TAJUK: Masalah sosial dikalangan remaja adalah berpunca daripada hubungan ibu bapa dengan remaja 1.

Sinopsis Isu Peranan golongan remaja tidak dinafikan kerana mereka merupakan waris yang akan menentukan hala tuju masa depan. Mereka mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi. Merekalah yang akan memegang tampuk pentadbiran, penggerak ekonomi dan pembangun generasi. Namun dalam pada itu kita tidak putus-putus dibebani dengan masalah sosial remaja yang semakin hari semakin meruncing. Masyarakat dikejutkan dengan pelbagai paparan secara terbuka baik di media elektronik, media cetak mahupun di Internet. Masalah sosial, keruntuhan akhlak dan kemerosotan disiplin amat membimbangkan kerana ia turut mengundang pelbagai implikasi yang boleh meruntuhkan kestabilan negara dalam usaha melahirkan masyarakat produktif dan berdaya maju. Sebelum ini kita dikejutkan dengan masalah bohsia, bohjan, pelacuran dan seks bebas dan penyalahgunaan dadah. Masalah menjadi lebih gawat apabila kita dikejutkan dengan tindakan ganas pelajar sehingga menyebabkan kematian dan kecederaan serius kepada si mangsa. Isu ini menimbulkan pelbagai persoalan dalam merungkai punca keadaan itu. Anak-anak, khasnya remaja pada abad ke-21 ini terdedah dengan pelbagai bentuk pengaruh. Dalam dunia yang disebut sebagai"borderless world" ini banyak menyuntik unsur-unsur yang positif mahu pun yang negatif. Anak-anak lebih mudah tertawan dengan program yang membunuh sahsiah berbanding program yang menghidupkan peribadinya (Hassan Mohd Ali,1977) Secara tidak langsung, ini memberi tamparan yang hebat kepada ibu bapa. Ibu bapa harus dapat membimbing individu mengenali diri sendiri sebagai insan dalam alam sosial. Masalah berkaitan sosial remaja banyak berpunca daripada hubungan antara ibu bapa dengan remaja itu sendiri. Sejumlah besar remaja menyalahkan ibu bapa. Sebagaimana petikan akhbar berjudul "Ayah Sibuk, Remaja Liar" Harian Metro, 1 Ogos 2001, "Keluarga Terbiar, Remaja Jadi Liar" Harian Metro, 6 September 2001 dan "Jenayah Rogol Juvana Salah Siapa?" Utusan Malaysia, 23 Julai 2001. Kesibukan urusan kerja menyebabkan kekurangan agihan masa. Kasih sayang yang mereka harapkan diganti dengan kemewahan dan wang ringgit. Ibu bapa pula menafikan kenyataan ini dan menyalahkan pihak lain sama ada disebabkan faktor ego dengan kedudukan mereka atau persepsi mereka terhadap golongan remaja yang dikatogerikan sebagai golongan yang masih mentah. Bagaimanapun tugas tersebut nampaknya telah diserahkan bulat-bulat kepada pembantu rumah atau pihak sekolah. Dengan berbuat demikian mereka berharap akhlak, personaliti dan kendiri anak mereka dapat dibentuk sebaik mungkin. Akibatnya , mereka mengundang gejala sosial di kalangan remaja.

2. Isu Isu yang dipaparkan dalam keratan akhbar ini menegaskan tentang masalah sosial dikalangan remaja adalah berpunca daripada hubungan ibu bapa dengan remaja. Pertentangan pendapat antara remaja dan ibu bapa timbul apabila kedua pihak ini cuba untuk mempertahankan kebenaran masing-masing.

berkonflik dan sentiasa ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dari perspektif ibu bapa pula. Sebagai contoh dalam isu ini ibu bapa mengangap bahawa diri mereka telah menjalankan tanggung jawab yang sebaik mungkin dalam memenuhi kehendak anak seperti . Mengikut teori ini terdapat tiga perkara penting yang berlaku dalam masyarakat iaitu konflik. sejarawan. Analisis isu berdasarkan satu teori sosiologi Konflik mungkin timbul seandainya seseorang itu mempunyai peranan dan ekspektasi yang berbeza-beza. Mereka kekurangan masa bersama. Tidak setuju dengan revolusi dan mengkritik sosiolisme. Menganggap agama penting sebagai agen perubahan. Oleh itu teori ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu aliran Marx dan aliran Weber. Bagaimana ketegangan yang berpunca daripada ketidaksamaan memberi kesan kepada kestabilan dan perubahan. Tanggungjawab diserahkan kepada pembantu rumah. Teori ini akan mengkaji bagaimana hubungkait antara konflik dan perubahan. kononnya ibu bapa tidak memberi perhatian wajar kepada mereka kerana sibuk menumpukan urusan kerja. Menurut pandangan teori ini masyarakat berada dalam keadaan berubah-ubah. Dunia lain terbantut perkembangannya kerana halangan kuasa. Perubahan boleh berbentuk revolusi atau adaptasi.Remaja yang bermasalah menuding jari kepada ibu bapa. Ketegangan dan konflik akan menyumbang kepada perubahan sosial. Sementara itu mengikut George Simmel. Lebih buruk lagi apabila mereka menuding jari kepada pihak lain seperti sekolah yang kononnya gagal melahirkan pelajar yang berdisiplin. Beliau adalah sosiologis. 4. Contohnya menolak konsep materialisme sejarah Marx. Mencari siapa punca masalah bukanlah jalan yang bijak dalam menyelesaian sesuatu masalah. ahli falsafah. Definisi dan Konsep Teori Konflik Teori Konflik bermula daripada pandangan asal Karl Marx dan diikuti oleh Weber.evolusi bukan proses utama kepada perubahan sosial tetapi konflik yang menghasilkan perubahan sosial. Beliau mempersoalkan andaian Marx yang mengatakan ciri-ciri semua institusi sosial adalah berpunca oleh faktor ekonomi. Menghujahkan bahawa perubahan sosial bukanlah kerana konflik kelas tetapi pelbagai faktor lain. 3. ekonomi. Brinkerhaff and White(1989) merumuskan 3 andaian penting dalam teori konflik a) Konsep dialektik. Kumpulan yang kuat atau lebih berkuasa boleh memaksa kumpulan yang lemah untuk menerima nilai-nilainya. Dipengaruhi oleh Karl Marx tetapi menolak konsep Marx. mereka seolah-olah keliru dengan kenyataan anak-anak mereka. kasih sayang yang mereka harapkan diganti dengan kemewahan dan wang ringgit. konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. Namun yang pasti konflik akan membawa perubahan.asas kepada perubahan sosial ditentukan oleh faktor-faktor persaingan ekonomi c) Aktiviti sosial. perubahan dan paksaan. ahli undangan. Proses rasionalisasi dunia moden barat berkembang berasaskan rasionalisasi. Lewis Coser pula mengatakan bahawa sesuatu konflik itu boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok sosial. guru atau pendidik yang telah dibayar gaji. Max Weber pula merupakan seorang rakyat Jerman. Mengikut Marx konflik bukan semata-mata sebagai satu cara analisa sosiologi tetapi merupakan satu cara reformasi sosial.tugas utama analisis sosial adalah kritikan sosial. b) Determinisme ekonomi .

Apabila berjumpa dengan kawankawan yang mengambil berat. maka remaja ini mengalihkan perhatian kepada kumpulan rakannya. tidak mengetahui siapa rakan-rakan mereka serta membiarkan mereka terus dibuai budaya negatif . James Backer mengatakan ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. Pakar psikologi kaunseling melalui teori mereka mendapati empat ciri bagi menjelaskan tabiat seseorang itu seperti Teori Psikoanalisis yang diasaskan oleh Freud. Tanpa jadual harian yang menekankan program bersama anak-anak. memaksa mereka untuk merehatkan diri. anak berkenaan merakamkan secara langsung percakapan dan perbuatan ibu bapa mereka. Sekiranya ibubapa bekerja. Menurut Teori Konflik perselisihan berlaku kerana tidak wujud persefahaman yang jelas antara kedua pihak ini. maka mereka membawa perasaan dan harapan di luar keluarga. Ibu bapa hendaklah membimbing. Hubungan interpersonal yang tidak intim menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. kurangnya kegiatan komunikasi seperti tidak bertanya peribadi remaja. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Ditambah dengan kepenatan selepas tugas. Teori ini mengandaikan bahawa tabiat manusia secara azalinya adalah rasional. . sudah semestinya masa mereka terpaksa diagihkan antara tugas di pejabat dengan urusan di rumah. diberi perhatian dan keutamaan dalam sesebuah masyarakat terutama bagi komuniti di bandar tetapi perspektif remaja berbeza. teori ini menerangkan tabiat manusia terbentuk hasil daripada skrip hidup yang ditentukan ibu bapa ketika kecil. Berbagai persoalan timbul dalam fikiran mereka seperti mengapa mereka dilahirkan tetapi dibiarkan? Untuk kepentingan siapakah mereka sibuk hingga tidak sempat melayan anak? Apabila mereka rasa tidak dikehendaki. Ini bermakna mereka hanya dapat melihat anak masing. Kedua: Analisis Transisi. iaitu tingkah laku yang terbentuk hasil proses pembelajaran dan evolusi persekitaran. Jadilah model terbaik.masing ketika sebelum dan selepas kerja. Ibu bapa mungkin ingin membaiki status kerana status menyebabkan seseorang itu bertaraf. Segala cetusan rasa diluahkan kepada rakan-rakan di luar. Memang tidak dinafikan masyarakat madani memperlihatkan satu budaya dimana kedua-dua pasangan suami isteri bekerja. Lama-kelamaan perhubungan dengan ibu bapa akan terhakis sebaliknya menebalkan hubungan remaja dengan rakan-rakan di luar. sekaligus sebagai perangsang. bertanggungjawab dan berusaha mencapai kesempurnaan diri.memberi kesenangan. mengadu hal dan sentiasa memendam rasa mengenai sesuatu perkara. Pertama: Teori ini menyatakan tabiat manusia pada asalnya jahat kerana dipengaruhi unsur rangsangan seksual agresif dan tidak rasional wujud dalam diri manusia bagi tujuan menjaga perkembangan hidupnya. memahami. Tabiat manusia menjadi masalah apabila mereka menerima pembelajaran dan persekitaran yang salah. menyelami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka. tidak disayangi dan tidak diperlukan oleh ibu bapa. Konflik terjadi apabila anak cuba menilai semula skrip hidup lama atau menerbitkan skrip hidup yang baru hasil perkembangan emosi dan pengaruh persekitaran. bagaimana tentang pelajaran. ditambah pula dengan rakan yang menghargai dan memerlukannya. Ketiga: Behaviorisma. Manusia juga cenderung menjadi kecewa dan bermasalah apabila keperluan mencapai kesempurnaan diri dihalang seperti mendapat kasih sayang dan keselamatan. Keempat: Teori Pemusatan Klien. kawan yang boleh bekerjasama. Sikap mementingkan materialistik atau kerjaya ibu bapa membuatkan remaja tidak berkesempatan untuk berbincang.

manusia menjadi materialistik dan individualistik. Remaja ini pastinya mempunyai wang yang banyak dan memudahkan mereka membeli pil Estasy. Tidak terkecuali remaja berada terutama di kalangan remaja ibu kota. Bagi kelas bawahan mobiliti keatas adalah memakan masa dan antara generasi yang berbeza. kekeluargaan dan penerimaan (acceptance) tidak wujud dalam sebilangan remaja berkenaan. 5. hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru.5. Terdapat perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma ibu bapa disebabkan oleh proses-proses modenisasi. Kosterman (1996). Hanya remaja berada saja mampu membeli pil ini kerana harganya mahal". Layanan yang berbeza mengikut kelas diamalkan. perbandaran dan birokrasi. Kelas sosial telah menjadi ciri masyarakat moden berbanding semasa zaman penjajahan. Hujah ini menerangkan perubahan-perubahan yang berlaku dari segi kawalan di rumah. Dunia berubah bila revolusi perindustrian berlaku. Apabila terdapat situasi yang bertentangan antara kehendak individu dengan ibu bapa mereka mungkin akan menggunakan tingkah laku yang liar untuk menyelesaikan situasi yang berlawanan ini boleh mengakibatkan kesan yang menyakitkan ke atas setengah-setengah kanakkanak yang mana merupakan suatu penggalak kepada masalah sosial. Untuk mengekalkan atau meningkatkan lagi kedudukan mereka. Masyarakat mengalami modenisasi secara beransur-ansur dengan adanya pertemuan dengan gejala barat. Dr. Ibu bapa lebih memanjakan anak memenuhi segala kehendak mereka dan sering bertolak ansur dengan anak-anak mereka. autoriti. Kanakkanak yang diasuh dengan manja akan didapati sukar untuk menyesuaikan diri atau memahami hasrat ibu bapa. 1 Ogos 2001. mereka . Remaja yang datang dari keluarga yang taraf sosio ekonomi yang rendah antara faktor utama mereka terjebak dalam kancah masalah disiplin. Menurut Ketua Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya. Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden. Modenisasi boleh juga diterima sebagai keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap. Menganalisis isu berdasarkan tiga konsep sosiologi 5. Dapatan yang dinyatakan ini adalah bertepatan dengan hujah-hujah dan dapatan kajian Athur & Ericson (1992).1 Modenisasi Modenisasi merupakan satu proses transformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat sebagai kesan daripada bermulanya perindustrian. Pengambilan pil Ecstasy dan aktiviti seks bebas.2 Kelas sosial Terdapat banyak kajian tentang hubungan di antara latar belakang keluarga yang tidak stabil dengan masalah sosial di kalangan remaja. Kadar lompatan kelas juga adalah berbeza. Dipetik dari Harian Metro bertajuk "Ayah Sibuk Remaja Liar". Selain itu bilangan ibu bapa dan penjaga yang bekerja di luar rumah yang semakin meningkat juga menyebabkan pelajar merasa terbiar dan tidak mendapat perhatian sewajarnya. Mereka yang berada di kelas atas meneruskan kedudukan mereka dengan merebut peluang-peluang pendidikan dan kerjaya terbaru. yang jelas menunjukkan faktor keluarga merupakan alasan utama menyebabkan masalah disiplin. Proses modenisasi menyebabkan perubahan samada dalam institusi kekeluargaan atau masyarakat. Di rumah. Hussain Mohammad "Pusat hiburan eksklusif menjadi tumpuan remaja seperti ini untuk melakukan kegiatan tidak berfaedah tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Bagi kelas atasan mereka meneruskan mobiliti mendatar pada kelas yang sama.

Kenyataan ini sedikit sebanyak mengambarkan bahawa ibu bapa pada era ini gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab. jenayah sebenarnya boleh berlaku disebabkan keadaan sesuatu masyarakat itu disusun. Mereka tidak lagi prihatin tentang perkembangan anak-anak di sekolah. kuasa atau hanya setakat rumah yang selesa dan sedikit keamanan dan ketenteraman. Begitu juga dengan kelas bawah untuk bersaing mereka harus melipatgandakan usaha mereka agar tidak jauh ketinggalan. Setiap individu yang dilahirkan mempunyai potensi untuk berkembang ke arah kecemerlangan. 1990) yang mengatakan bahawa kualiti penjagaan yang diberikan di peringkat awal akan mempengaruhi di kemudian hari. Merton. Ini meneguhkan pendapat Freud. Usaha keras inilah yang meruntun pengorbanan masa dan wang menjadi gantinya. Namun ada sesetengah ibu bapa tidak memainkan peranan dengan berkesan dalam usaha menyalurkan bantuan yang amat diperlukan oleh anak-anak mereka disebabkan kesibukan tugas atau tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu anak remaja. di sebalik berlakunya pelanggaran undang-undang dan kawalan sosial. dalam kehidupan manusia memerlukan banyak perkara seperti kekayaan. kejayaan.3 Sosialisasi Sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari peranan.harus bekerja lebih giat. Menurut pandangan seorang ahli sosiologi Robert K. 6. Anak-anak beruntung jika dilahirkan oleh orang tua yang penuh kasih sayang. Oleh itu ibu bapa yang memberi 'quality time' kepada anak-anak mereka dapat menanamkan minat dan bertindak balas dengan memberikan didikan dan peluang yang berpatutan. Pemindahan norma dan nilai dalam keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat kepada kanak-kanak. Merton menegaskan. Oleh itu kelompok primer iaitu keluarga merupakan kelompok yang paling berpengaruh Pentingnya fungsi kekeluargaan adalah sejak mula anak itu dilahirkan. kesenangan. tidak mengetahui siapakah rakan-rakan anak mereka dan tidak menghiraukan bagaimana masa lapang mereka dihabiskan. perhatian dan pengertian dan memiliki kesempatan terbaik untuk mengembangkan fikiran mereka dengan penuh kegembiraan dan kejayaan. 5. Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak akan membentuk konsep diri pada individu. Bagi memastikan potensi ini berkembang ke arah yang positif. ibu bapalah yang terbaik memainkan peranan penting untuk membantu anak-anak ini mencapai keunggulan peribadi. Proses pembelajaran sepanjang hayat berlaku dalam institusi sosial.(Mahmod Nazar. status dan nilai yang perlu ada dalam institusi sosial. Ibu bapa .1996). Masa yang diluangkan untuk sama-sama menjalankan aktiviti bersama anak-anak adalah sangat terhad apatah lagi berkomunikasi terutama dengan anak remaja berhubung dengan kegiatan harian (Laurance Steinberg 1996). Rumusan/Cadangan "Mencegah lebih baik dari mengubati" . Anak-anak mula belajar dari kedua ibu bapa mereka. Maka itu kegagalan ibu bapa memberi pendidikan pada peringkat permulaan akan membawa kepada suatu petanda yang buruk terhadap disiplin anak-anak(Asmawati. Justeru itu institusi keluarga memainkan peranan yang lebih penting sebelum kita mengkaji dari aspek yang lebih luas seperti institusi pendidikan atau masyarakat. Walaubagaimanapun kualiti norma hidup yang rendah mendorong kepada berlakunya jenayah dalam masyarakat. Masalah ini dapat diselesaikan seandainya ibu bapa memberikan perhatian rapi kepada anakanak sejak mereka kecil dan sentiasa sedia berkongsi masalah dengan mereka.

kaunselor. Misalnya. Jika ini dapat dilakukan maka perhubungan kekeluargaan serta anggota masyarakat dapat diperteguhkan. tidak dihargai dan terasing dalam keluarga sendiri lantaran kesibukan ibu bapa antara punca lain mendorong remaja melakukan kegiatan jenayah. Kekeliruan perasaan. Dalam masa yang sama ibu bapa harus bersikap tegas dalam mendidik anak-anak. Manusia menjadi semakin individualistik dan materialistik. pembangunan yang terlalu pesat telah mengubah cara hidup masyarakat kita. Komunikasi dua hala yang sihat akan membantu anak meluahkan masalah mereka. Ini hanya dapat dijayakan dengan menyelamatkan golongan remaja daripada terjerumus ke lembah yang tidak diingini. dan ibu bapa pelajar. sama ada kegiatan berbentuk setempat atau menerusi Gaya Hidup Rakan Muda. masyarakat setempat mula merangka program dan aktiviti-aktiviti untuk golongan remaja mengisi masa lapang mereka. Keunggulan ini dapat dipraktikkan melalui kerjasama semua pihak baik pentadbir sekolah . Formula dan strategi pendidikan yang sesuai perlu dicipta bagi menghasilkan generasi yang berwibawa dan mampu bersaing dalam konteks globalisasi didorong oleh mekanisme sains dan teknologi. Kerajaan menerusi kementerian Belia dan Sukan mengambil langkah segera memperluaskan program berkenaan. persatuan belia. Lantaran itu. keseimbangan sosial harus dipulihkan semula. . Ibu bapa perlu menjadi model terbaik kepada anak-anak. Ibu bapa perlu belajar menyelami dan memenangi jiwa anak supaya anak remaja yang biasanya bersikap egosentrik dapat dilembutkan. Namun. Secara tidak langsung masalah sosial yang semakin meningkat peratusnya dapat dikurangkan. visi dan cita-cita yang luhur ini tidak akan tercapai seandainya masalah disiplin di kalangan pelajar tidak dapat dibendung. Pihak-pihak tertentu seperti kerajaan. Kesimpulannya. guru disiplin. sama ada disedari atau tidak kebanyakan masalah yang melanda remaja masa kini adalah disebabkan oleh tekanan serta permasalahan yang wujud di dalam alam persekitaran. Pendidikan merupakan asas mobiliti sosial.seharusnya menjadi kawan kepada anak mereka sendiri di samping menimbulkan persekitaran kekeluargaan dan teknik keibubapaan yang sihat serta cemerlang. Setiap remaja perlu didekati supaya mereka menghayati keunggulan disiplin. Apa yang lebih penting setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab sosial tidak terkecuali remaja terutama dalam kita merealisasikan 'masyarakat madani' menjadi sebuah realiti dan bukan satu ilusi yang kosong. Pendidikan berperanan penting dalam perkembangan setiap individu.

membunuh.. Keadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar. Namun. ponteng sekolah . Pada tempohtempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku. Media massa seringkali menyiarkan pelbagai berita dan cerita tentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda mereka ini. Mereka kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotai kumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme . oleh kerana golongan remaja dan pelajar merupakan bakal pewaris negara.0 Pengenalan Banyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial. Deprivasi selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahan emosi. judi. malah disekolah luar bandar. Teori konflik mengatakan devian merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihak minoriti yang menindas. Pelajar sengaja memilih tingkahlaku tertentu mengikut kemahuan mereka yang sesuai dengan cara mereka menginterpretasi sesuatu . dan nilai. seks bebas serta serta lagi melepak tidak memeranjatkan kita. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. Menurut Merton (1938) terdapat empat jenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan . bergaduh sesama sendiri atau berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi. vandalisme penyalahgunaan dadah . Teori interaksionisme melihat devian sebagai sesuatu yang subjektif dan merupakan suatu proses sosial. Melihat kepada masalah sosial dan perbuatan jenayah membabitkan pelajar dan remaja benar-benar membimbangkan kita. 2. lari dari rumah . Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosial rendah yang tidak berjaya dalam akademik mengalami kekecewaan dan tekanan status lalu bertindak melakukan devian.0 Teori Punca Salah Laku Dan Masalah Sosial Pelajar Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian. samun tanpa senjata api mahupun dengan senjata api. Teori fungsionalisme menganggap devian sebagai disfungsi pada struktur sosial. pelacuran. terbabit video lucah dan sebagainya. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah. 1950). minum minuman keras. Remaja juga belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar.TAJUK : Huraikan Masalah Sosial Yang Di Kesan Di Kalangan Pelajar 1. Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengaja melakukan devian sebagai teknik neutralisasi dalam interaksi mereka. seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali. maka kegiatan merekalah yang hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat. Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku sekolah digelar pelajar devian. Pada peringkat pelajar dan remaja. Teori subbudaya dan deprivasi status pula berpendapat devian berpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza dengan budaya masyarakat besar. sama ada dari segi fizikal. sikap. malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. emosi mahupun sosial. Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisap rokok. merogol. Berbagai gejala sosial telah melanda masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagai sekali baik yang dilakukan oleh remaja mahupun orang dewasa.

Di antara jenayah seksual yang mereka lakukan seperti mencabul kehormatan . Bagaimanakah ini boleh terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini ? Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya semua ini ? Adakah anak yang perlu dipersalahkan atau ibu bapa yang tidak berakhlak yang perlu dipersalahkan ? Ibu bapa hendaklah menjadi pemangkin dan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kerana pengaruh media massa pada zaman ledakan maklumat dan lambakan bahan-bahan lucah seperti majalah dan VCD lucah amat mudah .1 Seks Bebas Dan Jenayah Seksual Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan bandar dan kota . Pelajat terbabit kerap ponteng sekolah dan apabila disiasat . Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seks oral dibawah meja di bilik darjah oleh empat orang murid tahun dua di sebuah sekolah rendah di Taiping. Hasil siasatan guru-guru. Selain jenayah seksual. Seorang lagi guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur mendedahkan bahawa beliau pernah membuat tinjauan di Kuala Lumpur City Centre (KLCC) pada waktu malam dan merasa sungguh terkejut kerana mendapati pelajarnya. hamil luar nikah dan pelacuran dikalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT). Beliau juga mendedahkan terdapat seorang pelajar wanita di sekolahnya terlibat dalam pengedaran pil ecstasy.0 Masalah-Masalah Sosial Pelajar 3. Menurutnya. Datuk Mat Zain Ibrahim. pihak sekolah mendapati pelajar itu adalah ketua pengedar pil ecstasy di sekolah itu. Kuala Lumpur. bersama-sama ibu bapanya pada malam sebelumnya. didapati bahawa seorang daripada murid itu mengulangi apa yang yang dilihatnya dalam sebuah filem lucah . 3. sehingga bulan Jun tahun ini. seramai 141 gadis bawah umur berjaya diselamatkan daripada kancah pelacuran dan kegiatan seks haram di seluruh negara dan sepanjang tahun lalu pula seramai 230 remaja bawah umur yang terlibat berjaya diselamatkan dan dihantar ke pusat pemulihan akhlak. ritual (tindakan mengulang perbuatan). undur (seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan ) dan menentang (menolak matlamat persekolahan dan menggantikannya dengan matlamat lain). merogol dan juga pelacuran . Seorang guru disiplin di sebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau menemui kondom yang disimpan dalam beg oleh pelajar wanita di sebuah sekolah di Taman Melawati. Kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut dilakukan di sekolah tersebut Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. lelaki dan perempuan meneguk minuman keras tanpa segan silu di khalayak ramai. Namun apa yang sangat menyedihkan ialah sikap ibu bapa itu sendiri yang sanggup mendedahkan anaknya kearah gejala sosial dengan menonton video lucah bersama-samanya. beliau mendedahkan mengenai masalah seks rambang. dia meminta rakan-rakannya untuk mencubanya di bawah meja selepas guru mereka meninggalkan bilik darjah.cara yang salah). jenayah seksual di kalangan pelajar terutamanya di sekitar Kuala Lumpur semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Apa yang menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun ketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua. Di sebabkan oleh sebab sifat ingin tahu. Mangsa yang dicabul oleh mereka bukan sahaja pelajar wanita tetapi juga wanita-wanita dewasa. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur.0.

persekitaran. Remaja dan pelajar merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus wawasan negara. melayari halaman lucah dan hiburan keterlaluan. Selain itu rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat juga menyumbang kearah kelakuan tidak baik di kalangan remaja . Kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan sosial dan insaniah para pelajar. merompak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut seperti faktor rumah tangga.2 Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . satu bentuk langkah pembendungan dan penyelesaian terbuka yang sesuai dengan minat dan citarasa mereka ini perlu dilaksanakan agar mereka dapat mempertingkatkan potensi diri mereka dan memanfaatkannya ke arah yang lebih positif. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. Minda mereka menjadi lebih terbuka dan bebas. 12 Julai 2001 lalu melaporkan dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayah membabitkan remaja lelaki dan pelajar meningkat sebanyak 35 peratus dan 25 peratus bagi remaja perempuan. 3. judi dan membuli.Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undang dan tidak takut melakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya.0. Aktiviti seperti "Lepak Siber". penyebaran fitnah dan sebagainya merupakan gejala negatif yang semakin menular di kalangan remaja. Mengikut laporan Menteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. Kalau kita menyorot kembali gejala ini. pecah rumah dan memukul orang . Ramai pelajar dan remaja mudah terpengaruh dengan media yang memberikan ganjaran keseronokan dan mula tersesat dengan meniru apa yang dilihat dan dibaca. Berita Harian . media massa dan diri pelajar itu sendiri .mempengaruhi tingkah laku anak-anak dan para pelajar. Seawal belasan tahun pelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstrem seperti membunuh . Angka ini bukan sedikit dan menunjukkan gejala ini ini berada pada tahap membimbangkan .3 Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosial yang baru di kalangan pelajar . 3. Justeru itu. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakar sekolah dan rumah guru yang dilakukan oleh pelajar sekolah. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengan dadah. merogol dan menyamun.Sekiranya ini berlaku pelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. memiliki senjata api menceroboh . statistik kesalahan membunuh. mabuk.. 123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. tidak mustahil akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. menyamun. sekolah. mengugut dan kes pukul. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiran mereka. Salah satu daripada gejala yang berlaku pada masa kini ialah masalah penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan remaja.0. sindiket senjata api . Mereka yang sudah menjinakkan diri dengan kes seperti mencuri motosikal. kita akan diperlihatkan kepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. merogol. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruh mengikut negeri-negeri dari tahun 1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polis telah mengenal pasti pelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng.

154305 (1995) dan 80937 pada 1997. 3.0. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. pusat membeli belah. Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metal sejak 1999.. Datuk Mahadzir Mohd Khir . Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunya gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. Hasil daripada siasatan. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkan iaitu 32092 orang pada tahun 1993. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yang menjangkiti remaja melayu babak demi babak. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. Dengan komitmen. Pelajar sekolah menengah. Akibat dari ketandusan aqidah . pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan.sekolah di negara kita. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran dan mengikuti upacara yang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam.dengan mengambil pendekatan bersepadu dengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya. . pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudi dengan menafikan tauhid Uluhiyyah. Menurut Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan . Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal.4 Black Metal Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. kira-kira 97 peratus adalah dari kalangan pelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Ilmu dan pengajaran daripada simpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. masalah ponteng lebih ketara berlaku di kalangan pelajar peringkat menengah iaitu tingkatan dua dan tiga terutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dari seluruh anggota masyarakat. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan .. tanpa kita membebankan mana-mana pihak. melayari internet di kafe siber dan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng. Sesungguhnya gejala ponteng sekolah adalah masalah serius yang perlu diberi perhatian. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya.

Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifat tujuan akademik dan tertumpu kepada punca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja.0 Penutup Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada hari ini amatlah mencemaskan. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. ingin mencuba. Akhbar Berita Harian bertarikh 30. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja. guru-guru. pil ectasy. Masalah merokok di kalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. forum atau seminar. Ibu bapa. Di sebabkan terlalu banyak punca yang diramalkan . menghidu gam. Sebagai masyarakat mikro. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. dadah.0. sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakat makro.03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri.5 Dadah. . meminum ubat batuk dan lain-lain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Tindakan untuk mengawalnya sudah sampai ke tahap yang dianggap terdesak. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruh untuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkan diri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkan diri dan nama baik keluarga mereka. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran.. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. dan mengikut tingkah laku ibu bapa . Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Namun demikian. 4. ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. namun ia hanya berakhir di meja perbincangan.3. tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. heroin. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25.. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkan emej yang hebat dan kedewasaan. Memang ada program yang dirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial.08. dan masyarakat perlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawab mendidik anak-anak dan para pelajar.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polis yang disyaki ponteng dan menghidu gam. pengaruh rakan sebaya dan iklan serta mudah diperolehi di pasaran.

(Rosmah Dain. di dalam Islam bagi mereka yang tidak dapat menahan keinginan. pengaruh rakan sebaya juga tidak kurang hebatnya. kajian menunjukkan satu daripada lima remaja melibatkan diri dalam hubungan seks sebelum mereka mencapai umur 15 tahun. Selain itu kurangnya didikan agama juga menjadi punca utama mengapa mereka tidak dapat menahan diri daripada terjebak dalam kancah maksiat seperti ini. Fenomena seks bebas berlaku di mana-mana negara seluruh dunia. Maryani Md. boleh menyebabkan anak-anak ingin meneroka sesuatu yang negatif. ³Seks Bebas ± Isu Serius Melanda Remaja Malaysia´). Dalam pada itu. Kehidupan anak-anak yang terlalu terkongkong atau tidak rapat dengan ibu bapa atau keluarga. Fenomena video lucah. antara kesankesan mengamalkan seks bebas ialah kehamilan. Selain itu. serta bahan-bahan bacaan lucah begitu mudah didapati di pasaran. Halijah berkata. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya (UM). seks bebas boleh diterjemahkan sebagai perhubungan seks tanpa ikatan nikah yang sah kini menjadi isu serius yang melanda remaja masa kini. Di samping itu. ³Beberapa kajian yang dilakukan di negara ini juga menunjukkan 27 peratus daripada remaja kita hari ini mengadakan hubungan seks luar nikah´. Oleh itu. Di Amerika Syarikat misalnya dan juga negara-negara Barat lain. . pengaruh daripada rakan sebaya terutamanya di kalangan remaja lelaki juga merupakan faktor penyebab mengapa remaja terdorong melakukan hubungan seks tanpa tahu risikonya. Keadaan ini ada kaitannya dengan penyebaran teknologi maklumat yang begitu berleluasa serta ditambah pula dengan iman yang rapuh dalam diri para remaja islam pada hari ini.Seks Bebas Menurut Dr. pengaruh persekitaran yang begitu kondusif turut menggalakkan perlakuan seksual seperti itu. Nor dari Jabatan Psikologi dan Kaunseling. Islam menggalakkan umatnya menggunakan saluran lain seperti berkahwin atau berpuasa. Harus disedari bahawa perlakuan seks bebas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Halijah berkata. antara sebab-sebab mengapa remaja di negara ini terdorong terlibat dalam hubungan seks bebas ialah akibat permintaan dan `godaan' yang lebih banyak dan kompleks berbanding remaja pada generasi lalu.

"Jumlah yang paling tinggi adalah di kalangan pelajar perempuan iaitu 2.8 peratus pada tahun 1996.4 juta remaja dunia pernah menggugurkan kandungan. Hubungan seks bebas yang tiada perlindungan boleh menyebabkan peningkatan kepada risiko keguguran di kalangan remaja yang masih mentah yang bukan sahaja membahayakan nyawanya juga paling tidak selamat ialah akan meningkatnya kes penyakit kelamin dan berjangkit seperti gonorea. Antara punca yang dikenal pasti berlakunya permasalahan ini ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang penjagaan kesihatan berhubung tentang seks di kalangan remaja dan juga pengamal perubatan yang tidak mahir.´ katanya. Berdasarkan Kaji Selidik Penyakit dan Kesihatan Negara (bawah Kementerian Kesihatan) memperlihatkan bahawa penglibatan remaja dalam hubungan seks di luar perkahwinan di Malaysia adalah 1. seorang daripada 20 remaja di dunia dijangkiti penyakit kelamin yang mana daripada sejumlah 333 juta kes baru penyakit kelamin. Menurut anggaran WHO. setiap tahun.Di Amerika Syarikat misalnya. Akibat kehamilan luar jangkaan ini ramai remaja perempuan bertindak menggugurkan kandungan mereka yang akhirnya menimbulkan komplikasi kesihatan dan kematian.5 peratus berbanding dengan pelajar lelaki hanya 1. sifilis dan lebih berbahaya iaitu AIDS. lebih kurang 40 peratus daripada remajanya hamil luar nikah. Hubungan seks bebas juga membawa risiko penyakit kelamin. Statistik yang diperoleh oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendapati 4. .2 peratus sahaja´. 111 juta kes berlaku di kalangan mereka yang berusia di bawah 25 tahun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful