Ekonomi Malaysia Sebelum Kemerdekaan dan Selepas Kemerdekaan

1. Pengenalan 2. Ekonomi sebelum kemerdekaan 3. Ekonomi selepas kemerdekaan i) Dasar pecah dan perintah (divide and rule policy) - Latar belakang dasar pecah dan perintah (the introduction of divide and rule) - Dasar Pecah dan Perintah (divide and rule policy) - Kesan Pecah dan Perintah (the implication of divide and rule policy) ii) Dasar Ekonomi Baru (DEB) - Pengenalan DEB - Kepentingan DEB - Kesan DEB kepada masyarakat dan pembangunan negara iii) Model Ekonomi Baru (MEB) 4. Ekonomi semasa 5. Kesimpulan dan penutup

Latar belakang dasar pecah dan perintah (the introduction of divide and rule)

y

y y y y

Perlaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu Orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar (kampung) dan bekerja sebagai nelayan dan petani, Orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong bijih timah, Manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang -ladang dan bekerja sebagai buruh. secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969.

iii. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian.Dasar Pecah dan Perintah y Jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah (devide and rule) oleh penjajah Inggeris. Kesan Dasar Pecah dan Perintah y y y Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini: i. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang -ladang British. Oleh itu. ii. Ekoran peristiwa rusuhan kaum ini telah memaksa kerajaan merangka satu dasar yang bersepadu. Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kampung -kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. Kepincangan yang wujud hasil pelaksanaan dasar Pecah dan Perintah adalah punca berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan. dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dilaksanakan yang bertujuan membetulkan ketidakseimbangan so sio-ekonomi antara kaum di negara ini. .

didapati bangsa Melayu masih tertinggal jauh dari segi penguasaan ekonomi dan pendidikan di Tanah Melayu memandangkan majoriti orang Melayu tinggal di luar bandar. manakala orang India kebanyakannya tinggal d i kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Pengelasan kaum merujuk pekerjaan dan sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara penduduk di Tanah Melayu yang terdiri daripada 3 rumpun utama iaitu bangsa Melayu.Latar belakang Dasar pecah dan perintah Perlaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu. Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan perlombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong bijih timah. secara tidak langsung telah mewujudkan perasaan curiga mencurigai antara satu sama lain yang merupakan bom jangka yang menjadi teras peristiwa 13 Mei 1969. Cina dan India. Melalui dasar ini orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar (kampung) dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia. Lantas timbul kesedaran di kalangan orang Melayu yang dapat . Manakala orang Cina pula lebih terkehadapan dengan menguasai bidang perniagaan dan bidang ekonomi lain memandangkan mereka tinggal di kawasan bandar dan menguasai kawasan perlombongan.

Pengisytiharan ini telah menyebabkan sistem kerajaan berparlimen digantung. . Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat. Majlis Perundingan Negara yang bertanggungjawab untuk membincang dan meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan menyelesaikan masalah masyarakat berbilang kaum. Apabila Jepun menyerah kalah dan sebelum ketibaan Inggeris. Turut memburukkan keadaan adalah kerana. Bagi masyarakat Cina dan India pula. kebanyakan orang Cina menganggotai Parti Komunis Malaya manakala Orang Melayu kebanyakan menganggotai pasukan keselamatan ketika zaman darurat pada 1948±1960. Atas perakuan Perdana Menteri. Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan MAGERAN. Adalah didapati masyarakat Malaysia masih terbahagi atas dasar keturunan. Semenjak pendudukan Jepun pada perang Dunia Kedua. Kejadian-kejadian tersebut akhirnya menyebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Penyingkiran Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 akibat konsep "Malaysia untuk orang Malaysia" yang yang secara tidak langsung turut mempertikai kedudukan dan hak istimewa orang Melayu telah diapi -apikan oleh Lee Kuan Yew menyemarakkan perasaan anti-Cina dan anti-Melayu. mereka bimbang tentang syarat syarat hak kerakyatan walaupun sebahagian daripada mereka telah bersedia untuk menumpahkan kesetiaan kepada Tanah Melayu. Timbalan Perdana Menteri pengarah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) pada waktu itu sebagai yang bertanggungjawab menjalankan kuasa pemerintahan bagi Persekutuan berdasarkan kuasa yang diwakilkan oleh Yang di-Pertuan Agong. DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika itu dan atas nasihat Perdana Menteri dengan serta-merta telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Yang di -Pertuan Agong telah melantik Tun Razak bin Dato Hussein. Majlis ini mendapati satu masalah yang paling ketara yang dikenal pasti ialah struktur masyarakat majmuk di Malaysia. agama dan pekerjaan. pihak Jepun mengamalkan dasar yang anti-Cina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu. Peristiwa 13 Mei 1969 berlaku sebaik sahaja keputusan pilihan raya umum 1969 diketahui. berkuat kuasa 16 Mei 1969. orang Cina yang kebanyakannya merupakan anggota Bintang Tiga ( Parti Komunis Malaya) telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Ia telah mengorbankan banyak nyawa dan harta -benda adalah manifestasi hubungan antara kaum di Tanah Melayu yang sememangnya retak menanti belah.merasakan bahawa mereka telah tertinggal dan tertindas di bumi sendiri akibat kemiskinan.

. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini: 1. Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. daerah dan kawasan telah ditubuhkan di bawah peruntukan Peraturan -Peraturan Perlu (Majlis-Majlis Muhibah) 1969 yang telah diwartakan pada 18 Julai 1969. Dasar Pecah dan Perintah Jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah (devide and rule) oleh penjajah Inggeris. negeri. 2.Perpaduan yang hendak dicapai bukan sahaja me libatkan penyatuan kaum sahaja tetapi adalah didapati penyatuan ekonomi dan sosial juga perlu dilakukan. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian. Inggeris perlu mengekalkan penduduk peribumi di kampung -kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekal an makanan penduduk Tanah Melayu tidak terjejas. Sehubungan dengan itu Majlis Perundingan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai lima prinsip utama iaitu:      Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan Dasar Ekonomi Baru juga dibentuk menerusi Majlis Perundingan Negara sebagai jentera penggerak untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Majlis Perundingan Negara juga telah mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan Jabatan Perpaduan Negara untuk melaksana kan aktiviti berbentuk muhibbah Majlis Muhibah dan Pejabat Muhibah di peringkat pusat. Peranan Dasar Ekonomi Baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional 1.

Oleh kerana petempatan dan kawasan tumpuan mereka dalah berbeza. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang -ladang British.2. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. kemudahan infrastruktur dan lain -lain. latihan. Bagaimanapun. kerajaan terpaksa melaksanakan langkah lain yang sewajarnya bagi menjamin pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan dan pada masa sama cuba mewujudkan keseimbangan antara kaum. dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dilaksanakan yang bertujuan membetulkan ketidakseimbangan sosio -ekonomi antara kaum di negara ini. Kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjala nkan aktiviti perniagaan dan perlombongan. maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama ini. Justeru. Kepincangan yang wujud hasil pelaksanaan dasar Pecah dan Perintah adalah punca berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Oleh itu. 2. Kesan Dasar Pecah dan Perintah 1. 3. Ekoran peristiwa rusuhan kaum ini telah memaksa kerajaan merangka satu dasar yang bersepadu. dasar ini tidak berjaya mencapai keseluruhan matlamatnya. 3. kesihatan. Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran. . Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan (bandar dan luar bandar). Melalui dasar ini British telah melahirkan perasaan prasangka dan memperkukuh keperibadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum.