INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH: 1.FAKHRUDDIN BIN KAMARUZAILAN (770213-08-5433) 2.ZULKEFFLY BIN ABDULLAH (800103-02-5565)

Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk . yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. yang merujuk kepada kadar . namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia.• PENGENALAN • Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis.

.

terpencil .            delta sungai 2.peluang pekerjaan .rata dan beralun       1.      Jarang di 1.tiada kemudahan awam    .            tanah pamah 3.            lembangan sungai       .      Padat di  b.tanah subur .saliran buruk .            kawasan pergunungan 3.tidak subur .            gurun panas       .            dataran pantai 4.infrastruktur lengkap .SEBAB-SEBAB a.            hutan dan paya 2.kasap .perindustrian .

            kesuburan tanah  e.            bentuk muka bumi  c.            iklim  b.            sumber mineral     Kadar pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh:  a.      kadar kelahiran  b.      migrasi     .      kadar kematian  c.            dasar kerajaan  d.Taburan penduduk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh:  a.

Faktor Kadar kelahiran  Sebab meningkat kahwin awal/muda  kemajuan perubatan  dasar kerajaan  kepercayaan agama  taraf hidup tinggi    Sebab menurun kahwin lewat  amalan perancangan keluarga  dasar kerajaan  pentingkan kerjaya  kepercayaan agama    Kadar kematian  taraf kesihatan rendah  kebuluran  peperangan  bencana alam  kemudahan kesihatan kurang   kemajuan perubatan  pengetahuan kesihatan tinggi  makanan berzat dan seimbang  politik stabil       .

   Migrasi:     .

Bangladesh ii. penurunan taraf hidup  . Kekurangan makanan dan kebuluran cth. Penurunan kadar kesihatan iii.Kesan-kesan pertumbuhan penduduk -   kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan masalah:   i. Pengangguran seperti di India dan Bangladesh iv. Kekurangan kemudahan sosial v.

RUMUSAN Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. . yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas. yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi. Begitu juga. sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful