INSTITUT PERGURUAN MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DISEDIAKAN OLEH: 1.FAKHRUDDIN BIN KAMARUZAILAN (770213-08-5433) 2.ZULKEFFLY BIN ABDULLAH (800103-02-5565)

• PENGENALAN • Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. yang merujuk kepada kadar . Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk .

.

            delta sungai 2.peluang pekerjaan .            dataran pantai 4.perindustrian .rata dan beralun       1.infrastruktur lengkap .      Jarang di 1.            hutan dan paya 2.            kawasan pergunungan 3.terpencil .            lembangan sungai       .tidak subur .saliran buruk .tiada kemudahan awam    .SEBAB-SEBAB a.      Padat di  b.kasap .tanah subur .            gurun panas       .            tanah pamah 3.

            dasar kerajaan  d.Taburan penduduk di sesuatu kawasan dipengaruhi oleh:  a.      kadar kematian  c.      migrasi     .      kadar kelahiran  b.            bentuk muka bumi  c.            iklim  b.            kesuburan tanah  e.            sumber mineral     Kadar pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh:  a.

Faktor Kadar kelahiran  Sebab meningkat kahwin awal/muda  kemajuan perubatan  dasar kerajaan  kepercayaan agama  taraf hidup tinggi    Sebab menurun kahwin lewat  amalan perancangan keluarga  dasar kerajaan  pentingkan kerjaya  kepercayaan agama    Kadar kematian  taraf kesihatan rendah  kebuluran  peperangan  bencana alam  kemudahan kesihatan kurang   kemajuan perubatan  pengetahuan kesihatan tinggi  makanan berzat dan seimbang  politik stabil       .

   Migrasi:     .

penurunan taraf hidup  . Kekurangan makanan dan kebuluran cth. Bangladesh ii. Pengangguran seperti di India dan Bangladesh iv. Penurunan kadar kesihatan iii.Kesan-kesan pertumbuhan penduduk -   kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pengeluaran makanan akan menyebabkan masalah:   i. Kekurangan kemudahan sosial v.

RUMUSAN Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi. Walaupun boleh digunakan untuk manamana spesis. Begitu juga. sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya. . Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful