SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR

( Senaraikan aktiviti / projek )

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

(Berdasarkan petunjuk (diisi pada akhir tahun prestasi) mana yang berkaitan)

1

Membuat kerja surat menyurat dan sistem fail.

Kuantiti 1. Surat yang didraf disemak dengan teliti agar tiada kesilapan sebelum ditaip. Sasaran kesilapan sifar. 2. Semua fail sekolah disimpan dalam almari berkunci dalam keadaan teratur. 3. Merekod surat " Masuk" dan " Keluar ". 4. Memproses/mengedar surat-surat yang diterima setelah diminitkan oleh Guru Besar kepada guru/ pegawai yang berkenaan. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Mengikut prosedur yang betul.

334 buah fail sekolah. Jan. - Disember 2009

334 buah fail sekolah.

Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

20%

2

Menaip pelbagai dokumen

Kuantiti 1. Mempastikan agar tiada kesilapan semasa menaip. 2. Mempastikan surat yang dituju kepada penerima melalui saluran yang betul. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Kemas dan tepat Kualiti 1. Semua bahan/barang yang diterima/dipesan direkod serta merta dengan menggunakan borang khas (Kew.PA 2, Kew. PA 3 dan inventori) mengikut spesifikasi barang/bahan tersebut. 2. Mempastikan stor keperluan pejabat dan stor peralatan dalam keadaan selamat dari penceroboh. 3. Menyimpan buku stok inventori peralatan di tempat selamat. 4. Membelanjakan peruntukan kewangan yang diterima dari jabatan dengan berkhemah. 5. Mengurus terimaan wang untuk akaun SUWA,

Kesilapan sifar Jan. - Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

Masih ada kesilapan dikesan.

18%

1. 12 jenis dokumen kewangan 2. 19 fail pengurusan kewangan sekolah 3. 10 buah fail untuk rekod harta sekolah 4. 3 unit buku cek sekolah (asrama,

3

Mengendalikan hal-hal stok, harta benda dan pengurusan kewangan.

Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . .Disember 2009 Dihantar lebih awal seminggu dari tarikh dikehendaki. Mempastikan semua dokumen kewangan sekolah disimpan di tempat selamat.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . guru dan sekolah. 7. 2. 6. 5. Kualiti 1. . Merujuk kepada pegawai data sekolah agar semua data murid. Menyediakan dokumen untuk LNPT tahunan. Kualiti 1. 29 orang staf 29 orang staf Jan. Kualiti 1. Mengurus segala perolehan/pembelian pihak sekolah dengan pembekal/kontraktor. 5 Mengendalikan statistik murid. Mengikut prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan. Segala data/pulangan/maklumat yang perlu dihantar ke jabatan dihantar sebelum tarikh akhir seperti yang dikehendaki surat/pekeliling. penyata pendapatan tahunan. Menyediakan dokumen untuk pengisytiharan harta semua pegawai di sekolah. 8. Masa 1. . 3. Memproses borang cukai pendapatan untuk majikan. Memproses dokumen untuk urusan perlantikan. Merekod dan mengedar penyata gaji bulanan. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Dokumen diproses dengan segera dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan dan tindakan selanjutnya. 6. 4. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Mengurus segala urusan pembayaran bagi perolehan/ pembelian dengan pembekal/kontraktor. Merekod cuti kakitangan sekolah. Mempastikan segala data/pulangan/maklumat yang diperlukan oleh jabatan adalah data yang tepat dan terkini. guru dan sekolah tidak bercanggah dari Suwa & Kerajaan) Jan. 3. pengesahan dan pemberian taraf berpencen semua semua pegawai di sekolah.Kerajaan dan Asrama dan direkod dalam buku tunai bagi akaun tersebut. penyata perubahan gaji dan sebagainya. .15% 15% Jan. 2. Kuantiti 1.30 % 25% Staf baru melapor 4 Mengendalikan hal-hal perjawatan dan perkhidmatan. Masa 1.

2010 ………………………………… Tandatangan PP Nama : Tarikh : . Pegawai Aset Sekolah g. Dikemukan kepada Ketua Jabatan setiap hujung bulan. Audit dalaman b. AJK NILAM. Dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun. Kualiti 1. Kualiti 1. e. Setiausaha g. Bendahari f. AJK Buku Program d. Ahli e. 2.semasa ke semasa. AJK Sukan Tahunan Sekolah d. Ahli c. AJK Kem Pengawas Sekolah Asrama Daerah Serian c. Data tepat dan terkini. Prasekolah. Program Transisi. RMT Masa 1. Sepanjang tahun penilaian. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian mengikut keperluan semasa.01. f.10% 10% ………………………………………… ( Tandatangan PYD ) Nama : Achin Ak Chut Tarikh : 07. Agihan masa yang diperuntukkan . PIPP. Masa 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. Kuantiti a.10% 10% 6 a. Pusat Sumber & Persiapan Sekolah. AJK Kem Motivasi Peringkat Sekolah. PIBG SK Tebedu b. Ahli Agihan masa yang diperuntukkan .

ULASAN Tarikh akhir penghantaran balik dokumen terlalu singkat. .

.

……………… gan PP .

seimbang dan mencukupi untuk kanak-kanak prasekolah.PA 2. 3. Merekod peralatan yang diterima dalam daftar inventori (Kew. Mempastikan persekitaran kelas Prasekolah bersih dan selamat sebelum dan selepas sesi pembelajaran. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanan prasekolah dan arahan guru prasekolah. i) Kuantiti 1. Semua bahan ABM untuk proses P & P dapat disediakan lebih awal. Segala perbelanjaan makanan dan LPBT direkod dengan kemas. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan murid kelas prasekolah. Memasak.Dis Sarapan Pagi & Kudapan 25 orang 25% Jan . Membantu meransang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 1 Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusan/pentadbiran kelas.berzat. 2. kesihatan dan keselesaan murid prasekolah samada di dalam dan luar kelas. Sentiasa mengutamakan aspek keselamatan. 3. 3. 4. 2. 2 Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbingan dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. Mengemaskini data murid dari semasa ke semasa. menghidang makanan yang bersih.SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN I .Dis 25% Jan . i) Kuantiti 1. Mengurus pendaftaran kanak-kanak prasekolah ii) Masa Sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan i) Kuantiti 1. 3 Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyeliaan makanan. PA 3 dan sebagainya) 2.Dis .Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur 21 buah Fail 15 buah Rekod Buku 20% 25 orang 25 0rang Jan . Tiada kes keracunan makanan sepanjang tahun penilaian. Kew.

Membuat seni kata lagu Negaraku. mencetak dan membuat Buku Rekod Tugas Harian untuk kakitangan staf sokongan. 3. iii) Kualiti Mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan. Menaip sijil. 2. ii) Masa Setiap hari sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur yang ditetapkan. Membantu dan membimbing murid-murid prasekolah yang memerlukan bantuan samada semasa di dalam dan di luar kelas. i) Kuantiti 1. menampal Jadual Waktu.Dis 50 helai 1 set setiap 1 15% 300 sijil 9 orang staf Jan . 25 orang 15% Jan . 5 Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.Dis ( Tandatangan PYD ) Nama : Sylvia Ak Bidi Tarikh : ( Tandatangan PPP ) Tarikh : Nama : Tarikh : . 2. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Bil. 5.yang ditetapkan. Menaip. Melayan kerenah murid prasekolah seramai 25 orang dengan penuh kesabaran. i) Kuantiti 1.Ibu pertiwiku. 4. ii) Masa Dalam tempoh 1 hari selepas menerima arahan dari Guru Besar. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 4 Mengurus dan menjaga hal ehwal murid semua murid prasekolah. Membuat.Rukun Negara pada papan . Menaip surat dan pelbagai.