Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

0|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

1|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

KENYATAAN PENGAKUAN
Saya, AMINUDIN BIN MAT LUDIN Nombor Kad Pengenalan 690101-08-6925, pelajar kohort 4, SMP-OUM (Ambilan Khas Oktober 2007) membuat pengakuan bahawa segala tugasan untuk subjek HBLS3203 ASASELEKTRIK DAN ELEKTRONIK hasil kerja saya

dan tiada perbuatan plagiat melainkan penyediaan asli hasil air tangan saya sendiri.

Adalah dimaklumkan bahawa saya; Item 1. Pernyataan Telah membuat rujukan dan bacaan luas tantang topik yang diambil daripada modul, bahan bercetak dan eletronik. 2. Tidak memplagiat atau meniru daripada mana-mana sumber atau pelajar lain. 3. Tidak membenarkan pelajar lain meniru tugasan ini melainkan hanya menerangkan dan membantu kefahaman rakan-rakan berkaitan tugasan. 4. Mengikut prosedur tugasan dan mengahantar tugasan sebelum tarikh akhir yang ditetapkan. Semakan

/ / /

/

Dengan yang demikian, saya faham bahawa jika terdapat apa-apa perkara di atas didapati tidak benar, maka pihak Pengurusan OUM berhak untuk mengambil apa-apa sahaja tindakan disiplin terhadap salah laku tersebut.

2|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

NAMA

AMINUDIN BIN MAT LUDIN
MATRIK KAD

690101086925002 HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PENSYARAH EN MOHD HARIS BIN MD KHIR PUSAT PEMBELAJARAN INSTITUT PERGURUAN IPOH PERAK

SEMESTER SEPTEMBER 2011

3|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah bersyukur saya ke

Hadrat Illahi kerana dengan Limpah dan kurniaNya

dapatlah saya menyiapkan tugasan ini.

Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak menganggu saya bagi menyelesaikan amanah yang diberikan. Inilah satu cabaran yang amat getir dalam

melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan kecekalan telah menghilangkan semuanya itu. Demi menyahut cabaran dan mengimarahkan dunia pendidikan dengan ilmu yang bakal memertabatkan anak didik ,saya menyahut cabaran ini. Sejunjung kasih dan penghormatan kepada En MOHD HARIS BIN MD KHIR selaku tutor bagi kursus HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK ini.Tanpa bimbingan dan teguran serta komennya yang bernas lagi jitu tak mungkin dapat saya melaksanakan satu tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata-kata semangatnya telah membuatkan saya begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik. Tak lupa bantuan dari sahabat yang sentiasa berada disamping untuk membantu saya Semoga jasa-jasa ini dapat rahmah dan kurniaan daripada Illahi.

Terima kasih untuk semua.

Ilmu adalah sesuatu yang bersifat rohani dan mempunyai kekuatan.

Aliran kekuatan

tersebut bertali arus dan mengalir ke dalam jiwa penerima seterusnya, apabila punca aliran (Guru) memiliki kekuatan ilmu. Inilah yang disebut oleh sesetengah pihak sebagai ‘Guru Mursyid’..

4|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SOALAN TUGASAN 1. Rajah 1 merupakan lukisan skematik bagi satu litar Room Noise Detector.

R9 R2 SW1A R5 R6 R7 23 + R8 R3 C2 IC1 4 1 5+ 8 6 R10 IC2 C3 +

R11 SW1B R12 C4 +
OFF 85dB 70dB 50dB

R1 R1 MIC R4

7

Q1 R13 + B1 D1 -

Rajah 1: Room Noise Detector Nilai Komponen:
R1 R2,R3 R4 R5,R9,R10 R6 R7 R8 R11 R12 R13 C1 C2 C3 10KΩ 22KΩ 100KΩ 56KΩ 5KΩ 560Ω 2KΩ 1KΩ 33KΩ 330Ω 100nF 10µF 470µF MIC SW B1 MIKROFON SUIS Bateri

5|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(a)

Terangkan secara ringkas bagaimana litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 berfungsi sebagai pengesan bunyi.

(b)

Dengan menggunakan perintang yang terdapat dalam Rajah 1, binakan satu litar siriselari yang jumlah nilai rintangan ≈ 14KΩ. Buktikan litar yang direka dengan menunjukkan pengiraan nilai rintangan litar tersebut.

(c)

Komponen yang berlabel IC1 dan IC2 dalam Rajah 1 adalah sejenis litar bersepadu yang dikenali sebagai operational-amplifier (Op-Amp). (i) (ii) Nyatakan DUA jenis komponen utama untuk menghasilkan Op-Amp. Terangkan secara ringkas kegunaan Op-Amp dalam mereka bentuk litar.

(d)

Untuk menghasilkan projek litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, komponenkomponen biasanya akan dipasang secara sementara sebelum dipasang secara kekal. i. Nyatakan SATU contoh bahan yang digunakan bagi setiap tujuan pemasangan komponen ini (secara sementara dan secara kekal). ii. Timah pateri merupakan bahan penting dalam kerja pematerian. Nyatakan kadar nisbah bahan kandungan timah pateri yang biasa digunakan dalam kerja pematerian. iii. Lukiskan hasil pematerian yang baik dengan labelkan bahagian kaki komponen, kawasan terminal pematerian (verobod) dan timah pateri.

2.

Tenaga kuasa elektrik telah menjadi keperluan penting dalam kehidupan harian pada zaman moden ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang lokasi geografinya strategik untuk menggunakan tenaga solar bagi menjana kuasa elektrik. Terangkan sistem penjana kuasa solar berpandukan gambar rajah yang bersesuaian. Nyatakan kekangan penggunaan sistem penjana kuasa solar untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia.

6|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Rajah 1 Litar ROOM NOISE DETECTOR

R1 R2,R3 R4 R5,R9,R10 R6 R7 R8 R11 R12 R13 C1 C2 C3

10KΩ 22KΩ 100KΩ 56KΩ 5KΩ 560Ω 2KΩ 1KΩ 33KΩ 330Ω 100nF 10µF 470µF

MIC SW B1

MIKROFON SUIS Bateri

7|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(e) Terangkan secara ringkas bagaimana litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah berfungsi sebagai pengesan bunyi.

CARA LITAR BERFUNGSI SEBAGAI PENGESAN BUNYI: Litar ini direka untuk memberi isyarat melalui LED. LED akan berkelip jika bunyi melebihi dari kadar had kebisingan yang ditetapkan di bilik tersebut. Terdapat tiga aras kebisingan yang boleh dikesan , iaitu 50, 70 & 85 dB. Terdapat dua Op-amp memberikan kekuatan kepada litar untuk mengangkat bunyi yang dihasilkan melalui mikrofon kecil elektrik untuk menyalakan LED. Mikrofon dalam litar ini berfungsi sebagai transducer yang menukarkan gelombang bunyi kepada voltan ulang alik dan gelombang audio sementara LED atau Peranti elektronik yang mengeluarkan cahaya apabila dipincang hadapan. SW1 di posisi pertama litar tidak aktif. Kedua, ketiga dan keempat kedudukan kuasa litar dan menetapkan had kepekaan input ke 85, 70 & 50 dB. Isyarat atau gelombang bunyi dihantar kemudina digabungkan di ICI dan IC2. SW merupakan transistor yang berfungsi sebagai suis dan penguat yang membesarkan isyarat a u yang diterima. Rajah di atas menggambar <1ma dengan LED tidak menyala dan 12-15mA ketika LED telah menyala..

8|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

b.

Dengan menggunakan perintang yang terdapat dalam Rajah 1, binakan satu litar siri-selari yang jumlah nilai rintangan ≈ 14KΩ. Buktikan litar yang direka dengan menunjukkan pengiraan nilai rintangan litar tersebut

Rajah 1 menunjukkan R2 dan R3 adalah bersambung secara selari manakala R 1 bersambung secara sesiri dengan perintang R2 dan R3 . Jika R 1 = 5 KΩ , R 2 = 10 KΩ , R 3 = 100 KΩ , jumlah rintangan dalam litar adalah seperti kiraan berikut: R AB = R2 R3 R 2+ R 3 R AB = 10 KΩ X 100 KΩ 10 KΩ + 100 KΩ R AB = 9.091 KΩ 9.091

9|AMINUDIN BIN MAT LUDIN

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Oleh itu, RJ bersamaan ,

RJ RJ R AB R AB

= = = ≈

R 1 + R AB 5 KΩ + 9.091 KΩ 14.091 KΩ 14KΩ

10 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

C

Komponen yang berlabel IC1 dan IC2 dalam Rajah 1 adalah sejenis litar bersepadu yang dikenali sebagai operational-amplifier (Op-Amp).

(i) Nyatakan DUA jenis komponen utama untuk menghasilkan Op-Amp.

DUA jenis komponen utama untuk menghasilkan Op-Amp(Penguat Kendalian) ialah perintang dan transistor. Penguat kendalian (Operational amplifier – Op–amp) ialah litar yang mempunyai amplifier yang bergandaan tinggi. Ia terdiri daripada komponen seperti perintang dan transistor yang digabungkan.. Fungsi utama perintang adalah digunakan untuk mengubah rintangan dalam arus. Transisitor atau Peranti elektronik Peranti elektronik digunakan digunakan untuk meninggikan dan merendahkan voltan, arus dan kuasa serta sebagai suis kawalan

(ii) Terangkan secara ringkas kegunaan Op-Amp dalam mereka bentuk litar

Penguat kendalian( Op-Amp) merupakan salalh satu komponen dalam merekabentuk litar Room Noise Detector . Ianya ialah alat yang boleh mengubah, ataupun selalunya akan menaikkan amplitude sesuatu isyarat. Isyarat itu selalunya adalah voltan ataupun arus

elektrik. Dalam sebuah litar biasanya ia akan merujuk kepada penguat elektronik, selalunya dalam sistem audio. Hubungan antara input dan output penguat biasanya dinyatakan sebagai
fungsi frekuensi input dipanggil fungsi pindah penguat, manakala magnitud fungsi pindah

dipanggil gandaan Penguat kendalian mempunyai dua punca masukan iaitu masukan alikan dan masukan bukan alikan. Tetapi mempunyai satu punca keluaran. Litar dalamannya terdiri daripada penguat kerbedaan gandingan terus yang berbagai peringkat. Litar dalaman ini terdiri daripada transistor, diod, perintang, kapasitor dan komponen yang lain dibina di atas satu chip silikon. Keluasannya ialah 5 mm2 dan ketebalan pula kurang dari 0.5 mm dan dilindungi oleh plastik case.
11 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N
690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(d)

Untuk menghasilkan projek litar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1, komponenkomponen kekal. biasanya akan dipasang secara sementara sebelum dipasang secara

I.

Bahan yang digunakan dalam memasang komponen-komponen dalam sesebuah litar sama ada secara kekal ataupun sementara.Dawai pateri dan papan litar merupakan bahan yang digunakan

II.

Timah pateri merupakan bahan penting dalam kerja pematerian . Dawai pateri yang biasa digunakan untuk kerja elektronik mengandungi campuran timah dan plumbum .

Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60 : 40 yang bermaksud 60 % timah dan 40 % plumbum.

III.

Lukiskan hasil pematerian yang baik dengan labelkan bahagian kaki komponen, kawasan terminal pematerian (verobod) dan timah pateri.

Pematerian berarti suatu cara dengan mana logam digabungkan dengan menggunakan panas dan menambahkan kepada penyambungan suatu logam campuran logam yang berbeda dengan logam yang kami ingin gabungkan dan dengan suatu titik lebur yang lebih rendah dari logam-logam ini. Pada pendinginan, penggabungan ini akan mampu untuk bertahan pada semua gerakan ekspansi, pelintiran dan tekukan tanpa mengubah penggabungan dalam alur waktu dan sesuai dengan persyaratan dengan proses pematerian telah dilaksanakan, suhu tekanan, dan lain-lain. Kami akan menjabarkan sebagai Pematerian Lunak, dimana logam campuran yang digunakan dalam penggabungan memiliki titik lebur kurang dari 4500C.

12 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Semasa melakukan proses memateri condongkan pemateri sehingga 30 darjah. Pastikan wayar berada di sebelah luar tangan . Sentuhkan hujung bit pemateri kepada kaki komponen. Sentuhkan bahan pemateri ke kaki komponen tanpa mengangkat bit alat pemateri. Apabila timah mencair dengan baik, jauhkan hujung bit pemateri dan timah pateri daripada kaki komponen Apabila memateri adalah baik kiranya timah pateri tadi menutupi bahagian atas dawai/kaki komponen dan trek di PCB. Timah pateri yang berlebihan mungkin juga akan menyebabkan berlakunya litar pintas. Amaun timah pateri adalah memadai dimana timah pateri dapat menutupi bahagian sambungan dan anda dapat melihat ianya berkilat licin dan tidak terlalu bonjol. Alat pemateri (soldering iron) hendaklah tidak terlalu panas. Sekiranya terdapat kehitaman disekeliling sambungan itu menandakan alat pemateri tersebut adalah terlalu panas dan setengah kes yang lebih berat, pad PCB akan terkeluar dari board. Gunakan timah pateri 60/40 dimana Tin dan Lead dengan flux berada ditengah nya.

.

13 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

.

14 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Soalan 2 Tenaga kuasa elektrik telah menjadi keperluan penting dalam kehidupan harian pada zaman moden ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang lokasi geografinya strategik untuk menggunakan tenaga solar bagi menjana kuasa elektrik. Terangkan sistem penjana kuasa solar berpandukan gambar rajah yang bersesuaian. Nyatakan kekangan penggunaan sistem penjana kuasa solar untuk menjana tenaga elektrik di Malaysia.

Tenaga suria merupakan salah satu tenaga alternatif yang boleh diperbaharui dan tidak akan kehabisan. Tenaga suria juga dikenali sebagai tenaga solar kerana punca tenaga utama bagi tenaga suria adalah daripada cahaya matahari.

Namun begitu di Malaysia penggunaan Tenaga solar ini agak sukar dijadikan satu sumber utama untuk menjanakan elektrik. Terdapat beberapa kekangan yang menyebabkan tenaga ini agak sukar dijanakan dan mengambil satu jangkamasa yang panjang jika ingin dilakukan juga. Kekangan-kekangan tersebut seperti yang dinyatakan 1 Kekurangan Kepakaran Malaysia 2 Kekurangan modal 3 Tahap teknologi rendah 4 Tahap teknologi rendah 5 Modal besar

15 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Kekurangan Kepakaran Malaysia Ini kerana bagi membangunkan tenaga gantian memerlukan teknologi yang tinggi. Di

negara–negara sedang membangun mereka menghalang pembangunan sumber tenaga gantian secara optimum walaupun negara-negara sedang membangun kaya dengan pelbagai jenis sumber tenaga gentian. Namun kerana kekurangan teknologi dan kepakaran penggunaan tenaga solar ini tidak dapat dilakukan.

Kekurangan modal Negara-negara sedang membangun turut mengalami masalah ini. Hal ini kerana modal yang besar diperlukan untuk menjalankan penyelidikan terutama di peringkat permulaan seperti membina empangaan dalam konteks tenaga hidroelektrik. Kesannya pembangunan tenaga gantian sukar dijalankan

Saiz pasaran yang kecil Saiz pasaran yang kecil untuk tenaga alternatif juga menyukarkan tenaga tersebut untuk dimajukan dan dikomersialkan. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi pengeluarannya adalah sedikit. Hal ini berbeza dengan tenaga konvensional yangg mendatangkan keuntungan yang banyak kerana telah berjaya dikomersialkan. Secara tidak langsung, tenaga alternatif ini akan menyukarkan negara membangun untuk mendapatkan keuntungan dan menampung penduduk yang banyak dengan pengeluarannya

Simpanan tenaga konvensional yang masih banyak Hal ini kerana kebanyakan negara masih mempunyai banyak simpanan tenaga kovensional. Cthnya Malaysia dan Indonesia masih mempunyai rezab petroleum yang masih banyak dan belum diterokai

16 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Tahap teknologi rendah Teknologi yang tinggi diperlukan untuk membangun dan menjana tenaga keterbaharuan dengan giat. Tahap teknologi di negara-negara membangun masih rendah dan belum begitu maju. Ini menyukarkan negara tersebut untuk memajukan tenaga ini. Namun begitu, mereka boleh mendapatkan khidmat teknologi dari negara luar seperti Jepun. Situasi ini memerlukan negara membangun ini mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan teknologi tersebut. Secara tidak langsung, hal ini menyukarkan negara tersebut mendapatkan teknologi tersebut dalam kuantiti yang agak banyak.Hal ini akan menyebabkan wujudnya had untuk memajukan tenaga alternative.

Modal besar Tenaga alternatif yang ingin dimajukan juga mempunyai halangan seperti memerlukan modal yang besar. Ini menyukarkan negara membangun untuk memajukan tenaga alternatif kerana kewangan mereka terhad. Modal yang besar diperlukan untuk membeli teknologi dan kepakaran dari luar. Secara tidak langsung, kewangan yang terhad menyebabkan operasi untuk memajukan tenaga alternatif juga adalah terhad. Hal ini juga menyebabkan berlakunya gangguan ketika menjana tenaga tersebut kerana terdapat perkongsian teknologi antara kawasan janaan tenaga alternatif yang berbeza. Pembaziran masa dan kos penghantaran yang tinggi akan berlaku

17 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

.Kekurangan buruh mahir Kebanyakan negara maju mendapatkan teknologi dari luar untuk memajukan tenaga alternatif atau tenaga keterbaharuan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan kepakaran dari luar untuk mengendalikan teknologi atau mesin yang berkaitan. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh masalah kekurangan buruh yang terlatih atau mahir dalam mengendalikan teknologi tersebut. Dalam hal ini, negara membangun terpaksa mengimport kepakaran dari luar bagi membolehkan teknologi digerakkan untuk memajukan tenaga alternatif. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan kos untuk menampung kegiatan ini. Bukan itu sahaja, buruh yang sedia ada pula hanya melakukan kerja bawahan tanpa mendapat latihan untuk mengendalikan teknologi tersebut kerana kepercayaan untuk mengendalikan mesin diserahkan sepenuhnya kepada buruh dari luar. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran yang berlaku adalah tidak menguntungkan kerana negara tersebut terpaksa menampung kos untuk pembelian teknologi dan kepakaran dari luar.

Tenaga alternatif ataupun tenaga keterbaharuan ini merupakan jalan terbaik untuk menangani masalah krisis tenaga dunia. Kenapa dahulu masyarakat hanya memandang sepi terhadap potensi tenaga keterbaharuan ini? Persoalan ini payah untuk dijelaskan tetapi kini ekoran daripada masalah krisis tenaga yang sedang melanda seluruh dunia, masyarakat mula berlumba-lumba uantuk menjana tenaga alternatif bagi mengatasi masalah ini.

Tidak ketinggalan juga adalah dalam kalangan negara yang sedang membangun kini sedang berusaha untuk menjana tenaga alternatif ini walaupun hanya separuh keperluan tenaga negara yang mampu ditampung oleh pengeluaran tenaga alternatif berkenaan. Sememangnya tidak dinafikan bahawa dalam kalangan negara-negara sedang membangun ini mempunyai potensi yang besar untuk menjana tenaga tersebut. Antaranya ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi dalam membangunkan tenaga alternatif hidroelektrik dan sememangnya separuh daripada pengeluaran negara ini bergantung kepada tenaga hidro-elektrik.

18 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Manakala bagi negara membangun yang lain pula seperti Indonesia dan Filiphina berupaya untuk menjana tenaga geoterma kerana negara berkenaan berada dalam lingkaran api pasif yang mempunyai fenomena pergerakan dalam bumi yang aktif bagi mendapat tenaga elektrik dari perut bumi.

Sememangnya negara-negara yang sedang membangun ini perlu untuk bergiat cergas dan mempunyai inovasi yang tinggi dalam bidang teknologi bagi menjana tenaga alternatif sebagai tenaga untama bagi negara mereka. Oleh sebab itu, pertukaran tenaga pengajar dan teknologi dari negara maju adalah penting bagi memajukan sektor tenaga alternatif di negaranegara yang sedang membangun agar krisis tenaga ini dapat diatasi dengan bijaksana.

19 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3203 : ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

BIBLIOGRAFI

Abdullah Mohamad Said (1999).Pengurusan sumber dan alam sekitar. Shah Alam: Biroteks. Anderson, Dennis, Ahmed dan Kulsum (1993).

Faridah Mohd Taha, Azhar Khairudin, Zolkafle Buntat, Asas Kejuruteraan Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Rancangan Malaysia

Mohd Yusof Hj.Othman dan Kamaruzzaman Sopian (2002).Teknologi Tenaga

Wieder, S. 1996. Pengenalan Tenaga Suria Untuk Ahli Sains dan Jurutera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Zakaria Bin Abd.Hamid (2006).Pembangunan Sistem Fotovoltan Bersepadu (BIPV) Di Malaysia:Universiti Teknologi Malaysia.Tesis Sarjana Muda

http://mpavee.blogspot.com/ www.physlink.com/education/askexperts/ae430.cfm

http://www.sabah.edu.my/promedia/ChongCY/page2.html

http://www.scribd.com/doc/35275160/Soldering

20 | A M I N U D I N B I N M A T L U D I N

690101086925002