SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR

( Senaraikan aktiviti / projek )

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

(Berdasarkan petunjuk (diisi pada akhir tahun prestasi) mana yang berkaitan)

1

Membuat kerja surat menyurat dan sistem fail.

Kuantiti 1. Surat yang didraf disemak dengan teliti agar tiada kesilapan sebelum ditaip. Sasaran kesilapan sifar. 2. Semua fail sekolah disimpan dalam almari berkunci dalam keadaan teratur. 3. Merekod surat " Masuk" dan " Keluar ". 4. Memproses/mengedar surat-surat yang diterima setelah diminitkan oleh Guru Besar kepada guru/ pegawai yang berkenaan. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Mengikut prosedur yang betul.

334 buah fail sekolah. Jan. - Disember 2009

334 buah fail sekolah.

Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

20%

2

Menaip pelbagai dokumen

Kuantiti 1. Mempastikan agar tiada kesilapan semasa menaip. 2. Mempastikan surat yang dituju kepada penerima melalui saluran yang betul. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Kemas dan tepat Kualiti 1. Semua bahan/barang yang diterima/dipesan direkod serta merta dengan menggunakan borang khas (Kew.PA 2, Kew. PA 3 dan inventori) mengikut spesifikasi barang/bahan tersebut. 2. Mempastikan stor keperluan pejabat dan stor peralatan dalam keadaan selamat dari penceroboh. 3. Menyimpan buku stok inventori peralatan di tempat selamat. 4. Membelanjakan peruntukan kewangan yang diterima dari jabatan dengan berkhemah. 5. Mengurus terimaan wang untuk akaun SUWA,

Kesilapan sifar Jan. - Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

Masih ada kesilapan dikesan.

18%

1. 12 jenis dokumen kewangan 2. 19 fail pengurusan kewangan sekolah 3. 10 buah fail untuk rekod harta sekolah 4. 3 unit buku cek sekolah (asrama,

3

Mengendalikan hal-hal stok, harta benda dan pengurusan kewangan.

2. Mengikut prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan. 7.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . Merujuk kepada pegawai data sekolah agar semua data murid. Kuantiti 1. .30 % 25% Staf baru melapor 4 Mengendalikan hal-hal perjawatan dan perkhidmatan. pengesahan dan pemberian taraf berpencen semua semua pegawai di sekolah. Menyediakan dokumen untuk LNPT tahunan. 5. Kualiti 1. . Mempastikan semua dokumen kewangan sekolah disimpan di tempat selamat. Menyediakan dokumen untuk pengisytiharan harta semua pegawai di sekolah. Kualiti 1. 8. Memproses dokumen untuk urusan perlantikan. Mengurus segala urusan pembayaran bagi perolehan/ pembelian dengan pembekal/kontraktor. Segala data/pulangan/maklumat yang perlu dihantar ke jabatan dihantar sebelum tarikh akhir seperti yang dikehendaki surat/pekeliling. 6. 6. guru dan sekolah tidak bercanggah dari Suwa & Kerajaan) Jan.Disember 2009 Dihantar lebih awal seminggu dari tarikh dikehendaki. Memproses borang cukai pendapatan untuk majikan.15% 15% Jan. Masa 1. 4. 2. 5 Mengendalikan statistik murid. penyata perubahan gaji dan sebagainya. .Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . 29 orang staf 29 orang staf Jan.Kerajaan dan Asrama dan direkod dalam buku tunai bagi akaun tersebut. 3. . 3. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Mempastikan segala data/pulangan/maklumat yang diperlukan oleh jabatan adalah data yang tepat dan terkini. Dokumen diproses dengan segera dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan dan tindakan selanjutnya. guru dan sekolah. Merekod dan mengedar penyata gaji bulanan. penyata pendapatan tahunan. Masa 1. Mengurus segala perolehan/pembelian pihak sekolah dengan pembekal/kontraktor. Merekod cuti kakitangan sekolah. Kualiti 1.

10% 10% ………………………………………… ( Tandatangan PYD ) Nama : Achin Ak Chut Tarikh : 07. f. Dikemukan kepada Ketua Jabatan setiap hujung bulan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. Dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun. AJK Kem Motivasi Peringkat Sekolah. PIBG SK Tebedu b. Kuantiti a. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian mengikut keperluan semasa. Kualiti 1. AJK Kem Pengawas Sekolah Asrama Daerah Serian c. Ahli e. Setiausaha g.semasa ke semasa. Agihan masa yang diperuntukkan . AJK Sukan Tahunan Sekolah d. Pusat Sumber & Persiapan Sekolah.01. Masa 1. AJK NILAM. PIPP. Pegawai Aset Sekolah g. Program Transisi. 2. Ahli c. Ahli Agihan masa yang diperuntukkan . e. Prasekolah. Kualiti 1. Audit dalaman b.2010 ………………………………… Tandatangan PP Nama : Tarikh : . Data tepat dan terkini.10% 10% 6 a. RMT Masa 1. Sepanjang tahun penilaian. Bendahari f. AJK Buku Program d.

ULASAN Tarikh akhir penghantaran balik dokumen terlalu singkat. .

.

……………… gan PP .

Segala perbelanjaan makanan dan LPBT direkod dengan kemas. Membantu meransang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.PA 2. menghidang makanan yang bersih. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan murid kelas prasekolah. 3.Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur 21 buah Fail 15 buah Rekod Buku 20% 25 orang 25 0rang Jan . Mempastikan persekitaran kelas Prasekolah bersih dan selamat sebelum dan selepas sesi pembelajaran. seimbang dan mencukupi untuk kanak-kanak prasekolah. 2. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanan prasekolah dan arahan guru prasekolah. 4. Kew.berzat. Mengemaskini data murid dari semasa ke semasa. 2.Dis 25% Jan . Sentiasa mengutamakan aspek keselamatan. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 1 Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusan/pentadbiran kelas. Merekod peralatan yang diterima dalam daftar inventori (Kew. 3 Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyeliaan makanan. Memasak. Tiada kes keracunan makanan sepanjang tahun penilaian. 2 Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbingan dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. Semua bahan ABM untuk proses P & P dapat disediakan lebih awal. Mengurus pendaftaran kanak-kanak prasekolah ii) Masa Sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan i) Kuantiti 1.Dis . PA 3 dan sebagainya) 2.Dis Sarapan Pagi & Kudapan 25 orang 25% Jan . i) Kuantiti 1. i) Kuantiti 1. 3. kesihatan dan keselesaan murid prasekolah samada di dalam dan luar kelas. 3.SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN I .

Menaip sijil. ii) Masa Dalam tempoh 1 hari selepas menerima arahan dari Guru Besar. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Bil. Melayan kerenah murid prasekolah seramai 25 orang dengan penuh kesabaran. 2. 25 orang 15% Jan .Rukun Negara pada papan .Ibu pertiwiku. Membuat seni kata lagu Negaraku. Menaip surat dan pelbagai. iii) Kualiti Mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan. i) Kuantiti 1.Dis 50 helai 1 set setiap 1 15% 300 sijil 9 orang staf Jan . menampal Jadual Waktu. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 4 Mengurus dan menjaga hal ehwal murid semua murid prasekolah. 3. 2. Membuat. 5. ii) Masa Setiap hari sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur yang ditetapkan.Dis ( Tandatangan PYD ) Nama : Sylvia Ak Bidi Tarikh : ( Tandatangan PPP ) Tarikh : Nama : Tarikh : .yang ditetapkan. 5 Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. Membantu dan membimbing murid-murid prasekolah yang memerlukan bantuan samada semasa di dalam dan di luar kelas. i) Kuantiti 1. Menaip. mencetak dan membuat Buku Rekod Tugas Harian untuk kakitangan staf sokongan. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful