TAJUK: Masalah sosial dikalangan remaja adalah berpunca daripada hubungan ibu bapa dengan remaja 1.

Sinopsis Isu Peranan golongan remaja tidak dinafikan kerana mereka merupakan waris yang akan menentukan hala tuju masa depan. Mereka mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi. Merekalah yang akan memegang tampuk pentadbiran, penggerak ekonomi dan pembangun generasi. Namun dalam pada itu kita tidak putus-putus dibebani dengan masalah sosial remaja yang semakin hari semakin meruncing. Masyarakat dikejutkan dengan pelbagai paparan secara terbuka baik di media elektronik, media cetak mahupun di Internet. Masalah sosial, keruntuhan akhlak dan kemerosotan disiplin amat membimbangkan kerana ia turut mengundang pelbagai implikasi yang boleh meruntuhkan kestabilan negara dalam usaha melahirkan masyarakat produktif dan berdaya maju. Sebelum ini kita dikejutkan dengan masalah bohsia, bohjan, pelacuran dan seks bebas dan penyalahgunaan dadah. Masalah menjadi lebih gawat apabila kita dikejutkan dengan tindakan ganas pelajar sehingga menyebabkan kematian dan kecederaan serius kepada si mangsa. Isu ini menimbulkan pelbagai persoalan dalam merungkai punca keadaan itu. Anak-anak, khasnya remaja pada abad ke-21 ini terdedah dengan pelbagai bentuk pengaruh. Dalam dunia yang disebut sebagai"borderless world" ini banyak menyuntik unsur-unsur yang positif mahu pun yang negatif. Anak-anak lebih mudah tertawan dengan program yang membunuh sahsiah berbanding program yang menghidupkan peribadinya (Hassan Mohd Ali,1977) Secara tidak langsung, ini memberi tamparan yang hebat kepada ibu bapa. Ibu bapa harus dapat membimbing individu mengenali diri sendiri sebagai insan dalam alam sosial. Masalah berkaitan sosial remaja banyak berpunca daripada hubungan antara ibu bapa dengan remaja itu sendiri. Sejumlah besar remaja menyalahkan ibu bapa. Sebagaimana petikan akhbar berjudul "Ayah Sibuk, Remaja Liar" Harian Metro, 1 Ogos 2001, "Keluarga Terbiar, Remaja Jadi Liar" Harian Metro, 6 September 2001 dan "Jenayah Rogol Juvana Salah Siapa?" Utusan Malaysia, 23 Julai 2001. Kesibukan urusan kerja menyebabkan kekurangan agihan masa. Kasih sayang yang mereka harapkan diganti dengan kemewahan dan wang ringgit. Ibu bapa pula menafikan kenyataan ini dan menyalahkan pihak lain sama ada disebabkan faktor ego dengan kedudukan mereka atau persepsi mereka terhadap golongan remaja yang dikatogerikan sebagai golongan yang masih mentah. Bagaimanapun tugas tersebut nampaknya telah diserahkan bulat-bulat kepada pembantu rumah atau pihak sekolah. Dengan berbuat demikian mereka berharap akhlak, personaliti dan kendiri anak mereka dapat dibentuk sebaik mungkin. Akibatnya , mereka mengundang gejala sosial di kalangan remaja.

2. Isu Isu yang dipaparkan dalam keratan akhbar ini menegaskan tentang masalah sosial dikalangan remaja adalah berpunca daripada hubungan ibu bapa dengan remaja. Pertentangan pendapat antara remaja dan ibu bapa timbul apabila kedua pihak ini cuba untuk mempertahankan kebenaran masing-masing.

Contohnya menolak konsep materialisme sejarah Marx. 4. Max Weber pula merupakan seorang rakyat Jerman. Menghujahkan bahawa perubahan sosial bukanlah kerana konflik kelas tetapi pelbagai faktor lain. Mencari siapa punca masalah bukanlah jalan yang bijak dalam menyelesaian sesuatu masalah. kasih sayang yang mereka harapkan diganti dengan kemewahan dan wang ringgit. Menurut pandangan teori ini masyarakat berada dalam keadaan berubah-ubah. Tanggungjawab diserahkan kepada pembantu rumah. sejarawan. Namun yang pasti konflik akan membawa perubahan. Dari perspektif ibu bapa pula. Lewis Coser pula mengatakan bahawa sesuatu konflik itu boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok sosial. kononnya ibu bapa tidak memberi perhatian wajar kepada mereka kerana sibuk menumpukan urusan kerja. Analisis isu berdasarkan satu teori sosiologi Konflik mungkin timbul seandainya seseorang itu mempunyai peranan dan ekspektasi yang berbeza-beza.tugas utama analisis sosial adalah kritikan sosial. mereka seolah-olah keliru dengan kenyataan anak-anak mereka. guru atau pendidik yang telah dibayar gaji. perubahan dan paksaan. konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat.asas kepada perubahan sosial ditentukan oleh faktor-faktor persaingan ekonomi c) Aktiviti sosial. Mereka kekurangan masa bersama.evolusi bukan proses utama kepada perubahan sosial tetapi konflik yang menghasilkan perubahan sosial. Definisi dan Konsep Teori Konflik Teori Konflik bermula daripada pandangan asal Karl Marx dan diikuti oleh Weber. Perubahan boleh berbentuk revolusi atau adaptasi. berkonflik dan sentiasa ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing. Ketegangan dan konflik akan menyumbang kepada perubahan sosial. Oleh itu teori ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu aliran Marx dan aliran Weber. Sementara itu mengikut George Simmel. Mengikut Marx konflik bukan semata-mata sebagai satu cara analisa sosiologi tetapi merupakan satu cara reformasi sosial. ekonomi. Tidak setuju dengan revolusi dan mengkritik sosiolisme. Beliau mempersoalkan andaian Marx yang mengatakan ciri-ciri semua institusi sosial adalah berpunca oleh faktor ekonomi. Lebih buruk lagi apabila mereka menuding jari kepada pihak lain seperti sekolah yang kononnya gagal melahirkan pelajar yang berdisiplin. Mengikut teori ini terdapat tiga perkara penting yang berlaku dalam masyarakat iaitu konflik. Beliau adalah sosiologis. b) Determinisme ekonomi . Dunia lain terbantut perkembangannya kerana halangan kuasa. Proses rasionalisasi dunia moden barat berkembang berasaskan rasionalisasi. Menganggap agama penting sebagai agen perubahan. Kumpulan yang kuat atau lebih berkuasa boleh memaksa kumpulan yang lemah untuk menerima nilai-nilainya. ahli falsafah. Sebagai contoh dalam isu ini ibu bapa mengangap bahawa diri mereka telah menjalankan tanggung jawab yang sebaik mungkin dalam memenuhi kehendak anak seperti . Bagaimana ketegangan yang berpunca daripada ketidaksamaan memberi kesan kepada kestabilan dan perubahan. 3. Dipengaruhi oleh Karl Marx tetapi menolak konsep Marx.Remaja yang bermasalah menuding jari kepada ibu bapa. ahli undangan. Teori ini akan mengkaji bagaimana hubungkait antara konflik dan perubahan. Brinkerhaff and White(1989) merumuskan 3 andaian penting dalam teori konflik a) Konsep dialektik.

Tabiat manusia menjadi masalah apabila mereka menerima pembelajaran dan persekitaran yang salah. Ditambah dengan kepenatan selepas tugas. Lama-kelamaan perhubungan dengan ibu bapa akan terhakis sebaliknya menebalkan hubungan remaja dengan rakan-rakan di luar. James Backer mengatakan ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. anak berkenaan merakamkan secara langsung percakapan dan perbuatan ibu bapa mereka. Keempat: Teori Pemusatan Klien. Ibu bapa hendaklah membimbing. . Ketiga: Behaviorisma. ditambah pula dengan rakan yang menghargai dan memerlukannya. Pakar psikologi kaunseling melalui teori mereka mendapati empat ciri bagi menjelaskan tabiat seseorang itu seperti Teori Psikoanalisis yang diasaskan oleh Freud. Segala cetusan rasa diluahkan kepada rakan-rakan di luar. Jadilah model terbaik. diberi perhatian dan keutamaan dalam sesebuah masyarakat terutama bagi komuniti di bandar tetapi perspektif remaja berbeza. maka mereka membawa perasaan dan harapan di luar keluarga. Apabila berjumpa dengan kawankawan yang mengambil berat. iaitu tingkah laku yang terbentuk hasil proses pembelajaran dan evolusi persekitaran. Ini bermakna mereka hanya dapat melihat anak masing.memberi kesenangan. tidak disayangi dan tidak diperlukan oleh ibu bapa. tidak mengetahui siapa rakan-rakan mereka serta membiarkan mereka terus dibuai budaya negatif . memahami. Pertama: Teori ini menyatakan tabiat manusia pada asalnya jahat kerana dipengaruhi unsur rangsangan seksual agresif dan tidak rasional wujud dalam diri manusia bagi tujuan menjaga perkembangan hidupnya. bertanggungjawab dan berusaha mencapai kesempurnaan diri. sudah semestinya masa mereka terpaksa diagihkan antara tugas di pejabat dengan urusan di rumah. mengadu hal dan sentiasa memendam rasa mengenai sesuatu perkara. sekaligus sebagai perangsang. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. menyelami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka. Teori ini mengandaikan bahawa tabiat manusia secara azalinya adalah rasional. Manusia juga cenderung menjadi kecewa dan bermasalah apabila keperluan mencapai kesempurnaan diri dihalang seperti mendapat kasih sayang dan keselamatan. kurangnya kegiatan komunikasi seperti tidak bertanya peribadi remaja. memaksa mereka untuk merehatkan diri. Tanpa jadual harian yang menekankan program bersama anak-anak. bagaimana tentang pelajaran. maka remaja ini mengalihkan perhatian kepada kumpulan rakannya. teori ini menerangkan tabiat manusia terbentuk hasil daripada skrip hidup yang ditentukan ibu bapa ketika kecil. kawan yang boleh bekerjasama. Kedua: Analisis Transisi. Ibu bapa mungkin ingin membaiki status kerana status menyebabkan seseorang itu bertaraf. Menurut Teori Konflik perselisihan berlaku kerana tidak wujud persefahaman yang jelas antara kedua pihak ini. Hubungan interpersonal yang tidak intim menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Memang tidak dinafikan masyarakat madani memperlihatkan satu budaya dimana kedua-dua pasangan suami isteri bekerja.masing ketika sebelum dan selepas kerja. Sekiranya ibubapa bekerja. Berbagai persoalan timbul dalam fikiran mereka seperti mengapa mereka dilahirkan tetapi dibiarkan? Untuk kepentingan siapakah mereka sibuk hingga tidak sempat melayan anak? Apabila mereka rasa tidak dikehendaki. Konflik terjadi apabila anak cuba menilai semula skrip hidup lama atau menerbitkan skrip hidup yang baru hasil perkembangan emosi dan pengaruh persekitaran. Sikap mementingkan materialistik atau kerjaya ibu bapa membuatkan remaja tidak berkesempatan untuk berbincang.

Menurut Ketua Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya. Masyarakat mengalami modenisasi secara beransur-ansur dengan adanya pertemuan dengan gejala barat. Remaja yang datang dari keluarga yang taraf sosio ekonomi yang rendah antara faktor utama mereka terjebak dalam kancah masalah disiplin. Bagi kelas bawahan mobiliti keatas adalah memakan masa dan antara generasi yang berbeza. Modenisasi boleh juga diterima sebagai keadaan di mana masyarakat tradisional menggantikan atau memodenkan sikap.manusia menjadi materialistik dan individualistik. Dapatan yang dinyatakan ini adalah bertepatan dengan hujah-hujah dan dapatan kajian Athur & Ericson (1992). yang jelas menunjukkan faktor keluarga merupakan alasan utama menyebabkan masalah disiplin. Hanya remaja berada saja mampu membeli pil ini kerana harganya mahal". Hussain Mohammad "Pusat hiburan eksklusif menjadi tumpuan remaja seperti ini untuk melakukan kegiatan tidak berfaedah tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Bagi kelas atasan mereka meneruskan mobiliti mendatar pada kelas yang sama. 5. Mereka yang berada di kelas atas meneruskan kedudukan mereka dengan merebut peluang-peluang pendidikan dan kerjaya terbaru. Terdapat perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma ibu bapa disebabkan oleh proses-proses modenisasi.1 Modenisasi Modenisasi merupakan satu proses transformasi ekonomi dan sosial dalam masyarakat sebagai kesan daripada bermulanya perindustrian. kekeluargaan dan penerimaan (acceptance) tidak wujud dalam sebilangan remaja berkenaan. Layanan yang berbeza mengikut kelas diamalkan. Di rumah. mereka . Dr. Kanakkanak yang diasuh dengan manja akan didapati sukar untuk menyesuaikan diri atau memahami hasrat ibu bapa. Kosterman (1996). Dipetik dari Harian Metro bertajuk "Ayah Sibuk Remaja Liar". Selain itu bilangan ibu bapa dan penjaga yang bekerja di luar rumah yang semakin meningkat juga menyebabkan pelajar merasa terbiar dan tidak mendapat perhatian sewajarnya. 1 Ogos 2001. Pengambilan pil Ecstasy dan aktiviti seks bebas. Ibu bapa lebih memanjakan anak memenuhi segala kehendak mereka dan sering bertolak ansur dengan anak-anak mereka. Proses modenisasi menyebabkan perubahan samada dalam institusi kekeluargaan atau masyarakat. Menganalisis isu berdasarkan tiga konsep sosiologi 5. Untuk mengekalkan atau meningkatkan lagi kedudukan mereka. Kadar lompatan kelas juga adalah berbeza. perbandaran dan birokrasi. Kelas sosial telah menjadi ciri masyarakat moden berbanding semasa zaman penjajahan. autoriti. Tidak terkecuali remaja berada terutama di kalangan remaja ibu kota. Hujah ini menerangkan perubahan-perubahan yang berlaku dari segi kawalan di rumah. Remaja ini pastinya mempunyai wang yang banyak dan memudahkan mereka membeli pil Estasy. hubungan dan nilai-nilai lama kepada yang dikatakan baru.2 Kelas sosial Terdapat banyak kajian tentang hubungan di antara latar belakang keluarga yang tidak stabil dengan masalah sosial di kalangan remaja.5. Dunia berubah bila revolusi perindustrian berlaku. Gaya hidup tradisi telah berubah sebagai gaya hidup moden. Apabila terdapat situasi yang bertentangan antara kehendak individu dengan ibu bapa mereka mungkin akan menggunakan tingkah laku yang liar untuk menyelesaikan situasi yang berlawanan ini boleh mengakibatkan kesan yang menyakitkan ke atas setengah-setengah kanakkanak yang mana merupakan suatu penggalak kepada masalah sosial.

5. Maka itu kegagalan ibu bapa memberi pendidikan pada peringkat permulaan akan membawa kepada suatu petanda yang buruk terhadap disiplin anak-anak(Asmawati.harus bekerja lebih giat.(Mahmod Nazar. Bagi memastikan potensi ini berkembang ke arah yang positif. Menurut pandangan seorang ahli sosiologi Robert K. Setiap individu yang dilahirkan mempunyai potensi untuk berkembang ke arah kecemerlangan. dalam kehidupan manusia memerlukan banyak perkara seperti kekayaan. Merton menegaskan. Masalah ini dapat diselesaikan seandainya ibu bapa memberikan perhatian rapi kepada anakanak sejak mereka kecil dan sentiasa sedia berkongsi masalah dengan mereka. Anak-anak beruntung jika dilahirkan oleh orang tua yang penuh kasih sayang. Merton. Usaha keras inilah yang meruntun pengorbanan masa dan wang menjadi gantinya. ibu bapalah yang terbaik memainkan peranan penting untuk membantu anak-anak ini mencapai keunggulan peribadi. kuasa atau hanya setakat rumah yang selesa dan sedikit keamanan dan ketenteraman. Proses pembelajaran sepanjang hayat berlaku dalam institusi sosial.1996). 1990) yang mengatakan bahawa kualiti penjagaan yang diberikan di peringkat awal akan mempengaruhi di kemudian hari. Mereka tidak lagi prihatin tentang perkembangan anak-anak di sekolah. di sebalik berlakunya pelanggaran undang-undang dan kawalan sosial. Pemindahan norma dan nilai dalam keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat kepada kanak-kanak. Apa yang dipelajari oleh kanak-kanak akan membentuk konsep diri pada individu. 6. Rumusan/Cadangan "Mencegah lebih baik dari mengubati" . status dan nilai yang perlu ada dalam institusi sosial. Oleh itu kelompok primer iaitu keluarga merupakan kelompok yang paling berpengaruh Pentingnya fungsi kekeluargaan adalah sejak mula anak itu dilahirkan. Masa yang diluangkan untuk sama-sama menjalankan aktiviti bersama anak-anak adalah sangat terhad apatah lagi berkomunikasi terutama dengan anak remaja berhubung dengan kegiatan harian (Laurance Steinberg 1996). kejayaan. Oleh itu ibu bapa yang memberi 'quality time' kepada anak-anak mereka dapat menanamkan minat dan bertindak balas dengan memberikan didikan dan peluang yang berpatutan. Ibu bapa .3 Sosialisasi Sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari peranan. Justeru itu institusi keluarga memainkan peranan yang lebih penting sebelum kita mengkaji dari aspek yang lebih luas seperti institusi pendidikan atau masyarakat. jenayah sebenarnya boleh berlaku disebabkan keadaan sesuatu masyarakat itu disusun. perhatian dan pengertian dan memiliki kesempatan terbaik untuk mengembangkan fikiran mereka dengan penuh kegembiraan dan kejayaan. Kenyataan ini sedikit sebanyak mengambarkan bahawa ibu bapa pada era ini gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Anak-anak mula belajar dari kedua ibu bapa mereka. kesenangan. Walaubagaimanapun kualiti norma hidup yang rendah mendorong kepada berlakunya jenayah dalam masyarakat. tidak mengetahui siapakah rakan-rakan anak mereka dan tidak menghiraukan bagaimana masa lapang mereka dihabiskan. Begitu juga dengan kelas bawah untuk bersaing mereka harus melipatgandakan usaha mereka agar tidak jauh ketinggalan. Namun ada sesetengah ibu bapa tidak memainkan peranan dengan berkesan dalam usaha menyalurkan bantuan yang amat diperlukan oleh anak-anak mereka disebabkan kesibukan tugas atau tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu anak remaja. Ini meneguhkan pendapat Freud.

Lantaran itu. Ibu bapa perlu menjadi model terbaik kepada anak-anak. Kekeliruan perasaan. Kerajaan menerusi kementerian Belia dan Sukan mengambil langkah segera memperluaskan program berkenaan. Keunggulan ini dapat dipraktikkan melalui kerjasama semua pihak baik pentadbir sekolah . Pihak-pihak tertentu seperti kerajaan. Jika ini dapat dilakukan maka perhubungan kekeluargaan serta anggota masyarakat dapat diperteguhkan. Formula dan strategi pendidikan yang sesuai perlu dicipta bagi menghasilkan generasi yang berwibawa dan mampu bersaing dalam konteks globalisasi didorong oleh mekanisme sains dan teknologi. Komunikasi dua hala yang sihat akan membantu anak meluahkan masalah mereka. sama ada disedari atau tidak kebanyakan masalah yang melanda remaja masa kini adalah disebabkan oleh tekanan serta permasalahan yang wujud di dalam alam persekitaran. persatuan belia. Manusia menjadi semakin individualistik dan materialistik. masyarakat setempat mula merangka program dan aktiviti-aktiviti untuk golongan remaja mengisi masa lapang mereka. Setiap remaja perlu didekati supaya mereka menghayati keunggulan disiplin. Apa yang lebih penting setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab sosial tidak terkecuali remaja terutama dalam kita merealisasikan 'masyarakat madani' menjadi sebuah realiti dan bukan satu ilusi yang kosong. Misalnya. guru disiplin.seharusnya menjadi kawan kepada anak mereka sendiri di samping menimbulkan persekitaran kekeluargaan dan teknik keibubapaan yang sihat serta cemerlang. Kesimpulannya. Secara tidak langsung masalah sosial yang semakin meningkat peratusnya dapat dikurangkan. Pendidikan berperanan penting dalam perkembangan setiap individu. keseimbangan sosial harus dipulihkan semula. . visi dan cita-cita yang luhur ini tidak akan tercapai seandainya masalah disiplin di kalangan pelajar tidak dapat dibendung. dan ibu bapa pelajar. pembangunan yang terlalu pesat telah mengubah cara hidup masyarakat kita. tidak dihargai dan terasing dalam keluarga sendiri lantaran kesibukan ibu bapa antara punca lain mendorong remaja melakukan kegiatan jenayah. Namun. Dalam masa yang sama ibu bapa harus bersikap tegas dalam mendidik anak-anak. sama ada kegiatan berbentuk setempat atau menerusi Gaya Hidup Rakan Muda. Ibu bapa perlu belajar menyelami dan memenangi jiwa anak supaya anak remaja yang biasanya bersikap egosentrik dapat dilembutkan. Ini hanya dapat dijayakan dengan menyelamatkan golongan remaja daripada terjerumus ke lembah yang tidak diingini. kaunselor. Pendidikan merupakan asas mobiliti sosial.

Deprivasi selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahan emosi.0 Teori Punca Salah Laku Dan Masalah Sosial Pelajar Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian. Remaja juga belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. Menurut Merton (1938) terdapat empat jenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan . samun tanpa senjata api mahupun dengan senjata api. malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. Teori konflik mengatakan devian merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihak minoriti yang menindas. Teori interaksionisme melihat devian sebagai sesuatu yang subjektif dan merupakan suatu proses sosial. judi. membunuh. Mereka kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotai kumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme . emosi mahupun sosial. vandalisme penyalahgunaan dadah . Pada tempohtempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku. oleh kerana golongan remaja dan pelajar merupakan bakal pewaris negara. Media massa seringkali menyiarkan pelbagai berita dan cerita tentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda mereka ini. dan nilai. sama ada dari segi fizikal. seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali. bergaduh sesama sendiri atau berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi. pelacuran. Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku sekolah digelar pelajar devian. Keadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar. Berbagai gejala sosial telah melanda masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagai sekali baik yang dilakukan oleh remaja mahupun orang dewasa. minum minuman keras. 2. Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisap rokok. Teori subbudaya dan deprivasi status pula berpendapat devian berpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza dengan budaya masyarakat besar. seks bebas serta serta lagi melepak tidak memeranjatkan kita. Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosial rendah yang tidak berjaya dalam akademik mengalami kekecewaan dan tekanan status lalu bertindak melakukan devian. terbabit video lucah dan sebagainya. Pada peringkat pelajar dan remaja. lari dari rumah . Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengaja melakukan devian sebagai teknik neutralisasi dalam interaksi mereka. 1950). Namun. Pelajar sengaja memilih tingkahlaku tertentu mengikut kemahuan mereka yang sesuai dengan cara mereka menginterpretasi sesuatu . Melihat kepada masalah sosial dan perbuatan jenayah membabitkan pelajar dan remaja benar-benar membimbangkan kita. sikap.0 Pengenalan Banyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah.TAJUK : Huraikan Masalah Sosial Yang Di Kesan Di Kalangan Pelajar 1. Teori fungsionalisme menganggap devian sebagai disfungsi pada struktur sosial. maka kegiatan merekalah yang hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat. ponteng sekolah . malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. merogol. malah disekolah luar bandar..

beliau mendedahkan mengenai masalah seks rambang. Seorang lagi guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur mendedahkan bahawa beliau pernah membuat tinjauan di Kuala Lumpur City Centre (KLCC) pada waktu malam dan merasa sungguh terkejut kerana mendapati pelajarnya.1 Seks Bebas Dan Jenayah Seksual Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan bandar dan kota . Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seks oral dibawah meja di bilik darjah oleh empat orang murid tahun dua di sebuah sekolah rendah di Taiping. Namun apa yang sangat menyedihkan ialah sikap ibu bapa itu sendiri yang sanggup mendedahkan anaknya kearah gejala sosial dengan menonton video lucah bersama-samanya. Di antara jenayah seksual yang mereka lakukan seperti mencabul kehormatan . Hasil siasatan guru-guru. Di sebabkan oleh sebab sifat ingin tahu. Menurutnya. Beliau juga mendedahkan terdapat seorang pelajar wanita di sekolahnya terlibat dalam pengedaran pil ecstasy. seramai 141 gadis bawah umur berjaya diselamatkan daripada kancah pelacuran dan kegiatan seks haram di seluruh negara dan sepanjang tahun lalu pula seramai 230 remaja bawah umur yang terlibat berjaya diselamatkan dan dihantar ke pusat pemulihan akhlak. Bagaimanakah ini boleh terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini ? Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya semua ini ? Adakah anak yang perlu dipersalahkan atau ibu bapa yang tidak berakhlak yang perlu dipersalahkan ? Ibu bapa hendaklah menjadi pemangkin dan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kerana pengaruh media massa pada zaman ledakan maklumat dan lambakan bahan-bahan lucah seperti majalah dan VCD lucah amat mudah . merogol dan juga pelacuran .cara yang salah). Kuala Lumpur. dia meminta rakan-rakannya untuk mencubanya di bawah meja selepas guru mereka meninggalkan bilik darjah. Pelajat terbabit kerap ponteng sekolah dan apabila disiasat . Datuk Mat Zain Ibrahim. undur (seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan ) dan menentang (menolak matlamat persekolahan dan menggantikannya dengan matlamat lain). hamil luar nikah dan pelacuran dikalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT). ritual (tindakan mengulang perbuatan). sehingga bulan Jun tahun ini. Mangsa yang dicabul oleh mereka bukan sahaja pelajar wanita tetapi juga wanita-wanita dewasa. pihak sekolah mendapati pelajar itu adalah ketua pengedar pil ecstasy di sekolah itu. Selain jenayah seksual. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur. Apa yang menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun ketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua. jenayah seksual di kalangan pelajar terutamanya di sekitar Kuala Lumpur semakin meningkat sejak kebelakangan ini. didapati bahawa seorang daripada murid itu mengulangi apa yang yang dilihatnya dalam sebuah filem lucah .0. lelaki dan perempuan meneguk minuman keras tanpa segan silu di khalayak ramai. Kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut dilakukan di sekolah tersebut Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. Seorang guru disiplin di sebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau menemui kondom yang disimpan dalam beg oleh pelajar wanita di sebuah sekolah di Taman Melawati. 3. bersama-sama ibu bapanya pada malam sebelumnya.0 Masalah-Masalah Sosial Pelajar 3.

Kemeterian Pendidikan dengan kerjasama polis telah mengenal pasti pelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. Ramai pelajar dan remaja mudah terpengaruh dengan media yang memberikan ganjaran keseronokan dan mula tersesat dengan meniru apa yang dilihat dan dibaca. menyamun. Terdapat juga pelajar yang terlibat dengan dadah. Peristiwa terbaru ialah kejadian membakar sekolah dan rumah guru yang dilakukan oleh pelajar sekolah.mempengaruhi tingkah laku anak-anak dan para pelajar.Sekiranya ini berlaku pelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. 123 kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. Aktiviti seperti "Lepak Siber".0. Remaja dan pelajar merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus wawasan negara. media massa dan diri pelajar itu sendiri . Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut seperti faktor rumah tangga. Justeru itu. persekitaran. kita akan diperlihatkan kepada pembabitan pelajar dalam kes jenayah berat seperti membunuh. pengedaran dadah dan juga rompakan senjata api. 3. merompak.3 Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah merupakan masalah sosial yang baru di kalangan pelajar . mabuk. 3.0. Kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan sosial dan insaniah para pelajar. Mengikut laporan Menteri Pendidikan semasa persidangan di Parlimen. merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruh mengikut negeri-negeri dari tahun 1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001 ialah 12 kes bunuh. Salah satu daripada gejala yang berlaku pada masa kini ialah masalah penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan remaja. judi dan membuli. Berita Harian .2 Samseng Dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterime di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan . Mereka yang sudah menjinakkan diri dengan kes seperti mencuri motosikal. 12 Julai 2001 lalu melaporkan dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayah membabitkan remaja lelaki dan pelajar meningkat sebanyak 35 peratus dan 25 peratus bagi remaja perempuan. sekolah. Angka ini bukan sedikit dan menunjukkan gejala ini ini berada pada tahap membimbangkan . penyebaran fitnah dan sebagainya merupakan gejala negatif yang semakin menular di kalangan remaja.. mengugut dan kes pukul. merogol dan menyamun. melayari halaman lucah dan hiburan keterlaluan. merogol. Kalau kita menyorot kembali gejala ini. statistik kesalahan membunuh. Selain itu rumah tangga yang porak peranda dan persekitaran yang tidak sihat juga menyumbang kearah kelakuan tidak baik di kalangan remaja .Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undang dan tidak takut melakukan kesalahan jenayah termasuk menggunakan senjata merbahaya. tidak mustahil akan terbabit dengan jenayah berat seperti membunuh. memiliki senjata api menceroboh . Seawal belasan tahun pelajar sudah terjebak dengan jenayah ekstrem seperti membunuh . sindiket senjata api . satu bentuk langkah pembendungan dan penyelesaian terbuka yang sesuai dengan minat dan citarasa mereka ini perlu dilaksanakan agar mereka dapat mempertingkatkan potensi diri mereka dan memanfaatkannya ke arah yang lebih positif. Minda mereka menjadi lebih terbuka dan bebas. Kewujudan media berteknologi tinggi mendedahkan remaja kepada pelbagai budaya luar yang kebanyakannya merosakkan pemikiran mereka. pecah rumah dan memukul orang .

Masalah Black Metal misalnya merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. peringkat demi peringkat dan yang terakhir dan masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal. .4 Black Metal Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial kian meningkat. Membenteras gejala negatif ini merupakan tanggungjawab sosial semua pihak dari seluruh anggota masyarakat. Semua ini sebenarnya adalah masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan sendiri. 154305 (1995) dan 80937 pada 1997. tidak langsung mendapat tempat sebagai pegangan hidup kita. Usaha ini memerlukan kerjasama yang padu di kalangan anggota masyarakat.. melayari internet di kafe siber dan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng..0.sekolah di negara kita. tanpa kita membebankan mana-mana pihak. kira-kira 97 peratus adalah dari kalangan pelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Sesungguhnya gejala ponteng sekolah adalah masalah serius yang perlu diberi perhatian. Hasil daripada siasatan. Ilmu dan pengajaran daripada simpulan bahasa dan perumpamaan melayu misalnya. kesungguhan dan keikhlasan semua pihak. Akibat dari ketandusan aqidah . 3. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkan iaitu 32092 orang pada tahun 1993. Pelajar sekolah menengah. Di antara faktor-faktor yang menyumbang kearah berlakunya gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng. Menurut Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan . Dengan komitmen. pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan dan mengecewakan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini. Yang lebih menyayatkan adalah gejala ini seolah-olah epidemik atau wabak yang menjangkiti remaja melayu babak demi babak. Datuk Mahadzir Mohd Khir . masalah ponteng lebih ketara berlaku di kalangan pelajar peringkat menengah iaitu tingkatan dua dan tiga terutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar. gejala ini akan dapat ditangani dengan sebaiknya. polis mendapati 10 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan Black Metal sejak 1999.dengan mengambil pendekatan bersepadu dengan mengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah yang berkesan untuk menanganinya. Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka. Ada diantara pelajar berkenaaan terbabit dalam upacara membakar ayat Al Quran dan mengikuti upacara yang diketuai `tok guru` yang berselubung hitam. pusat membeli belah. pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudi dengan menafikan tauhid Uluhiyyah. tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan .

pil ectasy. Kerajaan juga perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruh untuk menyedarkan remaja dan pelajar supaya menghindarkan diri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh merosakkan diri dan nama baik keluarga mereka. Akhbar Berita Harian bertarikh 30.08. ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. lari dari rumah dan judi bukanlah perkara yang baru. Namun demikian.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polis yang disyaki ponteng dan menghidu gam. sekolah sepatutnya mempunyai ciri-ciri yang ada dalam masyarakat makro. dan masyarakat perlulah berganding bahu dan bekerjasama dalam memikul tanggungjawab mendidik anak-anak dan para pelajar. Pertaruhannya adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari atau menghilangkan dari rumah semakin membimbangkan Masalah ini mungkin akan menyebabkan wujudnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah dari dari rumah seperti terlibat dalam pelacuran. meminum ubat batuk dan lain-lain bahan yang mempunyai kesan-kesan dadah. forum atau seminar.. pengaruh rakan sebaya dan iklan serta mudah diperolehi di pasaran. Tindakan untuk mengawalnya sudah sampai ke tahap yang dianggap terdesak. .0 Penutup Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan remaja kita pada hari ini amatlah mencemaskan. dan mengikut tingkah laku ibu bapa .03 1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok diseluruh negeri. Oleh itu adalah wajar supaya pelajar didedahkan akan kesan buruk dalam masyarakat malalui interaksi mereka di sekolah. Walaupun sudah banyak kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak mengenai sikap dan tingkahlaku pelajar dan remaja tetapi kajiannya lebih bersifat tujuan akademik dan tertumpu kepada punca masalah dan biasanya bersifat umum sahaja. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah sebanyak 448 kes. ingin mencuba. Diantara jenis-jenis dadah yang dikesan dikalangan pelajar ialah ganja. 4. Sebagai masyarakat mikro. pelayan di kelab malam atau disco dan sebagainya. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. Meskipun ada cadangan mengenai cara mana mengatasi masalah. tindakan untuk membendung masalah tidak lagi berfokus. Manakala satu lagi kesalahan yang selalu melibatkan para remaja ialah lari atau hilang dari rumah. Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan di atasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset yang tidak ternilai ini.5 Dadah. Ibu bapa. heroin.0. menghidu gam. Di sebabkan terlalu banyak punca yang diramalkan . guru-guru. Merokok dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok. masalah akhlak di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang.3. Masalah merokok di kalangan pelajar pula semakin bertambah bilangannya dari sehari ke sehari. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang bakal memegang peranan penting dalam politik. Terdapat beberapa sebab pelajar merokok seperti ingin menonjolkan emej yang hebat dan kedewasaan. Golongan ini juga perlu didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan hukuman. Akhbar Utusan Malaysia yang bertarikh 25. namun ia hanya berakhir di meja perbincangan. Memang ada program yang dirangka untuk remaja dan pelajar tetapi ianya hanya memberi manfaat kepada segelintir mereka sahaja dan lebih bersifat komersial. dadah..

Halijah berkata. serta bahan-bahan bacaan lucah begitu mudah didapati di pasaran. kajian menunjukkan satu daripada lima remaja melibatkan diri dalam hubungan seks sebelum mereka mencapai umur 15 tahun. antara sebab-sebab mengapa remaja di negara ini terdorong terlibat dalam hubungan seks bebas ialah akibat permintaan dan `godaan' yang lebih banyak dan kompleks berbanding remaja pada generasi lalu. boleh menyebabkan anak-anak ingin meneroka sesuatu yang negatif. Fenomena seks bebas berlaku di mana-mana negara seluruh dunia. Fenomena video lucah. Selain itu kurangnya didikan agama juga menjadi punca utama mengapa mereka tidak dapat menahan diri daripada terjebak dalam kancah maksiat seperti ini. Harus disedari bahawa perlakuan seks bebas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Nor dari Jabatan Psikologi dan Kaunseling. pengaruh daripada rakan sebaya terutamanya di kalangan remaja lelaki juga merupakan faktor penyebab mengapa remaja terdorong melakukan hubungan seks tanpa tahu risikonya. . Selain itu. ³Beberapa kajian yang dilakukan di negara ini juga menunjukkan 27 peratus daripada remaja kita hari ini mengadakan hubungan seks luar nikah´. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya (UM). Dalam pada itu. Di Amerika Syarikat misalnya dan juga negara-negara Barat lain. di dalam Islam bagi mereka yang tidak dapat menahan keinginan. Kehidupan anak-anak yang terlalu terkongkong atau tidak rapat dengan ibu bapa atau keluarga. antara kesankesan mengamalkan seks bebas ialah kehamilan. pengaruh rakan sebaya juga tidak kurang hebatnya. ³Seks Bebas ± Isu Serius Melanda Remaja Malaysia´). Oleh itu. seks bebas boleh diterjemahkan sebagai perhubungan seks tanpa ikatan nikah yang sah kini menjadi isu serius yang melanda remaja masa kini. pengaruh persekitaran yang begitu kondusif turut menggalakkan perlakuan seksual seperti itu. Islam menggalakkan umatnya menggunakan saluran lain seperti berkahwin atau berpuasa. Maryani Md. Keadaan ini ada kaitannya dengan penyebaran teknologi maklumat yang begitu berleluasa serta ditambah pula dengan iman yang rapuh dalam diri para remaja islam pada hari ini.Seks Bebas Menurut Dr.(Rosmah Dain. Di samping itu. Halijah berkata.

Hubungan seks bebas yang tiada perlindungan boleh menyebabkan peningkatan kepada risiko keguguran di kalangan remaja yang masih mentah yang bukan sahaja membahayakan nyawanya juga paling tidak selamat ialah akan meningkatnya kes penyakit kelamin dan berjangkit seperti gonorea. Berdasarkan Kaji Selidik Penyakit dan Kesihatan Negara (bawah Kementerian Kesihatan) memperlihatkan bahawa penglibatan remaja dalam hubungan seks di luar perkahwinan di Malaysia adalah 1. Akibat kehamilan luar jangkaan ini ramai remaja perempuan bertindak menggugurkan kandungan mereka yang akhirnya menimbulkan komplikasi kesihatan dan kematian.5 peratus berbanding dengan pelajar lelaki hanya 1. . 111 juta kes berlaku di kalangan mereka yang berusia di bawah 25 tahun.8 peratus pada tahun 1996. Antara punca yang dikenal pasti berlakunya permasalahan ini ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang penjagaan kesihatan berhubung tentang seks di kalangan remaja dan juga pengamal perubatan yang tidak mahir. Menurut anggaran WHO. lebih kurang 40 peratus daripada remajanya hamil luar nikah. seorang daripada 20 remaja di dunia dijangkiti penyakit kelamin yang mana daripada sejumlah 333 juta kes baru penyakit kelamin. sifilis dan lebih berbahaya iaitu AIDS.4 juta remaja dunia pernah menggugurkan kandungan. "Jumlah yang paling tinggi adalah di kalangan pelajar perempuan iaitu 2.´ katanya.Di Amerika Syarikat misalnya. setiap tahun.2 peratus sahaja´. Statistik yang diperoleh oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendapati 4. Hubungan seks bebas juga membawa risiko penyakit kelamin.