P. 1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 5 BAGI TAHUN 1999

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 5 BAGI TAHUN 1999

|Views: 411|Likes:
Published by udeen

More info:

Published by: udeen on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 5 BAGI TAHUN 1999

TAJUK/KONSEP MINGGU 1 2. UBAHAN 2.1 UBAHAN LANGSUNG Pembolehubah y dikatakan berubah secara langsung dengan pembolehubah x jika nilai y/x adalah pemalar. Y berubah secara langsung dengan x ditulis sebagai y E x. Ini boleh dinyatakan sebagai y = kx, k ialah pemalar. a.

OBJEKTIF/KEMAHIRAN

RUMUS/ABM/CATATA

Eksperimen dalam sains harus dit Menyatakan apa yang terjadi kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan langsung. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberikan. Menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah dengan mencari pemalar ubahan terlebih dahulu. Mengira nilai x atau y apabila y berubah secara langsung dengan x dan maklumat yang mencukupi diberikan. Mengulang kemahiran (b), (c), (d) bagi kes-kes berikut : y E x² y E x3 y E x 1/2

b.

Istilah µubahan langsung¶ tak perl diperkenalkan bagi (a). Jika ubah langsung wujud, jawapan ditulis bentuk y E x. Terangkan bahawa apabila y E x melawan x adalah garis lurus.

c.

d.

Penyelesaian boleh dilakukan den menggunakan hubungan i.
ii.

e.

y = kx atau y1 = y2 x1 x2

i. ii.
iii.

Penyelesaian dengan hubungan i. y = kx atau y1 = y2 x1n x2 n

2. 2

UBAHAN SONGSANG

a.

Pembolehubah y dikatakan berubah secara songsang dengan pembolehubah x jika hasil darab xy adalah pemalar. Y berubah secara songsang dengan x ditulis sebagai y E 1/x. Ini boleh dinyatakan seterusnya sebagai y = k/x, k ialah pemalar.

b.

c.

d.

e. i.
i.

Menyatakan apa yang terjadi kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang satu lagi berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan songsang. Menentukan sama ada suatu kuantiti ber ubah secara songsang dengan kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberikan. Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah dengan mencari pemalar ubahan terlebih dahulu. Mengira nilai x atau nilai y apabila y b erubah secara songsang dengan x dan maklumat yang mencukupi diberikan. Mengulang kemahiran (b), (c), (d) bagi kes : y E x² y E x3 iii. y E x 1/2 a. Menulis suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol µ µ bagi kes-kes yang melibatkan.

Istilah µubahan langsung¶ tidak pe diperkenalkan bagi (a).

Jika ubahan songsang wujud, jaw ditulis dalam bentuk y E 1/x.

Terangkan bahawa apabila y E 1/ melawan 1/x adalah garis lurus.

Penyelesaian dilakukan menggun hubungan berikut : i.
ii.

y = k/x atau x1 y1 = x2 y2

Jika y E 1/x (n = 2, 3, ½), graf y 1/x itu adalah garis lurus.

2.

UBAHAN TERCANTUM i. ii. iii.

Terhad kepada tiga pembolehuba

Ubahan tercantum merujuk kepada perkaitan antara tiga pembolehubah atau lebih sebegitu rupa sehinggakan suatu pembolehubah secara langsung berubah atau secara songsang

dua ubahan langsung. Dua ubahan songsang. Satu ubahan langsung dan satu ubahan songsang. b. Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk

Dalam ubahan tercantum pembol pembolehubah itu dihubungkan d pendaraban atau pembahagian.

Melukis graf jarak-masa dan suatu jadual nilai jarak-masa dan mencari laju daripada graf itu. KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF. c. Termasuk kes-kes seperti d. Mencari laju pada tempoh masa tertentu. Mencari laju daripada graf itu. iii. Kecerunan graf sebagai kadar perubahan kuantiti pada paksi mencancang terhadap perubahan kuantiti pada paksi mengufuk. graf jarak-masa.berubah dengan pembolehubah yang lain. Bagi seluruh tajuk ini terhad kepa lurus sahaja. Graf laju-masa. persamaan dengan mencari pemalar ubahan terlebih dahulu. b. 3. Melukis graf bagi hubungan antara dua pembolehubah yang mewakili ukuran harian dan menyatakan makna kecerunannya. Contoh : i. Mencari nilai pembolehubah tertentu dalam suatu ubahan tercantum apabila maklumat yang mencukupi diberikan. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf bagi kes-kes tertentu. i. Papan graf dan pembaris meter. c. Melukis graf jarak-masa apabila diberikan suatu hubungan antara jarak dengan masa. . Termasuk graf yang terdiri daripa gabungan garis lurus. 3 a. apabila diberikan suatu graf jarak -masa. e. ii.1 KUANTITI YANG DIWAKILI OLEH KECERUNAN GRAF. ii. y E xz y E 1/xz y E x/z 3. Contoh jarak masa Harus melibatkan contoh dalam b sains sosial dan ekonomi.

Contoh ujikaji i. t mewakili masa ialah pemalar.3. a. iii. i. ii. a. Termasuk kes-kes sep i. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas dibawah graf yang diberikan. iii. KEBARANGKALIAN 1. RUANG SAMPEL Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji. (ii) dan (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan luas di bawah graf. Mengira luas di bawah garis lurus yang selari dengan paksi -x garis lurus jenis y=kx + h gabungan (I) dan (ii) Mencari jarak dengan mengira luas di bawah graf laju-masa. lua dibawah graf tidak m kuantiti yang bermak Luas di bawah graf ja masa. 4 Kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf ialah hasil darab kuantiti yang diwakili oleh paksi mencancang dengan kuantiti yang diwakili oleh paksi mengufuk. Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji. b. apabila graf itu selari dengan paksiuntuk masa ( laju seragam) jenis v = kt jenis v= kt + h gabungan (I). Bagi kes tertentu . V mewakili laju. a. iv. hasil darab dua kuant berkenaan tidak seme memberi nilai luas di graf. Menentukan sama ada sesuatu kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji. b.2 KUANTITI YANG DIWAKILI OLEH LUAS DIBAWAH GRAF. ii. Melambung duit syili Kesudahannya adalah parlimen atau angka. graf laju-masa graf pecutan-masa Perlu diterangkan i. ii. Masa 5 4. ii. . Laju i. a.

Menyatakan peristiwa pelengkap bagi sesuatu peristiwa dalam perkataan. 1. a. Menyenaraikan kesudahan peristiwa "A dan B" sebagai unsur set A ‰ B. c. A atau B. 4. 6 1. Membuat pemilihan secara rawak Situasi yang menghasilkan p(A) = p(A) = 0 perlu dibincangkan. PERISTIWA a. Termasuk peristiwa yang tidak m berlaku. i. KEBARANGKALIAN PERISTIWA BERGABUNG a. ii. Menyatakan kebarangkalian sesuatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar. b. ii. sampel = Parlimen. 4. diberikan kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan cubaan. Peristiwa bergabung sebagai peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. a.1 Kebarangkalian suatu peristiwa sebagai nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu kepada bilangan yang cukup besar dalam suatu ujikaji. secara menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung. Data yang bersesuaia Melambung dadu yang adil.2 Bagi ruang sampel S yang terdiri daripada kesudahan yang sama boleh jadi. ii. Bagi kemahiran (c) dan (d) gamb pokok perlu digunakan apabila se . Nisbah harus diperoleh melalui a Kebarangkalian diperoleh daripad i. daripada aktiviti. c. Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa berhubung dengan ruang sampel yang semua kesudahannya sama boleh jadi. KEBARANGKALIAN a. ii. i. KEBARANGKALIAN PERISTIWA PELENGKAP. 1. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam satu ruang sampel S terdiri daripada semua kesudahan S yang bukan kesudahan A. P(A¶) = 1 ± p(A) Termasuk pengiraan kebarangkal situasi harian. Keseluruhan ruang samp merupakan suatu peristiwa. Mengira kebarangkalian peristiwa pelengkap. Menentukan samada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel. Tatanda set. b. b. b.3. A dan B. Kebarangkalian (p) bagi suatu peristiwa A sebagai: p(A) = bilangan kesudahan A bilangan kesudahan S iaitu p(A) = n(A) . a Melambung dadu. Menyenaraikan kesudahan "A atau B" sebagai unsur set AŠ B. a. b. 7 1. Menyatakan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian.i. Peristiwa sebagai set kesudahan yang mewakili syarat tertentu.3. Mengira kebarangkalian. Termasuk masalah harian yang b dan ramalan. Menulis ruang sampel dengan menggunakan tatanda set. aktiviti. 0 e p(A) e 1 n(S) Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa kepada bilangan cubaan. ii. Secara penakulan. Menentukan bilangan kesudahan yang dijangkakan bagi suatu peristiwa. Peristiwa itu adalah suatu subset bagi ruang sampel. Istilah µperistiwa tak bersandar¶ d peristiwa saling eksklusif tak perl diperkenalkan.

Dua puaran. imej bagi suatu objek dibawah gabungan penjelmaan yang melibatkan dua pembesaran atau satu pembesaran dengan salah satu penjelmaan isometri. Menyatakan koordinat -koordinat imej bagi satu titik di bawah gabungan dua penjelmaan. Mengira kebarangkalian peristiwa bergabung yang melibatkan hasil tambah kebarangkalian. imej bagi suatu objek dibawah gabungan dua penjelmaan isometri yang melibatkan translasi. Mengenal pasti. Bagi dua penjelmaan A dan B gabungan penjelmaan AB bermaksud penjelmaan B diikuti dengan penjelmaan A. Terhad kepada gabungan dua per Perlu ditegaskan bahawa : i. iv. Satu pantulan dan sat putaran. . Melukis imej bagi suatu objek di bawah sebarang gabungan dua penjelmaan. v. PENJELMAAN (III) 1. Harus me kes-kes berikut : i. pengetahuan tentang kebarangkalian bergu membuat keputusan y bijak dan kebarangkalian tidak meramalkan peristiw pasti atau mutlak. Mengenal pasti gambarajah yang diberikan. ii. dua translasi. Faktor skala pembesaran haruslah b. daripada gambarajah yang diberikan. f. pantulan dan putaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian bergabung. vi. e. Satu translasi dan sat putaran. Kertas grid digunakan. UJIAN 1 8 9-10 4. a.a. a. c. Satu translasi dan sat pantulan. Teg kegunaan gabungan penjelmaan d pembentukan corak. GABUNGAN DUA PENJELMAAN. Menentukan apabila penjelmaan A digabungkan Meliputi kes-kes seperti yang tela dalam kemahiran (a) dan (b). ii. Menghuraikan satu penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan dua penjelmaan isometri yang sama jenis. Dua pantulan. ii. Hasil darab kebarangkalian. d. i. iii.

i. PELAN DAN DONGAKAN a. c. silinder. 12 1. . UNJURAN ORTOGON Unjuran ortogon suatu objek kepada suatu satah sebagai imej yang terbentuk pada satah itu oleh normal -normal kepada satah itu daripada objek tersebut. Termasuk penggunaaan mudah d senibina seperti membaca plan ru Hadkan kepada masalah mendap maklumat daripada pelan dan don sahaja. kon.dengan penjelmaan B. Model-model pepejal seperti kiub piramid dan sebagainya. 11 4. Melukis unjuran ortogon apabila diberikan objek dan satah. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. a. Dongakan sesuatu objek sebagai unjuran ortogonnya pada satah mencancang. Melukis pelan bagi pepejal yang diberikan. Melukis dongakan depan dongakan sisi bagi pepejal yang diberikan. PELAN & DONGAKAN 1. sama ada AB setara dengan BA. b. Melukis Pelan Dongakan tertentu Pelan sesuatu objek sebagai unjuran ortogon pada satah mengufuk. Tegaskan penggunaan garis putus garis penuh dalam lukisan pelan d dongakan. Jenis pepejal yang diutamakan ial kuboid. Menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek dan unjuran objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut. d. i. b. prisma dan tegak. ii. a. Menyatakan sama ada suatu unjuran adalah unjuran ortogon.

Mengira panjang lengkok bulatan agung dalam batu nautikal apabila diberikan sudut tercangkum di pusat bumi dan sebaliknya. Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang diberikan. a. 7. Mengira jarak di antara dua titik. Terangkan satu batu nautikal seba panjang lengkok bulatan agung y mencangkum sudut satu minit di bumi. Perlu diperkenalkan latitud Kutub dan latitud Kutub Selatan masing sebagai 90r U dan 90r S. Bulatan pada permukaan bumi yang satahnya selari dengan satah khatulistiwa dikenali sebagai selarian latitud. Menyatakan hubungan antara panjang lengkok khatulistiwa dengan panjang lengkok yang Terhad kepada batu nautikal seba jarak. Mengira longitud salah satu daripada dua titik pada khatulistiwa. Sesetengah bulatan agung yang menyambungkan Kutub Utara dengan Kutub Selatan dikenali sebagai meridian. e. diberikan longitud kedua -dua titik itu. Perlu ditegaskan meridian yang m Greenwich di England sebagai M Greenwich dan longitudnya 0r . Menandakan kedudukan sesuatu tempat. Melakar dan melabel sesuatu selarian latitud dengan menandakan sudut yang berkenaan. . Melakar bulatan yang selari dengan khatulistiwa. 14 7. Menyatakan latitud dan longitud sesuatu tempat yang diberikan. d. c. b. c. diukur sepanjang sesuatu meridian. Mengira beza di antara dua longitud. Tempat pada permukaaan bumi d oleh satu titik. Longitud 180r T dan longitud 18 merujuk kepada meridian yang sa Longitud xr T(atau B) dan longit x) r B (atau T) adalah pada bulata yang sama. Mengira jarak di antara dua titik pada khatulistiwa. b. Jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi adalah disepanjang bulatan agung. Mengira latitud salah satu daripada dua titik apabila diberikan jarak sepanjang meridian diantaranya dan latitud titik yang lain. a. Model bumi. Longitud suatu meridian ditentukan oleh sudut di antara satah meridian itu dengan satah Meridian Greenwich serta kedudukanmeridian itu ke timur atau ke barat Meridian Greenwich.2 LATITUD Bulatan agung yang satahnya berserenjang dengan paksi kutub dikenali sebagai Khatulistiwa.13 7. Perlu ditegaskan bahawa latitud khatulistiwa ialah 0 r . a. apabila diberikan latitud kedua-dua titik itu. Melakar bulatan agung melalui Kutub Utara dan Kutub Selatan.1 LONGITUD Bulatan agung sebagai bulatan pada permukaan bumi dengan pusatnya di pusat bumi. c. Tegaskan semua titik pada selaria yang sama mempunyai latitud ya 7. d. diberikan jarak di antaranyua dan longitud titik yang lain. Melakar dan melabel longitud sesuatu meridian dengan menandakan sudut yang berkenaan. Mengira beza di antara dua latitud. 7. b. Menyatakan longitud bagi sesuatu titik yang diberikan. b. f. BUMI SEBAGAI SFERA. a.3 KEDUDUKAN TEMPAT Kedudukan tempat pada permukaan bumi ditentukan oleh latitud dan longitudnya. d. g. Menyatakan hubungan antara jejari bumi den gan selarian latitud.4 JARAK PADA PERMUKAAN BUMI Jarak di antara dua titik pada permukaan bumi sebagai panjang lengkok bulatan yang menghubungkan dua titik itu disepanjang permukaan bumi. Titik yang terletak pada meridian sama mempunyai longitud yang s Terdapat dua meridian pada satu agung yang melalui kutub. Latitud sebagai sudut pada pusat bumi yang dicangkum oleh lengkok suatu meridian bermula dari Khatulistiwa ke selarian latitud ke utara atau ke selatan Khatulistiwa.

PERCUBAAN SPM NEGERI MELAKA 32 U/KAJI UNTUK PERCUBAAN SPM ± SBP ZON SELATAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ± SBP ZON SELATAN . Hadkan kepada kes-kes yang mel bulatan agung yang melalui kutub pada khatulistiwa sahaja. i. j.h. diberikan jarak di antaranya dan longitud titik yang lain itu. Menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik perjalanan pada permukaaan bumi. Mengira longitud salah satu daripada dua titik pada selarian latitud yang sama. Mengira jarak di antara dua titik pada selarian latitud yang sama. i. k. Mengira jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi. Pengiraan jarak han melibatkan jarak di antara dua titi meridian atau selarian latitud yan 15 16-17 ULANG KAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 18 19-29 PERBINCANGAN KERTAS JAWAPAN PEPERIKSAAN U/KAJI UNTUK PERCUBAAN SPM NEGERI MELAKA 30-31 PEP. ii. sepadan pada selarian latitud. Terhad kepada knot sebagai unit Knot adalah batu nautikal sejam d adalah unit laju dalam pelayaran penerbangan.

Kertas soalan dari Se Berasrama Penuh yan Kertas soalan contoh dibeli. SPM 35-41 a. c.33-34 ULANGKAJI UNTUK PEP. Mengukuhkan pemahaman dan penggunaan sesuatu rumus. Kertas soalan SPM ta lepas. a. . b. b. Menyelesaikan soalan berformat SPM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->