Contoh Hikayat

Hikayat Patani
Phaya Tu Kerub Mahajana ialah raja di kota Maligai. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Phaya Tu Taqpa, yang kesenangannya berburu sebagaimana orangorang besar pada masanya. Pada suatu ketika, seekor pelanduk putih yang tengah diburunya, menghilang di dekat tempat kediaman seorang tua yang bernama Encik Tani. Diambil dari nama orang itulah, kerajaan yang didirikannya kelak di tempat itu diberi nama Patani. Setelah islam masuk, Raja Phaya Tu Naqpa berganti gelar Sultan Ismail Syah Zilullah Fil Alam. Sejak saat itu, seluruh rakyat Patani menjadi Islam. Sepeninggal baginda, pemegang kerajaan digantikan oleh putranya yang sulung, Sultan Mudhaffar Syah. Ia mengadakan hubungan persahabatan dengan Beracau, Raja Siam dan bahkan memperoleh istri. Dari istrinya ia beroleh seorang putra, Sultan Patik Siam. Namun, ia berkhianat terhadap Beracau. Beracau diturunkan dari takhta dan dipaksa meninggalkan istana. Akibat tindakan yang menimbulkan salah paham, ia beserta para pengiringnya dapat dikalahkan kembali sehingga Beracau kembali menduduki takhta kerajaan. Adiknya yang menyertainya, Manzur Syah, meninggalkan Siam. Namun, Mudhaffar sendiri tinggal di Siam dan tidak diketahui akhir kesudahannya. Sultan Manzur Syah pun menggantikannya menjadi raja di Patani. Pada masa pemerintahannya, Patani dua kali berturut-turut diserang oleh Palembang. Namun, akhirnya serangan itu dapat digagalkan. Hubungan dengan Siam diperbaiki dengan mengirimkan suatu perutusan di bawah pimpinan Seri Agar. Sepeninggal Sultan Manzur Syah terjadi kericuhan di dalam negeri untuk memperebutkan mahkota. Tiga orang raja yang memerintah sesudahnya, yaitu Sultan Patik Siam, Raja Bambang, dan Sultan Bahdur, berturut-turut mati terbunuh dalam intrik itu. Kemudian, datanglah masa pemerintahan raja-raja putri, putri Sultan Manzur Syah, yaitu Raja Ijau, Raja Biru, Raja Ungu, Raja Emas, Raja Bima (pria) dan Raja Kuning. Raja Kuning adalah anggota Dinasti Phaya Tu Kerub Maharaja yang terakhir. Kemudian, Dinasti Kelantan menduduki tahta Kerajaan Patani.

berasal dari kata kerja haka. (4) unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol. dan (4) juga berarti cerita yang pernah terjadi. (2) cerita itu merupakan cerita yang sudah kuno atau cerita lama. kata hikayat dapat disimpulkan sebagai (1) karangan yang kadarnya cerita. Nama : Meinita K. Kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab. dan (5) pada lazimnya hikayat mencakup bentuk prosa yang panjang. (3) bentuk cerita itu prosa. bukan peristiwa yang benar-benar terjadi atau hasil rekaan. mengatakan sesuatu kepada orang lain. Pengertian hikayat dalam sastra Indonesia adalah: (1) bersifat sastra lama. Kelas : XI IPA 1 No : 21 . (2) riwayat. dongeng-dongeng. yang artinya menceritakan. Dengan demikian.Pengertian Hikayat Banyak cerita atau naskah Melayu yang berjudul hikayat. dalam bentuk prosa. sejarah. (3) sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. cerita kuno atau cerita lama. kisah. (2) ditulis dalam bahasa Melayu. yang artinya cerita. yaitu kenang-kenangan atau sejarah dan riwayat. hikayat. kata ini berarti (1) cerita. Dalam bahasa Melayu.