P. 1
7 Penilaian Kendalian Sekolah

7 Penilaian Kendalian Sekolah

|Views: 1,509|Likes:
Published by Zawiah Zakaria

More info:

Published by: Zawiah Zakaria on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

Dalam sesuatu program pengajaran,

penilaian merupakan

strategi berterusan untuk
memantau pembelajaran pelajar

Membekalkan maklumat tentang

kekuatan dan kelemahan setiap
individu

Memantau keberkesanan

pengajaran

Penilaian Kendalian Sekolah

Penilaian berterusan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran

terhadap perkembangan bagi

kesemua aspek (JERI)

Bersifat formatif iaitu

mengutamakan kemajuan setiap

pelajar

SEDIA ADA

PKBS

-Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah

-Alat dibina oleh Guru -PPD -JPN

-Ujian Pencapaian (PAFA «.)

-Ujian Prestasi ( lisan, bacaan,PJ«

-Pemerhatian (Aspek Moral..)

-Situasi (Pola Sikap dalam situasi tetengtu)

-Hasil Kerja ( PS, KM«)

PKSM

Aspek dinilai (18 Nilai)

1.Penguasaan Pengetahuan

2.Pemahaman konsep

3.Penguasaan kemahiran bahasa

4.Penguasaan kemahiran belajar

5.Penguasaan kemahiran berfikir

6.Penglahiran emosi dan perasaan

7.Penguasaan kemahiran sosial

8.Penguasaan kemahiran manipulatif

9.Penguasaan kemahiran amali

10. Pelakuan murid

11. Penguasaan kemahiran pergerakan

12. Taraf kesihatan dan kecerdasan

13. Perkembangan minat

14. Perkembangan bakat

15. Amalan nilai positif

16. Amalan tingkahlaku yang baik

17. Perubahan sikap

18. Perkembangan daya kreatif

Jenis PKS

Penilaian Formatif

-Mendapatkan maklumat pembelajaran

*Pemerhatian,kuiz,tugasan,kerja
rumah,ujian ringkas dalam bilik darjah

Penilaian Sumatif

-Mendapatkan maklumat tentang
keberkesanan P&P

-Pencapaian Objektif P&P

-ujian akhir semester; peperiksaan akhir
tahun *UPSR,PMR,SPM,STPM

Ciri Utama PKS

Dikendalikan oleh guru

Formatif: berterusan;

mengesan
perkembangan,kemajuan
dan pencapaian pelajar

Berasaskan kriteria: menilai

penguasaan pelajar

Pelbagai Kaedah: Penulisan;

pemerhatian ; lisan

Menekankan perkembangan

individu

Mengesan perkembangan

pembelajaran secara

menyeluruh (JERI)

Bersistem

Menggalakkan penilaian

kendiri

Membolehkan tindakan

Susulan

Tujuan PKS

Mengesan perkembangan pelajar dari

semasa ke semasa

Mengenalpasti kelemahan dan

memperkembangkan kekuatan serta potensi
pelajar

Mengetahui keberkesanan pengajaran

Merancang dan mengubahsuai pengajaran

Menjalankan tindakan susulan dengan serta

merta

Cuba Fikirkan/Beri Contoh

Apakah kelemahan Ujian Formatif & Ujian

Sumatif dalam sistem pendidikan

sekarang?

PENILAIAN ALTERNATIF

Penilaian Alternatif adalah satu

proses penilaian yang

melibatkan guru menilai

perkembangan pelajar dengan

menggunakan strategi-strategi

bukan konvensional

KAEDAH PENILAIAN

ALTERNATIF

Penilaian Autentik /

Projek

Penilaian Portfolio

Penilaian Penulisan

Jurnal

Penilaian³Computer

-aided´

Penilaian Anekdot

Penilaian Prestasi

(Performance)

Penilaian

Psikologikal
-Pemerhatian
-Temu Bual /
Soal Selidik

-Rekod-Rekod

CIRI-CIRI PENILAIAN

MULTIDIMENSI

1. Relevan kepada kehidupan

sebenar

2. Berorientasikan proses

3. Berdasarkan pelbagai
pengukuran yang memberi
banyak maklumat tentang
pembelajaran pelajar

PENILAIAN MULTIDIMENSI

Menggalakkan kepelbagaian

pembelajaran aktif

Mewujudkan pelbagai sumber maklumat

untuk menyokong keputusan pengajaran

Membantu pelajar menjadi lebih reflektif.

Penilaian Autentik / Projek

Aktiviti-aktiviti yang

memerlukan pelajar

mengaplikasi atau

membuat tunjuk

cara pengetahuan

dan kemahiran

dalam situasi

sebenar (Wiggins,

1989)

CIRI ±CIRI Penilaian Autentik

1. Projek / tugasan mempunyai pelbagai

reka bentuk (lisan, Audio, visual ,

Geraklaku)

2. Jangka Panjang

3. Peranan sebenar dalam situasi sebenar

4. Pelajar dibenarkan untuk membina

penyelesaian alternatif. There is no

"one" right answer(s).

Ciri-Ciri Penilaian Autentik

5. Pelajar dikehendaki melibatkan diri

secara aktif :
-membuat / menyediakan projek

-kumpulan koperatif

6. Pelajar boleh menjalankan tugasan
secara individu atau berpasukan

7. Sintesis pengetahuan yang
dikumpul dan menilai pembelajaran

Ciri-Ciri Penilaian Autentik

8. Peluang menilai pelajar dalam :

-kreativiti

-kemahiran merancang

-integrasi pengetahuan

-kebolehan membuat tugasan

bersama orang lain

9. Pelajar menunjukkan kebolehan

mengkaji / membentukkan sesuatu

The National Center for Research

on Evaluation, Standards and Student

Testing, CRESST

‡Pelajar melaksana dan

menghasilkan sesuatu

‡Pelajar mengamalkan kemahiran

berfikir dan menyelesaikan

masalah

‡Aktiviti yang bermakna

Sambungan«

‡ Mengukur proses meta-kognitif dan

sikap pelajar

‡Skor diberi berdasarkan kriteria

spesifik

‡Pelajar dapat mengesan bidang-

bidang kelebihannya dan
menggunakan kelebihan ini
sebaik mungkin

Jenis-Jenis Penilaian Autentik

‡ Latihan dan soalan ´open-endedµ utk pelajar

meneroka secara lisan atau bertulis( main
peranan)

‡ Latihan terbuka ²menulis puisi,pantun,syair,

melaksana & menerangkan keputusan ujikaji,
membina model

‡Portfolio : koleksi tugasan berdasarkan prestasi

‡ Tugasan Prestasi : drama, lakonan, persembahan,

poster atau model

Tajuk Projek: Pedagogi

Pengajaran Matematik

1.1 Penilaian dan Pengujian Matematik

* Pembinaan Ujian

* Analisis data

* Interpretasi hasil data

* Analisis Item

Aspek yang Dinilai

Pekara

TempohMarkah

Menyediakan JPU yang tepat

1M

10

Soalan yang digubal

2M

15

PMM yang digubal

1M

10

Menjalankan Ujian

1H

10

Analisis skor

1M

8

Analisis Item

1M

8

Interpretasi Hasil Ujian

1M

10

Tindakan Susulan

2H

7

Pesembahan

3H

7

Refleksi

3H

10

Biblografi

1H

5

Jumlah

52 H

100%

Penilaian Prestasi

Menguji calon dari aras

paling rendah di mana
pelajar dikehendaki
memberikan jawapan
secara bertulis atau
lisan sehingga aras
dimana pelajar
dikehendaki
menunjukkan hasil kerja
yang telah dilakukan
dalam satu tempoh
masa.

BENTUK-BENTUK PENILAIAN PRESTASI

Menyelesaikan masalah yang realistik

(bagaimana mencegah penyalahgunaan
dadah di Malaysia, Menyelesaikan
Masalah Matematik )

Kemahiran-kemahiran lisan dan

psikomoto tanpa produk (Pertunjukan
boneka, memberi ucapan, menggunakkan
mikroskop, membaiki enjin, persembahan
muzik, membaca puisi..)

Kemahiran penulisan dan psikomoto

dengan produk yang dihasilkan. (Seni
Reka, lukisan, menulis laporan kajian,
menulis cerita pendek, membina tempat
letak buku,«)

Penilaian Prestasi meliputi Dua

Komponen

Satu tugasan yang jelas

Satu senarai kriteria

eksplisit untuk menilai

prestasi pelajar atau produk

TANGGAPAN

PENILAIAN PRESTASI

1.Pembentukan Pengetahuan

- Pelajar menunjukkan minat yang lebih

- Prestasi yang lebih tinggi apabila

pelajar menguruskan fakta dan

membina kefahaman konsep

secara aktif.

-Ingatan lebih berkekalan lama.

Tanggapan Penilaian Prestasi

2. Tugasan Yang Berguna

Tugasan yang ideal adalah yang

melibatkan pelajar dalam aktiviti-

pembelajaran yang berguna (worthwhile

learning activities)

Tugasan adalah terbuka (open-ended)

dan menilai pelbagai pengetahuan dan

kemahiran dalam kurikulum

Tanggapan Penilaian Prestasi

3. Penilaian Yang Dapat Membantu
Dalam Meningkatkan Pengajaran

-Penerangan guru tentang tugasan
dan standard penilaian mesti jelas.

-Apabila guru diberitahu tentang
perkembangan pembelajaran dan
masalah yang dihadapi pelajar, guru
boleh membuat keputusan yang lebih
baik tentang kandungan dan
pengajaran.

Sambungan«.

4. Menepati Kriteria Membantu
Pembelajaran

Pelajar akan menunjukkan

prestasi yang lebih baik
sekiranya mereka tahu
matlamat sesuatu tugasan dan
dapat bandingkan prestasi
dengan set kriteria yang
ditetapkan

TUGASAN PENILAIAN

1.Boleh dikaitkan dengan pengalaman

sebenar

2. Memerlukan demonstrasi ketrampilan

dan penguasaan kemahiran.

3. Idea penilaian boleh didapati daripada

buku teks, kurikulum, peristiwa terkini,

kesusastraan, seni, buku rujukan dll.

Ciri-Ciri Penilaian Prestasi

Tugasan-tugasan berkait rapat dengan

dunia sebenar

Tugasan yang lebih kompleks dan kurang

berstruktur yang menggalakkan keaslian
dan kemahiran berfikir serta pelbagai
kaedah penyelesaian

Masa yang lebih diperlukan untuk menilai

tugasan yang komprehensif

Samb«.

Lebih banyak menggunakan judgment

dalam memeriksa tugasan

-tugasan yang kompleks

-keaslian tugasan yng dihasilkan

-pelbagai cara kemungkinan cara

penyelesaian

Samb««

Pelajar membina dan bukan

memilih respon.

Pemerhatian secara langsung

tentang perlakuan pelajar

melaksanakan tugasan.

Jawapan pelajar memberi

gambaran tentang pembelajaran

dan proses pemikiran pelajar

Samb«..

Pelajar dan guru mengetahui
keperluan tugasan terlebih dahulu dan
dapat membuat persediaan

Skala penilaian rubrik menjadi
panduan apa yang diperlukan daripada
pelajar

Pelajar bebas dalam menunjukkan
kemahiran dan juga dapat
menumpukan kepada kelemahan
masing-masing

Samb«.

Guru akan menilai prestasi

pelajar dalam satu tempoh masa

yang spesifik. ³ There are no

surprises for the student´

Pelajar membuat refleksi kendiri

dan penilaian kendiri

BAGAIMANA MEMASTIKAN

KESAHAN PENILAIAN PRESTASI ?

1. Pastikan pelajar faham tentang

tugasan dan cara penilaian.

2. Gunakan standard eksplisit

bagi proses yang dinilai atau

memberi pangkat (Rubriks

Penilaian)

Kesahan..

3. Galakkan pelajar membuat

penilaian kendiri prestasi dalam

tugasan.

4. Buat tafsiran prestasi pelajar

berdasarkan kriteria / standard dan

membandingkan dengan prestasi

pelajar yang lain.

BUKTI KEBOLEHPERCAYAAN DAN

KESAHAN PENILAIAN PRESTASI

1. Menggambarkan apa yang telah

diajar dan bagaimana ia diajar.

2. Tempoh masa untuk menyediakan
tugasan.

3. Jenis aktiviti yang diperlukan untuk
menyiapkan tugasan

4. Bilangan item dalam tugasan

5. Rubrik pemberian markah

Sambungan«

Pemberian Markat dan
Komunikasi dengan Pelajar

-Prestasi pelajar dinilai oleh

penilai yang dilatih

-respon pelajar dibandingkan

dengan secara langsung dengan

penerangan prestasi dalam rubrik

penilaian

PERBANDINGAN KEPUTUSAN

Penyelarasan Statistik :

Cara ini membandingkan prestasi

berdasarkan bidang-bidang kandungan
bagi kumpulan pelajar yang telah dinilai
pada masa yang sama.

Penyelarasan Sosial :

Pendekatan ³judgmental´ yang

bergantung kepada persetujuan
beberapa penilai.

Apakah Portfolio?

Portfolio adalah satu cara mengumpul

koleksi pelajar yang menunjukkan usaha
pelajar, kemajuan dan prestasi dalam
satu / beberapa bidang

Koleksi Ini Meliputi Aktiviti:

1. memilih kandungan,

2. menentukan kriteria pemilihan,
3.menentukan kriteria penilaian

4.refleksi kendiri pelajar

Penilaian Portfolio

Terdiri daripada bahan-bahan yang

menunjukkan kemajuan pelajar terhadap
pencapaian matlamat pembelajaran untuk
satu jangka masa (Ryan & Kuhs,1993)

Satu sistem pelbagai dimensi yang

memberi gambaran lengkap tentang
kebolehan dan perkembangan pelajar
(Harlin,1992)

Ciri-Ciri Portfolio

Bahan-Bahan

Terpilih

Menunjukkan

sejarah
perkembangan
pembelajaran

Bersistem &

tersusun

Ada bukti

bimbingan (Coach
Performance)

Bukti Kolaborasi

Penulisan, Catatan

dan Komen
Reflektif

Bukti Kemahiran

Berfikir

Kegunaan Portfolio

Menilai perkembangandalam satu

tempoh(authentic assessment)

menilai perkembangan kemahiran

dan kebolehan(performance

assessment)

Boleh digunakan untuk

menggambarkan keperluan spesifik

dalam penyempurnaan gred

Kegunaan Portfolio

Satu cara yang baik untuk

menilai secara sumatif

pembelajaran pelajar.

Menunjukkan kesesuaian

kurikulum dan kejayaan

pelajar.

Kegunaan Portfolio

Jenis-jenis Portfolio Pelajar
yang boleh dipilih :

-Tugasan Mandatori

-Perwakilan Hasil Kerja

Kursus

-Kerja Kursus Terbaik

Kegunaan Portfolio

Pelajar boleh:

- Memilih tugasan

- Menulis refleksi bagi

setiap pilihan

Item-Item yang boleh dimasukkan

ke dalam Portfolio

Sampel tulisan pelajar

Laporan tinjauan buku

Rakaman Video

Sampel aktiviti komputer

Senarai Buku Rujukan

Projek atau kerja kursus

Markat-markat Ujian

Bahan Bukti Portfolio Pelajar

Jenis

Contoh Jenis Bahan

Bahan Bukti Perlakuan:

Bahan Bukti kelakuan pelajar

yang menunjukkan
prestasinya

Senarai Semak; Borang prestasi;
laporan prestasi; rakaman
video/audio; surat/sijil
pengiktirafan

Bahan Bukti Bertulis:

Bahan tulisan hasil usaha pelajar

Kertas kerja/laporan;
artikel/esei;catatan nota; jadual
kerja; pengurusan grafik;
jurnal/penulisan refleksi

Bahan Sokongan:

Sbg lampiran/illustrasi utk
kukuhkan hasil

Bahan fotostat; gambar foto;

nota kuliah; carta/graf;
Bibliografi

Perbezaan Antara Penilaian

Tradisional dengan Penilaian Portfolio

DimensiPenilaian Tradisional

Penilaian Portfolio

Tujuan

Ujian

Sumatif : ´Sums upµ apa

yang telah berlaku

Judgemental: paksa pelajar

utk belajar

Formatif: menjana input

Perkembangan Kognatif &

Psikomoto: Diagnostik

Fokus

Produk Pengajaran

Aktiviti rekabentuk Guru

Hafalan

Proses Pengajaran

Aktiviti rekabentuk pelajar

Pemikiran & bersepadu

Maklum

balas

Satu skor sahaja;

muktamad; tidak boleh

ubah

Komen dari rakan sebaya,

guru : sepanjang proses & ada

masa utk berubah

Sambungan

Dimensi

Penilaian Tradisional

Penilaian Portfolio

Tugasan UjianKertas & Pensel

Skop sempit; formal

Pelbagai tugasan; multimedia;

multidimensi; autentik;

informal

Pengurusan

Bilik Darjah

Intrusive: Ganggu proses

kelas

Ambil masa utk

tentukan keputusan

Bersepadu dalam rutin kelas

Maklumbalas semerta

Garis

Rujukan

Rujukan Norma

Rujukan Kriteria

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->