y y y y y

y y y

y y y y

y y y

pengertian qalqalah: pengertian bahasa:memantul pengertian istilah (tajwid):memantulkan bunyi huruf qalqalah yang berhirokat sukun asli/wakofkan huruf qalqalah: qalqalah dibagi menjadi 2: 1.qalqalah sughro(kecil)ialah memantulkan bunyi qalqalah yang berharokat sukun didalam suku kata.,2.qalqalah kubro(besar)ialah memantulkan bunyi qalqalah yang berharokat sukun di akhir kata atau diwakofkan(ditentukan) adapun cara melafalkan huruf ra dibagi menjadi 2 macam:1.ra tarqiq(tipis) yaitu dalam membaca ra harus dibaca tipis.,2.ra tarqiq juga disebut muraqqah(tipis) sebab ra dibaca tipis:1.ra yang berharokat kasrah.,2.ra yang berharokat kasrah tanwin.,3.ra yang berharokat sukun yang didahului huruf yang berkasroh. Ra tafhim ialah ra yang dibaca tebal,.sebab ra dibaca tebal:1.ra yang berharokat fathah,.2.ra berharokat fathah tanwin,.3.ra berharokat dhomah,.4.ra berharokat dhomahtanwin,.5.ra yang berharokat sukun yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah,.6.ra yang berharokat sukun yang didahului dengan huruf harokat dhomah. Sebab ra tarqiq dibaca tipis:1.ra berharokat kasroh,.2.ra berharokat kasroh tanwin,.3.ra yang berharokat sukun yang didahului huruf kasroh. Pengertian sholat sunah rawatib ialah sholat sunah yang menyertai sholat fardhu 5 waktu baik dikerjakan sebelum atau sesudahnya. Sholat menurut pelaksanaannya ada 2:1.qabdiyah9sebelum)sholat sebelum sholat fardhu,.2.badiyah(sesudah)sholat sesudah sholat fardhu. Ketentuan sholat sunat rawatib:1.sunat rawatib muakad ialah sunat yang sangat dianjurkan dikerjakan.kelompok sunat rawatib muakad ialah dua rakaat sebelum sholat dzuhur,dua rakaat sesudah dzuhur,dua rakaat sesudah magrib,dua rakaat sesudah isya,dua rakaat sebelum subuh,.2.sholat sunah rawatib ghoiru muakadialah surat yang tidak sangat dianjurkan dilaksanakan.Kelompok sholat sunah rawatib ghoiru muakad ialah sholat 4 rakaat sesudah dan sebelum sholat dzuhur,sholat 4 rakaat sebelum sholat ashar,sholat 2 rakaat sebelum magrib. Tiga waktu yang diharamkan utk sholat:1.sesudah sholat subuh,.2.sewaktu matahari tidak ada bayangan,.3.sesudah sholat ashar. Cara membaca bilangan rakaat dalam sholat:1.rakaat>rak-atan,.2.rakaat>rok ataini,.3.rakaat>salasa rokaatin,.4.rakaat>arbaa roka-tin. Macam sujud:1.sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karna lupa atau ragubaik berupa gerakan atau bacaan dalam sholat.sebab dilaksanakan sujud sahwi:1.karna lupa melakukan bersyahud awal,.2.karna kelebihan jumlah rakaat,.3.karna ragu dalam jumlah rakaat,.4.karna kurang dalam jumlah rakaat. Cara melakukan sujud sahwi:1.setelah selesai tasyahud akhir jangan salam tetapi langsung baca takbir(tanpa angkat tangan) untuk sujud,.2.duduk kembali,.3.sewaktu sujud baca doa,.4.salam. 2.sujud syukur ialah sujud yang dilaksanakan karna mendapat nikmat atau karunia(kesenangan)atau terhindar dari bahaya. Contoh:1.mendapatkan nikmat atau karunia Allah,.2.terhindar dari bahaya,contoh:terhindar dari banjir,kebakaran,kecelakaan,orang yang sakit kritis tetapi telah selesai/sudah melewatkan masa kritis .Kapan sujud syukur dilakukan:sujud syukur dilakukan dimana saja saja boleh,,boleh dilakukan saat itu atau ditunda sesaat .Cara melakukan sujud syukur:1.niat..2.takbir angkat tangan dengan baca Allahu Akbar langsung sujud,.3.baca doa apa saja yang kita kehendaki sesuai dengan kejadian(boleh pakai bahasa apa saja),.4.membaca Allahu akbar sambil duduk,.5.salam. 3.sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika baca atau dengar ayat sajadah .didalam al-quran ada beberapa tempat tentang ayat sajadah:1.surat al-araf(206),ar-radu(15),an-nahl(49),al-yasro(109),al-hajj(18),maryam(58),alhajj(77),al-furqon(60),an-naml(25),as-sajdah(13),sad(24),as-sajdah(38),an-najm(62),al-alaq(19).