SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR

( Senaraikan aktiviti / projek )

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

(Berdasarkan petunjuk (diisi pada akhir tahun prestasi) mana yang berkaitan)

1

Membuat kerja surat menyurat dan sistem fail.

Kuantiti 1. Surat yang didraf disemak dengan teliti agar tiada kesilapan sebelum ditaip. Sasaran kesilapan sifar. 2. Semua fail sekolah disimpan dalam almari berkunci dalam keadaan teratur. 3. Merekod surat " Masuk" dan " Keluar ". 4. Memproses/mengedar surat-surat yang diterima setelah diminitkan oleh Guru Besar kepada guru/ pegawai yang berkenaan. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Mengikut prosedur yang betul.

334 buah fail sekolah. Jan. - Disember 2009

334 buah fail sekolah.

Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

20%

2

Menaip pelbagai dokumen

Kuantiti 1. Mempastikan agar tiada kesilapan semasa menaip. 2. Mempastikan surat yang dituju kepada penerima melalui saluran yang betul. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Kemas dan tepat Kualiti 1. Semua bahan/barang yang diterima/dipesan direkod serta merta dengan menggunakan borang khas (Kew.PA 2, Kew. PA 3 dan inventori) mengikut spesifikasi barang/bahan tersebut. 2. Mempastikan stor keperluan pejabat dan stor peralatan dalam keadaan selamat dari penceroboh. 3. Menyimpan buku stok inventori peralatan di tempat selamat. 4. Membelanjakan peruntukan kewangan yang diterima dari jabatan dengan berkhemah. 5. Mengurus terimaan wang untuk akaun SUWA,

Kesilapan sifar Jan. - Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

Masih ada kesilapan dikesan.

18%

1. 12 jenis dokumen kewangan 2. 19 fail pengurusan kewangan sekolah 3. 10 buah fail untuk rekod harta sekolah 4. 3 unit buku cek sekolah (asrama,

3

Mengendalikan hal-hal stok, harta benda dan pengurusan kewangan.

30 % 25% Staf baru melapor 4 Mengendalikan hal-hal perjawatan dan perkhidmatan. Menyediakan dokumen untuk LNPT tahunan. penyata perubahan gaji dan sebagainya.Disember 2009 Dihantar lebih awal seminggu dari tarikh dikehendaki. 5 Mengendalikan statistik murid. Merujuk kepada pegawai data sekolah agar semua data murid. Menyediakan dokumen untuk pengisytiharan harta semua pegawai di sekolah. Merekod cuti kakitangan sekolah. 5. .Kerajaan dan Asrama dan direkod dalam buku tunai bagi akaun tersebut. Segala data/pulangan/maklumat yang perlu dihantar ke jabatan dihantar sebelum tarikh akhir seperti yang dikehendaki surat/pekeliling. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. .Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . guru dan sekolah tidak bercanggah dari Suwa & Kerajaan) Jan.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . Kualiti 1. 4. Kualiti 1. Dokumen diproses dengan segera dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan dan tindakan selanjutnya. . Kuantiti 1. Mengurus segala perolehan/pembelian pihak sekolah dengan pembekal/kontraktor. 7. Masa 1. guru dan sekolah. Mempastikan semua dokumen kewangan sekolah disimpan di tempat selamat. Mempastikan segala data/pulangan/maklumat yang diperlukan oleh jabatan adalah data yang tepat dan terkini. Kualiti 1. Mengurus segala urusan pembayaran bagi perolehan/ pembelian dengan pembekal/kontraktor. Merekod dan mengedar penyata gaji bulanan. penyata pendapatan tahunan. 2. Mengikut prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan. Masa 1. 3. . 2. 6. Memproses dokumen untuk urusan perlantikan. pengesahan dan pemberian taraf berpencen semua semua pegawai di sekolah. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian.15% 15% Jan. 8. 6. Memproses borang cukai pendapatan untuk majikan. 29 orang staf 29 orang staf Jan. 3.

Dikemukan kepada Ketua Jabatan setiap hujung bulan. Pusat Sumber & Persiapan Sekolah. Agihan masa yang diperuntukkan . Data tepat dan terkini. PIPP. Kuantiti a.10% 10% 6 a. AJK NILAM. Prasekolah. Masa 1. Ahli Agihan masa yang diperuntukkan . Audit dalaman b. Ahli c. Bendahari f. Ahli e.semasa ke semasa. Sepanjang tahun penilaian. e. AJK Buku Program d. Dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun. RMT Masa 1. f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 2. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian mengikut keperluan semasa. Kualiti 1. AJK Sukan Tahunan Sekolah d. Kualiti 1.10% 10% ………………………………………… ( Tandatangan PYD ) Nama : Achin Ak Chut Tarikh : 07. PIBG SK Tebedu b. Pegawai Aset Sekolah g. AJK Kem Pengawas Sekolah Asrama Daerah Serian c.2010 ………………………………… Tandatangan PP Nama : Tarikh : .01. AJK Kem Motivasi Peringkat Sekolah. Program Transisi. Setiausaha g.

.ULASAN Tarikh akhir penghantaran balik dokumen terlalu singkat.

.

……………… gan PP .

Tiada kes keracunan makanan sepanjang tahun penilaian. Semua bahan ABM untuk proses P & P dapat disediakan lebih awal. Mengurus pendaftaran kanak-kanak prasekolah ii) Masa Sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan i) Kuantiti 1. Memasak. Kew. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 1 Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusan/pentadbiran kelas. seimbang dan mencukupi untuk kanak-kanak prasekolah. 2.Dis . ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur 21 buah Fail 15 buah Rekod Buku 20% 25 orang 25 0rang Jan . 3.PA 2. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanan prasekolah dan arahan guru prasekolah. 3. i) Kuantiti 1.Dis Sarapan Pagi & Kudapan 25 orang 25% Jan . Mempastikan persekitaran kelas Prasekolah bersih dan selamat sebelum dan selepas sesi pembelajaran. 3. 4. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan murid kelas prasekolah. Segala perbelanjaan makanan dan LPBT direkod dengan kemas. PA 3 dan sebagainya) 2.SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN I . 3 Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyeliaan makanan. 2. Sentiasa mengutamakan aspek keselamatan. menghidang makanan yang bersih. Merekod peralatan yang diterima dalam daftar inventori (Kew.berzat. kesihatan dan keselesaan murid prasekolah samada di dalam dan luar kelas.Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Membantu meransang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. i) Kuantiti 1.Dis 25% Jan . 2 Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbingan dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. Mengemaskini data murid dari semasa ke semasa.

menampal Jadual Waktu. i) Kuantiti 1. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 4 Mengurus dan menjaga hal ehwal murid semua murid prasekolah.Ibu pertiwiku. 2. Membuat seni kata lagu Negaraku. Membantu dan membimbing murid-murid prasekolah yang memerlukan bantuan samada semasa di dalam dan di luar kelas. ii) Masa Setiap hari sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur yang ditetapkan. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Bil.yang ditetapkan. Menaip surat dan pelbagai. 5 Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 2. ii) Masa Dalam tempoh 1 hari selepas menerima arahan dari Guru Besar. 3.Dis ( Tandatangan PYD ) Nama : Sylvia Ak Bidi Tarikh : ( Tandatangan PPP ) Tarikh : Nama : Tarikh : . 4. iii) Kualiti Mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan. 25 orang 15% Jan .Dis 50 helai 1 set setiap 1 15% 300 sijil 9 orang staf Jan . Melayan kerenah murid prasekolah seramai 25 orang dengan penuh kesabaran. Membuat. 5. Menaip.Rukun Negara pada papan . mencetak dan membuat Buku Rekod Tugas Harian untuk kakitangan staf sokongan. Menaip sijil. i) Kuantiti 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful