SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR

( Senaraikan aktiviti / projek )

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

(Berdasarkan petunjuk (diisi pada akhir tahun prestasi) mana yang berkaitan)

1

Membuat kerja surat menyurat dan sistem fail.

Kuantiti 1. Surat yang didraf disemak dengan teliti agar tiada kesilapan sebelum ditaip. Sasaran kesilapan sifar. 2. Semua fail sekolah disimpan dalam almari berkunci dalam keadaan teratur. 3. Merekod surat " Masuk" dan " Keluar ". 4. Memproses/mengedar surat-surat yang diterima setelah diminitkan oleh Guru Besar kepada guru/ pegawai yang berkenaan. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Mengikut prosedur yang betul.

334 buah fail sekolah. Jan. - Disember 2009

334 buah fail sekolah.

Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

20%

2

Menaip pelbagai dokumen

Kuantiti 1. Mempastikan agar tiada kesilapan semasa menaip. 2. Mempastikan surat yang dituju kepada penerima melalui saluran yang betul. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Kemas dan tepat Kualiti 1. Semua bahan/barang yang diterima/dipesan direkod serta merta dengan menggunakan borang khas (Kew.PA 2, Kew. PA 3 dan inventori) mengikut spesifikasi barang/bahan tersebut. 2. Mempastikan stor keperluan pejabat dan stor peralatan dalam keadaan selamat dari penceroboh. 3. Menyimpan buku stok inventori peralatan di tempat selamat. 4. Membelanjakan peruntukan kewangan yang diterima dari jabatan dengan berkhemah. 5. Mengurus terimaan wang untuk akaun SUWA,

Kesilapan sifar Jan. - Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

Masih ada kesilapan dikesan.

18%

1. 12 jenis dokumen kewangan 2. 19 fail pengurusan kewangan sekolah 3. 10 buah fail untuk rekod harta sekolah 4. 3 unit buku cek sekolah (asrama,

3

Mengendalikan hal-hal stok, harta benda dan pengurusan kewangan.

Menyediakan dokumen untuk pengisytiharan harta semua pegawai di sekolah.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . Kuantiti 1. Mempastikan semua dokumen kewangan sekolah disimpan di tempat selamat. Masa 1. Merujuk kepada pegawai data sekolah agar semua data murid. pengesahan dan pemberian taraf berpencen semua semua pegawai di sekolah. Kualiti 1. 2. 4. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Merekod cuti kakitangan sekolah. Mengurus segala urusan pembayaran bagi perolehan/ pembelian dengan pembekal/kontraktor. Mengikut prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan. Memproses dokumen untuk urusan perlantikan. 2. Kualiti 1.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . 3.15% 15% Jan. Segala data/pulangan/maklumat yang perlu dihantar ke jabatan dihantar sebelum tarikh akhir seperti yang dikehendaki surat/pekeliling. Merekod dan mengedar penyata gaji bulanan. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Menyediakan dokumen untuk LNPT tahunan. guru dan sekolah. 5. 8. 29 orang staf 29 orang staf Jan.Disember 2009 Dihantar lebih awal seminggu dari tarikh dikehendaki. penyata perubahan gaji dan sebagainya. . 6. Masa 1. Dokumen diproses dengan segera dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan dan tindakan selanjutnya. penyata pendapatan tahunan. 3. Kualiti 1. . . guru dan sekolah tidak bercanggah dari Suwa & Kerajaan) Jan. Mempastikan segala data/pulangan/maklumat yang diperlukan oleh jabatan adalah data yang tepat dan terkini. 7.Kerajaan dan Asrama dan direkod dalam buku tunai bagi akaun tersebut. 5 Mengendalikan statistik murid. Memproses borang cukai pendapatan untuk majikan.30 % 25% Staf baru melapor 4 Mengendalikan hal-hal perjawatan dan perkhidmatan. Mengurus segala perolehan/pembelian pihak sekolah dengan pembekal/kontraktor. 6. .

PIPP. Data tepat dan terkini. AJK NILAM. Ahli e. Pusat Sumber & Persiapan Sekolah. f. Audit dalaman b. Kuantiti a. Ahli Agihan masa yang diperuntukkan . Ahli c. Setiausaha g. Agihan masa yang diperuntukkan .2010 ………………………………… Tandatangan PP Nama : Tarikh : .10% 10% ………………………………………… ( Tandatangan PYD ) Nama : Achin Ak Chut Tarikh : 07. Dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun. 2. RMT Masa 1. Bendahari f.semasa ke semasa. AJK Kem Pengawas Sekolah Asrama Daerah Serian c. AJK Kem Motivasi Peringkat Sekolah. Sepanjang tahun penilaian.01. Prasekolah. Kualiti 1. Masa 1. Pegawai Aset Sekolah g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. Program Transisi. AJK Buku Program d. Kualiti 1. e. PIBG SK Tebedu b. AJK Sukan Tahunan Sekolah d. Dikemukan kepada Ketua Jabatan setiap hujung bulan.10% 10% 6 a. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian mengikut keperluan semasa.

ULASAN Tarikh akhir penghantaran balik dokumen terlalu singkat. .

.

……………… gan PP .

Dis . i) Kuantiti 1. 2 Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbingan dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. 3. kesihatan dan keselesaan murid prasekolah samada di dalam dan luar kelas. Semua bahan ABM untuk proses P & P dapat disediakan lebih awal. Mempastikan persekitaran kelas Prasekolah bersih dan selamat sebelum dan selepas sesi pembelajaran. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanan prasekolah dan arahan guru prasekolah. Segala perbelanjaan makanan dan LPBT direkod dengan kemas. Kew. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 1 Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusan/pentadbiran kelas. Sentiasa mengutamakan aspek keselamatan.berzat.Dis 25% Jan . seimbang dan mencukupi untuk kanak-kanak prasekolah.SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN I . menghidang makanan yang bersih. Mengurus pendaftaran kanak-kanak prasekolah ii) Masa Sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan i) Kuantiti 1. i) Kuantiti 1. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan murid kelas prasekolah. 3 Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyeliaan makanan. 2. 2.Dis Sarapan Pagi & Kudapan 25 orang 25% Jan . Merekod peralatan yang diterima dalam daftar inventori (Kew.Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. 4. Tiada kes keracunan makanan sepanjang tahun penilaian. Mengemaskini data murid dari semasa ke semasa. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur 21 buah Fail 15 buah Rekod Buku 20% 25 orang 25 0rang Jan .PA 2. 3. PA 3 dan sebagainya) 2. 3. Memasak. Membantu meransang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.

yang ditetapkan. menampal Jadual Waktu. 5. Membantu dan membimbing murid-murid prasekolah yang memerlukan bantuan samada semasa di dalam dan di luar kelas. 2. Menaip. 2. ii) Masa Setiap hari sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur yang ditetapkan.Dis 50 helai 1 set setiap 1 15% 300 sijil 9 orang staf Jan . ii) Masa Dalam tempoh 1 hari selepas menerima arahan dari Guru Besar. Menaip surat dan pelbagai. 4. 25 orang 15% Jan . Membuat seni kata lagu Negaraku. Melayan kerenah murid prasekolah seramai 25 orang dengan penuh kesabaran.Dis ( Tandatangan PYD ) Nama : Sylvia Ak Bidi Tarikh : ( Tandatangan PPP ) Tarikh : Nama : Tarikh : . 3. Menaip sijil. Membuat.Ibu pertiwiku. iii) Kualiti Mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan.Rukun Negara pada papan . Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 4 Mengurus dan menjaga hal ehwal murid semua murid prasekolah. i) Kuantiti 1. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Bil. i) Kuantiti 1. 5 Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. mencetak dan membuat Buku Rekod Tugas Harian untuk kakitangan staf sokongan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful