JIRIM DAN BAHAN Perubahan Keadaan Jirim 1.

Teori Kinetik Jirim – jirim terdiri daripada zarah-zarah seni dan diskret - Zarah-zarah sentiasa bergerak, bergetar atau berputar secara rawak - tenaga kinetik zarah - tenaga kinetik zarah bertambah bila suhu meningkat 2. Tiga keadaan jirim Aspek 1. Susunan zarah 2. Gerakan zarah 3. Daya tarikan 4. Tenaga kinetic zarah 5. Isipadu 6. Boleh dimampatkan Pepejal Rapat, padat dan teratur Bergetar Kuat Rendah Tetap Tidak boleh Cecair Rapat , tidak tersusun Bergerak bebas secara rawak Sederhana Sederhana Tetap Tidak boleh Gas Jarang dan tidak teratur Bergerak bebas secara rawak dan pantas Lemah Tinggi Tidak tetap boleh

3. Perubahan keadaan jirim PEPEJAL

Pembekuan Peleburan Pemejalwapan

Pemejalwapan

Pendidihan Kondensasi

CECAIR Kepelbagaian sifat bahan Bahan dapat dikelaskan kepada : 1. Bahan Atom – mengandungi zarah atom - semua logam adalah bahan atom - aluminum, ferum

GAS

1

2. Bahan Molekul – gabungan satu kumpulan atom yang mengandungi dua atau lebih jenis atom - Terdiri daripada molekul unsur dan molekul sebatian - Oksigen, Karbon Dioksida. 3. Bahan Ion - Mengandungi zarah-zarah ion iaitu ion positif dan ion negatif - Plumbum bromida, Natrium Klorida. Perbezaan sifat bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Sifat Keadaan pada suhu bilik Daya tarikan antara zarah Takat lebur dan takat didih Kekonduksian elektrik Bahan atom Pepejal kecuali merkuri Sangat kuat Tinggi Mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal dan cecair Bahan molekul Pepejal, cecair atau gas Lemah Rendah Tidak mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan Bahan ion Pepejal Kuat Tinggi mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan sahaja

Logam dan Bukan Logam Sifat logam Lembut, mulur, boleh ditempa, permukaan berkilau, regangan tinggi, , takat didih dan takat lebur tinggi dan konduktor haba dan elektrik yang baik Penulenan bahan • Bahan tulen adalah bahan yang tidak mengandungi bendasing. • Hanya terdiri daripada satu jenis bahan sahaja. • Mempunyai takat lebur dan takat didih yang tertentu dan tetap, contoh takat didih air 100 0C dan etanol 780C. • Kehadiran benda asing mempengaruhi takat didih Kaedah penulenan Kaedah penyulingan – mengasingkan campuran cecair yang mempunyai takat didih berlainan Kaedah penghabluran – mengasingkan bahan terlarut yang bercampur dengan bahan tidak larut Sifat bukan logam Permukaan pudar, rapuh dan tidak mudah ditempa, takat didih dan takat lebur rendah, konduktor haba dan elektrik yang lemah.

2