Contoh Hikayat

Hikayat Patani
Phaya Tu Kerub Mahajana ialah raja di kota Maligai. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Phaya Tu Taqpa, yang kesenangannya berburu sebagaimana orangorang besar pada masanya. Pada suatu ketika, seekor pelanduk putih yang tengah diburunya, menghilang di dekat tempat kediaman seorang tua yang bernama Encik Tani. Diambil dari nama orang itulah, kerajaan yang didirikannya kelak di tempat itu diberi nama Patani. Setelah islam masuk, Raja Phaya Tu Naqpa berganti gelar Sultan Ismail Syah Zilullah Fil Alam. Sejak saat itu, seluruh rakyat Patani menjadi Islam. Sepeninggal baginda, pemegang kerajaan digantikan oleh putranya yang sulung, Sultan Mudhaffar Syah. Ia mengadakan hubungan persahabatan dengan Beracau, Raja Siam dan bahkan memperoleh istri. Dari istrinya ia beroleh seorang putra, Sultan Patik Siam. Namun, ia berkhianat terhadap Beracau. Beracau diturunkan dari takhta dan dipaksa meninggalkan istana. Akibat tindakan yang menimbulkan salah paham, ia beserta para pengiringnya dapat dikalahkan kembali sehingga Beracau kembali menduduki takhta kerajaan. Adiknya yang menyertainya, Manzur Syah, meninggalkan Siam. Namun, Mudhaffar sendiri tinggal di Siam dan tidak diketahui akhir kesudahannya. Sultan Manzur Syah pun menggantikannya menjadi raja di Patani. Pada masa pemerintahannya, Patani dua kali berturut-turut diserang oleh Palembang. Namun, akhirnya serangan itu dapat digagalkan. Hubungan dengan Siam diperbaiki dengan mengirimkan suatu perutusan di bawah pimpinan Seri Agar. Sepeninggal Sultan Manzur Syah terjadi kericuhan di dalam negeri untuk memperebutkan mahkota. Tiga orang raja yang memerintah sesudahnya, yaitu Sultan Patik Siam, Raja Bambang, dan Sultan Bahdur, berturut-turut mati terbunuh dalam intrik itu. Kemudian, datanglah masa pemerintahan raja-raja putri, putri Sultan Manzur Syah, yaitu Raja Ijau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Emas, Raja Bima (pria) dan Raja Kuning. Raja Kuning adalah anggota Dinasti Phaya Tu Kerub Maharaja yang terakhir. Kemudian, Dinasti Kelantan menduduki tahta Kerajaan Patani.

kata ini berarti (1) cerita.Pengertian Hikayat Banyak cerita atau naskah Melayu yang berjudul hikayat. cerita kuno atau cerita lama. berasal dari kata kerja haka. (2) riwayat. Dengan demikian. (3) sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. sejarah. yaitu kenang-kenangan atau sejarah dan riwayat. mengatakan sesuatu kepada orang lain. bukan peristiwa yang benar-benar terjadi atau hasil rekaan. (4) unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol. dan (5) pada lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. (2) cerita itu merupakan cerita yang sudah kuno atau cerita lama. Kelas : XI IPA 1 No : 21 . dalam bentuk prosa. hikayat. Nama : Meinita K. Dalam bahasa Melayu. Kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab. kisah. dongeng-dongeng. (3) bentuk cerita itu prosa. yang artinya menceritakan. kata hikayat dapat disimpulkan sebagai (1) karangan yang kadarnya cerita. dan (4) juga berarti cerita yang pernah terjadi. Pengertian hikayat dalam sastra Indonesia adalah: (1) bersifat sastra lama. (2) ditulis dalam bahasa Melayu. yang artinya cerita.