RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHAP 2 TAHUN 5

TARÌKH : 11 OKTOBER 2010 ( HARÌ ÌSNÌN )
TAHAP / KELAS : TAHAP 2 / TAHUN 5 DELÌMA
BÌLANGAN MURÌD : 27 ORANG
MASA : 12.00 hingga 1.00 tengah hari (1 jam)
BÌDANG : Mengenal Kraf Tradisional
KEGÌATAN : Menghasilkan hiasan diri seperti rantai atau
gelang daripada kertas dan bahan terbuang.
TAJUK : Rantai / Gelang
KONSEP UTAMA : Untuk menghasilkan barang hiasan diri.
OBJEKTÌF PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran murid dapat ;

O Menghasilkan manik daripada bahan
terbuang.
O Pengetahuan dalam menyusun manik
secara terancang
O Meningkatkan kemahiran psikomotor
O Menghasilkan gubahan seni manik yang
mudah

PENGETAHUAN SEDÌA ADA : Murid faham dan pernah melihat tasbih, rantai-
rantai atau gelang tangan yang diperbuat
daripada manik
PENERAPAN NÌLAÌ : Meningkatkan daya kreativiti, sifat bekerjasama
dan bertolak ansur.

PERSEDÌAAN GURU / ABM :
O Gunting
O Kertas pembalut hadiah / majalah
O Gam
O Benang dan jarum tangan
O Lidi
O Contoh-contoh bahan yang telah siap.
PERSEDÌAAN MURÌD :
O Gunting
O Kertas pembalut hadiah / majalah
O Gam
O Benang dan jarum tangan
O Lidi

BUTÌRAN KEGÌATAN HASÌL PEMBELAJARAN STRATEGÌ PENGAJARAN

Set Induksi

. Membuat senaman
ringan
(a) kelembutan tangan
(b) kelembutan jari.


2. Berbincang bersama
murid tentang
barang-barang
perhiasan diri bagi
wanita.
Aras 1

- Melonggarkan otot tangan
untuk menjalankan aktiviti
seni

Perbincangan mengenai hiasan
diri daripada manik seperti :
- rantai leher dan rantai tangan

Kecerdasan pelbagai
Penerokaan
Nilai
Fungsi produk

Teori Kecerdasan

Pelagai

Verbal Linguistik

Aktiviti 2

1. Guru memberi
penerangan tentang
aktiviti yang akan
dijalankan.

2. Guru menunjukkan
beberapa keping slaid
contoh hasil-hasil
aktiviti.

3. Guru menerangkan
tentang alat dan bahan
yang akan digunakan
untuk membuat rantai
atau gelang

4. Guru menunjukkan
langkah- langkah untuk
menghasilkan manik
daripada kertas dan
menyusun mengikut
kreativiti masing-
masing.Aras 2

Mengumpul bahan yang
diperlukan, menyusun dan
menyucuk manik mengikut saiz
hingga menjadi beberapa
lapisanAlatan dan bahan yang
diperlukan.

Kertas lebihan pembalut
hadiah.


Kertas pembalut hadiah di

Menganalisis


MensintesisPenerokaanNilai
potong dengan ukuran 2cm.


Mereka cipta

Mereka cipta inovatif

Kertas pembalut hadiah di
potong dengan ukuran
2cmx2cm


Kertas yang telah dipotong di
gulung menggunakan lidi.Kertas yang telah di gulung

Aktiviti 3

1. Guru memerhati murid
menjalankan aktiviti.
2. Guru membimbing
murid yang belum
mencapai tahap.
3. Guru membuat
pengayaan kepada
murid yang sudah
mencapai tahap


Sesi Apresiasi dan
RefIeksi

1. Guru meminta
beberapa orang murid
untuk menerangkan
tentang hasil seni yang
dicucuk dengan benang
mengikut kreativiti.Aras 3

- Murid menjalankan aktiviti
menghasilkan gelang atau
rantai daripada manik buatan
sendiri dengan bimbingan
guru.
- Murid yang telah
mencapai tahap, guru
akan memberi pengayaan
dengan beberapa orang
murid melakukan aktiviti
yang sama bagi menghasilkan
bidai pada pintu bilik.


- Murid dapat melahirkan
perasaan, pendapat atau
pandangan tentang hasil
seni sendiri ataupun kawan-
Pembelajaran Akses
Kendiri
-bertanggungjawab ke atas
pembelajaran sendiri untuk
menghasilkan tugasan.
KBKK ÷ Kritis
Membanding beza


Menganalisis

telah mereka hasilkan.2. Guru memilih beberapa
hasilan seni murid
untuk
sesi perbincangan ÷
baik, sederhana dan
kurang mencapai
tahap.
3. Guru mempamerkan
hasil kerja murid dan
berbincang bersama-
sama murid tentang
hasilan seni kawan-
kawan mereka.
4. Guru merumuskan
ketiga-tiga kategori
hasilan murid.


Penutup

- Kognitif
Guru menunjukkan
kepada murid beberapa
hasil seni manik daripada
bahan terbuang yang
telah dihasilkan oleh guru
dan murid-murid kelas
lain.
kawan .- Murid akan dapat
menyatakan tentang
kekuatan dan kelemahan
yang terdapat pada hasil
kerja seni mereka.- Murid dapat melahirkan
perasaan, pendapat atau
pandangan tentang hasilan
yang dipertunjukkan.


Teori kecerdasan pelbagai
-Kecerdasan Verbal
Linguistik
-Kecerdasan Ìnterpersonal
dan intrapersonal.


Teori kecerdasan pelbagai
-Kecerdasan Verbal
Linguistik
-Kecerdasan Ìnterpersonal
dan intrapersonal.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.