SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA PENCAPAIAN SEBENAR

( Senaraikan aktiviti / projek )

( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

(Berdasarkan petunjuk (diisi pada akhir tahun prestasi) mana yang berkaitan)

1

Membuat kerja surat menyurat dan sistem fail.

Kuantiti 1. Surat yang didraf disemak dengan teliti agar tiada kesilapan sebelum ditaip. Sasaran kesilapan sifar. 2. Semua fail sekolah disimpan dalam almari berkunci dalam keadaan teratur. 3. Merekod surat " Masuk" dan " Keluar ". 4. Memproses/mengedar surat-surat yang diterima setelah diminitkan oleh Guru Besar kepada guru/ pegawai yang berkenaan. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Mengikut prosedur yang betul.

334 buah fail sekolah. Jan. - Disember 2009

334 buah fail sekolah.

Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

20%

2

Menaip pelbagai dokumen

Kuantiti 1. Mempastikan agar tiada kesilapan semasa menaip. 2. Mempastikan surat yang dituju kepada penerima melalui saluran yang betul. Masa 1. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. Kualiti 1. Kemas dan tepat Kualiti 1. Semua bahan/barang yang diterima/dipesan direkod serta merta dengan menggunakan borang khas (Kew.PA 2, Kew. PA 3 dan inventori) mengikut spesifikasi barang/bahan tersebut. 2. Mempastikan stor keperluan pejabat dan stor peralatan dalam keadaan selamat dari penceroboh. 3. Menyimpan buku stok inventori peralatan di tempat selamat. 4. Membelanjakan peruntukan kewangan yang diterima dari jabatan dengan berkhemah. 5. Mengurus terimaan wang untuk akaun SUWA,

Kesilapan sifar Jan. - Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan - 20%

Masih ada kesilapan dikesan.

18%

1. 12 jenis dokumen kewangan 2. 19 fail pengurusan kewangan sekolah 3. 10 buah fail untuk rekod harta sekolah 4. 3 unit buku cek sekolah (asrama,

3

Mengendalikan hal-hal stok, harta benda dan pengurusan kewangan.

Mempastikan semua dokumen kewangan sekolah disimpan di tempat selamat. 6. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . Masa 1. penyata pendapatan tahunan. 3. penyata perubahan gaji dan sebagainya. Segala data/pulangan/maklumat yang perlu dihantar ke jabatan dihantar sebelum tarikh akhir seperti yang dikehendaki surat/pekeliling. Kualiti 1.15% 15% Jan. . Masa 1.Disember 2009 Dihantar lebih awal seminggu dari tarikh dikehendaki. 3. Dokumen diproses dengan segera dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan dan tindakan selanjutnya. Menyediakan dokumen untuk LNPT tahunan. . Mempastikan segala data/pulangan/maklumat yang diperlukan oleh jabatan adalah data yang tepat dan terkini. Mengurus segala urusan pembayaran bagi perolehan/ pembelian dengan pembekal/kontraktor. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian. 2. guru dan sekolah. 29 orang staf 29 orang staf Jan. 4. 5. Menyediakan dokumen untuk pengisytiharan harta semua pegawai di sekolah. Kualiti 1. Mengurus segala perolehan/pembelian pihak sekolah dengan pembekal/kontraktor. 2. Merekod cuti kakitangan sekolah.30 % 25% Staf baru melapor 4 Mengendalikan hal-hal perjawatan dan perkhidmatan. Merekod dan mengedar penyata gaji bulanan. 6. Kualiti 1. . 8. 7. pengesahan dan pemberian taraf berpencen semua semua pegawai di sekolah. Kuantiti 1. . Memproses borang cukai pendapatan untuk majikan. 5 Mengendalikan statistik murid. Mengikut prosedur dan pekeliling yang telah ditetapkan. Memproses dokumen untuk urusan perlantikan.Disember 2009 Agihan masa yang diperuntukkan . Merujuk kepada pegawai data sekolah agar semua data murid. guru dan sekolah tidak bercanggah dari Suwa & Kerajaan) Jan.Kerajaan dan Asrama dan direkod dalam buku tunai bagi akaun tersebut.

Program Transisi. Masa 1. Dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun. AJK Buku Program d. Ahli c. Kualiti 1.semasa ke semasa. Audit dalaman b. AJK Kem Pengawas Sekolah Asrama Daerah Serian c. Kuantiti a. Pegawai Aset Sekolah g. Prasekolah.10% 10% 6 a. PIPP. 2. AJK NILAM. Bendahari f. Data tepat dan terkini. f. Ahli Agihan masa yang diperuntukkan . PIBG SK Tebedu b. Dilaksanakan sepanjang tahun penilaian mengikut keperluan semasa.01. Kualiti 1. Ahli e.2010 ………………………………… Tandatangan PP Nama : Tarikh : . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. e. Pusat Sumber & Persiapan Sekolah. Agihan masa yang diperuntukkan . AJK Kem Motivasi Peringkat Sekolah. Dikemukan kepada Ketua Jabatan setiap hujung bulan. RMT Masa 1. Setiausaha g. Sepanjang tahun penilaian. AJK Sukan Tahunan Sekolah d.10% 10% ………………………………………… ( Tandatangan PYD ) Nama : Achin Ak Chut Tarikh : 07.

.ULASAN Tarikh akhir penghantaran balik dokumen terlalu singkat.

.

……………… gan PP .

i) Kuantiti 1. 3.Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. seimbang dan mencukupi untuk kanak-kanak prasekolah.berzat. Mengemaskini data murid dari semasa ke semasa. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur 21 buah Fail 15 buah Rekod Buku 20% 25 orang 25 0rang Jan .Dis .Dis Sarapan Pagi & Kudapan 25 orang 25% Jan . 2. Membantu meransang dan meningkatkan motivasi murid-murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. kesihatan dan keselesaan murid prasekolah samada di dalam dan luar kelas. 3.PA 2. 3. i) Kuantiti 1. Sentiasa mengutamakan aspek keselamatan. Mengurus pendaftaran kanak-kanak prasekolah ii) Masa Sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan i) Kuantiti 1. Mempastikan persekitaran kelas Prasekolah bersih dan selamat sebelum dan selepas sesi pembelajaran. 2 Membantu guru kelas prasekolah dalam semua aktiviti bimbingan dan pembelajaran/pengajaran murid-murid prasekolah. Segala perbelanjaan makanan dan LPBT direkod dengan kemas. menghidang makanan yang bersih.SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN I . Merekod peralatan yang diterima dalam daftar inventori (Kew. Kew. 2. mengurus dan membersih serta menjaga keselamatan murid kelas prasekolah. 3 Melaksanakan tugas-tugas berkaitan penyeliaan makanan. Memasak. PA 3 dan sebagainya) 2. Semua bahan ABM untuk proses P & P dapat disediakan lebih awal. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 1 Membantu guru kelas prasekolah dalam hal ehwal pengurusan/pentadbiran kelas. Tiada kes keracunan makanan sepanjang tahun penilaian. ii) Masa Setiap hari persekolahan sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut Keperluan kanak-kanan prasekolah dan arahan guru prasekolah. 4.Dis 25% Jan .

ii) Masa Setiap hari sepanjang tahun iii) Kualiti Mengikut keperluan kanak-kanak prasekolah dan prosedur yang ditetapkan. 2. 3. 4. ii) Masa Dalam tempoh 1 hari selepas menerima arahan dari Guru Besar. Membuat seni kata lagu Negaraku. 2. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) ULASAN ( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 4 Mengurus dan menjaga hal ehwal murid semua murid prasekolah.Dis 50 helai 1 set setiap 1 15% 300 sijil 9 orang staf Jan . i) Kuantiti 1. Membuat. Membantu dan membimbing murid-murid prasekolah yang memerlukan bantuan samada semasa di dalam dan di luar kelas.Dis ( Tandatangan PYD ) Nama : Sylvia Ak Bidi Tarikh : ( Tandatangan PPP ) Tarikh : Nama : Tarikh : .yang ditetapkan. Menaip surat dan pelbagai.Rukun Negara pada papan . mencetak dan membuat Buku Rekod Tugas Harian untuk kakitangan staf sokongan. 25 orang 15% Jan . Melayan kerenah murid prasekolah seramai 25 orang dengan penuh kesabaran. iii) Kualiti Mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan. 5. 5 Menjalankan tugasan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.Ibu pertiwiku. Menaip sijil. Menaip. PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Bil. i) Kuantiti 1. menampal Jadual Waktu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful