TEMA 2 PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

TAJUK 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat a. Lokasi i. Kawasan tempat tinggal murid dalam hubungan dengan mukim, daerah / bahagian • Kampung • Taman perumahan • Ladang • Pekan • Bandar HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan lokasi tempat tinggal murid 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid 3. Membandingkan dan membezakan dua kawasan tempat tinggal berdasarkan lokasi PELAKSANAAN AKTIVITI ( TKP) 1. Visual - Ruang Melukis peta lakar menunjukkan kawasan tempat tinggal murid 2. Verbal - Linguistik Murid menceritakan pengalaman tentang ladang atau pekan yang pernah dilawati 3. Naturalis Murid menyenarai cara menjaga kebersihan di persekitaran kampung. Contohnya: menjaga kebersihan air 1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal murid 3. Membandingkan dan membezakan keistimewaan aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah pamah 1. Verbal – Linguistik Dengan merujuk peta negeri, murid menyatakan keadaan muka bumi yang terdapat di mukim dan di daerah mereka sendiri 2. Visual – Ruang Murid dikehendaki melukis tanah tinggi dan tanah pamah untuk membuat pertandingan dan perbezaan keadaan muka bumi 3. Naturalis Murid melawat kawasan-kawasan tanah tinggi, tanah pamah untuk membantu murid lebih mengenali bentuk muka bumi negara c. Cuaca 1. Menyatakan keadaan 1. Visual – ruang

b. Aspek fizikal i. Keadaan muka bumi • Tanah tinggi • Tanah pamah • Lembangan • Pinggir laut

i. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian cuaca tempat tinggal murid (pada sesuatu masa) 2. Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca 3. Keistimewaan setempat Menyenaraikan . Selepas itu. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan harian pendudukan setempat 5. mendung. 3. Interpersonal : Murid sejarah tempat tersebut melaksanakan aktiviti berkumpulan untuk menemu ramah penduduk kampung setempat. 2. Logik – Matematik Murid disuruh memerhati dan mencatat cuaca setiap hari. redup dan berangin.2 Identiti Setempat a. Sejarah atau legenda i) Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau legenda. panas. murid meluahkan keadaan dan perasaan tentang sesuatu cuaca 3. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di kawasan setempat. b. Kinestetik : Murid berlakon tentang Tokoh-tokoh sejarah secara kumpulan berkaitan dengan. Keadaan cuaca • Hujan • Panas • Mendung • Redup • Berangin ii. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir Membina carta cuaca • Menandakan keadaan cuaca harian • Merekod suhu harian • Mencatatkan arah angin 2. Maklumat yang dikumpulkan akan dicatatkan dalam satu jadual dan membentuk statistik Visual –Ruang : Murid melukis gambar tentang cerita asal-usul nama setempat. Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat 4. Intrapersonal Murid cuba mengingat kembali tentang keadaan-keadaan cuaca seperti hujan. ii) Peristiwa setempat 1. Menceritakan salah satu peristiwa setempat yang paling istimewa bagi murid. Naturalis : 2. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal murid.

Menamakan jabatanpentadbiran kampong / jabatan pentadbiran mukim / daerah dan dan perkhidmatan menulis carta organisasi awam di kawasan tempat tinggal murid Logik.Matematik : Murid mengira peratus bilangan penduduk di kawasan tempatan / nama jabatan Kinestik : Murid membuat projek tentang struktur pentadbiran dalam negeri. mukim. 2. 2.i) • • • • Keistimewaan dari segi: Alam semula jadi Warisan sejarah Kesenian dan kebudayaan Prasarana keistimewaan tempat tinggal murid 1.selepas itu mengadakan persembahan tentang projek itu. c. Murid mencari maklumat tentang jawatan 3. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat tinggal murid pada peringkat taman / Intrapersonal : kampung / lading. Murid melawat ke tempat peninggalan warisan sejarah dan menulis laporan. Struktur pentadbiran i) Kampung / Taman Perumahan / Ladang ii) Mukim iii) Daerah iv) Negeri 1. Verbal-Lingustik : Murid merangka cerita tentang kewarisan dan kebudayaan tempat sendiri. Menamakan ketua pentadbiran mengikut jawatan di peringkat kampong. daerah dan negeri. . Menyatakan contohcontoh berkaitan keistimewaan setempat. Muzik : Murid menyanyi berseorangan atau secara kumpulan mengikut melodi tradisional atau moden. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid.

Interpersonal : Murid membincangkan dan mencatatkan perkara penting tentang kepentingan kemudahan dan perkhidmatan awam dalam kumpulan Muzik : Murid menyanyi berseorangan lagu-lagu tradisional kaum yang terdapat di tempat tinggal murid. 4. Visual-Ruang: Murid mencipta poster yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan awam. d.pentadbiran / perkhidmatan awam yang terdapat lain. 3. Menyatakan agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Menyenaraikan jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam. perkhidmatan awam i) Perkhidmatan perhubungan ii) Perkhidmatan pendidikan iii) Perkhidmatan keselamatan iv) Perkhidmatan kesihatan v) Kemudahan beribadat 1. Menyatakan kewujudan dan komposisi masyarakat . Spiritual : Murid dapat memahami kepentingan agama untuk mencapai keharmonian diri. Logik-Matematik : Murid nenggunakan data untuk mengira peratus bilangan penduduk di kawasan tempatan melalui graf. Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid Verbal-Lingustik : Murid diminta bercerita tentang kemudahan dan perkhidmatan awam yang terdapat di tempat tersebut . 2. 3. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat tinggal murid. 4. Penduduk i) Taburan • Kaum • Umur • Jantina • Pekerjaan • Agama dan kepercayaan 1. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat setempat. 5. 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid. 2. Menerangkan faktor yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat setempat. Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam.3 Masyarakat Setempat a.

Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan / pertanian / perindustrian / perkhidmatan . b. Kegiatan ekonomi i) Jenis kegiatan • Pertanian • Perlombongan • Perindustrian • Perkhidmatan • Pelancongan • Perniagaan Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk 1. Verbal-Lingustik : Murid menulis sajak tentang keistimewaan tempat tinggal murid. Visual-Ruang : Murid mengumpul dan mengkategori pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu. yang mempengaruhi pekerjaan utama penduduk setempat 4. Menyatakan pekerjaan utama penduduk setempat 3.setempat. Menjelaskan faktor Kinestik : Murid menunjukkan cara menganyam tikar dengan menggunakan kad manila. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful