TAJUK: Masalah sosial dikalangan remaja adalah berpunca daripada hubungan ibu bapa dengan remaja 1.

Sinopsis Isu Peranan golongan remaja tidak dinafikan kerana mereka merupakan waris yang akan menentukan hala tuju masa depan. Mereka mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi. Merekalah yang akan memegang tampuk pentadbiran, penggerak ekonomi dan pembangun generasi. Namun dalam pada itu kita tidak putus-putus dibebani dengan masalah sosial remaja yang semakin hari semakin meruncing. Masyarakat dikejutkan dengan pelbagai paparan secara terbuka baik di media elektronik, media cetak mahupun di Internet. Masalah sosial, keruntuhan akhlak dan kemerosotan disiplin amat membimbangkan kerana ia turut mengundang pelbagai implikasi yang boleh meruntuhkan kestabilan negara dalam usaha melahirkan masyarakat produktif dan berdaya maju. Sebelum ini kita dikejutkan dengan masalah bohsia, bohjan, pelacuran dan seks bebas dan penyalahgunaan dadah. Masalah menjadi lebih gawat apabila kita dikejutkan dengan tindakan ganas pelajar sehingga menyebabkan kematian dan kecederaan serius kepada si mangsa. Isu ini menimbulkan pelbagai persoalan dalam merungkai punca keadaan itu. Anak-anak, khasnya remaja pada abad ke-21 ini terdedah dengan pelbagai bentuk pengaruh. Dalam dunia yang disebut sebagai"borderless world" ini banyak menyuntik unsur-unsur yang positif mahu pun yang negatif. Anak-anak lebih mudah tertawan dengan program yang membunuh sahsiah berbanding program yang menghidupkan peribadinya (Hassan Mohd Ali,1977) Secara tidak langsung, ini memberi tamparan yang hebat kepada ibu bapa. Ibu bapa harus dapat membimbing individu mengenali diri sendiri sebagai insan dalam alam sosial. Masalah berkaitan sosial remaja banyak berpunca daripada hubungan antara ibu bapa dengan remaja itu sendiri. Sejumlah besar remaja menyalahkan ibu bapa. Sebagaimana petikan akhbar berjudul "Ayah Sibuk, Remaja Liar" Harian Metro, 1 Ogos 2001, "Keluarga Terbiar, Remaja Jadi Liar" Harian Metro, 6 September 2001 dan "Jenayah Rogol Juvana Salah Siapa?" Utusan Malaysia, 23 Julai 2001. Kesibukan urusan kerja menyebabkan kekurangan agihan masa. Kasih sayang yang mereka harapkan diganti dengan kemewahan dan wang ringgit. Ibu bapa pula menafikan kenyataan ini dan menyalahkan pihak lain sama ada disebabkan faktor ego dengan kedudukan mereka atau persepsi mereka terhadap golongan remaja yang dikatogerikan sebagai golongan yang masih mentah. Bagaimanapun tugas tersebut nampaknya telah diserahkan bulat-bulat kepada pembantu rumah atau pihak sekolah. Dengan berbuat demikian mereka berharap akhlak, personaliti dan kendiri anak mereka dapat dibentuk sebaik mungkin. Akibatnya , mereka mengundang gejala sosial di kalangan remaja.

2. Isu Isu yang dipaparkan dalam keratan akhbar ini menegaskan tentang masalah sosial dikalangan remaja adalah berpunca daripada hubungan ibu bapa dengan remaja. Pertentangan pendapat antara remaja dan ibu bapa timbul apabila kedua pihak ini cuba untuk mempertahankan kebenaran masing-masing.

Dipengaruhi oleh Karl Marx tetapi menolak konsep Marx. Tanggungjawab diserahkan kepada pembantu rumah. Dari perspektif ibu bapa pula. Brinkerhaff and White(1989) merumuskan 3 andaian penting dalam teori konflik a) Konsep dialektik. ekonomi. Dunia lain terbantut perkembangannya kerana halangan kuasa. Sementara itu mengikut George Simmel. Contohnya menolak konsep materialisme sejarah Marx. Definisi dan Konsep Teori Konflik Teori Konflik bermula daripada pandangan asal Karl Marx dan diikuti oleh Weber. Beliau mempersoalkan andaian Marx yang mengatakan ciri-ciri semua institusi sosial adalah berpunca oleh faktor ekonomi. berkonflik dan sentiasa ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing. Max Weber pula merupakan seorang rakyat Jerman. Lebih buruk lagi apabila mereka menuding jari kepada pihak lain seperti sekolah yang kononnya gagal melahirkan pelajar yang berdisiplin. Oleh itu teori ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu aliran Marx dan aliran Weber. Kumpulan yang kuat atau lebih berkuasa boleh memaksa kumpulan yang lemah untuk menerima nilai-nilainya. mereka seolah-olah keliru dengan kenyataan anak-anak mereka.evolusi bukan proses utama kepada perubahan sosial tetapi konflik yang menghasilkan perubahan sosial. Bagaimana ketegangan yang berpunca daripada ketidaksamaan memberi kesan kepada kestabilan dan perubahan. Beliau adalah sosiologis. Teori ini akan mengkaji bagaimana hubungkait antara konflik dan perubahan. kasih sayang yang mereka harapkan diganti dengan kemewahan dan wang ringgit. Menghujahkan bahawa perubahan sosial bukanlah kerana konflik kelas tetapi pelbagai faktor lain.asas kepada perubahan sosial ditentukan oleh faktor-faktor persaingan ekonomi c) Aktiviti sosial.tugas utama analisis sosial adalah kritikan sosial. Menurut pandangan teori ini masyarakat berada dalam keadaan berubah-ubah. Analisis isu berdasarkan satu teori sosiologi Konflik mungkin timbul seandainya seseorang itu mempunyai peranan dan ekspektasi yang berbeza-beza. Mencari siapa punca masalah bukanlah jalan yang bijak dalam menyelesaian sesuatu masalah. Namun yang pasti konflik akan membawa perubahan. b) Determinisme ekonomi . Proses rasionalisasi dunia moden barat berkembang berasaskan rasionalisasi. Tidak setuju dengan revolusi dan mengkritik sosiolisme. kononnya ibu bapa tidak memberi perhatian wajar kepada mereka kerana sibuk menumpukan urusan kerja. Menganggap agama penting sebagai agen perubahan. 4. ahli undangan. perubahan dan paksaan. Perubahan boleh berbentuk revolusi atau adaptasi. Lewis Coser pula mengatakan bahawa sesuatu konflik itu boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok sosial. Sebagai contoh dalam isu ini ibu bapa mengangap bahawa diri mereka telah menjalankan tanggung jawab yang sebaik mungkin dalam memenuhi kehendak anak seperti . Mengikut Marx konflik bukan semata-mata sebagai satu cara analisa sosiologi tetapi merupakan satu cara reformasi sosial. Mengikut teori ini terdapat tiga perkara penting yang berlaku dalam masyarakat iaitu konflik. konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. Mereka kekurangan masa bersama.Remaja yang bermasalah menuding jari kepada ibu bapa. 3. Ketegangan dan konflik akan menyumbang kepada perubahan sosial. sejarawan. ahli falsafah. guru atau pendidik yang telah dibayar gaji.

Teori ini mengandaikan bahawa tabiat manusia secara azalinya adalah rasional. Jadilah model terbaik. Ini bermakna mereka hanya dapat melihat anak masing. menyelami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka. maka remaja ini mengalihkan perhatian kepada kumpulan rakannya. memahami. Menurut Teori Konflik perselisihan berlaku kerana tidak wujud persefahaman yang jelas antara kedua pihak ini.memberi kesenangan. Segala cetusan rasa diluahkan kepada rakan-rakan di luar. Ditambah dengan kepenatan selepas tugas. teori ini menerangkan tabiat manusia terbentuk hasil daripada skrip hidup yang ditentukan ibu bapa ketika kecil. bertanggungjawab dan berusaha mencapai kesempurnaan diri. . diberi perhatian dan keutamaan dalam sesebuah masyarakat terutama bagi komuniti di bandar tetapi perspektif remaja berbeza. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. mengadu hal dan sentiasa memendam rasa mengenai sesuatu perkara. bagaimana tentang pelajaran.masing ketika sebelum dan selepas kerja. sekaligus sebagai perangsang. kawan yang boleh bekerjasama. Keempat: Teori Pemusatan Klien. iaitu tingkah laku yang terbentuk hasil proses pembelajaran dan evolusi persekitaran. James Backer mengatakan ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. Ketiga: Behaviorisma. Lama-kelamaan perhubungan dengan ibu bapa akan terhakis sebaliknya menebalkan hubungan remaja dengan rakan-rakan di luar. Tanpa jadual harian yang menekankan program bersama anak-anak. Sikap mementingkan materialistik atau kerjaya ibu bapa membuatkan remaja tidak berkesempatan untuk berbincang. ditambah pula dengan rakan yang menghargai dan memerlukannya. tidak mengetahui siapa rakan-rakan mereka serta membiarkan mereka terus dibuai budaya negatif . sudah semestinya masa mereka terpaksa diagihkan antara tugas di pejabat dengan urusan di rumah. Manusia juga cenderung menjadi kecewa dan bermasalah apabila keperluan mencapai kesempurnaan diri dihalang seperti mendapat kasih sayang dan keselamatan. Ibu bapa hendaklah membimbing. Kedua: Analisis Transisi. Berbagai persoalan timbul dalam fikiran mereka seperti mengapa mereka dilahirkan tetapi dibiarkan? Untuk kepentingan siapakah mereka sibuk hingga tidak sempat melayan anak? Apabila mereka rasa tidak dikehendaki. tidak disayangi dan tidak diperlukan oleh ibu bapa. memaksa mereka untuk merehatkan diri. Memang tidak dinafikan masyarakat madani memperlihatkan satu budaya dimana kedua-dua pasangan suami isteri bekerja. Hubungan interpersonal yang tidak intim menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sekiranya ibubapa bekerja. Pakar psikologi kaunseling melalui teori mereka mendapati empat ciri bagi menjelaskan tabiat seseorang itu seperti Teori Psikoanalisis yang diasaskan oleh Freud. Ibu bapa mungkin ingin membaiki status kerana status menyebabkan seseorang itu bertaraf. Pertama: Teori ini menyatakan tabiat manusia pada asalnya jahat kerana dipengaruhi unsur rangsangan seksual agresif dan tidak rasional wujud dalam diri manusia bagi tujuan menjaga perkembangan hidupnya. Konflik terjadi apabila anak cuba menilai semula skrip hidup lama atau menerbitkan skrip hidup yang baru hasil perkembangan emosi dan pengaruh persekitaran. Apabila berjumpa dengan kawankawan yang mengambil berat. maka mereka membawa perasaan dan harapan di luar keluarga. Tabiat manusia menjadi masalah apabila mereka menerima pembelajaran dan persekitaran yang salah. anak berkenaan merakamkan secara langsung percakapan dan perbuatan ibu bapa mereka. kurangnya kegiatan komunikasi seperti tidak bertanya peribadi remaja.

Apabila terdapat situasi yang bertentangan antara kehendak individu dengan ibu bapa mereka mungkin akan menggunakan tingkah laku yang liar untuk menyelesaikan situasi yang berlawanan ini boleh mengakibatkan kesan yang menyakitkan ke atas setengah-setengah kanakkanak yang mana merupakan suatu penggalak kepada masalah sosial. hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru. Bagi kelas atasan mereka meneruskan mobiliti mendatar pada kelas yang sama. Mereka yang berada di kelas atas meneruskan kedudukan mereka dengan merebut peluang-peluang pendidikan dan kerjaya terbaru. Kanakkanak yang diasuh dengan manja akan didapati sukar untuk menyesuaikan diri atau memahami hasrat ibu bapa.manusia menjadi materialistik dan individualistik. Hujah ini menerangkan perubahan-perubahan yang berlaku dari segi kawalan di rumah. Hanya remaja berada saja mampu membeli pil ini kerana harganya mahal". Kosterman (1996). mereka . Selain itu bilangan ibu bapa dan penjaga yang bekerja di luar rumah yang semakin meningkat juga menyebabkan pelajar merasa terbiar dan tidak mendapat perhatian sewajarnya. Kelas sosial telah menjadi ciri masyarakat moden berbanding semasa zaman penjajahan. Dr. Menganalisis isu berdasarkan tiga konsep sosiologi 5. 5. Hussain Mohammad "Pusat hiburan eksklusif menjadi tumpuan remaja seperti ini untuk melakukan kegiatan tidak berfaedah tanpa pengetahuan pihak berkuasa. 1 Ogos 2001. Dapatan yang dinyatakan ini adalah bertepatan dengan hujah-hujah dan dapatan kajian Athur & Ericson (1992). Terdapat perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma ibu bapa disebabkan oleh proses-proses modenisasi. Menurut Ketua Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya. Layanan yang berbeza mengikut kelas diamalkan. Remaja yang datang dari keluarga yang taraf sosio ekonomi yang rendah antara faktor utama mereka terjebak dalam kancah masalah disiplin. Proses modenisasi menyebabkan perubahan samada dalam institusi kekeluargaan atau masyarakat. Tidak terkecuali remaja berada terutama di kalangan remaja ibu kota. yang jelas menunjukkan faktor keluarga merupakan alasan utama menyebabkan masalah disiplin.1 Modenisasi Modenisasi merupakan satu proses transformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat sebagai kesan daripada bermulanya perindustrian. Masyarakat mengalami modenisasi secara beransur-ansur dengan adanya pertemuan dengan gejala barat. Kadar lompatan kelas juga adalah berbeza. autoriti. perbandaran dan birokrasi. Dunia berubah bila revolusi perindustrian berlaku. Di rumah. Untuk mengekalkan atau meningkatkan lagi kedudukan mereka. Ibu bapa lebih memanjakan anak memenuhi segala kehendak mereka dan sering bertolak ansur dengan anak-anak mereka. Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden. kekeluargaan dan penerimaan (acceptance) tidak wujud dalam sebilangan remaja berkenaan.5. Dipetik dari Harian Metro bertajuk "Ayah Sibuk Remaja Liar". Pengambilan pil Ecstasy dan aktiviti seks bebas. Modenisasi boleh juga diterima sebagai keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap.2 Kelas sosial Terdapat banyak kajian tentang hubungan di antara latar belakang keluarga yang tidak stabil dengan masalah sosial di kalangan remaja. Remaja ini pastinya mempunyai wang yang banyak dan memudahkan mereka membeli pil Estasy. Bagi kelas bawahan mobiliti keatas adalah memakan masa dan antara generasi yang berbeza.

Masa yang diluangkan untuk sama-sama menjalankan aktiviti bersama anak-anak adalah sangat terhad apatah lagi berkomunikasi terutama dengan anak remaja berhubung dengan kegiatan harian (Laurance Steinberg 1996). Rumusan/Cadangan "Mencegah lebih baik dari mengubati" . di sebalik berlakunya pelanggaran undang-undang dan kawalan sosial. Setiap individu yang dilahirkan mempunyai potensi untuk berkembang ke arah kecemerlangan.harus bekerja lebih giat. Masalah ini dapat diselesaikan seandainya ibu bapa memberikan perhatian rapi kepada anakanak sejak mereka kecil dan sentiasa sedia berkongsi masalah dengan mereka. kejayaan. Walaubagaimanapun kualiti norma hidup yang rendah mendorong kepada berlakunya jenayah dalam masyarakat. 5. Namun ada sesetengah ibu bapa tidak memainkan peranan dengan berkesan dalam usaha menyalurkan bantuan yang amat diperlukan oleh anak-anak mereka disebabkan kesibukan tugas atau tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu anak remaja. Anak-anak beruntung jika dilahirkan oleh orang tua yang penuh kasih sayang. Oleh itu kelompok primer iaitu keluarga merupakan kelompok yang paling berpengaruh Pentingnya fungsi kekeluargaan adalah sejak mula anak itu dilahirkan. tidak mengetahui siapakah rakan-rakan anak mereka dan tidak menghiraukan bagaimana masa lapang mereka dihabiskan. kesenangan.(Mahmod Nazar.3 Sosialisasi Sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari peranan. 6. jenayah sebenarnya boleh berlaku disebabkan keadaan sesuatu masyarakat itu disusun. ibu bapalah yang terbaik memainkan peranan penting untuk membantu anak-anak ini mencapai keunggulan peribadi. Ini meneguhkan pendapat Freud. Justeru itu institusi keluarga memainkan peranan yang lebih penting sebelum kita mengkaji dari aspek yang lebih luas seperti institusi pendidikan atau masyarakat. dalam kehidupan manusia memerlukan banyak perkara seperti kekayaan. Maka itu kegagalan ibu bapa memberi pendidikan pada peringkat permulaan akan membawa kepada suatu petanda yang buruk terhadap disiplin anak-anak(Asmawati. status dan nilai yang perlu ada dalam institusi sosial. Merton. Mereka tidak lagi prihatin tentang perkembangan anak-anak di sekolah. Bagi memastikan potensi ini berkembang ke arah yang positif. Kenyataan ini sedikit sebanyak mengambarkan bahawa ibu bapa pada era ini gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Begitu juga dengan kelas bawah untuk bersaing mereka harus melipatgandakan usaha mereka agar tidak jauh ketinggalan. Proses pembelajaran sepanjang hayat berlaku dalam institusi sosial. 1990) yang mengatakan bahawa kualiti penjagaan yang diberikan di peringkat awal akan mempengaruhi di kemudian hari. kuasa atau hanya setakat rumah yang selesa dan sedikit keamanan dan ketenteraman. Oleh itu ibu bapa yang memberi 'quality time' kepada anak-anak mereka dapat menanamkan minat dan bertindak balas dengan memberikan didikan dan peluang yang berpatutan.1996). Usaha keras inilah yang meruntun pengorbanan masa dan wang menjadi gantinya. perhatian dan pengertian dan memiliki kesempatan terbaik untuk mengembangkan fikiran mereka dengan penuh kegembiraan dan kejayaan. Pemindahan norma dan nilai dalam keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat kepada kanak-kanak. Merton menegaskan. Menurut pandangan seorang ahli sosiologi Robert K. Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak akan membentuk konsep diri pada individu. Anak-anak mula belajar dari kedua ibu bapa mereka. Ibu bapa .

Komunikasi dua hala yang sihat akan membantu anak meluahkan masalah mereka. Lantaran itu. Pendidikan berperanan penting dalam perkembangan setiap individu. kaunselor. . masyarakat setempat mula merangka program dan aktiviti-aktiviti untuk golongan remaja mengisi masa lapang mereka. Ini hanya dapat dijayakan dengan menyelamatkan golongan remaja daripada terjerumus ke lembah yang tidak diingini. sama ada kegiatan berbentuk setempat atau menerusi Gaya Hidup Rakan Muda. Ibu bapa perlu belajar menyelami dan memenangi jiwa anak supaya anak remaja yang biasanya bersikap egosentrik dapat dilembutkan. Kekeliruan perasaan. Ibu bapa perlu menjadi model terbaik kepada anak-anak. Setiap remaja perlu didekati supaya mereka menghayati keunggulan disiplin. tidak dihargai dan terasing dalam keluarga sendiri lantaran kesibukan ibu bapa antara punca lain mendorong remaja melakukan kegiatan jenayah. pembangunan yang terlalu pesat telah mengubah cara hidup masyarakat kita. dan ibu bapa pelajar. Kesimpulannya. Keunggulan ini dapat dipraktikkan melalui kerjasama semua pihak baik pentadbir sekolah .seharusnya menjadi kawan kepada anak mereka sendiri di samping menimbulkan persekitaran kekeluargaan dan teknik keibubapaan yang sihat serta cemerlang. Kerajaan menerusi kementerian Belia dan Sukan mengambil langkah segera memperluaskan program berkenaan. guru disiplin. Jika ini dapat dilakukan maka perhubungan kekeluargaan serta anggota masyarakat dapat diperteguhkan. Apa yang lebih penting setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab sosial tidak terkecuali remaja terutama dalam kita merealisasikan 'masyarakat madani' menjadi sebuah realiti dan bukan satu ilusi yang kosong. sama ada disedari atau tidak kebanyakan masalah yang melanda remaja masa kini adalah disebabkan oleh tekanan serta permasalahan yang wujud di dalam alam persekitaran. persatuan belia. Manusia menjadi semakin individualistik dan materialistik. keseimbangan sosial harus dipulihkan semula. Misalnya. Formula dan strategi pendidikan yang sesuai perlu dicipta bagi menghasilkan generasi yang berwibawa dan mampu bersaing dalam konteks globalisasi didorong oleh mekanisme sains dan teknologi. Dalam masa yang sama ibu bapa harus bersikap tegas dalam mendidik anak-anak. Pihak-pihak tertentu seperti kerajaan. Namun. visi dan cita-cita yang luhur ini tidak akan tercapai seandainya masalah disiplin di kalangan pelajar tidak dapat dibendung. Pendidikan merupakan asas mobiliti sosial. Secara tidak langsung masalah sosial yang semakin meningkat peratusnya dapat dikurangkan.

Deprivasi selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahan emosi. Namun. Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku sekolah digelar pelajar devian. merogol. samun tanpa senjata api mahupun dengan senjata api. ponteng sekolah . malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka.TAJUK : Huraikan Masalah Sosial Yang Di Kesan Di Kalangan Pelajar 1. 1950). Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisap rokok. 2. membunuh. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah. Teori interaksionisme melihat devian sebagai sesuatu yang subjektif dan merupakan suatu proses sosial. malah disekolah luar bandar. Melihat kepada masalah sosial dan perbuatan jenayah membabitkan pelajar dan remaja benar-benar membimbangkan kita. lari dari rumah .0 Pengenalan Banyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial. Pelajar sengaja memilih tingkahlaku tertentu mengikut kemahuan mereka yang sesuai dengan cara mereka menginterpretasi sesuatu . Teori subbudaya dan deprivasi status pula berpendapat devian berpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza dengan budaya masyarakat besar.0 Teori Punca Salah Laku Dan Masalah Sosial Pelajar Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian. judi. Media massa seringkali menyiarkan pelbagai berita dan cerita tentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda mereka ini. vandalisme penyalahgunaan dadah . Teori konflik mengatakan devian merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihak minoriti yang menindas. bergaduh sesama sendiri atau berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. Menurut Merton (1938) terdapat empat jenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan . dan nilai. sama ada dari segi fizikal. Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosial rendah yang tidak berjaya dalam akademik mengalami kekecewaan dan tekanan status lalu bertindak melakukan devian.. Keadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar. Pada peringkat pelajar dan remaja. oleh kerana golongan remaja dan pelajar merupakan bakal pewaris negara. Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengaja melakukan devian sebagai teknik neutralisasi dalam interaksi mereka. seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali. pelacuran. seks bebas serta serta lagi melepak tidak memeranjatkan kita. Mereka kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotai kumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme . Berbagai gejala sosial telah melanda masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagai sekali baik yang dilakukan oleh remaja mahupun orang dewasa. minum minuman keras. terbabit video lucah dan sebagainya. Remaja juga belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. maka kegiatan merekalah yang hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat. Teori fungsionalisme menganggap devian sebagai disfungsi pada struktur sosial. sikap. emosi mahupun sosial. Pada tempohtempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku.

bersama-sama ibu bapanya pada malam sebelumnya. Apa yang menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun ketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua. Bagaimanakah ini boleh terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini ? Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya semua ini ? Adakah anak yang perlu dipersalahkan atau ibu bapa yang tidak berakhlak yang perlu dipersalahkan ? Ibu bapa hendaklah menjadi pemangkin dan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kerana pengaruh media massa pada zaman ledakan maklumat dan lambakan bahan-bahan lucah seperti majalah dan VCD lucah amat mudah . undur (seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan ) dan menentang (menolak matlamat persekolahan dan menggantikannya dengan matlamat lain).0 Masalah-Masalah Sosial Pelajar 3.0. lelaki dan perempuan meneguk minuman keras tanpa segan silu di khalayak ramai. Hasil siasatan guru-guru. Datuk Mat Zain Ibrahim. Di sebabkan oleh sebab sifat ingin tahu. Kuala Lumpur. pihak sekolah mendapati pelajar itu adalah ketua pengedar pil ecstasy di sekolah itu. beliau mendedahkan mengenai masalah seks rambang. jenayah seksual di kalangan pelajar terutamanya di sekitar Kuala Lumpur semakin meningkat sejak kebelakangan ini. ritual (tindakan mengulang perbuatan). Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seks oral dibawah meja di bilik darjah oleh empat orang murid tahun dua di sebuah sekolah rendah di Taiping. merogol dan juga pelacuran . dia meminta rakan-rakannya untuk mencubanya di bawah meja selepas guru mereka meninggalkan bilik darjah. Di antara jenayah seksual yang mereka lakukan seperti mencabul kehormatan . Seorang lagi guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur mendedahkan bahawa beliau pernah membuat tinjauan di Kuala Lumpur City Centre (KLCC) pada waktu malam dan merasa sungguh terkejut kerana mendapati pelajarnya. Kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut dilakukan di sekolah tersebut Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. Mangsa yang dicabul oleh mereka bukan sahaja pelajar wanita tetapi juga wanita-wanita dewasa. 3.1 Seks Bebas Dan Jenayah Seksual Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan bandar dan kota . sehingga bulan Jun tahun ini. Menurutnya. Selain jenayah seksual. didapati bahawa seorang daripada murid itu mengulangi apa yang yang dilihatnya dalam sebuah filem lucah .cara yang salah). Seorang guru disiplin di sebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau menemui kondom yang disimpan dalam beg oleh pelajar wanita di sebuah sekolah di Taman Melawati. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur. Namun apa yang sangat menyedihkan ialah sikap ibu bapa itu sendiri yang sanggup mendedahkan anaknya kearah gejala sosial dengan menonton video lucah bersama-samanya. Pelajat terbabit kerap ponteng sekolah dan apabila disiasat . hamil luar nikah dan pelacuran dikalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT). Beliau juga mendedahkan terdapat seorang pelajar wanita di sekolahnya terlibat dalam pengedaran pil ecstasy. seramai 141 gadis bawah umur berjaya diselamatkan daripada kancah pelacuran dan kegiatan seks haram di seluruh negara dan sepanjang tahun lalu pula seramai 230 remaja bawah umur yang terlibat berjaya diselamatkan dan dihantar ke pusat pemulihan akhlak.

melayari halaman lucah dan hiburan keterlaluan. merompak. 12 Julai 2001 lalu melaporkan dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayah membabitkan remaja lelaki dan pelajar meningkat sebanyak 35 peratus dan 25 peratus bagi remaja perempuan. penyebaran fitnah dan sebagainya merupakan gejala negatif yang semakin menular di kalangan remaja. sekolah.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undang dan tidak takut melakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. statistik kesalahan membunuh. Justeru itu. Kalau kita menyorot kembali gejala ini. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengan dadah. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. mabuk. 3.mempengaruhi tingkah laku anak-anak dan para pelajar. merogol. merogol dan menyamun. sindiket senjata api . judi dan membuli. Aktiviti seperti "Lepak Siber". Salah satu daripada gejala yang berlaku pada masa kini ialah masalah penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan remaja.0.. Angka ini bukan sedikit dan menunjukkan gejala ini ini berada pada tahap membimbangkan . Mengikut laporan Menteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. satu bentuk langkah pembendungan dan penyelesaian terbuka yang sesuai dengan minat dan citarasa mereka ini perlu dilaksanakan agar mereka dapat mempertingkatkan potensi diri mereka dan memanfaatkannya ke arah yang lebih positif. media massa dan diri pelajar itu sendiri . Minda mereka menjadi lebih terbuka dan bebas. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruh mengikut negeri-negeri dari tahun 1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Ramai pelajar dan remaja mudah terpengaruh dengan media yang memberikan ganjaran keseronokan dan mula tersesat dengan meniru apa yang dilihat dan dibaca. Remaja dan pelajar merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus wawasan negara. memiliki senjata api menceroboh . kita akan diperlihatkan kepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. pecah rumah dan memukul orang .3 Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosial yang baru di kalangan pelajar . Seawal belasan tahun pelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstrem seperti membunuh . Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiran mereka. 3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut seperti faktor rumah tangga. mengugut dan kes pukul.2 Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . tidak mustahil akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. Berita Harian . menyamun. Mereka yang sudah menjinakkan diri dengan kes seperti mencuri motosikal. 123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakar sekolah dan rumah guru yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan sosial dan insaniah para pelajar. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polis telah mengenal pasti pelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. Selain itu rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat juga menyumbang kearah kelakuan tidak baik di kalangan remaja . persekitaran.0.Sekiranya ini berlaku pelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka.

Hasil daripada siasatan.0. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat.4 Black Metal Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Menurut Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan . peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. Sesungguhnya gejala ponteng sekolah adalah masalah serius yang perlu diberi perhatian. melayari internet di kafe siber dan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkan iaitu 32092 orang pada tahun 1993. Ilmu dan pengajaran daripada simpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya.dengan mengambil pendekatan bersepadu dengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya.sekolah di negara kita. 3. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran dan mengikuti upacara yang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka.. Datuk Mahadzir Mohd Khir .. Pelajar sekolah menengah. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yang menjangkiti remaja melayu babak demi babak. Akibat dari ketandusan aqidah . polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metal sejak 1999. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dari seluruh anggota masyarakat. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudi dengan menafikan tauhid Uluhiyyah. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. . gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. masalah ponteng lebih ketara berlaku di kalangan pelajar peringkat menengah iaitu tingkatan dua dan tiga terutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan. kira-kira 97 peratus adalah dari kalangan pelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Dengan komitmen. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan . pusat membeli belah. tanpa kita membebankan mana-mana pihak. Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunya gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah.

03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. Tindakan untuk mengawalnya sudah sampai ke tahap yang dianggap terdesak. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. namun ia hanya berakhir di meja perbincangan. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. Masalah merokok di kalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. pil ectasy. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Sebagai masyarakat mikro. dadah. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini.. guru-guru. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. Memang ada program yang dirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkan emej yang hebat dan kedewasaan.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polis yang disyaki ponteng dan menghidu gam. Ibu bapa. dan masyarakat perlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawab mendidik anak-anak dan para pelajar. masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. ingin mencuba. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifat tujuan akademik dan tertumpu kepada punca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. pengaruh rakan sebaya dan iklan serta mudah diperolehi di pasaran. . Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. dan mengikut tingkah laku ibu bapa . Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah.5 Dadah.3. Di sebabkan terlalu banyak punca yang diramalkan . Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru.0. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. heroin. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakat makro. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruh untuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkan diri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkan diri dan nama baik keluarga mereka. 4. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja.0 Penutup Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada hari ini amatlah mencemaskan.08.. meminum ubat batuk dan lain-lain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. forum atau seminar. menghidu gam. ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian.

Halijah berkata. Kehidupan anak-anak yang terlalu terkongkong atau tidak rapat dengan ibu bapa atau keluarga. Islam menggalakkan umatnya menggunakan saluran lain seperti berkahwin atau berpuasa. Halijah berkata. Nor dari Jabatan Psikologi dan Kaunseling. pengaruh persekitaran yang begitu kondusif turut menggalakkan perlakuan seksual seperti itu. Fenomena seks bebas berlaku di mana-mana negara seluruh dunia. ³Beberapa kajian yang dilakukan di negara ini juga menunjukkan 27 peratus daripada remaja kita hari ini mengadakan hubungan seks luar nikah´. . Selain itu kurangnya didikan agama juga menjadi punca utama mengapa mereka tidak dapat menahan diri daripada terjebak dalam kancah maksiat seperti ini. Maryani Md. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya (UM). Keadaan ini ada kaitannya dengan penyebaran teknologi maklumat yang begitu berleluasa serta ditambah pula dengan iman yang rapuh dalam diri para remaja islam pada hari ini. Selain itu. Di Amerika Syarikat misalnya dan juga negara-negara Barat lain. di dalam Islam bagi mereka yang tidak dapat menahan keinginan. ³Seks Bebas ± Isu Serius Melanda Remaja Malaysia´). serta bahan-bahan bacaan lucah begitu mudah didapati di pasaran. antara kesankesan mengamalkan seks bebas ialah kehamilan. Di samping itu. kajian menunjukkan satu daripada lima remaja melibatkan diri dalam hubungan seks sebelum mereka mencapai umur 15 tahun. seks bebas boleh diterjemahkan sebagai perhubungan seks tanpa ikatan nikah yang sah kini menjadi isu serius yang melanda remaja masa kini. Harus disedari bahawa perlakuan seks bebas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. boleh menyebabkan anak-anak ingin meneroka sesuatu yang negatif. pengaruh daripada rakan sebaya terutamanya di kalangan remaja lelaki juga merupakan faktor penyebab mengapa remaja terdorong melakukan hubungan seks tanpa tahu risikonya. Oleh itu.Seks Bebas Menurut Dr. antara sebab-sebab mengapa remaja di negara ini terdorong terlibat dalam hubungan seks bebas ialah akibat permintaan dan `godaan' yang lebih banyak dan kompleks berbanding remaja pada generasi lalu. Dalam pada itu. pengaruh rakan sebaya juga tidak kurang hebatnya. Fenomena video lucah.(Rosmah Dain.

Antara punca yang dikenal pasti berlakunya permasalahan ini ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang penjagaan kesihatan berhubung tentang seks di kalangan remaja dan juga pengamal perubatan yang tidak mahir. "Jumlah yang paling tinggi adalah di kalangan pelajar perempuan iaitu 2. setiap tahun. seorang daripada 20 remaja di dunia dijangkiti penyakit kelamin yang mana daripada sejumlah 333 juta kes baru penyakit kelamin. Hubungan seks bebas juga membawa risiko penyakit kelamin. Berdasarkan Kaji Selidik Penyakit dan Kesihatan Negara (bawah Kementerian Kesihatan) memperlihatkan bahawa penglibatan remaja dalam hubungan seks di luar perkahwinan di Malaysia adalah 1.Di Amerika Syarikat misalnya.2 peratus sahaja´. Hubungan seks bebas yang tiada perlindungan boleh menyebabkan peningkatan kepada risiko keguguran di kalangan remaja yang masih mentah yang bukan sahaja membahayakan nyawanya juga paling tidak selamat ialah akan meningkatnya kes penyakit kelamin dan berjangkit seperti gonorea.8 peratus pada tahun 1996.4 juta remaja dunia pernah menggugurkan kandungan. lebih kurang 40 peratus daripada remajanya hamil luar nikah. Statistik yang diperoleh oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendapati 4.´ katanya. Menurut anggaran WHO. . Akibat kehamilan luar jangkaan ini ramai remaja perempuan bertindak menggugurkan kandungan mereka yang akhirnya menimbulkan komplikasi kesihatan dan kematian. 111 juta kes berlaku di kalangan mereka yang berusia di bawah 25 tahun.5 peratus berbanding dengan pelajar lelaki hanya 1. sifilis dan lebih berbahaya iaitu AIDS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful