INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH: 1.FAKHRUDDIN BIN KAMARUZAILAN (770213-08-5433) 2.ZULKEFFLY BIN ABDULLAH (800103-02-5565)

Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh.• PENGENALAN • Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. yang merujuk kepada kadar . Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk . namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia.

.

infrastruktur lengkap .tanah subur .terpencil .tidak subur .            lembangan sungai       .            gurun panas       .            kawasan pergunungan 3.            tanah pamah 3.      Padat di  b.SEBAB-SEBAB a.      Jarang di 1.            dataran pantai 4.kasap .peluang pekerjaan .            hutan dan paya 2.saliran buruk .tiada kemudahan awam    .rata dan beralun       1.            delta sungai 2.perindustrian .

Taburan penduduk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh:  a.            iklim  b.            dasar kerajaan  d.            kesuburan tanah  e.      kadar kematian  c.      kadar kelahiran  b.            sumber mineral     Kadar pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh:  a.            bentuk muka bumi  c.      migrasi     .

Faktor Kadar kelahiran  Sebab meningkat kahwin awal/muda  kemajuan perubatan  dasar kerajaan  kepercayaan agama  taraf hidup tinggi    Sebab menurun kahwin lewat  amalan perancangan keluarga  dasar kerajaan  pentingkan kerjaya  kepercayaan agama    Kadar kematian  taraf kesihatan rendah  kebuluran  peperangan  bencana alam  kemudahan kesihatan kurang   kemajuan perubatan  pengetahuan kesihatan tinggi  makanan berzat dan seimbang  politik stabil       .

   Migrasi:     .

Penurunan kadar kesihatan iii. Kekurangan makanan dan kebuluran cth. Bangladesh ii. penurunan taraf hidup  . Kekurangan kemudahan sosial v.Kesan-kesan pertumbuhan penduduk -   kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan masalah:   i. Pengangguran seperti di India dan Bangladesh iv.

Begitu juga. sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi.RUMUSAN Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. . Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful