³ADAT DAN PANTANG LARANG DALAM PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.

´
2.0 SEJARAH KEMUNCULAN ADAT MELAYU DAN DEFINISI ADAT DAN PANTANG LARANG.

Sebelum menerobos ke dasar pengkajian, adalah lebih wajar dihuraikan terlebih dahulu tentang definisi disebalik istilah ³adat´ dan ³pantang larang´. Menurut H.M. Sidin, istilah ³adat´ bermaksud suatu kebiasaan dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahawa adat merupakan suatu perbuatan ataupun amalan yang telah diterima umum oleh sesuatu komuniti dan juga boleh dikatakan sebagai sesuatu gaya hidup sesuatu masyarakat. Adat itu pula boleh dikategorikan dalam tiga bahagian iaitu adat sebenar adat, adat diperadat dan adat dibuat-buat. Dari tiga jenis bahagian adat tersebut, hanya adat sebenar adat yang merupakan jenis adat yang tulen dan yang telah lama berakar umbi dalam kehidupan masyarakat Melayu sehingga kini. Hal ini dapat difahami dengan lebih jelas jika pengertian adat sebenar adat dikaji. Adat sebenar adat secara mudahnya membawa pengertian bernegara dan berkerajaan sendiri, beradat dan berlembaga sendiri, berundang-undang keadilan dan berkerajaan sendiri, beragama dan berkebudayaan sendiri.

Pantang larang secara ringkasnya bermaksud suatu kepercayaan yang meliputi dari sejak manusia itu dilahirkan sehinggalah manusia itu dewasa dan akhirnya meninggal dunia. Pantang larang ini pula dapat dibahagikan kepada pantang larang perkataan, kedudukan, perjalanan, perbuatan dan kediaman. Isu pantang larang ini sememangnya mencetuskan pelbagai konterversi terutamanya jika dibahaskan berdasarkan perspektif

Insan pertama yang mengatakan hal yang sedemikian ini ialah Pijnappel yang merupakan seorang profesor pengajian Melayu yang pertama di Universiti Leiden. Hal ini kerana. teks Sulalatus Salatin atau yang lebih dikenali dengan istilah Sejarah Melayu pula mengatakan bahawa pendakwah berbangsa Arablah yang mengislamkan pemerintah Melaka. tempat-tempat ini ada disebut dalam buku-buku sejarah kepulauan Melayu.Islam. Perkara ini sememangnya mempunyai kerelevanannya yang tersendiri kerana menurut sumber sejarah. Namun. Walaubagaimanapun. Beliau berpendapat bahawa penyebar Islam di Tanah Melayu adalah terdiri daripada orang Arab bermazhab Syafii dari Gujarat dan Malabar. hampir kebanyakan adat dan pantang larang masyarakat Melayu mempunyai kaitan yang begitu sinonim dengan agama Hindu. setelah kedatangan Islam. terdapat pelbagai pantang larang yang realitinya sungguh bercanggah dengan syariat Islam. kebanyakan orientalis merumuskan bahawa Islam di Tanah Melayu dibawa dari tanah India. proses islamisasi ini berlaku secara aman oleh pedagang Islam yang berkahwin dengan wanita tempatan sepertimana . Pendakwah ini dikenali dengan nama Sayid Abdul Aziz. Terdapat pelbagai teori berkenaan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Namun begitu. kebayakkan masyarakat di Tanah Melayu sebelum kurun ke-15 Masihi menganut kepercayaan Hindu selain animisme. Percanggahan ini berlaku disebabkan kebanyakan pantang larang ini mengandungi unsur-unsur yang menyentuh soal akidah umat Islam sedangkan soal akidah dalam Islam merupakan soal yang dititikberatkan dan diambil serius. Ada yang mengatakan Islam dibawa dari bumi India selain yang mengatakan agama ini dibawa dari Arab dan Parsi. segala amalan masyarakat Melayu ketika itu disesuaikan dengan ajaran Islam. Perkara ini kerana. Kedatangan Islam ini akhirnya membawa kepada proses islamisasi terhadap corak kepercayaan dan budaya masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu. Hal ini kerana. Menurut Tom Pires.

Justeru itu. Lazimnya. Kendatipun. jika upacara persandingan tidak dilakukan. Persoalannya kini. Oleh yang demikian. tidak keterlaluanlah jika dikatakan bahawa persandingan dianggap sebagai syarat sah perkahwinan bagi pasangan pengantin dari kaca mata kebanyakan masyarakat Melayu. maka pelbagai spekulasi yang kurang menyenangkan akan timbul dalam kalangan masyarakat Melayu terhadap pasangan yang berkahwin tersebut.0 ADAT PERSANDINGAN Persandingan dalam masyarakat Melayu dilihat sebagai suatu perkara yang ³wajib´ bagi sesuatu pasangan apabila berkahwin. Adakah proses asimilasi tersebut sah dan benar dari perspektif Islam?. Buktinya. sehingga kini kebanyakan ilmuan Islam mempersoalkan tentang sejauhmanakah amalan masyarakat Melayu ketika itu selari dengan ajaran Islam sedangkan kebanyakan amalan masyarakat Melayu ketika itu masih lagi bercanggah dengan ajaran Islam terutamanya aspek akidah. kajian ini akan mengupas dengan lebih mendalam isu ini dengan mengambil contoh-contoh adat dan pantang larang perkahwinan masyarakat Melayu serta menghuraikannya berdasarkan perspektif Islam.kemasukan dan penyebaran agama Hindu di Tanah Melayu. Persandingan dalam masyarakat Melayu dapat dimengertikan sebagai suatu perlakuan yang menempatkan pasangan suami-isteri yang telah diijab-kabulkan di atas pelamin dengan mengenakan pakaian yang kemas dan cantik. lihat sahaja pelbagai adat dan pantang larang masyarakat Melayu yang masih diamalkan pada masa kini. apakah penafsiran dan pemikiran masyarakat Melayu ketika itu tentang proses menselarikan ajaran Islam dengan adat mereka?. 3. .

menurut sumber sejarah. teori ini masih boleh dipersoalkan kerelevanannya kerana terdapat pelbagai kelemahan yang tertentu dalam teori ini. mengadakan kenduri walimah secara besar-besaran.berhias wajah dengan dikipas oleh dua orang pengipas yang turut dikenali sebagai pengampit. Antara upacara tersebut ialah upacara menabur beras kunyit. 4. berandam. Maka secara tidak langsung upacara ini mempunyai kaitan yang agak sinonim dengan pengaruh Hindu. Teori ini berdasarkan hujah yang mengatakan bahawa penggunaan istilah ³Raja Sehari´ itu bagi pasangan pengantin adalah diadaptasikan daripada adat-istiadat dalam kalangan raja-raja Melayu.0 ADAT PERSANDINGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Terdapat beberapa upacara tertentu yang menimbulkan sedikit konterversi dalam adat persandingan ini. Teori yang kedua ini dilihat lebih rasional. menjadikan wang atau hadiah sebagai suatu kemestian. Hal ini kerana. Teori pertama mengatakan bahawa persandingan adalah adat resam Melayu yang tulen ataupun dikenali dengan istilah adat sebenar adat. Ternyata terdapat banyak persamaan. berhias untuk dipamerkan (tabarruj). Tujuan diadakan adat persandingan adalah untuk diperlihatkan pasangan pengantin tersebut kepada masyarakat setempat dan untuk dijadikan nostalgia manis dalam kehidupan pasangan pengantin tersebut selain bertujuan meneruskan tradisi nenek moyang secara turun-temurun. Hujah ini lebih kuat jika dibandingkan antara upacara persandingan masyarakat Melayu dengan masyarakat India yang beragama Hindu. mas kahwin dan hantaran . kebanyakan masyarakat Tanah Melayu sebelum kurun ke-15 menganut dua kepercayaan iaitu samada animisme ataupun hindubudha. terdapat dua teori yang mengemukakan tentang asal-usul kewujudan adat persandingan ini. Walaubagaimanapun. Manakala dari sudut sejarah pula. Teori kedua pula mengatakan bahawa persandingan merupakan adat yang berasal dan dibawa dari India. membaca jampi mentera.

Tahyul pula berdasarkan Kamus Dewan Edisi Ketiga bermaksud suatu ajaran (huraian dan pendapat) yang bukan-bukan atau karut dan dongeng. Selain itu. khurafat bermaksud cerita karut (karut-marut). Hal ini kerana. kebanyakan masyarakat Melayu mempercayai bahawa bakal pasangan pengantin perlu melalui proses upacara ini untuk mengelakkan diri mereka daripada sebarang gangguan anasir jahat dan seterusnya memastikan adegan perkahwinan mereka berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Istilah khurafat menurut Kamus Bahasa Arab Al-Mujam Al. Persamaannya dapat dilihat dari segi bentuk kepercayaan iaitu kepercayaan yang langusng tidak dapat diterima dek logik akal. Upacara-upacara yang sedemikian rupalah yang menyebabkan adat persandingan masyarakat Melayu ini dikaitkan dengan isu khurafat dan tahyul. kepercayaan yang kononnya dipraktikkan atas nama agama. kedua-dua kepercayaan ini memberikan implikasi yang besar kepada aqidah umat Islam. hal ini langsung tiada kaitan malah ia hanya ditokok tambah. Isu khurafat dan tahyul sememangnya merupakan suatu isu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Walaubagaimanapun. maka dapatlah difahami bahawa kepercayaan atau amalan khurafat dan tahyul mempunyai persamaan yang agak rapat. beras kunyit bukanlah bahan asal yang digunakan bahkan ia hanyalah simbolik bagi mengantikan penggunaan emas yang dipercayai merupakan bahan asal dalam upacara tersebut. Hal ini kerana. Manakala menurut Kamus Al-Marbawi pula. Pelaksanaan upacara ini adalah bertujuan menghalau roh jahat dan juga untuk menguatkan semangat pasangan pengantin. Berpandukan kepada kedua-dua definisi di atas.Wasit boleh didefinisikan sebagai ceritacerita yang mempesonakan dan dicampuradukkan dengan perkara-perkara dusta. dan lain-lain lagi. Penggantian beras kunyit tersebut mungkin disebabkan kos yang mahal sekiranya penggunaan emas . namun dari sudut hakikat Islam.yang mahal. Upacara menabur beras kunyit merupakan salah satu adat yang dilihat sebagai bercanggah berdasarkan perpsektif Islam.

Ternyata. Istilah syirik bermaksud mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada sifat Uluhiyyah-Nya (berhak disembah. dicintai.dipraktikkan. Selain beras kunyit. Justeru itu. beras basuh juga turut diaplikasikan dengan tujuan memohon restu antara mempelai dan pengantin dan juga supaya pasangan pegantin tersebut memperoleh rezeki yang berterusan sehingga ke anak cucu-cicit mereka. Hal ini dengan jelasnya telah memaparkan bahawa upacara yang sedemikian rupa mampu mengheret para pengamalnya ke lembah kesyirikkan. dalam pada itu mereka tidak sunyi dari berbuat syirik´ (Surah Yusuf : 106) Berdasarkan pernyataan diatas dapat difahami bahawa upacara menabur beras kunyit dilihat mempunyai kaitan yang agak sinonim dengan perbuatan syirik. hanya Allah sahajalah tempat yang layak untuk meminta pertolongan berdasarkan ayat Al-Quran: . sesiapa yang menganggap mana-mana satu dari sifat-sifat yang tersebut itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah walaupun dia pada masa itu masih mengaku beriman dengan Allah. Hal ini dapat difahami dengan lebih jelas berdasarkan firman Allah: ³ Meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah. pegamalan upacara ini seolah-olahnya telah menempatkan kuasa yang ajaib dan hebat kepada sifat beras tersebut sedangkan jika dilihat dari pandangan Islam. Hal ini kerana. dipatuhi perintahnya dan didoakan kepadanya) ataupun pada sifat Rububiyyah (menjadikan. mentadbir. menguruskan alam). upacara ini memperlihatkan bahawa masyarakat Melayu seolah-olahnya telah meletakkan keyakinan mereka terhadap beras yang kononnya dapat merealisasikan impian mereka meskipun beras tersebut merupakan makhluk yang sama seperti mereka iaitu langsung tiada mempunyai kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada sesiapun.

jin hitam salah habah. dadal bertih. saya akan menghuraikan pula tentang upacara membaca jampi dan mantera dalam adegan perkahwinan masyarakat Melayu. nasi kunyit. dadal bertih dan telur goreng. kemudian diperasap dengan bara tempurung dan kemenyan. . Perkara ini dikuatkan lagi berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi: ³Tiada penyakit menular. tida bulan Safar dan tidak hantu gergasi´. sirih pinang dan air sejuk´. minta mu jaga bumi. tidak ada burung. lambang bumi di sini. jin hitam sirat permainan. Upacara membaca jampi dan mantera berdasarkan kaca mata masyarakat Melayu adalah bertujuan untuk memelihara majlis perkahwinan tersebut daripada sebarang bentuk pengacauan yang jahat terutamanya daripada makhluk halus seperti jin. jembalang. Beberapa persiapan yang khusus perlu dilakukan dalam melaksanakan upacara ini. Hal ini kerana. yang tua jin hitam di bumi. sambil menjampi dengan kata-kata : Hai jin tanah jembalang tanah. Amalan ini dengan terangnya mempunyai kaitan yang akrab dengan amalan khurafat dan tahyul. dan hantu sama ada yang dihantar oleh manusia ataupun gangguan yang didedasikan sendiri oleh mahkluk-makhluk tersebut. Setelah siap diletakkan dalam sebuah dulang yang dikatakan sehidangan. Hal inilah yang mendorong kepada pelaksanaan upacara ini. jin hitam pemacak rabun.³Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan´ (Surah Al-Fatihah:5) Selanjutnya. Amalan khurafat dan tahyul sememangnya bercanggah dalam agama Islam. Perkara ini biasanya dilakukan dalam bulan Safar. afrit. Jagalah anak-pinakmu kurang satu empat puluh. tidak ada burung hantu. kebanyakan masyarakat Melayu dahulu-kala mempercayai bahawa bala dan malapetaka banyak berlaku dalam bulan tersebut. Menurut Puan Fatimah bin Mahat yang merupakan seorang Mak Andam berpengalaman mengatakan bahawa : ³ Persiapan yang perlu dilakukan ialah nasi kunyit (nasi pulut kuning). Terimalah khidmat ini.

Upacara ini menghendaki pasangan pengantin melalui beberapa proses kecantikan. Segala proses yang terdapat dalam upacara berandam sememangnya boleh dipersoalkan jika menilainya berdasarkan kaca mata Islam. muka. bercukur yang melibatan percukuran bulu pada bahagian anak rambut. tidak mengikut contoh-contohnya yang terdahulu dan tidak mengikut prinsip-prinsipnya yang diyakini. Oleh yang demikian. Misalnya seperti menepung tawar dengan tujuan memelihara pasangan pengantin daripada gangguan mahkluk halus. Bid¶ah dalam mazhab bermaksud mendatangkan satu pendapat di mana orang yang mengatakan pendapat itu atau mengamalkannya tidak mengikut pedoman yang dibawa oleh pembawa syariat (Nabi SAW). amalan berandam juga merupakan suatu amalan yang mencetuskan konterversi jika dilihat berdasarkan perspektif Islam. Berdasarkan pengertian inilah diriwayatkan hadis: . Perkara ini tidak lebih daripada suatu perbuatan yang mengadangadakan suatu yang baru atau lebih dikenali dengan perkataan Bid¶ah. bermandi bunga dan limau dengan harapan untuk membuang sial dan berinai yang mmepunyai tiga kategori iaitu berinai curi. segala proses ini sudah terang lagi bersuluh tiada langsung dianjurkan dalam syariat Islam. melangir iaitu menyapukan bedak sejuk yang dibasuh dengan air ke bahagian badan yang dicukur. Proses ini melibatkan seorang yang pakar dalam soal persandingan masyarakat Melayu yang lebih dikenali dengan istilah ³Mak Andam´. berinai kecil dan berinai besar. dapat dilihat bahawa peranan Mak Andam sangat penting dalam upacara berandam.(Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim) Seterusnya. Mak Andam berperanan untuk menghias sama ada dari sudut fizikal mahupun rohani pasangan pengantin. Terdapat juga sestengah Mak Andam yang mampu merawat pasangan pengantin yang mengalami sesuatu perkara yang buruk seperti pengsan ataupun terkena buatan orang semasa majlis perkahwinan. leher dan tangan dengan tujuan untuk menaikkan seri muka. Hal ini kerana.

Perkara ini dapat difahami dengan jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdulluah Ibn Masud yang berbunyi: ³Allah melaknat wanita yang mencucuk tangan dan menaruh warna (tattoo) dan yang meminta berbuat demikian. Aurat yang lazimnya didedahkan oleh wanita ialah aurat di bahagian rambut selain memakai kostum persandingan yang memperlihatkan susuk tubuhnya. Tabarruj dalam Islam secara mudahnya bermaksud berhias untuk dipamerkan. Sewaktu upacara ini berlaku. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui kalam Allah yang berbunyi: ³Katakanlah kepada orang-orang beriman perempuan. Hal aurat dalam Islam merupakan suatu isu yang sangat sensitif dan diambil serius. ciptaan Allah secara semulajadinya telah sempurna. Islam mencegah penganutnya daripada membuat sebarang ubah-suai pada wajah yang telah dikurniakan oleh Allah. wanita-wanita yang menghilangkan bulu kening di muka. supaya mereka merendahkan pemandangannya dan menjaga kehormatannya dan jangalah . upacara persandingan dilihat sebagai suatu yang bertentang dengan ajaran Islam kerana adat persandingan ini mengandungi suatu upacara yang dikenali sebagai tabarruj.´ (Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi.) Selanjutnya. wanita yang mengikir gigi dan menjarangkannya supaya kelihatan cantik yang merubah kejadian Allah. Perkara ini secara terang dan ketara dapat disaksikan semasa aksi persandingan dilangsungkan.³Setiap yang baru diada-adakan itu adalah bid¶ah dan setiap bid¶ah adalah sesat dan setiap yang sesat berada di dalam neraka. pasangan pengantin akan duduk di atas pelamin dengan riak wajah yang telah dihias cantik oleh Mak Andam untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai." (Hadis Riwayat Muslim) Seterusnya. Hal ini kerana. Isu menjadi semakin konterversi apabila pasangan pengantin terutamanya wanita menjalankan upacara tersebut dalam keadaan mendedahkan aurat.

dapatlah difahami bahawa wanita perlu menjaga dan memelihara auratnya daripada sebarang fitnah kerana fitnah yang timbul dari diri seorang wanita membawa kepada implikasi yang kurang menyenangkan dalam suasana kehidupan bermasyarakat. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan tanda kelahiran syariat Islam. Selain itu. perbuatan. perempuan muslimah. Janganlah mereka berjalan sambil menggoyangkan kakinya supaya diketahui orang perhiasannya yang tersembunyi (gelang kaki). anak saudaranya yang lelaki. orang-orang yang mengikutnya diantara lelaki. Ayat ini bukanlah bermaksud untuk menyukarkan kehidupan seorang wanita bahkan memelihara dan melindunginya daripada sebarang malapetaka. Hal ini dinamakan sebagai sunnah. yang tiada berhajat (syahwat) kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum (ingin) melihat aurat perempuan.´ (Surah Al-Ahzab :33) Selain itu. Dalilnya dapat dilihat dalam surah Al-Ahzab. hamba sahayanya. tabarruj dilarang di dalam ajaran Islam kerana perbuatan lebih menyerupai perbuatan sesuatu kaum yang jelas bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah telah menzahirkan keseluruhan agama melalui kekasih-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW.mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali apa yang biasa lahir daripadanya dan hendaklah mereka tutupkan tudungnya kelehernya. segala percakapan. mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. iktikad malah diam Nabi SAW sekalipun diiktiraf sebagai perkara agama. tabarruj merupakan amalan masyarakat Jahiliyyah pada masa dahulu. anak saudaranya yang perempuan. Bertaubatlah kamu sakalian kepada Allah.´ (Surah An-Nur: :31) Berdasarkan firman Allah ini. Sunnah boleh didefinisikan . hai orang-orang beriman. Maka dengan itu. Hal inilah yang menyebabkan Islam melarang para penganutnya daripada mengikutinya kerana amalan ini bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini kerana. ³Tetaplah kamu dalam rumahmu dan janganlah kamu berdandan (berhias) seperti dandan perempuan jahiliyah yang dahulu«. saudaranya.

upacara perkahwinan yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Melayu melibatkan perbelanjaan yang banyak dan besar. sama ada sebelum diutuskan atau selepas diutuskan. Membicarakan isu walimah daripada konteks Islam adalah mudah. Gejala ini dari perspektif Islam sememangnya tidak dianjurkan. Oleh itu. Oleh kerana itu. Barangsiapa memperberat-berat. maka dia di kalangan mereka´ (Hadis Riwayat Abu Daud) Selanjutnya. Islam merupakan agama yang mudah dan senang.a.sebagai apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. dan gembiralah (kerana akan beroleh pahala). selain mewujudkan gejala pembaziran. Contohnya sifat riak dan takbur mungkin akan berleluasa dalam diri masyarakat. sama ada perkataan. Pepatah Melayu yang berbunyi ³biar papa asal bergaya´ sememangnya tidak sesuai dijadikan pendirian dalam kehidupan kita. perkara ini pada kaca mata mereka tidak salah walaupun ia melibatkan isu pembaziran. ³Sesiapa yang menyerupai satu puak. sifat tubuh. atau mendekati mestinya. gejala ini juga mampu memberikan pelbagai implikasi yang negatif dalam kehidupan masyarakat. kerjakanlah (agama itu) menurut mestinya. perbuatan. Peniruan terhadap cara hidup orang kafir sememangnya akan menjemput kemurkaan Allah. pengakuan. Situasi ini sememangnya mendorong kepada gejala pembaziran dalam masyarakat. Kebanyakan orang Melayu menganggap bahawa upacara walimah perlu dianjurkan secara besar-besaran kerana upacara ini hanya dilangsungkan sekali dalam seumur hidup. maka dia akan dikalahkan oleh agama. Hal ini kerana. serta beribadatlah (mohonlah pertolongan Allah) pada waktu pagi. sifat akhlak. Justeru itu. katanya Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya agama (Islam) itu ringan. dapatlah difahami disini bahawa cara hidup Nabi SAW sahajalah yang mengundang keredhaan Allah. Isu Islam sebagai agama yang mudah dapat difahami berdasarkan hadis yang berbunyi : "Dari Abu Hurairah r. petang dan sebahagian malam)´ .

Justeru itu.(Hadis Riwayat Bukhari) Berdasarkan hadis ini. Islam bukanlah dilihat sebagai agama yang menghapuskan kebudayaan sesuatu bangsa jika bangsa tersebut memilih Islam sebagai agamanya. walimah daripada konteks Islam tidaklah memberati para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. antara faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang kepada setiap bangsa dan daerah adalah kerana Islam tidak menghapuskan budaya dan adat resam sesuatu bangsa atau negeri selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Islam begitu mencela perbuatan yang membazir dalam setiap perkara yang dilakukan berdasarkan ayat Al-Quran: "Berikanlah kepada kaum-kerabat haknya masing-masing dan kepada orang miskin dan orang musafir dan jangalah engkau membazir(pemboros) dengan melampau´ (Surah Al-Isra:26) 5. Walaubagaimanapun.0 PENYELESAIAN DALAM ISU INI: Walaunpun kelihatannya kebanyakan unsur-unsur yang terkandung dalam upacara adat persandingan masyarakat Melayu bercanggah dengan hukum Islam. bahasa dan kesenian sesuatu kaum selagi . tetapi hal ini bukanlah bermaksud Islam melarang upacara perkahwinan dilansungkan dalam sebarang akad nikah. Kita perlu faham bahawa Islam bukanlah agama yang diwahyukan untuk bangsa Arab sahaja bahkan Islam adalah agama yang relevan untuk semua bangsa di dunia ini samaada masyarakat itu ajam atau bukan ajam. agama Islam adalah sebuah agama yang bersifat syumulliyah dan universal. Justeru itu. agama Islam sememangnya merupakan agama yang bercorak konvensional iaitu yang boleh diterima umum. Islam menggalakkan penganutnya untuk mengadakan walimah berdasarkan kemampuan. dapatlah difahami bahawa Islam mengiktiraf pakaian. Maka dari itu. Hal ini kerana. Hal ini kerana.

Hal ini kerana. ³Nabi SAW pernah memakai pakaian daripada jenis kapas. seni dan kebudayaan orang Melayulah yang akan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Baginda pernah memakai apa yang dibawa dari Yemen dan selainnya. kebanyakan sunnah ini hanya diklafikasikan sebagai sunah jibilliah atau sunnah adah iaitu perjalanan hidup baginda disebabkan faktor keinsanan dan kearaban baginda. jubah Rom atau syamiah tiada langsung kaitan dengan agama Kristian kerana ia adalah pakaian bangsa tersebut. Nabi SAW sendiri pernah memakai pakaian daripada bangsa yang berlainan daripada bangsa tanah kelahirannya. . Namun begitu. maka pakaian. Masyarakat Melayu sememangnya bebas untuk mengadakan upacara perkahwinan berdasarkan budaya dan adat mereka. Begitulah juga halnya dalam soal upacara perkahwinan. Namun. Oleh yang demikian. bangsa lain mempunyai kebebasan untuk mengamalkan kebudayaan masing-masing seperti bangsa Cina boleh berpakaian ceongsam dan bangsa India boleh memakai kurta. Mereka (pada zaman tersebut) juga memakai buatan Qibti Mesir yang ditenun daripada kapas. Sekiranya kita melihat Rom. bukanlah seseorang itu hanya layak dikatakan Islam apabila orang itu memakai serban. yang penting disini ialah selagi kebudayaan dan keseniaan itu perlulah tidak bercanggah dengan batas-batas yang telah digariskan oleh Islam. Hal ini kerana. jika Nabi SAW itu dilahirkan dalam kalangan orang Melayu. Islam tidak memaksa golongan bukan Arab meniru setiap seni dan budaya Arab. bulu dan selainnya. Kebanyakannya dibuat daripada kapas. jubah. kain sarung dan sebagainya. Maka perkara berbagai-bagai berdasarkan kepelbagaian negeri´. Selain itu. Contohnya dalam isu pakaian. maka kita akan melihat bahawa Rom merupakan sebuah tamadun besar yang dipengaruhi oleh unsur agama Kristian. bererti sunnah Rasulullah dalam hal ini adalah seseorang memakai pakaian dan memakan makanan yang mudah didapati dalam negerinya. Islam tidak melarang penganutnya berfesyen berdasarkan fesyen bangsanya.ia tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka.

sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. (Surah Al-A¶raf : 32-33) Berdasarkan dalil-dalil ini. bidaah dan yang paling bahaya syirik. Rasulullah SAW. Katakanlah: Semuanya itu adalah (nikmat-nikmat diberi) untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. (nikmat-nikmat itu pula) khas (hanya untuk mereka) hari kiamat. sekiranya dalam upacara itu terdapat sebarang unsur tahyul. Katakanlah: Seungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perkara-perkara keji. hiburan bukanlah fokus utama ataupun suatu kemestian dalam Islam. Hiburan dalam Islam dilihat sebagai suatu keizinan untuk menenangkan diri dan menghiburkan hati yang gundah-gulana. dapatlah diketahui bahawa Islam tidak melarang bentuk hiburan. khurafat. upacara persandingan . Oleh itu. seraya berkata: ³Hai Tuhan! Kamu ini semua adalah termasuk orangorang yang paling saya cintai´ (Hadis Riwayat Bukhari) ´Dalam riwayat al-Bukhari juga daripada Aisyah bahawa seorang wanita berkahwin dengan lelaki Ansar. Walaupun begitu.´ ³Katakanlah (Wahai Muhamamd): ³Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya. baginda bersabda: Perbezaan antara yang halal dan yang haram adalah kompang dan suara dalam perkahwinan. Selain itu. Berbeza dengan perzinaan. Demikianlah Kami jelaskan ayatayat keterangan Kami satu per satu bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui. dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya). Lalu beliau berdiri lama-lama degan gembira. melihat banyak wanita dan anakanak kembali dari suatu pesta perkahwinan. maka baginda bersabda: Wahai Aisyah! Mengapakah tiada bersama kamu hiburan? Orang Ansar sukakan hiburan. dan perbauatan dosa. dan demikian juga benda-benda yang baik dari rezeki yang dikurniakan-Nya untuk hambahamba-Nya. Maksudnya perkahwinan yang halal dilakukan secara terbuka dan diisytiharkan. menabur beras kunyit dan sebagainya sememangnya dipandang serius oleh Islam. isu yang berkaitan dengan aqidah seperti upacara menepung tawar.³Dari Anas bin Malik R. Dalam hadis yang bertaraf µhasan¶ yang diriwayatkan oleh al-Nasai dan alTirmizi.A. dan (diharamkan-Nya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya´. dan demikian juga benda-benda yang baik dari rezeki yang dikurniakan-Nya?. Perkara ini kerana. dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar. maka upacara itu perlu ditolak.

perlu difahami bahawa setiap amalan yang dipraktikkan itu perlu selaras dan selari dengan syariat Islam. namun sekiranya upacara itu dicemari oleh unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Islam secara mudahnya merupakan agama yang diwahyukan untuk semua jenis manusia yang terdapat di atas muka bumi ini. maka secara tidak langsung upacara tersebut salah disisi agama. ³Niat yang baik tidak akan menghalalkan yang haram´ Maka dengan itu. Justeru itu. Ia boleh dilakukan dan diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. 6. .0 KESIMPULAN: Jelasnya. Namun. Islam bukanlah seperti pendapat yang ditelurkan oleh Niccolo Macmeivili yang mengatakan konsep ³niat menghalalkan cara´. namun pelaksanaannya sahaja yang perlu berdasarkan lunas-lunas yang ditetapkan Islam. Walaupun niat kita mengadakan upacara persandingan dengan niat yang baik iaitu untuk meraikan pasangan pengantin. tiada sebarang sebab upacara perkahwinan dilarang dalam Islam. Islam tidak pernah melarang sama sekali para penganutnya daripada mengamalkan kebudayaan dan kesenian yang terdapat dalam setiap bangsa. Begitu jugalah halnya dengan isu perkahwinan dalam masyarakat Melayu. Islam bukanlah sesuatu agama yang memberati para penganutnya dalam melayari arus kehidupan di dunia ini.dalam masyarakat Melayu perlu dijalankan berlandaskan lunas-lunas Islam agar ia tidak membawa kepada kemurkaan Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful