RANCANGAN PENGAJARAN Mata pelajaran Tahun Bilangan murid Tarikh Masa Tajuk : : : : : : Bahasa Melayu 3 Delima 25 orang 13 . 1.

2010 9.15 – 10.15 pagi (60 minit) Puisi - Pantun Nasihat

Fokus Utama 7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 7.1 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. Aras1. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca. Aras 2

Fokus Sampingan 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat: Menerangkan bentuk pantun empat kerat. Menyatakan isi-isi pantun yang dipelajari. Menyatakan bentuk kata sendi nama yang terdapat dalam

pantun. Pengetahuan sedia ada : a) b) Kemahiran bahasa Sistem bahasa Murid pernah mendengar pantun di radio dan di televisyen. Murid biasa mendengar pantun empat kerat.

: Kemahiran membaca dan menulis : a) b) Tatabahasa – Sebutan Intonasi, Morfologi - Kata Sendi Nama. Ilmu – Kajian Tempatan Bahasa Pendidikan Moral

Pengisisan kurikulum

: a)

b)

Nilai – Bantu-membantu Bertatasusila Hormat-menghormati Berani Bekerjasama Interpersonal Mendengar arahan.

Kemahiran bernilai tambah (KBT) : a) Kemahiran berfikir (KB) b) Kemahiran bahasa c) Kecerdasan pelbagai Bahan bantu mengajar (BBM) a) Lembaran kerja (25 helai) b) Lembaran teks (25 helai) c) Kad manila d) Persembahan Power Point :

Aktiviti Pengajaran Langkah Set Induksi (5 minit) 1. Seni kata lagu 1. Guru memulakan pengajaran dengan memperdengarkan lagu ’Rasa Sayang Eh!’ BBM : RASA SAYANG EH! Rasa sayang eh!, Rasa sayang sayang eh!, Eh!! Lihat nona jauh, Rasa sayang sayang eh!. Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, Kami murid baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkan. 1. Power point KBT : 1. Kemahiran berfikir Menghubungkait Menyusun atur Nilai : 1. Semangat kerjasama ’Rasa Sayang Eh!’ adalah berbentuk pantun empat kerat. Isi Pengajaran Aktiviti Catatan

2. Guru menanyakan kepada murid : a) Pernahkah kamu mendengar lagu itu? b) Apakah tajuk lagu itu? c) Apakah pantun yang terdapat dalam lagu itu? d) Apakah nilai-nilai yang terdapat dalam pantun itu?

Permulaan Langkah 1 (10 minit) 1. Pantun empat kerat seperti dalam lembaran teks. 1. Guru mengedarkan lembaran teks yang mengandungi pantun empat kerat dan meminta murid-murid menelitinya sambil mendengar pantun yang dibaca oleh murid lain. a) Murid membacakan pantun yang diedarkan dengan intinasi yang betul secara individu. b) Guru menyatakan cara pembacaan pantun yang betul. KBT : 2. Kemahiran berfikir Mencirikan Menghubungkait Intonasi BBM : 1. Lembaran teks Nilai : 1. Kejujuran 2. Mendengar arahan 3. Berani

2. Guru membincangkan bersama murid kata sendi nama yang terdapat dalam lembaran teks. Contoh : c) ke d) untuk e) hingga f) di g) di dalam h) dalam

Langkah 2 (10 minit) 1. Bentuk pantun empat kerat. Kalau ke bukit sama mendaki, Kalau ke laut sama berenag, Kalau kita bersatu hati, 1. Guru meminta murid membaca rangkap pantun kad manila yang disediakan di papan tulis. 2. Guru menerangkan ciri-ciri pantun : a) Ada berapa bariskah BBM : 1. Kad Manila Nilai : 1. 2. 3. Bantu-membantu Bekerjasama Interpersonal

Kerja yang berat menjadi senang.

dalam pantun itu? b) Ada berapa perkataankah dalam tiap-tiap baris? c) Apakah rima akhir yang terdapat dalam pantun itu? KBT 1. Mencirikan 2. Menganalisis

Langkah 3 (20 minit) 1. Bentuk pantun empat kerat. 1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan meminta mereka membincangkan dan melengkapkan rangkap pantun yang diberikan BBM : Nilai : 1. Kejujuran 2. Hormat-menghormati 3. Mendengar arahan 4. Berani 5. Kerjasama 6. Kemahiran Interpersonal

dalam kumpulan masingmasing. 3. Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membacakan jawapan tersebut.

1. Lembaran kerja KBT : 1. Menganalisis 2. Mengenalpasti idea utama.

Langkah 4 (10 minit)

1. Isi pantun empat kerat.

1.

Dengan menggunakan teknik perbincangan murid dikehendaki memadankan maksud pantun berdasarkan lembaran kerja yang diedarkan.

Nilai : 1. Kerajinan 2. Kejujuran 3. Bekerjasama 4. Berani BBM : 1. Lembaran kerja KBT : 1. Mencirikan

2. Maksud pantun.

2.

Guru membincangkan maksud pantun yang terdapat dalam lembaran kerja.

2. Menghubungkan

Penutup (5 minit) 1. Guru meminta beberapa orang murid menjawab soalan berkaitan pengajaran hari ini. a) b) c) d) Pantun boleh terdiri daripada ? Apakah fungsi pembayang? Di manakah isi penting berada? Nyatakan ciri-ciri pantun yang baik? KBT : 1. Mencirikan 2. Menganalisis 3. Menghubungkait 1. Membuat rumusan Nilai : 1. Hormat-menghormati 2. Bekerjasama 3. Kejujuran dan penilaian hasil kerja.