³ADAT DAN PANTANG LARANG DALAM PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.

´
2.0 SEJARAH KEMUNCULAN ADAT MELAYU DAN DEFINISI ADAT DAN PANTANG LARANG.

Sebelum menerobos ke dasar pengkajian, adalah lebih wajar dihuraikan terlebih dahulu tentang definisi disebalik istilah ³adat´ dan ³pantang larang´. Menurut H.M. Sidin, istilah ³adat´ bermaksud suatu kebiasaan dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahawa adat merupakan suatu perbuatan ataupun amalan yang telah diterima umum oleh sesuatu komuniti dan juga boleh dikatakan sebagai sesuatu gaya hidup sesuatu masyarakat. Adat itu pula boleh dikategorikan dalam tiga bahagian iaitu adat sebenar adat, adat diperadat dan adat dibuat-buat. Dari tiga jenis bahagian adat tersebut, hanya adat sebenar adat yang merupakan jenis adat yang tulen dan yang telah lama berakar umbi dalam kehidupan masyarakat Melayu sehingga kini. Hal ini dapat difahami dengan lebih jelas jika pengertian adat sebenar adat dikaji. Adat sebenar adat secara mudahnya membawa pengertian bernegara dan berkerajaan sendiri, beradat dan berlembaga sendiri, berundang-undang keadilan dan berkerajaan sendiri, beragama dan berkebudayaan sendiri.

Pantang larang secara ringkasnya bermaksud suatu kepercayaan yang meliputi dari sejak manusia itu dilahirkan sehinggalah manusia itu dewasa dan akhirnya meninggal dunia. Pantang larang ini pula dapat dibahagikan kepada pantang larang perkataan, kedudukan, perjalanan, perbuatan dan kediaman. Isu pantang larang ini sememangnya mencetuskan pelbagai konterversi terutamanya jika dibahaskan berdasarkan perspektif

Hal ini kerana. Beliau berpendapat bahawa penyebar Islam di Tanah Melayu adalah terdiri daripada orang Arab bermazhab Syafii dari Gujarat dan Malabar. Kedatangan Islam ini akhirnya membawa kepada proses islamisasi terhadap corak kepercayaan dan budaya masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu. setelah kedatangan Islam. Terdapat pelbagai teori berkenaan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Menurut Tom Pires. terdapat pelbagai pantang larang yang realitinya sungguh bercanggah dengan syariat Islam. Perkara ini kerana.Islam. Namun. Walaubagaimanapun. Namun begitu. hampir kebanyakan adat dan pantang larang masyarakat Melayu mempunyai kaitan yang begitu sinonim dengan agama Hindu. tempat-tempat ini ada disebut dalam buku-buku sejarah kepulauan Melayu. teks Sulalatus Salatin atau yang lebih dikenali dengan istilah Sejarah Melayu pula mengatakan bahawa pendakwah berbangsa Arablah yang mengislamkan pemerintah Melaka. kebanyakan orientalis merumuskan bahawa Islam di Tanah Melayu dibawa dari tanah India. Percanggahan ini berlaku disebabkan kebanyakan pantang larang ini mengandungi unsur-unsur yang menyentuh soal akidah umat Islam sedangkan soal akidah dalam Islam merupakan soal yang dititikberatkan dan diambil serius. proses islamisasi ini berlaku secara aman oleh pedagang Islam yang berkahwin dengan wanita tempatan sepertimana . kebayakkan masyarakat di Tanah Melayu sebelum kurun ke-15 Masihi menganut kepercayaan Hindu selain animisme. Hal ini kerana. Pendakwah ini dikenali dengan nama Sayid Abdul Aziz. Insan pertama yang mengatakan hal yang sedemikian ini ialah Pijnappel yang merupakan seorang profesor pengajian Melayu yang pertama di Universiti Leiden. segala amalan masyarakat Melayu ketika itu disesuaikan dengan ajaran Islam. Ada yang mengatakan Islam dibawa dari bumi India selain yang mengatakan agama ini dibawa dari Arab dan Parsi. Perkara ini sememangnya mempunyai kerelevanannya yang tersendiri kerana menurut sumber sejarah.

Adakah proses asimilasi tersebut sah dan benar dari perspektif Islam?. Justeru itu. Buktinya. Persandingan dalam masyarakat Melayu dapat dimengertikan sebagai suatu perlakuan yang menempatkan pasangan suami-isteri yang telah diijab-kabulkan di atas pelamin dengan mengenakan pakaian yang kemas dan cantik. apakah penafsiran dan pemikiran masyarakat Melayu ketika itu tentang proses menselarikan ajaran Islam dengan adat mereka?. Kendatipun. lihat sahaja pelbagai adat dan pantang larang masyarakat Melayu yang masih diamalkan pada masa kini. 3. kajian ini akan mengupas dengan lebih mendalam isu ini dengan mengambil contoh-contoh adat dan pantang larang perkahwinan masyarakat Melayu serta menghuraikannya berdasarkan perspektif Islam.kemasukan dan penyebaran agama Hindu di Tanah Melayu. jika upacara persandingan tidak dilakukan. tidak keterlaluanlah jika dikatakan bahawa persandingan dianggap sebagai syarat sah perkahwinan bagi pasangan pengantin dari kaca mata kebanyakan masyarakat Melayu. sehingga kini kebanyakan ilmuan Islam mempersoalkan tentang sejauhmanakah amalan masyarakat Melayu ketika itu selari dengan ajaran Islam sedangkan kebanyakan amalan masyarakat Melayu ketika itu masih lagi bercanggah dengan ajaran Islam terutamanya aspek akidah. . Lazimnya. maka pelbagai spekulasi yang kurang menyenangkan akan timbul dalam kalangan masyarakat Melayu terhadap pasangan yang berkahwin tersebut. Oleh yang demikian.0 ADAT PERSANDINGAN Persandingan dalam masyarakat Melayu dilihat sebagai suatu perkara yang ³wajib´ bagi sesuatu pasangan apabila berkahwin. Persoalannya kini.

Ternyata terdapat banyak persamaan. Teori pertama mengatakan bahawa persandingan adalah adat resam Melayu yang tulen ataupun dikenali dengan istilah adat sebenar adat. Teori yang kedua ini dilihat lebih rasional. Hujah ini lebih kuat jika dibandingkan antara upacara persandingan masyarakat Melayu dengan masyarakat India yang beragama Hindu. terdapat dua teori yang mengemukakan tentang asal-usul kewujudan adat persandingan ini. mengadakan kenduri walimah secara besar-besaran. berhias untuk dipamerkan (tabarruj). Manakala dari sudut sejarah pula. 4. Antara upacara tersebut ialah upacara menabur beras kunyit. Maka secara tidak langsung upacara ini mempunyai kaitan yang agak sinonim dengan pengaruh Hindu. mas kahwin dan hantaran . teori ini masih boleh dipersoalkan kerelevanannya kerana terdapat pelbagai kelemahan yang tertentu dalam teori ini. Teori ini berdasarkan hujah yang mengatakan bahawa penggunaan istilah ³Raja Sehari´ itu bagi pasangan pengantin adalah diadaptasikan daripada adat-istiadat dalam kalangan raja-raja Melayu. membaca jampi mentera. kebanyakan masyarakat Tanah Melayu sebelum kurun ke-15 menganut dua kepercayaan iaitu samada animisme ataupun hindubudha. Teori kedua pula mengatakan bahawa persandingan merupakan adat yang berasal dan dibawa dari India. Hal ini kerana.berhias wajah dengan dikipas oleh dua orang pengipas yang turut dikenali sebagai pengampit. Tujuan diadakan adat persandingan adalah untuk diperlihatkan pasangan pengantin tersebut kepada masyarakat setempat dan untuk dijadikan nostalgia manis dalam kehidupan pasangan pengantin tersebut selain bertujuan meneruskan tradisi nenek moyang secara turun-temurun. menurut sumber sejarah.0 ADAT PERSANDINGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Terdapat beberapa upacara tertentu yang menimbulkan sedikit konterversi dalam adat persandingan ini. menjadikan wang atau hadiah sebagai suatu kemestian. Walaubagaimanapun. berandam.

Upacara-upacara yang sedemikian rupalah yang menyebabkan adat persandingan masyarakat Melayu ini dikaitkan dengan isu khurafat dan tahyul. Isu khurafat dan tahyul sememangnya merupakan suatu isu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upacara menabur beras kunyit merupakan salah satu adat yang dilihat sebagai bercanggah berdasarkan perpsektif Islam. khurafat bermaksud cerita karut (karut-marut). dan lain-lain lagi. Hal ini kerana. kebanyakan masyarakat Melayu mempercayai bahawa bakal pasangan pengantin perlu melalui proses upacara ini untuk mengelakkan diri mereka daripada sebarang gangguan anasir jahat dan seterusnya memastikan adegan perkahwinan mereka berjalan lancar tanpa sebarang masalah. kedua-dua kepercayaan ini memberikan implikasi yang besar kepada aqidah umat Islam. Hal ini kerana. hal ini langsung tiada kaitan malah ia hanya ditokok tambah. Pelaksanaan upacara ini adalah bertujuan menghalau roh jahat dan juga untuk menguatkan semangat pasangan pengantin. maka dapatlah difahami bahawa kepercayaan atau amalan khurafat dan tahyul mempunyai persamaan yang agak rapat. Manakala menurut Kamus Al-Marbawi pula.Wasit boleh didefinisikan sebagai ceritacerita yang mempesonakan dan dicampuradukkan dengan perkara-perkara dusta.yang mahal. beras kunyit bukanlah bahan asal yang digunakan bahkan ia hanyalah simbolik bagi mengantikan penggunaan emas yang dipercayai merupakan bahan asal dalam upacara tersebut. Persamaannya dapat dilihat dari segi bentuk kepercayaan iaitu kepercayaan yang langusng tidak dapat diterima dek logik akal. Penggantian beras kunyit tersebut mungkin disebabkan kos yang mahal sekiranya penggunaan emas . Tahyul pula berdasarkan Kamus Dewan Edisi Ketiga bermaksud suatu ajaran (huraian dan pendapat) yang bukan-bukan atau karut dan dongeng. Walaubagaimanapun. Istilah khurafat menurut Kamus Bahasa Arab Al-Mujam Al. kepercayaan yang kononnya dipraktikkan atas nama agama. Berpandukan kepada kedua-dua definisi di atas. Selain itu. namun dari sudut hakikat Islam.

Hal ini dapat difahami dengan lebih jelas berdasarkan firman Allah: ³ Meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah. sesiapa yang menganggap mana-mana satu dari sifat-sifat yang tersebut itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah walaupun dia pada masa itu masih mengaku beriman dengan Allah. beras basuh juga turut diaplikasikan dengan tujuan memohon restu antara mempelai dan pengantin dan juga supaya pasangan pegantin tersebut memperoleh rezeki yang berterusan sehingga ke anak cucu-cicit mereka. Hal ini dengan jelasnya telah memaparkan bahawa upacara yang sedemikian rupa mampu mengheret para pengamalnya ke lembah kesyirikkan.dipraktikkan. mentadbir. hanya Allah sahajalah tempat yang layak untuk meminta pertolongan berdasarkan ayat Al-Quran: . Ternyata. dicintai. Justeru itu. upacara ini memperlihatkan bahawa masyarakat Melayu seolah-olahnya telah meletakkan keyakinan mereka terhadap beras yang kononnya dapat merealisasikan impian mereka meskipun beras tersebut merupakan makhluk yang sama seperti mereka iaitu langsung tiada mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada sesiapun. Selain beras kunyit. dalam pada itu mereka tidak sunyi dari berbuat syirik´ (Surah Yusuf : 106) Berdasarkan pernyataan diatas dapat difahami bahawa upacara menabur beras kunyit dilihat mempunyai kaitan yang agak sinonim dengan perbuatan syirik. Hal ini kerana. pegamalan upacara ini seolah-olahnya telah menempatkan kuasa yang ajaib dan hebat kepada sifat beras tersebut sedangkan jika dilihat dari pandangan Islam. menguruskan alam). Istilah syirik bermaksud mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada sifat Uluhiyyah-Nya (berhak disembah. dipatuhi perintahnya dan didoakan kepadanya) ataupun pada sifat Rububiyyah (menjadikan.

kemudian diperasap dengan bara tempurung dan kemenyan. jembalang. Perkara ini dikuatkan lagi berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi: ³Tiada penyakit menular. kebanyakan masyarakat Melayu dahulu-kala mempercayai bahawa bala dan malapetaka banyak berlaku dalam bulan tersebut. jin hitam pemacak rabun. dan hantu sama ada yang dihantar oleh manusia ataupun gangguan yang didedasikan sendiri oleh mahkluk-makhluk tersebut. Amalan khurafat dan tahyul sememangnya bercanggah dalam agama Islam. tidak ada burung. Hal ini kerana. Hal inilah yang mendorong kepada pelaksanaan upacara ini. dadal bertih dan telur goreng. Beberapa persiapan yang khusus perlu dilakukan dalam melaksanakan upacara ini. dadal bertih. Setelah siap diletakkan dalam sebuah dulang yang dikatakan sehidangan. Terimalah khidmat ini. minta mu jaga bumi. tidak ada burung hantu. tida bulan Safar dan tidak hantu gergasi´. jin hitam salah habah.³Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan´ (Surah Al-Fatihah:5) Selanjutnya. sambil menjampi dengan kata-kata : Hai jin tanah jembalang tanah. yang tua jin hitam di bumi. Menurut Puan Fatimah bin Mahat yang merupakan seorang Mak Andam berpengalaman mengatakan bahawa : ³ Persiapan yang perlu dilakukan ialah nasi kunyit (nasi pulut kuning). sirih pinang dan air sejuk´. afrit. saya akan menghuraikan pula tentang upacara membaca jampi dan mantera dalam adegan perkahwinan masyarakat Melayu. Perkara ini biasanya dilakukan dalam bulan Safar. Jagalah anak-pinakmu kurang satu empat puluh. . Upacara membaca jampi dan mantera berdasarkan kaca mata masyarakat Melayu adalah bertujuan untuk memelihara majlis perkahwinan tersebut daripada sebarang bentuk pengacauan yang jahat terutamanya daripada makhluk halus seperti jin. jin hitam sirat permainan. Amalan ini dengan terangnya mempunyai kaitan yang akrab dengan amalan khurafat dan tahyul. lambang bumi di sini. nasi kunyit.

Upacara ini menghendaki pasangan pengantin melalui beberapa proses kecantikan. Misalnya seperti menepung tawar dengan tujuan memelihara pasangan pengantin daripada gangguan mahkluk halus. amalan berandam juga merupakan suatu amalan yang mencetuskan konterversi jika dilihat berdasarkan perspektif Islam. segala proses ini sudah terang lagi bersuluh tiada langsung dianjurkan dalam syariat Islam. tidak mengikut contoh-contohnya yang terdahulu dan tidak mengikut prinsip-prinsipnya yang diyakini. Segala proses yang terdapat dalam upacara berandam sememangnya boleh dipersoalkan jika menilainya berdasarkan kaca mata Islam. Mak Andam berperanan untuk menghias sama ada dari sudut fizikal mahupun rohani pasangan pengantin. bermandi bunga dan limau dengan harapan untuk membuang sial dan berinai yang mmepunyai tiga kategori iaitu berinai curi.(Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim) Seterusnya. berinai kecil dan berinai besar. bercukur yang melibatan percukuran bulu pada bahagian anak rambut. Perkara ini tidak lebih daripada suatu perbuatan yang mengadangadakan suatu yang baru atau lebih dikenali dengan perkataan Bid¶ah. Proses ini melibatkan seorang yang pakar dalam soal persandingan masyarakat Melayu yang lebih dikenali dengan istilah ³Mak Andam´. Hal ini kerana. melangir iaitu menyapukan bedak sejuk yang dibasuh dengan air ke bahagian badan yang dicukur. Oleh yang demikian. Berdasarkan pengertian inilah diriwayatkan hadis: . dapat dilihat bahawa peranan Mak Andam sangat penting dalam upacara berandam. leher dan tangan dengan tujuan untuk menaikkan seri muka. muka. Terdapat juga sestengah Mak Andam yang mampu merawat pasangan pengantin yang mengalami sesuatu perkara yang buruk seperti pengsan ataupun terkena buatan orang semasa majlis perkahwinan. Bid¶ah dalam mazhab bermaksud mendatangkan satu pendapat di mana orang yang mengatakan pendapat itu atau mengamalkannya tidak mengikut pedoman yang dibawa oleh pembawa syariat (Nabi SAW).

) Selanjutnya. Aurat yang lazimnya didedahkan oleh wanita ialah aurat di bahagian rambut selain memakai kostum persandingan yang memperlihatkan susuk tubuhnya. Islam mencegah penganutnya daripada membuat sebarang ubah-suai pada wajah yang telah dikurniakan oleh Allah. supaya mereka merendahkan pemandangannya dan menjaga kehormatannya dan jangalah . ciptaan Allah secara semulajadinya telah sempurna. Perkara ini secara terang dan ketara dapat disaksikan semasa aksi persandingan dilangsungkan. wanita-wanita yang menghilangkan bulu kening di muka. Hal ini kerana. upacara persandingan dilihat sebagai suatu yang bertentang dengan ajaran Islam kerana adat persandingan ini mengandungi suatu upacara yang dikenali sebagai tabarruj. Tabarruj dalam Islam secara mudahnya bermaksud berhias untuk dipamerkan. Isu menjadi semakin konterversi apabila pasangan pengantin terutamanya wanita menjalankan upacara tersebut dalam keadaan mendedahkan aurat.³Setiap yang baru diada-adakan itu adalah bid¶ah dan setiap bid¶ah adalah sesat dan setiap yang sesat berada di dalam neraka. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui kalam Allah yang berbunyi: ³Katakanlah kepada orang-orang beriman perempuan." (Hadis Riwayat Muslim) Seterusnya. Sewaktu upacara ini berlaku. wanita yang mengikir gigi dan menjarangkannya supaya kelihatan cantik yang merubah kejadian Allah. Perkara ini dapat difahami dengan jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdulluah Ibn Masud yang berbunyi: ³Allah melaknat wanita yang mencucuk tangan dan menaruh warna (tattoo) dan yang meminta berbuat demikian.´ (Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hal aurat dalam Islam merupakan suatu isu yang sangat sensitif dan diambil serius. pasangan pengantin akan duduk di atas pelamin dengan riak wajah yang telah dihias cantik oleh Mak Andam untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai.

segala percakapan. Janganlah mereka berjalan sambil menggoyangkan kakinya supaya diketahui orang perhiasannya yang tersembunyi (gelang kaki).mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang biasa lahir daripadanya dan hendaklah mereka tutupkan tudungnya kelehernya. Maka dengan itu. tabarruj dilarang di dalam ajaran Islam kerana perbuatan lebih menyerupai perbuatan sesuatu kaum yang jelas bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan tanda kelahiran syariat Islam. tabarruj merupakan amalan masyarakat Jahiliyyah pada masa dahulu. mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Sunnah boleh didefinisikan . Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. saudaranya. Ayat ini bukanlah bermaksud untuk menyukarkan kehidupan seorang wanita bahkan memelihara dan melindunginya daripada sebarang malapetaka. iktikad malah diam Nabi SAW sekalipun diiktiraf sebagai perkara agama. Selain itu. yang tiada berhajat (syahwat) kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum (ingin) melihat aurat perempuan. Allah telah menzahirkan keseluruhan agama melalui kekasih-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW. perbuatan. anak saudaranya yang perempuan. Bertaubatlah kamu sakalian kepada Allah.´ (Surah An-Nur: :31) Berdasarkan firman Allah ini. orang-orang yang mengikutnya diantara lelaki. hai orang-orang beriman.´ (Surah Al-Ahzab :33) Selain itu. dapatlah difahami bahawa wanita perlu menjaga dan memelihara auratnya daripada sebarang fitnah kerana fitnah yang timbul dari diri seorang wanita membawa kepada implikasi yang kurang menyenangkan dalam suasana kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Islam melarang para penganutnya daripada mengikutinya kerana amalan ini bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini kerana. Hal ini dinamakan sebagai sunnah. anak saudaranya yang lelaki. hamba sahayanya. ³Tetaplah kamu dalam rumahmu dan janganlah kamu berdandan (berhias) seperti dandan perempuan jahiliyah yang dahulu«. perempuan muslimah. Dalilnya dapat dilihat dalam surah Al-Ahzab.

Justeru itu. Peniruan terhadap cara hidup orang kafir sememangnya akan menjemput kemurkaan Allah. Membicarakan isu walimah daripada konteks Islam adalah mudah. ³Sesiapa yang menyerupai satu puak. sama ada perkataan. Barangsiapa memperberat-berat. perbuatan. kerjakanlah (agama itu) menurut mestinya. Oleh itu. gejala ini juga mampu memberikan pelbagai implikasi yang negatif dalam kehidupan masyarakat. pengakuan.sebagai apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. serta beribadatlah (mohonlah pertolongan Allah) pada waktu pagi. Contohnya sifat riak dan takbur mungkin akan berleluasa dalam diri masyarakat. petang dan sebahagian malam)´ . katanya Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya agama (Islam) itu ringan. Hal ini kerana. maka dia akan dikalahkan oleh agama. upacara perkahwinan yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Melayu melibatkan perbelanjaan yang banyak dan besar. perkara ini pada kaca mata mereka tidak salah walaupun ia melibatkan isu pembaziran. Kebanyakan orang Melayu menganggap bahawa upacara walimah perlu dianjurkan secara besar-besaran kerana upacara ini hanya dilangsungkan sekali dalam seumur hidup. Gejala ini dari perspektif Islam sememangnya tidak dianjurkan. Oleh kerana itu. selain mewujudkan gejala pembaziran. sifat akhlak. sama ada sebelum diutuskan atau selepas diutuskan. dapatlah difahami disini bahawa cara hidup Nabi SAW sahajalah yang mengundang keredhaan Allah. Pepatah Melayu yang berbunyi ³biar papa asal bergaya´ sememangnya tidak sesuai dijadikan pendirian dalam kehidupan kita. Isu Islam sebagai agama yang mudah dapat difahami berdasarkan hadis yang berbunyi : "Dari Abu Hurairah r. dan gembiralah (kerana akan beroleh pahala). atau mendekati mestinya. Islam merupakan agama yang mudah dan senang. sifat tubuh. Situasi ini sememangnya mendorong kepada gejala pembaziran dalam masyarakat.a. maka dia di kalangan mereka´ (Hadis Riwayat Abu Daud) Selanjutnya.

Islam menggalakkan penganutnya untuk mengadakan walimah berdasarkan kemampuan. Kita perlu faham bahawa Islam bukanlah agama yang diwahyukan untuk bangsa Arab sahaja bahkan Islam adalah agama yang relevan untuk semua bangsa di dunia ini samaada masyarakat itu ajam atau bukan ajam. agama Islam sememangnya merupakan agama yang bercorak konvensional iaitu yang boleh diterima umum.0 PENYELESAIAN DALAM ISU INI: Walaunpun kelihatannya kebanyakan unsur-unsur yang terkandung dalam upacara adat persandingan masyarakat Melayu bercanggah dengan hukum Islam. Islam begitu mencela perbuatan yang membazir dalam setiap perkara yang dilakukan berdasarkan ayat Al-Quran: "Berikanlah kepada kaum-kerabat haknya masing-masing dan kepada orang miskin dan orang musafir dan jangalah engkau membazir(pemboros) dengan melampau´ (Surah Al-Isra:26) 5. Hal ini kerana. Justeru itu. Hal ini kerana. Maka dari itu. dapatlah difahami bahawa Islam mengiktiraf pakaian. tetapi hal ini bukanlah bermaksud Islam melarang upacara perkahwinan dilansungkan dalam sebarang akad nikah. Walaubagaimanapun. walimah daripada konteks Islam tidaklah memberati para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. Islam bukanlah dilihat sebagai agama yang menghapuskan kebudayaan sesuatu bangsa jika bangsa tersebut memilih Islam sebagai agamanya.(Hadis Riwayat Bukhari) Berdasarkan hadis ini. bahasa dan kesenian sesuatu kaum selagi . Justeru itu. agama Islam adalah sebuah agama yang bersifat syumulliyah dan universal. antara faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang kepada setiap bangsa dan daerah adalah kerana Islam tidak menghapuskan budaya dan adat resam sesuatu bangsa atau negeri selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam.

Nabi SAW sendiri pernah memakai pakaian daripada bangsa yang berlainan daripada bangsa tanah kelahirannya. Hal ini kerana. Masyarakat Melayu sememangnya bebas untuk mengadakan upacara perkahwinan berdasarkan budaya dan adat mereka. Sekiranya kita melihat Rom. Islam tidak memaksa golongan bukan Arab meniru setiap seni dan budaya Arab.ia tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. jubah. Kebanyakannya dibuat daripada kapas. bukanlah seseorang itu hanya layak dikatakan Islam apabila orang itu memakai serban. kebanyakan sunnah ini hanya diklafikasikan sebagai sunah jibilliah atau sunnah adah iaitu perjalanan hidup baginda disebabkan faktor keinsanan dan kearaban baginda. Begitulah juga halnya dalam soal upacara perkahwinan. ³Nabi SAW pernah memakai pakaian daripada jenis kapas. bererti sunnah Rasulullah dalam hal ini adalah seseorang memakai pakaian dan memakan makanan yang mudah didapati dalam negerinya. Islam tidak melarang penganutnya berfesyen berdasarkan fesyen bangsanya. Selain itu. kain sarung dan sebagainya. Namun. Maka perkara berbagai-bagai berdasarkan kepelbagaian negeri´. Mereka (pada zaman tersebut) juga memakai buatan Qibti Mesir yang ditenun daripada kapas. Namun begitu. yang penting disini ialah selagi kebudayaan dan keseniaan itu perlulah tidak bercanggah dengan batas-batas yang telah digariskan oleh Islam. bangsa lain mempunyai kebebasan untuk mengamalkan kebudayaan masing-masing seperti bangsa Cina boleh berpakaian ceongsam dan bangsa India boleh memakai kurta. jubah Rom atau syamiah tiada langsung kaitan dengan agama Kristian kerana ia adalah pakaian bangsa tersebut. Baginda pernah memakai apa yang dibawa dari Yemen dan selainnya. Maka. Oleh yang demikian. maka pakaian. Contohnya dalam isu pakaian. maka kita akan melihat bahawa Rom merupakan sebuah tamadun besar yang dipengaruhi oleh unsur agama Kristian. . jika Nabi SAW itu dilahirkan dalam kalangan orang Melayu. bulu dan selainnya. Hal ini kerana. seni dan kebudayaan orang Melayulah yang akan dipraktikkan oleh Nabi SAW.

hiburan bukanlah fokus utama ataupun suatu kemestian dalam Islam. Walaupun begitu. menabur beras kunyit dan sebagainya sememangnya dipandang serius oleh Islam. Hiburan dalam Islam dilihat sebagai suatu keizinan untuk menenangkan diri dan menghiburkan hati yang gundah-gulana. Dalam hadis yang bertaraf µhasan¶ yang diriwayatkan oleh al-Nasai dan alTirmizi. Rasulullah SAW. dan demikian juga benda-benda yang baik dari rezeki yang dikurniakan-Nya?. dan perbauatan dosa. melihat banyak wanita dan anakanak kembali dari suatu pesta perkahwinan. dapatlah diketahui bahawa Islam tidak melarang bentuk hiburan. (Surah Al-A¶raf : 32-33) Berdasarkan dalil-dalil ini. seraya berkata: ³Hai Tuhan! Kamu ini semua adalah termasuk orangorang yang paling saya cintai´ (Hadis Riwayat Bukhari) ´Dalam riwayat al-Bukhari juga daripada Aisyah bahawa seorang wanita berkahwin dengan lelaki Ansar. Katakanlah: Seungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perkara-perkara keji. (nikmat-nikmat itu pula) khas (hanya untuk mereka) hari kiamat. Demikianlah Kami jelaskan ayatayat keterangan Kami satu per satu bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui. upacara persandingan . dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar. Lalu beliau berdiri lama-lama degan gembira. bidaah dan yang paling bahaya syirik. baginda bersabda: Perbezaan antara yang halal dan yang haram adalah kompang dan suara dalam perkahwinan. Berbeza dengan perzinaan. Maksudnya perkahwinan yang halal dilakukan secara terbuka dan diisytiharkan. maka upacara itu perlu ditolak. sama ada yang nyata atau yang tersembunyi.³Dari Anas bin Malik R. Selain itu. isu yang berkaitan dengan aqidah seperti upacara menepung tawar. Perkara ini kerana. khurafat. dan (diharamkan-Nya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya´.A. Oleh itu. maka baginda bersabda: Wahai Aisyah! Mengapakah tiada bersama kamu hiburan? Orang Ansar sukakan hiburan. dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya). sekiranya dalam upacara itu terdapat sebarang unsur tahyul. dan demikian juga benda-benda yang baik dari rezeki yang dikurniakan-Nya untuk hambahamba-Nya.´ ³Katakanlah (Wahai Muhamamd): ³Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Katakanlah: Semuanya itu adalah (nikmat-nikmat diberi) untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.

maka secara tidak langsung upacara tersebut salah disisi agama. tiada sebarang sebab upacara perkahwinan dilarang dalam Islam. perlu difahami bahawa setiap amalan yang dipraktikkan itu perlu selaras dan selari dengan syariat Islam.dalam masyarakat Melayu perlu dijalankan berlandaskan lunas-lunas Islam agar ia tidak membawa kepada kemurkaan Allah. Namun. namun sekiranya upacara itu dicemari oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam.0 KESIMPULAN: Jelasnya. Islam tidak pernah melarang sama sekali para penganutnya daripada mengamalkan kebudayaan dan kesenian yang terdapat dalam setiap bangsa. Islam secara mudahnya merupakan agama yang diwahyukan untuk semua jenis manusia yang terdapat di atas muka bumi ini. namun pelaksanaannya sahaja yang perlu berdasarkan lunas-lunas yang ditetapkan Islam. Islam bukanlah seperti pendapat yang ditelurkan oleh Niccolo Macmeivili yang mengatakan konsep ³niat menghalalkan cara´. Justeru itu. 6. Begitu jugalah halnya dengan isu perkahwinan dalam masyarakat Melayu. Walaupun niat kita mengadakan upacara persandingan dengan niat yang baik iaitu untuk meraikan pasangan pengantin. ³Niat yang baik tidak akan menghalalkan yang haram´ Maka dengan itu. Ia boleh dilakukan dan diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. . Islam bukanlah sesuatu agama yang memberati para penganutnya dalam melayari arus kehidupan di dunia ini.