INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH: 1.FAKHRUDDIN BIN KAMARUZAILAN (770213-08-5433) 2.ZULKEFFLY BIN ABDULLAH (800103-02-5565)

namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang merujuk kepada kadar . yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk .• PENGENALAN • Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis.

.

            kawasan pergunungan 3.SEBAB-SEBAB a.            dataran pantai 4.            lembangan sungai       .tidak subur .kasap .            tanah pamah 3.peluang pekerjaan .perindustrian .tanah subur .            gurun panas       .      Padat di  b.            hutan dan paya 2.rata dan beralun       1.tiada kemudahan awam    .infrastruktur lengkap .            delta sungai 2.saliran buruk .      Jarang di 1.terpencil .

      kadar kelahiran  b.            bentuk muka bumi  c.            dasar kerajaan  d.Taburan penduduk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh:  a.            iklim  b.      kadar kematian  c.            kesuburan tanah  e.            sumber mineral     Kadar pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh:  a.      migrasi     .

Faktor Kadar kelahiran  Sebab meningkat kahwin awal/muda  kemajuan perubatan  dasar kerajaan  kepercayaan agama  taraf hidup tinggi    Sebab menurun kahwin lewat  amalan perancangan keluarga  dasar kerajaan  pentingkan kerjaya  kepercayaan agama    Kadar kematian  taraf kesihatan rendah  kebuluran  peperangan  bencana alam  kemudahan kesihatan kurang   kemajuan perubatan  pengetahuan kesihatan tinggi  makanan berzat dan seimbang  politik stabil       .

   Migrasi:     .

Kekurangan makanan dan kebuluran cth. Pengangguran seperti di India dan Bangladesh iv.Kesan-kesan pertumbuhan penduduk -   kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan masalah:   i. penurunan taraf hidup  . Kekurangan kemudahan sosial v. Penurunan kadar kesihatan iii. Bangladesh ii.

Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. Begitu juga.RUMUSAN Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi. Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas. . sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya.