INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH: 1.FAKHRUDDIN BIN KAMARUZAILAN (770213-08-5433) 2.ZULKEFFLY BIN ABDULLAH (800103-02-5565)

• PENGENALAN • Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. yang merujuk kepada kadar . namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk .

.

      Jarang di 1.            kawasan pergunungan 3.            tanah pamah 3.tanah subur .            dataran pantai 4.tiada kemudahan awam    .SEBAB-SEBAB a.infrastruktur lengkap .            delta sungai 2.terpencil .tidak subur .            gurun panas       .perindustrian .peluang pekerjaan .rata dan beralun       1.            lembangan sungai       .saliran buruk .            hutan dan paya 2.kasap .      Padat di  b.

            kesuburan tanah  e.            dasar kerajaan  d.            sumber mineral     Kadar pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh:  a.            iklim  b.            bentuk muka bumi  c.      kadar kematian  c.      migrasi     .Taburan penduduk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh:  a.      kadar kelahiran  b.

Faktor Kadar kelahiran  Sebab meningkat kahwin awal/muda  kemajuan perubatan  dasar kerajaan  kepercayaan agama  taraf hidup tinggi    Sebab menurun kahwin lewat  amalan perancangan keluarga  dasar kerajaan  pentingkan kerjaya  kepercayaan agama    Kadar kematian  taraf kesihatan rendah  kebuluran  peperangan  bencana alam  kemudahan kesihatan kurang   kemajuan perubatan  pengetahuan kesihatan tinggi  makanan berzat dan seimbang  politik stabil       .

   Migrasi:     .

Kesan-kesan pertumbuhan penduduk -   kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan masalah:   i. Kekurangan makanan dan kebuluran cth. Penurunan kadar kesihatan iii. Kekurangan kemudahan sosial v. Pengangguran seperti di India dan Bangladesh iv. penurunan taraf hidup  . Bangladesh ii.

RUMUSAN Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. . Begitu juga. Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas. yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful