteraksi dalam suasana yang positif bagi meningkatkan dan mencapai matlamat organisasi.

2000). Pemahaman ini penting kerana subordinat mungkin tidak menunjukkan perasaan yang benar dalam situasi tertentu dalam usaha untuk menunjukkan proses sosial yang bersesuaian dan ini merupakan sesuatu yang penting kepada pemimpin (George.1 Umur Kajian yang telah dilakukan oleh Hay Group North American pada tahun 2002 ke atas 34. Pemimpin yang berkesan yang berkebolehan menentukan antara emosi yang asli dan yang tidak asli dan menentukan perbezaan emosi yang nyata dengan apa yang ditunjukkan (George.12 Demografi dan Kompetensi Emosi 2. 2000). 2000). . 1996). 377 responden untuk melihat kompetensi emosi ke atas ktiteria demografi. 2. & Gillbert.122 balas daripada subordinatnya. Connelly. Pemimpin yang dapat mengurus perhubungan seperti kerjasama berkumpulan. Apabila pemimpin berkebolehan memahami emosi subordinatnya. pengurusan konflik dan pengaruh lebih berkemahiran dalam penyelesaian masalah dan mendorong subordinat untuk berhadapan dengan aktiviti penyelesaian masalah yang lebih kreatif (George. ianya akan dapat membimbing atau memberi perhatian dalam keadaan-keadaan yang kritikal (Megerian & Sosik. Pemimpin yang berkesan dalam pengurusan konflik dan penyelesaian masalah lebih memahami orang lain dalam sistem sosialnya (Zaccaro. d) Merangsang Intelektual Kompetensi emosi dari aspek pengurusan perhubungan juga didapati dapat merangsang intelektual di kalangan subordinat. Mumford.12. 2000). Marks.

12. Menurut Goleman (1998). kecerdasan emosi seseorang itu semakin meningkat apabila ianya meningkat dewasa. (2006) terhadap pengetuapengetua di daerah Montana di Amerika Syarikat bagi melihat kesan kecerdasan emosi ke atas keberkesanan kepemimpinan pengetua. Hal yang sama juga telah ditunjukan oleh Click. Caruso dan Salovey (1999) menyatakan pentadbir wanita mempunyai kelebihan berbanding dengan lelaki di dalam kecerdasan emosi.123 Kajian dilakukan berdasarkan intrumen ECI. Bar-On (2000) mendapati kumpulan yang berumur lebih tua memperolehi skor Emotional Quotient Inventory yang lebih tinggi daripada golongan muda. Cavallo dan Brienza . Hasil kajian beliau mendapati pelajar yang lebih berusia memperolehi skor aggregat yang lebih tinggi dalam kemahiran sosial dan kecerdasan emosi. Individu yang berumur akhir 40an dan awal 50an. memperolehi skor yang lebih tinggi. Menurut Sala (2002) peningkatan umur seseorang akan membawa kepada pembinaan dan peningkatan dalam kompetensi emosi. menunjukkan umur pengetua tidak memberi kesan yang signifikan ke atas kecerdasan emosi. Dapatan kajian tersebut menunjukkan kelompok-kelompok ECI mempunyai hubungan yang signifikan dengan umur responden (Sala. (2002) yang mengkaji kecerdasan emosi dengan pengalaman pentadbiran di kalangan 85 orang pelajar program sarjana pentadbiran pendidikan di universiti East Tennessee. 2. 2004).2 Jantina Mayer. Bar-On (2000) mendapati kecerdasan emosi akan meningkat selari dengan peningkatan umur seseorang itu. 2002). Namun begitu. Ini adalah kerana kematangan kompetensi emosi seseorang itu adalah melalui pembelajaran dan pengalaman hidup (Boyatzis & Sala. kajian yang dilakukan oleh Cook.

dan kesetiaan terhadap organisasi. pengurus wanita memperolehi skor yang lebih tinggi daripada pengurus lelaki dalam kompetensi. pemangkin perubahan. kesedaran sosial dan kemahiran sosial. Kajian Boyatzis dan Sala (2004) berdasarkan instrumen ECI mendapati wanita memperolehi skor yang lebih tinggi daripada lelaki dalam kompetensi emosi iaitu kesedaran diri.124 (2002) yang menjalankan kajian ke atas 358 orang pengurus Johnson and Johnson Consumer dan Personel Care Group mendapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam kompetensi emosi berdasarkan jantina. kesedaran emosi diri. kajian Rivera (2003) ke atas kumpulan lelaki dan wanita Puerto Rican yang bekerja sepenuh masa atau sambilan yang juga belajar secara sambilan di kolej. membangun orang lain. Selain itu. keyakinan. ketepatan penilaian kendiri. pengurus wanita hanya lebih tinggi skor dalam kompetensi kebolehsuaian dan orientasi khidmat berdasarkan penilaian yang dibuat oleh penyelia. prihatin. orientasi khidmat. pengurusan diri. orientasi khidmat. kesedaran emosi diri. kepemimpinan berinspirasi. Berdasarkan instrumen ECI yang dinilai oleh rakan. kesedaran organisasi. prihatin. kebolehpercayaan. . pengawalan emosi diri. Manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lelaki dan perempuan berdasarkan laporan keseluruhan kajian ini. orientasi khidmat. kebolehsuaian. Namun begitu wanita telah memperolehi skor dalam sembilan aspek kompetensi lebih tinggi dari lelaki di rumah daripada di tempat kerja iaitu keyakinan diri. berdasarkan instrumen ECI-U. Namun begitu. dan komunikasi. Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam kompetensi emosi antara pekerja lelaki dan perempuan di mana responden lelaki yang bekerja memperolehi skor yang lebih tinggi dari wanita dalam lapan aspek kompetensi di tempat kerja berbanding di rumah iaitu.

Dengan kata lain. (2003) yang mengkaji perbezaan jantina berkaitan gaya kepemimpinan Transformasi dan hubunganya dengan kompetensi emosi di kalangan pengurus organisasi. pentadbir wanita lebih berhati-hati berkaitan emosi. Namun begitu. di mana responden wanita memperolehi skor yang lebih tinggi dalam kompetensi emosi berbanding dengan pengurus-pengurus lelaki. Walau pun begitu pentadbir lelaki menunjukkan penampilan diri yang lebih baik. tetapi beliau tidak meyatakan beberapa perbezaan tersebut dalam pemfaktoran komponen. lebih empati. Secara umumnya jika dilihat kadar ukuran antara lelaki dan wanita. dapat mengawal stress. membina hubungan interpersonel yang baik dan lebih mengambil berat mengenai hubungan sosial daripada pentadbir lelaki. kurang kebergantungan. Hal yang sama juga ditunjukan oleh Mandell dan Pherwani. Dalam teori yang dikemukakan oleh BarOn. 1997). Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di dalam skor kecerdasan emosi berdasarkan jantina. berdasakan teori kompetensi emosi pemimpin oleh Goleman (1995). terdapat banyak persamaan yang wujud daripada perbezaan berkaitan dengan kecerdasan emosi. lebih fleksibel dan optimis jika dibandingkan dengan pentadbir wanita. menurut Bar-On (2000) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pentadbir lelaki dan perempuan berkaitan keseluruhan aspek emosi dan kompetensi sosial. pengurusan konflik. dan kerjasama kumpulan. dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik.125 komunikasi. . tidak wujud perbezaan antara jantina berkaitan dengan kecerdasan emosi (Bar-On.

Di Amerika Latin. organisasi kesihatan. Boyatzis dan McKee (2002) menganalisa data daripada 500 model kompetensi (termasuklah IBM. PepsiCo. institusi akademik dan agensi kerajaan. Kajian terhadap 2. untuk menentukan tahap kejayaan yang berkaitan dengan . Selain itu. pengurus dan eksekutif mendapati separuh daripada 16 kemampuan berkaitan kejayaan adalah berkaitan dengan kompetensi emosi (Goleman.126 2. kajian juga mendapati kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejayaan pemimpin dalam pelbagai organisasi.12. 2002). Fernandez-Araoz (2001) menjalankan kajian terhadap 200 orang eksekutif. dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengalaman berdasarkan tahun berkhidmat dengan skor aggregat kompetensi kecerdasan emosi (ECI). Lucent.3 Pengalaman Kerja Kajian lain oleh Crick (2002) yang melihat hubungan di antara pengalaman berdasarkan tahun berkhidmat di dalam pentadbiran dengan skor kecerdasan emosi di kalangan pelajar yang mengikuti program sarjana pentadbiran pendidikan di East Tennessee University.000 orang penyelia. 1998). Skor kecerdasan emosi bagi pelajar mempunyai pengalaman setahun atau lebih dalam pentadbiran yang berada pada kedudukan sederhana manakala bagi pelajar yang tidak berpengalaman dalam pentadbiran majoriti memperolehi skor kecerdasan emosi yang rendah (Crick. British Airway dan Credit Suisee First Boston) mendapati terdapat perbezaan yang ketara berkaitan dengan komponen global. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapat perbezaan kira-kira 85% dalam profile pekerja yang cemerlang jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kanan dalam organisasi. Goleman.

mempunyai hubungan dengan pengalaman kerja. Kajian juga menentukan bahawa geografi. umur dan jumlah jam bekerja tidak mempunyai hubungan dengan kejayaan perkerjaan bagi seseorang rekrut (Bar-On. (2005). Menurut Morrison (2002) aspek kecerdasan emosi merupakan elemen penting yang menyumbang kepada wujudnya hubungan . Selain itu. Handley. etnik. Kajian terhadap 1. menunjukkan pencapaian yang tinggi adalah berkaitan dengan ketinggian kecerdasan emosi daripada mereka yang lemah dalam kecerdasan emosi. & Fund. Bagi eksekutif yang dikenal pasti sebagai gagal. Perbezaan yang ketara antara eksekutif yang berjaya dan eksekutif yang gagal ialah kecerdasan emosi. 2006). (2002) melihat kepada kepentingan kecerdasan emosi kepemimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan keberkesanan sekolah dalam era pascamodernisasi dan perkembangan pendidikan yang semakin kompleks. jantina. dan IQ. Kebanyakan mereka lemah dalam keseluruhan kecerdasan emosi.13 Teori Dan Model-Model Kecerdasan Emosi Pemimpin 2.1 Teori Kompleksiti Sekolah (Complexity School Theory) Kerangka teori complexity school oleh Morrison. 2. pengalaman kerja dan yang ketiga ialah IQ. Bagi eksekutif yang berjaya aspek yang mempunyai hubungan yang signifikan ialah kecerdasan emosi.127 pengalaman kerja dan tahap kecerdasan emosi.13. pendidikan. 171 rekrut tentera udara. Beliau menggunakan IQ sebagai asas penilaian melalui kaedah temu duga. kajian yang sama juga ke atas 315 pengurus di Jepun dan German yang dikendalikan oleh Goleman mempunyai dapatan yang sama dengan Cherniss dan Goleman.

sanggup berkorban untuk mencapai kepuasan dalam hasil kerja). Pemusatan hubungan antara pemimpin dan subordinat merupakan suatu bentuk baru dalam proses demokrasi dan pengagihan kepemimpinan dalam sesebuah organisasi yang semakin kompleks (Goleman. mengawal situasi perhubungan yang sensitif dan mewujudkan hubungan yang lebih berkesan dengan subordinat (Beatty.128 yang efektif antara pemimpin dan subordinat dalam sesebuah organisasi. Kecerdasan emosi pemimpin dapat mewujudkan rangkaian hubungan dan suasana kerja yang lebih menarik dalam organisasi (Palmer et al.. Kecerdasan emosi melibatkan kemampuan pemimpin untuk mengawal diri sendiri. pengurusan emosi. pengawalan diri. Fullan. 2001). Kecerdasan emosi adalah kemahiran mengawal emosi. Menurut Salovey dan Mayer (1990) kecerdasan emosi pada asasnya merupakan kemampuan seseorang itu mengawal emosi dirinya dan emosi orang lain dan menjadikanya sebagai panduan untuk mengawal perlakuan dalam pengurusan organisasi. 2001). (1993) merumuskan kecerdasan emosi merangkumi tindakan memahami diri sendiri. 2000) dan merupakan petunjuk utama keberkesanan kepemimpinan. terutamanya dalam masyarakat sekolah yang semakin kompleks (Tolle. Mayer dan Salovey. 2000). 1999. memahami emosi orang lain dan mengaplikasikannya dalam berhubungan sesama manusia. perlunya suatu agenda dalam kepemimpinan sekolah ke arah mewujudkan suatu ethos atau iklim yang bersesuaian dalam sesebuah organisasi (Morrison. 2002). Sehubungan itu. . empati. dan mewujudkan keberkesanan dalam proses berhubungan dengan orang lain. memotivasi diri (mengarahkan emosi ke arah pencapaian matlamat.

129 Menurut Goleman et al. Pembentukan pengetahuan dan kepemimpinan saling berkaitan yang mana interaksi antara variabel tersebut berlandaskan iklim dan persekitaran organisasi yang semakin kompleks.. 3) Keperihatinan sosial: empati. 1) Kesedaran diri: kesedaran emosi diri. agen perubahan. membangunkan kepakaran subordinat. pengurusan konflik. menurut McLuskey (1997) kecerdasan emosi boleh dibina di sekolah yang merupakan pusat utama penyuburan dan pembinaan ilmu. berorientasikan pencapaian dan berinisiatif. dan berorientasikan perkhidmatan.. Kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati kecerdasan emosi sepatutnya diajar dan dipraktikkan di sekolah dan tidak terbatas kepada aspek kepemimpinan semata-mata. komunikasi. Pemimpin yang mempunyai . AbiSamra. mengukuhkan perhubungan antara subordinat. 5) Bermotivasi: berkerja bukan semata-mata bermatlamat kewangan atau status dan berusaha untuk mencapai matlamat organisasi tanpa mengenal erti kegagalan atau kekecewaan. bertimbangrasa. 4) Kemahiran sosial: pemimpin yang mempunyai vision. 2000) iaitu. 1995. 2000). berpengaruh. keinginan untuk berubah. (1995). keinsafan diri dan keyakinan diri 2) Pengurusan diri: Pengawalan diri. Stein & Book. keprihatinan dalam berorganisasi. kerjasama kumpulan dan pengagihan tugas. Faktor yang menyebabkan kecerdasan emosi semakin penting ialah kerana masalah salah laku dan disiplin di kalangan pelajar sekolah yang semakin meningkat (Goleman. rasa penuh yakin. Selain itu. 2000. kecerdasan emosi dapat bahagikan kepada lima katogeri (Barling et al.

Dapatan menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi merangkumi empati dan hubungan interpersonal dikesan dalam tingkah laku kepemimpinan Transformasi dan Transaksi. 2001). 2002. dan elemen asas kepemimpinan . 2001).130 kecerdasan emosi mempunyai kemampuan untuk mewujudkan iklim sekolah yang lebih selamat (Beatty. Jadual 2.2.. Oleh itu. Menurut Beatty (2001) emosi tidak boleh dinafikan keperluannya malah ianya merupakan sesuatu yang cukup penting kepada pembentukan tingkah laku kepemimpinan di sekolah. memperlihatkan hubungan antara tingkah laku kepemimpinan dan kecerdasan emosi berdasarkan attribusi dalam kepemimpinan Transformasi dan Transaksi yang dibina oleh (Bass. 2002). 1998) dan andaian kecerdasan emosi oleh Goleman (Barling et al. 2000). Beatty. Dapatan menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi Transformasi dan Transaksi (Morrison. aspek emosi merupakan agenda penting di sekolah (Morrison.

jika mereka dapat mempamerkan pelbagai tingkah laku kepemimpinan. .131 Jadual 2.21 0. mencetus motivasi dan pertimbangan individu. (2000) lagi.05 Jadual 2.18 -0.44* -0..2 Tingkah laku Kepemimpinan Dan Kecerdasan Emosi Dimensi kepemimpinan Transformasi Karismatik Mencetus Motivasi Merangsang intelektual Pertimbangan individu Dimensi Kepemimpinan Transaksi Ganjaran luar jangka Pengurusan pengecualian: aktif Pengurusan pengecualian: Pasif Laissez-faire *p < 0.49* mempunyai hubungan yang positif dengan kecerdasan emosi manakala tingkah laku kepemimpinan Transaksi mempunyai hubungan yang negatif dengan kecerdasan emosi. tidak semestinya kepemimpinan Transformasi dapat meningkatkan kecerdasan emosi atau sebaliknya.2 menunjukkan tingkah laku kepemimpinan Transformasi 0.01 -0.56* 0. Hubungan tersebut jelas menunjukkan bahawa kecerdasan emosi membatasi tiga aspek utama kepemimpinan Transformasi iaitu merangsang intelektual.27 Kecerdasan Emosi 0.35* 0. Barling et al. Menurut Barling et al. (2000) meyatakan seseorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan dihormati oleh subordinat.

Selain itu. Menurut Goleman (1998a) kecerdasan emosi merupakan pemahaman yang mendalam mengenai ‘kekuatan. Bar-On (1997) melihat kecerdasan emosi sebagai salah satu aspek dalam kesejahteraan psikologi dan merupakan faktor penting untuk kejayaan dalam hidup seseorang individu.2 Model Goleman Dan Bar-On. membahagikan kecerdasan emosi kepada empat Goleman (2001) bahagian iaitu kesedaran diri. pemilihan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan di sekolah juga perlu diambil kira. keperluan dan arah haluan emosi’ termasuklah keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Gibbs (1995) dan Tran (1998) telah menegaskan kecerdasan emosi merupakan elemen penting dalam menghasilkan kepemimpinan yang berkesan. Gibb. 2001). pengurusan diri dan kemahiran sosial. Tiga daripada empat bahagian tersebut menfokuskan kepada pengetahuan diri iaitu yang membezakan antara kecerdasan emosi dengan Intelectual Quotient (IQ). 2. Bar-On (1997) memberi tumpuan kepada lima dimensi . Oleh itu nilai moral perlu dibahaskan untuk menjadikannya sebagai sebahagian daripada aspek kepemimpinan dalam pendidikan (Fullan.13. kekurangan. Goleman (1998b) menyatakan lain-lain attribusi seperti personaliti dan motivasi merupakan sebahagian daripada kecerdasan emosi. Bukanlah sesuatu yang amat mudah untuk menerima dan menyelesaikan masalah kepemimpinan melalui kecerdasan emosi tanpa perlu mengambil kira dimensi moral (Fullan. kesedaran sosial. 2001. Kemahiran emosi boleh mempengaruhi subordinat untuk terus maju dan bukannya bertujuan untuk mengeksplotasi mereka. Dalam pada itu. 1995).132 Dalam pada itu.

. ujian-ujian realistik dan kebolehubahan. Penerimaan dikaitkan dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Salovey dan Mayer (1990) merupakan orang yang terawal membina dan mendefinisikan konsep kecerdasan emosi iaitu ‘kemampuan untuk melihat perasaan dan emosi dalam diri sendiri dan diri orang lain. pengurusan stress dan mood secara umum. menggunakannya sebagai sumber maklumat atau panduan untuk membina strategi dan cara bertindak’ (hal. kesempurnaan diri dan berdikari. kemampuan memberi pandangan. memahami dan peka terhadap perkembangan emosi. b. dorongan. kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan emosi yang diperlukan semasa berkomunikasi dengan dirinya dan orang lain serta mempengaruhi proses kognitif. memahaminya dalam usaha untuk mencerap kecenderungan . menilai dan mengekspresi emosi melalui proses pengamatan dan penghayatan emosi diri dan orang lain. Manakala empati. Pertimbangan stress dihubungkan dengan kawalan impulse seperti kegembiraan dan optimis untuk mencapai mood secara umum. penerimaan.13.133 utama iaitu hubungan dengan diri (intrapersonal). tanggungjawab sosial dan hubungan antara individu merupakan dimensi interpersonal. hubungan dengan orang lain (interpersonal). 189). Dimensi intrapersonel dihubungkan dengan kesedaran emosi. 2. di mana kedua-duanya melihat aspek emosi bukan sahaja dari segi definisi atau makna tetapi faktor penyebab kepada kecerdasan emosi. c. muhasabah diri. kemampuan menganalisa. Mayer dan Salovey (1997) menyatakan kebanyakan kerangka teoritikal kecerdasan emosi boleh dirumuskan kepada empat bahagian iaitu: a.3 Model Mayer Dan Salovey. Model Bar-On. adalah selari dengan model Goleman.

2003a. Kellet et al. 2003) . Van Velsor & Leslie.4 Model Kecerdasan Emosi Dan Kepemimpinan. Kecerdasan emosi pemimpin dikenal pasti sebagai petunjuk kepada kejayaan dan keberkesanan dalam kepemimpinan (Cherniss. 2002). Bass (1990a) menyatakan terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan keberkesanan pembangunan organisasi dan pengurusan. Terdapat beberapa penyelidik yang melihat kepentingan emosi dalam proses kepemimpinan (Ashkanasy & Tse. Yukl (2002) melihat pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang positif lebih terurus. 2004) terutamanya bagi pemimpin utama dalam organisasi (Dulewicz & Higgs. Van Rooy & Viswesvaran. percanggahan dalam emosi. Brief & Weiss. pengawalan diri yang baik dan kurang mementingkan diri jika dibandingkan dengan kepemimpinan yang lemah kecerdasan emosi. 1988. 1995). dan d.13. 2000. 2. kurang tekanan psikologi dan mereka akan lebih berhati-hati terhadap kelemahan dan kekuatan diri. tidak bersifat defensif dan berorientasikan perkembangan. (2002) menyatakan kecerdasan emosi pemimpin seperti sikap empati oleh pemimpin memberi kesan terhadap persepsi individu terhadap keberkesanan organisasi. kemampuan untuk membentuk emosi sama ada secara berhadapan atau tidak dan menilai emosi bagi tujuan mempromosi perubahan dari situasi negatif kepada situasi bersifat positif. Kajian menunjukkan ketidakstabilan emosi merupakan salah satu aspek yang menjadi petunjuk kepada kegagalan pengurusan pada peringkat menengah dan tertinggi (Lombardo & McCauley.134 emosi. dan rangkaian-rangkaian emosi.

2003). . empati. pengharapan dan intuitif. Humphrey dan Sleeth (2002) mendapati empati merupakan petunjuk penting terhadap keberkesanan kepemimpinan di mana ia merupakan asas kepada pembentukan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan servant. persepsi. 194).13. Page & Wong. Greenleaf (1977) menyatakan kepemimpinan servant mampu untuk mengaplikasikan kecerdasan emosi dalam kepemimpinan mereka seperti memberi inspirasi. Kincaid.135 dan keberkesanan kepemimpinannya merentasi perbezaan budaya (Shipper. Ianya melibatkan proses dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan pengalaman yang berulang-ulang terhadap diri sendiri. Rotondo. & Hoffman. dan aptitude yang rasional terhadap perkhidmatan. Merriam-Webster (2005) melihat empati sebagai gerak hati berdasarkan pengalaman. Goleman (1998b) menjelaskan bahawa kompentensi emosi dalam kepemimpinan merupakan suatu aspek yang boleh dipelajari dalam usaha untuk lebih memahami subordinat dalam pelaksanaan tugas dan tindakan dalam sesebuah organisasi. ‘empati merupakan kriteria asas kepada tingkah laku dan kecerdasan emosi’ (hal. Kellett. 2000). 2003. Kajian-kajian menunjukkan terdapat tiga pembolehubah yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku kepemimpinan servant iaitu perkhidmatan. Menurut Salovey dan Mayer (1990). pengagihan kuasa dan visi (Dennis & Winston.5 Model Kecerdasan Emosi Dan Kepemimpinan Servant Model ini dikemukakan oleh Winston dan Hartsfield (2004) yang telah memperlihatkan wujudnya persamaan antara konsep kecerdasan emosi dan kepemimpinan servant. proses memikir. 2. refleksi.

Ini adalah kerana kecerdasan emosi pemimpin akan memberi impak terhadap keberkesanan kepemimpinan dan kemajuan atau keberkesanan organisasi. menggunakan kuasa untuk kepentingan diri dan mereka yang kurang dorongan akan hanya mengiakan sesuatu perkara yang diputuskan (Goleman.136 menyelami perasaan dan pengalaman diri dan orang lain tanpa perlu mengetahui objektif atau berkomunikasi dengan mereka. Cherniss dan Goleman (2001) menambah bahawa kecerdasan emosi pemimpin akan mempengaruhi keberkesanan . Ashforth dan Humphrey (1995) menyatakan pengalaman kerja subordinat tidak boleh dipisahkan dengan emosi pemimpin dalam sesebuah organisasi. Aronfreed (1970) melihat komunikasi non-verbal seperti kecaman atau pengamatan dalam hubungan sosial boleh menTransformasikan perasaan empati terhadap individu yang lain. Rapisarda (2002) menyatakan individu yang boleh menjelaskan perasaan orang lain. mampu untuk membina ikatan sosial dengan lebih baik dan berkesan. Kecerdasan emosi akan meningkatkan kapasiti kepemimpinan servant untuk membina iklim organisasi yang baik dan cemerlang. Selain itu. Kebanyakan orang akan cuba untuk mengambil kesempatan. Kenyataan ini secara tidak langsung mengesahkan impak emosi pemimpin terhadap kehidupan atau tugas subordinat seharian. adalah amat penting pemimpin membina kecerdasan emosi yang positif dalam sesebuah organisasi bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan intergriti dalam kepemimpinanya tetapi juga memberi kekuatan kepada sesebuah organisasi. Kebiasaannya perkara-perkara yang tidak baik dalam sesebuah organisasi akan mempengaruhi tingkah laku subordinat. Menurut Goleman (1998a). 1998a).

di mana kecerdasan emosi pemimpin yang positif dilihat dapat mewujudkan kesan yang positif terhadap iklim sesebuah organisasi. Seterusnya. yang telah membentuk Organizational Leadership Assessment (OLA) bagi mengukur iklim kepemimpinan servant daripada perspektif subordinat dalam organisasi menunjukkan terdapat enam asas pembentukan iklim kepemimpinan servant iaitu menilai pekerja. Hal ini berlaku melalui pengambilan dan sekatan kecekapan pekerja. membina komuniti. menyediakan kepemimpinan yang positif dan perkongsian kepemimpinan. Goleman (2001) juga telah mencadangkan bahawa kemahiran dalam kecerdasan emosi seperti empati memainkan peranan penting untuk memberi perkhidmatan kepada orang ramai. pengagihan kuasa dan pembinaan kendiri. membina kemahiran pekerja. Laub (1999) juga mencadangkan bahawa organisasi boleh membina . inovasi dan kreativiti. Varca (2004) melihat kecerdasan emosi pemimpin sebagai aspek kompentensi dalam kepemimpinan bagi meningkatkan keberkesanan tugas oleh subordinat. perkhidmatan yang berkualiti dan kepercayaan pelanggan. Menurut Laub (1999). kerja kumpulan. Goleman menjelaskan kemampuan mengenal pasti perkara yang diperlukan atau tidak dan menghubungkan dengan perkhidmatan atau keluaran yang bersesuaian merupakan strategi empati untuk menuju kepada kecemerlangan. Menurut Bardzil dan Slaski (2003) dapatan daripada kajiannya mencadangkan kecerdasan emosi pemimpin yang positif akan dapat menyediakan kondisi iklim organisasi yang positif dan dapat meningkatkan kepuasan perkhidmatan subordinat terhadap organisasi.137 sesebuah organisasi. Selain itu. menunjukkan kebenaran. moral serta kesihatan pekerja yang baik. produktivi dan kecekapan.

Human Relations.1 Model Kecerdasan Emosi Dan Kepemimpinan Servant Sumber: Ashforth. 48(2). (1995). melalui budaya pemikiran kepemimpinan servant di mana ianya akan dapat memaksimakan mutu kumpulan kerja dan kepemimpinan yang terbaik.E. Persepsi subordinat Perkhidmatan. Kepemimpinan yang mempunyai kecerdasan emosi cenderung kepada menyediakan faedah perkhidmatan yang lebih menarik untuk kepentingan subordinat berbanding dengan keperluan diri pemimpin tersebut. 2. R.H. Penelitian Schutte et al.6 Model Kecerdasan Emosi: Pemimpin Dan Perkhidmatan.138 iklim yang lebih sihat. dan Humphrey. memberi perkhidmatan yang berpotensi dengan mengorbankan faedah kendiri.. pemimpin dan perkhidmatan mendapati terdapat hubungan di antara kecerdasan emosi pemimpin dan perkhidmatan yang disediakan. Emotion in the workplace: A reappraisal.. Pengagihan kuasa Kecerdasan emosi pemimpin Persepsi Kumpulan kerja ke atas kepemimpinan servant Rajah 2. Kepemimpinan servant cenderung menyediakan kemudahan dan perkhidmtan yang terbaik melalui not seeking recognition. B. dan melihat . 97-125. (2001) berkaitan kecerdasan emosi. belajar daripada subordinat.13.

Collins (2001a) menjelaskan karektor pemimpin dapat dinilai melalui kesanggupan mereka untuk berkorban dan melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan bersama.139 aspek kepemimpinan lebih penting daripada kedudukan mereka dalam organisasi (Page & Wong. Dalam hal ini juga. Greenleaf (1977) mendapati kepemimpinan servant lebih mengutamakan perkhidmatan yang telah terbentuk dalam dirinya. bersifat empati dan lebih memahami dan bertanggungjawab terhadap perasaan orang lain. ide dan pengaruh perasaan subordinat terhadap diri mereka. Kecerdasan emosi membolehkan kepemimpinan servant membuat pilihan dan tindakan yang tidak terlalu ekstrim. Kajian Carmeli (2003). Seterusnya. 2003). Chan. Choi dan Mai-Dalton (1998) . (2002). Selain itu. mendapati kecerdasan emosi mempunyai hubungan dengan sikap mementingkan kesejahteraan orang lain daripada diri mereka. 2000). Kecerdasan emosi dapat meningkatkan stamina kepemimpinan dan stamina untuk berkorban demi perkhidmatan dan organisasi. Kepemimpinan servant mampu memberi tumpuan kepada perasaannya sendiri dalam memberi khidmat yang diperlukan oleh orang lain (Winston. Wong dan Law. menyatakan kecerdasan emosi pemimpin didapati mempunyai hubungan dengan kepuasan terhadap hasil kerja dan kemampuan subordinat untuk mengendalikan stress (Cherniss. terhadap pengurus-pengurus kanan. malah memahami perasaan dirinya sendiri sebagai sebahagian daripada tugasnya. & Caputi. 2000). pengurusan mood dan tahap esteem diri yang tinggi (Ciarrochi. kepemimpinan servant belajar dan memimpin subordinat berdasarkan pengalaman. Ini bermakna. 2003a).

perancangan. Dimensi ini penting kerana kemampuan untuk meningkatkan pencapaian. 2003). Mandell & Pherwani. Caruso. Mayer dan Salovey (2001) melihat pemimpin yang menggunakan kecerdasan emosi dalam segala tindakan akan dapat ‘membuat keputusan. dan menjana . Pengagihan tugas ini antaranya ialah melalui penurunan kuasa. Kajian menunjukkan kecerdasan emosi pemimpin mempengaruhi laku kepemimpinan Transformasi dari aspek pertimbangan tingkah individu (Leban & Zulauf. lebih realistik dan mempunyai objektif yang jelas. 2.140 mencadangkan pengorbanan dari kepemimpinan akan mendapat tindak balas positif dari subordinat dan ianya merupakan faedah timbal balas.7 Model Kecerdasan Emosi Pemimpin Dan Pengagihan Tugas. 2004. tanggongjawab dan keyakinan kepada subordinat. seperti memberikan tanggungjawab dan kepuasan kepada subordinat dalam melaksanakan tugas.13. Hal ini sudah tentu dapat memandu subordinat untuk lebih berusaha mencapai matlamat organisasi. Winston (2003) menyatakan kepemimpinan servant perlu mengagihkan kuasa atau tugas kepada subordinat dalam usaha meningkatkan kejayaan dan mencapai visi organisasi. kekuasaan dan tanggungjawab dengan niat yang ikhlas terhadap dirinya dan orang lain. pertumbuhan dan pembangunan dalam sesebuah organisasi memerlukan kesungguhan dari subordinatnya (Bass & Avolio. Menurut Melrose (1995) pengagihan kuasa atau tugas. 1994). Dalam hal ini. Goleman (1998a) menyatakan keprihatinan seseorang pemimpin terhadap emosi dirinya dan orang lain akan dapat membantu meraka membuat keputusan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan.

Malouff. 2002). Kecerdasan emosi pemimpin servant akan dapat membantu mereka dalam proses pengagihan kuasa. Howatson-Jones. memerlukan pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi yang positif. lebih bertanggongjawab dan berkongsi sumber dan maklumat. menghargai sumbangan dan penglibatan subordinat terutamanya dalam proses menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam organisasi. Ba Banutu-Gomex (2004) melihat persaingan di kalangan pemimpin servant untuk menjadi “hero makers” melalui pemasaran idea kumpulan. lebih bertanggongjawab. Buchen (1998) menyatakan pertukaran kuasa merupakan misi yang terpenting kepada kepemimpinan servant untuk mengagihkan tugas kepada subordinat. meningkatkan produktiviti. menggalakkan subordinat berfikir tanpa merayu untuk berbuat demikian. 2002. Situasi ini akan dapat mendorong subordinat untuk meningkatkan peranan dan mutu kerja dalam organisasi (Wong & Law. & Hollander. McKenley. Kecerdasan emosi pemimpin didapati memberi impak yang positif kepada harga diri dan mewujudkan situasi emosi yang lebih selesa kepada pemimpin (Schutte. serta membentuk kumpulan kerja.141 idea dari pelbagai sudut melalui minda yang terbuka’. mengatasi kekangan dan masalah dalaman. Ini adalah kerana kecerdasan emosi pemimpin yang positif dapat membantu mereka mengatasi sebarang masalah dalam organisasi. Subordinat akan merasa diri mereka dihargai dan bermotivasi serta selesa untuk digerakkan bagi mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan. . 2004). Simunek.

2003).13. dan menyuntik perubahan. membina hubungan antara masa kini dengan masa akan datang.8 Model Kecerdasan Emosi Pemimpin Dan Visi Organisasi Kajian-kajian menunjukkan terdapat hubungan di antara kecerdasan emosi pemimpin dengan tingkah laku kepemimpinan Transformasi iaitu dari aspek karismatik dan mencetus motivasi dalam usaha untuk mencapai visi seperti mana yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi (Hartsfield. Greenleaf (1977) menyatakan kepemimpinan servant mampu untuk melihat dan menilai kosep kepemimpinan yang diperlukan oleh subordinat sama ada yang dapat diperhatikan atau tidak. Goleman (1998a) menerangkan empati merupakan sebahagian daripada intuitif emosi dalam usaha untuk mencapai visi dan pemimpin perlu peka serta memahami subordinat daripada perlbagai sudut. Kecerdasan emosi . mewujudkan persaingan yang sihat dan kerjasama dalam satu kumpulan bagi mencapai matlamat organisasi. memantapkan kualiti pencapaian. 2004. 2003. menjadi role model dan lebih mementingkan keperluan subordinat dalam usaha merealisasikan visi organisasi. individu dan keperluan organisasi dalam usaha untuk mencapai visi dan meujudkan kecemerlangan organisasi. Mandell & Pherwani. Bass dan Avolio (1994) menjelaskan inspirasi motivasi merupakan kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi dan berkongsi visi dalam usaha mempengaruhi subordinat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan lebih bermakna. Leban & Zulauf. Menurut Wong dan Law. Seterusnya.142 2. (2002) pemimpin perlu memahami keperluan dirinya. Karismatik merupakan keupayaan pemimpin mempengaruhi subordinat untuk sama-sama berkongsi risiko. Nanus (1992) menyatakan visi mampu mempengaruhi dan menggerakkan manusia.

9 Model Kecerdasan Emosi Dan Keberkesanan Organisasi Kecerdasan emosi dapat membantu pemimpin meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi (Cherniss & Goleman. Kajian Williams (1994) mendapati kepemimpinan yang mempunyai kecerdasan emosi yang positif dapat mendorong subordinat untuk memberi komitmen dan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Kecerdasan emosi menyediakan kemahiran sosial bagi membolehkan pemimpin bersama-sama subordinat mencapai visi dan matlamat organisasi. Tetapi sejauh manakah kepemimpinan dapat membantu ke arah pencapaian tersebut secara keseluruhannya masih menjadi persoalan. inisiatif dan perubahan pengurusan.143 membimbing kepemimpinan servant untuk memantapkan arah tujuan yang boleh diikuti. Goleman (1998a) menyatakan kecerdasan emosi dapat membina kemahiran sosial dan dapat membantu pemimpin untuk bertindak. kemampuan untuk melakukan inovasi. 2005). Menurut Goleman. fleksibel dalam melakukan tugas harian. sikap . 2. kolaboratif dan perkongsian matlamat dapat membantu pemimpin mendorong subordinat untuk bertindak. kemahiran sosial seperti kemahiran mendengar dan menghargai mesej.13. Situasi ini dapat dihasilkan melalui kejayaan kepemimpinan yang mempunyai kompentansi kecerdasan emosi membina iklim organisasi yang menjadi asas kepada keberkesanan organisasi seperti mewujudkan suasana komunikasi yang berkesan. Ini adalah kerana segala tindakan dan pelaksanaan tugas pemimpin dapat dilaksanakan dengan jaya melalui orang lain dan kemahiran sosial membantu pemimpin untuk mencapai matlamat tersebut. membina rangkaian perhubungan. bimbingan dan inspirasi.

guru-guru akan cenderung demoralized dan kepuasan hasil kerja serta pencapaian akademik pelajar akan menurun (Hay & McBer. Kepemimpinan sekolah yang berkesan bukan sahaja dapat membina iklim dan budaya kerja yang kondusif untuk meningkatkan pencapaian pelajar tetapi dapat merubah pemikiran dan persepsi guru-guru supaya lebih berfokas kepada visi dan misi sekolah dan mewujudkan semangat kemuafakatan dalam sesebuah sekolah. 2000). mempamerkan variasi kecerdasan emosi yang positif akan berjaya mendorong guru untuk sentiasa bersikap lebih positif. bekerja lebih masa (extra effort) seterusnya dapat meningkatkan kepuasan kerja melalui peningkatan pencapaian akademik pelajar. Tagiuri & Litwin. Kepemimpinan sekolah yang memahami perasaan subordinat dan bersifat empati memberi kesan yang positif terhadap hubungan guru dan pelajar secara tidak langsung. 1968. 1968). Penelitian Lees dan Barnard (1999) terhadap budaya kerja guru-guru dalam bilik darjah. mendapati guru yang lebih berhati-hati terhadap perasaan pelajar lebih mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan sesuai dengan kehendak pelajar dan ianya mempunyai hubungan dengan peningkatan .144 bertanggungjawab terhadap organisasi. mendapati kepemimpinan sekolah sentiasa berusaha untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar melalui pembinaan iklim sekolah yang cemerlang. Apabila kepemimpinan sekolah menunjukkan masalah dalam kompetensi kecerdasan emosi. Kajian terhadap 42 orang pentadbir sekolah di United Kingdom. Kepemimpinan sekolah yang fleksibel. mewujudkan budaya persaingan untuk mencapai matlamat organisasi ke suatu tahap yang telah ditetap dan dipersetujui secara bersama (Litwin & Stringer.

200 responden yang terdiri daripada kakitangan organisasi berteraskan kesihatan mendapati terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan emosi pemimpin dengan iklim dan kriteria perubahan pencapaian organisasi. 1998b). Penelitian mereka lebih berfokus kepada dan pencapaian organisasi. Kajian juga mendapati pemimpin yang berkompetensi tinggi dalam kecerdasan emosi seperti kesedaran organisasi dan mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan subordinat (mempengaruhi dan memujuk) lebih efektif dan diterima dalam organisasi. mendapati mereka yang menunjukkan kompentensi yang baik dalam kecerdasan emosi dapat menjana perningkatan keuntungan yang lebih baik. kajian Williams (1998) terhadap sekumpulan CEOs. kepelbagaian (diversity) dan intergriti kepemimpinan dalam organisasi. Guru merupakan pemimpin dalam bilik darjah. Dapatan kajian beliau menunjukkan terdapat peningkatan dalam keuntungan antara 15 hingga 20 peratus setahun jika dibandingkan dengan pengurus yang lemah dalam kecerdasan emosi tetapi mantap dalam aspek-aspek pengurusan (Goleman. Penelitian Catholic Health Association. . (1994) terhadap 1. Selain itu.145 kejayaan pelajar. Hal yang sama ditunjukkan oleh McClelland (1998) dalam penelitiannya ke atas pengurus industri pengetinan makanan yang mempunyai kekuatan dalam kecerdasan emosi. iklim dan budaya positif di sekolah yang diwujudkan oleh pentadbir yang cemerlang dalam kecerdasan emosi akan mempengaruhi guru-guru untuk dapat melakukan hal yang sedemikian rupa dalam bilik darjah.

menunjukkan inisiatif dan mengharapkan pencapaian yang terlalu tinggi. Pemimpin pembimbing secara emosinya lebih berhati-hati. mempunyai keyakinan diri dan akan sentiasa peka terhadap agen perubahan. Kepemimpinan autoritative mempunyai visi yang jelas. 2000b).781 eksekutif menunjukkan 50 hingga 70 peratus responden melihat kecerdasan emosi mempunyai kaitan dengan kriteria seseorang pemimpin (Goleman. cenderung mengarah subordinat bagi mencapai apa yang dihasratkan dan kebiasaanya mereka kurang sifat empati. Kepemimpinan affiliative. lebih empati. Kepemimpinan pacesetting akan menetapkan piawai yang tinggi dan menunjukkan teladan kepada subordinat. terlalu empati mempunyai kekuatan untuk membina hubungan dengan subordinat dan mampu mengurus konflik dengan baik. merupakan pendengar yang baik dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. . Menurut Hay dan McBer (2000). empati dan mereka mempunyai kemahiran untuk menentukan dan membina hubungan yang baik antara satu sama lain.146 Hubungan di antara kekuatan kecerdasan emosi pemimpin. cenderung kepada budaya kerja berpasukan atau kolaborasi. Kepemimpinan coercive mementingkan kuasa dan kedudukannya. terlalu melihat perkara yang remeh temeh dan suka mengkritik subordinat sekiranya mereka tidak dapat mencapai tahap yang telah ditetapkan. yang meneliti budaya kerja 3. tanpa memberi cadangan atau alternatif terbaik untuk membimbing subordinat bagi meningkatkan pencapaian mereka. Kepemimpinan demokratik. namun begitu kerap melalukan kesilapan. dan budaya organisasi serta keberkesanan organisasi merupakan aspek penting dalam teori ini.

mereka mendapati kepemimpinan yang menunjukkan empat atau lebih tingkah laku kepemimpinan. organisasi. pengurusan emosi diri pemimpin dan orang lain. tingkah laku kepemimpinan pacesetting lebih cenderung melemahkan moral dan merendahkan semangat guru-guru (Hay & McBer. dan mereka akan lebih cenderung kepada salah satu tingkah laku yang lebih dominan dan sesuai berdasarkan situasi kepemimpinan mereka. model-model kecerdasan emosi dan hubungan antara pembolehubah. tahap pencapaian pelajar mereka dalam akademik meningkat jika dibandingkan dengan pelajar yang sealiran tetapi berada di sekolah yang lain. Hal ini jelas dapat dilihat dalam penelitian terhadap kepemimpinan sekolah oleh Hay dan McBer. dikenal pasti mengintergrasikan empat atau lebih tingkah laku kepemimpinan. Bagi sekolah-sekolah. merentasi tempoh masa dan mengambil kira pelbagai katogeri organisasi dan sektor pekerjaan. memahami emosi. pengalaman . Selain itu. Kajian-kajian yang berkaitan kecerdasan emosi pemimpin yang diulas didapati dijalankan dipelbagai negara. kepemimpinan.147 Kepemimpinan yang berkesan. di mana pentadbirnya menunjukkan hanya satu atau dua tingkah laku kepemimpinan. keberkesanan sekolah dan organisasi. (2000). Terdapat berbagai elemen dalam kecerdasan emosi yang mempengaruhi pencapaian organisasi seperti hubungan interpersonel. Persamaan utama bagi dapatandapatan kajian ini ialah kecerdasan emosi merupakan aspek penting dalam menentukan pencapaian organisasi. 2. 2000). pencapaian akademik pelajarnya adalah rendah.14 Rumusan Bab ini membincangkan tentang kajian-kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan kecerdasan emosi pemimpin.

tingkah laku-tingkah laku kepemimpinan. dan sebagainya. . Hasil-hasil kajian yang diulas juga menunjukkan tahap kecerdasan emosi pemimpin terhadap pencapaian organisasi harus diambil kira memandangkan kesan dan pengaruhnya terhadap kakitangan organisasi.148 empirikal.

2005). 1 Reka Bentuk Kajian Kajian ini bertujuan untuk memperjelaskan sejauh manakah kompetensi emosi pemimpin memberi pengaruh ke atas kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Menurut Gay dan Diehl (1990). Kajian ini lebih berbentuk diskriptif-korelasi yang melibatkan pengumpulan data bagi tujuan menyediakan ciri-ciri kompetensi emosi pemimpin sekolah dan hubunganya dengan variabel yang lain (Johnson & Christensen. mengenal pasti pengaruh antara dua pembolehubah atau lebih dan menggunakan bentuk hubungan ini untuk membuat ramalan.149 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN Bab ini menumpukan kepada kaedah yang akan digunakan untuk meneliti kompetensi emosi pemimpin. Tujuan utama kajian ini ialah untuk lebih memahami pengaruh pembolehubah tersebut. 3. populasi kajian. prosedur pengumpulan data. ianya juga bertujuan menguji hipotesis atau menjawab persoalan berkaitan situasi semasa bagi subjek kajian. Bahagian pertama bab ini menyentuh tentang reka bentuk kajian. tatacara mengedar soal selidik dan ujian rintis. Seterusnya dapatan berkaitan ujian rintis dan penganalisaan data akan dibincangkan. pengaruhnya ke atas kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. proses pensampelan. Pendekatan yang biasa digunakan untuk mengumpul maklumat dalam kajian diskriptif ialah kaedah tinjauan keratan rentas (cross-sectional survey) berdasarkan .

150 soal selidik yang dijawab oleh responden (Johnson & Christensen. Kaedah tinjauan ini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang penyelidikan dan sesuai untuk mengumpul maklumat berkaitan tingkahlaku (Gorard. Hofstede. Bagi tujuan kajian ini. 3. 2001). 1997. 2003. 18 buah sekolah di Pulau Pinang dan lapan buah sekolah di Perak. Barent.. tujuh buah sekolah di Perlis. sekolah-sekolah di mana kajian ini dijalankan tidak dinamakan secara spesifik mengikut etika dalam menjalankan penyelidikan. Populasi kajian ini iaitu sekolah berkesan berjumlah 44 buah dengan pecahan seperti berikut. sebelas buah sekolah di Kedah. Neuijen. & Sander. 2000). 24 buah sekolah di negeri Pulau Pinang dan 83 buah sekolah bagi . Ohayv. Kedah. Selain itu penggunaan soal selidik berupaya untuk merangkumi sampel yang ramai dengan kos yang rendah menyebabkan perbandingan antara kajian menjadi lebih terperinci serta tahap objektiviti yang lebih tinggi (Sackman. 1991). semenanjung Malaysia iaitu negeri Perlis. Oleh kerana kajian ini melibatkan responden yang agak besar maka ia lebih sesuai menggunakan kaedah kuantitatif (Cohen et al. 17 buah sekolah di Kedah. kos yang rendah dan mudah dikendalikan (Creswell. Kelebihan reka bentuk ini membolehkan banyak maklumat dikumpul pada satu-satu masa. 1990). Manakala sekolah kurang berkesan berjumlah 140 buah sekolah dengan pecahan iaitu. Pulau Pinang dan Perak. 2005). 2005). Kaedah ini juga telah digunakan bagi mengkaji kecerdasan emosi dan kepemimpinan sekolah (Allen. 16 buah sekolah di Perlis.2 Populasi Dan Sampel Kajian Populasi bagi kajian ini ialah sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di zon utara.

Kedah. 2000). Kriteria lokasi pemilihan sekolah sama ada bandar atau luar bandar tidak diambil kira dalam kajian ini kerana ianya didapati tidak mempengaruhi aspek kompetensi emosi pemimpin (Boyatzis. Pulau Pinang Dan Perak Negeri Sekolah Berkesan Sekolah Kurang Berkesan Jumlah Sekolah Rendah Perlis 07 16 58 Kedah 11 17 281 Pulau Pinang 18 24 105 Perak 08 83 846 Jumlah 44 140 1. Bagi kajian ini. Jumlah sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan ini diperolehi daripada Unit Pendidikan Rendah di Jabatan Pelajaran Negeri Perlis.290 Jumlah sekolah rendah yang dipilih sebagai sampel kajian ini ialah 40 buah sekolah berkesan dan 40 buah sekolah kurang berkesan. Pulau Pinang dan Perak. 2001. Mengikut Sekaran (2000).151 negeri Perak dan (Jadual 3. selain daripada bilangan yang seimbang adalah kerana jumlah tersebut adalah kecil bagi setiap katogeri. saiz sampel melebihi 30 adalah sesuai untuk kebanyakan kajian yang berbentuk tinjauan dan bagi Gay dan Diehl (1990) jumlah ini juga mencukupi untuk kajian korelasi dan perbandingan. Rasional penyelidik memilih 40 buah sekolah berkesan dan 40 buah sekolah kurang berkesan. kaedah persampelan rambang berstrata mengikut katogeri sekolah iaitu sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.1 Sekolah Berkesan Dan Sekolah Kurang Berkesan Di Negeri Perlis.1). Kedah. Jadual 3. Apabila melakukan . Goleman.

persampelan bertujuan (purposive sampling) dilakukan (Johnson & Christenen. Populasi dan sampel kajian ditunjukkan pada Jadual 3. 1.152 persampelan kerangka persampelan adalah perlu (Gorard. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM). Sekolah dikelaskan mengikut katogeri 2. dan Ketua Panitia Matematik. Persampelan rambang berstrata sesuai dilakukan bagi populasi yang tidak seragam kerana kaedah ini dapat mengurangkan ralat persampelan. Gorard. Mereka yang terpilih ialah Guru Besar. 2004). empat orang ketua panitia subjek teras iaitu Ketua Panitia Bahasa Melayu. Persampelan bertujuan dilakukan ke atas pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih dalam kajian ini. Selain dari guru besar dan penolong-penolong kanan. sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih. 2000.2 dibawah: . Penolong Kanan Pentadbiran. Ketua Panitia Bahasa Inggeris. rasional pemilihan empat orang ketua panitia yang mewakili subjek teras adalah kerana subjek-subjek tersebut merupakan subjek utama peperiksaan awam bagi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Langkah persampelan rawak berstrata dilakukan dengan cara. Bagi setiap katogeri. 2004). 2001. Johnson & Christenen. 2002). Ketua Panitia Sains. mengurangkan varians dan memberi anggaran yang lebih tepat (Majid Konting. Penolong Kanan Kokurikulum.

1997.2 Populasi dan Sampel Kajian Katogeri Sekolah Sekolah Berkesan Sekolah Kurang Berkesan Jumlah Populasi Kajian 352 1. Sehubungan itu. Ini adalah kerana penggunaan kaedah tinjauan berdasarkan soal selidik biasanya berhadapan dengan kadar pulangan yang rendah. Jumlah sampel ini adalah merupakan jumlah yang memadai (Patten.153 Jadual 3. 120 1. . untuk mendapat jumlah sampel yang dikehendaki berdasarkan kadar pulangan 60%.472 Sampel Kajian 320 320 640 Populasi keseluruhan dalam kajian ini ialah 1. McMillan (2004) menyatakan kadar pulangan yang baik sekurang-kurangnya 60%. sebanyak 640 set soal selidik telah diedar kepada pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Jumlah sampel yang dipilih secara keseluruhannya ialah 640 orang iaitu 320 orang pemimpin di sekolah berkesan dan 320 orang pemimpin dari sekolah kurang berkesan.120 orang. 2000).472 orang di mana pemimpin di sekolah berkesan berjumlah 352 orang manakala pemimpin di sekolah kurang berkesan ialah 1. Sekaran.

Terdapat 3 daerah di Perlis. sebelas buah sekolah berkesan bagi negeri Kedah. 1990) di mana sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan dikelompokkan mengikut daerah mengikut daerah di negeri masing-masing. daerah di negeri Kedah dilabel nombor 01 hingga 11. dan lapan buah sekolah berkesan bagi negeri Perak. Langkah pertama ialah menyenaraikan daerah-daerah dari Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Kedah. Bagi tujuan kajian ini jumlah daerah yang dipilih ialah tiga daerah di Perlis. tujuh buah di negeri Perlis. Sekolah berkesan berjumlah 44 buah dan hanya 40 buah terpilih. 11 daerah di Kedah. tujuh daerah di Kedah. 6 daerah di Pulau Pinang dan 9 daerah di negeri Perak. . Daerah di negeri Perlis dilabelkan dengan nombor 01 hingga 03. sebelas buah di negeri Pulau Pinang dan sepuluh buah bagi negeri Perak. Pulau Pinang dan Perak.154 3. empat belas buah sekolah berkesan di Pulau Pinang.3. Seterusnya sekolah-sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di daerah-daerah terpilih disenaraikan. dua belas buah di negeri Kedah. Senarai angka dalam Jadual Nombor Rawak dirujuk untuk mendapatkan tujuh buah sekolah berkesan di negeri Perlis. Manakala bagi sekolah kurang berkesan.3 Teknik Persampelan 3. manakala sekolah kurang berkesan yang berjumlah 140 buah dan setelah dipilih secara rawak hanya 40 buah sekolah kurang berkesan terpilih. daerah-daerah di Pulau Pinang di label 01 hingga 06 dan daerah di negeri Perak dilabel 01 hingga 9.1 Pemilihan Sekolah Teknik persampelan yang digunakan dalam kajian ini ialah rawak berstratafikasi (Barbie. enam daerah di Pulau Pinang dan lima daerah di Perak.

penolong kanan (Kokurikulum). Bahasa Inggeris. penolong kanan (HEM).4 Instrumen dan Cara Pemarkatan Secara keseluruhan. Matematik dan Sains.155 Pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling) bagi kajian ini dilakukan ke atas pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang telah dipilih melalui kaedah rawak berstratafikasi. Jadual 3. Jadual 3.3 menunjukkan jumlah sekolah mengikut negeri yang dipilih berdasarkan katogeri sekolah dan bilangan soal selidik yang diedarkan dan yang telah diterima daripada kedua-dua katogeri sekolah tersebut. instrumen yang digunakan untuk mengukur pembolehubah kajian ialah instrumen piawai yang dibentuk dan diterima pakai di . empat orang ketua panitia subjek teras iaitu. Bahasa Melayu. Responden yang dipilih adalah terdiri daripada pentadbir sekolah iaitu guru besar.3 Katogeri Sekolah Dan Bilangan Soal Selidik Diedarkan Sekolah Soal Berkesan Selidik Dihantar 7 59 11 14 8 40 87 108 66 320 Soal Selidik Diterima 43 64 78 48 233 Sekolah Soal Kurang Selidik Berkesan Dihantar 7 59 12 11 10 40 94 87 80 320 Soal Selidik Diterima 44 76 67 65 252 Negeri Perlis Kedah P. penolong kanan (pentadbiran).Pinang Perak Jumlah 3.

Bahagian kedua soal selidik Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) (Bass & Avolio.1 Kompetensi Emosi Pemimpin Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi emosi pemimpin dalam kajian ini ialah soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2) oleh Boyatzis. Instrumen ini telah digunakan secara meluas oleh kebanyakan penyelidik untuk melihat kompetensi emosi pemimpin sekolah (Barent. 2004). . Sala. 2003. Instrumen ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2) (Boyatzis. & Boyatzis.156 negara-negara barat. 2005. mengandungi soalan yang mudah difahami serta kerap digunakan oleh penyelidik (Manuel. Walaupun instrumen ini dibuktikan sesuai dari segi kebolehpercayaan dan kesahannya. Webb.Allen. 2000) yang mengukur kepemimpinan sekolah dan bahagian ketiga soal selidik berkaitan maklumat demografi responden.4. Carulli & Com. 3. maka kaedah terjemahan backtranslation dilakukan oleh empat orang pensyarah dwibahasa yang telah dilantik oleh penyelidik. Pemilihan soal selidik ini dilakukan kerana ianya ringkas. 2003. 2005. 2001). mempunyai nilai kesahihan dan kebolehpercayaan yang baik. Kesemua soal selidik ini dijawab oleh pemimpin sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih. Instrumen ini merupakan pengubahsuaian daripada instrumen Working With Emotional Intelligence (Golleman. Byrne. bagi mengatasi masalah silang budaya yang berkemungkinan dihadapi kerana kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik yang dibentuk di negara barat. 2003. 1998) dan Self Assesment Questionnaire (SAQ) (Boyatzis. (2001). 1991). Serlavos.

’kerap kali’ dan ’selalu’. Terdapat 72 item dalam kompetensi emosi pemimpin yang terdiri daripada empat kelompok kompetensi emosi. Tahap kompetensi emosi pemimpin dapat diperhatikan melalui setiap item yang mengukur setiap kelompok kompetensi. 2001. Brazil dan Taiwan dengan nilai kebolehpercayaan dan kesahihan yang tinggi (Tumasjan et al.. dan keyakinan diri. penilaian diri yang tepat. empati. Zadel. 1993). orientasi khidmat. pengaruh. Afrika Selatan. Nertherland. ’jarang-jarang sekali’. persamaan antara tahap kompetensi dan jenis pekerjaan mungkin lebih penting untuk melihat keberkesanan organisasi jika dibandingkan dengan skor purata pencapaian (Spencer & Spencer. 2000). 2001. ketelusan. dan kerjasama berkumpulan. . Nickerson. 2005. Cavallo & Brienza. 2002. Namun begitu. Jolly. Bruckle. 2000. (3) kesedaran sosial merangkumi. United Kingdom. orientasi pencapaian. dan kesedaran organisasi. Amerika. pemangkin perubahan. Responden akan diberi lima pilihan jawapan berdasarkan skala likert iaitu ’tidak berkaitan’. ’kadang-kadang’. Sala. Kajian-kajian berkaitan kecerdasan emosi pemimpin dengan menggunakan instrumen ini telah dilakukan di negara Turki. 2004. Skor yang tinggi menunjukkan semakin positif kompetensi emosi seseorang itu. kepemimpinan berinspirasi. Soal selidik ECI-2 membahagikan kompetensi emosi pemimpin kepada empat kelompok iaitu (1) kesedaran diri yang berkaitan kesedaran emosi diri. (2) pengurusan diri merangkumi pengawalan emosi kendiri. Australia. dan inisiatif. kebolehsuaian. sikap optimis. dan (4) Pengurusan perhubungan merangkumi membangunkan orang lain.157 2003). China. pengurusan konflik.

nilai r = 0. & Kellet. 2004). pencapaian terhadap tugas (Nel. 2000) dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu penilaian diri pemimpin terhadap kepemimpinannya dan penilaian subordinat atau rakan sejawat mengenai atribut .62 untuk penerimaan hingga r = 0. Humphrey. Allen.2 Kepemimpinan Kepemimpinan diukur menggunakan skala Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) (Bass & Avolio.95 bagi empati. Byrne.87 bagi pemangkin perubahan.4.158 Data psikometrik yang dilaporkan bagi soal selidik ECI-2 adalah baik (Manual. pencapaian coach softball (Versickle. Nilai kebolehpercayaan bagi kompetensi emosi ialah antara r = 0. 2005) mendapati ujian kesahan instrumen ECI-2 mempunyai hubungan yang positif dengan kejayaan individu (Servine. Sleeth. 2001). 2005. 2003). pencapaian terhadap pelajar (Llyod. Sala. Instrumen MLQ5x (Bass & Avolio. 2004) dan kepuasan kerja (Brizz. 2001).78. tahap kebebasan skala dan sokongan terhadap kesahihan serakan ukuran berkenaan. 2003). Skala MLQ5x menggunakan empat item soalan bagi mengukur lapan subskala komponen kepemimpinan dan satu komponen yang mengukur atribut. kepimpinan dan budaya sekolah (Barent. 3. 2006. 2001). Selain itu. laporan dalam Panduan Teknikal Ujian (Technical Manual) (Wolf. 2003.80 untuk kesedaran emosi diri dan r = 0. persepsi terhadap kepemimpinan sekolah (Cook. 2001). & Boyatzis. Nilai alpha instrumen ECI-2 yang dilaporkan oleh Wolf (2005) ialah r = . Serlavos. Ini menunjukkan ketidakhadiran multikoloniaritian. Bryne (2003) mendapati instrumen ECI-2 menunjukkan konstruk yang baik dari aspek kesahan diskriminan dan kriteria. 2003. Carulli & Com. 2005. 2000).

Manakala dimensi karismatik melibatkan usaha-usaha untuk lebih dihormati. Ganjaran luar jangka memperjelaskan mengenai jangkaan. Contohnya. kepercayaan. dan (4) mencetus motivasi. Tingkahlaku kepemimpinan Transformasi mengandungi empat komponen yang diukur melalui MLQ5x (Bass & Avalio. Tingkahlaku kepemimpinan Transaksi mengandungi dua faktor yang diukur melalui MLQ5x (Bass & Avalio. Dalam kajian ini penyelidik menggunakan set soal selidik pertama iaitu penilaian diri pemimpin terhadap kepemimpinannya. Kedua-dua komponen ini boleh digunakan secara berasingan atau secara bersama. dorongan pencapaian secara positif melalui persetujuan bersama terhadap sesuatu matlamat dan mereka akan menerima sesuatu ganjaran jika sekiranya matlamat dapat dicapai sepertimana yang telah ditetapkan. 2000) iaitu (a) ganjaran luar jangka dan (b) pengurusan pengecualian (pasif dan aktif).159 dan persepsi terhadap pemimpin mereka. (1) merangsang intelektual. Seterusnya dimensi mencetus motivasi merupakan proses komunikasi untuk menggalak dan mendorong ke arah pencapaian matlamat organisasi. (2) pertimbangan individu. keyakinan terhadap kepimpinan dan dapat menjadikannya sebagai batu loncatan untuk mendorong pengikut meningkatkan usaha-usaha bagi mencapai visi dan misi organisasi. melihat masalah dan cara penyelesaian daripada pelbagai perspektif yang berbeza. (3) karismatik (attribut dan tingkahlaku). Pengurusan pengecualian menumpukan kepada penyelesaian terhadap pelbagai masalah yang berlaku dan . 2000) iaitu. Merangsang intelektual membolehkan pemimpin mempersoalkan tentang status quo dan mendorong mereka mempersoalkan metod kepemimpinan seterusnya berusaha untuk meningkatkannya.

maklum balas. Keputusan sentiasa dilewatkan. dan mereka tidak melakukan sebarang usaha untuk memotivasikan subordinat atau menghargai dan memenuhi keperluan mereka (Bass & Avolio. . Instrumen MLQ5x adalah merupakan versi semasa yang diubahsuai daripada versi MLQ tahap satu (Bass & Avolio.160 berusaha untuk mencapainya dengan cara memperbaiki masalah untuk mempertahankan tahap yang telah diterima atau dicapai. Seterusnya tingkahlaku kepemimpinan Laissez-Faire menunjukkan tiada unsur-unsur dalam memimpin subordinat (Bass & Avalio.4 di bawah menunjukkan konstruk kepemimpinan sekolah. 1993). Versi MLQ5x telah digunakan dalam pelbagai projek kajian dan lebih daripada 200 buah tesis dan disertasi doktor falsafah telah menguji paradigma kepemimpinan Transformasi dan Transaksi (Bass & Avolio. 2000). 2000) dan berasaskan kepada hasil penelitian Bass (1985). Jadual 3. ganjaran dan tiada penglibatan. Contoh item ialah ’mengelak untuk terlibat apabila berhadapan dengan sesuatu isu yang penting’. 1993). Situasi ini memperlihatkan bahawa kepemimpinan tidak menonjol dan mengelak daripada melakukan intervensi.

70 bagi semua skala kecuali pengurusan pengecualian (aktif) (Bass & Avolio. (2000) bagi mengukur kesahihan konstruk. nilai matrik korelasi dan darjah kebagusan adalah tekal (fit). Faktor dan Skala MLQ5x Konstruk Kepemimpinan Kepemimpinan Transformasi Komponen Skala (Bilangan Item) Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu Karismatik Merangsang Intelektual (4) Pertimbangan Individu (4) Karismatik (tingkahlaku) (4) Karismatik (attribute) (4) Mencetus Motivasi Kepemimpinan Transaksi Ganjaran Luar Jangka Pengurusan Pengecualian Mencetus Motivasi (4) Ganjaran Luar Jangka (4) Pengurusan (aktif) (4) Pengurusan (Pasif) (4) Pengecualian Pengecualian Kepemimpinan Laissez-Faire Laissez-Faire Laissez-Faire (4) Sumber: Avolio. analisis faktor menggunakan Lisrel VII telah diaplikasikan dan didapati nilai kesahan convergent dan diskriminan bagi setiap skala MLQ5x. Bass dan Avalio (2000) mendapati ianya mencapai optimal fit.92. Kadar ketekalan luaran (external consistency) melebihi nilai r = .63 hingga r = .161 Jadual 3. Ujian ke atas model enam faktor.. Bass. & Jung (1995). Ujian .4 Konstruk. (2000) Menurut Bass dan Avolio. Bass & Avolio. 2000). keperluan psikometrik. Secara umumnya nilai kebolehpercayaan soal selidik MLQ5x daripada r = .

Faire berkorelasi secara negatif dengan ukuran keluaran (outcome) (Bass & Avolio. 3. satu lagi langkah akan diambil bagi mengatasi silang budaya yang berkemungkinan dihadapi kerana kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik yang dibentuk di negara barat iaitu penterjemahan melalui kaedah backtranslation. lima skala kepemimpinan secara realtifnya tinggi dan positif. Pengurusan pengecualian (aktif) berkorelasi dengan tiga hasil keluaran (outcome) dan pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan Laissez.5 Terjemahan Soal Selidik (Backtranslation) Walau pun soal selidik bagi tujuan kajian dibuktikan sesuai dari segi kebolehpercayaan dan kesahannya. keberkesanan dan kepuasan (r = .83 kepada nilai r -= . 2000). Purata hasil ujian interkorelasi ialah r = . Keputusan ujian ini menunjukkan nilai kesahihan bagi mengaplikasikan instrumen ini dalam mengkaji kepemimpinan sekolah di Malaysia adalah memuaskan. Skala kepimpinan Transformasi dan ganjaran luar jangka secara positif berkorelasi pengukuran pencapaian iaitu. Keseluruhan jawapan bagi soal selidik ini menggunakan skala likert lima mata. Lonner dan Thorndike (1973).83 dan r = . Kaedah ini dibuktikan berkesan oleh Gyi (1987) dan Hwang Yan dan Scherer (1996) dalam menterjemahkan soal selidik dari Bahasa Inggeris ke . Langkah pertama dalam penyediaan soal selidik ialah melibatkan penterjemahan soal selidik dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia mengikut kaedah backtranslation seperti mana yang dicadangkan oleh Brislin. 2000).71 untuk lima skala kepemimpinan Transformasi dengan kepimpinan luar jamgka (Bass & Avolio. extra effort.162 interkorelasi antara MLQ5x. Kesemua faktor ini mengesahkan kesahan dan struktur faktor instrumen.74).

163 Bahasa Cina bagi tujuan kajian mereka. Di Malaysia. Walau pun soal selidik kajian ini didapati sesuai dari segi kebolehpercayaan dan kesahannya. Sintok.6 Ujian Rintis Tujuan ujian rintis ialah untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang dibentuk. 3. Dua orang daripada mereka telah dilantik untuk menterjemahkan soal selidik dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia dalam bentuk versi A dan versi B secara berasingan. Instrumen versi A dan versi B diserah kepada dua orang lagi penterjemah untuk menterjemahkannya kepada bahasa asal. Keats dan Wan Rafaei (1976) merupakan kajian yang pertama menggunakan metod ini dan membuktikan ianya berkesan dalam mengatasi masalah bias budaya. dan pengubahsuaian yang perlu bagi instrumen kajian. kelancaran pentadbiran soal selidik dan pengubahsuaian yang perlu bagi instrumen ujian rintis dijalankan. Bagi tujuan berkenaan. langkah yang diambil bagi mengatasi masalah silang budaya yang berkemungkinan dihadapi kerana kajian ini bergantung sepenuhnya kepada soal selidik yang dibentuk di negara barat dan penterjemahan melalui kaedah backtranslation yang dilakukan oleh pengkaji. seramai empat orang pensyarah bilingual yang berkelulusan sarjana dan doktor falsafah dari Universiti Utara Malaysia. Keats. kelancaran pentadbiran soal selidik. Kedah telah terlibat dalam melakukan terjemahan bagi instrumen berkenaan. Untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan intrumen yang dibentuk. Seterusnya. kedua-dua versi instrumen ini akan dibandingkan untuk melihat kesesuaian penterjemahan dan lain-lain. Kajian rintis dilakukan terhadap guru-guru besar yang sedang mengikuti Program Khas .

60 134.164 Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) di Universiti Utara Malaysia.6. di mana jumlah ini sudah mencukupi untuk menghasilkan analisis yang sahih (Anastasia & Urbina.53 3. Corak dan taburan data ini dipaparkan melalui nilai min.50 15. mod dan median bagi setiap instrumen menunjukkan ciri-ciri taburan data yang normal. 3. 1997).48 379.6. dan median bagi data berkenaan.84 86.5 Maklumat Diskriptif Instrumen Instrumen Min Median Mod SP Varians Kompetensi Emosi Pemimpin 155. Sejumlah 60 soal selidik telah diedarkan. mod.2 Kebolehpercayaan Instrumen Kebolehpercayaan instrumen kajian diuji dengan tujuan untuk mempastikan kesahan dan kestabilan alat ukur sebelum penyelidikan sebenar dilaksanakan.1 Maklumat Deskriptif Instrumen Maklumat deskriptif instrumen dapat menunjukkan bentuk dan corak taburan data.13 158.00 19. Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri alat pengukuran yang dapat mengesan dan mengesahkan kajian yang terdahulu berjaya memperolehi keputusan yang sama jika .00 80.00 11. Secara keseluruhan nilai purata. Jadual 3.41 Kepemimpinan 84.

Bagi mengukur kepemimpinan berdasarkan instrumen MLQ5x (Bass & Avolio.94.78). Mohd Salleh et al. Nilai alpha ini secara keseluruhan memuaskan dan boleh diterima pakai dalam konteks penyelidikan pendidikan (Gorard. 2000).165 ianya benar pada masa dan tempat yang berlainan (Iran Herman.88). secara keseluruhan dimensi tingkahlaku kepemimpinan Transformasi menunjukkan nilai yang tinggi iaitu α = . 1976. 2004).. boleh dianggap instrumen yang dianalisis mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah dan perlulah diperbaiki atau disingkirkan item-item dalam instrumen untuk meningkatkan pekali tersebut. 2001) dan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) (Bass & Avolio. 2001. Keseluruhan kelompok kompetensi emosi berdasarkan pengukuran soal selidik ECI-2 mempunyai nilai alpha yang tinggi iaitu α = . pengurusan diri (α =. perhubungan kesedaran sosial (α = . Johnson & Christenen.69).79) dan pengurusan (α = . Sheridan et al. Kaedah ketekalan dalam alpha cronbach digunakan oleh penyelidik untuk membuat andaian bahawa tiap-tiap item itu dianggap sebagai satu ujian setara dan semua korelasi antara item adalah sama.6 ini bermakna tahap kebolehpercayaan alat ukur adalah tinggi (Nunnally. Sekiranya nilai r > 0. 2000). Nilai alpha bagi kelompok-kelompok berkenaan ialah kesedaran diri (α = .. Selepas analisis faktor diambil kira Alpha Cronbach bagi subskala kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan juga menunjukkan nilai . 2002). Ary et al. 2004). Dalam kajian ini.6. Bagi tingkahlaku kepemimpinan Transaksi ialah α = . 2001.85. 2001. Sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang dari 0. analisis kebolehpercayaan merujuk kepada Emotional Competence Inventory (ECI-2) (Boyatzis.92..

80 0. Jenis kesahan yang .82 0.6 di bawah.85 0.88 0. kesahan soal selidik diukur berdasarkan kesahan konstruk (construct validity) selaras dengan pandangan Rubin.94 0.6.166 yang tinggi. Secara ringkas analisis kebolehpercayaan instrumen kajian ditunjukkan dalam jadual 3. Jadual 3.92 0.74 3. Palmgreen dan Sypher (1994) yang menekankan tentang pentingnya penyelidik memaparkan nilai kesahan konstruk yang memuaskan bagi instrumen yang dibentuk.3 Analisis Kesahan Instrumen Bagi tujuan kajian ini. Analisis kebolehpercayaan instrumen ini menunjukkan tidak ada perubahan item bagi ECI-2 dan MLQ5x kerana Cronbach’s Alpha if item deleted menunjukkan kurang daripada nilai Cronbach’s Alpha bagi keseluruhan item.6 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Konstruk Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Laissez-Faire Bilangan item 72 12 12 24 24 20 12 04 Nilai Alpha (α) 0.72 0.

. Teknik korelasi merujuk kepada korelasi antara cadangan instrumen dengan instrumen yang sudah mantap.167 diaplikasikan bagi tujuan kajian ini ialah teknik korelasi dan teknik diskriminan (convergent discriminant). Analisis korelasi dilakukan terhadap pengukuran kompetensi emosi (ECI) terhadap kepemimpinan Transformasi. kepemimpinan Transaksional dan kepemimpinan Laissez-Faire.

7 .168 Jadual 3.

Selain dari itu nilai korelasi yang rendah menunjukkan ketidakhadiran multikoloniaritian.169 Kesahan diskriminan menekankan bahawa sesuatu konsep tidak berkorelasi mempunyai nilai yang rendah dengan sukatan konsep yang berbeza (Kavanagh. melalui ujian kebolehpercayaan dan kesahan yang dijalankan.7. Kesimpulannya. penyelidik telah memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD). 1971. Murphy & Davidshofer. McKinney & Wolns. dan kepemimpinan Laissez-Faire seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 3. 2001). 3. Prosedur Pengumpulan Data Sebelum kajian dimulakan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Pulau Pinang dan Perak untuk mendapatkan maklumat mengenai jumlah sekolah berkesan dan sekolah berkesan di negeri-negeri tersebut. Menurut Kim dan Mueller (1978) nilai yang boleh diterima ialah apabila wujudnya item-item untuk mengukur konstruk mengelompok lebih tinggi daripada 0. Perlis.45 ke atas satu faktor atau dimensi konstruk. Setelah itu.7 di atas. tahap kebebasan skala dan sokongan terhadap kesahan serakan ukuran berkenaan. jelas menunjukkan ke dua-dua instrument kajian ini mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi dan boleh digunakan untuk kajian sebenar. penyelidik juga telah berhubung dengan Jemaah . kepemimpinan Transaksi. Sebagai langkah untuk pengesahan maklumat mengenai proses penarafan sekolah-sekolah tersebut. penyelidik berhubung dengan Pegawai Jabatan Pelajar Negeri Kedah. Nilai kesahan instrumen ini dilakukan dengan mengkorelasikan subskala-subskala kompetensi emosi dengan kepemimpinan Transformasi.

.170 Nazir Sekolah bagi setiap negeri bagi mempastikan proses penarafan yang dilakukan berasaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM-Sekolah). tiga orang penolong kanan dan empat orang ketua panitia. Setiap bungkusan dilampirkan perkara-perkara berikut:1. Penyelidik ke sekolah atau menghantar soal selidik kepada guru besar melalui sistem pos laju bagi memastikan soal selidik selamat sampai pada tarikh yang telah dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia (EPRD). 5. 2. Surat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri yang terlibat 3. 4. Surat kepada guru besar yang mengandungi panduan menjawab dan responden yang sepatut dipilih untuk menjawab soal selidik tersebut dan tarikh sepatutnya semua soal selidik dikembalikan kepada penyelidik. Salinan surat kebenaran menjalankan kajian daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Lapan (8) set instrumen yang akan dijawab oleh guru besar. Surat kepada guru besar memohon agar borang soal-selidik. Seterusnya penyelidik melawat ke sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan yang terpilih untuk kajian ini secara rawak dan menghubungi melalui telefon untuk memberi makluman mengenai responden yang sepatutnya menjawab soal selidik di samping mewujudkan hubungan yang baik dengan pentadbir sekolah. Sampul surat berstem dan beralamat penyelidik bagi memudahkan proses pengembalian soal selidik kepada penyelidik.

Seterusnya jika penyelidik menerima 75-90 peratus jawapan selepas peringatan tiga kali menghubungi sekolah-sekolah yang belum menghantar kembali. 2002). pertama. Analisis data kuantitatif di bahagikan kepada dua bahagian iaitu. Antara ujian yang telah digunakan adalah analisis korelasi Pearson untuk melihat perkaitan . 2002).8. 3. ujian statistik SPSS telah digunakan untuk menganalisis datadata statistik inferensi bertujuan menguji hipotesis kajian yang telah dibentuk.1 Prosedur Analisis Data Kuantitatif Semua data dalam kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For The Social Science) versi 12. Bahagian kedua. penyelidik sekali lagi menghubungi sekolah terlibat bagi memastikan semua set soal selidik telah dijawab dan dikembalikan kepada penyelidik. dengan membentangkan juga kebolehpercayaan khususnya bagi setiap skala dan subskala dalam soal selidik. Datadata yang bersifat deskriptif dan pemerihalan responden seperti taburan frekuansi dan peratusan juga ditunjukkan. maka bolehlah dianggap berjaya dan selebihnya boleh diabaikan (Ary et al.171 Bagi memastikan peratus jawapan adalah tinggi satu plan peringatan perlu disusun (Ary et al.8 Analisis Data 3. Penyelidik telah menghubungi sekolah-sekolah terlibat bagi memastikan soal selidik sudah selamat diterima. Seterusnya analisis pengesahan faktor (Confirmatory Factor Analysis) juga dilakukan ke atas semua soal selidik. Setelah dua minggu soal selidik dihantar.0. melakukan Ujian Kenormalan (normality test) untuk tujuan penyemakan dan penapisan data bagi semua item-item ujian.

40 0. amat rendah atau sangat lemah.20 0.20 – 0.70 0. Ujian-t dan analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). sederhana. 2003). tinggi.70 – 0.8 berikut:Jadual 3. Bagi analisis korelasi.172 antara dua variabel. Saranan ‘rule of thumb’ oleh Johnson dan Nelson (1986) digunakan bagi menerangkan kekuatan korelasi yang tiada hubungan (0. sangat tinggi atau perhubungan sempurna (1.00 pula bermaksud kekuatan sesuatu hubungan tersebut.90 – 1.40 – 0.00) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.00 hingga 1. analisis Varians Pelbagai (Multivariate Analysis – MANOVA).00 Interpretasi Korelasi yang sangat lemah Korelasi rendah Korelasi sederhana Korelasi tinggi Korelasi yang sangat tinggi Nilai pekali korelasi r yang positif menunjukkan perkaitan linear antara variabel. rendah.90 0. Nilai-nilai koefisyen antara 0.8 Interpretasi Nilai Pekali Korelasi Nilai Pekali Korelasi ( r ) Kurang daripada 0. nilai koefisyen korelasi Pearson r berbentuk sama ada positif (+) atau negatif (-) bagi menunjukkan bentuk hubungan antara pembolehubah.00). manakala nilai pekali korelasi r yang negatif pula menunjukkan perkaitan songsang antara variabel yang berkaitan (Fink. .

173 3. populasi kajian. hasil ujian rintis juga menunjukkan kadar pulangan yang agak rendah dan beberapa langkah telah diambil untuk memastikan kadar pulangan yang memuaskan semasa kerja lapangan termasuklah mengedar soal selidik melebihi jangkaan. Pertama. Kedua.9 Rumusan Bab ini membincangkan tentang reka bentuk kajian. ujian rintis dan kaedah analisis yang diaplikasikan dalam kajian ini. . instrumen kajian ini menunjukkan kadar kesahan dan kebolehpercayaan yang memuaskan dan boleh diterima pakai. persampelan. instrumen dan cara pemarkatan. Secara keseluruhannya beberapa rumusan boleh dibuat berdasarkan tujuan ujian rintis. Masa yang diambil untuk menjawab soal selidik adalah antara lapan hingga 15 minit. bertemu secara bersemuka dengan setiap responden dan memberi penerangan secara jelas serta mengatur pertemuan sebagai langkah susulan beberapa kali untuk memastikan soal selidik dikembalikan.

khususnya setiap dimensi pembolehubah dalam keseluruhan soal selidik. Kedah. dilaporkan keputusan analisis data statistik inferensi bertujuan menguji hipotesis kajian yang telah dibentuk. serta melaporkan nilai-nilai kebolehpercayaan atau realibiliti soal selidik. Setiap hipotesis bagi kajian ini telah diuji kebenarannya pada aras signifikan p < 0.MANOVA). . Analisis Pelbagai Varians (Multivariate Analysis .174 BAB EMPAT DAPATAN KAJIAN Bab ini melaporkan hasil kajian yang diperoleh daripada kajian yang telah dilaksanakan selaras dengan tujuan utama kajian untuk memperjelaskan sejauh manakah kompetensi emosi pemimpin mempengaruhi kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di zon utara Malaysia iaitu negeri Perlis. Seterusnya laporan analisis faktor pengesahan (confirmatory factor analysis) untuk semua item soal selidik dibincangkan. Pada bahagian kedua bab ini pula. Pulau Pinang dan Perak Pembentangan hasil kajian pada bab ini meliputi dua bahagian. Ujian-t dan Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). Bahagian pertama bermula dengan laporan penyemakan dan penapisan data serta ujian kenormalan (normality test) terhadap semua item kajian.05. Seterusnya pembentangan data deskriptif dan pemerihalan responden seperti taburan frekuansi dan peratusan turut dilaporkan. Statistik inferensi yang digunakan dalam kajian ini ialah korelasi Pearson.

05 untuk mengandaikan kenormalan data-data kajian telah dipenuhi (Coakes & Steed. penyelidik mengkhaskan kod nombor sembilan (9).05 dengan nilai statistik minima ialah 0. (Lampiran 9). Skewness dan Kurtosis (Coakes & Steed. Terdapat pelbagai kaedah penyemakan data yang boleh dilakukan antaranya seperti kaedah grafik (histogram. Semua nilai yang diperolehi melepasi aras 0. penyelidik telah mempastikan pentadbiran data yang tidak diisi (missing data) dan proses mengekod semula itemitem negatif dilakukan terlebih dahulu. 2003). Namun begitu bagi tujuan kajian ini. normal probability plot dan detended normal plot). penyelidik memilih menggunakan kaedah statistik Kolmogorov-Smirnov bersama signifikan Lilliefors bagi melihat kenormalan data kajian ini. Keputusan analisis ini membolehkan penyelidik menjalankan analisis-analisis seterusnya.1 Penyemakan Data Kajian Sebenar Penyemakan dan penapisan (screening) data kajian sebenar amat penting bagi analisis kajian yang melibatkan statistik inferensi dan merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang penyelidik (Coakes & Steed. box plot. Justeru. Berhubung dengan ujian kenormalan data.175 4.45. syarat nilai statistik p > 0. serta kaedah statistik Kolmogorov-Smirnov bersama signifikan Lilliefors. keputusan statistik mendapati semua item kajian ini termasuk item-item demografi dan pembolehubahpembolehubah melebihi aras signifikan 0. 2003). . Bagi data-data tidak diisi.05 sebagai prasyarat kenormalan data. Tujuan penyemakan dan penapisan data dilakukan ialah untuk mempastikan kenormalan pada data. steam-and-leaf plot. Sebelum menjalankan analisis kenormalan data. 2003).

05) menunjukkan nilai yang . 7. p > 0. Sebagai langkah pertama. 4.5). p < 0. Seterusnya analisis komponen prinsipal dan diikuti dengan putaran Varimax Orthogonal dan Kaiser Normalization dilakukan. Analisis Faktor Soal Selidik Kompetensi Emosi Pemimpin Analisis faktor kaedah pengesahan dengan pengekstrakan dihadkan kepada empat faktor telah dilaksanakan bagi soal selidik kompetensi emosi pemimpin (ECI2). ujian Bartlett (X² = 18621.2. df = 2556. masing-masing memberi nilai varians sebanyak 27.30 sahaja dianggap sebagai kriteria yang sesuai untuk dipilih dan diterima pakai sebagai item-item di dalam soal selidik kajian (Coakes & Steed. manakala petunjuk korelasi matriks ujian Kaiser–Mayer–Olkin (KMO) (0.50. Sementara nilai-nilai eigen yang diperolehi bagi faktor-faktor tersebut ialah 19. 5. 3. Ke empat-empat faktor itu. hasil analisis menunjukkan bahawa empat faktor telah muncul dengan nyata serta menjelaskan jumlah keseluruhan varians sebanyak 40.1. hanya nilai eigen (eigen value) yang melebihi atau sama dengan satu (1) dan muatan faktor yang melebihi atau sama dengan 0. 2003). Berdasarkan Jadual 4.2.84% varians mewakili Faktor Empat iaitu kelompok kesedaran diri. 2. dan 2.46%.09% yang mewakili Faktor Satu iaitu kelompok pengurusan diri. kesemua 72 item dikelompokkan mengikut faktor-faktor yang dihasratkan. Analisis Faktor Dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Kajian. Dalam analisis ini.91.05.1 di bawah.21.916.37 dan 2.176 4.29% varians mewakili Faktor Tiga iaitu kelompok kesedaran sosial. Kaedah pengesahan sesuai untuk membuktikan sama ada muatan faktor dapat menghasilkan empat faktor yang menonjol seperti mana yang dihasratkan.24% varians mewakili Faktor Dua iaitu kelompok pengurusan perhubungan.

10. 14. Faktor Dua. 21. 52). 61. 27. subskala orientasi khidmat (item-item 39. 69). 29.177 signifikan. 35. 51). dan subskala keyakinan diri (item-item 31. 15. 33. subskala pengurusan konflik (itemitem 18. 65). 71). 37. 54. 43. 70). 46. 63). dapatan analisis dalam Jadual 4. Faktor Tiga ialah kelompok kesedaran sosial. 48. yang mewakili kelompok pengurusan diri mengandungi subskala pengawalan emosi diri (item-item 24. 44. 55. 62). subskala pemangkin perubahan (item-item 5. Justeru kesan multicollinearity tidak berlaku (Lampiran 10). dan subskala inisiatif (item-item 3. mempunyai tiga subskala iaitu subskala empati (item-item 19. 53). 64). 47). subskala ketepatan penilaian kendiri (item-item 6. . Selain dari itu. subskala kebolehsuaian (item-item 9. 12. 59). yang mewakili kelompok pengurusan perhubungan pula mempunyai enam subskala iaitu subskala membangunkan orang lain (item-item 8. 30. 68). 67). yang mewakili kelompok kesedaran diri pula mempunyai tiga subskala iaitu subskala kesedaran emosi diri (item-item 1. 66. 56. Manakala Faktor Empat. 40. 16. 42. 50). 60). 49. 45. subskala pengaruh (item-item 34. 38. dan subskala kesedaran organisasi (item-item 17. subskala ketelusan (item-item 22. 36. 58. 25. 11. subskala kepemimpinan berinspirasi (item-item 20. dan subskala kerja berkumpulan atau kolaboratif (item-item 7. 23.1 di bawah juga turut menunjukkan Faktor Satu. 32. Dengan itu ianya turut mengesahkan bahawa terdapat kesesuaian persampelan bagi melaksanakan analisis faktor. 28. subskala orientasi pencapaian (item-item 4. 41). 26.

339 .369 .347 .546 .359 .355 .509 .475 .300 .541 .420 .524 .178 Jadual 4.1 Keputusan Analisis Faktor Pengesahan Pemuatan Faktor Kompetensi Emosi Pemimpin Item 1 16 27 68 6 15 21 53 31 48 55 62 19 23 54 71 39 43 45 51 17 32 46 64 24 37 40 60 Kenyataan Situasi-situasi yang mendorong kepada kekuatan emosi Alasan yang munasabah berkaitan emosi Perasaan akan memberi kesan kepada tindakan Sedar terhadap perasaan atau emosi diri sendiri Mempunyai sifat kelakar Berusaha untuk mendapatkan maklum balas walau pun sukar Mengukuhkan pendirian apabila menerima sesuatu maklum balas Mengakui kekuatan dan kelemahan diri Bertindak dengan fikiran yang rasional setiap masa Menampilkan diri dengan lebih berkesan Percaya bahawa setiap individu mempunyai bakat dan kebolehan yang tersendiri Ragu-ragu terhadap kebolehan orang lain Membina hubungan yang baik dengan orang dari pelbagai latar belakang Mendengar rungutan atau pandangan dengan penuh perhatian Melihat dan menilai sesuatu isu daripada perspektif atau pandangan orang lain Peka terhadap perasaan atau hati orang lain berdasarkan tanda-tanda bukan lisan Memahami struktur tidak formal yang wujud dalam organisasi Memahami peraturan-peraturan tidak formal yang wujud dalam sekolah Memahami sebab-musabab berlakunya sesuatu konflik atau isu di dalam sekolah sebelum ini Tidak mengamalkan politik di tempat kerja Sentiasa tampil untuk memberi khidmat kepada guru atau staf tanpa mengira waktu Sentiasa memastikan guru atau staf mencapai kepuasan Bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan guru-guru atau staf Menyesuaikan keperluan guru-guru atau staf dengan perkhidmatan Sentiasa bersikap positif dan tenang walau pun pada waktu-waktu yang mencabar Menjadi tidak sabar dan menunjukkan kekecewaan Bersikap tenang dalam keadaan tertekan Mengambil tindakan untuk memperbaiki sesuatu 1 Komponen 2 3 4 .369 .380 .463 .374 .589 .316 .412 .464 .674 .367 .700 .435 .554 .589 .392 .315 .

607 .579 .179 4 10 12 52 2 13 57 72 22 26 44 47 9 30 49 69 3 56 66 70 8 14 38 67 20 25 29 50 5 35 situasi apabila terdesak Menempuh segala rintangan untuk mencapai matlamat Menetapkan matlamat yang mencabar dan boleh diukur Mengambil risiko untuk mencapai matlamat Kaedah untuk meningkatkan prestasi sekolah Berfikiran positif Percaya bahawa masa depan akan sentiasa lebih baik Bersikap positif walau pun usaha atau tindakan yang dilaksanakan tergendala atau terhalang Menjadikan setiap halangan sebagai pengajaran Peka terhadap etika Sanggup bertindak walau pun melibatkan kos yang terpaksa ditanggung sendirian Sentiasa menepati janji Mengakui kesilapan Membuat penyesuaian idea berasaskan maklumat baru Mengaplikasikan prosedur yang standard dengan fleksibel Dapat mengawal dengan baik situasi-situasi yang tidak dijangka Mengubah sesuatu strategi.404 .396 .300 .684 .482 .590 .208 .392 .636 .628 .432 .613 .508 .470 .606 .374 .575 .402 .349 . untuk disesuaikan dengan sesuatu keperluan atau situasi Memulakan sesuatu tindakan sebagai asas untuk meramal kemungkinan Mengabaikan karenah birokrasi atau undangundang apabila perlu Mengambil kesempatan dengan seberapa segera terhadap peluang yang ada Mencari maklumat menggunakan kaedah yang luar biasa Maklum balas yang membina Memberi arahan dan tunjuk ajar untuk membangunkan seseorang Berkebolehan untuk mengenal pasti kekuatan tertentu orang lain Menyediakan latihan dan tunjuk ajar yang berterusan Menjadikan kerja yang dilakukan lebih menarik Mengamalkan kepemimpinan melalui teladan Memotivasikan orang lain Menerangkan visi sekolah dengan jelas Berubah atau membuat perubahan Memperingati guru-guru atau staf mengenai keperluan untuk berubah .492 .326 .543 .369 .586 .488 .346 .346 .605 .

505 .09 5.2.180 36 41 18 28 33 63 34 42 58 59 7 11 61 65 Melakukan perubahan walau pun mendapat tentangan Inisiatif untuk berubah dengan sendirinya Mendedahkan kedudukan setiap orang yang terlibat dalam konflik Menimbulkan konflik atau suasana bertentangan Mencari kedudukan yang boleh mendapat sokongan guru-guru atau staf apabila berlaku sesuatu konflik Mengelak daripada berlakunya sesuatu konflik Menarik perhatian pendengar apabila menyampaikan sesuatu Mendapat sokongan daripada orang-orang penting Membina sokongan daripada orang ‘di belakang tabir’ Membina keyakinan guru atau orang lain dengan mengaitkan minat atau kecenderungan mereka Menggalakkan penglibatan orang lain dalam kumpulan Meminta input dari orang lain Boleh bekerjasama dengan orang lain Mengukuh dan mengekalkan hubungan yang erat di tempat kerja .29 37.325 .440 Nilai Eigen Varians (%) Kumulatif (%) 19. Kriteria nilai eigen lebih dan sama dengan 1.318 .359 .50 27.21 7. .09 27. Instrumen ini dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu tingkahlaku kepemimpinan Transformasi.00 dan hanya nilai pemuatan item lebih dan sama dengan 0.61 2.353 .84 40. tingkahlaku kepemimpinan Transaksi dan tingkahlaku kepemimpinan Laissez-Faire.24 34.33 2.325 .339 .309 .344 .331 .37 3.312 .30 diambil kira.2 Analisis Faktor Soal Selidik Kepemimpinan Analisis faktor kaedah pengesahan bagi 36 item soal selidik kepemimpinan dilakukan dengan menggunakan analisis prinsipal komponen kaedah putaran Varimax dan Kaiser Normalization.05 2.46 4.325 .633 .

ujian Bartlett (X² = 3696.58%. iaitu dimensi pertimbangan individu yang diwakili empat item. 1. Akhir sekali Faktor Lima. Dapatan analisis berdasarkan Jadual 4. 8. sebanyak 5.181 Kaedah prinsipal komponen dijalankan terhadap variabel tingkahlaku Transformasi yang mengandungi 20 item. Seterusnya.921. Ini diikuti pula dengan Faktor Empat.2 di bawah menunjukkan bahawa sebanyak lima faktor telah muncul secara nyata dengan menjelaskan jumlah keseluruhan varians sebanyak 59. Sementara itu. ujian Kaiser–Mayer–Olkin (KMO) (0.05) adalah signifikan. 19.73% serta juga mempunyai empat item. pula yang mewakili dimensi mencetus motivasi mempunyai empat item turut menyumbang sebanyak 6.96% juga mempunyai empat item. kesan multicollinerity tidak berlaku. Faktor Empat bagi dimensi merangsang intelektual mengandungi item-item 2. 26 dan 36. 1. Sehubungan itu. p > . 1. p < . Justeru itu.17. 29 dan 31.15 dan 1. Faktor Satu yang mewakili dimensi karismatik (tingkahlaku) yang mempunyai empat item telah menyumbangkan sebanyak 36. terdiri dari item 15. Seterusnya petunjuk korelasi. yang diwakili oleh dimensi meransang intelektual pula menyumbang varians sebanyak 5. Seterusnya. Faktor Dua yang mewakili dimensi mencetus motivasi mengandungi item-item 9.85% varians pula telah disumbangkan oleh Faktor Tiga. 23 dan 34.32.37. nilai-nilai eigen yang diperolehi faktor-faktor ini ialah 7.05). 14. Manakala Faktor Dua. Keputusan analisis ini mengesahkan kesesuaian persampelan untuk melaksanakan analisis faktor. pula diwakili oleh dimensi karismatik (atribut) yang menyumbang nilai varians sebanyak 4. Faktor Satu diwakili oleh dimensi karismatik (tingkahlaku) mengandungi item-item 6.07. 13. 30 . Manakala Faktor Tiga bagi dimensi pertimbangan individu.00.85%.97%. df = 190.

85 36.96 59.28 1.182 dan 32.810 . Jadual 4.97 .32 6.58 43.525 . 21 dan 25.342 .37 36.453 .736 .376 . dan kebolehan individu 31 membantu ‘orang lain’ membina kekuatan yang ada 2 mengkaji semula setiap rumusan 8 pelbagai sudut yang berbeza apabila menyelesaikan masalah 30 melihat masalah dari pelbagai sudut yang berbeza 32 kaedah baru untuk menyiapkan tugasan 10 bangga apabila terdapat ‘orang lain’ bekerjasama dengan saya 18 mengabaikan minat saya untuk kebaikan sekolah 21 bertindak dengan bijak untuk menimbulkan rasa hormat ‘orang lain’ 25 lebih berkeyakinan dengan kuasa yang ada Nilai Eigen Varians (%) Kumulatif (%) .17 5.564 .43 1.234 .424 .390 .507 2 Komponen 3 4 5 mengenai nilai dan kepercayaan kekuatan untuk mencapai tujuan aspek moral dan etika kepentingan misi bersepadu optimis terhadap masa depan bersemangat membuat penyelesaian visi yang jelas menunjukkan keyakinan memberi latihan dan tunjuk ajar melayan ‘orang lain’ sebagai individu pelbagai keperluan.85 49.2 Keputusan Analisis Faktor Pengesahan Pemuatan Faktor Kepimpinan Transformasi Item 6 14 23 34 9 13 26 36 15 19 29 Kenyataan 1 .389 .555 .333 .595 .73 55.602 .01 1.522 .442 7.829 .85 1.00 4. Akhir sekali Faktor Lima yang mewakili dimensi karismatik (atribut) mengandungi item-item 10.15 5. 18.522 .

ujian Bartlett’s (X² = 6978.34%.183 Seterusnya proses analisis faktor yang sama dilakukan terhadap konstruk kepemimpinan Transaksi yang mengandungi 12 item dan kepemimpinan LaissezFaire yang mengandungi 4 item.53. 7. 3. p < 0.00. yang di wakili oleh kepemimpinan Laissez-Faire pula menyumbang varians sebanyak 5. 3. 17.43% serta mempunyai empat item. Akhir sekali. Manakala Faktor Tiga bagi dimensi ganjaran luar jangka. 24 dan 35. seterusnya. dan 28.24.677. sebanyak 10. Akhir sekali faktor empat. 20. 12. .3 di bawah juga menunjukkan Faktor Satu yang diwakili oleh dimensi pengurusan pengecualian (pasif) mengandungi item 4. Faktor Dua yang mewakili dimensi pengurusan pengecualian (aktif) mengandungi item 11. dapatan analisis faktor menunjukkan sebanyak empat faktor telah muncul secara nyata dengan menjelaskan keseluruhan varians sebanyak 76.3 di bawah.91%. Jadual 4. 22 dan 27. Merujuk kepada Jadual 4. dan 33. Seterusnya petunjuk korelasi ujian KMO (0.12% varians pula disumbangkan oleh faktor tiga iaitu dimensi ganjaran luar jangka yang diwakili empat item. Nilai-nilai eigen yang diperolehi factor-faktor ini ialah 6. 16. 1. df = 120. terdiri dari item 1.57. Faktor dua mewakili dimensi pengurusan pengecualian (aktif) mempunyai empat item turut menyumbang sebanyak 22. p > 0.05).05) adalah signifikan dan tidak ada kesan multicollinerity.49 dan 1. Faktor Empat yang mewakili kepemimpinan LaissezFaire mengandungi item-item 5. Faktor satu mewakili dimensi pengurusan pengecualian (pasif) yang mempunyai empat item telah menyumbang sebanyak 39%.

3 Kebolehpercayaan Soal Selidik Kajian Kebolehpercayaan item-item yang digunakan untuk mengukur konstruk kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan dianalisis dengan menggunakan Cronbach Alpha ( α ) berdasarkan bilangan sampel sebenar (N = 485).34 61.43 76.677 1.49 10.545 .184 Jadual 4.532 .828 .24 39.91 Komponen 2 3 4 6.35 1.2.842 .57 22.628 .12 71.871 .00 39.770 .764 .603 . .918 .00 5.3 Keputusan Analisis Faktor Pengesahan Pemuatan Faktor Kepemimpinan Transaksi dan Kepemimpinan Laissez-Faire Item 4 Kenyataan 1 tumpuan kepada aspek-aspek yang didapati tidak mengikut standard 12 membiarkan perkara salah berlaku sebelum bertindak 20 membiarkan masalah menjadi kronik 33 melambatkan tindakbalas 11 meningkatkan sasaran pencapaian 17 seorang yang mantap dalam kerja 22 perhatian apabila menangani kesilapan 27 penekanan untuk mencapai standard 1 memberi bantuan kepada ‘orang lain’ 16 menerangkan dengan jelas 24 kesilapan lalu sebagai pengajaran 35 meluahkan rasa puas 5 mengelak terlibat dalam sesuatu isu 7 tidak hadir semasa diperlukan 3 tidak campur tangan terhadap isu 28 mengelak membuat keputusan Nilai Eigen Varians (%) Kumulatif (%) .530 .807 .747 .47 4.00 3.711 .715 .

8099 0. Nilai tersebut memberi gambaran bahawa kebolehpercayaan soal selidik kajian ini adalah tinggi (Coakes & Steed.6319 0.6196 0.7148 0.4 menunjukkan bahawa secara keseluruhannya 72 item yang digunakan untuk mengukur kompetensi emosi pemimpin memperolehi nilai Cronbach Alpha sebanyak 0.9448.61 hingga 0. subskala-subskala yang mewakili konstruk ini turut memperolehi nilai Cronbach Alpha antara 0. hasil analisis Cronbach Alpha bagi soal selidik kepemimpinan pula dipaparkan dalam Jadual 4.6727 0.7470 0.6543 0.6410 0.6519 0. Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 Nilai Cronbach Alpha ( α ) 0.9448 Dapatan dari Jadual 4.6526 0.6145 0. Seterusnya.5 di bawah:- .7107 0.4 Kebolehpercayaan Cronbach Alpha Soal Selidik Kompetensi Emosi Pemimpin Subskala Kesedaran Emosi Diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan Diri Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi Pengawalan Emosi Diri Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan Orang Lain Kepemimpinan Berinspirasi Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kolaboratif Kompetensi Emosi Pemimpin Keseluruhan Bil. Sementara itu.7688 0.7330 0.185 Jadual 4.81.7604 0. 2003).6704 0.7617 0.6359 0.

867.857 Dapatan dari Jadual 4. nilai Cronbach Alpha ialah 0.891 bagi kelompok kepemimpinan Transformasi yang mengandungi 20 item. Nilai Cronbach Alpha bagi kelompok kepemimpinan Transformasi juga tinggi iaitu 0.867 0. 2003).842 0. nilai Cronbach Alpha 0.86 (Jadual 4. Seterusnya nilai Cronbach Alpha yang diperolehi oleh dimensi-dimensi kepemimpinan ialah antara 0.857 bagi 36 item yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan secara keseluruhan (Coakes & Steed.5 Kebolehpercayaan Cronbach Alpha Soal Selidik Kepemimpinan Nilai Cronbach Dimensi Kepemimpinan Transformasi Kepemimpian Transaksi Kepemimpinan Laissez-Faire Kepemimpinan Keseluruhan Bil.842 bagi kepemimpinan Transaksi yang mengandungi 12 item dan bagi kelompok kepemimpinan Laissez-Faire yang mengandungi 4 item.891 0. .5 di atas menunjukkan kebolehpercayaan Cronbach Alpha yang tinggi iaitu 0.63 hingga 0.6). Item 20 12 04 36 Alpha ( α ) 0.186 Jadual 4.

0%) berbanding dengan bilangan sekolah kurang berkesan adalah sebanyak 252 buah (52.2) yang dikemukakan dengan sempurna serta tertabur mengikut pelbagai ciri demografi.1 Data Pemerihalan Responden Seramai 485 orang responden telah mengembalikan soal selidik (Jadual 3. Sementara itu. Analisis Data Deskriptif 4.765 0.633 0.6 Kebolehpercayaan Cronbach Alpha Dimensi-Dimensi Soal Selidik Kepemimpinan Nilai Cronbach Dimensi Karismatik (Atribut) Karismatik (Tingkahlaku) Mencetus Motivasi Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu Ganjaran Luar Jangka Pengurusan Pengecualian (Aktif) Pengurusan Pengecualian (Pasif) Kepemimpinan Laissez-Faire Jumlah Item Keseluruhan Bil. Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Alpha ( α ) 0.721 0.187 Jadual 4.742 0. bilangan sekolah berkesan adalah sebanyak 233 buah (48.789 0.3.677 0.0%).7 (muka surat 186). Dapatan taburan ciri-ciri demografi responden dalam kajian ini dipaparkan dalam Jadual 4. taburan dalam aspek jantina pula.3.867 0.7.857 4.762 0. Berdasarkan Jadual 4. didapati bilangan .726 0.

Di samping itu.6%) berumur di antara 30 – 39 tahun. dapatan dari Jadual 4.0%) lagi terletak di luar bandar. 163 orang (33.5%) berbanding bilangan guru lelaki hanya berjumlah 138 orang (28. dan seramai 144 orang (29.6 juga turut menunjukkan bahawa seramai 54 orang (11.1%) dari responden berumur di antara 20 hingga 29 tahun. 124 orang (25. . didapati sebanyak 233 buah sekolah (48.0%) terletak di bandar berbanding 252 buah sekolah (52.6%) berumur di antara 40 hingga 49 tahun.7%) pula berumur 50 tahun dan ke atas. Seterusnya apabila dilihat kepada lokasi sekolah. Jumlah guru perempuan ialah seramai 347 orang (71.188 guru perempuan mengatasi guru lelaki.5%).

Jantina Lelaki Perempuan 3.3 1.1 6.6 33.189 Jadual 4. Umur 20 – 29 tahun 30 – 39 tahun 40 – 49 tahun 50 tahun dan ke atas 5.7 Taburan Ciri Demografi Responden Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Ciri-Ciri Demografi 1. Pengalaman menjadi pentadbir Kurang dari 5 tahun 5 – 10 tahun Lebih 10 tahun 54 124 163 144 268 185 32 337 142 6 11.0 138 347 28.5 29.1 25. Sekolah Berkesan Kurang Berkesan 2.6 29.0 52.0 Frekuensi Peratusan (%) . Lokasi Bandar Luar bandar 4.6 69. Pengalaman berkhidmat di sekolah ini Kurang dari 5 tahun 5 – 10 tahun Lebih 10 tahun 6.2 233 252 48.5 233 252 48.5 71.3 38.7 55.0 52.

2. Terdapat seramai enam orang responden sahaja (1.3%).1 Dapatan Deskriptif Kompetensi Emosi Pemimpin Dapatan statistik deskriptif bagi pembolehubah kompetensi emosi pemimpin adalah ditunjukkan di dalam Jadual 4. Daripada keputusan tersebut didapati secara keseluruhannya kompetensi emosi pemimpin yang diperlihatkan oleh responden pada tahap yang tinggi ialah kelompok kesedaran diri .8 (muka surat 189).5%).2 Dapatan Deskriptif Pembolehubah Kajian Laporan pada bahagian ini bertujuan bagi melihat amalan kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di kalangan pemimpin sekolah menurut pandangan responden kajian. 4. kumpulan responden yang berpengalaman menjadi pentadbir kurang dari lima tahun adalah yang paling ramai iaitu seramai 337 orang (69. Seterusnya.6%) sahaja yang berpengalaman lebih dari sepuluh tahun.3.3%) berpengalaman kurang dari lima tahun. 142 orang (38.3. 4.2%) berpengalaman menjadi pentadbir sekolah lebih dari sepuluh tahun. Interpretasi deskriptif ini dilakukan dengan melaporkan skor min dan sisihan piawai subskala dan dimensi pembolehubah kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah. dan hanya 32 orang (6. Manakala jumlah responden yang berpengalaman menjadi pentadbir antara lima hingga sepuluh tahun pula adalah seramai 142 orang (29.190 Taburan responden dari sudut pengalaman berkhidmat di sekolah ini pula didapati seramai 268 orang (55.1%) berpengalaman lima hingga sepuluh tahun.

88) berbanding dengan skor kompetensi pemimpin bagi responden di sekolah kurang berkesan (min = 3. Hal ini agak berbeza bagi sekolah kurang berkesan kerana kompetensi emosi pemimpin yang diperlihatkan secara tinggi di sini ialah kelompok kesedaran diri (min = 3.85).72) dan akhir sekali kelompok kesedaran sosial (min = 3. berbanding kelompok kesedaran sosial (min = 3. Dapatan menunjukkan kompetensi emosi pemimpin bagi sekolah berkesan yang diperlihatkan secara tinggi ialah kelompok pengurusan perhubungan (min = 3. dan kelompok pengurusan diri (min = 3.87) dan kelompok kesedaran sosial (min = 3. kelompok pengurusan perhubungan (min = 3.69).88).74). Rumusannya ialah dapatan menunjukkan pemimpin sekolah secara keseluruhannya mempunyai nilai kompetensi emosi dalam kepemimpinan mereka.77). namun begitu kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan adalah lebih tinggi (min = 3.91) berbanding kelompok pengurusan diri (min = 3.77). kelompok kesedaran diri (min = 3.82).73) . Ini diikuti pula dengan kelompok pengurusan diri (min = 3.191 (min = 3.81).

76 0.39 0.10 0.11 4.07 3.52 3.84 0.03 3.95 3.72 3.42 3.41 4.26 S.09 0.51 0.51 0.97 3.65 0.47 0.64 3.32 0.32 3.65 Sekolah Berkesan Min 3.60 0.74 3.97 4.59 0.43 0.P 0.49 0.3.43 0.58 3.43 0.83 4.41 0. Kompetensi Pengurusan Perhubungan Membangunkan Orang Lain Kepemimpinan Berinspirasi Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kerja Kumpulan-Kolaborasi Min 3.64 0.18 S.83 3.81 3.46 0.51 0.22 3.8 Statistik Deskriptif Pembolehubah Kompetensi Emosi Pemimpin Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Keseluruhan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin 1.17 4.88 3.60 0.70 3.55 0.32 Kompetensi Emosi Pemimpin 3.91 3.15 3.74 0.48 3.34 3.69 3.91 3.57 0.49 0.45 4.53 0.21 0.67 4.81 3.59 0.88 3.82 3.08 3.15 3.77 4.33 0.48 0.37 0.55 0.P 0.40 4.43 0.63 0.78 3.48 0.39 4.74 3.33 0.43 0.58 0.64 0.95 4.53 0.09 3.78 3.42 0.46 3.52 0.84 3.2 Dapatan Deskriptif Kepemimpinn Dapatan deskriptif kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah ditunjukkan di dalam Jadual 4.87 3.46 0.46 0.51 0.P 3.53 0.64 0.84 4.46 0.77 0.71 0.34 0.67 3.70 3.59 0.91 3.90 4.73 0.54 0.49 0.64 0. Kompetensi Kesedaran Sosial Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi 3.52 0.04 4.37 3.192 Jadual 4.58 3.06 0.71 3.00 3.99 3. Kompetensi Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan Diri 2.46 0.56 4.85 3.00 3.50 0.88 0.31 0. Kompetensi Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif 4.45 0.85 4.47 0.61 Sekolah Kurang Berkesan Min S.69 3.80 0.2.51 0.73 3.82 3.45 3.44 3.9 bagi kelompok .39 0.13 0.

88 3. sama ada sekolah berkesan atau sekolah kurang berkesan pemimpin-pemimpinnya telah memperlihatkan amalan kepemimpinan Transformasi. Malah kedua-dua katogeri sekolah tersebut juga turut memperlihatkan amalan kepemimpinan karismatik (tingkahlaku) dan merangsang intelektual di dalam kepemimpinan mereka di sekolah.98 3.02 3.58 0.85 3.72 3.10 bagi kelompok kepemimpinan Transaksi di bawah:Jadual 4.P 3.14 3.88 S.87 4.95 S.56 0.9 Statistik Deskriptif Pembolehubah Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Keseluruhan Min Karismatik (atribut) Karismatik (tingkahlaku) Mencetus Motivasi Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu Kepemimpinan Transformasi 3.06 0.P 0.58 0.92 4. namun dari segi amalannya memperlihatkan bahawa pemimpin di sekolah berkesan adalah lebih tinggi dalam mempraktiskan .99 4.54 0.55 0.81 0.51 0.54 0.63 0. dapatan menunjukkan bahawa secara keseluruhan.57 0.9 di atas.P 0.51 0.76 3.08 3.80 3.43 Sekolah Kurang Berkesan Min S.47 Sekolah Berkesan Min 3.50 0.50 Merujuk kepada data-data di dalam Jadual 4.57 0.59 0. Walau pun kedua-dua katogeri sekolah telah menunjukkan pola kepemimpinan Transformasi yang sama. Dimensi mencetus motivasi didapati secara tinggi diamalkan berbanding dimensidimensi kepemimpinan yang lain.193 kepemimpinan Transformasi dan Jadual 4.78 3.64 3.60 0.80 3.

194 amalan kepemimpin tersebut (min = 3.75 0.55 2.83 0.77 Sek.20 4. Kurang Berkesan Min S.67 0.67 2. jika dibandingkan dengan pemimpin di sekolah kurang berkesan (min = 3. Jadual 4.96 Namun begitu.60 0.00 2. namun dari segi amalan.37 0.74 0.89 Sekolah Berkesan Min S.60 0.95).52 4. Dimensi yang paling tinggi ialah ganjaran luar jangka dan pengurusan pengecualian (aktif) di dapati secara tingggi diamalkan oleh pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut jika dibandingkan dengan pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan Laissez-Faire. Dimensi ganjaran luar jangka .50 0.12 4.10 Statistik Deskriptif Dimensi Kepemimpinan Transaksi Dan Kepemimpinan Laissez-Faire Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transaksi dan Laissez-Faire Kepemimpinan Transaksi Ganjaran Luar Jangka Pengurusan Pengecualian (Aktif) Pengurusan Pengecualian (Pasif) Kepemimpinan Laissez-Faire Keseluruhan Min S.56). sama ada sekolah berkesan atau sekolah kurang berkesan juga mengamalkan kepemimpinan Transaksi.62 0.67).89 0. dapat dirumuskan walaupun kedua-dua katogeri sekolah tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan yang hampir sama.04 2.48 0.P 3.54 4.60 0. jika di bandingkan dengan pemimpinpemimpin di sekolah kurang berkesan (min = 3.P 3.P 3. pemimpin di sekolah kurang berkesan adalah lebih tinggi dalam mempraktiskan amalan kepemimpinan Transaksi (3.10 di atas.16 4.02 2.81). bagi kepemimpinan Transaksi dapatan yang berbeza diperolehi di mana berdasarkan Jadual 4.78 2.56 0.62 0. Sehubungan itu. analisis data menunjukkan bahawa secara keseluruhan.49 4.61 0.

079 0. Begitu juga dengan dimensi pengurusan pengecualian (aktif) lebih tinggi dipraktiskan di sekolah kurang berkesan (min = 4.044 0.4.745** 0. *p < 0.538** 0.018 0.779** 0. Berikut dihuraikan hasil pengujian hipotesis kajian yang diukur pada aras kesignifikanan p < 0.012 0.083 0.12).1 Hubungan Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Bagi menguji hubungan ini.11 Korelasi Antara Kompetensi Emosi dan Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.05 mengikut sub topik berikut:4.016 0.004 .20) jika dibandingkan dengan pemimpin sekolah berkesan (min = 4.098* 0. 4.089 0.084 0.767** 0.04) jika dibandingkan di sekolah berkesan skor (min = 4.00).195 paling dominan diamalkan di sekolah kurang berkesan (min = 4.01.656** 0.4 Pengujian Hipotesis Kajian Sebanyak enam belas hipotesis utama kajian telah dibentuk selari dengan tujuan dan soalan kajian. analisis korelasi pearson telah dilakukan dan kaedah analisis ini adalah selari dengan soalan kajian yang pertama iaitu adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? Jadual 4.05 Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Laissez-Faire 0.

535** 0.671** 0. Individu Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.05) dan begitu juga tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kepemimpinan Laissez-Faire bagi sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.05) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kompetensi emosi pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut.675** 0.01. Namun begitu kelompok dalam kompetensi emosi didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transaksi kecuali bagi kelompok kesedaran sosial (r = 0.585** 0. kesedaran sosial.506** 0.630** 0.485** 0.605** 0. p < 0.571** 0.755** 0. pengurusan diri dan pengurusan perhubungan mempunyai hubungan yang signifikan dan kukuh dengan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolaah kurang berkesan. Dimensi (atribut) (t/laku) Motivasi Intelek. p > 0. Jadual 4.05 antara kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan Transformasi (r = 0.506** 0. Pertimb.556** 0.602** 0. p > 0.556** 0.11 di atas didapati wujud hubungan yang signifikan dan kukuh pada aras p < 0.11 muka surat 192 juga menunjukkan kelompok kesedaran diri.089.12 Korelasi Antara Kompetensi Emosi Pemimpin dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Karisma Karisma Mencetus Merang.666** 0.671** 0. Dapatan analisis dalam Jadual 4. *p < 0. p > 0.722** 0.196 Berdasarkan keputusan Jadual 4.604** .0 0.661** 0.767.702** 0.469** 0.326* 0.537** 0.098.601** 0. Manakala kepemimpinan Transaksi (r = 0.034.05) di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.05) dan kepemimpinan Laissez-Faire (r = 0.440** 0.

601. p < 0.12 di muka surat 193 menunjukkan hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dengan dimensi kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. p < 0.109* 0.05).666. P’lian (Pasif) 0. p < 0. p < 0.143** 0.066 0. p < 0.05) dan dimensi merangsang intelektual (r = 0.046 Seterusnya Jadual 4.01.079 0.05).556. dimensi mencetus motivasi (r = 0.075 0.049 0. Jadual 4.13 Korelasi Kompetensi Emosi Pemimpin dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0. P’lian (Aktif) Peng.05).071 0.065 0.072 0. p < 0.05).073 0.671.094* 0.722.056 0.109. kompetensi emosi pemimpin tidak mempunyai . *p < 0. Keputusan ujian korelasi mendapati dimensi karismatik (atribut) (r = 0.197 Jadual 4. dimensi pertimbangan individu (r = 0.014 0.05) turut menunjukkan hubungan yang signifikan dan kukuh dengan kompetensi emosi di kalangan pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut. Namun begitu. Analisis korelasi pearson mendapati wujud hubungan yang signifikan dan lemah antara kompetensi emosi dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0.042 0.05 Ganjaran Luar Jangka Peng. dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0.13 di atas memperlihatkan hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

556** 0.276* 0.05) dan kelompok pengurusan perhubungan ( r = 0.079.14 Korelasi Kelompok Kesedaran Diri dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri K.05 Karisma (atribut) 0. Kelompok kesedaran diri didapati mempunyai hubungan yang signifikan ini dan kukuh dengan dimensi karismatik (atribut) (r = 0.556.05) dan pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0. p < 0.427** Mencetus Motivasi 0.284* Karisma (t/laku) 0. Penilaian Kendiri Keyakinan Diri **p < 0. Intelek.419** 0.05). . Individu 0.094.395* 0. p < 0.05) didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan ganjaran luar jangka di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. p > 0.328* 0.143.216* 0.460** Pertimb.440** 0. Dapatan analisis dalam Jadual 4.671. Jadual 4.14 di atas memperlihatkan hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh antara kelompok kesedaran diri dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.671** 0.01.332* 0.469** 0.05).042.219* 0.198 hubungan yang signifikan dengan dimensi pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.131* 0.413** Jadual 4.272* 0. *p < 0.537** 0.13 di muka surat 194 juga menunjukkan kelompok-kelompok dalam kompetensi emosi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi kepemimpinan Transaksi kecuali bagi kelompok kesedaran sosial ( r = 0. p > 0. p < 0.464** 0. dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0. 0.542** Merang.

083.022 0.469. p < 0. P’lian (aktif) 0.014 0.063 0.05). pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.05) dan pertimbangan individu (r = 0.05). p > 0. p > 0. Jadual 4.073.072 0.073 0.014.010 Laissez Faire 0.01.068 .071 0.440. dimensi mencetus motivasi (r = 0.001 0. Jadual 4. dimensi merangsang intelektual (r = 0. ketepatan penilaian Ganjaran L.051 Peng. Hal ini diperlihatkan melalui hubungan antara kelompok kesedaran sosial dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0.05). Jangka 0.537.05 Namun begitu.083 0.077 0.072.05). *p < 0.009 0.05). P’lian (Pasif) 0.05) dan Laissez-Faire (r = 0. Pola hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok kesedaran emosi diri. p < 0.15 Korelasi Kesedaran Diri Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kesedaran Diri Kesedaran Emosi Diri K. p > 0.199 p < 0.049 0.080 Peng. p < 0. Penilaian Kendiri Keyakinan Diri **p < 0.058 0. kelompok kesedaran diri tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.14 di atas juga menunjukkan pola perhubungan yang sama oleh kelompok kesedaran diri bagi subskala kesedaran emosi diri dan subskala keyakinan diri tetapi subskala ketepatan penilaian kendiri hanya memperlihatkan hubungan yang lemah tetapi signifikan dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi.05). pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0. p > 0.

520** 0.569** 0. Individu 0.16 di muka surat 197). hubungan antara kelompok kesedaran sosial dengan dimensi karismatik (atribut) (r = 0.462** Mencetus Motivasi 0. p < 0.386* 0. dan dimensi pertimbangan individu (r = 0.326. dimensi merangsang intelektual (r = 0.535** 0.446** 0.427** Pertimb.506.200 kendiri dan keyakinan diri seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 4.335* 0.05). 16 Korelasi Kelompok Kesedaran Sosial dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Kesedaran Sosial Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi **p < 0.602.326* 0.543** Merang. Manakala pola hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh turut diperlihatkan oleh kelompok kesedaran sosial iaitu subskala empati.15 di muka surat 196. .385* Karisma (t/laku) 0.602** 0.588** 0. dimensi karismtik (tingkahlaku) (r = 0.05 Demikian juga halnya.583** 0. p < 0.506** 0. Jadual 4.485** 0. *p < 0. Intelek. p < 0.05).05).01.417** kepemimpinan Transformasi (Jadual 4. dimensi mencetus motivasi (r = 0. 0. subskala orientasi khidmat dan subskala kesedaran organisasi dengan dimensi-dimensi di dalam Karisma (atribut) 0. p < 0.453** 0. p < 0.535.330* 0.404** 0.05).485.05).

072 0.002 .092* 0. p < 0. subskala orientasi khidmat.034 0. tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok kesedaran sosial.106* 0.054 0. p < 0. subskala kesedaran organisasi dengan dimensi pengurusan pengecualian (aktif).056 0.05). subskala empati. Hubungan yang signifikan dan lemah juga ditunjukkan oleh subskala empati (r = 0. Namun begitu.014 0.092.17 di atas menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan kukuh antara kelompok kesedaran sosial (r = 0.17 Korelasi Kesedaran Sosial Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kesedaran Sosial Empati Orientasi Khidmat Kesedaran Organisasi **p < 0.201 Jadual 4.143** 0. P’lian (Pasif) Kepimpinan Laissez Faire 0.05) dengan dimensi ganjaran luar jangka di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Jangka Peng. p < 0.142** 0.05) dan subskala kesedaran organisasi (r =0.049 0. Ganjaran L. *p < 0.05 Berdasarkan analisis korelasi dalam Jadual 4.142.016 0. p < 0. P’lian (Aktif) Peng. dimensi pengurusan pengecualian (pasif) dan dimensi Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. dan subskala orientasi khidmat (r = 0.106.143.045 0.040 0.066 0.008 0.05) dengan dimensi ganjaran luar jangka di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.01.

534** 0.538** 0. 0.202 Jadual 4. dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0. subskala sikap optimis.448** 0.05 Bagi kelompok pengurusan diri terdapat hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh dengan dimensi karismatik (atribut) (r = 0.661** 0. subskala ketelusan.631** 0.05).367* 0.510** 0. Intelek.506** 0.585** 0. . p < 0.594** 0.661.506** 0.675.502** Karisma (t/laku) 0.601. subskala orientasi pencapaian.430** Pertimb.430** 0.506.05).443** 0.482** 0.383* 0. p < 0.540** 0.01.424** 0. dimensi merangsang intelektual (r = 0.366* Merang. p < 0.521** 0.588** 0.422** 0. subskala kebolehsuaian.605** 0. *p < 0. 18 Korelasi Kelompok Pengurusan Diri dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri Karisma (atribut) 0. dan subskala inisiatif dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi. p < 0.492** 0.05) (Jadual 4.450** 0.05). dimensi mencetus motivasi (r = 0.675** 0.605** 0. Malah hubungan yang sederhana kukuh dapat dilihat antara kelompok pengurusan diri seperti subskala pengurusan emosi diri.681** 0. dan pertimbangan individu (r = 0.05).468** 0. Individu 0.377* Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif **p < 0.18). p < 0.361* 0.377* Mencetus Motivasi 0.585.615** 0.527** 0.

*p < 0. p < 0.010 0. 19 Korelasi Pengurusan Diri Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Ganjaran L. subskala sikap optimis.101* Orientasi Pencapaian Sikap Optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif **p < 0.006 0. p > 0. Namun begitu hubungan yang signifikan dan lemah wujud antara subskala sikap optimis dengan pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.071.072 0.078 0.062 0. pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan laissez-faire. Jangka Peng.067 0.024 0.000 0.030 0.203 Jadual 4.071 0. pengurusan pengecualian (aktif).006 0.001 0. subskala orientasi pencapaian.106* 0.018.05).024 0. pengurusan pengecualian (aktif) (r = 0.041 0.008 0.096* 0.05) dan Laissez-Faire (r = 0. subskala kebolehsuaian dan subskala inisiatif dengan dimensi ganjaran luar jangka.034 0.05) dan subskala inisiatif dengan .056.065.049 0. subskala ketelusan.01.042 0.05). P’lian (aktif) Peng.05).056 0.05 Merujuk Jadual 4.018 0. p > 0.096. pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0.043 0. Hal ini diperlihatkan melalui hubungan antara kelompok pengurusan diri dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0. p > 0. analisis korelasi pearson menunjukkan kelompok pengurusan diri tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.063 0. Pola hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh subskala pengawalan emosi diri. p > 0.19.014 0.065 0.061 0. P’lian (Pasif) Kepimpinan Laissez Faire Pengurusan Diri Pengawalan Emosi Diri 0.

300* Kepemimpinan Berinspirasi Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kerja kumpulan-Kolaboratif **p < 0.497** 0. p < 0.562** 0.322* 0.571** 0.524** 0.630. subskala pengurusan konflik.590** 0.392* 0.448** 0. Jadual 4.204 pengurusan pengecualian (pasif) (r = 0. Intelek.05). dimensi karismatik (tingkahlaku) (r = 0.581** 0.486** 0.198* 0.623** 0.05).496** 0.05).306* 0. subskala kepemimpinan berinspirasi. p < 0.05).538** 0.494** 0.297* 0.101.580** 0.500** 0.702** 0.05 Sementara itu Jadual 4. p < 0. p < 0. dan dimensi pertimbangan individu (r = 0.467** 0.560** 0.755. p < 0. Perhubungan Membangunkan orang lain 0. dimensi merangsang intelektual (r = 0.01. *p < 0.573** 0.630** 0. 20 Korelasi Kelompok Pengurusan Perhubungan dan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Karisma (atribut) Karisma (t/laku) Mencetus Motivasi Merang. p < 0.05).708** 0.312* 0.604.611** 0.650** 0.571.439** 0. .281* 0.755** 0. subskala pengaruh dan subskala kerja kumpulan dengan dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi.546** 0.702.05).604** 0. Individu Peng. dimensi mencetus motivasi (r = 0.106.20 di atas memperlihatkan kelompok pengurusan perhubungan yang juga turut mempunyai hubungan yang signifikan dan sederhana kukuh dengan kepemimpinan Transformasi dalam dimensi karismatik (atribut) (r = 0. p < 0. Pertimb. subskala pemangkin perubahan.483** 0.05) dan kepemimpinan laisez-faire (r = 0. Kekuatan hubungan yang sama turut ditunjukkan oleh kelompok pengurusan perhubungan seperti subskala membangunkan orang lain.

05) dan .017 0. Pola hubungan yang sama juga diperlihatkan oleh subskala membangunkan orang lain.041 0.032 0.094* 0.046 0.019 0. subskala pengaruh dan subskala kerja kumpulan dengan dimensi ganjaran luar jangka.073 0.082 0.066 0.017 0.016 0. subskala pengurusan konflik.020 0.029 0.090* 0. subskala kepemimpinan berinspirasi. pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan laissezfaire.058 0.050 0.029 Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Pengaruh Kerja kumpulan-Kolaboratif **p < 0. dimensi pengurusan pengecualian (aktif).075 0. Jangka Peng. dimensi pengurusan pengecualian (aktif). P’lian (aktif) Peng.029 0.05 Berdasarkan Jadual 4. p < 0. pengurusan pengecualian (pasif) dan kepemimpinan laissez-faire. P’lian (Pasif) Kepimpinan Laissez Faire 0.004 0.060 0.108 0.006 0.21 di atas.020 0.205 Jadual 4.085 0.056 0. kelompok pengurusan perhubungan didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi ganjaran luar jangka. Kekuatan hubungan yang signifikan dan lemah ditunjukkan oleh subskala membangunkan orang lain dengan ganjaran luar jangka (r = 0. 21 Korelasi Kelompok Pengurusan Perhubungan Dengan Kepemimpinan Laissez-Faire Dan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Peng.090. subskala pemangkin perubahan. Perhubungan Membangunkan orang lain Kepemimpinan Berinspirasi Ganjaran L.01.046 0.126** 0. *p < 0.

206 hubungan yang signifikan dan kukuh ditunjukkan oleh subskala pengaruh dengan dimensi ganjaran luar jangka (r = 0. . jantina dan pengalaman pentadbiran) di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? Terdapat tiga pembolehubah demografi yang digunakan dalam kajian ini iaitu umur. membolehkan hipotesis nol yang pertama (Ho1) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. p < 0.2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Pembolehubah Demografi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Analisis seterusnya bagi menjawab soalan kajian yang kedua iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi pemimpin (umur. kaedah MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) telah digunakan.05. adalah ditolak. Berdasarkan hasil keputusan analisis korelasi tersebut. 4. jantina dan pengalaman pentadbiran. df = 2556. p < 0.05). Hal ini adalah kerana wujudnya korelasi antara faktor-faktor dalam konstruk kompetensi emosi pemimpin apabila diuji dengan Bartlett’s Test of Sphevicity yang telah memberi nilai sebanyak 18621.91.126.4. Bagi menguji tahap kompetensi emosi berdasarkan umur dan pengalaman pentadbiran. Namun begitu. hipotesis nol yang ke dua (Ho2) dan hipotesis nol yang ke tiga (Ho3) tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi emosi dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah diterima.

40 hingga 49 tahun dan 50 tahun dan ke atas. dan kelompok pengurusan perhubungan (F = 26. Manakala bagi mengenal pasti perbezaan multivariate merentasi kumpulan. p < 0.20. kriteria Pillai’s trace dan Roy’s Largest Root seperti mana yang disarankan oleh Coakes dan Steed.05).45. p < 0. p < 0. 30 hingga 39 tahun. Manakala pada peringkat kedua pula semua subskala kompetensi emosi pemimpin dijadikan pembolehubah bersandar. p < 0. Hasil ujian Multivariate menunjukkan terdapat perbezaan secara signifikan antara kumpulan umur terhadap kompetensi emosi pemimpin.462. p < 0.179 (F = 21.207 Keputusan ini menyakinkan kepada penyelidik bahawa analisis MANOVA sesuai digunakan.13. Manakala analisis MANOVA perlu dilakukan dalam dua peringkat iaitu pada peringkat pertama kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan dan subskala kompetensi dijadikan pembolehubah bersandar.05). . p < 0.1 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Mengikut Umur Sebanyak empat kumpulan umur responden telah digunakan dalam analisis MANOVA iaitu kumpulan pemimpin sekolah berumur 20 hingga 29 tahun. Secara amnya ujian Multivariate seperti mana yang dipaparkan dalam Jadual 4.4.40.05). p < 0.05). menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dari segi kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan (F = 23.22. kelompok pengurusan diri (F = 16.05).05).2.35. kelompok kesedaran diri (F = 20. 4. kelompok kesedaran sosial (F = 14. apabila merujuk kepada nilai Pillai’s trace adalah sebanyak 0. (2003) digunakan dalam kajian ini.171 (F = 7.237.05) dan Roy’s Largest Root pula memperolehi nilai sebanyak 0.

98 (0.35) 3. Hal ini jelas apabila dirujuk kepada pertambahan skor min berdasarkan umur.P) 30.40** 14.38) 3.85 (0.38) Nilai F Kompetensi Emosi Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0.23).24) 3.88 (0. Hasil analisis MANOVA mendapati terdapat perbezaan skor min subskala kompetensi emosi pemimpin secara signifikan jika dirujuk kepada nilai Pillai trace .49) 3.40) 3.50 (0. *p < 0.P) 3.53 (0.45** 20.05 3.91 (0.13** Dapatan ini menjelaskan bahawa semakin tinggi umur seseorang responden maka tahap kompetensi emosi pemimpin juga akan turut meningkat.71 (0.31) 3.32) 3.94 (0.94 (0.01. (n = 163) Min (S.35** 26.P) 50 Th.31) 3.22 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Umur Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin 20 -29 Th.22) 3.68 (0. adalah ditolak Analisis lanjutan turut dilakukan bagi mengenal pasti perbezaan subskalasubskala kompetensi emosi pemimpin berdasarkan umur responden (Jadual 4.86 (0.51 (0.70 (0.40) 3.55 (0.20** 16.38) 3.37) 3.P) 40.34) 3.208 Jadual 4.80 (0.57 (0.86 (0.64 (0. (n = 54) Min (S. Justeru keputusan ini membolehkan hipotesis nol yang ke empat (Ho4) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah umur pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.35) 3.51) 3.75 (0.39 Th.49 Th.32) 3.53) 3. (n = 124) Min (S.43) 3.39) 23.94 (0. dan ke atas (n = 144) Min (S.

p < 0.34.148.05).05) kecuali bagi subskala inisiatif (F = 2. kesedaran organisasi (F = 19.64. p < 0.21.05). kerja kumpulan – kolaborasi (F = 16. p < 0.14. p < 0. p < 0. p < 0. p < 0.05).05).05). ketepatan penilaian kendiri (F = 4. p < 0.07. keyakinan diri (F = 23.264 (F = 6. p < 0.01).83.15.27.09. sikap optimis (F = 12.05).96. empati (F = 12.95.79.56. p < 0. kepemimpinan berinspirasi (F = 18.05) dan Roy’s Largest Root sebanyak 0. pengurusan konflik (F = 8. Dalam hal ini sekali lagi dapat diperhatikan bahawa skor min subskala kompetensi emosi pemimpin semakin bertambah bila mana semakin meningkat umur seseorang itu.05).01).05). kompetensi emosi pemimpin bertambah apabila umurnya semakin meningkat pemimpin di kedua-dua katogeri sekolah tersebut .81.827.209 yang diperoleh sebanyak 0.325 (F = 3. membangunkan orang lain (F = 19. pemangkin perubahan (F = 17.65. kebolehsuaian (F = 12. p < 0. p < 0.34.05).89. p < 0.05). p < 0. pengawalan emosi diri (F = 17. p < 0. p < 0.05).01). Perbezaan yang signifikan berlaku dalam semua subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu subskala kesedaran emosi diri (F = 14.49.01).01). pengaruh (F = 6.05). orientasi pencapaian (F = 7. p < 0. Dengan perkataan lain. orientasi khidmat (F = 3. ketelusan (F = 17. p > 0. p < 0.05). p < 0.

69 (0.96 (0.54) 3.210 Jadual 4.59 (0.37) 30.43) 3.62) 4.48) 3.45 (0.47 (0.40 (0.15** 6.54) 3.89** 12.02 (0.53) 3.79 (0.10 (0.44) 50 Th.54) 3.24 (0.67 (0.93 (0.01.39 Th.49** 12.43 (0.31 (0.30) 3.51) 4.54) 3.98 (0.33) 3.47) 3.46) Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi **p < 0.58 (0.47) 3.81 (0.46) 3.03 (0. (n = 124) Min (S.14** 7.94 (0.99 (0.95 (0.76) 4.19 (0.49 Th.P) 4.43) 3.67 (0.51) 3.47) 3.67) 3.95** 8.54 (0.90 (0.44) 4.36) 4.68 (0.51) 40.34 (0.74) 3.41) 3.45) 3.45 (0.27* 19.51) 3.44) 3.70 (0.P) 3.34** 17.81 (0.17 (0.24 (0.16 (0.58) 3.81** .55) 3.45) 3.54) 4.48) 3.65) 3.62) 4.73) 3.64 (0.55) 4. (n = 163) Min (S.60) 3.47) 4.58) 3.48 (0.69 (0.37 (0.68) 4.58) 3.55 (0.55) 4.45) 3.07 (0.78 (0.68) 3.81 (0.P) 3.55 (0.86 (0.79** 12. (n = 54) Min (S.11 (0.07** 17.62) 3.38 (0.27 (0.57) 3.34) 3.42) 3.77 (0.05 (0.80 (0.31 (0.P) 3.28 (0.88 (0.83** 2.09** 23.13 (0.51) 3.03 (0.46) 3.33) 4.65** 4.52) 3.64 (0.74 (0.25 (0.05 Nilai F 14. *p < 0.27 (0.21 (0.22 (0.03 (0.52) 3.96 (0.64) 3.40 (0.34 19.53) 3.21** 3.32) 3.46) 3.63 (0.21 (0.56** 17.50) 4.62) 3.23 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Umur Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan 20 -29 Th. dan ke atas (n = 144) Min (S.62) 3.29) 4.55 (0.46) 3.53) 3.81 (0.45) 4.05 (0.94 (0.57) 4.94 (0.45) 3.64** 18.96** 16.79 (0.57) 3.48) 3.40) 4.06 (0.

Dengan keputusan ini.05) dan pengurusan perhubungan (F = 0. p > 0.05). p > 0.225. p > 0.883.211 4.4. penyelidik telah membahagikan pengalaman mentadbir pemimpin sekolah dalam kajian ini kepada tiga kumpulan untuk tujuan analisis MANOVA iaitu kumpulan pentadbir yang berpengalaman kurang dari lima tahun.05). Secara amnya.275.05). lima hingga sepuluh tahun.2. pengurusan diri (F = 0. .2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Mengikut Pengalaman Mentadbir Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Analisis bahagian ini juga bagi menjawab soalan kajian yang kedua iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah demografi (pengalaman mentadbir) di sekolah berkesan dan sekolah tidak berkesan? Untuk menjawab soalan ini. adalah diterima. hipotesis nol yang kelima (Ho5) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah pengalaman pentadbiran di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.05). p > 0. Hal ini terbukti apabila nilai Pillai trace yang diperolehi adalah sebanyak 0. kesedaran sosial (F = 0.089. p > 0.05). p > 0.018 (F = 1.015 (F = 1. ujian multivariate seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 4.265.24 di bawah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan dari segi kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan (F = 0.78.05) dan Roy’s Largest Root pula sebanyak 0. dan lebih dari sepuluh tahun. p > 0.242. kelompok kesedaran diri (F = 1. Hasil ujian Multivariate menunjukkan tidak terdapat perbezaan secara signifikan di dalam skor min kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pengalaman menjadi pentadbir sekolah.

p > 0. ketepatan penilaian kendiri (F = 0.05) dan Roy’s Largerst Root sebanyak 0.16.80 (0.81 (0.91 (0. p > 0.36) Nilai F 0.76 (0.37) 3.05). *p < 0.59.43) 3.79 (0.70. p > 0.51) 3.33. orientasi khidmat (F = 1.80 (0.05).05). (n = 6) Min (S.38) 3.450.41) 5 – 10 th.883 0. Hal ini dapat dilihat dalam Jadual 4.32) 3.05).01.52) 3.42) Lebih dari 10 th.05).12.242 0.265 Seterusnya analisis lanjutan turut dilakukan bagi mengenal pasti perbezaan subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pengalaman responden menjadi pentadbir sekolah.42) 3. orientasi pencapaian (F = 2. p > 0.225 0. Hasil analisis MANOVA (Jadual 4.212 Jadual 4.05).91.P) 3. sikap optimis (F = 0.05).P) 3.25 di muka surat 213.79 (0. (n = 142) Min (S.75 (0.24 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Pengalaman Mentadbir Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan **p < 0. p > 0. p > 0.82 (0.01.24) mendapati tidak terdapat perbezaan skor min subskala kompetensi emosi pemimpin secara signifikan jika dirujuk kepada nilai Pillai trace yang diperoleh sebanyak 0. keyakinan diri (F = 1.05 Kurang dari 5 th.77 (0.086 (F = 2. p > 0.31) 3. empati (F = 0.231.11. pengawalan emosi diri (F = 0. ketelusan (F = 0.P) 3. p > 0.05). p > 0. p > 0.66.32) 3.80 (0. kesedaran organisasi (F = 0.43) 3. . p > 0. kebolehsuaian (F = 0.05).83 (0. p > 0. (n = 337) Min (S. di mana subskala-subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran diri (F = 2.45.17) 3.86 (0.79 (0.42.05).83 (0.05).106 (F = 1.31) 3.275 1.

20. p > 0. pengurusan konflik (F = 0.05).10.213 p > 0.05).05).05). kompetensi emosi pemimpin tidak dapat ditentukan berdasarkan pengalaman menjadi pentadbir di sesebuah sekolah sama ada di sekolah berkesan atan sekolah kurang berkesan. p > 0.49. p > 0. Dalam hal ini sekali lagi dapat diperhatikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara dalam skor min berdasarkan bilangan tahun pengalaman menjadi pentadbir sekolah. p > 0.04.05). Dengan perkataan lain. inisiatif (F = 0. dan kerja kumpulan – kolaborasi (F = 1.15. p > 0. pengaruh (F = 1. membangunkan orang lain (F = 1.48. p > 0.05). .05). p > 0. pemangkin perubahan (F = 0. kepemimpinan berinspirasi (F = 0.05).22.

62) 4.55) 4.47) 4.56 (0.63) 3.36) 3. (n = 337) Min (S.12 0.20) 4.95 (0.05 (0.40) 3.91 0.16 (0.48 1.44) 3.85 (0.56) 3.59 0.29 (0.49 0.10 0.78) 3.66 0.41 (0.59) 3.P) 4.49) 3.49) 3.20) 4.P) 3.04 (0.49) Nilai F Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi **p < 0.P) 3.60) 3.18 (0.83 (0.87 (0.25 Analisis MANOVA Bagi Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Pengalaman Mentadbir Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Kurang dari 5 th.95 (0.70 0.20) 3.47) 3.42 1.54) 4.20 (0.81 (0.90 (0.68 (0.33 0.87 (0.05 2. *p < 0.58) 3.13 (0.68) 3.73 (0.214 Jadual 4.43) 3.65) 4.16 (0.19 (0.79 (0.04 (0.42 (0.11 (0.29) 4.16 2.40) 3.16 (0.40) 4.04 (0.43) 3.51) 3.57 (0.43) 3.04 0.86 (0.33) 4.20 .33) 4.22 1.99 (0.21 (0.13 (0.48) 3.91 (0.15 1.55) 3.55) 4.50) 5 – 10 tahun (n = 142) Min (S.59) 4.29) 3.52) 3.45 (0.64 (0.43) Lebih dari 10 tahun (n = 6) Min (S.47) 3.54 (0.34) 4.01.87) 3.72) 3.81 (0.45) 3.41 (0.77 (0.11 (0.55) 3.50) 3.98 (0.83 (0.44) 4.01 1.02 (0.63) 3.01 (0.20 (0.49) 3.45 0.64 (0.84 (0.08 (0.49) 3.52) 4.64) 3.83 (0.83 (0.11 0.10 (0.03 (0.64) 3.39 (0.67) 3.89 (0.

analisis Ujian-t telah digunakan dan dapatannya dipaparkan dalam Jadual 4.85 (0.05 Lelaki (n = 138) Min (S. Dengan dapatan ini.1 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Jantina Bagi menguji perbezaan faktor demografi responden di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.26 di bawah:Jadual 4.373** 2.52) 3.01.05) tetapi tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam kelompok kesedaran diri (t = 1. p > 0.47) 3.43) 3.87 (0.215 4. p < 0.04 0.78 (0.10 0.532** Dapatan daripada Jadual 4.532.41) 3. Sehubungan itu.37) 3. kelompok pengurusan diri (t = 2.05). Dalam hal ini.85 (0.73 (0. p < 0.05).P) 3.31) 3.P) 3. hipotesis nol ke enam (Ho6) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi . perbezaan tersebut turut berlaku dalam kelompok kesedaran sosial (t = 2.40) 3.429. p < 0.429 2.297* 2.37) Perbezaan Min 0.26 di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat perbezaan skor min kompetensi emosi pemimpin secara signifikan di kalangan responden lelaki berbanding dengan responden perempuan (t = 2.26 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Jantina Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Pengurusan Perhubungan Kompetensi Emosi Pemimpin Keseluruhan ** p < 0.89 (0.05) dan kelompok pengurusan perhubungan (t = 2.81 (0.35) 3.10 Nilai t 1.05).77 (0.11 0.2.735.12 0.78 (0.4. p < 0. pemimpin lelaki didapati lebih tinggi kompetensi emosi berbanding dengan pemimpin perempuan.35) Perempuan (n = 347) Min (S.88 (0.735** 2. *p < 0.373.297.

194. p > 0.788. inisiatif (t = 1.359. p < 0. p > 0.05). p < 0.05).27.303. . pengurusan konflik (t = 0.216 emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah jantina di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.450. subskala empati (t = 2. subskala kepemimpinan berinspirasi (t = 3. p < 0.05). pengawalan emosi diri (t = 1.05). subskala pemangkin perubahan (t = 2.05). p > 0.05). didapati wujud perbezaan skor min kompetensi emosi pemimpin secara signifikan berdasarkan jantina di kalangan responden lelaki berbanding responden perempuan dalam subskala ketepatan penilaian kendiri (t = 3. p < 0. p > 0.27 di muka surat 216. membangunkan orang lain (t = 1.05).05) dan subskala pengaruh (t = 2.087.05). dan kerja kumpulan – kolaborasi (t = 0.05).353.608.956.05).362. sikap optimis (t = 1.207.917.118. p > 0. p > 0. subskala kebolehsuaian (t = 2. p < 0. p < 0.475. p < 0.05).433. p > 0. p < 0. subskala orientasi pencapaian (t = 3.05). Merujuk kepada Jadual 4.254.269. p > 0.05). p > 0.05). perbezaan berdasarkan subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin mengikut jantina dapat dilihat berdasarkan Jadual 4. subskala orientasi khidmat (t = 2. ketelusan (t = 1.898. kesedaran organisasi (t = 1. p > 0. Manakala subskala-subskala kompetensi emosi yang didapati tidak wujud perbezaan skor min yang signifikan ialah subskala kesedaran emosi diri (t = 0. adalah ditolak Selain itu.05).05). keyakinan diri (t = 0.05).

77) 3.10 0.450 2.01 0.08 0.475 3.34) 4.36 (0.83 (0.90 (0.06 0.362 3.01 Nilai t 0.207 2.08 0.05 (0.00 (0.88 (0.63) 4.17 (0.55) 4.60) 3.63) 3.51) 3.62) 3.32) 4.11 (0.13 0.14 (0.93 (0.43) 3.18 (0.14 (0.14 0.66 (0.64 (0.353** 0.788 1.22 0.49) 3.48 (0.12 (0.194* 0.04 0.11 0.07 0.359** 1.08 (0. Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi **p < 0.P) 3.26 (0.58) 3.12 0.917** 1.82 (0.90 (0.118 3.47) 3.61) 3.45) 3.81 (0.84 (0.13 (0.49) 3.16 (0.79 (0.269 .53) 4.15 0.44) 4.92 (0.48) Perbezaan Min 0.78 (0.53) 4.65) 3.55) 4.66) 3.51) 3.52 (0.51) 4.62) 4.58) 3.55) 3.14 (0.51) 3.956 2.56 (0.01 0.43) 3.03 (0.17 0.47) Perempuan (n = 347) Min (S.94 (0.087* 2.433** 1.19 0.53) 3.254* 0.608 1.63 (0.898** 2. * p < 0.42) 4.50) 4.76 (0.66 (0.39 (0.05.09) 3.27 Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Jantina Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan.P) 3.07 0.217 Jadual 4.45) 3.05 Lelaki (n = 138) Min (S.202 1.

p < 0.88 (0.367. Perhubungan K.69 (0. Emosi Pemimpin Sekolah Berkesan (n = 233) Min (S.31) 3.01.551** 3.P) 3.37) 3.18 0.39) 3.48) 3.467.43) 3.28 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Katogeri Sekolah Kelompok Kompetensi Emosi Pemimpin Kesedaran Diri Kesedaran Sosial Pengurusan Diri Peng.467** 3.05).10 0.87 (0.85 (0.953** 4.13 0.16 0.P) 3.53) 3.05 Berdasarkan Jadual 4.601** 4.367** **p < 0.4. Analisis ini bertujuan untuk menjawab soalan kajian ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan?.3 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kajian ini juga bertujuan untuk meneliti perbezaan kompetensi emosi pemimpin berdasarkan sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.28 di bawah:Jadual 4.39) Perbezaan Min Nilai t 0. Dalam hubungan itu.32) 3.14 3.43) 3.28 di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat perbezaan skor min kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan secara signifikan (t = 4.74 (0.218 4.77 (0. p .34) Sekolah Kurang Berkesan (n = 252) Min (S.72 (0.88 (0.90 (0. Perbezaan ini telah dikaji dengan menggunakan Ujian-t dan dapatannya ditunjukkan dalam Jadual 4.73 (0. *p < 0. kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin juga turut menunjukkan perbezaan secara signifikan iaitu kelompok kesedaran diri (t = 3.

29 tersebut menunjukkan subskala-subskla kompetensi emosi pemimpin mempunyai perbezaan skor min secara signifikan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan kecuali subskala ketepatan penilaian kendiri (t = 0. di antara sekolah berkesan berbanding dengan sekolah kurang berkesan.05).05). p < 0. p < 0. p < 0.475.945. kelompok kesedaran sosial (t = 3. adalah ditolak.790.394.953.380. empati (t = 2.156.29 pada halaman 219. pemangkin perubahan (t = 4.05).219 < 0.910.05). orientasi pencapaian (t = 2.601. orientasi khidmat (t = 2. kebolehsuaian (t = 1. pengawalan emosi diri (t = 3. p < 0.05).05). Dalam hubungan ini.727.551. pengurusan konflik (t . Dengan dapatan ini. membangunkan orang lain (t = 4. p < 0. p < 0.612.05).257. p > 0. kesedaran organisasi (t = 3.05). didapati skor min kompetensi emosi pemimpin dan kelompokkelompok kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding skor min di sekolah kurang berkesan secara signifikan. p < 0.05).855.05).05). p < 0. p < 0. hipotesis nol ke tujuh (Ho7) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. kelompok pengurusan diri (t = 3. Dapatan analisis lanjutan terhadap subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan juga dipaparkan dalam Jadual 4. p < 0. p < 0. p < 0.05) dan kelompok pengurusan perhubungan (t = 4.05).05). p < 0.05).05).613. p < 0. p < 0. p < 0. sikap optimis (t = 2. p < 0. subskala-subskala yang turut menunjukkan perbezaan dalam skor min ialah kesedaran emosi diri (t = 3.628. ketelusan (t = 3.05). kepemimpinan berinspirasi (t = 3.177. Berdasarkan dapatan daripada Jadual 4.237. inisiatif (t = 2. Rumusannya.05). keyakinan diri (t = 3.05).

97 (0.78 (0.855** 0. Jadual 4.12 0.71) 3.09 (0.57) 3.49) 4.332** .82 (0.43) 3. berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi **p < 0.85 (0.15 0.17 (0.613** 4.51) 3.99 (0.16 0.26 (0.46) 3.95 (0.21 0.628** 3.45) 3.05 0.762.70 (0.790** 3.46) 3.52) 4.67 (0. p < 0.380** 2.13 0. Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Memb’kan orang lain Kep.88 (0.237** 3.91 (0.09 (0.53) 3.156** 2.13 0.02 0.06 (0.52 (0.29 Perbezaan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Berdasarkan Katogeri Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Sekolah berkesan (n = 233) Min (S.50) 3.74 (0.34) 4.612** 2.04 (0.60) 3.73 (0.59) 4.P) 3.666** 3.666.97 (0.57) 4.53) 3.51) 3.51) 3.910** 2.332.17 0.22 0.15 (0.58 (0.36 (0.71 (0.95 (0.61) 3. p < 0.39 (0.47) 4.48) 3.945* 2.64) 3.762** 3.22 (0.475** 2.05). pengaruh (t = 3.45 (0.14 0.64) 3.64) 4.257* 3.10 0.05).14 0.67) 3.46) 4.177** 4.10 (0. p < 0.32) 4.01.84 (0.220 = 2.727 3.08 (0.00 (0.05).58 (0.83 (0.21 (0.42) 3.394** 1.16 0.24 0.45) 3.59) 4.12 0.58) 3.46) Sekolah Kurang berkesan (n = 252) Min (S. *p < 0.15 3.76) 3.64) 3.41 (0.43) 3.49) Perbezaan Min Nilai t Kesedaran emosi diri K.15 0. dan kerja kumpulan-kolaborasi (t = 3.P) 3.22 0.

63) 3.905** 1.14 0.058** 2.95 (0.55) 3.09 Nilai t 3.57) 4.P) 3.60) 3.51) 3. Jadual 4.01.78 (0. perbezaan ini .76 (0.02 (0.87 (0.221 4.80 (0.30 di muka surat 219. Justeru.98 (0.30 di muka surat 219 menunjukkan bahawa skor min kepemimpinan Transformasi yang diperolehi sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding skor min yang diperolehi sekolah kurang berkesan.81 (0.P) 3.54) SKB (n = 252) Min (S.64 (0.57) Perbezaan Min 0.16 0.384** 3.263** 3.4 Perbezaan Kepemimpinan Sekolah Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Seterusnya kajian ini juga bertujuan untuk meneliti perbezaan kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. *p < 0.4.12 0.05 Dapatan dari Jadual 4.99 (0.500 4.61) 3.85 (0. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab soalan kajian ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan? Perbezaan skor min kepemimpinan iaitu tingkahlaku kepemimpinan Transformasi antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan telah dianalisis dengan menggunakan Ujian t dan dipaparkan dalam Jadual 4.50) 3.30 Perbezaan Kepemimpinan Transformasi Berdasarkan Katogeri Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transformasi Kepemimpinan Transformasi SB (n = 233) Min (S.14 (0.43) 3.443** 2.20 0.51) 3.12 0.824 Karismatik (atribut) Karismatik (tingkahlaku) Mencetus Motivasi Merangsang Intelektual Pertimbangan Individu **p < 0.

22 0.60) 2.08 0. p < 0.20 (0.05).67 (0.47(0.P) 3.55 (0.905. Keputusan ini menjelaskan kepada kita bahawa amalan kepemimpinan Transformasi seperti karismatik (atribut dan tingkahlaku).61) 2. Jadual 4.96) Perbezaan Min 0.384. Pengecualian (Pasif) Kepem.031** 3. p < 0.00 (0.53) 4.04 (0.05). *p < 0.05).77) SKB (n = 252) Min (S. dimensi karismatik (tingkahlaku) (t = 2.11 0.37) 4. dimensi merangsang intelektual (t = 3.05 . Dapatan ini menunjukkan hipotesis nol yang ke lapan (Ho8) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif dalam tahap kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah ditolak.31 Perbezaan Kepemimpinan Transaksi dan Kepemimpinan Laissez-Faire Berdasarkan Katogeri Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Dimensi Kepemimpinan Transaksi Kepemimpinan Transaksi Ganjaran Luar Jangka Peng.76 (0.05) kecuali dimensi pertimbangan individu (t = 1. dimensi mencetus motivasi (t = 2.744 3. Laissez.89) 2.623.824. p < 0.P) 3.04 0. Seterusnya dimensi-dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi juga menunjukkan perbezaan skor min pada aras yang signifikan antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan iaitu dimensi karismatik (atribut) (t = 3.60) 4.639** 0.05) bagi kepemimpinan Transformasi.78 (0.28 Nilai t 2. p < 0. nilai t yang signifikan diperolehi (t = 3.05). p > 0. p < 0.49) 4.451 1.222 apabila diuji dengan Ujian-t. Pengecualian (Aktif) SB (n = 233) Min (S.590** Peng. mencetus motivasi.75) 2.12 (0. merangsang intelektual lebih tinggi di sekolah berkesan kecuali bagi dimensi pertimbangan individu.Faire **p < 0.56 (0.01.443.058.

31.4. p > 0. tidak wujud perbezaan yang signifikan dan positif dalam kepemimpinan Transaksi antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan adalah diterima. p < 0.744. 4.5 Peramal Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan.05).451.223 Berdasarkan Jadual 4. Justeru. Tujuan kajian ini seterusnya adalah untuk menjawab soalan kajian yang keempat iaitu apakah subskala-subskala utama kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai hubungan terkukuh dengan kepemimpinan di sekolah berkesan?. p > 0.05) bagi kepemimpinan Transaksi. Dapatan ini menunjukkan hipotesis nol yang ke sepuluh (Ho10) yakni tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan laissez-faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. . Bagi mengenal pasti peramal kepemimpinan di sekolah berkesan ini. hipotesis nol yang ke sembilan (Ho9).05). dimensi-dimensi kepemimpinan Transaksi yang lain menunjukkan perbezaan skor min pada aras yang signifikan antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan iaitu bagi dimensi ganjaran luar jangka (t = 1. pengurusan pengecualian (pasif) (t = 3. adalah ditolak.031.05).05). Apabila diuji dengan ujian-t di dapati tidak wujud perbezaan yang signifikan (t = 2. Namun begitu. analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) dilakukan. Dapatan analisis ini dipaparkan dalam Jadual 4.32 di muka surat 224. dapatan dalam aspek kepemimpinan Transaksi menunjukkan skor min kepemimpinan Transaksi di sekolah kurang berkesan lebih tinggi dari sekolah berkesan.639’ p < 0.590. Pola yang sama juga dapat dilihat bagi dimensi pengurusan pengecualian (aktif) (t = 0. dan kepemimpinan Laissez-faire (t = 3. p < 0.

05) dan subskala pengaruh (β = 0. Keputusan tersebut menunjukkan hipotesis nol yang ke dua belas (Ho12) di tolak.281. Dapatan ini menjelaskan bahawa pengukuhan kompetensi emosi pemimpin dalam subskala kebolehsuaian dan subskala pengaruh turut meningkatkan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan. Justeru.32 menunjukkan bahawa dua subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu subskala kebolehsuaian (β = 0. mendapati variabel prediktor .32 di bawah juga menunjukkan dua subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran organisasi (β = 0. p < 0.62 menunjukkan bahawa 62% perubahan dalam variabel kriterion adalah dipengaruhi kombinasi kedua-dua prediktor tersebut.159. Rumusannya. pengukuhan dalam subskala kesedaran organisasi dan pengurusan konflik akan menyumbang kepada pengukuhan kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan sebanyak 5%.205. p < 0. p < 0.05) didapati bertindak sebagai peramal kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin sekolah berkesan. Nilai R² sebanyak 0.224 Dapatan dari Jadual 4. analisis regresi berganda dalam Jadual 4. Namun begitu. Nilai R² sebanyak 0.05) dan subskala pengurusan konflik (β = 0.146.32. analisis regresi berganda bagi kepemimpinan Laissez-Faire sepertimana yang ditunjukkan dalam Jadual 4. hipotesis nol ke sebelas (Ho11) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskala-subskala kompetensi emosi dengan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan adalah ditolak. p < 0.05) didapati bertindak sebagai peramal terhadap kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan.05 menunjukkan bahawa hanya 5% perubahan dalam variabel kriterion adalah dipengaruhi oleh kedua-dua variabel prediktor tersebut. Bagi kepemimpinan Transaksi.

036 1.225 (kompetensi emosi) tidak mempengaruhi variabel kriteria (kepemimpinan LaissezFaire).904 Kepemimpinan Transaksi 0.019 1.095 0.281** 0.01.205* 0.159* 0. *p < 0.626 0.146** 0. Justeru.32 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Berkesan Subskala Kompetensi Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi R² R² terlaras Nilai F **p < 0.595 19.245 Kepemimpinan Laissez-Faire 0. hipotesis nol ke tiga belas (Ho13) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskala-subskala kompetensi emosi dengan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan gagal ditolak.111 0.05 Kepemimpinan Transformasi 0.484 . Jadual 4.

257* 0.230.188 Nota: KMT = Karismatik. Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi KMT (atribut) 0.063 1. PP (A) = Pengurusan Pengecualian (Akatif).451 0.014 1.495 0.176* 0.165* -0.237** 0.230** 0.091 0.199* 0.565 0.223* - R² R² terlaras Nilai F **p < 0.225** KMT (t/laku) 0.525 15. *p < 0.199 -0.868 0.244** 0. PI = Pertimbangan Individu.188** 0.152* PP (A) -0.452 11.33 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Komponen Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Berkesan Subskala Komp. merujuk kepada Jadual 4.436** 0.226 Jadual 4. p < .01.158* Komponen Kepemimpinan Sekolah MM MI PI GLJ 0.141* 0.518 0.224* 0.562 0. GLJ = Ganjaran Luar Jangka.038 1.215* 0.451 0.136 0.33 di atas dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (atribut) pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu inisiatif (β = 0.529 15.219** 0.214* 0.642 0.264** 0. MI = Merangsang Intelektual. MM = Mencetus Motivasi.193** 0.366 8.05 0.510 0.215** PP(P) .416 0.195* 0.368 8.231 0.417 0.113 0. PP (P) = Pengurusan Pengecualian (Pasif) Sementara itu.111* 0.

05). p < 0. kebolehsuaian (β = 0.417) dalam dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (atribut) bagi pemimpin di sekolah berkesan.237.05). p < 0. dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu merangsang intelektual pula dipengaruhi oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kebolehsuaian (β = 0. p < 0. kebolehsuaian dan kerja kumpulan kolaborasi tersebut menyumbang 49% nilai varians (R² = 0. Nilai R² sebanyak . Subskala inisiatif dan subskala pengaruh menyumbang sebanyak 41% varians (R² = 0. Subskala-subskala kesedaran emosi diri. empati.05). p < 0. p < 0. Manakala dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (tingkahlaku) pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kesedaran emosi diri (β = 0.264. dan pemangkin perubahan (β = 0.05). dan subskala pengaruh (β = 0. Seterusnya dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi iaitu dimensi mencetus motivasi pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu sikap optimis (β = 0.05). Selain itu. p < 0.188. p < 0. kebolehsuaian (β = 0.430.224. empati (β = 0.05) dan pengurusan konflik (β = 0. p < 0. p < 0.05).05). p < 0.176.193. kepemimpinan berinspirasi (β = 0.05). p < 0.15.495) dalam dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (tingkahlaku) bagi pemimpin di sekolah berkesan.111.227 0. kesedaran organisasi (β = 0. kesedaran organisasi. dan kerja kumpulan-kolaborasi (β = 0.141. p < 0.565) pengaruh kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi mencetus motivasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan.05).225.05).05).05).219. Subskala-subskala prediktor tersebut menyumbang sebanyak 56% (R² = 0.

257. kesedaran organisasi (β = 0.215. p < 0.228 0.05) didapati mempunyai pengaruh secara signifikan ke atas dimensi pertimbangan individu di sekolah berkesan. p < 0.199. Nilai R² sebanyak 0. Bagi kompetensi emosi pemimpin iaitu subskala pencapaian (β = 0.05).05) mempengaruhi secara signifikan dimensi ganjaran luar jangka dalam kepemimpinan Transaksi. dimensi di dalam kepemimpinan Transaksi iaitu pengurusan pengecualian (aktif) pula dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kesedaran organisasi (β = 0.05).136 menunjukkan bahawa 13% perubahan dalam variabel kriterion adalah dipengaruhi oleh kombinasi ke lima-lima variabel prediktor tersebut.215. p < 0.152.165. kebolehsuaian. kebolehsuaian (β = 0.195.05) dan pengurusan konflik (β = 0. p < 0. p < 0. Selain itu. dan subskala pengaruh di dapati menyumbang sebanyak 41% (R² = 0.05). p < 0. Subskala kesedaran organisasi dan pengurusan konflik menyumbang sebanyak 11% varians (R² = 0.05) dan pengaruh (β = 0. Analisis regresi berganda dalam Jadual 4. Bagi dimensi dimensi pertimbangan individu di kalangan . Subskala pencapaian.05).199. p < 0. p < 0. kebolehsuaian (β = 0.113) kepada pengukuhan dimensi pengurusan pengecualian (aktif) bagi pemimpin di sekolah berkesan. p < 0. ketelusan (β = 0. dan pengurusan konflik (β = 0.244.34 juga menunjukkan subskala orientasi khidmat (β = 0.562 menunjukkan bahawa subskala kebolehsuaian dan subskala pengurusan konflik menyumbang 56% kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi iaitu bagi dimensi merangsang intelektual di kalangan pemimpin sekolah berkesan.214.05).416) kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi pemimpin sekolah berkesan.05). p < 0.

229 pengurusan pengecualian (pasif) pula hanya dipengaruhi secara signifikan oleh subskala pengaruh (β = 0. analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) juga telah dilakukan.4.34 di muka surat 228. .6 Peramal Kepemimpinan Di Sekolah Kurang Berkesan Analisis regresi pada bahagian ini juga bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang keempat bagi sekolah kurang berkesan iaitu apakah subskala-subskala utama yang kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai hubungan terkukuh dengan kepemimpinan di sekolah kurang berkesan? Dalam konteks untuk meneliti peramal kepemimpinan di sekolah kurang berkesan. Hasil analisis ini ditunjukkan dalam Jadual 4.05) di mana ianya menyumbang sebanyak 9% varians kepada pengukuhan kepemimpinan Transaksi iaitu bagi dimensi pengurusan pengecualian (pasif) di kalangan pemimpin di sekolah berkesan.223. 4. p < 0.

*p < 0.171** 0.139* 0.703 .033 0.195** 0.01.05 Kepemimpinan Transformasi 0.34 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Kurang Berkesan Subskala Kompetensi Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulan-kolaborasi R² R² terlaras Nilai F **p < 0.043 0.990 Kepemimpinan Transaksi 0.690 31.051 0.022 0.712 0.259** 0.440 Kepemimpinan Laissez-Faire 0.242** 0.230 Jadual 4.

259. menunjukkan bahawa kepemimpinan Transformasi secara keseluruhannya dipengaruhi secara signifikan oleh subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kesedaran organisasi (β = 0. subskala kebolehsuaian (β = 0. hipotesis nol ke lima belas (Ho15) dan hipotesis nol ke enam belas (Ho16) gagal ditolak.712) sebagai peramal secara signifikan terhadap kepemimpinan di sekolah kurang berkesan.139. subskala kepemimpinan berinspirasi (β = 0.195.05).231 Berdasarkan dapatan daripada Jadual 4.05). p < 0.34 di muka surat 228. kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire tidak dipengaruhi secara signifikan sebarang subskala dalam kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan.05). Namun begitu. p < 0. p < 0.05). bagi pemimpin di sekolah kurang berkesan.171. . subskala-subskala kompetensi emosi menyumbang 71% pengukuhan dalam kepemimpinan Transformasi tetapi tidak signifikan dalam pengukuhan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. Subskala-subskala tersebut didapati telah menyumbang 71% varians (R² = 0.242. dan subskala pemangkin perubahan (β = 0. p < 0.05). subskala membangunkan orang lain (β = 0. Dapatan analisis berganda ini menunjukkan hipotesis nol ke empat belas (Ho14) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskalasubskala kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan berjaya ditolak. Justeru. Rumusannya. p < 0.

05 Nota: KMT = Karismatik.049 0.143* 0.446 0.299** 0.557 0.205* 0.612 0.146* 0.403 10.185** 0. *p < 0.947 0.582 20. PP (P) = Pengurusan Pengecualian (Pasif) .523 16.162* 0.175* 0. MI = Merangsang Intelektual.038 0.204 PP(P) - 0.171* 0.068 0.163* 0.180* 0.01.343 **p < 0. MM = Mencetus Motivasi.026 0.668 0.302** 0.282 0.389 R² R² terlaras Nilai F 0.274** - 0.232** 0.35 Sumbangan Kompetensi Emosi Terhadap Komponen Kepemimpinan Sekolah: Nilai Beta Regresi Berganda Di Sekolah Kurang Berkesan Subskala Komp.542 17.004 0.642 26.517 0.575 0.288** 0. PI = Pertimbangan Individu.227** 0.209* 0.214** 0.115* 0.232 Jadual 4.180** 0. PP (A) = Pengurusan Pengecualian (Akatif).265** 0.303** 0.499 0. GLJ = Ganjaran Luar Jangka.050 0.147* 0.411** 0.232** 0.036 0.429 0.130* 0. Emosi Kesedaran emosi diri Ketepatan Penilaian Kendiri Keyakinan diri Empati Orientasi khidmat Kesedaran organisasi Pengawalan emosi diri Orientasi pencapaian Sikap optimis Ketelusan Kebolehsuaian Inisiatif Membangunkan orang lain Kepemimpinan berinspirasi Pemangkin perubahan Pengurusan konflik Pengaruh Kerja kumpulankolaborasi KMK (atribut) KMK (t/laku) Komponen Kepemimpinan Sekolah MM MI PI GLJ PP (A) 0.

p < 0. p < 0.05).146.05). p < 0.05). antara subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai pergaruh terkukuh terdiri iaitu subskala kesedaran emosi diri (β = 0.130. subskala membangunkan orang lain dan subskala kerja kumpulan-kolaborasi menyumbangkan 44% varians (R² = 0. Seterusnya. subskala inisiatif. Manakala dalam dimensi mencetus motivasi pula subskala kompetensi emosi yang menjadi peramal utama ialah orientasi khidmat (β = 0.05). Subskala orientasi khidmat.233 Seterusnya.171.05).446) kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi karismatik (atribut).185. subskala pemangkin perubahan (β = 0.05). subskala kepemimpinan berinspirasi.205. dan subskala pengaruh (β = 0.05). p < 0.05). p < 0.575). subskala membangunkan orang lain (β = 0. p < 0.115. p < 0. analisis Regresi Berganda (Jadual 4.163. Dalam dimensi karismatik (tingkahlaku). p < 0. subskala kepemimpinan berinspirasi (β = 0. p < 0.288. subskala inisiatif (β = 0. Subskala kesedaran organisasi.265. p < 0.232.35) juga menunjukkan dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu karismatik (atribut) pula secara signifikan dipengaruhi oleh subskala kesedaran organisasi (β = 0.05) dan subskala pemangkin perubahan (β = 0. subskala kepemimpinan berinspirasi (β = 0.180. subskala pemangkin perubahan dan subskala pengaruh didapati menyumbang sebanyak 66% kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi mencetus motivasi di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan.05) yang menyumbang sebanyak 57% nilai varians (R² = 0. dimensi kepemimpinan Transformasi iaitu merangsang intelektual pula dipengaruhi oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu . subskala kesedaran organisasi (β = 0.411. p < 0. p < 0.05).05) dan subskala kerja kumpulan (β = 0.

557) kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi pertimbangan individu bagi pemimpin di sekolah kurang berkesan.05). Jadual 4. p < 0. pemangkin perubahan (β = 0.05).05).214. Namun begitu subskala kerja kumpulan-kolaborasi mempunyai . kebolehsuaian.147.05).227.180. p < 0. p < 0. p < 0.05). kesedaran organisasi. kebolehsuaian (β = 0. dan pengaruh (β = 0. pemangkin perubahan dan kerja kumpulan-kolaborasi didapati menyumbang sebanyak 55% (R² = 0.175.05). Subskala-subskala kompetensi emosi ini didapati menyumbang sebanyak 61% kepada pengukuhan kepemimpinan Transformasi bagi dimensi merangsang intelektual (R² = 0.05). Dapatan daripada analisis regresi tersebut jelas menunjukkan bahawa kompetensi emosi pemimpin adalah merupakan peramal yang signifikan terhadap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan. p < 0. kesedaran organisasi (β = 0.180.299. p < 0.302.05). p < 0. membangunkan orang lain. p < 0. Akhir sekali subskala kompetensi emosi pemimpin yang menjadi peramal utama dalam kepemimpinan Transformasi bagi dimensi pertimbangan individu ialah subskala keyakinan diri (β = 0. kepemimpinan berinspirasi. kepemimpinan berinspirasi (β = 0. orientasi khidmat (β = 0.274. p < 0. kebolehsuaian (β = 0.05).612) di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan. p < 0.05). Subskala-subskala keyakinan diri. p < 0.162. p < 0. p < 0. pengawalan emosi diri (β = 0.209.05) dan kerja kumpulankolaborasi (β = 0.234 empati (β = 0.303.05).35 juga menunjukkan subskala kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transaksi bagi dimensi ganjaran luar jangka dan dimensi pengurusan pengecualian (pasif). membangunkan orang lain (β = 0. membangunkan orang lain (β = 0. pengawalan emosi diri.05).143.

Douglas.5 Analisis Model Persamaan Struktur (SEM) Dengan menggunakan Strutural Equation Modeling (SEM). Analisis regresi tersebut jelas menunjukkan bahawa hanya subskala kerja kumpulan-kolaborasi yang merupakan peramal yang signifikan terhadap kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan. 4. Model kajian ini dianalisis berdasarkan nilai indeks fit berdasarkan cadangan Jackson. Tucker-Lewis Index (TLI). . Dezee. Root mean square error of approximation (RMSEA). dan Comparative Fit Index (CFI). dan Shimeall (2005) iaitu nisbah chi-square dibahagi dengan tahap kebebasan.068) kepada pengukuhan kepemimpinan tersebut di kalangan pemimpin di sekolah kurang berkesan. Model 1 ditunjukkan dalam Rajah 4. Goodness-of-Fit Index (GFI).1 di muka surat 234. model cadangan kajian diuji sama ada sesuai (good fit) atau tidak sesuai.204) dan menyumbang sebanyak 6% (R² = 0.235 hubungan yang signifikan dengan pengurusan pengecualian (aktif) (β = 0.

02 e4 1 PP 1. KD = Kesedaran Diri.00 e7 e1 KD 1 LS Nota: PP = Pengurusan Perhubungan. PD = Pengurusan Diri.236 .20 1.1 Model Fit Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan Sekolah .69 1.025 GFI = 0. LS = Kepemimpinan Laissez-Faire Rajah 4.081 PD 1.27 .79 .03 1 e3 . Transak = Kepemimpinan Transaksi.08 FIT MODEL p = 0.05 Transform .93 CFI = 0.95 RMSEA = 0.01 .01 e2 .68 .003 e5 1 . Transform = Kepemimpinan Transformasi.051 KS 1. KE = Kompetensi Emosi. KS = Kesedaran Sosial.86 e6 1 -.94 TLI = 0.68 KE Transak -.

05). skor kepemimpinan Transaksi menyusut sebanyak -. Kelompok kompetensi emosi pemimpin menunjukkan regression weight yang signifikan dengan kepemimpinan Transformasional di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.68). Ini bermakna apabila skor kompetensi emosi pemimpin meningkat sebanyak 1 standard unit.00) dan kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan (β = . menunjukkan model cadangan kompetensi emosi pemimpin dan hubungannya dengan kepemimpinan sekolah.86).10 standard unit.1 di muka surat 234. dan skor kepemimpinan Laissez-Faire juga akan menyusut sebanyak -. kelompok pengurusan diri (PD). Namun begitu skor kompetensi emosi pemimpin mempunyai hubungan yang negatif dengan kepemimpinan Transaksi dan skor kepemimpinan Laissez-Faire.69). kesedaran sosial (β = 1. dan kesedaran diri (β = 1.20 standard unit. Kompetensi emosi pemimpin (KE) terdiri daripada empat kelompok iaitu kesedaran diri (KD). Kelompok pengurusan perhubungan (β = 1. kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. Ini bermakna skor kepemimpinan Laissez-Faire tidak Transformasi.69 standard unit. di mana apabila skor kompetensi pemimpin meningkat sebanyak 1 standard unit. pengurusan diri (β = 1. mempengaruhi kepemimpinan . Analisis juga menunjukkan bahawa kepemimpinan Laissez-Faire mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepemimpinan Transformasi (β = .01). Kepemimpinan sekolah terdiri daripada kepemimpinan Transformasi. kesedaran sosial (KS) dan pengurusan perhubungan (PP). skor kepemimpinan Transformasi akan meningkat sebanyak 1.237 Rajah 4.

Justeru model kajian ini dianggap fit berdasarkan kriteria yang diberi oleh Jackson.003). Sehubungan dengan itu bahawa hipotesis nol yang mengatakan model ini adalah model yang tidak fit gagal ditolak. dan nilai p > .05. (2005) dan Kline (2005).05. kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Analisis seterusnya dilakukan bagi membandingkan pengaruh pembolehubah demografi iaitu umur. dan Shimeall (2005) serta Kline (2005) sesuatu model dianggap fit apabila nilai Chi-square/darjah kebebasan < 2 . Bagi pengukuran perbezaan kompetensi emosi pemimpin yang diukur berdasarkan soal selidik kompetensi emosi . Dapatan analisis menunjukkan nilai Chi-square/darjah kebebasan ialah (1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < . CFI (. GFI (. et al. jantina dan pengalaman pentadbiran.Tucker-Lewis Index (TLI) mengampiri 1.238 Mengikut Jackson. Dapatan ini menunjukkan wujud hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi emosi dan kepemimpinan Transformasi pemimpin sekolah.6 Kesimpulan Dapatan Kajian Berdasarkan perbincangan di atas. TLI (. dan P = . Douglas.93). Dezee. CFI atau Bentler Compararative Fit Index menghampiri 1.025. Hipotesis nol berkaitan dengan perbezaan pengaruh faktor demografi iaitu umur dan jantina adalah tidak disokong manakala pembolehubah pengalaman pentadbiran adalah diterima. hasil analisis tidak menyokong hipotesis nol yang dibentuk berkaitan hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.87). RMSEA (.94). 4.95).

dimensi karismatik (tingkahlaku) dipengaruhi oleh subskala kesedaran emosi diri. kebolehsuaian dan pengaruh di dalam kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan.239 pemimpin. . hasil analisis menunjukkan bahawa komponen kompetensi emosi adalah merupakan peramal yang signifikan terhadap kepemimpinan Transformasi. kebolehsuaian dan kerja kumpulan-kolaborasi. Dimensi yang mempunyai kuasa peramal yang tertinggi bagi kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan ialah subskala kebolehsuaian dan pengaruh. kesedaran organisasi. bagi hubungan di antara kompetensi emosi pemimpin berdasarkan soal selidik kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. kepemimpinan berinspirasi dan pemangkin perubahan. dipengaruhi oleh subskala pencapaian. Bagi dimensi merangsang intelektual. peramal utama yang berpengaruh ialah kebolehsuaian dan pengurusan konflik. empati. Dari segi kepemimpinan Transformasi. hasil analisis menunjukkan dimensi karismatik (atribut) dipengaruhi oleh subskala inisiatif dan pengaruh. Seterusnya bagi dimensi pertimbangan individu pula. Selain itu dimensi mencetus motivasi dipengaruhi oleh subskala sikap optimis. Dari segi kekuatan hubungan dan nilai peramal. kebolehsuaian. hasil analisis menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Perbezaan yang signifikan juga dibuktikan dari segi kepemimpinan Transformasi yang diukur berdasarkan Multifactor Leadership Questionnaire di antara pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

Selain itu. kepemimpinan berinspirasi dan pemangkin perubahan. dan kerja kumpulan-kolaborasi. membangunkan orang lain. pengawalan emosi diri.240 Di sekolah kurang berkesan pula. subskala empati. Bagi soal selidik kompetensi emosi pemimpin.36 yang menunjukkan secara sepintas lalu berkaitan keseluruhan dapatan kajian. inisiatif. kepemimpinan berinspirasi dan pemangkin perubahan merupakan peramal utama terhadap kepemimpinan Transformasi. Seterusnya bagi dimensi pertimbangan individu di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan. subskala kompetensi emosi pemimpin yang mempengaruhi ialah subskala orientasi khidmat. Manakala bagi dimensi mencetus motivasi. subskala-subskala yang didapati menyumbang kepada dimensi karismatik (atribut) ialah kesedaran organisasi. Secara keseluruhan dapatan kajian ini dapat disimpulkan berdasarkan Jadual 4. kebolehsuaian. Dimensi karismatik (tingkahlaku) pula dipengaruhi secara kukuh oleh subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran emosi diri. kesedaran organisasi. kesedaran organisasi. membangunkan orang lain. . pemangkin perubahan dan subskala pengaruh. kepemimpinan berinspirasi. subskala kompetensi emosi iaitu kesedaran organisasi. subskala kompetensi emosi pemimpin yang didapati merupakan peramal yang utama ialah keyakinan diri. pemangkin perubahan dan kerja kumpulan-kolaborasi. kepemimpinan berinspirasi. membangunkan orang lain dan pengaruh didapati merupakan peramal yang signifikan bagi dimensi merangsang intelektual. kebolehsuaian. kebolehsuaian. orientasi khidmat. membangunkan orang lain.

241 Jadual 4.36 Ringkasan Dapatan Kajian Hipotesis Sekolah Berkesan Sekolah Kurang Berkesan Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho2: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Laissez-Faire di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah umur pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah pengalaman pentadbiran pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong .

Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Ho8: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho9: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho10: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho11: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol disokong Hipotesis nol disokong Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak .242 Ho6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dan positif di Hipotesis nol ditolak dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan pembolehubah jantina pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan Ho7: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.

Namun begitu.243 Ho12: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho13: Kepemimpinan LaissezFaire tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah berkesan Ho14: Kepemimpinan Transformasi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Ho15: Kepemimpinan Transaksi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol ditolak Hipotesis nol disokong 4. kompetensi emosi didapati tidak mempunyai hubungan dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin bagi kedua-dua katogeri sekolah .8 Rumusan Perbincangan bab ini telah menyentuh berkaitan dapatan kajian iaitu pertama: kompetensi emosi pemimpin memainkan peranan yang penting dalam sesebuah sekolah dan kepentingan peranan ini dapat dilihat berdasarkan hubungannya dengan pembolehubah kajian iaitu kepemimpinan Transformasi.

wujud perbezaan bagi kompetensi emosi dan kepemimpinan Transformasi antara pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan kecuali bagi kepemimpinan Transaksi. Kedua.244 tersebut. hasil analisis telah mengenal pasti subskalasubskala kompetensi emosi yang merupakan penyumbang signifikan kepada kepemimpinan sekolah di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Keempat. Namun begitu analisis regresi berganda gagal menolak hipotesis ke lima belas dan hipotesis nol ke enam belas iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan Transaksi dan Laissez-Faire di sekolah kurang berkesan. wujud perbezaan dari segi faktor umur dan jantina dalam kompetensi emosi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan manakala dari segi pengalaman pentadbiran didapati tidak mempunyai perbezaan yang signifikan. . Ketiga.

menumpukan kepada rumusan kajian. 2000). sikap optimis dan dapat berkerjasama dengan staf (George.245 BAB LIMA PERBINCANGAN DAN RUMUSAN Bab ini membincangkan hasil kajian dalam konteks kajian lepas.1 Hubungan Kompetensi Emosi Pemimpin Dan Kepemimpinan Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kepentingan tahap kompetensi emosi pemimpin dalam mempengaruhi kepemimpinan di sekolah dibuktikan berdasarkan hasil kajian. Ini menunjukkan elemen kompetensi emosi merupakan elemen penting dalam mempengaruhi kepemimpinan sekolah terutamanya dari aspek kepemimpinan Transformasi walau pun dalam konteks sekolah yang berbeza katogeri pencapaian. berkongsi dalam membuat keputusan. 5. Bahagian kedua bab ini. Peningkatan dalam tahap kompetensi emosi didapati dapat meningkatkan kepemimpinan sekolah terutamanya dari aspek kepemimpinan Transformasi. Tahap kompetensi emosi yang tinggi dinilai melalui kemampuan pemimpin memahami kelemahan-kelemahan atau kekurangan subordinat dan dapat mengawal emosi diri dan orang lain (Chastukhina. kerangka teoritikal dan justifikasi kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada dapatan kajian. Fenomena ini tidak hanya berlaku di sekolah berkesan tetapi dibuktikan juga di sekolah kurang berkesan. sikap toleransi yang . dapat menyerap semangat kerja berpasukan. implikasi dan cadangan kajian akan datang. 2002). penglibatan kumpulan.

. Dari segi hubungan antara kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan sekolah. berani mengambil risiko (Hallinger & Hausman. Phi Delta Kappa. 1997). Prestine. Cherniss dan Goleman (2005) dan Hay dan McBer (2000). Magerian dan Sosik (1996). penglibatan ibu bapa (Levine & Lezotte. semakin tinggi pengaruh terhadap aspek kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan.. 1981). Goleman (1998). 1997) dan mementingkan aspek visi dan misi dalam pengurusan sekolah (Zulkifli Manaf. memahami keperluan emosi guru (Beatty. Allen (2003). Bass (2000). Selain itu. & Shahril Marzuki. Meskipun kebanyakan kajian yang diulas adalah merupakan kajian yang dijalankan di negara-negara barat. 1992). sentiasa membuat penilaian terhadap pencapaian dan memaksimumkan penglibatan PIBG (Shahril Marzuki. melaksanakan program-program perkembangan staf. Asforth dan Humprey (1995) dan Bass (1998). 1992.246 tinggi (Stone. hasil kajian menunjukkan semakin tinggi tahap dalam subskala kompetensi emosi pemimpin. Barling et al. empati. (2007). 1990). Bradberry dan Su (2006). (2000). dan cepat bertindak terhadap pelbagai situasi dalam organisasi (Mayer & Salovey. (2000). Rahimah Ahmad. Manakala kepemimpinan Transformasi tahap yang tinggi ialah lebih berwaspada. 2001. George (2000). 1999). Dulewicz dan Higgs (2000). George (2000).. ikhlas (Bass. Barling et al. kepentingan kompetensi emosi dalam mengukuhkan aspek kepemimpinan Transformasi ini adalah selaras dengan pandangan sarjana seperti Goleman (1998). 1990). Dapatan berkaitan hubungan yang positif ini selaras dengan hasil kajian lepas seperti kajian-kajian oleh Rode et al. 1990). tetapi hasil kajian ini didapati menunjukkan .

Peningkatan penguasaan terhadap kelompok-kelompok dalam kompetensi emosi pemimpin yang berkaitan dengan peningkatan di dalam aspek kepemimpinan Transformasi ini menyokong model kajian yang menunjukkan hubungan yang positif antara kompetensi emosi dan kepemimpinan Transformasi. Model kecerdasan emosi dan kepemimpinan mengutarakan bahawa faktor-faktor kepemimpinan adalah dipengaruhi oleh elemen-elemen di dalam kecerdasan emosi. kesedaran sosial. Kepentingan kompetensi emosi pemimpin ini juga selaras dengan andaianandaian yang dikemukakan dalam model kecerdasan emosi dan kepemimpinan dan juga model kepemimpinan dan pengurusan emosi. Misalnya.247 persamaan dari segi hubungan antara kompetensi emosi pemimpin dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan sekolah. dan pengurusan perhubungan. Informasi emosi subordinat . pengurusan diri. pemimpin yang tinggi kompetensi emosinya dapat membantu mereka mempengaruhi subordinat bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan organisasi. Usaha-usaha ini akan dapat meningkatkan lebih banyak jumlah sekolah-sekolah berkesan. peningkatan dalam kepemimpinan Transformasi adalah dipengaruhi oleh subskala-subskala yang terdapat di dalam kompetensi emosi pemimpin seperti kesedaran diri. Ini sekaligus memperkukuhkan lagi andaian-andaian yang dikemukakan berdasarkan teori prestasi yang berasaskan kepada kompetensi emosi dan teori kepemimpinan Transformasi. Berdasarkan teori-teori tersebut. Tahap kepemimpinan Transformasi diukur melalui tahap emosi yang penting dalam hubungan antara pemimpin dan subordinat. Implikasi dari peningkatan di dalam kompetensi emosi ini akan meningkatkan tahap kepemimpinan Transformasi dan memberi impak kepada pencapaian sekolah yang lebih baik.

mencetus motivasi. pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individu dan untuk mencetus motivasi di kalangan subordinat. kelompok pengurusan diri. subskala kompetensi emosi pemimpin berdasarkan soal selidik Emotional Competence Inventory (ECI-2) iaitu kelompok kesedaran diri. Boyatzis dan Sala (2004). dan Reilly (2007). Dulewicz dan Higgs (2000). (2000). Barling et al. Secara keseluruhan. Dominick.248 dapat memberi panduan kepada kepemimpinan sekolah untuk bertindak dan memberi perhatian terhadap pelbagai isu yang kompleks yang memerlukan perhatian segera. pertimbangan individu dan merangsang intelektual . Capowski (1994). Ini selari dengan dapatan kajian oleh Byrne. George (2000). misi organisasi. Dapatan ini selaras dengan hujah-hujah yang mengaitkan antara kompetensi emosi pemimpin dan implikasinya terhadap pembolehubah-pembolehubah di dalam kepemimpinan Transformasi dan organisasi sekolah seperti kelompok kesedaran diri didapati dapat membantu pemimpin untuk mempengaruhi subordinat menerima dan menghayati visi organisasi. hasil kajian menunjukkan bahawa kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi mempunyai perkaitan tersendiri dalam kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan mempengaruhi dan meningkatkan kemahiran dan keberkesanan dalam kepimpinan sekolah. Smither. kelompok kesedaran sosial dan kelompok pengurusan perhubungan didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transformasi. Seterusnya. Goleman (1995). dan Shamir. Goleman (1995). House dan Arthur (1993) yang turut mendapati perkaitan keseluruhan kelompok-kelompok Transformasi. memberi kefahaman mengenai identiti nilai.

2000. Atwater & Yammarino. dapatan kajian ini gagal menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kompetensi emosi pemimpin dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Menurut Sergiovanni (1990) lagi.249 (George. 1999). Mayer et al. 1997. Mayer & Salovey. selari dengan dapatan Sergiovanni (1990) yang memperlihatkan bahawa aplikasi tingkahlaku kepemimpinan Transaksi di sekolah hanya merupakan suatu proses di mana pemimpin melakukan siri perjanjian pertukaran dengan guru-guru dalam usaha untuk meningkatkan agenda yang telah dipersetujui. Northhouse (1997) yang menyatakan tingkahlaku kepemimpinan Transaksi dan Laissez-Faire memperlihatkan . 1989. Lewis. 1985. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bennis (1990). 2000.. pertukaran ini berasaskan kepada keperluan ekstrinsik yang asas dan ianya tidak akan memberi kesan yang berpanjangan terutamanya ke atas peningkatan profesionalisma guru. Peningkatan dalam tahap kompetensi emosi tidak mempengaruhi peningkatan proses di dalam kepemimpinan Transaksi dan Dapatan ini secara kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin sekolah. Namun begitu. Bass & Yammarino. Sosik & Magerian. 2000. Wasielewski. 1997. membantu dalam mengkoordinasi fungsi-fungsi pengurusan dan sebagainya menyebabkan kompetensi emosi dikenal pasti sebagai pembolehubah penting yang mempunyai kaitan dengan kepemimpinan Transformasi. Salah satu daripada penjelasan kepada dapatan yang menonjolkan kepentingan peranan kompetensi emosi pemimpin dalam sesebuah sekolah ini boleh dilihat daripada kepentingan kompetensi emosi yang menjadi asas kepada keberkesanan sesebuah sekolah.

Justifikasi seterusnya kepada dapatan kajian ini ialah kekuatan pendekatan yang digunakan iaitu mengambil kira kompetensi emosi pemimpin daripada pelbagai kelompok dan subskala menyebabkan kepelbagaian aspek kompetensi emosi pemimpin diambil kira. 5.250 tindakan pengurusan yang lebih bersifat tradisional tanpa memperlihatkan aspekaspek emosi atau perasaan. Ini selaras dengan paradigma terkini yang mencadangkan supaya kompetensi emosi dilihat sebagai suatu proses yang dinamik. Hasil kajian mendapati wujud perbezaan yang signifikan dari segi umur terhadap kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin iaitu kelompok kesedaran diri. 1992. tingkahlaku kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire telah mendapat kritikan dalam kajian-kajian lepas kerana ianya menekankan kepada sistem persetujuan perlaksanaan tugas atau pertukaran antara usaha yang diberikan dengan ganjaran (Bass. perbezaan-perbezaan di dalam kompetensi emosi pemimpin yang berkaitan dengan pembolehubah demografi iaitu. umur. Bennis & Nanus. 1985. Sergiovani. jantina dan pengalaman pentadbiran di dalam kajian ini dapat dilihat dari segi tahap kompetensi emosi pemimpin. Leithwood. 1985. 1990). kelompok pengurusan diri dan kelompok pengurusan perhubungan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan di sekolah kurang . kelompok kesedaran sosial.2 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin Dari Aspek Pembolehubah Demografi Di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Secara umumnya. boleh dipelajari dan dengan mengambil kira berbagai aspek dalaman dan luaran sekolah apabila menjalankan kajian. Burns. Dalam pada itu. 1978.

Bar-On (2000) dan Sala (2002) yang turut mendapati bahawa kompetensi emosi bagi kumpulan yang umur lebih dewasa memperolehi skor kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Namun begitu kajian Cook (2006) menunjukkan umur tidak memberi perbezaan yang signifikan ke atas kompetensi emosi pemimpin. Namun begitu hasil kajian ini bertentangan dengan hasil kajian oleh Cook. (2006) yang mendapati umur pengetua tidak mempunyai perbezaan yang signifikan dengan kompetensi emosi. Dapatan ini selaras dengan kajian Crick (2002). Perbezaan berkaitan dengan kompetensi emosi pemimpin ini sekali gus menyokong pandangan-pandangan oleh Hopkins (2005). Dapatan ini selaras dengan hasil kajian oleh Hopkins (2005). Bar-On. dan Bar-On. Handley dan Fund (2006) dan Cherniss dan Goleman (2005) yang secara umumnya mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di dalam kompetensi emosi dipengaruhi oleh faktor pengalaman bekerja responden. Sala (2002). Peningkatan tahap kompetensi emosi adalah selari dengan peningkatan umur.251 berkesan. Boyatzis dan Sala (2004). Goleman (1998). hasil analisis menunjukkan bahawa tahap umur di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan mempengaruhi tahap kompetensi emosi mereka. (2000). Seterusnya. hasil kajian ini tidak dapat membuktikan perbezaan dari segi pengalaman pentadbiran berdasarkan kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Berkaitan dengan perbezaan ini. Namun begitu. manakala Click (2002) mendapati hanya kesedaran sosial dan kesedaran diri yang mempunyai perbezaan signifikan dengan faktor umur. dapatan ini tidak selaras dengan kajian oleh Goleman .

dan kekananan (seniority) seseorang itu dalam organisasi. dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Mayer. pemangkin perubahan dan kesetiaan terhadap organisasi. Boyatzis dan Sala (2004). Cavallo dan Brienza (2002). Rivera (2003). hasil kajian ini menunjukkan bahawa pemimpin lelaki mempunyai kompetensi emosi yang lebih tinggi dari pemimpin perempuan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. dan Goleman (1995). dan Mandell dan Pherwani. Hopkins (2005). (1997. kebolehsuaian. . Namun begitu dapatan ini bertentangan dengan hasil kajian oleh Mayer. orientasi khidmat. Kajian ini juga turut mendapati perbezaan yang signifikan di dalam kompetensi emosi pemimpin berdasarkan jantina di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. (2003) di mana responden lelaki memperolehi skor kompetensi emosi yang lebih tinggi dari responden perempuan di dalam subskala kesedaran emosi diri. keyakinan. Dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Hopkins (2005). Mandell dan Pherwani (2003). ketepatan penilaian kendiri.252 (1998). Goleman. Rivera (2003). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bar-On (1997). Dapatan ini bertentangan dengan pandangan Bar-On. terdapat banyak persamaan dalam kompetensi emosi antara lelaki dan perempuan atau dengan kata lain tidak wujud perbezaan antara jantina berkaitan dengan kecerdasan emosi. Boyatzis dan McKee (2002) dan Fernandez-Araoz (2001) yang mendapati kecemerlangan dalam kompetensi emosi pemimpin adalah berkaitan dengan pengalaman kerja. 2000) yang berpendapat bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara keseluruhan dalam kompetensi emosi antara pentadbir lelaki dan wanita. Caruso dan Salovey (1999). prihatin. pengawalan emosi diri. Dari segi keselarasan dengan kajian-kajian lepas. Berkaitan dengan jantina juga.

Rozell et al. prihatin. kelompok pengurusan diri dan kelompok pengurusan perhubungan di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. kesedaran sosial dan pengurusan diri. George. 5.3 Perbezaan Kompetensi Emosi Pemimpin dan Kepemimpinan di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Perbezaan di antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan di dalam kajian ini adalah dilihat berdasarkan kepada kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Laissez-Faire di kalangan pemimpin di dua katogeri sekolah tersebut. (2007) yang berhujah bahawa pada hakikatnya wujud perbezaan antara organisasi berkesan dan kurang berkesan berdasarkan kompetensi emosi pemimpinnya. Feldman (19990. Noyes (2002). orientasi khidmat. Secara lebih terpeinci. Perbezaan berkaitan dengan kompetensi emosi pemimpin ini sekali gus menyokong pandanganpandangan oleh Goleman (1998b). Sipsma (2000). Boyatzis dan Sala (2004) dan Goleman (1995) yang menunjukkan bahawa pemimpin perempuan memperolehi skor yang lebih tinggi dalam kompetensi emosi berbanding dengan pemimpin lelaki terutamanya kesedaran emosi diri. Cavallo dan Brienza (2002).. Beatty (2001). (2000). Dyer (2001). Perbezaan yang signifikan juga wujud dalam kelompok kesedaran diri. kelompok kesedaran sosial. Chastukhina (2002). .253 Caruso dan Salovey (1999). (2006) dan Rode et al.. membangunkan orang lain. hasil kajian ini mendapati bahawa wujud perbezaan dalam kompetensi emosi pemimpin secara keseluruhan.

Berr. (2006). Banchman et al. dan Waclawski (2000). Derman (1999).254 Namun begitu. Berkaitan dengan perbezaan ini. (2000). Sitarenios (2000). Namun begitu.. Church. Dapatan ini selaras dengan hasil kajian oleh Boyatzis (1982). Selain dari itu. (2007) yang turut mendapati bahawa kompetensi emosi pemimpin di dalam organisasi yang berkesan adalah lebih tinggi berbanding dengan organisasi yang kurang berkesan.. hasil kajian ini juga membuktikan bahawa subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin sekolah berkesan adalah juga lebih tinggi dari pemimpin . memahami bila dan kepada siapa sesuatu tindakan atau tugas perlu dilaksanakan adalah merupakan penentu yang membezakan kepemimpinan dalam organisasi yang berkesan dan organisasi yang tidak berkesan. dapatan ini bertentangan dengan kajian Weisinger (1998) dan Dyer (2001) yang mendapati bahawa aspek kompetensi bukan merupakan penentu bagi membezakan antara organisasi yang berkesan dan tidak berkesan. Ini adalah kerana kesetiaan terhadap organisasi dan kompetensi emosi bukanlah merupakan asas kejayaan sesuatu organisasi. Goleman (2001).. Kepemimpinan Transaksi lebih bersifat reaktif dan tidak cenderung kepada hubungan yang bersifat personel atau bersifat empati dalam memenuhi keperluan subordinat (Barling et al. hasil analisis menunjukkan bahawa tahap kompetensi emosi di kalangan pemimpin sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding dengan pemimpin di sekolah kurang berkesan. Menurut mereka kemahiran dalam hubungan manusia. dapatan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam kepemimpinan Transaksi di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. dan Rode et al. 2000). Rozell.

George (2000). Dari segi keselarasan dengan kajian-kajian lepas. sikap optimis. membangunkan orang lain. orientasi pencapaian. hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan adalah lebih tinggi berbanding dengan pemimpin di sekolah kurang berkesan. Kajian ini juga turut mendapati perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepemimpinan Transformasi di kalangan pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Dapatan ini selaras dengan kajian-kajian oleh Silins (1993. kesedaran organisasi. orientasi khidmat. (1996) yang mendapati perbezaan wujud antara organisasi berkesan dan organisasi kurang berkesan adalah disebabkan amalan kepemimpinan Transformasi. dan Fergerson dan Nochelski. Collin (2001a). pengaruh dan kerja kumpulan-kolaborasi. Charles dan KarrKidwell. Perbezaan di dalam subskala kompetensi emosi ini sekaligus menyokong pandangan-pandangan oleh Bass (1990). . inisiatif. kebolehsuaian. (2000) yang berhujah bahawa pada hakikatnya kompetensi emosi adalah penentu yang membezakan antara organisasi yang berkesan dan organisasi yang kurang berkesan. dan Sitarenios. Chou Lin (1999). Berkaitan dengan kepemimpinan Transformasi juga. (1995). empati. ketelusan. Antaranya ialah subskala kesedaran emosi diri. 1994). kepemimpinan berinspirasi. Stone. Leithwood (1993). pengurusan konflik. (1992). pemangkin perubahan.255 di sekolah kurang berkesan. dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Haskin (1995). keyakinan diri. dan Lashway (1997) yang mendapati wujud perbezaan antara sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. pengawalan emosi diri.

5. dan George (2000) yang turut mendapati pemimpin yang mempunyai kemampuan mengenalpasti emosinya mempunyai hubungan yang positif dengan kebolehsuaian dan mempunyai . 1983). Kepentingan subskala tersebut juga selaras dengan dapatan kajian oleh Kafetsios dan Zampetakis (2008). penjelasan yang boleh dikaitkan dengan perbezaan dapatan dalam aspek kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi ialah persekitaran yang wujud dalam konteks organisasi sekolah berkenaan yang berkemungkinan mempengaruhi perbezaan dapatan kajian (Bozeman. Warech dan Smither (1998). Faktorfaktor seperti ekonomi dan politik (Bozeman. 1981. 1982) berkemungkinan mendatangkan perbezaan dalam konteks kepemimpinan dan pengurusan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. 1989). hasil analisis menunjukkan bahawa subskala kompetensi emosi pemimpin iaitu kebolehsuaian dan pengaruh akan memperkukuhkan kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah-sekolah berkesan.4 Subskala Kompetensi Emosi Pemimpin Yang Utama Dalam Meramal Kepemimpinan di Sekolah Berkesan dan Sekolah Kurang Berkesan Kepentingan pengaruh kompetensi emosi pemimpin turut diperkukuhkan lagi dengan hasil kajian yang menunjukkan sumbangan aspek berkenaan terhadap kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Dari segi pengaruh kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan. Perry & Porter.256 Secara keseluruhannya. 1989). pembiayaan dan bentuk-bentuk pengawalan sosial (Rainey. Megerian dan Sosik (1996). Mayer et al. dan aktiviti pengurusan (Fottler. (2000b)..

. George (2000). lebih . Contohnya penguasaan kompetensi emosi melalui subskala pengaruh membantu proses dalam kepemimpinan Transformasi untuk mempengaruhi subordinat dengan mewujudkan hubungan yang lebih berkualiti dan seterusnya dapat mempengaruhi kerja-kerja berpasukan dalam organisasi (Bass. (1993). Barling et al. 2004). Paglis dan Green (2002).257 tahap yang tinggi untuk menyelesaikan situasi-situasi konflik dan memotivasikan subordinat. House dan Arthur. lebih dihormati. Dapatan ini selaras dengan kajian Dulewicz dan Higgs (2000). Kepentingan subskala pengaruh dalam memperkukuhkan kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi turut dibincangkan oleh Bass (1998). (2000) dan George. Kepimpinan yang mempunyai tahap kompetensi emosi dalam kelompok pengurusan diri yang tinggi akan dapat mengawal dirinya dalam situasi tertekan. Subskala-subskala kompetensi emosi yang terdapat dalam soal selidik ECI-2 didapati juga menyumbang dalam memperkukuhkan dimensi-dimensi di dalam kepemimpinan Transformasi dan kepemimpinan Transaksi di sekolah berkesan. Boyatzis dan Sala. (2000). Sesuatu perubahan dan kemajuan tidak akan berlaku tanpa fleksibiliti dan kebolehsuaian dengan situasi dan emosi subordinat (Boyatzis dan Sala. menjadi role model. (1993).. (2004). Tahap kompetensi emosi yang tinggi membolehkan seseorang pemimpin mampu untuk lebih bersikap lebih fleksibel. Subskala inisiatif dan pengaruh merupakan dua subskala utama yang memperkukuhkan dimensi karismatik (atribut).. 1998). Barling et al. Shamir. (2000) yang menitikberatkan aspek pengaruh dalam kepemimpinan seperti mana dibuktikan dalam kajian ini. Magerian dan Sosik (1996) dan Shamir et al.

Mereka akan mempamerkan tingkahlaku yang berinovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani oleh subordinat (Shamir et al. Goleman (1995). House dan Arthur. menilai secara tepat emosi subordinat.. Seterusnya analisis juga mendapati subskala kesedaran emosi diri. Boyatzis. (1992). Sumbangan subskala inisiatif dan pengaruh akan memberi impak kepada sikap pemimpin yang lebih komited terhadap moral dan nilai (Kafetsios & Zampetakis. George. 2008. lebih empati dan seterusnya menggunakan maklumat tersebut untuk membuat keputusan bagi . lebih berkeyakinan.258 berkemampuan menyelaraskan tingkah lakunya bagi memenuhi keperluan subordinat dan sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk kecemerlangan organisasi (Bass. Hasil kajian Dulewicz dan Higgs (2000). bersikap realisitik terhadap kemampuan diri dan orang lain dan berwibawa. Megerian & Sosik. kebolehsuaian dan kerja kumpulan merupakan subskala utama yang memperkukuhkan dimensi karismatik (tingkahlaku).. melalui kesedaran sosial (subskala empati dan kesedaran organisasi) akan mempengaruhi kepemimpinan Transformasi untuk melonjak perkembangan dan persefahaman antara ahli dalam organisasi. (2000). Malah. Misalnya. kesedaran sosial dan pengurusan diri yang berkaitan dengan kesedaran yang bersifat umum terhadap emosi dirinya dan orang yang berada di sekelilingnya. Shamir. 1985). Mereka juga akan menggunakan pengalaman emosi yang positif untuk meningkatkan fungsi dan pencapaian organisasi. 1996). (1993) turut mendapati bahawa subskala-subskala berkaitan kesedaran diri. Barling et al. empati. 1993). (2000). Pada masa yang sama subordinat akan memandang pemimpin sebagai seorang yang bermoral dan beretika seterusnya menjadi penyumbang utama kepada keberkesanan organisasi. kesedaran organisasi.

(2000). Paglis dan Green (2002) dan Boyatzis dan Sala (2004) yang menunjukkan bahawa tahap pengurusan diri dan pengurusan perhubungan yang tinggi dapat membantu pemimpin mengawal emosi diri yang negatif dalam usaha untuk memperlihatkan emosi yang positif terhadap subordinat dan secara tidak langsung meningkatkan motivasi subordinat. George (2000). Mayer dan Salovey (1997). Isem. . dan Sosik dan Megerian (1999) yang mendapati pemimpin yang berjaya meningkatkan keberkesanan organisasi adalah pemimpin yang berjaya dalam pengurusan konflik. hasil kajian menunjukkan kelompok pengurusan diri (subskala sikap optimis. Kepentingan pengukuhan kompetensi tersebut ke atas dimensi mencetus motivasi turut disokong oleh George (2000). dan Nowicki. Dalam masa yang sama. Kajian juga menunjukkan subskala kebolehsuaian (kelompok pengurusan diri) dan pengurusan konflik (kelompok pengurusan perhubungan) merupakan penyumbang memperkukuhkan dimensi merangsang intelektual dalam kepemimpinan Transformasi. (1987). kepimpinan ini akan mendapat kepercayaan dan dihormati oleh subordinat. lebih bersemangat dan optimis dalam situasi-situasi yang tertekan. Berkaitan dengan pengaruh subskala kompetensi emosi pemimpin terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan.259 meningkatkan keperluan dan kepuasan subordinat. Capowski (1994).. Magerian dan Sosik (1996). dan pemangkin perubahan) didapati merupakan peramal utama terhadap dimensi mencetus motivasi. Dapatan yang sama juga turut disokong oleh Zaccaro et al. kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala kepemimpinan berinspirasi. Sosik dan Dworakivky (1998). Daubman. Bass (1998). Goleman (1995).

260

menggalakan pemikiran inovatif dalam penyelesaian masalah dan pembinaan pendekatan baru untuk berurusan dengan situasi yang bermasalah. Pemimpin yang mempunyai tahap kompetensi emosi yang tinggi akan berkemampuan memperbaiki emosinya dalam usaha meningkatkan pemikiran yang kreatif berkaitan fungsi organisasi. Seterus hasil kajian ini juga menunjukkan dimensi pertimbangan individu dapat diperkukuhkan melalui kelompok pengurusan diri (subskala orientasi

pencapaian dan kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala pengaruh) bagi sekolah berkesan. Dapatan ini disokong oleh Clarke (2006), George (2000), Goleman (1995), Bass (1990), dan Megerian dan Sosik (1996) yang

menunjukkan pemimpin di dalam organisasi yang berjaya berkebolehan untuk berinteraksi dengan jayanya, dapat menyesuaikan emosinya dengan keperluan subordinat dan organisasi serta mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian. Sebagai contoh, berkebolehan untuk menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang positif dalam usahanya untuk memenuhi dan memahami keperluan subordinat. Apabila pemimpin berkebolehan memahami emosi subordinatnya, ianya akan dapat membimbing atau memberi perhatian terhadap keadaan-keadaan yang kritikal. Pemahaman ini penting kerana subordinat mungkin tidak akan menunjukkan perasaan yang sebenar dalam situasi tertentu dalam usaha untuk menunjukkan proses sosial yang bersesuaian dan ini merupakan sesuatu yang penting kepada pemimpin. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa kompetensi emosi pemimpin memainkan peranan yang besar dalam menentukan tahap kepemimpinan

Transformasi dan kepemimpinan Transaksi pemimpin di sekolah-sekolah berkesan.

261

Ciri-ciri kompetensi emosi yang tinggi seperti optimis,

kebolehsuaian, pengaruh, sikap

inisiatif, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan, pengurusan

konflik, kerja berpasukan–kolaborasi, dan kesedaran organisasi perlulah dititik beratkan. Selain itu, kesedaran emosi diri dan empati juga amat penting. Hal ini, selaras dengan dapatan kajian yang menunjukkan kepentingan kesedaran diri kerana ia merupakan asas kepada kompetensi emosi yang lain seperti kebolehsuaian dan pengaruh. Pemimpin perlu menitik beratkan aspek-aspek mengenai perasaan dirinya, menjadikan aspek emosi sebagai panduan untuk membuat perubahan dan penyesuaian, bersikap realistik terhadap kemampuan dirinya dan orang lain, mempunyai keyakinan dirinya dan berwibawa. Sikap berinovatif dan terpuji yang boleh dijadikan model atau diteladani secara tidak langsung akan memberi kekuatan pengaruh dalam membuat keputusan, lebih dihormati dan dapat mendorong subordinat untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada organisasi sekolah. Selain dari mempunyai kesedaran emosi diri, pemimpin sekolah juga perlu

mempunyai sifat empati, mempunyai kesedaran organisasi dan dapat mengurus konflik di sekolah dengan sebaik mungkin. Aspek-aspek lain seperti berinisiatif, pemangkin perubahan dan kerja kumpulan–kolaborasi juga perlu diberi perhatian. Bagi sekolah kurang berkesan pula, hasil analisis menunjukkan kepemimpinan Transformasi dipengaruhi oleh kelompok kesedaran sosial (subskala kesedaran organisasi), kelompok pengurusan diri (subskala kebolehsuaian), kelompok

pengurusan perhubungan (subskala membangunkan orang lain, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan). Kepentingan kelompok tersebut dan

perkaitannya dengan kepemimpinan Transformasi turut dibincangkan oleh Goleman

262

(1995), George (2000), Ashforth dan Humprey (1995), Sosik dan Megerian (1999), Isen, Daubman, dan Nowicki (1987), dan Ciarrochi et al., (2000). Kepentingan kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan dan membangunkan orang lain di dalam organisasi turut diketengahkan oleh Boyatzis dan Sala (2004), Capowski

(1994), Paglis dan Green (2002), Spencer dan Spencer (1998) dan Bass (1998) yang menumpukan kepada kepentingan dan keperluan pemimpin memperbaiki emosi

dalam menjana pemikiran kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kecemerlangan organisasi. Dari segi pengaruh subskala kompetensi emosi terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi, hasil analisis bagi pemimpin di sekolah kurang berkesan menunjukkan dimensi karismatik (atribut) dipengaruhi oleh enam subskala di dalam kompetensi emosi iaitu subskala kesedaran organisasi, inisiatif, membangunkan orang lain, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan dan kerja kumpulankolaborasi. Manakala dimensi karismatik (tingkahlaku) dipengaruhi oleh dua subskala iaitu kesedaran diri dan kesedaran organisasi. Hal ini adalah selaras dengan kajian oleh Barling, Slater dan Kelloway (2000), Sipsma (2000), Goleman (1995), Boyatzis (1992), Shamir, House dan Arthur, (1993) yang turut mendapati bahawa kompetensi emosi tersebut merupakan subskala kompetensi emosi yang penting kepada pemimpin untuk memperlihatkan kepimpinan karismatik dalam usaha meraih kepercayaan dan keyakinan subordinat. Selain itu, hasil analisis kajian ini juga turut menunjukkan pengaruh subskala kompetensi emosi iaitu orientasi khidmat, kepemimpinan berinspirasi dan pengaruh terhadap dimensi mencetus motivasi; subskala empati, orientasi khidmat,

263

kebolehsuaian, membangunkan orang lain dan pengaruh subskala-subskala tersebut terhadap dimensi merangsang intelektual; dan subskala keyakinan diri, kesedaran organisasi, pengawalan emosi diri, kebolehsuaian, membangunkan orang lain, kepemimpinan berinspirasi, pemangkin perubahan dan subskala kerja berpasukankolaborasi terhadap dimensi pertimbangan individu. Hal yang sama juga dibincangkan dalam dapatan kajian oleh Mikolajczak, Menil, dan Luminet (2007), Goleman (1995), George (2000), Barling et al., (2000), Boyatzis dan Sala (2004), Paglis dan Green (2002), Bass dan Avalio (1994), dan Spencer dan Spencer (1998). Secara keseluruhannya, dari segi pengaruh kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan, hasil analisis menunjukkan kompetensi emosi pemimpin di sekolah kurang berkesan lebih dipengaruhi oleh kelompok pengurusan diri dan kelompok pengurusan perhubungan. Subskala kompetensi emosi yang paling banyak berpengaruh terhadap dimensi kepemimpinan Transformasi ialah dimensi

pertimbangan individu (lapan subskala) dan diikuti oleh dimensi karismatik (atribut). Dimensi yang paling kurang dipengaruhi oleh kompetensi emosi ialah karismatik (tingkahlaku). Dapatan yang berbeza diperolehi di sekolah berkesan di mana

kompetensi emosi

yang paling banyak berpengaruh terhadap kepemimpinan

Transformasi ialah dimensi karismatik (tingkahlaku) (enam subskala). Manakala dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi yang lain dipengaruhi secara puratanya dua subskala dalam kompetensi emosi pemimpin. Namun begitu, dapatan kajian ini gagal membuktikan pengaruh subskala kompetensi emosi terhadap kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan LaissezFaire di kalangan pemimpin sekolah kurang berkesan. Hal ini selaras dengan dapatan

264

Barling et al., (2000) yang menunjukkan bahawa kecerdasan emosi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepemimpinan Transaksi dan kepemimpinan Laissez-Faire. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan penekanan utama pemimpin di sekolah kurang berkesan adalah dengan menumpukan kepada mempertingkatkan pengaruh kompetensi emosi terhadap dimensi pertimbangan individu, karismatik (atribut), mencetus motivasi dan merangsang intelektual. Manakala bagi sekolah berkesan perhatian juga perlu diberikan terhadap kebolehsuaian. subskala pengaruh dan subskala

5.5

Rumusan Kajian Dengan terlaksananya kajian yang menjadi landasan kepada disertasi ini,

terdapat satu sumbangan yang amat berguna kepada bidang kepemimpinan sekolah dan pengurusan sekolah serta berbagai implikasi kepada dasar dan amalan kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Secara keseluruhannya, hasil kajian ini telah mencapai objektif dan soalan kajian yang telah ditetapkan. Dapatan kajian membuktikan bahawa kompetensi emosi pemimpin

memainkan peranan penting dalam kepemimpinan di kalangan pemimpin sekolah masa kini. Kepentingan kompetensi emosi pemimpin ini dilihat dari segi

pengaruhnya terhadap pemimpin sekolah yang akan dapat meningkatkan kemahiran dan penguasaan di dalam kepemimpinan Transformasional seterusnya meningkatkan jumlah sekolah-sekolah yang berkesan di Malaysia. Aspek-aspek pengaruh kompetensi emosi terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan Transformasi ini boleh

265

dipertingkatkan lagi melalui subskala-subskala dalam kompetensi emosi, faktor umur dan jantina yang juga telah dikenal pasti berperanan di dalam pembolehubah berkenaan.

5.6

Implikasi Kajian Implikasi kajian dapat dilihat dari segi teoritis dan implikasi amalan.

5.6.1

Implikasi Teoritis

Implikasi akademik bagi kajian ini dapat dilihat dari segi kesesuaian soal selidik dan teori yang digunakan. Secara keseluruhan data psikometrik dan analisis Pengesahan Faktor yang dilaporkan bagi instrumen kajian ini adalah memuaskan. Kaedah backtranslation yang digunakan didapati dapat membantu menyumbang kepada pemfaktoran dan kekukuhan nilai kebolehpercayaan serta kesahihan

instrumen kajian ini. Aspek ini secara tidak langsung dapat menyokong pandangan sarjana yang menyatakan bahawa instrumen-instrumen yang dibentuk di negara barat boleh diaplikasikan dalam konteks masyarakat tempatan dengan langkah-langkah tertentu bagi menyesuaikannya dengan keadaan dan budaya masyarakat di Malaysia. Kajian ini juga turut menyumbang kepada teori-teori yang digunakan iaitu teori pencapaian berasaskan kompetensi emosi dan teori kepemimpinan Transformasi yang merupakan kerangka utama kajian ini. Teori ini meramalkan bahawa kompetensi emosi yang tinggi yang dicirikan oleh kelompok kesedaran diri, kesedaran sosial, pengurusan diri dan pengurusan perhubungan akan membawa kepada peningkatan kemahiran kepemimpinan Transformasi dan seterusnya akan meningkatkan

kompetensi emosi pemimpin yang mempunyai hubungan paling signifikan dengan kepemimpinan ialah kelompok pengurusan diri kesedaran sosial (subskala kesedaran organisasi). Berkaitan dengan teori kompetensi emosi tersebut ialah teori kepemimpinan Transformasi juga menekankan kepada empat dimensi utama yang juga melibatkan aspek-aspek kemahiran emosi dan kepemimpinan. Dimensi-dimensi tersebut ialah karismatik (atribut dan tingkahaku). Justeru itu dapatan kajian ini menyokong kepada teori yang dikemukakan.266 keberkesanan dalam sesebuah organisasi. subskala-subskala kompetensi emosi yang utama dalam memperkukuhkan tahap kepemimpinan ialah bagi kelompok pengurusan diri (subskala kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala pengaruh). kepemimpinan berinspirasi. Di sekolah kurang berkesan pula. merangsang intelektual dan pertimbangan individu. Dapatan kajian ini juga memperincikan andaian-andaian berkaitan dengan teori ini dengan mengenal pasti subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin yang terkukuh dalam mempengaruhi tahap kepemimpinan di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa peningkatan dalam kompetensi emosi secara langsung turut meningkatkan tahap kepemimpinan pemimpin sekolah. Di sekolah berkesan. kelompok (subskala kebolehsuaian) dan kelompok pengurusan perhubungan (subskala membangunkan orang lain. pemangkin perubahan). Dimensi-dimensi yang dikenal pasti ini menyumbang kepada memperincikan lagi kelompok dan subskala kompetensi emosi pemimpin yang memperkukuhkan kepemimpinan dan dimensi-dimensi yang berkaitan dengannya seperti mana yang . mencetus motivasi.

inisiatif.6. subskala-subskala kompetensi lain perlulah juga dipertingkatkan. Secara keseluruhannya. kepemimpinan . Di sekolah berkesan. Sehubungan itu. kelompok-kelompok kesedaran diri. Hal ini dapat dilihat dari sudut peranan kompetensi emosi pemimpin terhadap kepemimpinan . Antaranya ialah subskala kesedaran emosi. hasil kajian menunjukkan kompetensi emosi memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap kepemimpinan transfromasional di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan juga sekolah kurang berkesan.267 diramalkan di dalam teori prestasi berasaskan kompetensi emosi dan teori kepemimpinan . hasil kajian mendapati subskala kebolehsuaian dan pengaruh merupakan subskala utama yang mempengaruhi pengukuhan kepemimpinan Transformasi. pengurusan diri dan pengurusan perhubungan harus diambil kira sebagai elemen penting dalam merancang program-program yang akan meningkatkan tahap kemahiran dan pengukuhan kepemimpinan . kesedaran organisasi. empati. sikap optimis. kesedaran sosial. Melalui pengetahuan subskala kompetensi emosi yang berpengaruh ini memungkinkan peningkatan dan pengekalan kepemimpinan yang lebih tinggi dan berkesan.2 Implikasi Amalan Hasil kajian ini juga turut memberikan sumbangan yang penting kepada khazanah ilmu terutamanya bagi pengamal kepemimpinan sekolah dan pembuat dasar pendidikan di Malaysia. dalam masa yang sama. Kajian ini juga memerihalkan tentang subskala-subskala kompetensi emosi yang berpengaruh dan berkesan sebagai sumber pengukuhan di dalam kepemimpinan . Namun begitu. orientasi pencapaian. 5.

Mayer dan Salovey (1999). pemangkin perubahan. Dapatan berkaitan dengan kepentingan kompetensi emosi pemimpin ini juga memungkinkan aktiviti-aktiviti dan latihan yang boleh meningkatkan tahap kompetensi emosi di kalangan pemimpin. Goleman (1999). Singh (2007).268 berinspirasi. Clarke (2006). tidak hanya bersandarkan kepada senioriti dan kebolehan IQ tetapi menekankan kepada tahap kompetensi emosi seseorang pemimpin sekolah yang akan dilantik. Aspek-aspek lain yang perlu diberi penekanan ialah aspek demografi iaitu umur dan jantina pemimpin sekolah. Dries & Pepermans (2007). Malah dapatan kajian ini juga membuktikan bahawa pengalaman di dalam pentadbiran bukanlah merupakan penentu kepada tahap kompetensi emosi seseorang pemimpin sekolah. dan Caruso dan Salovey (2004) menegaskan bahawa aspek kompetensi emosi adalah sesuatu yang boleh dipelajari dan dipertingkatkan penguasaan dan kemahiran. Grant (2007). IAB dan juga Pejabat-Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) untuk memperkukuhkan kompetensi . Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Hasil kajian menunjukkan subskala-subskala kompetensi emosi tersebut juga perlu dipertingkatkan di sekolah kurang berkesan. pengurusan konflik dan kerja kumpulankolaborasi. Ini adalah kerana dapatan kajian menunjukkan kedua-dua faktor tersebut berbeza di dalam tahap kompetensi emosi pemimpin sama ada di sekolah berkesan atau sekolah kurang berkesan. Malah maklumat hasil kajian ini merupakan sumber penting kepada KPM. Dapatan ini dengan jelas dapat membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Institut Aminuddin Baki (IAB) dalam membuat pemilihan guruguru besar yang lebih berkelayakan.

ekonomi dan persekitaran sosial dari perspektif katogeri sekolah kluster dan sekolah kurang berkesan.2) yang berkemungkinan boleh diaplikasikan oleh penyelidik-penyelidik kepemimpinan dan pengurusan pendidikan. Dapatan kajian ini juga memberi sumbangan kepada penyelidik-penyelidik untuk melihat perbezaan aspek-aspek demografi terutamanya jantina dan umur dalam kepemimpinan sekolah.269 pemimpin-pemimpin sekolah dalam usaha untuk meningkatkan tahap kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan sekolah-sekolah di Malaysia.7 Cadangan Kajian Akan Datang Berdasarkan kepada dapatan kajian. pembolehubah tambahan adalah dicadangkan. yang didapati merupakan aspek penting dalam memperkukuh dan mempertingkatkan kepemimpinan di kalangan pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. Berdasarkan kepada dapatan kajian ini.1) dan Perbandingan Sekolah Kluster dengan Sekolah Kurang Berkesan (Rajah 5. model berikut adalah dicadangkan bagi tujuan kajian akan datang. Kajian ini telah mengenal pasti kelompok-kelompok kompetensi emosi pemimpin terhadap dimensi-dimensi kepemimpinan . cadangan kepada kajian akan datang meliputi peningkatan dari segi model kajian. Cadangan model ini dapat dipecahkan kepada dua iaitu Perbandingan Sekolah Kluster dan Sekolah Harian (Rajah 5. Kajian-kajian akan datang berkaitan dengan aspek-aspek demografi ini berkemungkinan boleh mengaplikasikan dimensi budaya. Dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai asas kepada kajian yang . kaedah kajian. 5.

KPM. pihak swasta dan pelajar untuk lebih memahami tentang pengaruh kompetensi emosi ke atas kepemimpinan. Selain itu. Kajian-kajian seperti ini diharap dapat membantu membongkar rahsia bagaimana seseorang pemimpin .270 berkaitan kompetensi emosi dan kepemimpinan sekolah di sekolah kluster dan sekolah kurang berkesan. penggunaan metod yang paling berkesan dalam mengkaji kompetensi emosi pemimpin ialah menggunakan gambar-gambar dan pemerhatian ikut serta yang dikatakan merupakan intisari bagi mengkaji tingkahlaku. Kajiankajian yang dicadangkan ini adalah perlu dalam membantu pihak-pihak yang berkepentingan seperti Institut Aminuddin Baki (IAB). JPN. Kajian ini mengaplikasikan kaedah tinjauan berdasarkan kepada soal selidik yang berkemungkinan menjadi lebih kukuh jika disepadukan dengan kaedah carta bergambar dan pemerhatian.

271 Rajah 5.1 .

272 Rajah 5.2 .

Ketiga wujud perbezaan di dalam kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi di antara pemimpin sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. wujud perbezaan dari segi faktor demografi iaitu umur dan jantina bagi pemimpin di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan dalam tahap kompetensi emosi pemimpin.8 Penutup Perbincangan bab ini telah menyentuh berkaitan dapatan kajian dengan mengaitkan dapatan-dapatan yang signifikan dengan kajian-kajian lepas dan aspekaspek teoritikal kajian. Dapatan menunjukkan pemimpin di sekolah berkesan mencapai tahap kompetensi emosi pemimpin dan kepemimpinan Transformasi yang lebih tinggi dan signifikan daripada pemimpin di sekolah kurang berkesan. kajian yang dicadangkan ini adalah lebih berbentuk awalan bagi mencari hubungan antara pembolehubahpembolehubah dalam memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia seterusnya mencapai matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010.273 sekolah bertingkah laku yang boleh mempengaruhi cara guru-guru dan staf bertindak balas dengan kehidupan dan tugas mereka dalam mendidik dan membentuk modal insan yang cemerlang dan terbilang. Pertama. Kedua. kompetensi emosi pemimpin memainkan peranan yang penting dalam kepemimpinan sekolah masa kini dan kepentingan peranan ini dapat dilihat berdasarkan hubungannya dengan kepemimpinan Transformasi. Walau bagai mana pun. . 5.

274 Ke empat. Akhir sekali bab ini juga telah menyentuh tentang rumusan dapatan-dapatan utama kajian. hasil analisis telah mengenal pasti subskala-subskala kompetensi emosi pemimpin yang menjadi peramal yang signifikan kepada pengukuhan dan peningkatan kepemimpinan Transformasi di sekolah berkesan dan sekolah kurang berkesan. hala tuju kajian akan datang juga turut dikemukakan. Berdasarkan dapatan kajian ini. . implikasi dan sumbangan kajian ini kepada khazanah ilmu dan kepada KPM dalam meningkatkan tahap kepemimpinan sekolah di Malaysia.

Tesis Sarjana Pendidikan. L. Kertas kerja seminar ke 2 sekolah effektik.fortunecity. Institut Aminuddin Baki. Research in organizational behavior. Membina sekolah yang berkesan. cabaran pembangunan sistem pendidikan negara. CT: JAI Press. The development of a new transformational leadership questionnaire. Madison. The relationship between emotional intelligence and academic achievment in eleventh graders. Cabaran pembangunan sistem pendidikan negara. 1 – 27.L. J. (2000). http://melting-pot. Tiga teras tingkat martabat pendidik. West Virginia. (1988). Kementerian Pendidikan Malaysia.). (2003). . Greenwich. B. Hamid (1989). Dissertasi EdD. Allen.com/zaire/131//research-intel12. Berita Harian. Abdul Shukur Abdullah (1996b). empowement dan kepimpinan sebagai inisiatif polisi. 74. West Virginia University. Characteristic of effective rural secondary school in Malaysia. N. USA. Kertas kerja seminar kecemerlangan sekolah-sekolah negeri selangor. Kertas Kerja Seminar Sekolah Efektif. Abdul Shukur Abdullah (1996).(Eds. Abdul Shukur Abdullah (1995). Dissertation EdD. University of Winconsin. Selangor. Universiti Malaya. and Cummings. Aplikasi Dasar. sekolah berkesan.html. The intrinsic motivation principle of creativity. AbiSamra. Membina sekolah yang berkesan: Pengurusan setempat.. petaling Jaya Selangor. T. Morgantown. In Staw. L. Ahmad Tajuddin Abd. volume 10. Abdul Shukur Abdullah (1998). 15 Jun 1988. Pengetua Berkesan. Auburn University at Montgomery.275 BIBLIOGRAFI Abdul Karim Mohd Nor (1989). Fakulti Pendidikan. 16 Mei 2000. The relationship between emotional intelligence competencies of principals in Kanawha Country School System in West Virginia and their teachers perceptions of school climate. (2001). Amabile. Peranan pengetua dalam kepemimpinan pengajaran. Pengetua berkesan. Kuala Lumpur. B. 15 Jun 1998. Alimo_Metcalfe. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Kementerian Pelajaran Malaysia. Institut Aminuddin Baki. Abdul Shukur Abdullah (2000). Petaling Jaya. Kertas kerja seminar kecemerlangan sekolah-sekolah negeri Selangor.

Westport. M. M. Emotion in the workplace: A reappraisal. M. (1997). (1990). R. N. 46. F. 167 – 178. Psychological testing (7th ed. Principal leadership and student achievement. & Jung. M. C. Aronfreed. Avolio. & Tse. A conceptual review. The First Conference on Emotions and Organizational Life. (1970). E. 76-86. Tingkahlaku pemimpin. Andrews. (1998). 1. Basom. Educational Leadership. 9 – 11. J.276 Aminuddin Mohd Yusof (1992). Transformational leadership as management of emotion: A conceptual review. & Basom. (1987). (1991). S. & Linder. S. Bangi. R.. E. 44 (6). Aronson. Atwater.. 48. R. Faktor wujudulu dan sumbangan kepada keberkesanan kepimpinan. (2002). Bass. Upper Saddle River. Macaulay & L. Zerbe (Eds. 97 – 100. (1995). (1965). Ashkanasy. Hartel & W. Gain and loss of esteem as determinants of interpersonal attractiveness. I. M. Instructional leadership: Supervision that makes a difference. (1999).. School Organization. Soder.). R. CA. New York: Academic Press. The socialization of altruistic and sympathetic behavior: some theoretical and experimental analyses. (2000). D. 16(1). Andrews. M. Human Relations. L. Ashkanasy. 103. C. Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership . & Yammarino. Tesis PhD. 645 – 668. Academy of Management Executive. L. & Tse. Ashkanasy. Journal of Experimental Social Psychology. & Daus.).. J. B. Anastasi... J. B. Ashkanasy.126). L. G. & Reynolds. Austin. Personel attributes as predictors of superiors and sabordinates perceptions of military academy leadership. Emotion in the workplace: The new challenge for managers. & Humphrey. In J. CT: Quorum Books. A. R. San Diego. 15 (2)... B. & Urbina.H. D. Human Relations. B. B. D. 156-71. Berkowitz (Eds. Theory Into Practice. Managing for improved school effectiveness: An international survey. (1993).). 97-125. NJ: Prentice-Hall.. In N.E. Ashforth. N. Altruism and helping behavior (pp. Universiti Kebangsaan Malaysia. 10 (2/3). Selangor. Emotions in the workplace: Development in the study of the managed heart.. Transformational leadership as management of emotions. N.

Aziah Ismail (2007). Bass. 143-152. Ba Banutu-Gomex. B. 130-139. Transformational leadership: A response to . B. F. New York: Free Press. & Avolio. 7 (13). Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. B. D.. Great leaders teach exemplary followership and serve as servant leaders. and organizational development. NJ: Erlbaum Bass. 9 – 16. 18. 15 (4). tidak diterbitkan. Perlaksanaan rancangan pembangunan universiti awam di Malaysia. 231272.. K. Bass. military and educational impact. (1990b). Journal of Leadership Studies.. Thesis PhD. 4. (1985). Organizational Dynamics. Bass. Mahwah. Transformational leadership and emotional intelligence: An exploratory study. Transformational leadership: Industry. Research in Organizational Change and Development.M. B. Slater. M. 18. Universiti Malaya. (1990a). J. Waldman. (1997). (1990). J. B. From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. 52. J.J. B. (1991). & Yammarino. 157-161. Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelidikan Pendidikan (BPPDP) (1996). New York: Free Press Bass. J. Avolio. The Leadership and Organizational Development Journal. Research & Managerial Applications. Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and national boundaries? American Psychologist. 21. Bass.277 Questionnaire. M. 4(1/2). New York. (2000). B. B. Barling. Journal of European Industrial Training. The future of leadership in learning organization. (1998). (1993). Kuala Lumpur. F.M. (2000). The implications of transactional and transformational leadership for individual. team. Leadership and performance beyond expectations. Bass.M. B. E. 441-462. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 19-31. Dasar Pendidikan Kebangsaan. & Avolio. Bass. B. (2004).M. & Kelloway. A. M. B. Journal of American Academy of Business. M. Leading in the 1990s: The four I’s of transformational leadership. 72. M.

The emotions of educational leadership.).). The right relationship is everything: Linking personality performance to management behaviors. (1990). B. New York: Harper & Row. & Mount. Emotional intelligence: Fundamental competencies for enhanced service provision. Ayman (Eds. Bass. Parker (Eds. Bar-On. 44-46. USA. and in the Workplace. and Application at Home. (1994). & Waclawski. M. (2000). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.. Chemmers & R. J. Barent. Thesis PhD. Human Resource Development Quarterly. & Avolio. Thousand Oaks. CA: Academic.) Belmont CA: Wadsworth Publishing Company. (1997). S. & Slaski. 363-388). (2006). 133 – 157. In Druskat. The Educational Leadership Centre. J... Barbie. M. V.. B. R. San Francisco. 97-104. & Fund. (p. B. S. Toronto: Multi Health Systems. Church. Bass. Development. The Handbook of Emotional Intelligence: Theory. Bardzil. B. California: Jossey Bass Inc.278 critiques. (2000). Beatty. Bar-On. 2nd edition. G. Managing Service Quality. 11 (2). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. W. A. P. 27(5). R. Ed. Survey research method (2nd. (2001). & Nanus. M. (2003). 13(2). Linking emotional intelligence and performance at work: Current research evidence with individual and groups. S. R. W. Redwood City. San Diego. R. Berr..M. Handley. . B. Bennis. Leadership theory and research: Perspectives and directions (pp. Assessment. In M. (1990). Bar-On and J. The impact of emotional intelligence on performance. Leaders: The strategies for taking charge. Montana State University. U. CA: Sage. 49-88). (2006). (2005). R. Mahwah.. School. CA: Mind Garden. B. Principle level of emotional intelligence as influence on school culture. & Avolio. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. Bennis. Managing the dream: Leadership in the 21st century.. Bar-On. Emotional Quotient Inventory: Technical Manual. In R. New Zealand: Waikato University. Fabio.. MLQ: Multifactor leadership questionnaire. Training: The Magazine of Human Resource Development. E. (1985). (2000). A. Technical Report.

Goleman.E.279 Berson. Affect and cognition: The Seventeenth Annual Carnegie Symposium on Cognition. Emotion and social judgments.. Stubbs. (2002). Clark and S. E. A Model for effective performance. Cherniss. San Francisco: Jossey-Bass. & Biklen. & Blasé. Boyatzis. In R. S. (4th ed.). E. Avolio. Blasé.). In J.R. N. Elias (Eds.H. E. Hauppauge.. Assessing emotional intelligence competencies. (1982). 12..A. (1989). Bar-On & J. G.P.. and context. 121154). NJ: Erlbaum. R. Blasé. P. Boyatzis & M. CA: Jossey-Bass. (1995). S. In M. 343-362)... The relationship between vision strength. & Rhee. Clustering competence in emotional intelligence. Y. American Psychologist. New York: John Wiley & Sons. J. Shamir. leadership style. E. 53 – 73. D. Boyatzis. Boston: Allyn and Bacon. J. R. The component manager. In C. Developing Emotional Intelligence. 147 – 186. 129-48. 150-162. Boyatzis. Blasé. Bower. Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education.. pp. In G. J. Parker (Eds. Academy of Management Learning and Education.). Fiske (Eds). J. 149 Boyatzis. & Taylor. Elmsford. R. & Cohen.(1981). 1(2). Democratic principals in action. (2000). S.. Bower.. R. Mood and memory. R.. B. M. London: Josey-Bass Publisher. C. (2003). (1994). .. Geher (Ed. K. (2004). B. G. B. (2001). Emotional influences in memory and thinking: Data and theory. San Francisco. Mood congruity of social judgments. Thousand Oaks: Corwin Press.H. The Leadership Quarterly. Hillsdale.S. Bower.S. J. E. (2001). Anderson. K. NY: Pergamon Press. Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Thousand Oaks: Crown Press. D.). & Sala. Bozeman. R.). (1982). Empowering teachers: What succesful principal do.. Boyatzis. F. R. & Dungan. R.. All organization are public: bridging public and private organizational theories. & Popper. The measurement of emotional intelligence. NY: Nova Science Publishers.H. J. The handbook of emotional intelligence (pp.T.. Developments in Emotional Intelligence (pp. 36. G. Forgas (Ed. C. Bogdan. (1991).

. & Su. (1998). Annual Review of Psychology.. A. M (2000). 9 – 16. R. Brief. (1994). The human nature of organizations. D. L. Brookover. H.Y. Hay/McBer Research Report. . Philadelphia. Burns. L. P. W. NY: Harper & Row. Effective secondary school. (2004).). Research for better school. J. London: Sage. Can you assess your own emotional intelligence? Evidence supporting multi-rater assessment. (1987). S. Brizz. Cross-cultural research methods. Social research methods (2nd. Bulach. Servant leadership: A model for future faculty and future institutions. M.M. Bryman. M. 279-307. (1992). 53. Parish vibrancy: A reflection of pastoral leadership on parishioner support and parishioner satisfaction. (1973). (1979). & Weiss. Analyzing multilevel data in the presence of hetrogenous within class regression.. (2006). C. ERIC Document Reproduction Service No. Leadership. Ed. Research Thesis. T. 347 – 383. (1978). Linn. R. J. Ability-versus skill-based assessment of emotional intelligence. ED 374506. (1978). Organizational behavior: Affect in the work place. I. 45 (1).D. Brookover. (2004). 18. B. New York. A.. The influence of the principals leadership style on school climate and student achievement. On leadership and student achievement: A conversation with Richard Andrews. L.280 Bradberry. R. Burckle. (1981). Buchen. New York: Praeger. & Thorndike. & carpel. H. W. New York: John Willey & Sons. A. New York: American Management Association. School social system and student achievement: Schools can make a difference. J. Journal of Educational Statistic. 5(1). 125-134. Brandt. Bryman. Oxford: University Press. Educational Leadership. 3. B. Brown. T. F. The Journal of Leadership Studies. Lonner. Cleveland: Case Western Reserve University. W. Brislin. J. Psicothema. R. Burstein. 59-66.. Charisma and leadership in organizations. W. (1973). R.. (2002).

(1994). 80(1): 10 -18. J. A study examining the use of transformational leadership practice for teacher development. Hoboken: Steven Institute of Technology... S. Examination of the discriminant. E. (2002). . J. Capowski. 6. Mayer. B. Emotional intelligence and emotional leadership. & Dalovey. Harltie. Anatomy of the leader: Where are the leader tomorrow?. C.L. & Salovey. Multiple intelligences and leadership. S. Byrne. (1986). J. The effectiveness of Ineffectiveness. R. J. In R. The emotionally intelliegent manager: How to develop and use the four key emotional skills of leadership. Student perceptions of preferred classroom learning environment. & McCollum.). T. Research in Organization Behavior . In J. (1984).). Unpublished Master Thesis. University of Wisconsin – Stout: Menomonie. Dissertation Master of Science (Education). Technology Management. Conceptualizations of emotion research in organizational contexts. Byrne. Leadership and management in education: Restoring the balance in pursuit of a more just and equitable society. Callahan (Ed.. and criterion-related validity of self-ratings on the emotional competence inventory. 341 – 353. E. 83. J. P. C. (2003). A & Fraser. H. (1999)... R. Bogley & P. R. 15 (3). Caruso. Callahan.. 10 – 17.. Dominick. (2004). International Journal of Selection and Assessment. K. E. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Advances in Developing Human Resources: Sage Carcin. A study of emotional intelligence and organizational leadership in Asia Pacific. D. Caruso. convergent. W. Inc. Smither. G. Mahwah. (2007). Management Review. Murphy & F. & Reilly. The role of emotional intelligence in predicting leadership and related work behavior. (2001). CA: Josey-Bass. Pirozzolo (Eds. WI. J. London: Palmer Press. D. (2003)..281 Button. Perspectives of emotion and organizational change (pp. P. D. The value of educational administration. B.. 235 – 85. San Francisco. 4-21). In P.E. P. Cameron. Carulli & Com (2003). Riggio. & Goode. G. The Journal of Educational Research. B. J. Leonard (Eds.. J. E. University of Hull. D.). P. Byrne.

C. Cheng. Decentralization. Organizational environment in schools: Commitment. Journal of Managerial Psychology. K. H. (2003). D. . (1996). (1991). & Boyd. C. Seton Hall University. devolution and the school principal: Australian lessons on statewide educational reform. Jilid 9 (3). 8 – 10. pp. A. Cawelti. The relationship between emotional intelligence and work attitudes. Cherniss. Trust for Educational Leadership.eiconsortium. China. C.org/research/what_is_emotional_intelligence. Y. 28 – 58. Educational Administration Quarterly.pdf. Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: The emotional intelligence and leadership study. S. The emotionally intelligent workplace. Cheng. 18(8). (2002). and headless. C.eiconsortium. Washington D. and outcomes. behavior. control. Nanjing. C. (1995). From Http://www. 788-813. (1986). 27 (4). J. School based management: A mechanism for development. & Karr-Kidwell. New Jersey. L. Y. 4. & Goleman. (1990). Chou Lin. Cherniss. D. http://www. San Francisco: Jossey-Bass. Educational Administration Quarterly. EdD Dissertation. & Brienza. Cavallo. 481 – 505. (1999). A study of principals leadership style and school effectiveness in selected secondary schools in New Jersey. P. W. http://www. C. ED 382564.: Palmer Press.. Cherniss.pdf. Emotional intelligence: What it is and why it matters. Paper presented at the International symposium of Quality Training of Primary and Secondary Principals Towards the 21st Century. Effective instructional leadership produces greater learning. G. disengagement.282 Carmeli. effective schools: Arriving at site based decision-making with succesful principals and teacher participation. (2003b). J. Cheng. Y. Charles. (2003a). The transformational leadership for school effectiveness and development in new country.eiconsortium. (1997).org/research/business_case_for_ei.org/.) (2005). G. ERIC Document Reproduction Service No. The Business Case for Emotional Intelligence. (Eds. C. 22. Chapman. Effective principal.

Emotional intelligence. 5th ed. East Tennessee State University. Good to great. J. D. J. A critical evaluation of the emotional intelligence construct. An exploration of emotional intelligence scores among students in educational administration endorsement programs. 9(4).M. A. S. Equality of educational opportunity. (2002). Campbell. & Isen. London : RoutledgeFalmer Collins. 10 (2). Harvard Business Review. Conger.. 28. E. . F. 145 – 179.A Department of Health Education and Welfare. & Kanungo. Charismatic and transformational leadership in organizations: An insiders perspective on these developing streams of research. J. Charismatic leadership in organizations. Collins. 475-501. H. : Office of Education. (1998). EdD Dissertation. Y. (1966). J. G.283 Choi. Committee for Children (2000). (1998). (2001a). Washington. Clark. D. S. On the leadership function of self-sacrifice. Hastorf and A. Human Resource Development International.S.. Coleman. P. Isen (Eds). CA: Sage. (2006). WestBurnham (Eds. Bush and J.M. 447 – 465. Personality and Individual Differences. J. In T. & Steed. New York: HarperCollins.. M. Developing emotional intelligence through workplace learning: Findings from a case study in healthcare. New York: Elsevier Click. Leadership Quarterly. Conger..) The principle of educational management.html. & Caputi. S. (1999). 71 – 82. Toward understanding the relationship between feeling states and social behavior. A. SPSS: Analysis without anguish.S. Leadership Quarterly. R. New South Wales: John Willey & Sons. http://www.. N. Thousand Oaks.. Clarke. In A. (1994). L. (1982). M. M. Coleman. Coakes. Weinfield.org/Puwin96emotint. L. R. Q. Chan. J (2001b). (2000) Research methods in education. J. McPartland.. V. July/August. Harlow: Longman. Cohen.0 for windows. Cognitive social psychology.. Md. R. R. (2000). L.cfchildren. C. 539-561. A. Y. & York. J. Leadership in educational management. N. The power of catalytic mechanism. Ciarrochi. (2003). version 11. A. 9 (4). & Mai-Dalton. U.

social competence. Journal of Organizational Behavior. D. Stoll. & Winston. 433-440. 80. Creswell. Creemers. P. J. E.. (1996). Bozeman. Dissertation Montana State University. P. & Grey. Journal of Occupational and Organizational Psychology. (2006). 70. & Kanungo. Crant. and success in high school students. (2003).284 Conger. Journal of Personality and Social Psychology. Reynolds. R. C. B. Creemers. an empirical contribution to the improvement of classroom education. Effects of emotional intelligence on principals leadership performance. (2002)... B. Western Kentucky University. Steinberg. (2005).647. & Koopman. Dennis. Journal of Applied Psychology. R. In D. EdD. R. 36 – 58). W. ERIC Document Reproduction Service No. The Hague: SVO Balansreeks. L. M. Thousand Oaks. 455-459 . Den Hartog. Leadership and Organization Development Journal. Lagerweij. Transactional versus transformational leadership: An observational field study. A study of student achievement and how it relates to the principal in the role of instructional leader. Cunningham. Conte. 12. R. (1980). B.. Bowling Green. (1987). (1997). Making good schools: Linking school effectiveness and school improvement (pp. J. L. 340136. J. (1991).M. New York: Routledge. Wanting to and having to help: Separate motivations for positive mood and guilt-induced helping. School effectiveness knowledge base. 26.R. Cook. J. Unpublished master's thesis. Crick. & N. J. D. Couch. 19-34. J. (1995). (1991). N. Creemers. 24(8).F. 181-92. J. Qualitative inquiry and research designs: Choosing among five traditions. M. B. 38. Bollen. C. J. R. A review and critique of emotional intelligence measures. Hopkins. Effective instruction. Academy of Management Review. Van Muijen. (1997). Montana. The proactive personality scale and objective job performance among real estate agents. A factor analysis of Page and Wong's servant leadership instrument. 637.. CA: Sage. Emotional intelligence. A. T. Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings.

Dissertation Abstracts International. International Journal of Organizational Analysis. Cincinnati. & D. Leadership at the top: The need for emotional intelligence in organizations. CA: Josey-Bass. Harvard Business Review. & Pepermans. Using emotional intelligence to identify high potential: A metacompetency perspective. 28 (8). S. (2004). 9. (1979). Ohio . Dulewicz.. Educational Leadership. 2397.. 1(4). S. C. Human Resource Development Review. Goleman. Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. 79(3). Edmonds. C. (2001). Fernandez-Araoz. & Murphy. University of Cincinnati.. 45(4). (2002).. (2007).aasa. 420-438. 80-90. Academy of Management Journal. VA: Leadership Performance Solutions. D. Relational leadership. N. 4 – 11. In the emotionally intelligent workplace. Leadership and Organization Development Journal. Dvir. R. & Shamir. Fall Church. 735-744 Dyer. V. T. 183-201.. 11(3). K. (2001). . Cherniss. The handbook of emotional intelligent leadership. J. Unpublished doctoral dissertation. R. C. (2001).htm Eby. N. The School Administrator. San Francisco. Eden. M. B. The development and enforcement of group norms. (2002) Interrogating Emotions in Police Leadership. 40 (3).U. & Wolff. 47 – 53 Feldman. The relationship between the emotional intelligence of familymember managers and business success in family businesses. D. http://www. B. Academy of Management Review. Druskat. 58(10). The challenging of hiring senior executive.285 Derman. (2003). Avolio.org/publications/sa/2001_11/dyer. A. D. M. B. Dries. Drodge. Building the emotional intelligence of groups. L. (1984). (2001). 749 – 770. J.. Feldman.. Effective school for the urban poor. 28–31. C. (1999). & Higgs. Effective women principals: Transformational leadership in urban settings. V. E. (1999). 60-05B.B.

C. J. S. Forgas. Thousand Oaks. On bad mood and peculiar people: Affect and person typicality in impression formation. Commodifying the emotionally intelligent. Mood and judgment: The affect infusion model. Zanna (Ed. Ferguson. pp. in S. E. (2000a). D. Fineman (Ed). 227-75.. New York. On making sense of odd couples: Mood effects on the perception of mismatched relationships. Forgas. Measuring up the baldrige. The power of letting go. London: Sage Publications. Paper presented at the Annual Meeting of The National Catholic Educational Association. Fineman. Journal of Personality and Social Psychology. & Nochelski. London:Sage. NY: John Wiley & Sons. 37 – 39. Emotion in organizations. P. Clegg. Forgas. J.P. . Emotion in organizations. E.P. & Garcia. 59-71. 863-75. Sad and guilty? Affective influences on the explanation of conflict episodes. C. 66.). Thousand Oaks. F. Advances in experimental and social psychology. CA: Sage Publications. CA: Sage Publications. S. Hard & W. (1992b). San Diego. Fineman. J. 101-114). Emotion and organizing. Personality and Social Psychology Bulletin. (1994). (1983). Vol. Finn. Fineman.. Nord (Eds). 83 (4).P.P. A principals leadership in developing the characteristics of excellent schools. E. S. Emotion in Organizations (pp. J. New York: American Management Assosiation. J.286 Fiedler. (1996). (1999). CA: Academic Press. In S. C. Journal of Personality and Social Psychology. (1993). Affect in social judgments and decisions: A multi-process model. (1992a). 117. (1993). Psychological Bulletin. Forgas. Forgas. M. 19. J. C. Studying organizations. New approaches to effective leadership: Cognitive resources and organizational performance. In M. 39-66. (1987). 56-68. S. 25. J. (1995). American School Board Journal. Washington. D. 62. Fineman..P. (1994). (2000b). Fisher.

. Gall. 98-110 Gay. New York: Basic Books. (2002). S. (1992). Suls & L. Leader positive mood and group performance: The case of customer service. George. & Krantz. (1995). New York: Plenumgroup resources inventory.E. 497-513. Gardner.) Boston: Allyn & Bacon. (2002). & Bower. Is management really generic? Academy of Management Review. Understanding prosocial behavior. Gates. Forgas. Social comparison and influence in groups.M. Frames of mind. Bower. G. Fraenkel. & Borg. 698-709. Inc. W. Forsyth. posing questions. (1990). New York: Academic Press George. Journal of Experimental Social Psychology. New York: Wiley. D. Ed.. 81-103). (1981). Wheeler (Eds. Y.. 1984. .. (1987).P. 23(1/2). How to design and evaluate research in education (4th. (1990). N.. J. E. E. 5. (2001). G. 53. The Learning Organization. In J. & Stough. 53-60. Gall. D. New York: McGraw-Hill. The baldrige quality system. L. S.D.). International Journal of Action Methods. Mood effects on person perception judgments. & Diehl. and forwarding an agenda. 778-794. Leading in a culture of change. Fullan. Applying educational research: A practical guide. 20. & Bettenhausen. J. George. Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers.. C. 25. R. Handbook of social comparison: Theory and research (pp. Journal of Applied Social Psychology. 214 – 221. & Griffiths. sales performance. 6. 1 – 11.). (2000). 9. J. Gardner.H. 75. and turnover: A group level analysis in a service context. Leadership & Organization Development Journal. A review of literature on leadership and emotion: Exposing theory. G.P. S. M. (1996). Journal of Personality and Social Psychology. H. K. J.H. R. J. learning and organizing. J. (1984) The influence of mood on perceptions of social interactions. Emotion. (1995). (5th ed. M. (2005).287 Forgas. D. 2. San Francisco: Jossey-Bass. Research method. M. Fottler. M. (1983). Gabriel. & Wallen. Journal of Applied Psychology.P. The Journal of Leadership Studies.

D. The EQ factors. What makes a leader? Harvard Business Review. A theoretical and empirical extension to the transformational leadership construct.com/time/magazine/archive/1995/951002/951002.) The emotionally Intelligent Workplace.html. Goleman. Goleman. Goldring. N. & Brief.288 George. Cherniss & D. Principals of dynamic schools: Taking charge of change. Goleman. (2001). 759-774. 22... C. http://www. D.P. 146 (14). Time Magazine. 310-29. J. & McKee. 7890. George. Emotional Intelligence. London: Continuum Grant.M. A. Quantitative Methods in Educational Research: The role of numbers made easy. Goleman (Eds. (2000).. Psychological Bulletin. M. J.. (2007). Harvard Business Review. Gibbs. Oct (2). (1998b). D. M. S. A. (1995). New York: Bantam. (1995). Boston: Harvard Business School Publishing. An EI-based theory of performance. Boyatzis.doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Goffman. Feeling good -. cover. PA: University of Pennsylvania Press. E. 1027. Human Relations. pp. Wofford.1054. D. D. L. San Francisco: JosseyBass. & Whittington. J. & Rallis. L. (2002). E. Goodwin. E. 257 – 266. J. D. Journal of Organizational Behavior. Enhancing coaching skills and emotional intelligence through training. Goleman. Goleman. (2001). R. (1993). 53(8). (2001). Strategic interaction. Goleman. A. Working with Emotional Intelligence. pp.time. S. Emotions and Leadership: The role of emotional intelligence.. (1969). 112. In C. 93-102. V. Leadership that gets results. Newbury Park: Corwin Press. New York: Bantam. Gorard. 39 (5). (2000). Industrial and Commercial Training. Philadelphia. Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. B. . (1992). (1998a). F.

Inc. (1993).166 Heck. New York. K. M. Towards a generic theory of managerial and leadership effectiveness: A meta-level analysis from organisations within the U. School context. R.K.uk/teachingreforms/mcber Heck. Tatham. Regent University. Principal leadership behaviors and school achievement. Greenleaf. Urban Review. F. Hallinger. (2003). Anderson.. H. (1988).). J. From http://www. A. San Francisco. Superiors’ evaluations and subordinates’ perceptions of transformational and transactional leadership. . (1992). C. California. Hair. (1995). 73. New Jersey: Prentice Hall. M. R. Unpublished Dissertation. M. & Black. The Internal Dynamics of Transformational Leadership: Effects of Spirituality. 695-702.dfee. 944-951). J. Public sector. Minneapolis. Global Perspective College of Communication: Ohio University. Hamlin. (1998). & Bass. Multivariate data analysis (5th Ed. Report by Hay/McBer to the U. In S. J. Emotional Intelligence. NASSP Bulettin. Academy of Human Resource Development. The quality of schooling: Frameworks for judgments. & Hausman.gov. H. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp.) Upper Saddle River. Egan (Eds. ERIC Document Reproduction Service No. Haas. 3 (3): 204 – 233. Hay/McBer.. The changing role of the principal in school of choice: A longitudinal case study. G. (1996). R. Gyi. K. (2003). Hater. 20 -28. L. H. principal leadership and achievement: The case secondary school in Singapore. P. Lynham & T. G. Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. (1977). (1993). NY: Harper Business. VA. British Journal of Educational Studies.. A process of learning: The principal role in participatory management. F. (1997). (1990). 25 (2). W. R. B. 151 . & Marcoulides. MN: Academy of Human Resource Development. The leader within. E. Hartsfield. ED 385949. Haskin. R. and Self-Efficacy.. Virginia Beach. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. C. 77 (553). New York: Paulist Press. Journal of Applied Psychology. Cross-cultural communication. Research into teacher effectiveness: A model of teacher effectiveness.K Department of Education and Employment. R. (2000).289 Gray.

45-82). and styles on leadership success. 189-207). In A.). emotional intelligence competencies. Carbondale: Southern Illinois University Press. The gifted group in later maturity. A.. House. R. D. In J. American Journal of Sociology. (pp. G. CA: Berrett-Koehler. R. Hopkins. (2000). & Sanders. G. 35. R. The social scientific study of leadership: quo vadis? Journal of Management. Larson (Eds. The managed heart: Commercialization of human feeling. Holton.R. 409-473. (2005). Hunt & L. Leadership effectiveness: Past perspectives and future directions for research. and Sears. Greenberg (Ed. M. Hofstede. Holton & S. San Francisco. H. 85(3). B.). Berkeley: University of California Press. Nursing Management. House.. The impact of gender. 20-24. (1990). Administrative Science Quarterly. Principals instructional leadership and school performance: Implications for policy development. The changing nature of work (pp. and explains why the servant leadership model is particularly applicable. (1995). L. 411 – 450). (2004). San Francisco. A. (1979). Howatson-Jones.K. M. (1983). In E. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. House. 21 – 34. J. N. Measuring organizational culture: A qualitative and quantitative study across twenty cases.. 117). 23(3). Neujin.J. feeling rules. Hochschild. In J. & Aditya. House. Educational Evaluation and Policy Analysis. (1994). I. (1992).M.). E. C. J.290 Heck. G. J. Organizational Behavior: The State of the Science (pp. The servant leader: Iris Lioba Howatson-Jones explores the concept of leadership in the NHS. 551-575. Leadership in the twenty-first century: A speculative inquiry. (1995). Naquin (Eds.F. Advances in Developing Human Resources: Developing High-Performance Leadership Competency. and social structure. Stanford: Stanford University Press. Case Western Reserve University: United State of America. A 1976 theory of charismatic leadership. 14 (1). S. D. (1997).). Hochschild. R. & Podsakoff..R.R. 11(3). (1976). R. & Lynham. Holahan. Howard (Ed. 286 – 316. PhD Thesis.. Hillsdale.S. R. Ohayv.. R.F. Performance-driven leadership development. Emotion work. P. Leadership: The cutting edge (pp. CA: jossey-Bass Publishers. . L.

Dewan Bahasa dan Pustaka. The influence of positive affect on the unusualness of word associations. Johnson. School of Business. & Scherer. Hussein Mahmood (1993).291 Hoy. Isen. Kepimpinan dan keberkesanan sekolah. Journal of Personality and Social Psychology..P. B. & Furgeson. Tingkahlaku kepimpinan yang digemari: Satu kajian kes-kes hipotetikal. M. Shalker. (1985). Duration of the effect of good mood on helping: 'Footprints on the sands of time'. & Schwartz.. T. & Robinson. (2001). A. 1122-31.. Daubman. Hotel Pan Pacific KLIA.. W.F. Selangor. http://www. Ingram. A. & Nowicki.org/. R. (1996). Clark. A. and leadership success. Clark. F. Intenational Journal of Management.M.F. G.M.. D. J. R. Kertas kerja dibentangkan di Kongres Pendidikan Melayu Pertama pada 21 September 2001. 411 – 427. M. Affect. Ishak Sin (2002). Ibrahim Mamat (1988). W. K. and behavior: A cognitive loop? Journal of Personality and Social Psychology. M. J. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Nasional Pengurusan dan kepimpinan Pendidikan Ke-11. 34. 1976. C. A. L.M. (1976). Journal of Personality and Social Psychology.eiconsortium. Sleeth. complex task choice. ..E. 13 (3). 35. G. Kuala Lumpur. E. Theoritical framework and exploration of organizations effectiveness of schools. Humphrey. Hwang. Mertz. (1978). M. R. 332 – 339. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Journal of Personality and Social Psychology. Educational Administration Quarterly. H. Emotional competence. Isahak Haron (2001). Isen. & Kellet. 21 (2): 117 -134. accessibility of material in memory.M. Leadership behaviors of the principals in inclusive educational settings. (1985). G. Pengetua sekolah: Menangani Isu dan Cabaran Kepemimpinan. Isen. 385-93. 1985.A. Positive affect facilitates creative problem solving. 48. Virginia Commonwealth University. P. Isen.. menengah dan institusi pengajian tinggi. & Karp. (1987). Sepang.. Understanding managerial behavior in different cultures: A review of instrument translation methodology.. (1997). 36. 1413-26. Prestasi pelajar Melayu di peringkat rendah. 1-12. Yan. 52. K. Journal of Educational Administration.S.M.

K. Emotions in the workplace: Understanding the structure and role of emotions in organizational behavior. (2000). Pepperdine University. Five-factor model of personality and transformational leadership. R. & Christensen. Kanfer (Eds. R. L. & Tremble. Jae. Newsweek. 39(1-2). Kantrowitz. Jolly. Lord. MA: Pearson Education Inc. Emotional intelligence and cognitive ability as predictors of job performance in the banking sector. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. & Nelson. Kanungo. 157 . B. The George L. Kanfer. 71-82. J. (2000). Kementerian Pelajaran Malaysia. 136(24). Emotional intelligence and job satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. B. P. Klimoski & R. Putrajaya. and mixed approaches (2nd edition). D. Jabatan Penerangan Malaysia (2006). Kafetsios. L.. Johnson. & Bono. (1997).. & Wingert. Transformational leadership effects at different level of the army.. Affect at work: Looking back to the future. R. A.292 Institut Aminuddin Baki (1997). Instrumen Pemastian Standard. & Zampetakis. 60-61. Personality and Individual Differences. 85. In R. T. G. B. 2006 – 2010. Educational research: Quantitative. R. K. Johnson. & Klimoski. (2002). 137 – 160. Military Psychology. Kane. (2008). Master Thesis. (2001).. L. (2000). Kuala Lumpur. qualitative. J. Leadership in Organizations: Looking ahead to the 21st century. JPM. 710 – 720. (1986). H. T. A. Canadian Psychology. J. A. C. Mindfulness and meditation as a tool for stress reduction and employee effectiveness. Judge. (2005). Unpublished Master's Thesis Jemaah Nazir Sekolah (2004). Standard kualiti pendidikan Malaysia – Sekolah. Boston. E. J.). 751-765. (1998). 44 (3). Curing senioritis. Graziado School of Business and Management. Dasar dan Teras Rancangan Malaysia Ke-9. Journal of Applied Psychology. San Francisco: Jossey Bass. 12. R...) USA: Burgess Publishing. N. T. Kertas kerja dibentangkan oleh Institut Aminuddin Baki di Kementerian Pendidikan Malaysia. Practical measurement for evaluation in physical education (4th ed. J.

C. A force for change: How leadership differs from management.MacKinney. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. (2002).. W. 142(1). S. T. Eugene. L. Ringkasan Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan. (3).. FL.. 13. R. 07-013.O. (1999).42. Landy. series no. D. L. Empathy and complex task performance: Two routes to leadership. Kotter. G. 75 (1).. J. In K. J.P. Introduction to Factor Analysis: What It Is and How To Do It.. 523544. Boca Raton. (2002). New York Press. C. W. Eric Digest. 28(1). Beverly Hills: Sage Publications. Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the Impact of Emotiona and General Intelligence on Individual Performance.). K. V. Kuchinke (Ed. The Leadership Quarterly. 26. R. . A. B. (2005). 411 – 424.P. & Wolins. Issues in managerial performance: Multitrait-multimethod analysis of ratings. F. 5. J. Kementerian Pelajaran Malaysia (2007). ERIC Clearinghouse on Educational Management. Lam.J. Kuchinke. Assessing the servant organization: Development of the servant organizational leadership assessment (SOLA) instrument. ERIC Document Reproduction Service No. Educational Administration Quarterly. 607 – 610.293 Kavanagh. Kementerian Pelajaran Malaysia. 34 – 49. Lashway. (1971). Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences. Humphrey. The Journal of Social Psychology. The organizational dynamics of teacher workplace commitment: A study of urban elementary and middle schools. Kushman. M. The strategies of a leader. (1978). Some historical and scientific issues related on emotional intelligence. (2000). 707-714). and Mueller. L. (1990). The role of feedback in management development training. ED 406718. Krejcie. Laub. Florida Atlantic University. Journal of Organizational Behavior. Educational Psychology Measurement. Psychological Bulletin. J. Kim. Putrajaya Kellett. (1996). H. L. & Kirby.W. R. & Morgan. 133-143. (1970). Baton Rouge. Oreg. Determining sample size for research activities. J. J. & Sleeth. (1992). (Doctoral Dissertation UMI 9921922). LA: Academy of Human Resource Development. 105.

(1981). D. Reston. Leithwood. Louis. Highly effective headteachers: An analysis of a sample of diagnostic data from the Leadership Programme for Serving Headteachers. LittleJohn (1996). U. (2004). & Zulauf. Review of research: How leadership influences student learning. The Leadership & Organizational Development Journal. Ltd.. Paper presented at the Convention of the University Council for Educational Administration. Contributions of transformational leadership to school restructuring. L. (1997). D. The Wallace Foundation. M. (2000).org. Lewis. Levine. M.(ERIC Document Reproduction Service No. Leban. W. . Leithwood. Belmont. (2004). Anderson. Effective school in developing countries. & Barnard. Lipham.dfee.294 Lashway. (1993). W.. When leaders display emotion: how followers respond to negative emotional expression of male and female leaders. Multidimensional school leadership. H. & Lockhed.A. K. (1992). 221 – 234. Bloomington. C. http://www. J. Report prepared foy Hay/McBer research group. 8-12. 21. Lees. A. Effective principal.. Linking emotional intelligence abilities and transformational leadership styles. CA: Wadsworth Publishing Company.) (1993). Correlates of effective schools: The 1st and 2nd generation. MI: Effective School Products. S.www. S. 49 (5). (1999). The move toward transformational leadership. W. IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation. Houston. L. (Eds. Okemos. & Wahlstrom. & Lezotte. M.. K. (1991). Theories of human communication (3rd ed. London: Palmer.). 25(7). effective schools.. A.uk/teachingreforms/mcber Levin. http. Unusually effective school: A review and analysis of research and practice. K. ED330032).. TX. 554-564. Educational Leadership. Virginia: National Association of Secondary School Principals. Leithwood. K.wallacefoundation. K.gov. (1990). K. Lezotte. W.. L. Journal of Organizational Behavior.: The National Center For effective School Research and Development. Madison.

Mandell. Relationship between emotional intelligence and collaborative conflict resolution styles. Mayer. G. 54 (3&4). Mayer. H. 772-781. D. (1985). Boston: Division Research. J. (hal. D. . Mayer. Emotional intelligence and Bass Brewers Ltd. 61(5-B). R. London: Falmer... NC: Center for Creative Leadership. Pusat Pengeluaran Negara. empowering norms. S. (1988). 177 -189). DiPaolo. D. 267 – 298. (2001). Effects of transformational leadership on subordinate motivation. 27. Caruso. 89 – 113. Dalam Sufean Husin (Ed.D. Mayer. Mariani Md Nor (2002). J. Jr. Ucapan dasar Seminar on Productivity. C. G. D. 16 – 47. Kuala Lumpur. J. P. 5 – 6 April. & Cooke. (2000). Mayer. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. P. 2805.295 Litwin. The impact of productivity on national development..D. (1997). 1(49).. P. D. & Salovey. & Geher. Kepimpinan psikologi dalam organisasi sekolah: Kesedaran psikologi dalam kepimpinan sekolah. M. Dissertation Abstracts International. 17(3). Loader. Lombardo. & Bremer.. The intelligence of emotional intelligence. (1993). 95-99. Intelligence. Mahathir Mohamed (1982). Inovasi dasar pendidikan: Perspektif sistem dan organisasi. Malek. M. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 387-404. Emotional intelligence and the identification of emotion.. Assessing mood with affect-sensitive tasks. Harvard Business School. Greensboro.. Journal of Personality Assessment. A. Journal of Business and Psychology. & Pherwani. The dynamics of management derailment. (1996). (1968). M. Intelligence. B. International Journal of Organizational Analysis. Relationship between emotional intelligence and transformational leadership style: A gender comparison..). & Stringer. M. Lloyd. J. R. 8 (1). Nottingham. & McCauley. & Salovey. R... (2000). M. and organizational productivity. A. D. (1999). Nottingham Business School. Dissertation EdD. Journal of Personality Assessment. & Salovey. Motivation and organization climate. The inner principal. (2003).D.. (1990). J. R. Masi. 22. Perceiving affective content in ambiguous stimuli: A component of emotional intelligence. J.

D. P. High Flyers: Developing the next generation of leaders. M. (1997). J. R.. P. (2005).. NY. (pp. J. 9 (5). & Boyatzis. California: Jossey-Bass Inc. Mayer. Off the track: Why and how successful executives get derailed. Princeton: Van Nostrand. W. Servalos. R. McCall. Salovey. Salovey. (1998). Caruso Emotional Intelligence Test: Research Version 1. The achieving society. J. Development. In P. Mayer. (1983). (pp. Emotional intelligence in school. What is emotional intelligence.. and Application at Home. (1961). Salovey. Inc. Toronto: Multi-Health Systems. Salovey. W. B.. D. as personality. NC: Center for Creative Leadership. Psychological Science. Salovey. P. Mayer. School. D. 92117). & D. R. D. P. D. B. (1998). Salovey. P. Piper. (2000b). Manuel. McLuskey.connected. In R.. and as a mental ability. Mayer. McCall. Caruso. J. M. (1997). Howthorn.org/learn/school.. D. Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications (pp. In R. Mayer. Assessment. Boston: Harvard Business school Press. Mayer. San Francisco. Caruso Emotional Intelligence Test: Research Version 1. D. (1999). R. US: Cambridge University Press. D. Banks. & Salovey. http://www. The Handbook of Emotional Intelligence: Theory. M. Behavioral event interviews as an alternative to traditional ability test as a way to identify personal competencies associated with top executive success.. and in the Workplace. (1992). Sluyter. Reinholdt McClelland. McClelland. & Evans. Bar-On and J. Parker (Eds). R. K.1 Manual 2nd Edition. 433-442. D. 17. M. E.296 Intelligence. Mayer. A. J.. & Caruso. & Lombardo. J.. (2000c). & Caruso. Vict: Australian Council for Educational Research. Greensboro. Cleveland: Case Western Reserve. D. J. New York. (2000a).. Making school more effective. 331 – 340. Technical note: ECI confirmatory factor analysis. Models of emotional intelligence. 396-420).. Emotional intelligence as zeitgeist.html McGaw. & Caruso.. Toronto: MultiHealth Systems.. D. Sternberg (Ed) Handbook of intelligence. .1 Manual 3rd Edition. New York: Basicbooks. D. C. 3-34). Salovey.

41.. San Francisco: Berrett-Koehler. Menil. A. Mehrabian. (1983). Merriam. J. Kepemimpinan pengajaran guru besar. W. Qualitative reseacrh and case study application in education. 31-48. California: Education News Service. Tesis Sarjana Pendidikan. 40. Impact of leadership style and emotion on subordinate performance. Hubungan antara tingkahlaku kepemimpinan pengajaran guru besar dengan pencapaian akademik pelajar. K. R. AASA Critical Issues Report. Research in organizational behavior. J. Mood: The frame of mind. N. 13. (1972). Melrose. J.M. Cummings (Eds). A measure of emotional empathy. 1107 – 1117. New York: Springer-Verlag. D.. An affair of the heart: Emotional intelligence and transformational leadership. I. & Luminet. Mohd. 525-543. Meindl. 12. Journal of Leadership Studies. Morris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Merriam-Webster. & Sosik.N. E. Explaining the protective effect of trait emotional intelligence regarding occupational stress: Exploration of emotional labour processes. (2007). http://www.. Megerian. CT: JAI Press.mw. Journal of Personality..297 McColl-Kennedy. The Leadership Quarterly. (2001). USM. Mohd Nor Jaafar (2005). B. Tesis Phd. (1995). Merriam-Webster online. Kaedah penyelidikan pendidikan. R. . Sacramento. On leadership: An alternative to the conventional wisdom. Greenwich. Journal of Research In Personality. (1990). & Anderson. O. Majid Konting (1998). 3.R. L.L. Pulau Pinang. McCurdy. San Francisco: Jossey-Bass Publisher. The role of the principal in effective school: Problems and solutions. In B. 5. (1989). Universiti Sains Malaysia. J. 545 – 559. & Epstein. (2002). Staw and L. Pulau Pinang Mikolajczak. (1996). (2005). S. Mohd Hasani Dali (1995). komitmen dan kepuasan kerja guru: Kajian perbandingan antara Sekolah Berkesan danSekolah Kurang Berkesan. C. Vol. J. M.com/cgibin/dictionary?book=Dictionary&va=empathy&x=16 &y=11. Making the grass greener on your side: A CEO's journey to leading by serving.

753 – 768. Nanus. San Francisco: Jossey-Bass. Lewis. P. communities and schools. Murphy. antecedents. L. G. Educational leadership and changing contexts of families. A Review of an old and continuing controversy. University of Stellenbosch.. & Ecob. The dimensions. R..). July. W. P. (1989).C. Workforce development: Emotional Intelligence and emotion work. (1996). (1988). R. (2003). NSSE (National Society for the Study of Education) (1990). Egan (Eds. 13. ... An industrial psychological investigation into the relationship between emotional intelligence and performance in the call center environment. London : Routhledge Falmer. 5 (2): 241 – 301. R. (1998). Boston: Ally & Bacon. Academy of Human Resource Development. Mortimore. Nickerson.A. Stoll. D. Sammons. O. P. Northouse. B. P.). Minneapolis. Creative leadership. D. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. MN: Academy of Human Resource Development. L. NJ: Prentice-Hall. Paper presented to the ACEA National Conference. J.298 Morris. & Feldman. and consequences of emotional labor. Lewis. Ed. (2001). Opengart. 986-1010. Department of Industrial Psychology. The road to improvement.. Lynham & T. Stoll. Nel (2001). (1997). International of Educational Research. (2002). (2000).). S. R. K. (1992). Australia. (1995). R. Psychological Methods. Morrison. Academy of Management Review.. Psychological testing: Principles and applications (5th ed. 651-658). Sydney. Master Thesis. Upper Saddle River. 21(4). & Davidshofer. C. D. D. A study of effective junior school. School matters: The junior years. P. K. Well: Open Books. P. In S. Murphy. Mortimore. Leadership theory and practice. Sammons.C. London: Sage Publications. School leadership and complexity theory. Washington.. Visionary leadership: Creating a compelling sense of direction for your organization. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (4th. Mortimore. J. Null hyphothesis significance testing. (2000). L. Neuman. Lisse: Swets and Zeitlinger. & Ecob.

L. Factors affecting the context for motivation in public organization. M. T. Leadership self efficacy and managers motivation for leading change.C. Journal of Personnel Selling and Sales Management. P. G. Plutchik. (1998). 23. Pilling. Burgess. MD: University Press of America. C. Emotions: A general psycho evolutionary theory. B.). 5 – 10. Understanding research methods: An overview of the essential.. 89 – 98. (1998). (2002). Perry. K. Ekman (Eds. Scherer & P... Pinder. A conceptual framework for measuring servantleadership. 28 – 30. R. Z. ED 391226. Work teams in schools. Leadership and Organizational Development Journal. Academy of Management Review. WI. Educational Leadership. Patten. Peterson. ERIC Documenet Reproduction Service No. (September). In S. M. Emotional intelligence and effective leadership. ERIC Clearinghouse on Educational Management. S. & Green.. National Center on Effective Secondary Schools: Madison. Los Angeles: Pyrczak Publishing. An empirical examination of the impact of saleperson empathy and professionalism and merchandise salability on retail buyers evaluations. L..58. Eugene. Learning in primary schools: An introduction for parents. Journal of Organization Behavior. (1996). & Deal. Palmer. London: Cassell.). (2000). Approaches to emotion (pp. D. 7. L. B. 197-219). & Stough. E. 14 (1). L. & Wong. D. & Porter. J. Oreg. L. Walls. Work motivation in organizational behavior.. A. S. (1982). NJ: Erlbaum Pollard. Secondary principals and instructional leadearship: Complexities in a diverse role. (1997). How leaders influence the culture of schools. (1989). (2000). ERIC Digest. Peterson. K. 215 – 235. governor and teachers. 22 (1). The Human Factor in Shaping the Course of History and Development.299 Oswald. K. Lanham. (1984). (1990). 55 .. . Page. D. (1994). Adjibolosoo (Ed. Hillsdale. C.R. 103. Paglis. New Jersey: Prentice Hall. J.. & Eroglu. In K.

Busy stores and demanding customers: How do they affect the display of emotion? Academy of Management Journal. 11. Phi Delta Kappan.I. . 23-37. A. Towards developing a profile of effective and less effective school. S. & Sutton. Paper presented at the 10th International Congress for school effectiveness and improvement (ICSEI). J. T. Penyelidikan keberkesanan sekolah: Masalah konsepsi dan methodology. Journal Pendidikan. 48-59. Academy of management review. Journal Pendidikan. & Sutton. 15 (2). The International Journal of Organizational Analysis. Rafaeli. 85 (3). C. Ralph. Rafaeli. Academy of Management Executive. A. J. Wanous. H. Manaf (2000). E. 363-379.. Manaf (1999). J. & Fennessey. R.. Administration and Society. Rahimah Hj Ahmad & Zulkifli Abd Manaf (1996). J. (1983). G. Tennesee. Ramaiah. The impact of emotional intelligence on work team cohesiveness and performance. Rapisarda. Reichers. & Smith. A. Rahimah Hj Ahmad & Zulkifli Abd. The Elementary School Journal. 10(4). Understanding and managing cynicism about organizational change. A. Paper presented at the Annual Conference of ht University Council for Educational Administration. 12(1). Rainey. B. 51 – 64. Memphis. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Characteristic of effective and less effective schoolinRural and Urban setting. 17.300 Prestine. (1983). R. (1983).I. L. USA. 64 (10). goals and individuals roles. 17. Baltimore. (1995). (1997). A. & Austin. Science or reform: Some question about the effective school model.. Effective school: A review. N. (1994). A case study from Malaysia. Perbody. M. Towards developing a profile of effective and less effective school. Purkey. 623627. 207 – 242.. S. A. Public agencies and private firms: Incentives. 589 – 694. A Manograph. 427 – 452.. 51 -64. Rahimah Hj Ahmad & Zulkifli Abd. (2002). Shared decision making in restructuring essential schools: The role of the principal. H. (1987). P. 33. Expression of emotion as part of the work role. (1990).

The joys of helping: Focus of attention mediates the impact of positive affect on altruism.. . E.). Promoting Quality in School. Rubin. E. Peabody Journal of Education 72. R. P. Rode. Journal of marketing Theory and Practice. Reynolds. 113 – 124. Military Psychology. K.. Rosenhan. and E. Using the MBTI to understand transformational leadership and self perception accuracy. & Bommer. EdD Dissertation. Rosier. H. Palmgreen. 14 (2). (Eds. (2003).. Sackman H. (1996).. H. ERIC Digest. Rievera. Nonprofit Management Leadership. Cleveland. C. Near. (1981). Oreg. Emotional intelligence and individual performance: Evidence of direct and moderated effects. (1997). S. volume 3. New York: The Guildford Press. Baldwin. Leadership in education: Effective UK college principal. M.H. 17 – 34. R. 117-30. The competency model handbook. E.. (1994). Emotional intelligence and dispositional affectivity as predictors of performance in salespeople. Sala. Lexington. School effective and quality in education. Boston: Linkage. W. F.. Case Western Reserved University. (2007). R. & Atwater. R. H. P. C. Salovey. Eugene. J. 899-905. S.org/. L. An across contexts comparison of emotional competencies. Journal of Personality and Social Psychology.eiconsortium. London: Cassell. & Sypher. (2003).. J.. & Hargis. (1992). Delphi critique. From http://www. L. (1994).. B.40. E..). 71. Do programs designed to increased emotional intelligence at workwork?.Learning and development in the context(s) of leadership preparation. (2006). (Ed.L. In P. B. Burridg. P.301 Renchler. Communication research measures: A Source Book. & Parker.. Improving education. Monney. T. Journal of Organizational Behaviour. MA: Lexington Books Sala. Roush. J. 14 (2): 171 – 189. D. F. Arthaud-Day. Rozell. Ribbin. E. ERIC Clearinghouse on Educational Management. ED 346558) Restine. N. R. Pettijohn. (1992). (ERIC Clearinghouse Document Reproduction Service No. C. Ohio.. (2001). 4. T. School leadership and student motivation. P. D. Rubin. (1991).

The Journal of Social Psychology. 185-211. A.. Cognition. P. (1992).M. 7 April 2005. 8th edition. Schmuck. Emotional intelligence and interpersonal relations. Group Processes in the Classroom. Schulman. (2001))). Ed. C. Boston. & Bosker. R. and Personality. G. M. Emotional intelligence. J. Schutte. M. 193 – 201. J. et al. L. P. D. MA: McGraw Hill. Educational Leadership. Bobik. S. 16(6). U. (1997).W. New York: John Wiley & Son Inc. Hsee. Explanatory style. Sergiovanni. 47 (8). S. (1993). In Buchanan. Cassell. (2000). J. Kertas kerja ucapan perasmian Seminar Psikologi Dalam Perkhidmanatn Awam Ke 11. Educational goals. (1997). 9. S. Explanatory style and achievement in school and work. P. Hillsdale. (Eds. T.). Handbook of mental control. J. T. Coston. (2002). T. In D.. Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. A. Cognition & Emotion. The Journal of High School. Pusat Konvensyen Antarabangsa. 141(4). and Seligman. C.. Sekaran.). P. Wegner and J. London. J. & Mayer.. 23-27. Greeson. 80 (3). N. R. Adding value to leadership gets extraordinary results. (1990). Schutz. C. Factors which effect satisfaction department leadership: Concept and practices. NJ: Prentice Hall Samsuddin Osman (2005). Psikologi menjana kecemerlangan. Effective schooling: Research theory and practice. Research method for business. Putrajaya. D. London: Allyn and Bacon.. (1995). (1990). The foundation of educational effectiveness. Malouff. J.. & Hollander. NJ: Lawrence Erlbaum. Schereen. Emotional intelligence and the selfregulation of affect.. P. A skill building approach (2nd. (2001). Imagination. Sergiovanni. McKenley.. London: Pergamon. strategies used and the academic performance of high school students... J. and Schmuck. Pennebaker (Eds). . Englewood Cliffs. J. 523-534. Jedlicka. M. N. (1976). Malouff. & Mayer. Schereen. M.302 Salovey. J.. J. Simunek. C. Schutte. Salovey.K.D.

(1982). (1993). B. H. Shamir. categorization. S. A Cross-culture exploratory study of the linkage between emotional intelligence and managerial effectiveness. NJ: Erlbaum. The relationship between transformational leadership and transactional leadership and school improvement outcomes. R.. E. K. & Mark. Atlanta. Role of emotional intelligence in organisational learning: An empirical study.M. Shamir. House. J. social justice. & Arthur.S. Sillins. D. The influence of mood state on judgement and action: Effects on persuasion. (1993). Tesis PhD. L. The Educational Forum.. Kincaid. Organizational Science.. M. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. GA. M.. M. Zacay. F. Singapore Management Review. Istanbul: Istanbul University. 60 (3). Universiti Kebangsaan Malaysia. 55 – 74. Shahril Marzuki (1997). Selangor. (1994). NJ: Erlbaum.. (1992). J. Sipsma. 11(3). and judgmental accuracy. Hillsdale. The construction of social judgments. Sinclair. Breinin. (2000).. 1-17. H. & Hoffman. 29 (2). T. R. C. The relationship between school leaders and school improvement outcome. Sillins.T. 272 – 298. 387 – 409. Academy of Management Journal. 41. unit characteristic. R. . Fiske (Eds). Shipper. E. Bangi. International Journal of Organizational Analysis. 267 – 270. Simon. Comments. & Popper.C. Masters Thesis. C. M. The effect of emotional intelligence on career success: Research on the 1990 graduate of Business Administration Faculty of Istanbul University. Tesser (Eds). Leadership basic for principals and their staff. person perception. Affect and cognition. 171-192.. Unpublished minidissertation. H. The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory.303 Sergiovanni. 5 (3). and superiors appraisals of leader performance.A. Rotondo.L. Correlates of charismatic leader behavior in military units: Subordinates attitudes. (2001). C. 4. In L. B. (1998). (1996). (2007). l. School Effectiveness and School Improvement. (2003). Singh. Clark and S. Emotional intelligence and team effectiveness of postgraduate management students in self-managed work teams. Servinc. Kajian sekolah berkesan di Malaysia: Model Lima Factor. In M. Hillsdale. Martin and A.

Toronto: Stoddart. Handbook of Leadership. J.M. (1999). New York: John Wiley & Sons. Canada: Multi-Health Systems. Leadership Quarterly. Inovasi pendidikan: Ulasan teoritikal dan model aplikasinya. Self-concept based aspects of the charismatic leader: More than meets the eye. 23(3/4). 24. Leadership & Organization Development Journal. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. H.). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. Stone. 2 (1). Emotional intelligence. (2000). J. Introduction Emotional Intelligence. Dasar pendidikan progresif: perspektif makro dan mikro (hal. (1993). Stogdill. Dissertasi yang tidak diterbitkan. Sufean Hussin (2002b).E. 409 – 410. G. Understanding leader emotional intelligence and performance. M.. ERIC Document Reproduction Service No. Sivanathan. Steele. Competence at work: Model for superior performance. . Bhd. S. June Stien. G. Group & Organization Management. Sosik. L. Dalam Sufean Hussin (Ed. (2002). E. Jr." Toronto. M. Inovasi dasar pendidikan: Perspektif sistem dan organisasi. J.304 Sitarenios. Journal of Organizations Behavior. Sufean Hussin (2002). (2000). S. C. & Dworakivsky. & Spencer. New York: The Free Press. S. Sosik. L. Spencer. moral reasoning and transformational leadership. Professional Leadership Development monograph Series. (2005).. M. 1-24). R. (1993). Spencer. C. P. P. Spector. 9. 29. J. and Spencer. A. C. L. (1974). 367-390. 503526. & Fekken. Competence at work. Emotional Intelligence in the prediction of placement success in the company "Business Incentives. National priorities and higher education in The United State: An historical analysis 1945-1990. Oregon. (1992). Sufean Hussin (1994). University of Oregon. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 198-205. (1997). (1998). American Psychologist. 355613. & Megerian. New York: John Wiley. & Book. The EQ edge. N. Transformational leadership in principals: An analysis of the multifactor leadership questionnaire...

(1990). Tichy. 140.. B. 5 (2). E. 2nd Edition. ED411569. N. & Schakel. V. Stich.. & Devanna. M. K. G.305 Tagiuri. CA: New Wolr Library. L. (1995). & Fosterling.testing: A psychometric examination of the German version of the emotional competence inventory. J. The relationship between emotional intelligence and coaching effectiveness in Division I head softball coaches. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council of Professor in Educational Administration.. 99 – 103.. University of Kentucky. C. E. Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Why executives derail: Perspective across time and cultures. Lengerich: Pabst Science Publishers Tran. M. I. (1920). 65. Percetakan Nasional Berhad: Kuala Lumpur Van Der Zee. Welpe. . (1997). 103-125. New York: Wiley Tolle. Tumasjan.. H. E. & Leslie. 62-72. The Transformational Leader. Novato. P. Thorndike. Dissertation EdD. Thijs.. Undang-Undang Malaysia (1996). (2004). M. Sporrle. F. Lexington. The principal and instructional leadership. (1996). Harper’s Magazine. J. VanSickle. Intelligence and its uses.L. (2004).. 165 Van Rooy. TX. R. M. 4th Conference of Experimentally Working Psychologist. What research says about administrations management style. effectiveness. Journal of Vocational Behavior. & Viswesvaran. A. European Journal of Personality. ERIC Document Reproduction Service No. KY: College of Education. (1999). (2005). The relationship of emotional intelligence with academic intelligence and the big five. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Empirical competence. Academy of Management Executive. and teacher morale. D. Van Velsor. & Litwin. The Power of Now. 9(4). Boston. 16. Organization climate: explorations of a concept. The Learning Organization. MA: Harvard Business School Press. L. Terry. J. 71-95. The role of emotional climate in learning organizations. (2002). Thomas. Corpus Christi. 227-235. L. (1998). V. (1968)..

Academy of Human Resource Development. (1958).). Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp.1013). & Smither. Service skills for service workers: emotional intelligence and beyond. HI: Academy of Human Resource Development. Virginia Beach. Paper presented at the Regent University Servant Leadership Roundtable. . The emotional basic of charisma. Four successful schools. (1998). Williams. Winston. (2004). Baltimore. D. 1(2). Weinberger. 9. B.A. Leadership for the 21st century: Life insurance leadership study. Leadership Quarterly. A. L. The theory of social and economic organizations. G. (2000). Weisinger. Wan Mohd Zahid Wan Nordin (1993). 15 – 17 Dicember 1998. 8. (1971). D. (1994). (2).1006. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. P. 449-473 Weber. 215-243. E. H. Managing Service Quality. Washington D. Wasielewski. Warech. 457-467. 14(6). Symbolic Interaction. Wang Dinghua (1998). International Journal of Selection and Assesment. 8. (1998). Honolulu. Paper presented for the school efficiency conference. Extending Patterson's servant leadership model: Coming full circle. L. The measurement and appraisal of adult intelligence. New York: Free Press. Watkin. Emotional intelligence at work: The untapped edge for success. Emotional intelligence: Its connection to HRD theory and practice. Boston: HayGroup. San Francisco. Weber. M. M. J.306 Varca. W. 207 – 222. Developing emotional intelligence. CA: Jossey-Bass. In S. Inner city children can be taught to read. (1947). Virginia. 89-02. (1985). School effective in China.C: Council for Basic Education. MD: Williams and Wilkins. Human Resource Development Review. Egan (Eds. C. P. Lynham & T. Wechsler. (2002b). Emotional intelligence: Review and recommendations for human resource development research and theory. L. Sri Lanka. Wawasan Pendidikan: Agenda pengisian. A. Self-monitoring and 360-degree ratings. (2002a). (2003). 166 Weinberger.

S. Paper presented at the Regent University Servant Leadership Research Roundtable. B.. 11. (1993). (1998). . Transformational leadership theory: Using level of analysis to determine boundary condition. Zaccaro. L. Human Relations. J.D. M. A. M. 13(3). 43. Leadership Quarterly. Transformational leadership at multiple levels of analysis. A. Marks. (2004).. D... S. Work and Occupations: An International Sociological Journal. Transformational leadership and performance: A longitudinal investigation. & Bass. M. C. Similarities between emotional intelligence and servant leadership. Wofford. F.307 Winston. (1990). A. G. (2002). B. 9. Dunnette and L. & Dubinsky. F. Wharton. Mumford. Leadership Quarterly. CA: Consulting Psychologists Press. 47. Yukl. The affective consequences of service work: Managing emotions on the job. 147-97. E. (1994). (2000). Wong. (2005). 787 – 811. Personnel Psychology. (1993). & Whittington. J. W. 205-232. A field study of a cognitive approach to understanding transformational and transactional leadership.S.) Upper Saddle River. Hough (Eds). 37 – 64. & Gilbert.. & Bass. D. C. F. & Law. 81 – 102.. S. Kepimpinan dan pembangunan pelajar sekolah di Malaysia. Leadership in organizations (4th ed. Yahya Don. 20(2). J. M. Yammarino. The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Connelly... Handbook of Industrial and Organizational Psychology. (1992). Goodwin. & Yaakob Daud (2007). A. S. Virginia Beach. Leadership Quarterly. 975-995. Yammarino. The Leadership Quarterly. pp. Assessment of leader problem solving capabilities. S. NJ: Prentice Hall. J. Kuala Lumpur. J. & Hartsfield. PTS Publication. (2002). Emotional competence inventory (ECI): Technical Manual.D. Theory and research on leadership in organizations. B. D.. Yammarino. G. V.. J. Vol. Aziah Ismail. B. L. Palo Alto. McClelland Center For Research and Innovation: Hay Group. Yukl. K.. 55-84 Wolff. Spangler. & Van Fleet. J. M. 1992. J. In M. 3.M. 4 (1). M.

Zeidner. . Slow down. Development and validation of an instrument for early assessment of management potential. Zeidner. Ainscow. R.308 Zadel. R. Townsend. Matthews.). (1996). Third Millenium Schools: A World of Difference in Effective and Improvement. & Holton III. 1(3).. G. 936-943). you move too fast: Emotional Intelligence remains an "elusive" intelligence. Clarke & M.org/. Rahimah Hj Ahmad & Shahril Marzuki (1999). New York. Zulkifli Abd. P. In T. Egan (Eds. 37(4). A.. (2003). (2002). NY. 215-231. Minneapolis. (2004). Paper presented at the Annual Meeting of The American Educational Research Association. Emotion. Proceedings of the Academy of Human Resource Development (pp. M. D. From http://www. Can emotional intelligence be schooled? A critical review. & Roberts. principal characteristic and instructional leadership effectiveness: A statistical analysis. Zehner. 265275. 168 Zheng. In S. Roberts. Educational Psychologist. M.. Y. School contexts. H. R. E. D. Lynham & T. School effective and school improvement in Malaysia.. & Matthews. Academy of Human Resource Development. G.. Impact of personality and emotional intelligence on successful training in competencies. (2001).eiconsortium. MN: Academy of Human Resource Development. Manaf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->