INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH: 1.FAKHRUDDIN BIN KAMARUZAILAN (770213-08-5433) 2.ZULKEFFLY BIN ABDULLAH (800103-02-5565)

namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh.• PENGENALAN • Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. yang merujuk kepada kadar . Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk .

.

      Jarang di 1.            delta sungai 2.            hutan dan paya 2.            lembangan sungai       .            dataran pantai 4.            tanah pamah 3.            gurun panas       .infrastruktur lengkap .tiada kemudahan awam    .tanah subur .kasap .terpencil .            kawasan pergunungan 3.      Padat di  b.perindustrian .SEBAB-SEBAB a.tidak subur .rata dan beralun       1.peluang pekerjaan .saliran buruk .

      kadar kematian  c.      migrasi     .      kadar kelahiran  b.            dasar kerajaan  d.            bentuk muka bumi  c.            sumber mineral     Kadar pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh:  a.            iklim  b.Taburan penduduk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh:  a.            kesuburan tanah  e.

Faktor Kadar kelahiran  Sebab meningkat kahwin awal/muda  kemajuan perubatan  dasar kerajaan  kepercayaan agama  taraf hidup tinggi    Sebab menurun kahwin lewat  amalan perancangan keluarga  dasar kerajaan  pentingkan kerjaya  kepercayaan agama    Kadar kematian  taraf kesihatan rendah  kebuluran  peperangan  bencana alam  kemudahan kesihatan kurang   kemajuan perubatan  pengetahuan kesihatan tinggi  makanan berzat dan seimbang  politik stabil       .

   Migrasi:     .

Kekurangan makanan dan kebuluran cth.Kesan-kesan pertumbuhan penduduk -   kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan masalah:   i. penurunan taraf hidup  . Bangladesh ii. Pengangguran seperti di India dan Bangladesh iv. Kekurangan kemudahan sosial v. Penurunan kadar kesihatan iii.

Begitu juga. .RUMUSAN Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi. sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful