UNIT 1 ASAS PSIKOLOGI

BAB 1 KONSEP ASAS PSIKOLOGI

1.1 DEFINISI PSIKOLOGI
 Psikologi

berasal dari perkataan tamaddun Greek purba ‘psyche’ dan ‘logos’.  ‘Psyche’ bermaksud jiwa.  ‘Logos’ bermaksud kajian mengenai sesuatu (kajian mengenai pemikiran yg dapat mempengaruhi sikap dan pelakuan organisme).  Psikologi merupakan satu kajian mengenai sesuatu yg memberi kesan kpd jiwa seseorang.

Definisi Psikologi (Kamus Dewan)
 “Kajian

tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan; pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu; dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.”

Definisi Psikologi yang lain:
 “The

scientific study of the way the human mind works and how it influences behaviour or the influence of a particular person’s character on their behaviour”. (Cambridge International Dictionary of English, p.383). may be defined as the systematic study of behaviour and mental life”. (Henry L. Roediger dan rakan,1984).

 “Psychology

Definisi Psikologi yang lain:
 “Psikologi

ialah kajian sistematik tentang tingkah laku manusia dan pengalaman”. (Kalat,1999).  “Psikologi sebagai satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti”. (Williams, 1960).  “Psikologi ialah sains tingkah laku--kajian mengenai jiwa atau aspek rohani manusia secara saintifik.(Wittaker,1970 dlm buku Introduction To Psychology).
 Psikologi

sebagai satu cabang penyiasatan saintifik ke atas mental dan tingkah laku manusia dan haiwan.

1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
Jangka Masa 384-322 sebelum masehi 1595-1690 1685-1753 1832-1920 1867-1927 Penerangan Kajian psikologi bermula di Greek purba Konsep interaksionisme dan dualisme diperkatakan Wujudnya aliran empirisme Timbul aliran strukturalisme di Jerman Bermulanya kajian strukturalisme di Amerika Utara Timbul aliran functionalisme di Amerika Utara

1859-1952

sambungan…..
Jangka Masa 1878-1958 1880-1843 1908-1987 Penerangan Aliran behaviorisme muncul di Amerika Utara Fahaman psikologi gestalt bermula di Jerman Aliran humanistik diasaskan oleh Maslow dan Rogers Aliran kognitivisme dipelopori oleh gestalt, Piaget, Vygotsky dll Aliran konstruktivisme diasaskan oleh Glaserfeld, Piaget, Vygotsky dll

1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI (a) Aliran Interaksionisme  Dimulakan oleh Rene Descartes(15951650). Ahli falsafah dan pakar matematik Perancis yg memperkatakan tentang manusia terdiri drp ‘gabungan pemikiran dan badan’ atau ‘jasad dan roh’. Menentang pendapat dualisme yg

(b) Aliran Empirisme

Muncul pada abad ke 17 dan 18 di England. Tokoh-tokoh spt John Locke(16321704) dengan konsep ‘tabula rasa’, iaitu jiwa manusia kosong semasa dilahirkan, dan George Berkeley(1685-1753).

(c) Aliran Strukturalisme
 

Muncul di Jerman. Menumpukan kajian kpd pengalaman sedar(apa yg boleh dinyatakan dlm pengalaman sedarnya) dan afeksi. Tokoh spt Wilhelm Wundt(1832-1920) telah mengkaji perasaan, sikap, persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan. Digelar sebagai “Bapa Psikologi”.

(d) Aliran Functionalisme
 

 

Timbul di Amerika. Di asaskan oleh John Dewey(1859-1952), dan William James(1842-1910) yg dianggap sebagai ahli psikologi Amerika yg pertama. Menekankan pengalaman sedar dan tingkah laku(mengkaji bagaimana manusia menggunakan mindanya untuk berfikir dan menghasilkan tingkah laku). Proses mental sentiasa aktif dan berterusan. Dipengaruhi oleh teori evolusi manusia Darwin dan falsafah pragmatisme(pemikiran praktikal bukan teori).

(e) Aliran Behaviorisme
 

Muncul di Amerika Utara. Di asaskan oleh J.B. Watson(1878-1958) yg popular dgn Teori Pelaziman Klasik. Dlm “Psychology as the Behaviorist Views It” Watson(1913) mengatakan psikologi ialah ilmu yg mengkaji tingkah laku yg nyata(overt behaviour). Tokoh lain spt Pavlov, Thorndike, Skinner, Hull dll.

sambungan….. Aliran Behaviorisme juga dikenali sebagai Associationism iaitu mengkaji kaitan mental antara dua peristiwa atau idea yg membawa kpd terjadinya pembelajaran. Menjalankan kajian ke atas haiwan. Prinsip pembelajaran atau tingkah laku hasil drp kajian akan diaplikasikan kpd manusia. Mengfokus kajian kpd tingkah laku manusia dan menolak aspek kerohanian.

 

sambungan…..

Aliran behaviorisme dipengaruhi oleh aliran falsafah logik positif(logical positivism) yg berpendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui cara yg empirikil atau pemerhatian yg sistematik. Mengemukakan konsep saintifik definisi operasional(operational definition) yg merujuk kpd proses pengukuran kpd sesuatu yg dikaji. Behavioris menegaskan bahawa tujuan ilmu psikologi ialah untuk menghurai, menerang, meramal dan mengawal tingkah laku.

(f) Aliran Psikologi Gestalt

Timbul di Jerman sebagai reaksi kpd pendapat ahli strukturalisme. Berpendapat manusia mempersepsi dunia dlm bentuk satu keseluruhan(unity whole), atau ‘gestalt’ dari perkataan Jerman gestalten yg bermaksud ‘keseluruhan’, ‘pola’ atau ‘terorganisasi’. Diasaskan oleh tokoh spt Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler(1887-1967) dan Kurt Koffka(1886-1941).

(g) Aliran Humanistik
 

Diasaskan oleh Abraham Maslow(1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987). Menekankan cara fikiran, pengamatan serta interpretasi tentang sesuatu peristiwa atau kejadian. Mempercayai bahawa individu bertanggung jawab ke atas tindakannya(berusaha kearah pencapaian matlamat hidupnya). Kuasa motivasi individu ialah kecenderungannya untuk berkembang dan mencapai pemenuhan kendiri(selfactualisation). Konsep ini dipelopori oleh Maslow. Individu mempunyai keperluan untuk mengembangkan potensinya ke tahap maksima.

(h) Aliran Kognitivisme(Cognitivism)

Dipelopori oleh tokoh spt ahli psikologi gestalt, Piaget, Vygotsky, Gagne, Bruner dan Ausubel. Berminat mengkaji pemikiran manusia, persepsi dan penanggapan, kognisi, metakognisi, kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran belajar, motivasi dll.

(i) Aliran Konstruktivisme (Faham Binaan)

Timbul drp ahli-ahli psikologi kognitif. Diasaskan oleh tokoh spt Von Glaserfeld, Piaget, Vygotsky, Confrey dan Seymour Peppert. Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yg dipelajari. Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah yg sesuai untuk mengajar Matematik dan subjek Sains(fizik, kimia, biologi).

1.3 PENDEKATAN PSIKOLOGI
1.3.1 Pendekatan Behaviorisme • Ahli psikologi tidak perlu memberi perhatian kpd peristiwa yg berlaku dalam mental (sedar dan tidak sedar), sebaliknya memberi tumpuan kpd tingkah laku yg boleh diperhatikan secara nyata atau tidak nyata. • Watson mengatakan bahawa aspek yg berkaitan tingkah laku seseorang dipengaruhi persekitaran dan bukannya dari unsur-unsur dalaman. • Idea Watson ialah tingkah laku dan proses mental adalah hasil drp pembelajaran (Bernstein et al.,1994).

sambungan…..

Menurut pendekatan behaviorisme tingkah laku ialah satu siri gerak balas yg berlaku dgn wujudnya ransangan. Pendekatan ini juga dikenali sebagai psikologi ransangan gerak balas atau R-G Ahli psikologi behaviorisme spt Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner dan E.L. Thorndike.

sambungan…..

Pavlov(1849-1936), dikaitkan dgn konsep pelaziman klasik.

Eksperimen ke atas anjing bagi menunjukkan perkaitan antara ransangan(makanan) dgn gerak balas(air liur)

sambungan…..

Thorndike(1874-1949) memperkenalkan Teori Pelaziman Cuba Jaya(Theory Of Trial And Error Conditioning).  Prinsip asas pembelajaran ialah pengaruh ganjaran dan denda.  Organisme akan membuat sesuatu yg membawa keseronokan dan mengelakkan melakukan sesuatu yg membawa kesakitan atau membahayakan diri.

sambungan…..

Menurut Thorndike,  ganjaran mendorong organisme mengulangi sesuatu gerak balas.  denda boleh menyekat organisme drp melakukan sesuatu gerak balas.  organisme mengaitkan gerak balas tertentu dgn ransangan tertentu.  jenis pembelajaran ini dilabel sebagai “pembelajaran instrumental atau operan”.

sambungan…..

Skinner(1904-1990) memperluaskan Teori Thorndike.  Terkenal dgn pelaziman operan yg mengukur pengaruh ganjaran dan dendaan.  Eksperimen ke atas tikus dan burung merpati.  Dapat mengukur proses pembelajaran

dgn cara menukar frekuensi ganjaran

1.3.2 Pendekatan Psikoanalitik

Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar spt konflik dalaman, dorongan(impulses), kemahuan dan motif-motif yg tidak disedari. Semua tingkah laku, normal dan abnormal adalah hasil drp interaksi faktur genetik dan persekitaran. Zaman awal individu penting dan memberi kesan sepanjang hayat pada keadaan psikologi individu.

sambungan…..

Sigmund Freud(1856-1939) adalah pelopor ahli teori psikoanalitik. Teori struktur personaliti Freud membahagikan struktur psikik kpd 3 bahagian iaitu; (a) Id (b) Ego (c) Superego.

sambungan…..
(a) 

Id Sumber dorongan dan nafsu yg diwarisi, primitif, mementingkan diri sendiri dan tidak ada pengaruh dunia realiti (pengaruh tamaddun). Dominan pada bulan-bulan awal kehidupan bayi(dorongan dan kemahuan kuat mempengaruhi tingkah laku). Elemen psikik yg pertama mempengaruhi tingkah laku manusia.

sambungan…..

(b) Ego  Bertanggungjawab dan mengawal dorongan dan desakan primitif id agar mengikut kehendak persekitaran (kehendak moral dan piawai etika masyarakat).  Beroperasi berpandukan prinsip realiti(mengiktiraf permintaan atau kehendak masyarakat yg realistik).

sambungan…..

(c) Superego  Merupakan sumber asal suara hati(conscience) iaitu kebolehan membezakan yg baik dgn buruk.  Muncul bila kanak-kanak mula mempelajari peraturan yg digunakan ibu bapa utk menginterpretasi jangkaan masyarakat.  Secara evolusi kanak-kanak akhirnya membina set piawai dalamannya sendiri.

sambungan…..

Kanak-kanak yg dibesarkan secara melampau mempunyai superego tidak fleksibel sehingga mencegah diri drp menikmati keseronokan normal yg sepatutnya. Kanak-kanak superego punitif yg meningkat remaja akan menghadapi masalah dlm memenuhi permintaan superego. Cth: Kesukaran mengawal permintaan seksual yg meningkat pada usia baligh.

sambungan…..

Freud percaya kerisauan(anxiety) dan kemurungan datang bersama kehendak superego yg melampau. Id, ego dan superego mempunyi matlamat dan kaedah yg berbeza. Konflik dalaman wujud bila id dan superego menguasai ego. Menurut Teori Freud, konflik antara id, ego dan superego membawa kpd kecelaruan mental.

sambungan…..

Psikoanalisis menekankan kesan peristiwa silam terhadap kanak-kanak apabila meningkat dewasa. Freud percaya kanak-kanak melalui pelbagai tahap psikoseksual pada peringkat yg ditetapkan. Pada setiap peringkat ada bahagian badan yg membekalkan kepuasan dorongan seksual.

sambungan…..

Kanak-kanak yg melalui tahap oral, anal, falik, latensi dan genital dgn memuaskan akan menjadi orang dewasa yg normal. Kekecewaan atau kelebihan pada mana-mana tahap menyebabkan fixation pada tahap tersebut dan ini akan mempengaruhi kehidupan dewasanya. Cth: Orang yg makan terlalu banyak di tahap oral mungkin mempunyai fixation di tahap ini dan menjadi gemuk atau penagih dadah bila dewasa.

1.3.3 Pendekatan Kognitivisme

Dipelopori oleh ahli-ahli psikologi gestalt, Piaget, Vygotsky, Gagne, Bruner dan Ausubel. Memberi perhatian khusus kpd proses pemikiran manusia spt persepsi dan penanggapan, kognisi, metakognisi, kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran belajar, motivasi dll. Percaya bahawa peristiwa dalaman yg berlaku mesti dikaji utk memahami keseluruhan tingkah laku

sambungan…..

Pendekatan kognitivisme sangat berbeza dgn pendekatan psikoanalisis yg memfokus kpd pemikiran tidak sedar.

Pendekatan kognitivisme juga berbeza dgn pendekatan behaviorisme yg memfokus kpd faktur persekitaran dan tingkah laku.

1.3.4 Pendekatan Humanistik

Berpandangan bahawa manusia adalah individu yg bebas dan baik, berpotensi utk berkembang dan ada sasaran utk dicapai. Menyatakan bahawa manusia terdorong bertindak kerana mempunyai kemahuan atau keperluan. Berpendapat yg manusia sentiasa aktif.

sambungan…..

Ahli psikologi pendekatan humanistik spt Abraham Maslow, Rollo May, Carl Rogers dan Gordon Allport. Abraham Maslow(1970) mengemukakan Teori Hierarki Keperluan Maslow yg mengandaikan manusia tidak pernah berasa puas dgn apa yg dicapai. Mengikut Maslow, kehendak manusia terbahagi kpd lima peringkat mengikut hirarki iaitu drp keperluan peringkat rendah(keperluan asas) sehingga keperluan peringkat tertinggi (keperluan bersifat psikologi).

Hierarchy of Needs Abraham Maslow
5. Self-Actualization 4. Esteem: Respect 3. Belonging: Family & Friends 2. Safety: Shelter& Security 1. Physiological: Food & Water

sambungan….. Rogers(1956) mengatakan bahawa: - manusia sentiasa berusaha memahami diri sendiri, mempengaruhi dan mengawal perlakuan dirinya dan orang lain. - pada dasarnya manusia baik dan dilahirkan dgn kecenderungan utk kesempurnaan. Pendekatan humanistik memfokus kpd kemahuan dan keunikan manusia serta kebebasan utk memilih matlamat hidup.

1.3.5 Pendekatan Biologi

Juga dikenali sebagai pendekatan biomedik, Model Penyakit(Desease Model) atau Model Perubatan. Mengandaikan manusia sebagai sistem fizikal dan mesti difahami dari sudut fizikalnya spt keadaan fisiologi dan sifat sistem saraf . Berpendapat masalah yg kita hadapi adalah hasil kecacatan tubuh badan, kecederaan atau penyakit yg selalunya mempunyai kesan ke atas otak.

sambungan…..

Ahli fisiologi Jerman iaitu Edward Hitzig(1893-1927) dan Gustav Fritsch(1839-1907) menjalankan eksperimen ke atas anjing. Mendapati bahawa struktur otak tempat asal usul urat saraf, berkait rapat dgn tingkah laku manusia. Otak boleh memberi tindak balas bila ransangan elektrik diberi secara langsung dan ini memberi kesan ke atas tingkah laku individu.

sambungan……

Pendekatan Biologi memfokus kpd peranan sistem saraf pusat yg bertanggungjawab mengawal setiap pemikiran dan pergerakan manusia.

1.4 PENGERTIAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN
 Bidang

psikologi pendidikan menggabungkan dua bidang iaitu psikologi dan pendidikan.  Psikologi ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan secara saintifik.  Pendidikan merupakan proses utk mengembangkan potensi dan kemahiran individu dlm bidang tertentu.

Banks dan Thompson(1995),
 Psikologi

ialah ilmu yg mengkaji tingkah laku manusia. Pendidikan adalah profesion yg mengkaji dan membina metodologi atau pendekatan pengajaran pembelajaran utk digunakan di sekolah. Psikologi pendidikan ialah kajian tentang perlakuan atau tingkah laku manusia dlm proses pengajaran dan pembelajaran dlm bilik darjah.

Borich dan Tambori(1997),  Psikologi pendidikan ialah satu disiplin yg memfokuskan kajiannya kpd pengetahuan teoretikal dan pengetahuan empirikal mengenai pengajaran dan pembelajaran dlm bilik darjah. Clifford,1984 (dlm Henson dan Eller, 1999),  Psikologi pendidikan ialah “applying the methods of psychology to studying the process of education”. Grinder(1981),  Psikologi pendidikan ialah mengaplikasi pengetahuan psikologi ke dlm situasi bilik darjah.

 Tugas

ahli psikologi pendidikan ialah mengaplikasi prinsip psikologi kpd pendidikan dan di sepanjang kerjayanya, mengkaji pelajar, proses belajar dan strategi pengajaran utk meningkatkan pembelajaran.

 Kesimpulannya:

Psikologi pendidikan amat berguna bagi guru utk tujuan memahami tingkah laku pelajar dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

1.5 TUJUAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN
Memahami(memerihal

dan menerangkan) tingkah laku pelajar dlm proses pengajaran dan pembelajaran. tingkah laku gantian yg mungkin berlaku dan mengawal tingkah laku tersebut.

Meramalkan

Menurut Abd. Majid Mohd. Isa dan Rahil Mahyuddin(1997), matlamat ahli psikologi tertumpu kpd empat bidang iaitu:
 Memerihalkan(describe),  Menerangkan(explain),  Mengawal(control)

dan  Meramalkan(predict) sesuatu perlakuan.

1.6 KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU
1.

- Membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian, - membantu pelajar memahami diri mereka, - membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yg sesuai dgn pelajar dan - merumuskan langkah supaya pelajar dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yg telah ditetapkan.

sambungan…..
1.

- Membolehkan guru meramal tingkah laku dan kegemaran pelajar pada peringkat umur tertentu, serta - merancang peneguhan yg sesuai dlm usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan mereka.

sambungan….. 3. - Membolehkan guru mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi, dan - merancang pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap perkembangan mereka. 4. - Membolehkan guru mereka cipta soal selidik utk mengenal pasti tahap perkembangan pelajar dan menyediakan program yg sesuai utk meningkatkan prestasi.

sambungan….. 5. - Data dan maklumat yg diperolehi dari penyelidikan berkaitan isu dlm pendidikan membolehkan guru membantu pelajar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 6. - Membolehkan guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar dan membantu mereka membentuk konsep kendiri yg positif.

Sekian, terima kasih.